The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Info APOSO, 2019-05-23 05:25:38

PIRLS 2021 u BiH

flajer PIRLS 2021 u BiH

Prednosti istraživanja PIRLS 2021 BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA
PIRLS omogućava zemljama učesnicama da donose odluke Agencija za predškolsko, osnovno i
zasnovane na dokazima u cilju poboljšanja čitalačke pismenosti. Agencija za pred{kolsko, osnovno i
srednje obrazovanje sredwe obrazovawe
Podaci iz istraživanja mogu se koristiti za:
PIRLS u Bosni i Hercegovini
praćenje trendova postignuća učenika na nivou obrazovnih
sistema u međunarodnom kontekstu Međunarodno istraživanje razvoja
čitalačke pismenosti
praćenje uticaja novih i revidiranih obrazovnih politika
otkrivanje nedostataka obrazovnog sistema i podsticanje reforme AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO,
kurikuluma OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE
unapređenje podučavanja i učenja čitanja
analize podataka o učenju i čitanju u porodičnom i školskom kontekstu

PIRLS u BiH
Istraživanje PIRLS 2021 u BiH provodi Agencija za predškolsko,
osnovno i srednje obrazovanje u saradnji sa obrazovnim vlastima.
Probno istraživanje će se provesti 2020. godine, a glavno istraživanje
2021. godine. Međunarodni rezultati istraživanja će biti objavljeni
u decembru 2022. godine.

Nadležna ministarstva obrazovanja i Odjeljenje za obrazovanje
Brčko distrikta BiH imenuju PIRLS školske koordinatore koji predstavljaju
sponu u komunikaciji Agencije i škola.
U istraživanju PIRLS 2021 učestvuje preko 50 zemalja,
a Bosna i Hercegovina učestvuje po prvi put.

Ko učestvuje u PIRLS-u 2021?

U PIRLS 2021 istraživanju učestvuje reprezentativni uzorak učenika
četvrtog razreda osnovne škole.

Kontakt
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
pirls2021@aposo.gov.ba
tel. 033 942 852


Šta je PIRLS? Rezultati istraživanja PIRLS 2016

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – Međunarodno istraživanje Učenici koji uspješno čitaju imaju podsticajno porodično okruženje za čitanje.
razvoja čitalačke pismenosti) procjenjuje čitalačku pismenost učenika u četvrtom
razredu osnovnog obrazovanja. Istraživanje je prvi put provedeno 2001. godine i Učenici koji su od rane dobi uključeni u aktivnosti čitanja i predškolski odgoj i
od tada obezbjeđuje podatke o postignućima učenika svake pete godine. Istraživanje obrazovanje pokazuju bolji uspjeh u čitanju.
predvodi IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement Učenici koji uspješno čitaju pohađaju sigurne i dobro opremljene škole orijentisane
– Međunarodno udruženje za evaluaciju obrazovnih postignuća) u saradnji sa na bolja postignuća.
Međunarodnim istraživačkim centrom za TIMSS i PIRLS na Boston koledžu. Učenici koji uspješno čitaju imaju pozitivan stav prema čitanju.
Učenice imaju veća prosječna postignuća u čitanju.
Značaj PIRLS-a
PIRLS tekstovi za čitanje
PIRLS prikuplja informacije o mogućnostima koje obrazovni sistemi pružaju učenicima,
kao i o faktorima koji utiču na ta postignuća. PIRLS pruža međunarodno PIRLS je zasnovan na sveobuhvatnom metodološkom okviru razvijenom u saradnji sa
uporedive podatke o obrazovnim politikama i primjeni kurikuluma u čitanju, zemljama učesnicama. Okvir uključuje dvije svrhe čitanja koje se ispituju u ovo
nastavnoj praksi, školskim resursima te o porodičnom i školskom iskustvu u učenju istraživanju: čitanje u svrhu književnog iskustva i čitanje u svrhu sticanja i korištenja
čitanja. Ove informacije se dobijaju testiranjem učenika i popunjavanjem upitnika informacija.
za učenike, nastavnike, direktore škola i roditelje.
Postoje četiri široko zasnovana procesa razumijevanja za svaku svrhu čitanja:
Čitalačka pismenost u PIRLS-u fokusiranje na i pronalaženje eksplicitno navedenih informacija, izvođenje jasnih
zaključaka, tumačenje i integrisanje ideja i informacija, te procjena i kritika sadržaja i
Čitalačka pismenost u PIRLS-u odnosi se na sposobnost razumijevanja i upotrebe tekstualnih elemenata.
pisanih jezičkih formi koje društvena zajednica zahtijeva i koje pojedinac vrednuje.
Podrazumijeva takođe sposobnost razumijevanja različitih vrsta tekstova, te čitalačke Učenici četvrtog razreda dobijaju test-knjižicu u kojoj se nalaze dva teksta za čitanje sa
navike i stavove koji potiču čitanje tokom života. Mladi čitaoci mogu razumjeti različite ispitnim pitanjima. Učenici imaju ukupno 80 minuta da pročitaju tekstove i odgovore
vrste tekstova i čitaju kako bi učili, učestvovali u čitalačkim aktivnostima u školi i na pitanja, za svaki tekst po 40 minuta. Nakon toga, popunjavaju upitnik za učenika do
svakodnevnom životu, te radi zabave. 30 minuta.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
You Fit
Next Book
PIRLS 2021 u Bosni i Hercegovini