The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Info APOSO, 2019-05-23 05:25:38

PIRLS 2021 u BiH

flajer PIRLS 2021 u BiH

Prednosti istraživanja PIRLS 2021 BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA
PIRLS omogućava zemljama učesnicama da donose odluke Agencija za predškolsko, osnovno i
zasnovane na dokazima u cilju poboljšanja čitalačke pismenosti. Agencija za pred{kolsko, osnovno i
srednje obrazovanje sredwe obrazovawe
Podaci iz istraživanja mogu se koristiti za:
PIRLS u Bosni i Hercegovini
praćenje trendova postignuća učenika na nivou obrazovnih
sistema u međunarodnom kontekstu Međunarodno istraživanje razvoja
čitalačke pismenosti
praćenje uticaja novih i revidiranih obrazovnih politika
otkrivanje nedostataka obrazovnog sistema i podsticanje reforme AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO,
kurikuluma OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE
unapređenje podučavanja i učenja čitanja
analize podataka o učenju i čitanju u porodičnom i školskom kontekstu

PIRLS u BiH
Istraživanje PIRLS 2021 u BiH provodi Agencija za predškolsko,
osnovno i srednje obrazovanje u saradnji sa obrazovnim vlastima.
Probno istraživanje će se provesti 2020. godine, a glavno istraživanje
2021. godine. Međunarodni rezultati istraživanja će biti objavljeni
u decembru 2022. godine.

Nadležna ministarstva obrazovanja i Odjeljenje za obrazovanje
Brčko distrikta BiH imenuju PIRLS školske koordinatore koji predstavljaju
sponu u komunikaciji Agencije i škola.
U istraživanju PIRLS 2021 učestvuje preko 50 zemalja,
a Bosna i Hercegovina učestvuje po prvi put.

Ko učestvuje u PIRLS-u 2021?

U PIRLS 2021 istraživanju učestvuje reprezentativni uzorak učenika
četvrtog razreda osnovne škole.

Kontakt
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
[email protected]
tel. 033 942 852


Šta je PIRLS? Rezultati istraživanja PIRLS 2016

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – Međunarodno istraživanje Učenici koji uspješno čitaju imaju podsticajno porodično okruženje za čitanje.
razvoja čitalačke pismenosti) procjenjuje čitalačku pismenost učenika u četvrtom
razredu osnovnog obrazovanja. Istraživanje je prvi put provedeno 2001. godine i Učenici koji su od rane dobi uključeni u aktivnosti čitanja i predškolski odgoj i
od tada obezbjeđuje podatke o postignućima učenika svake pete godine. Istraživanje obrazovanje pokazuju bolji uspjeh u čitanju.
predvodi IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement Učenici koji uspješno čitaju pohađaju sigurne i dobro opremljene škole orijentisane
– Međunarodno udruženje za evaluaciju obrazovnih postignuća) u saradnji sa na bolja postignuća.
Međunarodnim istraživačkim centrom za TIMSS i PIRLS na Boston koledžu. Učenici koji uspješno čitaju imaju pozitivan stav prema čitanju.
Učenice imaju veća prosječna postignuća u čitanju.
Značaj PIRLS-a
PIRLS tekstovi za čitanje
PIRLS prikuplja informacije o mogućnostima koje obrazovni sistemi pružaju učenicima,
kao i o faktorima koji utiču na ta postignuća. PIRLS pruža međunarodno PIRLS je zasnovan na sveobuhvatnom metodološkom okviru razvijenom u saradnji sa
uporedive podatke o obrazovnim politikama i primjeni kurikuluma u čitanju, zemljama učesnicama. Okvir uključuje dvije svrhe čitanja koje se ispituju u ovo
nastavnoj praksi, školskim resursima te o porodičnom i školskom iskustvu u učenju istraživanju: čitanje u svrhu književnog iskustva i čitanje u svrhu sticanja i korištenja
čitanja. Ove informacije se dobijaju testiranjem učenika i popunjavanjem upitnika informacija.
za učenike, nastavnike, direktore škola i roditelje.
Postoje četiri široko zasnovana procesa razumijevanja za svaku svrhu čitanja:
Čitalačka pismenost u PIRLS-u fokusiranje na i pronalaženje eksplicitno navedenih informacija, izvođenje jasnih
zaključaka, tumačenje i integrisanje ideja i informacija, te procjena i kritika sadržaja i
Čitalačka pismenost u PIRLS-u odnosi se na sposobnost razumijevanja i upotrebe tekstualnih elemenata.
pisanih jezičkih formi koje društvena zajednica zahtijeva i koje pojedinac vrednuje.
Podrazumijeva takođe sposobnost razumijevanja različitih vrsta tekstova, te čitalačke Učenici četvrtog razreda dobijaju test-knjižicu u kojoj se nalaze dva teksta za čitanje sa
navike i stavove koji potiču čitanje tokom života. Mladi čitaoci mogu razumjeti različite ispitnim pitanjima. Učenici imaju ukupno 80 minuta da pročitaju tekstove i odgovore
vrste tekstova i čitaju kako bi učili, učestvovali u čitalačkim aktivnostima u školi i na pitanja, za svaki tekst po 40 minuta. Nakon toga, popunjavaju upitnik za učenika do
svakodnevnom životu, te radi zabave. 30 minuta.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TIMSS 2019 ѕ БиХ
Next Book
PIRLS 2021 u Bosni i Hercegovini