Stichting PKN
  • 212
  • 5
Speciale Prijscourant A.J. Vasterman
De Amsterdamse firma A.J. Vasterman Jr., groothandel in sigaretten, sigaren, tabak, lucifers en rokersbenodigdheden bracht deze ‘Speciale prijscourant van cigaretten, sigaren, tabak en enkele veel voorkomende Rookersbenoodigdheden’ uit. De firma was in de jaren 1928-1929 gevestigd op het adres Warmoesstraat 18. Op pagina 14 een klein assortiment kleipijpen. Datering 1928-1929.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload