Stichting PKN
  • 207
  • 5
Hollandsche Tabakspijpenfabrieken P. Goedewaagen & Zoon Catalogus A
Originele fabrikantencatalogus (Catalogus A) van de ‘Hollandsche Tabakspijpen fabrieken P. Goedewaagen & Zoon, Gouda (Holland), 52 pagina’s. Op de binnenzijde van de kaft een ingeplakte prijslijst ‘van steenen pijpen behoorende bij Catalogus A. Berekend per kistje en verpakt voor Binnenlandsche Verzending’. Met een tiental originele blauwe naam etiketten. Achterin een ingeplakt blad met handgeschreven aantekeningen aangaande speciale prijzen en modellen, condities voor H.H. Grossiers en een ‘Prijs-courant van eenige der meest gevraagde soorten van Pijpen uit de fabriek van P. Goedewaagen & Zoon te Gouda, Geldig van af 1 augustus 1908’.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload