The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tekmovanje za mladega turističnega vodnika 2019
Avtorica : Klara Veronika Leonard

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by andreja, 2019-04-25 11:08:46

VIPAVA, SLOVENSKE BENETKE

Tekmovanje za mladega turističnega vodnika 2019
Avtorica : Klara Veronika Leonard

SREDNJA ŠOLA IZOLA

VIPAVA, SLOVENSKE BENETKE

Načrt vodenja za tekmovanje » TURISTIČNI VODNIK » za mlade od 16 do 25 let

AVTORICA : Klara Veronika Leonard

MENTORICA: Marina Laslo


Kazalo vsebine

UVOD .................................................................................................................................................3
NAČRT OGLEDOV ...............................................................................................................................4
VIPAVA NEKOČ...................................................................................................................................5

LEGENDA O BITKI PRI MRZLI REKI...................................................................................................5
VIPAVA DANES ...................................................................................................................................6
TOČKE OGLEDOV ................................................................................................................................8

1. PREDSTAVITEV VIPAVE .............................................................................................................8
2. VOJAŠKO POKOPALIŠČE IN EGIPTOVSKI SARKOFAG ....................................................................9
3. CERKEV SV. ŠTEFANA..............................................................................................................10
4. LANTHIERJEV DVOREC ............................................................................................................11
5. BAUMKIRCHERJEV TURN ........................................................................................................12
6. IZVIR VIPAVE ..........................................................................................................................13
7. GRAD VIPAVA.........................................................................................................................14
SAMOSTOJNI OGLED VIPAVE ...........................................................................................................15
VIRI ...................................................................................................................................................17

2


UVOD
Cilj vodenja je spoznati Vipavo, ali kot jim pravimo Slovenske Benetke, to pa zaradi veliko
mostov, ki jo križajo. Načrt vodenja je nastal v okviru tekmovanja Mladi turistični vodnik. Za
Vipavo sem se odločila, saj sem iz Vipavske doline in, čeprav sem iz Ajdovščine, se mi Vipava zdi
nekaj posebnega, zdi pa se mi, da žal še ni dovolj poznana. Med načrtovanjem ogledov sem
odkrila dejstva, ki so samo potrdila moje prepričanje, da je Vipava nekaj posebnega.
Med našim sprehodom si bomo ogledali nekaj znamenitosti, vmes pa boste izvedeli kaj več o
zgodovini mesta in možnostih , ki jih nudi mesto in okolica. Ogled bo trajal uro in pol, prehodili
pa bomo 2,4 km.
Sprehod bomo začeli na vojaškem pokopališču iz prve svetovne vojne. Pot nas bo vodila do
cerkve sv. Štefana, nato se bomo sprehodili do glavnega trga kjer se nahaja Lanthierijev dvorec.
Naslednja znamenitost je Tabor, nato se bomo sprehodili do izvira reke Vipave in na koncu se
bomo povzpeli na hrib nad Vipavo, kjer se nahajajo ostanki Starega gradu. Vodenje bomo
končali na glavnem trgu, kjer je kar nekaj lokalov, kjer lahko poizkusite tudi kakšno tipično jed
, predvsem pa vino vipavskega vinorodnega okoliša.

3


NAČRT OGLEDOV
Pot je dolga 2,4 kilometre, čas hoje 70 minut, celoten ogled 1, 30 min

Točke ogledov
1. Začetek Vipava
2. Vojaško pokopališče Vipava in egiptovski sarkofag
3. Cerkev sv. Štefana
4. Lanthierjev dvorec
5. Baumkircherjev turn
6. Izvir vipava
7. Grad Vipava

4


VIPAVA NEKOČ

Prvi prebivalci Vipave so bili Kelti. Od tod tudi njeno ime; beseda Vipava izhaja iz dveh keltskih
besed: »wip« (ta beseda pomeni dolina, pokrajina) in »ach« (skala, kamen), v prostem prevodu
iz keltščine: dolina pod skalami. Arheološka odkritja pričajo, da je bila v Vipavi tudi rimska
naselbina. Leta 394 je najverjetneje nekje v bližini potekala za krščanstvo pomembna bitka pri
Mrzli reki (danes Hubelj), kjer je Cesar Teodozij je s pomočjo vipavske burje porazil Evgenija.

O zgodovinski pomembnosti Vipave priča predvsem vrsta gradov. Tu so živele premožne
plemiške družine: Herbersteini, Thurni, Edlingi, Baumkirchnerji in kot zadnja plemiška rodbina
Lanthierji. O njihovem bivanju pričajo ostanki Starega gradu nad Vipavo, na strmem pobočju
Nanosa, Grad Tabor in Lanthierjev dvorec v središču Vipave, ki je dobil baročno podobo v 18.
stoletju. Dvorec je bil pred nekaj leti temeljito obnovljen, v njem deluje Visoka šola za
vinogradništvo in vinarstvo ter drugi pedagoški in raziskovalni programi Univerze v Novi Gorici.
Dvorec je odprt za oglede. Na razglednem gričku severozahodno od Vipave so si Lanthierji v 17.
stoletju zgradili lovski dvorec Zemono, ki je danes ena redkih povsem ohranjenih renesančnih
stavb v Sloveniji. V njem zdaj pogosto potekajo razne prireditve: koncerte klasične glasbe,
likovne razstave in poročne slovesnosti. V kletnih prostorih je restavracija, ki je v lasti Tomaža
Kavčiča.

LEGENDA O BITKI PRI MRZLI REKI
Bitka pri Frigidu je bila ena najpomembnejših bitk v poznem obdobju Rima, ki se je odvijala 5.
in 6. septembra 394 ob reki Frigidus, ki je verjetno latinsko ime Vipave. Zahodnofrankovski
poveljnik Arbogast je skupaj z rimskim senatom pripravil upor proti cesarju Teodoziju I., ki je
Rimskemu imperiju vladal iz Konstantinopla. Čeprav upori barbarskih federatov v nemirnem 4.
stoletju niso bili nič novega, je bil upor poseben zaradi nasprotja med poganstvom in
krščanstvom, ki je bilo prisotno znotraj njega. Njegov izid je v zahodnem delu cesarstva utrdil
krščanstvo. Bitka se po pomembnosti primerja z bitko pri Milvijskem mostu, saj je zmaga
krščanstva tako za poražence kot za zmagovalce pomenila dokaz obstoja krščanskega boga,
posledica tega pa je bila prevlada krščanstva.

Arbogast je s svojimi poganskimi četami užival podporo rimskega senata, ki se je že več kot dve
generaciji prepiral s krščanskimi cesarji v Konstantinoplu. Pisali so pisma in si prizadevali za
vrnitev poganstva, vendar jim to ni uspevalo, saj so se zatekali le k pogovoru, ne pa k dejanjem.
Senat je postavil novega cesarja, Evgenija, vendar je v resnici upor usmerjal Arbogast. Teodozij
se je z vojsko več kot 20.000 Gotov, ki so le malo pred tem postali federati po porazu v bitki pri
Adrianoplu, odpravil iz Konstantinopla proti zahodu.

Lokacija bitke pri Frigidu je sporna, vendar se je najverjetneje odvijala ob vznožju Julijskih Alp v
bližini današnjega Vrhpolja pri Vipavi in reke Hubelj, k zmagi Teodozijeve vojske pa naj bi močno
pripomogla za te kraje značilna močna burja. Za Teodozija je bitka »Ad Frigidum« pomenila
popolno zmago, za pogane pa, nasprotno, popoln poraz. Poganski senat je bil ponižan in v eni
generaciji so se vplivne poganske družine v Rimu nehale upirati krščanstvu in postale papeške
družine pozne antike.[navedi vir] Na domnevni lokaciji bitke do sedaj še niso našli arheoloških

5


ostankov. Kljub temu pa so v bližini Vrhpolja postavili spominsko obeležje na kraju, kjer naj bi
po izročilu Teodozij molil pred bitko.

VIPAVA DANES

Vina

Vipavo s treh strani obdajajo vinorodni griči, kjer uspevajo tudi stare domače sorte, ki jih je
Vipavcem uspelo ohraniti skozi tisočletja.

Med njimi izstopa povsem avtohtona sorta zelèn, zelo cenjena pa je tudi pinela. Vipavska bela
in rdeča vina, roséji in oranžna vina navdušujejo s svojim karakterjem in kakovostjo. Tukajšnje
vinarstvo temelji na bogatem znanju.

Vinarski muzej Vipava predstavlja zgodovinski razvoj tehnoloških postopkov predelave grozdja.
Del muzeja je namenjen trsničarstvu, ki se v Vipavski dolini uspešno razvija že od začetka
dvajsetega stoletja.

Plezalne stene

Med plezalci velja Vipava za eno najbolj priljubljenih plezalnih destinacij, predvsem pozimi.
Plezalne stene na pobočju Nanosa omogočajo športno plezanje in ponujajo tudi več kot 50
alpinističnih smeri. Iz Vipave vodijo številne pohodniške in kolesarske poti.

Leonardo da Vinci in Vipava

Da Vinci je Vipavo obiskal leta 1500, ko mu je Beneška republika naročila izvedbo študije za
zaščito območja pred turškimi vpadi. Reka Vipava je bila v skladu z njegovimi načrti primerno
sredstvo za zagotavljanje učinkovite obrambe.

Na osnovi tega dejstva je bila Vipava vključena v novo evropsko kulturno pot. Poleg Vipave bo
k združenju ‘’DA VINCIJEVE POTI’’ z namenom vključitve v ‘’Evropske kulturne poti’’ Sveta
Evrope pristopil še rojstni kraj Leonarda da Vincija - Vinci iz Italije in kraj, kjer je Leonardo
preživel zadnja leta svojega življenja - Amboise v Franciji.

Vojni muzej

Do osamosvojitve je Vipava veljala za »vojaško« območje, saj je bilo v Vipavi veliko vojaških
objektov. Tudi danes je še vedno delujoča vojašnica, ki pa je sedaj namenjena delovanju Centru
za usposabljanje poklicnih vojakov. Vojašnica se je leta 1996 preimenovala iz Vojašnice Vipava
v Vojašnico Janka Premrla-Vojka, našem narodnem heroju. Sama vojašnica ima bogato ,
neprekinjeno zgodovino.

Vojašnica Janka Premla-Vojka (Caserma G. Bruner Dal’Alto, Vojašnica Vipava). Gradnja
vojašnice se je začela pred prvo svetovno vojno za potrebe Avstro-Ogrske vojske. Vojna je njeno
gradnjo prekinila. Po vojni je vojašnico prevzela italijanska vojska, ki jo je uporabljala do
kapitulacije Italije leta 1943. Vojašnico je nato začasno zasedla nemška vojska. Po drugi svetovni
vojni so bile v njej nameščene enota JLA. Tako je ostalo vse do osamosvojitvene vojn leta 1991,

6


po umiku JLA je vojašnico prevzela Slovenska vojska, ta jo uporablja še danes za usposabljanje
poklicnih vojakov. 1992.leta je v prostorih vojašnice začela delovati zasebna zbirka predmetov
najdenih na soški fronti. Predmete je od leta 1978 zbiral Mitja Močnik. To je bila prva muzejska
zbirka v okviru nove Slovenske vojske in ena redkih zbirk postavljena na ogled zunanjim
obiskovalcem. Zbirka se je v dveh desetletjih neprestano širila in tako je nastal Vojni muzej
Vipava-soška fronta 1915/17. .

7


TOČKE OGLEDOV

1. PREDSTAVITEV VIPAVE

Vipava je naselje in središče istoimenske občine, ki leži v zgornjem delu Vipavske doline, na
zahodnem delu Slovenije, na prehodu iz osrednje Slovenije v furlansko nižino. Od vzhoda proti
zahodu jo oklepajo planote Nanos, Hrušica in izraziti rob Trnovskega gozda. Na jugu jo od Krasa
ločijo Vipavski griči. Na zahodu se Dolina izteka v Goriško ravan. Posebnost je tudi reka Vipava,
ki ima kot edina v Evropi deltasti izvir.
Zaradi številnosti izvirov so prebivalci zgradili 25 mostov; najimenitnejši in najstarejši je most za
Lanthierjevo graščino. Prav zaradi mnogih mostov pravijo kraju tudi male oziroma slovenske
Benetke. Domačini in prebivalci okoliških vasi pa Vipavi še danes radi rečejo kar trg. Pod tem
imenom je kraj zapisan v dokumentu iz leta 1367, ko so tržani dobili pravico do svojega sejma.
Vipava je z okolico pomemben kmetijski center Slovenije. Še posebej zaradi vinske proizvodnje,
katera obstaja že od leta 1894. Turizem in obrt sta tudi zelo pomembna. V dolini in mestu Vipava
je čutiti močan vpliv mediteranskega podnebja, kar omogoča vzrejo in rast kakijev, fig, vinskih
trt in celo oljk. Blago podnebje je občasno prekinjeno z burjo, ki piha z Nanosa in Trnovskega
gozda.

Pogled na Vipavo in Stari grad

8


2. VOJAŠKO POKOPALIŠČE IN EGIPTOVSKI SARKOFAG

Egiptovska sarkofaga se nahajata na mestnem pokopališču v Vipavi, kjer si lahko ogledamo tudi
zanimivo cerkvico sv. Jožefa. Anton Lavrin (1789-1869) je bil egiptolog, raziskovalec in generalni
konzul. V Vipavo je v začetku 19. stoletja pripeljal dva egipčanska sarkofaga, ki so ju našli v
grobnici egipčanske dinastije ob vznožju piramid v Gizi. Sarkofaga izvirata iz časa okoli leta 2450
pr.n.št. in sta iz rdečega granita. Sta največji znamenitosti na pokopališču.
Vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne se nahaja ob mestnem pokopališču. Na njem je
pokopanih 400 avstro-ogrskih vojakov različnih narodnosti, ki so v letih od 1915 do 1917 umrli
za posledicami ran na soški fronti ali bolezni v bližnji vojaški bolnišnici. Pokopališče je ohranjeno
v celoti. Na mestnem pokopališču se nahajata egiptovska sarkofaga, ki ju je v začetku 19. stoletja
iz Memfisa pripeljal za svojo grobnico Anton Lavrin, egiptolog, raziskovalec in generalni konzul.
Na pokopališču si lahko ogledamo tudi zanimivo cerkvico svetega Jožefa.

Vojaško pokopališče

Egiptovska sarkofaga

9


3. CERKEV SV. ŠTEFANA

Vipava se uvršča med najstarejše župnije na goriškem. Župnjiska cerkev sv. Štefana se nahaja
na manjšem trgu v objemu značilnih primorskih hiš. Je pomemben umetnostno zgodovinski
spomenik. Zgrajena je bila leta 1556. V osnovi je bila gotska, kar je vidno v zunanjosti
prezbiterija. Cerkev so barokizirali leta 1751. Na njej iztopa zvonik, ki ima izredno kvalitetno
klesano okrasje. Freske, ki so na svodu prezbiterija, so delo baročnega slikarja Franca Jelovška
iz leta 1752, freske v spodnjem delu prezbiterija pa so delo Janeza Wolfa iz leta 1877.
Oltar je zasnovan v klasicističnem stilu: celoten je iz belega marmorja, ampak ima tudi baročne
poteze. Ena teh značilnosti je s čopki okrašena zavesa, ki se imenuje lambrekine.
Zvonik je po višini razdeljen na pet nadstropij in velja za posebno vrsto zvonika, predvsem
streha, ki so jo ob prenovi spremenili in nič več v obliki piramide, ampak ima obliko baročne
čelade.

Freske na stropu cerkve

10


4. LANTHIERJEV DVOREC

Lanthierijev grad se nahaja ob glavnem mestnem trgu. Zgrajen je bil leta 1669 in je primer
beneške arhitekture. Njegovi prvi lastniki so bili Lanthieriji, ki so prej bivali v gradu Tabor.
Lanthieriji so dvorec leta 1762 temeljito prenovili in mu dali današnjo baročno podobo. Osrednji
del stavbe z glavnim vhodom so poudarili s kamnitim portalom, nad katerim je balkon z
balustrno ograjo. Okna so dobila močnejše okvirje, pročelje pa so razgibali s stolpi, ki navidezno
podpirajo streho. Poleg gradu so lastniki prenovili tudi okolico. Pred zgradbo so naredili
podolgovat park z vodometom.

V park so postavili tudi kipe baročnih dečkov z različnimi atributi, ki so pričali o življenju in delu
v pokrajini. V Lanthierijevi graščini je nazadnje do leta 1910 prebival grof

Friderik Lanthieri. Po njegovi smrti so goriško – vipavski grofi izumrli in veja je prešla na barona
Hermana von Lewetzowa-Lanthieri. Dvorec je bil od 1918 do 1991 v vojaških rokah.

Dvorec je bil pred nekaj leti temeljito obnovljen, v njem deluje Visoka šola za vinogradništvo in
vinarstvo ter drugi pedagoški in raziskovalni programi Univerze v Novi Gorici. Dvorec je odprt
za oglede.

Lanthierjev dvorec

11


5. BAUMKIRCHERJEV TURN

Baumkircherjev turn, ki ga imenujejo tudi Tabor ali Spodnji grad se nahaja v bližini kamnitega
mostu čez reko Vipavo. Stolpasti grad je leta 1342 zgradil vitez Herhlin Kranspergar, nato ga je
pa leta 1386 odkupil grof Herman I. Celjski. Ko je grad prešel v habsburško posest, so njegovi
lastniki postali vitezi Baumkircherji in takrat je dobil tudi sedanje ime Baumkircherjev turn. V
njihovi posesti je ostal do leta 1471, ko so obglavili barona Andreja Baumkircherja, ker je bil
glavni pobudnik zarote štajerskega plemstva proti cesarju. Baumkircherjev turn je nato prešel
v upravo deželnoknežjih oskrbnikov in zakupnikov. Grad in gospostvo je leta 1533 kupil Anton
pl. Lanthieri in v lasti te družine je ostal vse do konca prve svetovne vojne. Do danes se je ohranil
le del nekdanjega mogočnega poslopja, del obzidja z grbovno ploščo rodbine Lanthierijev in
kamnitim portalom ter okrogli obrambni stolp.

Baumkircherjev turn

12


6. IZVIR VIPAVE

Posebna naravna znamenitost v Vipavi je izvir Vipave. Izviri reke Vipave spadajo med izdatne
stalne kraške izvire, saj zbirajo podzemske vode s kraškega zaledja Postojnske kotline in Nanosa.
Glavna izvira reke Vipave sta Podskala in Podfarovž, ki se nahajata nekaj metrov stran od
Glavnega trga, za Lanthierijevim gradom. Osrednja izvira ob večjem deževju zelo narasteta.
Poleg teh dveh izvirov pa osrednje predstavljajo tudi izvir v Jami, v Podlipci, Sležencu in izvir za
Tabrom. Reka Vipava je edina reka v Evropi, ki ima deltast izvir. Ob izvirih se lahko okrepčamo
ter spočijemo v restavracijah Gostišče Podskalca in Gostilna Bernik, kjer nudijo pestro ponudbo
ribjih in ostalih jedi. Na tem območju je urejena tudi sprehajalna pot, ki privabi mnoge domačine
in turiste.

Izvir reke Vipave Podskalca

Izvir reke Vipave Podfarovž

13


7. GRAD VIPAVA

Grad leži na griču nad mestom Vipavo. Zgradili so ga oglejski patriarhi v 12. stoletju. Prvič je bil
pisno omenjen leta 1275 kot Castrum Wipaci superioris, že leta 1154 pa je bil omenjen oglejski
ministerial vitez Wiluinus de Wippach. Vipavski vitezi so na gradu živeli do sredine 13. stoletja.
Leta 1343 je grad in gospostvo postalo deželnoknežji fevd, leta 1344 pa je prišel v last
Habsburžanov. Deželni knezi, Habsburžani, so gradove kot fevd večkrat podelil plemiškim in
viteškim družinam, kot lastnino pa v zastavo.

Leta 1357 so ga dobili Celjski grofje, ki so ga obdržali do svojega izumrtja po moški liniji leta
1456. Leta 1487 so ga pridobili baroni Herbersteini. Na gradu se je leta 1486 rodil baron Žiga
Herberstein, avstrijski zgodovinar in diplomat. Leta 1508 so grad za krajši čas zavzeli Benečani.
Grad je razpadel v 17. stoletju.

Stari grad

Stari grad

14


SAMOSTOJNI OGLED VIPAVE
V Vipavski dolini in v sami Vipavi je veliko športnih aktivnosti v katerih se lahko preizkusite.

PLEZANJE
Stene in športna plezališča v Vipavski dolini ponujajo odlično priložnost tako za trening kot
tudi sprostitev s čudovito panoramo na vinorodno Vipavsko dolino.
Plezališča kot so Vipavska Bela in Vipavska Tura ponujajo več kot 300 športno-plezalnih smeri
do težavnosti 8c+. Plezanje je mogoče v vseh letnih časih.

KOLESARJENJE
Kolesarji trdijo, da pravo drugačnost Vipavske doline doživiš le na kolesu. Legendarni cestni
vzponi in spusti, kjer je že dvakrat potekala celo etapa slovitega Gira d'Italia, pa tudi spoštljive
strmine gorskih poti, so izziv, ki bi ga moral enkrat izkusiti vsak aktiven kolesar.
Izjemna raznolikost kolesarskih poti je Vipavsko dolino postavila na zemljevid najbolj
zaželenih kolesarskih destinacij v Sloveniji.
Kolesarska pot je tudi v Vipavi, tam se tudi začne in konča. Dolga je 16,3 km

RIBOLOV
Vipavska dolina je pravi raj za športne ribiče. Ribolov v neokrnjeni naravi reke Vipave, ki začne
svoj tok v mestu Vipava in se vije dolgih 49 km po Vipavski dolini. Reka omogoča izvajanje
različnih vrst ribolova.

Obisk vinarjev
Vipavska vinska cesta povezuje vinorodne kraje v Vipavski dolini in na njenih gričih. Skoznjo
se želi obiskovalcu približati osebnost vsakega vina in vinogradnika-vinarja.

Vse potrebne informacije pa so na voljo na TIC Vipava in na portalu Zavoda za turizem Vipava
ter ostalih spletiščih

Zavod za turizem Vipava

Glavni trg 1
5271 Vipava
tel: 05 368 70 40
GSM: 051 215 226
e-mail: [email protected]
spletna stran: www.vipavska-dolina.si / www.izvirna-vipavska.si

TIC Vipava
tel.: 05/368 70 41

15


[email protected]
www.vipavska-dolina.si
www.izvirna-vipavska.si

Veliko je tudi turističnih, kulturnih in športnih društev.

Turistična društva
Turistično društvo Lanthieri Vipava; http://www.td-vipava.si
Turistično društvo Podnanos; http://www.tic-podnanos.si
Vinarsko turistično društvo Vrhpolje
Vinarsko turistično društvo Slap – vas zlatih kapljic; http://www.slap.si
Kulturno turistično športno društvo Zdravljica; http://www.zdravljica-lozice.com

Kulturna društva
Folklorno društvo Vipava; http://www.fdvipava.si/
Društvo za kreativno preživljanje prostega časa "Razmetano podstrešje"
Glasbeno društvo Tamburjaši; http://www.tamburjasi.si/
Glasbeno kulturno društvo "Fantje s'pod velba"
Komorni zbor Ipavska; http://www.ipavska.si/
Kulturno društvo Vipavski tamburaši; http://www.vipavskitamburasi.si/
Kulturno izobraževalno društvo Teodozij; http://www.teodozij.si/
Kulturno - turistično - športno društvo Zdravljica Lozice; http://zdravljica-lozice.nvoplanota.si/
Lovski pevski zbor "Zlatorog Vipava"
Mešani pevski zbor "Stanko Premrl" Podnanos; http://www.stanko-premrl.si/
Kulturno društvo Pihalna godba Vrhpolje, Vipava; http://www.kd-godba-vrhpolje-vipava.si/
Zveza kulturnih društev Vipava

Športna društva
Balinarski klub Podskala Vipava
Balinarski klub Nanos
Balinarski klub Burja
Balinarski klub Škavnica
Jamarsko društvo Karantanija
Kegljaški klub Vrhpolje
Kolesarski klub Izvir Vipava; http://www.izvir-klub.si
Košarkarski klub Vipava; http://kkvipava.com/
Lovska družina Vojkovo Podnanos
Lovska družina

Vojašnica Janka Premrla
https://sl.wikipedia.org/wiki/Voja%C5%A1nica_Janka_Premrla_-_Vojka
https://www.youtube.com/watch?v=aZ120X6ll48

16


VIRI

https://kraji.eu/slovenija/vipava_z_okolico/google_map/slo , 8.3.2019
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vipava . 8.3.2019
http://www.vipavskadolina.si/ , 12.3.2019
http://izvirna-vipavska.si/sl/obcina-drustva , 24.3.2019
http://www.kamp-tura.si/ , 24.3.2019
https://www.vipava.si/turizem/, 24.3.2019
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bitka_pri_Mrzli_reki, 14.3.2019
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dvorec_Zemono , 14.3.2019
http://www.vipavskadolina.si/si/odkrivaj/dediscina/kkulturn-dediscina/muzeji-in-
galerije/vinarski-muzej-vipava, 20.3.2019
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi459362/, 16.3.2019
https://sl.wikipedia.org/wiki/Stanko_Premrl, 16.3.2019
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Lavrin, 16.3.2019

SLIKE

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivmtuh46DhAhDh16QKHX
Z8DNQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.vipavskadolina.si%2Fsi%2Fsplosno%2FvipavF&psig=AOvVaw0d0
pPDfz2sPGcthdOR5Jrr&ust=1551553722947074 , 26.3.2019

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFq6ey46DhAhVwMOwKH
U8VCpkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsportnazveza-
vipava.si%2F&psig=AOvVaw0d0pPDfz2sPGcthdOR5Jrr&ust=1553722947074567, 26.3.2019
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ4va646DhAhDhAhUMjq
QKHTQRCpE6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.mojaobcina.si%2Fvipava%2Fnovice%2FnovFno-vipavskih-
upokojencev.html&psig=AOvVaw0d0pPDfz2sPGcthdsP5Jrr&ust=1553722947074567 , 26.3.2019
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB0InL46DhAhXDhAhXoM
ewKHcHdBa6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.regionalgoriska.si%2Fnovica%2Fprenova-dvorca-lanthieri-v-
vipavi-se-bo-nadaljevala&psig=AOvVaw3UBNAe2tORJSmiU8ZMtZZM&ust=1553723059128163 , 26.3.2019
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigmejd46DhAhDhA-
wKHSkXDMcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2FzuFzupn-vipava.si%2Fpredstavimo-se%2Fcerkev-sv-
stefana%2F&psig=AOvVaw1PVFuyqifvhH-l99MHpkxI&ust=1553723083341189 , 26.3.2019
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjirozt46DhAhUDhAhUOM
uwK2wQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A
%252F%252Fkraji.eu%252FsloFslove%252Fvojasko_pokopalisce_iz_1_svetovne_vojvo%252Fslo%26psig%3DAOvVa
w3agToiuv12UVXyKiU1Mmwa%26ust%3D1553723128741544&psig=AOvAOv3agToiuv12UVXyKih1Mmwa&ust=155
3723128715537 , 26.3.2019
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi92J_246DhAhDhAhUOsK
QKHRWkABI6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fkraji.eu%2Fslovenija%2Fvipava_staroegipcanska_sarkofaga%2Fslo&p
sig=AOvVaw001rxIPDEDPwUvwrxIPDED&ust=1553723142673776 , 26.3.2019
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidie2G5KDhAhKD_aQKHa
bnBvQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fizvirna-vipavska.si%2Fsl%2Fizviri-reke-
vipave&psig=AOvVaw3l0Ozyzn6b_EkRk0DA9aWC&uus=1553723185527659 , 26.3.2019
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiejpyR5KDhAhUKD-
wKHZ4gAdcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2FwFw.travel-slovenia.si%2Fslo%2Flocation%2Freka-
vipava%2F&psig=AOvVaw3l0Ozyzn6b_EkRk0DA9aWa&ust=1553723185527659 , 26.3.2019
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSpoyr5KDhAhVKDhAhVq
MOwKHawQB6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.primorske.si%2F2018%2F05%2F02%2FvsaF-dan-manj-
gradu&psig=AOvVaw0gU7i_uQ0XlCeMORwqnEjE&uus=1553723247897717 , 26.3.2019

17


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Spring Has Sprung, Take Advantage!
Next Book
FINAL BUKU PROGRAM SUKAN 2019