The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Panduan Pengurusan Sekolah

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Saridan Abd Hamid, 2018-12-14 00:52:02

SMKTPB2019

Panduan Pengurusan Sekolah

KANDUNGAN MUKA SURAT
1
PERKARA 2
Ikrar Perkhidmatan Awam 3
Surat Aku Janji 4
Surat Watikah Perlantikan Jawatan Dan Tanggungjawab Guru ( 2019) 5
Bicara Pengetua 5
Falsafah Pendidikan Kebangsaan 6-8
Visi Dan Misi Kementerian Pendidikan 9
Profil Sekolah 10
Carta Organisasi
Pakej Mata Pelajaran 11-12
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 13
Senarai Nama Guru Dan Staf 14
Jadual Pembayaran Gaji 15
Pelan Lokasi 16
Pelan Kebakaran
Takwim Tahun 2019 17-29
Carta Organisasi Pengurusan Dan Pentadbiran 30
A. Pengurusan Dan Pentadbiran
31-36
Jadual Dan Takwim Sesi Persekolahan 2019 37-40
B. Pengurusan Kurikulum 41-47
C. Pengurusan Hal Ehwal Murid 48-53
54-59
Jadual Tugas Guru Bertugas, Pemantau Dan Tajuk Ucapan Ringkas Perhimpunan 60-73
D. Pengurusan Kokurikulum 74-83
Unit Bimbingan Dan Kaunseling 84-96
Pemantauan Kurikulum Berkualiti ( Pkb ) 97-98
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3 / 1999 99-100
Tatacara Melaksanakan Perhimpunan Mingguan Sekolah Lampiran
Pentaksiran Bilik Darjah

MAKLUMAT GURU

NAMA :

ALAMAT RUMAH :

NO. KAD PENGENALAN : NO. JPK :

TARIKH LAHIR : TEMPAT LAHIR :

NO. TEL. ( RUMAH ) : NO. TEL ( HP ) :

KELULUSAN AKADEMIK : TAHUN :

KELULUSAN IKHTISAS : TAHUN :

OPSYEN 1 : OPSYEN 2 :

SUBJEK DIAJAR 1 : TINGKATAN :

SUBJEK DIAJAR 2 : TINGKATAN :

SUBJEK DIAJAR 3 : TINGKATAN :

NO. CUKAI PENDAPATAN : NO. KWSP :

TARIKH MULA MENGAJAR : NEGERI :

TARIKH LANTIKAN PERTAMA : GRED :

TARIKH LANTIKAN KEDUA : GRED :

TARIKH LANTIKAN SEMASA : GRED :

UMUR BERSARA : TAHUN :

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat
ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan
Kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras
perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami:

- Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan;
- Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
- Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;
- Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan;
- Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan

pembangunan negara;
- Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh

negara; dan
- Berpegang teguh kepada ajaran agama.

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

1

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

SURAT AKU JANJI

Saya……………………………………………………………..… Kad Pengenalan No. …………………

Beralamat di …………………………………………………………………………………………………..
Dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan-Peraturan
Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat
pekeliling serta apa-apa peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh
Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh perkhidmatan saya dengan kerajaan.

Maka dengan ini saya berjanji, sebagaimana yang dikehendaki di bawah peraturan 4 Peraturan-
peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan danTatatertib ) 1993 bahawa saya:

(i) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan;
( ii ) akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur,
( iii ) amanah dan bertanggungjawab;
( iv ) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
(v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi
saya bercanggah dengan tugas awam saya;
( vi ) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah
( vii ) bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas
(viii) rasmi saya sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam ;
tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya
( ix ) sendiri;
tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama
perkhidmatan awam;
tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar
untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam lain
berhubung dengan perkhidmatan awam; dan
tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai
ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini,
saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
( Kelakuan danTatatertib ) 1993.

………………………… ………..……………
( Tandatangan Pegawai ) ( Jawatan Pegawai )

Di hadapan saya

…………………………………………….
( Tandatangan Ketua Jabatan )

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

2

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU PANGLIMA BESAR
09000 KULIM

KEDAH DARUL AMAN
TEL : 04 - 4891090 / FAX : 04 – 4893442

e-mel : [email protected]

Rujukan Kami : SMKTPB/30/005/50 ( )

Tarikh : 01 Januari 2019

………………………………….
SMK Tunku Panglima Besar,
09000 Kulim,
Kedah Darulaman.

Tuan/Puan,
WATIKAH PELANTIKAN JAWATAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU TAHUN 2019

Dengan segala hormatnya ,perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan dengan rasminya dilantik dan
dipertanggungjawabkan untuk memegang jawatan yang diamanahkan dalam bidang pengurusan
Kurikulum, HEM dan Kokurikulum seperti yang tercatat dalam Buku Panduan Pengurusan
Sekolah bagi tahun 2019.

3. Jawatan, amanah dan tanggungjawab dalam Buku Panduan Pengurusan Sekolah SMKTPB
boleh diubah, dikurang atau ditambah oleh pihak pentadbiran dari semasa ke semasa.

4. Perlantikan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2019 sehingga 31 Disember 2019.

5. Pihak sekolah amat berbesar hati dan berharap agar tuan/puan menerima perlantikan ini dan
tugas ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

….…………………………..
Pengetua,

SMK Tunku Panglima Besar

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

3

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

Bicara Pengetua

Salam Sejahtera

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakaatuh,

Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah S.W.T. kerana dengan izin dan limpah
kurniaNya kita dapat bertemu kembali pada tahun 2019 ini untuk meneruskan perjuangan kita dalam
bidang pendidikan.

Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua
guru dan staf sokongan sekolah yang telah memperlihatkan komitmen yang tinggi lagi jitu dalam
segala perancangan dan aktiviti sekolah dalam tahun 2018 yang lalu. Saya mengharapkan segala
bentuk kelemahan dan kekuatan pada tahun lalu dapat dijadikan sebagai pendorong untuk kita
mempertingkatkan prestasi dan kualiti kerja pada tahun ini.

Dengan adanya Buku Panduan Pengurusan Sekolah ini, kita mengharapkan semua guru
lebih jelas dalam merancang, melaksana dan mencapai sasaran kerja tahunan . Malah kita akan
dapat bertindak dengan lebih cekap selaras dengan hasrat dan cita-cita Jabatan Pendidikan Negeri
Kedah untuk mewujudkan satu budaya kerja yang sistematik dan bersifat profesional ke arah
kecemerlangan pendidikan yang kita hasratkan.

Kepada guru-guru yang baru bertukar ke sekolah ini, saya mengucapkan selamat datang dan
selamat bertugas. Pihak sekolah amat yakin tuan/puan akan dapat menyesuaikan diri dengan budaya
kerja sekolah ini dan dapat menunjukkan komitmen yang tinggi serta proaktif dalam menjalankan
tugas masing-masing. Pihak sekolah juga percaya tuan/puan akan dapat berkongsi semua
pengalaman, kepakaran dan kelebihan yang tuan/puan miliki dengan rakan-rakan setugas yang lain.

Adalah menjadi harapn saya agar semua guru dapat memanfaatkan Buku Panduan
Pengurusan Sekolah Tahun 2019 pada setiap masa dan ketika. Semoga kerja buat kita sentiasa
terarah dan berpandu. Kemenjadian murid menjadi keutamaan kepada kita semua.

Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa Buku Panduan Pengurusan
Sekolah yang telah bertungkus-lumus dalam menerbitkan Buku Panduan Pengurusan ini. Semoga
Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Panglima Besar akan terus bergerak maju dan mencapai
segala matlamat yang disasarkan. Mudah-mudahan kita bersatu hati dan bergerak seiring untuk
menjayakan visi sekolah dan harapan kita untuk MEMPERKASAKAN PANGLIMA.

Salam tahun baru 2019 dan selamat bertugas.

Saya yang menjalankan amanah.

Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Panglima Besar,
09000 Kulim,
Kedah Darul Aman

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 4
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan

kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmornian dan

kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

VISI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH
Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera

MISI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi individu Bagi Memenuhi Aspirasi

Negara

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 5
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

Profil

Alamat SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
TUNKU PANGLIMA BESAR
No. Lot
Gred Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Panglima
Kod Sekolah Besar, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman
No. Telefon/Faks
E-Mail A
Tarikh Ditubuhkan KEB5026
Kod Pusat Tanggungjawab 04 4891090/9344204 48
Kod Pusat Pembayaran Gaji [email protected]
No. Cukai Pendapatan Majikan 1962
No. Pendaftaran Majikan (KWSP) 514001
Lokasi Sekolah 0106
Pusat Kegiatan Guru E0091372504
Adun 141208
Parlimen Bandar
Majlis Bandaran Padang Serai
Daerah Pentadbiran Lunas
Mukim Padang Serai
Luas Kawasan Sekolah Majlis Perbandaran Kulim
Jarak Dari Bandar Kulim Kulim
Jarak Dari Ibu Negeri Sungai Seluang
Bahasa Pengantar 10.40 Hektar
Sesi Persekolahan 4 Kilometer
Bilangan Guru 110 Kilometer
Bilangan Bukan Guru Bahasa Melayu
Nama Pengetua Pagi Sahaja
Nama PK Pentadbiran 68 Orang
Nama PK HEM 7 Orang
Nama PK Kokurikulum Saridan bin Abd Hamid
Jaafar bin Mohtar
Nama Kaunselor Pelajar Azhar bin Mansor
Muhamad Fauzi bin Ismail
Nama Guru Kanan Bahasa Azlee bin Hashim
Nama Guru Kanan Sains Dan Matematik Siti Sarah binti Nasaruddin
Nama Guru Kanan Teknik Dan Vokasional Salina binti Othman @ Ariffin
Nama Guru Kanan Kemanusiaan Noor Aini binti Haji Mohd Daud
Nama YDP PIBG
Aishah binti Shafiee
Zolkefli bin Md Isa

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 6
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

Latar Belakang

Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Panglima Besar telah ditubuhkan pada
tahun 1962. Ia dikenali sebagai Sekolah Pelajaran Lanjutan Kulim. Para pelajar yang gagal
dalam peperiksaan SPM tetapi ingin melanjutkan pelajaran ditempatkan di sekolah ini.

Pada tahun 1965 nama sekolah ditukar kepada Sekolah Menengah Kulim. Para
pelajarnyaterdiri daripada lepasan SPM. Mulai tahun 1968, perubahan dilakukan, sekolah ini
menempatkan para pelajar dari tingkatan 1 hingga 3 sahaja. Pada Mei 1991, nama sekolah
ini telah ditukar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Panglima Besar (SMKTPB)
iaitu mengambil sempena nama gelaran Yang Teramat Mulia Almarhum Tunku Yaakob
AlHaj iaitu kekanda kepada Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj (Perdana Menteri Malaysia
yang pertama). Pertukaran nama sekolah ini telah dirasmikan oleh Dato Yusuf Bin Abdul
Rahman (Pengerusi Jawatankuasa Pelajaran Negeri Kedah). Pertukaran ini dapat
mengatasi kekeliruan antara sekolah ini dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Kulim
(SMK) yang terletak bersebelahan.

Pada tahun 2002, sekolah ini telah dipilih untuk melaksanakan projek printis bagi
mata pelajaran Vokasional (MPV) di daerah Kulim Bandar Baharu. Sekolah ini juga telah
mula menawarkan kelas tingkatan 6 (aliran sastera) pada tahun 2003. Aliran ini telah ditutup
pada Jun 2014, setelah semua pelajar tingkatan 6 ditempatkan di Pusat Tingkatan 6 di
Taman Mahsuri Padang Serai, Kedah.

PIAGAM PELANGGAN
Kami staf Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Panglima Besar dengan penuh azam berikrar akan mencurahkan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

1. Memberi peluang yang sama rata kepada murid untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mengembang
bakat dan kemahiran dan pendidikan yang sempurna.

2. Memberi perkhidmatan dan layanan berkualiti berasaskan budaya ilmu, nilai-nilai murni kepada setiap
pelanggan dan menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana.

3. Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa dan lengkap mengikut kehendak dan
keperluan pelanggan pelajar ke arah kecemerlangan insan.

4. Memupuk dan menanam akhlak mulia, nilai-nilai murni dan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar
dan semua staf.

5. Sentiasa berusaha meninggikan martabat dan etika profesion keguruan.

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 7
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

ANGGARAN BILANGAN MURID TAHUN 2019

KELAS BIL. MURID
PERALIHAN 20
40
1 UIA 40
1 UKM 40
1 UPM 40
1 USM 40
1 UTM 40
1 UUM
BIL. MURID
KELAS 18
2 UIA 17
2 UKM 26
2 UPM 24
2 USM 24
2 UTM 25
2 UUM
BIL. MURID
KELAS 30
3 UIA 27
3 UKM 31
3 UPM 32
3 USM 31
3 UTM
BIL. MURID
KELAS 23
4 SAINS 23
4 EKONOMI 23
4 PERNIAGAAN 23
23
4 LN 23
4 KP 21
4 KM 1
4 KM 2 BIL. MURID
18
KELAS 29
5 SAINS 19
5 EKONOMI 21
5 PERNIAGAAN 18
18
5 LN 20
5 KP 847
5 KM 1
5 KM 2

JUMLAH

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 8
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

PENOLONG KANAN SMK TUNKU PANGLIMA BESAR,KULIM PENOLONG KANAN
HEM CARTA ORGANISASI SEKOLAH 2019 KOKURIKULUM
PENGETUA

PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN

KAUNSELING KURIKULUM MAJLIS SUKAN
BIASISWA KETUA PANITIA PERSATUAN
KEBAJIKAN GURU TINGKATAN PERMAINAN
DISIPLIN JADUAL WAKTU UNIT BERUNIFORM
PENGAWAS PENILAIAN DAN
SPBT PEPERIKSAAN KELAB
KANTIN PUSAT SUMBER SEKOLAH KOPERASI

PEMBANGUNAN MBMMBI
DATA GURU TINGKATAN
3K
RIMUP KBAT
PLC/ PAK 21
ADUAN PELANGGAN
SIARAYA PENINGKATAN PRESTASI

SEK.PENYAYANG HEAD COUNT/PILL
MAJALAH HEBAT / STEM

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 9
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN PERALIHAN, 1, 2 DAN 3 TAHUN 2019

TINGKATAN MATA PELAJARAN
PERALIHAN
AMALAN BAHASA MELAYU KESIHATAN
BAHASA MELAYU PENDIDIKAN SENI VISUAL
BAHASA INGGERIS BAHASA TAMIL
PENDIDIKAN JASMANI DAN

1/2/3 BAHASA MELAYU PENDIDIKAN SENI VISUAL
BAHASA INGGERIS ASAS SAINS KOMPUTER
SEJARAH REKA BENTUK TEKNOLOGI
MATEMATIK PENDIDIKAN MORAL
SAINS BAHASA TAMIL
PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN JASMANI DAN
GEOGRAFI KESIHATAN

PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 DAN 5 TAHUN 2019

TINGKATAN MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN ELEKTIF
4/5 SAINS
BAHASA MELAYU BIOLOGI
BAHASA INGGERIS KIMIA
SEJARAH FIZIK
MATEMATIK MATEMATIK TAMBAHAN
P.ISLAM / P. MORAL BAHASA TAMIL

4/5 EKONOMI EKONOMI
KESUSASTERAAN MELAYU/
4/5 PERNIAGAAN BAHASA MELAYU BAHASA TAMIL
4/5 KEMANUSIAAN 1 BAHASA INGGERIS PENDIDIKAN SENI VISUAL
SEJARAH
MATEMATIK PERNIAGAAN
SAINS KESUSTERAAN MELAYU/
P.ISLAM / P.MORAL BAHASA TAMIL
PENDIDIKAN SENI VISUAL

BAHASA TAMIL

4/5 KEMANUSIAAN 2

4/5 LANDSKAP LANDSKAP DAN NURSERI
4/5 KATERING KATERING DAN PENYAJIAN

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 10
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 11
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 12
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

SENARAI NAMA GURU DAN STAF SMK TUNKU PANGLIMA BESAR TAHUN 2019

Bil Nama Guru Bil Nama Guru
1 Saridan bin Abd Hamid (Pengetua) 46 Prema a/p Sonamuthu
2 Jaafar bin Mohtar (PK Pentadbiran) 47 Raman a/l Krishnan
3 Azhar bin Mansor (PK HEM) 48 Rohayah binti Md. Safar
4 Muhamad Fauzi bin Ismail (PKK) 49 Rohani binti Ngah
5 (GKTV) 50 Rosita binti Osman
6 Noor Aini binti Haji Mohd Daud (GKMS) 51 Roslaily binti Kamarzaman
7 Salina binti Othman@Ariffin (GK Bahasa) 52 Rossmah binti Mohd. Shariff
8 Aishah binti Shafiee (GKK) 53 Saifuddin bin Othman
9 Azlee bin Hashim (Kaunselor) 54 Saiful Fadhlan bin Mohd. Nashruddin
10 Siti Sarah binti Nasaruddin (Kaunselor) 55 Saiful Azwan bin Abdul Kadir
11 Ramzila binti Hj. Samsu (GC PJPK) 56 Salmi binti Abu Hassan
12 Aizawani binti Jamsari 57 Sheelah a/p Arumugam
13 Asfaazian binti Othman 58 Siti Aishah binti Abu Bakar
14 Asmida binti Abd. Halim 59 Siti Haryati binti Jamil
15 Azimah binti Abdul Aziz 60 Siti Khalijah binti Jasin
16 Asmizatul binti Ahmad 61 Siti Nurul Azleen binti Mat Safien
17 Fikriah binti Harun 62 Siti Nurain binti Ishak
18 Gunasekaran a/l Ramasamy 63 Subatra Devi a/p Ramachandran
19 Hamidah binti Che Long 64 Suhaini binti Abdul Ghani
20 Hamisah binti Sabu 65 Suraya Hanim binti Mohd Ismail
21 Hasnah binti Mohamad Noor 66 Suresh a/l Baskaran
22 Hasnah binti Mohd Daud @ Mohamad 67 Tungku Nor Azaen binti Tungku Ismail
23 Kavitha a/p Subramaniam 68 Yogendiran a/l Pakirisamy
24 Khalijah binti Hashim 69 Yusrita binti Long
25 Liang Yet Seng
26 Mariani binti Mokhtir Bil STAF SOKONGAN
27 Mohd Hafezi bin Che Ajib 1 Nor'izah binti Abdullah
28 Mohd Nashir bin Jamaludin 2 Abidin bin Abu Hasan
29 Mohd. Shopi bin Salleh 3 Hartini binti Che Ani
30 Muniandy a/l Nadesimalu 4 Maisarah binti Mohamad
31 Mohd Sagirman bin Mohd Saberi 5 Kamaliah binti Ali
32 Nadiyah binti Abd Halim 6 Jamaludin bin Ahmad
33 Nafizah binti Desa 7 Hairi Izwan bin Johari
34 Najihah binti Omar
35 Nirmala Thevi a/p Velautham
36 Noor Aryati binti Ramli
37 Norazni binti Aziz
38 Noor Fatihah binti Abdul Manaf
39 Nur Dalila binti Abdullah
40 Nurul Syamimi binti Umar
41 Noor Zaima binti Ismail
42 Noor Marshitah binti Abdul Halim
43 Osman bin Ismail
44 Panjaratnam a/p Tanimalai
45 Parimalathevi a/p Gevarappen

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 13
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 14
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

PELAN KEDUDUKAN KELAS, BILI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSA

09000 KULIM, KEDAH D

SURAU TA
RA

BLOK BERSIH

5S 4S PUSAT. BILIK KAFE
AKSES 1 UIA AL- FARABI MPV

BILIK BILIK

RAWATAN KAUN MAKMAL
SAINS P
SELING T T B BILIK AL-BIRUNI
2 2 AL
PONDOK BILIK
KAWALAN DISIPLIN RA
ZI

MASUK / KELUAR BLOK AMANAH 5P 5EK
TINGKAT 2 5KP 5BLLNOK A5KMMA2NA5HKM1 4EK

TINGKAT 1 BILIK IBNU SINA 4KM2 4KM1 4P KEDAI
KOPERA
BAWAH T3 T4 BLKS MAKMAL SAINS
TAPA

KELUAR

PETUNJUK: LALUAN BERBUMBUNG

S1 : SETOR AM T10 : TANDAS MURID PEREMPUAN
S2 : SETOR AM T11 : TANDAS MURID LELAKI
S3 : SETOR AM BW : BILIK WAWASAN
S4 : BILIK VIP
S5 : SETOR AM
T2 : TANDAS GURU (P) BLOK BERSIH DITUTUP
T2 : TANDAS GURU (L) BLOK BERSIH DITUTUP
T3 : TANDAS MURID PEREMPUAN
T4 : TANDAS MURID LELAKI
T5 : TANDAS KAKITANGAN LELAKI
T6 : TANDAS KAKITANGAN PEREMPUAN
T7 : TANDAS GURU PEREMPUAN
T8 : TANDAS GURU LELAKI
T9 : TANDAS MURID LELAKI

Blok Bangunan Lama

IK KHAS, TANDAS TAHUN 2019 BLOK ERAT
AAN TUNKU PANGLIMA BESAR
DARUL AMAN

APAK PERHIMPUNAN Tandas STOR BILIK 1UKM 1 USM
ASMI
Lama INTERVENSI

BLOK DINAMIK 1 UPM 1 UTM Bengkel
1 UUM Batik

MAKMAL BILIK GURU MAKMAL MASAK SS BLOK
MASAK KH 12 FATANAH

4KP

BILIK BILIK BILIK. MAKMAL BILIK ST
39
P. ISLAM 4LN
PERALIHAN
PENGAWAS SUKAN SENI PBS

BLOK CEKAL KAFE LAND
BENGKEL PANGLIMA SKAP

ASI KEMAHIRAN HIDUP

AK PERHIMPUNAN HARIAN

BWSH4 TBKL1K TBKL.2K TK.3 BWH SPTBKT 1 2UTTKM 23UTIAK3
GK Gp D
US
D R 2UKM 2UIA 3UKM
P U E

EE T7 2USM 2UUM 3USM
J W

WA A 2UPM 3UTM 3UPM
B
N
AA T10
T

N T5

S5 T6 T8 T9 T11

BLOK GEMILANG BLOK HARMONI 15

PELAN LALUAN KE
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSA

09000 KULIM, KEDAH D

SURAU

BLOK BERSIH

5S 4S PUSAT. BILIK KAFE
AKSES 1 UIA AL- FARABI MPV

BILIK BILIK

RAWATAN KAUN MAKMAL
SAINS P
SELING T T B BILIK AL-BIRUNI
2 2 AL
PONDOK BILIK
KAWALAN DISIPLIN RA
ZI

MASUK / KELUAR BLOK AMANAH 5 EK
TINGKAT 2 5KP 5BLLNOK5AKMMA2NA5HKM1 5 P 4 EK

TINGKAT 1 BILIK IBNU SINA 4 KM2 4 KM1 4P KEDAI
KOPERA

BAWAH T3 T4 BLKS MAKMAL SAINS

KELUAR

PETUNJUK: TEMPAT BERKUMPUL SEW
BERLAKU KECEMASA
S1 : SETOR AM PADANG SMKTPB
S2 : SETOR AM
S3 : SETOR AM
S4 : BILIK VIP
S5 : SETOR AM
T2 : TANDAS GURU (P) BLOK BERSIH DITUTUP
T2 : TANDAS GURU (L) BLOK BERSIH DITUTUP
T3 : TANDAS MURID PEREMPUAN
T4 : TANDAS MURID LELAKI
T5 : TANDAS KAKITANGAN LELAKI
T6 : TANDAS KAKITANGAN PEREMPUAN
T7 : TANDAS GURU PEREMPUAN
T8 : TANDAS GURU LELAKI
T9 : TANDAS MURID LELAKI

Blok Bangunan Lama

ECEMASAN 2019

AAN TUNKU PANGLIMA BESAR

DARUL AMAN BLOK ERAT

Tandas STOR BILIK 1UKM 1 USM

Lama INTERVENSI

BLOK DINAMIK 1 UPM 1 UTM Bengkel
MAKMAL MASAK 1 UUM Batik

KATERING BILIK GURU SS BLOK
MASAK KH 12 FATANAH

4KP

BILIK BILIK BILIK MAKMAL BILIK ST
39
PENGAWAS SUKAN P.ISLAM SENI PBS 4LN

PERALIHAN

BLOK CEKAL KAFE LAND
BENGKEL PANGLIMA SKAP

ASI KEMAHIRAN HIDUP

WAKTU BWSH4 TBKL1K TBKL.2K TK.3 BWH SPTBKT 1 2UTTKM 23UTIAK3
AN GK Gp D
US
D R 2UKM 2UIA 3UKM
P U E

EE T7 2USM 2UUM 3USM
J W

WA A 2UPM 3UTM 3UPM
B
N
AA T10
T

N T5

S5 T6 T8 T9 T11

BLOK GEMILANG BLOK HARMONI 16

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

TAKWIM TAHUN 2019

BULAN DISEMBER 2018

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

01.12.2018 Sabtu Cuti Akhir Tahun
02.12.2018 Ahad Cuti Akhir Tahun
03.12.2018 Isnin Cuti Akhir Tahun
04.12.2018 Selasa Cuti Akhir Tahun
05.12.2018 Rabu Cuti Akhir Tahun
06.12.2018 Khamis Cuti Akhir Tahun
07.12.2018 Jumaat Cuti Akhir Tahun
08.12.2018 Sabtu
09.12.2018 Ahad Cuti Akhir Tahun
10.12.2018 Isnin
11.12.2018 Selasa Cuti Akhir Tahun
12.12.2018 Rabu Mesyuarat Pengurusan
13.12.2018 Khamis
14.12.2018 Jumaat Cuti Akhir Tahun
15.12.2018 Sabtu Cuti Akhir Tahun
16.12.2018 Ahad Mesyuarat Pengurusan
17.12.2018 Isnin Cuti Akhir Tahun
18.12.2018 Selasa Cuti Akhir Tahun
19.12.2018 Rabu Cuti Akhir Tahun
20.12.2018 Khamis Cuti Akhir Tahun
21.12.2018 Jumaat Cuti Akhir Tahun
22.12.2018 Sabtu Cuti Akhir Tahun
23.12.2018 Ahad Mesyuarat Pengurusan
24.12.2018 Isnin Cuti Akhir Tahun
25.12.2018 Selasa Cuti Akhir Tahun
26.12.2018 Rabu Cuti Akhir Tahun
27.12.2018 Khamis Cuti Akhir Tahun
28.12.2018 Jumaat
29.12.2018 Sabtu Hari Krismas
Cuti Akhir Tahun
30.12.2018 Ahad Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2019
Cuti Akhir Tahun
31.12.2018 Isnin Cuti Akhir Tahun
Pendaftaran Peralihan T1/ 2019
Mesyuarat Guru 1/2019
Mesyuarat Kurikulum 1 / HEM 1 / Kokurikulum 1//2019
Persediaan Akhir Budaya Buka Sekolah

17

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

BULAN JANUARI

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 Mesyuarat JK Jadual Waktu
2 01.01.2019 Selasa Program Suai Kenal Ting 1 dan 4 Mesyuarat Agung Rumah Sukan
02.01.2019 Rabu Program Suai Kenal Ting 1 dan 4 Mesyuarat Agung Unit
3 03.01.2019 Khamis Perhimpunan Yasin dan Moral Beruniform
4 04.01.2019 Jumaat
5 05.01.2019 Sabtu Mesyuarat Panitia Bil. 1/2019 Mesy. Guru Tingkatan Mesyuarat Agung Kelab
Perhimpunan Rasmi/Spot Check Persatuan.
06.01.2019 Ahad Mesyuarat Panitia Bil. 1/2019 Mesy.JK Disiplin 1/Pengawas 1 Latihan Rumah Sukan
Mesyuarat Panitia Bil. 1/2019 Mesyuarat Agung Sukan
07.01.2019 Isnin Mesyuarat Panitia Bil. 1/2019 Perhimpunan Yasin/Moral Permainan
Latihan Rumah sukan
08.01.2019 Selasa
09.01.2019 Rabu Latihan Rumah Sukan
10.01.2019 Khamis
11.01.2019 Jumaat Perjumpaan Unit Beruniform
12.01.2019 Sabtu
13.01.2019 Ahad Latihan Rumah Sukan
14.01.2019 Isnin
15.01.2019 Selasa Mesyuarat Panitia Bil. 1/2019 Perhimpunan Rasmi/Spot Check LADAP OLAHRAGA
16.01.2019 Rabu Mesyuarat Pengurusan Mesy. JK Kantin 1 Latihan Rumah Sukan
17.01.2019 Khamis Mesyuarat JK VLE 1/2019 Latihan Rumah Sukan
18.01.2019 Jumaat LDP 1 : Perhimpunan Yasin/Moral Latihan Rumah Sukan
19.01.2019 Sabtu Perjumpaan Kelab Persatuan
20.01.2019 Ahad Latihan Rumah Sukan
21.01.2019 Isnin
22.01.2019 Selasa Mesyuarat Pengurusan Hari Keputeraan Sultan Kedah Merentas Desa Sekolah
23.01.2019 Rabu Mesyuarat JK PT 3 / PBS 1/2019 Perhimpunan Rasmi/Spot Check
24.01.2019 Khamis Post Mortem PT3 2018 Mesy.JK Pem.Fizikal 1 Latihan Rumah Sukan
25.01.2019 Jumaat Latihan Rumah Sukan
26.01.2019 Sabtu Mesy. JK SPBT 1 Perjumpaan Sukan Permainan
27.01.2019 Ahad Latihan Rumah Sukan
28.01.2019 Isnin
29.01.2019 Selasa Mesyuarat JK Data & Maklumat Perhimpunan Rasmi/Spot check Latihan Rumah Sukan
30.01.2019 Rabu Sekolah Mesy. JK Bim & Kaunseling 1
31.01.2019 Khamis Mesyuarat Pengurusan Latihan Rumah Sukan
Sukantara
Mesyuarat Guru 2/2019 Perjumpaan Unit Beruniform
Sukantara
Perhimpunan Yasin./Moral

"Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak tujuannya dengan jelas dan menjurus kepadanya tanpa
menyimpang." - Cecil B. DeMille

18

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

BULAN FEBRUARI

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
6
7 01.02.2019 Jumaat Cuti Perayaan Tahun Baru Cina
8 02.02.2019 Sabtu Cuti Perayaan Tahun Baru Cina
9 03.02.2019 Ahad
04.02.2019 Isnin Perayaan Tahun Baru Cina
05.02.2019 Selasa Perayaan Tahun Baru Cina
06.02.2019 Rabu Cuti Perayaan Tahun Baru Cina
07.02.2019 Khamis
08.02.2019 Jumaat Mesyuarat JK PT3/PBS Acara Akhir
09.02.2019 Sabtu Mesyuarat Pengurusan
10.02.2019 Ahad Mesy JK KBAT/Hebat/STEM 1 Perhimpunan Rasmi/Spot Check Acara Akhir
11.02.2019 Isnin
12.02.2019 Selasa Mesy. J/K Biasiswa 1 Raptai Kejohanan Olahraga
13.02.2019 Rabu
14.02.2019 Khamis Perjumpaan Sukan Permainan
15.02.2019 Jumaat Raptai Kejohanan Olahraga
16.02.2019 Sabtu
17.02.2019 Ahad KEJOHANAN OLAHRAGA SMKTPB
18.02.2019 Isnin
19.02.2019 Selasa Mesyuarat Pengurusan Perhimpunan Rasmi/Spot Check Olahraga MSSD
20.02.2019 Rabu Mesy JK PSS Bil. 1/2019
21.02.2019 Khamis
22.02.2019 Jumaat Mesy. JK Majalah 1 Olahraga MSSD
23.02.2019 Sabtu Perhimpunan Yasin / Moral
24.02.2019 Ahad Perjumpaan Sukan Permainan
25.02.2019 Isnin Olahraga MSSD
26.02.2019 Selasa
27.02.2019 Rabu Olahraga MSSD
28.02.2019 Khamis
Mesyuarat JK Peningkatan Perhimpunan Rasmi/Spot Check
Prestasi Bil. 1/2019 Mesy. JK Kebajikan 1
Mesyuarat Pengurusan Latihan Kebakaran
Qiamullail Tngkatan 1
Mesyuarat Guru 3/2019

Perjumpaan Kelab Persatuan

“Manusia biasanya lebih menghargai sesuatu yang sukar diperoleh tetapi sering melupakan nikmat yang telah tersedia.”

19

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

BULAN MAC

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
10
01.03.2019 Jumaat Mesyuarat Pengurusan Mesyuarat Agung PIBG Latihan Pasukan sekolah
11 02.03.2019 Sabtu Mesyuarat JK SKPMg2 Perhimpunan Rasmi/Spot
12 03.03.2019 Ahad Check Latihan Pasukan sekolah
13 04.03.2019 Isnin Mesyuarat JK Majlis Apresiasi Mesy. JK PPDa 1
14 05.03.2019 Selasa Panglima 2019 Latihan Pasukan Sekolah
Mesyuarat Pengurusan Perhimpunan Yasin/Moral Perjumpaan Unit Beruniform
06.03.2019 Rabu Ujian 1 Perhimpunan Bulanan Unit
Ujian 1 beruniform - KRS
07.03.2019 Khamis Ujian 1 Latihan Pasukan Sekolah
08.03.2019 Jumaat
09.03.2019 Sabtu Ujian 1 Perhimpunan Yasin/Moral
10.03.2019 Ahad Mesyuarat Pengurusan Mesy. JK 3K 1
11.03.2019 Isnin Ujian 1
12.03.2019 Selasa Ujian 1 Perhimpunan Yasin/Moral
13.03.2019 Rabu Ujian 1
14.03.2019 Khamis Perhimpunan Rasmi/Spot
15.03.2019 Jumaat Mesy JK Aset Bil. 1/2019 Check
16.03.2019 Sabtu
17.03.2019 Ahad Perjumpaan Sukan Permainan
18.03.2019 Isnin
19.03.2019 Selasa Ceramah Sahsiah
20.03.2019 Rabu Cuti Pertengahan Penggal 1
21.03.2019 Khamis Cuti Pertengahan Penggal 1
22.03.2019 Jumaat Cuti Pertengahan Penggal 1
23.03.2019 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1
24.03.2019 Ahad Cuti Pertengahan Penggal 1
25.03.2019 Isnin Cuti Pertengahan Penggal 1
26.03.2019 Selasa Cuti Pertengahan Penggal 1
27.03.2019 Rabu Cuti Pertengahan Penggal 1
28.03.2019 Khamis Cuti Pertengahan Penggal 1
29.03.2019 Jumaat
30.03.2019 Sabtu
31.03.2019 Ahad

20

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

BULAN APRIL

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
14 Mesyuarat Pengurusan Perhimpunan Rasmi/Moral
01.04.2019 Isnin Post Mortem SPM 2018 Pertandingan Ikut unit
15 ISRAK DAN MIKRAJ Beruniform
02.04.2019 Selasa Ceramah Isra’ dan Mikraj Pertandingan ikut Unit
03.04.2019 Rabu Beruniform
04.04.2019 Khamis
05.04.2019 Jumaat Pertandingan ikut Unit
06.04.2019 Sabtu Beruniform
07.04.2019 Ahad
08.04.2019 Isnin MAJLIS APRESIASI PANGLIMA 2019
09.04.2019 Selasa Perhimpunan Rasmi /Spot Check

10.04.2019 Rabu Mesyuarat Panitia Bil. 2/2019 Perjumpaan Kelab Persatuan
Perhimpunan Bulanan Unit
11.04.2019 Khamis Mesyuarat Panitia Bil. 2/2019 Perhimpunan Yasin dan Moral Beruniform
12.04.2019 Jumaat Kadet Polis
13.04.2019 Sabtu Mesyuarat Panitia Bil. 2/2019
14.04.2019 Ahad Perkhemahan Unit Beruniform
Isnin Mesyuarat Panitia Bil. 2/2019
15.04.2019 Selasa Mesyuarat Pengurusan Perkhemahan Unit Beruniform
16 Rabu Mesyuarat Panitia Bil. 2/2019
Khamis Mesyuarat Panitia Bil. 2/2019 Perkhemahan Unit Beruniform
16.04.2019 Jumaat
17.04.2019 Sabtu Perhimpunan Rasmi/Spot Check
18.04.2019 Ahad
19.04.2019 Isnin Perjumpaan Sukan Permainan
20.04.2019 Selasa
21.04.2019 Rabu Ceramah Sahsiah
22.04.2019 Khamis
17 23.04.2019 Jumaat Mesy JK LDP Bil. 2/2019 Perhimpunan Rasmi/Spot Check
24.04.2019 Sabtu Mesyuarat Pengurusan Mesyuarat HEM 2 2019
25.04.2019 Ahad
26.04.2019 Isnin Perjumpaan Kelab Persatuan
27.04.2019 Selasa
28.04.2019 Mesyuarat Kurikulum Bil. 2/2019 Perhimpunan Rasmi/Spot Check
18 29.04.2019 Mesyuarat Guru 4
30.04.2019

21

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

BULAN MEI

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

01.05.2019 Rabu Hari Pekerja
18 02.05.2019 Khamis Perhimpunan Yasin/Moral
Jumaat
03.05.2019 Sabtu Mesy. JK PBS / PT3 Bil 2/2019 Awal Ramadan
04.05.2019 Ahad Pelancaran Ihya’ Ramadhan
05.05.2019 Isnin Pep. Akhir Tahun Tadarus Al Quran
06.05.2019 Selasa Mesy JK Tatatertib Tadarus Al Quran
19 07.05.2019 Rabu Pep. Pertengahan Tahun
Khamis
08.05.2019 Jumaat Pep. Pertengahan Tahun Tadarus Al Quran
Sabtu Perhimpunan Rasmi /Spot
09.05.2019 Ahad Mesyuarat Pengurusan Check
10.05.2019 Isnin Pep. Pertengahan Tahun Tadarus Al Quran
11.05.2019 Selasa
12.05.2019 Pep. Pertengahan Tahun Tadarus Al Quran
Rabu
13.05.2019 Pep. Pertengahan Tahun Tadarus Al Quran
20 Khamis Mesyuarat JK Jadual Waktu Bil
Jumaat
14.05.2019 Sabtu 2/2019
Ahad
15.05.2019 Isnin Sambutan Hari Guru
Selasa
16.05.2019 Rabu Mesyuarat Pengurusan Hari Wesak
17.05.2019 Khamis Pep. Pertengahan Tahun Perhimpunan Rasmi/Spot
18.05.2019 Jumaat Check
19.05.2019 Sabtu Pep. Pertengahan Tahun Mesy.JK Kantin 2
Ahad
20.05.2019 Isnin Mesyuarat Guru 5 Tadarus Al Quran
21 Selasa Pep. Pertengahan Tahun Majlis Khatam Al Quran
Rabu
21.05.2019 Khamis Pep. Pertengahan Tahun CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN
22.05.2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23.05.2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24.05.2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25.05.2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
26.05.2019
22 27.05.2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
28.05.2019
29.05.2019
30.05.2019

31.05.2019

22

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar
BULAN JUN

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
23
24 01.06.2019 Sabtu Mesyuarat Pengurusan CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25 02.06.2019 Ahad Mesy JK Pengurusan Aset 2 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
03.06.2019 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN
26 04.06.2019 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN
05.06.2019 Rabu
06.06.2019 Khamis HARI RAYA AIDIL FITRI
07.06.2019 Jumaat HARI RAYA AIDIL FITRI
08.06.2019 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
09.06.2019 Ahad CUTI PERTENGAHAN TAHUN
10.06.2019 Isnin
11.06.2019 Selasa CUTI PERAYAAN
12.06.2019 Rabu Perhimpunan Rasmi/Spot Check
13.06.2019 Khamis
14.06.2019 Jumaat Perjumpaan Kelab Persatuan
15.06.2019 Sabtu
16.06.2019 Ahad Perhimpunan Yasin/Moral
17.06.2019 Isnin
18.06.2019 Selasa Mesyuarat JK PBS Bil.2/2019 Latihan Pasukan Sekolah
Mesyuarat Pengurusan
19.06.2019 Rabu Mesy JK Peningkatan Prestasi 2 Perhimpunan Rasmi/Spot Check Latihan Pasukan Sekolah

20.06.2019 Khamis Sambutan Edul Fitri Latihan Pasukan Sekolah
21.06.2019 Jumaat
22.06.2019 Sabtu Perjumpaan Unit Beruniform
23.06.2019 Ahad Perhimpunan Bulanan Unit
24.06.2019 Isnin Beruniform PBSM
25.06.2019 Selasa
26.06.2019 Rabu Latihan Pasukan Sekolah
27.06.2019 Khamis
29.06.2019 Jumaat Dialog Prestasi Latihan Pasukan Sekolah
29.06.2019 Sabtu Mesyuarat Pengurusan
30.06.2019 Ahad Dialog Prestasi Perhimpunan Rasmi/Spot Check Latihan Pasukan Sekolah
Mesyuarat Guru 6
Mesy. JK Bim.&Kaunseling 2 Latihan Pasukan Sekolah
Hari Pelaporan Perhimpunan Yasin/Moral Perjumpaan Sukan Permainan
Hari Kokurikulum 2019

“Jangan mengukur kebijaksanaan seseorang hanya kerana kepandaiannya berkata-kata tetapi juga perlu dinilai buah fikiran
serta tingkah lakunya.”

23

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

BULAN JULAI

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
27 Mesyuarat Pengurusan
28 01.07.2019 Isnin Perhimpunan Rasmi/Spot Check Latihan Pasukan Sekolah
02.07.2019 Selasa Mesyuarat Panitia 3/2018 Mesy. JK Disiplin & Pengawas 2 Latihan Pasukan Sekolah
29 03.07.2019 Rabu Perjumpaan Unit Beruniform
04.07.2019 Khamis Perhimpunan Yasin/Moral Latihan Pasukan Sekolah
06.07.2019 Jumaat
06.07.2019 Sabtu Mesyuarat Panitia 3/2019 Perhimpunan Rasmi/Spot Check Latihan Pasukan Sekolah
07.07.2019 Ahad
08.07.2019 Isnin Mesyuarat Pengurusan Mesy. JK SPBT 2 Latihan Pasukan Sekolah
09.07.2019 Selasa Mesyuarat Panitia 3/2019 Qiamullail Tingkatan 2 dan 3 Perjumpaan Kelab Persatuan
10.07.2019 Rabu Latihan Pasukan Sekolah
11.07.2019 Khamis Mesyuarat Panitia 3/2019
13.07.2019 Jumaat
13.07.2019 Sabtu Mesyuarat Kurikulum 3/2019 Perhimpunan Rasmi/Spot Check
14.07.2019 Ahad Mesy Penilaian & Pep 2/2019
15.07.2019 Isnin
16.07.2019 Selasa Mesyuarat Pengurusan

17.07.2019 Rabu Perjumpaan Sukan Permainan
Perhimpunan Bulanan Unit
Khamis Beruniform
Jumaat Pengakap
Sabtu
18.07.2019 Ahad Perhimpunan Yasin/Moral
19.07.2019 Isnin
20.07.2019 Selasa Mesyuarat Pengurusan Perhimpunan Rasmi/Spot Check
21.07.2019 Rabu Mesyuarat JK SKPMg2
Khamis
22.07.2019 Jumaat Perjumpaan Unit Beruniform
30 23.07.2019 Sabtu
Ahad Ceramah Sahsiah
24.07.2019 Isnin
25.07.2019 Selasa Mesyuarat Pengurusan Perhimpunan Rasmi/Spot Check
Rabu Mesyuarat Guru 7/2019
26.07.2019
27.07.2019
28.07.2019
31
29.07.2019
30.07.2019
31.07.2019

“SESIAPA BANYAK CAKAPNYA, MAKA BANYAKLAH SALAHNYA.SESIAPA YANG BANYAK SALAHNYA, MAKA SEDIKITLAH SIFAT
MALUNYA.SESIAPA YANG SEDIKIT SIFAT MALUNYA, MAKA SEDIKIT LAH SIFAT WARAKNYA DAN SESIAPA YANG SEDIKIT SIFAT
WARAKNYA, MAKA TELAH MATILAH HATINYA”-- SAIDINA UMAR R.A.------

24

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

BULAN OGOS

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
32 Perhimpunan Yasin/Moral
33 01.08.2019 Khamis Ujian Bertutur BM & BI PT3
34 02.08.2019 Jumaat (1-30 Ogos)
35 03.08.2019 Sabtu
04.08.2019 Ahad Mesy JK PBS/PT3 Bil.3/2019 Perhimpunan Rasmi/Spot Perkhemahan Di Kem Singkir
05.08.2019 Isnin Mesyuarat Pengurusan Check Perkhemahan Di Kem Singkir
06.08.2019 Selasa Perkhemahan Di Kem Singkir
07.08.2019 Rabu Perjumpaan Sukan Permainan
08.08.2019 Khamis
09.08.2019 Jumaat Perhimpunan Yasin / Moral
10.08.2019 Sabtu
11.08.2019 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
12.08.2019 Isnin HARI RAYA AIDIL ADHA
13.08.2019 Selasa HARI RAYA AIDIL ADHA
14.08.2019 Rabu
15.08.2019 Khamis CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
16.08.2019 Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
17.08.2019 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
18.08.2019 Ahad
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
19.08.2019 Isnin
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
20.08.2019 Selasa
21.08.2019 Rabu Mesyuarat Pengurusan Perhimpunan Rasmi/Spot Pelancaran Bulan Kebangsaan
22.08.2019 Khamis Ujian Lisan Mendengar PT3 Check Perjumpaan Unit Beruniform
23.08.2019 Jumaat ( BM & BI )
24.08.2019 Sabtu Perhimpunan Yasin / Moral
25.08.2019 Ahad Ujian Lisan Mendengar PT3
( BM & BI )
26.08.2019 Isnin
Pep. Percubaan SPM Perhimpunan Rasmi/Spot Pertandingan antara Kelab
27.08.2019 Selasa Percubaan PT3 Check Persatuan
Pep. Percubaan SPM Pertandingan antara Kelab
28.08.2019 Rabu Percubaan PT3 Perhimpunan Yasin/Moral Persatuan
29.08.2019 Khamis Pep. Percubaan SPM HARI KEBANGSAAN
30.08.2019 Jumaat Percubaan PT3 Perjumpaan Kelab Persatuan
31.08.2019 Sabtu Pep. Percubaan SPM
Percubaan PT3 Sambutan Ambang Merdeka

Pep. Percubaan SPM

“Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara “
-Abraham Lincoln

25

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

BULAN SEPTEMBER

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
36
01.09.2019 Ahad Mesyuarat Pengurusan AWAL MUHARAM
37 Pep. Percubaan SPM
02.09.2019 Isnin Ujian 2 Perhimpunan Rasmi/Spot
38 Pep. Percubaan SPM Check
39 03.09.2019 Selasa Ujian 2
40 Pep. Percubaan SPM Perjumpaan Sukan Permainan
04.09.2019 Rabu Ujian 2
Pep. Percubaan SPM Ceramah Ma’al Hijrah
05.09.2019 Khamis Ujian 2
06.09.2019 Jumaat
07.09.2019 Sabtu Pep. Percubaan SPM HARI KEPUTERAAN YANG DI-PERTUAN AGONG
08.09.2019 Ahad Ujian 2
09.09.2019 Isnin Perjumpaan Kelab Persatuan
10.09.2019 Selasa Pep. Percubaan SPM
Ujian 2 Qiamullail Tingkatan 4 dan 5
11.09.2019 Rabu Pep. Percubaan SPM
Ujian 2
12.09.2019 Khamis Pep. Percubaan SPM
13.09.2019 Jumaat Ujian 2
14.09.2019 Sabtu
15.09.2019 Ahad HARI MALAYSIA
16.09.2019 Isnin
17.09.2019 Selasa Perjumpaan Sukan
18.09.2019 Rabu Permainan
19.09.2019 Khamis
20.09.2019 Jumaat Perhimpunan Yasin dan Moral
21.09.2019 Sabtu
22.09.2019 Ahad Tarikh akhir Key-in markah Perhimpunan Rasmi/Spot
Saps/My Student Perc. SPM Check
23.09.2019 Isnin Mesyuarat Pengurusan
24.09.2019 Selasa Dialog Prestasi
25.09.2019 Rabu
26.09.2019 Khamis Mesy JK PSS Bil. 2/2019
27.09.2019 Jumaat
28.09.2019 Sabtu Perjumpaan Sukan Permainan
29.09.2019 Ahad
30.09.2019 Isnin Ceramah Sahsiah

Ujian Bertulis PT3 Perhimpunan Yasin dan Moral TID Tingkatan 4
TID Tingkatan 4

Memulakan sesuatu itu adalah hebat tetapi menyelesaikannya adalah lebih hebat.

26

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

BULAN OKTOBER

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

40 01.10.2019 Selasa Ujian Bertulis PT3 Mesy. JK Majalah 3 TID Tingkatan 4
Perjumpaan Unit Beruniform
02.10.2019 Rabu Ujian Bertulis PT3

03.10.2019 Khamis Ujian Bertulis PT3 Perhimpunan Yasin dan Moral

04.10.2019 Jumaat

05.10.2019 Sabtu

06.10.2019 Ahad Mesy. Panitia Bil. 4/2019 TID Tingkatan 2

41 07.10.2019 Isnin Mesyuarat Pengurusan Perhimpunan Rasmi/Spot TID Tingkatan 2
Mesy. Panitia Bil. 4/2019 Check

08.10.2019 Selasa Mesy. Panitia Bil. 4/2019 Mesy. JK Bim & Kaunseling 3 TID Tingkatan 2

09.10.2019 Rabu Pelaporan PAJSK

10.10.2019 Khamis Mesy. Panitia Bil. 4/2019 Perhimpunan Yasin dan Moral

11.10.2019 Jumaat

12.10.2019 Sabtu

13.10.2019 Ahad Pep Akhir Tahun TID Tingkatan 1
TID Tingkatan 1
42 14.10.2019 Isnin Pep Akhir Tahun Perhimpunan Rasmi/Spot TID Tingkatan 1
Check
15.10.2019 Selasa Pep Akhir Tahun
Mesy. JK 3K 3

16.10.2019 Rabu Pep Akhir Tahun Pelaporan PAJSK

17.10.2019 Khamis Pep Akhir Tahun Perhimpunan Yasin dan Moral Pengisian Data Online

18.10.2019 Jumaat

19.10.2019 Sabtu Hari Sukan Negara
20.10.2019 Ahad Sukan Luar Musim

Pep Akhir Tahun Pengisian Data Online

43 21.10.2019 Isnin Pep Akhir Tahun Perhimpunan Rasmi/Spot Pengisian Data Online
Check

22.10.2019 Selasa Pep Akhir Tahun Mesy. JK Kantin 3 Pengisian Data Online
Mesy JK PBS/PT3 Bil 4/2019

23.10.2019 Rabu Pep Akhir Tahun Pengisian Data Online

24.10.2019 Khamis Perhimpunan Yasin dan Moral Pengisian Data Online

25.10.2019 Jumaat

26.10.2019 Sabtu

27.10.2019 Ahad Cuti Deepavali
Cuti Perayaan
44 28.10.2019 Isnin Cuti Perayaan

29.10.2019 Selasa

30.10.2019 Rabu Semakan Pengisian Data
Online

31.10.2019 Khamis

“Ciri orang yang beradab ialah dia sangat rajin dan suka belajar, dia tidak malu belajar daripada orang yang berkedudukan lebih rendah darinya “~
Confucius

27

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

BULAN NOVEMBER

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
45
46 01.11.2019 Jumaat PAT Ting 1,2&4 : SAPS/My Perhimpunan Rasmi/Spot Check Penyediaan Perancangan Koku
47 02.11.2019 Sabtu Student Mesy. JK Disiplin&Pengawas 3 2020
48 Mesyuarat Guru
03.11.2019 Ahad Peperiksaan SPM Perhimpunan Yasin/Moral
Peperiksaan SPM
04.11.2019 Isnin Peperiksaan SPM Perhimpunan Rasmi/Spot Check
05.11.2019 Selasa Peperiksaan SPM Mesyuarat HEM 3
06.11.2019 Rabu
07.11.2019 Khamis Maulidur Rasul Penyediaan Perancangan Koku
08.11.2019 Jumaat Dialog Prestasi 2020
09.11.2019 Sabtu Mesyuarat Pengurusan
10.11.2019 Ahad Peperiksaan SPM Perhimpunan Yasin/Moral
11.11.2019 Isnin Peperiksaan SPM
12.11.2019 Selasa Peperiksaan SPM Perhimpunan Rasmi/Spot Check
13.11.2019 Rabu
Peperiksaan SPM Budaya Tutup Sekolah
14.11.2019 Khamis Tarikh akhir key-in PBD CUTI AKHIR TAHUN
Ting 1,2 & 3 CUTI AKHIR TAHUN
15.11.2019 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN
16.11.2019 Sabtu Konferensi Waris Ting 1,2 & 4 CUTI AKHIR TAHUN
17.11.2019 Ahad Mesyuarat Pengurusan CUTI AKHIR TAHUN
18.11.2019 Isnin Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN
19.11.2019 Selasa Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN
20.11.2019 Rabu Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN
21.11.2019 Khamis Peperiksaan SPM CUTI AKHIR TAHUN
22.11.2019 Jumaat
23.11.2019 Sabtu
24.11.2019 Ahad
25.11.2019 Isnin
26.11.2019 Selasa
27.11.2019 Rabu
28.11.2019 Khamis
29.11.2019 Jumaat
30.11.2019 Sabtu

“Rahsia kejayaan cuma ada dua perkataan, TRY( cuba lagi) HARDER ( lebih kuat)”
- ( J.P Ghetty- Billionaire)

28

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

BULAN DISEMBER

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
49
50 01.12.2019 Ahad CUTI AKHIR TAHUN
51 02.12.2019 Isnin CUTI AKHIR TAHUN
52 03.12.2019 Selasa CUTI AKHIR TAHUN
04.12.2019 Rabu CUTI AKHIR TAHUN
05.12.2019 Khamis CUTI AKHIR TAHUN
06.12.2019 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN
07.12.2019 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN
08.12.2019 Ahad CUTI AKHIR TAHUN
09.12.2019 Isnin CUTI AKHIR TAHUN
10.12.2019 Selasa CUTI AKHIR TAHUN
11.12.2019 Rabu CUTI AKHIR TAHUN
12.12.2019 Khamis CUTI AKHIR TAHUN
13.12.2019 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN
14.12.2019 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN
15.12.2019 Ahad CUTI AKHIR TAHUN
16.12.2019 Isnin CUTI AKHIR TAHUN
17.12.2019 Selasa CUTI AKHIR TAHUN
18.12.2019 Rabu CUTI AKHIR TAHUN
19.12.2019 Khamis CUTI AKHIR TAHUN
20.12.2019 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN
21.12.2019 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN
22.12.2019 Ahad CUTI AKHIR TAHUN
23.12.2019 Isnin CUTI AKHIR TAHUN
24.12.2019 Selasa CUTI AKHIR TAHUN
25.12.2019 Rabu CUTI UMUM : HARI KRISMAS
26.12.2019 Khamis CUTI AKHIR TAHUN
27.12.2019 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN
28.12.2019 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN
29.12.2019 Ahad Mesyuarat Guru Bil. 1/2020 dan Mesyuarat JK Kurikulum Bil. 1/2020
30.12.2019 Isnin Pendaftaran Pelajar Peralihan dan Tingkatan 1 2020
31.12.2019 Selasa Mesyuarat JK Induk HEM Bil. 1/2020 & Mesyuarat JK Induk Kokurikulum Bil. 1/2020
Budaya Buka Sekolah 2020

“Perjalanan sejauh manapun dimulai dengan satu langkah pertama” – Lao Tzu

29

Panduan Pengurusan Sekolah 2019 SMK Tunku Panglima Besar

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

Pengerusi
Pengetua

Naib Pengerusi I Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi II
PK Hal Ehwal Murid PK Pentadbiran PK Kokurikulum

Ahli Jawatankuasa

PENGURUSAN & TATATERTIB KEWANGAN PIBG SKPMG2 ASET, INVENTORI,
PENTADBIRAN PKB / PBPPP PERABOT, STOK

LADAP BENCANA ALAM SARANA PEMBANGUNAN
&SEKOLAH SELAMAT SEKOLAH DAN PENDIDIKAN

IBU BAPA MALAYSIA(PPPM)

BILIK KHAS MESYUARAT
GURU
DATA & VLE, ICT & LAMAN
MAKLUMAT (SPS) WEB SEKOLAH

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 30
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

AHLI-AHLI JAWATANKUASA TAHUN 2019
A. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

A.1 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Pengerusi : Saridan bin Abd Hamid (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : Jaafar bin Mohtar (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi I : Azhar bin Mansor (PK HEM)

Naib Pengerusi II : Muhamad Fauzi bin Ismail (PK Kokurikulum)

: (GKTV)

: Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)

: Aishah binti Shafiee (GKK)

Ahli Jawatankuasa : Salina binti Othman@Ariffin (GKB)

: Azlee bin Hashim (Kaunselor)

: Siti Sarah binti Nasaruddin (Kaunselor)

: Osman bin Ismail (Guru Data)

Catatan :Semua GK,Kaunselor dan Guru Data

A.2 JAWATANKUASA INDUK KEWANGAN SEKOLAH

Setiausaha : Pegawai Tadbir Kewangan

Juru Audit Dalaman : Mohd Shopi bin Salleh

: (GKTV)

: Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)

Ahli Jawatankuasa : Aishah binti Shafiee (GKK)
: Salina binti Othman@Ariffin (GKB)

: Ketua Pembantu Tadbir

A.3 JAWATANKUASA PEMERIKSA ASET KERAJAAN

Setiausaha : Ketua Pembantu Tadbir

Pemeriksa Aset I : Saifuddin bin Othman

Pemeriksa Aset II : Yusrita binti Long

: (GKTV)

: Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)

Ahli Jawatankuasa : Salina binti Othman@Ariffin (GKB)

: Aishah binti Shafiee (GKK)

: Semua Pembantu Makmal

A.4 JAWATANKUASA TATATERTIB SEKOLAH : Jaafar bin Mohtar (PK Pentadbiran)
Setiausaha : Azhar bin Mansor (PK HEM)
: Muhamad Fauzi bin Ismail (PK Kokurikulum)
Ahli Jawatankuasa : (GKTV)
: Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)
: Aishah binti Shafiee (GKK)
: Salina binti Othman@Ariffin (GKB)

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 31
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA
A.5 (SKPMG2) /PKB / PBPPP

Setiausaha : Jaafar bin Mohtar (PK Pentadbiran)

: (GKTV)

: Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)

: Aishah binti Shafiee (GKK)

: Salina binti Othman@Ariffin (GKB)

Ahli Jawatankuasa : Mariani binti Mokhtir
: Osman bin Ismail

: Nur Dalila binti Abdullah

: Mohd Sagirman bin Mohd Saberi

: Nor’izah binti Abdullah

A.6 JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF DAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)

Setiausaha : Azimah binti Abdul Aziz

Penolong Setiausaha : Parimalathevi a/p Gevarappen

: Yusrita binti Long

: (GKTV)

: Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)

: Salina binti Othman@Ariffin (GKB)

: Aishah binti Shafiee (GKK)

: Azlee bin Hashim

: Siti Sarah binti Nasaruddin

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia

: Nor’izah binti Abdullah

A.7 JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH / SPS

Setiausaha : Osman bin Ismail

: Mariani binti Mokhtir

JAWATANKUASA VIRTUAL LEARNING ENVIROMENT (VLE), I-THINK, ICT DAN LAMAN WEB
A.8 SEKOLAH

Setiausaha : Mariani binti Mokhtir

: Gunasekaran a/l Ramasamy

: Suhaini binti Abdul Ghani

: Aishah binti Shafiee (GKK)

: (GKTV)

Ahli Jawatankuasa : Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)
: Salina binti Othman@Ariffin (GKB)

: Hamisah binti Sabu

: Mohd Sagirman bin Mohd Saberi

: Hairi Izwan bin Johari

: Semua Ketua Panitia

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 32
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

A.9 JAWATANKUASA BENCANA ALAM DAN SEKOLAH SELAMAT

Setiausaha : Azlee bin Hashim

: Aishah binti Shafiee (GKK)

: (GKTV)

: Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)

: Salina binti Othman@Ariffin (GKB)

: Norazni binti Aziz

: Saifuddin bin. Othman

Ahli Jawatankuasa : Muniandy a/l Nadesimalu

: Siti Nurul Azleen binti Mat Safien

: Yogendiran a/l Pakirisamy

: YDP PIBG

: Pengusaha Kantin

: Pegawai Seranta Polis

: Syarikat Pembersihan Kawasan

A. 10 JAWATANKUASA PIBG 2017 / 2018 : Saridan bin Abd Hamid (Pengetua)
Penasihat : Zulkifli bin Md Isa
YDP PIBG : Karunamurthi a/l Ramasamy
Naib YDP PIBG : Mariani binti Mokhtir
Setiausaha PIBG : Suraya Hanim binti Mohd Ismail
Bendahari PIBG : Hasnah binti Mohamad Noor
Pen. Setiausaha PIBG : Asfaazian binti Othman
Pen. Bendahari PIBG : Salmi binti Abu Hassan
: Mohd. Shopi bin Salleh
Ahli Jawatankuasa : Siti Sarah binti Nasaruddin
: Hamisah binti Sabu
Pemeriksa Kira-kira : Prema a/p Sonamuthu
: Mohamad Nasri bin Man
: Shamsuddin bin Aziz
: Saffuan bin Mohd Soparti
: Thanarajsingam a /l Muniandy
: Raman a/l Naryanan
: Aiza binti Zainuddin
: Ramayee a/p Rajamanikam
: Mohd Nasron bin Aliyasak
: Najihah binti Omar

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 33
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

A. 11 JAWATANKUASA SARANA SEKOLAH DAN IBU BAPA

Penasihat : Saridan bin Abd Hamid (Pengetua)

YDP PIBG : YDP PIBG

Setiausaha PIBG : Mariani binti Mokhtir

Bendahari PIBG : Suraya Hanim binti Mohd Ismail

Pen. Setiausaha PIBG : Hasnah binti Mohamad Noor

Pen. Bendahari PIBG : Asfaazian binti Othman

: Salmi binti Abu Hassan

: Mohd. Shopi bin Salleh

Ahli Jawatankuasa : Siti Sarah binti Nasaruddin
: Hamisah binti Sabu

: Prema a/p Sonamuthu

: Semua AJK PIBG (Waris)

A.12 JAWATANKUASA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)

Setiausaha : Nadiyah binti Abd Halim

: (GKTV)

: Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)

: Aishah binti Shafiee (GKK)

: Salina binti Othman@Ariffin (GKB)

: Siti Sarah binti Nasaruddin

Ahli Jawatankuasa : Azlee bin Hashim
: Ramzila binti Hj. Samsu

: Ketua Pembantu Tadbir

: Asmida binti Abd. Halim

: Nur Dalila binti Abdullah

: Raman a/l Krishnan

A.13 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU : Hasnah binti Mohamad @ Mohd Daud
Setiausaha : Siti Nurain binti Ishak
: Yusrita binti Long

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 34
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

A.14 JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS : Siti Khalijah binti Jasin
Penyelaras Bengkel ERT / Katering : Saifuddin bin Othman
: Liang Yet Seng
Penyelaras Bengkel KH : Noor Fatihah binti Abdul Manaf
: Rohayah binti Md Safar
Penyelaras Bengkel KH : Yogendiran a/l Pakirisamy
: Muniandy a/l Nadesimalu
Penyelaras Bilik Disiplin : Azimah binti Abdul Aziz
: Rosita binti Osman
Penyelaras Bilik Kesihatan : Hamidah binti Che Long
Penyelaras Bilik Ibnu Sina : Sheelah a/p Arumugam
Penyelaras Bilik PBS : Saiful Azwan bin Abdul Kadir
Penyelaras Bilik Pendidikan Islam : Salmi binti Abu Hassan
Penyelaras Bilik Pengawas : Rohani binti Ngah
Penyelaras Bilik PSV
Penyelaras Bilik Al-Biruni : Saiful Fadhlan bin. Mohd. Nashruddin
Penyelaras Bilik Ar-Razi
Penyelaras Green House MPV : Aizawani binti Jamsari
Dan Jurufoto Sekolah : Roslaily binti Kamarzaman
Penyelaras Bilik Sains
Penyelaras Bilik Matematik : Siti Haryati binti Jamil
Penyelaras Koperasi Sekolah & Papan Maklumat
Koperasi : Mariani binti Mokhtir
Penyelaras Makmal Komputer : Hasnah binti Mohamad Noor
Penyelaras Makmal Sains : Hairi Izwan bin Johari
Penyelaras Portal Sekolah : Parimalathevi a/p Gevarappen
Penyelaras Pusat Sumber : Siti Sarah binti Nasaruddin
Penyelaras Bilik Kaunseling : Najihah binti Omar
Penyelaras Bilik Al Farabi : Ramzila binti Samsu
Penyelaras Bilik Sukan : Siti Khalijah binti Jasin
Penyelaras Café Cahaya Dini : Hasnah binti Mohamad @ Mohd Daud
Penyelaras Bilik Intervensi : Mohd Nashir bin Jamaludin
Penyelaras Surau : Mohd Shopi bin Salleh
Penyelaras Bilik Siaraya( Dewan Harmoni) : Noor Zaima binti Ismail
Penyelaras Bilik Segak : Nurul Syamimi binti Umar
Penyelaras Bilik VIP

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 35
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

PENYEDIAAN JADUAL WAKTU GURU GANTI HARIAN (RELIEF)

HARI NAMA PENTADBIR NO. TELEFON
AHAD 017-4272172
ISNIN JAAFAR BIN MOHTAR (PKP) 019-4601487
SELASA
RABU AISHAH BINTI SHAFIEE (GKK) 013-4893720
KHAMIS 019-4606988
(GKTV)

NOOR AINI BINTI MOHD DAUD (GKSM)

SALINA BINTI OTHMAN@ARIFFIN (GKB)

Nota:

Guru-guru yang tidak dapat hadir ke sekolah / akan menghadiri kursus / ada urusan luar sekolah,
sila maklumkan kepada pengetua / pentadbir-pentadbir di atas sebelum 7.00 pagi.

Jadual ganti kelas bergabung akan dibuat sekiranya ramai guru tidak hadir pada hari tersebut.

• Guru-guru yang diberikan relief hendaklah masuk dan mengajar menggunakan bahan relief
yang telah disediakan. Guru-guru diingatkan agar mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/
1981.

• Guru-guru hendaklah berada dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya / Punch Kad pada
jam 7.30 pagi dan boleh meninggalkan kawasan sekolah / balik seawal-awalnya pada jam
2.30 petang kecuali pada hari Rabu atau dengan kebenaran pengetua.

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 36
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar
SESI PERSEKOLAHAN 2019

HARI Ahad /Isnin / Selasa Rabu Khamis

PERHIMPUNAN 7.30 – 7.40 7.30 – 7.40 7.30 – 7.40

1 7.40 – 8.20 7.40 – 8.20 7.40 – 8.20

2 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 8.55

3 9.00 – 9.40 9.00 – 9.40 8.55 – 9.30

4 9.40 – 10.20 9.40 – 10.20 9.30 – 10.05

5 10.20 – 10.50 (Rehat) 10.20 – 10.50 10.05 – 10.40
(Rehat)

6 10.50 – 11.30 10.50 – 11.30 10.40 – 11.15 Rehat

7 11.30 – 12.10 11.30 – 12.10 11.15 – 11.50

8 12.10 – 12.50 12.10 – 12.50 11.50 – 12.25

9 12.50 – 1.30 12.50 – 1.30 12.25 – 1.00

10 1.30 – 2.10 1.30 – 2.00 (Rehat) 1.00 – 1.35

11 2.10 – 2.50 2.00 – 2.35 1.35 – 2.10

12 2.35 – 3.10 2.10 - 2.50

13 3.10 – 3.45

Nota :

1. Majlis perhimpunan rasmi diadakan pada hari Isnin setiap minggu.
2. Perhimpunan harian biasa diadakan setiap hari di dataran perhimpunan yang disediakan .
3. Waktu pertama setiap hari Khamis ialah Bacaan Yasin dan ceramah kerohanian (Moral).

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 37
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

CUTI PERAYAAN 2019
KUMPULAN A: Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu.

Cuti Perayaan Cuti Perayaan Yang Diperuntukkan oleh KPM

Tahun Baru Cina 03.02.2019 (Ahad)
05.02.2019 (Selasa) 04.02.2019 (Isnin)
06.02.2019 (Rabu) 07.02.2019 (Khamis)

Hari Raya Aidil Fitri 09.06.2019 (Ahad)
05.06.2019 (Rabu)
06.06.2018 (Khamis)

Hari Raya Aidil Adha
11.08.2019 (Ahad)

Hari Deepavali 28.10.2019 (Isnin)
27.10.2018 (Ahad) 29.10.2019 (Selasa)

Hari Krismas
25.12.2019 (Rabu)

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 38
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

01.01.2019 31.01.2019 23
01.02.2019
01.03.2019 28.02.2019 20

21.03.2019 15 12

JUMLAH HARI 58

1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22.03.2019 30.03.2019 9 1

31.03.2019 31.03.2019 1
01.04.2019 30.04.2019 22
01.05.2019 31.05.2019 17

8

JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 16

24.05.2019 08.06.2019 2

09.06.2019 30.06.2019 16 9
01.07.2019 31.07.2019 23
01.08.2019 08.08.2019 6

JUMLAH HARI 45

2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 1

09.08.2019 17.08.2019 9

18.08.2019 31.08.2019 10
01.09.2019
01.10.2019 30.09.2019 22
01.11.2019
31.10.2019 23 14
21.11.2019 15

JUMLAH HARI 70
CUTI AKHIR TAHUN 40

22.11.2018 31.12.2018 5

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 39
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

TAKWIM PEPERIKSAAN AWAM TAHUN 2019

PEPERIKSAAN ASPEK TARIKH PEPERIKSAAN

PENTAKSIRAN UJIAN BERTUTUR (BM & BI) 1 – 30 Ogos, 2019
BERASASKAN UJIAN MENDENGAR : BAHASA MELAYU 19 Ogos, 2019
SEKOLAH (PT3) 20 Ogos, 2019
: BAHASA INGGERIS 30 Sept. – 8 Okt. 2019
PEPERIKSAAN 4 Nov. – 4 Dis. 2019
SPM UJIAN BERTULIS
UJIAN BERTULIS

CADANGAN CUTI PERISTIWA 2019

PERISTIWA SEKOLAH CATATAN
1 Kejohanan Olahraga Sekolah 14 Februari 2019
2 Majlis Apresiasi Panglima 7 April 2019
3 Hari Kokurikulum 27 Jun 2019

BIL JENIS BAYARAN SUMBANGAN PIBG TINGKATAN
3 dan 5
1. Sumbangan PIBG TING PER,1,2,4 RM30.00
2. Tabung Akademik RM55.00
3. Tabung Surau (Murid Islam) RM30.00 RM 5.00
4. Majalah Sekolah RM25.00 RM15.00
RM 5.00
JUMLAH RM15.00 RM100.00
Murid Bukan Islam RM105.00
Murid Islam RM70.00
RM75.00

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 40
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU PANGLIMA BESAR

Naib Pengerusi I Pengerusi Naib Pengerusi II
Penolong Kanan Hal Ehwal Pengetua Penolong Kanan

Murid Timbalan Pengerusi Kokurikulum
Penolong Kanan
Pentadbiran

Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

KBAT GURU KANAN KAUNSELOR PK KOKO KETUA PANITIA

PSS PBS & PT3 PENILAIAN &
PEPERIKSAAN

HEADCOUNT & POST PENINGKATAN
MORTEM / PILL PRESTASI

JADUAL WAKTU MBMMBI / PENYELIA
/ GURU GANTI HIP TINGKATAN

PLC / PAK 21 HEBAT / STEM BILIK-BILIK PAK 21

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 41
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

B. PENGURUSAN KURIKULUM

B.1 JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM SEKOLAH (JIKS)

Pengerusi : Saridan bin Abd Hamid (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : Jaafar bin Mohtar (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi I : Azhar bin Mansor (PK HEM)

Naib Pengerusi II : Muhamad Fauzi bin Ismail (PK Kokurikulum)

Setiausaha : Asfaazian binti Othman

: Aishah binti Shafiee (GKK)

: Salina binti Othman @ Ariffin(GKB)

: Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)

Ahli Jawatankuasa : (GKTV)
: Semua Penyelia Tingkatan

: Setiausaha Peperiksaan

: Semua Kaunselor

: Semua Setiausaha Unit Kurikulum

B.2 KETUA PANITIA MATA PELAJARAN : Suresh a/l Baskaran
BAHASA : Noor Aryati binti Ramli
Bahasa Inggeris : Kavitha a/p Subramaniam
Bahasa Melayu : Tungku Nor Azaen binti Tungku Ismail
Bahasa Tamil
Sastera Melayu : Nur Dalila binti Abdullah
KEMANUSIAAN : Ramzila binti Samsu
Geografi : Saiful Azwan bin Abdul Kadir
Pendidikan Jasmani & Kesihatan : Noor Mashitah binti Abdul Halim
Pendidikan Seni Visual : Hamidah binti Che Long
Pend.Sivik & Kewarganegaraan : Mohd Hafezi bin Che Ajib
Pendidikan Islam : Rohani binti Ngah
Pendidikan Moral
Sejarah : Nadiyah binti Abd Halim
SAINS MATEMATIK : Asmida binti Abd. Halim
Biologi : Noor Aini binti Hj Mohd Daud
FiziIk : Subatra Devi a/p Ramachandran
Kimia : Roslaily binti Kamarzaman
Matematik Tambahan : Hasnah binti Mohamad Noor
Matematik
Sains Teras : Nirmala Thevi a/p Velautham
: Mariani binti Mokhtir
TEKNIK VOKASIONAL : Liang Yet Seng
Ekonomi : Saiful Fadhlan bin Mohd. Nashruddin
Asas Sains Komputer : Sheelah a/p Arumugam
RBT : Siti Khalijah binti Jasin
Landskap dan Nurseri
Perniagaan
Katering dan Penyajian Makanan

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 42
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

B.3 PENYELIA TINGKATAN Nurul Syamimi binti Umar
Tingkatan Peralihan & Satu Aizawani binti Jamsari
Tingkatan 2 Hamisah binti Sabu
Tingkatan 3 Rohani binti Ngah
Tingkatan 4 Subatra Devi a/p Ramachandran
Tingkatan 5
Prema a/p Sonamuthu
B.4 GURU TINGKATAN Rosita binti Othman
Peralihan Gunasekaran a/p Ramasamy
Tingkatan 1UIA Muniandy a/l Nadesimalu
Tingkatan 1UKM Nafizah binti Desa
Tingkatan 1UPM Hasnah binti Mohamad @ Mohd Daud
Tingkatan 1 USM Suhaini binti Abdul Ghani
Tingkatan 1 UTM
Tingkatan 1UUM Azimah binti Abdul Aziz
Siti Nurain binti Ishak
Tingkatan 2 UIA Asmizatul binti Ahmad
Tingkatan 2 UKM Suraya Hanim binti Mohd Ismail
Tingkatan 2 UPM Mohd Shopi bin Salleh
Tingkatan 2 USM Najihah binti Omar
Tingkatan 2 UTM
Tingkatan 2 UUM Fikriah binti Harun
Nurazni binti Aziz
Tingkatan 3 UIA Noor Fatihah binti Abd Manaf
Tingkatan 3 UKM Yusrita binti Long
Tingkatan 3 UPM Rohayah binti Md Safar
Tingkatan 3 USM
Tingkatan 3 UTM Mohd Hafezi bin Che Ajib
Nirmala Thevi a/p Velautham
Tingkatan 4 SAINS Sheelah a/p Arumugam
Tingkatan 4 EK Siti Khalijah binti Jasin
Tingkatan 4 PERNIAGAAN Siti Nurul Azleen binti Mat Safien
Tingkatan 4 KP Hasnah binti Mohd Noor
Tingkatan 4 LN Panjaratnam a/p Tanimalai
Tingkatan 4 KEMANUSIAAN 1
Tingkatan 4 KEMANUSIAAN 2 Tungku Nor Azaen binti Tungku Ismail
Roslaily binti Kamarzaman
Tingkatan 5 SAINS Rossmah binti Mohd Shariff
Tingkatan 5 EK Hamidah binti Che Long
Tingkatan 5 PERNIAGAAN Siti Aishah binti Abu Bakar
Tingkatan 5 LANDSKAP Siti Haryati binti Jamil
Tingkatan 5 KATERING Kavitha a/p Subramaniam
Tingkatan 5 KEMANUSIAAN 1
Tingkatan 5 KEMANUSIAAN 2

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 43
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

B.5 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU / GURU GANTI

Penyelaras : Aishah binti Shafie (GKK)

Setiausaha : Salina binti Othman @ Ariffin(GKB)

: Noor Aini binti Mohd Daud (GKSM)

Ahli Jawatankuasa : (GKTV)

: Osman bin Ismail

B.6 JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Penyelaras : Aishah binti Shafiee (GKK)

Setiausaha Peperiksaan Dalaman : Nadiyah binti Abd Halim

Peperiksaan PT3 Setiausaha : Raman a/l Krishnan

Peperiksaan SPM Setiausaha : Asmida binti Abd. Halim

Peperiksaan Dalaman Menengah Atas : Najihah binti Omar

Peperiksaan Menengah Rendah : Siti Nurain binti Ishak

B.7 JAWATANKUASA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK / KURIKULUM

Penyelaras : Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)

Setiausaha : Azlee bin Hashim ( Ting.1/2/5 )

Penolong Setiausaha : Subatra Devi a/p Ramachandran

: Aishah binti Shafiee (GKK)

: Salina binti Othman @ Ariffin(GKB)

: (GKTV)

Ahli Jawatankuasa : Siti Sarah binti Nasaruddin (Ting. 3 dan 4)

: Semua Penyelia Tingkatan

: Semua Kaunselor

: Semua Ketua Panitia

B.8 JAWATANKUASA HEADCOUNT DAN POST MORTEM / PILL

Penyelaras : Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKTV)

Setiausaha HC SPM : Subatra Devi a/p Ramachandran

: Aishah binti Shafiee (GKK)

: Salina binti Othman @ Ariffin(GKB)

Ahli Jawatankuasa : (GKTV)

: Semua Ketua Panitia

: SU Peperiksaan

B.9 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Penyelaras : Salina binti Othman @ Ariffin(GKB)

Setiausaha : Parimalathevi a/p Gevarappen

Penolong Setiausaha : Nur Fatehah binti Abd Manaf

Penyelaras (NILAM) : Salmi binti Hassan

: Aishah binti Shafiee (GKK)

Ahli Jawatankuasa : Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)
: (GKTV)

: Semua Ketua Panitia

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 44
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Panduan Pengurusan Sekolah 2019, SMK Tunku Panglima Besar

B.10 JAWATANKUASA SUDUT PIDATO : Salina binti Othman @ Ariffin
(GKB)
Penyelaras : Noor Fatihah binti Abdul Manaf
Setiausaha : Asmizatul binti Ahmad
Ahli Jawatankuasa : Rossmah binti Mohd. Shariff

B.11 JAWATANKUASA MBMMBI /HIP : Salina binti Othman @ Ariffin
(GKB)
Penyelaras : Suresh a/l Baskaran
Setiausaha : Panjaratnam a/p Tanimalai
Penyelaras Bahasa Inggeris : Noor Aryati binti Ramli
Penyelaras Bahasa Melayu : Semua Guru Bahasa Inggeris
: Semua Guru Bahasa Melayu
Ahli Jawatankuasa

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

B.12 DAN VERIFIKASI SKOR (PBS & PT3)

Penyelaras : Salina binti Othman @ Ariffin (GKB)

Setiausaha : Rosita binti Osman

Penolong Setiausaha : Raman a/l Krishnan

: (GKTV)

: Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKSM)

: Aishah binti Shafiee (GKK)

: Ramzila binti Samsu (PAJSK)

Ahli Jawatankuasa : Rohayah binti Md. Safar ( BM)

: Noor Zaima binti Ismail (SEGAK)

: Nur Dalila binti Abdullah (GEOGRAFI)

: Azlee bin Hashim (PSIKOMETRIK)

: Siti Sarah binti Nasaruddin (PSIKOMETRIK)

B.13 JAWATANKUASA KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Penyelaras : Salina binti Othman @ Ariffin (GKB)

Setiausaha : Najihah binti Omar

: Aishah binti Shafiee (GKK)

: Noor Aini binti Hj Mohd Daud (GKMS)

Ahli Jawatankuasa : (GKTV)

: Semua Ketua Panitia

VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera 45
MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membinangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara


Click to View FlipBook Version