The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

JURULATIH UTAMA SEJARAH PPD GOMBAK

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusnizanyunan, 2019-11-25 20:06:59

MODUL DTP SEJARAH K3T5

JURULATIH UTAMA SEJARAH PPD GOMBAK

Keywords: SEJARAH T5

PEMBINAAN MODUL SEJARAH SPM
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)

DAERAH GOMBAK 2018

PENASIHAT MODUL SEJARAH:
EN. JEFREE BIN DOLLAH HUMARI
PENOLONG PPD SAINS KEMASYARAKATAN

GURU SUMBER DAN JURULATIH SEJARAH DAERAH GOMBAK

BIL NAMA SEKOLAH
1 MOHD YUSWIRA BIN MD YUSOFF SMK TUNKU ABDUL RAHMAN
2 YUSNIZAN BINTI YUNAN SMK LEMBAH KERAMAT
3 HAZLINA BINTI HASAN SMK TAMAN SELAYANG
4 JAMALIAH BINTI ABIDIN SMK SELAYANG BHARU
5 NORIDAH BINTI AWANG SMK HILLCREST
6 MOHAMAD KHAIRUL HISAM BIN MAT HUSSIN SMK DARUL EHSAN
7 MAJIDAH BINTI OMAR SMK HULU KELANG
8 NOOR SABRI BIN MOHD NOR SMK BANDAR BARU SG. BULOH
9 SH. MAIZATUL ASNO BINTI TUAN KECHIK SMK TAMAN MELAWATI
10 LYE KAI YIN SMK TAMAN EHSAN
11 ROSMANI BINTI MAT YAACOB SMK SG. PUSU
12 ZALINAH BINTI ABDUL AZIZ SMK BANDAR TASIK PUTERI
13 RAHIMAH BINTI MOHD KHALID SMK BUKIT GADING
14 NORANIZAH BINTI ABD KADIR SMK GOMBAK SETIA
15 ROSIDA BINTI MOHAMED ZAIN SMK SERI KUNDANG
16 ZURINA BINTI SHAIR SMK RAWANG
17 KHAIRIAH BINTI ABDUL HADI SMK BUKIT INDAH
18 NORHANINI BINTI FADZIL SMK TUN PERAK
19 KANNIGA A/P RAMA KRISHAN SMK TAMAN DESA
20 SANTHI A/P SAMINATHAN SMK SERI GARING

1 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

TEMA SEJARAH TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5

TINGKATAN 4:

TEMA 7: TAMADUN AWAL MANUSIA
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia
Bab 2 : Peningkatan Tamadun
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

TEMA 8: TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
Bab 4 : Islam dan Perkembangan Makkah
Bab 5 : Kerajaan Islam Madinah
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangan
Bab 7 : Islam di Asia Tenggara
Bab 8 : Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia

TEMA 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
Bab 9 : Perkembangan di Eropah
Bab 10 : Dasar British dan Kesan Terhadap Ekonomi Negara

TINGKATAN 5:

TEMA 10: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG
DUNIA KEDUA
Bab 1 : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

TEMA 11: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA
MALAYSIA YANG BERDAULAT
Bab 3 : Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa
Bab 4 : Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
Bab 5 : Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka
Bab 6 : Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia
Bab 7 : Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia
Bab 8 : Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

TEMA 12: MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSA
Bab 9 : Malaysia dalam Kerjasama Antarabangsa

2 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

FORMAT KERTAS SEJARAH 1249

Bil Perkara Kertas 1 (1249/1) Kertas 2 (1249/2) Kertas 3 (1249/3)

1 Jenis Ujian Objektif Ujian Subjektif Tugasan
Instrumen Open Book Test

2 Jenis Objektif Bahagian A: Struktur Esei berpandu
Item Aneka Pilihan Bahagian B: Esei
Aneka Pelengkap

3 Bilangan 40 soalan Bahagian A 1 soalan
Tema umum
Soalan (Jawab semua soalan) (40 markah) dimaklumkan 6
minggu sebelum
4 soalan peperiksaan.
Tugasan spesifik
Soalan 1 – 20 : T4 (Jawab semua) diberi pada hari
peperiksaan
Soalan 21 – 40 : T5 Soalan 1 – 2 : T4

Soalan 3 – 4 : T5

Bahagian B
(60 markah)
7 soalan
(Pilih 3 soalan)

4 Jumlah _ / 40 x 30 _ / 100 x 50 _ / 100 x 20
Markah (wajaran 30 %) (wajaran 50 %) (wajaran 20 %)

5 Tempoh 1 Jam 2 Jam 30 Minit 3 Jam
Ujian

6 Wajaran 30 % 50 % 20 %
Markah

7 Cakupan Mencakupi semua Mencakupi semua Mencakupi semua

Konteks bidang pembelajaran bidang pembelajaran bidang pembelajaran

dari Tingkatan 4 dari Tingkatan 4 hingga dari Tingkatan 4

hingga Tingkatan 5 Tingkatan 5 hingga Tingkatan 5

8 Aras R:S:T = 5:3:2 R:S:T = 5:3:2 Pengenalan
Kesukaran Isi dan Huraian
R:S:T Rumusan
9 elemen (3:6 KBAT)
R:S:T = 5:3:2

3 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

KATA TUGAS

BIL KATA TUGAS TINDAKAN CONTOH SOALAN
1 Apakah Memberi maklumat yang khusus Apakah matlamat Gerakan Islah?
2 Bagaimanakah atau spesifik
Memerihalkan / memberi Bagaimanakah kedudukan British di
3 Bezakan penerangan tentang cara /
keadaan / langkah / kejadian Perak selepas peristiwa pembunuhan
4 Buktikan
Menyatakan kelainan / J.W.W. Birch? Kemukakan alasan
5 Cadangkan kesamaan antara dua atau lebih
perkara anda.
6 Hubungkaitkan
7 Huraikan Menyatakan kebenaran dengan Bezakan sistem pemerintahan beraja
8 Jelaskan dalil / contoh / fakta sebagai
9 Mengapakah sokongan pada zaman Kesultanan Melayu
10 Nyatakan
11 Ramalkan Memberi pandangan / idea / Melaka dengan sistem pemerintahan
pendapat dengan
12 Terangkan mempertimbangkan perkara berjaya yang diamalkan di Malaysia
13 Wajarkah positif atau negatif
Membuat sesuatu pertalian pada masa ini.
berdasarkan beberapa ciri /
faktor. Kecemerlangan ilmu pengetahuan
Memperihalkan / menceritakan
sesuatu dengan panjang lebar / merupakan asas kemajuan sesuatu
terperinci.
Memberi penerangan tentang bangsa. Buktikan kebenaran
sesuatu sokongan supaya
mudah difahami. pernyataan tersebut.
Memberi sebab
Cadangkan tiga langkah berkesan
Memberi jawapan yang spesifik
tanpa memerlukan penerangan untuk memelihara sesebuah
lanjut / huraian / sokongan.
Memberi sesuatu nilai yang monumen.
dijangka munasabah
berdasarkan pola atau corak Hubungkaitkan gerakan penentangan
tertentu. dengan gerakan nasionalisme.
Menyatakan fakta sokongan
atau menjelaskan sesuatu Huraikan cara Islam disebarkan di Asia
dengan sebab. Tenggara.
Membuat pertimbangan
terhadap sesuatu perkara Jelaskan kesan sesuatu peperangan.
dengan mengambil kira pelbagai
aspek sama ada kebaikan, Mengapakah perpaduan negara
keburukan, kelebihan atau difokuskan dalam Penyata Razak?
kekurangan. Nyatakan proses pilihan raya yang
dilaksanakan di negara kita.

Berdasarkan perkembangan teknologi
persenjataan masa kini, ramalkan
masa depan dunia.

Terangakan sumbangan Kerajaan
Turki Uthmaniyah kepada tamadun
dunia.
Terdapat parti politik yang
mencadangkan agar Indonesia dan
Filipina turut serta dalam Persekutuan
Malaysia.
Wajarkah cadangan tersebut?
Berikan ulasan anda.

4 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

PANDUAN MENJAWAB SECARA HOLISTIK UNTUK STRUKTUR DAN ESEI

ARAS 4
❖ Pengetahuan dan pemahaman sangat jelas
❖ Bukti / contoh sangat sesuai
❖ Membuat inferens yang tepat
❖ Jawapan sangat mendalam / terperinci
❖ Komunikasi / pengolahan sangat menarik
❖ Menunjukkan kematangan

ARAS 3
❖ Pengetahuan dan pemahaman sangat jelas
❖ Bukti / contoh yang sesuai
❖ Membuat inferens
❖ Jawapan mendalam
❖ Komunikasi / pengolahan menarik

ARAS 2
❖ Pengetahuan dan pemahaman jelas
❖ Jawapan kurang mendalam
❖ Menyatakan hujah secara ringkas

ARAS 1
❖ Pengetahuan dan pemahaman terhad
❖ Jawapan secara umum

PANDUAN MENJAWAB SOALAN KBAT:
❖ Calon perlu memahami isu yang diketengahkan oleh sesuatu item (soalan) yang

dikemukakan.
❖ Jawapan calon perlu relevan dengan isu atau kehendak item (soalan) yang dikemukakan.
❖ Jawapan yang diberikan oleh calon mestilah mengandungi idea atau cadangan yang

relevan berkaitan dengan kehendak soalan atau isu yang dikemukakan.
❖ Jawapan calon mestilah mengandungi fakta dan huraian serta contoh jika berkaitan.

Jawapan dalam bentuk fakta tanpa huraian akan menyebabkan calon kehilangan markah
penuh.
❖ Jawapan untuk soalan KBAT adalah berdasarkan pengetahuan calon tentang sesuatu isu
dan relevan dengan isu tersebut. Calon boleh mengemukakan jawapan berdasarkan
pembacaan buku-buku ilmiah, akhbar, majalah, maklumat melalui media elektronik dan
sebagainya.
❖ Calon-calon tidak perlu risau sekiranya jawapan yang diberi hampir sama dengan
jawapan bagi soalan terdahulu, kemungkinan jawapan yang berulang adalah tidak
mustahil.
❖ Perlu ditegaskan, jawapan untuk soalan KBAT memerlukan calon berfikir dengan lebih
mendalam dan mengemukakan idea-idea baharu yang munasabah atau relevan di luar
daripada yang dipelajari dalam bilik darjah. Jawapan yang diberikan juga perlu menepati
kehendak soalan.

5 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

SENARAI KANDUNGAN

BAB 1 ARAHAN KEPADA GURU DAN CALON 7
BAB 2
BAB 3 TINGKATAN 5 9
BAB 4 Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara 11
BAB 5 Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua 13
BAB 6 Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa 15
BAB 7 Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia 17
BAB 8 Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka 18
BAB 9 Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia 19
Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia 21
Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan 22
Malaysia dalam Kerjasama Antarabangsa
23
PERATURAN PEMARKAHAN 74
LAMPIRAN: RUBRIK PENSKORAN HOLISTIK

GURU SUMBER DAN JURULATIH PEMBINAAN MODUL SEJARAH SPM 2018
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP) DAERAH GOMBAK 2018

PEMBINA MODUL 1249/3

BIL NAMA SEKOLAH
1 ZALINAH BINTI ABDUL AZIZ SMK BANDAR TASIK PUTERI
2 ROSIDA BINTI MOHAMED ZAIN SMK SERI KUNDANG
3 RAHIMAH BINTI MOHD KHALID SMK BUKIT GADING
4 ROSMANI BINTI MAT YAACOB SMK SUNGAI PUSU
5 NOORANIZAH BINTI ABDUL KADIR SMK GOMBAK SETIA
6 ZURINA BINTI SHAIR SMK RAWANG
7 KHAIRIAH BINTI ABDUL HADI SMK BUKIT INDAH
8 NORHANINI BINTI FADZIL SMK TUN PERAK
9 KANNIGA A/P RAMA KRISHAN SMK TAMAN DESA
10 SANTHI A/P SAMINATHAN SMK SERI GARING

6 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

ARAHAN KEPADA GURU

1. Guru hendaklah memastikan Tema Umum diberikan kepada calon enam minggu
sebelum tarikh peperiksaan.

2. Guru hendaklah menerangkan kepada calon tentang Tema Umum supaya calon
membuat persediaan untuk menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam Sejarah
1249/3 yang akan diberikan pada hari peperiksaan.

3. Guru dibenarkan untuk membimbing calon dalam penyediaan dan pemilihan bahan
rujukan sebelum hari peperiksaan.

4. Guru hendaklah menasihati calon memilih bahan rujukan yang sesuai, mengenal pasti
kedudukan setiap maklumat di dalam sumber supaya tidak membuang masa untuk
mencari maklumat pada hari peperiksaan.

5. Guru dilarang sama sekali menyediakan jawapan kepada calon dalam apa-apa bentuk
sekali pun.

6. Guru hendaklah menasihati calon agar membuat salinan sumber maklumat berkaitan
yang diperoleh daripada buku ilmiah, majalah dan surat khabar untuk menjimatkan
ruang di atas meja pada hari peperiksaan.

ARAHAN KEPADA CALON

1. Calon dikehendaki membaca dan meneliti Tema Umum dan membuat persediaan awal
sebelum hari peperiksaan.

2. Calon boleh berbincang dengan guru dan rakan-rakan untuk mendapat dan
mengumpulkan maklumat berkaitan.

3. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan Tema
Umum yang diberi sebagai persediaan menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam
Sejarah 1249/3.

4. Calon boleh mendapatkan sumber maklumat daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah,
akhbar, internet dan bahan-bahan yang berkaitan.

5. Calon dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah,
nota bertulis atau bahan fotostat dan bahan bercetak ke dalam dewan/bilik
peperiksaan.

6. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam
dewan/bilik peperiksaan.

7. Penggunaan bahan rujukan semasa peperiksaan hendaklah tidak mengganggu calon
lain.

8. Calon dinasihatkan supaya memperluaskan bahan bacaan agar tidak hanya bergantung
kepada maklumat daripada buku teks semata-mata untuk menghasilkan jawapan yang
mantap.

7 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

8 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Tema 10 : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua
Tajuk 10 (a) : Imperialisme Barat di Asia Tenggara

Tema Umum
Imperialisme Barat di Asia Tenggara menyebabkan berlaku perubahan politik dan
pentadbiran di kawasan jajahan takluknya. Perubahan ini telah menyebabkan berlaku
penentangan penduduk tempatan terhadap kuasa Barat.

Tugasan Spesifik
Bincangkan perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara dan kesannya terhadap
penduduk tempatan.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah

Aspek Perincian Markah
Pengenalan 1 Latar belakang imperialisme Barat di Asia Tenggara. 5 markah
20 markah
Isi dan 2 Faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara.
huraian 3 20 markah
Perubahan politik di Asia Tenggara selepas kedatangan
imperialisme Barat.

(a) Filipina (10 markah)
(b) Burma (10 markah)

4 Kesan pengenalan sistem pentadbiran Barat terhadap

penduduk tempatan di Asia Tenggara. 15 markah

5 Pengamalan sistem pentadbiran yang berkesan dapat

memacu kejayaan Malaysia. 10 markah
Beri penjelasan.

6 Penjajahan bentuk baharu boleh berlaku di negara kita

pada masa hadapan. 10 markah
Bagaimanakah penjajahan tersebut boleh dielakkan?

7 (a) Apakah cabaran yang dihadapi oleh kerajaan untuk
memantapkan sistem pentadbiran negara?
(5 markah)
10 markah

(b) Huraikan cadangan untuk mengatasi cabaran
tersebut. (5 markah)

8 Iktibar yang diperoleh daripada imperialisme Barat di

Asia Tenggara. 10 markah

9 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Kesimpulan 9 Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai-nilai murni dan patriotisme yang diperoleh ke 5 markah

arah kemajuan negara dan bangsa Malaysia
(c) Harapan untuk masa depan yang lebih cemerlang,

gemilang dan terbilang

10 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Tema 10 : Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua
Tajuk 10.2 (b) : Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

Tema Umum
Gerakan pemimpin tempatan telah berlaku pada awal kedatangan British ke Tanah Melayu.
Pemimpin tempatan bangkit menentang British bagi mempertahankan hak mereka daripada
diceroboh oleh kuasa luar. Penentangan pemimpin tempatan juga didorong oleh sebab-
sebab yang tertentu.

Tugasan Spesifik:
Huraikan perjuangan pemimpin-pemimpin tempatan menentang British dan kesannya
terhadap kebangkitan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat di negara kita.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah
Pengenalan 1 Jelaskan latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah 5 markah
Melayu sehingga Perang Dunia Kedua.

Isi dan 2 Terangkan sebab-sebab penentangan pemimpin-
huraian
pemimpin tempatan. 25 markah

3 Galurkan peristiwa penentangan di negeri-negeri

berikut:

(a) Naning 15 markah

(b) Pahang

4 Huraikan kesan gerakan penentangan terhadap

pemimpin tempatan. 15 markah

5 Pada pandangan anda mengapakah kebangkitan

pemimpin tempatan menentang British menemui 10 markah
kegagalan?

6 Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil generasi

muda hari ini untuk mempertahankan kedaulatan 10 markah
negara.

7 Apakah kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya tiada

semangat nasionalisme yang tinggi dalam diri rakyat 10 markah
Malaysia?

8 Apakah iktibar yang diperoleh daripada peristiwa

kebangkitan pemimpin tempatan? Berikan penjelasan 10 markah
anda.

11 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Kesimpulan 9 Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai-nilai murni dan unsur patriotisme yang 5 markah

diperoleh ke arah kemajuan negara dan bangsa
Malaysia
(c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia
cemerlang dan terbilang

12 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

Tema 11 : Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Tajuk 11.1 : Kesedaran tentang Pembinaan Negara dan Bangsa

Tema Umum
Negara bangsa itu merupakan satu proses melahirkan bangsa baharu yakni sebuah negara
yang mempunyai kedaulatan di mana semua rakyatnya disatukan oleh ikatan-ikatan seperti
bahasa, budaya, nilai-nilai dan lain-lain yang membentuk bangsanya. Tujuan utama
pembinaan bangsa itu adalah untuk melahirkan perasaan taat setia dan perpaduan
terhadap sesuatu pertubuhan (bangsa) itu.

(Petikan daripada Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 17, 2006)

Tugasan Spesifik
Kesultanan Melayu Melaka merupakan asas pembinaan negara dan bangsa Malaysia yang
menjadi perintis terhadap kegemilangan Malaysia masa kini.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah

Pengenalan 1 Jelaskan latar belakang sistem politik masyarakat

Melayu tradisional. 5 markah

Isi dan 2 Huraikan ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan
huraian
Melayu Melaka. 20 markah

3 Huraikan warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam

sistem pemerintahan Negeri-Negeri Melayu. 10 markah

4 Jelaskan sistem politik Negeri-Negeri Melayu berikut:

(a) Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor (10 markah) 20 markah
(b) Sistem Jemaah Menteri Kelantan (10 markah)

5 Huraikan kepentingan mempertahankan warisan

Kesultanan Melayu Melaka. 10 markah

6 Sistem pemerintahan beraja perlu dikekalkan hingga

masa kini. 10 markah
Berikan penjelasan.

7 Adat istiadat dan budaya merupakan nilai bagi
penduduk tempatan yang sukar dicari ganti. Namun,
adat ini semakin hilang ditelan zaman.

(a) Mengapakah keadaan ini berlaku dalam 10 markah
masyarakat tempatan? (5 markah)

(b) Berikan cadangan untuk mengatasi masalah
tersebut. (5 markah)

13 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

8 Iktibar yang diperoleh daripada asas pembentukan

negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka. 10 markah

Kesimpulan 9 Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai-nilai murni dan patriotisme yang diperoleh ke 5 markah

arah kemajuan negara dan bangsa Malaysia
(c) Harapan untuk masa depan yang lebih cemerlang,

gemilang dan terbilang

14 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

Tema 11 : Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Tajuk 11.1 (d) : Malayan Union 1946 dan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Tema Umum
Pengenalan Malayan Union pada tahun 1946 oleh British telah menyedarkan orang Melayu
tentang maksud penjajahan yang sebenarnya. Mereka bangun dan bersatu menentang
Malayan Union.

Tugasan Spesifik:
Bincangkan perjuangan orang Melayu menentang Malayan Union serta usaha membina asas
negara dan bangsa Malaysia pada hari ini.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah
Pengenalan 1 Terangkan sebab-sebab British memperkenalkan 5 markah
Malayan Union.

Isi dan 2 Huraikan faktor-faktor penentangan orang Melayu
huraian
terhadap Malayan Union. 15 markah

3 Jelaskan tindakan orang Melayu menentang Malayan

Union. 30 markah

4 Mengapakah sebahagian kecil masyarakat di Tanah

Melayu menyokong Malayan Union? 10 markah

5 Tindakan yang wajar digunakan oleh rakyat untuk

membuat tuntutan mereka terhadap kerajaan. 10 markah

6 Kejayaan menumbangkan Malayan Union merupakan
kemenangan besar bagi orang Melayu dalam
mempertahankan status quo.
10 markah
Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada
kejayaan orang Melayu menumbangkan Malayan Union.

7 Pengenalan Malayan Union telah menyatukan orang
Melayu untuk mempertahankan kedudukan Raja-Raja
Melayu dan hak istimewa mereka.
10 markah
Berikan cadangan untuk memelihara hak tersebut
supaya berkekalan.

8 Huraikan ciri-ciri patriotik yang ditunjukkan oleh orang 10 markah
Melayu ketika menentang Malayan Union.

15 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Kesimpulan 9 Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai-nilai murni dan unsur patriotisme yang 5 markah

diperoleh ke arah kemajuan negara dan bangsa
Malaysia
(c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia
cemerlang dan terbilang

16 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

Tema 11 : Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Tajuk 11.1 (e) : Kemunculan Negara yang Berdaulat 31 Ogos 1957

Tema Umum
Membina sebuah negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat bukanlah mudah dan
melibatkan rundingan dan kerjasama antara pemimpin terdahulu dengan pihak tertentu
untuk menentukan hala tuju negara. Bincangkan.

Tugasan Spesifik:
Bincangkan usaha ke arah kemerdekaan negara dan kesannya kepada kemajuan dan
kecemerlangan Malaysia hari ini.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah

Pengenalan 1 Latar belakang Perikatan dan Pakatan Murni ke arah

kemerdekaan. 5 markah

Isi dan 2 Peranan dan isu yang menjadi panduan Suruhanjaya
huraian
Reid. 10 markah

3 Isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

1957. 25 markah

4 Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

kepada kemajuan dan perkembangan negara. 20 markah

5 Jelaskan kebaikan dalam cara kita memperoleh

kemerdekaan. 10 markah

6 Kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
perlu dihayati oleh generasi muda hari ini. Bincangkan. 10 markah

7 Huraikan langkah-langkah menghargai sumbangan

tokoh-tokoh kemerdekaan di negara kita. 10 markah

8 Apakah iktibar yang diperoleh daripada usaha-usaha ke

arah kemerdekaan negara kita? 10 markah
Berikan penjelasan anda.

Kesimpulan 9 Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai-nilai murni dan unsur patriotisme yang 5 markah

diperoleh ke arah kemajuan negara dan bangsa
Malaysia
(c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia
cemerlang dan terbilang

17 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

Tema 11 : Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Tajuk 11.1 (f) : Pembentukan Malaysia 16 September 1963

Tema Umum
Pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 merupakan satu grand design untuk
membentuk super federation atau sebuah negara persekutuan yang lebih besar dan kukuh.
Kejayaan ini menjadi bukti keupayaan dan kejayaan kepemimpinan negara membina sebuah
negara bangsa yang kuat dan bersatu padu.

Tugasan Spesifik
Bincangkan pembentukan Malaysia dan kepentingannya kepada rakyat.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah

Pengenalan 1 Jelaskan cadangan pembentukan Malaysia. 5 markah

Isi dan 2 Huraikan faktor-faktor pembentukan Malaysia. 20 markah
huraian

3 Huraikan reaksi Indonesia dan Filipina terhadap

pembentukan Malaysia. 15 markah

4 Huraikan latar belakang dan inti Perjanjian Malaysia. 15 markah

5 Penyelesaian kepada isu pembentukan Malaysia
membuktikan kebijaksanaan pemimpin negara ini
menangani sebarang masalah yang timbul secara 10 markah
berhemah. Buktikan.

6 Rintangan yang dihadapi negara yang boleh menggugat

kedaulatan negara Malaysia. 10 markah

7 Langkah untuk memantapkan keselamatan dan

keamanan negara. 10 markah

8 Apakah iktibar yang diperoleh daripada pembentukan

Malaysia? 10 markah

Kesimpulan 9 Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai-nilai murni dan patriotisme yang diperoleh ke 5 markah

arah kemajuan negara dan bangsa Malaysia
(c) Harapan untuk masa depan yang lebih cemerlang,

gemilang dan terbilang

18 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

Tema 11 : Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Tajuk 11.2 (a) Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

Tema Umum
Corak pemerintahan di Malaysia adalah berdasarkan sistem Demokrasi Berparlimen dan
Raja Berperlembagaan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Pengamalan
sistem demokrasi berparlimen berjaya mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia.

Tugasan Spesifik
Keunikan sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan telah berjaya
membawa kestabilan politik dan kemakmuran negara kita. Bincangkan.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah
Pengenalan 1 Jelaskan konsep demokrasi berparlimen dalam sistem 5 markah
pemerintahan di Malaysia.

Isi dan 2 Bincangkan ciri-ciri sistem Demokrasi Berparlimen di
huraian
negara kita sejak mencapai kemerdekaan. 30 markah

3 Huraikan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong mengikut

Perlembagaan Malaysia. 20 markah

4 Bagaimanakah sistem pemerintahan negara berjaya

mewujudkan kestabilan politik di Malaysia? 10 markah

5 Buktikan kejayaan Malaysia kesan daripada pengamalan

sistem Demokrasi Berparlimen. 10 markah

6 Walaupun sejarah telah membuktikan sistem beraja
telah dilaksanakan di negara kita sejak zaman
Kesultanan Melayu Melaka tetapi terdapat tohmahan
yang mengatakan sistem ini tidak lagi relevan pada abad
ke-21.

(a) Mengapakah tohmahan tersebut wujud? 10 markah
(5 markah)

(b) Berikan cadangan anda untuk menghapuskan
persepsi negatif tersebut. (5 markah)

7 Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji. 10 markah
5 markah
Kesimpulan 8 Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh

19 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

(b) Nilai-nilai murni dan patriotisme yang diperoleh
melalui sistem Demokrasi Berparlimen

(c) Harapan untuk menjadikan negara dan bangsa
Malaysia kekal unggul di mata dunia

20 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

Tema 11 : Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Tajuk 11.3 : Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan

Tema Umum
Pembangunan sosial juga penting dalam pembangunan dan perpaduan negara , malah
pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi saling melengkapi.Pembangunan sosial
yang menjurus kepada perpaduan masyarakat akan menjadikan Malaysia cemerlang dan
gemilang dan terbilang di persada dunia.

Tugasan Spesifik
Dasar sosial yang telah dilaksanakan oleh negara sejak merdeka hingga kini telah berjaya
membina negara dan bangsa Malaysia yang bersatu.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah
Pengenalan 1 Latar belakang pembentukan Rukun Negara. 5 markah

Isi dan 2 Dasar Pendidikan Kebangsaan penting untuk memupuk 25 markah
huraian perpaduan kaum.

3 Dasar-dasar sosial yang telah diperkenalkan dalam
bidang berikut untuk menjana perpaduan.

(a) Kebudayaan 15 markah
(b) Sukan

4 Jelaskan langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa

Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 10 markah

5 Cara-cara mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. 10 markah

6 Cabaran mengukuhkan perpaduan kaum dalam

kalangan rakyat negara ini. 10 markah

7 Peranan masyarakat Malaysia untuk mengukuhkan

perpaduan. 10 markah

8 Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji. 10 markah
Kesimpulan 9 5 markah
Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai patriotisme yang boleh dicontohi
(c) Harapan untuk masa depan yang lebih cemerlang,

gemilang dan terbilang

21 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Tema 12 : Malaysia dan Hubungan Antarabangsa
Tajuk 12.1 : Konflik Antarabangsa

Tema Umum
Konflik antarabangsa yang berlaku telah membawa perubahan ketara dari segi politik,
ekonomi dan sosial di negara Eropah. Perubahan ini telah memberi peluang dan cabaran
kepada negara-negara baharu termasuk Malaysia dalam usaha membina identiti sendiri.

Tugasan Spesifik
Konflik antarabangsa yang telah member kesan dalam sejarah dunia ialah Perang Dunia
Pertama dan Perang Dunia Kedua yang berlaku pada pertengahan abad ke-20.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah
Pengenalan 1 Terangkan situasi politik di Eropah pada abad ke 19 5 markah
sehingga awal abad ke -20.

Isi dan 2 Huraikan faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama. 20 markah
huraian

3 Jelaskan sebab berlakunya perang Dunia Kedua. 20 markah

4 Kemunculan Blok Dunia telah membawa kepada Perang

Dingin. Jelaskan. 10 markah

5 Peperangan masih berlaku masa kini. 10 markah
Huraikan pernyataan tersebut.

6 Bukti Malaysia mengamalkan dasar yang menekankan

pemeliharaan keamanan dunia. 10 markah
Berikan penjelasan.

7 Apakah langkah-langkah untuk menghalang peperangan

masa kini? 10 markah

8 Apakah iktibar yang diperoleh daripada konflik

antarabangsa? 10 markah

Kesimpulan 9 Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai patriotisme yang diperoleh daripada konflik 5 markah

antarabangsa kepada diri, bangsa dan negara
(c) Harapan untuk masa depan yang lebih cemerlang,

gemilang dan terbilang

22 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

23 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Soalan BAB 1 : TINGKATAN 5 Markah
1 Perincian
1
F1 Latar belakang imperialisme Barat di Asia Tenggara. 1
F2 Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya 1
F3 Dengan menjajah negara lain 1
F4 untuk kepentingan tertentu 1
F5 Berlaku sejak Empayar Yunani dan Rom
F6 Imperialisme moden bermula sejak abad ke-15 1
Kuasa-kuasa Barat menguasai wilayah-wilayah di Amerika Latin,
F7 Afrika dan Asia 1
F8 Portugal, Sepanyol, Belanda, Britain, Perancis, Amerika Syarikat 1
Portugal mendahului kuasa Barat yang lain apabila berjaya
F9 menawan Melaka pada tahun 1511 1
F10 Bertujuan menguasai kepentingan perdagangan rempah 1
Apabila Revolusi Perindustrian tercetus di Eropah, persaingan
F11 semakin sengit 1
Seluruh Asia Tenggara kecuali Thailand dikuasai sepenuhnya [5m]

[mana-mana 5 x 1m]

2 Faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara. 1
F1 Kedudukan Asia Tenggara yang strategic kerana terletak di antara
China dengan India 1
H1a Kedudukan ini telah menarik minat imperialisme Barat untuk 1
menguasainya 1
H1b Penguasaan tersebut dapat menjamin pasaran yang luas 1
F2 Selain tanahnya yang subur, Asia Tenggara kaya dengan bahan 1
mentah
H2a Seperti bijih timah dan getah 1
F3 Kepesatan sektor perindustrian yang berlaku di Eropah sejak abad 1
ke-17 1
H3a Membolehkan mereka mengeluarkan hasil perkilangan secara 1
besar-besaran 1
H3b Bahan mentah diperlukan secara konsisten 1
F4 Eropah turut memerlukan pasaran baharu 1
H4a Mendorong peluasan imperialisme yang lebih pesat di Timur 1
H4b Terutamanya di China, India dan Asia Tenggara 1
H4c Berpotensi untuk dijadikan pasaran yang luas 1
H4d Negara-negara di Asia Tenggara menjadi sasaran imperialisme 1
Barat kerana kekayaan bahan mentahnya 1
F5 Perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan 1
H5a Penggunaan kapal berkuasa wap membolehkan muatan yang leih 1
banyak dapat dibawa
H5b Mempercepat perjalanan di antara Barat dengan Timur
H5c Pembukaan Terusan Suez memendekkan jarak perjalanan di
antara Barat dan Timur
H5d Menjadikan perjalanan lebih selamat dan menjimatkan kos
F6 Penciptaan telegraf
H6a Kuasa-kuasa imperialis dapat memberikan arahan kepada pegawai
mereka di tanah jajahan dengan lebih cepat dan berkesan

24 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

H6b Ahli-ahli perniagaan di Barat dapat berhubung dengan wakil 1
mereka di Timur
H6c Urusan perniagaan menjadi lebih mudah 1
H6d Perdagangan antarabangsa menjadi lebih pesat 1
F7 Persaingan antara kuasa Barat 1
H7a Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan 1
H7b Keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan dan kekayaan 1
F8 Slogan Beban Orang Putih digunakan oleh British dan Belanda 1
H8a Mendakwa bahawa mereka lebih maju dan bertamadun 1
H8b Berasa bertanggungjawab untuk memimpin orang Timur ke arah
kehidupan yang lebih baik 1
H8c Perancis menggunakan slogan Tugas Menyebarkan Tamadun
H8d Bertanggungjawab untuk mentamadunkan orang Timur 1
F9 Mubaligh Kristian menyebarkan agama Kristian 1
F10 Sejak Revolusi Perindustrian, pencapaian Barat dalam bidang sains 1
dan teknologi mendahului negara lain
H10a Meningkatkan keyakinan orang Barat untuk melakukan apa saja 1

[mana-mana 20 x 1m] 1
[ 20 m ]

3 Perubahan politik di Asia Tenggara selepas kedatangan

imperialisme Barat.

(a) Filipina

F1 Terdiri daripada daerah-daerah kecil 1

F2 Dikenali sebagai barangay 1

F3 Barangay diperintah oleh golongan datu 1

F4 Di selatan kepulauan Filipina, wujud kerajaan Islam 1

F5 Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat 1

F6 Gabenor Jeneral sebagai pemerintah tertinggi 1

F7 Pentadbiran di peringkat tempatan dilaksanakan di bawah sistem 1
Encomienda

F8 Diketuai oleh Encomiendero 1

F9 Penyatuan barangay telah menyebabkan kemerosotan sistem 1
pemerintahan tradisional

F10 Pengaruh golongan datu merosot 1

F11 Tugas Encomiendero adalah untuk menjaga keamanan, mengutip 1
cukai dan mengkristiankan penduduk barangay

F12 Sistem Encomienda dibenci penduduk tempatan 1

F13 Mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga 1

[mana-mana 10 x 1m]

(b) Burma III 1
F1 Burma telah mengamalkan sistem pemerintahan beraja 1
F2 Di bawah Dinasti Konbaung 1
F3 Raja sebagai penaung kepada sami Buddha
F4 Kemenangan British dalam Perang Inggeris-Burma 1

membolehkan British menguasai seluruh Burma 1
F5 Kesannya, Dinasti Konbaung berakhir 1
F6 Institusi raja tersingkir 1
F7 Jawatan pembesar tradisional pada peringkat pusat terhapus

25 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F8 Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi 1

F9 Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan Akta 1
Perkampungan Burma 1889

F10 Melenyapkan sistem pentadbiran tradisional 1

F11 Pentadbiran daerah diambil alih oleh Myo-ok (pegawai bandaran) 1

F12 Sistem undang-undang Barat diperkenalkan 1

F13 Pengaruh golongan agama merosot 1

F14 Fungsi raja sebagai penaung Sami Buddha diambil alih oleh 1
undang-undang Barat

F15 Majlis Perundangan diperkenalkan 1

F16 Beberapa jabatan ditubuhkan seperti jabatan perhutanan, jabatan 1
kesihatan dan jabatan pelajaran

[mana-mana 10 x 1m]

[mana-mana 20 x 1m] [ 20 m ]

4 Kesan pengenalan sistem pentadbiran Barat terhadap penduduk

tempatan di Asia Tenggara.

F1 Kemerosotan/keruntuhan sistem pemerintahan beraja 1

F2 Para pembesar kehilangan kuasa kerana peranan mereka diambil 1
alih oleh pegawai Barat

F3 Pengaruh golongan agama merosot 1

F4 Pengenalan pelbagai jenis cukai dan peraturan baru 1
membebankan penduduk tempatan

F5 Kepulauan Melayu dipecah perintah oleh kuasa Barat 1

F6 Sistem ekonomi Barat diperkenalkan 1

F7 Intitusi kewangan dan insurans diperkenalkan 1

F8 Kemunculan bandar-bandar baru dan pelabuhan 1

F9 Kemasukan kaum imigran meminggirkan penduduk tempatan dari 1
segi peluang ekonomi

F10 Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara wilayah 1

F11 Kemudahan kesihatan disediakan di kawasan bandar 1

F12 Penduduk luar bandar semakin terpinggir daripada pembangunan 1

F13 Masyarakat peribumi terus ketinggalan daripada arus kemajuan 1
kerana tidak mendapat pembelaan daripada penjajah

F14 Setiap kaum dikenali melalui fungsi mereka dalam kegiatan 1
ekonomi dan kawasan petempatan

F15 Wujudnya jurang sosial antara penduduk 1

F16 Penggunaan bahasa penjajah begitu meluas 1

F17 Sistem pendidikan Barat/vernakular diperkenalkan 1

F18 Undang-undang Barat diperkenalkan 1

F19 Sistem perhubungan/pengangkutan dimajukan untuk menyokong 1
keperluan ekonomi dan politik penjajah

F20 Ekonomi tradisional diamalkan kaum peribumi di luar bandar 1

F21 Ekonomi moden/dagangan dimonopoli kaum imigran/Barat 1

F22 Wujud gerakan nasionalisme di Asia Tenggara 1

F23 Penyerapan budaya Barat dan agama Kristian 1

F24 Penduduk tempatan ditindas melalui Sistem Polo/Sistem Tanaman 1
Paksa

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

26 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

5 Pengamalan sistem pentadbiran yang berkesan dapat memacu

kejayaan Malaysia. Beri penjelasan.

F1 Peluang ekonomi dinikmati bersama 1

F2 Negara aman dan damai 1

F3 Rakyat hidup bersatu padu 1

F4 Perkembangan sains dan teknologi 1

F5 Hubungan antarabangsa berkembang 1

F6 Infrastruktur bertaraf dunia 1

F7 Perkembangan sektor pembuatan automobil/industri berat 1

F8 Penganjuran sukan antarabangsa 1

F9 Malaysia menjadi pusat kecemerlangan pendidikan 1

F10 Sektor pertanian/perindustrian berkembang maju 1

F11 Memajukan prasarana luar bandar seperti jalan raya, sekolah 1

F12 Kemudahan rumah PPRT, Perumahan PRIMA diperbanyak 1

F13 Pembayaran BR1M kepada rakyat berpendapatan rendah 1

F14 Peningkatan urusan e-dagang 1

F15 Perniagaan secara online berkembang 1

F16 Pengurangan kadar pengangguran 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

6 Penjajahan bentuk baharu boleh berlaku di negara kita pada

masa hadapan. Bagaimanakah penjajahan tersebut boleh

dielakkan?

F1 Meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan generasi 1
muda

F2 Memperkukuh nilai-nilai budaya Timur dalam diri masyarakat 1
tempatan

F3 Memantapkan pendidikan agama 1

F4 Mengawasi media massa/laman sesawang yang merosakkan 1
minda rakyat

F5 Memperkukuh perpaduan dalam rakyat 1

F6 Memodenkan sistem pertahanan negara 1

F7 Memperkasa gagasan 1 Malaysia 1

F8 Meningkatkan tahap pendidikan rakyat 1

F9 Mengawasi penularan budaya kuning dalam masyarakat 1

F10 Mengelakkan sikap mementingkan diri/individualistik 1

F11 Mengutamakan rundingan dalam setiap perbalahan yang timbul 1

F12 Masyarakat berpengetahuan dan berkemahiran 1

F13 Menjadi modal insan untuk memajukan negara 1

F14 Sanggup berjuang mengekalkan kedaulatan negara 1

F15 Melahirkan rakyat yang berdisiplin 1

F16 Menolak amalan demonstrasi jalanan, tunjuk perasaan yang 1
menggugat keamanan negara

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

27 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

7 (a) Apakah cabaran yang dihadapi oleh kerajaan untuk

memantapkan sistem pentadbiran negara?

Cabaran

C1 Pergolakan politik dalaman 1

C2 Kemajuan teknologi masih pada tahap rendah 1

C3 Persaingan antara parti politik 1

C4 Perbezaan ideologi 1

C5 Mengekalkan perpaduan kaum 1

C6 Pelbagai fahaman politik 1

C7 Ancaman keselamatan negara 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

Langkah

L1 Meningkatkan ilmu pengetahuan 1

L2 Melaksanakan amalan berhemah dalam pentadbiran 1

L3 Mewujudkan hubungan kerja yang baik 1

L4 Menggalakkan perkongsian pintar dengan negara lain 1

L5 Menjaga kebajikan pekerja 1

L6 Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif 1

L7 Melaksanakan inovasi dalam pentadbiran 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

[mana-mana 5 Cabaran + 5 Langkah] [ 10 m ]

8 Iktibar yang diperoleh daripada imperialisme Barat di Asia

Tenggara.

F1 Pemimpin perlu berkaliber 1

F2 Berhati-hati menerima pengaruh luar 1

F3 Taat dan setia pada negara 1

F4 Rakyat dan pemimpin perlu bersatu 1

F5 Berfikir dahulu sebelum membuat perubahan 1

F6 Bertindak tegas demi mempertahankan hak 1

F7 Kedaulatan negara perlu dipertahankan 1

F8 Pemimpin perlu berpandangan jauh bagi menangani muslihat 1
penjajah bentuk baharu

F9 Berhati-hati menerima bantuan luar 1

F10 Memperkukuh perpaduan antara rakyat dan pemimpin 1

F11 Tidak mudah percaya kepada orang asing/anasir luar 1

F12 Berbangga sebagai rakyat Malaysia 1

F13 Menghargai pengorbanan tinggi oleh tokoh-tokoh terdahulu 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

9 Pengetahuan 1
P1 Imperialisme kuasa Barat berlaku untuk tujuan keuntungan, kuasa,
pengaruh dan ekonomi 1
P2 Kuasa imperialisme telah melaksanakan Birokrasi Barat untuk 1
menguasai pentadbiran dan ekonomi
P3 Penguasaan politik penjajah menimbulkan penentangan rakyat

28 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Nilai murni

N1 Bersyukur dengan kemajuan negara 1

N2 Bijak mengatur strategi 1

Unsur patriotisme

UP1 Rakyat bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara 1

UP2 Semangat jati diri yang kukuh perlu dipupuk agar tidak mudah 1
dijajah semula pada masa hadapan

Harapan

H1 Pemimpin dan rakyat perlu bersatu menentang imperialisme 1

H2 Negara akan makmur dan mencapai taraf negara maju 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

29 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Soalan BAB 2 TINGKATAN 5 Markah
1 Perincian
1
F1 Jelaskan latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu
sehingga Perang Dunia Kedua. 1
F2 Usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk 1
F3 tekanan 1
F4 atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar 1
F5 Untuk membebaskan negara daripada kuasa penjajah 1
F6 Dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19 1
F7 Merupakan reaksi spontan masyarakat 1
F8 Untuk menjaga kepentingan mereka daripada diceroboh 1
F9 Penghulu Dol Said, Dato’ Maharajalela, Rentap, Mat Salleh
Disebabkan dasar penaklukan British terhadap wilayah mereka 1
F10 Gerakan nasionalisme secara menyeluruh bermula pada awal abad [5m]
ke-20
Penentangan penduduk tempatan berjaya dipatahkan oleh British

[mana-mana 5 x 1m]

2 Terangkan sebab-sebab penentangan pemimpin-pemimpin 1
tempatan. 1
1
F1 Dasar penaklukan British 1
H1a Di Naning, Pahang, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah 1
H1b Bertujuan mengukuhkan kedudukan politiknya 1
H1c Penguatkuasaan politik British menjadi luas
H1d Kawasan yang ditakluk terikat dengan perintah dan peraturannya 1
H1e Contohnya, apabila British mendapat Melaka daripada Belanda,
1
Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan membayar ufti 1
H1f Penentangan Dol said terhadap kehendak British tersebut telah
1
mencetuskan peperangan
F2 Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan 1
H2a Penguasaan ekonomi dilakukan melalui perjanjian yang dimeterai 1
1
oleh British dengan pemimpin tempatan
H2b Melalui perjanjian ini saudagar dari Negeri-Negeri Selat 1

dibenarkan menjalankan aktiviti perlombongan dan perdagangan 1
bijih timah 1
H2c Menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British
F3 Pelaksanaan pentadbiran Barat terhadap masyarakat tempatan 1
H3a British memaksa penduduk tempatan menerima sistem
pentadbiran Barat 1
H3b British memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan
peraturan-peraturan tanah
H3c Bagi mendapatkan hasil yang maksimum
H3d Di Terengganu, penentangan berlaku kerana British telah
menetapkan bahawa setiap tanah yang hendak dibuka oleh
penduduk tempatan mestilah mendapat keizinan mereka dan
dikenakan cukai tanah
H3e Peraturan British bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat
tempatan
H3f Tanah boleh dibuka mengikut keperluan tanpa membayar cukai

30 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F4 Campur tangan British dalam adat resam tempatan 1

H4a British memaksa penduduk tempatan menerima nilai-nilai British 1

yang bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan

H4b Di Perak, J.W.W Birch telah campur tangan dalam adat resam 1

masyarakat Melayu iaitu amalan menggunakan orang

suruhan/hamba

H4c Tindakan tersebut ditentang oleh pemimpin dan masyarakat 1

tempatan

F5 Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh 1

H5a Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran 1

terhadap kawasan dan anak buah mereka

H5b Kebanyakan pemimpin tempatan dilantik oleh sultan atau 1

masyarakat untuk mentadbir kawasan

H5c Pemimpin tempatan berkuasa untuk menjaga hal ehwal 1

daerahnya

H5d Seperti soal pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosial 1

H5e Penjajahan British atas daerah mereka menyebabkan mereka 1

kehilangan kuasa

H5f Menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin 1

tempatan

H5g Mendorong mereka menentang British 1

F6 Kesulitan penduduk tempatan 1

H6a Tertekan dengan pelaksanaan undang-undang British 1

H6b Menyulitkan kehidupan penduduk tempatan 1

H6c Kesetiaan kepada pembesar tempatan sebagai ketua telah 1

mendorong mereka memberikan kerjasama bagi menentang

British

[mana-mana 25 x 1m] [ 25 m ]

3 Galurkan peristiwa penentangan di negeri-negeri berikut: 1
(a) Naning 1
F1 Penentangan berlaku antara tahun 1831 hingga 1833 1
F2 Tidak bersetuju dengan tindakan British
F3 meletakkan Naning sebagai sebahagian daripada wilayah mereka 1
yang menjadi takluknya
F4 Mengingkari arahan British supaya Naning menghantar 1/10 1
hasilnya sebagai ufti kepada Melaka 1
F5 1831, British menghantar tenteranya untuk menakluk Naning 1
F6 Pasukan British ditentang oleh Dol Said 1
F7 Mendapat bantuan tentera
F8 daripada Yam Tuan Ali dari Rembau, Syed Shaaban, Penghulu 1
Remai dan Rechat, Dato’ Kelana Sungai Ujong serta Penghulu
Gemencheh 1
F9 Berjaya mengalahkan 150 orang tentera British pimpinan Kapten
Wyllie yang berusaha menawan Taboh 1
F10 British dengan 1200 orang tentera menyerang Naning sekali lagi 1
pada akhir tahun 1832
F11 British berjaya mengalahkan tentera Dol Said
F12 Dol Said menyerah diri dan dibawa ke Melaka

31 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

(b) Pahang

F1 Penentangan berlaku pada tahun 1888 apabila J.P. Rodgers 1

dilantik sebagai Residen Pahang yang pertama

F2 Menolak pelaksanaan undang-undang British 1

F3 Bertentangan dengan adat resam dan sistem politik tempatan 1

F4 Seperti sistem kehakiman, pemungutan hasil tanah, sistem cukai 1

dan penubuhan pasukan polis luar

F5 Kuasa beliau sebagai Orang Kaya Setia Pahlawan Semantan telah 1

terhakis

F6 Menentang pembinaan balai polis Lubuk Terua, kawasan 1

pengaruhnya pada tahun 1890

F7 Menyerang British kerana menangkap anak buahnya pada tahun 1

1891

F8 Menyerang dan menawan semula Lubuk Terua pada tahun 1892 1

F9 Menyerang dan menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai 1

pada tahun 1894

F10 Dato’ Bahaman berundur ke Kelantan pada 1895 1

F11 Pada tahun 1896, Dato’ Bahaman berpindah ke Bangkok dan 1

meninggal dunia di sana

[mana-mana 15 x 1m] [ 15 m ]

4 Huraikan kesan gerakan penentangan terhadap pemimpin

tempatan.

F1 Pemimpin hilang pengaruh 1

F2 Pemimpin hilang jawatan 1

F3 Pemimpin hilang gelaran 1

F4 Kawasan atau wilayah dikuasai oleh British 1

F5 Pemimpin diserang 1

F6 Pemimpin terbunuh, ditangkap atau dipenjara 1

F7 Pemimpin berundur atau melarikan diri 1

F8 Terpaksa menerima pentadbiran Barat 1

F9 Pentadbiran tradisional terhapus 1

F10 Pemimpin menjadi boneka 1

F11 Pembesar dijatuhi hukuman bunuh/dibuang negeri 1

F12 Kehilangan punca rezeki/diberi pencen 1

F13 Anak buah dijadikan buruh paksa 1

F14 Ramai anak buah terkorban 1

F15 Petempatan dimusnahkan 1

F16 Cukai dikenakan tinggi 1

F17 Perlu mendapat kebenaran pegawai British untuk membuka tanah 1

F18 Undang-undang Barat dilaksanakan 1

F19 Pembentukan daerah 1

F20 Pentadbiran dikuasai oleh pegawai British 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 15 x 1m] [ 15 m ]

5 Pada pandangan anda mengapakah kebangkitan pemimpin 1
tempatan menentang British menemui kegagalan?

F1 Perpecahan perpaduan

32 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F2 Melibatkan kumpulan kecil 1

F3 Strategi tidak berkesan 1

F4 Penggunaan senjata tradisional 1

F5 Pemimpin tidak bekerjasama 1

F6 Bilangan tentera sedikit 1

F7 British mendapat bantuan luar 1

F8 Tindakan kekerasan British menakutkan rakyat 1

F9 Sultan diperdaya oleh British 1

F10 Kubu tidak kukuh 1

F11 British menggunakan senjata moden 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

6 Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil generasi muda

hari ini untuk mempertahankan kedaulatan negara.

F1 Menguasai ilmu pengetahuan 1

F2 Menguasai segala bidang kemahiran 1

F3 Mematuhi ajaran agama 1

F4 Mengamalkan budaya bangsa 1

F5 Memperkasa perpaduan bangsa 1

F6 Memelihara jati diri 1

F7 Mengamalkan gaya hidup sihat 1

F8 Menghayati perjuangan tokoh-tokoh silam 1

F9 Mengambil iktibar daripada sejarah pembinaan bangsa dan negara 1

F10 Menghindari budaya negatif 1

F11 Menunjukkan taat setia kepada negara 1

F12 Mematuhi undang-undang 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

7 Apakah kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya tiada

semangat nasionalisme yang tinggi dalam diri rakyat Malaysia?

F1 Negara menjadi mundur 1

F2 Berlakunya ketidakstabilan politik 1

F3 Keamanan negara tergugat 1

F4 Keharmonian hidup rakyat terancam 1

F5 Pembangunan tidak dapat dilaksanakan 1

F6 Rakyat hidup berpecah belah 1

F7 Berlakunya rusuhan 1

F8 Imej dan maruah negara tercalar 1

F9 Pertahanan negara menjadi lemah 1

F10 Perpaduan kaum tidak dapat diwujudkan 1

F11 Peningkatan gejala sosial 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

8 Apakah iktibar yang diperoleh daripada peristiwa kebangkitan 1
pemimpin tempatan? Berikan penjelasan anda.

F1 Kedaulatan negara tanggungjawab rakyat

33 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F2 Sanggup berkorban untuk negara 1

F3 Berani menentang penjajah 1

F4 Pertahanan negara perlu kukuh 1

F5 Perpaduan penting dalam perjuangan 1

F6 Perancangan yang strategik 1

F7 Teknologi penting untuk keselamatan negara 1

F8 Pemimpin perlu berwibawa 1

F9 Ilmu tunjang kekuatan negara 1

F10 Tabah dalam perjuangan 1

F11 Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia 1

F12 Menghargai pengorbanan tokoh-tokoh nasionalis di tanah air 1

F13 Jangan mudah terpengaruh dengan agenda anasir luar 1

F14 Mengelakkan diri daripada nilai-nilai negatif 1

F15 Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang berguna 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

9 Pengetahuan

P1 Perjuangan pemimpin-pemimpin tempatan menentang penjajahan 1

British wajar kita contohi

P2 Pemimpin-pemimpin tempatan sanggup berkorban demi 1

mempertahankan maruah bangsa dan negara

P3 Tanggungjawab memelihara kedaulatan negara terletak di tangan 1

pemimpin

Nilai-nilai Murni

N1 Gigih berusaha 1

N2 Bijak mengambil tindakan 1

N3 Tidak mudah berputus asa 1

Unsur-unsur Patriotisme

UP1 Sama-sama mempertahankan negara 1

UP2 Berani berkorban untuk negara 1

UP3 Taat dan patuh kepada pemimpin 1

UP4 Semangat cinta akan negara 1

UP5 Mentaati undang-undang negara 1

Harapan

H1 Negara memerlukan pemimpin yang berwibawa dan 1

berpengetahuan tinggi

H2 Semangat nasionalisme yang tinggi perlu ada dalam diri setiap 1

rakyat Malaysia

H3 Menegakkan maruah bangsa dan kedaulatan negara 1

H4 Mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial 1

H5 Berusaha melahirkan warganegara yang patriotik 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

34 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Soalan BAB 3 TINGKATAN 5 Markah
1 Perincian
1
F1 Jelaskan latar belakang sistem politik masyarakat Melayu 1
F2 tradisional. 1
F3 Berbeza daripada sistem politik negara moden 1
F4 Muncul kerajaan yang membawa kepada kewujudan raja 1
F5 kedudukan raja adalah begitu tinggi dan istimewa 1
Raja bertanggungjawab memberikan perlindungan politik 1
F6 Raja bertanggungjawab memberi jaminan keselamatan kepada 1
rakyat yang mendiami wilayah kekuasaannya 1
F7 Kesetiaan rakyat terhadap rajanya menentukan sempadan
kerajaan [5m]
F8 Rakyat yang mendiami wilayah yang diperintah raja akan
F9 menerima dan mengakui kekuasaan raja
F10 Kerajaan yang kuat akan menakluk kerajaan yang lemah
Bertujuan untuk mengembangkan empayarnya
F11 Kesultanan Melayu Melaka banyak mempunyai negeri taklukan
F12 dan naungan
F13 Negeri bererti kawasan
Seperti negeri Larut/negeri Bernam/negeri Krian
Dalam perjanjian antara sesebuah kerajaan Melayu dengan kuasa
asing, keseluruhan kerajaan dirujuk kepada negeri dengan segala
jajahan takluknya

[mana-mana 5 x 1m]

2 Ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. 1
F1 Wilayah pengaruh 1
H1a Kawasan rakyatnya menerima dan memperakui pemerintah raja 1
H1b Kawasan lingkungan pengaruh luas 1
H1c Sempadannya tidak ditetapkan seperti sempadan negara moden 1
H1d Empayarnya meliputi keseluruhan Semenanjung Tanah Melayu
dan seluruh timur Sumatera 1
F2 Kedaulatan 1
H2a Kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah 1
H2b Kekuasaan yang dimiliki pemerintah tidak dihadkan 1
H2c Pemerintah menggunakan kuasa menggubal dan
menguatkuasakan undang-undang 1
H2d Mempunyai hak mutlak terhadap rakyat 1
H2e Negara bebas daripada campur tangan, paksaan dan penjajahan
kuasa asing 1
H2f Kedaulatan dirujuk terus kepada raja yang memerintah 1
F3 Lambang-lambang 1
H3a Simbol yang menjadi indentiti negara 1
H3b Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan 1
H3c Lambang penyatuan negara dan bangsa 1
H3d Sistem pemerintahan beraja, adat istiadat Melayu, agama Islam 1
H3e Alat regalia, nobat, warna, bahasa, undang-undang, protokol dan
adat istiadat istana 1
F4 Keunggulan undang-undang

35 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

H4a Untuk mengawal masyarakat dan memelihara keamanan 1

H4b Melindungi rakyat 1

H4c Menentukan struktur kerajaan, kehakiman, bahasa dsb diterima 1

oleh masyarakat

H4d Undang-undang bertulis dipengaruhi hukum adat tempatan dan 1

agama Islam

H4e Undang-undang Laut Melaka 1

H4f Berkaitan tatacara pelayaran di laut, tanggungjawab pengawal 1

kapal, atur cara pelayaran dan perniagaan

H4g Bidang kuasa nakhoda kapal 1

H4h Hukuman bagi kesalahan jenayah 1

H4i Hukum Kanun Melaka 1

H4j Mengandungi 44 fasal 1

H4k Menyentuh bidang kuasa raja dan pembesar serta pantang-larang 1

masyarakat

H4l Hukuman kesalahan jenayah awam, undang-undang keluarga 1

F5 Rakyat 1

H5a Penduduk sesebuah wilayah 1

H5b Terikat kepada undang-undang 1

H5c Bertanggungjawab mentaati raja, bersedia mempertahankan 1

negara, mengadakan gotong-royong dan kerahan tenaga

F6 Kerajaan 1

H6a Badan yang menguruskan pentadbiran 1

H6b Menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara 1

H6c Menjalin hubungan diplomatik 1

H6d Sultan sebagai pemerintah tertinggi 1

H6e Dibantu Bendahara, Penghulu Bendahari,Temenggung, Laksamana 1

H6f Menjadi tonggak institusi kerajaan yang memerintah 1

H6g Diberi port folio mengikut bidang tugas masing-masing 1

H6h Sistem Pembesar Empat Lipatan menjamin kesentosaan sistem 1

pemerintahan beraja

[mana-mana 20 x 1m] [ 20 m ]

3 Huraikan warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam sistem
pemerintahan Negeri-Negeri Melayu.

F1 Dilaksanakan di Johor, Perak dan Pahang 1
F2 Pemerintah menggunakan gelaran sultan pada awal nama masing- 1

masing 1
F3 Sistem pewarisan takhta 1
F4 Mementingkan jurai keturunan sebelah bapa 1
F5 Putera sulung sultan dengan permaisurinya berpeluang mewarisi
1
takhta kerajaan
F6 Sekiranya sultan tidak mempunyai putera, adik lelaki sultan boleh 1
1
mewarisi takhta tersebut 1
F7 Kerajaan Johor, Perak & Pahang diasaskan kerabat diraja Melaka
F8 Mengamalkan sistem pembesar empat lipatan spt di Melaka
F9 Perbezaan antara kerajaan Johor, Perak dan Pahang adalah pada

gelaran pembesarnya

36 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F10 Perbezaan ini disebabkan perubahan semasa dan penyesuaian 1

dengan keadaan tempatan

F11 Undang-undang Johor, Perak dan Pahang disalin dan dipinda 1

berdasarkan Hukum Kanun Melaka

F12 Disesuaikan dengan unsur tempatan 1

F13 Undang-undang Pahang yang disusun oleh Sultan Abdul Ghapur 1

Muhaiyuddin Syah

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

4 Jelaskan sistem politik Negeri-Negeri Melayu berikut:

(a) Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

F1 Diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar 1

F2 Syarat menjadi raja ialah berbangsa Melayu, lelaki, beragama 1

Islam dan waris pemerintah Johor

F3 Raja berhak memilih Menteri Besar 1

F4 Jawatan Naib Menteri Besar ditentukan oleh Jemaah Menteri 1

dengan perkenan Raja

F5 Raja dan Menteri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa atau 1

kerajaan lain

F6 Mesyuarat Kerajaan dibahagikan kepada dua iaitu Majlis Negeri 1

dan Jemaah Menteri

F7 Majlis Negeri mempunyai kuasa perundangan 1

F8 Dipengerusikan oleh Menteri Besar sebagai Yang Dipertua 1

F9 Berfungsi membantu Raja dan Jemaah Menteri mentadbir negeri 1

F10 Jemaah Menteri mempunyai kuasa pelaksana 1

F11 Hendaklah berbangsa Melayu, beragama Islam dan rakyat Johor 1

F12 Pegawai kerajaan yang dilantik menjadi Menteri mesti 1

mengangkat sumpah

F13 Memberi taat setia kepada raja dan kerajaan 1

F14 Persidangan Jemaah Menteri diadakan sebulan sekali atau bila-bila 1

masa apabila dikehendaki oleh Raja, Menteri Besar, Naib Menteri

Besar atau permintaan tiga ahli Jemaah Menteri

F15 Membentuk kerajaan bercorak demokrasi & raja berperlembagaan 1

F16 Memantapkan sistem pentadbiran Johor 1

F17 Menghalang British menguasai negeri Johor 1

F18 Melicinkan dan memodenkan pentadbiran 1

F19 Menjadi panduan kepada pemerintah 1

F20 Memelihara kedaulatan kerajaan Johor 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

(b) Sistem Jemaah Menteri Kelantan 1
F1 Diperkenalkan oleh Sultan Muhammad II 1
F2 Untuk melicinkan pentadbiran 1
F3 Terdapat lapan badan Jemaah Menteri 1
F4 Setiap badan dianggotai empat pembesar 1
F5 Mempunyai bidang tugas masing-masing 1
F6 Menyingkirkan kerabat diraja yang terlibat dalam perebutan kuasa 1
F7 Menggantikannya dengan pembesar bergelar Nik dan Wan 1
F8 Memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi

37 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F9 Membantu mengukuhkan kewibawaan baginda 1

F10 Jemaah Menteri Luar – menguruskan dasar dan hal ehwal luar 1

negeri

F11 Jemaah Menteri Dalam Negeri – menjaga keamanan negeri 1

F12 Jemaah Menteri Peperangan – menguruskan pertahanan dan 1

keamanan negeri

F13 Jemaah Menteri Perbendaharaan – mengendalikan harta benda 1

dan hasil mahsul

F14 Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman – mengendalikan urusan 1

penting tentang keadilan dan kehakiman

F15 Jemaah Menteri Istana – menguruskan istiadat raja dan istiadat 1

rasmi

F16 Jemaah Penasihat Raja – menguruskan perkara penting yang 1

bukan rahsia

F17 Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan – menguruskan 1

kemajuan dan pembangunan negeri

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

[ 20 m ]

5 Huraikan kepentingan mempertahankan warisan Kesultanan

Melayu Melaka.

F1 Asas masyarakat Melayu seperti budaya, bahasa dan agama Islam 1

F2 Pengasas kesultanan negara 1

F3 Asas pemerintahan Malaysia hari ini 1

F4 Membina jati diri masyarakat Melayu 1

F5 Kedudukan agama Islam dan bahasa Melayu dinyatakan dalam 1

perlembagaan Malaysia

F6 Memelihara kestabilan politik 1

F7 Berjaya melahirkan pemimpin yang berwibawa 1

F8 Berjaya membentuk empayar agung 1

F9 Menjadi pusat perdagangan bertaraf antarabangsa 1

F10 Berjaya memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa lingua 1

franca

F11 Menjadi pusat penyebaran Islam 1

F12 Menjadi historiografi negara 1

F13 Meningkatkan imej negara 1

F14 Warisan pentadbiran diamalkan oleh negara lain 1

F15 Menarik pelancong datang ke Malaysia 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

6 Sistem pemerintahan beraja perlu dikekalkan hingga masa kini. 1
Berikan penjelasan. 1
1
F1 Warisan turun-temurun sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka 1
F2 Raja sebagai pelindung warganegara Malaysia
F3 Raja merupakan tonggak dan keutuhan negara 1
F4 Raja memelihara hak keistimewaan dan kedudukan orang Melayu

dan bumiputera di Sabah dan Sarawak
F5 Raja sebagai ketua negara

38 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F6 Mengekalkan keharmonian antara kaum 1

F7 Raja menjadi tumpuan taat setia rakyat 1

F8 Raja merupakan lambang keutuhan negara 1

F9 Raja menjadi simbol perpaduan rakyat 1

F10 Raja lambang kedaulatan negara 1

F11 Ketua agama Islam 1

F12 Lambang keharmonian/keamanan rakyat 1

F13 Pelindung bagi semua rakyat Malaysia 1

F14 Lambang penyatuan orang Melayu 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

7 Adat istiadat dan budaya merupakan nilai bagi penduduk

tempatan yang sukar dicari ganti. Namun, adat ini semakin

hilang ditelan zaman.

(a) Mengapakah keadaan ini berlaku dalam masyarakat tempatan?

F1 Lebih mengutamakan budaya dari negara luar 1

F2 Terlalu mengagung-agungkan budaya luar yang negatif 1

F3 Masyarakat tidak dididik dengan budaya dan adat tempatan 1

F4 Remaja mudah terpengaruh dengan persekitaran 1

F5 Masyarakat tidak melihat kepentingan adat dan budaya tempatan 1

dalam kehidupan

F6 Kebanyakan warisan tidak diamalkan dalam kehidupan seharian 1

F7 Menganggap adat warisan lapuk dan ketinggalan zaman

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

(b) Berikan cadangan untuk mengatasi masalah tersebut.

F1 Masyarakat perlu ada nilai jati diri 1

F2 Ibu bapa memainkan peranan mendidik anak 1

F3 Memperkenalkan budaya yang diwarisi daripada nenek moyang 1

F4 Remaja hendaklah mengamalkan adat dalam kehidupan seharian 1

F5 Masyarakat perlu berbangga dengan warisan yang kita ada 1

F6 Menerapkan nilai mencintai warisan bangsa di peringkat sekolah 1

F7 Media massa berperanan menyuburkan nilai cinta akan warisan 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

[mana-mana 5 (a) + 5 (b)] [ 10 m ]

8 Iktibar yang diperoleh daripada asas pembentukan negara dan 1
bangsa Kesultanan Melayu Melaka. 1

F1 Kestabilan politik negara perlu dikekalkan 1
F2 Kebijaksanaan pemerintah menjamin kemakmuran negara
F3 Ketaatan rakyat kepada pemerintah/negara menjamin keamanan 1
1
negeri 1
F4 Kemajuan ekonomi membawa kesejahteraan kepada rakyat 1
F5 Keunggulan undang-undang perlu dikuatkuasakan
F6 Lokasi negara yang strategik perlu dimanfaatkan untuk kemajuan
F7 Hubungan diplomatik yang berkesan

39 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F8 Semua rakyat mesti mempertahankan kedaulatan negara 1

F9 Kekayaan sumber alam negara mesti dimanfaatkan dengan sebaik 1
mungkin

F10 Perdagangan antarabangsa meningkatkan kemakmuran negara 1

F11 Hubungan luar perlu dipertingkatkan 1

F12 Mempertahankan dan memperkukuh pegangan agama 1

F13 Memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca 1

F14 Memelihara dan memperkukuhkan perpaduan 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

9 Pengetahuan
P1 Kesultanan Melayu Melaka menjadi asas pembinaan negara dan
bangsa Malaysia
P2 Perkembanan negara dan bangsa Malaysia berbeza dengan Eropah
P3 Pembentukan negara kita adalah berkat kebijaksanaan pemimpin
negara
Nilai-nilai murni
N1 Setiap kaum mesti berkongsi secara bijak dalam aspek politik,
ekonomi dan sosial bagi memperkukuh pembinaan negara serta
bangsa Malaysia
N2 Bangsa Malaysia hendaklah berbangga dan mewarisi
kegemilangan pembinaan negara dan bangsa
Unsur patriotisme
UP1 Menjadi bangsa Malaysia yang bersatu dan progresif
UP2 Bersama-sama bertanggungjawab memelihara keamanan dan
kemakmuran negara
Harapan
H1 Pemimpin perlu bijak memanfaatkan peluang untuk menjanjikan
kemajuan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
H2 Menerima pembaharuan dan bersikap optimis dalam
membangunkan negara
[mana-mana jawapan munasabah]
[mana-mana 5 x 1m]

40 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Soalan BAB 4 TINGKATAN 5 Markah
1 Perincian
1
F1 Sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union.
F2 Persediaan Tanah Melayu ke arah pemerintahan sendiri. 1
F3 Membentuk pentadbiran yang licin.
F4 Menjimatkan kos pentadbiran. 1
Tanah Melayu terbahagi kepada tiga unit pentadbiran yang 1
F5 berbeza iaitu NNS, NNMB dan NNMTB. 1
F6 Kepelbagaian sistem pentadbiran menelan kos yang besar. 1
F7 Membentuk bangsa Malayan Union. 1
F8 Golongan pendatang dapat melupakan negara asal.
F9 Menumpukan taat setia kepada Malayan Union. 1
British ingin menjamin penguasaan berterusan terhadap sumber 1
F10 ekonomi.
F11 Pembangunan ekonomi negeri yang tidak seimbang. [5m]
F12 Memastikan sumber tenaga dan pelaburan tidak terbantut.
Malayan Union akan mengurangkan kuasa politik orang Melayu.

[mana-mana 5 x 1m]

2 Faktor penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union.

F1 Tindakan Sir Harold MacMichael. 1

H1a Mengugut Raja-Raja 1

H1b Diturunkan takhta sekiranya enggan menerima Malayan Union 1

seperti Sultan Badlishah, Kedah.

H1c Sultan tidak diberikan masa untuk berunding dengan Majlis 1

Mesyuarat Negeri seperti Sultan Perak.

H1d Sultan Johor tandatangan atas dasar setia kawan kepada British 1

F2 Penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu 1

H2a Menjadi ahli Majlis Raja-raja Melayu 1

H2b Tanpa sebarang kuasa 1

H2c Raja kehilangan takhta 1

H2d Raja hilang kredibiliti sebagai ketua orang Melayu 1

H2e Zakat fitrah dipungut di bawah nama Gabenor Malayan Union 1

H2f Bertentangan dengan kedudukan sultan sebagai ketua agama 1

Islam

H2g Bimbang agama Islam tercabar 1

F3 Menolak kerakyatan longgar kepada orang dagang 1

H3a Dasar kerakyatan terbuka 1

H3b Mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi 1

H3c Jumlah orang Melayu menjadi kecil 1

H3d Menjejaskan ekonomi 1

H3e Pendidikan orang Melayu bertambah mundur 1

F4 Orang Melayu akan kehilangan warisan tamadun 1

H4a Yang diwarisi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka

F5 Perubahan politik. 1

H5a Keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai 1

[mana-mana 15 x 1m] [ 15 m ]

41 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3 Jelaskan tindakan orang Melayu menentang Malayan Union.

F1 Akhbar-akhbar Melayu 1

H1a Menyuarakan bantahan 1

H1b Secara berterusan 1

H1c Seperti Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara 1

F2 Mengadakan demonstrasi 1

H2a Secara damai 1

H2b Semasa Sir Harold MacMichael mendapatkan tandatangan 1

H2c di Kota Bahru, Kelantan dan Alor Setar Kedah

F3 Persatuan-persatuan Melayu 1

H3a Dihidupkan semula untuk menentang Malayan Union 1

H3b Surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di Landon 1

H3c Menghantar telegram 1

F4 Dato’ Onn bin Ja’afar 1

H4a Menyeru diadakan kongres (23 Januari 1946) 1

H4b Menubuhkan United Malays Organization (UMO) 1

H4c Sebagai benteng menentang Malayan Union 1

F5 Kongres Melayu 1

H5a Diadakan pada 1 hingga 4 Mac 1946 1

H5b Di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur 1

H5c Dihadiri 41 buah persatuan dari seluruh Tanah Melayu 1

H5d Mencadangkan penubuhan UMNO atau Pertubuhan Kebangsaan 1

Melayu Bersatu (PEKEMBAR)

F6 Penubuhan UMNO 1

H6a Dato’ Onn Ja’afar menjadi Presiden UMNO yang pertama 1

H6d Menentang penubuhan Malayan Union 1

F7 Kongres Melayu kedua 1

H7a Pada 30 hingga 31 Mac 1946 1

H7b Membantah pengisytiharan Malayan Union pada 1 April 1946 1

H7c Berkabung selama tujuh hari 1

H7d Raja memulau Majlis Perasmian 1

F8 Mengadakan rapat umum 1

H8a Ketika kehadiran ahli parlimen British 1

H8b L.D Gammans dan David Reese Williams 1

H8c Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar 1

H8d Turut menyatakan bantahan 1

[mana-mana 30 x 1m] [ 30 m ]

4 Mengapakah sebahagian kecil masyarakat di Tanah Melayu 1
menyokong Malayan Union? 1
1
F1 Reaksi orang dagang
H1a Menyokong 1
H1b Bersetuju menyatukan negeri-negeri Melayu menjadi satu unit 1
1
politik 1
H1c Penyatuan akan melicinkan pentadbiran 1
H1d Menyokong dasar sama rata Malayan Union
H1e Menghapuskan hak perlindungan orang Melayu
H1f Menyokong kerakyatan terbuka Malayan Union
H1g Mengekalkan kerakyatan asal masing-masing

42 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

H1h Mempercayai janji British yang akan memberikan kemerdekaan 1

kepada Tanah Melayu

H1i British perlu menjajah Tanah Melayu 1

H1j Proses berkerajaan sendiri dilaksanakan 1

F2 Sokongan orang Melayu berhaluan kiri 1

H2a Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) 1

H2b Angkatan Pemuda Insaf (API) 1

H2c Angkatan Wanita Sedar (AWAS) 1

H2d Barisan Tani Malaya (BATAS) 1

F3 Pemerintahan yang bersifat Barat 1

H3a Penghapusan sistem feudal 1

H3b Tidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar Melayu 1

F4 Pelaksanaan konsep republik seperti Indonesia 1

H4a Konsep Melayu Raya dilaksanakan 1

F5 Pentadbiran Islam dipermudah 1

F6 British merupakan kuasa besar 1

H6a Mempunyai kecekapan membangunkan Tanah Melayu 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

5 Tindakan yang wajar digunakan oleh rakyat untuk membuat

tuntutan mereka terhadap kerajaan.

F1 Mengadakan rundingan 1

H1 Berunding dengan kerajaan bagi membentuk sistem politik dan 1

pentadbiran yang lebih baik

F2 Diplomasi/berhemah 1

H2 Selesaikan kemelut politik, ekonomi dan sosial 1

F3 Tuntutan melalui wakil rakyat di DUN atau Parlimen 1

H3a Salurkan masalah melalui wakil rakyat 1

H3b Keharmonian dicapai tanpa pertumpahan darah 1

F4 Tuntutan melalui media massa 1

H4 Kemukakan masalah melalui media cetak / media elektronik 1

C4 Suarakan di akhbar Metro dan Utusan Malaysia 1

F5 Mengadakan rapat umum 1

H5 Di seluruh negara atau di tempat-tempat yang dibenarkan oleh 1

kerajaan / mendapat permit daripada pihak berkuasa/ PDRM

C5 Di Dataran Merdeka atau Stadium Merdeka 1

F6 Mengadakan forum/dialog/diskusi 1

H6 Secara terbuka di media elektronik 1

F7 Melalui penulisan

H7 Berkaitan masalah yang dihadapi dan menghantar kepada akhbar

dan kerajaan

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

6 Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan 1
orang Melayu menumbangkan Malayan Union. 1
1
F1 Perpaduan orang Melayu
F2 Kebijaksanaan pemimpin
F3 Semangat juang yang tinggi

43 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F4 Kecekapan UMNO 1
F5 Kerjasama rakyat 1
F6 Kesederhanaan cara berjuang 1
F7 Disokong oleh Raja-raja Melayu 1
F8 Cinta akan negara 1
F9 Setia kepada raja 1
F10 Strategi yang mantap 1
F11 Taat kepada pemimpin 1
F12 Ketegasan orang Melayu 1

[mana-mana jawapan munasabah] [mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

7 Berikan cadangan untuk memelihara hak tersebut supaya

berkekalan.

F1 Menghormati perlembagaan 1

F2 Mematuhi undang-undang 1

F3 Kesetiaan pada raja 1

F4 Mengamalkan semangat perpaduan 1

F5 Saling menghormati 1

F6 Menghayati peristiwa sejarah negara 1

F7 Mengelakkan membincangkan isu sensitif 1

F8 Pemimpin melalui teladan 1

F9 Menghargai keamanan 1

F10 Sikap bertolak ansur 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

8 Huraikan ciri-ciri patriotik yang ditunjukkan oleh orang Melayu

ketika menentang Malayan Union.

F1 Bersatu. Raja dan rakyat sama-sama menentang 1

F2 Tegas menolak prinsip-prinsip dalam Malayan Union 1

F3 Berani mengemukakan bantahan 1

F4 Sanggup berkorban masa dan tenaga untuk berdemonstrasi 1

F5 Perancangan strategik UMNO menentang secara sederhana 1

F6 Bertanggungjawab dalam mempertahankan kuasa Raja-raja 1

Melayu

F7 Setia kepada negara dengan mempertahankan kedaulatannya 1

F8 Taat kepada pemimpin dengan sama-sama berjuang 1

F9 Bekerjasama mengadakan rapat umum 1

F10 Pemimpin berwibawa seperti Dato’ Onn Ja’afar yang 1

mencadangkan penubuhan UMNO

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

9 Pengetahuan 1
P1 Melalui Malayan Union, British mahu menghapuskan negara dan 1
bangsa yang telah dibina sejak Kesultanan Melayu Melayu Melaka.
P2 Kesungguhan dan perpaduan orang melayu telah memaksa British
membatalkan Malayan Union.

44 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

P3 Perpaduan orang Melayu berjaya mempertahankan status quo 1

mereka.

Nilai-nilai murni

N1 Kerjasama antara semua kaum penting untuk mencabar sesuatu 1

sistem.

N2 Berani mempertahankan negara dari anasir luar 1

Unsur Patriotisme

UP1 Sedia berkorban untuk mempertahankan maruah bangsa dan 1

kedaulatan negara.

UP2 Semangat patriotisme yang tinggi di sanubari rakyat adalah 1

penting untuk masa depan negara.

Harapan

H1 Rakyat Malaysia harus mempunyai semangat kebangsaan yang 1

kuat agar kedaulatan negara terus dipertahankan.

H2 Generasi hari ini perlu memperkaya ilmu dalam diri demi 1

menghadapi cabaran masa depan agar negara kita tidak dijajah.

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

45 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Soalan BAB 5 TINGKATAN 5 Markah
1 Perincian
F1 1
Latar belakang Perikatan dan Pakatan Murni ke arah 1
F2 kemerdekaan. 1
F3 Tunku Abdul Rahman telah mengetuai rombongan rundingan
kemerdekaan ke London pada bulan Februari 1956 1
F4 Beliau disertai oleh Dr. Ismail Abdul Rahman, Dato’ Abdul Razak 1
F5 Hussein dan Kolonel H.S. Lee 1
Empat orang wakil Sultan pula terdiri daripada Dato’ Panglima 1
F6 Bukit Gantang (Ketua ), Dato’ Nik Ahmed Kamil, Encik Abdul Aziz 1
F7 Majid dan Dato’ Mohd Seth. [5m]
F8 Perundingan tersebut telah dipengerusikan oleh Lord Lennox-
Boyd, iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British.
2 Rundingan tersebut telah berlangsung dari 18 Januari hingga 8
F1 Februari 1956.
Dalam perundingan itu, sebuah suruhanjaya bebas untuk mengkaji
F2 perlembagaan telah dibentuk.
F3 Pihak British telah bersetuju untuk memberikan kemerdekaan
kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.
F4 Tunku Abdul Rahman telah membuat pengisytiharan tarikh
F5 kemerdekaan itu di Bandar Hilir, Melaka.
F6
F7 [mana-mana 5 x 1m]
F8
Peranan dan isu yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid. 1
F9 Peranan:
F10 Membincangkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang 1
F11 merdeka.
F12 Menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang 1
F13 merdeka.
F14 Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu 1
F15 yang merdeka. 1
Mengkaji isu-isu sebagai panduan untuk merangka perlembagaan. 1
Menerima memorandum daripada pelbagai pihak. 1
Menerbitkan cadangan perlembagaan. 1
Menghantar cadangan perlembagaan kepada Parlimen British.
Menghantar cadangan perlembagaan kepada Majlis Mesyuarat 1
Perundangan Persekutuan untuk disahkan.
Isu: 1
Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat dan
berkesan . 1
Pemberian kuasa autonomi kepada kerajaan negeri dalam bidang 1
tertentu. 1
Kedudukan Raja-Raja Melayu 1
Hak istimewa orang Melayu 1
Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu [ 10 m ]
Agama Islam sebagai agama rasmi
Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

[mana-mana 10 x 1m]

46 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3 Isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

F1 Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan 1

F2 Pemisahan kuasa 1

H2a antara kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri 1

H2b melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri 1

F3 Penubuhan institusi raja 1

H3a berlandaskan prinsip Raja Berperlembagaan 1

H3b di peringkat negeri dan negara 1

F4 Mewujudkan tiga jenis kerakyatan 1

H4a secara Kuat Kuasa undang-undang 1

H4b secara Permohonan 1

H4c secara Naturalisasi 1

H4d Prinsip jus soli diterima 1

F5 Kedudukan istimewa orang Melayu 1

H5 dikekalkan keistimewaan 1

F6 Agama Islam 1

H6 sebagai agama rasmi Persekutuan 1

F7 Bahasa Melayu 1

H7 sebagai bahasa kebangsaan 1

F8 Yang Di-Pertuan Agong 1

H8 Sebagai ketua negara 1

F9 Pemerintahan negara 1

H9a Bercorak demokrasi berparlimen 1

H9b Dewan Rakyat dan Dewan Negara berada di bawah kekuasaan 1

Parlimen

F10 Tanah Simpanan Melayu 1

H10 dikekalkan 1

F11 Menteri Besar 1

H11 menjadi ketua pelaksana pentadbiran negeri 1

F12 Menteri Besar 1

H12 dibantu oleh Dewan Undangan Negari dan Exco Negeri 1

[mana-mana 25 x 1m] [ 25 m ]

4 Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 kepada 1
kemajuan dan perkembangan negara. 1
1
F1 Pembentukan kerajaan 1
H1 bercorak sistem demokrasi berparlimen 1
F2 Raja Berpelembagaan dibentuk 1
H2 institusi raja dikekalkan
F3 Pembinaan negara dan bangsa merdeka 1
H3 merupakan satu langkah pembinaan negara dan bangsa yang 1
1
kukuh 1
F4 Melahirkan perpaduan 1
H4 Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang bersatu padu 1
F5 Keharmonian kaum dapat dicapai
H5 Tanpa pertumpahan darah
F6 Tanah Melayu mencapai kemerdekaan
H6a Pemberian hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir

negara

47 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

H6b Mengikut acuan sendiri 1

F7 Setiap kaum berusaha melahirkan identiti masyarakat yang 1

merdeka

H7 Tanpa mengira warna kulit, budaya, bahasa dan agama 1

F8 Kedudukan istimewa orang Melayu terpelihara 1

H8 Orang Melayu dijamin dari segi status quo 1

F9 Pembentukan Kerajaan Persekutuan 1

H9 Dinamai Persekutuan Tanah Melayu 1

F10 Kedudukan orang bukan Melayu 1

H10 Mendapat kerakyatan secara jus soli 1

F11 Kedudukan Raja-Raja Melayu 1

H11 Menjaga hak dan keistimewaan orang Melayu 1

F12 Perlembagaan Persekutuan diperkenalkan 1

H12 Menjadi panduan sehingga ke hari ini 1

F13 Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan negeri 1

H13 Melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri 1

F14 Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan 1

F15 Tanah Simpanan Melayu dikekalkan 1

F16 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan 1

F17 Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 20 x 1m] [ 20 m ]

5 Jelaskan kebaikan dalam cara kita memperoleh kemerdekaan.

F1 Melalui rundingan tidak melibatkan pertumpahan darah 1

F2 Kerosakan harta benda dapat dielakkan 1

F3 Kehilangan nyawa dapat dielakkan 1

F4 Melibatkan kerjasama kaum 1

F5 Membentuk perpaduan sebagai asas kemerdekaan 1

F6 Membentuk persefahaman semua pihak 1

F7 Suasana aman membolehkan pembangunan diteruskan 1

F8 Negara masih mendapat bantuan British walaupun setelah 1

mencapai kemerdekaan

F9 Menjalin hubungan yang baik dengan bekas negara penjajah 1

F10 Melalui tolak ansur antara semua kaum 1

F11 Setiap kaum sanggup memberi hak kepada orang lain 1

F12 Disambut oleh semua kaum 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

6 Kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 perlu 1
dihayati oleh generasi muda hari ini. Bincangkan. 1
1
F1 Mengelakkan pertumpahan darah 1
F2 Menerapkan nilai tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia 1
F3 Taat kepada raja dan pemimpin 1
F4 Patuh kepada undang-undang 1
F5 Mencintai negara
F6 Memupuk perpaduan antara kaum
F7 Menghormati hak orang lain

48 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F8 Tidak mudah terpengaruh dengan kuasa luar 1

F9 Mengekalkan kemerdekaan negara 1

F10 Mengekalkan kestabilan politik 1

F11 Berilmu pengetahuan 1

F12 Tidak mudah ditindas 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

7 Huraikan langkah-langkah menghargai sumbangan tokoh-tokoh

kemerdekaan di negara kita.

F1 Membina memorial kepada tokoh-tokoh kemerdekaan 1

F2 Menamakan bangunan dan jalan raya menggunakan nama tokoh 1

kemerdekaan

F3 Membuat filem tentang tokoh-tokoh kemerdekaan seperti Tunku 1

Abdul Rahman

F4 Mengadakan bilik-bilik khas di setiap sekolah berkaitan dengan 1

sumbangan mereka

F5 Mengadakan pertandingan melukis gambar tokoh-tokoh 1

kemerdekaan

F6 Mengeluarkan setem khas yang menggambarkan wajah mereka 1

F7 Mengadakan pameran tokoh nasionalisme 1

F8 Mengadakan pertandingan lagu-lagu patriotik 1

F9 Menganjurkan rombongan ke Muzium Negara dan tempat-tempat 1

bersejarah yang lain

F10 Membuat buku skrap 1

F11 Mengadakan sambutan Bulan Patriotik 1

F12 Mengadakan tayangan filem berunsurkan patriotisme 1

F13 Mengadakan pertandingan mengarang esei berunsurkan 1

nasionalisme

F14 Mengadakan perarakan kemerdekaan 1

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

8 Apakah iktibar yang diperoleh daripada usaha-usaha ke arah

kemerdekaan negara? Berikan penjelasan.

F1 Bijaksana dalam menuntut kemerdekaan 1

F2 Kemerdekaan tanpa pertumpahan darah 1

F3 Sikap bekerjasama dan mengutamakan perpaduan 1

F4 Sentiasa mengutamakan perundingan 1

F5 Kata sepakat telah menjadi pendekatan terbaik 1

F6 Hidup berbilang kaum memerlukan tolak ansur/toleransi 1

F7 Berani mempertahankan hak raja dan rakyat 1

F8 Saling berkongsi idea 1

F9 Tidak pernah berputus asa 1

F10 Sanggup bersusah payah untuk negara 1

F11 Menghargai pengorbanan tokoh-tokoh kemerdekaan

[mana-mana jawapan munasabah]

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

49 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018


Click to View FlipBook Version