The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

JURULATIH UTAMA SEJARAH PPD GOMBAK

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusnizanyunan, 2019-11-25 19:59:47

MODUL DTP SEJARAH K2T5

JURULATIH UTAMA SEJARAH PPD GOMBAK

Keywords: SEJARAH T5

0 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

PEMBINAAN MODUL SEJARAH SPM
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)

DAERAH GOMBAK 2018

PENASIHAT MODUL SEJARAH:
EN. JEFREE BIN DOLLAH HUMARI
PENOLONG PPD SAINS KEMASYARAKATAN

GURU SUMBER DAN JURULATIH SEJARAH DAERAH GOMBAK

BIL NAMA SEKOLAH
1 MOHD YUSWIRA BIN MD YUSOFF SMK TUNKU ABDUL RAHMAN
2 YUSNIZAN BINTI YUNAN SMK LEMBAH KERAMAT
3 HAZLINA BINTI HASAN SMK TAMAN SELAYANG
4 JAMALIAH BINTI ABIDIN SMK SELAYANG BHARU
5 NORIDAH BINTI AWANG SMK HILLCREST
6 NOOR SABRI BIN MOHD NOR SMK BANDAR BARU SG. BULOH
7 MOHAMAD KHAIRUL HISAM BIN MAT HUSSIN SMK DARUL EHSAN
8 MAJIDAH BINTI OMAR SMK HULU KELANG
9 SH. MAIZATUL ASNO BINTI TUAN KECHIK SMK TAMAN MELAWATI
10 LYE KAI YIN SMK TAMAN EHSAN
11 ROSMANI BINTI MAT YAACOB SMK SG. PUSU
12 ZALINAH BINTI ABDUL AZIZ SMK BANDAR TASIK PUTERI
13 RAHIMAH BINTI MOHD KHALID SMK BUKIT GADING
14 NORANIZAH BINTI ABD KADIR SMK GOMBAK SETIA
15 ROSIDA BINTI MOHAMED ZAIN SMK SERI KUNDANG
16 ZURINA BINTI SHAIR SMK RAWANG
17 KHAIRIAH BINTI ABDUL HADI SMK BUKIT INDAH
18 NORHANINI BINTI FADZIL SMK TUN PERAK
19 KANNIGA A/P RAMA KRISHAN SMK TAMAN DESA
20 SANTHI A/P SAMINATHAN SMK SERI GARING

1 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

TEMA SEJARAH TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5

TINGKATAN 4:

TEMA 7: TAMADUN AWAL MANUSIA
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia
Bab 2 : Peningkatan Tamadun
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

TEMA 8: TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
Bab 4 : Islam dan Perkembangan Makkah
Bab 5 : Kerajaan Islam Madinah
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangan
Bab 7 : Islam di Asia Tenggara
Bab 8 : Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia

TEMA 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
Bab 9 : Perkembangan di Eropah
Bab 10 : Dasar British dan Kesan Terhadap Ekonomi Negara

TINGKATAN 5:

TEMA 10: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG
DUNIA KEDUA
Bab 1 : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

TEMA 11: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA
MALAYSIA YANG BERDAULAT
Bab 3 : Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa
Bab 4 : Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
Bab 5 : Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka
Bab 6 : Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia
Bab 7 : Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia
Bab 8 : Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

TEMA 12: MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSA
Bab 9 : Malaysia dalam Kerjasama Antarabangsa

2 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

FORMAT KERTAS SEJARAH 1249

Bil Perkara Kertas 1 (1249/1) Kertas 2 (1249/2) Kertas 3 (1249/3)
Ujian Subjektif
1 Jenis Ujian Objektif Tugasan
Instrumen Open Book Test

2 Jenis Objektif Bahagian A: Struktur Esei berpandu
Item Aneka Pilihan Bahagian B: Esei
Aneka Pelengkap

3 Bilangan 40 soalan Bahagian A (40 markah) 1 soalan

Soalan (Jawab semua soalan) 4 soalan (Jawab semua) Tema umum

Soalan 1 – 2 : T4 dimaklumkan 6

Soalan 1 – 20 : T4 Soalan 3 – 4 : T5 minggu sebelum

Soalan 21 – 40 : T5 peperiksaan.

Bahagian B (60 markah) Tugasan spesifik

7 soalan (Pilih 3 soalan) diberi pada hari

peperiksaan

4 Jumlah _ / 40 x 30 _ / 100 x 50 _ / 100 x 20
Markah (wajaran 30 %) (wajaran 50 %) (wajaran 20 %)

5 Tempoh 1 Jam 2 Jam 30 Minit 3 Jam
Ujian

6 Wajaran 30 % 50 % 20 %
Markah

7 Cakupan Mencakupi semua Mencakupi semua Mencakupi semua
Konteks bidang pembelajaran bidang pembelajaran bidang
dari Tingkatan 4 dari Tingkatan 4 hingga pembelajaran dari
hingga Tingkatan 5 Tingkatan 5 Tingkatan 4 hingga
Tingkatan 5

8 Aras R:S:T = 5:3:2 R:S:T = 5:3:2 Pengenalan
Kesukaran Isi dan Huraian
R:S:T Rumusan
9 elemen (3:6 KBAT)
R:S:T = 5:3:2

3 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

KATA TUGAS

BIL KATA TUGAS TINDAKAN CONTOH SOALAN
1 Apakah Memberi maklumat yang khusus Apakah matlamat Gerakan Islah?
2 Bagaimanakah atau spesifik
Memerihalkan / memberi Bagaimanakah kedudukan British di
3 Bezakan penerangan tentang cara /
keadaan / langkah / kejadian Perak selepas peristiwa pembunuhan
4 Buktikan
Menyatakan kelainan / J.W.W. Birch? Kemukakan alasan
5 Cadangkan kesamaan antara dua atau lebih
perkara anda.
6 Hubungkaitkan
7 Huraikan Menyatakan kebenaran dengan Bezakan sistem pemerintahan beraja
8 Jelaskan dalil / contoh / fakta sebagai
9 Mengapakah sokongan pada zaman Kesultanan Melayu
10 Nyatakan
11 Ramalkan Memberi pandangan / idea / Melaka dengan sistem pemerintahan
pendapat dengan
12 Terangkan mempertimbangkan perkara berjaya yang diamalkan di Malaysia
13 Wajarkah positif atau negatif
Membuat sesuatu pertalian pada masa ini.
berdasarkan beberapa ciri /
faktor. Kecemerlangan ilmu pengetahuan
Memperihalkan / menceritakan
sesuatu dengan panjang lebar / merupakan asas kemajuan sesuatu
terperinci.
Memberi penerangan tentang bangsa. Buktikan kebenaran
sesuatu sokongan supaya
mudah difahami. pernyataan tersebut.
Memberi sebab
Cadangkan tiga langkah berkesan
Memberi jawapan yang spesifik
tanpa memerlukan penerangan untuk memelihara sesebuah
lanjut / huraian / sokongan.
Memberi sesuatu nilai yang monumen.
dijangka munasabah
berdasarkan pola atau corak Hubungkait gerakan penentangan
tertentu. dengan gerakan nasionalisme.
Menyatakan fakta sokongan
atau menjelaskan sesuatu Huraikan cara Islam disebarkan di Asia
dengan sebab. Tenggara.
Membuat pertimbangan
terhadap sesuatu perkara Jelaskan kesan sesuatu peperangan.
dengan mengambil kira pelbagai
aspek sama ada kebaikan, Mengapakah perpaduan negara
keburukan, kelebihan atau difokuskan dalam Penyata Razak?
kekurangan. Nyatakan proses pilihan raya yang
dilaksanakan di negara kita.

Berdasarkan perkembangan teknologi
persenjataan masa kini,ramalkan masa
depan dunia.

Terangkan sumbangan Kerajaan Turki
Uthmaniyah kepada tamadun dunia.

Terdapat parti politik yang
mencadangkan agar Indonesia dan
Filipina turut serta dalam Persekutuan
Malaysia.
Wajarkah cadangan tersebut?
Berikan ulasan anda.

4 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

PANDUAN MENJAWAB SECARA HOLISTIK UNTUK STRUKTUR DAN ESEI

ARAS 4
❖ Pengetahuan dan pemahaman sangat jelas
❖ Bukti / contoh sangat sesuai
❖ Membuat inferens yang tepat
❖ Jawapan sangat mendalam / terperinci
❖ Komunikasi / pengolahan sangat menarik
❖ Menunjukkan kematangan

ARAS 3
❖ Pengetahuan dan pemahaman sangat jelas
❖ Bukti / contoh yang sesuai
❖ Membuat inferens
❖ Jawapan mendalam
❖ Komunikasi / pengolahan menarik

ARAS 2
❖ Pengetahuan dan pemahaman jelas
❖ Jawapan kurang mendalam
❖ Menyatakan hujah secara ringkas

ARAS 1
❖ Pengetahuan dan pemahaman terhad
❖ Jawapan secara umum

PANDUAN MENJAWAB ESEI:
❖ Murid perlu mengenal pasti kehendak soalan dan kata tugas
❖ Murid perlu merancang jawapan / menyediakan draf jawapan
❖ Jawapan mesti ditulis dalam bentuk esei / karangan
❖ Jawapan perlu dibuat perenggan
❖ Jawapan perlu mengambil kira jumlah markah yang diperuntukkan
❖ Murid perlu bijak membahagikan masa mengikut kesesuaian (markah / aras
kesukaran soalan)
❖ Jawapan perlu menggunakan ayat lengkap.
❖ Tidak menggunakan bentuk jadual / point / rajah dan sebagainya

5 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

6 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

SENARAI KANDUNGAN

1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 8
12
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei 14
2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA 18
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei 19
3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA 23
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei 25
4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA 29
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei 31
5 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA 34
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei 35
6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA 39
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei 41
7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA 43
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei 44
8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN 46
Bahagian A: Struktur
Bahagian B: Esei 47
9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA 50
Bahagian A: Struktur 52
Bahagian B: Esei
PERATURAN PEMARKAHAN

GURU SUMBER DAN JURULATIH PEMBINAAN MODUL SEJARAH SPM 2018
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP) DAERAH GOMBAK 2018

PEMBINA MODUL 1249/2 TINGKATAN 5

BIL NAMA SEKOLAH
1 MOHD YUSWIRA BIN MD YUSOFF SMK TUNKU ABDUL RAHMAN
2 YUSNIZAN BINTI YUNAN SMK LEMBAH KERAMAT
3 HAZLINA BINTI HASAN SMK TAMAN SELAYANG
4 JAMALIAH BINTI ABIDIN SMK SELAYANG BHARU
5 NORIDAH BINTI AWANG SMK HILLCREST

7 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 1 – KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
BAHAGIAN A: STRUKTUR
1. Sistem birokrasi Barat telah menggantikan sistem pemerintahan tempatan selepas

kedatangan kuasa Barat.
(a) Berikan ciri-ciri sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
(b) Jelaskan sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[4 markah]
(c) Mengapakah pelaksanaan sistem birokrasi Barat telah menggugat sistem

pentadbiran tempatan di Asia Tenggara?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

8 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2. Imperialisme Barat di Asia Tenggara bermula sejak abad ke-16. Kegiatan ini
didorong oleh hasrat untuk menguasai ekonomi kawasan tersebut.

(a) Nyatakan dua faktor yang menarik minat imperialis Barat untuk menguasai wilayah-
wilayah di Asia Tenggara.
i. ………………………………………………………………………………………………………………………..
ii. ………………………………………………………………………………………………………………………..
[ 2 markah ]

(b) Perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan mempercepat perluasan
kuasa imperialis Barat di Asia Tenggara.
Buktikan pernyataan di atas.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

(c) Sejauh manakah persaingan antara kuasa barat menggalakkan dasar imperialisme?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

9 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3. Rajah berikut merujuk kepada strategi pemerintah di Thailand dalam usaha
memodenkan pentadbirannya.

Pengenalan Birokrasi Barat di - Melantik 80 orang penasihat Barat
Thailand - Pengenalan sistem Raja Berpelembagaan

(a) Namakan dua pemerintah Thailand yang memperkenalkan birokrasi barat.

i. ………………………………………………………………………………………………………………………..
ii. ………………………………………………………………………………………………………………………..

[ 2 markah ]

(b) Jelaskan rasional tindakan pemerintah-pemerintah Thailand dalam usaha
memodenkan pentadbiran mereka.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

(c) Pemodenan pentadbiran mengikut peredaran masa amat penting bagi kemajuan
negara. Terangkan usaha pemimpin Malaysia untuk memantapkan pentadbiran
negara.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

10 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

4. Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara-negara lain di Asia
Tenggara yang bersifat antipenjajah.

(a) Jelaskan faktor kemunculan gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 2 markah ]

(b) Bagaimanakah Phibul Songram berjaya mengatasi masalah ketidakpuasan hati
rakyat semasa gerakan nasionalisme tahap kedua?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 2 markah ]

(c) Gerakan nasionalisme yang berlaku telah membawa kesan positif kepada negara
Thailand. Berikan penjelasan anda.
.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 3 markah ]

(d) Wajarkah gerakan nasionalisme di Thailand dicontohi oleh rakyat negara kita?
Berikan hujah anda.
.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 3 markah ]

11 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAHAGIAN B : ESEI

5. Jadual berikut merujuk kepada slogan-slogan yang digunakan oleh imperialis Barat
untuk mewajarkan tindakan mereka menjajah negara-negara di Asia Tenggara pada
abad ke-19.

Beban Orang Putih Memimpin orang Timur ke arah kehidupan
sejahtera

Tugas Menyebarkan Tamadun Bertanggungjawab mentamadunkan orang
Timur

(a) Adakah anda bersetuju dengan pernyataan tersebut? [6 markah]
Beri komen anda.

(b) Penjajah meninggalkan banyak kesan dalam aspek politik, ekonomi [6 markah]
dan sosial di negara-negara yang dijajah. Jelaskan.

(c) Pada masa ini, penjajahan bentuk baru seperti pemikiran, budaya, ekonomi dan
teknologi dikatakan jauh lebih berbahaya kepada negara daripada penjajahan
sebelumnya jika tidak diatasi segera.

Cadangkan langkah-langkah untuk mengatasinya. [8 markah]

6. Gerakan nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara terdapat perbezaan dari segi
masa dan corak gerakan.

(a) Jelaskan faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara

[6 markah]

(b) Terangkan perkembangan nasionalisme. [8 markah]
(i) Filipina
(ii) Indonesia

(c) Kejayaan sesuatu perjuangan bergantung kepada perpaduan rakyatnya.

Buktinya kebenaran pernyataan di atas. [6 markah]

12 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3.
Nasionalisme merujuk kepada semangat cinta akan negara dan
membebaskan negara daripada cengkaman ekonomi dan politik kuasa
asing.
Sumber: Kamus Dewan Edisi ke empat

(a) Nyatakan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. [6 markah]
[6 markah]
(b) Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia. [8 markah]

(c) Pengaruh globalisasi terhadap nilai nasionalisme dalam kalangan
generasi muda. Beri penjelasan anda.

13 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 2 - NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

BAHAGIAN A : STRUKTUR

1. Gerakan pemimpin tempatan adalah secara spontan untuk menjaga kepentingan
mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar.

(a) Namakan dua orang tokoh yang melakukan penentangan terhadap kuasa British di
Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

i. …………………………………………………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

(b) Nyatakan sebab penentangan yang dilakukan oleh pemimpin tempatan terhadap
kehadiran kuasa asing di Tanah Melayu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
(c) Jelaskan cara yang dilakukan oleh British untuk menangani penentangan yang

dicetuskan oleh tokoh-tokoh tempatan.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

(d) Senaraikan kesan-kesan kepada pemimpin tempatan apabila British menjajah
kawasan mereka.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

(e) Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada penentangan penduduk tempatan
terhadap British.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
14 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2. Maklumat berikut berkaitan dengan Kesatuan Melayu Muda

Kesatuan Melayu Muda mempunyai hubungan yang akrab dengan Jepun. Pada
Januari 1942, KMM meminta kemerdekaan Tanah Melayu dengan rasminya
daripada Jepun. Ini membuatkan Kesatuan Melayu Muda sebagai badan politik
kebangsaan Tanah Melayu yang pertama yang berbuat demikian.

Sumber : http://ms.wikipedia.org/wiki/Kesatuan Melayu Muda

(a) Siapakah dua tokoh yang memimpin Kesatuan Melayu Muda (KMM).
i. …………………………………………………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

b) Jelaskan matlamat Kesatuan Melayu Muda.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(c) Terangkan tindakan KMM dalam usaha mencapai matlamat politiknya.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
(d) Kesatuan Melayu Muda (KMM) bekerjasama dengan Jepun pada akhir 1940 untuk

menghalau British dari Tanah Melayu. Wajarkah pakatan tersebut diadakan?
Beri alasan anda.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

15 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3. Pernyataan di bawah menunjukkan perkembangan gerakan nasionalisme semasa
pemerintahan Jepun.
Kesedaran semangat kebangsaan Tanah Melayu menghadapi tekanan semasa
pendudukan Jepun (1941 – 1945)

(a) Senaraikan dua dasar pemerintahan Jepun di Tanah Melayu.
i. ………………………………………………………………………………………………………………………..
ii. ………………………………………………………………………………………………………………………..
[2 markah]

(b) Berikan dua gerakan anti-Jepun yang ditubuhkan di Tanah Melayu.
i. ………………………………………………………………………………………………………………………..
ii. ………………………………………………………………………………………………………………………..
[2 markah]

(c) Mengapakah tentera Jepun menggunakan basikal sebagai pengangkutan semasa
mara ke Tanah Melayu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

(d) Sebagai remaja yang cinta akan negara, bagaimanakah anda dapat memelihara
kemerdekaan negara Malaysia?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

16 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

4. Walaupun British berjaya menjajah Tanah Melayu tetapi semangat penduduk
tempatan untuk menentang penjajahan tidak pernah pudar.

(a) Senaraikan tiga faktor pemangkin nasionalisme di negara kita.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

(b) Jelaskan tiga peranan gerakan Pan Islamisme dalam membangkitkan semangat
kesedaran dalam kalangan rakyat.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

(c) Pada pendapat anda, bagaimanakah sistem pendidikan menjadi pemangkin
nasionalisme?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

17 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAHAGIAN B : ESEI

5. Kebangkitan pejuang tempatan menentang British di Tanah Melayu, Sarawak dan
Sabah membawa maksud bukan mudah untuk British menguasai negara kita.

(a) Apakah faktor-faktor kebangkitan Haji Abdul Rahman Limbong [8 markah]
dan pengikutnya terhadap British di Terengganu?

(b) Bagaimanakah British mematahkan penentangan Tok Janggut [6 markah]
di Kelantan?

(c) Bagaimanakah anda menghargai perjuangan pemimpin tempatan [6 markah]
agar menjadi inspirasi kepada generasi muda pada masa ini.

6. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan media cetak sebagai penggerak
kesedaran kebangsaan.

Media Cetak Akhbar
Majalah
Novel

(a) Jelaskan persoalan sosial dan pendidikan pada tahun 1930 an. [8 markah]
[6 markah]
(b) Mengapakah majalah dan novel menjadi media utama dalam
membangkitkan kesedaran kebangsaan pada tahun 1930an?

(c) Penggunaan komputer dan internet merupakan bukti perkembangan

teknologi maklumat.

Mengapakah media elektronik ini menjadi pilihan utama remaja

pada abad ke-21? [6 markah]

18 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA
BAHAGIAN A : STRUKTUR

1. Gambar berikut merujuk kepada tokoh yang mengamalkan realpolitik dalam
pembentukan negara di Eropah.

Count Camillo Benso di Cavour Otto Eduard Von Bismarck

(a) Apakah yang anda tahu tentang realpolitik?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 2 markah ]

(b) Mengapakah tokoh-tokoh di atas memilih kaedah realpolitik untuk menyatukan
negara bangsa masing-masing?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

(c) Amalan realpolitik tidak wajar dilaksanakan kerana bertentangan dengan nilai-nilai
kemanusiaan. Jelaskan.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

19 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2. Sejarah perkembangan negara telah memperlihatkan bahawa proses pembinaan
negara dan bangsa adalah berasaskan empat ciri utama seperti tertera di bawah:

NEGARA

KERAJAAN CIRI-CIRI NEGARA PERLEMBAGAAN
DAN BANGSA

BANGSA

(a) Apakah yang anda faham dengan konsep negara?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 2 markah ]

(b) Konsep bangsa Malaysia merupakan konsep baru bagi rakyat berbilang kaum di
negara ini.
Ulaskan.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

(c) Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara.
Bagaimanakah perlembagaan menjamin perlindungan kepada rakyat?

…………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

20 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3. Kesultanan Melayu Melaka meninggalkan pengaruh yang cukup besar terhadap
negeri-negeri Melayu yang muncul selepasnya.

(a) Nyatakan dua ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 2 markah ]

(b) Sistem pemerintahan Negeri-Negeri Melayu seperti Johor, Perak dan Pahang
berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Buktikan.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

(c) Pada pendapat anda, bagaimanakah negara kita boleh mencapai kegemilangan
seperti zaman Kesultanan Melayu Melaka?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

21 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

4. Maklumat berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran Negeri Sembilan.

Negeri Sembilan mengamalkan sistem pemerintahan berasaskan Adat
Perpatih iaitu kedaulatan berada di tangan rakyat.

Sumber: www.scribd.com/document/346534574/
Peranan undang dalam sistem pentadbiran Negeri Sembilan

(a) Negeri Sembilan terdiri daripada sembilan buah negeri.
Senaraikan dua negeri tersebut.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 2 markah ]
(b) Jelaskan proses pelantikan pemimpin di Negeri Sembilan.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]
(c) Prinsip demokrasi yang diamalkan dalam Adat Perpatih mampu menjana

keharmonian hidup bermasyarakat.
Beri penjelasan anda.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

22 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAHAGIAN B : ESEI

5. Konsep negara bangsa merujuk pembentukan negara bangsa moden di Eropah pada
penghujung abad ke-18.

(a) Nyatakan perkembangan yang membawa kepada pembentukan [4 markah]
negara dan bangsa moden Eropah.

(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, huraikan perbezaan [8 markah]
pembentukan negara bangsa Itali dengan Kerajaan Madinah.

(c) Proses pembentukan negara kita adalah berbeza dengan [8 markah]
pembentukan negara lain di dunia.
Berikan pendapat anda.

6. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka merupakan asas kepada pembinaan negara dan
bangsa Malaysia.

(a) Apakah warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diamalkan oleh [4 markah]
Negeri-negeri Melayu?

(b) Terangkan ciri-ciri negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka. [8 markah]

(c) Mengapakah warisan sesuatu bangsa perlu dipertahankan? [8 markah]
Beri penjelasan anda.

7. Penyataan berikut berkaitan dengan Sistem Jemaah Menteri di Kelantan.

Negeri Kelantan mengamalkan sistem pembesar yang berbeza dengan negeri-negeri
yang lain. Para pembesar di Kelantan menggunakan gelaran seperti Nik dan Wan.
Pada tahun 1801, semasa pemerintahan Sultan Muhammad I (1800-1836), baginda
telah melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pentadbiran baginda.
Sultan Muhammad II (1836-1886) pula telah membentuk Sistem Jemaah Menteri
bagi melicinkan pentadbiran dan pemerintahan Kelantan.

(Petikan daripada; http//matsejarah.blogspot.my/2014/06/sistem_pembesar_di_kelantan.html)

23 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

(a) Mengapakah Sultan Muhammad II menyingkirkan kerabat [4 markah]
diraja dengan digantikan oleh golongan Nik dan Wan? [8 markah]

(b) Huraikan sistem pentadbiran yang diamalkan di Kelantan semasa
pemerintahan Sultan Muhammad II pada abad ke-19.

(c) Bagi mewujudkan keamanan dan keharmonian sesebuah negara,
apakah transformasi yang perlu dilakukan dalam bidang pentadbiran? [8 markah]

8. Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu atau Perlembagaan Negeri Terengganu
telah diperkenalkan pada tahun 1911 oleh Sultan Zainal Abidin III.

Sultan Zainal Abidin III

(a) Jelaskan perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem pentadbiran

dan pemerintahan negeri Terengganu setelah Undang-undang Tubuh

Kerajaan Terengganu diperkenalkan. [8 markah]

(b) Pada pendapat anda, apakah kepentingan Undang-undang Tubuh [6 markah]
Kerajaan Terengganu?

(c) Perlembagaan yang mantap menjamin kedaulatan negara daripada [6 markah]
campur tangan anasir luar.
Berikan hujah anda untuk menyokong penyataan ini.

24 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
BAHAGIAN A : STRUKTUR
1. Kerajaan Malayan Union telah diisytiharkan pada 1 April 1946 di King’s House, Kuala

Lumpur. Pengisytiharan ini secara rasminya menggantikan Pentadbiran Tentera
British (BMA) yang dijalankan di Tanah Melayu sejak tahun 1945.

Gambar 1: Malayan Union 1946
(a) Nyatakan dua sebab British memperkenalkan Malayan Union.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 2 markah ]
(b) Senaraikan ciri-ciri Perjanjian Malayan Union 1946.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]
(c) Tindakan British memperkenalkan Malayan Union adalah tidak wajar.

Berikan alasan anda untuk menyokong pernyataan tersebut.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

25 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2. Rajah 1 menunjukkan pihak yang menyokong penubuhan Malayan Union di Tanah
Melayu.

ANGKATAN WANITA
SEDAR

SOKONGAN
X TERHADAP MALAYAN Y

UNION

PARTI KEBANGSAAN
MALAYAN UNION

Rajah 1: Sokongan Terhadap Malayan Union

(a) Nyatakan:

X : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Y : ………………………………………………………………………………………………………………………..

[ 2 markah ]

(b) Mengapakah golongan di atas menyokong Malayan Union?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

(c) Pada pandangan anda, mengapakah sokongan golongan di atas tidak berjaya?

…………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

26 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 telah melibatkan
ramai pemimpin tempatan, pihak British, Raja Melayu dan pemimpin UMNO.

Gambar 2: Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
(a) Namakan dua tokoh tempatan yang terlibat dalam penubuhan Persekutuan Tanah

Melayu 1948.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 2 markah ]
(b) Raja-raja Melayu turut memainkan peranan semasa pembentukan Persekutuan

Tanah Melayu 1948. Nyatakan peranan tersebut.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]
(c) Raja-raja Melayu dan para pemimpin Melayu telah mengamalkan konsep “aur

dengan tebing” dalam merealisasikan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
1948. Nyatakan kesan daripada amalan kerjasama tersebut.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

27 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

4. Jadual 1 menerangkan perubahan politik di Sarawak dan Sabah pada abad ke-20.

Tarikh Peristiwa
8 Februari 1946 Vyner Brooke telah mengisytiharkan penyerahan
Sarawak kepada kerajaan British.
26 Jun 1946 Syarikat Borneo Utara British (SBUB) menyerahkan
Sabah kepada kerajaan British.

Jadual 1: Perubahan Politik di Sarawak dan Sabah
(a) Mengapakah Vyner Brooke bertindak sedemikian?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 2 markah ]

(b) Bagaimanakah masyarakat tempatan di Sarawak menentang penyerahan tersebut?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

(c) Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu mempertahankan negara kita
daripada penjajahan?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

28 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAHAGIAN B : ESEI

5. Gambar 3 menunjukkan penentangan orang-orang Melayu terhadap penubuhan
Malayan Union.

Gambar 3: Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union

(a) Nyatakan bentuk penentangan orang-orang Melayu terhadap [6 markah]
penubuhan Malayan Union.

(b) Mengapakah orang-orang Melayu menentang penubuhan [8 markah]
Malayan Union?

(c) Kemukakan tindakan yang wajar digunakan oleh rakyat Malaysia untuk

mengemukakan tuntutan mereka terhadap pihak berkuasa. [6 markah]

6. Soalan 6 adalah berdasarkan maklumat pada Sumber 1.

Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 telah
mengembalikan kedaulatan Raja-raja Melayu. Raja-raja Melayu telah diberikan
semula hak-hak utama, kuasa dan bidang kuasa atas negeri masing-masing seperti
sebelum perang. Namun dari segi kesannya, kuasa raja-raja Melayu hampir sama
dengan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu kerana kuasa pentadbiran
dipegang oleh Majlis Mesyuarat serta Majlis Undangan Negeri.

(Zakiah Hanum Hj. Abdul Hamid,Hari Ini Dalam Sejarah, Jilid II Kuala Lumpur, Arkib Negara)

Sumber 1 [4 markah]
[8 markah]
(a) Nyatakan ciri-ciri utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.
(b) Jelaskan sebab-sebab pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.

(c) Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan satu [8 markah]
kejayaan perjuangan orang Melayu.
Kemukakan alasan anda.

29 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

7. Teliti pernyataan di bawah.

Persekutuan Tanah Melayu terbentuk hasil perpaduan dan kesepakatan
antara Raja-raja Melayu, pemimpin dan rakyat. Persekutuan Tanah Melayu
ternyata lebih menguntungkan penduduk di Tanah Melayu berbanding
Malayan Union yang telah diperkenalkan oleh British.

Gambar 2 [4 markah]
[8 markah]
(a) Nyatakan peranan tokoh-tokoh tempatan di sebalik kejayaan [8 markah]
pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.

(b) Jelaskan langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
1948.

(c) Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah memberikan
manfaat dalam pembinaan negara bangsa Malaysia pada hari ini.
Beri penjelasan anda.

30 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA
BAHAGIAN A : STRUKTUR
1. Gambar 1 menunjukkan anggota Rombongan Kemerdekaan ke London diarak

menuju ke Bandar Hilir, Melaka.

Gambar 1
(a) Namakan dua orang wakil Parti Perikatan yang menyertai Rombongan Kemerdekaan

ke London.
i. ………………………………………………………………………………………………………………………...
ii. …………………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
(b) Jelaskan kepentingan Rombongan Kemerdekaan tersebut kepada Tanah Melayu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]
(c) Pada pandangan anda, apakah manfaat rundingan tersebut kepada pembangunan

negara Malaysia pada hari ini?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

31 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah menunjukkan sikap tolak ansur
kaum di Tanah Melayu yang membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan Raja
Berperlembagaan dibentuk.

(a) Senaraikan dua jenis kerakyatan yang diwujudkan.
i. ………………………………………………………………………………………………………………………..
ii. ………………………………………………………………………………………………………………………..
[2 markah]

(b) Jelaskan kesan termeterai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 terhadap
sejarah kemerdekaan negara kita.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

(c) Mengapakah konsep Raja Berperlembagaan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya
Reid diterima oleh Raja-Raja Melayu?
Berikan penjelasan anda.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

32 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3. Senarai berikut menunjukkan tokoh yang terlibat dalam menghasilkan satu
kerjasama dan tolak ansur politik di Tanah Melayu.
• Dato’ Onn Ja’afar
• Dato’ E.E.C. Thuraisingam
• Tun Tan Cheng Lock

(a) Bagaimanakah tokoh-tokoh politik di atas mewujudkan perpaduan kaum pada tahun
1951?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 2 markah ]

(b) Apakah langkah yang dijalankan oleh parti politik pemerintahan sekarang untuk
membentuk perpaduan kaum?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

(c) Apakah rasional Tuanku Abdul Rahman memilih untuk menaiki kapal laut ke London
dalam usaha menuntut kemerdekaan 1956?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

33 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAHAGIAN B : ESEI [4 markah]
4. Sistem Ahli dilaksanakan pada tahun 1951 hingga Jun 1955. [8 markah]
(a) Apakah ciri-ciri Sistem Ahli? [8 markah]

(b) Mengapakah British bersetuju untuk memperkenalkan Sistem Ahli?

(c) Sejauh manakah pelaksanaan Sistem Ahli memberikan kebaikan
kepada pemerintahan negara?

5. Pakatan murni merupakan usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk mewujudkan
perpaduan melalui rundingan dan tolak ansur politik.

(a) Terangkan langkah-langkah yang dilaksanakan ke arah mewujudkan [4 markah]
Pakatan Murni di Tanah Melayu.

(b) Jelaskan peranan anda untuk memastikan pakatan murni antara [8 markah]
masyarakat hari ini berkekalan.

(c) Adakah pelaksanaan pakatan murni membawa kebaikan kepada [8 markah]
masyarakat pada hari ini?
Berikan hujah anda.

6. Suruhanjaya Reid diwujudkan bertujuan memberikan kemerdekaan kepada
Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957.

(a) Jelaskan isu yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid dalam merangka

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. [4 markah]

(b) Apakah peranan Suruhanjaya Reid?

[8 markah]

(c) Mengapakah kita perlu menghargai kemerdekaan yang telah kita capai

selama ini? [8 markah]

34 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 6: PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
BAHAGIAN A : STRUKTUR

1. Rajah 1 menunjukkan tokoh-tokoh yang memberikan idea ke arah pembentukan
Malaysia.

X Y
Rajah 1

(a) Namakan tokoh-tokoh X dan Y yang memberikan cadangan pembentukan Malaysia.

Tokoh X : …………………………………………………………………………………………………………………
Tokoh Y : …………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

b) Apakah faktor politik yang menyebabkan pembentukan Malaysia?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

(c) Sejauh manakah pembentukan Malaysia memberikan sumbangan dari sudut sosial?
Berikan penjelasan anda.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

35 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2. Reaksi segera yang timbul di Sarawak dan Sabah selepas cadangan pembentukan
Malaysia diumumkan adalah ke arah menolak cadangan ini.

(a) Apakah alasan kedua-dua negeri di atas menolak cadangan tersebut?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 2 markah ]

(b) Mengapakah Perkara 20 penting kepada penduduk Sarawak dan Sabah?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

(c) Pembentukan Malaysia yang melibatkan Sabah dan Sarawak telah menimbulkan
pelbagai reaksi.
Berikan ulasan anda.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

36 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3. Cadangan pembentukan Malaysia yang diumumkan oleh Tunku Abdul Rahman di
Singapura telah menimbulkan pelbagai reaksi di dalam dan di luar negeri.

Pengumuman pembentukan Malaysia di Hotel Adelphi, Singapura
(a) Apakah pandangan UMNO tentang pembentukan Malaysia?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

[ 2 markah ]
(b) Huraikan tindakan Indonesia untuk menentang pembentukan Malaysia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]
(c) Bagaimanakah cabaran semasa pembentukan Malaysia berjaya di atasi?

Berikan hujah anda.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

37 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

4. Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah yang diambil dalam pembentukan
Malaysia.
• Penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum (JPPK)
• Suruhanjaya Cobbold
• Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
• Rombongan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)

(a) Namakan dua tokoh yang menganggotai Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK).

i. ………………………………………………………………………………………………………………………..
ii. ………………………………………………………………………………………………………………………..

[2 markah]
(b) Berdasarkan pengkajian anda, mengapakah pembentukan Malaysia mendapat

perhatian dan bantuan daripada PBB?
Berikan pendapat anda.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

(c) Sebagai seorang murid, apakah harapan anda terhadap pemimpin negara bagi
menghadapi tentangan daripada pihak-pihak tertentu yang tidak bersetuju dengan
pembentukan gagasan Malaysia?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

[ 4 markah ]

38 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAHAGIAN B : ESEI
5. Usaha-usaha ke arah pembentukan Malaysia telah dilaksanakan sejak tahun 1961.

(a) Jelaskan cadangan awal ke arah pembentukan Malaysia [4 markah]
[8 markah]
(b) Terangkan faktor-faktor pembentukan Malaysia. [8 markah]

(c) Sejauh manakah penubuhan Malaysia memberikan manfaat kepada
negara?

6. Pembentukan Malaysia telah menimbulkan pelbagai reaksi di dalam negeri dan di
negara luar.

(a) Jelaskan reaksi rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.

[4 markah]

(b) Bagaimanakah tindakan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu untuk [8 markah]
mendapatkan sokongan rakyat Sarawak dan Sabah terhadap
Pembentukan Malaysia?

(c) Berikan cadangan untuk mempertahankan kedaulatan Malaysia.

[8 markah]

39 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

7. Gambar 1 menunjukkan sambutan hari Malaysia di peringkat kebangsaan.

(a) Nyatakan isi kandungan Perjanjian Malaysia 1963? [4 markah]
[8 markah]
(b) Pada pendapat anda, mengapakah Hari Malaysia perlu disambut [8 markah]
setiap tahun di negara kita?

(c) Malaysia telah mencapai banyak kejayaan sejak penubuhannya
sehingga kini.
Buktikan pernyataan tersebut.

40 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA
BAHAGIAN A : STRUKTUR
1. Perlembagaan Malaysia yang menjadi garis panduan sistem pemerintahan

demokrasi berparlimen di negara kita, telah mengalami beberapa pindaan sejak
tahun 1957.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 2 markah ]

(b) Senaraikan perkara-perkara dalam perlembagaan yang tidak boleh dipersoalkan.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

(c) Pada pendapat anda, mengapakah warganegara Malaysia wajar memahami
kandungan perlembagaan Malaysia?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 4 markah ]

41 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2. Malaysia telah memilih dan mengamalkan sistem pemerintahan Demokrasi
Berparlimen dan Raja Berperlembagaan sejak negara mencapai kemerdekaan pada
tahun 1957.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Demokrasi Berparlimen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 2 markah ]

(b) Nyatakan ciri-ciri sistem pemerintahan Demokrasi Berpalimen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 4 markah ]

(c) Pilihanraya merupakan ciri penting dalam sistem Demokrasi Berparlimen di
Malaysia. Pada pendapat anda, apakah kepentingan pilihan raya kepada rakyat?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 4 markah ]

42 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAHAGIAN B : ESEI
3. Baca penyataan di bawah:

Oleh sebab pilihan raya begitu penting dalam sistem pemerintahan
demokrasi, proses pilihan raya mestilah dikendalikan oleh sebuah badan
bebas yang berwibawa berdasarkan peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan.

(a) Nyatakan syarat-ayarat yang membolehkan seorang menjadi [4 markah]
calon pilihan raya?

(b) Bagaimanakah proses pilihan raya dilaksanakan di negara kita?

[8 markah]

(c) Pada pandangan anda mengapakah pilihan raya penting dilaksanakan

di sesebuah negara? [8 markah]

4. Institusi raja dan lambang-lambang negara merupakan simbol kedaulatan negara
Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen
dan Raja Berperlembagaan.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan Demokrasi Berparlimen?
[4 markah]

(b) Huraikan bidang kuasa Yang Dipertuan Agong mengikut sistem [8 markah]
pemerintahan Raja Berperlembagaan.

(c) Pada pandangan anda, mengapakah lambang-lambang negara perlu [8 markah]
dihayati setiap warganegara Malaysia?

43 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN
BAHAGIAN A : STRUKTUR
1. Dasar-dasar pembangunan ekonomi yang diperkenalkan untuk memenuhi

keperluan ekonomi moden yang berteraskan perindustrian telah berjaya
memberikan sumbangan besar kepada pembangunan ekonomi jangka panjang.

Dasar Penswastaan
(a) Nyatakan pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

[ 2 markah ]
(b) Senaraikan kelebihan-kelebihan Dasar Penswastaan.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

[ 4 markah ]
(c) Sebagai warganegara Malaysia, apakah tindakan anda untuk merealisasikan Malaysia

sebagai sebuah negara maju?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

[ 4 markah ]
44 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2. Dasar pembangunan ekonomi diperkenalkan untuk memenuhi keperluan ekonomi
moden negara.

(a) Nyatakan matlamat Dasar Pertanian Negara.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 2 markah ]

(b) Senaraikan perkhidmatan sokongan pertanian yang membantu program
pembangunan ‘in-situ’.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 4 markah ]

(c) Sebagai generasi muda, apakah peranan anda untuk membantu pembangunan
ekonomi negara?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 4 markah ]

45 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAHAGIAN B : ESEI

3. Antara matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK) negara adalah bagi memupuk
perpaduan kaum.

(a) Terangkan laporan yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kabinet 1974.
[4 markah]

(b) Apakah langkah-langkah yang telah diambil melalui Akta Pelajaran [8 markah]
1961 bagi mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan?

(c) Pada pandangan anda, mengapakah usaha memupuk perpaduan [8 markah]
kaum diberi keutamaan dalam bidang pendidikan?

4. Antara usaha untuk membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat di negara kita
adalah melalui kebudayaan dan sukan.

(a) Nyatakan kepentingan Dasar Kebudayaan Kebangsaan? [4 markah]
[8 markah]
(b) Bagaimanakah sukan boleh membentuk semangat perpaduan [8 markah]
di negara kita?

(c) Pada pandangan anda, apakah aktiviti yang boleh dilaksanakan bagi
memupuk semangat perpaduan?

46 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
BAHAGIAN A : STRUKTUR
1. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua merupakan konflik antarabangsa

yang berlaku pada pertengahan abad ke -20. Konflik ini telah meninggalkan kesan
besar terhadap sejarah dunia.

(a) Jelaskan faktor-faktor kemunculan Perang Dunia Pertama?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 2 markah ]

(b) Apakah kesan-kesan yang dihadapi oleh negara yang terlibat dalam Perang Dunia
Pertama?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 4 markah ]

(c) Apakah yang perlu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin utama dunia untuk
menggelakkan daripada berulangnya perang dunia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 4 markah ]

47 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

2. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua telah menimbulkan bibit perpecahan
dan akhirnya membawa kepada kemunculan blok dunia dan Perang Dingin.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Blok Dunia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 2 markah ]

(b) Jelaskan kesan utama akibat daripada berlakunya Perang Dingin?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 4 markah ]

(c) Bincangkan langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan perpaduan antara
negara?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 4 markah ]

48 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

3. Penciptaan teknologi memainkan peranan penting dalam sejarah dunia sehingga hari
ini yang memperlihatkan hubungan antarabangsa menjadi lebih giat.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan K-Masyarakat?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 2 markah]

(b) Senaraikan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menjayakan K-Masyarakat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 4 markah ]

(c) Sebagai seorang murid, bagaimanakah anda dapat menjayakan usaha kerajaan untuk
menjayakan K-Masyarakat?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ 4 markah ]

49 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018


Click to View FlipBook Version