The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by benatputeri, 2019-12-25 18:39:08

BUKU PANDUAN PENGURUSAN 2020

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 0SEMETRI 2020 0

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 1


SEMETRI 2020 1

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 2


A. MAKLUMAT PERIBADI

1. Nama Penuh : ……………………………………………………………………
2. No Kad Pengenalan : ……………………………………………………………………
3. Tarikh Lahir : ……………………………………………………………….......
4. Jantina : ……………………………………………………………………
5. Kaum : ……………………………………………………………………
6. Agama : ……………………………………………………………………
7. Warganegara : ……………………………………………………………………

8. Taraf Perkahwinan : ………………………………………………………………….
9. No Fail JPS : ……………………………………………………………………
10. No Gaji : ……………………………………………………………………
11. No Cukai Pendapatan : ……………………………………………………………….
12. No KWSP : ……………………………………………………………………

13. Alamat Rumah / Tetap : ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
14. No Telefon (R) …………………………… (H/P) ……………………………
15. Emel : ……………………………………………………………………B. MAKLUMAT PERKHIDMATAN
1. Skim Perkhidmatan : ……………………………………………………….....
2. Tarikh Lantikan Pertama : ……………………………………………………….....

3. Tarikh Sah Perkhidmatan : ……………………………………………………….....
4. Gred Gaji Sekarang : ……………………………………………………….....
5. Tarikh Kenaikan Pangkat : ……………………………………………………….....
6. Jawatan Sekarang : ……………………………………………………….....
7. Tarikh Pegang Jawatan Semasa : ……………………………………………………….

8. Tarikh Khidmat Sekolah Semasa : ……………………………………………………….
9. Taraf Jawatan : ……………………………………………………….....
10. Umur Opsyen Bersara : ……………………………………………………….....
11. Tarikh Bersara : ……………………………………………………….....
12. Tarikh Isytihar Harta : ……………………………………………………….....
13. Tarikh Lulus Isytihar Harta : ……………………………………………………….....
14. No Rujukah Isytihar Harta : ……………………………………………………….....

15. Nama Waris : ……………………………………………………….....
16. No Telefon Waris : ……………………………………………………….....SEMETRI 2020 2

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 3


ISI KANDUNGAN

1. MAKLUMAT PERIBADI

A : INFO KPM

a. Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi, Misi, Piagam Pelanggan, Matlamat, Prinsip
Etika Kerja KPM dan Rukunegara
b. Ikrar Perkhidmatan Awam dan Ikrar Guru Malaysia
c. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025
d. Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)
e. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2)
f. Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan (PIPPK)
g. Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB)
h. Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (CPD)
i. Sistem Pengurusan Sekolah Berkualiti (SPSK)
j. Melindungi Masa Instruksional (MMI)
k. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
l. Komuniti Pembelajaran Profesional / Peer Learning Coaching (PLC)
m. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
n. Program I-Think
o. Persekitan Pembelajaran Maya VLE Frog
p. Pembelajaran Abad Ke-21
q. Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)


B : INFO SEMETRI

a. Visi, Misi, Moto SEMETRI
b. Logo Sekolah
c. Piagam Sekolah, Lagu Sekolah dan Ikrar Murid
d. Tugas-tugas Am Guru
e. Peraturan Sekolah Tahun 2020 ( Guru)
f. Takwim Persekolahan Tahun 2020
g. Cuti Umum Tahun 2020 dan Cuti Perayaan Tahun 2020
h. Takwim Sekolah Tahun 2020
i. Pelan Lokasi Bilik Darjah Tahun 2020
j. Pelan Pergerakan Semasa Kebakaran dan Kecemasan
k. Senarai Nama Guru dan Direktori
l. Senarai Nama Anggota Kumpulan Pelaksana


C . PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN AM

a. Carta Organisasi SMK Bandar Tasik Puteri Tahun 2020
b. Jawatankuasa Perancangan Pengurusan dan Pentadbiran Am Tahun 2020
i. Jawatankuasa Pengurusan dan Perancangan Sekolah
ii. Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Berkualiti (SPSK)
iii. Jawatankuasa Perancangan Strategik Sekolah

SEMETRI 2020 3

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 4

iv. Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2)
v. Jawatankuasa Kewangan Sekolah
vi. Jawatankuasa Penilaian dan Pengurusan Sumber Manusia (PBPPP,PPGB)
Dan Penilaian Bersepadu Anggota Kumpulan Pelaksana
vii. Jawatankuasa Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Sekolah
viii. Jawatankuasa Pengurusan Data dan Maklumat Sekolah (JPMS) SPSK PK 20
ix. Jawatankuasa Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah
x. Jawatankuasa Perkembangan Staff (LADAP)-SPSK PK10
xi. Jawatankuasa EKSA Sekolah
xii. Jawatankuasa Pengurusan Mesyuarat Sekolah – SPSK PK07
xiii. Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan
xiv. Jawatankuasa Pengurusan Program Sekolah – SPSK PK 21
xv. Jawatankuasa Teknikal Program Sekolah
xvi. Jawatankuasa Bilik-Bilik Khas – SPSK PK03
c. Garis Panduan Bidang Tugas Pengurusan dan Pentadbiran Am
d. Jadual Masa Sesi Pagi Tahun 2020
e. Jadual Masa Sesi Petang Tahun 2020
f. Senarai Nama Guru Tingkatan Sesi Pagi Tahun 2020
g. Senarai Nama Guru Tingkatan Sesi Petang Tahun 2020
h. Jadual Bertugas Mingguan Guru Tahun 2020

D : PENGURUSAN KURIKULUM

a. Struktur Organisasi Jawatankuasa Induk Kurikulum Tahun 2020
b. Ketetapan Kurikulum Sekolah
c. Pakej Mata Pelajaran Tingkatan 5
d. Pakej Mata Pelajaran Tingkatan 4
e. Pakej Mata Pelajaran Tingkatan 1, 2 dan 3
f. Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid – SPSK PK 06
g. Pengurusan Pencerapan PdPc Guru – SPSK PK 04
h. Jawatankuasa Induk Pengurusan Kurikulum Tahun 2020
i. Jawatankuasa Jadual Waktu Sekolah / MMI – SPSK PK02
ii. Jawatankuasa Pengurusan Pusat Sumber Sekolah
iii. Jawatankuasa Pakej Pemilihan Kelas
iv. Jawatankuasa Pengurusan Kumpulan Champion
v. Jawatankuasa Penetapan Azam Sekolah (PT3 dan SPM)
vi. Jawatankuasa Pencerapan (SPSK PK04)
vii. Jawatankuasa Semakan Hasil Kerja Murid (SPSK PK06)
viii. Jawatankuasa Pengurusan Kerja Kursus / PBS Sekolah
ix. Jawatankuasa Peningkatan Prestasi Akademik (Headcount/SpeeD-
Up/GROW dan PATS)
x. Jawatankuasa Sistem Pengurusan dan Peperiksaan Sekolah (SAPS)
xi. Jawatankuasa Hari Apresiasi Kecemerlangan Akademik
xii. Jawatankuasa MBMMBI
xiii. Jawatankuasa KAA


SEMETRI 2020 4

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 5

xiv. Jawatankuasa ICT / Google Classroom
xv. Jawatankuasa Kumpulan Inovatif Kreatif / Profesional Learning Community
(PLC)
xvi. Jawatankuasa Pembelajaran Abad Ke-21, KBAT dan I-Think Sekolah
i. Garis Panduan Bidang Tugas Pengurusan Kurikulum Tahun 2020
j. Takwim Peperiksaan / Pentaksiran Tahun 2020

E : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

a. Carta Organisasi Hal Ehwal Murid (HEM) SMK Bandar Tasik Puteri Tahun 2020
b. Ketetapan Hal Ehwal Murid SMK Bandar Tasik Puteri
c. Jawatankuasa Pengurusan HEM Tahun 2020
i. Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid Sekolah
ii. Jawatankuasa Lembaga Disiplin Sekolah
iii. Jawatankuasa Disiplin Sekolah
iv. Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling
v. Jawatankuasa Kebajikan
vi. Jawatankuasa Biasiswa
vii. Jawatankuasa Kantin Sekolah
viii. Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
ix. Jawatankuasa Program Inisiatif Peningkatan Keselamatan, Kesihatan dan
Keceriaan (3K)
x. Jawatankuasa Bencana
xi. Jawatankuasa Penghayatan Islam / Nilai-Nilai Murni
xii. Jawatankuasa Kedai Buku Sekolah
xiii. Jawatankuasa PPDa
xiv. Jawatankuasa Pencegahan Jenayah (KPJ)
xv. Jawatankuasa Penempatan dan Orientasi Murid
xvi. Jawatankuasa Rest Room Embassador
xvii. Jawatankuasa Takaful / Insurans
xviii. Jawatankuasa Hari Anugerah Kecemerlangan HEM
xix. Jawatankuasa Kem Ibadah Perdana
xx. Jawatankuasa Jamuan Raya Negaraku
xxi. Jawatankuasa Back To School
xxii. Jawatankuasa Hari Apresiasi Tingkatan 5
xxiii. Jawatankuasa SEMETRI Benchers
d. Garis Panduan Bidang Tugas Pengurusan HEM Tahun 2020
e. Bidang Tugas Penyelaras Tingkatan
f. Bidang Tugas Guru Tingkatan
g. Peraturan-Peraturan Mengisi Butir-Butir Dalam Buku Jadual Kedatangan Murid
SEMETRI 2020 5

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 6


F : PENGURUSAN KOKURIKULUM

a. Carta Organisasi Jawatankuasa Kokurikulum SMK Bandar Tasik Puteri Tahun 2020
b. Konsep, Dasar dan Prinsip Kokurikulum
c. Ketetapan Kokurikulum SMK Bandar Tasik Puteri Tahun 2020
d. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Tahun 2020
i. Jawatankuasa BimBingan Pelajar Sekolah (JBPS)
ii. Jawatankuasa Induk Kokurikulum
iii. Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah
iv. Lembaga Koperasi Sekolah
v. Jawatankuasa Majalah Sekolah
vi. Jawatankuasa Pemantauan dan Penilaian Kegiatan Kokurikulum
vii. Penyelaras-Penyelaras Aktiviti Kokurikulum Utama
viii. Jawatankuasa Unit Badan Beruniform
ix. Jawatankuasa Kelab dan Persatuan
x. Jawatankuasa Sukan dan Permainan
xi. Jawatankuasa Rumah Sukan
e. Jadual Perjumpaan Unit-Unit Kokurikulum Tahun 2020
f. Jadual Pemantauan Aktiviti Unit-Unit Kokurikulum
g. Jadual Bertugas Pasukan Badan Beruniform Minggu Ketiga Tahun 2020
h. Garis Panduan Bidang Tugas Pengurusan Kokurikulum Tahun 2020


SEMETRI 2020 6

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 7


SEMETRI 2020 7

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 8
FALSAFAH PENDIDIKAN

KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan,berakhlak mulia bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara”Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik Negara VISI
Sejahtera

Melastarikan sistem pendidikan yang
MISI berkualiti untuk membangunkan potensi
individu bagi memenuhi aspirasi negara


PIAGAM PELANGGAN

Kami warga SMKBTP bertekad untuk menjadikan sekolah ini sebuah institusi cemerlang
dan dinamik serta memenuhi keperluan pelanggan. Bagi mencapai hasrat tersebut,
SMKBTP menekankan :
 Pelaksanaan Sistem Pendidikan Berkualiti
 Prinsip-Prinsip Pengurusan Berwibawa
 Perkhidmatan Yang Cekap Dan Produktif
 Persekitaran PdPc Dan Kerja Yang Konduksif Dan Mesra
 PemBinaan semangat kerjasama, sepasukan, bersatu padu dan setiaSEMETRI 2020 8

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 9


MATLAMAT


 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu
padu
 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia,
berketerampilan dan sejahtera

 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperlun
kemajuan negara
 Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara
PRINSIP
 Niat yang betul
ETIKA KERJA  Perlakuan yang baik
 Penggerak ke arah kebaikan

 Memperkotakan apa-apa yang berkaitan
 Berdisiplin dan beradabRUKUNEGARA


BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
Mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakat;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai corak;
MemBina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
SEMETRI 2020 9

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 10Ikrar Perkhidmatan Awam
Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia membuat ikrar

di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami
akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa
menjalankan tugas.

Ka arah ni kami:

 Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan;
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
 Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;

 Berkhidmat dengan penuh Muhibbah dan kemesraan;
 Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan
Negara;
 Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh
Negara;
 Dan berpegang teguh kepada ajaran agama.Ikrar Guru Malaysia
Bahawasanya kami
Guru-guru Negara Malaysia
Dengan ini berikrar
Mendukung terus cita-cita kami
Terhadap tugas kami
Dan menyatakan keyakinan kami
Pada cita-cita murni pekerjaan kami.
Kami akan berbakti
Kepada masyarakat dan Negara kami,
Kami sentiasa menjunjung
Perlembagaan Negara,
Kami mengamalkan
Prinsip-prinsip Rukunegara
Pada setiap masaSEMETRI 2020 10

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 11

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-20254 5
3 GELOMBANG ANJAKAN TRANSFORMASI

2013-2015 Gelombang 1
•Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan
penekanan kepada kemahiran teras
2016-2020 Gelombang 2
•Memacu peningkatan dan penambahbaikan

2021-2025 Gelombang 3
•Kuasa autonomi mengurus pentadbiran sekolah diberikan


5 ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

•Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
Kualiti antarabangsa seperti TIMSS dan PISSA dalam tempoh 15 tahun

•50% pengurangan dalam jurang pencapaian ( bandar –luar bandar,
Ekuiti sosioekonomi, gender ) menjelang tahun 2020
•Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai
kepada kanak-kanak dengan menghargai perpaduan
Perpaduan

•100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah
hingga menengah atas menjelang tahun 2020
Akses
•Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan
Kecekapan sedia ada


SEMETRI 2020 11

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 12


6 ASPIRASI MURID

11 ANJAKAN STRATEGI


SEMETRI 2020 12

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 13

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan

Pendidikan (PBPPP)MATLAMAT
Meningkatkan kecekapan dan

1 komitmen bagi melahirkan PPP
yang berprestasi tinggi.

Penilaian menyeluruh yang
2 menggabungjalinkan kompetensi
dan potensi serta keberhasilan PPP.SEMETRI 2020 13

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 14SEMETRI 2020 14

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 15

Fasa Praperkhidmatan
Peringkat ini bermula daripada pemilihan calon yang menepati

kriteria untuk mengikuti latihan keguruan pada peringkat pengajian
tinggi. Calon-calon yang terpilih perlu lulus program pengajian dan

memperoleh kelayakan ikhtisas. Dalam fasa ini juga, calon perlu
memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh KPM. Sekiranya
tidak melepasi penilaian, calon tidak layak dipertimbangkan

memasuki perkhidmatan PPP.

Fasa Awal Perkhidmatan

Pada peringkat ini, PPP dilantik ke jawatan tetap DG41 dan
didaftarkan menjadi Guru Malaysia. PPP melaksanakan PdP dalam

tempoh permulaan perkhidmatan dan menjalani program induksi
serta pementoran dengan sokongan sumbersumber organisasi.
Dalam tempoh ini, pembangunan profesionalisme PPP perlu

ditingkatkan untuk memenuhi kompetensi dan prestasi yang dinilai
dengan PBPPP

Fasa Pemantapan Kerjaya
Pada peringkat ini, PPP yang kompeten dan mencapai tahap prestasi

yang ditetapkan boleh memilih antara tiga laluan kerjaya iaitu PdP,
Kepimpinan dan Kepakaran Pendidikan. Perkembangan dan
pemantapan kerjaya PPP disokong melalui pembangunan

kompetensi dengan menjalani aktiviti PPB secara kendiri atau
anjuran organisasi.


Peranan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Mengikut GredSEMETRI 2020 15

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 16


PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


PPGB adalah satu program pembelajaran melalui bimbingan
yang berstruktur berasaskan sekolah yang menyokong
pembangunan profesionalisme Guru Baharu. PPGB merupakan

proses memasyarakatkan Guru Baharu supaya dapat
menyesuaikan ilmu dan kemahiran yang sedia ada dengan

prosedur, sistem sekolah dan penguasaan yang berkesan

OBJEKTIF PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU
SEMETRI 2020 16

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 17


Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan

Continuous Profesinalism Develompent (Cpd)
(Guru Dan Pemimpin Sekolah)
Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPPB) dibangunkan bagi melengkapi usaha-
usaha pembangunan profesionalisme kepada guru dan pemimpin sekolah. Aktiviti
pembangunan profesionalisme sedia ada yang dikenali sebagai Latihan Dalam Perkhidmatan
(LADAP/LDP) dan Latihan Pembangunan Staf (LPS) akan dimantapkan seiring dengan amalan
Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB). PPPB bertujuan mentransformasikan amalan
PPB bagi meningkatkan kualiti guru dan pemimpin sekolah serta memperkasa profesion
keguruan.
Guru dan pemimpin sekolah yang kompeten dan berkualiti adalah faktor penentu kepada
keberhasilan murid. Guru yang kompeten dapat meningkatkan kualiti pembelajaran murid
manakala Pengetua/Guru Besar yang kompeten dapat mengurus pembelajaran, mewujudkan
persekitaran pembelajaran yang kondusif dan membimBing guru bagi meningkatkan kualiti
pembelajaran murid. Kompetensi dan kualiti guru dan pemimpin sekolah dapat ditingkatkan
melalui pelibatan secara formal dan tidak formal dalam aktiviti PPB.AKTIVIITI PPPB

Sila layari - https://splkpm.moe.gov.my
SEMETRI 2020 17

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 18


SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI ( SPSK )OBJEKTIF

1. Melaksanakan 100% pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Rancangan
Pelajaran Tahunan kecuali berlaku perkara- parkara yang di luar kawalan sekolah.
2. Memastikan pencapaian murid setiap sekolah di negeri Selangor mencapai 65% lulus
keseluruhan atau peningkatan 3% dari tahun sebelumnya dalam setiap mata
pelajaran bagi peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun dan peperiksaan awam.
3. Memastikan 100 % murid sekolah di negeri Selangor mendapat Perkhidmatan
Bimbingan dalam Kemahiran Belajar, Pembangunan Diri Murid, Motivasi dan
Kerjaya, melainkan berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan pihak sekolah.
4. Melaksanakan Prosedur Pengurusan Kewangan, tanpa teguran audit.

MATLAMAT

1. Memantapkan kecemerlangan sekolah agar memperoleh Tawaran Baru (Bai’ah)
setiap tahun.
2. Menyediakan sekolah ke arah Sekolah Kluster Kecemerlangan dan Sekolah
Berprestasi Tinggi.
3. Sifar sekolah yang berada di Band 5, 6 dan 7 menjelang 2015 di Selangor kecuali
sekolah yang baru dibuka.
4. Sifar sekolah di negeri Selangor mendapat Audit Berteguran menjelang tahun
2015.

5. Memastikan semua sekolah di negeri Selangor mengamalkan Sistem Pengurusan
Berkualiti Berasaskan MS ISO 9000 menjelang tahun 2015.

PK01 Pengurusan Panitia
PK02 Pengurusan Jadual Waktu
PROSEDUR KUALITI PK03 Pengurusan Pembelajaran & Pengajaran

(PK) SPSK YANG PK04 Pengurusan Pencerapan
DILAKSANAKAN DI PK05 Pengurusan Peperiksaan
PK06 Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid
SEKOLAH PK07 Pengurusan Mesyuarat
PK08 Pengurusan Bimbingan
PK09 Pengurusan Pusat Sumber
PK10 Pengurusan Latihan Personel
PK11 Pengurusan Aduan Pelanggan
PK12 Pengurusan Maklum Balas Pelanggan
PK13 Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod Kualiti
PK14 Pengurusan Audit Dalam
PK15 Pengurusan Kawalan Perkhidmatan yang Tidak Akur
PK16 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan
PK17 Pengurusan Perolehan
PK18 Pengurusan PDP Guru Ganti
PK19 Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
PK20 Pengurusan Data
PK21 Pengurusan Program

SEMETRI 2020 18

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 19

MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)Melindungi Masa Instruksional (MMI) bermaksud untuk mengurangkan gangguan bagi
mengelakkan kelas tidak berlangsung seperti yang dirancang dan memastikan kualiti masa
instruksional yang menjamin pembelajaran bermakna / pembelajaran berkesan dalam kalangan
murid yang dilaksanakan oleh guru.
Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk
pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat. Analisis masa instruksional seorang
murid dalam pembelajaran dan faktor gangguan yang menyumbang kepada pengurusan
masa instruksional diberikan dalam carta berikut:MMI
SEMETRI 2020 19

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 20PENTAKSIRAN PUSAT (PT3)
SEMETRI 2020 20

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 21PENTAKSIRAN SEKOLAH

PAJSK
PSIKOMETRIK
SEMETRI 2020 21

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 22


KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL

(PLC)PLC ialah singkatan kepada program Profesional Learning Communities yang merujuk kepada
para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam usaha
membuat inkuiri atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk murid-
murid.

OBJEKTIF PLC

1. Menarik penyertaan menyeluruh stake holder dan warga pendidik untuk menjayakan
NKRA dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
2. Menzahirkan komitmen Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk menjayakan
PPPM 201302025 melalui perancangan dan tindakan khusus secara menyeluruh dan
bersepadu
3. Meningkatkan kualiti dan amalan pengajaran dan pembelajaran guru
4. Menyediakan peluang berlakunya aktiviti perkongsian ilmu, kepakaran dan kerjasama
dalam kalangan guru
5. Mewujudkan semangan kerja berpasukan
6. Membangunkan sekumpulan pengurus mata pelajaran yang pakar untuk membantu
dan memberikan bimbingan kepada pengurus-pengurus mata pelajaran yang lain
(coaching partnership)
7. Mengindoktrinkan pemikiran pengurus mata pelajaran bagi menzahirkan jati diri
sebagai pemimpin instruksional
8. Mempolularkan dan membudayakan PLC sebagai strategi pelaksanaan kursus dalam
perkhidmatan peningkatan profesionalisme guru-guru di Malaysia.

PRINSIP ASAS PLC


SEMETRI 2020 22

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 23
KBAT mengaplikasikan pemikiran secara
kritikal, pemikiran kreatif, pemikiran logikal,
pemikiran reflektif dan meta kognitif. Secara
mudahnya murid mencerap sesuatu data
atau maklumat kemudian diproses dalam
minda dan akhirnya dikeluarkan semula
dalam pelbagai bentuk. Kemahiran berfikir ini
juga dikatakan sebagai berfikir secara kritis
dan kreatif.• Inisiatif KBAT adalah kesinambungan kepada inisiatif KBKK
• memberi fokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu mengaplikasi, menganalisis,
menilai dan mencipta
• melibatkan aplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang memerlukan murid
membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu
• merupakan satu proses kitaran aras rendah ke aras tinggi
• memberi penekanan dalam kurikulum, pedagogi, pentaksiran, kokurikulum, sokongan
komuniti dan swasta, bina upaya serta sumber
• Soalan KBAT sebanyak 40% UPSR dan 50% SPM pada tahun 2016
SEMETRI 2020 23

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 24


i-THINK
• Program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam
kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.
• i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan
dengan kemahiran berfikir

OBJEKTIF
 Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan
inovatif
 Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saing

PETA PEMIKIRAN I-THINK


SEMETRI 2020 24

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 25


PEMBELAJARAN ABAD KE-21Rupa dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan generasi abad ke-21 telah banyak diperkatakan
dan banyak bahan-bahan penulisan yang mengulas mengenai pendidikan yang mampu
memenuhi harapan dan keperluan pendidikan masa kini dan masa depan. Rata-rata pakar
pendidikan bersetuju bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran perlu berubah sesuai
dengan perkembangan teknologi cyber dan akses kepada internet yang semakin maju. Kaedah
pengajaran konvensional seperti “chalk and talk” semata-mata kurang berhasil menarik minat
murid sebaliknya memerlukan kaedah yang lebih dinamik dan kreatif dengan kandungan
pengajaran yang relevan sesuai dengan perkembangan semasa.

SEMETRI 2020 25

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 26


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

( KSSM )


KERANGKA KSSM

TRANSFORMASI KURIKULUM
PEMBAHARUAN KSSM


SEMETRI 2020 26

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 27
SEMETRI 2020 27

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 28


VISI SMKBTPPendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
MISI SMKBTPMelastarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
MOTO SMKBTPDISIPLIN, DINAMIK, DEDIKASI


LOGO SMKBTP


SEMETRI 2020 28

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 29


PIAGAM SEKOLAH


KAMI WARGA SMKBTP BERTEKAD UNTUK MENJADIKAN SEKOLAH INI SEBUAH INSTITUSI

CEMERLANG DAN DINAMIK SERTA MEMENUHI KEPERLUAN PELANGGAN. BAGI MENCAPAI
HASRAT TERSEBUT, SMKBTP MENEKANKAN :

 Pelaksanaan sistem pendidikan berkualiti
 Prinsip-prinsip pengurusan berwibawa

 Perkhidmatan yang cekap dan produktif
 Persekitaran PdPc dan kerja yang konduksif dan mesra
 Pembinaan semangat kerjasama, sepasukan, bersatu padu dan setia
LAGU SEKOLAH
LAGU SEKOLAH IKRAR MURID

Kami Warga
Ilmu minda berjaya Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar
Teras Akhlak mulia Tasik Puteri berikrar dengan penuh tekad
Mari bersama dan iltizam akan mematuhi segala
Kita semua peraturan sekolah, melaksanakan tugas
Menuju wawasan Negara dan tanggungjawab yang
Tekad terus berusaha diamanatkan kepada kami,
Menjulang nama bangsa menerapkan nilai-nilai murni

Majukan SMK meningkatkan budaya ilmu dan

Bandar Tasik Puteri menjaga nama baik sekolah,agama,
Dengan cogankata-katanya bangsa dan negara.
Chorus: Amalkanlah
Pastikanlah
Hidup akan
Sempurna
Berdisiplin

Dan dinamik
Serta berdedikasi
Tekad terus berusaha
Menjulang nama bangsa
Majulah SMK
Bandar Tasik Puteri
Semoga kit akan berjaya (2X)Lagu dan lirik oleh
Ahmad Rahimi Mahmod
4 Muafakat 2003

SEMETRI 2020 29

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 30


TUGAS-TUGAS AM GURU


1. Mengajar mata pelajaran seperti yang ditentukan dalam Jadual Waktu.
2. Menyediakan sukatan dan rancangan pelajaran serta merekodkan pengajaran

ke dalam Buku Persediaan Megajar.
3. Merancang kerja rumah / latihan untuk murid-murid. Memeriksa, menyemak dan

menilai kerja-kerja murid / latihan dengan teliti.
4. Menyediakan bahan bantu murid dan bahan-bahan bantu pengajaran sebelum
masuk kelas mengajar.

5. Menyediakan soalan-soalan ujian/ pentaksiaran / peperiksaan bagi setiap mata
pelajaran yang diajar. Menyemak dan menilai jawapan murid dengan memberi

markah seperti yang ditentukan oleh sekolah.
6. Menganalisa keputusan ujian atau peperiksaan bagi mata pelajaran yang diajar
dan bertindak untuk memperbaiki prestasi murid.

7. Mengisi butir-butir kemajuan akademik dan pencapaian gerak kerja kokurikulum
ke dalam buku persediaan mengajar, kad kemajuan, buku pelaporan

kokurikulum atau sistem atas talian yang berkaitan.
8. Mengambil berat akan kemajuan akademik dan sahsiah serta membantu
menyelesaikan masalah murid.

9. Menanam semangat kepimpinan, kewarganegaraan dan akhlak yang baik
dalam kalangan murid.
10. Mengadakan kelas-kelas tambahan dan bimBingan untuk membantu murid

yang lemah supaya maju dalam pelajaran.
11. Mengambil tahu akan perubahan dan perkembangan kurikulum dan sukatan
pelajaran dari semasa ke semasa serta mengambil tindakan untuk

menyesuaikannya dalam pengajarannya.
12. Menghadiri kursus-kursus dan mesyuarat-mesyuarat tertentu yang dikelolakan

oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Selangor dan
Pejabat Pendidikan Daerah.

SEMETRI 2020 30

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 31


PERATURAN SEKOLAH

TAHUN 2020


UNTUK SEMUA GURU SMK BANDAR TASIK PUTERI

1. KETEPATAN MASA
1.1 Kehadiran ke sekolah
(a) Guru mesti hadir ke sekolah mengikut masa seperti berikut:

SESI PAGI SESI PETANG
HARI
MASUK BALIK MASUK BALIK
ISNIN - KHAMIS 7:20 pagi 1:10 petang 1:00 tgh 6:45 petang
JUMAAT 7:20 pagi 12:30 tgh 2: 10 tgh 6:45 petang

(b) Guru waktu pertama perlu memerlukan kelas bersih dan kemas sebelum
memulakan sesi pengajaran dan sebelum pulang bagi waktu terakhir.
1.2 Guru dikehendaki masuk kelas tepat pada waktunya. Guru tidak boleh
meninggalkan kelas tanpa alasan yang munasabah bagi memastikan disiplin dan
keselamatan murid di kelas berada dalam keadaan terkawal. Guru matapelajaran /
guru ganti pada waktu berkenaan akan bertanggungjawab sekiranya berlaku
kemalangan kepada murid semasa guru tiada di kelas.
1.3 Guru dikehendaki mengisi borang kawalan kelas dan memastikan ada kad
kebenaran keluar apabila murid keluar kelas.

2. SISTEM / KAD PERAKAM MASA – KEDATANGAN GURU

2.1 Ketik kad perakam waktu sewaktu datang dan pulang dari sekolah . Guru tidak
dibenarkan sama sekali mewakilkan kepada orang lain untuk mengetik kad
perakam waktu sendiri.
2.2 Guru yang didapati tidak mematuhi peraturan-peraturan kad perakam masa dan
mendapati 3 kali catatan merah berturut-turut dalam sebulan akan menerima Surat
Tunjuk Sebab 1 daripada pihak pentadbir sekolah. Surat Tunjuk Sebab 2 akan
dikeluarkan lagi sekiranya didapati mengulangi 3 kali lagi. Surat Tunjuk Sebab akhir
akan dikeluarkan lagi sekiranya mengulangi 3 kali lagi.
2.3 Guru hendaklan mengisi Borang Makluman datang lewat ke sekolah setelah
dimaklumkan terlebih dahulu melalui telefon kepada pihak Pentadbir Sekolah.
2.4 Guru hendaklah memaklumkan Keperluan Relief jika berkursus atau menghadiri
mesyuarat dan memaklumkan keberadaan sekiranya tidak berada di sekolah.
2.5 Hubungi Pengetua / PK atau hubungi sekolah dengan segera jika guru tidak dapat
hadir atau lewat supaya jadual guru ganti boleh disediakan.
3. MENINGGALKAN KAWASAN SEKOLAH

3.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran Pengetua
/ Penolong Kanan.

3.2 Guru yang keluar semasa waktu bekerja untuk urusan rasmi atau peribadi perlu
mengisi Borang Kebenaran dan mendapat kelulusan serta ditandatangani oleh
Pengetua / Penolong Kanan.
SEMETRI 2020 31

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 32

3.3 Guru yang keluar semasa waktu bekerja perlu mengisi Borang Keperluan Relief jika
meninggalkan sekolah tersebut akan melibatkan kelas.

3.4 Guru yang pergi untuk mendapatkan rawatan di hospital perlu mendapatkan ‘time
slip’ dan jika melebihi daripada 3 jam perlulah mengambil cuti rehat khas (CRK).

4. BUKU REKOD MENGAJAR / FAIL

4.1 Buku Rekod Persedian Mengajar hendaklah dikemaskini dan sentiasa bersedia untuk
tujuan pemeriksaan atau pencerapan pada bila-bila masa. Buku ini perlu dibawa
bersama semasa PdPc.

4.2 Buku Rekod Persediaan Mengajar hanya boleh dibalut dengan menggunakan kertas
plastik lutsinar yang dibekalkan.

4.3 Buku Rekod Persediaan Mengajar perlu dihantar untuk penyemakan
Pengetua/Penolong Kanan/ Guru Kanan Mata Pelajaran pada setiap minggu,
biasanya pada hari Jumaat. Guru sesi pagi perlu menghantar selepas waktu
persekolahan selewat-lewatnya jam 2:30 petang. Guru sesi petang hantar selepas
pukul 5:00 petang.

4.4 Guru-guru diberi masa 1 minggu untuk menulis semua maklumat Buku Rekod
Persediaan Mengajar dengan lengkap bagi kali pertama.

4.5 Setiap PERKARA dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar akan disemak dan
dipantau oleh GKMP buat kali pertama selewat-lewatnya 26.01.2018 (Jumaat)
mengikut bidang. GKMP perlu menurunkan tanda tangan dan cop jawatan pada
muka surat berkenaan yang membuktikan penyemakan telah dilakukan.

4.6 Kertas kelas ganti yang diagihkan kepada guru perlu ditampal di dalam Rancangan
Pengajaran Harian Guru. Aktiviti/program yang dilakukan semasa kelas ganti perlu
ditulis seperti PdPc biasa.


5. ETIKA BERPAKAIAN
5.1 Semua guru dikehendaki berpakaian kemas dan berkasut mengikut etiket
berpakaian kakitangan awam.

5.1.1 Sentiasa memakai tanda nama
5.1.2 Berpakaian rasmi sekolah pada hari program khas sekolah.
5.1.3 Memakai kasut bertutup penuh
5.1.4 Memakai pakaian formal semasa bekerja.
6. CUTI


6.1 Cuti Sakit – Sijil cuti sakit hendaklah diserahkan kepada Pembantu Pentadbiran sebaik
sahaja hadir bertugas. Dibawa bersama Buku Rekod Persediaan Mengajar dan
dicatatkan di dalamnya.
6.2 Cuti Rehat Khas perlu dipohon satu minggu sebelum bercuti kecuali kerana
kecemasan. Catatkan baki cuti dalam borang permohonan tersebut dan serahkan
dokumen sokongan tujuan bercuti. Sila serahkan borang permohonan cuti kepada
PT yang menguruskan cuti.
6.3 Tarikh Cuti Rehat Khas bukan hak pemohon, sebaliknya adalah atas budi bicara
Pengetua.
SEMETRI 2020 32

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 33


7. ACARA SEKOLAH

7.1 Semua guru dikehendaki hadir di majlis dan program sekolah seperti Hari Sukan, Hari
Anugerah Cemerlang, Mesyuarat Agung PIBG dan lain-lain aktiviti di peringkat
sekolah.
7.2 Guru perlu mengetik kad perakam waktu dan menandatangani kehadiran pada
buku kedatangan (jika berkenaan).

8. GURU BERTUGAS HARIAN /MINGGUAN


8.1 Guru bertugas harian hendaklah sampai ke sekolah sekurang-kurangnya 30 minit
sebelum masa persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 30 minit
setelah sekolah berakhir ( setelah memastikan semuanya dalam keadaan baik ).
8.2 Memastikan guru waktu terakhir telah meninggalkan bilik-bilik darjah / bilik-bilik khas,
memastikan kebersihan dan memeriksa lampu, kipas, tingkap dan pintu telah ditutup
setelah tamat waktu persekolahan.
8.3 Mengawasi disiplin murid di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum
loceng pertama dibunyikan dan mengambil tindakan segera serta munasabah
sekiranya diperlukan.
8.4 Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan
sekolah. Tandas murid hendaklah diperiksa kebersihannya setiap awal pagi pada
setiap hari. Bertindak segera memberitahu pekerja kebersihan jika mendapati tandas
kotor.
8.5 Memeriksa kebersihan kantin sekolah.
8.6 Mengurus rawatan murid yang sakit dan menghubungi ibu bapa murid serta
menghantar ke klinik atau hospital (dengan keizinan dan jika perlu).
8.10 Mengawasi murid menepati waktu datang ke sekolah dan pulang dari sekolah,
semasa rehat dan semasa pertukaran guru.
8.11 Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kehilangan barang-barang.
8.12 Menentukan keselamatan murid di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta
benda sekolah.
8.13 Mencatatkan aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekolah seperti sukan,
kelab/persatuan, unit beruniform dan lain-lain.
8.14 Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari
pada minggu persekolahan ke dalam buku Laporan Bertugas Harian / Mingguan.
8.15 Segala ucapan dan pengumuman semasa perhimpunan harian / mingguan
hendaklah dicatat di dalam borang Laporan Pengumuman Harian atau Laporan
Perhimpunan Rasmi.
8.16 Guru bertugas juga hendaklah membuat laporan terus kepada Pengetua / Penolong
Kanan / GKMP sekiranya terdapat perkara / masalah penting berlaku pada hari
tersebut.
8.17 Membantu menguruskan majlis perhimpunan mingguan / harian.
9. PERHIMPUNAN MINGGUAN

9.1 Perhimpunan rasmi diadakan pada hari Isnin waktu pertama sesi pagi dan Isnin waktu
terakhir sesi petang ( 40minit ).
9.2 Semua guru sesi pagi wajib hadir ke tapak perhimpunan tepat pukul 7.20 dan guru
sesi petang pada pukul 6.10 dan menandatangani buku kehadiran ke perhimpunan.
9.3 Pada masa perhimpunan, guru bertugas hendaklah menentukan murid-murid
beratur dalam keadaan teratur, berdisiplin dan berpakaian kemas mengikut kelas
masing-masing. Memastikan juga pengawas-pengawas bertugas.
9.4 Perkara yang hendak diumumkan kepada murid-murid hendaklah diberitahu
kepada guru bertugas dengan cara mengisi Borang Pengumuman Perhimpunan
dan guru bertugas akan mengumumkannya.
SEMETRI 2020 33

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 34

9.5 Acara perhimpunan :
9.5.1 Bacaan doa
9.5.2 Nyanyian Lagu Negaraku, Lagu Negeri Selangor, dan Lagu Aku Negaraku
9.5.3 Menaikkan bendera Jalur Gemilang
9.5.4 Lafaz ikrar
9.5.5 Laporan Guru Bertugas Mingguan ( Minggu lepas )
9.5.6 Acara khas ( jika ada )
9.5.7 Ucapan Pengetua
9.5.8 Lagu Sekolah
Catatan : Sebarang acara penyampaian hadiah akan dijalankan pada minggu ke
3 . Hari Jumaat adalah perhimpunan rasmi kedua.
Minggu 1 : Nilam
Minggu 2: mentor Mentee
Minggu 3: Penyampaian hadiah
Minggu 4: Nilam
Minggu 5: Penyampaian hadiah
10. SURAT-SURAT SEKOLAH


10.1 Semua surat sekolah kepada KPM / JPS / PPD / pihak luar / ibu bapa / penjaga murid
mesti ditandatangani oleh Pengetua. Sekiranya Pengetua tiada dan surat itu perlu
dikeluarkan segera, Penolong Kanan hendaklah menandatangani surat berkenaan
bagi pihak Pengetua.
10.2 Surat pekeliling PIBG kepada ibu bapa/ penjaga hendaklah ditandatangani oleh
YDP PIBG dan melalui Pengetua dan salinan kepada Pengetua.

12. KESELAMATAN BANGUNAN SEKOLAH

12.1 Guru kelas dan guru bilik khas bertanggungjawab atas keselamatan dan kebersihan
bilik berkenaan. Pastikan bilik sentiasa dikunci apabila guru meninggalkan bilik
berkenaan.
12.2 Buat laporan segera kepada pihak pentadbiran jika ada kerosakan atau didapati
bangunan tidak selamat. Laporan perlu dicatatkan ke dalam Borang Laporan
Kerosakan yang diletakkan di dalam fail di pejabat sekolah.
12.3 Penggunaan bilik-bilik khas dan pinjaman sebarang peralatan daripada bilik-bilik
khas direkodkan di dalam buku yang disediakan di setiap bilik khas ( mengikut format
SPSK).


13. HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN

13.1 Sekolah akan mengadakan perhimpunan rasmi pada hari pertama persekolahan.
13.2 Guru kelas dikehendaki masuk ke kelas masing-masing pada waktu pertama dan
kedua untuk pengurusan kelas masing-masing.
13.3 Sekolah akan memulakan PdPc mulai waktu pertama. Semua guru dikehendaki
masuk ke kelas masing-masing mengikut jadual waktu kelas yang disediakan.
13.4 Semua murid perlu membawa buku teks mengikut jadual waktu. Sekiranya murid
tidak membawa buku teks pada hari pertama persekolahan, guru perlu
menyediakan edaran aktiviti kelas.
13.5 Amalan Guru Penyayang akan bermula mulai hari pertama persekolahan.
13.6 Pihak JPS / PPD akan memantau perjalanan sekolah dari semua aspek pada hari
pertama persekolahan.

SEMETRI 2020 34

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 35

TAKWIM PERSEKOLAHANTAHUN 2020


KUMPULAN B: Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,
Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya

MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PENGGAL
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02.01.2020 31.01.2020 19
01.02.2020 29.02.2020 20 11
01.03.2020 13.03.2020 10
JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

1 14.03.2020 22.03.2020 9 1

23.03.2020 31.03.2020 07
01.04.2020 30.04.2020 22 9
01.05.2020 22.05.2020 11


JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020 16 2

08.06.2020 30.06.2020 17
01.07.2020 24.07.2020 18 7


JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07.2020 02.08.2020 9 1
2
03.08.2020 31.08.2020 19
01.09.2020 30.09.2020 21
01.10.2020 31.10.2020 21 16
01.11.2020 21.11.2020 13
JUMLAH HARI 74


CUTI AKHIR TAHUN

21.11.2020 31.12.2020 41 6


SEMETRI 2020 35

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 36

CUTI UMUM

TAHUN 2020

TARIKH HARI CUTI UMUM (HARI KELEPASAN AM )
01.01.2020 Rabu Tahun Baru 2020
25.01.2020 Sabtu Tahun Baru Cina

26.01.2020 Ahad Tahun Baru Cina – Hari Kedua
08.02.2020 Sabtu Hari Thaipusam
01.05.2020 Jumaat Hari Pekerja

07.05.2020 Khamis Hari wesak
10.05.2020 Ahad Hari Nuzul Al-Quran

24.05.2020 Ahad Hari Raya Aidilfitri
25.05.2020 Isnin Hari Raya Aidilfitri – Hari Kedua
06.06.2020 Sabtu Hari Keputeraan YDP Agong

31.07.2020 Jumaat Hari Raya Haji
20.08.2020 Isnin Awal Muharram
31.08.2020 Isnin Hari Kebangsaan

16.09.2020 Rabu Hari Malaysia
29.10.2020 Khamis Maulidul Rasul

14.11.2020 Sabtu Hari Deepavali
11.12.2020 Jumaat Hari Keputeraan Sultan Selangor
25.12.2020 Jumaat Hari KrismasCUTI PERAYAAN

TAHUN 2020

CUTI JENIS CUTI TAHIKH / HARI

TAHUN BARU CINA CUTI PERAYAAN 23.01.2020 - 27.01.2020
HARI DEEPAVALI CUTI PERAYAAN 13.01.2020 – 16.11.2020SEMETRI 2020 36

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 37

TAKWIM SEKOLAH


DISEMBER 2019
TARIKH/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
HARI PENTADBIRAN
1 Ahad - - - -
2 Isnin - - - -
3 Selasa - - - -
4 Rabu - - - -
5 Khamis - - - -
6 Jumaat - - - -
7 Sabtu - - - -
8 Ahad - - - -
9 Isnin - - - -
10 Selasa
11 Rabu - HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR
12 Khamis - - - -
13 Jumaat - - - -
14 Sabtu - - - -
15 Ahad - - - -
16 Isnin - - - -
17 Selasa - - - -
18 Rabu - - - -
19 Khamis - - - -
20 Jumaat - - - -
21 Sabtu - - - -
22 Ahad - - - -
23 Isnin - - - Mesy. Pengurusan
Bil.1/2020
24 Selasa - - - -
25 Rabu - HARI KRISMAS
26 Khamis - Mesy. Kurikulum - - - Mesy. Guru 1/2020
27 Jumaat -Mesy. HEM - Mesy.pengurusan
- -
- Mesy. Guru Ting PPKI Bil 1/2020
28 Sabtu -Orientasi T1 - Pengagihan No -
- - PengurusanKelas T2 Pendaftaran
- Taklimat disiplin Rumah Sukan T1
29 Ahad - - - -
30 Isnin - - - Mesy. Koko -
- Mesy.
MajlisSukanSekolah
31 Selasa - - PengurusanKelas T3, - -
T4, T5
- Taklimat disiplinSEMETRI 2020 37

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 38


JANUARI 2020
TARIKH/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENTADBIRAN
HARI
1 Rabu - TAHUN BARU
2 Khamis
3 Jumaat
4 Sabtu - Taklimat Tugasan
Pengawas
5 Ahad
6 Isnin - Mesyuarat panitia 1
7 Selasa - Mesyuarat panitia 1 - PTD T1 / PTD T3 - Mesyuarat Agong - Mesyuarat
Rumah Sukan pengurusan Kerja
8 Rabu - Mesyuarat panitia 1 - PTD T1 / PTD T3 - Pendaftaran 3 unit
Koku
9 Khamis - Mesyuarat panitia 1 - PTD T1 / PTD T3
10 Jumaat - Mesyuarat panitia 1 - PTD T1 / PTD T3
11 Sabtu - Mesyuarat panitia 1 - Ladap 1 & 2
12 Ahad
13 Isnin - Pelancaran program - Perhimpunan Rasmi - Mesyuarat
disiplin 2020, – PPIM Pengurusan 2
- Pelancaran iStar&
ceramah motivasi.
- Majlis pelancaran
amalan guru
penyayang & mentor
mentee 2020
14 Selasa - Dialog Prestasi PT3 - PTD T2 / PTD T4 - Latihan Merentas -
- Ladap GCR Murid Desa
- Mesyuarat Agong
KP
- Perjumpaan KP 1
15 Rabu - Dialog Prestasi PAT T4 - PTD T2 / PTD T4 - Latihan Merentas
- Ladap GCR Murid Desa
- Mesyuarat Agong
UB
- Perjumpaan UB 1
16 Khamis - Dialog Prestasi PAT T1,2 - PTD T2 / PTD T4 - Latihan Merentas
Desa
- Mesyuarat Agong
SP
- Perjumpaan SP1
17 Jumaat - Kejohanan - Cuti Peristiwa 1
Merentas Desa
18 Sabtu
19 Ahad
20 Isnin - Majlis Pelancaran SUKSes 2020 / PTD T5
21 Selasa - PTD T5
22 Rabu - PTD T5
23 Khamis -TAHUN BARU CINA -
24 Jumaat -TAHUN BARU CINA
25 Sabtu
26 Ahad
27 Isnin
28 Selasa - Taklimat eRPH - Latihan Rumah
Sukan
29 Rabu - Latihan Rumah
Sukan
- Perjumpaan UB 2
30 Khamis - Taklimat Audit - Latihan Rumah
Akademik SPM Sukan
- Perjumpaan UB 3
31 Jumaat - Taklimat Audit - Pelancaran Aktiviti
Akademik PT3 Dakwah/MTQ
SEMETRI 2020 38

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 39


FEBRUARI 2020
TARIKH/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENTADBIRAN
HARI
1 Sabtu - Antara cinta dan
cita-cita 6.0 & Art Of
sunnah 4.0 - Squad
Hijrah
2 Ahad - -
3 Isnin - Vocab Chest F1 & F2 - Pelancaran Program
- Bimbingan Mutiara Warna-Warni Slipku
Ekonomi T5
- Bimbingan Mutiara
Perniagaan T5
4 Selasa - - Program Intervensi - Sukantara
Murid Berisiko Cicir 1
(akademik)
5 Rabu -Ladap Rakan siber - Sukantara
- Perjumpaan UB4
6 Khamis - Handball War antara - Persaraan Pn Asnah
rumah sukan dan Pn Hasanah
7 Jumaat - Mentor Mentee 2
8 Sabtu - THAIPUSAM
9 Ahad - -
10 Isnin - Pelancaran RBT – I can - PBS Psikometrik T1 - Watikah Perlantikan - Mesyuarat
see Your Talent Pemimpin sekolah Pengurusan 3
11 Selasa - PBS Psikometrik T1 - Latihan Rumah Sukan
12 Rabu - PBS Psikometrik T1 - Latihan Rumah Sukan
- Perjumpaan UB 5
- Ladap Kawad Kaki
13 Khamis - Ceramah Keselamatan - Latihan Rumah Sukan
- PBS Psikometrik T1 - Perjumpaan UB 6
14 Jumaat - PBS Psikometrik T1 -
15 Sabtu - Ladap Lakaran RBT - Kem Kepimpinan/ - Perjumpaan SP(1) 2 Mesyuarat
- Ladap Sains Digital Gotong Royong - Perjumpaan SP(2) 2 Permuafakatan PPKI Bil
Classroom 1/2020
- Ladap Matematik - Mesyuarat AJK PIBG
Bengkel GC eRPH
16 Ahad - - -
17 Isnin - Pelancaran Mutiara BM - Perhimpunan Rasmi - Mesyuarat
PT3 & SPM - KRS Pengurusan PPKI
Bil.2/2020
18 Selasa - Saringan Olahraga
19 Rabu - Saringan Olahraga
- Perjumpaan UB 7
20 Khamis - Saringan Olahraga
- Perjumpaan UB 8
21 Jumaat - Celik Akaun T4 bersama -
Pintar College
22 Sabtu - Genextor 6.0 Squad - Mesyuarat Agung
Hijrah PIBG
- Ladap PPKI
23 Ahad -
24 Isnin - Perhimpunan rasmi -
ketua tingkatan
25 Selasa - Acara Akhir Acara - Mesyuarat
padang & Balapan Pengurusan Kerja
Penetapan Sasaran
26 Rabu - Acara Akhir Acara
padang & Balapan
27 Khamis - Acara Akhir Acara
padang & Balapan
28 Jumaat - Celik Akaun T5 bersama - Raptai Kejohanan
Pintar College Sukan Olahraga
29 Sabtu - Ladap SEGAK
- Ladap BM/BI Digital
Classroom
SEMETRI 2020 39

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 40


MAC 2020
TARIKH/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENTADBIRAN
HARI
1 Ahad - Kejohanan Sukan
Olahraga Tahunan
(Vlead)
2 Isnin - Cuti Peristiwa 2
3 Selasa - Perasmian PKJR - PBS Psikometrik T4
- Write it Right F1 – F5
4 Rabu - Program KBAT - PBS Psikometrik T4 - Perjumpaan SP(1) 3
Ekonomi Kertas 2, T4 &
T5
- Program KBAT
Perniagaan Kertas 2,
T4 & T5
5 Khamis - Ceramah dan Pameran - Program Keceriaan
Pencegahan Rokok dan PPKI
Vape - Perjumpaan KP 2
- PBS Psikometrik T4
6 Jumaat - PBS Psikometrik T4
7 Sabtu - Penetapan Sasaran
PT3 & SPM
8 Ahad - - - -
9 Isnin - Ujian Bulanan T4-5 - Mesyuarat
Pengurusan 4
10 Selasa - Ujian Bulanan T4-5 - Mesyuarat Kurikulum
2
11 Rabu - Ujian Bulanan T4-5 - Mesyuarat HEM 2
- Ujian Bulanan T1-3
12 Khamis - Ujian Bulanan T4-5 - Mesyuarat Koku 2
- Ujian Bulanan T1-3 (Sukuan 1)
13 Jumaat - Ujian Bulanan T4-5
- Ujian Bulanan T1-3
14 Sabtu
15 Ahad
16 Isnin
17 Selasa
18 Rabu - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
19 Khamis
20 Jumaat
21 Sabtu
22 Ahad
23 Isnin - 3 Feet Plan - Perhimpunan Rasmi
– Pandu Puteri
24 Selasa - Mesyuarat Panitia 2 - Program Pemantapan -
- Karnival SEGAK Sahsiah 2
25 Rabu - Mesyuarat Panitia 2 - Perjumpaan UB 9
- Karnival SEGAK
26 Khamis - Mesyuarat Panitia 2
- Jauhar Walu’lu’ T3
- Karnival SEGAK
27 Jumaat - Mesyuarat Panitia 2 - Israk Mikraj
- Karnival SEGAK - Mentor Mentee 4
28 Sabtu - Ladap RBT - Arduino - Pertandingan - Mesyuarat AJK PIBG
- Ladap ASK - Kawad Kaki (Jom - 1 2020
Explorace Scratch Kawad) -
Knowledge T1
29 Ahad
30 Isnin - Perhimpunan rasmi -
skuad kantin
31 Selasa - Jauhar Walu’lu’ T5 - Mesyuarat
- Karnival SEGAK Pengurusan Kerja
MAKA


SEMETRI 2020 40

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 41


APRIL 2020
TARIKH/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENTADBIRAN
HARI
1 Rabu - Karnival SEGAK - PBS Psikometrik T5 - Perjumpaan SP(2) 3 - Majlis Persaraan Pn
- Bengkel K3 - Badminton Semetri Hamizah
Perniagaan T5 League (Open)

2 Khamis - Karnival SEGAK - PBS Psikometrik T5 - Perjumpaan KP 3
- Bengkel Kertas 3
P.Akaun T5
3 Jumaat - Karnival SEGAK - PBS Psikometrik T5
4 Sabtu - Motivasi SUKSeS
5 Ahad
6 Isnin - Pelancaran Bulan - Sesi Fotografi - Mesyuarat
Bahasa - Perjumpaan KP 4 Pengurusan 5
7 Selasa - Dialog Prestasi Ujian 1 - PBS Psikometrik T5 - Sesi Fotografi
- Teknik Menjawab Geo
T1
8 Rabu - PBS Psikometrik T5 - Sesi Fotografi
- Program Pemantapan - Perjumpaan SP(1) 4
Sahsiah 3
9 Khamis - PBS Psikometrik T5 - Sesi Fotografi
- Perjumpaan KP 5
10 Jumaat - Sesi Fotografi
11 Sabtu - Majlis Anugerah
Kecemerlangan
Akademik(MAKA)
12 Ahad -
13 Isnin - Grammar is Fun F1 – - Perhimpunan Rasmi
F5 – Pengakap
14 Selasa - Teknik Menjawab Geo - Perjumpaan SP(2) 4
T2
15 Rabu
16 Khamis - Perjumpaan KP 6
17 Jumaat - Audit Akademik PT3 & - Kem Sahsiah
SPM - Mentor Mentee 5
18 Sabtu - Kem Sahsiah
- Kursus Peningkatan
Tahap PRS
19 Ahad -
20 Isnin - Lit Leap F4 & F5 - Perhimpunan rasmi -
skuad hidayah
- Ujian Minda Sihat Fasa
1
21 Selasa - Ujian Minda Sihat Fasa - Mesyuarat Guru 2
1
22 Rabu - Ujian Minda Sihat Fasa
1
23 Khamis - Sukses BM - Ihya Ramadan
(Menggapai A+)
24 Jumaat - Intervensi Minda Sihat
25 Sabtu - KEM Ibadah
26 Ahad
27 Isnin
28 Selasa - Mesyuarat Kurikulum
Sukuan 1
29 Rabu
30 KhamisSEMETRI 2020 41

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 42


MEI 2020
TARIKH/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENTADBIRAN
HARI
1 Jumaat - HARI PEKERJA
2 Sabtu
3 Ahad
4 Isnin - Pep Pertengahan - PBS Psikometrik T3 - Bulan Bahasa PPKI
Tahun T4-5
- Penutup Bulan
Bahasa

5 Selasa - Pep Pertengahan - PBS Psikometrik T3
Tahun T4-5
6 Rabu - Pep Pertengahan - PBS Psikometrik T3 - Penilaian 1 PAJSK - Ladap ICT 2
Tahun T4-5 (Jejak A)

7 Khamis - WESAK
8 Jumaat - Pep Pertengahan
tahun T4-5
- Pep Pertengahan
Tahun T1-3
9 Sabtu
10 Ahad - NUZUL AL QURAN
11 Isnin
12 Selasa - Pep Pertengahan
Tahun T4-5
- Pep Pertengahan
Tahun T1-3
13 Rabu - Pep Pertengahan
Tahun T4-5
- Pep Pertengahan
Tahun T1-3
14 Khamis - Pep Pertengahan
Tahun T4-5
- Pep Pertengahan
Tahun T1-3
15 Jumaat - Pep Pertengahan
Tahun T4-5
- Pep Pertengahan
Tahun T1-3
16 Sabtu
17 Ahad
18 Isnin - Pep Pertengahan - Perhimpunan Rasmi - Mesyuarat
Tahun T4-5 – Kadet Polis Pengurusan 6
- Pep Pertengahan
Tahun T1-3
19 Selasa - Pep Pertengahan
tahun T4-5
- Pep Pertengahan
Tahun T1-3
20 Rabu - Pep Pertengahan
tahun T4-5
- Pep Pertengahan
Tahun T1-3
21 Khamis - HARI RAYA AIDILFITRI
22 Jumaat - HARI RAYA AIDILFITRI
23 Sabtu
24 Ahad
25 Isnin
26 Selasa
27 Rabu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
28 Khamis
29 Jumaat
30 Sabtu
31 Ahad

SEMETRI 2020 42

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 43


JUN 2020
TARIKH/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENTADBIRAN
HARI
1 Isnin
2 Selasa
3 Rabu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
4 Khamis
5 Jumaat
6 Sabtu
7 Ahad
8 Isnin - Klinik Perniagaan T4
9 Selasa - Bengkel Databased
T3
- Klinik Ekonomi T4
10 Rabu - - Perjumpaan SP(1) 5
11 Khamis - Sambutan Hari Lahir - Perjumpaan KP 7
PPKI
12 Jumaat - Mentor Mentee 6 - Sambutan Raya
cuti Peristiwa 3
13 Sabtu
14 Ahad
15 Isnin - Karnival Sains - Perhimpunan Rasmi - Mesyuarat
Teknologi – Kadet Bomba Pengurusan 7
(Bidang Sains - Perjumpaan KP 8 - Mesyuarat
Matematik) Pengurusan PPKI 3
16 Selasa - Karnival Sains - Mesyuarat Kurikulum
Teknologi 3
(Bidang Sains
Matematik)
17 Rabu - Karnival Sains - Mesyuarat HEM 3 - Mesyuarat Koku 3
Teknologi (Sukuan 2)
(Bidang Sains - Perjumpaan SP(2) 5
Matematik)
18 Khamis - Karnival Sains - Perjumpaan KP 9
Teknologi
(Bidang Sains
Matematik)
- Randau BM PT3
19 Jumaat - Karnival Sains - Khatam Al-Quran
Teknologi
(Bidang Sains
Matematik)
20 Sabtu - Karnival Sains - Mesyuarat AJK PIBG 2
Teknologi 2020
(Bidang Sains
Matematik)
21 Ahad -
22 Isnin - Dialog Prestasi Tg5 Perhimpunan rasmi - PRS
23 Selasa - Dialog Prestasi Tg4
- Teknik Menjawab Geo
T3
24 Rabu - Dialog Prestasi Tg 1,2,3 - Perjumpaan SP(1) 6
25 Khamis - - Diskusi disiplin - Perjumpaan KP 10 - Perjumpaan
bersama ibubapa
26 Jumaat - Teknik Menjawab Geo - Mentor Mentee 7 - Kem Bersepadu
T5 - Perjumpaan UB 11
27 Sabtu - English Camp - Kem Kepimpinan
- Perjumpaan UB 12
28 Ahad
29 Isnin - Mesuyuarat Panitia 3
- Teknik Menjawab ASK
T3
- Teknik Mengapai sinar
RBT T3
30 Selasa - Mesuyuarat Panitia 3

SEMETRI 2020 43

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 44

JULAI 2020
TARIKH/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENTADBIRAN
HARI
1 Rabu - Teknik menjawab T1- - Perjumpaan SP(2) 6
T5
- Mesyuarat Panitia 3
- Gilap Permata BM T4
2 Khamis - Teknik menjawab T1– - Program Pemantapan - Perjumpaan KP 11
T5 Sahsiah 4
- Mesyuarat Panitia 3
- Gilap Permata BM T4
3 Jumaat - Teknik menjawab T1- - Mentor Mentee 8
T5
- Mesyuarat panitia 3
4 Sabtu
5 Ahad
6 Isnin - Teknik menjawab T1- - Penghargaan SUKSeS
T5 fasa 1
7 Selasa - Teknik menjawab T1-
T5
8 Rabu - Teknik menjawab T1- - Perjumpaan SP(1) 7
T5
9 Khamis - Teknik menjawab T1- - Perjumpaan SP(2) 7
T5
10 Jumaat - Mengorak Jaya
11 Sabtu - Mengorak Jaya - Mesyuarat
Pemuafakatan PPKI
2
12 Ahad
13 Isnin - Teknik menjawab T1- - Perhimpunan Rasmi - Mesyuarat
T5 – PBSM Pengurusan 8
14 Selasa - Teknik menjawab T1- - Olimpik Football
T5 Premiership U14
- Kejohanan Terbuka
Ping pong
15 Rabu - Teknik menjawab T1- - Perjumpaan SP(1) 8
T5
16 Khamis - Teknik menjawab T1- - Perjumpaan SP(2) 8
T5
17 Jumaat - Teknik menjawab T1-
T5
18 Sabtu -
19 Ahad
20 Isnin - Teknik menjawab T1-
T5
21 Selasa - Teknik menjawab T1-
T5
22 Rabu - Teknik menjawab T1- - Perjumpaan SP(1) 9
T5
- Warsyah BA PT3
23 Khamis - Teknik menjawab T1- - Perjumpaan SP(2) 9
T5
24 Jumaat - Teknik menjawab T1-
T5
25 Sabtu
26 Ahad
27 Isnin
28 Selasa CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 2
29 Rabu
30 Khamis
31 Jumaat

SEMETRI 2020 44

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 45

OGOS 2020
TARIKH/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENTADBIRAN
HARI
1 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
2 Ahad
3 Isnin
4 Selasa - Bulan Patriotik PPKI
- Handball War U18
5 Rabu - Perjumpaan SP(1) 10
- Perjumpaan SP(2) 10
6 Khamis - Bengkel K3 Perniagaan T4
7 Jumaat
8 Sabtu - Mesyuarat guru
3 / Ladap
9 Ahad
10 Isnin - Percubaan SPM - Pelancaran Bulan
kemerdekaan
- Perjumpaan KP 12
- Perjumpaan SP(1) 11
- Perjumpaan SP(2) 11
- Penilaian ke 2 PAJSK
(Jejak A)
11 Selasa - Percubaan SPM - Pesta Piala Merdeka
U18
12 Rabu - Percubaan SPM
13 Khamis - Percubaan SPM
14 Jumaat - Percubaan SPM - Mentor Mentee 9
- Daurah Ilmiah SPM BA
15 Sabtu - Explorace Phython Programming - Kursus Peningkatan
& GUI T2 Tahap PRS 2 / Majlis
Jalinan Kasih PRS
16 Ahad
17 Isnin - Percubaan SPM - Mesyuarat
Pengurusan 9
18 Selasa - Percubaan SPM - Perhimpunan Rasmi –
- Teknik Menjawab Matematik T1 Taekwondo
- Cetusan Pena BM T1
19 Rabu - Percubaan SPM
- Teknik Menjawab Matematik T1
20 Khamis - Percubaan SPM
- Mengorak Jaya
- Teknik Menjawab Matematik T2
- Cetusan Pena BM T2
21 Jumaat - Percubaan SPM - Maal Hijrah
- Mengorak Jaya
- Teknik Menjawab Matematik T2
22 Sabtu -
23 Ahad
24 Isnin - Percubaan SPM Perhimpunan rasmi -
- Teknik Menjawab Sains T1 Skuad Denggi
25 Selasa - Percubaan SPM
- Mesyuarat Kurikulum Sukuan 2
- Teknik Menjawab Sains T1
- Bengkel Java Programming SK T4
26 Rabu - Percubaan SPM
- Teknik Menjawab Sains T2
27 Khamis - Teknik Menjawab Sains T2
28 Jumaat - Soal Selidik Masalah - Lawatan Sambil
Murid 2021 Belajar PPKI
29 Sabtu - Mesyuarat AJK
PIBG 3 2020

30 Ahad
31 Isnin - HARI KEBANGSAAN

SEMETRI 2020 45

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 46

SEPTEMBER 2020
TARIKH/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENTADBIRAN
HARI
1 Selasa
2 Rabu
3 Khamis -
4 Jumaat - Mentor Mentee
10
5 Sabtu
6 Ahad
7 Isnin
8 Selasa - Taklimat
pengurusan
kerja HEM
BENCHERS
9 Rabu - HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
10 Khamis
11 Jumaat
12 Sabtu - Mesyuarat Kelab
Pemuafakatan PPKI
3
13 Ahad -
14 Isnin - Pep Akhir Tahun T4 fasa 1 - Perhimpunan Rasmi - Mesyuarat
– PPIM Pengurusan 10
15 Selasa - Pep Akhir Tahun T4 fasa 1

16 Rabu - HARI MALAYSIA
17 Khamis - Pep Akhir Tahun T4 fasa 1
- Rehlah Minda PPKI


18 Jumaat - Pep Akhir Tahun T4 fasa 1

19 Sabtu
20 Ahad -
21 Isnin - Pep Akhir Tahun T4 fasa 1 - Perhimpunan - Majlis penutup Bulan - Mesyuarat
- Pep Akhir Tahun T1-2 fasa 1 rasmi - Restroom kemerdekaan Pengurusan PPKI 4
Ambassador
22 Selasa - Pep Akhir Tahun T4 fasa 1
- Pep Akhir Tahun T1-2 fasa 1
23 Rabu - Pep Akhir Tahun T4 fasa 1
- Pep Akhir Tahun T1-2 fasa 1
24 Khamis - Pep Akhir Tahun T4 fasa 1
- Pep Akhir Tahun T1-2 fasa 1
- Solat Hajat PT3

25 Jumaat - Pep Akhir Tahun T4 fasa 1
- Pep Akhir Tahun T1-2 fasa 1
- Program Sayangi Daku PT3
26 Sabtu - HEM BENCHERS
27 Ahad
28 Isnin - Pentaksiran PT3
29 Selasa - Pentaksiran PT3 - Taklimat
pengurusan
kerja graduasi T5
30 Rabu - Pentaksiran PT3


SEMETRI 2020 46

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 47


OKTOBER 2020
TARIKH/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENTADBIRAN
HARI
1 Khamis - Pentaksiran PT3
2 Jumaat - Pentaksiran PT3
- Bengkel Genggam A+
Matematik SPM
3 Sabtu -
4 Ahad - -
5 Isnin - Pentaksiran PT3 - Pelancaran Bulan
- Peperiksaan SPM fasa 1 sukan negara
- Perjumpaan SP(1)
12
- Perjumpaan SP(2)
12
6 Selasa - Pentaksiran PT3 - Mesyuarat Kurikulum
- Peperiksaan SPM fasa 1 4
7 Rabu - Peperiksaan SPM fasa 1 - Mesyuarat HEM 4
8 Khamis - Peperiksaan SPM fasa 1 -Mesyuarat Koku 4
(Sukuan 3)
9 Jumaat - Peperiksaan SPM fasa 1
10 Sabtu - - Hari Graduasi Ting 5
- Majlis Appresiasi Murid
PPKI
11 Ahad -
12 Isnin - Peperiksaan SPM fasa 1 - Mesyuarat
Pengurusan 11
13 Selasa - Peperiksaan SPM fasa 1
- Mesyuarat Panitia 4
14 Rabu - Peperiksaan SPM fasa 1
- Mesyuarat Panitia 4
15 Khamis - Mesyuarat Panitia 4
16 Jumaat Mesyuarat Penitia 4
17 Sabtu - Mesyuarat AJK PIBG
4 2020

18 Ahad -
19 Isnin - Pep Akhir Tahun T1, 2, - Perhimpunan Rasmi
dan 4 fasa 2 – KRS
20 Selasa - Pep Akhir Tahun T1, 2, - Badminton
dan 4 fasa 2 Challenge (Open)

21 Rabu - Pep Akhir Tahun T1, 2,
dan 4 fasa 2
22 Khamis - Pep Akhir Tahun T1, 2,
dan 4 fasa 2
- Solat Hajat SPM
23 Jumaat - Pep Akhir Tahun T1, 2,
dan 4 fasa 2
24 Sabtu - Majlis Anugerah
KOKU (MAKO)
25 Ahad
26 Isnin - perhimpunan rasmi
PPKI
27 Selasa
28 Rabu
29 Khamis - - Maulidur Rasul
30 Jumaat - Program Sayangi Daku - Penghargaan SUKSeS
SPM SPM Fasa 2
31 Sabtu - Mesyuarat guru 4 /
LadapSEMETRI 2020 47

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 48


NOVEMBER 2020
TARIKH/ KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENTADBIRAN
HARI
1 Ahad - - - -
2 Isnin - Peperikssan SPM fasa 2 - - -
3 Selasa - Peperikssan SPM fasa 2 - - Handball War U15 -
- Mesyuarat Kurikulum
Sukuan 3
4 Rabu - Peperikssan SPM fasa 2 - - -
5 Khamis - Peperikssan SPM fasa 2
6 Jumaat - Peperikssan SPM fasa 2 - - -
7 Sabtu - - - -
8 Ahad - - - -
9 Isnin - Peperikssan SPM fasa 2 - - - Mesyuarat
Pengurusan 12
10 Selasa - Peperikssan SPM fasa 2 - - -
11 Rabu - Peperikssan SPM fasa 2 - - -
12 Khamis - Peperikssan SPM fasa 2 - - -
13 Jumaat
14 Sabtu HARI DEEPAVALI
15 Ahad
16 Isnin
17 Selasa - Peperikssan SPM fasa 2 - - -
18 Rabu - Peperikssan SPM fasa 2 - - -
19 Khamis - Peperikssan SPM fasa 2 - - -
20 Jumaat - - - -
21 Sabtu
22 Ahad
23 Isnin
24 Selasa
25 Rabu
26 Khamis CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN
27 Jumaat
28 Sabtu
29 Ahad
30 Isnin


SEMETRI 2020 48

PENGURUSAN PENTADBIRAN AM 49


DISEMBER 2020
TARIKH/
HARI KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENTADBIRAN
1 Selasa
2 Rabu
3 Khamis
4 Jumaat
5 Sabtu
6 Ahad
7 Isnin
8 Selasa
9 Rabu
10 Khamis
11 Jumaat - HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR
12 Sabtu
13 Ahad
14 Isnin
15 Selasa
16 Rabu
17 Khamis
18 Jumaat
19 Sabtu
20 Ahad
21 Isnin
22 Selasa
23 Rabu
24 Khamis
25 Jumaat - HARI KRISMAS
26 Sabtu
27 Ahad
28 Isnin - Mesyuarat

pengurusan 1
29 Selasa - Mesyuarat kurikulum 1 - Mesyuarat guru 1
30 Rabu - Mesyurat HEM 1 2020 - Mesyuarat koko 1
2020
31 Khamis - Pengurusan kelas
tingkatan 3,4 dan 5SEMETRI 2020 49


Click to View FlipBook Version