The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by annas24-721, 2022-05-06 03:14:35

E PORTFOLIO MOHD ANNAS SJHK SK1

E PORTFOLIO MOHD ANNAS SJHK SK1

Keywords: PSVK3252

E-PORTFOLIO
PSVK3252

ISI KANDUNGAN

01 02 03 04 05

PENGENALAN ASPEK CONTOH CONTOH CONTOH

PENTING SUSUNAN MEJA GAMBAR PELAN

DALAM ABAD KE-21 BILIK SENI LANTAI

PENGURUSAN BILIK SENI

06 BILIK SNI 08 09 10

07

LANGKAH HASIL AKHIR PENERANGAN RUMUSAN RUJUKAN
LAKARAN PEMBINAAN

PELAN PELAN LANTAI
LANTAI

01

PENGENALAN

Apakah itu Bilik Seni?

Bilik Seni Visual adalah…

Bilik Seni merupakan satu unit Pengurusan Bilik Seni yang terancang dan
penting dalam organisasi bersistematik dapat menanam nilai-nilai
sekolah. Ini kerana unit ini murni dan estetika dalam penghasilan
sesebuah karya seni kepada murid dan
memainkan peranan penting semua warga sekolah.Pengurusan dan
dalam menguruskan proses aktiviti yang dijalankan dapat memupuk
pengajaran dan pembelajaran minat murid dan warga sekolah untuk
matapelajaran Pendidikan Seni sama-sama melibatkan diri dalam
program yang dirancang.
Visual dan program yang
berkaitan dengan seni

02

Aspek Penting
Dalam

Pengurusan
Bilik Seni

Ciri Pengurusan Bilik Seni Ideal

Aspek Fizikal

❖ Susun Atur Kemas dan Menarik

❖ Pencahayaan yang baik

❖ Kemudahan asas yang lengkap

Aspek Sosial

❖ Adanya ruang untuk murid saling berinteraksi

❖ Susun meja murid secara berkumpulan

Aspek Emosi

❖ Suasana bilik seni perlu ceria dan mesra bagi
melahirkan emosi yang stabil dan positif

❖ Sediakan ruang untuk hasil kerja murid agar
murid sentiasa dihargai

03

Contoh
SUSUNAN
MEJA ABAD KE-

21

Contoh Susunan
Meja Abad ke-21

Susunan meja abad ke-
21 merupakan satu
susunan yang
mementingkan
penanaman aspek
perpaduan dan

kebersamaan dalam diri
murid…Berikut

merupakan contoh
susunan meja abad ke-21

Contoh Susunan Meja
Abad ke-21

Contoh Susunan Meja
Abad ke-21

04
Contoh
Gambar
Bilik Seni

2,420

Mars is a cold place

05

Contoh
Pelan Lantai

Bilik Seni

Contoh Pelan Lantai Bilik Seni

01Mercury is 02 Venus is
terribly hot
the smallest 04 Jupiter is
the biggest
03Mars is a

cold place

06

Langkah

Lakaran

Pelan Lantai

TINGKAP TINGKAP

MEJA GURU Bina dinding dan rangka
ruangan terlebih dahulu.
PINTU Letakkan pintu dan tingkap

yang mencukupi

TINGKAP TINGKAP

PINTU SUDUT
INFO
SUDUT
HASIL
KERJA

TINGKAP TINGKAP

MEJA GURU Meja berbentuk bulat
dimasukkan beserta kerusi.
PINTU
Ianya disusun secara
berkumpulan mengikut konsep

susunan abad ke-21

TINGKAP TINGKAP

PINTU SUDUT
INFO
SUDUT
HASIL
KERJA

TINGKAP TINGKAP

MEJA GURU SINGKI Tambah Kabinet, Singki, Tong
Sampah dan Pemadam Api di
PINTU TONG
SAMPAH tempat yang sesuai

TINGKAP P TINGKAP
PE
EM
MA
AD
DA
AM
MA
AP
PI
I

PINTU SUDUT
INFO
SUDUT
HASIL KABINET
KERJA

TINGKAP PAPAN PUTIH TINGKAP

PAPAN INFO PAPAN BULETIN

PINTU MEJA GURU SINGKI Letakkan papan putih pada
MASUK bahagian hadapan kelas dan
TONG tambah papan buletin/papan
SAMPAH
info

TINGKAP P P TINGKAP
E E
M M
A A
D D
A A
M M
A A
P P
I I

PINTU ZON KERJA SUDUT
KELUAR KABINET INFO

SUDUT
HASIL
KERJA

HASIL AKHIR

TINGKAP PAPAN PUTIH TINGKAP

PAPAN INFO PAPAN BULETIN

PINTU MEJA GURU SINGKI
MASUK
TONG
SAMPAH

TINGKAP P P TINGKAP
E
M E
A
D M
A
M A Ini merupakan hasil akhir bagi
A
P D
I A

ZON KERJA M pelan lantai bilik seni saya ☺

A
P

I

PINTU SUDUT
KELUAR INFO

SUDUT KABINET
HASIL
KERJA

08
Penerangan
Pembinaan
Pelan Lantai

Bilik Seni

Penerangan Pembinaan
Pelan Lantai Bilik Seni

Meja guru diletakkan dihadapan bagi Zon Kerja diletakkan dibahagian tengah Sudut-sudut diletakkan di
untuk memberikan keselesaan kepada belakang bagi memudahkan
memudahkan pantauan
murid pergerakan

Tingkap diletakkan di kiri, Pemadam api diletakkan di Singki dan tong sampah
kanan dan hadapan agar kiri dan kanan bagi diletakkan di hadapan
adanya pencahayaan yang memudahkan capaian agar murid mudah
menggunakannya
cukup

RUMUSAN

Secara keseluruhannya, pembinaan pelan bilik seni
merupakan perkara penting yang perlu diambil kira oleh
seseorang guru sebelum dapat mewujudkan sebuah bilik

seni yang kondusif. Pengetahuan asas terhadap
pembinaan pelan ini akan membantu guru untuk
menguruskan bilik seni dengan lebih baik dan tersusun.
Justeru, diharapkan agar pihak sekolah khususnya guru
dapat bersama-sama mewujudkan sebuah bilik seni
yang kondusif demi menjamin kepada kemenjadian

pendidikan seni yang berkualiti di negara kita.

RUJUKAN

Awin Johari. (2019). Pengurusan Bilik Darjah Guru Baharu yang Mengikuti Program Pembangunan
Guru Baharu: Jurnal Pendidikan Malaysia, 44(1): 21-27.

Mashir Yahaya. et. Al. (2019). Amalan Pembelajaran Abad ke-21. (PAK-21) Dalam Pengajaran dan
Pembelajaran Pemudahcara (PDPC) Guru: Jurnal IPDA, 26(1), 13-21.

Mohd Hasani & Mohd Johdi Salleh. (2009). Pengurusan Bilik Darjah: Jurnal Pendidikan, 7(12), 161-188
Qeena Qaleesya. (2016). Apa itu Bilik Seni. Diakses daripada

https://www.scribd.com/doc/146674513/Bilik-Seni
Zailani Yaacob & Azimah A. Samah. (2006). Pendidikan Seni Visual. Selangor: Oxford Fajar Sdn.

Bhd


Click to View FlipBook Version