The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PENGURUSAN SMKSHK 2019 - Agihan tugasan bagi kurikulum, hal ehwal murid dan kokurikulum serta takwim sekolah.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nitt nuar, 2018-12-19 18:59:31

BUKU MANUAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMKSHK 2019 - Agihan tugasan bagi kurikulum, hal ehwal murid dan kokurikulum serta takwim sekolah.

Keywords: Pengurusan,Kurikulum,Hal Ehwal Murid,HEM,KOkurikulum

1

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

Seuntai Bicara Sederap Kata 5
Profil Sekolah 6
Latar Belakang Sekolah 7
Visi dan Misi KPM 8
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPM) 9
Tagline Pengarah dan JPNNS 10
Tagline PPDJJ 11
Matlamat SMKSHK 12
Lencana Sekolah 13
Lagu Sekolah 14
Piagam Pelanggan SMKSHK 15
Pelan Sekolah 16
Dasar-dasar Unit Kurikulum SMSHK 18
Mata Pelajaran Yang Ditawarkan Tahun 2019 19
Senarai Nama Guru dan AKP SMKSHK 20

BAHAGIAN A
JAWATANKUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN SEKOLAH

A01 Carta Organisasi Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 23
A02 Jawatankuasa Perancangan Sekolah 24
A03 Pengurusan Sekolah 24
A04 Jawatankuasa Manual Pengurusan Sekolah 26
A05 Jawatankuasa Kewangan Sekolah 26
A06 Jawatankuasa Pengurusan Prasarana & 27

Penyelenggaraan Sekolah 27
A07 Jawatankuasa Maklumat dan Statistik 28
A08 Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) 28
A09 Jawatankuasa Kelab Staf Sekolah 29
A10 Jawatankuasa Bilik Gerak Minda 29
A11 Jawatankuasa Dewan Ujana Ilmu 30
A12 Jawatankuasa Dewan Citra Ilmu 30
A13 Jawatankuasa Perancangan Strategik 30
A14 Jawatankuasa Aset Sekolah 31
A15 Jawatankuasa Headcount Sekolah 31
A16 Jawatankuasa Penarafan Kendiri Sekolah Berasaskan
32
SKPMg2 32
A17 Jawatankuasa Dialog Prestasi Sekolah 32
A18 Jawatankuasa Dokumentasi Sekolah 33
A19 Jawatankuasa Profil Sekolah 33
A20 Jawatankuasa Fotografi Sekolah 33
A21 Jawatankuasa Protokol & Perhimpunan Rasmi Sekolah 34
A22 Jawatankuasa Program Perkembangan Guru Baharu 34
A23 Jawatankuasa Pengurusan PBPPP (e-Prestasi) 34
A24 Jawatankuasa Mesyuarat Guru
A25 Jawatankuasa Pembangunan Staf (LaDaP)

2

A26 Jawatankuasa Anugerah Kecemerlangan Muka Surat
A27 Jawatankuasa Transformasi Sekolah (TS25) 35
A28 Jawatankuasa Hari Graduasi 35
A29 Jawatankuasa Takwim Sekolah 36
A30 Jawatankuasa PA Sistem Sekolah 36
36

BAHAGIAN B
JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH

Petunjuk Prestasi (KPI) Unit Akademik SMKSHK 2019 38
B01 Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 39
Sekolah
B02 Jawatankuasa Akademik 40
B03 Pengurusan Panitia 41
B04 Penyelaras Bilik / Bengkel 41
B05 Jawatankuasa Pengurusan Pusat Sumber 42
B06 Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah 43
B07 Jawatankuasa Jadual Waktu Sekolah 44
B08 Jawatankuasa Pentaksiran Sekolah 45
B09 Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan 45
B10 Jawatankuasa Pencerapan PdPc & Buku Latihan 47
B11 Jawatankuasa MBMMBI 47
B12 Jawatankuasa Peningkatan Prestasi Akademik 47
B13 Jawatankuasa 3 Penjuru 48
B14 Jawatankuasa PAK21 48
B15 Profesionalisme Learning Community (PLC) 48
B16 Jawatankuasa KBAT 49
B17 Jawatankuasa VLE Frog 49
B18 Jawatankuasa MMI 49
B19 Jawatankuasa Kajian Tindakan / Inovasi Sekolah 50
B20 Jawatankuasa PBL (KMR) 50

BAHAGIAN C
JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

C01 Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid 52
C02 Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid 53
C03 Jawatankuasa Disiplin Sekolah 53
C04 Jawatankuasa Unit Disiplin dan Pengawas 54
C05 Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling 55
C06 Jawatankuasa Bantuan 55
C07 Jawatankuasa 3K 56
C08 Jawatankuasa Data dan Pendaftaran 58
Senarai Guru Kelas 2019 60
Enrolmen Murid SMKSHK 61

3

Muka Surat

BAHAGIAN D
JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM

D01 Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 63
D02 Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah 68
D03 Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah 70
D04 Jawatankuasa Koperasi Sekolah 70
D05 Jawatankuasa Papan Kenyataan Sekolah 70
D06 Jawatankuasa PAJSK dan Galeri Kokurikulum 71
D07 Jawatankuasa Majalah ILHAM 71
D08 Jawatankuasa Hari Sukan Negara 72
D09 Jawatankuasa Pengurusan dan Keselamatan Padang 72
Jawatankuasa Pengurusan Kelab dan Persatuan 73
Jawatankuasa Pengurusan Kelab Sukan & Permainan 74
Jawatankuasa Pengurusan Unit Beruniform 75
Pengurusan Rumah Sukan 78

BAHAGIAN E : LAIN-LAIN

Jadual Guru Bertugas Mingguan Tahun 2019 80
Rekod Penghantaran Fail Persediaan Mengajar 83
Jadual Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 85
Hari Kelepasan Am Tahun 2019 86
Takwim Peperiksaan 2019 87

BAHAGIAN F : TAKWIM SEKOLAH 2019 89

BAHAGIAN G : PANDUAN PERATURAN TUGAS-TUGAS GURU 115

4

SEUNTAI BICARA SEDERAP KATA

PENGETUA SMKSHK

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh dan salam
sejahtera
Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana kita
dilanjutkan usia untuk bersama-sama melangkah ke tahun
baharu 2019. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan
“Selamat Menyambut Tahun Baharu 2019 dan selamat kembali
menjalankan tugas kepada warga pendidik SMK Serting Hilir Kompleks. Semoga pada
tahun 2019 kita dapat membina pasukan yang lebih jitu lagi bagi menjana dan
menjayakan misi dan visi sekolah ke arah kemenjadian murid dalam bidang Kurikulum,
Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum. Justeru tuan puan adalah insan terpilih yang
memainkan peranan penting dalam membina ilmu dan sahsiah murid-murid, maka
proses pencarian dan pembinaan ilmu harus dijadikan amalan penerokaan yang tiada
bernoktah.

Kini kita telah berada dalam Gelombang Kedua PPPM (2016-2025) yang memfokuskan
kepada peningkatan kualiti sekolah dan kemenjadian murid. Dalam Gelombang Kedua

ini KPM memberi fokus utama kepada membangunkan pengetahuan asas ataupun
‘growth oriented development’. Seterusnya guru-guru mesti meningkatkan kualiti
pengajaran. Cara kerja tidak lagi boleh seperti biasa (business as usual). Segala
keputusan yang dibuat mestilah berdasarkan data yang jelas. Dalam Gelombang kedua
PPPM, bermula dari Tahun 1 hingga Tingkatan 3 ukuran kemenjadian murid
berdasarkan tahap pencapaian yang dianalisis dari aspek sukan, kokurikulum, personaliti
dan minat kerjaya. Manakala Tingkatan 4 dan 5 kita mengenal pasti kecenderungan

mereka sama ada ke aliran Sains atau Vokasional sebelum melanjutkan pelajaran ke
peringkat yang lebih tinggi.

Sejajar pula dengan kita yang telah berada pada tahun ketiga pelaksanaan Program

Transformasi Sekolah 2025 (TS25) yang memberi fokus kepada kemenjadian murid iaitu

bertunjangkan pemimpin berkesan, guru berkualiti, suasana PdPc berkesan dan

sokongan PIBG/komuniti. Seharusnyalah guru-guru melangkah sederap bersama-sama

pihak pengurusan dan pentadbiran untuk meningkatkan kualiti sekolah dalam semua

aspek ke arah mencapai matlamat TS25. Sekali lagi saya panjatkan harapan agar

kejujuran dan keikhlasan menjadi tunjang kepada guru-guru melaksanakan pengajaran

dan pembelajaran dalam suasana ceria dan gembira, sehingga menimbulkan

keseronokan murid-murid untuk menimba ilmu pengetahuan dan menganggap sekolah

sebagai rumah kedua mereka.

Insya’Allah.

Sekian, terima kasih.

..............................................
Zainab binti Samsuddin,
Pengetua SMKSHK

5

PROFIL SEKOLAH

BIL. PERKARA
1. Nama dan Alamat Sekolah:
3. Lokasi:
SMK Serting Hilir Kompleks, Luar bandar
72120 Bandar Seri Jempol,
Negeri Sembilan. 5. PPD:
Jempol & Jelebu (PPDJJ)
2. Kod Sekolah:
7. Jenis Bantuan:
NEA6009 Sekolah Kerajaan

4. Daerah Pentadbiran: : 06-4684504
: 06-4683165
Jempol : [email protected]

6. Gred Sekolah: : Pn Zainab binti Samsuddin
: En Mohd Ibrahim bin Isa
A : Pn Anis Suraza binti Sued
: En Yussaini bin Noran
8 Saluran Komunikasi:

Telefon
Faksmili
Email

9. Nama
Pengetua
PK Pentadbiran
PK HEM
PK Kokurikulum

10. Keluasan Sekolah: 11. Sesi Persokolahan:

13 ekar Pagi

12. Bilangan: 13. Bilangan Murid:

Guru : 53 orang 527 orang
Bukan Guru : 14 orang

14. Tingkatan Tertinggi :5

15. Berasrama : Tidak

6

LATAR BELAKANG SEKOLAH

SEJARAH SMK SERTING HILIR KOMPLEKS

SMK Serting Hilir Kompleks, Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan telah ditubuhkan pada
3 Disember 1995, dan telah memulakan sesi persekolahannya pada Januari. Ketika itu,
sekolah ini telah menumpang di bangunan SK Serting Hilir Kompleks, Bandar Seri Jempol,
Negeri Sembilan yang dijalankan pada sesi petang bersama-sama 16 orang tenaga
pengajar dan dibantu oleh 3 orang staf sokongan. Setelah 1 tahun 5 bulan SMK Serting
Hilir Kompleks menumpang di SK Serting Hilir Kompleks maka mulai sesi persekolahan
tahun 1997, sekolah ini telah berpindah di tapak sendiri dan digunakan sehingga
sekarang. SMK Serting Hilir Kompleks telah berpindah di tapak sendiri pada 6 Jun 1997.

Pengetua-pengetua yang melakar nama sebagai peneraju sekolah ini seperti berikut:
Pn. Hjh Zaidah binti Mohamad (1997-2000), Pn. Hjh Naemah binti Md. Shahib (2000-
2002), Pn. Hjh Siti Eiasah binti Abdul Rashid (2002-2003), Pn. Hjh Norizan binti Abd Latif
(2003-2006), Pn. Hjh Maimon binti Abdullah(April 2006-April 2007),Pn. Hjh Maimon
binti Talib (Mei 2008-Julai 2008), Pn. Norhayati binti Mat Noor (Julai 2008-Mac 2011), En.
Ahmad bin Yahya (Mac 2011-Disember 2013), Tn Hj. Mazlan bin Yaakub (memangku
Pengetua Januari 2014-30 September 2014), En. Alias bin Samad (1 September 2015-15
Oktober 2017) dan Pn Zainab binti Samsuddin (16 Oktober 2017 hingga kini).

SMKSHK mempunyai 4 blok bangunan 3 tingkat dan 1 blok bangunan 2 tingkat. Selain
bilik darjah, sekolah ini dilengkapi dengan beberapa kemudahan asas seperti Pusat
Sumber, Makmal Sains, Makmal Komputer, Makmal Bahasa, Bengkel Kemahiran Hidup,
Bengkel Sains Pertanian, Bengkel PVMA, Galeri Kemanusiaan, Bilik Kaunseling, kantin,
padang, kedai koperasi, bilik rawatan dan Bilik Gerak Minda.

Pada tahun 2006, sebuah surau telah dibina untuk keperluan rohani warga SMKSHK dan
dinamakan sebagai surau Ar Raudhah, sedikit penambahan telah dilakukan kepada
tempat meletakkan kenderaan beratap untuk keselesaan guru-guru.

Pada tahun 2009, SMKSHK telah mendapat sebuah dewan baru dan 1 blok bangunan
dalam melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah ini. Dewan ini
diberi nama Dewan Ujana Ilmu. Dewan ini digunakan untuk tempat peperiksaan dan
pelbagai aktiviti sekolah dari semasa ke semasa.

Pada Disember 2016 SMK Serting Hilir Kompleks telah terpilih melaksanakan Program
Transformasi Sekolah (TS25) Kohort 2 yang merupakan sebahagian daripada usaha
Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan
sekolah berkualiti yang bertunjangkan pemimpin berkesan, guru berkualiti, suasana
PdPc berkesan dan sokongan PIBG/Komuniti.

7

8

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(PPPM)

LIMA ASPIRASI SISTEM ENAM ASPIRASI MURID

ENAM ASPIRASI MURID

11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM

9

TAGLINE PENGARAH DAN JPNNS

Ajar…

JOM ANAK yang BAIK lagi
POEI CERDIK
NOLONG
SEKOLAH Ingat…

Insan Terdidik Ibu & bapa Tujuan hidup:
= 1. Hamba Allah
2. Khalifah
Aspirasi Murid 3. Amanah
=
A - Ajar A - Aspirasi
Kemenjadian Murid I - Ingat I - Insan
= T - Tahu T - Terdidik

Anak yang Baik lagi A - Akidah
Cerdik I - Ibadah
T - Tatasusila
Tahu…

Agama
Bangsa
Tanah air

10

TAGLINE PPDJJ

Unggul di Mercu
Bersama-sama Maju Sempurna

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25)

11

MATLAMAT SMKSHK

 Melaksanakan dasar pendidikan berpandukan Falsafah
Pendidikan Negara.

 Mencapai kelulusan 100% dalam peperiksaan PT3 dan
SPM.

 Meningkatkan kemenjadian murid dalam semua bidang.
 Membentuk sahsiah murid agar menjadi insan mulia.
 Mempertingkat profesionalisme guru dalam semua

aspek.
 Mengadakan perkongsian pintar dengan pihak-pihak

luar dalam merealisasikan visi sekolah.

12

LENCANA SEKOLAH

Bumbung berbentuk HURAIAN
Minangkabau
Komputer SIMBOL :
-Melambangkan sekolah terletak di dalam sebuah negeri
Kitab yang terletak di atas yang mengamalkan budaya “adat perpatih”
rehal
-Melambangkan perkembangan teknologi maklumat yang
5 anak panah berwarna seharusnya dikuasai oleh guru-guru dan murid sekolah ini
kuning menunjuk ke atas selaras dengan perkembangan dunia semasa

Roda kemahiran yang -Melambangkan sumber keilmuan yang tidak harus
dilingkari nukleus diketepikan untuk pembangunan insaniah sebenar
(CYBERNATIC)
-Melambangkan 5 prinsip rukunegara yang mesti dihayati
oleh setiap murid di samping sentiasa menumpukan
ketaatan kepada yang maha esa

-Melambangkan kemahiran yang tinggi mesti dicapai
dengan menggabungkan kemahiran fizikal dan kemajuan
dalam bidang sains untuk menghasilkan murid yang
berinovasi dan berintelek

Kuning WARNA :
Biru -Melambangkan kedaulatan pemerintahan beradat di negeri
ini
Merah
-Melambangkan keluhuran dan ketulusan sekolah dalam
mendidik murid kea rah matlamat yang diingini selaras
Falsafah Pendidikan Negara

-Melambangkan kegigihan para guru di sekolah yang
menghadapi cabaran pendidikan dalam mendidik anak
bangsa

13

LAGU SEKOLAH

SMK Serting Hilir Kompleks
Tersergam Indah Penuh Berjasa
Membimbing Mendidik Kami Semua
Mencipta Nama di Masa Hadapan

Berilmu Berwawasan
Motto Perjuangan
Pendidikan Agama Jadi Amalan
Rukunegara Seiring Jalan
Bahagia Hidup Dunia Akhirat

Kami Pelajar yang Berbudi
Didikan Guru Kami Hargai
Harum Namamu Seluruh Negara
Sekolah Kami Tersemat di Jiwa

14

PIAGAM PELANGGAN SMKSHK

Kami warga sekolah dengan penuh azam berikrar dan berjanji
akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

Mengamalkan Konsep Sekolah Penyayang.

Memberikan Perkhidmatan dan Pendidikan yang terbaik
dan layanan yang mesra dan memuaskan kepada setiap
klien kami.

Semua aduan diberi perhatian dan diambil tindakan dalam
kadar segera.

Mengamalkan prinsip yang adil dan saksama kepada
setiap klien kami.

Bersedia menangani masalah bersama dan menerima
cadangan ibu bapa mengenai pendidikan dan kebajikan
anak didik.

Sentiasa menjaga prestasi perkhidmatan dan

kecemerlangan pendidikan di sekolah.

15

PELAN SEKOLAH

Petunjuk : H - Pondok Pengawal I
I - Dewan Ujana Ilmu
A - Bangunan Pentadbiran / Kelas J - Kiosk Tunas Niaga
B - PSS / Bilik Guru / Kelas
C - Makmal Sains / Galeri K - Makmal Komputer
L - Surau Ar Raudhah
Kemanusiaan M - Bengkel Sains Pertanian
D - Bengkel Teknik & Vokasional N - Pondok Pengawal II
E - Bengkel PVMA / Kelas
F - Kelas
G - Kantin

16

17

DASAR-DASAR UNIT KURIKULUM SMKSHK

1. Sekolah melaksanakan dasar MBMMBI mengikut SPI Bil. 12 Tahun 2011.
2. Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan

SPI Bil. 7 Takwim 2015.
3. Perhimpunan rasmi wajib diadakan mengikut SPI Bil. 4/1984.
4. Ketetapan waktu PdPc di sekolah mengikut SPI Bil.2/1981.
5. Penggunaan Kalkulator Saintifik dibenarkan bagi PdPc Matematik dan

Matematik Tambahan di sekolah menengah mulai 2002 mengikut SPI Bil.
3/2002.
6. Penggunaan Media dan Teknologi dalam PdPc digalakkan bagi
meningkatkan keberkesanan proses PdPc mengikut SPI Bil.6/2003.
7. Kerja rumah dibekalkan kepada murid mengikut garis panduan SPI Bil.
12/2004.
8. Penyelarasan bilangan waktu mengajar bagi guru Penyelaras Pusat Sumber
Sekolah mengikut SPI Bil. 3/2005.
9. Pengendalian aktiviti-aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah mengikut
garis panduan dalam SPI Bil. 1/1999.
10. Perlaksanaan komponen kesusasteraan dalam mata pelajaran Bahasa
Inggeris wajib bagi semua murid tingkatan 1-5 di sekolah menengah mengikut
SPI Bil. 4/2000.
11. Perlaksanaan komponen kesusasteraan dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu wajib bagi semua murid tingkatan 1-5 di sekolah menengah mengikut
SPI Bil. 5/2000.
12. Perlaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah secara berperingkat
mulai tahun 2017 mengikut SPI Bil. 9/2016.
13. Penetapan cuti pada hari peperiksaan awam/pentaksiran pusat mengikut SPI
Bil.6/2016.
14. Perlaksanaan Highly Immerse Programme (HIP) Bahasa Inggeris mengikut
SPI Bil. 4/2016.
15. Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu tingkatan 2 dan tingkatan 5 mulai tahun 2016 mengikut SPI Bil.
12/2015.
16. Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) dalam mata pelajaran Bahasa
Inggeris tingkatan 2 dan tingkatan 5 mulai tahun 2016 mengikut SPI Bil.
11/2015.
17. Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) dalam mata pelajaran Bahasa
Inggeris tingkatan 1 dan tingkatan 4 mulai tahun 2015 mengikut SPI Bil.
3/2015.
18. Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu tingkatan 1 dan tingkatan 4 mulai tahun 2015 mengikut SPI Bil.
5/2015.
19. Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut SPI Bil.
1/2014.
20. Mewujudkan Galeri/Sudut Sejarah di Sekolah-sekolah mengikut SPI Bil.
9/2011.

18

MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN
BAGI TINGKATAN 1, 2, 3, 4 DAN 5 TAHUN 2019

TINGKATAN TERAS PILIHAN

1 UIA BAHASA MELAYU BAHASA ARAB
2 UIA BAHASA INGGERIS ASAS SAINS KOMPUTER
3 UIA
SAINS
1 USM MATEMATIK
2 USM GEOGRAFI
3 USM
SEJARAH
1 UUM REKA BENTUK & TEKNOLOGI
2 UUM
3 UUM PENDIDIKAN SENI VISUAL
PEND. ISLAM/PEND. MORAL
1 UPM PEND. JASMANI & PEND.KESIHATAN
2 UPM
3 UPM

TINGKATAN TERAS ELEKTIF
4 USM FIZIK/SAINS
5 USM BAHASA MELAYU KIMIA/EKONOMI
BAHASA INGGERIS BIOLOGI / PERAKAUNAN
4 UUM MATEMATIK TAMBAHAN
5 UUM SEJARAH
MATEMATIK PERNIAGAAN
4 UPM PERTANIAN/SAINS
5 UPM SAINS RUMAHTANGGA
4 UITM PEND. ISLAM / PEND. MORAL PEND. SENI VISUAL
5 UITM PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
PEND. SIVIK & KEWARGANEGARAAN PERNIAGAAN
PEND. SENI VISUAL

19

SENARAI NAMA GURU & AKP SMKSHK 2019

BIL NAMA NO. KP GRED NO.TEL JAWATAN TARIKH
LAPOR DIRI
1 PN ZAINAB BINTI SAMSUDDIN 680413-05-5192 DG52 013 6253270 Pengetua 23/10/2017
2 EN MOHD IBRAHIM BIN ISA 680205-11-5437 DG52 019 6670896 GPK Pentadbiran 08/03/2018
3 PN ANIS SURAZA BINTI SUED 670421-05-5142 DG52 019 6360136 16/01/2017
4 EN YUSSAINI BIN NORAN 680317-04-5357 DG48 019 6365980 GPK HEM 08/03/2018
5 PN ANITA BINTI MOHAMED ALI 760109-05-5024 DG44 019 3912844 GPK Kokurikulum 05/01/2015
6 PN SA’AIDAH BINTI DURALIM 701211-04-5076 DG48 013 2029465 21/11/2016
7 PN HAJAH SITI SALINA BINTI SANUSI 780109-01-5936 DG44 019 2538127 GKMP Bahasa 20/10/2018
8 PN ANITA BINTI ANUAR 760118-01-5200 DG48 013 7091921 GKMP Sains & Mate 01/01/2012
9 PN NOR AINI BINTI MOHD LATIF 750929-11-5484 DG48 013 9306070 GKMP Teknik & Vok 01/01/2013
10 PN SURYANI BINTI AB RAHMAN 740629-11-5176 DG48 013 6798868 GKMP Kemanusiaan 03/04/2000
11 EN ZAKARIA BIN ABU BAKAR 640507-05-5875 DG48 013 6070540 01/04/1999
12 EN ABDUL HISHAM BIN UDIN 800521-05-5185 DG44 0126437369 Guru Akademik 03/09/2018
13 EN AHMAD ZAIDI SHAH BIN MUHAMED 820706-03-5197 DG44 012 9849779 Guru Akademik 01/07/2008
14 PN AZITA BINTI AMLI 761112-05-5644 DG44 013 6135323 Guru Akademik 29/06/2018
15 PN HANIZAM BINTI MOHAMED 710331-10-5250 DG44 013 6660400 Guru Akademik 01/12/2009
16 PN HARNIDA BINTI ADENAN 770307-14-5708 DG44 013 6279274 Guru Akademik 25/06/2007
17 PN HARYATI BINTI ALI 860510-59-5412 DG44 013 6672645 Guru Akademik 03/01/2011
18 EN IRWAN SHAH BIN ISHAK 800916-12-5029 DG44 019 2981093 Guru Akademik 16/01/2012
19 EN KHAIRULAZHAR BIN MOHD 820927-06-5015 DG44 013 6437555 Guru Akademik 12/01/2009
20 EN KHARUDIN BIN ISMAIL 760714-03-5531 DG44 013 9057040 Guru Akademik 03/01/2005
21 PN LATIFAH BINTI MOHD SHARIFF 820819-04-5498 DG44 012 2313953 Guru Akademik 02/01/2013
22 PN LINAH BINTI HAMZAH 820419-01-6006 DG44 013 3203722 Guru Akademik 01/01/2008
23 PN MASZURA BINTI MD JANI 810517-05-5210 DG44 013 6994158 Guru Akademik 01/01/2015
24 EN MOHD HAFIDZ BIN MD FAZIL 850915-02-5603 DG44 012 5539432 Guru Akademik 27/09/2010
25 EN MOHD NOR AMAN SHAH BIN BUJANG 700907-05-5307 DG44 013 6520290 Guru Akademik 16/04/2007
26 EN MOHD ISA BIN IBRAHIM 610314-05-5265 DG44 017 3914283 Guru Akademik 16/05/2005
27 EN MOHD ISA BIN MAT DAUD 720708-11-5061 DG44 019 8460609 Guru Akademik 01/01/2016
28 PN NAHDATUL SHIMA BINTI AJIS 821024-01-6516 DG44 011 13261416 Guru Akademik 01/01/2016
29 PN NORAZLINDA BINTI IBRAHIM 800301-03-5828 DG44 019 9099329 Guru Akademik 01/07/2013
30 PN NORHIDAYAH BINTI RAMLAN 860625-59-5340 DG44 013 2745060 Guru Akademik 27/10/2009
31 PN NURALIZA BINTI HAMDAN 860613-30-5502 DG44 013 8798976 Guru Akademik 01/01/2014
32 PN RAHIMAH BINTI MOHD ARSAT 770316-01-5884 DG44 013 6934298 Guru Akademik 02/05/2008
33 PN SITI ASMAH BINTI AB MANAN 820912-01-6368 DG44 013 6575680 Guru Akademik 01/12/2009
34 PN SITI HANIZA BINTI MOHAMED 791101-01-6030 DG44 018 2496050 Guru Akademik 01/01/2017
35 CIK RINA BINTI ABD KAHAR 840116-01-6082 DG44 019 9361993 Guru Akademik 27/09/2010
36 EN WAN RAALZIZI BIN WAN RAHIMI 861029-29-5821 DG44 013 7656619 Guru Akademik 27/10/2009
37 EN ASZMAN BIN SAMIAN 840513-04-5485 DG42 013 7836809 Guru Akademik 15/01/2007
38 PN ATILLA BINTI MOHD HASSAN 910310 03 5640 DG41 013 3183258 Guru Akademik 16/08/2016
39 PN BAVANI A/P PERUMAL 860429-59-5132 DG41 017 5516110 Guru Akademik 01/01/2015
40 CIK FARAH NABILA BINTI NORSHAM 921221-05-5184 DG41 017 3295307 Guru Akademik 01/03/2017
41 CIK KANIMOLI A/P SUBRAMANIAM 890206-05-5144 DG41 019 9861025 Guru Akademik 19/01/2015
42 EN MOHD SHAFIQ BIN YUSOF 911012-05-5285 DG41 011 58149383 Guru Akademik 16/08/2016
43 CIK MOHANAH A/P JAVALAN 900504-05-5202 DG41 010 2694714 Guru Akademik 19/01/2015
44 CIK NOR HANANI BINTI AB RAHIM 870423-03-5598 DG41 017 6662374 Guru Akademik 22/11/2010
45 PN NORLIZA BINTI ABDULLAH 850125-03-5196 DG41 010 9214946 Guru Akademik 20/01/2014
46 CIK NURUL BASHIRAH BINTI ABU BAKAR 860123-11-5036 DG41 014 8273433 Guru Akademik 22/11/2010
47 PN NURULADHA BINTI ABU TALIP 830917-10-5932 DG41 013 2876899 Guru Akademik 27/09/2010
48 PN SITI AISYAH BINTI IBRAHIM 891116-05-5484 DG41 017 6460583 Guru Akademik 13/10/2014
49 PN SITI NOOR AZUMA BT AHMAD JOHARI 860330-59-5458 DG41 013 7046301 Guru Akademik 23/05/2012
50 PN SY AZLINA ASIAH BINTI TN SULONG 860807-46-5184 DG41 019 6478831 Guru Akademik 22/11/2010
51 PN WAN NOOR ASIMAH BINTI WAN ILIAS 850822-06-5016 DG41 019 2319337 Guru Akademik 12/06/2017
52 PN ZURAIDA BINTI YAMAN 820225-03-5014 DG41 017 9439282 Guru Akademik 21/01/2014
53 PN SURIYA BINTI MOHD SAAD 700604-01-6052 N22 012 3557441 Guru Akademik 16/11/2014
54 PN FADALIAH BINTI ZAINAL 701006-05-5250 N19 019 2075145 Guru Akademik 16/06/2000
55 PN PARIDAH BINTI SHAM 590206-01-5922 N19 013 6537190 Guru Akademik 02/01/2002
Ketua Pemb. Tadbir
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir

20

56 PN HALIMAH BINTI KEMAT 640123-05-5016 N19 012 9043010 Pemb Peng. Murid 29/04/2008
57 PN RUSNAH BINTI ABDUL RAZAK 870828-06-5410 N19 013 2877703 Pemb Peng. Murid 29/04/2008
58 EN FAISAL BIN BORHAN 720216-05-5437 N11 017 2396268 16/04/2004
59 EN JASNI BIN JUNUS 830518-05-5149 N11 017 6648643 Pemb. Makmal 16/04/2004
60 EN KHAIRUL AMIZAL EMEEY BIN ABU HASSAN 820810-05-5243 N11 019 6206722 Pembantu Operasi 16/04/2004
61 PN FARIDAH BINTI BABA 690530-06-5196 C22 013 2842430 Pembantu Operasi 25/10/1997
62 EN MOHD HAFIS BIN MENHAD 870503-05-5329 C22 010-2701969 09/07/2018
63 EN NAZAR BIN BAHARUM 870214-05-5189 C19 014 8210785 Pemb. Makmal 02/06/2011
64 PN NOR FAIRUS BINTI SABRI 870315-05-5356 C19 019 6035390 Pemb. Makmal 02/06/2011
65 PN NORHIDAYAH BINTI LAHAM 870819-01-6078 C19 017 3299411 Pemb. Makmal 14/11/2016
66 EN MOHD SYAFIQ BIN MOHD YUNUS 880605-05-5505 H11 019 6844513 Pemb. Makmal 16/06/2015
Pemb. Makmal

Pemandu Kenderaan

GURU ANALISIS GURU DAN AKP JUMLAH
AKP LP 52
15 37 14
68 66
21 45

21

22

23

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

BIL JAWATANKUASA TUGAS PENILAIAN

A02 JAWATANKUASA PERANCANGAN 1. Menjadikan Badan Tertinggi Sekolah yang Lawatan
SEKOLAH memainkan peranan sebagai tempat rujukan. Pemantauan
JPNS, PPD dan
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Merancang pembangunan fizikal sekolah Jemaah Nazir
termasuk bangunan, dewan, bilik rehat, surau
(Pengetua) serta kawasan sekolah.

Timb.Pengerusi: En Mohd Ibrahim bin Isa 3. Merancang pembangunan rohani dan
sahsiah.
(GPK Pentadbiran)
4. Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak
Ahli Jawatankuasa : segera ke atas sesuatu masalah semasa yang
timbul daripada perjalanan sekolah meliputi
Pn Anis Suraza binti Sued akademik, kokurikulum, sahsiah dan lain-lain.

(GPK HEM) 5. Menyelaras segala program yang dirancang
pelaksanaannya.
En Yussaini bin Noran
6. Meracncang Takwim Sekolah.
(GPK Kokurikulum) 7. Memastikan pelaksanaan segala program

yang dirancang mengikut jadual.
8. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai

pencapaian akademik seperti peperiksaan
PT3, SPM dan peperiksaan yang berkaitan.

A03 PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Merancang, menyusun, melaksana dan Laporan
memantau semua aktiviti kurikulum dan Jemaah Nazir
(Pengetua) kokurikulum untuk pembangunan sekolah sekolah
yang berkesan.
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa
2. Menyelia dan menilai keberkesanan
(GPK Pentadbiran) pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan
dengan bidangnya.
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued
3. Mengadakan program untuk meningkatkan
(GPK Hal Ehwal Murid) kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar.

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran 4. Membuat perancangan dan pengurusan
pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya.
(GPK Kokurikulum)
5. Menentukan, merancang dan memimpin guru-
Setiausaha : Pn Anita binti Mohamed Ali guru membuat Rancangan Pelajaran
Penggal/Mingguan.
(GKMP Bahasa)
6. Memimpin panitia mata pelajaran di bawah
Ahli Jawatankuasa: kawalannya.
Pn Anita binti Anuar
7. Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti
(GKMP Kemanusiaan) pengajaran dan pembelajaran.
Pn Sa’aidah binti Duralim
8. Membimbing guru terlatih, guru baru dan guru
(GKMP Sains & Matematik) sandaran menjalankan tugas.
Pn Hjh Siti Salina binti Sanusi
9. Menentukan bahan dan sumber pendidikan
(GKMP Teknik & Vokasional) digunakan dan diselenggarakan dengan
berkesan.

10. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan
dengan bidangnya serta mengambil tindakan
sewajarnya.

11. Membantu dalam perancangan program dan
menyelaras kegiatan yang dijalankan oleh
sekolah, JPNS dan KPM.

12. Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan
pusat sumber, alat pandang dengar dan
bahan-bahan pendidikan lain.

13. Membantu menjalankan kursus, taklimat dan
penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam
konteks perkembangan staf.

24

14. Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru
mengenai pengkaedahan dan pendekatan
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
kepada guru.

15. Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar
dan mencari langkah mengatasinya.

16. Merancang, menyelaras dan melaksanakan
segala kegiatan kokurikulum yang bersifat
akademik yang dapat membantu
meningkatkan kecemerlangan pelajar.

17. Merancang, mengawal dan menyelaras
segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya.

18. Membantu mengagihkan tugas-tugas guru
mata pelajaran di bawah bidangnya.

19. Membantu menyelaras hal ehwal
peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru.

20. Menyelenggara dan menyelaras kutipan data
atau maklumat dan segala jenis perangkaan
yang berkaitan dengan bidangnya.

21. Membantu merancang Takwim Sekolah.
22. Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang

kawalannya.
23. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan

sekolah untuk urusan Audit Tahunan.
24. Membantu menyelaras penyediaan Penyata

Kewangan untuk urusan Audit Tahunan.
25. Menjaga dan menyemak stok dan inventori

segala peralatan, barang atau bahan yang
berkaitan dengan bidangnya.
26. Menentukan aspek-aspek penyampaian nilai-
nilai murni dan amalan yang belaku di bilik
darjah dan sekolah.
27. Menentukan pelajar dilatih melaksanakan
tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan
menjaga keceriaannya.
28. Menyelia kerja-kerja kursus pelajar dan
mempertingkatkan pelajar dalam Program
Kendalian Sekolah Menengah (PKSM)
sebagaimana yang dirancang.
29. Melengkapkan Bilik Gerakan dengan
maklumat dan data mengenai semua mata
pelajaran.
30. Membantu merancang dan menyelia program
keceriaan dan kebersihan sekolah.
31. Membantu menyelia dalam hal-hal
peperiksaan, kegiatan sukan, penyediaan
jadual waktu sekolah dan urusan pusat
sumber.

25

A04 JAWATANKUASA MANUAL PENGURUSAN
SEKOLAH

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin

(Pengetua)

Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa

(GPK Pentadbiran)

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued

(GPK Hal Ehwal Murid)

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn Anita binti Anuar

(GKMP Kemanusiaan)

Ahli Jawatankuasa:
Pn Anita binti Mohamed Ali

(GKMP Bahasa)
Pn Sa’aidah binti Duralim

(GKMP Sains & Matematik)
Pn Hjh Siti Salina binti Sanusi

(GKMP Teknik & Vokasional)

Pn Siti Aisyah binti Ibrahim
(Kaunselor)

En Mohd Hafidz bin Md Fazil
(Penyelaras Pendidikan Khas)

A05 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Membaca dan memahami pekeliling/surat Audit Sekolah
pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan Negeri
(Pengetua) kewangan dan perakaunan sekolah yang Sembilan.
diedarkan dari masa ke masa.
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa
2. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran
(GPK Pentadbiran) kepada Penolong Kanan, Penyelaras
Tingkatan, Guru Tingkatan dan Kerani.
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued
3. Memesan dan mendaftar buku resit untuk
(GPK Hal Ehwal Murid) tujuan pungutan.

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran 4. Mengagihkan buku resit kepada guru
tingkatan dan penyelaras tingkatan.
(GPK Kokurikulum)
5. Memastikan semua terimaan telah
Setiausaha : Pn Suriya binti Mohd Saad dimasukkan ke dalam bank.

(Ketua Pembantu Tadbir) 6. Memastikan semua pembelian/pembayaran
dibuat mengikut peraturan kewangan
Ahli Jawatankuasa: (pesanan tempatan, invois, bil, baucer dan
Pn Anita binti Mohamed Ali cek).

(GKMP Bahasa) 7. Menyediakan Buku Tunai Kerajaan/SUWA
Pn Sa’aidah binti Duralim dan Panjar Wang Runcit.

(GKMP Sains & Matematik) 8. Menyemak dan mendatangani penyata
Pn Anita binti Anuar kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan/
SUWA/ Panjar Wang Runcit.
(GKMP Kemanusiaan)
Pn. Hjh Siti Salina binti Sanusi 9. Memastikan semua kutipan yuran mendapat
kebenaran Jabatan Pelajaran Negeri
(GKMP Teknik & Vokasional) Sembilan.
En Mohd Hafidz bin Md Fazil

(Penyelaras Pendidikan Khas)
Pn Suriyani binti Abd Rahman

(Guru Media)
Pn Nahdatul Shima binti Ajis

(Setiausaha Peperiksaan)

26

A06 JAWATANKUASA PENGURUSAN 1. Membaca, memahami dan melaksanakan Fail
PRASARANA & PENYELENGGARAAN semua arahan yang dihantar oleh penyelenggaran
SEKOLAH Kementerian, Jabatan Pendidikan dan PPD. bangunan
kerajaan
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Semua penerimaan/pembelian mesti
direkodkan dalam Kad Harta Modal, Kad
(Pengetua) Inventori dan Buku Bekalan Pejabat.

Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa 3. Menguruskan semua harta benda skolah yang
hendak dihapuskira mengikut peraturan.
(GPK Pentadbiran)
4. Mengenalpasti keperluan perabot.
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued 5. Memastikan sistem inventori dilaksanakan.
6. Memastikan semakan inventori dibuat pada
(GPK Hal Ehwal Murid)
pertengahan dan akhir tahun.
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran 7. Menguruskan semua harta modal termasuk

(GPK Kokurikulum) membaiki dan menyelenggara bila perlu.
8. Memastikan semua harta benda sekolah
Setiausaha : En Md Nor Aman Shah bin Bujang
disimpan dengan selamat.
Pen. Setiausaha : En Kharudin bin Ismail 9. Menetapkan dan melaksanakan peraturan-

Ahli Jawatankuasa: peraturan menjaga keselamatan perabot dan
Semua GKMP harta benda sekolah serta jenis denda yang
Pn Suryani binti Abd Rahman akan dikenakan kepada pelajar.
10. Memastikan semua pelajar memulangkan
(Guru Media) alat-alat sekolah yang dipinjam sebelum
Pn. Atilla binti Mohd Hassan mereka menerima Sijil Berhenti Sekolah.

(Setiausaha Bilik Gerak Minda)
En Mohamed Nor Aman Shah bin Bujang

(Penyelaras PA Sistem)
Pn Suriya binti Mohd Saad

(Ketua Pembantu Tadbir)
Pn Faridah binti Baba

(Pembantu Makmal)

A07 JAWATANKUASA MAKLUMAT DAN 1. Menyediakan data enrolmen pelajar mengikut Data
STATISTIK tingkatan, kelas, kaum dan jantina. EMIS/OPMEN
lengkap dan
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Menyediakan data/maklumat guru mengikut kemaskini
jantina, gred, kategori, opsyen dan lain-lain.
(Pengetua)
3. Menyediakan penyata bulanan pelajar dan
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa penyata bulanan butiran guru.

(GPK Pentadbiran) 4. Menyediakan data tentang latar belakang
pelajar mengenai ekonomi, tempat tinggal
Naib Pengerusi 1 : Pn Anis Suraza binti Sued penjaga dan pendidikan penjaga, jenis
pengangkutan ke sekolah, agama yang
Setiausaha : Pn Norazlinda binti Ibrahim dianuti dan lain-lain.

Ahli Jawatankuasa: 5. Menyediakan carta atau graf pencapaian
Pn Nahdatul Shima binti Ajis akademik pelajar.

(Setiausaha Peperiksaan) 6. Menyediakan data pelajar yang menerima
Pn Siti Aisyah binti Ibrahim biasiswa.

(Kaunselor) 7. Menyemak jadual buku kedatangan kelas
Pn Paridah binti Sham pada setiap hujung minggu.

(Pembantu Tadbir) 8. Memastikan buku pendaftaran pelajar dijaga
dengan rapi.

9. Memastikan setiap pelajar baru diberi nombor
pendaftaran sekolah.

10. Menggalakkan penggunaan komputer untuk
memproses dan menganalisis data.

11. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan
oleh Pengetua dari masa ke masa.

27

A08 JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA

DAN GURU (PIBG) 1. Membantu pihak sekolah dalam hal-hal

kewangan.

Penasihat : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Membantu pihak sekolah dalam peningkatan

(Pengetua) prestasi akademik dan kokurikulum.

Penyelaras : En Mohd Ibrahim bin Isa 3. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan

(GPK Pentadbiran) disiplin dan sahsiah pelajar sekolah.

: Pn Anis Suraza binti Sued 4. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan

(GPK Hal Ehwal Murid) keceriaan/kebersihan sekolah.

: En Yussaini bin Noran 5. Membantu memperlengkapkan kemudahan-

(GPK Kokurikulum) kemudahan fizikal dan kelengkapan bagi

mempertingkatkan pengajaran dan

Pengerusi : En Zakaria bin Daim pembelajaran.

N.Pengerusi: Pn Norhamidah binti Mohd Din 6. Mengeratkan hubungan antara pihak sekolah

Setiausaha : Cik Nurul Bashirah binti Abu Bakar dengan ibu bapa.

Bendahari : Pn. Haryati binti Ali 7. Menghadiri upacara rasmi sekolah.

8. Mengadakan menyuarat ahli jawantankuasa

Ahli Jawatankuasa Ibu bapa: dan menyuarat agung tahunan.

En Kamarulzaman bin Udin (SH1) 9. Mengadakan aktiviti-aktiviti yang

Pn Rozita binti Mohd Yusof (SH3) mempereratkan hubungan antara guru-guru

En Jauri bin Markom (SH4) dengan ibu bapa serta pelajar-pelajar.

En Mihat bin Basir (SH5)

En Mohd Mazlan bin Md Isa (SH6)

Pn Royahna binti Selamat (SH7)

En Gidik bin Mahat (Sg Sampo)

En Zakaria bin Ani (K/Tangan FELDA)

Ahli Jawatankuasa Guru:
Pn Anita binti Anuar (GKMP Kemanusiaan)
Pn Siti Aishah binti Ibrahim (Kaunselor)
Pn Linah binti Hamzah
En Hafidz bin Md Fazil
En Mohd Isa bin Mat Daud
Pn Harnida binti Adenan

Pemeriksa Kira-kira : Pn Harnida binti Adenan

A09 JAWATANKUASA KELAB STAF SEKOLAH

1. Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan

Penasihat : Pn Zainab binti Samsuddin program-program tahunan dan menetapkan

(Pengetua) yuran/sumbangan guru.

Pengerusi : Khairulazhar bin Mohd 2. Menjadi orang perantaraan antara staf dengan

Naib Pengerusi : Rahimah binti Mohd Arsat Pengetua.

Setiausaha : Wan Noor Asimah binti Wan Ilias 3. Merancang program untuk meningkatkan

Pen. Setiausaha : Pn Farah Nabila bt Norsham kebajikan staf.

Bendahari : Atilla binti Mohd Hassan 4. Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan

keceriaan bilik-bilik staf.

Ahli Jawatankuasa : 5. Bertanggungjawab mengadakan majlis

En Mohd Shafiq bin Yusof perpisahan untuk staf yang akan

Cik Mohanah A/P Javalan bertukar/pencen dan menyambut staf baru.

Pn Sy Azlina Asiah binti Tn Sulong 6. Bertanggungjawab mengeluarkan saguhati

Pn Nor Fairus binti Sabri kerana kemalangan atau melangsungkan

En Faisal bin Borhan perkahwinan dan waris staf yang meninggal

dunia.

7. Bertanggungjawab mengelolakan Hari Guru

dengan kerjasama guru-guru, Penolong

Kanan dan Lembaga Pengawas.

8. Bertanggungjawab mengelolakan

pertandingan/kegiatan sukan atau riadah

untuk ahli.

9. Memastikan semua guru dan staf sokongan

menjadi ahli PSKPP

10. Membantu pihak sekolah menguruskan

Lawatan Terancang/Lawatan sambil belajar

untuk meningkatkan professionalisme

28

keguruan dan kesejawatan.
11. Bertanggungjawab mengelolakan jamuan

akhir tahun untuk semua staf.
12. Mengadakan perlawaan permainan antara

staf sekolah atau badan luar.

A10 JAWATANKUASA BILIK GERAK MINDA

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Menjaga dan memantau kebersihan dan
keceriaan bilik pada sepanjang masa.
(Pengetua)
2. Menyediakan tempat mesyuarat yang
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa kondusif untuk sesi percambahan minda dan
perbincangan sesama rakan guru.
(GPK Pentadbiran)
3. Mengemaskinikan bilik dengan data dan
Naib Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued maklumat sekolah agar ia menjadi sebuah
bilik rujukan /sumber bagi semua.
(GPK Hal Ehwal Murid)
4. Mengatur dan menyusun penggunaan bilik
Naib Pengerusi II : En Yussaini bin Noran serta merekodkan penggunaannya.

(GPK Kokurikulum) 5. Memastikan kemudahan mencukupi untuk
digunakan oleh semua guru.
Setiausaha : Pn Atilla binti Mohd Hassan
6. Memastikan sistem pembesar suara sentiasa
Ahli Jawatankuasa: boleh digunakan.
En Mohamed Nor Aman Shah bin Bujang
7. Mengambil tindakan segera terhadap
(PA System) sebarang kerosakan.
Pn Syarifah Azlina binti Mohd Hassan

(Keceriaan dan Kebersihan)
Cik Nurul Bashirah binti Abu Bakar

(Keceriaan dan kebersihan)
Pn Rahimah binti Mohd Arshat

(Carta dan Maklumat)

A11 JAWATANKUASA DEWAN UJANA ILMU

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Menjaga dan memantau kebersihan dan
keceriaan bilik pada sepanjang masa.
(Pengetua)
2. Menyediakan tempat mesyuarat yang kondusif
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa untuk sesi percambahan minda dan
perbincangan sesama rakan guru.
(GPK Pentadbiran)
3. Mengemaskinikan bilik dengan data dan
Naib Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued maklumat sekolah agar ia menjadi sebuah bilik
rujukan /sumber bagi semua.
(GPK Hal Ehwal Murid)
4. Mengatur dan menyusun penggunaan bilik
Naib Pengerusi II : En Yussaini bin Noran serta merekodkan penggunaannya.

Setiausaha : En Abdul Hisham bin Udin 5. Memastikan kemudahan mencukupi untuk
digunakan oleh semua guru.
Ahli Jawatankuasa:
En Mohamed Nor Aman Shah bin Bujang 6. Memastikan sistem pembesar suara sentiasa
boleh digunakan.
(PA System)
Pn Nahdatul Shima binti Ajis 7. Mengambil tindakan segera terhadap
sebarang kerosakan.
(Keselamatan)
Pn Siti Haniza binti Mohamed

(Kebersihan dan keceriaan)

29

A12 JAWATANKUASA DEWAN CITRA ILMU 1 . Menjaga dan memantau kebersihan dan

keceriaan bilik pada sepanjang masa.

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Menyediakan tempat mesyuarat yang kondusif

(Pengetua) untuk sesi percambahan minda dan

Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa perbincangan sesama rakan guru.

(GPK Pentadbiran) 3. Mengemaskinikan bilik dengan data dan

Naib Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued maklumat sekolah agar ia menjadi sebuah bilik

(GPK Hal Ehwal Murid) rujukan /sumber bagi semua.

Naib Pengerusi II : En Yussaini bin Noran 4. Mengatur dan menyusun penggunaan bilik

(GPK Kokurikulum) serta merekodkan penggunaannya.

Setiausaha : Pn Norhidayah binti Ramlan 5. Memastikan kemudahan mencukupi untuk

digunakan oleh semua guru.

Ahli Jawatankuasa: 6. Memastikan sistem pembesar suara sentiasa

En Mohamed Nor Aman Shah bin Bujang boleh digunakan.

(PA System) 7. Mengambil tindakan segera terhadap

Cik Nor Hanani binti Ab Rahim sebarang kerosakan.

(Kebersihan dan keceriaan)

En Wan Raalzizi bin Wan Rahimi

(Keselamatan)

A13 JAWATANKUASA PERANCANGAN 1. Memastikan objektif dan matlamat bidang
STRATEGIK tercapai.

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Mewujudkan suasana P&P yang kondusif.
3. Mewujudkan ruang yang selamat untuk aktiviti
(Pengetua)
kokurikulum.
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa 4. Menganalisis keputusan peperiksaan

(GPK Pentadbiran) pencapaian kurikulum dan perkembangan
sahsiah pelajar.
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued 5. Membuat pelunjuran tahun semasa
berdasarkan TOV.
(GPK Hal Ehwal Murid) 6. Merancang/ melaksana pelan operasi untuk
mencapai pelunjuran.
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Penyelaras : Pn Anita binti Mohamed Ali

Setiausaha : Pn Azita binti Amli

(SU Kurikulum)

Pen.Setiausaha I : Pn Nor Aini binti Mohd Latif

(SU Hal Ehwal Murid)

Pen.Setiausaha II: En Mohd Shafiq bin Yusof

(SU Kokurikulum)

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP
Semua Ketua Panitia
Setiausaha Peperiksaan
Guru Media
Kaunselor

A14 JAWATANKUASA ASET SEKOLAH 1. Mengemaskini data yang berkaitan aset
sekolah.
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin
(Pengetua) 2. Menyenaraikan aset sekolah yang ada.
3. Memastikan aset sekolah berada dalam
Pegawai Aset : En Aszman bin Samian
keadaan baik.
Pegawai Pemeriksa Aset :
En Mohd Hafidz bin Md Fazil
En Md Nor Aman Shah bin Bujang
Cik Rina binti Abd Kahar
Pn Siti Haniza binti Mohamed
Pn Atilla binti Hassan
Pn Azita binti Amli
En Ahmad Zaidi Shah bin Mohamed
Pn Suriya binti Mohd Saat
Pn Nor Fairus binti Sabri

30

Peg. Pemverifikasi Stor:
Cik Nor Hanani binti Ab Rahim
Lembaga Pemeriksa Pelupusan:
En Irwan Shah bin Ishak

A15 JAWATANKUASA HEADCOUNT SEKOLAH

Penasihat : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Ketua Panitia mengumpul maklumat
(Pengetua)
headcount daripada guru mata-mata
Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa pelajaran untuk “key-in”
(GPK Pentadbiran) 2. Maklumat ‘headcount’ merupakan data

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued penting dalam Perancangan Strategik
(GPK Hal Ehwal Murid)
Panitia Mata pelajaran/GKMP/Sekolah.
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran 3. Maklumat ‘headcount’ yang tercetak diserah
(GPK Kokurikulum)
semula kepada guru mata pelajaran dan
Setiausaha I : Pn Nahdatul Shima binti Ajis
(Setiausaha Peperiksaan) guru tingkatan untuk ditampal dalam Fail

Setiausaha II : Cik Nor Hanani binti Ab Rahim Rekod Mengajar, dipamerkan dalam kelas
dan papan kenyataan ‘HEADCOUNT’

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP
Semua Ketua Panitia

A16 JAWATANKUASA PENARAFAN KENDIRI 1. Mengkaji dan memahami dokumen SKPMg2
SEKOLAH BERASASKAN STANDARD 2. Membuat pengagihan tugas berdasarkan
KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)
Instrumen Pemastian Standard (IPS) dan
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin memantau pelaksanaannya.
3. Melaksanakan Penarafan Kendiri Sekolah
(Pengetua) (PKS)
4. Merumuskan keputusan PKS
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa 5. Memaklumkan keputusan PKS kepada JNS
Negeri,JPN dan PPD
(GPK Pentadbiran) 6. Mendokumentasikan keputusan PKS
7. Menyimpan dokumen PKS
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued 8. Menyediakan RPS dan menubuhkan
Pasukan AKD
(GPK Hal Ehwal Murid) 9. Melaksanakan RPS
10. Memantau pelaksanaan RPS
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran 11. Menilai pencapaian RPS
12. Menilai keseluruhan pencapaian terkini
(GPK Kokurikulum) sekolah dengan menentukan tahap prestasi
terkini
Setiausaha : Pn Norazlinda binti Ibrahim 13. Melaksanakan penambahbaikan berterusan

Penolong Setiausaha:
Pn Azita binti Amli
(Setiausaha Kurikulum)
Pn Nor Aini binti Mohd Latif
(Setiausaha HEM)
En Mohd Shafiq bin Yusof
(Setiausaha Kokurikulum)
Pn Siti Aisyah binti Ibrahim

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP
Pn Suryani binti Abdul Rahman

(Guru Media)
En Mohd Hafidz bin Md Fazil

(Penyelaras Pend. Khas)

31

A17 JAWATANKUASA DIALOG PRESTASI 1. Ketua Panitia menyediakan Analisa Lawatan
SEKOLAH Keputusan Peperiksaan SPM, PT3 dan Pengesanan
Peperiksaan Dalaman oleh
Penasihat : Pn Zainab binti Samsuddin - PPK, KPM.
(Pengetua) 2. GKMP mengumpulkan Analisa Keputusan - Bhg
Peperiksaan dan dibincangkan dalam
Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa Mesyuarat Panitia Teknologi
(GPK Pentadbiran) Pendidikan,
3. Keputusan Mesyuarat Panitia akan KPM.
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued dibincangkan dalam Mesyuarat Kurikulum - Bhg
(GPK Hal Ehwal Murid) untuk dibuat penambahbaikan Sekolah
KPM.
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran 4. Hasil mesyuarat akan diserahkan kepada - Unit
(GPK Kokurikulum) Ketua Panitia untuk dilaksanakan kurikulum
JPNS.
Setiausaha : - Jemaah
Setiausaha Kurikulum Nazir.
Setiausaha HEM PPD
Setiausaha Kokurikulum
Setiausaha TS25

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP
Kaunselor

A18 JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH

1. Meyediakan laporan setiap aktiviti/program

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin rasmi sekolah

(Pengetua)

Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa

(GPK Pentadbiran)

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued

(GPK Hal Ehwal Murid)

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn Norliza binti Abdullah

Ahli Jawatankuasa:
En Irwan Shah bin Ishak
Pn Farah Nabila binti Norsham
Semua Ketua Panitia

A19 JAWATANKUASA PROFIL SEKOLAH 1. Menyediakan jadual untuk pengambilan
gambar setiap tingkatan.
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin
2. Merakamkan setiap program atau aktiviti yang
(Pengetua) berlangsung di sekolah sepanjang tahun.

Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa 3. Meyediakan laporan setiap aktiviti/program
rasmi sekolah
(GPK Pentadbiran)

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued

(GPK Hal Ehwal Murid)

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn Nurul Adha binti Abu Talip

Ahli Jawatankuasa:
Pn Linah binti Hamzah
Pn Siti Aisyah binti Ibrahim

32

A20 JAWATANKUASA FOTOGRAFI SEKOLAH 1. Menyediakan jadual untuk pengambilan

gambar setiap tingkatan.

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Merakamkan setiap program atau aktiviti

(Pengetua) yang berlangsung di sekolah sepanjang

Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa tahun.

(GPK Pentadbiran) 3. Meyediakan laporan setiap aktiviti/program

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued rasmi sekolah

(GPK Hal Ehwal Murid)

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Cik Nor Hanani binti Ab Rahim

Ahli Jawatankuasa:
En Irwan Shah bin Ishak

A21 JAWATANKUASA PROTOKOL &

PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH 1. Menyediakan susun atur perjalanan

perhimpunan rasmi sekolah

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Memastikan bendera negara, negeri dan

(Pengetua) sekolah dinaikkan semasa perhimpunan rasmi

Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa sekolah

(GPK Pentadbiran) 3. Menyediakan susun atur kerusi VIP semasa

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued program rasmi sekolah

(GPK Hal Ehwal Murid)

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn Siti Haniza binti Mohamed

Pen. Setiausaha : En Ahmad Zaidi Shah Mohamed

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP

A22 JAWATANKUASA PROGRAM 1. Mengatur minggu suaikenal antara guru
PERKEMBANGAN GURU BAHARU baharu dengan warga sekolah serta
memperkenalkan iklim dan budaya sekolah
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin agar dapat menjiwainya.

(Pengetua) 2. Merancang program perkembangan guru
untuk jangka pendek dan jangka panjang
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa untuk guru baharu selaras dengan kehendak
KPM.
(GPK Pentadbiran)
3. Memantau perkembangan guru baharu sama
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued ada daripada segi pdpc, hem dan
kokurikulum.
(GPK Hal Ehwal Murid)

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn Siti Aisyah binti Ibrahim

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP

33

A23 JAWATANKUASA PENGURUSAN PBPPP 1. Menghadiri mesyuarat dan taklimat
(e-Prestasi) pengurusan PBPPP yang dianjurkan oleh
JPN atau KPN.
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin
(Pengetua) 2. Mengadakan taklimat di sekolah kepada AJK
PBPPP dan penilai-penilai bagi memberi
Setiausaha : En Mohd Ibrahim bin Isa kefahaman tentang kehendak dan matlamat
(GPK Pentadbiran) PBPPP.

Urusetia : Pn Suriya binti Mohd Saad 3. Melaksanakan taklimat kepada guru-guru
(Ketua Pembantu Tadbir) sebagai persediaan untuk mengisi borang
keberhasilan dan juga berbaiah dengan
Ahli Jawatankuasa: penilai masing-masing untuk menetapkan KPI
Pn Anis Suraza binti Sued dan sasaran bagi tahun tersebut.

(GPK HEM) 4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian
En Yussaini bin Noran terhadap PYD masing-masing sekurang-
kurangnya 2 kali setahun dan mengisi markah
(GPK Kokurikulum) di dalam portal PBPPP secara online
Pn Hjh Siti Salina binti Sanusi mengikut tarikh yang ditetapkan oleh KPM.

(GKMP Teknik & Vokasional)

A24 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Menyediakan/ memastikan bilik mesyuarat Fail mesyuarat
dalam keadaan bersih guru
(Pengetua)
2. Menyediakan peralatan seperti kertas, alat Buku laporan
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa tulis dan mikrofon berfungsi dengan baik . taklimat guru

(GPK Pentadbiran) 3. Mencatatkan kehadiran guru dan Memo
melengkapkan borang pengesanan yang Pengetua /PK1 /
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued disediakan. PK HEM

(GPK Hal Ehwal Murid) 4. Mencatatkan agenda mesyuarat dan agenda
yang dibincangkan dalam mesyuarat /taklimat
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran sehingga selesai.

(GPK Kokurikulum) 5. Menyediakan draf minit mesyuarat / laporan
taklimat untuk semakan Pengetua/Guru
Setiausaha I : Cik Rina binti Abd Kahar Penolong Kanan dalam tempoh 3 hari
sebelum dicetak untuk diedarkan.
Setiausaha II : Cik Nor Hanani bt Ab Rahim
6. Mempamerkan 1 salinan minit mesyuarat/
Ahli Jawatankuasa: taklimat untuk tindakan guru.
Semua GKMP
Semua Guru Matapelajaran 7. Memastikan tempat mesyuarat/taklimat
tersusun kemas, suis ditutup, peralatan yang
dipinjam dipulangkan dan direkod
penggunaan

8. Memastikan bilik mesyuarat/taklimat selamat
sebelum ditinggalkan.

A25 JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF

(LaDaP) 1. Merancang program kursus dalaman Fail
perkembangan
/bersama anjuran PPD/JPN/KPM untuk guru staff

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin dan pekerja. Laporan
dokumentasi.
(Pengetua) 2. melaksana dan menilai aktiviti-aktiviti

Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa profesionalisme keguruan / pekerja yang

(GPK Pentadbiran) telah dirancang untuk penambah baikan.

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued 3. Melengkapkan maklumat untuk

(GPK Hal Ehwal Murid) pendokumentasian.

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran 4. Merekod semua kursus-kursus yang dihadiri

(GPK Kokurikulum) oleh staf sepanjang tahun.

Penyelaras : Pn Anita binti Mohamed Ali

Setiausaha : Cik Kanimoli a/p Subramaniam

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP
Pengerusi Kelab Staf
Ketua Pembantu Tadbir
Kaunselor

34

A26 JAWATANKUASA ANUGERAH 1. Menyediakan kertas kerja dan merancang
KECEMERLANGAN pelaksanaan Hari Anugerah Kecemerlangan /
Hari Q
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin
2. Mengadakan mesyuarat dengan pihak
(Pengetua) pengurusan tertinggi tentang perancangan
pelaksanaan Hari A.Kecemerlangan / Hari Q
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa
3. Melaksanakan mesyuarat dengan semua
(GPK Pentadbiran) guru tentang pelaksanaan Hari Anugerah
Kecemerlangan / Hari Q dan pembahagian
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued tugas.

(GPK Hal Ehwal Murid) 4. Memantau pelaksanaan awal, pertengahan
dan akhir Hari A.Kecemerlangan / Hari Q
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran
5. Memantau pelaksanaan Hari Anugerah
(GPK Kokurikulum) Kecemerlangan / Hari Q berjalan lancar dan
mengatasi masalah yang bakal timbul semasa
Penyelaras : Pn Anita binti Mohamed Ali hari jadi tersebut.

Setiausaha : Pn Azita binti Amli 6. Mengadakan post mortem Hari Anugerah
Kecemerlangan / Hari Q untuk mengenalpasti
Ahli Jawatankuasa: kekuatan dan kelemahan selain daripada
SU HEM untuk membuat laporan mengenainya.
SU Kokurikulum
Semua GKMP
Semua Ketua Panitia
Semua Guru Matapelajaran
Kaunselor

A27 JAWATANKUASA TRANSFORMASI 1. Menghadiri kursus modul Transformasi
SEKOLAH (TS25) Sekolah TS25 sebanyak lima kali. (5 Modul)

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Melaksanakan LDP berkenaan setiap modul
kepada semua guru untuk memberi
(Pengetua) kefahaman tentang TS25.

Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa 3. Merancang program berdasarkan modul TS25
untuk diaplikasi di sekolah sebagai cara untuk
(GPK Pentadbiran) mengubah sekolah ke arah yang terkini
seperti PAK 21, program-program online
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued seperti RPH, pelaporan setiap laporan
program dan lain-lain.
(GPK Hal Ehwal Murid)
4. Merancang mengubah sekolah secara
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran berperingkat dengan menumpukan kepada
penambahbaikan bilik-bilik khas sebelum
(GPK Kokurikulum) pengubahan di dalam kelas.

Penyelaras : Pn Anita binti Anuar 5. Sentiasa berkerjasama dengan Rakan Elit
(RE) TS25 dari IAB, IPG, PPD dan JPN dalam
Pen.Penyelaras : Pn Norazlinda binti Ibrahim hal ehwal pelaksanaan TS25 di sekolah.

Setiausaha : Pn Latifah binti Mohd Shariff

Pen.Setiausaha: Pn Siti Aisyah binti Ibrahim

Ahli Jawatankuasa:
Pn Linah binti Hamzah
En Irwan Shah bin Ishak
Pn Harnida binti Adenan
Pn Norliza binti Abdullah
Cik Rina binti Abd Kahar
Pn Siti Noor Azuma binti Ahmad Johari
Pn Hanizam binti Mohamed
En Khairulazhar bin Mohd
En Md Nor Aman Shah bin Bujang

35

A28 JAWATANKUASA HARI GRADUASI

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Menyediakan kertas kerja dan merancang
pelaksanaan Hari Graduasi
(Pengetua)
2. Mengadakan mesyuarat dengan pihak
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa pengurusan tertinggi tentang perancangan
pelaksanaan Hari Graduasi
(GPK Pentadbiran)
3. Melaksanakan mesyuarat dengan semua
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued guru tentang pelaksanaan Hari Graduasi
dan pembahagian tugas.
(GPK Hal Ehwal Murid)
4. Memantau pelaksanaan awal, pertengahan
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran dan akhir Hari Graduasi

(GPK Kokurikulum) 5. Memantau pelaksanaan Hari Graduasi
berjalan lancar dan mengatasi masalah
Penyelaras : Pn Anita binti Anuar yang bakal timbul semasa hari jadi tersebut.

Setiausaha : Pn Azita binti Amli 6. Mengadakan post mortem Hari Graduasi
untuk mengenalpasti kekuatan dan
Ahli Jawatankuasa: kelemahan selain daripada untuk membuat
SU Kurikulum laporan mengenainya.
SU Kokurikulum
Semua GKMP
Semua Ketua Panitia
Semua Guru Matapelajaran
Kaunselor

A29 JAWATANKUASA TAKWIM SEKOLAH

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Menyediakan , menyusun Takwin Sekolah
tahun semasa.
(Pengetua)
2. Memastikan Takwim Sekolah diikuti dan
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa berjalan lancar.

(GPK Pentadbiran) 3. Memberitahu warga sekolah berkaitan
Takwim sekolah.
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued

(GPK Hal Ehwal Murid)

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn Siti Aisyah binti Ibrahim

(Kaunselor)

Pen.Setiausaha :

Pn Nahdatul Shima bt Ajis

(Setiausaha Peperiksaan)

Pn Azita binti Amli

(Setiausaha Kurikulum)

Pn Nor Aini binti Mohd Latif

(Setiausaha Hal Ehwal Murid)

En Mohd Shafiq bin Yusof

(Setiausaha Kokurikulum)

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP

A30 JAWATANKUASA PA SISTEM SEKOLAH 1. Menyediakan dan mengendalikan peralatan PA

Sistem bagi semua program yang dijalankan.

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Menyelenggara peralatan yang sedia ada.

(Pengetua) 3. Menyusun jadual perlaksanaan program Radio

Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa Sekolah

(GPK Pentadbiran) 4. Memastikan Papan Info Layar dikemaskini

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued dengan maklumat terkini yang perlu

(GPK Hal Ehwal Murid) dipaparkan.

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Setiausaha : En Md Nor Aman Shah bin Bujang

Ahli Jawatankuasa:
En Khairul Azhar bin Mohd (PA Sistem)
Pn Siti Haniza binti Mohamed (Radio Sekolah)
Pn Maszura binti Md Jani (Info Layar)

36

37

PETUNJUK PRESTASI (KPI) UNIT AKADEMIK SMKSHK 2019

BIL PERKARA TOV KPI 2019
3.65 3.30
GPS Peperiksaan Awam : 5.92 5.60
PT3
1. SPM 4.25 3.90
3.92 3.60
GPS Peperiksaan Dalaman : 6.60 6.30
Tingkatan 1
2. Tingkatan 2
Tingkatan 4

% Lulus Ujian Bulanan/ PPT/PAT/ Pep. Awam T4 &T5 :
Bahasa Melayu
3. Sejarah 70.79 79 %
65.52 75 %
% Lulus Mata Pelajaran Teras Menengah Rendah : T1 : 40.63 % 60 %
Sains T2 : 40.63 % 60 %
T3 : 22.3 % 65 %
Matematik T1 : 45.36 % 65 %
4. T2 : 45.36 % 65 %
T3 : 19.60 % 45 %
Bahasa Inggeris T1 : 32.32 % 50 %
T2 : 32.32 % 50 %
T3 : 13.40 % 60 %

% Lulus Mata Pelajaran Teras & Elektif SPM : 43.96 % 60 %
Bahasa Inggeris 71.43 % 90 %
Fizik 100 % 100 %
5. Kimia 100 % 100 %
Biologi 52.46 % 70 %
Sains Teras

GPMP M.P. Elektif Men. Atas : 7.29
Fizik 6.71 6.5
Kimia 4.43
6. Biologi 8.00

Matematik Tambahan

% Lulus Semua M.P. (ABCD) : 66% 95 %
7. KAA 5A : 7 Minima 5A
6A : 3
Pencapaian PT3 (Bilangan A) : 7A : 3
KAA 8A : 1
9A : 3
8. 10A : 1

38

39

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH

BIL TUGAS PENILAIAN
JAWATANKUASA

B02 JAWATANKUASA AKADEMIK

1. Memastikan objektif dan matlamat akademik

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin sekolah tercapai.

(Pengetua) 2. Mewujudkan suasana pengajaran dan

Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa pembelajaran.

(GPK Pentadbiran) 3. Mencadangkan, membina dan mengurus

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued bahan bantuan mengajar.

(GPK Hal Ehwal Murid) 4. Membuat penilaian tentang prestasi

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran pembelajaran.

(GPK Kokurikulum) 5. Merancang strategi pengajaran dan

Penyelaras :Pn Hjh Siti Salina binti Sanusi pembelajaran.

Setiausaha : Pn Azita binti Amli 6. Menetapkan garis panduan penyediaan

Pen.Setiausaha : Pn Atilla binti Mohd Hassan Rancangan Kerja.

7. Menentukan pembahagian masa bagi

Ahli Jawatankuasa: penyediaan jadual waktu.

Semua GKMP 8. Mengadakan mesyuarat.

Semua Ketua Panitia 9. Meningkatkan mutu pengajaran dan

Setiausaha Peperiksaan pembelajaran bagi meningkatkan prestasi

Guru Media pelajar.

Kaunselor 10. Merancang dan melaksanakan kelas

Setiausaha Jadual Waktu pemulihan dan bimbingan.

11. Mengesan dan memastikan supaya sukatan

dan perancangan pelajaran dilaksanakan

dengan sempurna.

12. Merancang kursus dan pendedahan kepada

kakitangan akademik mengenai perkara baru

dalam pendidikan.

13. Menyebar bahan-bahan bacaan dan

maklumat mengenai pendidikan kepada guru.

14. Mengkaji analisis keptusan PT3, SPM dan

Peperiksaan Dalaman dan merangka projek

jangka pendek dan panjang mengatasi

kelemahan.

15. Mengkaji dan menilai buku-buku teks dan

buku tambahan yang digunakan oleh pelajar-

pelajar untuk menentukan kesesuaian dan

membuat pembetulan jika terdapat kesalahan.

16. Berusaha untuk membanyakkan bahan-bahan

sumber pendidikan di sekolah.

17. Memberi panduan kepada guru-guru mata

pelajaran.

18. Menggalakkan guru-guru menggunakan

komputer serta internet dalam pengajaran dan

pembelajaran.

19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang

diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke

semasa.

20. Mengadakan Majlis Anugerah Akademik.

40

B03 PENGURUSAN PANITIA

1. Menguruskan tiap-tiap Panitia dan membuat

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin perancangan program untuk setiap panitia. Fail Panitia

(Pengetua) 2. Menyelaras penulisan Rancangan tahunan

Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa dan mingguan mengikut semakan semula Laporan

(GPK Pentadbiran) Kurikulum. Program

Setiausaha : Pn Azita binti Amli 3. Membantu GKMP merancang perancangan

Pen.Setiausaha : Pn Atilla binti Mohd Hassan strategik dan pelan tindakan tahun semasa.

4. Mengendalikan mesyuarat panitia sekurang-

Ketua-ketua Panitia: kurangnya 4 kali setahun.

B.Melayu : Pn Latifah binti Mohd Sharif 5. Membuat ‘post mortem’ setiap subjek selepas

B.Inggeris : Cik Mohanah a/p Javalan peperiksaan

B.Arab : En Mohd Isa bin Mat Daud 6. Merancang program pengukuhan dan

B.Tamil : Pn Bavani a/p Perumal pemulihan bagi meningkatkan mutu/prestasi

Sejarah : Pn Nurul Adha binti Abu Talip akademik pelajar.

Geografi : En Mohd Shafiq bin Yusoff 7. Menyelaras penyediaan soalan ujian /

Matematik : Pn Nuraliza binti Hamdan peperiksaan danmembuat analisis keputusan

Sains : Pn Norhidayah binti Ramlan setiap kali selesai ujian/peperiksaan.

Pend.Islam : Pn Siti Asmah binti Ab Manan

Pend.Moral :Cik Rina binti Abd Kahar

PSV : Pn Atilla binti Mohd Hassan

PJPK : Pn Maszura binti Md Jani

PSK : Pn Siti Noor Azuma Ahmad Johari

Ekonomi : Pn Harnida binti Adenan

Perniagaan : Pn Bavani a/p Perumal

Perakaunan : Pn Farah Nabila binti Norsham

S.Pertanian : Pn Zuraida binti Yaman

SRT : Pn Rahimah binti Mohd Arsat

M.Tambahan: Pn Haryati binti Ali

Biologi : En Wan Raalzizi bin Wan Rahimi

Kimia : Pn Azita binti Amli

Fizik : Pn Wan Noor Asimah bt Wan Ilias

ASK : Pn Norazlinda binti Ibrahim

RBT : En Khairulazhar bin Mohd

B04 PENYELARAS BILIK/BENGKEL

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Merancang, menyusun, melaksana dan Buku/Fail
memantau bilik/bengkel berkaitan. Penggunaan
(Pengetua) Bilik
2. Menyusun jadual penggunaan bilik/bengkel
Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa berkaitan.

(GPK Pentadbiran) 3. Menyimpan data atau maklumat berkaitan
penggunaan bilik berkenaan.
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued
41
(GPK Hal Ehwal Murid)

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Setiausaha : En Mohd Syafiq bin Yusoff

Ahli Jawatankuasa:
Pn Nuraliza binti Hamdan

(Makmal Matematik)
Pn Norliza binti Abdullah

(Makmal ICT)
Pn. Siti Noor Azuma bt Ahmad Johari

(Bengkel Elektrik & Elektronik/Paip)
Pn. Rahimah Binti Mohd Arsat

(Bengkel ERT)
Pn Zuraida binti Yaman

(Bengkel Sains Pertanian)
Pn. Siti Haniza binti Mohamed

(Bengkel PVMA)
En Khairulazhar bin Mohd

(Bengkel Kayu & Logam)
En Md Nor Aman Shah bin Bujang

(Bilik Sukan )
Pn Maszura binti Md Jani

(Bilik PJK)

Pn Atilla binti Mohd Hassan
(Bilik Gerak Minda)

En Abdul Hisham bin Udin
(Bilik SPBT)

Pn Latifah Binti Mohd Shariff
(Makmal Bahasa)

Cik Mohanah a/p Javalan
(SAL Room)

Pn Suryani binti Ab Rahman
(Kios Usahawan Muda)

Pn Nurul Adha binti Abu Talip
(Bilik Sejarah)

En Mohd Shafiq Bin Yusoff
(Galeri Sejarah)

En Mohd Isa bin Mat Daud
(Surau Sekolah)

Pn. Zuraida binti Yaman
(Bilik Kesihatan)

Pn Atilla binti Mohd Hassan
(Bilik Seni Visual)

Pn Latifah binti Mohd Sharif
(Bilik Dokumentasi Sekolah)

Pn Hanizam binti Mohamed
(Bilik Disiplin)

Pn Nor Aini binti Mohd Latif
(Bilik Pendidikan Islam)

Cik Rina binti Abd Kahar
(Bilik Pendidikan Moral)

Pn Bavani a/p Perumal
(Bilik Bahasa Tamil)

En Mohd Ibrahim bin Isa
(Bilik PIBT)

B05 JAWATANKUASA PENGURUSAN PUSAT 1. Menyediakan perancangan jangka panjang Pemantauan
SUMBER dan jangka pendek. PSPN
Penyelaras
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Memperbanyakkan koleksi PSS. PKG
3. Mempertingkatkan penggunaan PSS.
(Pengetua) 4. Memastikan kelengkapan PSS.
5. Memastikan keselesaan PSS.
Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa 6. Memastikan pengurusan PSS berjalan lancer.
7. Pengagihan beban tugas.
(GPK Pentadbiran) 8. Merancang kursus dan bengkel dalam dan

Setiausaha : Pn Suryani binti Ab Rahman luar untuk guru dan pelajar PSS.
9. Penyebaran maklumat kepada guru dan
(Guru Media)
pelajar mengenai PSS dan penggunaannya.
Ahli Jawatankuasa: 10. Memastikan buku stok kemaskini.
Semua GKMP 11. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan
Semua Ketua Panitia
Setiausaha Peperiksaan PSS.
Kaunselor 12. Memastikan peraturan PSS dilaksanakan dan

dipatuhi.
13. Merancang aktiviti dan melaksanakannya.
14. Menilai perjalanan PSS dan membuat

tindakan susulan.
15. Memastikan keselamatan semua bahan

bantuan mengajar yang menggunakan
elektrik.

42

B06 JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER GURU MEDIA/PENYELARAS PSS Fail Aktiviti
SEKOLAH 1. Menyelaras semua program yang dirancang. NILAM
2. Membentuk Lembaga Pusat Sumber dan
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin Rekod
Perpustakaan dan mengadakan mesyuarat. membaca
(Pengetua) 3. Menyediakan jadual kerja bagi pekerja Pusat NILAM

Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa Sumber dan Perpustakaan.
4. Menyediakan undang-undang dan peraturan
(GPK Pentadbiran)
Pusat Sumber dan Perpustakaan.
Penyelaras : Pn Suryani binti Ab Rahman 5. Menceriakan PSS.
6. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran
Ahli Jawatankuasa:
Pn Nuraliza binti Hamdan kepada pihak yang memerlukannya.
7. Membantu melaksanakan program
(Makmal Matematik)
Pn Norliza binti Abdullah Perkembangan Staf.
8. Bertindak sebagai pengubung antara pihak
(Makmal ICT)
Pn. Siti Noor Azuma bt Ahmad Johari sekolah dengan agensi kerajaan dan swasta
dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan
(Bengkel Elektrik & Elektronik/Paip) aktiviti PSS.
Pn. Rahimah Binti Mohd Arsat
GURU PERPUSTAKAAN
(Bengkel ERT) 1. Mengurus perlantikan pengawas PSS.
Pn Zuraida binti Yaman 2. Menyediakan peraturan penggunaan

(Bengkel Sains Pertanian) perpustakaan.
Pn. Siti Haniza binti Mohamed 3. Memastikan peraturan ini difahami dan

(Bengkel PVMA) dipatuhi oleh semua pelajar.
En Khairulazhar bin Mohd 4. Melatih pengawas PSS yang baru dengan

(Bengkel Kayu & Logam) peraturan dan keadaan di perpustakaan.
En Md Nor Aman Shah bin Bujang 5. Menyediakan anggaran perbelanjaan

(Bilik Sukan ) tahunan.
Pn Maszura binti Md Jani 6. Menyediakan senarai buku yang patut dibeli

(Bilik PJK) mengikut keutamaan.
Pn Atilla binti Mohd Hassan 7. Mengurus pembelian buku.
8. Merekodkan buku perolehan dalam buku stok.
(Bilik Gerak Minda) 9. Mengkelaskan buku mengikut sistem yang
Pn Norhidayah binti Ramlan
digunakan di sekolah.
(Bilik SPBT) 10. Melaksanakan aktiviti yang telah
Pn Latifah Binti Mohd Shariff
dirancangkan.
(Makmal Bahasa) 11. ‘Merawat’ buku.
Cik Mohanah a/p Javalan 12. Menguruskan hapuskira buku.
13. Membuat laporan tahunan untuk rekod.
(SAL Room)
Pn Suryani binti Ab Rahman GURU MEDIA/PENYELARAS PSS
1. Memastikan alat-alat BBM/APD/Komp. Yang
(Kios Usahawan Muda)
Pn Nurul Adha binti Abu Talip berkuasa elektrik dan bahan
software/hardware sentiasa dalam keadaan
(Bilik Sejarah) baik.
En Mohd Shafiq Bin Yusoff 2. Melaporkan kepada penyelaras PSS jika
berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan.
(Galeri Sejarah) 3. Mengemas, menyimpan dan menentukan
En Mohd Isa bin Mat Daud bahawa alat-alat tersebut sentiasa selamat
dan tidak rosak selepas digunakan.
(Surau Sekolah) 4. Mengadakan peraturan dan cara-acara
Pn. Zuraida binti Yaman penggunaan BBM / APD / K.
5. Mengurus penggunaan BBM / APD / K secara
(Bilik Kesihatan) berterusan.
Pn Atilla binti Mohd Hassan 6. Menyelaras rancangan TV Pendidikan
mengikut jadual waktu sekolah.
(Bilik Seni Visual) 7. Memastikan keselamatan BBM / APD / K.
Pn Latifah binti Mohd Sharif 8. Membantu Pengetua dalam urusan pemilihan,
sebut harga alat-alat BBM / APD / K.
(Bilik Dokumentasi Sekolah) 9. Menggalakkan penggunaan alat BBM / APD /
Pn Hanizam binti Mohamed K dalam pengajaran dan direkodkan.
10. Memastikan bilik BBM / APD / K sentiasa
(Bilik Disiplin) kemas, selamat dan ceria.
Pn Nor Aini binti Mohd Latif 11. Menyediakan Laporan Tahunan BBM / APD

(Bilik Pendidikan Islam)
Cik Rina binti Abd Kahar

(Bilik Pendidikan Moral)
Pn Bavani a/p Perumal

(Bilik Bahasa Tamil)
En Mohd Ibrahim bin Isa

(Bilik PIBT)

43

PENYELARAS NILAM
1. Membantu pihak sekolah membuat pengredan

buku.
2. Mengedar Buku Rekod Membaca yang

disediakan olehPersatuan Pusat Sumber
Sekolah Negeri Sembilan Darul Khusus.
3. Membantu setiausaha menganjurkan sebarang
aktiviti untuk menyokong Program NILAM.

SETIAUSAHA (Guru PSS)
1. Menyimpan rekod,minit mesyuarat dan surat

menyurat.
2. Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal-hal

berkaitan.
3. Menyediakan laporan berkala dan laporan

tahunan bertulis untuk dikemukakan kepada
Urusetia Negeri dan salinan kepada Pengerusi.
4. Menyediakan pangkalan data dan maklumat-

Maklumat yang berkaitan Program NILAM.
5. Membuat analisis Program NILAM berdasarkan

data terkumpul.
6. Memasukkan dan mengemaskini data dari

masa ke semasa.
7.Menjadi urusetia untuk pemberian anugerah

NILAM peringkat sekolah.
8. Menganjurkan aktiviti Program NILAM peringkat

sekolah.

B07 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU 1. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan Jadual Waktu
SEKOLAH guru.

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Menyediakan peruntukan waktu mengajar
mengikut mata pelajaran.
(Pengetua)
3. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan
Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa waktu yang sesuai.

Penyelaras (GPK Pentadbiran) 4. Menentukan kesesuaian masa untuk mata
: Pn Sa’aidah binti Duralim pelajaran tertentu.

Setiausaha : En Abdul Hisham bin Udin 5. Menentukan penggunaan bengkel dan
maklumat.
Pen.Setiausaha : Pn Zuraida binti Yaman
6. Menentukan corak jadual waktu yang
Ahli Jawatankuasa: digunakan seperti JW anjal dan JW blok.
Semua GKMP
Pn Norliza binti Abdullah 7. Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas
yang diajar.

8. Memastikan jadual waktu induk dan
persendirian disediakan pada waktu tertentu.

9. Membuat pindaan jika perlu.
10. Memastikan salinan jadual waktu dihantar

kepada Pengetua dan dipaparkan untuk
makluman semua.
11. Berusaha menggunakan komputer dalam
pengurusan jadual waktu.

44

B08 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN SEKOLAH TUGAS SETIAUSAHA PENILAIAN Fail
PSIKOMETRIK peperiksaan
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin
1. Merekodkan data dapatan penilaian setiap Dokumentasi
(Pengetua) pelajar mengikut tingkatan di dalam rekod prestasi
Penilaian Psikometrik pelajar
Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa
2. Menyediakan laporan Penilaian Psikometrik
(GPK Pentadbiran) setiap pelajar mengikut tingkatan.

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued 3. Menyerahkan Laporan Penilaian Psikometrik
kepada semua pelajar Tingkatan 3
(GPK Hal Ehwal Murid)
TUGAS SETIAUSAHA PAJSK
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn Nahdatul Shima bt Ajis

Ahli Jawatankuasa: 1. Mengurus perekodan data penglibatan pelajar
a. Pentaksiran Pusat dalam Unit Beruniform/Kelab dan
Persatuan/Sukan dan
Penyelaras : Pn Nahdatul Shima binti Ajis Permainan/Eksrakurikulum dengan bantuan
SU SPM : En Wan Raalzizi b Wan Rahimi guru kelas di dalam Aplikasi PAJSK
SU PT3 : Cik Nor Hanani binti Ab Rahim
SU Pep.Dalaman : Pn Nahdatul Shima bt Ajis 2.Menguruskan dan menyerahkan Laporan
PAJSK pelajar Tingkatan 3
b. Pentaksiran Bilik Darjah(PBD)
TUGAS SETIAUSAHA SEGAK
Penyelaras : Pn Nor Aini bt Mohd Latif
1. Mengurus perekodan data SEGAK pelajar
AJK Pemantauan : Pn Anita bt Mohamed Ali dalam dengan bantuan guru PJK 2 kali
AJK Latihan : Pn Sa’aidah binti Duralim setahun di dalam Aplikasi PAJSK

AJK Penyelarasan: Pn Anita binti Anuar 2.Menguruskan dan menyerahkan Laporan
SEGAK pelajar Tingkatan 3
AJK Pementoran :Pn Siti Salina bt Sanusi
TUGAS SETIAUSAHA PENILAIAN PBD
SU PBD Ting 1 : Pn Rahimah Mohd Arsat
1. Mengurus perekodan PBD pelajar oleh guru
SU PBD Ting 2 : Cik Mohanah a/p Javalan mata pelajaran mengikut tingkatan di dalam
Templat PBD
SU PBD Ting 3 : Pn Nor Aini binti Abd Latif
2.Menguruskan dan menyerahkan Laporan PBD
c. PAJSK pelajar Tingkatan 3
Penyelaras : Pn Farah Nabila binti Norsham
(PAJSK)
Penyelaras : Pn Maszura binti Mohd Jani
(SEGAK)

d. Psikometrik
Penyelaras : Pn Siti Aisyah binti Norsham

e. ULBS
Penyelaras BM : Pn Latifah binti Mohd Sharif
Penyelaras BI : Cik Mohanah a/p Javalan

B09 JAWATANKUASA PENILAIAN DAN TUGAS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN Laporan
PEPERIKSAAN 1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan Psikometrik

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin peringkat sekolah. Laporan
2. Menyediakan jadual pembina soalan. PAJSK
(Pengetua) 3. Menguruskan percetakan, pembahagian dan
SEGAK
Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa tempat menyimpan kertas soalan.
4. Memastikan keselamatan. Laporan PBD
(GPK Pentadbiran) 5. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued kepada pengawas peperiksaan sebelum
peperiksaan dijalankan.
(GPK Hal Ehwal Murid) 6. Memastikan skema jawapan disediakan oleh
ahli panel penggubalan soalan.
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran 7. Memastikan jadual waktu peperiksaan kertas
jawapan mengikut jangka masa yang
(GPK Kokurikulum) ditetapkan.
8. Memastikan kertas soalan disimpan untuk
Setiausaha : Pn Nahdatul Shima binti Ajis rujukan.
9. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa
Ahli Jawatankuasa: dengan guru untuk membincangkan kemajuan
En Wan Raalzizi bin Wan Rahimi pelajar.

(Setiausaha SPM)
Cik Nor Hanani binti Ab Rahim

(Setiausaha PT3)
Pn Nahdatul Shima binti Ajis

(Setiausaha Peperiksaan Dalaman)
Semua Ketua Panitia

45

TUGAS SETIAUSAHA PT3 DAN SPM
1. Memberi penerangan tentang hal-hal

berkaitan peperiksaan kepada guru tingkatan.
2. Mengedarkan borang-borang kemasukan

peperiksaan (Borang Sekolah dan Borang
Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan
kerjasama guru tingkatan.
3. Menghadiri taklimat peperiksaan yang
berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN
dan Lembaga Peperiksaan.
4. Mengumpulkan dan menyemak borang-
borang (Borang Sementara) dengan
kerjasama guru tingkatan.
5. Mengisi borang komputer kemasukan
peperiksaan PT3 dan SPM.
6. Memasukkan data pelajar ke dalam komputer
dan membuat salinan untuk JPN, Lembaga
Peperiksaan dan sekolah.
7. Memaklumkan kepada Penolong Kanan HEM
jika ada pelajar yang tidak mampu membayar
dan memerlukan bantuan PIBG/Tabung
Kebajikan Sekolah untuk tindakan
selanjutnya.
8. Menguruskan borang-borang yang berkaitan
dengan peperiksaan PT3 dan SPM:
b) Analisis kertas soalan
c) Borang kewangan
d) Borang keterangan pelajar yang tidak

memiliki kad pengenalan
e) Borang-borang lain yang berkaitan
9. Menentukan bilik-bilik darjah yang akan
digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis
dan peperiksaan lisan.
10. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi
bilik peperiksaan dalam 4 salinan.
11. Menyediakan label meja calon yang ditampal
di atas meja.
12. Menyediakan perkara-perkara berikut dalam
peperiksaan; almari, jam, cop sekolah/ lakri
kapur, pemadam dan lain-lain.
13. Menyediakan papan tunjuk arah untuk
digunakan semasa peperiksaan.
14. Menyediakan Jadual Pelaksanaan Ujian Lisan
B. Melayu & B. Inggeris PT3 & SPM.
15. Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan
kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan
untuk calon persendirian jika ada.
16. Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata
Pelajaran / Ketua Panitia dalam menentukan
kelancaran perjalanan peperiksaan amali /
pendidikan seni.
17. Setiausaha peperiksaan PT3 dan SPM
mestilah berada di sekolah pada hari terakhir
peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah
ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan
dikembalikan ke pejabat.
18. Mendapatkan 3 set soalan PT3 dan SPM
untuk rujukan sekolah.
19. Menyelaraskan persediaan sijil untuk
Penilaian Kendalian Sekolah Menengah
(PKSM).
20. Menganalisis keputusan peperiksaan dengan
bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran.
21. Menggunakan analisis keputusan
peperiksaan/ujian untuk tindakan susulan
memulihkan dan meningkatkan pengajaran
dan pembelajaran.

46

B10 JAWATANKUASA PENCERAPAN PDPC &

BUKU LATIHAN 1. Merancang dan menyediakan jadual Laporan

penyeliaan pdp dan pemeriksaan buku latihan. penyeliaan

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Memantau pelaksanaan penyeliaan yang

(Pengetua) dijalankan.

Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa 3. Mengadakan postmortem untuk membuat

(GPK Pentadbiran) analisis dan tindakan susulan.

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued 4. Membuat dokumentasi untuk rujukan.

(GPK Hal Ehwal Murid)

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn Hjh Siti Salina binti Sanusi

(GKMP Teknik & Vokasional)

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP
Semua Ketua Panitia

B11 JAWATANKUASA MBMMBI 1. Membaca dan memahami pekeliling/surat
pekeliling yang berkaitan dengan MBMMBI
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin yang diedarkan dari semasa ke semasa Fail MBMMBI

(Pengetua) 2. Merancang dan melaksanakan Laporan
kursus/program peningkatan Bahasa Inggeris program
Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa kepada guru dan pelajar

(GPK Pentadbiran) 3. Melaksana, memantau dan menilai program-
progaram yang dirancang untuk
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued penambahbaikan dari semasa ke semasa.

(GPK Hal Ehwal Murid) 4. Memantau bahan-bahan MBMMBI yang
dibekalkan digunakan paling optimum oleh
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran guru dan pelajar.

(GPK Kokurikulum) 5. Memastikan dokumentasi MBMMBI kemaskini
dan disimpan di tempat yang sesuai untuk
Penyelaras : Pn Anita binti Mohamed Ali semakan.

(GKMP Bahasa)

Setiausaha MBM : Pn Latifah binti Mohd Shariff

Setiausaha MBI : Cik Mohanah a/p Javalan

B12 JAWATANKUASA PENINGKATAN PRESTASI

AKADEMIK 1. Menilai pencapaian prestasi akademik setiap

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin tingkatan.
2. Meneliti ‘post mortem’ Peperiksaan PT3 dan

(Pengetua) SPM yang lepas.

Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa 3. Menyusun, merancang program peningkatan

(GPK Pentadbiran) prestasi tiap tingkatan.

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued 4. Menyusun, merancang program peningkatan

(GPK Hal Ehwal Murid) keputusan PT3 dan SPM

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)
Penyelaras SPM : Pn Sa’aidah bt Duralim

Penyelaras PT3 : Pn Hjh Siti Salina bt Sanusi

Setiausaha SPM : Pn Harnida bt Adenan

Setiausaha PT3 : Pn Atilla binti Mohd Hassan

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP
Semua Ketua Panitia
Setiausaha Peperiksaan
Kaunselor

47

B13 JAWATANKUASA 3 PENJURU 1. Merancang program Tiga Penjuru yang
melibatkan murid,guru dan penjaga.
Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin
2. Memastikan Program Tiga Penjuru
(Pengetua) dilaksanakan berdasarkan ketetapan berikut:-
a. Tingkatan 1, 2 dan 4 – berdasarkan
Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa keputusan peperiksaan Pertengahan Tahun

(GPK Pentadbiran) b. Tingkatan 3 dan 5 – berdasarkan keputusan
Peperiksaan Pertengahan Tahun dan
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued Percubaan PT3/SPM

(GPK Hal Ehwal Murid) 3. Memastikan Program 3 Penjuru menjadi medan
ibu bapa/penjaga memperoleh maklumat
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran perkembangan prestasi akademik, sahsiah dan
disiplin murid.
(GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn Azita binti Amli

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP
SU HEM
SU Kokurikulum
Setiausaha Peperiksaan
Guru Kelas
Guru Disiplin
Kaunselor

B14 JAWATANKUASA PAK 21

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Merancang program berkenaan PAK 21
kepada guru dan murid untuk memberi
(Pengetua) kefahaman dan pengetahuan terkini
berkenaan PAK 21.
Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa
2. Mengaplikasi PAK 21 di dalam kelas terutama
(GPK Pentadbiran) pada PDPC dan juga prasarana di dalam kelas
dengan pemberitahuan dan makluman pada
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued mesyuarat guru dan kurikulum oleh pihak
pengurusan.
(GPK Hal Ehwal Murid)
3. Melaksanakan learning walks di kalangan
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran pihak pengurusan untuk memastikan
pelaksanaan PAK21 dijalankan di dalam kelas-
(GPK Kokurikulum) kelas setiap kali waktu pdpc olehguru-guru

Penyelaras : Pn Hjh Siti Salina bt Sanusi

Setiausaha : Pn Nuraliza binti Hamdan

Ahli Jawatankuasa:
Pn. Norliza binti Abdullah (Penyelaras ICT)
Pn Linah binti Hamzah
En Irwan Shah bin Ishak
Cik Rina binti Abd Kahar

B15 JAWATANKUASA PROFESSIONAL 1. Mengadakan taklimat berkenaan PLC kepada
LEARNING COMMUNITY (PLC) guru.

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Menyebarluas maklumat terkini mengenai
PLC.
(Pengetua)
3. Mengarahkan setiap panitia mengumpul dan
Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa menyusun PLC-lesson study yang telah
dijalankan untuk rujukan guru. Satu Panitia-
(GPK Pentadbiran) Satu Fail untuk Lesson Study sahaja.

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued

(GPK Hal Ehwal Murid)

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Penyelaras : Pn Anita binti Mohamed Ali

Setiausaha : Pn Hanizam binti Mohamed

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP
Semua Ketua Panitia

48

B16 JAWATANKUASA KBAT

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Merancang dan melaksanakan program
membudayakan KBAT
(Pengetua)
2. Merancang dan menghasilkan bahan edaran
Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa untuk promosi KBAT

(GPK Pentadbiran) 3. Membantu pentadbir memantau
perlaksanaan KBAT
N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued

(GPK Hal Ehwal Murid)

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

Penyelaras (GPK Kokurikulum)
: Pn Sa’aidah Binti Duralim

Setiausaha : Pn Norhidayah binti Ramlan

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP
Semua Ketua Panitia

B17 JAWATANKUASA VLE FROG

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Memastikan semua guru telah membuka dan

(Pengetua) menyunting Dashboard masing-masing
2. Membantu guru-guru dalam permasalahan
Timb. Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa
menyunting dan menyiapkan ‘site’ PdP
(GPK Pentadbiran) 3. Memastikan guru-guru memaksimumkan

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued penggunaan Dongle Yes dalam PdP
4. Memberi pendedahan dan menyebar luaskan
(GPK Hal Ehwal Murid)
penggunaan Frog VLE dalam kalangan murid
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran 5. Memantau penggunaan Frog VLE dan

(GPK Kokurikulum) mengemaskini Dashboard Admin dan
sekolah.
Penyelaras : Pn Anita binti Anuar

Setiausaha : Pn Linah binti Hamzah

Pen. S.Usaha : Pn Norliza binti Abdullah

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP
Semua Ketua Panitia

B18 JAWATANKUASA MMI

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 1. Mengenalpasti guru yang tidak hadir sebab
sakit / kursus / mesyuarat untuk dilaksanakan
(Pengetua) program MMI

Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa 2. Merencana program atau aktiviti bagi murid-
murid yang tiada guru untuk jangka masa
(GPK Pentadbiran) yang lama.

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued 3. Menyelaras bahan-bahan pdp untuk murid-
murid sebagai kerja latihan pada waktu relief.
(GPK Hal Ehwal Murid)
4. Menyediakan laporan MMI setiap bulan dan
N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran dihantar kepada Pengetua.\

(GPK Kokurikulum) 5. Menyediakan jadual program MMI sekiranya
perlu.
Setiausaha : En Zakaria bin Abu Bakar

Ahli Jawatankuasa:
Semua GKMP
Semua Ketua Panitia

49

B19 JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN/ 1. Merancang kajian tindakan berdasarkan isu Laporan
INOVASI SEKOLAH utama yang dihadapi dalam unit/bidang masing- Kajian
masing. Tindakan

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin 2. Melaksanakan kajian tindakan
3. Membuat laporan perancangan, pelaksanaan
(Pengetua)
dan hasil daripada kajian tindakan dan
Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa diserahkan kepada Penyelaras untuk
pendokumentasian
(GPK Pentadbiran)

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued

(GPK Hal Ehwal Murid)

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran

(GPK Kokurikulum)

Penyelaras : Pn Anita binti Mohamed Ali

Setiausaha:

Pn Azita binti Amli (SU Kurikulum)

Pn Nor Aini binti Mohd Latif (SU HEM)

En Mohd Shafiq bin Yusof (SU Kokurikulum)

Jawatankuasa:
Semua GKMP
Semua KP
Semua SU Unit Kurikulum
Semua SU Unit HEM
Semua SU Unit Kokurikulum

B20 JAWATANKUASA PBL (KMR)

1. Merancang dan menyelaras semua aktiviti Produk PBL/

Pengerusi : Pn Zainab binti Samsuddin berbentuk inovasi/pbl (KMR) peringkat sekolah. Inovasi

(Pengetua) 2. Menentukan dan memilih Bidang/Panitia yang

Timb.Pengerusi : En Mohd Ibrahim bin Isa terlibat dalam pertandingan Inovasi/PBL di

(GPK Pentadbiran) peringkat daerah/negeri.

N.Pengerusi I : Pn Anis Suraza binti Sued 3. Membuat jadual pelaksanaan projek

(GPK Hal Ehwal Murid) Inovasi/PBL (KMR) peringkat sekolah.

N.Pengerusi II : En Yussaini bin Noran 4. Membuat laporan pelaksanaan

(GPK Kokurikulum) Inovasi/PBL (KMR)
: Pn Sa’aidah binti Duralim
Penyelaras

Setiausaha I : Cik Mohanah a/p Javalan

Setiausaha II : Cik Nurul Bashirah Abu Bakar

Jawatankuasa:
Semua GKMP
Semua KP

50


Click to View FlipBook Version