The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku ini merupakan panduan untuk seluruh warga SK Puchong Jaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab sepanjang sesi 2020.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nor Azila Jamil, 2019-12-25 02:40:01

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH

Buku ini merupakan panduan untuk seluruh warga SK Puchong Jaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab sepanjang sesi 2020.

SENARAI KANDUNGAN Mukasurat

Bil Perkara 1
1. PENGURUSAN PENTADBIRAN 2
3
• Bicara Guru Besar 4
• Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 5
• Misi dan Visi Kementerian Pelajaran Malaysia 6
• Nilai & Visi Sekolah Hari Kelepasan AM 7
• Perincian Penggal Persekolahan 8
• Hari Kelepasan AM Persekutuan dan Negeri Selangor 9
• Latar Belakang Sekolah 10
• Piagam Pelanggan 11
• Fokus Utama Sekolah 12
• Waktu Persekolahan 13
• Carta Organisasi Sekolah 13 - 14
• Senarai Nama Guru Dan Staf Sekolah 15
• Senarai Nama Guru Kelas dan Guru Pembantu 16 - 17
• Peranan Guru Kelas dan Guru Pembantu 18
• Senarai Nama Guru Penyelaras dan Peranan 19
• Etika Berpakaian Penjawat Awam 20
• Jadual Pencerapan 21 - 25
• Tatacara Majlis Perhimpunan 26 - 30
• Panduan Guru Bertugas Mingguan 31
• Jadual Guru Bertugas
• Jawatankuasa Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah 32
• Pelan Bangunan dan laluan kecemasan 33 -34
2. PENGURUSAN KURIKULUM 35 - 42
• Carta Organisasi Kurikulum
• Kalender Akademik 43
• Jawatankuasa Induk Kurikulum 44 -45
• Jadual Penyemakan Buku Latihan Murid
• Pengurusan Ujian Formatif dan Sumatif 46
• Muka Depan Peperiksaan 47 - 50
• Analisa Upsr 2015 - 2019
3. PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID 51
• Visi MIsi Hal Ehwal Murid 52 - 53
• Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid 54 - 57
• Matlamat Strategik Pengurusan Hal Ehwal Murid 58 - 59
• Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 60 - 76
• Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid 77 - 81
• Takwim Pengurusan Unit Hal Ehwal Murid
4. PENGURUSAN KOKURIKULUM 82
• Visi Misi Kokurikulum 83 - 90
• Carta Organisasi Kokurikulum 91 -96
• Tugas dan Tanggungjawab Jawatankuasa 97 - 108
5. Takwim Pengurusan 2020

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

Pengurusan

P EN TA DB I R AN

SK Puchong Jaya

2020

0

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

BICARA GURU BESAR

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah kerana dengan izin-
Nya kita masih lagi diberi kekuatan dan kesungguhan untuk menjadi pendidik. Ucapan setinggi-tinggi
tahniah dan terima kasih saya tujukan kepada Jawatankuasa Buku Panduan Pengurusan dan Takwim
Sekolah Sesi 2020 kerana telah berjaya menyempurnakan buku ini. Sesungguhnya Buku Panduan
Pengurusan ini sangat penting sebagai rujukan dan garis panduan kepada para guru dan kakitangan
Pelaksana (AKP) dalam rangka merancang serta melaksanakan program dengan lebih efisien dan
berfokus.

Ruang dan peluang ini juga saya ambil untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga
SKPJP kerana telah bertungkus-lumus serta berpenat lelah melaksanakan tugas yang diamanahkan
untuk sesi persekolahan 2019 yang lalu. Justeru, bagi tahun 2020 ini, sekali lagi saya menuntut seluruh
warga SKPJP menjadi arkitek sosial dalam memberi pendidikan, menyampaikan ilmu, membentuk
peribadi dan sahsiah sekaligus menjana potensi murid ke arah lebih optimum. Budayakanlah budaya
kerja cemerlang dan berpasukan dengan tagline “befriend” dalam menyantuni anak-anak didik kita.

Pada kesempatan ini juga, saya menyeru kepada semua guru sekolah ini agar peka terhadap
perubahan semasa dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik yang semakin mencabar. Seiring
dengan peredaran masa, peranan guru juga turut berubah. Oleh itu, para guru mestilah sentiasa
memperlengkap diri serta bersedia untuk menyambut sebarang perubahan yang berlaku dalam dunia
pendidikan. Guru perlu menunjukkan kecemerlangan sebagai pemimpin dalam organisasi yang
dipimpin serta bertanggungjawab terhadap aspek Pengajaran dan Pemudahcaraan, seterusnya dapat
memacu perkembangan akademik serta sahsiah murid. Dalam komuniti masyarakat, guru harus
menjadi contoh kepimpinan yang dihormati. Guru perlu menjadi suri teladan yang baik atau uswatun
hasanah kepada murid, ibu bapa dan komuniti. Justeru, selain mempunyai ilmu yang tinggi dan
relevan, penampilan diri yang positif, berketerampilan, ketinggian budi pekerti serta sedia memikul
tanggungjawab dan amanah amatlah dituntut.

Akhir kata, semoga sesi tahun 2020 ini, SK Puchong Jaya akan dapat mencapai prestasi yang
lebih memberangsangkan dalam bidang akademik, kokurikulum serta kemenjadian murid. Apa-
apapun cabaran dan transformasi yang mendatang, kita harus berfikiran positif dan menerima dengan
minda yang terbuka. Bulatkan tekad, gandakan usaha untuk tahun 2020. Saya amat percaya bahawa
ada jalan untuk berubah bagi yang mahu berusaha dan saya juga yakin bahawa selalu ada jalan menuju
kejayaan bagi orang yang sentiasa berdoa serta bertawakal.

“Saya bukan orang yang hebat tetapi mahu belajar dari orang yang hebat,
Saya orang biasa tetapi saya ingin menjadi orang luar biasa dan

Saya bukan orang istimewa tetapi akan jadi orang istimewa jika mahu berusaha”.

Ikhlas,
MD NASRI BIN SUPIAN
Guru Besar SK. Puchong Jaya

1

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025

5 ASPIRASI SISTEM 6 ASPIRASI MURID
Akses Pengetahuan
Kualiti
Ekuiti Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Perpaduan Kemahiran Dwibahasa
Kecekapan Etika dan Kerohanian

Identiti Nasional

11 ANJAKAN UTAMA

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada Pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan

digalakkan mempelajari Bahasa tambahan.
3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
4. Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan.
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.
6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian.
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

9 KEBERHASILAN UTAMA

1. 100% literasi murid dalam BI dan BM dan menguasai kemahiran numerasi selepas 3 tahun
persekolahan : sasaran untuk BI akan ditentukan selepas garis asas diperolehi.

2. 92% prasekolah, 98% sekolah rendah dan 95% enrolmen menengah rendah.
3. Pengurangan 25% jurang bandar dan luar bandar.
4. Prestasi Malaysia pada purata antarabangsa dalam kitaran TIMSS and PISA seterusnya.
5. 100% enrolmen prasekolah hingga menengah rendah, 90% enrolmen menengah atas.
6. 50% pengurangan jurang bandar/luar bandar, 25% pengurangan jurang sosio ekonomi dan jantina.
7. Pencapaian Malaysia pada kedudukan negara sepertiga teratas dalam TIMSS and PISA.
8. Mengekalkan atau meningkatkan enrolmen.
9. Mengekalkan atau mengurangkan jurang bandar dan luar bandar, 50% pengurangan jurang sosio

ekonomi dan jantina.

3 GELOMBANG

Gelombang 1 (2013 – 2015)
Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada

kemahiran utama
Gelombang 2 (2016 – 2020)
Memacu peningkatan sistem
Gelombang 3 (2021 – 2025)
Mengajak kearah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir urus kendiri

2

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

MISI DAN VISI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terbaik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi

Negara

MATLAMAT

❖ Melahirkan bangsa Malaysia taat setia dan bersatu padu.
❖ Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,

berketrampilan dan sejahtera.
❖ Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan

kemajuan negara.
❖ Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua

warganegara Malaysia.

3

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

4

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL 2020

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
HARI MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN
19 11
02.01.2020 31.01.2020 20
01.02.2020 29.02.2020 10 1
01.03.2019 13.03.2020 9

1 JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7
01.04.2020 30.04.2020 22
01.05.2020 22.05.2020 11

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2
7
23.05.2020 07.06.2020 16

08.06.2020 30.06.2020 17
01.07.2020 24.07.2020 18

JUMLAH HARI 35

2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 1
16
25.07.2020 02.08.2020 9 6

03.08.2020 31.08.2020 19
01.09.2020 30.09.2020 21
01.10.2020 31.10.2020 21
01.11.2020 20.11.2020 13

JUMLAH HARI 74
41
CUTI AKHIR TAHUN

21.11.2019 31.12.2019

5

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

HARI PELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI SELANGOR 2020

TARIKH HARI PERKARA
01.01.2020 RABU
25.01.2020 SABTU TAHUN BARU 2020
26.01.2020 AHAD
08.02.2020 SABTU TAHUN BARU CINA (Hari Pertama)
01.05.2020 JUMAAT
07.05.2020 KHAMIS TAHUN BARU CINA (Hari Kedua)
10.05.2020 AHAD
24.05.2020 AHAD THAIPUSAM
25.05.2020 ISNIN
06.06.2020 SABTU HARI PEKERJA
31.07.2020 JUMAAT
20.08.2020 KHAMIS HARI WESAK
31.08.2020 ISNIN
16.09.2020 RABU NUZUL AL-QURAN
29.10.2020 KHAMIS
14.11.2020 SABTU HARI RAYA AIDILFITRI (hari pertama)
11.12.2020 SELASA
25.12.2020 JUMAAT HARI RAYA AIDILFITRI (hari kedua)

HARI KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN AGONG

HARI RAYA AIDILADHA

AWAL MUHARRAM

HARI KEBANGSAAN

HARI MALAYSIA

MAULIDUR RASUL

PERAYAAN HARI DEEPAVALI

HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR

PERAYAAN HARI KRISMAS

6

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

LATAR BELAKANG SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Puchong Jaya dibuka pada 1 Disember 1994 dan dirasmikan oleh Y.A.B
Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim pada 28 Julai 1997. Lokasi sekolah ini terletak di Bandar Puchong Jaya
yang pesat membangun dengan kapasiti penduduk seramai 250,000 orang. Pada peringkat awal
pembukaan, sekolah ini mempunyai seramai 450 orang murid berbilang bangsa dengan tenaga pengajar
seramai 18 orang guru. Suatu ketika sekolah kategori A ini, mencapai 1,800 orang murid dan tenaga
pengajar 79 orang dalam dua sesi.

Memandangkan perlunya permuafakatan antara pentadbiran sekolah dengan pihak ibu bapa
pada 1 April 1995 Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan. Hasilnya makmal komputer
diwujudkan pada bulan September 1996. Tujuan utama untuk mendedahkan murid tentang
kepentingan penggunaan komputer dalam menuju alaf baharu.

MANTAN GURU BESAR Tahun Perkhidmatan
1994 - 1999
Bil Nama Guru Besar 1999 - 2001
1. Mat Wali bin Abdullah 2001 - 2004
2. Abdul Rahman bin Ngalih 2004 - 2004
3. Sulha binti Che Ham 2004 - 2005
4. Loyah binti Awang 2005 - 2013
5. Samilah binti Jusoh 2013 – 2014
6. Abdul Rahman bin Mansor 2014 - 2017
7. Mohd Amin bin Bahari 2017 - 2018
8. Noorsham binti Ibrahim
9. Azmin bin Yahya

7

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

PIAGAM PELANGGAN

Kami berazam untuk :
Menyediakan Prasarana terbaik kepada semua guru, murid

dan kakitangan SK Puchong Jaya.
Memberikan pendidikan yang terbaik kepada semua murid

SK Puchong Jaya.
Memberikan layanan yang adil, mesra dan saksama terhadap semua guru,

murid, ibu bapa dan masyarakat setempat.
Memberikan peluang kepada semua murid mengambil bahagian dalam semua

bidang kurikulum dan kokurikulum.
Menentukan keselamatan murid, guru dan harta benda sekolah.

8

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

SEKOLAH BERKUALITI :
FOKUS UTAMA SEKOLAH 2020

NKRA : Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan
Sub-NKRA : Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi Dan Tawaran Baru

Bidang Keutamaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia : Kualiti Sekolah

KPI : Peningkatan kualiti akademik berdasarkan kecemerlangan PPSR yang meliputi bidang
1. Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti dan Pentaksiran Jasmani dan Kokurikulum
(PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik.

2. Peningkatan peratus kehadiran murid sehingga 95%.

3. Peningkatan pencapaian murid ke 3 peringkat terbaik daerah, negeri, kebangsaan dan
antarabangsa.

9

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

WAKTU PERSEKOLAHAN 2020

WAKTU PERSEKOLAHAN MURID TAHAP 1

Tahun 1 – 3 : 7.40 pagi – 1.00 petang (Isnin – Selasa)

7.40 pagi – 12.30 petang (Rabu – Khamis)

7.40 pagi – 12.00 tengah hari (Jumaat)

WAKTU PERSEKOLAHAN MURID TAHAP 2

Tahun 4 - 6 : 7.40 pagi – 1.00 petang (Isnin – Khamis)
(Jumaat)
7.30 pagi – 12.00 tengahari (Isnin – Khamis)
(Jumaat)
: 7.30 pagi – 1.20 petang

7.30 pagi – 11.50 pagi

WAKTU PERSEKOLAHAN PRASEKOLAH

Pra Sekolah : 8.00 pagi – 12.00 pagi

WAKTU REHAT
Rehat Tahap 1 : 10.10 pagi – 10.30 pagi
Rehat Tahap 2 : 10.40 pagi – 11.00 pagi

WAKTU KEHADIRAN GURU

Mula : 7.00 pagi – 1.45 petang

Guru Bertugas : 7.00 pagi – 1.45 petang

Loceng pertama : 7.30 pagi

Semua Guru : Bersama murid semasa perhimpunan harian.

Kelas bermula : 7.40 pagi

TAKLIMAT/MESYUARAT/AKTIVITI SEKOLAH

Hari Isnin/Selasa/Khamis : 1.30 petang hingga 2.30 petang

WAKTU TIDAK MENGAJAR / WAKTU LUANG (FREE PERIODS) GURU
1. Menggantikan guru yang tidak hadir mengajar di sesebuah kelas.
2. Membuat persediaan untuk mengajar seperti membaca buku-buku tambahan, membuat nota
mengajar, menyediakan alat-alat mengajar dan sebagainya.
3. Memeriksa buku latihan murid.
4. Mengadakan pertemuan khas dengan murid-murid bermasalah mengenai pelajaran yang diajar.
5. Penyediaan aktiviti gerakerja Kokurikulum.
6. Lain-lain tugas yang yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar.

*Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (free periods)oleh
guru-guru.

10

NAIB PENGERUSI II CARTA ORGANISASI SK
SARASWATHY A/P SUPARUMANIAM
PENGERU
PK HEM MD NASRI BIN S

GURU BESA

NAIB PENGER
UMA DAVYA/P G

PK PENTADB

ASET ALIH KERAJAAN/ SKIM PINJAMAN DISIPLIN DAN PENGAWAS JADUAL WAKTU PEPERIKSA
INVENTORI DAN PERABUT BUKU TEKS PUSAT SUMBER DALAMA
ORENTASI PRASEKOLAH
BIMBINGAN KAUNSELING KEBAJIKAN MURID DAN TAHUN 1 PRA SEKOLAH PEMULIH
DAN PPDA jQAF
KANTIN DATA APDM/ ICT
3 K (KEBERSIHAN E-KEHADIRAN
KESIHATAN KESELAMATAN) PERHIMPUNAN SINAR
BENCANA ALAM
PENDAFTARAN TING. 1/
SK KWLN/SBP

PANITIA MA

BHS MELAYU BHS INGG
SAINS KESENI

BAHASA ARAB PEND. IS
RBT

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

K PUCHONG JAYA 2020 NAIB PENGERUSI iii
AHMAD FIRDAUS BIN MOHD YAAKOB
USI
SUPIAN PK KOKURIKULUM
AR

RUSI I
G.RAMIAH
BIRAN

AAN PEPERIKSAAN AWAM KELAB/ UNIT UNIFORM SUKAN/ RUMAH SUKAN
AN PERSATUAN PENGAKAP PERMAINAN BENDAHARA
KESATRIA
HAN KECEMERLANGAN ALAM SEKITAR BOLA TAMPAR HULUBALANG
UPSR

PBS BAHASA PUTERI ISLAM OLAHRAGA

R TRANSISI MUZIK DAN TKRS SEPAK TAKRAW
KEBUDAYAAN

AGAMA PBSM BADMINTON MAHARAJA
PANDU PUTERI
ATA PELAJARAN

GERIS MATEMATIK

IAN PEND. MORAL

SLAM SEJARAH
PJPK

11

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

SENARAI NAMA GURU DAN STAF SEKOLAH 2020

Bil Nama Opsyen/Jawatan Gred
1. Md Nasri bin Supian Bahasa Melayu DG 42
2. Uma Davy a/p G.Ramiah Bahasa Inggeris DG 44
3. Saraswathy a/p Suparumanian Bahasa Inggeris DG 42
4. Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob Bahasa Melayu DG 42
5. Abdul Hamid bin Jasmi Sains DG 32
6. Andreas Hong Ah Lam Matematik DG 34
7. Faridah Hanum binti Abu Bakar Kemahiran Hidup DG 44
8. Hidaya binti Awang Muil Pemulihan DG 41
9. Jamayah binti Hamdan Pra Sekolah DG 42
10. Melissa Ann a/p Muhunthan Bahasa Inggeris DG 44
11. Mohan a/l Batumalai Sejarah DG 44
12. Norhayati binti Hitam Pendidikan Islam/Bhs Arab DG 44
13. Nor Azila binti Abdul Jamil Bahasa Melayu DG 42
14. Ooi Bee Lay Bahasa Inggeris DG 44
15. Prema a/p Acuthan Bahasa Inggeris DG 44
16. Rasyidah binti Zulkifli Pendidikan Islam DG 44
17. Roszitah binti Mohammed Shariff Bahasa Melayu DG 38
18. Shavathri a/ Vjayakumar Kajian Tempatan DG 41
19. Siti Nurhafizah binti Mohd Noor Bahasa Inggeris DG 41
20. Siti Mastura binti Muhamad Pendidikan Islam DG 44
21. Siti Zahera binti Ibrahim Pend. Seni Visual DG 41
22. Suraidah binti Amat Ikhwan Pra Sekolah DG 41
22. Tengku Rosezaima Tengku Hamzah Matematik DG 44
23. Thangamany a/p Supramaniam Bahasa Inggeris DG 44
24. Zainab binti Ajis Matematik DG 42
25. Zainal abidin binti Ismail Bahasa Arab DG 44
26. Azlina binti Abdul Rahman Pembantu Tadbir N19
27. Ahmad Jaidi bin Saad Pembantu Operasi N11
28. Jamaliah binti Jamaluddin Pembantu Pengurusan Murid N19

SENARAI NAMA PEKERJA SWASTA PENGAWAL KESELAMATAN

Bil Nama Bil Nama

1. Tevansiva a/l Ganesan 3. Ramajaiyum a/l Ramadas

2. Sellama a/p Sellan 4. Jusiri bin Kamaruddin

SENARAI NAMA PEKERJA SWASTA PEMBERSIHAN

Bil Nama Bil Nama
Mulyadi bin Mohd Derah
1. Wook binti Abdullah 4. Subramanian a/l Sinnakanu

2. Siti Hortimah binti Mali 5.

3. Iik Wijayantie binti Sungkowo

12

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

SENARAI NAMA GURU KELAS/GURU PEMBANTU 2020

Bil Kelas Nama Guru Kelas Nama Guru Pembantu

1. 1 Semangat Siti Nurhafizah binti Mohd Noor Siti Zahera binti Ibrahim

2. 1 Kreatif Rasyidah binti Zulkifli Zainal Abidin bin Ismail

3. 2 Semangat Shavathri a/p Vjayakumar Suraidah binti Amat Ikhwan

4. 2 Kreatif Thangamany a/p Supramaniam Siti Mastura binti Muhamad

5. 3 Semangat Roszitah binti Mohd Shariff Prema a/p Acuthan

6. 3 Kreatif Andreas Hong Ah Lam Guru X

7. 4 Semangat Faridah Hanum binti Abu Bakar Norazila binti Abdul Jamil

8. 4 Kreatif Melissa Ann a/p Muhunthan Guru Y

9. 5 Semangat Ooi Bee Lay Hidaya binti Awang Muil

10. 5 Kreatif Norhayati binti Hitam Zainab binti Ajis

11. 6 Semangat Mohan a/p Batumalai Guru Z

12. 6 Kreatif Tengku Rosezaima binti Tengku Hamzah Abdul Hamid bin Jasmi

PERANAN GURU KELAS

A. Buku Pendaftaran Pelajar

1. Merekod semua butiran murid baharu ke dalam Buku Pendaftaran Murid iaitu nombor
bilangan dalam sekolah, nama penuh, tarikh masuk darjah, darjah, tarikh lahir, nombor sijil
lahir, bangsa, agama, sekolah dahulu, nama ibu bapa/penjaga, pekerjaan, alamat ibu
bapa/penjaga, Tarikh berhenti dan lain-lain.

B. Buku Kedatangan

1. Merekodkan semua butir-butir dalam buku kedatangan terutama bahagian nombor
pendaftaran masuk sekolah dan butiran peribadi ibu bapa/penjaga murid, tarikh lahir,
nombor sijil lahir, bangsa, agama dan rumah sukan.

2. Menandakan kedatangan harian murid (pastikan guru sendiri yang mengisinya bukan ketua
kelas). Hantar buku kedatangan ke pejabat selewat-lewatnya jam 9.00 pagi setiap hari.

3. Mengisi eKehadiran pada setiap hari persekolahan sebelum jam 10.00 pagi.
4. Menutup buku kedatangan murid pada tiap-tiap akhir bulan.
5. Mencatatkan keluar/masuk murid dalam buku kedatangan dan buku pendaftaran sekolah.

Catatkan tarikh pertukaran.
6. Menghubungi ibubapa/penjaga murid jika ada murid yang tidak hadir lebih dari 3 hari.

Meminta murid membawa surat ibu bapa/penjaga/doktor sekiranya tidak hadir lebih dari 3
hari.

13

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

7. Mengutip sumbangan PIBG dan serahkan wang kutipan dengan kadar segera serta serahkan
resit penerimaan kepada murid.

8. Rekodkan penerimaan bayaran ke dalam buku kedatangan murid mengikut resit rasmi.
9. Semasa penyerahan wang kepada bendahari PIBG, pastikan guru mendapat resit rasmi

untuk rujukan audit.
C. Pengurusan Bilik Darjah

1. Bertanggungjawab sebagai pengurus kelas.
2. Bertanggungjawab merekod kedatangan harian di buku kedatangan kelas.
3. Bertanggungjawab memantau disiplin, kehadiran dan kebajikan murid.
4. Bertanggungjawab melantik ketua kelas dan penolongnya.
5. Menyediakan Jadual Waktu Kelas dan Jadual Tugas Harian Murid.
6. Melengkapkan ruang paparan sudut mata pelajaran.
7. Merekod inventori kelas.
8. Memastikan kelas sentiasa bersih dan ceria.
9. Memastikan peralatan yang dibekalkan untuk kemudahan kelas dijaga dengan baik..
10. Mengurus pemberian buku teks.
11. Bertanggungjawab sepenuhnya atas kebersihan, keindahan dan keselesaan bilik darjah.

14

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

SENARAI NAMA PENYELARAS ALIRAN 2020

Bil Tahun Penyelaras
1. Tahun Satu Siti Nurhafizah binti Mohd Noor
2. Tahun Dua Thangamany a/p Supramaniam
3. Tahun Tiga Roszitah binti Mohammed Shariff
4. Tahun Empat Melissa Ann a/p Muhunthan
5. Tahun Lima Norhayati binti Hitam
6. Tahun Enam Tengku Rosezaima binti Tengku Hamzah

PERANAN PENYELARAS TAHUN/ALIRAN

A. Pendaftaran Murid
1. Mengagihkan murid baharu ke dalam kelas yang sesuai.
2. Memastikan fail peribadi murid baharu disimpan di dalam daftar masuk (mengikut kelas)
dengan kemas dan teratur.
3. Menyampaikan laporan tentang murid baharu kepada Guru Besar (jika perlu).
4. Menyemak fail murid dan pastikan ia dikemaskini.
5. Memastikan guru kelas memberi bilangan, nombor pendaftaran dan memasukkan butir-
butir pelajar dalam Buku Pendaftaran.
6. Buku Pendaftaran yang telah digunakan mesti disimpan di pejabat.

B. Kelas
1. Bersama-sama guru kelas memastikan perkara-perkara berikut mencukupi dan dalam
keadaan boleh guna.
a. Perabot bilik darjah
b. Penyapu
c. Tong sampah

Lain-lain

1. Membantu Guru Besar, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan guru kelas memilih murid
yang layak untuk diberi bantuan/sumbangan.

2. Memaklumkan kepada Penolong Kanan Hal Ehwal Murid /guru data tentang jumlah murid
dalam setiap kelas dari masa ke semasa.

3. Bekerjasama dengan panitia dalam merancang dan melaksanakan program kecemerlangan
akademik untuk murid-murid.

4. Mengenalpasti murid untuk diberi penganugerahan semasa Majlis Anugerah
Kecemerlangan Murid.

5. Menyusun murid mengikut kelas untuk tahun berikutnya selepas peperiksaan akhir tahun.
6. Melaksanakan lain-lain arahan dan keperluan sekolah, PPD, JPN atau KPM.

15

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

ETIKA BERPAKAIAN PENJAWAT AWAM

Cara berpakaian melambangkan keperibadian penjawat awam serta nilai-nilai dan etika kerja yang
murni. Pakaian yang kemas, bersih dan bersesuaian adalah ditekankan untuk dijadikan amalan kepada
penjawat awam berdasarkan :

1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 tahun 1985 (Pakaian semasa bekerja dan semasa menghadiri
Upacara-upacara rasmi bagi penjawat awam).

2. Perkara 6 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1tahun 2006 (Fesyen Pakaian Alternatif Sebagai Pakaian Semasa
Bekerja dan Menghadiri Upacara Rasmi)

4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 tahun 2008 (Pemakaian Batik Malaysia Oleh Pegawai Awam Pada
Hari Khamis)

Berikut adalah pakaian semasa bertugas di pejabat yang perlu dipatuhi oleh setiap penjawat awam :

1. PAKAIAN PENJAWAT AWAM LELAKI

2. Bagi Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Sokongan 1 Gred 27 ke atas.

• Seluar panjang serta baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher. Lengan baju tidak boleh
dilipat.

• Lounge Suite atau Bush jacket dengan bahan kain yang sesuai.

3. Bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Sokongan 1 Gred 1 – 26 :

• Seluar panjang beserta baju kemeja dengan warna yang sesuai, baju hendaklah dimasukkan ke
dalam ; jika baju tersebut berlengan panjang ; tangan baju tidak boleh dilipat.

4. Pemakaian baju batik pada setiap hari Khamis (Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1
tahun 2008)

5. Pakaian Baju Melayu lengkap dengan bersamping dan bersongkok warna gelap dipakai pada
hari Jumaat.

6. Kasut kulit atau lain-lain kasut yang sejenis dengannya.

FESYEN PAKAIAN ALTERNATIF PENJAWAT AWAM LELAKI

BIL FESYEN SYARAT

1. Baju kemeja berlengan panjang : Berseluar panjang. Lengan baju jangan

a. Berkolar Baju Melayu cekak Musang dilipat. Kemeja hendaklah dimasukkan

berbutang tiga. ke dalam.

b. Berkolar Baju Melayu Cekak Musang

berbutang lima.

c. Berkolar Nehru berbutang terselindung.

d. Berkolar mandarin berbutang tiga.

2. Nehru suit : Diperbuat dari jenis kain dan warna yang

a. Berbutang hadapan sesuai.

b. Berbutang terselindung

16

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

2. PAKAIAN PENJAWAT AWAM WANITA
Pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan dipakai selari dengan amalan akhlak yang mulia. Pakaian
yang dibenarkan adalah Pakaian Kebangsaan atau pakaian kaum masing-masing yang sesuai dipakai
semasa kerja seperti berikut :

1. Baju kurung
2. Baju kebaya labuh dan longgar
3. Sari yang tidak mendedahkan bahagian badan
4. Sut Punjabi lengkap berselendang
5. Kemeja berlengan Panjang dan berskirt labuh
6. Kasut bertutup

PAKAIAN YANG TIDAK DIBENARKAN BAGI PENJAWAT AWAM LELAKI

1. Berpakaian menjolok mata (jarang, nipis, singkat atau terlalu ketat).
2. Memakai t-Shirt, seluar pendek atau jeans pada waktu pejabat.
3. Memakai tali leher jika baju berlengan pendek kecuali uniform.
4. Memakai baju melayu yang tidak lengkap pada hari Jumaat (tanpa songkok dan sampin atau

memakai kain pelikat).
5. Memakai baju yang melambangkan parti politik atau syarikat perniagaan.
6. Memakai selipar, kasut getah, sandal atau kasut sukan.
7. Melipat lengan baju bagi kemeja berlengan Panjang.

PAKAIAN YANG TIDAK DIBENARKAN BAGI PENJAWAT AWAM WANITA

1. Berpakaian menjolok mata (jarang, nipis, singkat atau terlalu ketat0.
2. Memakai t-Shirt, seluar pendek atau jeans pada waktu pejabat.
3. Memakai selipar, kasut getah, sandal atau kasut sukan.
4. Memakai barang hiasan yang berlebihan.
5. Berpakaian yang memberi sangkaan ianya seolah-olah hendak menghadiri pesta ataupun ke tempat

perkelahan.
6. Memakai skirt pendek.
7. Pakaian yang menutup muka.
8. Memakai seluar slacks kecuali uniform.

RUJUKAN

1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1985
2. Perkara 6 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993
3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2006
4. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 2008

17

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

JADUAL PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU 2020

Bil Nama Guru Nama Pencerap

1. Md Nasri bin Supian Kendiri Pertama Kedua
2. Uma Davy a/p G.Ramiah
3. Saraswathy a/p Suparumanian PK Pentadbiran
4. Ahmad firdaus bin Mohd Yaakaob
5. Abdul Hamid bin Jasmi Guru Besar
6. Andreas Hong Ah Lam
7. Faridah Hanum binti Abu Bakar Guru Besar
8. Hidaya binti Awang Muil
10. Jamayah binti Hamdan Guru Besar
11. Melissa Ann a/p Muhunthan
11. Mohan a/l Batumalai PK Pentadbiran
16. Norhayati binti Hitam
17. Nor Azila binti Abdul Jamil PK Pentadbiran
18. Ooi Bee Lay
19. Prema a/p Acuthan PK Pentadbiran
20. Rasyidah binti Zulkifli
21. Roszitah binti Mohammed Shariff PK Pentadbiran
22. Shavathri a/p Vjayakumar
23. Siti Mastura binti Muhamad PK Pentadbiran
24. Siti Nurhafizah binti Mohd Noor
24. Siti Zahera binti Ibrahim PK Pentadbiran
25. Suraidah binti Amat Ikhwan
26. Tengku Rosezaima binti Tengku Azimah PK Kokurikulum
27. Thangamany a/p Supramaniam
27. Zainab binti Ajis PK Hal Ehwal Murid
28. Zainal Abidin binti Ismail
PK Pentadbiran

PK Hal Ehwal Murid

Guru Besar

PK Hal Ehwal Murid

PK Hal Ehwal Murid

PK Kokurikulum

PK Hal Ehwal Murid

PK Kokurikulum

PK Hal Ehwal Murid

PK Hal Ehwal Murid

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

Catatan :

1. Pencerap terdiri daripada Guru Besar, Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan Hal
Ehwal Murid dan Penolong Kanan Kokurikulum.

2. Guru-guru yang akan dicerap hendaklah berbincang dengan pencerap untuk menentukan
tarikh, masa dan kelas yang akan dicerap mengikut jadual yang telah ditetapkan.

3. Pencerap hendaklah membuat perbincangan bersama guru yang dicerap selepas pencerapan
dilaksanakan.

4. Pencerap hendaklah menandatangani borang semakan pencerapan sebaik sahaja selesai
menjalankan pencerapan.

18

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

TATACARA MAJLIS PERHIMPUNAN RASMI

1. Majlis perhimpunan rasmi adalah merupakan acara rasmi yang diadakan pada hari
persekolahan setiap hari Isnin bermula dari jam 7.20 pagi hinggga 8.00 pagi. Kehadiran dan
penyertaan semua guru dalam majlis tersebut adalah wajib.

2. Ketika perhimpunan rasmi diadakan, protokol majlis perlu diutamakan. Pastikan majlis ini
berjalan dengan lancar dan teratur.

3. Susunan majlis perhimpunan rasmi adalah seperti berikut :

• Murid masuk barisan
• Guru dan pentadbir mengambil tempat
• Bacaan doa
• Lagu Negaraku
• Lagu Kebangsaan Negeri Selangor
• Lagu Sekolah
• Bacaan Ikrar Rukun Negara
• Bacaan Ikrar Keselamatan Jalanraya
• Bacaan Ikrar Murid
• Ucapan Guru Bertugas (rujuk Jadual Bertugas Mingguan)
• Penyampaian hadiah (hanya berkaitan pertandingan di luar sek)
• Pengumuman program/aktiviti sepanjang minggu
• Ucapan Pentadbir (mengikut giliran)
• Bersurai

4. Guru-guru diharap dapat menunjukkan contoh dan teladan yang terbaik kepada para murid
khususnya ke atas perkara berikut :

• Menepati masa
• Berpakaian rasmi dan kemas (guru lelaki bertali leher)
• Tidak berbual
• Sekiranya terlibat dengan pengurusan acara yang dijalankan, beri komitmen

yang tinggi agar tidak menampakkan kecacatan majlis.

5. Guru yang terlibat secara langsung dengan perhimpunan rasmi diminta membuat persiapan
awal bagi memastikan perhimpunan berjalan dengan lancar dan sempurna. Perkara yang
perlu dilakukan ialah :

• Guru bertugas perlu bersedia awal, memastikan pita lagu dan bendera telah
disediakan.

• Gunakan bahasa yang mudah difahami dan elakkan menggunakan bahasa
yang kasar/memarahi murid.

• Semua ucapan guru bertugas, Penolong Kanan dan Guru Besar mesti
dicatatkan dalam Buku Perhimpunan Rasmi Sekolah.

19

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

PANDUAN GURU BERTUGAS MINGGUAN

1. Bertugas mengikut jadual bertugas mingguan yang telah ditetapkan. (Sebarang perubahan
boleh dibuat dan dimaklumkan)

2. Guru bertugas hendaklah memastikan pengawas yang bertugas menjalankan tugas dan
menyiapkan laporan.

3. Mengawasi pergerakan pelajar sepanjang waktu persekolahan supaya mematuhi peraturan
sekolah.

4. Jika berlaku pergaduhan atau suasana tegang antara pelajar, pastikan guru mengambil
tindakan yang sesuai. Laporkan kepada guru disiplin/Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dengan
segera.

5. Mengurus pelajar yang sakit atau cedera
• Pertimbangkan rawatan kecemasan.
• Laporkan kepada guru disiplin/Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
• Hubungi ibu bapa atau waris.
• Jika serius uruskan penghantaran ke hospital.
• Jika tidak serius pelajar tersebut boleh ditempatkan di bilik sakit.
• Minta waris datang untuk mengambil pelajar yang ingin pulang awal.

6. Guru bertugas diminta menulis laporan harian mengenai perkara-perkara penting yang
berlaku sepanjang hari/minggu persekolahan ke Buku Laporan Bertugas, antara perkara yang
dicatat iaitu :
• Kedatangan murid, guru dan staf sokongan.
• Lawatan-lawatan/kehadiran pelawat.
• Ucapan/pengumuman dalam perhimpunan.
• Kebersihan sekolah.
• Aktiviti/program sekolah.

7. Dapatkan buku laporan di pejabat dan kembalikan buku laporan tersebut setelah menulisnya.
Jika ada masalah, sila rujuk kepada Penolong Kanan hal Ehwal Murid.

20

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

MINGGU NAMA GURU NILAI TAJUK
Kasih Sayang Sayangi Diri
1 Kumpulan 1 (Guru Besar) Kasih Sayang Sayangi Keluarga
02 – 03 1. Mohan a/l Batumalai (K) Kasih Sayang Sayangi Komuniti Sekolah
2. Thangamany a/p Supramaniam Kasih Sayang Cinta Akan Negara
Jan 3. Siti Mastura bt. Muhamad Kasih Sayang Sayangi Diri
4. Roszitah bt. Mohammed Shariff
2 5. Faridah Hanum binti Abu Bakar Hormat Menghormati Sentuhan Selamat
06 – 10
Kumpulan 2 (PK Pentadbiran)
Jan 1. Zainal Abidin b. Ismail (K)
3 2. Nor Azila binti Abdul Jamil
13 – 17 Jan 3. Zainab Bt Ajis
4. Hidaya bt Awang Muil
4
20 – 22 Jan Kumpulan 3 (PK HEM)
1. Ooi Bee Lay (K)o09
5 2. Rasyidah binti Zulkifli
27 – 31 Jan 3. Siti Zahera Ibrahim
4. Melissa Ann a/p Muhunthan
6
03 -07 Kumpulan 4 (PK Kokurikulum)
1, Shavathri a/p Vjayakumar (K)
Feb 2. Norhayati binti Hitam
3. Andreas Hong
4. Siti Nurhafizah binti Mohd Noor

Kumpulan 5 (Guru Besar)
1. Abd Hamid Bin Jasmi (K)
2. Jamayah bt. Hamdan
Prema a/p Actuthan
4. Tengku Rosezaima binti Tengku

Hamzah

Kumpulan 1 (Guru Besar)
1. Mohan a/l Batumalai (K)
2. Thangamany a/p Supramaniam
3. Siti Mastura bt. Muhamad
4. Roszitah bt. Mohammed Shariff
5. Faridah Hanum binti Abu Bakar

7 Kumpulan 2 (PK Pentadbiran) Hormat Menghormati Sopan Santun Terhadap
10 – 14 1. Zainal Abidin b. Ismail (K) Keluarga
2. Nor Azila binti Abdul Jamil
Feb 3. Zainab Bt Ajis
4. Hidaya bt Awang Muil

8 Kumpulan 3 (PK HEM) Hormat Menghormati Menghargai Golongan
17 – 21 1. Ooi Bee Lay (K) Orang Kurang Upaya
2. Rasyidah binti Zulkifli
Feb 3. Siti Zahera Ibrahim
4. Melissa Ann a/p Muhunthan

9 Kumpulan 4 (PK Kokurikulum) Hormat Menghormati
24 – 28 1. Shavathri a/p Vjayakumar (K)
2. Norhayati binti Hitam Menghormati Warga
Feb 3. Andreas Hong Sekolah
4 Siti Nurhafizah binti Mohd Noor

21

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

MINGGU NAMA GURU NILAI TAJUK

10 Kumpulan 5(Guru Besar) Bertanggungjawab
02 – 06 1. Abd Hamid Bin Jasmi (K)
2. Jamayah bt. Hamdan Celik Wang
Mac 3. Prema a/p Actuthan
4. Tengku Rosezaima binti

11 Kumpulan 1 (Guru Besar) Bertanggungjawab Berdisilin
09 – 13 1. Mohan a/l Batumalai (K)
2. Thangamany a/p Supramaniam Bertanggungjawab Bijak Teknologi Maklumat
Mac 3. Siti Mastura bt. Muhamad
4. Roszitah bt. Mohammed Shariff Bertanggungjawab Rajin
12 5. Faridah Hanum binti Abu Bakar
23 – 27
Kumpulan 2 (PK Pentadbiran)
Mac 1. Zainal Abidin b. Ismail (K)
2. Nor Azila binti Abdul Jamil
13 3. Zainab Bt Ajis
4. Hidaya bt Awang Muil
30 Mac
– Kumpulan 3 (PK HEM)
1. Ooi Bee Lay (K)
03 Apr 2. Rasyidah binti Zulkifli
3. Siti Zahera Ibrahim
4. Melissa Ann a/p Muhunthan

14 Kumpulan 4 (PK Kokurikulum) Kegembiraan Berfikiran Positif
6 – 10 Apr 1. Shavathri a/p Vjayakumar (K)
2. Norhayati binti Hitam
3. Andreas Hong
4. Siti Nurhafizah binti Mohd Noor

15 Kumpulan 5 (Guru Besar) Kegembiraan Kebersamaan
13 – 17 1. Abd Hamid Bin Jasmi (K)
2. Jamayah bt. Hamdan
Apr 3. Prema a/p Actuthan
4. Tengku Rosezaima binti Tengku

Hamzah

16 Kumpulan 1 (Guru Besar) Kegembiraan Kemesraan
20 – 24 1. Mohan a/l Batumalai (K) Kegembiraan
2. Thangamany a/p Supramaniam Kasih Sayang Interaksi Sihat
Apr 3. Siti Mastura bt. Muhamad Penjimatan Sumber
4. Roszitah bt. Mohammed Shariff
5. Faridah Hanum binti Abu Bakar

17 Kumpulan 2 (PK Pentadbiran)
27 – 30 1. Zainal Abidin b. Ismail (K)
2. Nor Azila binti Abdul Jamil
Apr 3. Zainab Bt Ajis
4. Hidaya bt Awang Muil

18 Kumpulan 3 (PK HEM)
4 – 8 Mei 1. Ooi Bee Lay (K)
2. Rasyidah binti Zulkifli
3. Siti Zahera Ibrahim
4. Melissa Ann a/p Muhunthan

22

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

MINGGU NAMA GURU NILAI TAJUK
Kasih Sayang
19 Kumpulan 4 (PK Kokurikulum) Kasih Sayang Pemeliharaan dan
11 – 15 1. Shavathri a/p Vjayakumar (K) Pemuliharaan Flora dan
2. Norhayati binti Hitam Hormat Menghormati
Mei 3. Andreas Hong Hormat Menghormati Fauna
4. Siti Nurhafizah binti Mohd Noor Hormat Menghormati
Hormat Menghormati Sayangi Sesama Manusia
20 Kumpulan 5 (Guru Besar)
18 – 20 1. Abd Hamid Bin Jasmi (K) Bertanggungjawab Malu Melakukan Perkara
2. Jamayah bt. Hamdan Bertanggungjawab Negatif
Mei 3. Prema a/p Actuthan
4. Tengku Rosezaima binti Tengku Bertanggungjawab Menghormati
21 Kepelbagaian Agama
8 – 12 Hamzah Bangsa Budaya dan Bahasa

Jun Kumpulan 1 (Guru Besar) Menghormati Undang-
1. Mohan a/l Batumalai (K) Undang Jalan Raya
22 2. Thangamany a/p Supramaniam
15 – 19 3. Siti Mastura bt. Muhamad Mematuhi Peraturan
4. Roszitah bt. Mohammed Shariff Setempat
Jun 5. Faridah Hanum binti Abu Bakar
Menjaga Persekitaran
Kumpulan 2 (PK Pentadbiran) Sekolah
1. Zainal Abidin b. Ismail (K)
2. Nor Azila binti Abdul Jamil Hak Asasi Kanak-Kanak
3. Zainab Bt Ajis
4. Hidaya bt Awang Muil Jujur
.
23 Kumpulan 3 (PK HEM)
22 – 26 1. Ooi Bee Lay (K)
2. Rasyidah binti Zulkifli
Jun 3. Siti Zahera Ibrahim
4. Melissa Ann a/p Muhunthan
24
29 Jun Kumpulan 4 (PK Kokurikulum)
1. Shavathri a/p Vjayakumar (K)
– 2. Norhayati binti Hitam
3 Julai 3. Andreas Hong
4. Siti Nurhafizah binti Mohd Noor
25
6 – 10 Julai Kumpulan 5 (Guru Besar)
1. Abd Hamid Bin Jasmi (K)
26 2. Jamayah bt. Hamdan
13 – 17 3. Prema a/p Actuthan
4. Tengku Rosezaima binti
Julai
T engku Hamzah

Kumpulan 1 (Guru Besar)
1. Mohan a/l Batumalai (K)
2. Thangamany a/p Supramaniam
3. Siti Mastura bt. Muhamad
4. Roszitah bt. Mohammed Shariff
5. Faridah Hanum binti Abu Bakar

27 Kumpulan 2 (PK Pentadbiran)
20 – 24
1. Zainal Abidin b. Ismail (K)
Julai 2. Nor Azila binti Abdul Jamil
3. Zainab Bt Ajis
4. Hidaya bt Awang Muil

23

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

MINGGU NAMA GURU NILAI TAJUK

28 Kumpulan 3 (PK HEM) Bertanggungjawab Sahabat
03 – 07 1. Ooi Bee Lay (K)
2. Rasyidah binti Zulkifli
ogos 3. Siti Zahera Ibrahim
4. Melissa Ann a/p Muhunthan

29 Kumpulan 4 (PK Kokurikulum) Kegembiraan Jasamu Dikenang
10 – 14 1. Shavathri a/p Vjayakumar (K)
Ogos 2. Norhayati binti Hitam Kegembiraan Negaraku Merdeka
3. Andreas Hong
30 4. Siti Nurhafizah binti Mohd Noor Kegembiraan Bersyukur
17 – 21
Ogos Kumpulan 5 (Guru Besar) Kasih Sayang Menghayati Rukun Negara
1. Abd Hamid Bin Jasmi (K)
31 2. Jamayah bt. Hamdan Kasih Sayang Mengekalkan Warisan dan
24 – 28 3. Prema a/p Actuthan Budaya Malaysia
Ogos 4. Tengku Rosezaima binti Tengku

32 Hamzah
01 – 04
Kumpulan 1 (Guru Besar)
Sept 1. Mohan a/l Batumalai (K)
2. Thangamany a/p Supramaniam
33 3. Siti Mastura bt. Muhamad
07 – 11 4. Roszitah bt. Mohammed Shariff
5. Faridah Hanum binti Abu Bakar
Sept
Kumpulan 2 (PK Pentadbiran)
1. Zainal Abidin b. Ismail (K)
2. Nor Azila binti Abdul Jamil
3. Zainab Bt Ajis
4. Hidaya bt Awang Muil

Kumpulan 3 (PK HEM)
1. Ooi Bee Lay (K)
2. Rasyidah binti Zulkifli
3. Siti Zahera Ibrahim
4. Melissa Ann a/p Muhunthan

34 Kumpulan 4 (PK Kokurikulum) Kasih Sayang Kesetiaan Kepada Raja dan
14 – 18 1. Shavathri a/p Vjayakumar (K) Negara
2. Norhayati binti Hitam
Sept 3. Andreas Hong
4. Siti Nurhafizah binti Mohd Noor

35 Kumpulan 5 (Guru Besar) Kasih Sayang Malaysia Tanah Airku
21 – 25 1. Abd Hamid Bin Jasmi (K)
2. Jamayah bt. Hamdan
Sept 3. Prema a/p Actuthan
4. Tengku Rosezaima binti Tengku

Hamzah

36 Kumpulan 1 (Guru Besar) Kasih Sayang Mengekalkan Warisan dan
28 Sept 1. Mohan a/l Batumalai (K) Budaya Malaysia
2. Thangamany a/p Supramaniam
- 3. Siti Mastura bt. Muhamad
02 Okt 4. Roszitah bt. Mohammed Shariff
5. Faridah Hanum binti Abu Bakar

24

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

MINGGU NAMA GURU NILAI TAJUK
Hormat Menghormati Toleransi
37 Kumpulan 2 (PK Pentadbiran) Hormat Menghormati
05 – 09 1. Zainal Abidin b. Ismail (K) Hormat Menghormati Hindari Rasuah
2. Nor Azila binti Abdul Jamil Hormat Menghormati
Okt 3. Zainab Bt Ajis Menghargai Alam Sekitar
4. Hidaya bt Awang Muil Bertanggungjawab (Amalan 3R)

38 Kumpulan 3 (PK HEM) Bertanggungjawab Negaraku Aman
12 – 16 1. Ooi Bee Lay (K) Bertanggungjawab
2. Rasyidah binti Zulkifli Katakan “Tidak” pada
Okt 3. Siti Zahera Ibrahim Rokok
4. Melissa Ann a/p Muhunthan
Celik Cukai
39 Kumpulan 4 (PK Kokurikulum)
19 – 23 1. Shavathri a/p Vjayakumar (K) Jenayah Siber
2. Norhayati binti Hitam
Okt 3. Andreas Hong
4. Siti Nurhafizah binti Mohd Noor

40 Kumpulan 5 (Guru Besar)
20 – 30 1. Abd Hamid Bin Jasmi (K)
2. Jamayah bt. Hamdan
Okt 3. Prema a/p Actuthan
4. Tengku Rosezaima binti Tengku

Hamzah

41 Kumpulan 1 (Guru Besar)
02 – 06 1. Mohan a/l Batumalai (K)
2. Thangamany a/p Supramaniam
Nov 3. Siti Mastura bt. Muhamad
4. Roszitah bt. Mohammed Shariff
5. Faridah Hanum binti Abu Bakar

42 Kumpulan 2 (PK Pentadbiran)
09 – 12 1. Zainal Abidin b. Ismail (K)
2. Nor Azila binti Abdul Jamil
Nov 3. Zainab Bt Ajis
4. Hidaya bt Awang Muil

43 Kumpulan 3 (PK HEM)
17 – 20 1. Ooi Bee Lay (K)
2. Rasyidah binti Zulkifli
Nov 3. Siti Zahera Ibrahim
4. Melissa Ann a/p Muhunthan

25

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

JAWATANKUASA PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH 2020

JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
Setiausaha : Saraswathy a/p Suparumanian PK HEM
Ahli Jawatankuasa : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum
: Siti Zahera binti Ibrahim Guru Data
Bidang Tugas : : Siti Mastura binti Muhamad Setiausaha Kurikulum
: Nor Azila bt Abd Jamil Setiausaha HEM
: Zainab binti Ajis Setiausaha Kokurikulum
: Prema A/P Actuthan
: Semua Ketua Panitia

1. Merancang dan melaksanakan program kecemerlangan kurikulum, hal ehwal murid dan
kokurikulum.

JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
: Saraswathy a/p Suparumani PK HEM
Setiausaha : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa : Azlina bt. Abdul Rahman Pembantu Tadbir
Juru Audit Dalaman
: Semua Ketua Panitia Dan Ketua Unit

: Tengku Rosezaima binti Hamzah

Peruntukan Kewangan Sekolah :

1. Wang Kerajaan : Aliran perdana dan prasekolah.
2. Wang SUWA : Sewa kantin, kedai buku, duit sumbangan.
3. Peruntukan Kokurikulum : Bantuan yang diberi oleh kerajaan untuk kemajuan

kokurikulum sekolah.

Bidang Tugas :

1. Mematuhi surat pekeliling berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakuan
sekolah.

2. Memastikan semua pembelian berdasarkan peraturan kewangan dan peruntukan
yang dimaklumkan.

3. Semua pembelian digunakan untuk meningkatkan kecemerlangan murid dalam
akademik, kokurikulum dan sahsiah diri.

JAWATANKUASA TATATERTIB DAN PENILAIAN PRESTASI

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
: Saraswathy a/p Suparumanian PK HEM
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum

26

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

JAWATANKUASA MESYUARAT GURU

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi
: Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
Setiausaha 1
Setiausaha 2 : Saraswathy a/p Suparumanian PK HEM

: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum

: Jamayah binti Hamdan

: Tengku Rosezaima binti Tengku Hamzah

Bidang Tugas :

1. Memastikan mesyuarat diadakan sebanyak 4 kali setahun.
2. Menyediakan minit mesyuarat dan maklumbalas mesyuarat 7 hari selepas mesyuarat

dijalankan.
3. Semua keputusan mesyuarat perlu diminitkan.

JAWATANKUASA SUKSeS

Pengerusi : Md. Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
: Saraswathy a/p Suparumanian PK HEM
Penyelaras : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa : Shavathri a/p Vjayakumar
: Semua Ketua Panitia

Bidang Tugas :

1. Menyediakan perancangan pelaksanaan PLC bagi setiap panitia.
2. Setiap panitia memilih alat kolaboratif yang hendak digunakan.

JAWATANKUASA PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)

Pengerusi : Md. Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
: Saraswathy a/p Suparumanian PK HEM
Penyelaras : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa : Prema a/p Actuthan
: Semua Guru Mata Pelajaran Tahun 6

Bidang Tugas :

1. Merancang dan melaksanakan program untuk peningkatan pencapaian kualiti UPSR
2. Menyediakan laporan program dan data pencapaian murid SUKSeS dengan lengkap dan

mudah diakses.

27

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

JAWATANKUASA PELAN STRATEGIK

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
: Saraswathy a/p Suparumanian PK HEM
Ahli Jawatankuasa : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum
: Siti Mastura binti Muhamad Setiausaha Kurikulum
: Nor Azila bt. Abdul Jamil Setiausaha HEM
: Zainab binti Ajis Setiausaha Kokurikulum
: Ketua-ketua Panitia
: Ketua-ketua unit Hal Ehwal Murid
: Ketua-ketua unit Kokurikulum

JAWATANKUASA GOOGLE CLASS ROOM

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
: Saraswathy a/p Suparumanian PK HEM
Penyelaras : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa : Rasyidah binti Zulkifli
: Zainal Abidin bin Ismail
Bidang Tugas : : Semua Guru Kelas

1. Merancang dan melaksanakan promosi dan kempen yang bersesuaian untuk Google Class
Room.

2. Merancang dan mengendalikan kursus/latihan yang bersesuaian untuk semua kumpulan
sasaran Google Class Room.

3. Membantu semua kumpulan sasaran Google Class Room dalam menggunakan Google Class
Room.

4. Merancang, memantau dan mengemaskini dashboard sekolah.
5. Menyelenggara masalah teknikal penggunaan Google Class Room.
6. Merancang dan melaksanakan pemantauan dn penilaian yang sesuai untuk penggunaan

Google Class Room.
7. Menetapkan peraturan dan disiplin murid dalam menggunakan Google Class Room.
8. Melaksanakan lain-lain arahan mengikut keperluan sekolah, PPD, JPN atau KPM.

JAWATANKUASA STEM (SAINS/RBT/MATEMATIK)

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
: Saraswathy a/p Suparumanian PK HEM
Penyelaras : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa : Faridah binti Abu Bakar
: Abdul Hamid binti Jasmi
: Andreas Hong Ah Lam

28

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

JAWATANKUASA SKPMG2 : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Pengerusi : Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian PK HEM
Ahli Jawatankuasa : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum
: Siti Mastura binti Muhamad Setiausaha Kurikulum
Bidang Tugas : : Nor Azila binti Abdul Jamil Setiausaha HEM
: Zainab binti Ajis Setiausaha Kokurikulum
: Zahera binti Ibrahim Guru Data
: Ketua Panitia Mata Pelajaran
: Ketua-ketua Unit Hal Ehwal Murid
: Ketua-ketua Unit Kokurikulum

1. Membuat penilaian kendiri.
2. Mendokumentasi hasil penilaian.
3. Membuat hebahan kepada warga sekolah.
4. Meningkatkan atau mengekalkan pencapaian terbaik yang telah dicapai.
5. Menyediakan dokumen sokongan seperti dalam instrumen.

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
: Saraswathy a/p Suparumanian PK HEM
Penyelaras : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa : Siti Zahera binti Ibrahim Guru Data
: Siti Mastura binti Muhamad Setiausaha Kurikulum
Bidang Tugas : : Nor Azila binti Abdul Jamil Setiausaha HEM
: Zainab binti Ajis Setiausaha Kokurikulum
: Faridah Hanum binti Abu Bakar Setiausaha Sukan

1. Memastikan data sekolah sentiasa kemas kini, lengkap dan mudah diakses.
2. Memastikan data dan maklumat yang dikumpul adalah tepat.

29

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

JAWATANKUASA LADAP

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
: Saraswathy a/p Suparumanian PK HEM
Penyelaras : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa : Prema a/p Acuthan
: Semua Ketua Panitia

Bidang Tugas :

1. Kajian keperluan kursus dikalangan guru dan staf diperingkat sekolah.
2. Maklumat yang diterima oleh penyelaras disebarluas kepada guru dan staf di sekolah.
3. Memastikan anggota disemua peringkat mengikuti kursus sekurang-kurangnya 7 hari

setahun.
4. Mentadbir, mengurus, merekod dan melapor maklumat/latihan/kursus yang dihadiri.
5. Fail perlu sentiasa dikemaskini.

JAWATANKUASA PAK 21

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G.Ramiah PK Pentadbiran
: Saraswathy a/p Suparumanian PK HEM
Penyelaras : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa
: Zainal Abidin bin Ismail
: Prema a/p Acuthan
: Ketua-ketua Panita

JAWATANKUASA BADAN KEBAJIKAN GURU

Penasihat : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Pengerusi : ………………………………………………
Naib Pengerusi : ………………………………………………
Setiausaha : ………………………………………………
Bendahari : ………………………………………………
AJK : ………………………………………………
: ………………………………………………
: ………………………………………………

30

PELAN BANGUNAN DAN LALUAN

Tangga Sementara Padang Sekolah

STOR 6S 6K 5S
Tangga 3S
Dewan 3K B

Dewan Dewan

KAKI LIMA

T6

KAKI LIMA KAKI LIMA
Bilik Pemulihan Stor 4S
BLK.BA BLK.B & K
P. Seni
Stor Tandas J-Qaf Bilik KoKo

Pusat Sumber Stor Bilik Tayang Stor
Tandas Stor Stor
Bilik Guru K. Buku T
Blok B
Tandas B. Agama 2K 2S
Stor
KAKI LIMA

Tandas T3 T2

Tandas 1K KAKI LIMA
s Bilik Dokumen 1S B. SBPT
Tandas
Tangga Stor B.Mesyuarat Peja

Surau B.Wuduk Bilik Agama Bilik Ma

Panduan Pengurusan dan Takwim 2020

N KECEMASAN SK PUCHONG JAYA

Tangga B Tangga A

5K STOR Blok D Makmal Komputer
B. Muzik Tandas Makmal Komputer
Dewan Tandas Laluan Kaki lima

T5

T4 Blok C Bilik Bangsal Basikal
Pump
4K
Makmal Sains

Bilik RBT

Tapak Perhimpunan

Taman Bangunan
Prasekolah

T1

Klinik Kantin

abat Blok A
ath

31

Buku Pengurusan dan Takwim 2020

Pengurusan

K U R I K U L UM

SK Puchong Jaya

2020

1

CARTA ORGANISAS

PENGE
MD NASRI B

GURU B

NAIB PENGERUSI II NAIB PENG
SARASWATHY A/P SUPARUMANIAN UMA DAVY A/P

PK HAL EHWAL MURID PK PENTA

SETIAU
SITI MASTURA BI

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN DALAMAN

HEADCOUNT TRANSISI TAHUN 1
jQAF
BAKAT PBS
PANITIA MATA

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK

BAHASA ARAB PEND. KESENIAN REKA BEN

Buku Pengurusan dan Takwim 2020

SI KURIKULUM 2020

ERUSI
BIN SUPIAN
BESAR

GERUSI I NAIB PENGERUSI III
P G.RAMIAH AHMAD FIRDAUS BIN MOHD YAAKOB
ADBIRAN
PK KOKURIKULUM

USAHA
INTI MUHAMAD

PEPERIKSAAN AWAM PUSAT SUMBER

PRA SEKOLAH KECEMERLANGAN UPSR

ICT LINUS PEMULIHAN
A PELAJARAN

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN MORAL SAINS

NTUK TEK. PENDIDIKAN MUZIK SEJARAH

32

KALENDER A
SEKOLAH KEBANGSA

MINGGU MULA HINGGA MINGGU MING
PERSEKOLAHAN AKADEMIK AKADE
03.01.2020 TAHUN 1. TAHU
1 02.01.2020 10.01.2020 2, 3 DAN 4
2 06.01.2020 17.01.2020 DAN
3 13.01.2020 24.01.2020 1 1
4 20.01.2020 31.01.2020 2 2
5 27.01.2020 07.02.2020 3 3
6 03.02.2020 14.02.2020 4 4
7 10.02.2020 21.02.2020 5 5
8 17.02.2020 28.02.2020 6 6
9 24.02.2020 06.03.2020 7 7
10 02.03.2020 13.03.2020 8 8
11 09.03.2020 20.03.2020 9 9
27.03.2020 10 10
16.03.2020 11 0
12 23.03.2020 0 0
12 11

13 30.03.2020 03.04.2020 13 12
14 06.04.2020 10.04.2020 14 13
15 13.04.2020 17.04.2020 15 14
16 20.04.2020 24.04.2020 16 15
17 27.04.2020 01.05.2020 17 16
18 04.05.2020 08.05.2020 18 17
19 11.05.2020 15.05.2020 19 0
20 18.05.2020 22.05.2020 20 18

25.05.2020 29.05.2020 0 0

Buku Pengurusan dan Takwim 2020

AKADEMIK 2020
AAN PUCHONG JAYA

GGU PERKARA/AKTIVITI/PROGRAM/CUTI UMUM
EMIK
UN 5 Pembukaan Sekolah 2020 & Program Transisi Tahun 1
N6 Program Transisi Tahun 1 & Mesyuarat Panitia Teras Bil. 1
Program Transisi Tahun 1 (Penutupan) & Mesy. Panitia Elektif Bil.1

Diagnostik Tahun 6
Bicara Akademik Tahun 6
Pelaksanaan PLC (1)
Temu Murni Tahun 6
Kelas Excel Tahun 6 & Ujian Segak Tahun 4, 5 dan 6
0 Kelas Excel Tahun 6
Showcase @ Belajar Anakku/Ujian Mac
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1(14.3.2020 – 22.3.2020)
1 Minggu P. Sumber & Proses Pemarkahan & Pelaporan PBD &
KBS/KCJ 1 (28.03.2020)
2 Bicara Akademik Tahun 6 & Kelas Excel Tahun 6
3 Mesyuarat Kurikulum Bil. 2/2020 & Kelas Excel Tahun 6
4 Mesyuarat Panitia Bil. 2
5 Kelas Excel Tahun 6 & Mesy. Panitia Elektif Bil. 2
6 Kelas Excel Tahun 6
7 Kelas Excel Tahun 6 & Pelaksanaan PLC (2)
Peperiksaan Pertengahan Tahun (Ppt)
8 Kelas Excel Tahun

CUTI PERTENGAHAN TAHUN & CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(23.5.20 – 7.6.20)

33

MINGGU MULA HINGGA MINGGU MIN
PERSEKOLAHAN AKADEMIK AKA
05.06.2020 TAHUN 1. TAH
01.06.2020 2, 3 DAN 4
12.06.2020 DA
21 08.06.2020 19.06.2020 0
26.06.2020 0
22 15.06.2020 03.07.2020 21
23 22.06.2020 10.07.2020 19
24 29.06.2020 17.07.2020 22
25 06.07.2020 24.07.2020 23 20
26 13.07.2020 31.07.2020 24 21
27 20.07.2020 25 22
07.08.2020 26 23
27.07.2020 14.08.2020 27 24
21.08.2020 0 25
28.08.2020 0
04.09.2020
28 03.08.2020 11.09.2020 28 26
29 10.08.2020 18.09.2020 29 27
30 17.08.2020 25.09.2020 30 28
31 24.08.2020 02.10.2020 31 29
32 31.08.2020 09.10.2020 32 30
33 07.09.2020 16.10.2020 33 31
34 14.09.2020 23.10.2020 34 32
35 21.09.2020 30.10.2020 35 33
36 28.09.2020 06.11.2020 36 34
37 05.10.2020 13.11.2020 37 35
38 12.10.2020 20.11.2020 38 36
39 19.10.2020 39 0
40 26.10.2020 40 37
41 02.11.2020 41 38
42 09.11.2020 42 39
43 16.11.2020 43 40

Buku Pengurusan dan Takwim 2020

NGGU PERKARA/AKTIVITI/PROGRAM/CUTI UMUM
ADEMIK
HUN 5 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
AN 6
Kelas Excel Tahun 6 & Proses Pemarkahan PPT & Pelaporan PBD

Kelas Excel Tahun 6
Kelas Excel Tahun 6
Kelas Excel Tahun 6
Kelas Excel Tahun 6 & Pelaksanaan PLC (3)
Kelas Excel Tahun 6
Percubaan UPSR (MGB)
Cuti Pertengahan Penggal 2 (25.7.20 – 2.8.20) & Hari Raya Aidil
Adha
Mesyuarat Kurikulum Bil. 3/2020 & Kelas Excel Tahun 6
Mesyuarat Panitia Teras Bil. 3 & Kelas Excel Tahun 6
Mesyuarat Panitia Elektif Bil. 3 & Kelas Excel Tahun 6
Gerak Gempur UPSR & Kelas Excel Tahun 6
Gerak Gempur UPSR
UPSR 2020 & KBS/KCJ 2 (12.09.2020

Kelas Insentif Tahun 4 & 5
Kelas Insentif Tahun 4 & 5
Kelas Insentif Tahun 4 & 5
Kelas Insentif Tahun 4 & 5
Showcase/Peperiksaan Akhir Tahun/TOV Tahun 4 & 5
Proses Pemarkahan PAT & Pelaporan PBD
Mesyuarat Kurikulum Bil. 4/2020
Mesy. Panitia Teras Bil. 4 Raptai Mjls Anugerah Kecemerlangan
Majlis Anugerah Kecemerlangan 2020
CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN (21.11.20 – 01.01.21)

34

Buku Pengurusan dan Takwim 2020

SENARAI NAMA KETUA PANITIA 2020

Bil Panitia Ketua Panitia
1. Bahasa Melayu Mohan a/l Batumalai
2. Bahasa Inggeris Melissa Ann a/p Muhunthan
3. Sains Faridah Hanum binti Abu Bakar
4. Matematik Tengku Rosezaima binti Tengku Hamzah
5. Pendidikan Agama Islam Siti Mastura binti Muhamad
6. Pendidikan Moral Thangamany a/p Supramaniam
7. Bahasa Arab Zainal Abidin bin Ismail
8. Pendidikan Seni Visual Siti Zahera binti Ibrahim
9. Sejarah Shavathri a/p Vjayakumar
10. Rekabentuk Teknologi Abdul Hamid bin Jasmi
11. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Andreas Hong Ah Lam
12. Pendidikan Muzik Nor Azila binti Jamaluddin

PERANAN KETUA PANITIA

A. Dokumen Standard Kurikulum
1. Bertanggungjawab menyediakan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
yang terkini.
2. Bersama Ahli Jawatankuasa Panitia dan guru mata pelajaran menyelaras rancangan
pelajaran tahunan.
3. Memastikan perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang terkini.

B. Pengurusan fail Panitia
1. Menjadi Ahli Jawatankuasa Induk Kurikulum Sekolah.
2. Menyediakan takwim panitia dan melaksanakan perancangannya.
3. Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru ahli panitia.
4. Bersama Ahli Jawatankuasa Panitia mengemas kini papan kenyataan.
5. Menyediakan dan melengkapkan fail panitia mengikut standard Sistem Pengurusan
Sekolah Kualiti (SPSK).

C. Mesyuarat Panitia
1. Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya empat kali setahun.
2. Memastikan salinan minit mesyuarat diserahkan kepada Guru Penolong Kanan
Pentadbiran.

35

Buku Pengurusan dan Takwim 2020

D. Kewangan dan stok
1. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan panitia.
2. Membuat pesanan abm/stok yang difikirkan perlu setelah perbincangan dilakukan antara
Ahli Jawatankuasa Panitia.
3. Bertanggungjawab mengemas kini buku stok panitia.

E. Bahan Bantu Mengajar
1. Bersama Ahli Jawatankuasa Panitia membuat pemilihan jenis-jenis buku latihan dan
bahan-bahan rujukan untuk digunakan.
2. Bersama Ahli Jawatankuasa Panitia menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan
kaedah pembelajaran yang berkesan.

F. Bank Soalan
1. Bersama Ahli Jawatankuasa Panitia menentukan format soalan peperiksaan setelah
perbincangan antara Ahli Jawatankuasa Panitia.
2. Menentukan penggubal soalan untuk peperiksaan dan ujian bulanan.
3. Menyemak draf soalan ujian dan peperiksaan untuk memastikan ujian dan penilaian
adalah berkualiti sebelum penyediaan kertas soalan dijalankan.
4. Bertanggungjawab menyediakan bank soalan.

G. Peperiksaan dan Penilaian
1. Bersama Ahli Jawatankuasa Panitia menganalisis prestasi murid-murid selepas ujian dan
peperiksaan. Menyediakan analisa dan cadangan untuk memperbaiki dan
mempertingkatkan prestasi murid.

H. Program Kecemerlangan dan Perkembangan Staf
1. Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik.
2. Membantu dan sentiasa memberikan kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman
kepada ahli apabila diperlukan.
3. Bersama Ahli Jawatankuasa Panitia bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi
serta pencapaian murid bagi peperiksaan dalaman dan luaran.
4. Bersama Ahli Jawatankuasa Panitia bertanggungjawab menyediakan murid ke
pertandingan anjuran PPD, JPN, KPM dan lain-lain.
5. Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti persatuan yang berkaitan.

I. Bilik-bilik Khas
1. Memastikan rekod penggunaan bilik ditulis dan dikemas kini.
2. Memastikan peralatan keluar masuk dan alatan direkodkan dengan sempurna.
3. Memastikan bilik khas digunakan dengan berkesan dan mengikut jadual waktu.
4. Menyediakan peraturan penggunaan bilik khas.

PERANAN SETIAUSAHA PANITIA MATA PELAJARAN

1. Merancang agenda mesyuarat bersama ketua panitia.
2. Menyediakan surat panggilan mesyuarat.
3. Mengedar surat panggilan mesyuarat.
4. Mencatat minit mesyuarat.
5. Menyediakan maklumbalas mesyuarat, tujuh hari selepas mesyuarat dijalankan.
6. Membantu ketua panitia menguruskan stok peralatan panitia.

36

Buku Pengurusan dan Takwim 2020

PERANAN AHLI PANITIA
1. Menghadiri semua mesyuarat yang dikendalikan oleh panitia.
2. Melibatkan diri dengan aktif dalam semua aktiviti yang dirancang oleh panitia.
3. Menyediakan perancangan pengajaran panitia merujuk Dokumen Standard d.
4. Merekod markah ujian dan peperiksaan.
5. Sentiasa mengemaskini dan merekod Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) bagi setiap kelas yang
diajar.
6. Memeriksa buku rampaian, buku kerja murid dengan teliti.

37

Buku Pengurusan dan Takwim 2020

PENYELARAS UNIT KURIKULUM

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G. Ramiah PK Pentadbiran
Setiausaha : Hidaya binti Awang Muil Guru Media
Naib Setiausaha : Roszitah binti Mohammed Shariff
Bendahari : Faridah binti Abu Bakar
Ahli jawatankuasa : Ketua-ketua Panitia

Bidang Tugas :

1. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah.
2. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat SumberSekolah.
3. Merancang dan melaksanakan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong

Pdpc.
4. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program Nilam) dan pembudayaan ilmu.
5. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah
6. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan

sumber.
7. Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan Negeri/PKG/Perpustakaan

Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah.
8. Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.
9. Menyedia dan mengedarminit mesyuarat JK Induk/JKK Pusat Sumber.
10. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah.
11. Melaksanakan tugas semakan stok inventoriperalatan Pusat Sumber.
12. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan/Pusat Sumber Sekolah/Negeri.
13. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan

aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.
14. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah dan NILAM

kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap bulan.

JAWATANKUASA INDUK JADUAL WAKTU

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G. Ramiah PK Pentadbiran
Penyelaras : Siti Zahera binti Ibrahim

Bidang Tugas :

1. Menyediakan jadual waktu mengikut garispanduan yang telah ditetapkan.
2. Memastikan pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu sesuai untuk semua guru.
3. Membuat pindaan jadual waktu jika perlu.
4. Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Guru Besar dan dipaparkan untuk

makluman semua.

38

Buku Pengurusan dan Takwim 2020

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G. Ramiah PK Pentadbiran
Setiausaha Peperiksaan Dalaman : Hidaya binti Awang Muil
Naib Setiausaha Peperiksaan Dalaman : Rasyidah binti Zulkifli (Tahap 1)
Setiausaha Peperiksaan Awam : Ooi Bee Lay (Tahap 2)
Setiausaha PBS : Siti Nur Hafizah binti Mohd Noor
: Melissa Ann a/p Muhunthan
Ahli Jawatankuasa :
• Tahun 1 : Siti Nurhafizah binti Mohd Noor
• Tahun 2 : Thangamany a/p Supramaniam
• Tahun 3 : Roszitah binti Mohammed Shariff
• Tahun 4 : Melissa Ann a/p Muhuthan
• Tahun 5 : Norhayati binti Hitam
• Tahun 6 : Tengku Rosezaima binti Tengku Hamzah

Bidang Tugas :

1. Menyediakan dan mengedarkan surat pemberitahuan jadual peperiksaan
2. Memastikankertas soalan dibungkus mengikut matapelajaran dan jumlah sebenar murid

setiap kelas serta dilabelkan
3. Memastikan bungkusan soalan di simpan di Bilik Mesyuarat
4. Memastikan guru pembungkus soalan menyerahkan 3 set soalan untuk Bank Soalan
5. Memastikan skrip jawapan murid diambil oleh guru penanda kertas sebaik peperiksaan

selesai dijalankan
6. Menyediakan analisis data headcount kelas dan aliran selepas ujian dan peperiksaan.
7. Menghantar laporan headcount ke Pejabat Pendidikan Daerah.
8. Memastikan laporan dikemas kini dan data dimasukkan dalam system

JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G. Ramiah PK Pentadbiran
Penyelaras : Tengku Rosezaima binti Tengku Hamzah
Ahli Jawatankuasa : Prema a/p Acuthan
: Semua Guru Mata Pelajaran Tahun 6

Bidang Tugas :

1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kecemerlangan UPSR.
2. Merancang dan melaksanakan program peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi

meninggikan lagi prestasi mata pelajaran.
3. Mengkaji analisa keputusan UPSR dan merangka program jangka pendek dan jangka panjang

untuk mengatasi kelemahan.

39

Buku Pengurusan dan Takwim 2020

JAWATANKUASA PEMULIHAN

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G. Ramiah PK Pentadbiran
Penyelaras : Guru X
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Matematik dan Bahasa Melayu

Bidang Tugas :

1. Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran.
2. Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan kelas bimbingan.
3. Melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) mengikut garis panduan yang telah

ditetapkan.

JAWATANKUASA PEMULIHAN

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi
Setiausaha : Uma Davy a/p G. Ramiah PK Pentadbiran
Naib Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : Melissa Ann a/p Muhunthan

: Mohan a/l Batumalai

: Semua guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Bidang Tugas :

1. Merancang program MBMMBI untuk Panitia Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
2. Melaksanakan aktiviti koakademik Panitia Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
3. Melaksanakan program kemahiran berbahasa.
4. Menyediakan pelaporan aktiviti yang telah dijalankan.
5. Merancang dan menyediakan aktiviti/program berkaitan sudut pidato dan bakat.
6. Melaksanakan program mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh jawatankuasa.

JAWATANKUASA PRA SEKOLAH

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G. Ramiah PK Pentadbiran
Penyelaras : Jamayah binti Hamdan
Ahli Jawatankuasa : Jamaliah binti Jamaluddin
: Siti Mastura binti Muhamad
Bidang Tugas :

1. Memastikan objektif dan matlamat Pra sekolah tercapai.
2. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
3. Membuat penilaian tentang prestasi murid yang menguasai kemahiran membaca.
4. Mewujudkan persekitaran pembelanjaran luar bilik darjah yang selamat.
5. Membuat anggaran perbelanjaan peruntukan pra sekolah.
6. Menetapkan garis panduan penyediaan rancangan kerja.
7. Membuat penilaian murid dan data pencapaian murid.

40

Buku Pengurusan dan Takwim 2020

JAWATANKUASA ICT

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G. Ramiah PK Pentadbiran
Penyelaras : Rasyidah binti Zulkifli
Penolong Penyelaras : Zainal Abidin bin Ismail
Ahli Jawatankuasa : Siti Zahera binti Ibrahim
: Hidaya binti Awang Muil

Bidang Tugas :

1. Merancang, melaksana dan memantau program ICT di sekolah.
2. Memastikan kemudahan infrastruktur Teknologi yang diterima adalah betul dari segi

kualiti dan kuantiti seperti yang terdapat dalam spesifikasi.
3. Meningkatkan budaya IT/ICT di sekolah.

JAWATANKUASA SINAR

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G. Ramiah PK Pentadbiran
Setiausaha : Thangamany a/p Supramaniam
Penyelaras Literasi : Roszitah binti Mohammed Shariff
: Thangamany a/p Supramaniam
Penyelaras Numerasi : Andreas Hong Ah Lam

Bidang Tugas : Shavathri a/p Vjayakumar

1. Menyenaraikan senarai nama murid yang tidak melepasi tahap minimum.
2. Merancang intervensi dan penambahbaikan.
3. Melaksanakan PdP mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.
4. Merangka langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan murid.

JAWATANKUASA jQAF

Pengerusi : Md Nasri bin Supian Guru Besar
Naib Pengerusi : Uma Davy a/p G. Ramiah PK Pentadbiran
Penyelaras : Norhayati binti Hitam
Data E-pelaporan : Zainal Abidin bin Ismail
Ahli Jawatankuasa : Siti Mastura binti Muhamad
: Rasyidah binti Zulkifli
Bidang Tugas :

1. Melaksanakan pdpc mengikut garispanduan yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan semua aktiviti di luar bilik darjah seperti yang telah dijadualkan.
3. Menyediakan segala bentuk pelaporan seperti yang diarahkan dan menghantarnya kepada

PPD apabila diminta.

41


Click to View FlipBook Version