The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 9w2ryl, 2021-03-20 23:00:41

MODUL MAS ASAS KELESTARIAN

MODUL MAS ASAS KELESTARIAN-SPM

ASAS KELESTARIAN

ISI KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT
Sekapur Sirih 2
Tuan Nasir bn Mohamed Yunos
Pegawai Pendidikan Daerah 3
Sekapur Sirih
Puan Sa’diah Binti Mad Sa’at 4
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah (Pembelajaran) 5
Sekapur Sirih MUKA SURAT
Encik Mohd Zaki Bin Yaacob
Pengetua SMK Gemereh 7
Panel Penulis Jawatankuasa Asas Kelestarian Daerah Segamat 8-10
10-11
TINGKATAN 5 11-18
18-19
BAB 1 PEMBINAAN LESTARI 19-21

1.1 BangunanPelajaran 23-24
24-28
1.2 Proses Pembinaan
29
1.3 Peringkat Pra Pembinaan
31-32
1.4 Peringkat Pembinaan 33-36

1.5 Peringkat Pasca Pembinaan

1.6 Bangunan Hijau

BAB 2 RAWATAN AIR

2.1 Sumber dan bekalan air

2.2 Sistem Pembentungan Air Sisa

2.3 Rawatan Sisa Kumbahan

BAB 3 RAWATAN SISA PEPEJAL

3.1 Pengurusan Sisa Pepejal

3.2 Amalan 3R [Reduse, Reuse, Recycle]

1

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH SEGAMAT

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya, Modul MAS Asas Kelestarian SPM
Daerah Segamat dapat dihasilkan. Saya melihat penghasilan modul ini merupakan salah satu
usaha Pejabat Pendidikan Daerah Segamat untuk membantu guru-guru mata pelajaran Asas
Kelestarian dalam PdP. Modul ini juga menjadi wadah bagi menggarap bakat guru-guru yang
berwibawa dalam daerah ini untuk menerbitkan hasil penulisan mereka dan dalam masa yang
sama turut membantu rakan-rakan guru di sekolah lain. Semoga melalui langkah penghasilan
modul MAS Asas Kelestarian ini dapat dimanfaatkan serta menjadi panduan berguna khususnya
kepada semua guru mata pelajaran Asas Kelestarian dengan bimbingan Pegawai SISC+ TVET
agar bakat guru-guru dapat digilap untuk ke tahap yang lebih tinggi.

Secara keseluruhannya, sistem pendidikan Malaysia yang bermatlamatkan Sekolah
Berkualiti, amalan pedagoginya mestilah berkesan serta menjurus kepada kemenjadian murid.
Pencapaian matlamat ini memerlukan proses perubahan dalam transformasi pendidikan melalui
penghayatan dan pemahaman yang mendalam. Justeru, untuk melahirkan modal insan 4K1N
amat memerlukan komitmen yang tinggi daripada semua warga pendidik.

Akhir kalam, tahniah dan syabas saya ucapkan atas inisiatif, komitmen serta
kesungguhan Jawatankuasa Kurikulum Daerah, Mata Pelajaran Asas Kelestarian dengan
bimbingan Pegawai SISC+ TVET yang telah berjaya menghasilkan modul ini. Jelaslah bahawa
semangat kerja secara kolaboratif mampu melakarkan kecemerlangan tanpa sempadan.

Sekian, terima kasih.
SEGAMAT UNGGUL

NASIR BIN MOHAMED YUNOS
Pegawai Pendidikan Daerah Segamat

2

TIMBALAN PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH
(PEMBELAJARAN)

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana atas keizinan-Nya, saya
berpeluang mengabadikan coretan Sekapur Sirih dalam Modul Minimum Adequate Syllabus bagi
Mata Pelajaran Asas Kelestarian SPM Daerah Segamat. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan
kepada pihak JKD Mata pelajaran Asas Kelestarian dengan bimbingan SISC+ TVET, malahan
berkat kebersamaan dan semangat berpasukan, maka terhasillah modul ini sebagai hasil
penulisan ilmiah khususnya untuk seluruh warga pendidik daerah Segamat.

Modul ini mengandungi elemen-elemen kurikulum yang berfokuskan penguasaan
pengetahuan dan kemahiran asas dalam mata pelajaran Asas Kelestarian SPM yang mesti
dilaksanakan dalam fasa pasca PKPP ini. Set-set bimbingan dan panduan yang dimuatkan,
merangkumi panduan guru dan contoh kemahiran sesuatu topik dalam bentuk yang mudah dan
sesuai untuk semua tahap murid. Oleh hal yang demikian, diharapkan melalui modul ini masalah
guru-guru untuk menyelesaikan sukatan dan merangka proses pembelajaran anak-anak didik
yang tercicir akibat pandemik covid 19 dapat ditangani secara beransur-ansur. Semoga modul
ini dapat membantu para guru demi kepentingan kemajuan murid-murid dan seterusnya dapat
membantu meningkatkan kecemerlangan akademik mereka untuk menggapai masa depan yang
lebih baik.

Sekian, terima kasih.
SEGAMAT UNGGUL

PUAN SA’DIAH BINTI MAD SA’AT
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah (Pembelajaran)
Pejabat Pendidikan Daerah Segamat

3

PENGETUA SMK GEMEREH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah dan syukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan segala rahmat dan izin-Nya,
kita dapat menyempurnakan naskhah Modul Mas Asas Kelestarian SPM. Jutaan terima kasih
diucapkan kepada semua guru Asas Kelestarian daerah Segamat yang telah berusaha gigih
dalam menyempurnakan modul ini.

Modul Mas Asas Kelestarian SPM dihasilkan sebagai naskhah rujukan yang akan
digunakan oleh pelajar dalam mengulang kaji pelajaran Asas Kelestarian serta sebagai
persediaan bagi menghadapi SPM. Perancangan dan kerjasama daripada semua pihak serta
usaha murni dalam menghasilkan modul ini sudah pasti dapat membantu meningkatkan prestasi
anak didik kita dan sekali gus sebagai salah satu wadah kecemerlangan Asas Kelestarian daerah
Segamat.

Sebagai penutup bicara, setinggi-tinggi penghargaan kepada semua Pegawai SISC+
TVET dan guru-guru Asas Kelestarian daerah Segamat kerana sentiasa memberikan kerjasama
dalam setiap program yang telah dirancang oleh pihak Jawatankuasa Kurikulum Daerah
khususnya mata pelajaran Asas Kelestarian. Semoga pada tahun ini, kita mampu meningkatkan
kualiti kecemerlangan anak didik kita dalam Peperiksaan SPM.

Sekian, Terima Kasih.

ENCIK MOHD ZAKI BIN YAACOB
Pengetua,
SMK GEMEREH

4

Panel Penulis
Jawatankuasa Asas Kelestarian

Daerah Segamat

PENGERUSI
ENCIK MOHD ZAKI BIN YAACOB

PENGETUA SMK GEMEREH

PEMBIMBING
PUAN HAJAH ROSMIAH BINTI MARJIN

SISC+ TVET PPD SEGAMAT
EDITOR

CIKGU HAJAH NURUL ZALIKA BINTI MAHMOOD
SMK GEMEREH

PANEL PENULIS 1
CIKGU HAJAH NURUL ZALIKA BINTI MAHMOOD

SMK GEMEREH

PANEL PENULIS 2
CIKGU OSKASMAZILA BINTI OTHMAN

SMK KAMARUL ARIFFIN

5

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT

Bab 1

6

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan

1.1 Bangunan Beban Mati
Beban yang
1. Berikut adalah dua jenis beban. diterima oleh
Nyatakan dua contoh beban pada ruang yang disediakan bangunan daripada
struktur bangunan
itu sendiri.
Cth: Lantai

Beban Hidup
Beban yang
dikenakan ke atas
struktur bangunan
tersebut.
Cth: Kipas

[ 4 markah ]

2. Rajah 1 menunjukkan elemen pengudaraan di dalam bangunan. Cadangan Jawapan
Namakan jenis pengudaraan itu pada ruang yang disediakan.
Pengudaraan
Elemen Pengudaraan Jenis Pengudaraan Semula Jadi
Sistem
(i) ……………………….............. pengudaraan yang
tidak menggunakan
perlatan mekanikal
dalam kitaran
pengudaraan

Pengudaraan
Mekanikal
Sistem
pengudaraan yang
menggunakan
bantan mekanikal

(ii) …………………………………

Rajah 1

[ 2 markah ]

7

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan

1.2 Proses Pembinaan Konvensional
Proses kerja
3. Berikut adalah pernyataan kaedah pembinaan. pembinaan di
Nyatakan kaedah pembinaan itu pada ruang yang disediakan. tapak bina

Pernyataan Kaedah Pembinaan Top Down
Pembinaan
 Kaedah pembinaan daripada substruktur (i) ……………………….... bangunan tinggi
ke superstruktur. yang ada ruang
bawah tanah
 Pembinaan bangunan melibatkan (atas ke bawah)
kebanyakan proses kerjanya di tapak bina.

 Teknik pembinaan daripada peringkat atas (ii) …………………………. Dinding Tanggung
ke bawah. Beban
Tiada tiang, dinding
 Kaedah pembinaan menjimatkan masa tebal, Tanggung
tetapi menggunakan kos yang tinggi. beban sendiri

 Kaedah pembinaan moden. (iii) ………………………….. IBS
Komponen
 Komponen bangunan dihasilkan dalam dipasang di tapak
persekitaran yang terkawal. pembinaan dengan
pekerja yang
minimum,
pembinaan moden

[ 3 markah ] Pembinaan Hijau
Aplikasi produk,
sistem pembinaan
mesra alam

4. Berikut adalah proses pembinaan dengan menggunaan kaedah Top-Down yang Cadangan Jawapan
tidak mengikut urutan yang betul.
Tuliskan 1, 2, 3 dan 4 mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan. 1. Memasang
tembok penahan
Pembinaan sebahagian rasuk bumbung tingkat atas dan sebelum kerja
pemasangan topang dibahagian bawah rasuk bumbung tingkat pengorekan bagi
atas. mengelakkan
runtuh
Pemasangan tembok penahan dan topang sebelum kerja-kerja 2. Memasang
pengorekan dilakukan. strutting untuk
mengelakkan
runtuhan mendatar
3. Membina rasuk
bumbung tingkat
atas untuk jentera
dan pekerja
membuat kerja
bawah tanah

8

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT 4. Memasang
topang di bawah
Penimbusan semula keseluruhan bahagian atas dengan tanah rasuk bumbung
serta pembukaan topang. tingkat atas supaya
binaan stabil
Pembinaan dinding di bahagian tepi rasuk sehingga menutupi 5. Membina
keseluruhan bahagian tepi pembinaan. dinding di bahagian
tepi rasuk secara
[ 4 markah ] keseluruhan
6. Setelah struktur
bawah tanah siap,
bahagian atas
ditimbus semula
dengan tanah.

5. Rajah 2 menunjukkan kategori sistem pembinaan berindustri (IBS). Cadangan Jawapan

Rajah 2 Kategori IBS
(a) Nyatakan kategori sistem pembinaan berindustri (IBS) itu. i)Sistem Kerangka,
panel dan kotak
pratuang
ii)Sistem acuan
iii)Sistem Kerangka
Keluli
iv)Sistem Kerangka
Kayu Prasiap
v)Sistem Blok
Pratuang

(b) Nyatakan tiga kebaikan kaedah sistem pembinaan berindustri (IBS). Kebaikan
i)Memerlukan
A. tenaga buruh yang
mempunyai
B. kepakaran dalam
proses
C. penyambungan IBS
[ 4 markah ] ii)Pembaziran jika
pengukuran tidak
tepat
iii)Berlaku
kebocoran jika
tiada pengawasan
tinggi semasa
pemasangan

9

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan

6. Dinding tanggung beban ialah dinding yang menanggung beban daripada bangunan. Tiga kaedah
Senaraikan tiga kaedah pembinaan tanggung beban. tanggung beban
1. Tuang di situ
A. 2. Pratuang
B. 3. Ikatan bata

C.
[ 3 markah ]

1.3 Peringkat Prapembinaan Cadangan Jawapan

7. Berikut adalah aktiviti dalam peringkat prapembinaan. Prapembinaan

Lengkapkan Rajah 3 dengan aktiviti yang terlibat dalam peringkat prapembinaan pada a. Perolehan tapak

ruang yang disediakan.

b. Ukur tanah dan
uji tanah
(i) ………………………………… c. Lukisan dan

perincian
d. Penawaran
Ukur tanah dan uji tanah tender

e. Membuat
taksiran
Lukisan dan perincian f. Pekerja

g. Bahan dan

(ii) ………………………………… jentera

Prapembinaan

(iii) …………………………………

(iv) …………………………………

Rajah 3 Bahan dan jentera
[ 4 markah ]

10

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan

8. Berikut adalah pernyataan tentang faktor yang mempengaruhi kos tapak. Kos Tapak
Nyatakan faktor kos tapak pada ruang yang disediakan.
i)Jenis tanah
Pernyataan Faktor Kos Tapak ii)Lokasi tapak
iii)Rupa bentuk
 Kedudukan tapak yang dipilih. (i) ……………………….... bumi
iv)Sumber
 Contoh: Kawasan bandar dan berhampiran kewangan
dengan kemudahan awam. v) Status tanah
vi)Bahan dan
 Mempengaruhi kaedah pembinaan yang (ii) …………………………. jentera
dilaksanakan.

 Contoh: Tanah liat dan tanah paya.

 Boleh diperolehi daripada Pejabat Tanah dan (iii) ………………………….
Galian.

 Contoh: Tanah pertanian dan tanah komersial.

[ 3 markah ]

9. Rajah Blok berikut menunjukkan langkah dalam membuat taksiran kos. Cadangan Jawapan

A B Kaedah Taksiran

Nyatakan langkah di bahagian : C
A.
B. Taksiran ialah
C. mengukur kuantiti
bagi sesuatu projek
pembinaan bagi
mendapatkan kos
keseluruhan
pembinaan.

[ 3 markah ] Langkah dalam
membuat taksiran
1.4 Peringkat Pembinaan meliputi mengukur
kuantiti,
mengumpul
kuantiti dan
menganggar kos.

Cadangan Jawapan

10. Berikut adalah pernyataan tentang peralatan dalam Ukur Aras. Peralatan ukur
Nyatakan nama peralatan itu pada ruang yang disediakan. aras
1. Kaki tiga

11

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Alat Aras 2. Staff
(i) ………………………….
Pernyataan 3. Gelembung staf
4. Pita ukur
 Gelembung udara digunakan untuk
memastikan staf dalam keadaan tegak.

 Alat ini dilekapkan pada sisi staf.

 Diperbuat daripada linen, sintetik dan fiber. (ii) ………………………….
Panjangnya 30m, 50m dan 100m.

 Digunakan untuk mengambil jarak dalam
kerja mengukur.

 Digunakan untuk menopang alat aras. (iii) ………………………….. 5. Alat aras
 Digunakan untuk alat teodolit.

 Menentukan ketinggian titik-titik di atas (iv) …………………………...
permukaan bumi. [ 4 markah ]

 Alat ini boleh dilaraskan sama ada
dipanjangkan atau dipendekkan dengan
panjang maksimum iaitu lima meter.

11. Berikut adalah pernyataan tentang alat aras yang digunakan dalam ukur aras. Cadangan Jawapan
Nyatakan nama alat aras itu pada ruang yang disediakan. Jenis alat aras

Pernyataan Alat Aras 1. Alat aras
(i)…………………………. Automatik
 Alat ini mempunyai gelembung udara di Melaras secara
bahagian kiri. (ii)…………………………. automatik

 Teleskop dilaraskan menggunakan tiga skru (iii)…………………………. 2. Alat Aras
tapak. . Dompot
Teleskop dilaras
 Alat ini menggunakan konsep pantulan menggunakan tiga
cahaya dan bacaan aras dipaparkan dalam skru tapak.
bentuk digit.
3. Alat Aras Jongkit
 Terdapat komponen yang mengimbas kod- Skru Penjongkit
kod bacaan pada staf. dipusingkan untuk
pengarasan jitu.
 Alat ini mempunyai skru penjongkit dan
gelembung aras jitu. 4. Alat Aras Digital
Menggunakan
 Skru penjongkit dipusingkan untuk konsep pantulan
pengarasan jitu. cahaya dan laser.

12

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT (iv)………………………...
[ 4 markah ]
 Alat ini dilaraskan berpandukan gelembung
aras bulat dan melaras secara automatik.

 Terdapat prisma yang bertindak balas
terhadap graviti bumi.

12. Jentera pembinaan direka khusus untuk membantu dan menjalankan kerja- Cadangan Jawapan
kerja di tapak pembinaan. Namakan gambar jentera yang ditunjukkan
dalam Jadual 1. 1. Jentolak
Menolak
permukaan tanah,
bersihakn tanah
dan ratakan tanah.

2. Jengkaut
Kerja-kerja
pengorekan.
Sebagai pengaut
dan kerja merata.

(i) …………………………….. (ii) ……………………………...

Jadual 1
[ 2 markah ]

13. Rajah 4 menunjukkan runtuhan konkrit dalam ujian penurunan yang dilakukan. Cadangan Jawapan

1. Penurunan
sebenar

kejeleketan yang
tinggi/berkualiti

2. Penurunan ricih

Rajah 4

(a) Nyatakan jenis penurunan itu. kekurangan sifat
………………………………………………………………………………………….. kejeleketan / tidak
berkualiti

(b) Nyatakan dua ciri penurunan di (a). 3.Penurunan

(i) ………………………………………………………………………………………. runtuh

(ii) ………………………………………………………………………………………. berlakunya
[ 3 markah ] pengasingan/ tidak
berkualiti
13

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT

14. Jadual 2 menunjukkan pembukuan ukur aras yang tidak lengkap. Cadangan Jawapan
Lengkapkan jadual pembukuan ukur aras itu dengan melengkapkan lajur Langkah 1:
naik, lajur turun dan lajur aras laras. Aras laras = BA1

Pandangan Pandangan Pandangan Naik Turun Aras Jarak Catatan Langkah 2:
Belakang Antara Hadapan Laras 0 Cari perbezaan
(m) BA1, AL = tinggi
1.750 11.000 m (negatif -turun)
11.000 Titik A (Positif – naik)

1.185 20 Titik B i) PB (titik BA1)–
1.170 40 BA2, AL PA(titik A)
60
2.330 = ii) PA(titk A) – PA
10.420 (titik B)

iii) PA (titik B ) – PH
(titik BA2)

Jadual 2 Langkah 3:
ii) Hitungkan ralat yang dibenarkan ∑PB - ∑PH =
∑Naik -∑ Turun =
……………………………………………………………………………… Aras Laras Akhir –
Aras Laras Mula

……………………………………………………………………………… Langkah 4:
Ralat = BA2 – Aras
………………………………………………………………………………… Laras Akhir
[ 4 markah ]
Ralat sebenar
15. Jadual 3 adalah jadual analisis ayakan kering yang tidak lengkap. = + 0.012 (√ )
Lengkapkan jadual analisis ayakan kering itu jumlah berat tanah tertahan Langkah 1:
ialah 250 g. Menentukan Berat
tanah melepasi
Saiz Ayak Berat Ayak Barat Ayak + Berat Tanah Berat Tanah Peratus Peratus Ayak
(mm) (g) Berat Tanah Tertahan Melepasi Ayak Tertahan Ketelusan =Jumlah berat
(g) tanah (asal)- berat
2.300 445.11 (g) (g) (%) (%) sampel tanah yang
10.30 tertahan di setiap
455.41 239.7 4.12 95.88 ayak

1.180 420.52 430.12 Langkah 2:
0.600 392.51 437.31 Menentukan
0.425 376.25 411.15 Peratus Tertahan
=Jumlah berat
tanah tertahan X
100

Jadual 3 [ 6 markah ] Langkah 3:
Menentukan
Peratus Ketelusan

Jumlah berat tanah
yang melepasi ayak
14

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT

Jumlah sampel
tanah

Didarab dengan
100

16. Lukisan kerja mengandungi butiran dan maklumat lengkap berkenaan Cadangan Jawapan
projek yang akan dibangunkan. Nyatakan jenis lukisan berdasarkan i) Lukisan ukur
penerangan yang diberi dalam Jadual 4. kejuruteraan
Kerja tanah yang
Penerangan Jenis Lukisan perlu dilakukan
(i) ………………………………………… ii) Lukisan tapak
Mengandungi lukisan termasuklah Kedudukan projek
sistem perpaipan, sistem pendawaian (ii) ………………………………………… pembinaan ,kontur
elektrik, bekalan paip air, saluran (iii) ………………………………………… terakhir dan
kumbahan, sistem penyaman udara lif lanskap (bekalan
dan escalator. paip)
iii)Lukisan reka
Mengandungi lukisan perincian bentuk
bahagian binaan struktur bangunan Lukisan yang
daripada asas bangunan sehingga ke berkaitan dengan
struktur bumbung. reka bentuk
bangunan serta
Lukisan pelbagai pandangan dan lukisan pelbagai
keratan termasuklah pelan, keratan pandangan dan
dan pandangan sisi bangunan. keratan.
iv)Lukisan
Jadual 4 perkhidmatan
Pemasangan
[ 3 markah ] perkhidmatan
dalam
17. Perancangan pembinaan melibatkan peranan beberapa pihak berdasarkan bangunan(bekalan
bidang tugas masing-masing. Namakan pihak yang terlibat berdasarkan paip)
peranan yang diberi dalam Jadual 5. v) Lukisan struktur
Lukisan perincian
Pihak yang terlibat Peranan bahagian binaan
(i)……………………………………… struktur bangunan
 Terdiri daripada ahli professional yang daripada asas
terlibat dalam mereka bentuk bangunan hingga ke struktur
berdasarkan idea klien bumbung.
Cadangan Jawapan
 Wakil kepada klien
1. Klien
Pihak yang
mempunyai hak
terhadap projek
pembinaan
2. Perunding
Terdiri drpd ahli
profesioanal yang
terlibat dalam
mereka bentuk

15

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT bangunan
berdasarkan idea
 Meluluskan pelan susun atur tapak dan klien.
pelan bangunan 3. Pihak Berkuasa
Tempatan
(ii)………………………………………  Memantau pembinaan dan Memantau
penyenggaraan pembinaan dan
penyenggaraan
Jadual 5 saliran

[ 2 markah ]

18. Pemancangan merupakan kerja-kerja penandaan kedudukan bangunan di Cadangan Jawapan

atas tanah. Berikut adalah langkah-langkah pemancangan tanda yang tidak 1. Tentukan titik
rujukan dan garis
mengikut urutan. Tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 diruangan yang disediakan dasar yang
digunakan sebagai
mengikut mengikut urutan yang betul. rujukan
2. Tentukan garisan
Setiap tanda perlu mempunyai titik rujukan yang mencukupi supaya pancang utama
dapat disemak. 3. Setiap tanda
Menentukan titik rujukan dan garis dasar yang digunakan sebagai perlu titik rujukan
rujukan. 4.Titik rujukan
Pancang utama perlu ditanda dengan menggunakan cat bagi mudah perlu dilakar
dikesan dengan jelas.
Titik rujukan perlu dilakar dengan jelas dalam cacatan yang 5.Pancang utama
menunjukkan jarak dan sudut. perlu dikukuhkan.
Semakan titik rujukan perlu selalu dibuat supaya kedudukan tidak 6.Pancang utama
beralih perlu ditandakan.
Tentukan garisan pancang utama berdasarkan garis dasar yang 7. Semakn titik
kekal dan selamat. rujukan selalu
Pancang utama perlu dikukuhkan contohnya menggunakan konkrit dibuat supaya
kedudukan tidak
[ 6 markah ] teralih.

19. Berikut adalah pernyataan mengenai aktiviti kerja tanah. Cadangan Jawapan
Namakan aktiviti kerja tanah yang sesuai pada ruang yang disediakan
1. Pembersihan
Pernyataan Aktiviti Kerja Tanah Membersihkan
(a) …………….….…. kawasan supaya
 Proses mengepam untuk mengeluarkan air dari struktur tidak melangkau
tanah yang mempunyai air terkumpul kawasan
sempadan
 Kawasan berair akan digali atau ditimbus tanah supaya 2. Pemancangan
lebih kering dan stabil Kerja-kerja
penandaan
 Pokok- pokok dan rumput yang dikekalkan perlu ditanda. (b) ……………………. kedudukan
 Bagi kawasan pembinaan, akar-akar pokok perlu bangunan di atas
. tanah.
dibongkarkan keluar

16

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT (c) ……………………. 3. Pengarasan
Proses
 Proses memotong dan penambakkan perlu dilakukan di (d) …………………... pemotongan dan
kawasan pembinaan [ 4 markah ] penambakan
hingga aras tapak
 Aras tapak berada tepat pada aras formasi berada tepat pada
aras formasi
 Proses menanda kedudukan bangunan di atas tanah. 4. Penyahairan
 Menentukan titik rujukan dan garis dasar bagi meletak Proses
pengepaman untuk
pacangan utama dalam keadaan kukuh. pengawalan dan
pengeluaran air
dari struktur pejal
dimana terdapat
air berkumpul

20. Berikut adalah langkah pembinaan asas pad yang tidak mengikut urutan yang betul. Cadangan Jawapan
Tuliskan 1, 2, 3, 4 dan 6 mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan.

Langkah 5 dan 7 diberi. i.Ukur dan tanda

saiz lubang
ii.Korek lubang
iii.Sediakan kotak
Memasang kotak acuan dan tetulang keluli acuan

Melakukan proses pemadatan konkrit menggunakan rod penggetar iv.Sapu agen
pelepasan dalam
kotak
Mengukur saiz dan menggorek lubang asas dengan kedalaman 1 m v.Pasang kotak
hingga 1.5 m dalam lubang

Membiarkan konkrit mengeras, membuka kotak acuan dan melakukan vi.Pasang tetulang
proses pengawetan 7 dalam kotak

vii.Sediakan
bancuhan konkrit
Menyediakan kotak acuan dan menyapu agen pelepasan nisbah 1:2:4

Melakukan ujian penurunan dan konkrit dituang ke dlaam kotak acuan viii.Lakukan ujian
tidak melebihi 1.5 m 5 penurunan konkrit

ix.Tuang konkrit
dalam kotak acuan
Menyediakan bancuhan konkrit mengikut nisbah1:2:4
dengan
[ 5 markah ] ketinggian<1.5m
x.Lakukan proses

pemadatan
xi.Biar konkrit keras
xii.Buka kotak
acuan

xiii.Lukisan
pengawetan

17

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan
1. Papak padu
21. Rajah 5 menunjukkan jenis asas rakit yang digunakan dalam pembinaan.
Namakan asas rakit itu pada ruang yang disediakan.

Jenis Asas Rakit Nama Asas Rakit

(a) ………………………………….

2. Bersel

(b) ………………………………….

3. Rasuk dan papak

(c) ………………………………….

Rajah 5

[ 3 markah ]

22. Dalam pembinaan sesebuah bangunan, asas yang digunakan perlu sesuai Cadangan Jawapan

supaya bangunan yang dibina kukuh dan selamat digunakan. Nyatakan tiga Faktor pemilihan
asas
faktor pemilihan asas. 1. Keadaan tanh
2. beban bangunan
(i) ………………………………………………………………. 3. Kos

(ii) ……………………………………………………………….

(iii) ………………………………………………………………. [ 3 markah ]
Cadangan Jawapan
1.5 Peringkat Pascapembinaan

23. Nyatakan tiga fungsi sistem pengudaraan dalam bangunan. Fungsi
pengudaraan

(i) ………………………………………………………………………………………… 1. Memenuhi
kehendak
(ii)………………………………………………………………………………………… kesihatan
2. Menghasilkan
(iii)………………………………………………………………………………………… keselesaan terma
[3 markah] 3. Menyejukkan
struktur bangunan

18

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT

24. Berikut adalah penyataan mengenai jenis pendawaian pada sebuah bangunan. Cadangan Jawapan

Namakan jenis pendawaian itu pada ruang yang disediakan. Tiga jenis

Penyataan Jenis Pendawaian pendawaian
(a) ………………………… 1. Pendawaian
 Pemasangan kabel didalam dinding atau siling permukaan
 Pemasangan pendawaian lebih kemas Pemasangan wayar
 Sesuai untuk jenis bekalan satu fasa bagi pada permukaan
dinding tanpa
bangunan konkrit

 Pendawaian sesuai untuk bangunan yang penutup.
2. Pendawaian
terdedah kepada kerosakan mekanikal yang tinggi (b) ……………………….. Tersembunyi
Wayar dipasang di
 Memerlukan sistem pembumian yang baik dalam dinding atau
siling.
 Sesuai untuk jenis bekalan untuk satu fasa atau

tiga fasa

 Pemasangan kabel pada permukaan dinding (c) ………………………… 3. Pendawaian
Konduit
 Sesuai untuk jenis bekalan satu fasa dan
bangunan yang perbuat daripada kayu

 Boleh menampung beban kuasa rendah Pemasangan ini

[ 3 markah ] menggunakan
konduit yang
dipasang ke

dinding dandi
dalamnya akan
dimasukkan wayar.

1.6 Bangunan Hijau Cadangan Jawapan

25. Nyatakan tiga kriteria bangunan hijau Kriteria bangunan
hijau
(a) 1. Sumber dan
(b) bahan
2. Kecekapan air
(c) 3. Reka bentuk dan

[ 3 markah ] inovasi
4. Kecekapan
tenaga

5. Kualiti
persekitaran
dalaman

6. Pengurusan dan
tapak pembinaan
lestari.

26. Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga dalam bangunan. Cadangan Jawapan

(a) Faktor
(b) 1. Reka bentuk
(c) tingkap

[ 3 markah ] 2. Perancangan dan
pembinaan
3. Saiz dan bentuk
bangunan

19

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT

4. Orientasi
bangunan
5.Sistem bumbung

27. Berikut adalah bahan binaan lestari yang digunakan dalam pembinaan. Nyatakan Cadangan Jawapan
kandungan bahan yang terdapat pada bahan binaan lestari itu pada ruang yang 1. Wool brick
disediakan. Gentian bulu,
polimer semula jadi
Bahan Binaan Lestari Kandungan Bahan Digunakan daripada rumpai
laut dan tanah liat.
Wool Brick (a) …………………………………..…………
Konkrit Busa 2. Konkrit busa
Konkrit Berprestasi Tinggi (b) ………………………………..…………… Pasir, silika dan
polisterina,Konkrit
(c) ……………………………………………… lebih ringan
[ 3 markah ]
3. Konkrit
berprestasi tinggi
Superpemplastik
(Superplastictizer),
Perencat, Abu
Terbang, Jermang
Relau Bagas Dan
Silika

28. Air merupakan sumber yang paling penting dalam kehidupan seharian. Sumber air Cadangan Jawapan

mesti dilindungi dan dijaga kebersihannya untuk menjamin kelestarianya. Penggunaan air

Nyatakan prinsip utama yang menyokong dan menjamin usaha ke arah menggunaan yang cekap
i.Mengoptimumkan
air yang cekap.

(a) permintaan air
ii. Membekalkan
(b) sumber air bersih
(c) secara berkesan
[ 3 markah ] iii. Membekalkan
air hujan

terkumpul atau
mengitar
semula air sisa

iv. Merawat air
kumbahan
v. Mengamalkan
pengurusan air

secara cekap

20

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT

29. Nyatakan tiga kebaikan binaan bangunan hijau terhadap elemen kelestarian Cadangan Jawapan

(a) Kebaikan
(b) 1. Ciri bangunan

(c) atau kandungan
[ 3 markah ] yang boleh dikitar
semula

2. Mempunyai
manual
penggunaan dan
label kesan

penggunaan
3. Mempunyai ciri-
ciri mesra alam

4. Teknik
pembungkusan
yang minimum dan
boleh kitar semula

30. Rajah 6 menujukkan gambar kelengkapan cekap tenaga yang digunakan dalam Cadangan Jawapan
pembinaan bangunan hijau. Namakan kelengkapan cekap tenaga itu pada ruang yang
disediakan. Senarai
kelengkapan cekap
Gambar Nama Kelengkapan Cekap Tenaga tenaga
1. Panel solar
(a) ………………………………..………… 2. Penyimpan
tenaga
3. Tiub solar
4. Lampu LED
5. Penyaman udara

(b) ………………………………..……..…

(c) …………………………………………

Rajah 6 [ 3 markah ]
21

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT

Bab 2
RAWATAN AIR

22

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan

2.1 SUMBER DAN BEKALAN AIR Domestik Industri

1. Air merupakan satu keperluam asas yang penting dalam kehidupan
manusia. Nyatakan tiga kepentingan air dalam kenidupan seharian.

(a)

(b) Pertanian Rekreasi

(c)
[3 markah ]

2. Rajah 1 menunjukkan proses kitaran hidrologi. Cadangan Jawapan

i) Penyejatan

Air lautan akan tersejat

sebagai wap ke dalam udara
disebabkan oleh haba
matahari
ii) Pemeluwapan

Arus udara yang naik akan

membawa wap-wap ke atas

atmosfera dan suhu sejuk akan

menyebabkan wap-wap

tersebut terpeluwap menjadi

Rajah 1 awan.
Nyatakan nama setiap peringkat proses pada bahagian yang berlabel :
iii) Curahan
A.
Titisan air jatuh dari awan
B.
sebagai hujan, salji, embun
C. atau hujan batu ke bumi
[ 3 Markah ] menjadi air permukaan
iv) Larian
3. Jadual berikut menunjukkan pergerakan kitaran air. Nyatakan proses
pergeraran air itu pada ruang yang disediakan. Air permukaan yang lain akan

menghasilkan air larian yang

bergerak di atas permukaan

bumi dan memenuhi sungai

dan tasik.

Kitaran Air v) Penyusupan

Sebahagian air yang cetek boleh diserap Proses Pergerakan Sebahagian air akan diserap ke
oleh akar tumbuhan. (a)……………………………
dalam tanah dan mengisi

Akuifer.

iv) Transpirasi

Sebahagian air yan diserap ke dalam Sebahagian air permukaan

tanah dan mengisi Akuifer. (b)…………………………… yang cetek boleh diserap oleh

akar-akar tumbuhan dan akan

Air yang bergerak di atas permukaan disingkirkan pada permukaan
bumi dan memenuhi sungai dan tasik. (c)…………………………..
daun melalui proses

transpirasi tumbuhan sebelum

[ 3 markah ] tersejat ke udara.

23

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT

4. Jadual berikut menunjukkan pergerakan kitaran air. Nyatakan proses Cadangan Jawapan

pergeraran air itu pada ruang yang disediakan. Sumber Air

Kitaran Air Proses Pergerakan Terdapat dua jenis air yang
boleh digunakan untuk
 Sebahagian air yang cetek boleh (a)…………………………… diminum iaitu air mentah dan
diserap oleh akar tumbuhan. air yang dirawat. Air mentah
ialah air tawar yang terdapat
 Sebahagian air yan diserap ke (b)…………………………… secara semula jadi seperti air
dalam tanah dan mengisi Akuifer. hujan, air sungai, air tasik dan
(c)…………………………… air di dalam tanah. Manakala
 Air yang bergerak di atas [ 3 markah ] air yang dirawat ialah air yang
permukaan bumi dan memenuhi diperoleh daripada sumber air
sungai dan tasik. mentah. Air tersebut telah
menjalani rawatan untuk
5. Air merupakan satu keperluan asas yang penting dalam kehidupan menjadikannya selamat
manusia. Nyatakan dua jenis air yang boleh digunakan dalam kehidupan digunakan
seharian.

(a)

(b)
[ 2 markah ]

2.2 SISTEM PEMBENTUNGAN AIR SISA Cadangan Jawapan

6. Rajah 2 menunjukkan dua jenis air sisa kumbahan. Nyatakan dua jenis air Jenis Air sisa kumbahan
sisa kumbahan itu pada petak yang disediakan.
a.Air sisa kumbahan domestik
Air Sisa Kumbahan merujuk kepada air yang
mengalir keluar daripada
(a) ....................................... (b) ....................................... kawasan perumahan,
bangunan perniagaan dan
institusi. Contohnya, air sisa
kumbahan dari kawasan
perumahan dihasilkan
daripada bilik air, singki dapur,
tandas

Rajah 2 b.Industri perkilangan yang
menghasilkan air sisa
[2 Markah] kumbahan dipanggil air sisa
kumbahan industri. Air sisa
kumbahan ini lebih berbahaya
berbanding air sisa kumbahan
domestik

24

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan

7. Nyatakan tiga bendasing dalam air yang boleh menyebabkan air tercemar.

(a) Bendasing dalam air
i. Bakteria

(b) ii. Fungus
iii. Bahan kimia

(c) iv. Mineral
[ 3 markah ] v. Pepejal terampai

8. Nyatakan tiga ciri fizikal air dirawat yang memenuhi syarat Kementerian Cadangan Jawapan
Kesihatan Malaysia (KKM).
i.Air dirawat mestilah jernih,
(a) tiada bau dan tiada enapan

(b) ii.Penyaring kasar digunakan
untuk menapis bendasing
(c)
seperti sampah yang lebih
[ 3 markah ] besar

9. Penyaringan merupakan proses awal dalam pengolahan air. Nyatakan iii.Penyaring halus digunakan
tujuan penyaringan berikut: untuk menapis bendasing
yang terlepas daripada
(a) Kasar : penyaring kasar seperti
(b) Halus : tumbuh-tumbuhan air yang
lebih kecil, daun dan
[ 2 Markah ] sebagainya. Semasa proses ini,
penyaring kasar dipasang
dahulu, kemudian diikuti
penyaring halus.

10. Rajah 3 menujukkan jenis pengudaraan. Nyatakan jenis pengudaraan ituJenis Pengudaraan Cadangan Jawapan
pada petak yang disediakan. Jenis-jenis Pengudaraan
1. Pengudaraan percik
Percik 2. Pengudaraan dulang

(a) ............................................ bertingkat
3. Pengudaraan terjun
4. Pengudaraan resapan

Resapan

(b) ............................................

Rajah 3

[2 Markah]

25

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan

11. Aktiviti berikut adalah sebahagian daripada proses rawatan air yang tidak Proses rawatan air
mengikut urutan yang betul. Tuliskan 2, 3, 4 dan 5 bagi menunjukkan proses 1. Penyaringann
olahan air mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan. Langkah 2. Pengudaraan
1 diberi. 3. Pembautan Kimia
4. Pengentalandan
Pembauran kimia penggumpalan
5. Pengenapan
Pengudaraan 6. Penapisan
7. Pemfloridaan
Pengenapan 8. Pembasmian kuman
9. Penyesuaian PH
Pengentalan dan penggumpalan

Penyaringan 1

[ 4 Markah ] Cadangan Jawapan

12. Berikut adalah sebahagian carta alir proses rawatan air. Lengkapkan carta Proses rawatan air
alir itu mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan 1. Penyaringann
2. Pengudaraan
Penyaringan 3. Pembautan Kimia
4. Pengentalandan
(i) ………….………….…
Pembauran Kimia penggumpalan
5. Pengenapan
6. Penapisan
7. Pemfloridaan
8. Pembasmian kuman
9. Penyesuaian PH

(ii) ……………………….

(iii) ……………………….
Penapisan

26

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT

13. Nyatakan dua fungsi penapis air yang digunakan untuk menghasilkan air Cadangan Jawapan
bersih.
Fungsi Utama Penapis Air
(a) 1. Mengasingkan bahan
pencemar yang terdapat di
(b) dalam air bagi meningkatkan
[ 2 markah ] kualiti air tersebut.

2.Penggunaan teknologi
membran bertindak sebagai
penghalang yang akan
memilih molekul tertentu
untuk melaluinya dan
seterusnya mengasingkan air
daripada bahan tercemar

14. Nyatakan proses rawatan air yang terdapat dalam proses air mentah Cadangan Jawapan
berdasarkan pernyataan di dalam jadual di bawah.
i)Pengenapan
Penyataan Proses Rawatan air Proses flok diasingkan
daripada air dengan cara
 Polimer ini menjadikan flok menjadi pengenapan graviti.
lebih berat disebabkan oleh tarikan (a) ……………………….. ii)Pengentalan dan
kimia. penggumpalan. Polimer ialah
politena yang terdiri daripada
 Proses flok diasingkan daripada air (b) ……………………….. molekul kompleks Polimer ini
melalui tarikan graviti bumi. menjadikan kelompok lebih
berat disebabkan oleh tarikan
 Bahan kimia dicampurkan ke dalam kimia pada kelompok yang
proses ini dan menyebabkan zarah (c) ……………………….. dikenali sebagai flok
menarik antara satu sama lain iii)Pembauran kimia ialah
proses untuk membuang
[ 3 markah ] zarah yang tidak boleh
dibuang dengan
menggunakan pemendapan
dan penapisan. Bahan kimia
yang dicampurkan di dalam
proses ini akan menyebabkan
zarah yang kecil tertarik di
antara satu sama lain

27

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan
Terdapat beberapa jenis
15. Rajah 4 menunjukkan tiga jenis penapis digunakan dalam proses rawatan penapis yang selalu
air. Namakan tiga jenis penapis pada ruang yang disediakan digunakan, iaitu:

Rajah Penapis  Penapis pasir perlahan
 Penapis pasir graviti

deras
 Penapis tekanan:

pugak atau mendatar

(a) ………………………

Penapis pasir perlahan

(b) ……………………….

Penapis tekanan: pugak
atau mendatar

(c) …………………….…

Rajah 4

[ 3 markah ]

Penapis pasir perlahan

28

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan

2.3 RAWATAN AIR SISA Jenis Rawatan
Air Sisa Kumbahan
16. Nyatakan jenis rawatan air sisa kumbahan berdasarkan kriteria yan diberikan 1. Tangki septik
seperti di dalam jadual di bawah.
▪Terletak jauh dari loji
Ciri-ciri Jenis rawatan rawatan kumbahan
2. Kolam penstabil sisa
 Memerlukan kawasan yang (a) ………………….……….... ▪Dikenali sebagi kolam
luas. (b) ……………………………. pengoksidaan
▪Digunakan di luar
 Dinamakan kolam (c) ……………………………. Kawasan luar bandar
pengoksidaan. (d) ……………………………. 3. Lagun berudara
(e) ……………………………. ▪Memerlukan awasan
 Kawasan yang kecil tetapi kecil
dalam. [ 5 markah ] ▪Memerlukan dua
atau tiga lagun
 Sistem rawatan paling mudah 4. Enap cemar teraktif
dikendalikan dan ▪Rawatan secara
diselenggara. biologi
▪Menggunakan tangka
 Mempunyai dua atau tiga rawatan enap cemar
lagun. teraktif, tangki
penjernihan dan tapak
 Sistem rawatan secara pelupusan
biologi. 5. Turas cucur
▪Proses rawatan
 Melibatkan mikroorganisma dengan cara
dalam penyingkiran bahan menyebarkan air sisa
pencemar organic kumbahan ke dalam
media (batu pecah,
 Sistem rawatan dengan cara kerikil bahan seramik)
menyebarkan air sisa 6. Penyentuh biologi
kumbahan ke suatu media. berputar
▪Mengandungi sistem
 Media ini terdiri daripada batu pembiakan
pecah, kerikil dan lain-lain mikroorganisma
melekat.
 Sistem rawatan dengan cara
pembiakan mikroorganisma Cadangan Jawapan
melekat.
3 jenis tangkI septik
 Cakera berputar akan 1. Konkrit
membantu pembiakan 2. Besi
bakteria. 3. Polythene

17. Tangki septik adalah satu kaedah rawatan kumbahan. Senaraikan tiga jenis
tangki septik.

(a)

(b)

(c)
[3 markah]

29

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT

Bab 3
RAWATAN SISA PEPEJAL

30

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT

3.1 PENGURUSAN SISA PEPEJAL Cadangan Jawapan
1. Rajah 1 menunjukkan sisa pepejal yang telah diletakkan di satu tempat.
Sisa pepejal awam sebagai
Rajah 1 [ 1 markah sisa pepejal yang dihasilkan
(a) Kenal pasti kategori sisa pepejal itu. oleh tempat awam,
Sisa pepejal isi rumah
(b) Huraikan amalan baik yang telah ditunjukkan itu. dihasilkan di rumah masing-
masing seperti sisa makanan,
kertas, kadbod, plastik, tekstil,
kaca, bahan logam seperti
aluminium dan sebagainya.
Sisa pepejal import seperti
kertas, kadbod, tin, kaca dan
lain-lain bahan dihasilkan di
luar negara dan diimport ke
Malaysia.

Sisa pepejal khas ialah tayar
terpakai dan bahagian
kenderaan yang dibuang
daripada premis perindustrian
dan bengkel kenderaan

[2 markah] Sisa institusi seperti botol
ubat-ubatan, buku-buku
(c) Berdasarkan jawapan anda di(b), huraikan kesan kepada alam sekitar terpakai, perabot yang rosak
apabila amalan tersebut dipraktikkan dan lain-lain yang memerlukan
cara pelupusan yang
berasingan

[2 markah]

2. Cadangan Jawapan

Rajah 2 Tong sampah RORO
diperbuat daripada besi
(a) Nyatakan tong itu. tuang bagi kaedah kutipan
berpusat. Lori akan
mengangkut tong sampah
RORO ini untuk dihantar ke
tempat pemindahan sisa
pepejal.

[ 1 markah ]
(b) Nyatakan bahan logam yang digunakan untukmenghasilkan tong itu.

[1 markah]
31

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan

3. Berikut adalah proses kutipan dan pengangkutan sisa pepejal yang dijalankan Proses Kutipan dan
di Johor. pengangkutan sisa pepejal
Tulis 1, 2, 3, 4, dan 5 mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan.

Merawat sisa pepejal yang sesuai di pusat rawatan 01 Tempat penjanaa
02 Tempat penyimpanan
Menghantar sisa pepejal ke tempat pusat pemindahan 03 Pusat pemindahan
sementara 04 Pusat Rawatan Sementara
Mengangkut sisa pepejal dari tempat penjanaan 05 Tapak Pelupsan Sampah

Melupuskan sisa pepejal di tapak pelupusan

Menyimpan sementara sisa pepejal di pusat penyimpanan Cadangan Jawapan
Cara-cara kitar semula
[ 5 markah ]

4. Rajah 3 menunjukkan gambar rajah blok tiga peringkat proses kitar semula
sisa
pepejal.

1.Bilas sisa anda (jika perlu)
A B C 2. Kenal pasti sisa anda

3. Asingkan mengikut jenis

Rajah 3

Nyatakan peringkat berikut :

A. :
B. :
C. :

[3 markah]

5. Nyatakan kaedah menguruskan sisa pepejal yang tidak boleh dikitar semula. Cadangan Jawapan

……………………………………………………………………………………… Sisa pepejal yang tidak boleh
[1 markah] dikitar semula atau diguna
semula akan dihantar ke tapak
pelupusn. Proses pelupusan
sisa pepejal melibatkan
kaedah menanam sisa pepejal
di dalam tanah bagi
meminimumkan pencemaran.

32

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan

3.2 AMALAN 3R

6. Nyatakan empat cara masyarakat boleh diberi pendedahan tentang amalan Masyarakat perlu diberikan
3R. pendedahan tentang amalan
3R melalui pendidikan,
(i) kempen, seminar, Internet,
(ii) media, serta perundangan dan
(iii) pemantauan yang ketat.
(iv) Dengan bantuan dan
kerjasama daripada
[ 4 markah ] masyarakat, sisa pepejal dapat
dikurangkan

7. Nyatakan tiga Amalan 3R . Cadangan Jawapan

(i)

(ii)

(iii)
[ 3 markah]

8. Berikut adalah definisi tentang 3R. Tandakan ( / ) bagI pernyataan yang Cadangan Jawapan

benar dan ( x ) bagi pernyataan yang palsu pada petak yang disediakan.

i)Pengurangan(Reduce)

Pengurangan (Reduce)- Memilih bahan Memilih bahan yang
yang digunakan dengan bijak bagi
mengurangkan jumlah sisa pepejal yang digunakan dengan bijak
dihasilkan.
Penggunaan semula (Reuse) – Tidak bagi mengurangkan
menggunakan bahan atau sebahagian
daripada bahan yang masih boleh jumlah sisa pepejal yang
digunakan lagi.
dihasilkan.
Kitar Semula (Recycle) – Proses ii)Kitar Semula (recycle)
penghasilan produk baharu daripada bahan Proses penghasilan produk
baharu daripada bahan kitar
kitar semula. semula
iii)Penggunaan Semula
(Reuse)
Menggunakan semula bahan

[ 3markah ] atau sebahagian daripada
bahan yang masih boleh
digunakan lagi

33

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT

9. Nyatakan tiga tindakan yang boleh diambil oleh masyarakat bagi Cadangan Jawapan
mengurangkan penjanaan sisa pepejal.
Kaedah pelaksanaan 3R dlam
(i) kehidupan seharian
(ii)
(iii) 1. Elakkan pembelian
barang-barang yang
[ 3 markah ] tidak diperlukan.

10. Rajah 4 merupakan beberapa contoh amalan pengurangan. Nyatakan 2. Membelian bahan di
amalan pengurangan yang betul pada petak yang disediakan. dalam paket isian
semula.

3. Mengurangkan
pembelian botol
mineral.

4. Menggunakan e-mel
untuk menghantar
surat atau notis.

Rajah 4 [ 2 markah ]
11. Rajah 5 menunjukkan tong kitar semula berwarna biru.
Cadangan Jawapan

Rajah 5
Nyatakan dua bahan kitar semula yang sesuai dibuang dalam tong kitar
semula itu.

(i)
(ii)

[ 2 markah ]

34

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan
[ 2 markah ]
12. Nyatakan dua bahan plastik yang boleh dikitar semula.

(i)
(ii)

13. Nyatakan dua bahan kaca yang tidak boleh dikitar semula. Cadangan Jawapan

(i)
(ii)

[ 2 markah ]

14. Berikut adalah pernyataan tentang kesan pelaksanaan 3R terhadap elemen Cadangan Jawapan
kelestarian. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang benar dan ( X ) bagi Kesan pelaksanaan 3R
pernyataan yang palsu pada petak yang disediakan.
1.Mengurangkan kos
Meningkatkan kos penyenggaraan tapak penyenggaraan tapak
pelupusan . pelupusan
Menghasilkan masyarakat yang sihat.
2. Melahirkan masyarakat
Mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. yang sihat.

[ 3 markah] 3. Melahirkan individu yang
bijak

4. Menmgurangkan pelepasan
gas rumah hijau

5. Melahirkan masyarakat
yang bersatu hati

35

JKD ASAS KELESTARIAN PPD SEGAMAT Cadangan Jawapan

15. Rajah 6 menunjukkan hasil kraf tangan seorang pelajar. i)Pengurangan(Reduce)
Memilih bahan yang
Rajah 6 digunakan dengan bijak
Namakan amalan 3R yang dipraktikkan oleh pelajar itu. bagi mengurangkan
jumlah sisa pepejal yang
dihasilkan.

ii)Kitar Semula (recycle)
Proses penghasilan produk
baharu daripada bahan kitar
semula

iii)Penggunaan Semula
(Reuse)
Menggunakan semula bahan
atau sebahagian daripada
bahan yang masih boleh
digunakan lagi

[ 1 markah ]

36


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MESYUARAT INDUK PSS B1 2021
Next Book
บริบทของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี