The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 9w2ryl, 2021-10-25 21:57:11

MODUL SEJARAH TAHUN 6-2021

MODUL SEJARAH TAHUN 6-2021

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 0

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 1

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LAHIRNYA SEBUAH CINTA

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 2

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
-

6
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK
UNIT Negara Malaysia

1. Lahirnya Sebuah Cinta

STANDARD KANDUNGAN 10.1 Pembentukan Negara Malaysia

STANDARD PEMBELAJARAN 10.1.1 Menghuraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN K10.1.7 Menyatakan perasaan bangga terhadap pembentukan Malaysia.

Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Murid dapat menjawab 4/5 soalan sebab-sebab pembentukan Malaysia.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyatakan maklumat tentang pembentukan Malaysia.

AKTIVITI 1. Murid menonton video berkaitan sejarah pembentukan Malaysia dan murid bersoal
PDPC jawab dengan guru berkaitan video tersebut.
2. Murid dibimbing berkaitan sebab-sebab pembentukan Malaysia.
AKTIVITI PAK-21 3. Murid dibimbing membina peta minda berkaitan sebab-sebab pembentukan Malaysia
BBB dalam kumpulan masing-masing.
KBAT 4. Murid membentangkan hasil kerja mereka dalam kumpulan masing-masing secara gallery
walk.
ELEMEN MERENTAS 4. Murid diberi beberapa soalan kuiz untuk dicuba secara kumpulan.
KURIKULUM 5. Murid dibimbing menjelaskan apa yang dipelajari pada hari ini.

TAHAP PENGUASAAN (PBS) i-Think Map - Peta Buih Berganda Galery Walk (Lawatan ke galeri)

Video, gambar, peta itihnk.

Pembelajaran Kolaboratif, PETA I-THINK Peta buih berganda
Kemahiran/Proses,
Berkumpulan

Nilai Murni Patriotisme

Kemahiran Pemikiran Sejarah Elemen asas sejarah

Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan emosi kepada negara

2 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja, Pembentangan, Soal Jawab,
Pemerhatian / Lisan / Soal Jawab

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 3

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

-

6 Sejarah
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita

TAJUK Negara Malaysia

UNIT 1. Lahirnya Sebuah Cinta

STANDARD KANDUNGAN 10.1 Pembentukan Negara Malaysia
STANDARD PEMBELAJARAN
10.1.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN K10.1.5 Merumuskan kepentingan permuafakatan dalam pembentukan Malaysia.
Pada akhir PdPC murid akan dapat :

1. Murid dapat menjawab 4/5 soalan berkaitan tokoh-tokoh yang terlibat dalam
pembentukan Malaysia.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya membentangkan hasil kerja mereka dalam kumpulan masing-masing secara
gallery walk.
AKTIVITI
PDPC 1. Murid menonton video berkaitan sejarah tokoh-tokoh penting dalam pembentukan
Malaysia dan murid bersoal jawab dengan guru berkaitan video tersebut.
AKTIVITI PAK-21 2. Murid dibimbing berkaitan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia dan
peranan mereka.
3. Murid dibimbing membina peta minda berkaitan tajuk pelajaran hari ini.
4. Murid membentangkan hasil kerja mereka dalam kumpulan masing-masing secara gallery
walk.
4. Murid diberi beberapa soalan kuiz untuk dicuba secara kumpulan.
5. Murid dibimbing menjelaskan apa yang dipelajari pada hari ini.

Presentations (Persembahan)- Galery Walk (Lawatan ke galeri)
individu.

BBB Video, gambar, peta itihnk. PETA I-THINK Peta pelbagai alir
KBAT
Pembelajaran Kolaboratif,
Pemikiran Aras Tinggi

Nilai Murni Patriotisme

ELEMEN MERENTAS Kemahiran Pemikiran Sejarah Elemen asas sejarah
KURIKULUM

Dimensi Kewarganegaraan Kesetiaan

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Latihan Bertulis, Pembentangan, Soal Jawab,
Pemerhatian / Lisan / Soal Jawab

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 4

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6 Nama

LEMBARAN KERJA

1. Namakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.
Gambar

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 5

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
-

6
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK
UNIT Negara Malaysia

1. Lahirnya sebuah Cinta

STANDARD KANDUNGAN 10.1. Pembentukan Malaysia

STANDARD PEMBELAJARAN 10.1.3 Menyatakan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.
K10.1.6 Membincangkan iktibar daripada kejayaan pembentukan Malaysia.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat:
1. Menyatakan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia dalam peta

Malaysia.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya melabelkan nama-nama negeri dalam peta Malaysia.

AKTIVITI 1. Murid menyatakan negeri-negeri yang ada di Malaysia
PDPC 2. Murid diterangkan negeri-negeri yang membentuk penubuhan Malaysia
3. Murid ditunjukkan kedudukan negeri-negeri yang ada di Malaysia berdasarkan
peta Malaysia
4. Murid melengkapkan lembaran kerja dengan melabelkan nama-nama negeri yang

membentuk Malaysia.

AKTIVITI PAK-21 Presentations (Persembahan)- Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi)
BBB individu.
KBAT
Laptop, Buku Teks, Lembaran Kerja, Kad Peta Pokok, slaid gambar peta Malaysia, LCD
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM Menilai PETA I-THINK Peta pokok

TAHAP PENGUASAAN (PBS) Nilai Murni Patriotisme
Kemahiran Pemikiran Sejarah Perbandingan masa lalu
Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian sejarah

3 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 6

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LEMBARAN KERJA

Negeri-negeri yang telah membentuk Malaysia. Namun begitu Singapura telah keluar dari Malaysia pada tahun
1965.

AKTIVITI

1. Murid meletakkan kad–kad nama negeri pada peta pokok yang ditampal di papan putih

atau dalam kumpulan.

2. Murid lakukan secara berpasangan dan berkumpulan.
3. Guru menyediakan set peta pokok yang kosong mengikut kumpulan.

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 7

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
-

60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK Negara Malaysia
UNIT 1. Lahirnya sebuah Cinta

STANDARD KANDUNGAN 10.1 Pembentukan Malaysia

STANDARD PEMBELAJARAN 10.1.4 Menerangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia.
K11.1.8 Menunjukkan kebanggaan berkongsi kesenian tradisional rakyat Malaysia

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Menyatakan urutan peristiwa sebelum pembentukan Malaysia pada tahun 1963

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya melengkapkan carta alir berkenaan urutan peristiwa sebelum pembentukan
Malaysia.

AKTIVITI 1. Murid menyatakan kronologi pembentukan Malaysia berdasarkan tarikh-tarikh yang
PDPC telah dinyatakan di buku teks

2. Murid menceritakan urutan peristiwa berkenaan pembentukan Malaysia.
3. Murid melengkapkan urutan peristiwa berkenaan pembentukan Malaysia.
4. Murid menyiapkan latihan yang disedakan di lembaran kerja

AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Games (Permainan)
Kongsi)
BBB
KBAT Laptop, Buku Teks, Lembaran Kerja, Kad carta alir, LCD, kad maklumat, kad ayat.

Menilai PETA I-THINK Peta alir

Nilai Murni Hormat menghormati

ELEMEN MERENTAS Kemahiran Pemikiran Sejarah Perbandingan masa lalu
KURIKULUM
Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian nilai
TAHAP PENGUASAAN (PBS) 4 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 8

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

BAHAN BANTU MENGAJAR

Mei 1961- Mengemukakan cadangan

Julai 1961- Penubuhan Jawatankuasa Perpaduan

Januari 1962- Penubuhan suruhanjaya
cobbold

September 1962 – Refrendum penduduk
Singapura

Julai 1963 – Pembentangan Suruhanjaya
cobbold

Ogos 1963 – Tinjauan wakil PBB

September 1963 - Pembentukan Malaysia 9
Diisytiharkan

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR)

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LEMBARAN KERJA

1. Menyusur galurkan kronologi Pembentukan Malaysia

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 10

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

BUMI DIPIJAK LANGIT DIJUNJUNG

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 11

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

10.00 PG - 11.00 PG Sejarah

6
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK Negara Malaysia
UNIT 2. Bumi Dipijak Langit Dijunjung
STANDARD KANDUNGAN 10.2 Negeri-negeri di Malaysia.
STANDARD PEMBELAJARAN 10.2.1 Menghuraikan asal-usul nama negeri
K10.2.8 Menunjukkan rasa bangga terhadap warisan negeri-negeri di Malaysia.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Menyatakan asal-usul nama bagi setiap negeri yang terdapat di Malaysia.
KRITERIA KEJAYAAN 2. Menzahirkan perasaan bangga terhadap warisan negeri-negeri di Malaysia.

Murid berjaya menjelaskan asal-usul nama negeri dalam bentuk peta i-think.(peta pokok)

AKTIVITI 1. Guru meminta murid mengimbas semula cerita asal-usul nama negeri Melaka.
PDPC (Sejarah Tahun 4)

2. Murid bercerita semula tentang asal-usul negeri Melaka mendapat nama.
3. Murid berbincang bersama guru tentang asal-usul nama kampung/tempat tinggal

masing-masing.
4. Secara berpasangan murid membincangkan asal-usul nama negeri-negeri dalam

Malaysia dalam bentuk peta i-think iaitu peta pokok.
5. Murid membentangkan dapatan hasil perbincangan tentang asal- usul nama

negeri – negeri di Malaysia.
6. Murid mempamerkan hasil perbincangan di Sudut Sejarah dalam kelas.
7. Murid menzahirkan perasaan bangga terhadap warisan yang terdapat di negeri-negeri di

Malaysia.

8. Guru membuat rumusan tentang PdPC hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir Pasang– Gallery Walk (Lawatan ke galeri)
Kongsi)
BBB
KBAT Laptop, Buku Teks, Lembaran Kerja, Kad Peta pokok

Menilai PETA I-THINK Peta pokok

Nilai Murni Kesyukuran

ELEMEN MERENTAS Kemahiran Pemikiran Sejarah Elemen Asas Sejarah
KURIKULUM
Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian masa depan.
TAHAP PENGUASAAN (PBS)
3 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 12

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LEMBARAN KERJA

1. Senaraikan nama negeri di Malaysia berdasarkan asal-usulnya.

1. Negeri Perak Dikaitkan dengan sejenis
logam dan sungai yang
mempunyai ikan berwarna

putih.

2. Sempena nama pokok yang
disandar oleh Parameswara.

Berasal daripada nama
3. sejenis pisang yang

dipanggil saba atau jaba.

Melalui ucapan “serah
4. kepada awak” oleh

Pengiran Muda Hashim
kepada James Brooke.

Berasal daripada perkataan

5. Arab, iaitu jauhar yang
bermaksud permata yang

berharga.

Berasal nama seorang 13
tokoh dan juga berasal
6. daripada perkataan Siam,
phrau loi yang bermaksud

hanyut.

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR)

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
10.00pg - 11.00pg

6
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK
UNIT 1. Negara Malaysia

2. Bumi Dipijak Langit Dijunjung.

STANDARD KANDUNGAN 10.2 Negeri-negeri di Malaysia
10.2.2 Menyenaraikan ibu negeri dan Bandar diraja.

STANDARD PEMBELAJARAN K10.2.6 Menyatakan kepentingan menghormati identiti negeri.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Menyatakan nama ibu negeri dan Bandar Diraja negeri-negeri.
2. Menyenaraikan kepentingan menghormati identiti negeri-negeri

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyenaraikan nama-nama ibu negeri dan juga Bandar Diraja.

AKTIVITI 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang perbezaan keadaan di bandar dan di luar bandar.
PDPC 2. Murid bercerita tentang keadaan di bandar.
3. Murid diperjelaskan tentang bandar yang biasanya menjadi ibu negeri bagi setiap negeri.
4. Murid juga diperkenalkan juga dengan bandar-bandar Diraja bagi negeri-negeri tertentu.
5. Murid secara berpasangan menyenaraikan ibu negeri dan Bandar Diraja.
6. Murid mempersembahkan hasil perbincangan dalam kelas.
7. Guru membuat rumusan tentang PdPC pada hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Games (Permainan)
Kongsi)
BBB
KBAT Laptop, Buku Teks, Lembaran Kerja, Kad Peta buih ,LCD, kad maklumat.

Menilai PETA I-THINK Peta buih

ELEMEN MERENTAS Nilai Murni Hormat menghormati
KURIKULUM Kemahiran Pemikiran Sejarah Elemen Asas Sejarah (tempat)

Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan Emosi kepada Negara
Lembaran kerja.
TAHAP PENGUASAAN (PBS) 4 PENTAKSIRAN /PENILAIAN

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 14

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LEMBARAN KERJA

1. Senaraikan ibu negeri dan Bandar diraja berdasarkan Negeri -negeri di Malaysia.

NEGERI IBU NEGERI BANDAR DIRAJA

1. PERLIS
2. KEDAH

3. PERAK

4. SELANGOR

5. NEGERI SEMBILAN

6. JOHOR 15
7. PAHANG

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR)

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6
2. Nyatakan kepentingan setiap warganegara Malaysia perlu menghormati identiti negeri.

1. Memelihara 2. Berusaha
_____________ mengekalkan
______________ ____________
______________ ____________

6. Membangkitkan Kepentingan 3. Melahirkan
_______________ Menghormati perasaan
________________ Identiti Negeri
____________
____________

5. Membentuk 4. Mewujudkan
sebuah negara yang perasaan
_______________
_______________ ______________
______________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 16

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
6 - Sejarah
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK
UNIT Negara Malaysia

2. Bumi Dipijak Langit Dijunjung

STANDARD KANDUNGAN 10.2 Negeri-Negeri di Malaysia

10.2.3 Menjelaskan bendera, lagu dan jata sebagai lambang negeri
STANDARD PEMBELAJARAN K10.2.6 Menyatakan kepentingan menghormati identiti negeri.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Mengetahui negeri-negeri di Malaysia
2. Menjelaskan bendera,lagu dan jata sebagai lambang negeri.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjelaskan bendera, lagu dan jata sebagai lambang negeri

AKTIVITI 1. Menceritakan kewujudan asal usul nama Negeri Melaka
PDPC 2. Menjelaskan bendera, lagu dan jata sebagai lambang negeri
3. Penerangan guru berdasarkan petikan yang dibaca oleh murid
AKTIVITI PAK-21 4. Murid dan guru bersoal jawab
BBB 5. Murid melakukan aktiviti berkumpulan
KBAT
Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Hot Seating (Kerusi Panas)
Kongsi)

Laptop, Buku Teks, Lembaran Kerja, slide,LCD

Menilai PETA I-THINK Peta pokok

Nilai Murni Patriotisme

ELEMEN MERENTAS Kemahiran Pemikiran Sejarah Perbandingan masa lalu
KURIKULUM

Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian sejarah

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 4 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 17

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

TUGASAN

1. Murid menonton video yang dipaparkan oleh guru

https://www.youtube.com/watch?v=hZGRGAYbaqE
AKTIVITI 2:
1. Dalam kumpulan, murid diberikan tugasan untuk mencari maklumat tentang nama negeri,
jata dan bendera negeri. Hasil dapatan ini harus dilukis / ditulis /ditampal diatas kertas
mahjong
2. Selepas itu murid diminta ditampal sekeliling kelas dan dilakukan pameran (gallery walk).

Johor

LEMBARAN KERJA

1. Murid menjawab kuiz di komputer menggunakan link yang diberikan oleh guru.

2. Keputusan kuiz dicatat oleh guru untuk penilaian.

https://wordwall.net/ms-my/community/latihan-unit-2-sejarah-tahun-6

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 18

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
-

60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita

TAJUK Negara Malaysia

UNIT 2. Bumi Dipijak Langit Dijunjung
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN 10.2 Negeri-Negeri di Malaysia
DK: PERKONGSIAN NILAI
10.2.4 Menerangkan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia.
K10.2.7 Menyatakan kepentingan taat setia kepada ketua negeri.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Memahami negeri-negeri di Malaysia
2. Menjelaskan bendera,lagu dan jata sebagai lambang negeri.
3. Menguasai maklumat mengenai negeri-negeri di Malaysia.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menceritakan kewujudan asal usul nama Negeri Melaka

AKTIVITI 1. Menceritakan kewujudan asal usul nama Negeri Melaka
PDPC 2. Menjelaskan bendera, lagu dan jata sebagai lambang negeri
3. Penerangan guru berdasarkan petikan yang dibaca oleh murid
AKTIVITI PAK-21 4. Murid dan guru bersoal jawab
BBB 5. Murid melakukan aktiviti berkumpulan
KBAT
Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Hot Seating (Kerusi Panas)
Kongsi)

Laptop, Buku Teks, Lembaran Kerja, , slide,LCD

Menilai PETA I-THINK Peta buih

Nilai Murni Patriotisme

ELEMEN MERENTAS Kemahiran Pemikiran Sejarah Perbandingan masa lalu
KURIKULUM

Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian sejarah

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 4 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 19

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

TUGASAN

AKTIVITI 1:

1. Murid menonton video yang dipancarkan di hadapan kelas tentang gelaran bagi ketua
ketua negeri

https://www.youtube.com/watch?v=wxBEM9sLllo

AKTIVITI 2:

Dalam kumpulan, murid berikan satu kertas lukisan, dan nama-nama negeri, mereka dikehendaki
menyenaraikan negeri mengikut gelaran ketua –ketua negeri masing2.

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 20

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

AKTIVITI 3

1. Dalam kumpulan, murid diminta untuk berbincang dan mengisi peta buih dengan cara
untuk menunjukkan rsa bangga dengan warisan negeri-negeri di Malaysia

Contoh jawapan

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 21

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LEMBARAN KERJA

1. Lengkapkan latihan di bawah

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 22

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
-

6
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK
UNIT 1. Negara Malaysia

2. Bumi Dipijak Langit Dijunjung

STANDARD KANDUNGAN 10.2 Negeri-negeri di Malaysia
STANDARD PEMBELAJARAN 10.2.5 Menghuraikan keunikan warisan sejarah negeri-negeri di Malaysia

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Menghuraikan keunikan warisan sejarah negeri-negeri di Malaysia
2. Menyenaraikan kelebihan mengekalkan warisan negeri-negeri di Malaysia

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menceritakan keunikan warisan sejarah negeri-negeri di Malaysia

AKTIVITI 1. Murid menonton slide yang ditunjukkan oleh guru sambil mendengar penerangan guru.
PDPC 2. Murid menyatakan warisan yang terdapat di setiap negeri seperti yang dilihat melalui slide
tersebut. (PAK21)
AKTIVITI PAK-21 3. Secara berkumpulan, murid menyenaraikan kelebihan mengekalkan warisan negeri-negeri
BBB di Malaysia dalam peta minda. (KBAT)
KBAT 4. Murid mempamerkan hasil peta minda dalam kelas mereka. (PAK21)
5. Murid dijelaskan kepentingan perasaan bangga akan warisan yang ada di negeri sendiri.
6. Guru membuat rumusan pelajaran hari ini.

Recap Group (Mengulangi / mengingat Mind Map (Peta Minda)

semula)

Laptop, TV, Buku Teks, Lembaran Kerja.

Menilai PETA I-THINK Peta pokok

Nilai Murni Patriotisme

ELEMEN MERENTAS Kemahiran Pemikiran Sejarah Imaginasi dan empati
KURIKULUM

Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian nilai

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 23

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

PETA MINDA

Lembaran Kerja

1. Namakan satu tempat warisan yang telah anda kunjungi di Malaysia dan jelaskan keunikan tempat tersebut.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 24

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RUKUN NEGARA

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 25

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

-

6 Sejarah
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita

TAJUK Negara Malaysia

UNIT 3. Rukun Negara

STANDARD KANDUNGAN 10.3 Rukun Negara

STANDARD 10.3.1 Menyatakan usaha pemupukan perpaduan sejak kemerdekaan negara
PEMBELAJARAN K10.3.6 Menilai kepentingan Rukun Negara dalam membentuk jati diri rakyat Malaysia.

OBJEKTIF Pada akhir PdPC murid akan dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menghuraikan kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang dalam negara.
(LITERASI SIVIK)
KRITERIA KEJAYAAN (Pengetahuan)
2. Kesedaran pentingnya mematuhi peraturan dan undang-undang yang ada dalam negara.
INFO SIVIK
(Sosioemosi)
AKTIVITI 3. Mematuhi peraturan dan undang-undang. (Tindakan)
PDPC
Murid berjaya melakukan ketiga-tiga aktiviti dengan baik.
BBB
KBAT Hak: Hak untuk menikmati keharmonian.
Tanggungjawab: Mematuhi peraturan dan undang-undang;

Set induksi:-
Murid melihat gambar yang ditunjukkan. Murid memberikan ulasan tentang gambar tersebut.
Murid diterangkan maksud ‘Kedaulatan Undang-undang’ dalam Rukun Negara.
Aktiviti:-
1. Murid diberikan petikan berita. Murid menghuraikan kepentingan mematuhi peraturan dan
undang-undang dalam negara. (KBAT)
2. Aktiviti kumpulan: Murid menghasilkan buku skrap tentang undang-undang yang perlu
dipatuhi dalam negara. (PBD)
3. Murid mempamerkan buku skrap yang dihasilkan. (PAK21)
Penutup :
Murid bersoal-jawab dengan guru semasa guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Gambar, link berita (https://www.bharian.com.my/kolumnis/2015/05/53148/memahami-
konsep-kedaulatan-undang-undang )

Menilai AKTIVITI PAK-21 Galery Walk (Lawatan ke galeri)

ELEMEN MERENTAS Nilai Murni Kesyukuran
KURIKULUM Kemahiran Pemikiran Sejarah Perbandingan masa lalu
Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan emosi kepada negara

TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Projek Mudah
(PBS)

REFLEKSI / IMPAK KEHADIRAN : /

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 26

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
-

6
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK
UNIT Prinsip-prinsip Rukun Negara

3. RUKUN NEGARA

STANDARD KANDUNGAN 10.3 Rukun Negara

10.3.2 Menghuraikan sebab pengenalan Rukun Negara
STANDARD PEMBELAJARAN 10.3.3 Menyatakan lima prinsip Rukun Negara

K10.3.6 Menilai kepentingan Rukun Negara dalam membentuk jati diri rakyat Malaysia.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Murid boleh menerangkan mengenai 3 prinsip Rukun Negara
2. Murid boleh menguasai 4 maklumat mengenai Rukun Negara.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menerangkan mengenai Rukun Negara.

AKTIVITI 1. Murid menyenaraikan 5 prinsip Rukun Negara.
PDPC 2. Murid diterangkan mengenai MAGERAN dengan merujuk buku teks muka

AKTIVITI PAK-21 surat 48.
BBB 3. Murid membaca sebab Rukun Negara diperkenalkan.
KBAT 4. Murid diagihkan ke dalam 5 kumpulan dan setiap kumpulan membincangkan

prinsip rukun negara.
5. Murid membuat peta dakap di atas kertas mahjong dan guru melaksanakan aktiviti

Gallery Walk.
6. Murid melengkapkan lembaran kerja prinsip Rukun Negara.

Gallery Walk

Buku Teks, Lembaran Kerja, Kertas Mahjong

Menganalisis PETA I-THINK Peta Dakap

Nilai Murni Patriotisme

ELEMEN MERENTAS Kemahiran Pemikiran Sejarah Elemen Asas Sejarah
KURIKULUM

Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan Emosi Kepada Negara

TAHAP PENGUASAAN (PBD) 3 & 4 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 27

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LEMBARAN KERJA

1. Senaraikan sebab-sebab Rukun Negara diperkenalkan.

_______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________

__________ __________ __________

SEBAB RUKUN
NEGARA

DIPERKENALKAN

_______________ _______________
_______________ _______________
_______________ _______________
_______________ _______________
_______________ _______________

__________ __________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 28

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6
2. Huraikan 5 Prinsip Rukun Negara

PRINSIP RUKUN NEGARA

Keluhuran
Perlembagaan

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 29

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
6 - Sejarah

60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK
UNIT Negara Malaysia

3. Rukun Negara

STANDARD KANDUNGAN 10.1 Rukun Negara

STANDARD PEMBELAJARAN 10.3.4 Menjelaskan peranan Rukun Negara dalam kehidupan.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN K10.3.5
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
KRITERIA KEJAYAAN
1. Menjelaskan 6 tujuan sambutan perayaan di Malaysia.
2. Menjelaskan 4 kepentingan menghormati kepelbagaian amalan dan sambutan

perayaan di Malaysia.

Murid berjaya menjelaskan tujuan perayaan secara peta pokok.

AKTIVITI 1. Murid ditunjukkan gambar perayaan semua kaum di Malaysia menggunakan slide
PDPC Power Point.
2. Murid menyatakan tujuan sambutan perayaan secara ‘Think Pair Share’. (PAK2 peta
AKTIVITI PAK-21 pokok). (KBAT)
BBB 3. Murid menjelaskan kepentingan menghormati kepelbagaian amalan dan sambutan
KBAT perayaan secara hot seat. (PAK21)
4. Murid melengkapkan lembaran kerja tujuan sambutan perayaan .

Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Hot Seating (Kerusi Panas)
Kongsi)

Laptop, Buku Teks, Lembaran Kerja, Kad Peta pokok , slide gambar perayaan, LCD

Menilai PETA I-THINK Peta pokok

Nilai Murni Patriotisme

ELEMEN MERENTAS Kemahiran Pemikiran Sejarah Perbandingan masa lalu
KURIKULUM

Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian sejarah

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 4 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 30

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

TUGASAN

1. Murid meletakkan kad-kad ayat pada peta pkok yang ditampal di paparan putih
2.Murid lakukan secara berpasangan dan berkumpulan.
3.Guru menyediakan set peta pokok yang kosong mengikut kumpulan.

TUJUAN SAMBUTAN
PERDAI YMAAALNAYSIA

PETA POKOK

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 31

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

2. Apakah kepentingan menghormati amalan dan sambutan perayaan di Malaysia?
i.___________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________

iii. _________________________________________________________________________
2. Ketua kumpulan akan dipanggil duduk di kerusi panas. Soal jawab berlaku antara murid
lain. (HOT SEAT)

KEPENTINGAN
MENGHORMATI
KEPELBAGAIANAMALAN
DAN SAMBUTAN
PERAYAAN DI MALAYSIA

Masyarakat yang harmoni dapat dilahirkan jika Meningkatkan imej negara di mata dunia kerana
kaum-kaum di Malaysia dapat menerima antara keamanan yang wujud daripada perpadua dalam

satu sama lain tanpa wujud prasangka dan kalangan masyarakat Malaysia
pergeseran sehingga boleh menimbulkan konflik

antara kaum.

Menarik pelancong-pelancong asing untuk datang Mengukuhkan ekonomi negara kerana pelabur-
ke Malaysia kerana mereka ingin melihat pelabur asing berani melabur modal di Malaysia
ekoran daripada kestabilan politik negara kita. Hal
kebudayaan dan keunikan cara hidup masyarakat
Malaysia. ini sudah tentu mampu menjana pendapatan
negara dan menyediakan peluang pekerjaan

kepada masyarakat setempat.

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 32

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RAKYAT MALAYSIA

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 33

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
-

6
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK
UNIT KEMAKMURAN NEGARA KITA

11: KITA RAKYAT MALAYSIA

STANDARD KANDUNGAN 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
11.2 Agama dan Kepercayaan

STANDARD PEMBELAJARAN 11.1.1 Menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia
11.1.2 Menjelaskan petempatan serta kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia dahulu dan

kini.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat :

1. Menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia.
2. Menjelaskan petempatan serta kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia dahulu dan kini.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. Menjelaskan
petempatan serta kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia dahulu dan kini.
AKTIVITI
PDPC 1. Murid Bersama-sama menyanyikan lagu “Saya Anak Malaysia”
2. Murid mengaitkan lirikk lagu dan menyenaraikan kaum yang disebutkan dalam lagu
AKTIVITI PAK-21 tersebut tersebut.
BBB 3. Murid membuat perbandingan penempatan dahulu dan sekarang berdasarkan gambar
KBAT sungai di Melaka. ( peta pokok )
4. Murid memberikan contoh beberapa penempatan di Malaysia dulu dan sekarang secara
ELEMEN MERENTAS hot seat. (PAK21)
KURIKULUM 5. Murid melengkapkan lembaran kerja

TAHAP PENGUASAAN (PBS) Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Hot Seating (Kerusi Panas)
Kongsi)

Laptop, Buku Teks, Lembaran Kerja, Kad Peta pokok, slide gambar penempatan, LCD

Menilai PETA I-THINK Peta pokok

Nilai Murni Patriotisme

Kemahiran Pemikiran Sejarah Perbandingan masa lalu

Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian sejarah

4 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja, Pembentangan, Soal Jawab,
Pemerhatian / Lisan / Soal Jawab

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 34

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LEMBARAN KERJA

1. Gunting dan tampal gambar di bawah dan buat perbandingan penempatan dahulu dan sekarang:

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 35

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
6 - Sejarah

60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita

TAJUK Kita Rakyat Malaysia

UNIT 4. Rakyat Malaysia

STANDARD KANDUNGAN 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 11.1.3 Menerangkan alat muzik dan tarian tradisional dalam kehidupan masyarakat
K11.1.7 Menilai kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian tradisional
masyarakat Malaysia

Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Mengetahui alat-alat muzik mengikut kaum dan etnik di Malaysia
2. Mengetahui tarian tradisional sesebuah etnik di Malaysia

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menerangkan mengenai tarian tradisional mengikut kaum di Malaysia

AKTIVITI 1. Guru memulakan PDPC dengan memalu Kompang. Murid respon mengenai topik yang
PDPC akan dibincangkan pada PDPC hari ini.
2. Murid bersoal jawab dengan guru tentang alat-alat muzik tradisional yang diketahui oleh
AKTIVITI PAK-21 murid. (PAK21)
3. Secara berkumpulan, murid mengenal pasti alat-alat tradisional mengikut kaum dan etnik
menggunakan peta titi I-Think . (KBAT)
4. Murid mempamerkan hasil perbincangan di Sudut Sejarah dalam kelas. (PAK21)
5. Murid menerangkan mengenai tarian tradisional mengikut kaum di Malaysia
6. Murid mengenalpasti tujuan tarian dipersembahkan dalam sesebuah kaum.
7. Guru Memberi tugasan. Murid laksanakan dalam kumpulan
Tugasan : Murid mereka alat muzik dengan menggunakan sumber alam / bahan terbuang.
Persembahkan di dalam kelas secara berkumpulan
Tugasan : Murid dikehendaki memilih satu tarian etnik dan mempersembahkan di dalam
kelas.

Round Table Galery Walk (Lawatan ke galeri)

BBB Laptop, TV, Buku Teks, Lembaran Kerja.
KBAT
Menganalisis PETA I-THINK Peta titi

Nilai Murni Kesyukuran

ELEMEN MERENTAS Kemahiran Pemikiran Sejarah Perbandingan masa lalu
KURIKULUM
Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan emosi kepada negara
TAHAP PENGUASAAN (PBS)
2 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja, Soal Jawab, Pemerhatian / Lisan /
Soal Jawab

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 36

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LEMBARAN KERJA

1. Nyatakan Alat-alat muzik tradisional di bawah dengan betul

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 37

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
-

6
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita

TAJUK Kita Rakyat Malaysia

UNIT 4. Rakyat Malaysia

STANDARD KANDUNGAN 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
STANDARD PEMBELAJARAN
11.1.4 Menjelaskan permainan tradisional masyarakat Malaysia
11.1.5 Menghuraikan cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia.
K11.1.8 Menunjukkan kebanggaan berkongsi kesenian tradisional rakyat Malaysia

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat:
1. Mengetahui permainan tradisional mengikut kaum dan etnik di Malaysia
2. Mengetahui kegunaan alat muzik tradisional / fungsi alat tradisional dalam

sesebuah etnik di Malaysia

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya

AKTIVITI 1. Guru memulakan PDPC dengan menunjukkan video mengenai permainan tradisional
PDPC 2. Murid bersoal jawab dengan guru permainan tradisional yang pernah dimainkan oleh
murid (PAK21)
AKTIVITI PAK-21 3. Secara berkumpulan, murid mengenal pasti permainan tradisional mengikut kaum dan
BBB etnik menggunakan peta titi I-Think . (KBAT)
KBAT 4. Murid mempamerkan hasil perbincangan di Sudut Sejarah dalam kelas. (PAK21)
5. Kuiz berkaitan topik diberikan kepada murid.
ELEMEN MERENTAS 6. Guru membuat rumusan pelajaran hari ini.
KURIKULUM Tugasan : Murid bermain galah panjang. Perlawanan secara berkumpulan.

TAHAP PENGUASAAN (PBS) Round Table Galery Walk (Lawatan ke galeri)

Laptop, TV, Buku Teks, Lembaran Kerja.

Menganalisis PETA I-THINK Peta titi

Nilai Murni Kesyukuran

Kemahiran Pemikiran Sejarah Perbandingan masa lalu

Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan emosi kepada negara

2 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja, Soal Jawab, Pemerhatian / Lisan /
Soal Jawab

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 38

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LEMBARAN KERJA

1. Nyatakan permainan tradisional yang terdapat di Malaysia

2. Nyatakan nilai baik yang boleh diperolehi melalui permainan tradisional.

i)________________________________________________________________
ii)________________________________________________________________
iii)_______________________________________________________________
iv)_______________________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 39

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI MALAYSIA

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 40

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
-

6
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK
UNIT Kita Rakyat Malaysia

5. Agama Dan Kepercayaan Di Malaysia

STANDARD KANDUNGAN 11.2 Agama dan Kepercayaan

STANDARD PEMBELAJARAN 11.2.1 Menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia.
K11.2.6 Menghubung kait kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam
kehidupan. K11.2.7 Menilai kepentingan menghormati kepelbagaian agama bagi
mewujudkan keharmonian.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia.

KRITERIA KEJAYAAN 1. Menghubung kait kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam
kehidupan.
AKTIVITI 2. Menilai kepentingan menghormati kepelbagaian agama bagi mewujudkan
PDPC keharmonian.
Konsep: Penerimaan Kepelbagaian Agama dan Kepercayaan (Buku Teks:99-103)
AKTIVITI PAK-21 1. Murid bersoal jawab berdasarkan tajuk dan gambar dengan bimbingan guru.
BBB 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
KBAT pelajaran.
3. Murid mengenali agama dan kepercayaan yang ada di negara kita
ELEMEN MERENTAS 4. Murid memahami kepentingan menghormati agama dan kepercayaan yang dianuti
KURIKULUM oleh pelbagai kaum di negara kita
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
TAHAP PENGUASAAN (PBS) 6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Read and highlight (baca dan tanda) Presentations (Persembahan)- individu.

Buku Teks, Buku Latihan, Lembaran Kerja.

Mencipta PETA I-THINK Peta bulatan

Nilai Murni Patriotisme

Kemahiran Pemikiran Sejarah Elemen asas sejarah

Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan emosi kepada negara

6 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 41

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LEMBARAN KERJA

1. Lengkapkan maklumat berikut dengan betul.

Upacara Sewang Orang Asli Bisaya padi
Sewang Sewang Sewang Sewang

Bajauewang Upacara Miring Kinorohingan

Bil. Masyarakat Amalan Kepercayaan Upacara

1 Kepercayaan berkaitan dengan alam
sekitar

2 Kadazandusun Kepercayaan kepada Tuhan Upacara memuja
semangat

3 Kepercayaan daripada nenek moyang Upacara ngeduang,

4 Iban Kepercayaan turun-temurun
5
Kpercayaan kepada kuasa-kuasa Membaca jampi mentera
ghaib

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 42

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6
2. Lengkapkan jawapan yang betul berdasarkan pernyataan yang diberikan.

AMALAN AGAMA
AGAMA

-Wajib menunaikan solat lima waktu
sehari.
-Wajib berpuasa pada bulan Ramadan
selama sebulan.

-Melakukan perkara yang baik dan
meninggalkan perkara yang jahat.
-Bersembahyang di wat.

-Percaya kepada hukum karma yang
bermaksud, jika berbuat baik, maka
balasan baik akan diterima.

-Boleh bersembahyang sendirian.
-Mereka bersembahyang secara
beramai-ramai di gereja pada hari Ahad.

-Mementingkan keharmonian hidup
dengan alam semesta.

-Menekankan sifat berperikemanusiaan.
-Mengamalkan prinsip hormat-

menghormati antara yang muda dengan
LEMyaBAnRgAtNuaKE. RJA:

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 43

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6
3. Padankan kepercayaan masyarakat berikut.

1. Kepercayaan dari 2. Kepercayaan 3. Tuhan
nenek moyang turun-temurun Kinorohingan

Orang Asli Masyarakat Orang Bajau
Kadazan Dusun

4. Percaya kepada 5. Kepercayaan 6. Upacara
semangat padi berkait dengan ngeduang atau
alam sekitar. duang rumah

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 44

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
-

6
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK
UNIT Kita Rakyat Malaysia

5. Agama Dan Kepercayaan Di Malaysia

STANDARD KANDUNGAN 11.2 Agama dan Kepercayaan

STANDARD PEMBELAJARAN 11.2.2 Menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan.
11.2.3 Menjelaskan kedudukan agama lain dalam Perlembagaan.
K11.2.6 Menghubung kait kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam
kehidupan. K11.2.7 Menilai kepentingan menghormati kepelbagaian agama bagi
mewujudkan keharmonian.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat :
KRITERIA KEJAYAAN 1. Menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan.
2. Menjelaskan kedudukan agama lain dalam Perlembagaan.
AKTIVITI
PDPC 1. Menghubung kait kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam
kehidupan.
2. Menilai kepentingan menghormati kepelbagaian agama bagi mewujudkan
keharmonian.

Pengukuhan: Islam Agama Persekutuan (Buku Teks: 106-107)
1. Murid bersoal jawab berdasarkan tajuk dan gambar dengan bimbingan guru.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3. Murid memahami perkara 3 dalam perlembagaan persekutuan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

AKTIVITI PAK-21 Traffic Lights ( Lampu Isyarat) Read and highlight (baca dan tanda)
BBB
KBAT Buku Teks, Buku Latihan, Lembaran Kerja.

Mencipta PETA I-THINK Peta bulatan

Nilai Murni Patriotisme

ELEMEN MERENTAS Kemahiran Pemikiran Sejarah Elemen asas sejarah
KURIKULUM

Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan emosi kepada negara

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 6 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.
KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 45

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LEMBARAN KERJA

1. Tandakan ( √ ) pada jawapan yang BETUL atau SALAH berdasarkan pernyataan berikut.

Pernyataan Jawapan

Betul Salah

1. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan bercorak
demokrasi.

2. Agama Islam ialah agama persekutuan.

3. Penganut agama lain tidak dibenarkan mengamalkan agama
masing-masing.

4. Penganut agama lain boleh membina rumah ibadat mengikut
agama masing-masing.

5. Yang di-Pertua Negeri ialah ketuua agama Islam pada
peringkat Persekutuan.

6. Raja atau sultan dan Yang di-Pertuan Besar ialah ketua agama
Islam bagi negeri baginda masing-masing.

7. Penganut agama lain tidak dibenarkan berhimpun.

8. Hubungan antara instituusi raja dengan Islam menjadi kukuh
sejak kedatangan Islam ke Tanah Melayu

9. Kebebasan pengamalan agama lain di Malaysia telah
menyebabkan keamanan Negara tergugat.

10. Kerajaan memberi cuti umum pada hari-hari perayaan
keagamaan

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 46

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
-

60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK
UNIT Kita Rakyat Malaysia

5. Agama Dan Kepercayaan Di Malaysia

STANDARD KANDUNGAN 11.2 Agama dan Kepercayaan

STANDARD PEMBELAJARAN 11.2.4 Menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia.
K11.2.6 Menghubung kait kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam
kehidupan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia.

KRITERIA KEJAYAAN 1. Menghubung kait kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam
kehidupan.
AKTIVITI
PDPC Pengayaan: Rumah Ibadat (Buku Teks: 108)
1. Murid bersoal jawab berdasarkan tajuk dan gambar dengan bimbingan guru.
AKTIVITI PAK-21 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
BBB pelajaran.
KBAT 3. Murid mengenali rumah-rumah Ibadat di Malaysia
4. Murid mencari maklumat tentang seni bina rumah ibadat di tempat mereka.
ELEMEN MERENTAS 5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
KURIKULUM 6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

TAHAP PENGUASAAN (PBS) Traffic Lights ( Lampu Isyarat) Read and highlight (baca dan tanda)

Buku Teks, Buku Latihan, Lembaran Kerja.

Menganalisis PETA I-THINK Peta bulatan

Nilai Murni Kesyukuran

Kemahiran Pemikiran Sejarah Elemen asas sejarah

Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian nilai

6 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 47

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

LEMBARAN KERJA

1. Padankan gambar tempat ibadat dengan agama

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 48

MODUL PENDIDIKAN SEJARAH TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
Sejarah
-

6
60 minit

TEMA Kemakmuran Negara Kita
TAJUK
UNIT Kita Rakyat Malaysia

5. Agama Dan Kepercayaan Di Malaysia

STANDARD KANDUNGAN 11.2 Agama dan Kepercayaan

STANDARD PEMBELAJARAN 11.2.4 Menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia.
K11.2.5 Menyatakan keperluan memahami adab ketika berada di rumah ibadat.
K11.2.7 Menilai kepentingan menghormati kepelbagaian agama bagi mewujudkan
keharmonian.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia.

KRITERIA KEJAYAAN 1. Menyatakan keperluan memahami adab ketika berada di rumah ibadat.
2. Menilai kepentingan menghormati kepelbagaian agama bagi mewujudkan
AKTIVITI keharmonian.
PDPC
Pengayaan: Adab Di Rumah Ibadat (Buku Teks: 109-111)
AKTIVITI PAK-21 1. Murid bersoal jawab berdasarkan tajuk dan gambar dengan bimbingan guru.
BBB 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
KBAT dengan tajuk pelajaran.
3. Murid memahami kepentingan adab ketika berada di rumah ibadat.
ELEMEN MERENTAS 4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
KURIKULUM 5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

TAHAP PENGUASAAN (PBS) Presentations (Persembahan)- Read and highlight (baca dan tanda)
berkumpulan.

Buku Teks, Buku Latihan, Lembaran Kerja.

Menganalisis PETA I-THINK Peta bulatan

Nilai Murni Kesyukuran

Kemahiran Pemikiran Sejarah Elemen asas sejarah

Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian nilai

6 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

JKD PENDIDIKAN SEJARAH (SR) 49


Click to View FlipBook Version