The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

מטריית המידע מספר 79 - דצמבר 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ICPAS, 2020-12-14 03:19:40

מטריית המידע מספר 79 - דצמבר 2020

מטריית המידע מספר 79 - דצמבר 2020

‫‪1‬‬

‫ל יבו ל ו ותי ו וידידי ו‬

‫מט יית מידע בימי ו ו‬

‫ד מ ב ‪(2 0 2 0‬‬
‫הרינו מתכבדים להמציא לכם בזאת את‬

‫רבעון המידע לדצמבר ‪.2020‬‬
‫אנו תקווה כי החומר המובא בעלון יסייע‬

‫בידכם בעבודתכם‪.‬‬
‫נשמח לעמוד לרשותכם‪ ,‬בכל שאלה או‬

‫הבהרה שתתבקש‪.‬‬

‫המפורסם בעלון זה מובא באופן כללי‪ ,‬תמציתי ולתשומת‬
‫לב‪ .‬אין להסתמך עליו מבלי לקבל חוות דעת מקצועית‬
‫נוספת‪ .‬דברי החקיקה המופיעים בעלון המידע אינם‬
‫נוסח רשמי‪ .‬רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב‪.‬‬

‫תו ע יי י ללי‬

‫י ועד ו י‬

‫יבטי מ בע בות מ ב ו ו ‪7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ כפל פחת לציוד שנרכש בתקופה החל מ־‪ 1‬בספטמבר ‪ 2020‬ועד ‪ 30‬ביוני ‪7 . . . . . . . . . . . . . . . . 2021‬‬
‫ מענקי סיוע תקופתיים כל חודשיים עד ליוני ‪ 2021‬לעסקים‪ ,‬לעצמאים ולבעלי שליטה‪8 . . . . . . . . . . .‬‬
‫ הקלות שונות בתחומי המס בשל משבר הקורונה ‪14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫יע ות ל את תו ת מ ‪ 2020‬ות ילת ת ‪ 2021‬ב ות י ידי וו‬
‫ו י ו די מ י ע י י מ ד מלאי ‪20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ חברות — היערכות לקראת תום שנת המס ‪ 2020‬ותחילת שנת המס ‪20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021‬‬
‫ יחידים — היערכות לקראת תום שנת המס ‪ 2020‬ותחילת שנת המס ‪32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021‬‬
‫ רווחים וקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים‪38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫תו י י ודיי ל י וב מ ל ת מ ‪ 2020‬מד ות מ ודות י וי ת ות‪45 . . . . . .‬‬
‫תו י לתיאו ו אות עוד ות ל ת מ ‪49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020‬‬
‫ות ל תלמות ב ת מ ‪62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020‬‬
‫מ ד מלאי ליו ‪ 31‬בד מב ‪68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020‬‬

‫תמ ית י‬

‫מ‬

‫ חיוב הכנסותיו של רב מקובל העומד בראש חצר כהכנסה מ"משלח יד"‬
‫תוך הכרה בתשלומי "צינור" הפטורים ממס בידיו ‪75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ תיקון לסעיף ‪ 145‬לפקודה המאריך את תקופת השומה לארבע שנים חל גם על‬
‫דוחות ‪ 2013‬שהוגשו לפני חקיקתו‪76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ חיוב במס ריבית על שטר הון וקביעת ריבית רעיונית במסגרת מחירי העברה על פי סעיף ‪85‬א‪77 . . . . .‬‬
‫ בדיקת פרטי הנישום ללא בדיקה גם במשרדי רשם החברות לא יכשיר חשבוניות שלא כדין ‪78 . . . . . . .‬‬

‫ חיוב רווחי שיערוך‪ ,‬אי התרת הוצאות מימון ששימשו לצרכים פרטיים‪ ,‬אי הכרה בהוצאות לתיקונים‬
‫בשל השבחה והתרת הוצאה בשל הפרשה אף אם בוטלה לאחר מעשה ‪79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ סעיף ‪[30‬א][‪ ]5‬משקף לאקונה בחוק לגבי מתן שירות לישראלים הכלול במחיר השירות‬
‫לחברה בחו"ל אולם המערערת לא עמדה בנטל ההוכחה הנדרש להטבה במס ‪80 . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ פסילת ספרים בשל אי רישום תקבולים בשל העדר סיבה מספקת ושינוי גירסאות‪82 . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ מאסר בפועל לאם המשמשת כסוכנת ומאסר על תנאי לבתה הידוענית ‪84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫מ ע מו‬

‫ התובעת הגישה תביעה כספית להחזר מע"מ ששילמה ביתר‪ ,‬לטענתה‪ ,‬לאחר שהמדינה העריכה‬
‫את שווי עסקת ייבוא קפה שבצעה עם ספק ירדני‪ ,‬ובגינה הוצגה חשבונית על‬

‫סך ‪ 161,500‬דולר — בסכום של ‪ 281,200‬דולר‪86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..‬‬
‫ פקידי מע"מ העלימו ביודעין עובדות והטעו את ביהמ"ש ואת העוסק במשך ‪ 25‬שנה‬

‫עד שנחשפו ע"י ביהמ"ש ‪86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ו יות בדי י עבוד‬

‫אלות ות ובות ב ו ע ל יו ת ו ל ו ללא ת לו ע ב מ ב ו ו ‪91 . .‬‬

‫ האם עובד ששב לעבודה לפני תום תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה‪,‬‬
‫זכאי לדמי אבטלה חלקיים? ‪91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ האם מעסיק מחויב להחזיר את העובד בתום החל"ת לאותה עבודה ובאותם תנאים? ‪91 . . . . . . . . . . .‬‬
‫ מה קורה אם העובד אינו מסכים לשינוי תפקידו או תנאי עבודתו לאחר החזרה מהחל"ת?‪92 . . . . . . . .‬‬
‫ האם עובד שחזר לעבודה אחרי החל"ת צריך לדווח על כך?‪92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ האם עובד שמעסיקו החזירו לעבודה לחצי משרה בלבד‪ ,‬יכול להמשיך לקבל דמי אבטלה? ‪93 . . . . . . .‬‬

‫ האם עובד ששהה בחל"ת מ‪ 2-‬מעסיקים וחוזר לעבודה אצל מעסיק אחד בלבד‪ ,‬זכאי‬
‫לדמי אבטלה עקב החל"ת מהמעסיק השני? ‪93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ האם עובד שקיבל דמי אבטלה במהלך החל"ת‪ ,‬צריך לעשות תיאום מס עם חזרתו לעבודה?‪93 . . . . . .‬‬
‫ מה קורה עם עובד שאינו מסוגל לחזור לעבודה לאור משבר הקורונה?‪94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ האם מעסיק רשאי לפטר את העובד בסיום החל"ת? ‪94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ האם יש עובדים שלא ניתן לפטרם במהלך החל"ת או בסיומה?‪96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ האם עובד רשאי להתפטר מעבודתו בתקופת החל"ת? ‪96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ האם עובד שהתפטר מעבודתו עקב התמשכות החל"ת הכפוי זכאי לפיצויי פיטורים? ‪97 . . . . . . . . . . .‬‬

‫ האם עובד שפוטר או התפטר במהלך תקופת החל"ת או בסיומה צריך לדווח על כך‬
‫לשירות התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי ‪97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ במקרה שהמעסיק האריך את תקופת החל"ת‪ ,‬האם צריך להודיע על כך לרשויות?‪98 . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫טבלאות מידע‬

‫על ות ל י ידי ודות י וי ו ות ו יאליות‬ ‫יעו י מ‬
‫ב ת ‪101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020‬‬
‫ א‪ .‬תקרות ההכנסה ושיעורי המס מיגיעה אישית ‪101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ ב‪ .‬נקודות זיכוי וקיצבה (בש"ח) ‪102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ ג‪ .‬הנחות סוציאליות ‪103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫תו י ו י לתיאו ו אות‪104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ ‪ .1‬הוצאות שונות‪104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ ‪ .2‬קרן השתלמות ‪104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ ‪ .3‬הוצאות נסיעה לחו"ל ‪105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫דמי ביטו לאומי ממעבידי ‪106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ א‪ .‬עובדים שכירים‪106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ א‪ .‬עובדים שכירים (המשך) ‪107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ ב‪ .‬עובדים "תושבי חוץ" — שיעורי דמי הביטוח (באחוזים) ‪108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ א‪ .‬עובדים שכירים (המשך) ‪108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ביית דמי ביטו לאומי מ לא י י ‪109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫מדד מ י י ל ל י ב י טמב ‪110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951‬‬

‫מדד ת ומ בב יי למ ו י ל י ב י א יל ‪115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1975‬‬

‫ע י לי י י י י ממו עי וד יי ‪118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ א‪ .‬שער השקל ביחס לדולר‪118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ ב‪ .‬שער השקל ביחס לאירו ‪120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫תו ת יו ‪122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ מה‪ 3/1990-‬עד היום‪122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫יעו י יבית ‪123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ ‪ .1‬ריבית בבנקים ‪123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ ‪ .2‬שיעורי הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ‪123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ ‪ .3‬הריבית הבסיסית החודשית מפברואר ‪( 1999‬פריים רייט) ‪124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ ‪ .4‬ריבית החשב הכללי‪126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬‫י ועד ו י‬ ‫תו ע יי י‬

‫יבטי מ בע בות מ ב ו ו ‪7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ כפל פחת לציוד שנרכש בתקופה החל מ־‪ 1‬בספטמבר ‪ 2020‬ועד ‪ 30‬ביוני ‪7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021‬‬
‫ מענקי סיוע תקופתיים כל חודשיים עד ליוני ‪ 2021‬לעסקים‪ ,‬לעצמאים ולבעלי שליטה‪8 . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ הקלות שונות בתחומי המס בשל משבר הקורונה ‪14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫יע ות ל את תו ת מ ‪ 2020‬ות ילת ת ‪ 2021‬ב ות י ידי וו‬
‫ו י ו די מ י ע י י מ ד מלאי ‪20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ חברות — היערכות לקראת תום שנת המס ‪ 2020‬ותחילת שנת המס ‪20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021‬‬
‫ יחידים — היערכות לקראת תום שנת המס ‪ 2020‬ותחילת שנת המס ‪32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021‬‬
‫ רווחים וקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים‪38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫תו י י ודיי ל י וב מ ל ת מ ‪ 2020‬מד ות מ ודות י וי ת ות‪45 . . . . . . .‬‬
‫תו י לתיאו ו אות עוד ות ל ת מ ‪49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020‬‬
‫ות ל תלמות ב ת מ ‪62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020‬‬

‫ ‪ .1‬שיעורי ההפרשות‪62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ ‪ .2‬תקרה להפרשות לעצמאי שהוא גם שכיר ‪63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ ‪ .3‬צבירת ותק ‪64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ ‪ .4‬מיסוי ריבית ורווחים אחרים בעת המשיכה מקרן השתלמות ‪64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ ‪ .5‬סדר הקדימויות של משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות ‪65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ ‪ .6‬אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות‪ ,‬לפני שחלפו המועדים הקבועים‬
‫בסעיפים ‪16(9‬א) או בסעיף ‪16(9‬ב) לפקודה‪66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫ ‪ .7‬משיכת כספים מקרן ההשתלמות בפטור ממס לפני המועד הרגיל ‪ -‬הוראת שעה‬
‫בעקבות משבר הקורונה בתוקף עד ‪67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.2021‬‬

‫מ ד מלאי ליו ‪ 31‬בד מב ‪68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020‬‬

‫‪7‬‬

‫י ועד ו י‬

‫יבטי מ בע בות מ ב ו ו‬

‫ל ת ל יוד בת ו‬
‫ל מ ‪ 1‬ב טמב ‪ 2020‬ועד ‪ 30‬ביו י ‪2021‬‬

‫ביו ‪ 15‬בנובמבר ‪ ,2020‬פור מו בקוב התקנות* תקנות מ הכנ ה )פחת‬
‫מוא בתקופת ההתמודדות ע נגי הקורונה()הוראת שעה(‪ ,‬התשפ"א‪2020-‬‬

‫)להל ‪” :‬התקנות"(‪.‬‬
‫בניגוד להצעה המקורית‪ ,‬הטבת כפל הפחת תינת לכלל הנישומי ולא רק‬

‫לפעילות ייצור‪.‬‬
‫על פי התקנות‪ ,‬נישו שרכש ציוד בתקופה הקובעת ששימש במישרי בייצור‬
‫הכנ ה בידי הנישו בפעילותו בישראל‪ ,‬רשאי לבקש בגינו פחת בשיעור כפול‬
‫משיעור הפחת לו היה זכאי לפי כל די )ובלבד ש כל הפחת שיינת לציוד‪,‬‬

‫לא יעלה על מחירו המקורי(‪.‬‬
‫”ציוד" — לרבות מכונות ורכב עבודה שאינו משאית‪ ,‬ולמעט נכ בלתי מוחשי‪,‬‬

‫ובלבד שהתקיימו בו שלושת אלה‪:‬‬
‫‪ .1‬יו רכישתו הוא בתקופה הקובעת שהיא התקופה שמיו ‪ 1‬ב פטמבר‬

‫‪ 2020‬ועד ‪ 30‬ביוני ‪;2021‬‬
‫‪ .2‬הוא החל לשמש בישראל בייצור הכנ ה בתו שלושה חודשי מיו רכישתו‬
‫או עד ‪ 30‬ביוני ‪ ,2021‬לפי המאוחר מביניה ; ולגבי ציוד מ וג שאינו נית‬
‫להפעלה בתו שלושה חודשי מיו רכישתו‪ ,‬או ציוד ששימש במפעל‬
‫תעשייתי‪ ,‬עד תשעה חודשי מיו רכישתו‪ ,‬והכול לפי המאוחר מביניה ;‬

‫‪ .3‬הוא מופעל בישראל;‬
‫”מפעל תעשייתי" — כהגדרתו ב עי ‪ 51‬לחוק עידוד השקעות הו ‪.‬‬
‫ההטבה תינת רק א הציוד שימש בייצור הכנ ה בידי הנישו בפעילותו‬
‫בישראל בכל התקופה שתחילתה במועד בו החל לשמש בייצור ו יומה בתו‬
‫שנת המ שבשלה נתבע כפל הפחת לפחות‪ ,‬והנישו הציג אישור מאת מייצג‪,‬‬

‫על התקיימות התנאי המזכי בכפל הפחת‪.‬‬
‫א בחר הנישו בניכוי כפל הפחת לפי התקנות‪ ,‬תחול בחירתו על כל הציוד‬

‫שנרכש בתקופה הקובעת שבעדו הוא רשאי לתבוע כאמור‪.‬‬
‫התקנות קובעות ייגי לתחולת ההטבות על מנת למנוע את ניצול לרעה‪.‬‬
‫לפיכ ‪ ,‬בי היתר‪ ,‬נקבע שמכירה לקרוב של ציוד שנדרשה בגינו הטבת הפחת‬
‫בתו ארבע שני מיו רכישתו‪ ,‬ייחשב המחיר המקורי של הנכ בידי הקרוב‬

‫* קוב התקנות ‪ 8895‬מיו ‪ 15‬בנובמבר ‪.2020‬‬

‫‪8‬‬

‫י ועד ו י‬

‫כאפ ‪ .‬כמו כ ‪ ,‬התקנות לא יחולו על רכישה מקרוב‪ ,‬רכישה ללא תמורה‪ ,‬רכישה‬
‫לפי עי ‪ 85‬לפקודה‪ ,‬רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה‪ 2‬לפקודה‪ ,‬או על‬
‫נישו שקיבל זכות נפט‪ ,‬זיכיו או זיכיו משנה מהמדינה לגבי ציוד המשמש‬

‫לצור פעילות זו‪.‬‬

‫מע י יוע ת ו תיי ל וד יי עד ליו י ‪2021‬‬
‫לע י לע מאי ולבעלי ליט‬

‫‪ 1‬דמ‬

‫חוק התכנית ל יוע כלכלי )נגי הקורונה החדש( )הוראת שעה(‪ ,‬התש" ‪2020-‬‬
‫)"החוק המקורי" או "התכנית"(‪:‬‬

‫בהמש למענקי ה יוע הזמניי בשל משבר הקורונה שניתנו מכח הוראות‬
‫שעה והחלטות ממשלה‪ ,‬פור ביו ‪ 29‬ביולי ‪ 2020‬חוק התכנית ל יוע‬
‫כלכלי )נגי הקורונה החדש( )הוראת שעה(‪ ,‬התש" ‪ ,2020-‬מכוחו נקבעה‬
‫תכנית כוללת ע מאפייני דומי למענקי הקודמי ‪ ,‬א לתקופה ארוכה‬

‫יותר‪ ,‬עד ל ו חודש יוני ‪ .2021‬על פי התכנית יינתנו מענקי יוע דו‪-‬חודשי‬
‫לעו קי )באמצעות מנגנו החזר הוצאות קבועות(‪ ,‬וכ לעצמאי ולבעלי‬

‫שליטה בחברת מעטי ‪.‬‬
‫ביו ‪ 13‬ב פטמבר ‪ 2020‬התקבלה החלטת ממשלה מ ' ‪ 376‬שעניינה ”תכנית‬
‫רב‪-‬שלבית לבלימת העלייה בתחלואה וצמצו התפשטות נגי הקורונה"‪.‬‬
‫במ גרת החלטה זו הוחלט על הטלת הגבלות מחמירות על פעילות ע קי ‪,‬‬
‫מו דות חינו ‪ ,‬תחבורה ציבורית‪ ,‬התקהלות ויציאה למרחב הציבורי‪ ,‬החל בערב‬
‫ראש השנה ועד ל ו חג ה וכות‪ .‬בהתא להחלטה זו ומכוח חוק נו הותקנו‬

‫תקנות המעגנות את ההגבלות האמורות‪.‬‬
‫התיקו לחוק‪:‬‬

‫בתיקו לחוק אשר פור ב פר החוקי ‪ 2859‬מיו ‪ 30‬ב פטמבר ‪2020‬‬
‫)”התיקו לחוק"( בוצעו תיקוני והתאמות לתוכנית שנועדו להקל את התנאי‬
‫לקבלת המענק המשול לע קי לפי פרק ו' לחוק המקורי בעד החודשי‬

‫שבה נפגעו עו קי בשל ההגבלות הנו פות שהוטלו כאמור לעיל )”ההגבלות‬
‫החדשות"(‪ .‬לפיכ ‪ ,‬נקבע בתיקו ‪ ,‬בי היתר‪:‬‬

‫ המענק לתקופה פטמבר‪-‬אוקטובר ‪ 2020‬יינת ג בשל פגיעה במחזור החל‬
‫מ‪ 25%-‬במקו ‪ 40%‬בחוק המקורי )לגבי עו קי שמדווחי לפי ב י‬

‫מזומ ‪ ,‬יש אפשרות לקבלת הקלה בגי החודשי נובמבר‪-‬דצמבר ‪.(2020‬‬
‫בהודעת שר האוצר מיו ‪ 18.11.2020‬נקבעה הורדה של ר הפגיעה במחזור‬

‫המינימלי ג לגבי תקופת החודשי נובמבר ודצמבר ‪.2020‬‬
‫ תינת אפשרות לקבלת מקדמה של ‪ 50%‬ע"ח מענק פטמבר‪-‬אוקטובר על‬

‫מ הצהרה‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫י ועד ו י‬

‫להל קירה של עיקרי התכנית* בנוגע למענקי לע קי ‪ ,‬עצמאי ובעלי‬
‫שליטה‪ ,‬בהתא לנו ח המעודכ שלה לאחר הפר ו של התיקו לחוק וכ‬
‫את הבהרת רשות המ י מימי ‪ 3‬ו‪ 17-‬באוגו ט ‪ 2020‬לגבי רישו ותיעוד‬

‫מענקי ה יוע לעצמאי ולע קי ‪.‬‬
‫להל נפרט‪:‬‬

‫ו אות בועות‬ ‫‪ 2‬מע יוע דו וד י לע י באמ עות מ ו‬
‫על פי החוק המקורי‪ ,‬המענק יינת לעו ק )למעט עו קי מ וימי כגו ‪ :‬גו‬
‫מתוקצב‪ ,‬קופת חולי ‪ ,‬קבל ‪ ,‬מו ד פיננ י( אשר מחזור ע קאותיו לשנת ‪2019‬‬
‫עולה על ‪ 18,000‬ש"ח ואינו עולה על ‪ 400‬מיליו ש"ח‪ .‬נו על כ ‪ ,‬מותנה‬
‫המענק בירידת מחזור ע קאות של למעלה מ‪ 40%-‬בחודשי המקבילי בשנה‬
‫הקודמת )”תקופת הב י "( לחודשי שבעד משול המענק‪ ,‬בשל ההשפעה‬
‫הכלכלית של משבר נגי הקורונה החדש‪ .‬לגבי ע ק שהחל את פעילותו לאחר‬
‫היו הראשו לתקופת הב י ‪ ,‬תיבח זכאותו לפי ממוצע חודשי של מחזור‬

‫ע קאות על פני תקופת פעילותו עד ו חודש פברואר ‪.2020‬‬

‫כומי המענק בתקופות רגילות )שאינ בתקופת הזכאות הקובעת(‪:‬‬

‫כו המענק‬ ‫שיעור הירידה במחזור‬ ‫מחזור ע קאות‬
‫הערות‬ ‫הדו‪-‬חודשי לעומת תקופת הדו‪-‬חודשי‬ ‫בשנת ‪2019‬‬
‫הב י הדו‪-‬חודשית ש"ח‬ ‫ש"ח‬
‫‪3,000‬‬ ‫אינו עולה על ‪ 100,000‬עולה על ‪40%‬‬
‫‪4,000‬‬ ‫‪ 100,001‬עד ‪ 200,000‬עולה על ‪40%‬‬
‫‪6,000‬‬ ‫‪ 200,001‬עד ‪ 300,000‬עולה על ‪40%‬‬
‫מעל ‪) 300,000‬ואינו עולה על ‪ 40%‬ואינו מכפלה של ‪0.2‬‬
‫במקד השתתפות‬ ‫עולה על ‪ 100‬מיליו ( עולה על ‪60%‬‬
‫בהוצאות הקבועות‬
‫ובמחזור הע קאות לא פחות‬
‫בתקופת הב י מ‪6,000-‬‬
‫מעל ‪) 300,000‬ואינו עולה על ‪ 60%‬ואינו מכפלה של ‪0.35‬‬
‫במקד השתתפות‬ ‫עולה על ‪ 200‬מיליו ( עולה על ‪80%‬‬
‫בהוצאות הקבועות‬
‫ובמחזור הע קאות ולא יותר‬
‫בתקופת הב י מ‪500,000-‬‬

‫‪‬‬

‫קירה זו אינה מתייח ת לנושאי נו פי שנכללו בתכנית כגו ‪ :‬השבת תשלומי מקדמות‬ ‫*‬
‫מ הכנ ה לחודשי ינואר‪-‬פברואר ‪ ,2020‬משיכת כ פי מקר ההשתלמות בפטור ממ‬

‫לפני המועד הרגיל‪ ,‬הארכת ההקלות ותקופת הזכאות לדמי אבטלה‪ ,‬מענק ה תגלות לבני‬
‫‪ 67‬ומעלה ומימוש חלק מפיקדו חיילי משוחררי לכל מטרה‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫י ועד ו י‬

‫כו המענק‬ ‫שיעור הירידה במחזור‬ ‫מחזור ע קאות‬
‫הערות‬ ‫הדו‪-‬חודשי לעומת תקופת הדו‪-‬חודשי‬ ‫בשנת ‪2019‬‬
‫הב י הדו‪-‬חודשית ש"ח‬ ‫ש"ח‬
‫מכפלה של ‪0.5‬‬ ‫עולה על ‪80%‬‬
‫במקד השתתפות‬ ‫מעל ‪) 300,000‬ואינו‬
‫בהוצאות הקבועות‬ ‫עולה על ‪ 400‬מיליו (‬

‫ובמחזור הע קאות‬
‫בתקופת הב י‬

‫עו ק שהחל את פעילותו בחודשי ינואר או פברואר ‪ 2020‬יהיה זכאי למענק‬
‫בשיעור קבוע בעבור כל תקופת זכאות שבה עמד בתנאי שפורטו בחוק‪ ,‬כאשר‬

‫עו ק מורשה יהיה זכאי ל כו של ‪ 4,000‬ש"ח ועו ק פטור יהיה זכאי ל כו‬
‫של ‪ 3,000‬ש"ח‪.‬‬

‫כומי המענק ב"תקופת הזכאות הקובעת"‪:‬‬
‫לגבי עו ק שנפגע כתוצאה מההגבלות החדשות‪ ,‬נקבעה בתיקו לחוק הקלה‪,‬‬
‫לפיה הוא יהיה זכאי למענק יוע בעד חודשי הזכאות שבה חלו ההגבלות‬
‫החדשות‪ ,‬ג א ההפחתה במחזור ע קאותיו כאמור אינה מגיעה ל ‪,40%‬‬
‫ובלבד שהיא עולה על ‪ 25%‬ממחזור ע קאותיו בתקופה המקבילה שלפני‬

‫התפרצות הנגי ‪.‬‬
‫מאחר שהירידה במחזור הע קאות של העו קי כתוצאה מההגבלות צפויה‬
‫להתבטא אצל רוב העו קי בירידה במחזור הע קאות בתקופת הזכאות של‬
‫חודשי פטמבר ואוקטובר בשנת ‪) 2020‬תקופה )‪ (3‬בחוק המקורי(‪ ,‬שכוללת‬
‫את התקופה שבה חלו ההגבלות החדשות‪ ,‬ההקלה בתנאי לקבלת המענק‬

‫תהיה בעבור חודשי אלה‪.‬‬
‫ואול יש עו קי המדווחי על ע קאותיה ע קבלת התמורה‪ ,‬והתמורה‬
‫ניתנת לה בחלו למעלה מ‪ 30-‬ימי )להל — עו קי המדווחי על‬
‫ע קאותיה ע קבלת התמורה(‪ .‬אצל עו קי אלה‪ ,‬הירידה במחזור‬
‫הע קאות כתוצאה מההגבלות החדשות צפויה להתבטא בתקופה הכוללת את‬
‫החודשי נובמבר ודצמבר בשנת ‪) 2000‬תקופה )‪ (4‬בחוק המקורי( ועל כ ‪ ,‬על‬
‫עו קי אלה )בתנאי שאינ זכאי למענק בעד תקופת זכאות )‪ ,((3‬ההקלה‬

‫בתנאי לקבלת המענק תינת בעבור תקופה זו )להל ‪ ,‬לגבי שני וגי העו קי‬
‫הנזכרי לעיל‪ ,‬לפי העניי — תקופת הזכאות הקובעת(‪.‬‬

‫לפי המתווה המקל‪ ,‬כלל וגי העו קי )פרט למי שמחזור ע קאותיה בשנת‬
‫‪ 2019‬לא עלה על ‪ ₪ 300,000‬לגביה ימשי להינת מענק ב כו קבוע‪ ,‬א‬

‫מחזור נפגע ביותר מ‪ ,(25%-‬הזכאי למענק בעד תקופת הזכאות הקובעת‪,‬‬
‫בלא תלות במחזור הע קאות שלה ‪ ,‬יהיו זכאי למענק המתב על מקד‬

‫ההשתתפות בהוצאות הקבועות והמחזור שלה בתקופת הב י ‪ ,‬באופ אחיד‪,‬‬
‫ובהתא לירידת המחזורי ‪ ,‬כמפורט להל ‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫י ועד ו י‬

‫כו המענק‬ ‫שיעור הירידה במחזור‬ ‫מחזור ע קאות‬
‫הערות‬ ‫הדו‪-‬חודשי‬ ‫הדו‪-‬חודשי לעומת תקופת‬ ‫בשנת ‪2019‬‬
‫הב י הדו‪-‬חודשית ש"ח‬ ‫ש"ח‬
‫לא פחות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫אינו עולה על ‪ 100,000‬עולה על ‪25%‬‬
‫מ‪6,000-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 100,001‬עד ‪ 200,000‬עולה על ‪25%‬‬
‫ולא יותר‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 200,001‬עד ‪ 300,000‬עולה על ‪25%‬‬
‫מ‪500,000-‬‬ ‫עולה על ‪ 25%‬ואינו מכפלה של ‪0.1‬‬
‫במקד השתתפות‬ ‫עולה על ‪40%‬‬
‫בהוצאות הקבועות‬
‫ובמחזור הע קאות‬
‫בתקופת הב י‬
‫עולה על ‪ 40%‬ואינו מכפלה של ‪0.2‬‬
‫במקד השתתפות‬ ‫עולה על ‪60%‬‬
‫בהוצאות הקבועות‬
‫ובמחזור הע קאות‬
‫בתקופת הב י‬ ‫עולה על ‪ 60%‬ואינו‬ ‫מעל ‪300,000‬‬
‫עולה על ‪80%‬‬ ‫)ואינו עולה‬
‫מכפלה של ‪0.35‬‬
‫במקד השתתפות‬ ‫על ‪ 400‬מיליו (‬

‫בהוצאות הקבועות‬
‫ובמחזור הע קאות‬
‫בתקופת הב י‬
‫מכפלה של ‪0.5‬‬ ‫עולה על ‪80%‬‬
‫במקד השתתפות‬
‫בהוצאות הקבועות‬
‫ובמחזור הע קאות‬
‫בתקופת הב י‬

‫לשר האוצר ניתנה מכות להארי את תקופות ההקלות לתקופות נו פות‬
‫)במקרה שכזה ההקלות שתינתנה יהיו שונות במקצת מההקלות בתקופת‬
‫הזכאות הקובעת שיתוארו להל ‪ ,‬כלומר בגי החודשי פטמבר ואוקטובר(‪.‬‬
‫ואכ ביו ‪ 17‬בנובמבר ‪ 2020‬פור מה הודעה לפיה שר האוצר‪ ,‬הקטי את ר‬
‫הזכאות ל יוע של מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשי נובמבר דצמבר‬

‫‪ .2020‬לתקופה זו תידרש ירידה במחזורי של ‪ 25%‬לפחות לע קי שמחזור‬
‫עד ‪ 100‬מיליו ‪ ,₪‬במקו ‪ .40%‬כמו כ ‪ ,‬תחול הקלה בתנאי ה למענק ג‬
‫לע קי ע מחזור שנתי של מעל ‪ 100‬מיליו באופ הבא‪ :‬ע קי ע מחזור‬
‫שנתי של ‪ 200-100‬מיליו ש"ח יצטרכו להראות ירידת מחזור של ‪) 40%‬לעומת‬
‫‪ 60%‬ברשת הביטחו המקורית( ע קי ע מחזור שנתי של ‪ 400-200‬מיליו‬
‫ש"ח יצטרכו להראות ירידה של ‪) 60%‬לעומת ‪ 80%‬ברשת הביטחו המקורית(‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫י ועד ו י‬

‫מ י ו ו דו ות‬

‫נית יהיה להגיש תביעה החל מה‪ 15-‬בחודש העוקב לתו תקופת הזכאות‬
‫הרלבנטית )שלגביה מוגשת התביעה(‪ ,‬ועד תו ‪ 90‬ימי מאותו מועד‪ ,‬א מנהל‬
‫רשות המ י הו מ להארי את התקופה להגשת תביעה‪ ,‬בתנאי שלא תעלה‬

‫על ‪ 30‬ימי ‪.‬‬
‫עוד נקבעו זמני מק ימליי לבדיקת הזכאות ולתשלו המענק מרגע שהוגשו‪,‬‬
‫תשלומי מקדמות ע"ח המענק‪ ,‬ה דרי במקרה של תשלו ביתר או בח ר‬
‫)לרבות תשלו ריבית והפרשי הצמדה(‪ ,‬ואפשרות להטלת קנ בשל הגשת‬

‫תביעה ביתר במקרה של רשלנות בעריכת התביעה שהוגשה‪.‬‬
‫כמו כ ‪ ,‬נקבעה אפשרות להגיש השגה על החלטת המנהל שתידו על ידי עובד‬

‫שהו מ לכ ואפשרות לערער על החלטתו בפני ועדת ערר בת שני חברי‬
‫)עובד מדינה ונציג ציבור(‪.‬‬

‫ להוראת ביצוע בנושא מענק החזר הוצאות באתר רשות המ י‬

‫‪https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hor270820/he/hor270820-1.pdf‬‬

‫ לד הגשת הבקשה לקבלת מענק החזר הוצאות קבועות באתר רשות המ י‬

‫‪https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3‬‬

‫‪ 3‬מע יוע דו וד י לע מאי ול י י בעלי ליט ב ו וו‬
‫ל ‪ 70%‬מ עמיי תו ייבת וד ית ממו עת מ ע ל בי‬
‫ת עבוד וד ית ממו עת א לא יות‬ ‫י בעל ליט‬
‫מ‬
‫למענק בעד תקופת זכאות דו‪-‬חודשית אחת או יותר‪ ,‬זכאי עצמאי אשר בשנת‬
‫המ ‪ 2019‬מלאו לו ‪ 20‬שני ומתקיימי לגביו‪ ,‬בי היתר‪ ,‬התנאי כמפורט‬
‫להל ‪ (1) :‬הכנ תו החייבת לשנת המ ‪ 2018‬או לשנת המ ‪ ,2019‬ולעניי עצמאי‬
‫בעל ע ק חדש — הכנ תו החייבת לשנת המ ‪ ,2019‬אינה עולה על ‪651,600‬‬
‫ש"ח; )‪ (2‬הכנ תו החודשית הממוצעת מע ק עולה על ‪ 714‬ש"ח; )‪ (3‬מחזור‬

‫ע קאותיו בתקופת הזכאות הדו‪-‬חודשית נמו ממחזור ע קאותיו באות‬
‫חודשי בשנת ‪”) 2019‬תקופת הב י "(‪ ,‬ב כו העולה על ‪ 40%‬ממחזור‬
‫הע קאות בתקופת הב י ; לעניי עצמאי שהחל לע וק בע ק או במשלח‬
‫יד לאחר היו הראשו בתקופת הב י יראו את מחזור הע קאות בתקופת‬
‫הב י כמחזור ע קאותיו מיו תחילת העי וק כאמור עד ‪ 29‬בפברואר ‪,2020‬‬

‫מחולק במ פר חודשי העי וק כאמור ומוכפל ב‪.2-‬‬
‫תנאי דומי נקבעו לגבי שכיר בעל שליטה בחברת מעטי ‪.‬‬
‫מענק ה יוע הדו‪-‬חודשי לעצמאי יהיה ב כו השווה ל‪ 70%-‬מפעמיי‬
‫הכנ תו החייבת החודשית הממוצעת מהע ק )לגבי שכיר בעל שליטה‪-‬‬
‫הכנ ת עבודה חודשית ממוצעת(‪ ,‬א לא יותר מ‪ 15,000-‬ש"ח‪ .‬ואול לגבי‬
‫עצמאי שהכנ תו החייבת החודשית הממוצעת מהע ק עולה על ‪ 40,000‬ש"ח‪,‬‬

‫‪13‬‬

‫י ועד ו י‬

‫יופחת מה כו האמור כו השווה למכפלת ‪ 0.6294‬ב כו שבו עולה הכנ תו‬
‫החייבת החודשית הממוצעת מע ק על ‪ 40,000‬ש"ח‪.‬‬

‫מ כו המענק שישול עבור תקופת הזכאות הראשונה‪ ,‬לחודשי מאי יוני‬
‫‪ ,2020‬יקוזז כו המקדמה ששול כמענק מיידי בחודש יולי ‪) 2020‬ה כו‬

‫המק ימלי ששול היה ‪ 7,500‬ש"ח(‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬א כו המקדמה גבוה‬
‫מ כו המענק או שאי זכאות למענק לתקופת זכאות זו — אי חובה להשיב‬

‫את ההפרש )או את כל המענק במקרה של אי זכאות(‪.‬‬
‫עוד נקבעו זמני ופרוצדורות להגשת תביעת המענק ומת אפשרות להגשת השגה‪.‬‬

‫ לד הגשת הבקשה באתר רשות המ י‬

‫‪https://www.gov.il/he/service/grant-corona-self-employed-and-‬‬
‫‪employees-control-few-companies‬‬

‫‪ 4‬י ו ותיעוד מע י יוע לע מאי ולע י‬
‫ב ת ות מ י‬

‫על פי הוראות החוק ל יוע כלכלי‪ ,‬בפרק ה‪ :‬ב עי ‪18‬לה)ב(‪ ,‬נקבע כי מענק יוע‬
‫לעצמאי ומענק יוע לשכיר בעל שליטה לא יחשבו כחלק ממחיר ע קאותיו‬

‫של עו ק לפי עי ‪ 12‬לחוק מ ער מו ‪.‬‬
‫על פי הוראות החוק ל יוע כלכלי‪ ,‬בפרק ו‪ :‬ב עי ‪ ,19‬נקבע כי מענק לפי פרק‬
‫זה‪ ,‬קרי מענק יוע לע קי בעד השתתפות בהוצאות קבועות‪ ,‬לא יחשב לחלק‬

‫ממחיר ע קאותיו של עו ק לפי עי ‪ 12‬לחוק מ ער מו ‪.‬‬
‫על פי חוק מענק לעידוד תע וקה )הוראת שעה — נגי קורונה החדש(‪ ,‬תש"‬
‫— ‪ ,2020‬נקבע כי מענק לפי חוק זה‪) ,‬להל ‪” :‬מענק עידוד תע וקה"(‪ ,‬לא יחשב‬

‫לחלק ממחיר ע קאותיו של עו ק לפי עי ‪ 12‬לחוק מ ער מו ‪.‬‬
‫לפיכ ‪ ,‬הבהירה רשות המי י כאמור‪:‬‬

‫א‪ .‬תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מ כאמור ב עי ‪9‬א להוראות‬
‫ניהול פנק י ‪.‬‬

‫ב‪ .‬יש להוציא קבלה על ש הלקוח‪” :‬רשות המ י " על כו המענק על פי‬
‫עי ‪ 5‬להוראות למעט‪ ,‬מי שחלות עליו הוראות עי ‪19‬א)ד( להוראות‬

‫ניהול פנק י ‪ .‬את הקבלה אי צור לשלוח ללקוח‪.‬‬
‫ג‪ .‬התקבול בגי המענק ה וציאלי )מענק יוע לעצמאי ומענק יוע לשכיר‬
‫בעל שליטה( הינו הכנ ה חייבת לפי הפקודה ואינו חייב בביטוח לאומי‬

‫) עי ‪18‬לה)א(( כמפורט ב עי ‪)16‬א( לחוק מענק עבודה‪.‬‬
‫ד‪ .‬התקבולי בגי מענק ההוצאות ובגי מענק עידוד תע וקה הינ הכנ ה‬
‫חייבת לפי הפקודה וחייבי בביטוח לאומי‪ ,‬אי הוראת חוק מקבילה כמו‬
‫ב עי ‪18‬לה)א(( למענק ה וציאלי המפנה ל עי ‪)16‬א( לחוק מענק עבודה‪.‬‬
‫ה‪ .‬אי לכלול את המענקי ב כו המחזור לצור מקדמות על פי עי ‪)175‬ב(‬

‫לפקודה שכ ‪ ,‬המענק אינו חלק ממחיר הע קאות‪.‬‬
‫ו‪ .‬יובהר כי הוצאת התיעוד מתייח ת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת‬

‫מ הכנ ה וחוק מ ער מו ‪ ,‬ואינה מתייח ת לשכירי ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫י ועד ו י‬

‫לות ו ות בת ומי מ ב ל מ ב ו ו‬

‫מאז פר משבר הקורונה פור מו הקלות שונות בתחומי המ ‪ ,‬בי א באמצעות‬
‫חקיקה ותקנות ובי א באמצעות הנחיות ונהלי של רשות המ י ‪ .‬להל‬

‫נביא את ההקלות הבולטות שפור מו‪.‬‬

‫‪ 1‬ל ת ל יוד בת ו מיו ‪ 1‬ב טמב ‪ 2020‬ועד‬
‫‪ 30‬ביו י ‪2021‬‬

‫ביו ‪ 15‬בנובמבר ‪ ,2020‬פור מו בקוב התקנות* תקנות מ הכנ ה )פחת‬
‫מוא בתקופת ההתמודדות ע נגי הקורונה()הוראת שעה(‪ ,‬התשפ"א‪.2020-‬‬

‫הטבת כפל הפחת תינת לכלל הנישומי ‪.‬‬
‫נישו שרכש ציוד ששימש במישרי בייצור הכנ ה בידי הנישו בפעילותו‬
‫בישראל‪ ,‬רשאי לבקש בגינו פחת בשיעור כפול משיעור הפחת לו היה זכאי‬
‫לפי כל די )ובלבד ש כל הפחת שיינת לציוד‪ ,‬לא יעלה על מחירו המקורי(‪.‬‬

‫‪ 2‬ד יית ת ו ות בע יי י לי י מ ת ות עת י ו לת ו ‪22‬‬
‫במ ‪ 2020‬עד ‪ 31‬במאי ‪2020‬‬

‫בתקנות שעת חירו )נגי הקורונה החדש( )דחיית תקופות בענייני הליכי‬
‫מ (‪ ,‬התש" ‪ **2020-‬נקבע כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקי‬

‫כמפורט בתקנות‪ ,‬לא תבוא במניי התקופה הקובעת )‪ 22‬במר ‪ 2020‬עד ‪31‬‬
‫במאי ‪ ,(2020‬א מועדי יומ של תקופות אלה חלי בתקופה הקובעת או‬

‫בחודשיי שאחריה‪.‬‬
‫בתקנות כלולות‪ ,‬בי היתר‪ ,‬הוראות לפיה תישמר לנישו הזכות להגיש השגה‬
‫על שומות שהוציאה הרשות‪ ,‬ג א התקופה שנקבעה להגשתה פקעה במהל‬
‫תקופת החירו ‪ .‬הדבר י ייע לנישומי לעצור את ההליכי מול ‪ ,‬בעת שאי‬

‫באפשרות להגיש השגות בתקופת החירו ‪.‬‬
‫ה דר זה יחול ג לגבי החלטות מנהליות נו פות של הרשות‪ ,‬כמו הודעות‬
‫על פ ילת פרי ‪ ,‬וחובות יידוע שונות הקיימות בדיני המ ‪ .‬בנו לכ ‪ ,‬יחול‬
‫הה דר על הגשת בקשות שונות שנית להגיש לרשות‪ ,‬כגו בקשה להקטנת‬

‫כומי תשלו ‪ ,‬מקדמה במ שבח‪ ,‬בקשה לתיקו שומה‪ ,‬וכיו"ב‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬ובהתחשב בכ שג רשות המ י עובדת במתכונת מצומצמת בחירו ‪,‬‬
‫דחיית מועד פקיעת התקופות יחול ג בהליכי שמנהלת הרשות מול הנישומי ‪.‬‬

‫להל חלק מה עיפי שפורטו בתקנות‪:‬‬
‫ בפקודת מ הכנ ה — עיפי רבי וביניה ‪ :‬עי ‪103‬ט)ה( — החלטת‬
‫המנהל בבקשה לאשר תוכנית מיזוג; עי ‪)130‬ד()‪ — (1‬הגשת ערר לוועדה‬

‫* קוב התקנות ‪ 8895‬מיו ‪ 15‬בנובמבר ‪.2020‬‬
‫** קוב התקנות ‪ 8432‬מיו ‪ 27‬במר ‪.2020‬‬

‫‪15‬‬

‫י ועד ו י‬

‫לקבילות פנק י ; עי ‪)147‬א( — מכות המנהל לעיי ולתק שומות;‬
‫עי ‪)150‬א( — הגשת השגה בתו ‪ 30‬יו מיו הוצאת הודעת השומה;‬
‫עי ‪)152‬ג( — התיישנות המועד לטיפול בהשגה; עי ‪)167‬א( — המועד‬
‫להתיישנות להוצאת שומת ניכויי ; עי ‪ 168‬רישה — הגשת השגה על‬

‫שומת ניכויי ‪.‬‬
‫ בחוק מ ער מו — בי היתר‪ :‬עי ‪)77‬ב( — הוצאת שומה לפי מיטב‬
‫השפיטה; עי ‪)82‬א( — המועד להגשת השגה; עי ‪)82‬ד( — התיישנות‬

‫ההשגה‪.‬‬
‫ בחוק מי וי מקרקעי — בי היתר‪ :‬עי ‪)15‬ה)‪ — (1‬לעניי התקופה‬
‫הקבועה בו להגשת בקשה להקטי את שיעורי המקדמה; עי ‪ 49‬לב‪)2‬א(‬
‫— הודעה למנהל על ה כ למכירה לפי תמ"א ‪ ;38‬עי ‪ — 78‬שומה‬
‫במכירת זכות במקרקעי או פעולה באיגוד מקרקעי ; עי ‪ — 85‬תיקו‬

‫שומה; עי ‪ — 87‬הגשת השגה על שומה‪.‬‬
‫ החוק לעידוד השקעות הו ‪ ,‬הוראות לעידוד השקעות הו )תנאי‬
‫המעידי על היות מפעל מקד חדשנות לצור הגדרתו כמפעל טכנולוגי‬

‫מועד (‪ ,‬חוק לעידוד התעשייה )מ י (‪.‬‬
‫ חוקי נו פי — פקודת המכ ‪ ,‬תקנות המכ ‪ ,‬חוק מ י עקיפי )מ‬
‫ששול ביתר או בח ר(‪ ,‬חוק מ קניה‪ ,‬חוק הבלו על הדלק‪ ,‬חוק מ רכוש‬

‫וקר פיצויי ‪ ,‬תקנות מ רכוש )נזק מלחמה ונזק עקי (‪.‬‬
‫ראו ג שתי הוראת ביצוע של רשות המ י ‪ :‬הוראת ביצוע מ הכנ ה מ '‬

‫‪ 6/2020‬והוראת ביצוע מי וי מקרקעי מ ' ‪.2/2020‬‬

‫‪ 3‬א מ ית ל ת ו ות לע יי מ ב ומ י ל בות ת ו‬
‫ובעת לע יי טו ממ ב ו יעו מ י מו ת במ י ת די‬

‫י ו י ת די לו ית‬

‫בחוק הארכת תקופות ודחיית מועדי בענייני הליכי מ ומענקי יוע )נגי‬
‫הקורונה החדש — הוראת שעה — תיקוני חקיקה(‪ ,‬התש" ‪ *2020-‬נקבע כי‬
‫התקופה שמיו ‪ 1.3.2020‬ועד ליו ‪ 1.10.2020‬לא תבוא במניי התקופות‬
‫שנקבעו במ פר עיפי בחוקי המ ‪ ,‬לרבות בחוק מי וי מקרקעי ‪ ,‬א מועדי‬

‫יו התקופות חלי בתקופה האמורה‪.‬‬
‫להל פירוט ה עיפי בחוק מי וי מקרקעי שחלה לגביה הארכת התקופה‪:‬‬
‫)‪ (1‬עי ‪)9‬ג‪1‬ג()‪)(2‬ב( לחוק — זכאות למדרגות מ רכישה של ”דירה יחידה"‬
‫ברכישת דירה חלופית‪ ,‬בכפו למכירת הדירה הישנה בתו ‪ 18‬חודשי‬
‫ממועד רכישת הדירה החלופית‪ ,‬או בתו ‪ 12‬חודשי ממועד מ ירת החזקה‬

‫בדירה החלופית במקרה של רכישה מקבל ‪.‬‬
‫)‪ (2‬עי ‪)9‬ג‪1‬ג()‪)(2‬ב‪)(2)(1‬ב( לחוק — זכאות למדרגות מ רכישה של ”דירה‬

‫* פר החוקי ‪ 2830‬מיו ‪ 21‬ביולי ‪.2020‬‬

‫‪16‬‬

‫י ועד ו י‬

‫יחידה" ברכישת דירה חדשה‪ ,‬בכפו למכירת דירה שנרכשה במ גרת‬
‫קבוצת רכישה אשר בנייתה התעכבה‪ ,‬בתו ‪ 18‬חודשי ממועד השלמת‬

‫הבנייה של דירת קבוצת הרכישה‪.‬‬
‫)‪ (3‬עי ‪)9‬ג‪1‬ג()‪)(4‬ב( לחוק — הגדרת תושב ישראל‪” ,‬לרבות מי שבתו שנתיי‬
‫מיו רכישת הדירה היה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק"‪,‬‬

‫לעניי זכאות למדרגות מ רכישה של דירה יחידה‪.‬‬
‫)‪ (4‬עי ‪49‬ג)‪ (1‬לחוק — חזקת דירה יחידה לעניי מ שבח בהקשר של מכירת‬
‫דירה ישנה‪ ,‬שכנגדה נרכשה דירה חלופית‪ ,‬בתו ‪ 18‬חודשי ממועד רכישת‬

‫הדירה החלופית‪.‬‬
‫)‪ (5‬עי ‪49‬ה לחוק — זכאות לפטור ממ שבח במכירת שתי דירות זולות כנגד‬

‫רכישת דירה יקרה‪ ,‬בכפו למכירת הדירה הנו פת בתו ‪ 12‬חודשי מיו‬
‫מכירת הדירה הראשונה‪.‬‬

‫תלמות ב טו ממ ל י מועד יל‬ ‫‪ 4‬מ ית י מ‬
‫ו את ע בע בות מ ב ו ו בתו עד‬
‫במ גרת חוק התכנית ל יוע כלכלי )נגי הקורונה החדש( )הוראת שעה( )תיקו (‪,‬‬
‫התשפ"א‪ ,*2020-‬נקבע תיקו עקי ‪ 253‬לפקודת מ הכנ ה‪ ,‬לפיו נקבעה‬

‫הוראת שעה המאפשרת למי שצברו כ פי בקרנות השתלמות למשו אות‬
‫בפטור ממ ‪ ,‬ג לפני שחלפה התקופה הנדרשת מיו הפקדת לראשונה‪ ,‬בתנאי‬
‫שלא יעלו על כו חודשי של ‪ 10,500‬ש"ח‪ ,‬וזאת בלי לפגוע בוותק של כ פי‬
‫העובד או העצמאי שנותרו בקר ההשתלמות לאחר המשיכה‪ .‬הוראת השעה‬

‫רלבנטית ג לעצמאי שמוש כ פי מקר השתלמות לעצמאי‪.‬‬
‫ה דר זה יחול לתקופה של חצי שנה‪ ,‬מיו ‪ 10‬באוגו ט ‪ 2020‬עד ליו ‪9‬‬

‫בפברואר ‪”) 2021‬תקופת הוראת השעה"(‪.‬‬

‫יות ות מ י ל בי עובד‬ ‫‪ 5‬י ת ווי ימו ב ב‬
‫ו אב למ ב ו ו ל לת‬
‫רשות המ י פר מה ביו ‪ 2‬באפריל ‪ ,2020‬הנחיות מיוחדות בעניי חיוב שווי‬
‫שימוש ברכב לעובדי שיצאו לחופשה ללא תשלו )חל"ת( המאפשרות זקיפת‬
‫שווי שימוש יח י לעובדי אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למע יק‪ ,‬זאת‬

‫לאור המצב המיוחד בעקבות התפשטות נגי הקורונה ויציאת עובדי רבי‬
‫לחל"ת לתקופה שאינה ידועה‪.‬‬

‫ככלל‪ ,‬מע יק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד‪ ,‬נדרש לזקו לעובד הכנ ה‬
‫בהתא לשווי שנקבע בתקנות מ הכנ ה‪ .‬על כ ‪ ,‬מע יק שהעמיד לרשות עובד‬

‫רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות‪ ,‬ג‬
‫כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש הרי שיש לזקו שווי רכב‬

‫* פר החוקי ‪.2859‬‬

‫‪17‬‬

‫י ועד ו י‬

‫מלא‪ .‬החריג לכלל זה‪ ,‬הוא מצב בו לא מתקיימי יח י עובד — מעביד במהל‬
‫חודש קלנדרי מלא‪ ,‬כלומר בעת תחילת עבודה או יומה )כגו ‪ :‬פיטורי (‪ ,‬במצב‬

‫זה ייזק שווי רכב באופ יח י לימי ההע קה במהל החודש‪.‬‬
‫על פי ההנחיות‪ ,‬הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות‬
‫נגי הקורונה‪ ,‬ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למע יק‪,‬‬
‫ייזק לו שווי שימוש ברכב באופ יח י לימי בחודש בה הרכב היה ברשותו‪.‬‬
‫זאת במקו זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מ הכנ ה‪.‬‬
‫שווי שימוש יח י יחושב ג בעת חזרתו של עובד מחל"ת‪ ,‬במידה וקיבל רכב‬

‫מהמע יק במהל החודש‪.‬‬
‫שווי השימוש יחושב כאמור‪ ,‬לפי מועד החזרת הרכב למע יק‪ ,‬ולא לפי מועד‬
‫יציאת העובד לחל"ת‪ .‬כמו כ ‪ ,‬תנאי להקלה הינו שממועד החזרת הרכב‬
‫למע יק על‪-‬ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה לא העמיד לרשותו המע יק‬

‫רכב‪.‬‬
‫הערה — רשות המ י לא שינתה את עמדתה לגבי ביטול‪/‬הקטנת שווי השימוש‬
‫ברכב בתקופת משבר הקורונה לעובדי שלא החזירו את הרכב למעביד‪ ,‬למרות‬
‫שלא יכלו להשתמש בו בפועל בשל המגבלות שהוטלו‪ .‬יש מקו ג לשקול‬

‫פרשנות אחרת‪.‬‬

‫‪ 6‬יות ות מ י למע י י ל י וי מ מ עבוד ל עובדי‬
‫ו לעבוד לא ו או ל ל ת‬

‫הנחיית רשות המ י מיו ‪ 13‬במאי ‪ :2020‬ע התפשטות נגי הקורונה‬
‫עובדי רבי הוצאו על‪-‬ידי המע יקי לחופשה ללא תשלו )"חל"ת"( והיו‬
‫זכאי לדמי אבטלה מהמו ד לביטוח לאומי בגי תקופה זו‪ .‬דמי האבטלה‬

‫מהווי תחלי לשכר עבודה ומהווי הכנ ה לפי עי ‪ (2)2‬לפקודת מ‬
‫הכנ ה‪.‬‬

‫ע חזרת המשק לשגרה‪ ,‬ושוב של העובדי למקו עבודת ‪ ,‬מתבקשי‬
‫המע יקי להתחשב בהכנ ות מדמי האבטלה שקיבלו עובדיה ומהמ שנוכה‬

‫מה ‪ ,‬זאת לצור חישוב ניכוי המ הנדרש מההכנ ה ממשכורת‪.‬‬
‫מטרת הנחיה זו הינה לה דיר את ניכוי המ על‪-‬ידי המע יק בעת תשלו שכר‬

‫עבודה לעובד שחזר מחל"ת‪ ,‬כדלקמ ‪:‬‬
‫)‪ (1‬עובד שחזר לעבודתו לאחר ששהה בחל"ת וקיבל דמי אבטלה‪ ,‬נדרש להציג‬
‫למע יקו את האישור‪/‬י מביטוח לאומי על ה"כ דמי האבטלה שקיבל‬
‫ו כו המ שנוכה‪ ,‬על מנת שהמע יק יוכל לערו תיאו של דמי האבטלה‬
‫כמפורט ב עי )‪ (2‬להל ‪ .‬אישור‪/‬י אלו נית להפיק לאחר תשלו דמי‬

‫האבטלה ה ופיי באזור האישי באתר המו ד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫)‪ (2‬ע קבלת אישור‪/‬י אלו מהעובדי ‪ ,‬מתבקשי המע יקי לערו תאו מ‬
‫באופ עצמאי ולהתייח להכנ ה מדמי האבטלה בתוכנת השכר כ"הכנ ה‬
‫ממקור אחר" )הכנ ה ברוטו והמ שנוכה על‪-‬ידי ביטוח לאומי( וזאת לצור‬

‫חישוב המ השנתי המצטבר‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫י ועד ו י‬

‫)‪ (3‬עובד הזכאי לדמי אבטלה ולא יציג למע יקו אישור על גובה דמי האבטלה‬
‫שקיבל בתקופה ששהה בחל"ת — יחשב המע יק את ניכוי המ השנתי‬
‫המצטבר מהכנ תו‪ ,‬בנטרול תקופת שהייתו בחל"ת )לעניי מת זיכויי ‪,‬‬

‫ניכויי ‪ ,‬מדרגות מ וכו' בתקופה זו(‪.‬‬
‫)‪ (4‬עובד שיצא לחל"ת והצהיר בפני המע יק שלא קיבל דמי אבטלה ולא‬
‫הייתה לו הכנ ה ממע יק אחר בתקופה זו )כמפורט בטופ ‪ — (101‬יחשב‬
‫המע יק את ניכוי המ לעובד זה באופ שנתי מצטבר כולל תקופת‬

‫החל"ת‪.‬‬
‫)‪ (5‬הנחיה זו רלוונטית ג למי שער תיאו מ טרו היציאה לחל"ת‪ ,‬אול‬
‫רק עבור המע יק שתיאו המ מתייח לחישוב הזיכויי ‪ ,‬הניכויי‬

‫ומדרגות המ מהכנ ת העובד‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬המע יקי מתבקשי לפעול בהתא להנחיה זו ולא לדרוש מהעובדי‬

‫תיאומי מ בגי הכנ ות מדמי אבטלה בגי תקופת חל"ת‪.‬‬

‫‪ 7‬ית ל ות מ ת ומות ב י ע בו ע ל מיו ועד‬
‫ו ל בדוא ל‬ ‫ב תמ על בו ית מ‬ ‫ליו‬
‫ללא תימ אל ט ו ית‬
‫החלטת מי וי בה כ מ ' ‪ + 6782/20‬הודעת רשות המ י מיו ‪:15.9.2020‬‬
‫על פי הוראות הדי ‪ ,‬עו ק זכאי לנכות מ תשומות רק כאשר יש בידו‬

‫חשבונית מ מקור )פיזי( או חשבונית חתומה דיגיטלית שהופקה בהתא‬
‫לכללי למשלוח מ מכי ממוחשבי שב עי ‪18‬ב להוראות מ הכנ ה )ניהול‬
‫פנק י חשבונות(‪ ,‬התשל"ג‪ 1973-‬יחד ע תקנות מ ער מו )ניהול פנק י‬

‫חשבונות(‪ ,‬התשל"ו‪) 1976-‬להל ‪" :‬ההוראות"(‪.‬‬
‫החלטת המי וי קובעת כי‪ ,‬בגי ע קה שבוצעה החל מיו ‪ 1.3.2020‬ועד ליו‬
‫‪) 31.5.2020‬המועד האחרו הואר מאוחר יותר בהודעת רשות המ י עד‬
‫ליו ‪ ,(31.12.2020‬נית יהיה לכלול בדוח התקופתי ולנכות מ תשומות ג‬
‫בה תמ על חשבונית מ שנ רקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה‬
‫דיגיטלית וזאת מבלי להמתי להגעה הפיזית של חשבונית המ לידי העו ק‪,‬‬
‫בכפו לתנאי המפורטי בהחלטה ולעמידה בהוראות הדי בנוגע לניכוי מ‬

‫תשומות‪.‬‬

‫‪ 8‬א מ ית ל ת ו ת ‪ 3‬י מא ת ו את ודעת י וי‬
‫ב י וב אבוד במע מ‬

‫על‪-‬פי תקנה ‪ 24‬א)ג( לתקנות מ ער מו ‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976-‬הודעת זיכוי‬
‫תוצא לא יאוחר משלוש שני ולא לפני חלו שישה חודשי מהיו בו הוצאה‬

‫חשבונית המ שבשלה נוצר החוב‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫י ועד ו י‬

‫בגדר של תקנות מ ער מו )הוראת שעה מ ' ‪ ,(3‬התש" ‪ ,*2020-‬נקבעה‬
‫הוראת שעה לתקופה ‪ 22/03/2020‬עד ‪ 31/10/2020‬אשר לפיה בחישוב‬

‫תקופת שלוש השני לא תבוא במניי התקופה שמיו ‪ 22/03/2020‬ועד ליו‬
‫‪) 31/05/2020‬להל ‪" :‬התקופה הקובעת"(‪.‬‬

‫להוראת השעה נקבעו שני תנאי מצטברי — )א( מועד תחילתה של תקופת‬
‫שלוש השני חל לפני תו התקופה הקובעת; )ב( מועד יומה של תקופת שלוש‬

‫השני חל בתקופה הקובעת או בחודשיי שאחריה‪.‬‬

‫* פור בקוב התקנות ‪ 8655‬מיו ‪ 14‬ביולי ‪.2020‬‬

‫‪20‬‬

‫י ועד ו י‬

‫יע ות ל את תו ת מ ‪ 2020‬ות ילת ת ‪2021‬‬

‫ב ות י ידי וו ו י ו די מ י ע י י‬
‫מ ד מלאי‬

‫ב ות יע ות ל את תו ת מ ‪2020‬‬
‫ות ילת ת מ ‪2021‬‬

‫כמו לקראת תו כל שנת מ ‪ ,‬יש להיער לביצוע פעולות עד לתו אותה שנה‪,‬‬
‫או לדחיית ביצוע פעולות מ וימות אחרות עד לתחילת השנה העוקבת‪.‬‬
‫להל נתוני על השינויי בשיעורי מ החברות בשני האחרונות‪:‬‬

‫‪(1.1.16‬‬ ‫שיעור המ‬ ‫)לגבי שנת מ‬ ‫שנת המ‬ ‫שיעור המ‬ ‫שנת המ‬
‫‪(1.1.17‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫)לגבי שנת מ‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪2003‬‬
‫‪(1.1.18‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫)לגבי שנת מ‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪2004‬‬
‫‪25%‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪2005‬‬
‫‪26.5%‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪2006‬‬
‫‪26.5%‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪2007‬‬
‫‪25%‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪2008‬‬

‫מיוחדת‪-‬החל מיו‬ ‫‪2017 26% 2009‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪2018 25% 2010‬‬
‫מיוחדת‪-‬החל מיו‬ ‫ואיל‬
‫‪23%‬‬

‫מיוחדת‪-‬החל מיו‬

‫שיעורי מ אלו ה ג שיעורי המ החלי על רווח הו ריאלי בידי חברות‪.‬‬
‫בשנת המ ‪ 2020‬שיעור מ החברות הינו ‪.23%‬‬

‫‪ 1‬ות‬

‫ חיובי ריבית לפי עיפי ‪)3‬ט( ו‪)3-‬י( לפקודה‪.‬‬
‫ עיתוי ביצוע ע קאות — לפני או אחרי תארי המאז )מחזור מכירות‪,‬‬

‫מכירת מלאי מת וכיוצ"ב(‪.‬‬
‫ קביעת מועד תקבול דמי שכירות מראש ) עי ‪8‬ב לפקודה(‪.‬‬
‫ כאשר נוצר השנה הפ ד הו ממכירת מכונות וציוד ומתוכננת רכישה של‬
‫מכונות וציוד בשני הבאות‪ ,‬כדאי לשקול להקדי את הרכישה לשנה‬

‫‪21‬‬

‫י ועד ו י‬

‫הנוכחית כדי לנצל את ההטבות שב עי ‪ 27‬לפקודה )הפיכת הפ ד הו‬
‫להפ ד פירותי(‪.‬‬

‫ בא נוצר השנה רווח הו ריאלי ממכירת נכ בר פחת‪ ,‬נית לשקול לדחות‬
‫את רווח ההו ‪ ,‬באמצעות רכישת נכ בר פחת אחר המחלי את הנכ‬
‫הנמכר )שיחלו נכ י (‪ ,‬והכול בכפו לאמור ב עי ‪ 96‬לפקודה‪.‬‬

‫ כאשר קיימי הפ די ע קיי שוטפי — יש לשקול הקדמת הכנ ות‬
‫שאינ בהכרח הכנ ות מע ק )כגו ‪ :‬דמי שכירות מראש‪ ,‬משיכת פיצויי‬
‫מקופת גמל‪ ,‬וכיוצ"ב( לש קיזוז מההפ די השוטפי ‪.‬‬

‫ יישו הוראות שנותרו ג לאחר ביטולו של חוק התיאומי בשל אינפלציה‪:‬‬
‫ניכוי נו בשל פחת בהתא ל עיפי ‪ 3‬ו‪ 18-‬לחוק; הפ ד ריאלי לפי‬

‫עי ‪)9‬ג( לחוק;‬
‫ "עבודות ממושכות" )מתייח בעיקר לקבלני ‪ ,‬א לא רק לה (‪:‬‬
‫)א( קביעת שיעור הביצוע של "עבודה ממושכת" בהתחשב בהוראות‪ ,‬לפיה‬
‫ביצוע בשיעור של ‪ 25%‬לפחות מחייב דיווח על רווח‪ ,‬וביצוע של ‪50%‬‬

‫לפחות מתיר קיזוז הפ ד‪.‬‬
‫)ב( לגבי קבל בונה — קביעת המועד בו יראו בניי שנבנה כ"בניי ראוי‬

‫לשימוש" — מועד המחייב דווח על ההכנ ה‪/‬הכרה בהפ ד‪.‬‬

‫‪ 2‬ו אות י ויי ו י ויי מות י על ב י מ ומ י *‬

‫ככלל‪ ,‬כבכל שנה‪ ,‬מומל להקדי הוצאות המותרות על ב י מזומ )כדוגמת‬
‫ההוצאות המפורטות בהמש (‪ ,‬כדי להפחית את תשלו המ לשנה הנוכחית‪.‬‬
‫ השלמת תשלומי בשל הוצאות נלוות לשכר )קופות גמל‪ ,‬קר השתלמות‪,‬‬

‫ביטוח מנהלי (‪.‬‬
‫ השלמת תשלומי בשל פיצויי פרישה — לשנה השוטפת לרבות עדכו בגי‬

‫תו פת שכר בשל שני קודמות‪.‬‬
‫ הקדמת התשלומי הבאי ‪ :‬פיצויי למפוטרי מכ פי החברה‪ ,‬פדיו‬

‫חופשה‪ ,‬דמי הבראה‪ ,‬בונו י וכיוצ"ב‪.‬‬
‫ הקדמת תשלומי שוני ) פרות מקצועית‪ ,‬השתלמויות‪ ,‬צרכי משרד‪,‬‬

‫תיקוני והחזקה וכיוצ"ב(‪.‬‬
‫ תשלו הוצאות לתושבי חו עד תו השנה‪ ,‬או לחילופי תשלו הניכוי‬
‫במקור המתאי לא יאוחר משלושה חודשי לאחר תו שנת המ )והעברתו‬
‫לפקיד השומה תו ‪ 7‬ימי מיו הניכוי‪ ,‬בתו פת הפרשי הצמדה וריבית‬

‫מתו שנת המ (‪ ,‬על מנת להכשיר את ההוצאה לצרכי מ ‪.‬‬
‫ תשלומי בשל הוצאות מחקר‪ ,‬רטי ‪ ,‬נפט‪ .‬מוצע לקבל ייעו פציפי לפני‬

‫ביצוע התשלו ‪.‬‬
‫ פניה לרשות לחדשנות )בעבר‪ :‬המדע הראשי( לצור קבלת אישור שהוצאות‬

‫* אי הכוונה לדיווח כולל לפי ב י מזומ ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫י ועד ו י‬

‫המחקר והפיתוח עומדות בתנאי אשר יאפשרו הכרה בהוצאות הנ"ל‬
‫כהוצאות בשנה השוטפת‪ .‬אי הכרח לקבל ממנו מענק )פ "ד פנורמה(‪.‬‬
‫ תשלו דמי פינוי‪.‬‬
‫ ניכוי מיוחד לרכישת קופות רושמות‪.‬‬
‫ תשלומי בשל תרומות למו דות מוכרי ‪.‬‬

‫ דחיית הכרה בהוצאות )כגו אי תביעת פחת מוא וכו'(‪ ,‬ככל שהדבר נית‬
‫על פי החוק‪ ,‬א בשנת המ השוטפת לחברה הכנ ה מאושרת‪/‬מוטבת‬
‫הפטורה ממ או החייבת במ מופחת‪ ,‬ובשנה הבאה צפויה עלייה בשיעור‬

‫המ של החברה‪.‬‬

‫‪ 3‬בעלי ליט‬

‫ הקדמת‪/‬בחינת עיתויי של תשלומי לבעלי שליטה ב"חברה שהיא‬
‫בשליטת של לא יותר מחמישה בני אד "‪ ,‬כמשמעותה ב עי ‪ 76‬לפקודה‪,‬‬
‫שיש לנכות מה מ במקור או תשלו הניכוי במקור‪ .‬נית לשל את ניכוי‬
‫המ במקור עד תו שלושה חודשי מתו שנת המ )ולהעבירו לפקיד‬

‫השומה תו ‪ 7‬ימי מיו הניכוי‪ ,‬בתו פת הפרשי הצמדה וריבית מתו‬
‫שנת המ (‪ ,‬על מנת שההוצאה תותר בניכוי )והכל בתנאי שההכנ ה נכללה‬

‫אצל בעל השליטה בדוח על הכנ ותיו לאותה שנה(‪.‬‬
‫ הפקדות לקופת גמל לקצבה‪ ,‬לפיצויי ולקר השתלמות עבור בעלי שליטה‪,‬‬
‫במיוחד לאור הוראות תיקו ‪ 190‬לפקודה אשר מרחיב החל משנת ‪2012‬‬
‫את גובה ההוצאה שתינת לחברה בשל הפקדות לקצבה עבור בעל שליטה‪.‬‬
‫ שיקולי לאי חלוקת מענקי ודמי ניהול לבעלי שליטה‪ ,‬בהתחשב בפער‬

‫בי שיעורי המ לגבי חברה ולגבי יחיד‪.‬‬
‫ ביטוח לאומי — בעל שליטה בחברת מעטי לא מוכר כעובד שכיר‪ ,‬ה‬
‫לעניי תשלו דמי הביטוח וה לעניי הזכאות לגמלאות )לגבי ביטוח‬

‫אבטלה וביטוח זכויות עובדי בפשיטת רגל ופירוק מעביד(‪.‬‬
‫ חיוב בעלי שליטה בריבית לפי עי ‪)3‬ט( לפקודה‪ :‬בשנת ‪ 2020‬השיעור‬

‫המינימאלי עומד על ‪ 3.49%‬לשנה )נומינלי(‪.‬‬
‫ זקיפה של הפרשי הצמדה בגי הלוואות בעלי — הוצאות הפרשי הצמדה‬

‫מוכרות לחברה ופטורות ממ בידי יחיד בעל השליטה‪.‬‬
‫ חשיפה למי וי משיכות בעל שליטה שלא הוחזרו או העמדת נכ י החברה‬
‫לרשותו כהכנ ה מדיבידנד או כהכנ ה פירותית )משכורת ‪ /‬ע ק או משלח‬

‫יד( — לפי עי ‪)3‬ט‪ (1‬לפקודה‪.‬‬
‫ על פי עי ‪62‬א לפקודה )"חברות ארנק"(‪ ,‬יש לחייב את בעל המניות נות‬
‫השירות באופ שוט בגי כלל הכנ ות החברה שמקור מפעילות של נושאי‬
‫משרה או פעילות שמתקיימי לגביה יח י עובד מעביד בפ המהותי‪ ,‬כאילו‬

‫התקבלו ישירות על ידו‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫י ועד ו י‬

‫‪ 4‬ת לומי מ‬

‫ השלמת מקדמות בשל "הוצאות עודפות" שצריכות להשתל על חשבו‬
‫השנה השוטפת )חשוב בעיקר בחברה בהפ די (‪.‬‬

‫ תשלו יתרת חוב המ עד ‪ 31‬בינואר ‪ 2021‬ללא חיוב בהפרשי הצמדה‬
‫וריבית‪ ,‬או עד תו פברואר ‪ 2021‬תו תשלו מחצית הפרשי הצמדה‬
‫והריבית‪ ,‬או עד תו מאר ‪ 2021‬תו תשלו ‪ 75%‬מהפרשי הצמדה‬

‫והריבית‪.‬‬
‫ יש לשקול תשלומי מענקי על מנת להקטי את הרווח ובכ להקטי את‬
‫הפרשי ההצמדה וריבית המוטלי ממחצית שנת המ בשל הפחתת מקדמות‬

‫בלתי מוצדקת‪.‬‬
‫ התאמת המחזור שדווח לצרכי תשלו מקדמות למחזור בפועל והשלמת‬

‫ההפרשי בדוח דצמבר‪.‬‬
‫ התאמת המחזור ודווח כנ"ל לצרכי מ ער מו ‪.‬‬

‫‪ 5‬ו ות‬

‫ יו הטיפול בחובות מ ופקי ותביעות כ פיות שנויות במחלוקת‪ ,‬מוקד‬
‫ככל האפשר עד תו שנת המ ‪ ,‬לש התרת בניכוי בשנה השוטפת‪.‬‬
‫ בדיקת האפשרות לדרוש החזר מע"מ בגי חובות אבודי ‪.‬‬

‫ ה כמי ניהול — יש לבחו את ה כמי הניהול ע צדדי קשורי ‪ .‬יש לעג‬
‫את הה כמות בי הצדדי בכתב‪ ,‬לרבות מילוי טופ ‪) 1213‬תכנוני מ‬

‫חייבי בדיווח(‪ ,‬בא יש צור בכ ‪.‬‬
‫ דיווח בגי קבלת חוות דעת — על פי עי ‪131‬ד לפקודה‪ ,‬קיימת חובת‬
‫דיווח לרשות המ י בשל שימוש בחוות דעת מ וימות שהתקבלו החל‬
‫מיו ‪ 1‬בינואר ‪ ,2016‬כאשר שכר הטרחה של נות חוות הדעת תלוי בח כו‬
‫המ של מקבל חוות הדעת או דיווח על "חוות דעת מד "‪ .‬יש לבחו את‬

‫הצור בדיווח‪.‬‬
‫ דיווח על נקיטת עמדה ה ותרת את רשימת העמדות שפר מה רשות‬

‫המ י בנושאי מ הכנ ה‪ ,‬מע"מ ומכ ‪ ,‬בא יתרו המ עלה על כו‬
‫מ וי ‪ .‬יש לבחו את הצור בדיווח‪.‬‬

‫ השלמת פרטי דיווח על תשלומי וניכויי במקור לגבי‪ :‬כו התשלו‬
‫)לרבות בגי תשלומי שלא נוכה מה מ במקור(‪ ,‬כו הניכוי‪ ,‬ש‬
‫מקבל התשלו ‪ ,‬מענו ומ פר תעודת הזהות ובחבר בני‪-‬אד מ פר מזהה‬
‫אחר בצורה מדויקת כדי למנוע אי התרת ה כומי כהוצאה )וכ בעיות‬

‫בקליטת הדוח המקוו (‪.‬‬
‫ בדיקת וג פנק י החשבונות שיש לנהל מתחילת שנת המ ‪ ,2021‬בהתא‬
‫להוראות ניהול פנק י ‪ ,‬בא חלו שינויי בפעילות הע ק )מחזור‪ ,‬מ פר‬

‫עובדי (‪.‬‬
‫ יש לשקול דיווח על ב י מזומני לצרכי מ לגבי חברות העו קות במת‬

‫‪24‬‬

‫י ועד ו י‬

‫שירותי ואי לה מלאי ע קי‪ ,‬וזאת ג א הדוחות הכ פיי שלה‬ ‫ ‬
‫ערוכי לפי ב י מצטבר‪.‬‬ ‫ ‬

‫אי ור על גילו מ קבוצתי — החל מיו ‪ 1‬בינואר ‪ 2011‬לא מותר גילו‬
‫מ הכנ ה "קבוצתי" )מחו לתלושי השכר( של הטבות‪ ,‬הניתנות לייחו‬
‫פציפי לעובדי וכל האישורי שניתנו על‪-‬ידי רשות המ י )א ניתנו(‬
‫לגילו "קבוצתי" התבטלו וכ בוטלה אפשרות הדיווח על גילו "קבוצתי"‬
‫בטופ י ‪ ,126‬אשר הוגשו לגבי שנות המ ‪ 2011‬ואיל ‪ .‬החל מהמועד האמור‬
‫יש לגל בתלושי השכר הטבות‪ ,‬הניתנות לייחו פציפי‪ ,‬ואילו הטבות‪,‬‬

‫שאינ ניתנות לייחו פציפי‪ ,‬י ווגו כהוצאה עודפת‪.‬‬
‫שינויי מבנה — מועד שינויי מבנה בדר של פיצול ומיזוג )למעט בדר של‬
‫החלפת מניות לפי עי ‪103‬כ לפקודה(‪ ,‬צרי להיות בתו שנת המ בלבד‬
‫)חברות נ חרות‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬ג בתו רבעו (‪ .‬ע זאת‪ ,‬מכח עי ‪103‬א‪)1‬ב(‬
‫לפקודה ולפי חוזר מ הכנ ה*‪ ,‬יתאפשר ביצוע מיזוג טטוטורי או פיצול‬
‫לא רק בתו שנת מ ‪ ,‬אלא ג בתו כל אחד משלושת הרבעוני בשנה‬
‫)‪ 31‬במר ‪ 30 ,‬ביוני ו‪ 30-‬ב פטמבר( בכפו לתנאי מ ויימי ‪ .‬חשוב לציי ‪,‬‬
‫כי במידה והיה דרוש אישור מקדמי מרשות המ י לו המיזוג או הפיצול‬
‫היו מבוצעי בתו שנת המ ‪ ,‬ביצוע המיזוג או הפיצול שלא בתו שנת‬

‫המ יהיה ג הוא כפו לאישור מקדמי מרשות המ י ‪.‬‬

‫תשומת לב מיוחדת לתיקו המקי שבוצע באוגו ט ‪ 2017‬לחלק ה‪2‬‬
‫לפקודה‪-‬שינויי מבנה — תיקו ‪ 242‬לפקודה — ראה חוזר מ"ה ‪ 8/2018‬של‬

‫רשות המ י ‪.‬‬

‫‪https://www.gov.il/BlobFolder/policy/income-tax-professional-‬‬
‫‪inst-08-2018/he/Policy_IncomeTaxProfessionalInst_hoz_08_2018_acc.pdf‬‬

‫ ניכוי הוצאות ריבית והצמדה על חוב ניכויי — בפ "ד שריג אלקטריק‪,‬‬
‫קבע בית המשפט העליו ‪ ,‬כי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגי חוב‬
‫ניכויי יותרו בניכוי ללא קשר למועד הדרישה בניכוי של קר המ ‪ ,‬זאת‬
‫בניגוד להבחנה שנקבעה בעבר בהלכת הד הקריות‪ .‬יש הגור י כי בכ‬
‫נפתח פתח להכרה בניכוי הוצאות ריבית ג בגי ריבית והצמדה שנצברו‬

‫על חוב מ רגיל‪.‬‬

‫‪ 6‬י ות מ ב י בלת דיביד ד‬

‫במקרה של קבלת דיבידנד‪ ,‬קיימת חשיפה לייחו הוצאות )בעיקר הוצאות‬
‫מימו ( להכנ ות מדיבידנד לפי עי ‪)18‬ג( לפקודה‪ .‬החשיפה גבוהה יותר אצל‬
‫חברת החזקות‪ ,‬וכ ככל שהדיבידנד הינו ב כו גבוה יותר וככל שאי לחברה‬

‫)כמעט( הכנ ות נו פות‪.‬‬

‫* חוזר מ הכנ ה מ פר ‪ — 6/2018‬רשות המ י בנושא‪ :‬קביעת מועד מיזוג או פיצול‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫י ועד ו י‬

‫כמו כ ‪ ,‬קבלת דיבידנד שמקור בהכנ ות שלא שול עליה מ חברות אצל‬
‫החברה המחלקת‪ ,‬עלולה להתחייב במ אצל החברה המקבלת‪.‬‬

‫‪ 7‬י ות מ ב י לו ת דיביד ד‬

‫ חלוקת דיבידנדי מרווחי שערו — במ גרת החוק לשינוי דרי עדיפויות‬
‫משנת ‪ ,2013‬נקבעה הוראה בפקודת מ הכנ ה ) עי ‪100‬א‪ 1‬לפקודה(‬
‫בקשר לאופ מי וי חלוקת דיבידנדי שחולקו מרווחי שערו ‪ .‬למרות‬
‫שתיקו זה לא נכנ לתוק מאחר שלא פור מו תקנות‪ ,‬יש לשקול את‬

‫כדאיות חלוקת דיבידנד מתו מקור זה‪.‬‬
‫ א לחברה המחלקת )או א לחברה בת שלה( ישנ הכנ ות שנהנו מהטבות‬
‫לפי החוק לעידוד השקעות הו )ובמיוחד הכנ ות פטורות(‪ ,‬או א הדיבידנד‬
‫חולק רק‪/‬או ג מתו רווחי חשבונאיי שלא מו ו )לרבות רווחי אקוויטי(‪,‬‬
‫תתכ דרישה של רשויות המ לתשלו מ נו אצל החברה המקבלת‪.‬‬

‫ לפיכ ‪ ,‬יש לבדוק היטב את מקורות המי וי לחלוקת הדיבידנד‪ ,‬בטר‬
‫מתקבלת ההחלטה על חלוקתו‪.‬‬

‫‪ 8‬מע ב א יי ו ו את ע ל לו ת דיביד ד לבעל מ יות‬
‫מ ותי תיימ ביו ‪ 30‬ב טמב ‪(2017‬‬

‫על‪-‬פי התנאי שנקבעו בהוראת השעה‪ ,‬על הכנ ה מדיבידנד ששולמה על‪-‬ידי‬
‫החברה מחלקת הדיבידנד והתקבלה בידי מקבלה שהינו יחיד )לרבות חברה‬
‫משפחתית( בעל מניות מהותי בה‪ ,‬בתקופה שמיו ‪ 1‬בינואר ‪ 2017‬ועד ‪30‬‬
‫ב פטמבר ‪ 2017‬יחול שיעור מ של ‪ 25%‬בלבד )במקו ‪ ,(30%‬ולא יחול על‬
‫הדיבידנד מ נו לפי עי ‪121‬ב לפקודה החל על בעלי הכנ ות גבוהות —‬

‫"מ י " )להל ‪" :‬דיבידנד מוטב"(‪.‬‬
‫הוראת השעה חלה על רווחי שנצברו עד ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2016‬ובתנאי שבכל‬
‫אחת משנות המ ‪ 2017‬עד ‪ ,2019‬ה כו הכולל של הכנ ת עבודה‪ ,‬דמי ניהול‪,‬‬
‫הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומי אחרי ששולמו למקבל ההכנ ה מדיבידנד‬
‫על‪-‬ידי החברה מחלקת הדיבידנד‪ ,‬במישרי או בעקיפי ‪ ,‬בהפחתת ההכנ ה‬
‫מדיבידנד שחויבה במ לפי עי זה‪ ,‬לא פחת ממוצע כו התשלומי כאמור‬
‫ששולמו לו על‪-‬ידי החברה האמורה‪ ,‬במישרי או בעקיפי ‪ ,‬בשנות המ ‪2015‬‬

‫ו‪) 2016-‬להל — "תנאי אי‪-‬הפחתת ההכנ ות"(‪.‬‬
‫יש להקפיד על מעקב אחר יישו התנאי של אי הפחתת ההכנ ות בכל אחת‬

‫מהשני ‪ 2017‬עד ‪.2019‬‬
‫בהקשר זה‪ ,‬יש לציי כי חשוב לבחו את העמידה בתנאי ממוצע ההכנ ות ג‬
‫במ גרת הדוח לשנת המ ‪ 2019‬א טר הוגש לרשויות המ ‪ ,‬שהרי אי עמידה‬
‫בתנאי האמור‪ ,‬תפגע בשיעור המ המוטב על הדיבידנד שחולק‪ .‬במקרי בה‬

‫לא היתה עמידה בתנאי ממוצע ההכנ ות‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫י ועד ו י‬

‫‪ 9‬ו לעידוד עות ו‬

‫מפעל מועד — תיקו ‪ 68‬לחוק‬
‫תיקו ‪ 68‬לחוק העידוד‪ ,‬מעניק הטבות למפעל מועד החל משנת המ ‪.2011‬‬
‫במש השני שונו שיעורי המ על הכנ ה מועדפת למפעל מועד מ פר פעמי ‪.‬‬
‫החל מיו ‪ 1‬בינואר ‪ 2017‬שיעור המ על הכנ ה זו באזור א' הינו ‪7.5%‬‬

‫ובאזור אחר ‪.16%‬‬
‫החל מיו ‪ 1‬בינואר ‪ 2014‬שיעור המ על חלוקת דיבידנד שמקורו בהכנ ה‬
‫מועדפת הינו ‪) 20%‬שיעור זה לא יחול על חלוקה לחברה תושבת ישראל שאינה‬
‫חייבת במ או לתושבי חו ממדינת אמנה שעשויי ליהנות משיעור מ נמו‬

‫יותר(‪.‬‬
‫לגבי שיעור המ על חלוקת דיבידנד שמקורו בהכנ ות שנהנו מהטבות לפי‬

‫החוק לעידוד השקעות הו ‪.‬‬
‫מפעל טכנולוגי — תיקו ‪ 73‬לחוק‬
‫ביו ‪ 29‬בדצמבר ‪ 2016‬פור ב פר החוקי ‪ 2592‬חוק ההתייעלות הכלכלית*‪,‬‬
‫במ גרתו נכלל תיקו מ ' ‪ 73‬לחוק לעידוד השקעות הו ‪ .‬התיקו לחוק כולל‬
‫מ לול הטבות נו על הקיימי — מ לול "מפעל טכנולוגי"‪ .‬מפעל טכנולוגי‬
‫כולל בתוכו שני מ לולי הטבות מ ‪ :‬מפעל טכנולוגי מועד ומפעל טכנולוגי‬
‫מועד מיוחד‪ .‬כמו כ ‪ ,‬נקבעו הקלות בתנאי ה להיכנ למ לול של מפעל‬
‫מועד מיוחד‪ ,‬שינויי בהגדרות של מונחי בחוק ועוד‪.‬‬
‫במ גרת המ לול של מפעל טכנולוגי ניתנות הטבות במ לגבי הכנ ות אשר‬
‫מקור מנכ י לא מוחשיי מוטבי מ וימי כפי שהוגדרו בתיקו ‪ 73‬לחוק‪.‬‬
‫נכ י לא מוחשיי מוטבי אלו כוללי בי היתר — פטנט רשו ‪ ,‬תוכנת‬
‫מחשב‪ ,‬זכות מטפחי של זני צמחי וכדומה‪ ,‬בשיעורי מ נמוכי החל מיו‬
‫‪ 1‬בינואר ‪ 2017‬כדלקמ ‪ :‬למפעל טכנולוגי מועד )שיעור מ של ‪ 7.5%‬באזור‬
‫פיתוח א' או שיעור מ של ‪ 12%‬באזור אחר( ולמפעל טכנולוגי מועד מיוחד‬
‫)שיעור מ של ‪ .(6%‬בנו שיעור המ על הדיבידנד שמקורו באות הכנ ות‬

‫יהיה נמו יותר במקרי מ ויימי ‪.‬‬
‫נושאי שיש לבחו‬

‫ הודעה על החלת הוראות מפעל מועד — חברה המבקשת להחיל עליה‬
‫את הוראות תיקו ‪ 68‬לחוק העידוד )מפעל מועד ( ובכ לוותר על ההטבות‬
‫הקודמות מכוח נו ח החוק היש )הטבות של מפעל מוטב ומפעל מאושר(‪,‬‬
‫צריכה לשלוח הודעה )באמצעות טופ ‪ (908‬לא יאוחר מהמועד הקבוע‬
‫להגשת הדוח השנתי )לפי פרשנות רשות המ י ‪ ,‬מדובר במועד שנקבע‬

‫* חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות ‪ 2017‬ו‪,(2018-‬‬
‫התשע"ז‪.2016-‬‬

‫‪27‬‬

‫י ועד ו י‬

‫בפקודה ללא אורכות( וההודעה תחול לגבי שנת המ שלאחר שנת המ‬
‫שלגביה הוגש הדוח ואיל ‪ ,‬בלא זכות חזרה ממנה‪.‬‬

‫חברה המעוניינת להחיל עליה את הוראות המפעל המועד החל משנת המ‬
‫‪) 2021‬שכ לא עברה למ לול זה קוד לכ ( צריכה לשלוח את ההודעה לכל‬

‫המאוחר עד ליו ‪ 31‬במאי ‪.2021‬‬
‫ בחינה הא המפעל עומד בתנאי המקדמיי של "מפעל מועד " — ייצוא‬
‫של לפחות ‪ 25%‬ממכירותיו* ו"מפעל תעשייתי" כהגדרתו ב עי ‪ 51‬לחוק‪.‬‬
‫ בחינת כדאיות להחלת הוראות "מפעל טכנולוגי מועד " החל מיו ‪1‬‬

‫בינואר ‪.2017‬‬
‫ בדיקת שיעורי הפחת‪ ,‬לרבות כדאיות דרישת פחת מוא לפי חוק העידוד‪,‬‬

‫לעומת תביעת פחת מוא לפי תקנות הפחת שהותקנו מכוח חוק התיאומי‬
‫או תביעת שיעורי פחת רגילי ‪ .‬כמו כ ‪ ,‬יש לבדוק בנו ג את כדאיות‬

‫דרישת כפל הפחת בגי ציוד שנרכש בתקופה ‪ 1.9.2020‬עד ‪.30.6.2021‬‬
‫ בחינת חשיפה לפעולות במ לול הטבות חלופי )הכנ ות פטורות( שעלולות‬
‫להיחשב כתשלו דיבידנד על פי עי ‪)51‬ח( לחוק )כנו חו לפני תיקו‬
‫מ ' ‪ (60‬או על פי עי ‪51‬ב כנו חו אחרי תיקו ‪ 60‬לגבי מפעל מוטב ועל‬
‫כ לשלול את הפטור על אות הכנ ות‪ .‬יש לבדוק את החשיפה ג לגבי‬

‫הכנ ות פטורות של מפעל מאושר באזור פיתוח א' במ לול מענקי ‪.‬‬
‫ בחינת קיזוזי של הפ די מועברי ושוטפי ‪ ,‬לאור פ קי די כרמל‬
‫אולפיני ומודול בטו של ביהמ"ש העליו ועמדת רשות המ י ‪ ,‬כפי‬
‫שהובעה בחוזר מ הכנ ה מ ' ‪ 11/2011‬לגבי קיזוז הפ די במפעל מעורב‪.‬‬
‫ יש לשקול הקדמת‪/‬דחיית הכנ ות )שלא באופ מלאכותי( במקרי של‬
‫יו ‪/‬התחלת תקופת הטבות של מפעל מוטב‪/‬כתב אישור כלשהו )לא‬
‫רלוונטי למפעל מועד (‪ .‬לעניי יו תקופת ההטבות‪ ,‬תשומת לבכ שבפ "ד‬
‫טרלינג ופטוור של ביהמ"ש העליו נקבע‪ ,‬שיש למנות את התקופה של‬

‫‪ 14‬השני מתחילת שנת המ שבה נית כתב האישור‪.‬‬
‫ יש לבחו הא ישנ הכנ ות נו פות שה אינטגרליות לפעילות הזכאית‬

‫להטבות לצור הכללת בזכאות למ מופחת‪.‬‬
‫ בדיקת חישוב הצמדת מחזורי ב י למדד תפוקות התעשייה או לשער‬
‫מטבע היצוא העיקרי )כנמו (‪ ,‬למי שיש ייצוא מינימלי של ‪) 70%‬ישיר או‬
‫עקי (‪) .‬לא רלוונטי לחברה שבחרה להחיל על הכנ ותיה את תיקו ‪68‬‬

‫לחוק(‪.‬‬
‫ "שיעור השקעת חו " בחברה נקבע לפי השיעור הנמו ביותר ביו מ וי‬
‫באותה שנה‪ .‬על כ מומל לדחות הקטנת שיעור זה לאחר תו השנה‪ ,‬בכדי‬
‫למנוע את הקטנת "שיעור השקעת חו " בשנת המ ‪ .2020‬נציי שלפי עמדת‬
‫רשות המ י לא נית להגדיל את שיעור השקעת החו לאחר ‪ 31‬בדצמבר‬

‫* תשומת לב לע"א ‪ 6066/13‬כ‪.‬צ‪.‬ט נובי בע"מ‪ ,‬בו נקבע שייצוא לחו"ל שלא במישרי ‪ ,‬אלא‬
‫באמצעות חברה משווקת‪ ,‬עלול לשלול את ההטבות שהוענקו בחוק וכ לפ "ד דומה נו‬
‫— ע"מ ‪ 55611-07-17‬אלבטרו א‪.‬ד‪ .‬מכלולי תעופתיי בע"מ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫י ועד ו י‬

‫‪) .2010‬שיעור השקעת חו אינו רלוונטי לחברה שבחרה להחיל על הכנ ותיה‬
‫את תיקו ‪ 68‬לחוק — מפעל מועד ‪ ,‬א יכול להיות רלבנטי לחברה המחילה‬

‫עליה את תיקו ‪ 73‬לחוק — מפעל טכנולוגי מועד (‪.‬‬

‫מ עלי מאו י מ לול מע י‬

‫לגבי תכניות לאחר כני תו לתוק של תיקו ‪ 68‬לחוק עידוד השקעות הו ‪-‬‬
‫רלבנטי רק לאזור פיתוח א'‪.‬‬

‫ בדיקת עמידה בתנאי כתב האישור של "מפעל מאושר" )לרבות תנאי ייצוא‬
‫ויעדי השקעות‪ ,‬הע קת עובדי ומכירות(‪.‬‬

‫ שיקולי לגבי עיתוי רכישת נכ י לפי התכנית המאושרת ומועד התחלת‬
‫הייצור‪ ,‬בהקשר למועד הרצוי לקביעת שנת ההפעלה‪ ,‬מחזור הב י והתחלת‬

‫תקופת ההטבות‪ ,‬ובהתחשב באפשרות לקיו בפועל של תחזיות הייצוא‪.‬‬
‫ על מנת למנוע חשיפה לפגיעה עתידית במעמד המפעל המאושר ובהטבות‬

‫המגיעות לו‪ ,‬נדרשי הצעדי הבאי ‪:‬‬
‫)‪ (1‬יש לדאוג לבצע הקצאת הו מניות עד ו השנה בשיעור של לפחות‬
‫‪ 24%‬מהיק ההשקעות שבוצעו במהל שנת ‪ .2020‬הקצאת המניות‬

‫יכולה להיעשות בדרכי הבאות‪:‬‬
‫— הקצאה כנגד מזומ אשר יוזר על‪-‬ידי בעלי המניות‪.‬‬
‫— הקצאה כנגד היוו עודפי או יתרות זכות של בעלי המניות‪.‬‬
‫)‪ (2‬יש לבדוק את היק ההשקעות אשר בוצעו בפועל ביח לתוכנית‬

‫המאושרת‪ ,‬על מנת שלא להיכנ לחריגה מתוכנית זו‪.‬‬
‫)‪ (3‬יש להיער לקראת הכנה והגשת דוחות ביצוע תקופתיי לחברת ענבל‬
‫ולרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה )לשעבר מרכז השקעות(‪.‬‬
‫נית לבקש את הארכת תקופת ביצוע ההשקעות במידה ונדרש‪ .‬נציי‬

‫כי מדובר בתכניות שאושרו על‪-‬ידי הרשות להשקעות בלבד‪.‬‬
‫)‪ (4‬יש לשאו להקטנת יתרות החובה )חייבי ( של בעלי המניות בחברה‪.‬‬
‫יתרות חובה אלו מקטינות למעשה את ההו הנפרע הדרוש לעמידה‬

‫בתנאי הלימות ההו של התוכנית‪.‬‬

‫י ת מ ו י ב י לא לוו טי למ על מועד‬

‫יש לבחו בשנת הבחירה‪ ,‬עמידה בקריטריוני שנקבעו בתקנות לעידוד השקעות‬
‫הו )הפחתת מחזור ב י (‪ ,‬התש "ז‪ 2007-‬לעניי שחיקת מחזור ב י ‪.‬‬

‫התקנות מאפשרות לחברות אשר עונות להגדרות ולקריטריוני המפורטי‬
‫בתקנות‪ ,‬להפחית את מחזור הב י שלה מידי שנה בשיעור של ‪ 10%‬מהשנה‬
‫הקובעת )שנת ההפעלה או שנת הבחירה(‪ ,‬כ שלמעשה מחזור גדול יותר‬
‫ייוח לתוכניות ההרחבה המוטבת )או המאושרת(‪ ,‬ובכ להגדיל משמעותית‬

‫את הטבות המ ‪.‬‬
‫עיקרי הקריטריוני לדרישת שחיקת מחזור ב י ‪:‬‬
‫ השקעה מהותית מינימאלית במחקר ופיתוח — שיעור של ‪ 7%‬ממחזור‬

‫‪29‬‬

‫י ועד ו י‬

‫המכירות‪ .‬יש לקבל את אישור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית‬
‫)לשעבר המדע הראשי( לעמידה בתנאי זה )נדגיש‪ ,‬כי לא נית לקבל את‬
‫אישור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית‪ ,‬א הפניה אליה מתבצעת‬

‫יותר משלוש שני מתו השנה אליה מתייח ת הבקשה(‪.‬‬
‫ הע קה מהותית מינימאלית של עובדי בעלי השכלה אקדמאית במקצועות‬

‫ובתחומי אשר נקבעו בתקנות — שיעור של ‪ 20%‬מכלל העובדי ‪.‬‬
‫ עמידה במבח תחלופת המוצרי בשיעור של ‪ 50%‬בפרק זמ כפי שקבוע‬
‫בתקנות‪ ,‬או לחלופי עמידה במבח ההשקעות — ביצוע השקעות מהותיות‬

‫בהתא לנדרש בתקנות‪.‬‬

‫בל י מ‬

‫בהתייח לחברות הפועלות כקבלני משנה ומשווקות את תוצרת ליצואני‬
‫בעלי מעמד של מפעל מועד ‪ ,‬מפעל מאושר או מפעל מוטב‪ ,‬יש לבחו עמידה‬
‫בתקנות לעידוד השקעות הו )תנאי שבהתקיימ יראו במפעל המוכר רכיב‬

‫למפעל אחר‪ ,‬מפעל זכאי להטבה(‪ ,‬התש "ז‪.2007-‬‬
‫יצואני עקיפי נדרשי לפנות למפעלי אחרי כהגדרת בחוק ולקבל מה‬

‫אישור בדבר הייצוא על גבי טופ ‪.902‬‬
‫לעניי זה נו י כי ביו ‪ 18‬ביוני ‪ 2017‬פור בקוב התקנות ‪ 7827‬תיקו‬
‫לתקנות המיטיב ע יצואני עקיפי ‪ .‬לפירוט ראו קירה של תיקו ‪ 73‬בפרק‬

‫‪ — 9‬תמריצי ‪.‬‬
‫לגבי ניתוח הזכאות להטבות של קבל משנה ושל ייצוא לחו"ל שלא במישרי ‪,‬‬
‫אלא באמצעות חברה משווקת‪ ,‬ראה פ קי הדי בעניי כ‪.‬צ‪.‬ט נובי )ע"א‬

‫‪ (6066/13‬ובעניי אלבטרו )ע"מ ‪.(55611-07-17‬‬

‫‪ 10‬וו י אויי ל לו בעת י וב וו ו ממ י ת מ יות‬

‫ עי ‪94‬ב לפקודה‪ ,‬מאפשר להקטי את מרכיב הרווח הריאלי בגי מכירת‬
‫מניות בשל "הרווחי הראויי לחלוקה" )רר"ל(‪ .‬באופ כללי ה מחושבי‬

‫לפי החלופה הנמוכה בי הרווחי החשבונאיי שנצטברו בי תו השנה‬
‫הקודמת לרכישת המניה עד לתו השנה שקדמה למכירה ע תו פות‬

‫וגריעות כמוגדר ב עי )"חלופה חשבונאית"( לבי ה כומי שהתחייבו במ‬
‫בשני הרלוונטיות ע ניכויי מ ויימי )"חלופה מי ויית"(‪.‬‬

‫ בפ ק די אור ז'ורבי )ע"א ‪ (7566/13‬שנית בשנת ‪ ,2015‬דחה ביהמ"ש‬
‫העליו את הערעור של פקיד השומה וקבע כי את המילי "נתחייבו במ "‬
‫שבחלופה המי ויית‪ ,‬יש לפרש באופ תכליתי ולכ נית להתחשב ברווחי‬

‫אקוויטי ג בחלופה המי ויית‪ .‬כאשר מדובר ברווחי ששול בגינ המ‬
‫ה ופי בו נית לחייב אות ‪ ,‬ובמקרה של רווחי אקוויטי מדובר במ חברות‬
‫ברמת החברה הכלולה‪ ,‬הרי שיש לראות את אות רווחי כאילו נתחייבו‬
‫כבר במ ‪ .‬יודגש‪ ,‬לעניי זה‪ ,‬כי יש צור בבדיקה פרטנית מדוקדקת ונפרדת‬
‫בכל מקרה ומקרה‪ ,‬בגדרה תבח השאלה הא רווחי האקוויטי נתחייבו‬

‫‪30‬‬

‫י ועד ו י‬

‫במ ה ופי שנית לחייב אות ‪ .‬בעקבות פ ה"ד פר מה רשות המ י את‬
‫פרשנותה ליישומו בחוזר מ הכנ ה מ ' ‪ ,6.2017‬וא נקבעו מ פר עמדות‬
‫חייבות בדיווח בנושא זה )ראה עמדות ‪+ 37/2017 + 36/2017 + 24/2016‬‬

‫‪.(39/2017 + 38/2017‬‬
‫ בפ ק די גרינפלד ו קמ קי )ע"מ ‪ (54138-04-15‬שנית בפברואר ‪2019‬‬
‫על‪-‬ידי ביהמ"ש המחוזי בירושלי ‪ ,‬נקבע כי שיעור המ שיחול על הרר"ל‬
‫הנובעי מהכנ ות ממפעל מאושר לפי החוק לעידוד השקעות הו ‪ ,‬בעת‬
‫מכירת מניות על‪-‬ידי יחידי ‪ ,‬יהיה בשיעור של ‪ 15%‬כפי שטענו היחידי ‪,‬‬
‫ולא בשיעור שנקבע ב עי ‪125‬ב )כיו ‪ 30%‬לבעל מניות מהותי( כפי שטע‬

‫פקיד השומה‪.‬‬
‫ככל הנראה על רקע כוונתה של רשות המ י לערער לביהמ"ש העליו על‬
‫פ יקה זו ועל מנת לחזק את עמדתה‪ ,‬פור מה ביו ‪ 4‬ביוני ‪ 2019‬הבהרה‬
‫של רשות מ י שכותרתה‪" :‬רווחי ראויי לחלוקה במכירת מניות של‬
‫חברה הזכאית להטבות במ מכח החוק לעידוד השקעות הו "‪ .‬משמעותה‬
‫של ההבהרה היא כי לפי עמדת רשות המ י שיעור המ על מרכיב הרר"ל‬

‫יהיה כדלקמ ‪:‬‬
‫)א( בידי מוכר יחיד ישול מ של ‪ 25%‬או ‪ 30%‬לפי עי ‪125‬ב לפקודה‬
‫)בתו פת מ י של ‪ ,3%‬א רלבנטי(‪ ,‬ולא שיעור המ החל על קבלת‬

‫דיבידנד שמקורו במפעל מאושר‪/‬מוטב )‪ (15%‬או מועד )‪.(20%‬‬
‫)ב( בידי מוכר שהינו חברה תושבת ישראל‪ ,‬לא ישול מ בשל מרכיב‬

‫הרר"ל‪ ,‬בהתא להוראות עי ‪)126‬ב( לפקודה‪.‬‬
‫נציי כי ממילא ברוב המקרי בה חברה תושבת ישראל מקבלת מחברה‬
‫אחרת דיבידנד שמקורו ברווחי שקיבלו הטבות מכח החוק לעידוד‪,‬‬
‫ההכנ ה הנ"ל לא התחייבה במ )שכ קבלת דיבידנד על‪-‬ידי חברה מהכנ ה‬

‫מועדפת‪ ,‬או אפילו דיבידנד שמקורו בהכנ ה מאושרת או מוטבת‪ ,‬א‬
‫החברה המחלקת הודיעה שהיא עוברת למ לול המפעל המועד עד ליו‬
‫‪ 30‬ביוני ‪ ,2015‬פטורי ממ עד לשלב חלוקת לבעלי המניות היחידי‬

‫או תושבי חו (‪.‬‬
‫בכ מונעת רשות המ י את האדישות המי ויית שהתכוו ליצור עי‬
‫‪94‬ב לפקודה בי מכירת מניות ביחד ע מרכיב הרר"ל‪ ,‬לבי חלוקת דיבידנד‬

‫קוד למכירת המניות‪.‬‬
‫ בפ ק די דלק הונגריה )ע"א ‪ (8511/18‬שנית בחודש ינואר ‪ ,2020‬הפ‬
‫בית המשפט העליו את הפ יקה של ביהמ"ש המחוזי )ע"מ ‪(28212-11-15‬‬
‫וקיבל את ערעור פקיד השומה‪ .‬נקבע שלא נית לקבל רר"ל בחישוב רווח‬

‫ממכירת מניות חברה זרה‪.‬‬
‫ פ ק די אברה פגי )ע"א ‪ ,(181/14‬שנית ביו ‪ 13‬במר ‪ , 2016‬ד במצב‬
‫של מכירת מניות‪ ,‬כאשר בחברה אשר מניותיה נמכרות ישנ רר"ל שנצברו‬
‫עד ליו ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2002‬ולאחר מכ נוצרו הפ די ‪ .‬ביהמ"ש העליו קבע‬
‫כי הטלת חובה לנכות הפ ד שטר קוזז ואשר נצבר לאחר המועד הקובע‬

‫‪31‬‬

‫י ועד ו י‬

‫)‪ ,(1.1.2003‬כנגד רר"ל שנצברו לפני אותו מועד‪ ,‬תהווה פרשנות הקובעת‬
‫תחולה רטרואקטיבית לאותה הוראת מ ‪ ,‬ועל כ קיבל את הערעור של‬

‫הנישומי ‪.‬‬
‫ תיקו ‪ 147‬לפקודה קובע‪ ,‬ש עי ‪94‬ב יחול ג לגבי מכירת מניות חירות‬
‫בבור ה )לא יחול על יחיד שרכש את המניות החל מיו ‪ 1‬בינואר ‪,(2003‬‬
‫ובלבד שהמוכר הינו בעל מניות מהותי במועד המכירה או במועד כלשהו‬
‫בשני עשר החודשי שקדמו למכירה‪ .‬התחולה לגבי מכירת מניות חירות‬
‫היא על רווחי ראויי לחלוקה שנצברו מיו ‪ 1‬בינואר ‪ 2006‬ואיל ‪ .‬לפיכ ‪,‬‬

‫לפני רישו מניות למ חר בבור ה‪ ,‬יש להיער בהתא )לדוגמא‪ :‬בא‬
‫בעלי המניות הינ חברות — חלוקת דיבידנד מתו רווחי שנוצרו עד וכולל‬
‫שנת ‪ 2005‬בפטור ממ ‪ ,‬טר רישו המניות למ חר בבור ה‪ ,‬ואול ‪ ,‬יש‬
‫לשי לב ג ל עי ‪94‬ג לפקודה‪ ,‬לגבי הקטנת הפ ד הו ממכירת מניות‬

‫בשל חלוקת דיבידנד ב‪ 24-‬החודשי שקדמו למכירה(‪.‬‬

‫בת ו מיו ‪ 1‬ב טמב‬ ‫‪ 11‬ל יעו ת ל יוד‬
‫‪ 2020‬ועד ‪ 30‬ביו י ‪2021‬‬

‫ביו ‪ 15‬בנובמבר ‪ ,2020‬פור מו בקוב התקנות* תקנות מ הכנ ה )פחת‬
‫מוא בתקופת ההתמודדות ע נגי הקורונה()הוראת שעה(‪ ,‬התשפ"א‪.2020-‬‬
‫יש לשקול את הזכאות וכדאיות דרישת כפל שיעור פחת על ציוד )כהגדרתו‬

‫בתקנות( שנרכש בתקופה שמיו ‪ 1‬ב פטמבר ‪ 2020‬ועד ‪ 30‬ביוני ‪.2021‬‬

‫* קוב התקנות ‪ 8895‬מיו ‪ 15‬בנובמבר ‪.2020‬‬

‫‪32‬‬ ‫י ידי‬

‫י ועד ו י‬

‫יע ות ל את תו ת מ ‪2020‬‬
‫ות ילת ת מ ‪2021‬‬

‫‪ 1‬מ מיו ד על ות בו ות עי ‪121‬ב ל וד‬

‫במ גרת תיקו ‪ 195‬לפקודה* התוו לפקודה עי ‪121‬ב‪ ,‬שכותרתו "מ על‬
‫הכנ ות גבוהות"‪ .‬בהתא ל עי זה‪ ,‬על א האמור בכל חיקוק‪ ,‬יחיד אשר‬
‫הכנ תו החייבת בשנת המ עלתה על ‪ 651,600‬ש"ח )נכו לשנת המ ‪(2020‬‬

‫ישל מ נו על הכנ ות גבוהות‪.‬‬
‫במ גרת תיקו ‪ 234‬לפקודה**‪ ,‬החל משנת ‪ 2017‬הוגדל שיעור המ הנו לפי‬
‫עי ‪121‬ב לפקודה ל‪) 3%-‬במקו ‪ 2%‬עד לאותו מועד( והורד ה לתשלומו‬
‫החל מהכנ ה חייבת שנתית העולה על ‪ 640,000‬ש"ח )לעומת כ‪ 803,000-‬ש"ח‬

‫באותו מועד(‪.‬‬
‫להל טבלה מ כמת של שיעורי המ הנו ו כו ההכנ ה החייבת שמעליה‬

‫יש לשל את המ הנו ‪:‬‬

‫אחוז המ הנו‬ ‫ההכנ ה החייבת שמעליו ישול‬ ‫כו‬ ‫שנת המ‬
‫‪2%‬‬ ‫המ הנו בש"ח‬ ‫‪2013‬‬
‫‪2%‬‬ ‫‪811,560‬‬ ‫‪2014‬‬
‫‪2%‬‬ ‫‪811,560‬‬ ‫‪2015‬‬
‫‪2%‬‬ ‫‪810,720‬‬ ‫‪2016‬‬
‫‪3%‬‬ ‫‪803,520‬‬ ‫‪2017‬‬
‫‪3%‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪2018‬‬
‫‪3%‬‬ ‫‪641,880‬‬ ‫‪2019‬‬
‫‪3%‬‬ ‫‪649,560‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪651,600‬‬

‫הוראות עי ‪)8‬ג( לפקודה*** יחולו לגבי ההכנ ות הקבועות בו‪ ,‬בחישוב‬
‫ההכנ ה החייבת לעניי עי זה‪.‬‬

‫יובהר‪ ,‬כי הכנ ה חייבת ב עי זה מוגדרת כלהל ‪:‬‬
‫”הכנ ה חייבת כהגדרתה ב עי ‪ 1‬וכמשמעותה ב עי ‪ ,89‬למעט כו‬
‫אינפלציוני כהגדרתו ב עי ‪ 88‬ו כו אינפלציוני כהגדרתו ב עי ‪ 47‬לחוק‬

‫* פור ב פר החוקי ‪ 2382‬מיו ‪ 13‬באוגו ט ‪ 2012‬כחלק מחוק לצמצו הגירעו ולשינוי‬
‫נטל המ )תיקוני חקיקה(‪ ,‬התשע"ב‪.2012-‬‬

‫** פור ב פר החוקי ‪ 2592‬מיו ‪ 29‬בדצמבר ‪.2016‬‬
‫*** עי ‪)8‬ג( לפקודה מתיר לפרו הכנ ות מיוחדות על פני מ פר שני כמפורט ב עי ‪ .‬וגי‬
‫ההכנ ות הינ ‪ :‬הפרשי שכר‪ ,‬דמי פדיו חופשה‪ ,‬מענק פרישה או מוות‪ ,‬כו המתקבל‬
‫עקב היוו קצבה‪ .‬באמצעות הפרי ה‪ ,‬נית להקטי את כו ההכנ ה החייבת השנתית‬

‫בגי ההכנ ות המיוחדות‪ ,‬כ שהמ הנו לא ישול בגינ או יצומצ משמעותית‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫י ועד ו י‬

‫מי וי מקרקעי ‪ ,‬ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מי וי מקרקעי ‪ ,‬ואול לגבי‬
‫מכירת זכות במקרקעי בדירת מגורי כהגדרתה בחוק האמור — רק א שווי‬
‫מכירתה עולה על ‪ 4‬מיליו שקלי חדשי והמכירה אינה פטורה ממ לפי כל‬
‫די ; ה כו האמור יתוא בהתא להוראות עי ‪)9‬ג‪ (2‬לחוק מי וי מקרקעי ‪,‬‬
‫ולעני זה יהיה המדד הב י י כאמור באותו עי המדד שפור ביו ד'‬

‫בשבט התשע"ג )‪ 15‬בינואר ‪."(2013‬‬
‫המשמעות היא‪ ,‬ששבח ייכלל בהגדרת הכנ ה החייבת במ הנו ‪ ,‬פרט לשבח‬

‫ממכירת דירת מגורי ששווי מכירתה אינו עולה על ‪ 4,745,145‬ש"ח ) כו‬
‫מעודכ לשנת ‪.(2020‬‬

‫המ הנו חל החל מיו ‪ 1‬בינואר ‪) 2013‬יו התחילה( והוא חל על הכנ ה‬
‫שהופקה ביו התחילה או לאחריו‪.‬‬

‫לעניי הפרשנות של רשות המ י לנושא זה‪ ,‬ראה את הוראת ביצוע מ '‬
‫‪.9/2015‬‬

‫‪ 2‬י ולי עילות באמ עות ב ות לעומת עילות ל י ידי‬

‫החל מיו ‪ 1‬בינואר ‪ 2018‬ואיל שיעור מ החברות הינו בשיעור של ‪.23%‬‬
‫כמו כ ‪ ,‬שיעור המ השולי הגבוה ביותר הינו בשיעור של ‪ 47%‬ושיעור המ‬

‫הנו על הכנ ות גבוהות הינו בשיעור של ‪) 3%‬מ כו ההכנ ה חייבת‬
‫העולה על ‪ 651,600‬ש"ח נכו לשנת ‪.(2020‬‬

‫לגבי פעילות ע קית — נית לראות על פי הניתוחי שלהל ‪ ,‬כי קיימת עדיפות‬
‫קלה )בשנות המ ‪ 2020‬ו‪ (2021-‬בשיעורי המ הכוללי לגבי מי וי הפעילות‬
‫של הכנ ות ע קיות רגילות אצל חברות וחלוקת כדיבידנד לעומת מי וי‬
‫פעילות ע קית על‪-‬ידי יחידי ‪ .‬העדיפות קיימת‪ ,‬עוד מבלי להביא בחשבו את‬

‫דמי הביטוח הלאומי המוטלי על יחידי ‪.‬‬
‫יחד ע זאת‪ ,‬יש לזכור‪ ,‬שהחל משנת ‪ 2017‬נכנ לתוק עי ‪62‬א לפקודה‪,‬‬
‫הקובע שהכנ ות של ”חברות ארנק" ימו ו כאילו מדובר בהכנ תו של היחיד‪,‬‬
‫ועל כ ‪ ,‬באות מקרי שפורטו ב עי ‪ ,‬לא נית לנצל עוד את יתרונות המי וי‬

‫של פעילות באמצעות חברה‪.‬‬
‫להל פירוט‪:‬‬

‫ניתוח הבדלי המי וי בי פעילות באמצעות יחיד לעומת הפעילות באמצעות‬
‫חברה בשנות המ ‪ 2020‬ו‪:2021-‬‬

‫שיעור שיעור המ הכולל על הפרש‬ ‫שיעור המ השולי‬ ‫שנות מ‬
‫מ החברה ובעלי מניותיה מ‬ ‫המירבי על יחידי‬ ‫‪ 2020‬ו‪2021-‬‬
‫החברות בחלוקת דיבידנד לבעל‬ ‫)לא כולל ביטוח‬ ‫ללא מ הכנ ות גבוהות‬
‫מניות מהותי‬ ‫לאומי(‬ ‫כולל מ הכנ ות גבוהות‬
‫‪0.9% 46.1%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪47%‬‬
‫‪1.6% 48.4%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫‪34‬‬

‫י ועד ו י‬

‫ לגבי פעילות ע קית — שיעור המ השולי המירבי לפעילות באמצעות‬
‫היחיד הינו — ‪ ,47%‬ועל הכנ ות מעל ‪ 651,600‬ש"ח )ה כו נכו לשנת‬

‫‪ (2020‬בשנה תו פת של ‪ ,3%‬וב הכל — ‪.50%‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬שיעור המ הכולל על החברה ובעלי מניותיה בחלוקת דיבידנד‬
‫לבעל מניות מהותי בשני ‪ 2020‬ו‪ 2021-‬הינו — ‪ 23%) 46.1%‬מ חברות ‪+‬‬

‫‪ ,(77X30%‬וא מדובר על יחיד ע הכנ ות שנתיות מעל ‪ 651,600‬ש"ח )ה כו‬
‫מעודכ לשנת ‪ (2020‬שיעור המ הכולל בפעילות באמצעות חברה יהיה —‬
‫‪ 23%) 48.4%‬מ חברות ‪ .(77X33% +‬על כ ‪ ,‬עשוי להיות יתרו קט לפעילות‬
‫ע קית באמצעות חברה‪ ,‬אפילו א מושכי את רווחי החברה באופ שוט ‪.‬‬
‫נו י ג ‪ ,‬שכאשר משקללי בחישוב את דמי הביטוח הלאומי החלי ‪ ,‬ישנו‬
‫יתרו עוד יותר גדול במי וי הכנ ות ע קיות רגילות אצל חברות על פני‬
‫מי וי כיחידי ‪ ,‬מאחר ששיעור המ הכולל המופיע בטבלה לעיל אינו כולל‬

‫את דמי הביטוח הלאומי‪.‬‬
‫ לגבי מי וי רווח הו — קיי יתרו מ משמעותי במי וי רווחי הו של‬

‫יחידי לעומת חברות‪.‬‬
‫נטל המ אצל יחיד הינו ‪ ,25%‬או ‪ — 30%‬בא אותו יחיד הינו בעל מניות‬
‫מהותי‪ ,‬ועל הכנ ות מעל ‪ 651,600‬ש"ח בשנה )מעודכ לשנת ‪ (2020‬תו פת של‬
‫‪ ,3%‬ואילו נטל המ הכולל על רווח הו בידי חברה וחלוקתו כדיבידנד ליחיד‬
‫)שהינו בעל מניות מהותי בחברה( הינו בשנות המ ‪ 2020‬ו‪ 2021-‬לכל הפחות‬

‫‪ 23%) 46.1%‬מ חברות ‪ 30% +‬על הדיבידנד(‪.‬‬

‫‪ 3‬ות יבית ממו ד ב אי ו לא ממו ד ב אי‬

‫הלוואות שניתנות לחברה על‪-‬ידי יחיד )שאינו בעל מניות מהותי באותה‬ ‫ ‬
‫חברה*(‪ :‬הכנ ת הריבית הריאלית‪ ,‬בהלוואה צמודה‪ ,‬ממו ה בידי היחיד‬ ‫ ‬
‫בשיעור של ‪ 25%‬ובהלוואה לא צמודה‪-‬הכנ ת הריבית ממו ה בשיעור של‬
‫‪ .15%‬מאחר ואי שוני לצור מ בי הלוואה לחברה לבי הפקדה בפיקדו‬

‫בנקאי‪ ,‬מומל לבחור בעדי מביניה על ב י כלכלי‪.‬‬
‫הפרשי הצמדה על הלוואה פטורי ממ בידי היחיד )בי א הוא בעל‬
‫מניות מהותי‪ ,‬בי א לאו(‪ ,‬בהתא לתנאי המפורטי ב עי ‪(13)9‬‬
‫לפקודה‪ .‬לגבי יחיד בעל שליטה יחולו לחילופי ג תקנות מ"ה )פטור‬
‫ממ על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה(‪ ,‬התשנ"ח‪.1998-‬‬

‫‪ 4‬למת ת לומי עד לתו‬

‫ השלמת תשלומי עד תו שנת המ לש קבלת הטבות מ ‪:‬‬
‫)‪ (1‬לקופות גמל ולביטוח חיי ‪.‬‬
‫)‪ (2‬לקר השתלמות‪.‬‬
‫)‪ (3‬תרומות למו דות מוכרי ‪.‬‬

‫* שיעור המ על הכנ ות מריבית הנובעות במישרי או בעקיפי מחברה שהיחיד הינו בעל‬
‫עניי מהותי בה הינו לפי שיעור המ השולי ולא ‪.25%/15%‬‬

‫‪35‬‬

‫י ועד ו י‬

‫ לגבי עצמאי — הקדמת התשלו למו ד לביטוח לאומי שמועד פירעונו חל‬
‫ב‪ 15-‬בינואר ‪ ,2021‬לש ניצול הניכוי בשנת המ ‪ 2020‬בהתא להוראות‬

‫עי ‪47‬א לפקודה‪.‬‬
‫ השלמת תשלומי התחייבויות להוצאות לגבי מי שהכנ תו מדווחת על‬
‫ב י מזומני )שכר דירה‪ ,‬חשמל‪ ,‬הוצאות משרד‪ ,‬משכורת חודש דצמבר‬

‫לעובדי ‪ ,‬שכר טרחת עו"ד ורו"ח וכיוצ"ב(‪.‬‬
‫ קביעת מועד תקבול דמי שכירות מראש‪ ,‬בכפו להוראות החוק המתייח ות‬

‫להכנ ות מהשכרת דירה למגורי ‪.‬‬
‫ רכישת קופות רושמות לפני תו שנת המ ‪.‬‬
‫ השלמת תשלומי המקני זיכוי מ כו המ בעד הוצאות להחזקת קרוב‬

‫במו ד ששולמו עד ‪ 31‬בדצמבר ‪.2020‬‬

‫‪ 5‬י מי אל ו י לי אל‬

‫ מומל לתושב ישראל המבקש להגר למדינה זרה ומבקש להיחשב‬
‫כתושב חו בשנת המ ‪ 2021‬להקפיד ולעזוב את ישראל עד ליו ה‪29-‬‬
‫לינואר ‪ ,2021‬אחרת תחול החזקה )הניתנת ל תירה( שהוא נחשב כתושב‬

‫ישראל‪.‬‬
‫ מומל לתושב ישראל העומד להגר למדינה זרה‪ ,‬לשקול לבצע רכישת נכ י‬
‫רק לאחר ההגירה מישראל )על מנת להימנע מתשלו ”מ יציאה" לפי‬

‫עי ‪100‬א לפקודה(‪.‬‬
‫ לגבי עובדי שמבצעי ‪ relocation‬ואמורי לקבל אופציות מהמעביד בחו"ל‪,‬‬
‫כדאי לשקול לקבל את האופציות רק לאחר ההגירה מישראל )כמוב ‪ ,‬רק‬

‫א הדחייה אינה מהווה פעולה מלאכותית(‪.‬‬

‫‪ 6‬ו ביטו לאומי מי וי ות יביות ו ות ל‬
‫בעלי מ יות ב ב מ תית‬

‫מבוטח שהוא עובד שכיר או עובד עצמאי או עובד שכיר שהוא ג עובד‬
‫עצמאי‪ ,‬ויש לו הכנ ה מהמקורות האחרי ב עי ‪ 2‬לפקודה אשר אינה‬

‫הכנ ה מעבודה או כעצמאי‪ ,‬יחויב בדמי ביטוח על הכנ תו האחרת‪ ,‬א א‬
‫היא פחותה ממחצית הכנ ותיו כשכיר וכעצמאי‪ .‬ואול ‪ ,‬לא יחויבו בדמי‬
‫ביטוח הכנ ות מ וימות מדיבידנד‪ ,‬מריבית ומדמי שכירות למגורי ‪ ,‬כמפורט‬

‫בחוק הביטוח הלאומי‪.‬‬
‫הכנ ה מחברה משפחתית‪ ,‬חברה שקופה או מחברת בית‪ ,‬יראו אותה כאילו‬
‫חולקה ב ו שנת המ לבעלי המניות בה או לחברי החברה‪ ,‬לפי העניי ‪ ,‬והכול‬
‫בהתא לזכאות היח ית ברווחי החברה במועד האמור‪ ,‬כל זאת ללא קשר‬

‫למועד חלוקת ההכנ ות בפועל‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫י ועד ו י‬

‫‪ 7‬י וב ד‬

‫ביו ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2013‬פור תיקו ‪ 199‬לפקודת מ הכנ ה המרחיב את‬
‫הזכאות לחישוב נפרד במי וי הכנ ות בני‪-‬זוג‪ ,‬על הכנ ה שהופקה החל מיו‬
‫‪ 1‬בינואר ‪.2014‬‬

‫נקבע‪ ,‬כי החישוב הנפרד יתאפשר לגבי בני זוג שיש לה מקור הכנ ה משות ‪,‬‬
‫בהתקיי התנאי המצטברי הבאי ‪:‬‬

‫)א( יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנ ה ממקור‬
‫ההכנ ה המשות ;‬

‫)ב( כל אחד מבני הזוג מקבל הכנ ה התואמת את תרומתו לייצור ההכנ ה‬
‫ממקור ההכנ ה המשות ועומדת ביח ישיר לתרומתו לייצור ההכנ ה‬

‫כאמור;‬
‫)ג( א ההכנ ה מופקת בבית המגורי של בני הזוג — בית המגורי משמש‪,‬‬
‫דר קבע‪ ,‬את מקור ההכנ ה המשות ומרבית פעילות מקור ההכנ ה‬

‫האמור נעשית בבית המגורי ;‬

‫‪ 8‬טבות מ ל ב‬

‫במ גרת החוק לתיקו פקודת מ הכנ ה )מ ' ‪ 190‬והוראת שעה(‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫)תחילה מיו ‪ 1‬בינואר ‪ (2012‬הורחבה מ גרת הטבות המ בעת משיכת כ פי‬
‫באפיק החי כו לקצבה‪ ,‬לרבות הוראות מטיבות לבעלי שליטה בחברות מעטי‬
‫בניכוי הוצאה בגי הפקדות לקופות גמל לקצבה‪.‬‬

‫ל י ו יו י לע מאי‬ ‫‪ 9‬ובת‬

‫חובת הפקדה של עצמאי לחי כו פנ יוני‪ :‬עצמאי יחוייב להפקיד לחי כו‬
‫פנ יוני )לקופת גמל לקצבה( תשלומי מהכנ תו החייבת בהפקדה‪ ,‬בשיעור של‬
‫‪ 4.45%‬על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק‪ ,‬ובשיעור‬
‫של ‪ 12.55%‬על חלק השכר שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ואינו עולה‬
‫על השכר הממוצע במשק‪ .‬שיעורי אלה מ תכמי לכדי הפקדה אפקטיבית‬

‫של כ‪ 8.5%-‬מהשכר הממוצע במשק‪ .‬ההפקדה לקופה תתבצע לא יאוחר מתו‬
‫שנת המ שבשלה מופקדי התשלומי ‪ .‬חלק מ כו ההפקדה‪ ,‬כמפורט בחוק‪,‬‬

‫ייוח למרכיב חי כו למצב אבטלה‪.‬‬
‫לא תחול חובת ההפקדה לפנ יה על עצמאי שמתקיי לגביו‪ ,‬בתו שנת המ ‪,‬‬
‫אחד מאלה‪) :‬א( טר מלאו לו ‪ 21‬שני ; )ב( מעל גיל ‪) 60‬גיל פרישה מוקדמת(;‬
‫)ג( טר חלפו ששה חודשי מהמועד שבו העצמאי נרש לראשונה כעו ק לפי‬
‫עי ‪ 52‬לחוק מ ער מו ; )ד( עצמאי שביו תחילתו של החוק )‪(1.1.2017‬‬

‫מלאו לו ‪ 55‬שני ‪.‬‬
‫במטרה להבטיח את יישו חובת ההפקדה‪ ,‬הו מ המרכז לגביית קנ ות‬
‫)”המרכז"( לאכו את החובה‪ .‬המרכז לגביית קנ ות ישלח לכל עצמאי שחלה‬
‫עליו חובה להפקיד תשלומי לקופת גמל לקצבה לפי הוראות פרק זה‪ ,‬ושהכנ תו‬

‫‪37‬‬

‫י ועד ו י‬

‫החייבת בהפקדה עולה על כו של ‪ 12‬פעמי שכר מינימו באותה שנת מ ‪,‬‬
‫התראה שלפיה א לא יפקיד את התשלומי בתו ‪ 90‬ימי מיו שנשלחה לו‬

‫ההתראה‪ ,‬יוטל עליו קנ ב כו של ‪ 500‬ש"ח‪ .‬בתחולת התיקו נקבע כי קנ‬
‫יוטל רק על הפקדות שלא בוצעו בשל שנת המ ‪ 2018‬ואיל ‪.‬‬

‫‪ 10‬ל יעו ת ל יוד בת ו מיו ‪ 1‬ב טמב‬
‫‪ 2020‬ועד ‪ 30‬ביו י ‪2021‬‬

‫ביו ‪ 15‬בנובמבר ‪ ,2020‬פור מו בקוב התקנות* תקנות מ הכנ ה )פחת‬
‫מוא בתקופת ההתמודדות ע נגי הקורונה( )הוראת שעה(‪ ,‬התשפ"א‪.2020-‬‬
‫יש לשקול את הזכאות וכדאיות דרישת כפל שיעור פחת על ציוד )כהגדרתו‬

‫בתקנות( שנרכש בתקופה שמיו ‪ 1‬ב פטמבר ‪ 2020‬ועד ‪ 30‬ביוני ‪.2021‬‬

‫* קוב התקנות ‪ 8895‬מיו ‪ 15‬בנובמבר ‪.2020‬‬

‫‪38‬‬

‫י ועד ו י‬

‫וו י ו י ו די מ יי ות ע י י‬

‫‪ 1‬מבוא‬

‫כמידי שנה‪ ,‬יש לשי דגש לנושא קיזוז ההפ די מניירות ער ) חירי ושאינ‬
‫חירי (‪ ,‬בהנחה שמדובר בהפ ד הוני ולא הפ ד ע קי‪/‬פירותי‪ .‬לעניי ה יווג‬
‫— ראה‪ ,‬בי היתר‪ ,‬ע"א ‪ 8942/15‬יחזקאל )איזי( שרצקי‪ ,‬שבו נקבע כי יש לחייב‬

‫את היחיד בגי מכירת מניות כע קת אקראי בעלת אופי מ חרי‪.‬‬
‫תשומת לבכ במיוחד לנושאי הבאי ‪:‬‬

‫)‪ (1‬הפ ד הו מוכר רק א מומש בפועל )דהיינו‪ ,‬נייר הער נמכר עד ל ו‬
‫שנת ‪.(2020‬‬

‫)‪ (2‬נית לקזז הפ די הו שוטפי ומועברי משני קודמות )לרבות הפ די הו‬
‫מניירות ער חירי (‪ ,‬כנגד רווח הו ממכירת נכ כלשהו שנוצר השנה‬

‫)לרבות מנייר ער חיר או משבח(‪.‬‬
‫)‪ (3‬נית לקזז הפ די הו שוטפי מניירות ער שנמכרו בשנת ‪ 2020‬ג כנגד‬

‫ריבית ודיבידנד מניירות ער )בכפו לתנאי שיפורטו להל (‪.‬‬
‫)‪ (4‬לא נית לקזז הפ ד הו במכירת נייר ער הנקוב במט"ח או צמוד למט"ח‬
‫בגובה מרכיב הירידה בשער החליפי )דנ"א ‪ 7517/16‬יצחק מוז ואח'(‪.‬‬
‫כמו כ ‪ ,‬אי אפשרות לניכוי או קיזוז הפ ד מהפרשי שער חליפי ‪ ,‬מול רווח‬

‫מריבית בפיקדו מטבע חו )ע"א ‪ 1038/17‬אור שרה בע"מ ואח'(‪.‬‬
‫)‪ (5‬בפ ק די אור שרה )ע"א ‪ (1038/17‬של ביהמ"ש העליו מיו ‪6.5.2018‬‬
‫נפ ק כי המדד הרלוונטי להצמדת עלות הרכישה של נייר ער הנקוב‬
‫במט"ח לצור חישוב רווח הו ממכירתו בחברה משפחתית הוא מדד‬

‫המחירי לצרכ )כמו בחברה רגילה ולא כמו אצל יחיד(‪.‬‬
‫)‪ (6‬לעניי הכרה בהפ די הו ‪ ,‬תשומת לב לכ שבתי המשפט מחמירי בהכרה‬
‫בהפ די הו בשל מכירת מניות לצד קשור כשע קת ההפ ד נעשית‬
‫ב מו לע קת רווח ההו )ע"א ‪ 7481/17‬בעניי ידי גל ו ומת מבני (‬
‫או בשל מחילת חובות לחברות פעילות קשורות )ע"מ ‪ 25908-12-17‬בעניי‬

‫וינברג(‪.‬‬

‫‪ 2‬יעו מ על ות י יות ו וו י ו בידי י יד‬

‫ שיעור המ המוטל על רווח הו ריאלי )בגי נכ שנרכש החל מיו ‪1‬‬
‫בינואר ‪ ,(2003‬ריבית ריאלית ודיבידנד )שאינו ממפעל מאושר‪ ,‬ממפעל‬
‫מוטב‪ ,‬ממפעל מועד או ממפעל מועד טכנולוגי(‪ ,‬בידי יחיד לא יעלה‬
‫על *‪ ,25%‬בי א מקור בנכ נ חר בבור ה )בישראל או מחוצה לה(‬

‫* שיעור זה הינו בתוק מיו ‪ 1‬בינואר ‪ .2012‬על החלק היח י של רווח ההו שאינו מנייר‬
‫ער חיר ושל הריבית‪ ,‬המיוח לתקופה שלפני מועד זה — ‪.20%‬‬

‫‪39‬‬

‫י ועד ו י‬

‫ובי א לאו‪ ,‬בי א באפיקי השקעה המנוהלי בידי מו ד בנקאי ובי‬
‫א לאו‪ ,‬ובלבד שהיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המהווה מקור‬

‫להכנ תו זו‪.‬‬
‫ בא היחיד הינו בעל מניות מהותי בחברה המהווה מקור להכנ ה‪ ,‬יחול‬
‫שיעור מ שלא יעלה על ‪ 30%‬בגי רווח הו ריאלי* ובגי דיבידנד ושיעור‬
‫מ שולי בגי הכנ ה מריבית‪ .‬לפיכ ‪ ,‬עדי לבעל מניות מהותי המחזיק‬

‫באג"ח של החברה למכור את האג"ח לפני קבלת הריבית ולהתחייב במ‬
‫של ‪ ,30%‬במקו המ השולי שיחול על הריבית‪.‬‬

‫ ריבית באפיקי השקעה שקליי נומינליי ורווחי הו ממכירת אגרת חוב‪,‬‬
‫נייר ער מ חרי‪ ,‬מילווה או הלוואה‪ ,‬שאינ צמודי למדד‪ ,‬יחויבו במ‬

‫בידי היחיד‪ ,‬בשיעור שלא יעלה על ‪ ,15%‬ובלבד שהיחיד אינו בעל מניות‬
‫מהותי בחברה המהווה מקור להכנ תו זו‪.‬‬

‫ בחינת אפשרות לנכות את הוצאות המימו הריאליות בחישוב רווח‬
‫מניירות ער — לפי עי ‪101‬א)ב( לפקודה‪ ,‬ישנו מ לול של תשלו מ ‪,‬‬
‫הקובע‪ ,‬שא יחיד תבע ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה‬
‫בחישוב הרווח ממכירת ניירות ער ‪ ,‬אזי יחויב רווח ההו במ בשיעור של‬
‫‪ 33%) 30%‬א חל ג מ נו של ‪ 3%‬על הכנ ות גבוהות‪ ,‬דהיינו הכנ ות‬
‫מכל מקורות ההכנ ה של היחיד העולות על ‪ 651,600‬ש"ח בשנה — מעודכ‬

‫לשנת ‪.(2020‬‬
‫לפיכ ‪ ,‬לגבי בעל מניות מהותי‪ ,‬החייב ממילא במ של ‪) 30%‬או ‪ 33%‬א חל‬
‫ג מ הכנ ות גבוהות(‪ ,‬ברור מאליו שכדאי לו לתבוע בניכוי את הוצאות‬

‫המימו הריאליות כנגד רווחיו‪ .‬אול ‪ ,‬ג לנישו יחיד רגיל‪ ,‬החייב במ‬
‫של ‪) 25%‬או ‪ 28%‬א חל ג מ הכנ ות גבוהות( ויש לו הוצאות מימו‬
‫ריאליות‪ ,‬כדאי לשקול‪ ,‬הא עדי לו לבחור במ לול של שיעור מ של‬
‫‪) 33%/30%‬במקו ‪ ,(28%/25%‬תו הפחתת הוצאות המימו שהיו לו בגי‬

‫רכישת הניירות‪.‬‬

‫‪ 3‬י ו די מ יי ות ע י י י ידי‬

‫‪ 3.1‬כללי קיזוז הפ די הו מניירות ער הנ חרי בבור ה לגבי יחידי‬
‫קובעי כדלקמ )ראה טבלה בעמוד הבא(‪:‬‬

‫יצוי ‪ ,‬שהפ ד הו ממכירת נכ מחו לישראל )לרבות נייר ער זר(‪ ,‬ושאילו‬
‫היה רווח היה מתחייב במ בישראל‪ ,‬נית לקיזוז כנגד רווח הו בישראל‪,‬‬
‫ואול הוא יקוזז תחילה כנגד רווח הו מחו לישראל‪ .‬בפ "ד גרינפלד‬
‫ו קמ קי )ע"מ ‪ (1861-07-15‬נקבע כי הפ ד הו במכירת ניירות ער מחו"ל‬
‫יקוזז תחילה כנגד רווח הו מניירות ער מחו"ל וכנגד הכנ ה מריבית או‬

‫* שיעור זה הינו בתוק מיו ‪ 1‬בינואר ‪ .2012‬על החלק היח י המיוח לתקופה הקודמת‬
‫ליו ‪ ,1.1.2012‬כל עוד המניה אינה חירה ונרכשה החל משנת ‪.(25% — 2003‬‬

‫‪40‬‬

‫י ועד ו י‬

‫קיזוז הפ די הו‬ ‫קיזוז הפ די הו בשנת המכירה‬
‫מועברי‬
‫קיזוז הפ ד ההו השוט כנגד קיזוז הפ ד ההו‬ ‫מכירה החל מיו‬
‫רווח הו כלשהו )לרבות מנכ י המועבר כנגד רווח‬ ‫‪ 1‬בינואר ‪2006‬‬
‫הו כלשהו )לרבות‬ ‫לא חירי ( וג כנגד‪:‬‬
‫)א( הכנ ה מריבית או מדיבידנד מנכ י לא חירי‬
‫ששולמו בשל אותו נייר ער ‪ .‬או שבח מקרקעי (‪.‬‬
‫)ב( הכנ ה מריבית או מדיבידנד‬
‫בשל ניירות ער אחרי‬
‫) חירי או לא חירי ( ובלבד‬
‫ששיעור המ עליה אינו עולה‬
‫על שיעור מ של ‪.25%‬‬
‫קיזוז הפ ד ההו‬ ‫מכירה שבוצעה עד ‪ 31‬לא רלוונטי‬
‫המועבר כנגד רווח‬ ‫בדצמבר ‪ 2005‬וההפ ד‬
‫ממכירת כל נייר ער‬ ‫בגינה טר קוזז עד‬
‫) חיר או לא חיר(‬ ‫לאותו מועד )וג לא‬
‫וכ כנגד ריבית‬ ‫עד לתחילת השנה‬
‫או דיבידנד‪ ,‬ובלבד‬ ‫הנבחנת — ‪(2020‬‬
‫ששיעור המ עליה‬
‫אינו עולה על ‪.20%‬‬

‫מדיבידנד ששולמו בשל נייר ער מחו"ל‪ ,‬וזאת לפני קיזוז מרווחי הו‬
‫שנצמחו מניירות ער בישראל‪.‬‬

‫נו י ‪ ,‬שבפקודה לא נקבע דר קיזוז הפ די מניירות ער ‪ .‬דהיינו‪ ,‬לא‬
‫נקבע‪ ,‬שיש לקזז תחילה רווחי הו כנגד הפ די הו ורק אחר כ לקזז‬
‫ריבית ודיבידנד‪ .‬אנו בדעה‪ ,‬שבהיעדר הוראות מפורשות בפקודה‪ ,‬מותר‬

‫לנישו לבחור את דר הקיזוז הרצוי לו‪ .‬למיטב ידיעתנו‪ ,‬רשות המ י‬
‫אינה חולקת על גישה זו‪.‬‬

‫מאחר שהפ די )או רווחי( הו מוכרי רק על ב י מימוש‪ ,‬לגבי יחידי‬
‫המחזיקי בניירות ער שטמו בה הפ ד‪ ,‬ומנגד יש לה רווחי הו מ וג‬
‫כלשהו לרבות שבח ו‪/‬או ריבית או דיבידנד‪ ,‬מומל לשקול למכור את‬

‫ניירות הער עד תו שנת ‪ 2020‬ולקזז את ההפ ד בגינ כנגד אות‬
‫מקורות‪.‬‬

‫‪ 3.2‬לא נית לבצע קיזוז כנגד דיבידנד )או ריבית( שמקבל יחיד בעל מניות‬
‫מהותי בחברה המשלמת — מאחר ששיעור המ החל על דיבידנד לבעל‬
‫מניות מהותי הינו ‪) 30%‬ועל ריבית מהחברה שבה הוא בעל מניות מהותי‪-‬‬
‫מ שולי(‪ ,‬לא נית לקזז הפ די הו מניירות ער חירי )שאינ מהחברה‬
‫בה הוא בעל מניות מהותי( כנגד דיבידנד או ריבית שמקבל בעל מניות‬
‫מהותי מניירות ער מהחברה שהוא בעל מניות מהותי בה‪ ,‬בשל המגבלה‬

‫‪41‬‬

‫י ועד ו י‬

‫שחלה על קיזוז כנגד דיבידנד ששיעור המ בגינו עולה על ‪) 25%‬השיעור‬
‫הקבוע ב עיפי ‪125‬ב)‪ — (1‬דיבידנד‪ ,‬או ‪125‬ג)ב( — ריבית(‪.‬‬

‫‪ 3.3‬דרכי נו פות לקיזוז הפ די — קיזוז כנגד דיבידנד אינה הדר היחידה‬
‫לקיזוז הפ די הו ‪ .‬משקיעי רבי שמוכרי את מניותיה מעונייני‬

‫להפקיד את כ פ באפיקי ולידיי ‪ .‬נזכיר‪ ,‬כי א נוצרו לה הפ די‬
‫הו כתוצאה ממכירת ניירות ער חירי וה יפקידו את תמורת המכירה‬
‫בתוכניות חי כו או בפיקדונות שקליי )מכשירי שאינ נחשבי לניירות‬
‫ער (‪ ,‬הריבית שתיצבר לזכות לא תקוזז כנגד אות הפ די ‪ .‬לפיכ ‪ ,‬עדי‬

‫מבחינה מי ויית לאות משקיעי להשקיע את כ פ באפיקי ולידיי‬
‫אחרי הנחשבי לניירות ער כגו ‪ :‬אג"ח מדינה‪ ,‬מק"מ או קרנות נאמנות‬
‫כ פיות‪/‬שקליות פטורות‪ ,‬שכ התשואה בגינ תקוזז כנגד הפ די ההו‬

‫השוטפי שנוצרו לה בשל מכירת ניירות ער חירי ‪.‬‬

‫‪ 4‬וו י ו די מ יי ות ע י י בידי ב ות‬

‫‪ 4.1‬כללי‪:‬‬
‫מכירת ניירות ער חירי ‪ ,‬נחשבת כרווח הו לפי חלק ה' לפקודה‬
‫או כהכנ ה פירותית בהתא למבחני יווג ההכנ ות שהותוו בפ יקה‬
‫ובפקודה‪ ,‬לרבות לעניי קיזוז הפ די ‪ ,‬ואלה ממו י בשיעור מ החברות‬

‫הרגיל )‪ 23%‬החל מיו ‪ 1‬בינואר ‪ 2018‬ואיל (‪.‬‬
‫‪ 4.2‬ניירות ער חירי שטמו בה הפ ד המוחזקי על‪-‬ידי חברות‪:‬‬
‫ ”הפ ד ריאלי" ממכירת ניירות ער כהגדרתו ב עי ‪ 6‬לחוק התיאומי ‪,‬‬
‫שטר קוזז עד לתו שנת ‪ ,2005‬יקוזז לפי הוראות המעבר רק כנגד רווח‬

‫ממכירת נייר ער הנ חר בבור ה‪.‬‬
‫ הפ ד מניירות ער חירי שנמכרו בשנת ‪ 2006‬ואיל — ההפ ד בגינ‬
‫יקוזז בשנת המכירה כנגד רווח הו ריאלי כלשהו )לרבות מנכ י לא‬
‫חירי ( וג כנגד הכנ ה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר‬
‫ער ‪ ,‬וכ כנגד הכנ ה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ער אחרי ) חירי‬
‫או לא חירי ( ובלבד ששיעור המ עליה אינו עולה על שיעור המ החל‬

‫על פי עי ‪)126‬א( לפקודה )‪ 23%‬החל מיו ‪ 1‬בינואר ‪*.(2018‬‬
‫ בא ניירות ער ה חירי יימכרו בהפ ד בשנת ‪ 2020‬ולא נית יהיה לקזז‬
‫השנה את אותו הפ ד כאמור לעיל‪ ,‬אזי בשנת ‪ ,2021‬קיזוז הפ ד ההו‬
‫המועבר יותר כנגד רווח הו כלשהו‪ ,‬לרבות מנכ י לא חירי )א לא‪,‬‬

‫כנגד ריבית ודיבידנד(‪.‬‬
‫לפיכ בא התקבל‪/‬יתקבל השנה ריבית או דיבידנד )בא הוא חייב‬
‫במ (‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬יש לשקול לממש ניירות ער שטמו בה הפ ד‪,‬‬

‫כבר השנה‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬הפ ד מניירות ער חירי של חברה בשנת ‪ ,2020‬נית לקיזוז‬

‫* החל משנת המ ‪ 2010‬למגבלה זו אי משמעות לגבי חברות‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫י ועד ו י‬

‫כנגד כל רווח הו ריבית או דיבידנד ) חיר או לא חיר(‪ .‬בשנת ‪2021-‬‬
‫ההפ ד המועבר לא יותר בקיזוז כנגד ריבית או דיבידנד אלא רק כנגד‬

‫רווח הו ‪.‬‬
‫ תשומת לב‪ ,‬ל עי ‪94‬ג לפקודה לפיו‪ ,‬במכירת מניה על‪-‬ידי חבר בני אד ‪,‬‬
‫יופחת מ כו הפ ד ההו בשל המכירה‪ ,‬דיבידנד שהתקבל בשל המניה‪,‬‬

‫במש ‪ 24‬החודשי שקדמו למכירה‪ ,‬א לא יותר מ כו ההפ ד‪.‬‬
‫לפיכ ‪ ,‬בא רוצי למכור מניה שטמו בה הפ ד‪ ,‬ובגי המניה חולק‬

‫דיבידנד‪ ,‬יש לשקול את דחיית המכירה עד לחלו ‪ 24‬החודשי ‪.‬‬
‫ במקרה של הפ ד ממכירת נייר ער ‪ ,‬נית להו י לו ג הפ ד ריאלי לפי‬
‫עי ‪)9‬ג( לחוק התיאומי )מחושב רק עד ל ו ‪ ,2007‬בהתא להוראות‬

‫המעבר לביטולו של חוק התיאומי (‪.‬‬
‫‪ 4.3‬ניירות ער שטמו בה רווח המוחזקי על‪-‬ידי חברות‪:‬‬
‫רווח מניירות ער המ ווג כרווח הוני )ייתכנו ג רווחי מניירות ער‬
‫המ ווגי כפירותיי בהתא למבחני יווג הרווחי (‪ ,‬נית לקזז מולו הפ ד‬
‫ע קי שוט ‪ .‬ע זאת‪ ,‬לא נית לקזז הפ ד ע קי מועבר משני קודמות כנגד‬
‫רווח ריאלי מנייר ער אשר ווג כרווח הו ‪ ,‬בא אינו ”רווח הו בע ק"‪.‬‬
‫לפיכ ‪ ,‬בא יש הפ ד ע קי שוט בשנת המ הנוכחית )‪ (2020‬ולא צפוי‬
‫בשנה הבאה הפ ד הו או הפ ד ע קי שוט ‪ ,‬כדאי לשקול מימוש של‬

‫נייר ער חיר שטמו בו רווח כבר בשנת המ ‪.2020‬‬
‫מבחינה מי ויית‪ ,‬השקעה של חברה במק"מ עדיפה בדר כלל על השקעה‬
‫בפיקדו בנקאי‪ ,‬מאחר ש‪) :‬א( נית לקזז הפ די מניירות ער כנגד רווח‬
‫ממכירת מק"מ )יצוי כי מכירת המק"מ לפני מועד פדיונו ת ווג כאירוע‬

‫מ של רווח הו ואילו פדיו המק"מ י ווג כהכנ ה מדמי ניכיו (; )ב( המ‬
‫על המק"מ מוטל על מרכיב הרווח הריאלי בלבד‪.‬‬

‫‪ 4.4‬דר קיזוז הפ די בשנת ‪ 2020‬אצל חברות — דוגמא‬

‫ש"ח‬ ‫נתוני‬
‫)‪(1,000‬‬ ‫הפ ד מועבר משני קודמות מני"ע‬

‫‪600‬‬ ‫רווח ממכירת מניות ‪ X‬בע"מ‬
‫)‪(1,500‬‬ ‫הפ ד ממכירת מניות ‪ Y‬בע"מ‬
‫ה"כ רווח )הפ ד( שוט — נטו‬
‫)‪(900‬‬ ‫הכנ ות מריבית בגי אג"ח חיר‬
‫‪1,600‬‬
‫ה"כ רווחי בשנת ‪2020‬‬
‫‪700‬‬

‫ש"ח‬ ‫דר קיזוז ההפ די‬ ‫אפשרות א'‬
‫‪1,600‬‬ ‫ש"ח אפשרות ב'‬ ‫)”האפשרות הנאיבית"(‬
‫)‪(1,500‬‬ ‫)”האפשרות המועדפת"(‬ ‫הכנ ות מריבית בגי אג"ח‬
‫‪ 1,600‬הכנ ות מריבית בגי אג"ח‬ ‫בניכוי‪ :‬הפ די שוטפי‬
‫)‪ (900‬בניכוי הפ די שוטפי‬
‫מני"ע ‪ Y‬בע"מ‬ ‫מני"ע )נטו(‬

‫‪43‬‬

‫י ועד ו י‬

‫דר קיזוז ההפ די‬
‫ש"ח אפשרות ב' ש"ח‬ ‫אפשרות א'‬
‫)”האפשרות המועדפת"(‬ ‫)”האפשרות הנאיבית"(‬
‫‪ 700‬הכנ ות מריבית בגי אג"ח ‪100‬‬ ‫הכנ ות מריבית בגי אג"ח‬
‫לאחר קיזוז‬
‫רווחי ממכירת מניות ‪ X‬בע"מ ‪600‬‬ ‫לאחר קיזוז‬
‫)‪(1,000‬‬ ‫בניכוי‪ :‬הפ די מועברי‬ ‫יתרת הפ די מני"ע‬
‫מני"ע משני קודמות‬ ‫להעברה לשני הבאות‬
‫)‪ (1,000‬יתרת הפ די מני"ע )‪(400‬‬
‫להעברה לשני הבאות‬ ‫ה"כ מ לתשלו‬
‫‪23‬‬ ‫ה"כ מ לתשלו‬ ‫‪161‬‬ ‫)‪(23%X700‬‬
‫)‪(23%X100‬‬

‫‪ 5‬ודות ו ות לת ומת לב ל בי ע ב ו ו‬

‫ ייחו עלויות רכישה למכירה בשיטת הייחו ה פציפי — התקנות‬
‫קובעות לגבי ניירות ער שנרכשו במ פר מועדי ולאחר מכ נמכר חלק‬
‫מה ‪ ,‬שייחו עלויות למכירות יהיה לפי שיטת ”ראשו נכנ ‪-‬ראשו יוצא"‪.‬‬
‫יחד ע זאת‪ ,‬החוק מאפשר ג ייחו פציפי‪ ,‬בכפו להנחת דעתו של‬
‫פקיד השומה‪ .‬לש כ יש צור שהרכישה תתבצע בחשבו אחר ולכ מומל‬
‫לקנות ניירות ער בזמני שוני במ פר חשבונות בכדי לאפשר גמישות‬

‫בייחו עלויות‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬אד שיש לו הפ די שוטפי מניירות ער והכנ ות מדיבידנד‬
‫וריבית מחו"ל שבגינ נוכה מ במקור‪ .‬א יש לו יכולת ”לייצר" רווח‬
‫הו ‪ ,‬הוא יוכל לקזז אותו כנגד ההפ די ‪ ,‬ולא כנגד הכנ ה מחו"ל )הכנ ה‬

‫”פטורה דה‪-‬פקטו"‪-‬פ קי די אלו ואמות(‪.‬‬
‫ פירוק חברה פרטית שנוצרו בה הפ די לצור דיווח על הפ ד הו וקיזוז‬
‫כנגד רווחי הו ודיבידנדי וריבית מהשקעות בשוק ההו — נישומי לא‬
‫מעטי מחזיקי במניות של חברות פרטיות שהפ יקו את פעילות וצברו‬
‫הפ די כתוצאה מפעילות כושלת‪ .‬הפ ד בגי אובד השקעה כזו יוכר‬
‫כהפ ד הו רק בעת מכירת המניות לצד ג' או פירוק החברה )במ פר פ קי‬
‫די ‪ ,‬נפ ק‪ ,‬שלא נית להכיר בהפ די הו בגי השקעה או הלוואה שירדה‬
‫לטמיו בחברה קשורה‪ ,‬רק על מ הצהרה — ראה לדוגמא ע"א ‪7481/17‬‬

‫בעניי ידי גל ו ומת מבני (‪.‬‬
‫בפ "ד יצחק יוו )ע"א ‪ (1240/00‬נקבע כי מועד הפירוק בפירוק מרצו ‪,‬‬
‫לעניי המי וי‪ ,‬הינו במועד החלטת א יפת בעלי המניות על פירוקה של‬
‫החברה‪ .‬לפיכ ‪ ,‬מומל לבצע פירוק כזה לפני תו שנת ‪ 2020‬למי שיש לו‬
‫רווחי הו או הכנ ות מדיבידנדי ומריבית מהשקעות בשוק ההו ומעוניי‬

‫לח ו את אות תשלומי מ וכ תשלומי אגרות מיותרי ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫י ועד ו י‬

‫ דיבידנד שהתקבל שלא מתו רווחי )הפחתת הו ( — ישנ משקיעי‬
‫שקיבלו בשנה החולפת דיבידנד מחברות שחילקו את אות דיבידנדי שלא‬

‫מתו רווחי ‪ ,‬אלא במ גרת הפחתת הו באישור בית המשפט‪ .‬בהתא‬
‫להוראות רשות המ י ‪ ,‬ניכוי המ במקור בוצע ממלוא כו הדיבידנד‬
‫שחולק מבלי שיוח ה עלות )מלאה או יח ית(‪ ,‬בהתחשב בכ שמדובר‬
‫בהפחתת הו ולא בחלוקת דיבידנד מתו רווחי ‪ .‬במקרי מ וימי ‪,‬‬
‫משקיעי אלו רשאי לדרוש ייחו עלויות לאותו דיבידנד ולבקש החזר‬
‫מ )מלא או חלקי( בגי המ שנוכה במקור‪ ,‬זאת כמוב באמצעות הגשת‬

‫דו"ח למ הכנ ה‪.‬‬
‫ השקעה בחברות בעלות מדיניות של חלוקת דיבידנד — ישנ משקיעי‬
‫הפועלי באמצעות חברה בע"מ ונוצרי לחברה שבבעלות עודפי מזומני‬
‫בקופה והמטרה היא להשקיע מזומני אלו בשוק ההו ‪ .‬משקיעי אלו‬
‫ייטיבו לעשות א ישקיעו עודפי מזומני אלו בשוק ההו במניות של‬
‫חברות בעלות מדיניות קבועה של חלוקת דיבידנד מתו הרווחי השוטפי ‪.‬‬
‫דיבידנד זה‪ ,‬המתקבל בידי חברה ישראלית‪ ,‬פטור ממ בידי החברה‬
‫המקבלת )בא מקור הדיבידנד אינו ממפעל מאושר‪ ,‬ממפעל מוטב‪ ,‬או‬
‫מהכנ ות שנצמחו מחו לישראל( ובכ יש יתרו להחזיק השקעות אלו‬
‫באמצעות חברה בע"מ ולא באמצעות יחיד‪ .‬ואול ‪ ,‬לאור תיקו ‪ 235‬לפקודה‬
‫בנושא מי וי חברת מעטי ובעל מניות בה )”חברות ארנק"(‪ ,‬יש לבחו הא‬
‫היחיד רשאי בכלל לפעול באמצעות חברה לעניי מי וי מקור הכנ ותיה‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫י ועד ו י‬

‫תו י י ודיי ל י וב מ ל ת מ ‪2020‬‬
‫מד ות מ ודות י וי ת ות‬

‫להל מדרגות המ ‪ ,‬נקודות הזיכוי‪ ,‬פטורי ונתוני נו פי הרלוונטיי‬
‫לשנת המ ‪) :2020‬עקוב אחר שינויי (‬

‫ו יעו י מ לי ידי ב ת מ ‪2020‬‬ ‫א מד ות‬
‫וד י ו תי‬

‫הכנ ה שנתית‬ ‫שיעור המ‬ ‫הכנ ה חודשית‬
‫ש"ח‬ ‫‪%‬‬ ‫ש"ח‬
‫‪*10‬‬
‫עד ‪75,960‬‬ ‫‪*14‬‬ ‫עד ‪6,330‬‬
‫‪ 75,961‬עד ‪108,960‬‬ ‫‪*20‬‬ ‫‪ 6,331‬עד ‪9,080‬‬
‫‪ 108,961‬עד ‪174,960‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 9,081‬עד ‪14,580‬‬
‫‪ 174,961‬עד ‪243,120‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 14,581‬עד ‪20,260‬‬
‫‪ 243,121‬עד ‪505,920‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ 20,261‬עד ‪42,160‬‬
‫‪ 505,921‬עד ‪651,600‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ 42,161‬עד ‪54,300‬‬
‫מעל ‪”) 651,600‬מ נו "(‬ ‫מעל ‪”) 54,300‬מ נו "(‬

‫השיעורי ההתחלתיי של ‪ 14% ,10%‬ו‪ 20%-‬חלי על הכנ ה חייבת מיגיעה אישית‬ ‫*‬
‫כהגדרתה בפקודת מ הכנ ה )לגבי הכנ ות אחרות שאינ הכנ ות מועדפות‪ ,‬שנקבע‬
‫לה שיעור מ מוגבל — תהיה מדרגת המ השנתית הראשונה עד ל כו של ‪243,120‬‬
‫ש"ח — ‪ .(31%‬שיעורי מופחתי אלו לא יחולו על הכנ ה שחייבי לגביה בניהול פנק י‬

‫חשבונות ולא נוהלו לגביה פנק י קבילי ‪.‬‬

‫לעניי זה נקבע כי‪:‬‬
‫א‪ .‬הכנ ה מדמי שכירות בידי אד או בידי מי שהיה ב זוגו בעת פטירתו‪,‬‬
‫מהשכרת נכ ששימש בידיו להפקת הכנ ה מיגיעה אישית מע ק או‬
‫ממשלח יד‪ ,‬במש ‪ 10‬שני לפחות לפני תחילת ההשכרה‪ ,‬תחשב כהכנ ה‬

‫מיגיעה אישית‪.‬‬
‫ב‪ .‬שיעורי המ ההתחלתיי של ‪ 14% ,10%‬ו‪ 20%-‬יחולו ג על הכנ ה חייבת‬
‫מכל מקור )למעט הכנ ה שנקבעה לגביה שיעור מ מיוחד( בידי מי שמלאו‬

‫לו שישי שני בשנת המ ‪.‬‬

‫‪ 2,628‬ש"ח )‪ 219‬ש"ח לחודש(‬ ‫ב ודת י וי תי‬
‫‪ 5,913‬ש"ח )‪ 492.7‬ש"ח לחודש(‬
‫)‪ (1‬שווי נקודת זיכוי אחת‬
‫)‪ (2‬שווי ¼‪ 2‬נקודות זיכוי‬

‫‪46‬‬

‫י ועד ו י‬

‫ת ות וא ו י ד ל ו ות מל וד י‬

‫)‪ (1‬תקרת קצבה מזכה לפי עי ‪9‬א — ‪ 8,510‬ש"ח‬
‫)‪ (2‬כו פטור מרבי לפי עי ‪9‬א)ב(‪ ,‬בשיעור ‪ 52%‬מהקצבה המזכה בי השני‬

‫‪ 4,425 — 2020-2024‬ש"ח‬
‫)‪ (3‬תקרת הכנ ה מזכה שהיא הכנ ת עבודה ) עי ‪ 8,800 — (47‬ש"ח‪.‬‬
‫הכנ ה מזכה שאינה הכנ ת עבודה )למי שיש ג הכנ ת עבודה‪-‬בניכוי‬

‫הכנ ת העבודה או ‪ 8,800‬ש"ח‪ ,‬לפי הנמו ( — ‪ 12,400‬ש"ח‪.‬‬
‫הכנ ה נו פת — עי ‪)47‬א()‪ 22,000 — (2)(5‬ש"ח‪.‬‬

‫הכנ ה לעמית עצמאי — עי ‪)47‬א()‪ (3‬ו‪ 8,800 — (5)-‬ש"ח‪.‬‬
‫)‪ (4‬כו החי כו המזערי לפי עי ‪45‬א)ד( ולפי עי ‪45‬א)ה( — ‪ 170‬ש"ח‪.‬‬
‫כו הכנ ה מוגדלת בשל הפקדה לקופת גמל לקצבה לפי עי ‪45‬א)ה(‬

‫— ‪ 17,600‬ש"ח )שנתי ‪ 211,200‬ש"ח(‪.‬‬
‫)‪ (5‬הפקדה מוטבת )קר השתלמות לחברי קיבו ולעצמאי( — ‪16)9‬א( ו‪16)9-‬ב(‬

‫— ‪ 18,600‬ש"ח לשנה‪.‬‬
‫)‪ (6‬תקרת השכר החודשית להפרשת המעביד למרכיב התגמולי בקופת גמל‬

‫לקצבה הפטורה ממ בעת ההפרשה‪ -‬עי ‪)3‬ה‪ 26,378 — (3‬ש"ח‪.‬‬
‫תקרת הפקדה להפרשת המעביד למרכיב הפיצויי בקופת גמל לקצבה‬
‫הפטורה ממ בעת ההפרשה‪ -‬עי ‪)3‬ה‪1)(3‬א( — ‪ 2,908‬ש"ח לחודש )‪34,900‬‬

‫ש"ח לשנה(‪.‬‬
‫)‪” (7‬שכר מינימו " לצור משיכה בפטור מקופת גמל‪ 5,300-‬ש"ח‪.‬‬

‫להל נתוני על הפקדות מק ימליות לקופות גמל בשנת ‪ 2020‬ושווי ההטבה‬
‫)תחת ההנחה של שיעור מ שולי של ‪ ,50%‬הכולל ”מ נו " של ‪ 3%‬על‬

‫הכנ ות גבוהות(‪:‬‬

‫שווי ההטבה‬ ‫שיעור ההטבה‬ ‫הפקדה לקופת גמל‬
‫עד ‪ 11%‬מתקרת ההכנ ה הניכוי מוכפל בשיעור המ‬ ‫ניכוי לפי עי ‪47‬‬
‫לפקודה )מורכב משלושה המזכה ב ‪ 211,200‬ש"ח‪ ,‬השולי )לפי מדרגת המ‬
‫שבה נמצאי (‪:‬‬ ‫רבדי בכפו לתקרה( שווה להפקדה ב של‬
‫‪ 11,616‬ש"ח=‪23,232*50%‬‬ ‫‪ 23,232‬ש"ח‪.‬‬
‫זיכוי לפי עי ‪45‬א עד ‪) 5.5%‬כולל הגדלה של החזר מ בשיעור של ‪35%‬‬
‫מה כו שהופקד בכפו‬ ‫לפקודה )בגי היתרה ‪ (0.5%‬מתקרת ההכנ ה‬
‫המזכה ב ‪ 211,200‬ש"ח‪ ,‬לתקרה‪:‬‬ ‫שלא נוצלה לניכוי(‬
‫שווה ער להפקדה ב של ‪ 4,066‬ש"ח=‪11,616*35%‬‬
‫‪ 11,616‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ 15,682‬ש"ח‬ ‫‪ 34,848‬ש"ח‬ ‫ה"כ ההפקדה‬
‫המק ימלית‬

‫הערה‪ :‬תקרת ההפקדה המק ימלית אינה כוללת ניכוי נו )ניכוי ברובד השלישי‬
‫— ”ניכוי בונו "( לפיו יינת ניכוי נו בגובה של עד ‪ 4%‬מההכנ ה הנו פת‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫י ועד ו י‬

‫ות ל י ויי ב ל ב בעל ליט‬ ‫ד ת תית ל‬
‫מו ת ו א‬

‫עי ‪ 12,420 :(9)32‬ש"ח‬

‫ת ת ומי מע י טו י ממ עי ‪7 9‬א‬

‫תקרת כו הפטור ששול החל מיו ‪ 1‬בינואר ‪ 12,420 :2020‬ש"ח לכל שנת עבודה‪.‬‬
‫כו המענק הפטור ממ עקב מוות‪ 24,840 :‬ש"ח לכל שנת עבודה‪.‬‬

‫ות ל תלמות תי‬ ‫ו‬

‫לשכיר שאינו בעל שליטה ולשכיר בעל שליטה‪-‬המשכורת השנתית המרבית‬
‫שההפרשה בגינה פטורה ממ — ‪ 188,544‬ש"ח )משכורת חודשית ב ‪15,712‬‬

‫ש"ח(‪ ) .‬כו זה לא עודכ כבר שני רבות(‪.‬‬
‫לעצמאי‪ ,‬וחבר קיבו — ההכנ ה המרבית שההפרשה בגינה מזכה בניכוי —‬

‫‪ 265,000‬ש"ח‪.‬‬
‫הערה‪ :‬א מדובר ביחיד עצמאי שיש לו ג הכנ ת עבודה‪ ,‬החלק של הכנ ת‬
‫העבודה שבגינה הופקדו כ פי על‪-‬ידי המעביד לקר השתלמות יקטי את‬

‫תקרת ההכנ ה מע ק או משלח יד המזכה בניכוי‪.‬‬

‫טבות ית ות על ידי מעבידי‬

‫כעקרו ‪ ,‬אי פטור ממ בגי הנחות ומתנות שקיבל עובד ממעבידו‪ .‬לפני‬
‫משורת הדי ‪ ,‬מ כימה נציבות מ הכנ ה שמתנה ב כו ביר שנות מעביד‬
‫לעובדו לרגל אירוע אישי בלבד )חתונה‪ ,‬לידת ילד‪ ,‬בר‪-‬מצווה( לא תיחשב‬
‫כהכנ ת עבודה‪ ,‬וההוצאה תוכר למעביד במגבלת ה כו המותר בניכוי לגבי‬

‫מתנות ל פקי וללקוחות בשל קשר ע קי‪.‬‬
‫בשנת המ ‪ 2020‬תותר בניכוי הוצאה מ וג זה ב כו של ‪ 220‬ש"ח‪ .‬כו‬

‫העוד על ה האמור ייחשב כהוצאה עודפת‪.‬‬

‫ת לומי ב ל ו אות ל ת ב מ במו ד‬

‫זיכוי ממ בשיעור של ‪ 35%‬בשל הוצאות להחזקת במו ד של ב זוג‪ ,‬הורה‬
‫או ילד משותקי לחלוטי וכיוצ"ב‪ .‬הזיכוי ממ כאמור — יינת בשל כומי‬
‫ששולמו העולי על ‪ 12.5%‬מההכנ ה החייבת‪.‬‬

‫יודגש כי על פי תקנות מ הכנ ה )זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות‬
‫בשל החזקת קרוב במו ד(‪ ,‬תשנ"ו‪ ,1996-‬התנאי לקבלת הזיכוי הינו שההכנ ה‬
‫החייבת )לרבות הכנ ה פטורה( השנתית של נטול היכולת אינה עולה על‬

‫‪ 170,000‬ליחיד או ‪ 272,000‬ש"ח א יש לו ב זוג‪.‬‬
‫נזכיר כי קבלת הזיכוי האמור לעיל הינה חלופית לנקודות הזיכוי הניתנות לפי‬

‫עי ‪ 44‬לפקודה בעד הוצאות החזקת קרוב במו ד מיוחד‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫י ועד ו י‬

‫אי ממ ו ת‬ ‫ט ת לומי לביטו לאומי ב ל‬

‫ניכוי מההכנ ה בגובה ‪ 52%‬מהתשלומי לביטוח לאומי שבוצעו בפועל עד ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪) 2020‬לא כולל דמי בריאות(‪ .‬הניכוי אינו נית בשל הפרשי הצמדה‬

‫וקנ ות המשתלמי על פיגור בתשלומי ‪.‬‬

‫י ות עיוו ו ‪100%‬‬

‫כו ההכנ ה מיגיעה אישית הפטורה ממ אצל עיוור או נכה ‪ 100%‬עפ"י‬
‫עי ‪:(5)9‬‬

‫עד ‪ 184‬ימי — אי פטור‬
‫‪ 185-364‬ימי — חלק יח י עד לתקרה של ‪ 74,040‬ש"ח‬
‫‪ 365‬ימי או יותר — חלק יח י עד לתקרה ‪ 618,000‬ש"ח‬
‫במידה וההכנ ה אינה מיגיעה אישית הפטור יהיה כדלקמ ‪:‬‬

‫עד ‪ 184‬ימי — אי פטור‬
‫‪ 185‬ימי או יותר — חלק יח י עד לתקרה של ‪ 74,040‬ש"ח‬
‫התקרות לעיל מוכפלות במ פר ימי הפטור ומחולקות ב‪.365-‬‬
‫הכנ ות ריבית לפי עי ‪)(5)9‬ב( שמקורה בפיצויי עבור נזקי גו מוגבלת‬

‫בתקרה על ‪ 304,560‬ש"ח‪.‬‬

‫יא ת ות ו ות ל ת ‪2020‬‬

‫ הטבות על הכנ ה בעד משמרות — כו הזיכוי המרבי בשיעור ‪ 15%‬בגי‬
‫שכר המשמרות ‪ 11,340‬ש"ח לשנה )‪ 945‬ש"ח לחודש( עד לתקרת הכנ ה‬

‫שנתית של ‪) 129,120‬חודשית של ‪ 10,760‬ש"ח(‪.‬‬
‫ הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח )למי שמשפחתו גרה בישוב אחר(‬

‫— ‪ 1,800‬ש"ח לחודש‪.‬‬
‫ משכורת למומחה חו — ‪ 13,400‬ש"ח לחודש‪.‬‬
‫ הוצאות שהייה מרביות למומחה חו ‪ 330‬ש"ח ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה‪.‬‬
‫ הוצאות שהייה לעיתונאי ו פורטאי זרי ‪ 330‬ש"ח ליממה או כפי‬

‫שיקבע פקיד השומה‪.‬‬
‫ תקרת הפטור להגרלות הימורי ופר י ‪ 30,600‬ש"ח )לכל הגרלה‪/‬פר (‪.‬‬
‫ משכורת מרבית שמלכ"ר משל ‪ ,‬הפטורה ממ שכר ‪ 181,002‬ש"ח לשנה‪.‬‬

‫ פדיו מניות באגודה שיתופית עד לגובה ‪ 317,000‬ש"ח‪.‬‬
‫ תקרת פטור למלגה אצל חוקר לפי עי ‪ 98,000 — (29)9‬ש"ח‪.‬‬
‫ פיצויי הלנת שכר המשולמי לפי חוק הגנת שכר‪ ,‬התשי"ח‪ ,1958-‬פטורי‬
‫ממ עפ"י עי ‪ (21)9‬לפקודה בגבולות שנקבעו בחוק‪ ,‬זאת במידה‬
‫ומשכורתו של העובד לא עלתה בא אחד מ‪ 24-‬החודשי האחרוני של‬

‫עבודתו על ‪ 8,160‬ש"ח‪.‬‬
‫ פטור מהגשת דוח מקוו )לדוח לשנת ‪:(2019‬‬

‫הכנ ה ליחיד — ‪ 81,730‬ש"ח‬
‫הכנ ה לזוג — ‪ 163,450‬ש"ח‬

‫‪49‬‬ ‫תו י לתיאו‬

‫י ועד ו י‬

‫ו אות עוד ות ל ת מ ‪2020‬‬

‫להל יפורטו הנתוני לתיאו הוצאות עודפות לצור הכנת הדוח המתוא‬
‫לצרכי מ לשנת המ ‪:2020‬‬

‫הנושא‬ ‫מ פר ה עי‬
‫כללי‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כיבודי במקו העי וק‬ ‫‪3‬‬
‫אירוח‬ ‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מתנות בשל קשר ע קי )ללקוחות ו פקי ( ומתנות לעובדי‬ ‫‪6‬‬
‫אש"ל באר לתושב ישראל‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫הוצאות נ יעה ושהייה בחו"ל‬ ‫‪9‬‬
‫הוצאות לינה וארוחת בוקר בישראל או באזור‬ ‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫הוצאות ביגוד‬ ‫‪12‬‬
‫ניכוי בשל דמי חבר ודמי טיפול‬ ‫‪13‬‬
‫הוצאות החזקת טלפו שאינו נייד במקו המגורי‬

‫הוצאות החזקת טלפו נייד‬
‫הוצאות החזקת רכב‬

‫הוצאות למת טובת הנאה שנת מעביד לעובדיו ואשר לא נית‬
‫ליח ה לעובד פלוני )לרבות גיבוש עובדי (‬

‫‪ 1‬ללי‬

‫יש לתא הוצאות עודפות מכוח תקנות שהותקנו לפי עי ‪ 31‬לפקודת מ‬
‫הכנ ה )ניכוי הוצאות מ וימות וניכוי הוצאות רכב(‪ ,‬וכ הוצאות למת טובת‬

‫הנאה שנת מעביד לעובדיו ואשר לא נית ליח ה לעובד פלוני‪.‬‬
‫על חבר בני אד לשל מקדמות בשיעור של ‪) 45%‬בחבר בני אד ש עי ‪)3‬ז(‬

‫לפקודה חל עליו — ‪ (90%‬מההוצאות העודפות על ב י שוט ‪.‬‬
‫במקרה של חו ר במקדמות‪ ,‬יש לשל בהקד את ההפרש כדי לח ו בהוצאות‬

‫ריבית‪ ,‬הפרשי הצמדה וקנ ות )במיוחד בחברות מפ ידות(‪.‬‬
‫לדוח המ שישלח לפקיד השומה‪ ,‬יש לצר את הטפ י ‪) 1235‬דו"ח על‬
‫הוצאות עודפות( ו‪) 1227-‬הצהרה בעניי מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו‬

‫וטר קוזזו מהמ *(‪.‬‬

‫לתשומת לב — מקדמות על חשבו עודפות ששולמו בגי שנת המ ‪ 1999‬ואיל יוצמדו‬ ‫*‬
‫למדד וה מהוות ”נכ קבוע" כהגדרתו בחוק התיאומי )בשני בה הוא חל(‪ .‬כמו כ ‪,‬‬
‫לפי פ "ד מפעלי גרנות )ע"א ‪ ,(4030/03‬בכפו לתנאי מ וימי ‪ ,‬נית לשער ג מקדמות‬

‫ע"ח עודפות בשל שני מוקדמות יותר משנת ‪.1999‬‬


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PDF Free A Girl From Nowhere (The Firewall Trilogy Book 1) free acces
Next Book
PDF Meade at Gettysburg: A Study in Command (Civil War America) Ipad