The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anysse09, 2018-12-24 23:47:53

BP SMP 2019

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019BIDANG TUGAS
JAWATAN KUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN TAHUN 20191. JAWATAN KUASA PENGURUSAN

Tugas dan tanggungjawab:
1. Bertanggungjawab dalam peningkatan kurikulum, sahsiah murid dan kokurikulum serta memastikan
pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia.
2. Bertanggungjawab dalam pengurusan pentadbiran dan kewangan sekolah.
3. Membimbing kakitangan akademik dan sokongan dalam menjalankan tugas harian mereka.
4. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali sebulan dan menyediakan minit mesyuarat
berkenaan.
5. Lain-lain tugas seperti yang terdapat dalam Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia.


2. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Tugas dan tanggungjawab:
1. Memastikan segala perbelanjaan mengikut arahan jabatan.
2. Merekod dan mengemaskinikan segala perbelanjaan yang dilakukan.
3. Memastikan segala butiran perbelanjaan adalah benar.
4. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
5. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada guru tingkatan.
6. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan.
7. Mengagihkan buku resit kepada guru tingkatan.
8. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank.
9. Memastkan semua pembelian/pembayaran dibuat mengkut peraturan kewangan.
10. Menyelenggara buku tunai KERAJAAN/SUWA/PANJAR WANG RUNCIT.
11. Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam buku tunai KERAJAAN/SUWA/
PANJAR WANG RUNCIT.
5. Bermesyuarat sekurang-kurang 4 kali setahun


3. JAWATANKUASA SEBUT HARGA DAN HARTA MODAL

Tugas dan tanggungjawab:
1. Menimbang dan memilih tender, sebutharga dan pajakan yang disertai oleh pemborong/kontraktor
sesuatu projek yang dilaksakan oleh sekolah.
2. Menentukan tender, sebutharga dan pajakan dibuka sebaik sahajatender, sebutharga atau pajakan
ditutup.
3. Membuat keputusan ke atas pemberian tender, sebutharga dan pajakan.
4. Mendengar dan mempertimbangkan rayuan-rayuan, bantahan cukai taksiran dan perkara-perkara
yang berkaitan dengannya.
5. Mempertimbangkan kaedah-kaedah bagi meningkatkan kutipan cukai pintu.


4. JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN ASET SEKOLAH

Tugas dan tanggungjawab:
1. Menyemak dan mengenal pasti kedudukan aset.
2. Memastikan semua aset alih dan tidak alih kerajaan didaftar pada kad-kad tertentu
(Kad Harta Modal, Kad Inventori dan Buku Stok Pejabat).
3. Merekodkan semua penerimaan/pembelian dalam
4. Membuat senarai inventori dan memastikan semua harta sekolah dilabelkan.
5. Mengenalpasti keperluan perabot.
6. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara bila perlu.
7. Memastikan semua harta benda sekolah berada dalam keadaan baik dan selamat.
8. Menguruskan hapuskira barang rosak mengikut keperluan.

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 43
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 20199. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
5. JAWATANKUASA KERJA PERANCANGAN STRATEGIK

Tugas dan tanggungjawab:
1. Membuat Perancangan Strategik 3 tahun sekali.
2. Merancang pelan taktikal dan operasi yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.
3. Menyusun dan menjilidkan plan strategik dan pelan taktikal dan operasi tahunan tersebut.
4. Memastikan semua plan strategik yang dirancang dilaksanakan dengan berkualiti.
5. Membuat laporan aktiviti tersebut di akhir tahun.
6. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.


6. JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT

Tugas dan tanggungjawab:

1. SETIAUSAHA
i. Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa ICT sekolah.
ii. Menguruskan latihan dan kursus dalaman.
iii. Menguruskan kewangan jawatankuasa ICT sekolah.
iv. Menyelaras perlaksanaan segala perancangan ICT sekolah.
v. Menjadi pegawai perhubungan ICT sekolah.
vi. Menyediakan jadual penggunaan makmal dan guru bertugas.
vii. Menyediakan dan mengumpul laporan aktiviti ICT sekolah.
viii. Mengendalikan hal-hal pentadbiran Jawatankuasa ICT sekolah.

2. JAWATANKUASA BLOG/WEB/FROG

i. Merancang dan melaksanakan program blog / web / frog sekolah.
ii. Menghasilkan, mengurus dan mengemaskini blog / web / frog sekolah.

3. JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN
i. Menguruskan bahan dokumentasi seperti surat pekeliling, manual dan bahan-bahan
perisian.
ii. Menubuhkan pasukan kerja kebersihan dan keceriaan makmal.
iii. Mengumpul dan mempamerkan bahan-bahan yang sesuai untuk meningkatkan
keceriaan makmal komputer.
iv. Menyediakan prosedur kerja untuk memastikan semua pengguna makmal
memahami dan mematuhi langkah-langkah keselamatan dan peraturan makmal.
v. Membaikpulih komputer-komputer yang mengalami kerosakan.
vi. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan.

4. JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS

i. Merancang aktiviti-aktiviti pembudayaan ICT dalam bentuk program-program khas
yang melibatkan seluruh warga sekolah dan komuniti seperti PIBG dan agensi luar.
ii. Menguruskan aktiviti-aktiviti ICT yang diterima dari semasa ke semasa.
iii. Membantu jawatankuasa-jawatankuasa lain dalam melaksanakan aktiviti.
iv. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan.

5. JAWATANKUASA PERSEMBAHAN DAN DOKUMENTASI DIGITAL
i. Menyiapkan bahan persembahan digital seperti yang dikehendaki oleh pihak
pengurusan sekolah.
ii. Mendokumentasikan persembahan yang dihasilkan dalam bentuk cakera padat.

6. JAWATANKUASA MAKMAL MULTIMEDIA

i. Memastikan tahap keselamatan makmal dalam keadaan memuaskan.
ii. Menguruskan penggunaan makmal oleh guru dan pelajar.
iii. Menguruskan stok, inventori dan harta modal.
iv. Menyedia dan menyimpan rekod penggunaan makmal komputer.
v. Menyusun dan mengemaskini laman web sekolah.

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 44
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019
7. JAWATANKUASA PENGURUSAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

Tugas dan tanggungjawab:
1. Menyelia kakitangan sekolah.
2. Memastikan kesemua kakitangan sekolah dapat bertugas dan melaksanakan tanggungjawabnya.
3. Memastikan segala tugas dilaksanakan dengan sempurna dan berkualiti.
4. Mengenalpasti masalah dan memberi khidmat nasihat, bimbingan dan bantuan yang sewajarnya.
5. Menjaga kebajikan semua kakita
6. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.8. JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT

Tugas dan tanggungjawab:
1. Membantu menyelaras pengurusan sistem melibatkan pengurusan data seperti EMIS, APDM
(Aplikasi Pengkalan Maklumat Murid), SMA (Sistem Maklumat Asrama), EG Tukar (Pertukaran Guru
Online), PBPPP (Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan), SAP (Sistem Analisa
Peperiksaan), sistem pemarkahan Kokurikulum, jadual waktu, SDDM (Sistem Salah Laku Disiplin
Murid), SKPMg2 dan sebagainya yang terlibat.
2. Mewujudkan dokumen khusus (sekiranya perlu) untuk memudahkan pengurusan data dibuat untuk
mengelak masalah keciciran data.
3. Memberi pengetahuan dalam aspek teknikal melalui kursus dalaman (in house training) berkenaan
dengan pengurusan sistem masing-masing.
4. Mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.


9. JAWATANKUASA PENGURUSAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

Tugas dan tanggungjawab:
1. Merancang jadual LDP.
2. Menguruskan pelaksanaan, perjalanan kursus, bertanggungjawab menjemput penceramah,
menyediakan peralatan seperti LCD,Sistem siaraya, perbanyakkan bahan-bahan edaran kursus dll
3. Menyediakan kertas kerja, menyediakan sijil penyertaan guru dan dokumentasi jika berkaitan.
4. Memastikan semua guru dan kakitangan bukan guru sentiasa melaksanakan tugas dengan penuh
komited dan berdedikasi.
5. Merancang pelbagai program yang dapat memotivasikan guru dan kakitangan bukan guru dalam
menjalankan tugasnya supaya lebih kreatif dan berinovasi untuk menghasilkan hasil kerja yang
lebih produktif dan berkualiti.
6. Memastikan sumber manusia sentiasa mencukupi.
7. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun


10. JAWATANKUASA PENILAIAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

Tugas dan tanggungjawab:
1. Mengedar borang prestasi dan memberi taklimat mengenainya.
2. Menyemak dan menilai borang prestasi berkenaan.
3. Mengadakan mesyuarat dan menentukan prestasi guru dan kakitangan.
4. Menyemak, Menilai, Merekod dan menghantarnya ke PPD dan JPN.11. JAWATANKUASA PENARAFAN SEKOLAH / SKPMg2

Tugas dan tanggungjawab:
1. Memahami dan mengkaji SKPMg2 standard 1 hingga 5.
2. Berbincang dan melaksanakan Penarafan Kendiri Sekolah (PKS).
3. Merumus dan memutuskan keputusan dan mendokumentasikan (PKS).
4. Menyedia, melaksana dan memantau Rancangan Kemajuan Sekolah (RKS).
5. Menilai pencapaian Standard Kualiti Sekolah dan membuat penambahbaikkan.
6. Menghantar maklumat yang telah diisi secara atas talian ke PPW & JPNWP dan dokumentasi.
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 45
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 20198. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
12. JAWATANKUASA KELAB GURU / STAF (KEJARA)

Tugas dan tanggungjawab:
1. Menguruskan kelab guru dan staf dengan membuat rancangan aktiviti sepanjang tahun.
2. Menguruskan rekod kewangan kelab dengan baik dan terkini.
3. Sebagai badan yang membantu ahli-ahli sekiranya bermasalah.
4. Memastikan aktiviti yang disediakan dapat memupuk kerja sepasukan / kejelekitan13. JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

Tugas dan tanggungjawab:
1. Memastikan proses-proses yang diperlukan dalam SPSK diwujudkan, dilaksanakan dan disenggara.
2. Membuat penilaian prestasi SPSK dan sebarang keperluan penambahbaikan.
3. Memastikan kesedaran mengenai keperluan-keperluan pelanggan diwujudkan di kalangan anggota
organisasi.
4. Berurusan dengan pihak luar bagi perkara-perkara yang melibatkan SPSK
5. Memastikan maklumat tentang SPSK dan keberkesanannya disampaikan kepada anggota dalam
organisasi melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah, Mesyuarat Guru, Mesyuarat Hal
Ehwal Murid, Mesyuarat Kokurikulum, Mesyuarat Panitia, Perhimpunan Pagi, Papan Kenyataan,
Poster, Buletin dan Lain-lain kaedah yang difikirkan sesuai.14. JAWATANKUASA SEKOLAH PENYAYANG

Tugas dan tanggungjawab:
11 1. Merancang dan menyelaras program Sekolah Penyayang iaitu
· a) Mengalu-alukan kehadiran pelajar ke sekolah
· b) Program Mentor Mentee
· c) Program menghargai pelajar
2. 2. Memastikan semua guru memahami dan mempraktikkan konsep guru penyayang.
3. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.15. JAWATANKUASA GURU BAHARU

Tugas dan tanggungjawab:
1. Memberi taklimat berhubung pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan yang perlu
diikuti oleh Guru Baharu.
2. Membimbing Guru Baharu untuk melaksanakan program ini supaya mereka dapat
menamatkan program ini dengan jayanya.
3. Memastikan Guru Baharu menyediakan Laporan Program Pengurusan Pembangunan.
1.


16. JAWATANKUASA MYPORTFOLIO

Tugas dan tanggungjawab:
1. Memastikan penyediaan myPortfolio oleh semua guru dan AKP.
2. Memastikan pelaksanaan tugas berpandukan myPortfolio dilaksanakan bagi memperkasa peranan
dan akauntabiliti sekolah.
3. Memastikan pelaksanaan bidang tugas dan tanggungjawab secara yang lebih komprehensif
dilaksanakan oleh guru dan AKP.
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 46
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019

17. JAWATANKUASA MESYUARAT GURU & DIALOG PRESTASI

Tugas dan tanggungjawab:
1. Bertanggungjawab mencatat minit mesyuarat / taklimat guru/ Bicara Profesionalisme.
2. Menyediakan minit mesyuarat / laporan dalam tempoh 1 minggu dari tarikh mesyuarat dan
menyerahkannya kepada Pengetua untuk pengesahan.
3. Mengedarkan minit mesyuarat yang lalu kepada guru-guru sebelum mesyurat dijalankan.
4. Memastikan bilik mesyuarat sedia digunakan – Sistem siaraya, LCD dan sebagainya.
5. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Berbincang dengan Pengetua tentang agenda
mesyuarat, belanjawan jamuan dan sebagainya.
6. Bertanggungjawab memfailkan minit mesyuarat.18.JAWATANKUASA JAWATNKUASA LEMBAGA TATATERTIB GURU
DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

Tugas dan tanggungjawab:
1. Merangka dan menentukan dasar disiplin dan peraturan sekolah selaras dengan perintah am yang
mesti dipatuhi oleh guru dan kakitangan bukan guru.
2. Membantu menyelesaikan disiplin guru dan kakitangan bukan guru.
3. Mengambil tindakan ke atas guru dan kakitangan bukan guru yang melanggar disiplin walaupun telah
diberi amaran.
4. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan serta melaporkan kepada
Jabatan Pelajaran Negeri.


“Coming together is a beginning.

Keeping together is progress. Working together is success.”
HENRY FORD (1863 – 1947)


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 47
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019


JADUAL BERTUGAS PENTADBIR 2019


JANUARI

PK PK PK GK GK GK GK
MINGGU TARIKH HARI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
31 isnin
1 Selasa TAHUN BARU 2019
2 Rabu √

1 3 Khamis √
4 Jumaat √
5 Sabtu
6 ahad
7 Isnin √
8 Selasa √

9 Rabu √
2 10 Khamis √
11 Jumaat √
12 Sabtu

13 ahad
14 Isnin √
15 Selasa √
16 Rabu √
3 17 Khamis √
18 jumaat √

19 sabtu
20 ahad
21 Isnin CUTI HARI THAIPUSAM
22 Selasa √

23 Rabu √
4 24 Khamis √
25 Jumaat √
26 Sabtu
27 Ahad
28 Isnin √

29 Selasa √
5
30 Rabu √
31 Khamis √

Jumlah kerja 3 3 3 3 3 3 3
cuti 0 0 0 0 0 0 0
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 48
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019FEBRUARI

PK PK PK GK GK GK GK
MINGGU TARIKH HARI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
1 Jumaat HARI WIL.PERSEKUTUAN

5 2 Sabtu
3 Ahad
4 Isnin √
5 Selasa
CUTI TAHUN BARU CINA
6 Rabu

6 7 Khamis √
8 Jumaat √
9 Sabtu
10 Ahad
11 Isnin √

12 Selasa √
13 Rabu √
7 14 Khamis √
15 Jumaat √
16 Sabtu

17 Ahad
18 Isnin √
19 Selasa √
20 Rabu √
8 21 Khamis √

22 Jumaat √
23 Sabtu
24 Ahad
25 Isnin √
26 Selasa √
9
27 Rabu √
28 Khamis √

Jumlah kerja 2 2 2 2 2 2 2
cuti 1 0 1 1 0 0 0
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 49
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019MAC

PK PK PK GK GK GK GK
MINGGU TARIKH HARI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
1 Jumaat √

9 2 Sabtu
3 Ahad
4 Isnin √

5 Selasa √
6 Rabu √
10 7 Khamis √
8 Jumaat √

9 Sabtu
10 Ahad
11 Isnin √
12 Selasa √
13 Rabu √

11 14 Khamis √
15 Jumaat √
16 Sabtu
17 Ahad
18 Isnin √

19 Selasa √
20 Rabu √
12 21 Khamis √
22 Jumaat √
23 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1 (23 MAC - 31MAC 2019)
24 Ahad

25 isnin √
26 Selasa √
27 Rabu √
28 Khamis √

29 Jumaat √
30 Sabtu
31 Ahad
Jumlah kerja 2 2 2 2 3 3 2
cuti 1 1 1 1 0 0 1
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 50
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019APRIL


PK PK PK GK GK GK GK
MINGGU TARIKH HARI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
1 Isnin √

2 Selasa √
3 Rabu √
13 4 Khamis √
5 Jumaat √

6 Sabtu
7 Ahad
8 Isnin √
9 Selasa √
10 Rabu √
14 11 Khamis √

12 Jumaat √
13 Sabtu
14 Ahad
15 Isnin √

16 Selasa √
17 Rabu √
15 18 Khamis √
19 Jumaat √
20 Sabtu
21 Ahad

22 Isnin √
23 Selasa √
24 Rabu √
16 25 Khamis √

26 Jumaat √
27 Sabtu
28 Ahad
29 Isnin √
17
30 Selasa √
Jumlah kerja 3 3 3 3 4 3 3

cuti 0 0 0 0 0 0 0

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 51
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019MEI


PK PK PK GK GK GK GK
MINGGU TARIKH HARI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
1 Rabu HARI PEKERJA
2 khamis √
17 3 Jumaat √

4 Sabtu

5 Ahad
6 Isnin √
7 Selasa √
8 Rabu √
18 9 KHamis √
10 Jumaat √

11 Sabtu
12 Ahad
13 Isnin √
14 Selasa √

15 Rabu √
19 16 Khamis √
17 Jumaat √

18 Sabtu
19 Ahad HARI WESAK
20 Isnin CUTI HARI WESAK
21 Selasa √

22 Rabu √
20 23 Khamis √
24 Jumaat √
25 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
26 Ahad
27 Isnin √

28 Selasa √
29 Rabu √
30 Khamis √
31 Jumaat √

Jumlah kerja 3 2 2 2 2 2 3
cuti 0 1 1 1 1 1 0PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 52
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019JUN


PK PK PK GK GK GK GK
MINGGU TARIKH HARI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
1 Sabtu

2 Ahad

3 Isnin √
4 Selasa √
5 Rabu CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
6 Khamis CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
7 Jumaat √

8 Sabtu
9 Ahad
10 Isnin √
11 Selasa √
12 Rabu √

21 13 Khamis √
14 Jumaat √
15 Sabtu
16 Ahad
17 Isnin √

18 Selasa √
19 Rabu √
22 20 Khamis √
21 Jumaat √
22 Sabtu

23 Ahad
24 Isnin √
25 Selasa √
26 Rabu √
23 27 Khamis √

28 Jumaat √
29 Sabtu
30 Ahad
Jumlah kerja 2 2 2 2 2 2 3
cuti 0 2 0 1 0 0 0


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 53
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019JULAI

PK PK PK GK GK GK GK
MINGGU TARIKH HARI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
1 Isnin √
2 Selasa √
3 Rabu √

24 4 Khamis √
5 Jumaat √

6 Sabtu

7 Ahad
8 Isnin √
9 Selasa √
10 Rabu √

25 11 Khamis √
12 Jumaat √
13 Sabtu
14 Ahad
15 Isnin √
16 Selasa √

17 Rabu √

26 18 Khamis √
19 Jumaat √
20 Sabtu

21 Ahad
22 Isnin √
23 Selasa √
24 Rabu √
27 25 Khamis √
26 Jumaat √

27 Sabtu
28 Ahad
29 Isnin √

28 30 Selasa √

31 Rabu √
Jumlah kerja 4 4 3 3 3 3 3
cuti 0 0 0 0 0 0 0
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 54
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019OGOS

PK PK PK GK GK GK GK
MINGGU TARIKH HARI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
1 Khamis √
2 Jumaat √
28
3 Sabtu
4 Ahad

5 Isnin √
6 Selasa √
7 Rabu √
29 8 Khamis √

9 Jumaat √
10 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 2 (10/8- 18/82018)
11 Ahad Cuti hari Raya Haji
12 Isnin Cuti hari Raya Haji
13 Selasa √
14 Rabu √

15 Khamis √
16 Jumaat √
17 Sabtu
18 Ahad

19 Isnin √
20 Selasa √
21 Rabu √
30 22 Khamis √
23 Jumaat √

24 Sabtu

25 Ahad
26 Isnin √
27 Selasa √
28 Rabu √
31
29 Khamis √
30 Jumaat √

31 Sabtu HARI KEBANGSAAN
Jumlah kerja 2 2 2 2 3 3 3

cuti 0 2 0 2 0 0 0PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 55
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019SEPTEMBER


PK PK PK GK GK GK GK
MINGGU TARIKH HARI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
31 1 Ahad
2 Isnin √
3 Selasa √
4 Rabu √

32 5 Khamis √
6 Jumaat √
7 Sabtu
8 Ahad
9 Isnin Keputeraan YDPG
10 Selasa √

11 Rabu √
33 12 Khamis √
13 Jumaat √
14 Sabtu

15 Ahad
16 Isnin HARI MALAYSIA
17 Selasa √
18 Rabu √
34 19 Khamis √
20 Jumaat √

21 Sabtu
22 Ahad
23 Isnin √
24 Selasa √

25 Rabu √
35 26 Khamis √
27 Jumaat √
28 Sabtu
29 Ahad
36 30 Isnin √

Jumlah kerja 3 3 3 3 2 2 3
cuti 0 0 0 0 0 0 0

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 56
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019OKTOBER

PK PK PK GK GK GK GK
MINGGU TARIKH HARI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
1 Selasa √
2 Rabu √
3 Khamis √
36
4 Jumaat √
5 Sabtu
6 Ahad
7 Isnin √
8 Selasa √

9 Rabu √
37 10 Khamis √
11 Jumaat √
12 Sabtu
13 Ahad

14 Isnin √
15 Selasa √
16 Rabu √
38 17 Khamis √

18 Jumaat √
19 Sabtu
20 Ahad
21 Isnin √
22 Selasa √
23 Rabu √

39 24 Khamis √
25 Jumaat √
26 Sabtu
27 Ahad DEEPAVALI
28 Isnin CUTI HARI DEEPAVALI

29 Selasa √
40
30 Rabu √
31 Khamis √
Jumlah kerja 3 3 2 2 3 4 3
cuti 0 0 1 0 1 0 0
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 57
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019
NOVEMBER

PK PK PK GK GK GK GK
MINGGU TARIKH HARI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
1 Jumaat √
40 2 Sabtu
3 Ahad
4 Isnin √
5 Selasa √

6 Rabu √
41 7 Khamis √
8 Jumaat √
9 Sabtu MAULIDUR RASUL
10 Ahad

11 Isnin √
12 Selasa √
13 Rabu √
42 14 Khamis √
15 Jumaat √

16 Sabtu
17 Ahad
18 Isnin √
19 Selasa √
20 Rabu √
43 21 Khamis √

22 Jumaat √
23 Sabtu Cuti Akhir Tahun Bermula
24 Ahad
25 Isnin √

26 Selasa √
27 Rabu √
28 Khamis √
29 Jumaat √
Jumlah kerja 3 2 2 2 2 2 3
cuti 1 1 1 0 1 1 0PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 58
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019DISEMBER


PK PK PK GK GK GK GK
MINGGU TARIKH HARI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
30 Sabtu

1 Ahad

2 Isnin √
3 Selasa √
4 Rabu √
5 Khamis √
6 Jumaat √

7 Sabtu
8 Ahad
9 Isnin √
10 Selasa √
11 Rabu √

12 Khamis √
13 Jumaat √
14 Sabtu
15 Ahad
16 Isnin √

17 Selasa √
18 Rabu √
19 Khamis √
20 Jumaat √
21 Sabtu

22 Ahad
23 Isnin √
24 Selasa √
25 Rabu KRISMAS
26 Khamis √

27 Jumaat √
28 Sabtu
29 Ahad
30 Isnin √

31 Selasa √

Jumlah kerja 0 0 0 0 0 0 0
cuti 3 1 4 3 3 3 4PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 59
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN PENTADBIRAN 2019
RUMUSAN JADUAL BERTUGAS PENTADBIR 2019

PK PK PK GK GK GK GK
BULAN KERJA/ CUTI
T&K HEM KOKO BAH KEM S&M VOK
JAN kerja 3 3 3 3 3 3 3

cuti 0 0 0 0 0 0 0

FEB kerja 2 2 2 2 2 2 2
cuti 1 0 1 1 0 0 0
MAC kerja 2 2 2 2 3 3 2
cuti 1 1 1 1 0 0 1
APR kerja 3 3 3 3 4 3 3

cuti 0 0 0 0 0 0 0
MEI kerja 3 2 2 2 2 2 3
cuti 0 1 1 1 1 1 0
JUN kerja 2 2 2 2 2 2 3
cuti 0 2 0 1 0 0 0

JULY kerja 4 4 3 3 3 3 3
cuti 0 0 0 0 0 0 0
OGOS kerja 2 2 2 2 3 3 3
cuti 0 2 0 2 0 0 0
SEPT kerja 3 3 3 3 2 2 3

cuti 0 0 0 0 0 0 0
OKT kerja 3 3 2 2 3 4 3
cuti 0 0 1 0 1 0 0
NOV kerja 3 2 2 2 2 2 3
cuti 1 1 1 0 1 1 0

DEC kerja 0 0 0 0 0 0 0
cuti 3 1 4 3 3 3 4
kerja 30 28 26 26 29 29 31
JUMLAH cuti 6 8 9 8 6 5 5
36 36 35 34 35 34 36PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 60
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEREMPUAN JALAN IPOH,
KUALA LUMPUR
P P PE E EN N NG G GU U UR R RU U US S SA A AN N N K K KU U UR R RI I IK K KU U UL L LU U UM M M

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

VISI KURIKULUM
PADA TAHUN 2019 SMK (P) JALAN IPOH

DAPAT MENJANA PENCAPAIAN GPS 3.45

DALAM PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

MISI KURIKULUM


MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU,
MEMPELBAGAIKAN KAEDAH PDPC

SERTA MENYEDIAKAN PRASARANA YANG KONDUSIF


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 61
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


KPI KURIKULUM TAHUN 2019PENCAPAIAN CEMERLANG DALAM PEPERIKSAAN/ PENTAKSIRAN

PEPERIKSAAN/ % LULUS GPS SEMUA A
PENTAKSIRANPT3SPM
TINGKATAN
PERALIHAN 100.00 2.58 2TINGKATAN 1 81.32 3.89 2

TINGKATAN 2 79.28 3.81 2
TINGKATAN 4 52.83 5.60 2
SEMUA GURU MENCAPAI MARKAH


MELEBIHI 90.00% SKPMg2 (STANDARD 4)


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 62
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019
TANGGUNGJAWAB DALAM PENGURUSAN PdPc TAHUN 2019


LANGKAH TINDAKAN TANGGUNGJAWAB
1. Bersedia untuk PdPc sebelum masuk kelas Guru Mata Pelajaran

2. Menepati waktu masuk kelas Guru Mata Pelajaran
3. Mengucap salam kepada kepada murid-murid Guru Mata Pelajaran
4. Memastikan semua murid membalas ucapan salam guru Guru Mata Pelajaran

5. Mengisi borang / buku kawalan kelas Guru Mata Pelajaran
6. Menguruskan kebersihan bilik darjah Guru Mata Pelajaran
7. Memastikan murid menyusun meja dan kerusi dalam bilik darjah Guru Mata Pelajaran

8. Memastikan murid-murid berdisiplin dan bersedia menerima Guru Mata Pelajaran
pelajaran
9. Memberi nasihat, motivasi atau mengambil tindakan kawalan Guru Mata Pelajaran
kelas terhadap murid yang tidak mematuhi peraturan kelas.
10. Memulakan PdPc apabila murid telah bersedia. Guru Mata Pelajaran
11. Mengajar dan mendidik dengan bersungguh-sungguh Guru Mata Pelajaran

12. Mempelbagaikan kaedah PdPc untuk menarik minat murid Guru Mata Pelajaran
13. Memastikan objektif pembelajaran tercapai Guru Mata Pelajaran
14. Memahami tanggungjawab “Duty of Care” dalam kelas Guru Mata Pelajaran

15. Tidak boleh membuat kerja sendiri ketika waktu PdPc Guru Mata Pelajaran
16. Tidak boleh menggunakan telefon bimbit dalam kelas Guru Mata Pelajaran
17. Tidak boleh meninggalkan bilik darjah ketika PdPc berlangsung Guru Mata Pelajaran

18. Tidak boleh duduk mengajar kecuali guru tidak sihat Guru Mata Pelajaran
19. Memberi latihan kelas (PdPc berpusatkan murid) Guru Mata Pelajaran
20. Meronda dan membimbing ketika murid membuat latihan kelas Guru Mata Pelajaran

21. Memberi kerja rumah atau latihan pengukuhan selepas setiap Guru Mata Pelajaran
waktu PdPc
22. Merumuskan PdPc Guru Mata Pelajaran

23. Membudayakan budaya Terima Kasih Guru Mata Pelajaran
24. Menyemak tugasan murid, memberi komen dan galakan serta Guru Mata Pelajaran
menyimpan rekod penghantaran latihan murid.

25. Mengambil tindakan terhadap murid yang tidak membuat Guru Mata Pelajaran
tugasan pemulihan/pengukuhan/pengayaan.

26. Menyelia pengajaran dan pembelajaran Guru Mata Pelajaran
27. Memantau penyemakan Hasil Kerja Murid Pengetua/PK/GK/KP
28. Menilai keberkesanan PdPc Pengetua/PK/GK/KP

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 63
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 64
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 65
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 66
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


KOMBINASI MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 DAN 5
TAHUN 2019


Mata Pelajaran Teras Untuk Semua Tingkatan 4 dan 5

Bahasa Melayu Pendidikan Islam/Moral
Bahasa Inggeris Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Matematik Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Sejarah Sains (kecuali kelas Sains Tulen)


Pakej Mata Pelajaran Tingkatan 4 dan 5BIL KELAS ALIRAN ELEKTIF
Sains Tulen / Matematik Tambahan, Fizik, Kimia
1. Arif
Teknologi dan Biologi
Matematik Tambahan, Fizik, Kimia,
Sains Tulen /
2. Bestari dan
Teknologi
Grafik Komunikasi Teknikal / Biologi
Matematik Tambahan,
3. Cemerlang Kemanusiaan
Prinsip Perakaunan dan Ekonomi

Kesusasteraan Melayu dan
4. Dinamik Kemanusiaan
Sains Rumah Tangga

5. Efisien Kemanusiaan Prinsip Perakaunan dan Ekonomi

6. Fikrah Kemanusiaan Ekonomi dan Perniagaan

7. Gemilang MPV Grafik Berkomputer dan PSV

8. Harmoni Kemanusiaan Perniagaan dan PSV

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 67
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

PROSEDUR PENCERAPAN PdPc GURU

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 68
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


JADUAL PENCERAPAN GURU TAHUN 2019

PK PK PK GK GK GK GK
BIL NAMA PENGETUA KP
T&K HEM KOKO BHS S&M KEM VT
1 Masliah bt. Talib
2 Rubiah bt. Badri √

3 Liew Siew Fong √
4 Nor Ayu bt. Adni √
5 Vasantha a/p Muthusamy √ √
Wan Mariam Aminah bt. √ √
6
Wan Said
7 Intan Safinas bt. Johari √ √
8 Sakila bt. Che Sulaiman √ √
9 Alia Fatma bt. Bostanoordin √ √ √
10 Alina bt. Ali √ √
11 Amnah bt. Ismail √ √

12 Anis Raihana bt. Baharom √ √
13 Azrina bt. Mohd Ismail √ √
14 Fauziah bt. Ibrahim √ √ √
15 Hariz bin Mohamad √ √ √
16 Haslizawati bt. Musa √ √ √
17 Hew King Wook √ √
18 Hesty bt. Djanifar √ √
19 Josephine Chong Soo Fern √ √ √
20 Junaineeh bt. Samir √ √

21 Kamatchi a/p Veerapathran √
Datin Khamisah bt.
22 √ √ √
Mohamed Yasin
23 Loges Bari a/p Sankaran √ √
24 Maizatularjuna bt. Ab Lah √
25 Malarveli A/P Ramasamy √ √ √
26 Malathy a/p V. Visvanathan √ √
Masyitah Ahmad bt.
27 √ √
Ahmad Maulana
28 Mohd Hadhri bin Sulaiman √ √ √
29 Mohd. Zuwairi bin Mohamad √ √
30 Muhaimin bin Yusof √ √
Muhammad Afif bin √ √ √
31
Muhammad Ridhwan
Nafisah bt. √ √
32
Yeop Mohamad Kassim
33 Nasyikin bt. Samsudin √ √
34 Ng Ai Hwa √ √ √

35 Ngiam Yoke Shan √ √ √

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 69
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


PK PK PK GK GK GK GK
BIL NAMA PENGETUA KP
T&K HEM KOKO BHS S&M KEM VT
36 Noor Fadzilah bt. Abdul Raof √ √
37 Noorulhuda bt. Shahabuddin √ √ √
38 Nor Hafiza bt. Jaafar √ √

39 Nor Haswani bt. Mohammad √ √ √
40 Noraini bt. Zakaria √ √
41 Norulaini bt. Rahmad √ √
42 Norzetty bt. Md. Zahir √ √ √
43 Nur Amiza bt. Ghazali √ √
44 Nur Amni bt. Ab Aziz √ √ √
45 Nurasyran bt. Asrhad √ √

46 Nurdini bt. Ismail √ √
Nurshakeilla Natra bt. √ √ √
47
Mohd Najib
48 Nuru Shalinda bt. Sharudin √ √
49 Nurul Asyikin bt. Yacob √ √
Nurul Liyana bt. Ahmad √ √ √
50
Bzayaudin
51 Ooi Saw Gaik √ √
52 Rohani bt. Mohd Yatim √ √
53 Rosliani bt. Mamat √ √ √
54 Rosni bt. Jaafar √ √
55 Roznita bt. Azami √ √ √
56 Sabariah bt. Johari √ √ √

57 Santi a/p Perumal √ √
58 Selvarani a/p Francis √ √ √
59 Siti Norshuada bt. Mayazis √ √ √ √
60 Siti Nur Shahariyah bt. Sahri √ √ √
61 Siti Rohaya bt. Ahad √ √ √
62 Suganthi A/P Nadarajah √ √
63 Sumathe a/p Suppiah √ √ √ √
64 Syazal Amira bt. Sabri √ √
Tengku Zaiman bin
65 √ √ √
Raja Midin
66 Uthia Malar A/P Thirugnanam √ √ √
Wan Mohd. Hafiz bin √ √ √
67
Wan. Mohd Azmi
Wan Nurfarahin bt. √ √ √
68
Wan Othman
Wan Nurfazirah bt. √ √
69
W. Mohamad Fablilah
Wan Nurhayati bt. √ √ √
70
Wan Md Noor
71 Yeo Sai Kiu √ √ √

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 70
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


PK PK PK GK GK GK GK
BIL NAMA PENGETUA KP
T&K HEM KOKO BHS S&M KEM VT
72 Yuslindawati bt. Mokhtar √ √ √
73 Zaharah bt. Mohd Said √ √
74 Zuzita bt. Zakaria √ √

75 Guru X


JUMLAH 38 31 3 3 21 17 13 12PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 71
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

PROSEDUR SEMAKAN HASIL KERJA MURID10. Pengetua membuat semakan semua hasil kerja murid untuk Penolong Kanan, Guru
Kanan Mata Pelajaran, Ketua Panitia dan semua guru dari semasa ke semasa.

11. Penolong Kanan Pentadbiran membuat semakan semua hasil kerja murid untuk Guru
Kanan Mata Pelajaran dan Ketua Panitia.


12. Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Kokurikulum membuat semakan semua hasil
kerja murid untuk 3/4 orang guru masing-masing.


13. Guru Kanan Mata Pelajaran membuat semakan semua hasil kerja murid untuk Ketua
Panitia dan guru-guru di bawah seliaan masing-masing.


14. Ketua Panitia membuat semakan semua hasil kerja murid untuk guru-guru di bawah
seliaan masing-masing.

15. Semakan Hasil Kerja Murid bermula pada bulan Februari hingga bulan Oktober.


16. Jadual Semakan Hasil Kerja Murid disediakan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran dan
diselaraskan dengan Penolong Kanan Pentadbiran.

17. Guru-guru hendaklah bersedia untuk Semakan Hasil Kerja Murid pada bila-bila masa.


18. Semasa Semakan Hasil Kerja Murid, guru-guru diminta:


a. Menyediakan 5 set hasil kerja murid yang dipilih secara rawak.

b. Menyediakan borang Semakan Hasil Kerja Murid.

10. Pegawai Penyemak akan menyediakan laporan Semakan Hasil Kerja Murid
dan membentangkan dalam mesyuarat Kurikulum /Panitia/ Guru.


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 72
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019

JADUAL SEMAKAN HASIL KERJA MURID TAHUN 2019

TARIKH SERAHAN
BIL. MATA PELAJARAN
KALI PERTAMA KALI KEDUA1. BAHASA MELAYU/ (11 - 15)/2/2019 (11 - 14)/6/2019
KESUSASTERAAN MELAYU
2. BAHASA INGGERIS /
BAHASA CINA / BAHASA (18 - 22)/2/2019 (17 - 21)/6/2019
TAMIL / BAHASA JEPUN
3. MATEMATIK / MATEMATIK
TAMBAHAN (11 - 15)/3/2019 (24 - 28)/6/2019
4. PERNIAGAAN / PRINSIP
PERAKAUNAN / SAINS
RUMAH TANGGA / GRAFIK
BERKOMPUTER / GRAFIK (18 - 22)/3/2019 (1 - 5)/7/2019
KOMUNIKASI TEKNIKAL5. BIOLOGI / FIZIK / KIMIA /
PENDIDIKAN ISLAM /
PENDIDIKAN MORAL / (1 - 5)/4/2019 (8 - 12)/7/2019
PENDIDIKAN SENI VISUAL
6. SAINS / GEOGRAFI /
SEJARAH / KEMAHIRAN
HIDUP / RBT/ TASAWUR (8 - 12)/4/2019 (15 – 19)/7/2019
ISLAM / PSK / PJPK
LAPORAN MEI OGOS


Catatan:

a. Jadual Semakan Hasil Kerja Murid di atas tertakluk kepada perubahan.
b. Semakan Hasil Kerja Murid 1 (11/2/2019 - 12/4/2019)
c. Semakan Hasil kerja Murid 2 (11/6/2019 - 19/7/2019)

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 73
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019
PK PK PK GK GK GK GK
BIL NAMA PENGETUA KP
T&K HEM KOKO BHS S&M KEM VT
1 Masliah bt. Talib
2 Rubiah bt. Badri √
3 Liew Siew Fong √
4 Nor Ayu bt. Adni √
5 Vasantha a/p Muthusamy √ √
Wan Mariam Aminah bt. √ √
6 Wan Said
7 Intan Safinas bt. Johari √ √
8 Sakila bt. Che Sulaiman √ √
9 Alia Fatma bt. Bostanoordin √ √ √

10 Alina bt. Ali √ √
11 Amnah bt. Ismail √ √
12 Anis Raihana bt. Baharom √ √
13 Azrina bt. Mohd Ismail √ √
14 Fauziah bt. Ibrahim √ √ √
15 Hariz bin Mohamad √ √ √
16 Haslizawati bt. Musa √ √ √
17 Hew King Wook √ √
18 Hesty bt. Djanifar √ √
19 Josephine Chong Soo Fern √ √ √

20 Junaineeh bt. Samir √ √
21 Kamatchi a/p Veerapathran √
Datin Khamisah bt.
22 √ √ √
Mohamed Yasin
23 Loges Bari a/p Sankaran √ √
24 Maizatularjuna bt. Ab Lah √
25 Malarveli A/P Ramasamy √ √ √
26 Malathy a/p V. Visvanathan √ √
Masyitah Ahmad bt.
27 √ √
Ahmad Maulana
28 Mohd Hadhri bin Sulaiman √ √ √
29 Mohd. Zuwairi bin Mohamad √ √
30 Muhaimin bin Yusof √ √
Muhammad Afif bin √ √ √
31
Muhammad Ridhwan
Nafisah bt. √ √
32
Yeop Mohamad Kassim
33 Nasyikin bt. Samsudin √ √
34 Ng Ai Hwa √ √ √

35 Ngiam Yoke Shan √ √ √

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 74
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


PK PK PK GK GK GK GK
BIL NAMA PENGETUA KP
T&K HEM KOKO BHS S&M KEM VT
36 Noor Fadzilah bt. Abdul Raof √ √
37 Noorulhuda bt. Shahabuddin √ √ √
38 Nor Hafiza bt. Jaafar √ √

39 Nor Haswani bt. Mohammad √ √ √
40 Noraini bt. Zakaria √ √
41 Norulaini bt. Rahmad √ √
42 Norzetty bt. Md. Zahir √ √ √
43 Nur Amiza bt. Ghazali √ √
44 Nur Amni bt. Ab Aziz √ √ √
45 Nurasyran bt. Asrhad √ √

46 Nurdini bt. Ismail √ √
Nurshakeilla Natra bt. √ √ √
47
Mohd Najib
48 Nuru Shalinda bt. Sharudin √ √
49 Nurul Asyikin bt. Yacob √ √
Nurul Liyana bt. Ahmad √ √ √
50
Bzayaudin
51 Ooi Saw Gaik √ √
52 Rohani bt. Mohd Yatim √ √
53 Rosliani bt. Mamat √ √ √
54 Rosni bt. Jaafar √ √
55 Roznita bt. Azami √ √ √
56 Sabariah bt. Johari √ √ √

57 Santi a/p Perumal √ √
58 Selvarani a/p Francis √ √ √
59 Siti Norshuada bt. Mayazis √ √ √ √
60 Siti Nur Shahariyah bt. Sahri √ √ √
61 Siti Rohaya bt. Ahad √ √ √
62 Suganthi A/P Nadarajah √ √
63 Sumathe a/p Suppiah √ √ √ √
64 Syazal Amira bt. Sabri √ √
Tengku Zaiman bin
65 √ √ √
Raja Midin
66 Uthia Malar A/P Thirugnanam √ √ √
Wan Mohd. Hafiz bin √ √ √
67
Wan. Mohd Azmi
Wan Nurfarahin bt. √ √ √
68
Wan Othman
Wan Nurfazirah bt. √ √
69
W. Mohamad Fablilah
Wan Nurhayati bt. √ √ √
70
Wan Md Noor
71 Yeo Sai Kiu √ √ √

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 75
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


PK PK PK GK GK GK GK
BIL NAMA PENGETUA KP
T&K HEM KOKO BHS S&M KEM VT
72 Yuslindawati bt. Mokhtar √ √ √
73 Zaharah bt. Mohd Said √ √
74 Zuzita bt. Zakaria √ √

75 Guru X


JUMLAH 38 31 3 3 21 17 13 12
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 76
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


ARAHAN PEPERIKSAAN

1. Guru pengawas masa pertama hendaklah memastikan keadaan bilik darjah sesuai dengan
suasana peperiksaan, khususnya perkara-perkara berikut hendaklah diberi perhatian.

i) Meja dan kerusi bagi peperiksaan hendaklah disusun mengikut jarak yang sesuai.
ii) Ruang kosong meja jangan menghala ke arah murid.
iii) Segala nota/maklumat di bilik darjah ditanggalkan.
iv) Mencatat MATA PELAJARAN dan MASA kertas peperiksaan di papan hitam.
v) Mengumumkan kepada murid-murid waktu pada setiap ½ jam/1 jam semasa
perjalanan peperiksaan.
vi) 10 minit sebelum tamat sesuatu peperiksaan guru pengawas hendaklah
memaklumkan kepada murid-murid bahawa masa hanya tinggal 10 minit sahaja.

2. Murid-murid mesti berada di sekolah mengikut waktu persekolahan biasa sepanjang masa
peperiksaan dijalankan.

3. Murid-murid yang tidak mengambil mana-mana mata pelajaran mesti hadir ke sekolah
seperti biasa dan berada di bahagian belakang kelas semasa peperiksaan dijalankan.

4. Murid-murid mesti menggunakan kertas jawapan (test pad) yang disediakan oleh pihak
sekolah.

5. Murid-murid tidak dibenarkan menggunakan cecair pemadam (liquid paper) pada kertas
jawapan.

6. Semasa mengawas peperiksaan guru “TIDAK DIBENARKAN MEMBACA MAJALAH,
SURAT KHABAR ATAU MENGGUNAKAN TELEFON ”.

7. Guru hendaklah melaporkan kepada guru mata pelajaran, Penolong Kanan dan Pengetua,
jika terdapat mana-mana murid yang meniru/membenarkan murid lain meniru. Murid yang
disahkan meniru/membenarkan murid lain meniru akan dianggap GAGAL bagi seluruh
peperiksaan.

8. Guru-guru yang mengajar pada masa KEENAM/ KETUJUH hendaklah masuk pada waktu
rehat, sekiranya peperiksaan masih dijalankan di kelas tersebut.

9. Guru-guru yang tidak mengajar pada waktu tertentu dikehendaki pergi ke Dewan/kelas
pada masa berikutnya sebelum loceng berbunyi untuk melicinkan pengawasan
peperiksaan.

10. Guru-guru yang tidak dapat mengendalikan pengawasan atas sebab-sebab
kesihatan/rasmi hendaklah memberitahu Pengetua/Penolong Kanan.

11. Guru tingkatan mesti memastikan kebersihan BILIK DARJAH semasa peperiksaan.

12. Guru pengawas hendaklah menyerahkan skrip jawapan kepada Pemeriksa Kertas Mata
Pelajaran sebaik sahaja tamat peperiksaan/ SU Peperiksaan (Fail SPSK) di bilik
peperiksaan. BORANG PENYERAHAN SKRIP JAWAPAN MURID perlu dilengkapkan
dan di tanda tangani sebagai tanda pengesahan penyerahan. Jika skrip-skrip jawapan
tidak dapat diserahkan kepada Pemeriksa atas sebab-sebab tertentu, hendaklah
diserahkan kepada Penolong Kanan.

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 77
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 201913. Borang Kawalan Peperiksaan mesti diisi dengan teliti dan lengkap. Butir-butir yang berikut
mesti dicatat.

i) Tarikh dan masa peperiksaan
ii) Tingkatan
iii) Mata Pelajaran
iv) Jumlah Murid
v) Jumlah kedatangan murid
vi) Nama pelajar yang tidak hadir
vii) Nama pengawas (mula dan terakhir)
viii) Nama Pemeriksa
ix) Bilangan skrip jawapan
x) Catatan dan
xi) Tandatangan pengawas terakhir.

14. Guru-guru yang memulakan pengawasan peperiksaan hendaklah datang lebih awal
supaya perjalanan peperiksaan berjalan lancar.

15. Penyelia Tingkatan mestilah datang lebih awal untuk membuka almari kebal dan
membantu menguruskan peperiksaan.

16. Penyelaras mata pelajaran hendaklah menyusun kertas mengikut kelas di Bilik
Peperiksaan.

17. Guru-guru mata pelajaran diingatkan supaya mengambil kertas-kertas soalan masing-
masing dengan segera untuk disemak.

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 78
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019TAKWIM PEPERIKSAAN DALAMAN
TAHUN 2019


Hantar Laporan
Hantar Slip
Soalan Key In Post mortem Keputusan
Bil Tarikh &
Untuk Markah Kepada
Direso Analisa Kepada Ibu bapa
Ketua Panitia

Intervensi
1. PT3 - (26/2 - 8/3)/2019 12.02.2019 18.03.2019 04.04.2019 11.04.2019
SPM - (26/2 - 8/3)/2019


Ujian 1
2. PA, T1, T2 & T4 12.02.2019 18.03.2019 04.04.2019 11.04.2019
(26/2 - 8/3)/2019Peperiksaan Pertengahan
Tahun

3. PA - (13 - 17)/5/2019 29.04.2019 10.06.2019 27.06.2019 05.07.2019
T1 - (13 - 17)/5/2019 Hari
T 2 - (13 - 17)/5/2019 Terbuka
PT3 - (13 - 17)/5/2019


Peperiksaan Pertengahan
Tahun
4. 22.04.2019 10.06.2019 27.06.2019 05.07.2019
Hari
T4 - (6 - 24) /5/2019 Terbuka
SPM - (6 - 24) /5/2019

Percubaan PT3
5. (23/7 - 31/7) /2019 09.07.2019 08.08.2019 22.08.2019 29.08.2019


6. Percubaan SPM 06.08.2019 13.09.2019 19.09.2019 26.09.2019
(20/8 - 6/9)2019


Peperiksaan Akhir Tahun

7. Tingkatan PA, T1 & T2 01.10.2019 01.11.2019 14.11.2019 21.11.2019
(15 – 22)/10/2019Peperiksaan Akhir Tahun
8.
Tingkatan 4 23.09.2019 01.11.2019 14.11.2019 21.11.2019
(7 - 25)/10/2019
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 79
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


SMK (P) JALAN IPOH, KUALA LUMPUR
JADUAL PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BAGI TAHUN 2019
TEMPOH PEMENTORAN PEMANTAUAN PENYELARASAN PENGESANAN
Disember
2018 Mesyuarat PBS 1 dan Mesyuarat Panitia 1 : Kefahaman Tugasan Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan, Pengesanan

Januari Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid Pemantauan PBS SPM
Modul Perekodan PPPM Pencerapan SKPMg2 (1)
Pementoran Informal bermula Ujian Lisan BM, BI
Febuari
Mesyuarat PBS 2 dan Mesyuarat Panitia 2

Mac Penyelarasan Pengesanan
Pementoran : Penghasilan Item (1) Laporan Pemantauan Intervensi Tingkatan 3 dan 5 Intervensi Tingkatan 3 dan 5
Laporan Pementoran Ujian 1 PA, Ting.1,2,4 Ujian 1 PA, Ting.1,2,4
Laporan Penyelarasan Laporan Pengesanan
April Pemantauan Luaran ULBM dan ULBI
Pementoran : Mengenal pasti masalah SPM, Ujian Lisan Bertutur PT3
Laporan Pementoran Laporan Pemantauan
Mei
Mesyuarat PBS 3 dan Mesyuarat Panitia 3

Jun Pemantauan PBS SPM Penyelarasan Peperiksaan Pengesanan Peperiksaan
Pencerapan SKPMg2 (2) Pertengahan Tahun semua Pertengahan Tahun semua
Laporan Pemantauan tingkatan tingkatan
Pementoran : Penghasilan Item (2) Laporan Penyelarasan Laporan Pengesanan
Julai
Ogos Pementoran Informal Pemantauan PBS SPM Penyelarasan Peperiksaan Pengesanan Peperiksaan
Laporan Pementoran Percubaan PT3 Percubaan PT3
Laporan Penyelarasan Laporan Pengesanan

September
Pemantauan Ujian Bertulis PT3 Penyelarasan Peperiksaan Pengesanan Peperiksaan
Percubaan SPM Percubaan SPM
Laporan Penyelarasan Laporan Pengesanan

Oktober
Mesyuarat PBS 4 dan Mesyuarat Panitia 4

November
Pementoran Informal Penyelarasan Peperiksaan Akhir Pengesanan Peperiksaan Akhir
Laporan Pementoran Tahun PA, Ting, 1,2,4 Tahun PA, Ting, 1,2,4
Laporan Penyelarasan Laporan Pengesanan
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 80
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019
JADUAL GILIRAN

PROGRAM HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP) TAHUN 2019

‘Let’s Speak In English’

MASA MATAPELAJARAN/ WAKTU
BULAN
2 JANUARI

3 FEBRUARI

4 MAC

5 APRIL

6 MEI

7 JUN

8 JULAI

9 OGOS

10 SEPTEMBER

11 OKTOBER1. Objektif program ini ialah untuk mendedahkan dan memberi keyakinan kepada guru dan murid untuk
bercakap dalam Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian.
2. Semua guru matapelajaran (mengikut giliran seperti dalan jadual) bertanggungjawab untuk menggunakan
Bahasa Inggeris selama 10 minit ketika mengajar.

3. Guru matapelajaran dikehendaki memastikan murid mematuhi syarat penggunaan Bahasa Inggeris pada
masa yang ditetapkan.
4. Guru tidak perlu bimbang tentang penggunaan Bahasa Inggeris yang tidak begitu grammatis.
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 81
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


JAWATAN KUASA PENGURUSAN KURIKULUM
TAHUN 2019


1. JAWATANKUASA KURIKULUM

: Pn. Masliah bt. Talib
Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Naib Pengerusi Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt. Adni
: Pn. Selvarani a/p Francis
Setiausaha
Pn. Fauziah bt. Ibrahim
Ahli : 1. Guru Kanan Mata Pelajaran
2. Guru Bimbingan & Kaunseling
3. Guru Perpustakaan dan Media
4. Penyelaras ICT
5. SU Peperiksaan Dalaman
6. SU PT3/ SPM/ PBS /KK
7. SU ‘Headcount’
8. Pengurus SPSK
9. Ketua Guru SPBT
10. Penyelia Tingkatan
11. Ketua Panitia
a. B. Malaysia - Pn. Alia Fatma bt. Bostanoordin
b. B. Inggeris - Pn. Uthia Malar a/p Thirugnanam
c. B. Cina - Pn. Ng Ai Hwa
d. B. Tamil - Pn. Malarveli a/p Ramasamy
e. B. Jepun - Cik Ngiam Yoke Shan
f. Penyelaras ABM - Pn. Ooi Saw Gaik
g. Kesusasteraan Melayu - YM Tengku Zaiman b. Raja Midin
h. Geografi - Pn. Fauziah bt. Ibrahim
i. Sejarah - Pn. Sumathe a/p Suppiah
j. Pend. Moral - Pn. Selvarani a/p Francis
k. Pend. Islam - Pn. ZuzIta bt. Zakaria
l. P. Seni Visual - Pn. Alina bt Ali
m. PJPK - Pn. Haslizawati bt Musa
n. Matematik - Pn. Siti Rohaya bt. Ahad
o. Matematik Tambahan - Pn. Yeo Sai Kiu
p. Sains - Pn. Noorulhuda bt. Shahabudin
q. Kimia - Cik Roznita bt. Azami
r. Biologi - Pn. Rosliani bt. Mamat
s. Fizik - En. Wan Mohd. Hafiz b. Wan. Mohd Azmi
t. Perniagaan - Pn. Siti Norshuada bt Mayazis
u. Ekonomi - Cik Sabariah bt. Johari
v. Sains Rumah Tangga - Pn. Nur Amni bt. Ab Aziz
w. MPV - Pn. Wan Nurhayati bt Wan Md Nor
x. Grafik Komunikasi Teknikal - Pn. Yuslindawati bt. Mokhtar
y. P. Perakaunan - Pn. Nurul Liyana bt Ahmad Bzayauddin
z. Reka Bentuk & Teknologi - Pn. Josephine Chong Soo Fern
aa. PSK - Datin Khamisah bt. Mohd. Yasin
ab. Tasawwar Islam - Pn. Siti Nur Shahariyah bt. Sahri


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 82
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


2. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

Pengerusi : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi : Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt. Adni

Setiausaha : Pn. Nasyikin bt Samsudin
Pep. Dalaman : Pn. Nasyikin bt Samsudin
Pn. Noraini bt. Zakaria
Pep. PT3 : Pn. Nor Hafiza bt. Jaafar
Pep. SPM : Cik Sabariah bt Johari
‘Headcount’ : Pn. Junaineeh bt. Samir
PBS/ PBD : 1. Pn. Nafisah bt Yeop Mohamad Kassim
2. Pn. Wan Nurfarahin bt. Wan Othman
Ahli : 1. Guru Kanan Mata Pelajaran
2. Guru Bimbingan & Kaunseling
3. Ketua Panitia
4. Penyelia Tingkatan

3. HEADCOUNT & POST MORTEM

Pengerusi : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt. Adni

Setiausaha : Pn. Junaineeh bt. Samir
Pn. Noraini bt. Zakaria
AJK 1. Guru Kanan Mata Pelajaran
2. Guru Bimbingan & Kaunseling
3. Ketua Panitia
4. SU Peperiksaan Dalaman
5. SU PT3 /SPM /PBS/ PBD
6. Penyelia Tingkatan

4. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Masliah bt Talib
Naib Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt Adni
Setiausaha : Pn. Intan Safinas bt. Johari
AJK : 1. Pn. Nurul Liyana bt Ahmad Bzayaudin
2. Pn. Noor Fadzilah bt. Abdul Raof
3. En. Mohd. Zuwairi b. Mohamad


5. JAWATANKUASA GURU GANTI


Pengerusi : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi I : Pn. Rubiah bt. Badri
Naib Pengerusi II : Pn. Liew Siew Fong
Naib Pengerusi III : Pn. Nor Ayu bt. Adni
Setiausaha : Pn. Intan Safinas bt. Johari
Ahli Jawatankuasa : Pn. Vasantha a/p Muthusamy
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 83
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


: Pn. Intan Safinas bt. Johari
: Pn. Wan Mariam Aminah bt. Wan Said
: Pn. Sakila bt. Che Sulaiman
: Pn. Alina bt. Ali
: Pn. Uthia Malar a/p Thirugnanam
: Pn. Sumathe a/p Suppiah
: Pn. Selvarani a/p Francis
: Datin Khamisah bt. Mohd. Yasin

6. JAWATANKUASA PT3


Pengerusi : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt Adni
Setiausaha : Pn. Nor Hafiza bt Jaafar
Pen. Setiausaha : Pn. Norzetty bt. Mohd Zahir
Pasukan Pemandu 1. Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
2. Semua Ketua Panitia
3. Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling
4. SU Headcount
5. Semua Guru Mata Pelajaran Tg. 3
6. Ketua Pentaksir Mata Pelajaran
7. Pentaksir Sekolah

7. JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS/ PBD)
PERINGKAT SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt Adni
Setiausaha : Pn. Nafisah bt Yeop Mohamad Kassim
Pen.Setiausaha : Pn. Wan Nurfarahin bt. Wan Othman
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
Semua Ketua Panitia
Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling
SU PT3
SU Kokurikulum
Semua Guru Mata Pelajaran
Ketua Pentaksir Sekolah & Pentaksir Sekolah

8. JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

Pengerusi : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt Adni
Setiausaha : Pn. Siti Rohaya bt Ahad
Pen. Setiausaha I : Pn. Zaharah bt. Mohd Said
Pen. Setiausaha II : En. Mohd Hadhri b. Sulaiman
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
Semua Ketua Panitia
Semua Guru Bimbingan & Kaunseling
Penyelia Tingkatan
Semua Guru Mata Pelajaran
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 84
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019
9. JAWATANKUASA PROGRAM NILAM


Penaung : Pn. Masliah bt. Talib
Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Ketua Penyelaras : Cik Nurasyran bt. Arshad
Setiausaha : Cik Ngiam Yoke Shan
Pen. Setiausaha Pn. Hesty bt Djanifar
AJK : Guru Kanan Bahasa
: Ketua Panitia Bahasa Melayu
: Ketua Panitia Bahasa Inggeris
Guru-guru tingkatan
Guru-guru perpustakaan
Guru Bahasa Melayu
Guru Bahasa Inggeris
Ahli : Semua guru


10. JAWATANKUASA PROGRAM PEMULIHAN

Pengerusi : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi I : Pn. Rubiah bt. Badri
Ketua Penyelaras : Pn. Vasantha a/p Muthusamy
Setiausaha : Pn. Alia Fatma bt Bostanoordin
Pen. Setiausaha : Pn. Sumathe a/p Suppiah
Pn. Uthia Malar a/p Thirugnanam
AJK : 1. Guru Kanan Mata Pelajaran
2. Ketua Panitia


11. JAWATANKUASA ELEKTIF
Pengerusi : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi : Pn. Rubiah bt. BadrI
Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt Adni
Setiausaha : Penyelia Tingkatan 4
- Pn. Yeo Sai Kiu
AJK Guru Kanan Mata Pelajaran
Guru Bimbingan & Kaunseling
SU Peperiksaan Dalaman/ SU PT3/SPM
Penyelia Tingkatan


12. JAWATANKUASA MBMMBI
Pengerusi : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt Adni
Penyelaras : Pn. Alia Fatma bt Bostanoordin
Pen. Penyelaras : Pn. Uthia Malar a/p Thirugnanam
AJK : Semua Guru BM
Semua Guru BI


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 85
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


13. JAWATANKUASA KBAT / I-THINK

Pengerusi : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt Adni
Penyelaras : Pn. Wan Nurfazirah bt Wan Mohd Fablilah
Setiausaha : Pn. Rosliani bt Mamat
Pasukan Pemandu 1. Pn. Rosni bt. Jaafar
2. Cik Sabariah bt Johari
3. Pn. Nur Amni bt. Ab Aziz
4. Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
5. Semua Ketua Panitia
6. Semua Guru
14. JAWATANKUASA PLC

Pengerusi : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt Adni
Penyelaras : Pn. Wan Mariam Aminah bt Wan Said
Setiausaha : Pn. Noorulhuda binti Shahabuddin
AJK 1. Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
2. Semua Ketua Panitia


15. JAWATANKUASA PROGRAM DLP

Pengerusi : Pn. Masliah bt. Talib
Naib Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt Adni
Penyelaras : Pn. Wan Mariam Aminah bt Wan Said
Setiausaha : Pn. Masyitah bt. Ahmad Maulana
AJK : Pn. Vasantha a/p Muthusamy
Pn. Noorulhuda binti Shahabuddin
Pn. Siti Rohaya bt Ahad
Pn. Uthia Malar a/p Thirugnanam
1. Guru Mata Pelajaran Matematik
Tingkatan 1, 2 & 3
2. Guru Mata Pelajaran Sains
Tingkatan 1, 2 & 3
3. Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris
Tingkatan 1, 2 & 3
16. JAWATANKUASA PAK21


Pengerusi : Pn. Masliah bt Talib
Naib Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt Adni
Penyelaras : Guru Kanan Mata Pelajaran

Setiausaha : Ketua Panitia
AJK : 1. Semua Guru Mata Pelajaran
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 86
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 201917. JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER


Pengerusi : Pn. Masliah bt Talib
Naib Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Pn. Liew Siew Fong
Pn. Nor Ayu bt Adni
Penyelaras PSS/ Guru : Cik Nurasyran bt. Arshad
Perpustakaan & Media En. Hariz b. Mohamad
Setiausaha : En. Hariz b. Mohamad
AJK : 2. Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
3. Semua Ketua Panitia
4. Semua Guru Bimbingan & Kaunseling
5. Guru Ketua Bahagian Perpustakaan
6. Guru Ketua Bahagian Media
7. Guru Ketua Bahagian Bestari
8. Guru Ketua Bahagian PSI
9. Guru Ketua Bahagian SAL/ PAK
10. Semua Guru Bilik-bilik Khas
11. Semua Penyelia Tingkatan
12. Setiausaha Peperiksaan
13. Wakil PIBG

18. JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Penasihat : Pn. Masliah bt Talib
Pengerusi : Pn. Rubiah bt. Badri
Setiausaha : Cik Nurasyran bt. Arshad
Guru Perpustakaan : En. Hariz b. Mohamad
Pn. Hesty bt Djanifar
Pn. Ngiam Yoke Shan
Guru Media : Pn. Syazal Amira bt Sabri
Pn. Masyitah bt Ahmad Maulana
En. Wan Mohd. Hafiz b. Wan. Mohd Azmi
Pusat Sumber Islam : Pn. Zuzita bt. Zakaria
Pn. Nurdini bt Ismail
Guru Bilik Bestari : En. Mohd. Zuwairi b. Mohamad
Pn. Siti Norshuada bt Mayazis
Pn. Azrina bt Mohd Ismail
Guru Bilik SAL/ PAK : Pn. Zaharah bt Mohd Said
Pn. Wan Nurfarahin bt. Wan Othman
Pembantu Tadbir : Pn. Norzita bt. Kasim
Ketua Lembaga Pengawas PSS :
Wakil Staf Sokongan : Pn. Aidawati bt. Md. Ariff
Wakil Panitia Mata Pelajaran : Pn. Alia Fatma bt BostanoordinPANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 87
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


BIDANG TUGAS
JAWATAN KUASA PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2019


1. JAWATANKUASA KURIKULUM

Tugas dan tanggungjawab:
1. Bermesyuarat sebelum persekolahan bermula / bila-bila diperlukan.
2. Bertanggungjawab meningkatkan taraf pengajaran pembelajaran bertujuan meningkatkan
prestasi akademik murid.
3. Merangka, melaksana, mengawasi kurikulum supaya berjalan mengikut dasar perancangan
kurikulum, sukatan dan huraian/rancangan pelajaran.
4. Menyediakan Perancangan Strategi, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi panitia.
5. Bertanggungjawab melaksana dan menyelia segala perancangan kurikulum di peringkat sekolah.
6. Menyelaras semua peperiksaan sekolah – ujian /Peperiksaan Pertengahan Tahun/Peperiksaan
Akhir Tahun.
7. Menganalisis pencapaian akademik dan merancang strategi sebagai tindakan susulan.
8. Menyelaras program-program untuk meningkatkan pencapaian murid cemerlang, sederhana dan
lemah.
9. Merangka dan menyelaras jadual pencerapan pengajaran guru.
10. Merancang dan mengelola kursus dalaman untuk guru.
11. Menjadi Naib Pengerusi mesyuarat panitia mata pelajaran. Agenda mesyuarat Panitia
merangkumi perkara-perkara berkut:-
1.11.1 Sukatan Pelajaran/ DSKP
1.11.2 Rancangan Pelajaran Tahunan, Penggal, Mingguan & Harian
1.11.3 BBM
1.11.4 Buku Teks Guru
1.11.5 Buku Rujukan Tambahan
1.11.6 Peperiksaan/Penilaian
1.11.7 Membincangkan Prestasi murid dan Headcount.
1.11.8 Pencerapan, Semakan Hasil Kerja Murid & Latihan/ Kerja Kursus
1.11.9 LDP dll
12. Memastikan minit mesyuarat/laporan ringkas panitia dibuat dan difailkan.
13. Visi, Misi Kurikulum, Surat Pelantikan Panitia, Profil Guru, Instrumen Pemantauan 5K dan
Instrumen Pemantauan Umum dan lain-lain difailkan.
14. Mendapatkan tarikh mesyuarat JKS berdasarkan takwim sekolah dan mengesahkan agenda
daripada Penolong Kanan.
15. Membuat surat panggilan mesyuarat untuk edaran dan failkan dalam fail kurikulum.
16. Menyediakan minit mesyuarat yang lalu, mencatat dan menyiapkan minit mesyuarat JKKS dalam
tempoh 2 minggu dari tarikh mesyuarat.
17. Memastikan tempat mesyuarat dan peralatan yang diperlukan dalam keadaan sedia untuk
digunakan.
18. Mengedar senarai kehadiran guru sebelum mesyuarat bermula.
19. Menyerahkan satu salinan minit mesyuarat kepada Pengetua, Penolong Kanan dan memfailkan
minit dalam fail kurikulum.


2. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

Tugas dan tanggungjawab:
1. Menguruskan pendaftaran peperiksaan.
2. Memberi penerangan mengenai peperiksan awam kepada murid dan guru.
3. Menyediakan tempat peperiksaan dan peralatan diperlukan.
4. Mendapatkan soalan peperiksaan untuk simpanan sekolah.
5. Membuat analisis keputusan peperiksaan awam.
6. Merancang ujian/peperiksaan di peringkat sekolah berpandukan perancangan LPM dan JPNWP.
7. Menyusun jadual peperiksaan, tarikh kertas soalan siap, tarikh pemarkahan dan penyerahan
markah kepada guru tingkatan dan Pengetua/Penolong kanan.
8. Menyediakan jadual ujian/peperiksaan dalaman berpandukan takwim peperiksaan sekolah.
9. Menyediakan Headcount Peperiksaan Pertengahan (OTI1) dan Percubaan (OTI2) untuk serahan
ke JPNWP, Penolong Kanan (2 salinan & pemfailan)
10. Bertanggungjawab dalam menguruskan susun atur dewan untuk peperiksaan awam PT3/SPM
dan lain- lain peperiksaan yang diarahkan oleh JPNWP/KPM.
11. Setiausaha Peperiksaan dalaman/awam memastikan guru tingkatan dan guru mata pelajaran
PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 88
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


melengkapkan HC3 murid dalam fail kelas masing-masing dan disimpan di bilik GPK
Pentadbiran.
12. Mengurus dan membantu kelicinan program gerak gempur dan kelas-kelas tambahan.
13. SU Peperiksaan Dalaman & SU Peperiksaan Awam bertanggungjawab menguruskan Mesyuarat
Post Mortem.
a) mengemaskini fail
b) menguruskan tempat mesyuarat
c) menyediakan surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat
d) mengedarkan minit mesyuarat dan maklumat- maklumat yang berkaitan
14 . Penyelia Tingkatan bertanggungjawab menguruskan sistem analisia peperiksaan peringkat
sekolah (bukan ’online’). Memastikan semua guru mata pelajaran ’key-in markah mengikut tarikh
yang ditetapkan.
15 . Penyelia Tingkatan bertanggungjawab membantu mengendalikan kertas peperiksaan dalaman:
a) memastikan kertas soalan telah diserahkan oleh guru penggubal soalan pada tarikh yang
ditetapkan dan disimpan dalam almari peperiksaan.
b) memastikan penyelaras mata pelajaran/ guru penggubal soalan menyusun kertas soalan
peperiksaan mengikut tingkatan di Bilik Peperiksaan lebih awal sebelum peperiksaan bermula.

Setiausaha Peperiksaan
a) Mengurus mesyuarat unit
b) Menguruskan pembelian peralatan untuk peperiksaan.
c) Menyediakan jadual penggubal soalan.
d) Menyediakan jadual ujian / peperiksaan.
e) Menyediakan jadual pengawasan ujian/ peperiksaan
f) Menyediakan jadual kerja ujian / peperiksaan
g) Memantau perjalanan ujian / peperiksaan
h) Mengurus surat-surat berkaitan ujian/ peperiksaan
i) Membuat senarai semak kertas soalan dan skema yang dibekalkan oleh pihak SPI dan
Jabatan.
j) Memantau tugasan AJK Peperiksaan dan Penilaian dll

Setiausaha Peperiksaan Awam
a) Mengurus pendaftaran calon-calon peperiksaan sekolah.
b) Menyemak borang kemasukan calon.
c) Mengedar jadual peperiksaan
d) Mengedar keputusan peperiksaan
e) Membuat analisis keputusan peperiksaan.
f) Menghadiri mesyuarat / taklimat yang berkaitan dll

Setiausaha Peperiksaan Dalaman
a) Menganalisis ujian / peperiksaan dalaman
b) Memantau perjalanan ujian / peperiksaan dalaman dll


3. JAWATANKUASA HEADCOUNT & POST MORTEM

Tugas dan tanggungjawab:
1. Menyediakan target / sasaran mata pelajaran mengikut panitia.
2. Menyediakan analisis peperiksaan dan post mortem keputusan.
3. Menyediakan pergerakan borang headcount.


4. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU SEKOLAH

Tugas dan tanggungjawab:
1. Menyusun dan menyediakan jadual waktu persendirian kelas dan bilik-bilik Khas.
2. Mempamerkan jadual waktu persekolahan di pejabat, bilik guru dan papan kenyataan.
3. Memberi salinan jadual waktu persendirian dan kelas kepada Penolong Kanan, Guru Kanan Mata
Pelajaran, sesalinan disimpan dalam fail kurikulum.
4. Meminda jadual waktu apabila perlu.

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 89
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


5. JAWATANKUASA GURU GANTI

Tugas dan tanggungjawab:
1. Penolong Kanan/ Guru Jadual Waktu/ Guru Ganti/ Relif akan menyediakan Jadual Waktu
Penggantian bagi guru- guru yang tiada di sekolah pada hari tersebut.
2. Guru-guru yang ditugaskan untuk menggantikan bagi guru-guru yang tidak hadir ke sekolah,
hendaklah masuk ke kelas yang berkenaan dan guru tersebut hendaklah mengawas dan
mengawal murid-murid supaya tidak mengganggu kelas-kelas yang lain (Sila rujuk bahagian
panduan guru ganti dalam Buku Panduan Guru)
3. Tugas penggantian ini adalah tugas rasmi dan wajib dipatuhi.


6. JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS/ PBD)
PERINGKAT SEKOLAH

Tugas dan tanggungjawab:
1. Menerima pekeliling pelaksanaan PBS/ PBD dari Lembaga Peperiksaan dan melaksanakan
PBS/PBD.
2. Melantik Pentaksir Sekolah mengikut subjek.
3. Menubuhkan JK Kecil PBS/ PBD- JK Penjaminan Kualiti dan JK Kes-Kes Khas.
4. Memantau pelaksanaan PBS/PBD.
5. Membincang dapatan pelaksanaan PBS/PBD dan membuat penambahbaikkan.
6. Mengesahkan laporan pelaksanaan PBS/PBD.


7 . JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

Tugas dan tanggungjawab:
1. 1. Merancang dan melaksanakan program-program akademik.
2. 2. Merancang dan melaksanakan program-program motivasi murid.
3. 3. Memantau pencapaian akademik murid.
4. 4. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa


8. JAWATANKUASA PEMULIHAN

Tugas dan tanggungjawab:
Meng 1. Mengenalpasti masalah dan kelemahan murid dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya
2. 2. Mengadakan program untuk mengatasi kelemahan murid.
3. 3. Menganalisa prestasi murid dari masa ke semasa.
4. 4. Mengadakan penyimpanan rekod dan data semua murid dalam sisitem fail.


9. JAWATANKUASA MBMMBI

Tugas dan tanggungjawab:
1. Merancang aktiviti untuk memartabatkan Bahasa Melayu disamping Memperkasakan Bahasa
Inggeris dalam kalangan murid.
2. 2. Merancang penggunaan Makmal MBMMBI secara maksimum.
3. 3. Menyediakan rekod penggunaan bilik makmal
4. 4. Memastikan Makmal dalam keadaan baik dan setiap alatan diselenggara dengan baik.
5. 5. Melaksnakan segala arahan dan tugasan yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.


10 . JAWATANKUASA i-THINK

Tugas dan tanggungjawab:
1. 1. Menyediakan latihan I- Think bagi guru.
2. 2. Menyediakan dokumentasi.
3. 3. Memantau pelaksanaan penggunaan sistem.
4. 4. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.


PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 90
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR

PENGURUSAN KURIKULUM 2019


11 . JAWATANKUASA PLC

Tugas dan tanggungjawab:
1. 1. Merangka aktiviti PLC bagi guru.
2. 2. Menentukan penceramah yang berkaitan.
3. 3. Menyediakan dokumentasi.
4. 4. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberikan segala arahan dan tugas yang diberikan
oleh pengetua dari semasa ke semasa..12. JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER

Tugas dan tanggungjawab:
1. Mengendali, mengurus dan menyelaras tugas PSS (ABM/PD/Bahan Bercetak)
2. Mengemaskini stok dan simpanan buku/alat/perisian dalam keadaan baik dan terurus.
3. Melantik perpustakawan, menyusun jadual bertugas dan melatih perpustakaan.
4. Menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan.
5. Merancang, menjalankan aktiviti yang dianjurkan oleh JPN, BTP, Program Peningkatan
enggunaan Penggunaan Perpustakaan.
6. Mengambil bahagian dalam pertandingan yang berkaitan.
7. Mempertingkatkan kebersihan, keceriaan dan keindahaan PSS.13. JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Tugas dan tanggungjawab:
1. Menyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakan.
2. Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber.
3. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke Jawatankuasa Induk.
4. Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah.
5. Merancang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan.
6. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.
7. Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan yang terdapat di Pusat
Sumber.
8. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta
dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber.


“Coming together is a beginning.

Keeping together is progress. Working together is success.”

HENRY FORD (1863 – 1947)

PANDUAN PENGURUSAN TAKWIM 2019 91
SMK PEREMPUAN JALAN IPOH, KUALA LUMPUR


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Buku Panduan Pengurusan Unit HEM STMI (2) Tahun 2019
Next Book
UNIT KURIKULUM 2019-converted