The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tugasan 1 kerja kursus PSVK3043 (Multimedia kreatif dalam Pendidikan Seni Visual)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nor Nabilla, 2022-04-03 23:46:22

Eportfolio PSVK3043

Tugasan 1 kerja kursus PSVK3043 (Multimedia kreatif dalam Pendidikan Seni Visual)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA
KOTA KINABALU, SABAHPROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
(PISMP)


(PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH)
(AMBILAN JUN 2021)
KERJA KURSUS
SEMESTER 3 TAHUN 1
SESI: FEBRUARI-JUN 2022


Nama Pelajar : NOR NABILLA
No. Kad Pengenalan : 021115-12-1180
Angka Giliran : 2021072340152Kumpulan/Unit : PISMP (Pendidikan Seni Visual)

Sesi/Tahun:Februari-Jun 2022
Kod/Nama Kursus : PSVK3043 (Multimedia Kreatif Dalam Pendidikan Seni Visual)

Nama Pensyarah : Cik Hafiza Binti Saad

PSVK3043
MULTIMEDIA KREATIF DALAM

PENDIDIKAN SENI VISUAL

E-PORTFOLIO

TUGASAN 1

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan iszinnya
dapatlah saya menyiapkan tugasn kerja kursus E-Portfolio Multimedia Kreatif dalam

Pendidikan Seni Visual ini bagi memenuhi sebahagian daripada keperluan PISMP di IPG
Kampus Gaya, Sabah.Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada cik Hafza yang
telah banyak memerikan bimbingan dan nasihat sehingga tugasan ini dapat disiapkan.Penghargaan dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan dan
ahli keluarga yang banyak memberi sokongan dan bantuan bagi melengkapkan tugasan

ini. Akhir sekali, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu
saya sama ada secara langsung atau tidak langsung.

BIODATA

NAMA: NOR NABILLA
UMUR: 20 TAHUN
TARIKH LAHIR: 15/11/2002
ASAL: TAWAU, SABAH
OPSYEN: PENDIDIKAN SENI VISUAL (SK)
SEMESTER/TAHUN: SEMESTER 3 TAHUN 1
AMBILAN: JUN 2021
PROGRAM: PROGRAM IJAZAH SARJANA
MUDA PERGURUAN (PISMP)
IPG: IPG KAMPUS GAYA, KOTA KINABALU

ISI KANDUNGAN Pengenalan Multimedia..............1 Kajian Reka Letak................27
Pengenalan Laman Web.............4 Kajian Teks...........................34
Tema & Tajuk Laman Web..........7 Kajian Warna.......................38
Bidang yang Dipilih......................9 Olahan Pelbagai Kesan......43
Sumber Idea................................15 Proses Penghasilan............47
Lakaran Sumber Idea..................20 Produk Akhir.......................55
Olahan Idea.................................22 Rujukan...............................57

PMEUNLGTEINMAELDAINA


1

MULTIMEDIA KREATIF
Definisi

Merupakan sebuah perisian yang mempunyai beberapa unsur iaitu teks, video, audio,
animasi dan imej.

Perkataan multimedia merupakan gabungan dua huruf iaitu multi (banyak) dan media
yang membawa maksud satu kandungan media yang pelbagai bentuk dan persepsi
AUDIO VIDEO ANIMASI

Merupakan gelombang Merupakan satu elemen Merupakan satu paparan
bunyi yang terbentuk yang terhasil daripada yang bergerak serta
daripada getaran molekul gabungan teks, audio dan
disekeliling kemudian berbentuk 2D atau 3D dan
animasi. berfungsi untuk
membentuk bunyi
menunjukkan paparan
media yang lebih nyata 2

MULTIMEDIA KREATIF

TEKS

IMEJ/GRAFIK Merupakan gabungan
simbol-simbol yang
Merupakan satu bentuk
gambaran yang statik dan membentuk satu makna
tidak bergerak. Imej atau dalam menyampaikan
komunikasi dan
grafik juga berfungsi
sebagai satu persembahan mempunyai pelbagai jenis
tulisan
untuk menyampaikan
maklumat

3

PLEANMGAENNAWLEABN

4

Laman Web Berinteraktif

Laman web bermaksud 2. Penggunaan warna 4.
dokumen elektronik yang bersesuaian
pada paparan skrin Laman web adalah bertepatan Pemilihan tema visual
komputer yang interaktif sesuai elemen antara muka
megandungi teks, digunakan dalam bagi menarik minat pengguna dan reka
proses Pengajaran murid uruk singgah letak laman grafik dan
grafik, bunyi, imej yang dan Pembelajaran
menerangkan kerana ianya dapat mendapatkan multimedia
menarik perhatian maklumat di laman digunakan dalam
sesebuah organisasi murid-murid untuk membangunkan
atau perseorangan. menggunakannya.. web yang laman web yang
dibangunkan
1. interaktif.
3.
5

Perisian Untuk Membuat Laman Web

2. 1 4.

Site: Wordpress

Blogspot

Weebly

1. 3.

6

TELMAAMA&NTWAJEUBK

7

Tema & Tajuk Laman Web

Tema: 2. Isi 4.

Pastel (Rosettes Tajuk: kandungan: Perisian:
and cream) Google
Dunia Seni Pengenalan sites
Kanak-kanak Biodata

Bahasa seni
Bidang seni
Galeri seni tahap 1
Galeri seni tahap 2

Aktiviti
Pencapaian murid

Memori
Buku teks tahap 1

dan 2

1. 3.

8

BIDANG
YANG DIPILIH

Bidang menggambar
Bidang membina dan membuat rekaan

9

BIDANG: MENGGAMBAR

Aktiviti: Lukisan

Lukisan merupakan peringkat awal untuk menghasilkan
catan dan dikatakan mampu memberi kesan

keindividuan dan memberi keaslian pada karya. Selain
itu, lukisan juga dijadikan medium untuk meluahkan

pendapat dan perasaan

Contoh Dihasilkan daripada garisan yang membentuk imej
menggunakan media kering yang biasanya dihasilkan
secara spontan serta menggunakan campuran warna yang

terhad.

10

TEKNIK-TEKNIK LUKISAN

Teknik pointilisme Teknik gosokan Teknik hatching

Membuat titik-titik ke atas Menggosok media dia atas Melorek-lorek media ke
kertas atau kanvas untuk permukaan bagi menghasilkan uanttauskkmeretansdaatpaautkkaannvimasej

mendapatkan imej. ton dan membentuk imej. dan ton.
Ketebalan tititk dapat
Teknik cross 11
menghasilkan ton. hatchingMelorek secara
bersilang bagi
menghasilkan

ton.

Pensel ALAT DAN BAHAN

Pensel warna Semakin tinggi nilai nombor semakin gelap kepekatan dakwat pensil.
Pensil yang keras ditandakan dengan nilai ‘H’ dan pensel yang lembut ditandakan
Pen dengan nilai ‘ B’
Arang
Soft pastel Mempunyai pelbagai warna pilihan.
Oil pastel Boleh digosok untuk mencampurkan warna.
Jika pensil warna ditekan semasa mewarna , warna yang terang dan legap akan terhasil

Terdapat beberapa jenis pen seperti pen celup (mapping pen), pen manuskrip, pen mata
bola dan pen teknikal.
Memberi kesan tajam dan kemas.
Ketebalan saiz mata menentukan ketebalan saiz garisan semasa melukis.

Memberi kesan hitam dan legap.
Pelukis memerlukan kemahiran menghasilkan lukisan menggunakan arang agar tidak nampak
kotor.
Memerlukan pemati warna fixative agar debunya tidak bertaburan.

Mempunyai pelbagai warna.
Kesan yang lebut jika ia digunakan sedikit dan member kesan yang terang jika banyak digunakan.
Pelukis memerlukan kemahiran menghasilkan lukisan menggunakan arang agar tidak nampak kotor.
-Memerlukan pemati warna fixative agar debunya tidak bertaburan

Mempunyai pelbagai warna. 12
Kesan yang tebal.
-Pelukis memerlukan kemahiran menghasilkan lukisan menggunakan arang agar
Memerlukan pemati warna fixative agar debunya tidak bertaburan

BIDANG: MEMBINA DAN MEMBUAT REKAAN

Aktiviti: Diorama

Binaan tiga dimensi (3D) yang mengandungi pelbagai objek
untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Komposisi
situasi tersebut hendaklah diletakkan di dalam satu kotak
atau bekas yag ditebuk satu hingga tiga permukaan supaya
dapat dilihat dari hadapan atau pun sisi.

Objek yang hendak disusun boleh digantung, didiri atau dilekatkan
pada tapak dan dinding kotak/bekas tersebut. Bahagian dinding kotak
dilukis latar belakang untuk menggambarkan situasi yang diperlukan
berdasarkan tema diorama . Bahagian tapak kotak pula dihias dengan
bahan untuk menimbulkan situasi yang sama seperti tema diorama.

Contoh 13

Tapak atau dinding -Kotak,
papan, kadbod, atau bekas.

Pemotong- ALAT DAN Objek yang
Gunting, pisau. BAHAN disusun - Kertas,
plastik, kadbod

Pelekat- Selotape, gam, tali.

14

SUMBER
IDEA

15

16

Dipilih

17

18

19

SULMAKBAERRAINDEA

Yang dipilih

20

Lakaran layout sumber idea yang dipilih

Sumber idea yang dipilih

21

OLAHAN
IDEA

Olahan Idea layout laman utama/Home
Olahan layout setiap kandungan laman web

22

OLAHAN IDEA LAMAN UTAMA

Dipilih

23

OLAHAN IDEA KANDUNGAN LAMAN WEB

Dipilih

24

OLAHAN IDEA KANDUNGAN LAMAN WEB

Dipilih

25

OLAHAN IDEA KANDUNGAN LAMAN WEB

Dipilih

26

KAJIAN 27
REKA
LETAK

wpgPeaeetrbnuissgnaigtjneuuknaainstiebuaknlasnudrunpsgaeadnnai
mkaddTakaeionlanenodntyluaseknjlbiukdgkuaraaatunpnthoadndti iibtseamikhkaeaanlngih,idsaauentacnnatgedriaspaanii

28

rrskGupeAmmeLpaBpkeaortrneaeiaamamgiandnnnahopubbusnnjala/iaaanenpbdimcrsgrahiiapdaarkd"aenniidaSslarnednawemdyetudpalaaeiagnousnabkmatuntntkaudsgsimaaraikaulintenkntnedmtoaanDldaaodnkkegniamlekebsnaktarnaaampianmnghknanbadeagwdbabinisg"sleauuaeiipbaaklttmbpkteuneneaeormaeylnmnahaanwhaatbpaumstbarisjpauupiactnantaadaamasdjgdknuipapaaagkurn
tBuajuriasnppaleinmgbbinaawaanhladmilaentawkkeabn ringkasan

29

Menggunakan tools button
agar ruang terlihat
lebih luas website

biAaapnrayubaialakasentmiapembubtatwona ditekan,
ke page

tMeresnujsaudnikadnanlakmemanasweb lebih
pdReiegnkuganeanlekatalaanknupnatupkanpacpearintacejurigtaa

30

Reka letak doalpenahpaakntkiveietcimerspietaant-iem(tKupurauiztt
digunakan
bidang seni
dan latihan)
Susunan yang
merimaskan ringkas dan tidak

Menggunakan dan mengaplikasikan
konsep minimalist
yyitCaaaononnonygglsatsoaajhbumkugaatandtoamnnmeedmmvaibdpnaeuwonaaypaamkibeeirlnapegakggadueitnelbeakatkaaranukn,

31

mpyrPduRiauunaannejdrgintakgikaudanpakhesldeanutptincresaaaanekpiprtaaatainnatnnieaiigannjkcuteaammghrnnaiuaugtdsarrdiiiiddlilgemuatkankeaaktmartikvkayaoiaautnrini

32

tpbaLedSeukiraenmsatlmkteanobbmunbauacutsda.kaliiuntluemuktntapeetbknuakukggkskaeaunmkwstemeeensbkpegssambiidktdueuuaikldteuattahattkokhekoakuanlsnsn
sitRmeeekkbkasaalingigunleasitnamkmdeaenprnimaiimpsbaebungulkilakccaneanrrhiataarpsmrubinosusunkinipu

33

KAJIAN TEKS

Kajian teks (Tajuk)
Kajian teks (Subtajuk)
Kajian teks (Body text)

34

KAJIAN TEKS (TAJUK)

Merupakan tulisan jenis sans serif
Penggunaan garisan tebal dan menjadikan tulisan terlihat
bertenaga
Tulisan mudah dibaca kerana mempunyai saiz yang besar

Merupakan tulisan jenis sans serif
Tulisan memanjang ke atas
Kurang sesuai digunakan untuk tajuk
Tulisan menggunakan garisan nipis

Merupakan tulisan jenis sans serif
Tidak mempunyai huruf kecil
Penggunaan garisan yang tebal

Merupakan tulisan jenis serif Dipilih
Penggunaan garisan yang tebal
Mudah untuk dibaca dan dilihat dengan jelas 35

KAJIAN TEKS (SUBTAJUK)

Merupakan tulisan jenis berangkai Merupakan tulisan
Wujud pergerakan pada ekor jenis serif garisan
huruf Penggunaan
Tidak mempunyai keseimbangan yang tebal.
kerana tulisan agak condong
Penggunaan garisan yang halus

Dipilih

Merupakan tulisan jenis Merupakan tulisan jenis 36
sans serif berangkai
Tulisan agak memanjang Penggunaan garisan yang nipis
ke atas Tulisan agak condong ke tepi
Menggunakan garisan Tulisan mudah difahami kerana
tebal tidak terlalu berangkai

KAJIAN TEKS (BODY TEXT)

Merupakan tulisan jenis sans serif
Mempunyai unsr seni garisan iaitu garisan tebal
Mudah dia baca

Merupakan tulisan jenis serif
Penggunaan dua jenis garisan pada font iaitu garisan
tebal dan garisan nipis

Dipilih Merupakan tulisan jenis sans serif
Hampir sama dengan tulisan Arial
Mudah dibaca dan difahami
Penggunaan garisan yang tebal
Mempunyai jarak antara setiap huruf

Merupakan tulisan jenis berangkai 37
Sukar untuk dibaca dan difahami
Tidak sesuai untuk dijadikan tulisan body
text/penerangan
Wujud prinsip pergerakan pada hujung setiap ekor
huruf yang berangkai

KAJIAN
WARNA
38

KAJIAN WARNA 1

Penggunaan warna asas iaitu biru.
Menggunakan warna monokrom iaitu hanya
menggunakan satu jenis warna sahaja tetapi dengan
ton yang berbeza.
Font tulisan juga menggunakan warna biru.
Pemilihan warna ini menjadikan ruang website
terlihat luas
Biru merupakan warna sejuk dan ini menjadikan
website terlihat tenang dan redup
Garisan pada tools button pula menggunakan warna
oil green

39

Dipilih KAJIAN WARNA 2

Menggunakan warna pastel iaitu dusty pink dan soft
yellow.
Penggunaan warna yang berselang seli
Penggunaan warna-warna yang harmoni dan sesuai
untuk sesi PdP bersama kanak-kanak.
Warna-warna ini menjadikan murid atau pembaca
berasa tenang semasa menggunakan website ini.
Tools botton menggunakan dua jenis warna iaitu
hitam dan putih
Wujud kontra yang jelas pada warna papan cerita dan
warna tools button.

40

KAJIAN WARNA 3

Menggunakan pelbagai jenis warna iaitu jingga,
kuning, hijau, oil green, turqoise dan merah jambu
Pemilihan warna bersesuaian dengan warna poster
header
Menggunakan warna-warna yang terang dan kuat
untuk menarik minat pembaca
Warna-warna yang dipilih ini menjadikan laman web
terlihat bertenaga dan ceria
Menggunakan pelbagai jenis warna asas dan
sekunder

41

KAJIAN WARNA 4

Penggunaan warna yang hampir sama dengan kajian
1 namun warna yang digunakan ini lebih terang dan
tidak terlalu embut
Font tulisan menggunakan warna yang sama dengan
tools button iaitu merah jambu yang agak pekat
Tools button menggunakan tiga jenis warna merah
jambu yang berbeza dari segi ton
Warna-warna untuk setiap barispapan cerita adalah
warna-warna yang lembut , tertier, sekunder dan
asas iaitu hijau, ungu dan kuning
Penggunaan warna merah jambu oada header
banner mewujudkkan kesan yang harmoni

42

OLAHAN
PELBAGAI

KESAN43

Menukar background soft yellow kepada
imej bercorak grid yang juga mempunyai

warna yang sama.
Untuk menjadikan laman web terlihat lebih

menarik

44

setiap icon kandungan mempunyai warna yang sama dan
mewujudkan prinsip kesatuan dari segi bentuk icon dan

warna.
Icon arahan menimbulkan prinsip penegasan kerana
mempunyai warna yang sangat kontra dengan warna latar

belakang

45


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SD_Lumimuut
Next Book
RPT F3 2022