The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

T2PPS2(2)NUR ZULAIKHA BINTI AHMAD NIZAR_pkuk1152 (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nrulfatnasuha03, 2022-03-23 22:08:56

T2PPS2(2)NUR ZULAIKHA BINTI AHMAD NIZAR

T2PPS2(2)NUR ZULAIKHA BINTI AHMAD NIZAR_pkuk1152 (1)

PENGHASILAN
PRODUK

KOMUNIKASI
AUGMENTATIF DAN
ALTERNATIF (AAC)

TUGASAN 2

NUR ZULAIKHA BINTI AHMAD NIZAR
2021172310056
PPS2T1-2

NAMA
PENGHASILAN
PRODUK

“MARI
BERINTERAKSI
BERSAMA SAYA”

ISI KANDUNGAN
01 02 03 04

Rasional Langkah-langkah Kajian-kajian berkaitan Idea
Produk sistem AAC dalam ke arah penghasilan produk
penghasilan produk produk AAC

05 06 07 08

Penggunaan Impak ke atas Hasil Rujukan
produk MBK produk

01 RASIONAL PRODUK

Untuk meningkatkan OBJEKTIF
perkembangan pertuturan, PENGHASILAN PRODUK

bahasa dan komunikasi Untuk membantu MBK Memberikan satu kemudahan
dalam kalangan Murid berinteraksi dengan terdekat untuk MBK berkomunikasi
Berkeperluan Khas (MBK) dengan cara yang mudah
ataupun orang luar

Memberi peluang kepada
MBK untuk berani

berkomunikasi untuk
menyatakan kemahuan

terutamanya.

RASIONAL PRODUK

FOKUS
PENGHASILAN PRODUK

02 LANGKAH-LANGKAH PENGHASILAN PRODUK

LANGKAH 1

Menggunakan “Word”
untuk membuat bahan-
bahan yang di perlukan

LANGKAH-LANGKAH PENGHASILAN PRODUK

LANGKAH 2.

Mencari simbol-simbol rutin,
emosi di “Google” serta

bahan-bahan lain. Kemudian
boleh memula memasukkan

bahan yang diperolehi di
“Word”.

LANGKAH-LANGKAH PENGHASILAN PRODUK

LANGKAH 3.

Setelah siap mencari bahan-
bahan yang diperlukan,

kesemua gambar atau simbol
perlu di cetakkan

menggunakan mesin
pencetak.

LANGKAH-LANGKAH PENGHASILAN PRODUK

LANGKAH 4.

Setelah selesai mecetak,
kesmua kertas-kertas itu

perlu “laminated” dan
dipotong. Ini bagai bahan-

bahan itu tidak mudah
terkoyak dan rosak.

LANGKAH-LANGKAH PENGHASILAN PRODUK

LANGKAH 5.

Akhir sekali, menyusun dan
menggabungkan bahan-

bahan di dalam satu fail. Ini
adalah untuk melihatkan

kekemasan dalam
menghasilkan produk ini.

03 KAJIAN-KAJIAN
BERKAITAN KE ARAH PENGHASILAN
PRODUK AAC

Seperti yang diketahui, MBK autisme sering kali mempunyai masalah dengan
perhubungsn matanya semasa hendak berkomunikasi. Jadi, melalui Yunia
Fahertanessa (2021), dengan teknik AAC menggunakan simbol atau gambar visual
akan memudahkan kefahaman berkomunikasi anak-anak autisme serta meningkatkan
kemapuan bahasa ekspresif. Hal ini menyebabkan masalah yang kanak-kanak autisme
yang menghadapi seperti berbahasa dan berbicara adalah sangat sesuai dalam
membantu perkembangan komunikasi mereka. Jadi, dengan menunjukkan simbol
bergambar kepada orang yang hendak berkomunikasi ianya membantu MBK autisme
untuk berinteraksi tanpa ragu-ragu lagi.

03 KAJIAN-KAJIAN
BERKAITAN KE ARAH PENGHASILAN
PRODUK AAC

Kebanyakan daripada anak-anak autism memberikan tindak balas yang sangat positif
terhadap visual (Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus, 2020). Hal ini,
dengan adanya pendekatan komunikasi secara visual, ianya akan dapat
mempertingkatkan tahap kosa kata dalam kalangan anak-anak autism. Contohnya
seperti PECS ataupun flashcard yang mengandungi gambar-gambar dengan pelbagai
jenis bidang iaitu emosi,sukan, rutin harian dan banyak lagi.Kesan daripada itu, kanak-
kanak autisme ini membantu megembangkan domain komunikasi ke arah yang lebih
berkesan.

04 IDEA PRODUK

IDEA PRODUK

GAMBAR PERTAMA: Berdasarkan contoh gambar GAMBAR KETIGA:
diatas, ini merupakan inovasi idea
Produk ini diadaptasi dari Melalui idea gambar yang
PECS dan pelbagai aktiviti yang diambil dan digunapakai ketiga , papan komunikasi
dalam menghasilkan produk AAC dapat diubah menjadi boleh
yang meningkatkan
pengetahuan komunikasi ini. cabut seperti dibawah;

seorang kanak-kanak. GAMBAR KEDUA:

Dengan idea yang
diperoleh oleh laman
sesawang tersebut, saya
dapat membuat simbol

sendiri dengan
menggunakan words

05 PENGGUNAAN
PRODUK

PENGGUNAAN
PRODUK

PENGGUNAAN
PRODUK

PENGGUNAAN
PRODUK

PENGGUNAAN
PRODUK

06 IMPAK PRODUK KE ATAS MBK

● Dapat KESAN ● MBK dapat
meningkatkan PRODUK menjelaskan sesuatu
perkembangan UNTUK MBK kemahuan dengan
simbol yang mudah
sosial dalam untuknya difahami.
kalangan MBK. Bertambahnya kosa kata,
● Dapat meningkatkan perkataan dan makna yang
keyakinan diri untuk sebelumnya tidak
berinteraksi dengan diketahui. Ini dapat
orang disekelilingnya. meningkatkan kemahiran
kognitif MBK

07
HASIL PRODUK SAYA

08 RUJUKAN

Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. (2020).
Komunikasi visual pada anak dengan autism.
https://www.ypedulikasihabk.org/2020/02/26/komunikasi-
visual-pada-anak-dengan-autism/

Yunia Farhertanessa. (2021). Augmentative alternative
communication (AAC) dalam kemampuan bahasa ekspersif
anak spektrum autis. Jurnal Pendidikan Khusus, 16, (20).

SEKIAN,
TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version
Previous Book
องค์ความรู้ดีเด่นระดับบุคคล
Next Book
Materi pembelajaran Surat Undangan