dominik.trstenjak Download PDF
  • 5
  • 0
POSUTE ZVEZDICE ZA PRIHODNOST
Zbornik je poklon 120. obletnici šolske stavbe in nepremični kulturni dediščini šolskega okoliša v Cezanjevcih. Svojevrsten pečat zborniku dajejo osebni prispevki avtorjev, nekdanjih učencev oz. zaposlenih šole, ki so se razpisali o svojih spominih ali povezanosti z obiskovanjem oziroma delovanjem šole.
Zbornik je izdala OŠ Janka Ribiča Cezanjevci v decembru 2020.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications