The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by LIM SHIH TIN Moe, 2021-03-03 21:29:02

PROGRAM NILAM

PROGRAM NILAM

Keywords: NILAM

PROGRAM NILAM

LATAR BELAKANG PROGRAM NILAM

• ‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan gabungan atau
adunan semua aktiviti galakan membaca

• Mula dilaksana pada 1999, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian
Pelajaran Malaysia Bil.13/1998 : Program Membina Tabiat Membaca
bertarikh 22 Mei 1998.

• Objektif program NILAM ialah menjadikan membaca sebagai satu budaya
dalam kalangan murid sekolah

• Membina tabiat membaca dan kemahiran maklumat dalam kalangan murid.

PROGRAM NILAM

 Program NILAM telah bermula sejak 1999. Program ini merupakan satu
strategi menanam minat membaca secara terancang dalam kalangan murid
supaya terbina tabiat dan budaya membaca dan menjadikan ia aktiviti
berterusan sepanjang hayat.

 Fokus bacaan – buku fiksyen, buku bukan fiksyen dan pelbagai bahan
bacaan lain termasuk bahan bacaan digital

 Menulis rumusan
 Aktiviti-aktiviti gerakan membaca – memupuk minat membaca dalam

kalangan murid

PROGRAM NILAM

 NILAM Program ditambahbaik telah bermula pada tahun 2017 dan
telah berjalan sepenuhnya mulai 2018. Ini seiring dengan corak
perkembangan Pembelajaran Abad ke-21 yang berfokus kepada
pembinaan kemahiran berfikir aras tinggi dan kreatif, literasi digital,
komunikasi berkesan, koloboratif dan penghasilan kerja bermutu.
Bahan bacaan tidak lagi berfokus kepada buku fizikal tetapi juga
bahan bukan buku yang terdiri daripada semua jenis bahan bacaan
digital termasuk bacaan di dalam talian.

PROGRAM NILAM

NILAM 1999

Buku

Tiada perbezaan tahap buku dibaca

NILAM 2018 Buku dan bahan bukan buku
Kesesuaian buku mengikut tahap
umur dan ‘lexile” murid

OBJEKTIF

Melestari budaya pembacaan berkualiti
Membaca pelbagai jenis bahan

Meningkatkan kemahiran mencari ilmu
pengetahuan
Penglibatan semua guru, ibu bapa dan komuniti

FOKUS DAN PENDEKATAN

Kuantiti dan kualiti bahan
bacaan
Aktiviti bahan dikuti pelbagai
aktiviti pengayaan
Semua murid boleh terlibat
dalam aktiviti
Meningkatkan Literasi Bacaan
dan Literasi Maklumat

PENGLIBATAN

Murid Prasekolah - Tingkatan 5, Sekolah
Menengah Teknik dan Pendidikan Khas

Semua guru terlibat
Pemantauan berkala oleh Guru Kelas/
Guru NILAM/ Guru GPM
Ibu bapa, komuniti, pertubuhan kerajaan
dan bukan kerajaan

KUALITI BUKU, JENIS BAHAN BACAAN

Mengambil kira kesesuaian bahan bacaan
Buku dan bahan bacaan dalam pelbagai
format dan sumber
Pelbagai aktiviti selepas pembacaan

Pelibatan guru dan ibu bapa menentukan jenis
dan kualiti bahan bacaan

Peranan IbuBapa / Komuniti

Sediakan kemudahan di rumah dan
peluang

Galakan
Murid Membaca/ Mencari Maklumat

Melakukan Aktiviti Pengayaan

Ibu bapa, Penjaga, Komuniti, NGO, Agensi Kerajaan dan
lain-lain

Peranan PIBG

Membantu
menggerakkan
Program NILAM

CADANGAN JENIS AKTIVITI PENGAYAAN

 Tunjuk cara  Mencipta lirik lagu

 Membaca bersama  Radio Sekolah

 Buku Skrap  Syarahan

 Lakonan / sketsa  Forum

 Resensi Buku/ Mengulas  menghasilkan buku
buku/Bicara Buku /Menulis

 Berpantun  Bercerita

 Lukisan/poster  Deklamasi sajak

 Rumusan - Ayat atau peta mindaJENIS BAHAN BUKU

CONTOH

BAHAN BUKU - BUKU BUKAN FIKSYEN

 Buku-buku berbentuk pengetahuan serta mengandungi fakta
Buku Rujukan
Terdiri daripada
 Rujukan Am – Memberi maklumat umum dan berguna tetapi tidak mendalam

CONTOH

 Rujukan Khas – Memberi maklumat semasa secara terperinci, mendalam dan khusus

CONTOH

JENIS BAHAN BUKAN BUKU

CONTOH

BAHAN BUKAN BUKU – BAHAN BERCETAK

Komik Poster Cart
a

Maklumat Maklumat Maklumat yang
berilmiah/ berilmiah berilmiah
Bermoral

G1

KOMIK

 Komik yang mempunyai ISBN diterima sebagai buku
komik fiksyen dan bukan fiksyen

 Komik tiada ISBN juga diterima jika mengandungi nilai yang baik.
(perlu penilaian GPM dan guru) direkod sebagai bahan bukan buku

Semua jenis sumber bacaan sama ada melalui laman sesawang atau bahan bacaan
digital secara “off line” dikira sebagai bahan bacaan

PENGIKTIRAFAN BINTANG BAGI PENTAKSIRAN AKTIVITI
JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PJASK)

SEKOLAH RENDAH

PENARAFAN BINTANG JUMLAH BAHAN BACAAN

1 BINTANG 144 – 287
2 BINTANG 288 – 431
3 BINTANG 432 – 575

4 BINTANG 576 – 719

5 BINTANG 720 ke atas

SKOR ASPEK PENGLIBATAN KOKURIKULUM BAGI PROGRAM NILAM
(PAJSK)

PROGRAM NILAM 5 MARKAH/PENARAFAN 1
BINTANG 4 32 BINTANG
NILAM SEKOLAH BINTANG BINTANG BINTANG
WAKIL ZON/DAERAH/ 7 6 54 3
BAHAGIAN 8
WAKIL NEGERI 7 65 4
KEBANGSAAN 9
10

Panduan Bahan Bacaan

Bil Bahan Bacaan Keterangan Contoh
1 Buku Fiksyen karya sastera yang dicipta Novel, cerita pendek, cereka

daripada imaginasi Novel, cerita pendek, novel
2 Bukan fiksyen Karya yang berdasarkan fakta kanak-kanak, komik
fiksyen(ISBN) dan lain-lain
sebenar

3 Majalah Terbitan berkala yang Dewan Siswa, Mingguan
4 Jurnal
5 Komik mengandungi makalah, Wanita, Pendidik, dan lain-lain

fiksyen, gambar foto, dan lain-

lain

majalah (biasanya yang Jurnal Penyelidikan Pendidikan

termuat karangan-karangan

ilmiah

Komik fiksyen dan ilmiah Komik Sains, Komik Sejarah,

(ISBN). Komik tiada ISBN juga Komik Matematik (ISBN)

diterima jika mengandungi nilai

yang baik. (perlu penilaian

GPM dan guru)

Bil Bahan Bacaan Keterangan Contoh
6 Surat Khabar
kertas bercetak yang Berita Harian, New Strait Time,
7 Bahan bukan
buku menyiarkan berita dan lain- The Sun, dan lain-lain

lain (umumnya diterbitkan (bahan bukan buku)

hari-hari)

Dalam bentuk cetakan. Majalah, jurnel, surat

Bahan bacaan selain buku khabar,brosur,

cerpen,panduan, CD

komik tiada ISBN tetapi

mempunyai nilai dan lain-lain

8 Bahan digital Semua jenis bahan bacaan Laman sesawang, ebook
9 Aktiviti
digital yang dibaca atas fiksyen dan bukan fiksyen,

talian pelantar pembelajaran, akhbar

online dan lain-lain

Aktiviti/pengayaan selepas Komen, catatan, rumusan,

pembacaan lakonan, simulasi, bercerita,

pengucapan umum, nyanyian

dan lain-lain yang berkaitan

PENINGKATAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS Contoh surat edaran
DAN BAHASA MELAYU MELALUI PROGRAM NILAM

Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri, KPM,
Bil.1/2018 bertarikh 23 Mei 2018,
memutuskan supaya setiap murid perlu
membaca sekurang-kurangnya tiga buah
buku cerita Bahasa Inggeris dan tiga buah
buku cerita Bahasa Melayu dalam tempoh
setahun. Keputusan mesyuarat tersebut perlu
dilaksanakan melalui Program NILAM sedia
ada

SURAT PELAKSANAAN PROGRAM NILAM
DAN PEREKODAN BACAAN NILAM

Contoh surat edaran

SEKIAN


Click to View FlipBook Version