The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tehah3108, 2022-07-09 06:12:33

EPORTFOLIO PEDAGOGY (NUR FATIHAH BT JUSOH GB210042)

EPORTFOLIO

NUR FATIHAH BINTI JUSOH
SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (MBV)

1

Pensyarah Penyelia
DR. HASHIMA BINTI HAMID

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Guru Pembimbing

2

KANDUNGAN

3

KANDUNGAN 5
7
1.0 Maklumat Pelatih 9
2.0 Visi UTHM 10
3.0 Perkara Am Perguruan 11
12
3.1 Falsafah Penidikan Kebangsaan 15
3.2 Falsafah Pendidikan Guru 17
3.3 Standard Guru 18
3.2 Tatasusila Profesional Perguruan Malaysia 19
3.5 Lirik Lagu Guru Malaysia 22
4.0 Institusi Latihan 26
4.1 Latar Belakang Institusi Latihan 30
4.2 Maklumat Institusi Latihan 31
4.3 Takwin Institusi Latihan 33
5.0 Dokumen Standard 37
5.1 Jadual Waktu Latihan 38
5.2 Silibus Kursus/Sukatan Mata Pelajaran 40
5.3 Senarai Rujukan /Bahan Kursus/Mata Pelajaran 41
6.0 Rancangan Kerja Dalam Tempoh Latihan 43
7.0 Rancangan Pengajaran 54
7.1 Rancangan Pengajaran Mingguan 68
7.2 Rancangan Pengajaran Harian 70
7.3.Rancangan Pengajaran Amali 74
8.0 Log Aktiviti 75
9.0 Jurnal Refleksi 86
10.0 Lampiran 88
10.1 Bahan pengajaran dan ABBM 90
10.2 Soalan kuiz/ujian/peperiksaan 92
10.3 Skema kuiz/ujian/peperiksaan
10.4 Kehadiran pelajar 4
10.5 Markah pencapaian pelajar

1.0
MAKLUMAT
PELATIH

5

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

86400 PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHOR DARUL TA’ZIM

MAKLUMAT PELATIH

PROGRAM LATIHAN MENGAJAR

(Kembalikan 2 salinan kepada Penyelaras LM)

Nama Pelatih: NUR FATIHAH BINTI JUSOH
(Dengan Huruf
Besar) 910831035312 No.
No. M ykad 0132511547 M atrik GB210042
E-mail:
No. Tel.
Bimbit/Rumah [email protected]
P rogram
P engajian SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (MBV)
Bidang
P engkhususan PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
Alamat Tetap
LOT,727 KAMPUNG KETIL 16080 PENGAKALAN KUBOR TUMPAT
Nama W aris
Alamat W aris KELANTAN

No. Tel. JUSOH BIN MOHAMED
Bimbit/Rumah
W aris LOT,727 KAMPUNG KETIL 16080 PENGKALAN KUBOR TUMPAT
Tempat Latihan
(Nama KELANTAN E-mail:
Institusi/Sekolah) 0197742455 tehah[email protected]
Alamat Semasa
Latihan M engajar SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN WAKAF BHARU
No. Tel.
Bimbit/Rumah SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN WAKAF BHARU,TUMPAT
Nama Pengarah/
P engetua KELANTAN No.
Nama 09-7214561 Fax:
P embimbing
Nama Penyelia 1 MOHD HUSNI BIN MOHD NAIM
Nama Penyelia 2
No. Tel.:
No. Tel.:

Tarikh: 29 Ogos 2022 Tandatangan Pelatih : fatihah

6

2.0
VISI
UTHM

7

VISI UTHM

Berazam menerajui aplikasi sains dan
teknologi untuk kemakmuran sejagat.

MISI UTHM

Untuk melahirkan dan melatih ahli
professional dan teknologi yang bersahsiah

mulia dan berdaya saing di arena global
melalui program akademik holistik dan
budaya ilmu serta penyelidikan yang

berteraskan konsep tauhid.

MOTTO UTHM

DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA
‘’WITH WISDOM WE EXPLORE’’

8

3.0
MAKLUMAT

AM
PERGURUAN

9

3.1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
10

3.2 FALSAFAH PENDIDIKAN GURU
11

3.3 STANDARD GURU
12

13

14

3.4 Tatasusila Profesional Perguruan Malaysia
15

16

3.5 LIRIK LAGU GURU MALAYSIA
17

4.0
INSTITUSI
LATIHAN

18

4.1 LATAR BELAKANG INSTITUSI LATIHAN

Sekolah Menengah Wakaf Bharu atau nama asalnya Sek. Men. Rendah Wakaf Bharu mula
diasaskan pada 16 April 1981. Pada peringkat permulaanya pelajar yang belajar di sini didatangkan
terus dari Sek. Men. Mahmud Mahyidin, Pasir Pekan. Mereka terdiri dari pelajar Tingkata n 1 dan 2
yang tinggal di sekitar Wakaf Bharu dan kampung berdekatan termasuklah dari Kampung
Chenderong Batu dan Kampung Menjual di Chabang Empat. Jumlah pelajar pada peringkat awal
penubuhannya ialah seramai 421 orang iaitu 209 orang pelajar Tingkatan 1 manakala Tingkatan 2
seramai 212 orang. Jumlah kelas pula ialah 11 buah, 5 kelas untuk Tingkatan 1 dan 6 kelas untuk
Tingkatan 2.

Pengetua pertama ialah Tuan Haji Husin b. Salleh yang pada ketika itu sebagai Penyelia
Petang SMK Mahmud Mahyiddin sebelum beliau dinaikkan pangkat sebagai Pengetua SMKWB dan
jumlah guru SMKWB di awal penubuhnanya seramai 21 orang. Beliau telah memilih semua
setiausaha unit sekolah SM Mahmud Mahyiddin dan ini menjadi satu pemangkin besar kepada
perubahan dan peningkatan SMKWB dalam percaturan akademik di daerah Pasir Mas / Tumpat
hingga ke hari ini.Sesi persekolahan pada mulanya hanya satu sesi dan dibuka kepada pelajar
Tingkatan 1 dan 2 sahaja. Pada tahun 1982, pelajar Tingkatan 1 di ambil terus dari sekolah SK
Wakaf Bharu, SRK Wakaf Bharu, SK Delima, SK Kubang Batang, SK Chenderong Batu, SK
Kebakat dan SK Morat. Pada tahun ini juga kali pertama pelajarnya mengambil peperiksaan Sijil
Rendah Pelajaran (SRP).

Tingkatan 4 di sekolah ini mula diadakan pada tahun 1983 iaitu terdiri dari 1 kelas
Perdagangan dan 3 buah kelas Sastera. Pada tahun ini juga SMKWB mula mengadakan dua sesi
persekolahan iaitu di sesi pagi bagi pelajar Tingkatan 3 dan 4 manakala sesi petang untuk Tingkatan
1 dan 2. Pada tahun 1984, SMKWB mula mengadakan kelas Tingkatan 5 dan kumpulan pertama
yang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) seramai 140 orang.

Pada peringkat permulaan infastruktur sekolah, terdiri daripada dua buah blok bangunan
dua tingkat dan dua blok bangunan setingkat iaitu di Blok Bengkel Kemahiran Hidup, kantin, Blok
Delima dan Blok Nilam. Sekolah ini sepatutnya dibuka pada penggal kedua persekolahan tahun
1981, namun begitu kerana desakan oleh ibu bapa pelajar maka SMKWB dibuka pada tarikh 2 Mei
tahun tersebut. Ekoran pembukaan SMKWB yang dipercepatkan ini, sekolah dan warganya
menanggung risiko yang amat berat. Selama tiga bulan sekolah berfungsi tanpa kemudahan bekalan
air dan elektrik. Namun begitu guru, pelajar dan ibu bapa berusaha gigih agar persekolahan dapat
berjalan dengan lancar dengan bekalan air daripada sebuah perigi.

Padang sekolah amat luas dan boleh menampung dua padang bola sepak tetapi tidak boleh
digunakan dan berfungsi sama sekali. Semua ini kerana kawasan padang diliputi oleh semak buluh
yang amat tebal dan belukar. Tugas pelajar yang seramai 300 orang dan guru pada waktu pagi
terutama ketika mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) ialah membawa playar,

19

sabit dan lain-lain peralatan untuk mencabut duri semalu dan mengutip anak-anak batu agar padang
dapat digunakan. Ini jelas menunjukkan kecekalan dan kesungguhan para guru dan pelajar awal
SMKWB memerah keringat bagi mewujudkan suasana yang kondusif.

Kawasan persekitaran sekolah pula dikelilingi oleh ladang getah dan semak belukar yang tebal.
Situasi ini menyebabkan SMKWB ketika itu begitu tertutup dan kawasan sekolah adalah satu
kawasan hitam dan dikelilingi oleh kegiatan yang tidak sihat terutamanya kepada pelajar sekolah.
Bukan sahaja persekitaran sekolah menakutkan malah kawasan pekan Wakaf Bharu ketika itu tidak
ubah seperti pekan kecil sahaja. Pekan ini hanya menjadi tumpuan penumpang keretapi yang
menghubungkan antara Wakaf Bharu dengan kawasan lain di Kelantan serta antara Pantai Barat
Semenanjung dan Selatan Semenanjung.

Selama tiga bulan guru dan pelajarnya berkongsi peralatan sedia ada seperti meja dan kerusi pelajar
sebelum peralatan perabot yang sempurna dibekalkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan
Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Pada tahun 1982, pihak pentadbir sekolah berusaha membina
musalla dan meminta kebenaran daripada Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK) untuk menjual
kupon derma kepada orang ramai yang menggunakan jambatan Sutan Yahya Petra. Para pelajar dan
guru SMKWB berusaha mengutip derma di kepala jambatan (di pondok kutipan tol). Kutipan
dilakukan secara bergilir- gilir antara pelajar dan guru SMKWB dan mereka juga mendapat
kerjasama oleh pihak tentera yang mengawal perjalanan di jambatan ketika itu. Selama dua minggu
mereka berusaha mengumpulkan dana dan akhirnya hasil gigih usaha tersebut berjaya membina
sebuah musalla (musalla pelajar perempuan sekarang).

Memandangkan pertambahan pesat bilangan pelajar maka pada tahun 1983 dan 1984 sekolah ini
mendapat peruntukan tiga bangunan kayu tambahan (pasang siap) di bawah Rancangan Projek
Segera. Bangunan ini dikenali dengan nama bangunan kilat dengan mempunyai sembilan belas buah
bilik darjah. Bangunan itu kini telah diberi nama baru iaitu blok Al Kindi II dan Blok Ibnu Rusyd.

Ketika ini sekolah telah berjaya mengungguli kejohanan di peringkat negeri dalam sukan softball,
silat dan juga akademik. Semua ini ekoran tenaga gurunya yang cekap dalam mengendalikan tugas
masing- masing. Disiplin pelajar adalah terkawal malah disokong kuat oleh Persatuan Ibu bapa dan
Guru (PIBG). Di atas tanggungjawab yang sama-ama dipikul maka sekolah berjaya menghasilkan
pelajar yang cemerlang dalam bidang professional dan ahli korporat. Antara insan yang mempunyai
nama dalam bidang korporat sekarang ialah En. Hasnan Abdul Kadir (dalam syarikat Maxis).

Pada tahun 1986, sebuah lagi bangunan dua tingkat dibina bagi menampung keperluan pertambahan
bilik darjah akibat jumlah pelajar yang bertambah iaitu Blok Al Kindi I. Tahun 1989 satu bangunan
untuk menempatkan makmal komputer dibina di atas tapak empat gelanggang bola tampar dan
sebuah gelanggang bola tenis. Tahun ini juga sebuah musalla telah dibina bagi menempatkan pelajar
lelaki. Bermula pada tahun 1998, SMKWB terpaksa mengadakan dua sesi persekolahan di mana
pelajar tingkatan satu dan dua belajar pada sesi petang dan pelajar tingkatan tiga, empat dan lima

20

pada sesi pagi. Pada tahun ini juga SMKWB telah dinaikkan taraf kepada sekolah gred A. Tahun
2000 pula, sebuah bangunan dua tingkat telah dibina bagi menempatkan makmal sains dan bilik
darjah.

Pembukaan secara rasmi telah dilancarkan pada 1 Oktober 2002 bersamaan 24 Rejab 1423 Hijrah
oleh Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia ketika itu iaitu YB Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin.
Ketika ini SMKWB mempunyai sepuluh buah blok. (Rujuk Lampiran 1: Plan bangunan asal
SMKWB tahun 2000).

Sejajar dengan perkembangan ini, perancangan demi perancangan dirancang untuk meningkatkan
imej SMKWB di persada dunia pendidikan. Perbincangan dan permuafakatan antara pihak
pentadbiran, guru dan ibu bapa menjadi keutamaan sekolah dalam menyusun strategi
penambahbaikan akademik, kokurikulum, prasarana dan persekitaran sekolah. Program akademik
menjadi teras penekanan sekolah dan hasilnya cukup memberangsangkan dimana keputusan
Peperiksaan SPM dan PMR meningkat dari segi peratus lulus mahupun kualiti tahun demi tahun.

SMKWB telah menerima sekali lagi tambahan bangunan dan kemudahan asas. Bangunan tersebut di
bina di atas padang bola sepak. Bangunan empat tingkat ini telah dapat disiapkan pada tahun 2005,
bangunan ini telah dijadikan Pejabat Sekolah, Bilik Mesyuarat, Bilik Guru dan selebihnya bilik
darjah bagi menampung bilangan pelajar yang semakin meningkat. Manakala di tingkat bawah pula
dijadikan dewan terbuka dan bengkel ERT KHB. Bangunan itu kini dikenali dengan nama Blok Ibnu
Khaldun dan Ibnu Sina.

Tahun 2007, bilangan pelajar sekolah telah melebihi 2000 orang dengan 136 orang guru. Mulai 2006
SMKWB telah melahirkan pelajar sulung STPM. Dari segi infrastruktur SMKWB mempunyai 58
buah bilik darjah yang akan digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan 10 kelas
Tingkatan 4 berada di sebelah petang dan disokong dengan sebuah bangunan makmal sains dan
sebuah makmal komputer. Tahun 2008 sebuah bangunan tambahan diwujudkan bagi menempatkan
Pendidikan Khas.

21

4.2 MAKLUMAT INSTITUSI LATIHAN

WARNA KORPORAT
SMK WAKAF BHARU

BIRU & MERAH

Melambangkan keberanian dan kegigihan dalam kesepaduan warga sekola
untuk mencapai visi dan misi sekolah

VISI & MISI SEKOLAH

VISI
SMKWB sebagai Penjana Insan Gemilang menjelang tahun 2010

MISI
o Mewujudkan sekolah yang ceria, selesa dan selamat.
o Membina pelajar yang mahir dan berpengetahuan serta. membina jati

diri yang mantap berteraskan disiplin yang tinggi.
o Membentuk pelajar yang sihat fizikal & cerdas minda.
o Melahirkan para pelajar, beriman, beramal dan bertaqwa.

22

SLOGAN SEKOLAH

THE INSPIRING SCHOOL

#smkwbinspirasiku

POTENSI
PRESTASI

=

KECEMERLANGAN

23

LOGO SEKOLAH

24

LAGU SEKOLAH

Warisan Berilmu[1]
♪♫

Ikrar Dan Janji
Kami Tunaikan
Menjadi Pelajar Cemerlang
Ilmu Dan Amal
Kami Sepadukan
Membina Insan Sempurna
Disiplin Dan Sopan
Kami Semaikan
Menjaga Maruah Ibu Bapa
Itulah Janji Kami
Taat Dan Setia
Kami Curahkan
Kepada Guru Dan Sekolah
Agama Bangsa
Kami Pertahankan
Membela Negara Tercinta
SMK. Wakaf Bharu
Peneraju informasi
Pembentuk Sahsiah Terpuji
Pemangkin Warisan Berilmu (2X)

Ciptaan dan lirik : Mohd Azmi Awang
Gubahan muzik : Mohd Zaid Darsin

25

4.3 TAKWIM INSTITUSI LATIHAN
KALENDAR 2022

26

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2022

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2022

KUMPULAN A:
Sekolah-sekolah di negeri: Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

21.03.2022 31.03.2022 9

01.04.2022 30.04.2022 20

01.05.2022 31.05.2022 17 11

1 01.06.2022 02.06.2022 2

JUMLAH HARI 48

CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023

03.06.2022 - 11.06.2022 9 1

12.06.2022 30.06.2022 15

01.07.2022 31.07.2022 19

01.08.2022 31.08.2022 22 12

2 01.09.2022 01.09.2022 1

JUMLAH HARI 57

CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023

02.09.2022 - 10.09.2022 9 1

11.09.2022 30.09.2022 15

01.10.2022 31.10.2022 18

01.11.2022 30.11.2022 22 13

01.12.2022 08.12.2022 6

JUMLAH HARI 61

CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

3 09.12.2022 - 31.12.2022 23 3

01.01.2023 31.01.2023 20

01.02.2023 16.02.2023 12 7

JUMLAH HARI 32

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023

17.02.2023 - 11.03.2023 23 3

27

CUTI PERAYAAN 2022

TAMBAHAN CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN
OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

CUTI PERAYAAN KUMPULAN A KUMPULAN B CATATAN

TAHUN BARU CINA 30.01.2022 (Ahad) 31.01.2022 (Isnin) Dua (2) Hari
01.02.2022 (Selasa) 31.01.2022 (Isnin) 03.02.2022 (Khamis) Cuti Tambahan

dan KPM
02.02.2022 (Rabu)

HARI RAYA AIDILFITRI 02.05.2022 (Isnin) 05.05.2022 (Khamis) Dua (2) Hari
03.05.2022 (Selasa) 05.05.2022 (Khamis) 06.05.2022 (Jumaat) Cuti Tambahan
dan
04.05.2022 (Rabu) KPM

HARI GAWAI DAYAK 03.06.2022 (Jumaat) Satu (1) Hari
01.06.2022 (Rabu) Negeri Sarawak Cuti Tambahan

dan 02.06.2022 (Khamis) sahaja KPM

HARI DEEPAVALI 23.10.2022 (Ahad) 25.10.2022(Selasa) Dua (2) Hari
dan dan Cuti Tambahan
24.10 2022 (Isnin)
(kecuali Negeri Sarawak) 25.10.2022 (Selasa) 26.10.2022(Rabu) KPM

Semua Negeri
Kumpulan B kecuali

Sarawak

24.10.2022 (Isnin) Satu (1) Hari
Sarawak sahaja Cuti Tambahan

KPM

TAHUN BARU CINA 24.01.2023 (Selasa) 20.01.2023 (Jumaat) Satu (1) Hari
22.01.2023 (Ahad) Cuti Tambahan
dan
23.01.2023 (Isnin) KPM

KUMPULAN A:
Sekolah-sekolah di negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu
KUMPULAN B:
Sekolah-sekolah di negeri Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang,
Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
Labuan & Wilayah Persekutuan Putrajaya

28

CUTI UMUM NEGERI KELANTAN

Tarikh Cuti Negeri Tahun
01-Feb Tahun Baru Cina kelantan 2022
02-Feb Tahun Baru Cina Hari Kedua kelantan 2022
19-Apr Hari Nuzul Al-Quran kelantan 2022
1 Mei Hari Pekerja kelantan 2022
2 Mei Hari Raya Aidilfitri kelantan 2022
3 Mei Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua kelantan 2022
15 Mei Hari Wesak kelantan 2022
04-Jun Hari Keputeraan YDP Agong kelantan 2022
09-Jul Hari Raya Haji kelantan 2022
10-Jul Hari Raya Haji Hari Kedua kelantan 2022
11-Jul Cuti Hari Raya Haji kelantan 2022
30-Jul Awal Muharram kelantan 2022
31-Jul Cuti Awal Muharram kelantan 2022
31 Ogos Hari Kebangsaan kelantan 2022
16-Sep Hari Malaysia kelantan 2022
8 Okt Maulidur Rasul kelantan 2022
9 Okt Cuti Maulidur Rasul kelantan 2022
24 Okt Hari Deepavali kelantan 2022
11-Nov Hari Keputeraan Sultan Kelantan kelantan 2022
12-Nov Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari Kedua kelantan 2022
25 Dis Hari Krismas kelantan 2022

29

5.0
DOKUMEN
STANDARD
PENGAJARAN

30

5.1 JADUAL W
JADUAL WAKT

Nama Pelatih: NUR FATIHAH BINTI JUSOH

Masa 0730 0800 0830 0900 0930
Time 0800 0830 0900 0930 1000
Hari
Day R
Ahad E
H
Isnin RBT A
Selasa 1 ALPHA T

Rabu

Khamis

KURSUS/ MATA PELAJARAN KEL

COURSE/ SUBJECTS FO

Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 1A

WAKTU LATIHAN
TU INDIVIDUAL

1000 1030 1100 1130 1200 1230
1030 1100 1130 1200 1230 1315

RBT MASA
1 ALPHA
TIME
ELAS
2 Jam ( empat masa)
ORM

Alpha

31

JADUAL WA
TIMET

Nama Pelatih: NUR FATIHAH BINTI JUSOH

Masa 0730 0800 0830 0900 0930
0800 0830 0900 0930 1000
Time
PJK SEJ BM R
Hari PJK RBT SEJ E
GEO 1 ALPHA PERH H
Day MAT SEJ A
SEJ BM T
Ahad SN

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

KURSUS/ MATA PELAJARAN KEL

COURSE/ SUBJECTS FO

Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 1A

AKTU KELAS
TABLE

0 1000 1030 1100 1130 1200 1230
0 1030 1100 1130 1200 1230 1315

R PI BI MAT
MAT SN
BM GEO PI
MAT
H PSV BI SN
A BI
T BM

RBT
1 ALPHA

ELAS MASA

ORM TIME

Alpha 2 Jam ( empat masa)

32

5.2 SILABUS KURSUS/ SUKATAN MATA PELAJARAN
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN(DSKP)

33

34

35

36

5.3 SENARAI RUJUKAN/ BAHAN KURSUS/ MATA PELAJARAN

LIST OF COURSE’S/ SUBJECT’S REFERENCES/ MATERIALS

Bil Nama Rujukan/ Bahan

Name of Book

1. Kementerian Pendidikan Malaysia (2017), Reka Bentuk dan Teknologi
Tingkatan 1, Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

Kementerian Pendidikan Malaysia (2017), Dokumen Standard Kurikulum

2. dan Pentaksiran (DSKP) Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1,Kuala

Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

3. Norlizajais. (2018). Modul Rbt Tingkatan 1. Retrieved September 16, 2018 ,
from http://norlizajais.blogspot.com/2018/09/modul-rbt-tingkatan-1.html

4. Maswani binti Ismail. (2021). Modul Sequin. Retrieved Ogos 13, 2021, from
https://www.modulsequin.com/

5. M. Zulkhairi A.R. (2017). Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2 (Buku
Teks). Selangor: Sasbadi

Bahagian Pembangunan Kurikulum. Dokumen Standard Kurikulum dan

6. Pentaksiran (2016). Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Reka
Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2. Putrajaya: Kementerian Pendidikan

Malaysia

*sekurang-kurangnya 5 rujukan terkini (5 tahun semasa)

A minimum of 5 references in recent 5 years

37

6.0
RANCANGAN

KERJA
DALAM
TEMPOH
LATIHAN

38

RANCANGAN KERJA DALAM TEMPOH LATIHAN MENGAJAR

Minggu Topik Pengajaran Catatan

Weeks Activities Remark s
1.Buku teks
35 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI
2.Slaid PPT

5.2.3 Mengenal pasti teknik cantuman dan penggunaan alatan
dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.

5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen.

36 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 1.Buku teks
2.Buku latihan
5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen. 3.Kertas A4

5.2.5 Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen. 4.Guru menyediakan

5.2.6 Membincangkan jenis bahan dalam reka bentuk contoh bahan yang
fesyen berdasarkan lakaran bersesuaian dengan

tajuk

5.Kad Trafik

37 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 1.Murid membawa
peralatan untuk
5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan menghasilkan produk
lakaran yang dipilih yang dipilih

38 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 1. Murid membawa
hasil reka bentuk

5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan lakaran yang yang dibuat

dipilih. 2.Rekod

pembentangan murid

39

7.0
RANCANGAN
PENGAJARAN

40

7.1 RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN (RPM)

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN TEORI
Minggu ke 36

Mulai 5/09/2022 hingga 9/09/2022

Bil. Kurs us / Kelas / Mas a Topik Pengajaran Catatan
Tingkatan
No. Mata Time Teaching Topic Remarks
Pelajaran Class/ Form
8.00 5.0 APLIKASI 1.Buku teks
Course/ Subject - TEKNOLOGI 2.Slaid PPT

36 Reka 1

Bentuk & ALPHA

Teknologi 9.00 5.2.4 Menghasilkan dua 3.Buku
Tingkatan 1
lakaran reka bentuk modul
fesyen.

pembelajaran

5.2.5 Menganalisis elemen RBT
dalam reka bentuk

fesyen. 4.Kertas A4

5.2.6 Membincangkan jenis 5.Guru
bahan dalam reka bentuk menyediakan
fesyen berdasarkan lakaran contoh bahan

yang

bersesuaian

dengan tajuk

5.Kad Trafik

41

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN AMALI

Minggu ke 38
Mulai 12/09/2022 hingga 16/09/2022

Kurs us / Kelas / Mas a Topik Pengajaran Catatan

Bil. Mata Tingkatan Time Teaching Topic Remarks
No. Pelajaran
Class/ Form
Course/ Subject

38 Reka 2 UKM 8.00 2.0 APLIKASI 1. Buku teks
– TEKNOLOGI 2. Guru
Bentuk &

Teknologi 9.00 2.3.2 Menunjukkan cara menyediakan

Tingkatan 2 reka bentuk litar peralatan bahan untuk
elektrik:

i.Keselamatan digunakan

ii.Kedudukan peranti dalam semasa amali
litar

iii.Sambungan Litar dijalankan.

2.3.5 Menganalisis elemen
sistem elektrik pada gajet
yang akan dihasilkan.

2.3.6 Membina gajet
elektrik berfungsi.

2.3.7 Membuat pengujian
dan penilaian kefungsian
gajet.

42

7.2 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (TEORI)

Kursus/ Mata Pelajaran : Reka Bentuk & Teknologi (RBT)

Course/ Subject

Tarikh : 5 September 2022 Hari : Isnin

Date Day

Tingkatan/ Kelas : 1 Alpha Bil. Pelajar : 18/20

Form/ Class Number of Students

Tempat : Bilik Darjah Masa : 8.00 - 9.00

Location Tim e

Tajuk : 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI
5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen.
Topic

5.2.5 Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen.

5.2.6 Membincangkan jenis bahan dalam reka bentuk
fesyen berdasarkan lakaran

PENGETAHUAN SEDIA ADA

PRIOR KNOWLEDGE

1. Murid pernah melihat contoh-contoh lakaran reka bentuk fesyen di media sosial.
2. Murid pernah melihat peralatan bahan yang digunakan dalam reka bentuk fesyen.

HASIL PEMBELAJARAN

LEARNING OUTCOMES

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat:

At the end of the teaching and learning process, students will be able to:

1. Melakar dua jenis lakaran reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan elemen
garisan,bentuk dan warna dengan betul tanpa melihat buku teks (C1).

2. Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen mengikut prosedur dengan tepat tanpa
melihat buku teks (C4).

3. Memilih sekurang-kurangnya tiga bahan yang diperlukan untuk menghasilkan reka bentuk
fesyen dengan betul (A3).

43

4. Menghurai sekurang-kurangnya tiga fungsi bahan yang diperlukan untuk menghasilkan
reka bentuk fesyen dengan betul (A4)

PENGURUSAN KELAS DAN SUMBER

MANAGEMENT OF CLASS AND RESOURCES

1. Memastikan susunan kelas dalam keadaan yang kondusif sebelum PdPc dimulakan.
2. Memastikan semua ABBM cukup sebelum PdPc dimulakan.
3. Produk reka bentuk fesyen yang telah dihasilkan (Tali leher ,Bekas Pencil,Dompet).
4. Bahan reka bentuk fesyen ( Butang Baju, Benang)
5. Buku teks Reka Bentuk & Teknologi Tingkatan 1
6. Kotak magik
7. Buku modul pembelajaran RBT
8. Kertas A4
9. Sampul surat
10. Peta Buih
11. Traffic light
12. Kad Berwarna

44

Masa Pra pengajaran SESI PENG
TEACHING
Tim e Pre teaching
Ak
2 Beri salam  Guru me
 Murid di
minit Bacaan doa
PdPc.
Tanya khabar  Guru ber
 Guru me
Senarai kehadiran
Senaman ringan masing.
 Guru me

dan mem
 Guru ber
 Ketua ke
 Guru me
 Semua m

sebelum

GAJARAN
G SESSION

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

Teaching and Learning Activities Remarks

emberi salam kepada murid-murid. P AK2 1
iminta membaca Al-fatihah sebelum memulakan
Kemahiran Insaniah
rtanya kepada murid kesihatan semasa murid.  Kemahiran
eminta murid berada di tempat duduk masing- kepimpinan

eminta murid untuk melihat sampah di bawah meja Nilai Murni
minta murid membuang ke dalam tong sampah  Mengikut
rtanya kepada murid-murid jumlah murid hadir. arahan
elas memberi maklum balas kepada guru mengenai.
eminta semua murid berdiri. ABBM
murid diminta menarik nafas sebanyak tiga kali
Lain-lain
duduk di tempat masing-masing.

45

Masa Set Induksi Ak

Tim e Induction Set  Guru bert
 Guru men
3 Kotak Magik  Guru men

minit kotak mag
 Murid dim

dikeluarka
 Selepas it
 Guru men

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

Teaching and Learning Activities Remarks

tanya kepada murid pengajaran minggu lepas. P AK2 1

nayangkan kepada murid sebuah kotak magik. Kemahiran Insaniah
 Kemahiran
ngeluarkan satu persatu benda yang terdapat dalam komunikasi
gik.
minta untuk menyebut benda-benda yang telah Kemahiran Berfikir
an oleh guru.
Nilai Murni
tu,guru menunjukkan produk reka bentuk fesyen.
ngaitkan aktiviti dengan topik yang akan dipelajari. ABBM

 Kotak
Magik

 Bahan-bahan
reka bentuk
fesyen

 Produk hasil
dari reka
ben t uk
fesyen

Lain-lain

46


Click to View FlipBook Version