The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rizalmaslah, 2019-07-08 21:56:41

SISTEM PENGKELASAN DEWEY

Sistem Pengkelasan Buku PSS

Keywords: dewey

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

SENARAI RINGKAS SISTEM PENGKELASAN PERPULUHAN DEWEY

RINGKASAN PERTAMA

000 - KARYA AM

100 - FALSAFAH

200 - AGAMA

300 - SAINS KEMASYARAKATAN

400 - BAHASA

500 - SAINS TULIN

600 - TEKNOLOGI

700 - KESENIAN

800 - KESUSATERAAN

900 - GEOGRAFI, PENGEMBARAAN
BIOGRAFI DAN SEJARAH

MODUL PSS 1

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

RINGKASAN KEDUA

000 KARYA AM 100 FALSAFAH

010 - Bibliografi 110 - Wujudiah

020 - Sains Perpustakaan 120 - Ilmu Sebab Tujuan

030 - Ensiklopedia Am Manusia

040 - (Belum ditentukan 130 - Psikologi Biasa Dan Ghaib

050 - Terbitan Berkala Am 140 - Pendapat Falsafah

060 - Pertubuhan Am Tertentu

070 - Kewartawanan 150 - Psikologi

080 - Koleksi Karya Am 160 - Ilmu Mantik

090 - Manuskrip Dan Buku 170 - Etika (Akhlak)

Nadir 180 - Falsafah Timur

190 - Falsafah Barat

200 AGAMA 300 SAINS KEMASYARAKATAN

210 - Agama Ketuhanan 310 - Perangkaan, Statistik

220 - Kitab Injil (Agama 320 - Sains Politik

Kristian) 330 - Ekonomi

230 - Asas Ajaran Kristian 340 - Undang-Undang

240 - Moral Dan Ibadat Kristian 350 - Pentadbiran Awam

250 - Teologi Misyen Dan 360 - Perkhidmatan Sosial

Catatan 370 - Pendidikan

260 - Aspek Sosial Dan Hal 380 - Perdagangan Dan

Ehwal Kristian 390 - Adat Resam Dan Budaya

270 - Sejarah dan geografi

gereja

280 - Mazhab dan puak Kristian

290 - Agama-agama lain

dan Perbandingan

MODUL PSS 2

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

400 BAHASA 500 SAINS TULEN

410 - Linguistik

420 - Bahasa Inggeris 510 - Matematik
520 - Astronomi
430 - Bahasa Jerman 530 - Fizik
540 - Kimia
440 - Bahasa Perancis 550 - Sains Bumi
560 - Kaji Fosil
450 - Bahasa Itali 570 - Sains Hayat
580 - Sains Tumbuhan
460 - Bahasa Portugis, 590 - Sains Haiwan

Sepanyol

470 - Bahasa Latin

480 - Bahasa Greek

490 - Bahasa Lain

600 TEKNOLOGI 700 KESENIAN

610 - Perubatan 710 - Seni Taman Dan

620 - Kejuruteraan Budaya

630 - Pertanian 720 - Senibina

640 - Sains Rumahtangga 730 - Arca

650 - Perkhidmatan 740 - Lukisan Dan Seni

Pengurusan Hiburan

660 - Teknologi Kimia 750 - Mencat dan Kepedrian

670 - Hasil Perusahaan Kimia 760 - Senigrafik

680 - Hasil Kilang Lain 770 - Senifoto

690 - Bangunan 780 - Muzik

790 - Seni Hiburan & Lakonan

800 KESUSASTERAAN 900 GEOGRAFI DAN SEJARAH
AM

MODUL PSS 3

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

800 KESUSASTERAAN 900 GEOGRAFI DAN SEJARAH AM

810 - Sastera Amerika 910 - Geografi & Lawatan
820 -
830 - Sastera Inggeris 920 - Biografi
840 -
850 - Sastera Jerman 930 - Sejarah Am Dunia Purba
860 -
Sastera Perancis 940 - Eropah
870 -
880 - Sastera Itali 950 - Asia
890 -
Sastera Portugis, 960 - Africa

Sepanyol 970 - Amerika Utara

Sastera Latin 980 - Amerika Selatan

Sastera Greek Perhubungan 990 - Bahagian Dunia Lain

Sastera Bahasa-bahasa

Lain

MODUL PSS 4

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

000 KARYA AM

000 Karya Am
001
Ilmu pengetahuan dan perkembangannya
004
004.5 Termasuk Metadologi dan penyelidikan,
004.6
004.678 kelaskan di sini kaedah perangkaan, sistematik.
005.2
Kelaskan Ilmu Hisab Perangkaan di 519
005.3
Pemprosesan data Sains komputer
005.4
005.6 Storan (memori, disket dan storan yang lain).
005. 7
005.8 berinteraksi (interfacing) dan komunikasi
006
006. 6 Internet
006.7
010 Pengaturcaraan untuk jenis komputer yang tertentu untuk operasi
020
027.8 yang khusus
027.9
Perisian Program komputer termasuk MSDOS, WINDOWS dan

sebagainya

Program dan sistem pengaturcaraan komputer

Program mikro dan pengaturcaraan mikro

Data dalam sistem komputer termasuk pengkalan data (data base)

Keselamatan data termasuk pepijat komputer

Kaedah khusus untuk komputer

Komputer grafik

Multimedia

Bibliografi dan katalog, panduan memilih buku

Sains Perpustakaan

Perpustakaan Sekolah

Bacaan dan Panduan membaca

Kelaskan di sini penggunaan buku dan Lain-lain rekod

maklumat, ulasan buku, minat dan tabiat membaca

MODUL PSS 5

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

030 Ensiklopedia am dan buku tahunannya (karya pelbagai maklumat)
termasuk almanak am. Kelaskan lain-lain jenis buku tahunan
mengikut perkaranya)

050 Terbitan berkala mengikut (maklumat mengenai terbitan
berkala am Termasuk indeksnya)
Kelaskan indeks khusus mengikut perkaranya

060 Pertubuhan am, yayasan dan sebagainya
069 Penyusunan dan pentadbiran muzium
070 Kewartawanan Termasuk suratkhabar
079 Penerbitan Termasuk karya lengkap mengenai penerbitan dan

percetakan
Kelaskan penjilidan buku di 686
090 Manuskrip dan buku nadir (ilmu bibliografi)

MODUL PSS 6

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

100 FALSAFAH

130 Psikologi biasa, psikologi ghaib, ilmu ghaib termasuk kesejahteraan
diri, kebahagiaan kejayaan.
Kelaskan di sini ilmu nujum, ilmu tilik tangan,
Ilmu firasat, ilmu sihir dan sebagainya.

130 Psikologi
155 Psikologi kanak-kanak dan remaja

160 Ilmu mantik
170 Etika, Falsafah moral
180 Falsafah Timur
190 Falsafah Barat

MODUL PSS 7

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

200 AGAMA

220 Agama Kristian

Kelaskan di sini Kitab Injil
Kelaskan perbandingan agama atau karya
Mengenai lebih dari satu agama di 200.

252 Agama Klasik

Kelaskan di sini mitologi, Yunani, Rumawi, Jerman

294 Agama-agama berasal dari India.
294.3 Agama Buddha
294.5 Agama Hindu
294.6 Agama Sikh
295 Agama Majusi
296 Agama Yahudi
297 Agama Islam

297.07 Pengajaran dan pembelajaran
297.09 Sejarah
297.09595 Sejarah agama islam, Malaysia
297.1 Sumber, hubungan,tanggapan
297.122 Al-Quran

MODUL PSS 8

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

297.1247 Sunah-sunah Nabi Muhammad S.A.W yang lain
297.13 Tradisi Lisan, Islam
297.14 Tauhid, Undang-undang dan keputusan
297.197 Teologi sosial, hubungan dan sikap antara agama
297.1971 Peranan agama yang tersusun/teratur di dalam
masyarakat
297.1975 Bidang-bidang sekular

297.2 contoh : sains kesusasteraan
297.3 Ilmu Ketuhar (Agaid dan qalam)
297.32 Penyembahan secara umum dan amalan-amalan yg lain
Ramalan
297.33
Contoh : alamat orakel/peramal
297.35 Ilmu Ghaib

297.36 contoh : azimat,tangkal,penggunaan,ilmu sihir
Tempat suci/kudus
297.38
contoh : Mekah,Madinah,Baitulmuqaddis
297.4 Waktu suci/kudus
297.5
contoh : Hari Jumaat,bulan Ramadan, Maal Hijrah
297.1247 Upacara Keagamaan
297.13
297.14 contoh: panduan mengurus jenazah,sembahayang
297.197 Rasulullah S.A.W
Pengalaman penghidupan dan amalan
Teologi moral

contoh : rukun Islam
Sunah-sunah Nabi Muhammad S.A.W yang lain
Tradisi Lisan, Islam
Tauhid, Undang-undang dan keputusan
Teologi sosial, hubungan dan sikap antara agama

MODUL PSS 9

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

297.1971 Peranan agama yang tersusun/teratur di dalam
masyarakat
297.1975
Bidang-bidang sekular
297.2 contoh : sains kesusasteraan
297.3 Ilmu Ketuhar (Agaid dan qalam)
297.32 Penyembahan secara umum dan amalan-amalan yg lain
Ramalan
297.33 Contoh : alamat orakel/peramal
Ilmu Ghaib
297.35 Contoh : Azimat, tangkal, ilmu sihir
Tempat suci/kudus
297.36 contoh : Mekah,Madinah,Baitulmuqaddis
Waktu suci/kudus
297.38 contoh : Hari Jumaat,bulan Ramadan, Maal Hijrah
Upacara Keagamaan
297.4 contoh: panduan mengurus jenazah,sembahayang
297.5 Rasulullah S.A.W
Pengalaman penghidupan dan amalan
297.51 Teologi moral
297.52 contoh : rukun Islam
297.53 Syahadah
297.54 Sembahayang
297.55 Puasa Ramadan
297.63 Zakat fitrah
297.7 Fardu Haji
297.72 Muhammad : nabi S.A.W
297.8 Dakwah: latihan,pengajaran
297.81 Jihad : Islam
Mazhab : Islam
Ahli-ahli Sunah Wal-Jamaah

MODUL PSS 10

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

297.811 Hanafi
297.812 Shafii
297.813 Maliki
297.814 Hambali dan wahabi
297.82 Syiah
299 Agama lain yang tidak dikelaskan nombornya
299.51 Agama-agama yang berasal dari negeri China

Kelaskan di sini Fahaman Confucius, Fahaman Tao

MODUL PSS 11

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

301 300 SAINS KEMASYARKATAN
302
Sosiologi
301.16 Psikologi Sosial, Gerak laku kumpulan
301.2
Kelaskan di sini kepimpinan
Perhubungan Am. Sebaran Am
Kebudayaan dan proses kebudayaan, Antropologi

Budaya dan sosial
Kelaskan di sini karya lengkap mengenai antropologi

301.3 Ekologi manusia dan komuniti

Kelaskan di sini masyarakat bandar dan luar bandar

301.32 Penduduk
301.4 Struktur sosial

Kelaskan di sini taraf wanita, perkahwinan dan keluarga

301.54 Perumahan

MODUL PSS 12

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

323 Perhubungan antara kerajaan dengan penduduknya

Kelaskan di sini kewarganegaraan, hak awam
Hak politik

324 Proses dan sistem pilihanraya
324.595 Pilihanraya di Malaysia
325 Migrasi antarabangsa (imigrasi dan emigrasi)

327 Perhubungan antarabangsa

Kelaskan Bangsa-Bangsa Bersatu di 341.23

328 Perundangan, undang-undang dan peraturan parlimen
328.595 Dewan Rakyat dan Dewan Negara Malaysia
329 Parti-Parti Politik
330 Ekonomi
331 Ekonomi buruh

Kelaskan di sini perhubungan perusahaan

332 Ekonomi Kewangan

MODUL PSS 13

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

338 Pengeluaran
339 Ekonomi Makro (pendapatan negara, agihan, penggunaan,

Simpanan dan permodalan)

130 Undang-Undang
340.59 Undang-Undang Islam

Kelaskan hukum syarak di 297.1

341 Undang-Undang antarabangsa
341.23 Bangsa-Bangsa Bersatu
341.24 Persatuan dan pertubuhan serantau

Kelaskan di sini ASEAN, EEC, SEATO dan lain-lain

342 Undang-undang di Malaysia

Termasuk peraturan, statut, enakmen

347 Peraturan awam
350 Pentadbiran Awam

MODUL PSS 14

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

361.5 Membantu mangsa-mangsa bencana alam
364
336 Kelaskan di sini Bulan Sabit Merah

367 Jenayah dan cara mencegahnya, penyiasatan jenayah, penjara,
368
369 Sebab-sebab berlakunya jenayah dan salah asuhan)

Persatuan (pertubuhan yang ditubuhkan untuk tujuan
persaudaraan atau

Untuk kepentingan bersama, termasuk kongsi gelap)

Kelab-Kelab am

Termasuk kesatuan sosial dan pelajaran

Insurans, skim pencen
Pertubuhan belia

MODUL PSS 15

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

380 Perdagangan, perniagaan dalam dan luar negeri

383 Kelaskan di sini dasar tarif

384 Perhubungan pos

385 Kelaskan mengumpul setem di 769.56
386
Sistem perhubungan yang lain, Telekom
387
387.7 Kelaskan di sini radio, perhubungan satelit, isyarat
Kelaskan kejuruteraan perhubungan di 621.38

Pengangkutan keretapi
Pengangkutan jalan air di kawasan pedalaman

Kelaskan di sini pengangkutan melalui sungai dan feri

Pengangkutan laut
Kelaskan di sini kapal-kapal, pelabuhan, perkapalan dagang

Pengangkutan udara

MODUL PSS 16

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

411 400 BAHASA
420
421 Asal-usul tulisan
423 termasuk abjad, ideograf
kelaskan pengajaran Jawi di 499.1
425
427 Bahasa Inggeris
428 Termasuk etimologi
Kelaskan di sini karya lengkap
428.6
Kod-kod tulisan dan tulisan Bahasa Inggeris standard
termasuk sebutan dan ejaan

Kamus

Kelaskan kamus bersajak di 808.1

Tatabahasa
Bahasa Inggeris bukan standard, loghat
Penggunaan Bahasa Inggeris standard

Kelaskan di sini buku teks untuk mengajar
Bahasa Inggeris standard termasuk karya yang

Menggunakan pandang dengar tutur.

Buku bacaan

MODUL PSS 17

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

499.28 Bahasa Malaysia
499.2801 Falsafah,teori prinsip sains, perkaedahan metodologi, prinsip
psikologi
499.2802 Serbaneka. penerbitan berjudul, ilustrasi dan model karya untuk
penggunaan/khas Buku panduan organisasi dan
499.2803 tokoh,teknik,tatacara,prosedur
499.2804 alat,bahan.
499.2805 Kamus, ensiklopedia, konkordans
499.2806 Bidang khas, penggunaan umum
499.2807 Penerbitan berkala(Majalah jurnal)
499.281 Organisasi
499.282 Pengajaran dan pembelajaran
499.283 Kod pertukaran, bentuk baku
499.285 Etimologi, bentuk baku
499.287 Kamus, bentuk baku
499.288 Sistem struktur(tatabahasa/nahu), bentuk baku
Bentuk bahasa tidak baku
Penggunaan baku bahasa( gunaan, preskriptif. linguistik, perkataan,
pendekatan struktur dan ungkapan, pendekatan bahasa-audio dan
ungkapan
membaca, pembaca

MODUL PSS 18

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

502 500 SAINS TULEN

503 Teknik, radas, alatan, bahan-bahan
508
509 Kelaskan di sini panduan makmal, projek dan
510
Percubaan sains, teropong halus
511 Ensiklopedia dan kamus sains
511.9 Koleksi karya mengenai pengembaraan, kajian
512
513 Kelaskan di sini penerokaan sains
515 Sejarah Sains
Ilmu Hisab

Kelaskan di sini mister hitung

Karya am
Kelaskan di sini ilmu mantik hisab, graf-graf,
Model hisab

Buku-buku teks Ilmu Hisab Moden
Kelaskan karya mengenai aspek tertentu Ilmu Hisab
Moden mengikut perkaranya

Algebra
Kelaskan di sini lagarisam

Kira-kira
Kelaskan di sini dekak-dekak

Analisis

MODUL PSS 19

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

520 Astronomi dan Sains yang berkaitan
521 Teori astronomi dan kajidaya jumantara
522
termasuk graviti
523 Astronomi spiar dan astronomi amali
523.1
termasuk kaedah dan alat
525
526 Kelaskan di sini balaicerap, teropong jauh.

527 Astronomi keperihalan
529 Kelaskan di sini asal-usul dunia, bimasakti,
Bintang komet

Cekera-suria

Kelaskan di sini matahari, bulan, planet, gerhana

Bumi
Termasuk orbit, pasang-surut, bentuk, jirim

Geografi hisab

Termasuk kajian, geodetik, pemetaan

Pemaliman jamantara (menentukan kedudukan geografi dan
arahnya berdasarkan kepada pemerhatian jamantara
Kajiwaktu

MODUL PSS 20

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

532 Kajidaya bendalir
533 Kajidaya gas
534 Bunyi
535 Kajioptik
536 Haba
537 Eletrik dan elektronik
538 Kemagnetan
539 Fizik moden

540 Termasuk fizik molikul, atom dan nuklear
540.1 Kimia dan sains yang berkaitan
541 Teori awal
Kimia fizik dan teori
541.9
542 Kelaskan di sini teori kajidaya dan haba
543 Beretikaan dan hukum beretika
544 Makmal, radas, alatan, panduan, percubaan
545 Kimia analisis. Analisis umum
546 Analisis kualiti
547 Analisis kuantiti
548 Kimia tak organik
549 Kimia organik
Kajihablur
550 Kajigalian (Kejadian, perihal, pengelasan, penentuan
551
Unsur-unsur semulajadi dan sebatian jadi sebatian yang
terjadi melalui proses tak organik)
Termasuk emas, permata, bijih dan lain-lain
Sains bumi dan dunia lain
Geologi fizikal dan dinamik
Termasuk gunung berapi, gempa bumi, luluhawa,
Kejadian pulau, gua dan lain-lain.
Kelaskan di sini geofizik, kimia bumi, kaji bentuk bumi

MODUL PSS 21

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

551.5 Kajicuaca
Kelaskan di sini kaji dan cuaca
552
555 Kajibatu-batan
560 Geologi
Kajifosil, tumbuhan dan bintang fosil
570
572 Kelaskan di sini dinosaur dan bintang pra-sejarah
Sains hayat
574 Ras manusia (etmologi)

575 Termasuk manusia pra-sejarah, kesan persekitaran
576 terhadap Bentuk badan, pewarnaan kulit, ukuran

579 Kelaskan kajipurba di 913; karya lengkap mengenai
580 Kajimanusia di 301.2
Kajihayat
581 Kelaskan di sini kajihayat laut, ilmu kejadian
581.9595 Ubahansur, kajibaka dan keturunan
582 Kajihayat mikro
583 Kelaskan penggunaan teropong halus di 502
Pengumpulan dan pengawitan contoh kajihayat
586 Sains tumbuhan
Kelaskan di sini berbarium, bahan pameran, kebun
589 Kajitumbuhan
589.9 Kajitumbuhan (kajitugas organ, kajialam, patologi tumbuhan)
Tumbuhan di Malaysia
Tumbuhan berbiji
Tumbuhan berbunga
Termasuk dua kotilidan, sekotilidan
Tumbuhan tak berbiji
Kelaskan di sini paku-pakis, lumut
Kulat, rumput laut, cendawan, rumpair
Kajikuman

MODUL PSS 22

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

590 Sains haiwan
Kelaskan di sini zoo (taman binatang)
591
Kajihaiwan (kajitugas organ, kajialam, petologi binatang)
591.5 Termasuk jenis binatang yang jarang terdapat dan
591.9595 akan atau sudah pupus.
592
593 Tabiat dan kelakuan binatang
Binatang-binatang di Malaysia
594 Haiwan invertabrata
595 Benda hidup di laut

595.3 Termasuk bunga karang, ampai-ampai, batu karang
Kelaskan karya lengkap kajihayat laut di 574
595.7 Karang, mollus
595.78 Haiwan invertabrata yang lain
596 Kelaskan di sini cacing, lebah-lebah, kala,
597 Halipan, sengkenit
597.6 Krustasia dan jenis yang berkaitan
termasuk udang, ketam, udang kara
598 Serangga
Rama-rama
598.1 Haiwan vertabrata
Ikan
Haiwan dua alam
Termasuk katak, katak puru, salamander
Reptilia dan burung
Kelaskan di sini karya lengkap mengenai semua jenis
reptilia dan burung termasuk memerhatikan burung
Haiwan reptilia
Misalnya ular, penyu, buaya

MODUL PSS 23

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

598.2 Burung
599 Mamalia

599.2 Kelaskan kajibina tubuh manusia di 611
599.5 Kangaru, kula dan lain haiwan kandung
Mamalia laut

Kelaskan di sini paus, lumba-lumba

MODUL PSS 24

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

604.2 600 TEKNOLOGI
608
609 Lukisan teknik dan sawat
610 Perihal rekaan dan patennya
610.7 Sejarah teknologi dan rekacipta
611 Sains perubatan
612 Amalan kejururawatan

613 Kelaskan di sini kajian perubatan
613.4 Kajibina tubuh manusia, kajisel, kajihayat tisu
613.9
614 (Kajian dan perihal bahagian dan alat tubuh manusia)
Kajitugas organ manusia
614.8
(tugas sistem dan alat tubuh manusia)
termasuk pengaliran, pernafasan, proses ungkaibina,
pembiakan dan sistem saraf. Kelaskan di sini karya
lengkap mengenai kajibina tubuh dan kajitugas organ
Ilmu Kesihatan
kebersihan diri
Kelaskan di sini menjaga diri
Pendidikan jantina
Termasuk perancangan keluarga
Kesihatan awam
Termasuk pendaftaran dan pengesahan (kelahiran dan
kematian) merebaknya penyakit, kawalan penyakit,
kajiwabak, kebersihan persekitaran
Keselamatan melalui undang-undang, pemeriksaan dan
sebagainya
Kelaskan di sini pertolongan cemas, operasi menyelamat,
sebab Berlakunya serta pencegahan kebakaran dan
kemalangan

MODUL PSS 25

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

615 Farmakologi dan ilmu rawatan
Termasuk dadah, farmasi amali (persediaan dan
616 pembahagian Ubat), sistem dan cara mengubat.
617 Kelaskan di sini akupunktur (accupuncture)
620
Penyakit
621 Termasuk sebab-sebabnya, kesan, penentuan penyakit,
Ramalan sakit, rawatan, kelaskan di sini radiologi
621.3
621.38 Pembedahan dan topik yang berkaitan
621.4 Kejuruteraan

Termasuk teknologi, zarah halus, kejuruteraan sistem
Kelaskan di sini bunyi, getaran, mekanik, bahan-bahan
Kejuruteraan, sifat dan ujian, model kejuruteraan
Fizik gunaan
(Kejuruteraan mekanik, jentera elektrik, elektronik,
eletromognet haba, cahaya, nuklier)
Kelaskan di sini kejuruteraan stim, kilang dan mesin,
teknologi
Kuasa hidaraul, kipas penghambus, pam
Kejuruteraan elektrik, eletromagnet
Kelaskan di sini laser
Kejuruteraan elektronik dan perhubungan
Kelaskan di sini elektronik mikro, sonar, satelit
Rakaman, sistem siaraya, radar, radio, telekom
enjin motor dan loji tenaga janakuasa, kajidaya
Gerak haba gunaan
Kelaskan di sini enjin pembakaran dalam dan luar
Tarbin gas, roket dan disel, motor udara dan elektrik, loji
Tenaga suria dan nukliar

MODUL PSS 26

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

621.5 Kejuruteraan mumat, hampagas dan suhu rendah
621.9 Alat dan perkakas tiruan

622 (alat mesin, mumat, tenaga rekabentuk, binaan,
623 pemasangan, senggaraan, pembaikan dan kendalian)
624 Kejuruteraan melombong
625 Kejuruteraan tentera darat dan laut, kemahiran belayar
625.7 Kejuruteraan awam
627 Kelaskan di sini jambatan terowong
Kejuruteraan keretapi
627.7 Kelaskan di sini kereta kebal, keretapi bukit, monoril
Kejuruteraan jalan dan lebuhraya
628 Kelaskan aspek ekonomi di 388
Kejuruteraan hidraul
629 Termasuk jalan air di pedalaman, terusan, empangan,
629.1 kolam air Pelabuhan, jeti
629.2 Kelaskan di sini kawalan banjir, saliran, pengaliran
Gerakan salam
Termasuk penyelamatan, penyelidikan, pengorekan,
Peletupan, penggerudian
Kejuruteraan kebersihan dan bandar
Termasuk bekalan air, lupusan tumbuhan dan sampah
sarap Pencemaran dan kebersihan perusahaan.
Cawangan kejuruteraan yang lain Termasuk hoverkraf
automasi (kejuruteraan kawalan automatik)
Kejuruteraan kajiterbang, kajiterbang
Kenderaan darat bermotor dan basikal
Termasuk rekabentuk, bahan, binaan, ujian,
Kendalian, pemeliharaan, pembaikan.
Keselamatan, latihan memandu

MODUL PSS 27

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

629.4 Kajiangkasa
630 Pertanian
631 Teknik, radas, perkakas, bahan pertanian

632 Termasuk pungaran tanah, memungut hasil,
633 Saliran, pengaliran, baja, penyuburan tanah.
Kerosakan, penyakit, perosak tumbuhan
633.1 Pokok tanaman
633.8 Termasuk bijirin, tanaman makanan ternak, tanaman tebu
634 Rempah-rempah, tanaman perusahan. Kelaskan di sini
Sagu, ubi kayu, teh, kopi, tembakau
634.9 Padi
635 Pokok getah, kelapa sawit
Dusun, buah-buahan, perhutanan
635.9 Termasuk semua jenis buah-buahan dan kacang, karya
636 Kelaskan di sini buah-buahan jenis limau, nanas, pisang
Kelapa, buah gajus
Perhutanan
Tanaman kebun
Termasuk berkebun pasar. Kelaskan di sini keledek, sayur-
sayuran Daun, timun, kacang tanah, herba, cendawan.
Bunga dan tumbuhan hiasan
Kelaskan gubahan di 745.92
Ternakan
Termasuk ilmu haiwan. Kelaskan di sini kuda, kambing
Ayam, itik, babi, binatang didik

MODUL PSS 28

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

637 Tenusu dan teknologi yang berkaitan
Termasuk pengeluaran telur
638
Pemeliharaan serangga
639 Kelaskan di sini perusahan lebah dan ulat sutera
640
640.42 Perusahaan ikan. Perikanan
641 Seni dan sains rumahtangga
641.1 Kewangan rumahtangga
641.4 Makanan
641.5 Pemakanan
642 Makanan yang dijeruk
Masakan, resipi dan cara-caranya
643 Penghidangan makanan

644 Kelaskan di sini sajian makanan
Rumah dan alatnya
645
646 Termasuk pemilihan dan pengubahsuaian
Alat kegunaan rumahtangga
647
648 Termasuk keperihalan, pemilihan, penggunaan,
Pembaikan sistem dan perkakas.
649 Perlengkapan rumahtangga
650 Jahitan, pakaian, mengemas badan
651 Kelaskan di sini fesyen
Pengurusan rumahtangga
Kebersihan rumahtngga
Kelaskan di sini dobi-mendobi, membersihkan rumah,
Simpanan, kawalan perosak
Pemeliharaan kanak-kanak. Rawatan rumahtangga
Perkhidmatan pengurusan
Perkhidmatan pejabat
Termasuk perkakas, bekalan, penyusunan, urusan
Rekod, surat-menyurat, perhubungan, penggunaan
Komputer dalam perniagaan dan memproses data

MODUL PSS 29

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

652 Proses perhubungan bertulis
Termasuk taip-menaip, tulisan tangan,
653 tulisan rahsia
657
658 Trengkas
658.1 Perakaunan
658.2
658.5 Kelaskan di sini tatabuku
658.8 Pentadbiran am
659 Penyusunan dan kewangan
660
Kelaskan di sini belanjawan
663 Pengurusan kakitangan
664 Pengurusan pengeluaran
Pengurusan agihan
655
666 Kelaskan di sini pemasaran, ilmu jualan
Pengiklanan dan perhubungan awam
Teknologi kimia dan perkara berkaitan (kejuruteraan kimia)

Termasuk kimia, perusahaan bahan letupan,
Bahanapi, cat plastik, solek, pelekat.
Kelaskan di sini macis, arang kayu, sabun, wangi-wangian.
Teknologi makanan
Kelaskan di sini koko, kopi, teh
Teknologi makanan
(persediaan perdagangan, pengawitan dan pembungkusan
hasil yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan)
Minyak, lemak, lilin, gas perusahan
Termasuk minyak sapi, kelapa sawit, minyak galian, petrol
Teknologi tembikar dan ilmu yang berkaitan
Kelaskan di sini tembikar, bata, simen, kaca

MODUL PSS 30

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

669 Kajilogam (logam, pencalogam, besi buruk)
669.6 Timah
670
Kelaskan di sini pewter
674 Hasil perusahaan kilang
676
677 (perancangan, rekabentuk, pembuatan)
678 Kelaskan di sini kulit, gading, hamparan penyapu, cerut
Teknologi yang menggunakan balak, gabus, kayu
680 Teknologi palpa dan kertas
Teknologi fiber dan fibrik
681 Getah dan hasil kenyal yang lain
684 Kelaskan di sini getah asli dan tiruan, getah cair,
plastik kenyal
686 Hasil-hasil perusahaan kilang yang lain
Termasuk barang-barang besi, perabot, barang-barang,
690 modal, permata, pakaian, perkakas sukan. Kelaskan di sini
kunci, pakaian, kasut, barang-barang permainan.
Jentera jitu
Termasuk komputer, jam, alat optik
Bengkel rumahtangga
Kelaskan di sini projek seni perusahan, pertukangan,
Kayu, kerjalogam
Percetakan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan
Termasuk penjilidan buku, salinan foto
Kelaskan penerbitan di 070.5
Bangunan
(rancangan analisis, kejuruteraan, rekabentuk,
binaan, selenggaraan, pembaikan)

MODUL PSS 31

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

693 Binaan batu, kerjabatu, logam, dsb
694 Binaan kayu (bangunan)
696.1 Pertukangan paip
697.8 Penggantian udara dan pendingin hawa
698 Kemasan butirjelas

Termasuk penggunaan cat, gadang, kertas dinding

MODUL PSS 32

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

700 KESENIAN

703 Kamus dan ensiklopedia kesenian
708 Balai senilukis, muzium, koleksi sendiri
709 Sejarah kesenian
710 Kesenian bandaran dan pandangan darat
711 Perancangan bandaran

712 Kelaskan di sini UDA
720 Rekabentuk* senitaman
730 Senibina
Arca
736
Kelaskan di sini membuat model tanah liat
736.98 Mengukir dan ukiran
737
738 Termasuk kayu, batu, gading, permata
Melipatkan kertas
739 Kajiduit. Duit
Seni tembikar
740
741 Kelaskan di sini pasu, porcelain
Kerja senilogam
741.5
741.6 Termasuk kerjalogam bernilai, pertukangan emas
745 Lukisan. Seni hiasan dan seni yang kurang penting
Lukisan
745.2
745.5 Kelaskan lukisan teknik di 604.2
745.5.1 Kartun
Ilustrasi (seni perdagangan)
Seni hiasan

Kelaskan di sini mosaik dan lukisan dinding
Seni dan rekabentuk perusahaan
Pertukangan tangan
Penghurufan (hiasan)

Termasuk rekabentuk lambang

MODUL PSS 33

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

745 Seni dan pertukangan tangan kain
Kelaskan di sini jahitan, menganyam, permaidani, tikar
746.6
746 Batik. Cap blok dan cetakan saring sutera
747 Hiasan dalam
748 Kaca hiasan
749 Perabot Antik
752 Mencat dan catan
759
760 Warna
769.56 Sejarah dan kritikan lukisan cat
770 Seni grafik, seni cetak dan cetakan turisan
771 Mengumpul setem
Senifoto dan gambar foto
778.2 Radas, perkakas, bahan

778.5 Kelaskan di sini teknik bilik gelap
Tayangan foto
780
780.3 Termasuk gelansar filem, jalur filem
782 Senifoto wayang gambar dan televisyen

783 Kelaskan kejuruteraan televisyen di 621.38
784 Muzik
Kamus muzik dan ahli muzik
784.1 Muzik drama dan pementasan drama muzik
784.4
785 Kelaskan di sini opera
Muzik suci
786 Muzik vokal, suara, lagu

Kelaskan di sini karya lengkap
Koir dan nyayian lapis
Lagu rakyat
Kumpulan muzik instrumental dan muziknya

Kelaskan di sini orkestra, pancaragam, muzik kamar
Alat-alat muzik dan muziknya

Termasuk alat papan nada, alatali, alat tiup, alat genderang

MODUL PSS 34

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

790 Seni hiburan dan lakonan
Misalnya hobi, hiburan untuk golongan tertentu termasuk
791 kanak-kanak, orang cacat anggota

792 Hiburan awam
792.8 Termasuk pertunjukan binatang, wayang gambar, radio,
793 televisyen
793.2 Kelaskan di sini wayang kulit, laga lembu, sabung ayam
793.3
793.7 Pementasan
793.8 Kelaskan di sini berlakon, taridra
794
794.1 Bele (Ballet)
794.6 Permainan dan hiburan dalam
795 Majlis jamuan
796 Tarian

796.06 Kelaskan di sini tarian rakyat
796.1 Permainan teka-teki

Kelaskan di sini teka, silangkata, permainan hisab
Pertunjukan silap mata

Kelaskan di sini ventrilokuisma
Permainan dalam jenis kemahiran
Catur
Boling
Permainan adu nasib

Misalnya permainan terup
Sukan dan permainan luar

Termasuk tunjuk ajar secara am
Kelaskan di sini tunjuk ajar permainan tertentu mengikut
perkaranya
Pertubuhan sukan
Permainan pelbagai
Kelaskan di sini permainan nyanyian dan tarian, permainan
kanak-kanak

MODUL PSS 35

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

796.15 Permainan wau
796.16 Permainan gasing
796.21 Main kasut roda
796.32 Bola jaring, bola keranjang, bola tampar dan lain-lain
796.33 Bola sepak, ragbi, bola sepak amerika dan lain-lain

796.34 Kelaskan di sini sepak takraw
796.35 Ping-pong, tenis, badminton dan lain-lain
796.4 Golf, polo, hoki, besbol dan lain-lain
796.42 Olahraga dan gimnastik
796.48 Belapan dan padang
Pertandingan antarabangsa
796.5
Kelaskan di sini sukan olimpik, SEA
796.6 Kehidupan luar
796.72
796.7 Kelaskan di sini hiking, perkhemahan, mendaki gunung
Berbasikal
797
797.1 Perlumbaan bermotor
Sukan bertempur
797.2
Kelaskan di sini bersilat, bertinju, gusti, judo, karate dan
797.5 lain-lain
Sukan air dan udara
798 Berperahu
Termasuk perlumbahan dan pesta laut
798.1 Kelaskan di sini lumba jalur, perahu layar, gelongsor air
799.2 Berenang
799.3 Misalnya terjun, polo air, selam skuba
Terbang
Kelaskan di sini perlumbaan terbang, gelongsor, terjun
udara (terjun payung)
Sukan kuda
Perlumbaan kuda dan binatang lain
Mengail (sebagai hiburan)
Memburu
Menembak sasaran, memanah

MODUL PSS 36

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

808 800 KESUSTERAAN

808.66 Teknik perhubungan lisan dan tulisan retorik. Kelaskan di sini
karang- mengarang, suntingan, penulisan untuk radio dan
808.67 televisyen
808.1 Mengarang perkara teknik termasuk mengarang untuk tujuan
808.2 perniagaan dan penyelidikan.
808.3 Mengarang untuk kanak-kanak
808.4 Mengarang puisi. Kelaskan di sini kamus bersajak
808.5 Mengarang drama
Mengarang fiksyen
808.6 Mengarang esei
808.7 Teknik ucapan (suara, gaya, gerak geri) Kelaskan di sini
808.8 berpidato, berbahas, cakapan bersama, bercerita
808.88 Surat menyurat
820 Mengarang sindiran dan humor
Koleksi karya kesusasteraan yang lebih dari satu bentuk
820.8 Buku petikan kata, perupamaan
821 Sastera Inggeris. Kelaskan di sini sejarah, keperihalan, huraian,
822 kritikal mengenai sastera Inggeris pada amnya atau mengenai
822.3 lebih satu bentuk sasteranya.
823 Koleksi karya sastera Inggeris lebih dari satu bentuk
Puisi Inggeris
824 Drama Inggeris
825 William Shakepeare (karya oleh dan mengenainya)
826 Sejarah dan fiksyen Inggeris. Kelaskan di sini karya fiksyen
berasingan mengikut pengarangnya dan disusun menurut abjad
Esei Inggeris
Pidato Inggeris
Surat Inggeris

MODUL PSS 37

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

827 Sindiran dan humor Inggeris
828 Lain-lain jenis bentuk karya Inggeris yang tidak dikhaskan
nombornya
828 Sastera Inggeris (Anglo-saxon)
890 Sastera dalam lain bahasa yang tidak dikhaskan nombornya
891 Sastera Hindi, Punjabi
894 Sastera Tamil, Telugu
895 Sastera Cina
899.28 Kesusasteraan Melayu
899.2801 Falsafah dan teori
899.2802 Pelbagai
899.2803 Kamus, ensiklopedia
899.2804 Aspek bidang khusus
899.2805 Majalah
899.2807 Pengajaran dan pembelajaran
899.2808 Koleksi, karya sastera
899.2809 Sejarah, butiran penilaian dan kritik
899.281 Puisi
899.282 Drama
899.283 Fiksyen
899.284 Esei
889.285 Pertuturan
899.288 Pelbagai penulisan

MODUL PSS 38

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

900 SEJARAH DAN GEOGRAFI AM

901 Falsafah dan teori Sejarah am
909 Sejarah dunia. Kelaskan di sini tamadun

910 Kelaskan Falsafah dan teori sejarah dan kaedahnya di 901
Geografi dan perjalanan am. Kelaskan di sini karya lengkap geografi
910.1 dan geografi fizikal.
910.3 Geografi tropikal. Kelaskan di sini geografi ekonomi
910.4 Gazetir, kamus geografi
912 Cerita perjalanan. Kelaskan di sini pelayaran dan kembaraan benar
913 Atlas, Peta, Glob. Kelaskan di sini pemetaan di 526
914 – 919 Arkeologi (geografi dunia purba)
Geografi dan perjalanan di tempat-tempat tertentu (cari nama negeri
920 atau daerah di senarai sejarah (940 – 999 ) dan gunakan nombor
920.3 yang sesuai di ruangan sebelah kanan untuk geografi)
921 Biografi am
929 Kamus biografi
930 Biografi individu (disusun menurut abjad nama orang yang ditulis)
931 – 939 Salasilah, nama, lambang, bendera
Sejarah am untuk dunia purba tahun masihi 500
931 Sejarah purba tempat-tempat tertentu (jika perlu) kelaskan di
932 bahagian sejarah moden mengikut tempat-tempat tertentu
933 China hingga tahun masihi 420
934 Mesir hingga tahun masihi 640
935 Palestin hingga tahun masihi 70
India hingga tahun masihi 647
936 Mesopotamia dan Dataran Tinggi Iran hingga tahun masihi 642 (Asia
Barat, Assyria, Babylonia, Parsi)
Eropah Utara dan barat Semenanjung Itali

MODUL PSS 39

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

937 Semenanjung Itali dan wilayah-wilayah berhampiran hingga tahun masihi 476
938 Yunani hingga tahun masihi 323
939 Lain-lain bahagian dunia purba hingga kira-kira tahun masihi 640 (Abyssinia,
Carthage, Numidia, Phoenicia)
940 – 999 Sejarah dunia moden (Gunakan nombor di ruangan sebelah kiri untuk sejarah.
Nombor di sebelah kanan untuk geografi)
940 Eropah
940.3 Perang dunia I
940.53 Perang dunia II
940.54 Penghujung abad 20
941 United Kingdom, Great Britain, Scotland, Ireland, Northern Ireland, England,
Wales
943 Jerman – Republik Demokratik, Republik Persekutuan
943.6 Austria
943.7 Czeckoslavia
943.8 Poland
943.9 Hungary
944 Perancis – Monaco
945 Itali – Holy See, Malta, San Merino
946 Sepanyol – Andora
946.9 Portugis
947 Rusia – Armenia, Azerbaijan, Byelorusia, Estonia, Georgia, Karelo-Finish SSR,
Latvia, Lithuania, Moldavia, Russian SSR, Ukaraine
947.1 Finland
948 Scandinavia
948.1 Norway
948.5 Sweden
948.9 Denmark
949.1 Iceland
949.2 Belanda, Holland
949.3 Belgium – Luxemberg
949.4 Switzerland
949.5 Yunani

MODUL PSS 40

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

949.6 Semenanjung Balkan – Albania
949.7 Yugoslavia – Bulgaria
949.8 Rumania
949.9 Pulau-pulau Laut Aegean, Crete
950 Asia
951 China- Hong Kong, Macao, Mongolia, Tibet, Taiwan
951.9 Korea
952 Jepun
953 Semenanjung Arab dan daerah-daerah berhampiran – Bahrain,
Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates, Abu Dhabi, Ajman,
953.8 Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Umm Al Quiman,
954 Yemen Arab Rep.
954.9 Arab Saudi
954.92 Asia Selatan – India, Bhutan, Pulau Maldive, Nepal, Sikkim
954.93 Pakistan
955 Bangladesh
956 Sri Lanka
956.1 Iran
956.7 Asia Barat, Timur Tengah
956.9 Turki – Cyprus
956.91 Iraq
956.92 Mediterranean Timur
956.94 Syria
956.95 Lebanon
957
958 Palestine - Israel
Jordan
958.1 Siberia
Asia Tengah – Kazakhstan, Kirghizia, Tadzhikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan
Afganistan

MODUL PSS 41

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

959 Asia Tenggara
959.1 Burma
959.3 Thailand
959.4 Laos
959.5 Malaysia
959.503 Sejarah lama dan moden hingga 1945
959.5031 Sejarah awal hingga 1800
959.5032 Sejarah moden 1800 – 1946
959.504 Pertengahan abad ke 20, 1946 – 1963
959.505 Persekutuan, 1963
959.5051 Perdana Menteri, Tun Abdul Rahman Putra, 1963 – 1970 termasuk
konfrontasi Indonesia
959.5052 Perdana Menteri, Tun Abdul Razak Hussein, 1971 – 1976
959.5053 Perdana Menteri, Datuk Hussein Onn, 1976 – 1981
959.5054 Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamed, 1981 –
959. 5102 Dari zaman hingga 1511 termasuk kesultanan Kerajaan Melaka
959.5103 Negeri-negeri Melayu dan kuasa luar 1511 – 1867 termasuk
pengaruh Siam
959.51031 Zaman lama, 1511 – 1786
959.51032 Zaman pertengahan, 1986 – 1867
959.5104 Negeri-negeri Melayu dan Britain, 1967 – 1942 termasuk Negeri-
negeri Selat, Persekutuan Tanah Melayu, Negeri-negeri Melayu
959.5105 Tidak Bersekutu.
959.5106 Zaman pemerintahan Jepun 1942 – 1945
Pemerintahan British 1945 –1957. Kelaskan di sini Malayan Union,
959.5107 1946: Darurat 1948 –1960
959.5108 Persekutuan Tanah Melayu, 1957 –1963
Persekutuan Malaysia, 1963

MODUL PSS 42

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

959.52 Semenanjung Malaysia

959.521 Pantai Barat Semenanjung Malaysia

959.5211 Perlis

959.5212 Kedah

Kelas di sini Pulau Langkawi

959.5213 Pulau nang (penang). Termasuk Seberang Perai (Province

Wellesley)

959.5214 Perak. Kelaskan di sini Pulau Pangkor

959.5215 Selangor

959.5216 Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur)

959.5217 Negeri Sembilan

959.5218 Melaka (malacca)

959.5219 Johor (Johore)

959.522 Pantai Timur, Semenanjung Malaysia

959.5221 Kelantan

959.5222 Terengganu

959.5223 Pahang. Kelaskan di sini Pulau Tioman

959.53 Sabah

959.54 Sarawak

959.55 Brunei Darussalam

959.57 Singapura

959.6 Kampuchea

959.7 Vietnam

959.8 Indonesia. Kelaskan di sini karya lengkap mengenai kepulauan

Melayu- Bali, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Irian Jaya

959.9 Filipina

960 Afrika

961 Afrika Utara

961.1 Tunisia

961.2 Libya

961.1 Libya
Negeri-negeri Lembah Nil (Mesir)
962 Sudan
962.4

MODUL PSS 43

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

962 Negeri-Negeri Lembah Nil (Mesir)
963 Habsyah
965 Magribi dan Pulau-pualau Pantai
965 Algeria
966 Afrika Barat dan Pulau-pulau Pantai – Cape Varde Island,
Dahomey, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Hissau, Ivory Coast,
967 Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria/Biafra, Senegal
Afrika Tengah dan Pulau-pulau Pantai- Afara Insas (French),
968 Angola, Burandi, Cameroon, Central African Rep., Chad, Congo,
Equatorial Guinea, Gabon, Kenya, Mozambique, Somalia,
969 Tasmania, Uganda, Zaire
969.1 Afrika Selatan – Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Rep. Of
970 South Africa, Rhodesia, Swaziland, Zambia
971 Pulau-pulau Lautan Hindi Selatan – Comorro Islands, Mauritius
972 Rep. Malagasy
Amerika Utara. Kelaskan di sini Eskino, Amerika Indian
972.9 Kanada
Amerika Tengah – Mexico, Belize, Costa Rica, Guatamela,
973 Honduras, Nicaragua, El Salvador
980 Hindi Barat – Antigua, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominian
981 Rep., Haiti, Jamaica, Monsterrat, Netheland Antilles, Puerto Rico,
982 Trinidad dan Tobago
983 Amerika Syarikat
984 Amerika Selatan. Kelaskan di sini orang asli di Amerika Selatan
985 Brazil
986.1 Argentina
Chile
Bolivia
Peru
Columbia

MODUL PSS 44

NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY

986.2 Panama
986.6 Ecuador
987 Venezuela
988 Guianas – Guyana (British Guiana), Guyane (French Guiana),
Surinam (Dutch Guiana)
989.2 Paraguay
989.5 Uruguay
990 Lain-lain bahagian dunia
993 – 996 Pulau-pulau Lautan Pasifik
993 New Zealand – Melanesia, Fiji, New Caledonia
994 Australia – Tasmania
995 New Guinea- Papua New Guinea, West Irian
996 Polynesia – French Polynesia (Tahiti), Nauru, Samoa, Tonga,
Western Semoa
996.9 Hawaii
997 Pulau-pulau Lau Atlantik
998 Pulau-pulau Artik
999 Dunia-dunia selain dari bumi kita

NOTA Nombor untuk negara/negeri di atas adalah untuk aspek Sejarah. Bagi aspek
Geografi maka perlu tambahkan angka 1 selepas angka 9 yang pertama

CONTOH

940 Sejarah Eropah 914 Geografi Eropah
959 Sejarah Tenggara Asia 915.9 Geografi Asia Tenggera
959.5 Sejarah Malaysia 915.95 Geografi Sabah
959.53 Sejarah Sabah 915.953 Geografi Sabah
959.8 Sejarah Indonesia 915.98 Geografi Indonesia
960 Sejarah Afrika 916 Geografi Afrika

MODUL PSS 45


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SLIDE KELAS 2RK SMK SLIM PDF
Next Book
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562