The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BAB 15 PEMBIAKAN,PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN MANUSIA DAN HAIWAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azizahafiqah14, 2021-10-13 04:14:15

BAB 15 PEMBIAKAN,PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN MANUSIA DAN HAIWAN

BAB 15 PEMBIAKAN,PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN MANUSIA DAN HAIWAN

BAB 15

PEMBIAKAN SEKS,
PERKEMBANGAN DAN
PERTUMBUHAN DALAM
MANUSIA DAN HAIWAN

Here starts
the lesson!

MS284

Isi kandungan 15.5

15.1 Pembentukan kembar

Sistem pembiakan manusia 15.6

15.2 Isu kesihatan

Gametogenesis manusia 15.7

15.3 Pertumbuhan dalam manusia
dan haiwan
Kitar haid

15.4

Perkembangan fetus manusia

15.1

SISTEM PEMBIAKAN
MANUSIA

MS286

Objektif
Pembelajaran

15.1.1

Mencirikan anatomi:
-Sistem pembiakan lelaki
-Sistem pembiakan
perempuan

Kesinambungan sesuatu proses adalah terjamin
dengan pertambahan populasi.
Melalui proses pembiakan seks atau aseks.
Pembiakan seks melibatkan penghasilan gamet
jantan dan gamet betina oleh individu yang telah
mencapai kematangan seks.
Proses ini dilengkapkan oleh Proses
Pensenyawaan kedua-dua gamet untuk
menghasilkan individu baharu.

15.2

GAMETOGENESIS
MANUSIA

MS288

Objektif 15.2.3
Pembelajaran
Mengenal pasti
15.2.1 struktur:
- Sperma
Mewajarkan keperluan - Folikel Graaf
gametogenesis
15.2.4
15.2.2
Membandingkan dan
Memerihalkan pembentukan gamet membezakan antara
- Spermatogenesis spermatogenesis dengan
- Oogenesis
oogenesis

GAMETOGENESIS

-Proses pembentukan sel pembiakan (GAMET)
-Berlaku di dalam gonad:
• testis bagi lelaki
• Ovari bagi perempuan
-Menghasilkan gamet yang bersifat
haploid(n-23)
-Apabila pensenyawaan berlaku, nukleus
sperma akan bercantum dengan nuklues ovum
di tiub falopio dan membentuk zigot yang
bersifat diploid(2n-46)

GAMETOGENESIS

TESTIS OVARI
SPEMATOGENESIS OOGENESIS

SPERMATOGENESIS

TESTIS
-Ialah proses pembentukan sperma

yang berlaku dalam tubul
seminiferus

OOGENESIS -Proses pembentukan oosit sekunder
atau gamet betina.
OVARI -Proses ini berlaku di dalam ovari.
-Bermula dalam ovari seorang
perempuan sebelum dilahirkan.

OOGENESIS

STRUKTUR -Mengandungi nukleus manakala
Sperma bahagian

Ekor -Tengah mengandungi banyak
mitokondrion yang menjana tenaga
untuk membantu sperma untuk
membantu sperma berenang ke tiub
Falopio bagi proses
pensenyawaan.

Tengah Kepala

STRUKTUR
Folikel graaf

● Oosit sukender ialah satu

sel besar yang dikelilingi
oleh selaput jeli dan sel-
sel folikel.

● Keseluruhan oosit sekunder

dan sel-sel folikel
membentuk folikel graaf.

PERBANDINGAN
ANTARA
SPERMATOGENESIS
DAN OOGENESIS

15.3

KITAR HAID

MS293

Objektif 15.3.3
Pembelajaran
Menyatakan maksud
15.3.1 sindrom prahaid dan
sindrom putus haid
Menganalisa perubahan aras
hormone yang terlibat semasa

kitar haid.

15.3.2

Menghubung kait perubahan aras
hormone yang terlibat semasa
kehamilan dan keguguran.

KITAR HAID

– Kitar haid melibatkan pembentukan oosit sekunder
dan perubahan ketebalan endometrium mengikut satu
kitaran.

– Dalam kitaran ini, endometrium menjadi lembut
dan tebal serta kaya dengan bekalan salur darah

– Ini adalah persediaan endometrium untuk
penempelan embrio

– Sekiranya persenyawaan tidak berlaku, oosit
sekunder akan mati dan endometrium akan terurai

– Ini menyebabkan pendarahan
iaitu haid.

FUNGSI
HORMON
DALAM
KITAR
HAID

Features of Mercury
the Topic
It’s the closest
planet to the Sun

Jupiter

It’s the biggest
planet

Mars

Mars is actually
a cold place

Features of Mercury
the Topic
It’s the closest
planet to the Sun

Jupiter

It’s the biggest
planet

Mars

Mars is actually
a cold place

Features of Mercury
the Topic
It’s the closest
planet to the Sun

Jupiter

It’s the biggest
planet

Mars

Mars is actually
a cold place

Features of It’s the closest
the Topic planet to the Sun

Jupiter

It’s the biggest
planet

Mars

Mars is actually
a cold place

PERANAN HORMON DALAM FSL dan LH tidak dirembeskan.
KEHAMILAN DAN Kitar haid dan Ovulasi tidak
KEGUGURAN berlaku.

Korpus luteum terus Keguguran akan berlaku jika
menghasilkan ESTROGEN DAN ketidakseimbangan hormon
PROGESTERON selama 3 hingga 4 progesterone dan estrogen.
bulan selepas kehamilan.
Penurunan aras progesteron
Selepas itu akan merosot dan menyebabkan pengecutan
penghasilan estrogen dan uterus. Akibatnya, keguguran
progesteron diambil alih oleh berlaku.
plasenta sehingga bayi
dilahirkan.

SINDROM PRA HAID SINDROM PUTUS HAID

Atau gejala sebelum kedatangan haid Berlaku dalam lingkungan usia 46-50
biasanya dialami antara 7 hingga 14 tahun apabla ovulasi dan haid terhenti
hari sebelum hari pertama haid. secara semula jadi.
Sindrom ini berlaku akibat
ketidakseimbangan aras estrogen dan Peningkatan usia menyebabkan estrogen
progesteron dalam kitar haid dan progesteron kurang dirembes akibat
berkurangan pengaruh rangsangan LH dan
FSH terhadap ovari.

Ovari akan berhenti menghasilkan ovum.
Dan zuriat tidak dapat dihasilkan.

Cepat marah, sakit Muram, cepat marah,
kepala, ketengangan tidak dapat tidur,

emosi, keletihan sering berpeluh

15.4

PERKEMBANGAN FETUS
MANUSIA

MS297

Objektif 15.4.3
Pembelajaran
Menerangkan hormone
15.4.1 gonadotrofin korion

Menghuraikan proses manusia
pensenyawaan dan
pembentukan zigot 15.4.4

15.4.2 Peranan plasenta dan tali
pusat
Menerangkan perkembangan
awal embrio sehingga 15.4.5
penempelan
Mewajarkan keperluan sistem
peredaran darah fetus dan
system peredaran darah ibu
yang berasingan

PROSES ● Diikuti dengan perubahan
PERSENYAWAAN
pada membran oosit sekunder
● Berlaku apabila salah satu yang menghalang penembusan
sperma lain
daripada berjuta-juta sperma
berjaya menembusi oosit ● Seterusnya, persenyawaan
sekunder dalam tiub falopio.
berlaku apabila nukleus
● Tetapi hanya beratus sahaja sperma bercantum dengan
nukleus ovum untuk
berjaya sampai ke oosit membentuk zigot diploid.
sekunder di tiub falopio.

PERKEMBANGAN AWAL ● Semasa menuruni tiub falopio
EMBRIO SEHINGGA
PENEMPELAN keuterus, zigot memBahagi berulang
kali secara mitosis

● Pembahagian sel yang pertama

membentuk embrio dua sel.

● Pembahagian sel yang berterusan

akhirnya membentuk morula

● Morula berkembang menjadi

blastosista

● Blastosista menempel pada

endometrium. Dikenali sebagai
penempelan.

● Terus berkembang menjadi embryo

PERANAN HORMON ● Fungsi:
GONADOTROFIN KORION
MANUSIA(HCG) Memastikan
korpus luteum
● Plasenta juga menghasilkan hormon terus berfungsi
untuk
HCG semasa kehamilan. menghasilkan
estrogen dan
● Aras hormon meningkat pada progesteron di
peringkat awal
peringkat awal kehamilan dan kehamilan.
bertambah sekali ganda setiap dua
atau tiga hari sepanjang empat ● Hormon boleh
minggu pertama.
dikesan dalam
air kencing ibu
hamil

PERANAN STRUKTUR ● TALI PUSAT:Tiub yang
PLASENTA DAN TALI
PUSAT DALAM mengandungi vena tali pusat
PERKEMBANGAN FETUS dan arteri tali pusat.

● Plasenta terbentuk daripada tisu ● VENA TALI PUSAT:mengangkut

endometrium ibu dan tisu embrio darah yang kaya dengan oksigen
dan nutrien dari plasenta ke
● Dihubungkan kepada fetus oleh tali fetus

pusat yang mempunyai salur darah ● ARTERI TALI PUSAT:megangkut
untuk mengangkut bahan-bahan masuk
dan keluar dari fetus. darah yang kaya dengan karbon
dioksida dan bahan buangan
bernitrogen seperti urea dari
fetus ke plasenta

PERANAN STRUKTUR
P● LPAlaSsEenNtaTtAerbDeAntNuk dTaAriLpaIda tisu
PUSAT DALAMendometrium ibu dan tisu embrio
PERKEMBANGAN FETUS● Dihubungkan kepada fetus oleh tali

pusat yang mempunyai salur darah
untuk mengangkut bahan-bahan masuk
dan keluar dari fetus.

● TALI PUSAT:Tiub yang mengandungi vena tali pusat dan arteri tali pusat.
● VENA TALI PUSAT:mengangkut darah yang kaya dengan oksigen dan nutrien dari

plasenta ke fetus

● ARTERI TALI PUSAT:megangkut darah yang kaya dengan karbon dioksida dan bahan

buangan bernitrogen seperti urea dari fetus ke plasenta

KEPENTINGAN ● PLASENTA: juga bertindak
PLASENTA
sebagai organ endokrin yang
● PLASENTA:Tapak pertukaran bahan merembes hormon semasa
kehamilan.
antara fetus dari ibu.
● Pada bulan ke-4 kehamilan,
● Glukosa, asid amino, hormon,
korpus luteum akan merosot dan
antibodi dan oksigen meresap dari tidak merembes progesteron
darah ibu kedalam kapilari darah lagi.
fetus.
● Plasenta menggantikan korpus
● Karbon dioksida dan bahan buangan
luteum dalam penghasilan
bernitrogen seperti urea meresap progesteron dan estrogen yang
dari kapilari darah fetus ke dalam diperlukan untuk mengekalkan
darah ibu. ketebalan endometrium.

SISTEM PEREDARAN ● Menghalang salur darah fetus
DARAH FETUS DAN
SISTEM PEREDARAN yang halus daripada pecah
DARAH IBU akibat tekanan darah ibu yang
tinggi.
● KEDUA-DUA darah ibu dan darah
● Menghalang pengaglutinan atau
fetus tidak bercampur kerana
dipisahkan oleh lapisan membran penggumpalan darah daripada
nipis. berlaku dalam fetus kerana
kumpulan darah fetus mungkin
● PENTING untuk: berbeza daripada kumpulan
darah ibu.
● Melindungi fetus daripada

sesetengah bahan kimia yang
berbahaya seperti toksin dan
bakteria yang boleh meresap masuk
kedalam darah fetus.

SISTEM PEREDARAN DARAH FETUS DAN SISTEM
PEREDARAN DARAH IBU

● TETAPI

● Tidak dapat menghalang resapan

seperti dadah atau
ubat,alkohol serta asap rokok
yang diambil oleh ibu.

● Virus seperti HIV dan rubela

juga dapat menembusi plasenta.

● Dan meresap ke dalam peredaran

darah fetus lalu menjejaskan
perkembangan fetus.

15.5

PEMBENTUKAN
KEMBAR

MS300

Objektif 15.5.3
Pembelajaran
Menghubung kait
15.5.1 pembahagian sel dengan

Memerihalkan proses pembentukan kembar
pembentukan kembar. siam

15.5.2

Membanding dan membezakan
antara kembar seiras dengan

kembar tak seiras

PROSES
PEMBENTUKAN
KEMBAR

Anak kembar merujuk kepada dua atau
lebih orang anak yang lahir melalui

satu kehamilan.

Jenis

Kembar kembar tak
seiras seiras

KEMBAR SEIRAS

KEMBAR TAK SEIRAS

PERBEZAAN ANTARA KEMBAR SEIRAS DENGAN
KEMBAR TAK SEIRAS

PEMBENTUKAN KEMBAR
SIAM

● Terbentuk apabila pembahagian

embrio dalam kembar seiras
berlaku secara tak lengkap.

● Walaupun dua fetus terbentuk

daripada embrio,namun ada
bahagian fizikal mereka yang
masih melekat bersama.

● Lazimnya, dada,abdomen atau

punggung.

● Mungkin berkongsi satu atau dua

organ dalaman.

PEMBENTUKAN KEMBAR ● Kebanyakan kembar siam
SIAM
mati sbelum dilahirkan
● Kehidupan pasangan kembar atau mempunyai jangka
hayat pendek selepas
siam agak sukar keranan dilahirkan.
sentiasa bersama.
● Kembar siam mungkin boleh
● Mereka juga tidak
dipisahkan melalui
mempunyai masa untuk pembedahan.
bersendirian.
● Walaubagaimanapun
● Pergerakan juga terbatas
,kejayaan pembedahan
disebabkan keadaan bergantung pada bahagian
fizikal mereka. yang terlekat dan juga
organ dalaman yang
dikongsi.

KEMBAR SIAM DIPISAHKAN

15.6

ISU KESIHATAN

MS302

Objektif 15.6.2
Pembelajaran
Berkomunikasi tentang
15.6.1 punca kemandulan manusia

Menyatakan maksud
kemandulan

KEMANDULAN

- Kemandulan berlaku apabila
pasangan suami dan isteri
tidak berupaya untuk
melahirkan anak.

- Keadaan ini mungkin berpunca
daripada suami atau isteri
atau kedua-duanya mandul.

KEMANDULAN LELAKI

- Kemandulan berlaku apabila
pasangan suami dan isteri
tidak berupaya untuk
melahirkan anak.

- Keadaan ini mungkin berpunca
daripada suami dan isteri atau
kedua-duanya mandul.


Click to View FlipBook Version