The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BAB 15 PEMBIAKAN,PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN MANUSIA DAN HAIWAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azizahafiqah14, 2021-10-13 04:14:15

BAB 15 PEMBIAKAN,PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN MANUSIA DAN HAIWAN

BAB 15 PEMBIAKAN,PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN MANUSIA DAN HAIWAN

KEMANDULAN LELAKI

KEMANDULAN PEREMPUAN

- Kemandulan berlaku apabila
pasangan suami dan isteri
tidak berupaya untuk
melahirkan anak.

- Keadaan ini mungkin berpunca
daripada suami dan isteri atau
kedua-duanya mandul.

KEMANDULAN PEREMPUAN

RAWATAN KEMANDULAN

• Ketidakseimbangan hormon bleh

dirawat menggunakan rawatan hormon.

• Tiub falopio yang tersumbat atau

saluran duktus sperma tersumbat boleh
dirawat melalui pembedahan.

• Kaedah persenyawaan IN VITRO(IVF)

boleh digunakan untuk perempuan yang
mengalami masalah tiub falopio.

• IN VITRO
(IVF)

15.7

PERTUMBUHAN DALAM
MANUSIA DAN HAIWAN

MS303

Objektif 15.7.3
Pembelajaran
Memerihalkan
15.7.1 pertumbuhan serangga

Menerangkan maksud 15.7.4
pertumbuhan organisme
Menganalisa fasa pertumbuhan
15.7.2 dalam lengkung pertumbuhan
sigmoid manusaia dan haiwan
Menentukan parameter
pertumbuhan manusia dan 15.7.5

haiwan Mencerakinkan lengkung
pertumbuhan berbentuk tangga

bagi haiwan berangka luar

PERTUMBUHAN ● Pertumbuhan organisma
ORGANISMA merupakan proses kekal
serta tidak berbalik
Proses kekal serta
tidak berbalik ● yang melibatkan
pertambahan bilangan
sel,saiz, isi padu dan
jisim badan organisma.

● Pertumbuhan juga
melibatkan pembezaan dan
pengkhususan sel serta
kerencaman bentuk dan
fungsi sel.

● Pertumbuhan organisma
penting untuk
perkembangan dan
kematangan sistem-sistem
badan.

MENGUKUR PERTUMBUHAN
MANUSIA DAN HAIWAN

PARAMETER YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENGUKUR PERTUMBUHAN IALAH:

PERTAMBAHAN PERUBAHAN JISIM
SAIZ ATAU ISI SEGAR ATAU JISIM

PADU KERING

KETINGGIAN ATAU
PANJANG SESUATU

ORGANISMA

PERUBAHAN JISIM PERUBAHAN JISIM
KERING SEGAR

• Merujuk kepada jisim • Boleh diukur pada bila-bila
organisma selepas semua masa dan organisma tidak
air telah disingkirkan perlu dibunuh.
daripada badan.
• Namun kaedah ini kurang
• Organisma tersebut tepat,kerana kandungan air
haruslah dibunuh dan dalam badan dipengaruhi
dikeringkan berulang kali pengambilan air oleh
di dalam ketuhar pada suhu organisma tersebut.
100° sehingga jisim tidak
berubah. • Parameter ini diukur untuk
satu jangka masa tertentu.
• Kaedah ini sesuai untuk
tumbuhan.

PERTUMBUHAN Metamorfosis
SERANGGA lengkap

Metamorfosis
tidak lengkap

Metamorfosis Metamorfosis
lengkap tidak lengkap

• Dalam metamorfosis lengkap, terdapat • Dalam metamorfosis tidak lengkap,

4 peringkat pertumbuhan iaitu telur, serangga mengalami beberapa
larva,pupa dan dewasa. peringkat ekdisis sebelum menjadi
dewasa.

FASA PERTUMBUHAN
DALAM LENGKUNG
PERTUMBUHAN SIGMOID
MANUSIA DAN HAIWAN

• Lengkung pertumbuhan didapati
dengan memplotkan parameter

• pertumbuhan melawan masa.
Kebanyakan organisma
menunjukkan corak yang sama

• iaitu bentuk SIGMOID(S).
Pertumbuhan berlaku secara

• beransur-ansur dan selanjar.
Terdapat 6 fasa lengkung
pertumbuhan sigmoid.

LENGKUNG PERTUMBUHAN BERBENTUK TANGGA BAGI
HAIWAN BERANGKA LUAR

• Serangga seperti belalang mempunyai rangka luar keras

dibina daripada kitin.

• Rangka luar tidak membesar selaras dengan pertumbuhan

haiwan.

• Bagi membolehkan pertumbuhan dan perkembangan, haiwan

berangka luar perlu menanggalkan rangka luarnya yang
keras.

• Proses penyalinan rangka luar haiwan membolehkan

pertumbuhan dan perkembangan berlaku dikenali sebagai
ekdisis.

• Proses ekdisis dikawal oleh hormone.

LENGKUNG PERTUMBUHAN

• Proses ekdisis berlaku secara
berkala. Pola pertumbuhan tidak
selanjar dan berbentuk tangga.

• Bahagian:
• MENDATAR:

• Menandakan pertumbuhan

sifar. Iaitu
INSTAR(serangga tidak
mengalami pertambahan
Panjang badan).

• MENEGAK:
• Mewakili pertumbuhan

secara mendadak.iaitu
EKDISIS(saiz bertambah

• dengan cepat)
PROSES EKDISIS berlaku
beberapa kali sehingga
mencapai peringkat
dewasa.

BAGAIMANA EKDISIS Serangga akan
BERLAKU? mengembangkan badannya
sekali lagi sebelum
Satu rangka luar baharu rangka baharu menjadi
terbentuk di bawah rangka luar keras.
lama.
• Peringkat antara ekdisis
Sebelum rangka luar baharu
menjadi keras, serangga akan disebut instar dan pada
menambahkan isi padu badan peringkat ini, serangga
dengan menyedut udara untuk dikenali sebagai nimfa.
mengembangkan badan.
• Dalam tempoh instar,
Tindakan ini memecahkan rangka
luar yang lama dan serangga serangga aktif membina tisu
dengan ragka luar yang baharu dan menambahkan jisim
akan keluar daripada rangka badan.
lamanya.

TAHNIAH

JOM BUAT AKTIVITI

Thanks!

Do you have any
questions?
[email protected]
+91 620 421 838
yourcompany.com


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ราคารวม 1mp2mp
Next Book
สร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านสื่อและของเล่น