The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Publicație a Despărțământului Astra "Timotei Cipariu" Dumbrăveni - 2014
anul I nr. 1 cu ISSN-L

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arhivaltd, 2019-11-07 04:13:21

Dumbrăveniul Cultural - Anul 2014 Nr. 1

Publicație a Despărțământului Astra "Timotei Cipariu" Dumbrăveni - 2014
anul I nr. 1 cu ISSN-L

Keywords: Dumbrăveni,revista orașului,Astra Dumbrăveni

Anul I (4)

DE LA ZIGURATUL IUBIRII SPRE AVATARII VALETULUI DE PIC

-
-

-


-
--

-

-
-

-
-

--
Pagina 50

- Anul I (4)
-
-
-

-

-
-

-


Pagina 51

Anul I (4)- -
-- -

-
-

-

-

Pagina 52

Anul I (4)

-
-

- -
- -

- Pagina 53

Anul I (4)
-

-- -
--

-

- -
- -
-
-

Pagina 54

- Anul I (4)
- -

-

-
-

Pagina 55

Anul I (4)

Ioan Marcoş

Eseul lui Nicolae Suciu, Cai sub clopote verzi sau pornind de la Teatru descompus al lui
Vişniec, e, cu jerba lui de imagini, o tentativă extrem de ambiţioasă de a recrea, în viziune pro-
prie, sensurile simbolice multiple ale proiectului literar major numit Matei Vişniec dramaturg.

Realizat ca urmare a unei îndelungi, aprofundate studieri a teatrului lui Vişniec, textul e o
piesă forte de virtuozitate eseistică.

Pornind de la mănunchiul dur al temelor, motivelor dominante din piesele lui Nicolae Suciu
preia “sursa” de inspiraţie într-o manieră extrem de liberă, dezvoltând un set de
“variaţiuni” (15) ce combină glosarea subtilă şi pura inventivitate.
Picante, ironice, cu inserţii confesive generoase, de o energie debordantă a semnificării,
aceste originale conversii în eseu ale mitologiilor “maestrului” sunt o lectură incitantă şi
agreabilă totodată.

Avem, pe fond, o suită de comentarii la patologiile omului actual (modern/postmodern).
Şarje pamfletare pe alocuri, tablouri caricaturale, filme de comportament deviant, evoluţii în
paranormal, monstruos – aceste ipostaze meta-absurde ale (ne-omului/societăţii în care trăim,
izbesc prin noutatea perspectivei, desăvârşirea tuşei, continua sugestivitate a coloristicii.

Autorul are opinii clare, conduse cu o mână sigură pe suportul ferm al unui stil eseistic pro-
priu, l-am numi al adevărului în real. Fervoarea, împinsă până la patetism, a ideii, nu e aridă,
ci irigată de o reţea vie de capilare sensibile.

Chiar dacă în materie de opinie uneori se ajunge la ocazioanale excese (notele relativ la “Big
Brother” UE de pilda) pledoaria e totdeauna impregnată de patos, trăire şi expresie autentice.

“Teatrul descompus” e re-compus din elementele sale, într-un discurs recreator. Umanul şi
anti-umanul se oglindesc în revelări continue. Asistăm la dese imersiuni în negativ, cu intuirea
arcanelor condiţionării, a maladiilor “postmoderne”. Rezultatul e un nou bestiar: “omul cu ju-
matate faţă de bou”, omul-hidrant, omul-caterpilar, omul-cameră de luat vederi, omul-spion
automat, omul-sistem de supraveghere paranormal.

Reducţia simbolică la absurd a personajelor ionesciene (oamenii- rinoceri, scaunele vorbi-

Pagina 56

Anul I (4)
toare, individul “automaton” din Englezeşte fără profesor) e reluată pe altă treaptă, relevantă
azi. Situaţii insolite, meterealităţi nu mai puţin alarmante sunt prezentate drept norme într-o
lume alienantă: forme insidioase de “spionare”, de disoluţie a comunicării ne invadează cu
false soluţii (ca acele răspunsuri-reţete gata făcute, postate pe mobil, disponibile la o apăsare
de tastă – metaforic redate drept “tropotul cohortelor de molii”).
De o largă paletă expresivă, eseistul pendulează între nostalgia lirică elevată (“Identitatea
oglinzilor”, “Inscripţie pe miocardul unei idei”) şi şarja ironică (“Spionul” I, II), sarcasm
(“Omul-hidrant”), pamflet politic (“Iepuri şi politicieni”), meditaţia filosofico-religioasă
(“Omul-sistem de supraveghere paranormal”, “Cai sub clopote verzi”).

Pornind de la un “exerciţiu de admiraţie” în umbra “maestrului” Vişniec, Nicolae Suciu ni
se revelează ca un neistovit Ucenic neascultător, absorbind prin continua interogaţie energiile
“teatrului descompus” spre a accede la incandescenţa luminii proprii.

Pagina 57

Anul I (4)

Marţi Adrian, cl. a IX –a,
Liceul Teoretic Dumbrăveni

Pentru mine teatrul este un lucru extraordinar. Un lucru pe care fiecare persoană ar
trebui să-l practice măcar odată-n viaţă. Să-l practice ca să se autodepăşească.

Spectatorii aşteaptă cu sufletul la gură, urmatoarea replică şi următorul gest al actorului,
ca acesta să-i încânte transmiţându-le diferite emoţii.

Iată că şi clasa a-IX-a, a domnului profesor Suciu Nicolae a reuşit să acapareze publicul şi
să-l încânte, când a reinterpretat piesa de teatru “Declaraţie de dragoste” scrisa de dânsul şi
jucată mai întâi, în urmă cu 20 de ani de fosta clasă a-X-a de atunci.

Era ora 17:00 după –amiază şi toţi eram în culise,
unde era o atmosferă foarte tensionată. Eu însumi
eram mai mult decât agitat. Aveam senzaţia că
uitasem anumite replici şi aşteptam să începem
spectacolul pentru a -mi verifica puterile memoriei.

După ce dirigintele nostru ne-a ţinut un mic
discurs mai mult de îmbărbătare, deja eram aproape
pregatiţi de spectacol.

În momentul în care am intrat în scenă, m-am uitat în sală şi, de îndată ce am văzut
mulţimea de spectatori, inima a început să-mi bată din ce in ce mai repede, sa-mi transpire
palmele şi să-mi tremure buzele, dar, după primele cinci minute, mi-am intrat în rol şi am
devenit foarte relaxat. Ba chiar, la unele replici, am putut sa comunic cu sala şi mă uitam
aproape la fiecare persoană în parte şi astfel verificam din priviri dacă publicului îi intră la
inimă felul în care am joc. Acest lucru m-a facut să simt un sentiment pe care nu îl pot
exprima în cuvinte.

După încheierea spectacolului m-am simţit foarte fericit şi am fost mândru de faptul ca am
putut realiza ceva atât de frumos.

Sper să nu greşesc dacă aş afirma că viaţa ar trebui să treacă şi prin teatru.

Pagina 58

-- Anul I (4)

- –
-
--
-

-

Pagina 59

Anul I (4)

SPONSORI:
PRIMĂRIA ORAŞULUI DUMBRĂVENI ŞI CONSILIUL LOCAL

LICEUL TEORETIC DUMBRĂVENI

Multumiri Primăriei oraşului Dumbrăveni şi Liceului Teoretic Dumbrăveni
pentru sprijinul tehnic şi material acordat.

Pagina 60

Anul I (4)

@ prof. univ. dr. Octavian Şchiau
@ prof. univ. dr. Mircea Muthu
@ poet Alexandru Brad
Director:
@ Înv. Ion Irimie
Redactori şefi:
@ prof. Lucia Szombati
@ prof. Nicolae Suciu

¨ Tehnoredactare şi adaptare grafică - Balazs Geza
¨ Coperta - Balazs Geza

Pagina 61

Anul I (4)

1. De ce trebuie citit Timotei Cipariu ? ………………………………….. pag. 2
2. Ernea în mare zi de sărbătoare ……………………...……...………….. pag. 6
3. In memoriam ………………………………………………………….. pag. 8
4. Istorii trăite—memorii ...……………………………..……...……….. pag. 18
5. Lecţia de istorie Dumbrăveneană ………………….………………….. pag. 23
6. Poezii—Emil Frăţilă …………………………………...…………….. pag. 32; 33; 34
7. Poezii—Ion Raţiu …………………………………...……………..…. pag. 36; 37; 38; 39
8. Poezii—Mirela Aldea ………………………….…...…………..…….. pag. 41
9. Poezii—Mircea Marcoş ………………………….…...………...…….. pag. 42; 43
10. Aurora …………………………..……………….…...………...…….. pag. 44
11. Problematica fantasticului în « Fascinantul corn de vânătoare » ….. pag. 47
12. De la ziguratul iubirii spre avatarii valetului de pică ……………..…. pag. 50
13. Teatrul şi viaţa ………………………………………………….…..…. pag. 58
14. Scena şi cunoaşterea vieţii …………………………………...……..…. pag. 59
15. Pagina sponsorului ………………………………………….……..…. pag. 60
16. Redacţia revistei …………………………… …………………………. pag. 61

Pagina 62


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Silver Cross Babywear Christmas Brochure
Next Book
BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH SMA IRSYADIAH