The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aslam_kecik, 2021-04-08 23:52:54

SUK Laporan Tahunan 2019

SUK Laporan Tahunan 2019

Seksyen Makro Dan Penswastaan

muka
surat

99
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019 Seksyen Makro Dan Penswastaan

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORmuka
surat

100

Seksyen Makro Dan Penswastaan

muka
surat

101
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019 Seksyen Sektoral

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORSeksyen
Sektoral

FUNGSI SEKSYEN SEKTORAL

Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program-
program serta aktiviti-aktiviti di bawah Jawatankuasa Tetap
Pemberdayaan dan Pembangunan Sosio Ekonomi, Kerajaan
Prihatin, Pemberdayaan Wanita dan Keluarga, Pembangunan
Generasi Muda dan Sukan, Pembangunan Luar Bandar, Desa
dan Kampung Tradisi, Pembangunan Usahawan, Kebajikan,
Permodenan Pertanian dan Industri Asas Tani, ASB dan ASW
2020 bagi meningkatkan sosio ekonomi serta kesejahteraan
rakyat negeri Selangor.

muka
surat

102

Encik Amri
bin Ismail

Timbalan Pengarah
Seksyen Sektoral (UPEN)

Seksyen Sektoral

muka
surat

103
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Seksyen Sektoral

muka
surat

104
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Seksyen Sektoral

muka
surat

105
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Seksyen Sektoral

muka
surat

106
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Seksyen Sektoral

muka
surat

107
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Seksyen Sektoral

muka
surat

108
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Seksyen Sektoral

muka
surat

109
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Seksyen Sektoral

muka
surat

110
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Seksyen Sektoral

muka
surat

111
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan

LAPORAN TAHUNAN 2019 Seksyen
Pihak Berkuasa
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR Tempatan

FUNGSI SEKSYEN PIHAK BERKUASA
TEMPATAN

Mengawal selia dan menyelaras dasar-dasar Kerajaan Negeri

dan Persekutuan berkaitan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

bagi meningkatkan dan mengukuhkan Sistem Penyampaian

Perkhidmatan PBT serta merancang, menyelaras, memantau

dan melaksana program-program di bawah Jawatankuasa

Tetap Pelancongan, Kesihatan, Alam Sekitar dan Teknologi

muka Hijau, Kebudayaan, Pembangunan Kampung Baru, Hal Ehwal
surat Pengguna, Pembangunan Orang Asli, Hal Ehwal Selain Islam
dan pengurusan Lesen Pelelong negeri Selangor.
112

Puan Norliza
binti Yusoff

Timbalan Pengarah
Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan

Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan

muka
surat

113
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019 Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORmuka
surat

114

Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan

muka
surat

115
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019 Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORmuka
surat

116

Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan

muka
surat

117
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019 Seksyen Agihan Dan Pembangunan

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORSeksyen
Agihan Dan
Pembangunan

FUNGSI SEKSYEN AGIHAN DAN
PEMBANGUNAN

Menyedia, mengurus, mengagih dan memantau belanja
pembangunan Kerajaan Negeri. Selain itu, berfungsi untuk
merancang, mengenal pasti dan memantau projek pembangunan
negeri dan persekutuan.

muka
surat

118

Encik Ahmad Zaki
bin Yusof

Timbalan Pengarah
Seksyen Agihan dan Pembangunan (UPEN)

Seksyen Agihan Dan Pembangunan

muka
surat

119
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019 Seksyen Agihan Dan Pembangunan

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORmuka
surat

120

Seksyen Agihan Dan Pembangunan

muka
surat

121
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019 Seksyen Agihan Dan Pembangunan

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORmuka
surat

122

Seksyen Agihan Dan Pembangunan

muka
surat

123
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Urus Setia Majlis Tindakan
Ekonomi Selangor

LAPORAN TAHUNAN 2019 Urus Setia
Majlis
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR Tindakan
Ekonomi
Selangor

FUNGSI URUS SETIA MAJLIS TINDAKAN
EKONOMI SELANGOR

Menguruskan mesyuarat mingguan EXCO Majlis Tindakan

muka Ekonomi Selangor (EXCO MTES), menyelaras kertas
surat pembentangan mesyuarat dan memantau pelaksanaan
keputusan-keputusan EXCO MTES oleh jabatan/ agensi.
124

Puan Aziah
binti Kamaruddin

Penolong Pengarah
Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES)

Urus Setia Majlis Tindakan
Ekonomi Selangor

muka
surat

125
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Urus Setia Majlis Tindakan
Ekonomi Selangor

muka
surat

126
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Urus Setia Majlis Tindakan
Ekonomi Selangor

muka
surat

127
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORLaporan Tahunan
Pengurusan

Aduan Awam 2019

Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019

Bahagian 1
Pendahuluan

LAPORAN TAHUNAN 2019 2019 merupakan tahun yang sangat sibuk. Penghujung 2019, kami ditugaskan untuk memantau pengintegrasian
sistem-sistem pengurusan aduan di peringkat Pihak Berkuasa
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR Dengan menggunakan hampir semua pendekatan, tahap kerja Tempatan dengan Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA). Ini
Bahagian Korporat melalui Pasukan Complaints Focal Point sebagai usaha dan komitmen Kerajaan Negeri untuk memastikan
(CFP), Seksyen Aduan Awam, telah meningkat. Hasilnya, secara kesenangan dan kemudahan pelanggan ataupun rakyat dengan
keseluruhan, pencapaian yang
sangat menggembirakan. hanya menggunakan satu sistem
saluran aduan awam utama.

Perkongsian maklumat, Pencapaian tahun lalu adalah
penghargaan kepada semua
perundingan rasmi, peningkatan Pasukan CFP dan keluarga
besar Pegawai Perhubungan
kolaborasi, pembelajaran Pengaduan Awam (PPPA)
di seluruh Negeri Selangor.
dan pengajaran mahupun Setinggi-tinggi penghargaan dan
terima kasih atas usaha mereka,
penandaarasan, telah meningkat profesionalisme, dedikasi, dan
kerja keras semua.
dengan jayanya. Ini adalah
Dalam laporan ini, pembaca akan
muka indikator penting, sebagai fokus melihat apa yang telah dicapai
surat oleh Bahagian ini dalam skop
utama, dalam peranan kami pengurusan aduan awam. And get a sense of where it is heading.
130 Pengurusan Aduan Awam adalah bahagian penting dalam kerangka
untuk meningkatkan keupayaan tadbir urus Kerajaan Negeri Selangor. Dan kami bersyukur untuk
sokongan berterusan terhadap tugas penting yang kami lakukan!
semua pemegang taruh, yang
Nor Azurah Nasir
seterusnya meningkatkan Bahagian Korporat

prestasi keseluruhan pengurusan

aduan awam Kerajaan Negeri

Selangor. Matlamatnya, tidak lain

adalah untuk menghadirkan keyakinan yang tinggi dalam kalangan

pelanggan atau penduduk terhadap tadbir urus Kerajaan Negeri

Selangor. Dalam konteks yang lebih spesifik, pelanggan dapat

merasakan bahawa maklumat sentiasa tersedia apabila diperlukan,

dan mereka mendapat perkhidmatan yang sewajarnya.

Secara umumnya, aktiviti kami adalah keseimbangan antara fokus
reaktif untuk membantu menyelesaikan aduan daripada orang
ramai, dan fokus proaktif untuk mengenal pasti, menyelesaikan dan
menyiasat masalah sistemik, memantau pematuhan dan amalan yang
baik, dan memberi nasihat, panduan dan latihan.

Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019

Bahagian 2
Sekilas Pandang 2019

Perkongsian maklumat kepada pemegang taruh agar tindakan Peningkatan kolaborasi dan keupayaan pemegang taruh untuk
yang membina dapat diambil melaksanakan tugas dan menghasilkan keputusan

• Menghadiri Pendengaran Tertutup Jawatankuasa Pilihan • Melaksanakan Sesi Lawatan Tapak/ Turun Padang/ Tinjauan LAPORAN TAHUNAN 2019
Tempatan (JP-PBT) berkaitan Sistem Pengurusan Aduan Lokasi
Awam (SISPAA) Dan Pelaksanaan Di Peringkat Pihak berkuasa PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
Tempatan (PBT) • Melaksanakan Sesi Libat Urus dengan pemegang taruh

• Menyertai Hari Bertemu Pelanggan anjuran Pejabat Setiausaha • Menganjurkan Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Aduan
Kerajaan Negeri (PSUK) Selangor dan Pejabat Daerah dan Awam Negeri Selangor (JAPAA)
Tanah (PDT) Klang
• Menerima Lawatan Bahagian Audit Dalam Berkaitan
• Menyertai Program Hari Bertemu Pelanggan Secara Maya Pengauditan Terhadap Pengurusan Aduan Awam
Pejabat SUK Selangor (E-Pelanggan) anjuran Bahagian
Pengurusan Maklumat PSUK Selangor Pembelajaran dan pengajaran untuk membangunkan amalan muka
terbaik surat
• Menganjurkan Program Persidangan Dan Mesyuarat PPPA
Negeri Selangor Tahun 2019 131

• Perkongsian maklumat Pengurusan Aduan Awam Negeri • Melaksanakan Sesi Training Of Trainers & Transfer Of
Selangor dalam beberapa Program Trasformasi Minda anjuran Technology (TOT) berkaitan SISPAA
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)
• Menghadiri Seminar Pengurusan Aduan Awam 2019 anjuran
Biro Pengaduan Awam (BPA)

Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019

Bahagian 3
Latar Belakang

SKOP SEKSYEN ADUAN AWAM Impak yang ingin kami capai adalah:
• penglibatan aktif pemegang taruh dalam proses pembuatan
Tujuan Kami
keputusan;
LAPORAN TAHUNAN 2019 Mengkaji, menyiasat dan menyemak silang tadbir urus pengurusan • Sektor Awam Negeri yang responsif, cekap, berkesan, dan
aduan awam di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, dan
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR memberi nasihat serta panduan untuk memastikan pelanggan juga bertanggungjawab;
pemegang taruh mendapat perkhidmatan yang sewajarnya. • tindakan, sistem, dan proses yang lebih terbuka, adil, wajar dan

Fungsi Kami penuh berintegriti; dan
• Berkongsi maklumat kepada pemegang taruh agar tindakan • Pentadbiran SUK Selangor sebagai institusi contoh dalam

yang membina dapat diambil mempromosikan anti-rasuah dan integriti.
• Meningkatkan kolaborasi dan keupayaan pemegang taruh
Untuk mencapai impak ini, dan juga hasil keseluruhan (outcome),
untuk melaksanakan tugas dan menghasilkan keputusan pelbagai aktiviti dilaksanakan di bawah tiga (3) bidang output, seperti
• Belajar dan mengajar untuk membangunkan amalan terbaik dinyatakan dalam rangka kerja. Pencapaian kami dalam bidang ini
diperincikan di Bahagian 4 dan statistik terperinci di Bahagian 5.
muka Sumbangan Kami
surat Dalam menjalankan fungsi, kami komited untuk memberikan semua SIAPAKAH
pelanggan dan pemegang taruh akan perkhidmatan yang telus PEMEGANG
132 terhadap kualiti, keadilan, serta tadbir urus jabatan/ agensi. Malah TARUH?
dengan menyumbang kepada peningkatan tadbir urus di jabatan/
agensi, kami dapat membantu mempercekap penggunaan sumber Kami memantau sekurang-kurangnya 70 jabatan/ agensi di
supaya lebih efisien. bawah Pentadbiran SUK Selangor, termasuk:
• 15 Bahagian Dalaman Pejabat SUK Selangor
Hasil dan Impak • 12 PIhak Berkuasa Tempatan
Hala tuju strategik kami berpandukan fungsi yang diberikan kepada • 9 Pejabat Daerah dan Tanah
kami. Kami mengawasi pelbagai keputusan dan tindakan, yang • 13 Jabatan Kerajaan Negeri
bertujuan untuk melindungi hak pelanggan, serta meningkatkan • 9 Badan Berkanun Negeri
ketelusan, kredibiliti dan akauntabiliti pemegang taruh. • 8 Anak Syarikat Kerajaan Negeri
• 1 Jabatan Persekutuan Di Negeri Selangor
Hasil keseluruhan yang kami sumbangkan adalah pelanggan • 3 Syarikat Utiliti
diberikan perkhidmatan yang sewajarnya oleh mereka yang berautoriti
dan terdapat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Kerajaan
Negeri Selangor.

Laporan Tahunan LAPORAN TAHUNAN 2019
Pengurusan Aduan Awam 2019
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
Rangka Kerja
Pasukan CFP, Seksyen Aduan Awam, PSUK Selangor

muka
surat

133

LAPORAN TAHUNAN 2019 Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
Pasukan CFP, Seksyen Aduan Awam
Bahagian Korporat, PSUK Selangor

muka
surat

134

Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019

Bahagian 4
Laporan dan Operasi

OUTPUT 1: TARIKH AKTIVITI
Perkongsian maklumat kepada pemegang taruh agar
tindakan yang membina dapat diambil 18.3.2019 Pembentangan Pengurusan Aduan Awam Negeri
Selangor di Program Transformasi Minda (PTM) 1
Dalam bahagian ini, kami akan memberikan gambaran keseluruhan
tentang usaha-usaha untuk berkongsi maklumat kepada pelanggan 25.3.2019 Pembentangan PTM 2 LAPORAN TAHUNAN 2019
dan pemegang taruh. Ini kerana, dalam usaha keterlibatan pelanggan
dan pemegang taruh, mereka perlu diberitahu. 19.4.2019 Ceramah Pengurusan Aduan Awam di Kursus PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
Peningkatan Sistem Penyampaian Perkhidmatan
Kami menyalurkan maklumat, untuk memastikan supaya pelanggan Program Khidmat Pelanggan (PKP) di Kem Bina
dan pemegang taruh: Semangat, Kuala Kubu Baharu
• memahami setiap peranan dan tanggungjawab semua pihak;
• mempunyai jangkaan yang munasabah mengenai perkhidmatan 25.4.2019 Pendengaran Tertutup Jawatankuasa Pilihan
Tempatan (JP-PBT) berkaitan Sistem Pengurusan
yang disediakan di peringkat Kerajaan Negeri Selangor; dan Aduan Awam (SISPAA) Dan Pelaksanaan Di
• mengetahui di mana, bila dan bagaimana untuk mendapatkan Peringkat Pihak berkuasa Tempatan (PBT)
bertempat di Bangunan Annex Dewan negeri
akses terhadap perkhidmatan kami. Selangor

Untuk melaksanakannya, kami melakukan pelbagai aktiviti berkaitan 18.7.2019 Hari Bertemu Pelanggan Dan Bulan HRMIS Pejabat muka
kesedaran pelanggan serta pemegang taruh seperti membuat SUK Selangor bertempat di Foyer SUK, Bangunan surat
pembentangan, ceramah, perbincangan di forum-forum tertentu, dan SSAAS
pertemuan dengan pelanggan. 135

26.7.2019 Program Hari Bertemu Pelanggan Pejabat Daerah
dan Tanah Klang (PDT Klang) bertempat di Dewan
Serbaguna PDT Klang

29.7.2019 Pembentangan PTM 3

24.8.2019 Program Persidangan Dan Mesyuarat Pegawai
Perhubungan Pengaduan Awam (PPPA) Negeri
Selangor Tahun 2019 bertempat di Hotel De Palma
Ampang

29.10.2019 Pembentangan PTM 4

20.11.2019 Pembentangan PTM 5

3-4.12.2019 Program Hari Bertemu Pelanggan Secara Maya
Pejabat SUK Selangor (E-Pelanggan) bertempat
di Makmal Komputer, Bahagian Pengurusan
Maklumat

Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019

muka
surat

136
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019

OUTPUT 2: TARIKH AKTIVITI
Peningkatan kolaborasi dan keupayaan pemegang taruh
untuk melaksanakan tugas dan menghasilkan keputusan Sesi Lawatan Tapak/ Turun Padang/ Tinjauan
Lokasi
Dalam bahagian ini, kami akan memberikan gambaran keseluruhan
tentang aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dalam usaha untuk 14.1.2019 Aduan Tanah Runtuh di Taman Desa Jaya, Cheras LAPORAN TAHUNAN 2019
memberikan sokongan bagi meningkatkan keupayaan pemegang
taruh dalam aspek, antara lainnya, seperti berikut: 11.2.2019 Aduan Longkang Tersumbat di Bandar Kinrara 9 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
• tadbir urus pengurusan aduan awam termasuk pembuatan
25.2.2019 Aduan Bantahan Penduduk Apartment U5/86A,
keputusan; dan Subang Bestari
• pematuhan kepda prosedur operasi standard (SOP) dan
7.3.2019 Aduan Pembersihan di Kawasan Perumahan Taman
peraturan yang berkuatkuasa Meranti Puchong

Hal ini direalisasikan melalui: 20.3.2019 Aduan Tanah Runtuh di Saujana Impian, Kajang
• platform khidmat nasihat/ konsultasi berkaitan pengurusan
20.3.2019 Aduan Operasi Kedai Keranda dan Pengurusan
aduan yang efektif; dan Mayat, Jalan Tepi Sungai, Klang
• proses pembuatan keputusan yang baik melalui platfom
28.3.2019 Aduan Tanah Runtuh di Taman Damai Jaya, Cheras muka
mesyuarat/ rundingan/ perbincangan dan pengawasan di surat
lapangan sebagai pendekatan semak imbang.
137
Output ini memberikan keyakinan kepda pelanggan dan pemegang
taruh bahawa mereka menerima perspektif atau sudut pandang yang 11.4.2019 Lawatan Pengawasan di Taman Meranti Puchong
relevan serta bebas daripada kami, untuk membantu mereka dalam
membuat keputusan. 27.5.2019 Aduan Penyelenggaraan Pengurusan Pangsapuri
Jaya Court, TTDI Jaya

11.7.2019 Aduan Paip SYABAS (tengah jalan) di Pandan
Perdana

11.7.2019 Aduan Jalan Rosak di Taman Cheras Awana,
Cheras

17.7.2019 Aduan Mengenai Masalah Pengurusan JMB
Resident Court, Kinrara

21.10.2019 Aduan Tanah Mendap di Jalan Asa Jaya 16/2,
Taman Asa Jaya, Kajang

28.11.2019 Aduan Sampah Sisa Longgokan Tanah di Taman
Sri Andalas, Klang

Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019

TARIKH AKTIVITI TARIKH AKTIVITI

Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Aduan Sesi Libat Urus
Awam Negeri Selangor (JAPAA)
22.1.2019 Lembaga Urus Air Selangor (LUAS)

LAPORAN TAHUNAN 2019 30.4.2019 JAPAA Bil.1/ 2019 24.1.2019 Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA)

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 6.8.2019 JAPAA Bil.2/ 2019 25.1.2019 Lembaga Zakat Selangor (LZS)

16.10.2019 JAPAA Bil.3/ 2019 13.2.2019 Majlis Perbandaran Kajang (MPKj)

4.11.2019 JAPAA Bil.4/ 2019 26.2.2019 Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam (PDTSB)

26.2.2019 Majlis Daerah Kuala Selangor (MDKS)

TARIKH AKTIVITI 28.2.2019 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM),
PSUK Selangor
Pengauditan

muka 6.11.2019 Lawatan Bahagian Audit Dalam Berkaitan 7.3.2019 Biro Pengaduan Awam (BPA) Negeri Selangor
surat Pengauditan Terhadap Pengurusan Aduan Awam
di Bahagian Korporat, Pejabat Setiausaha Kerajaan 11.3.2019 Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Selangor (PDTKS)
138 Negeri Selangor

11.3.2019 Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB)

28.3.2019 Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ)

1.4.2019 Majlis Perbandaran Klang (MPK)

1.8.2019 Pengurusan Air Selangor Sdn. Bhd. Kuala Lumpur

2.10.2019 Unit Perkhidmatan Mediasi Komuniti (UPMK)

16.10.2019 Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS)

15.11.2019 PPPA Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019

muka
surat

139
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019

muka
surat

140
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019

OUTPUT 3: TARIKH AKTIVITI
Pembelajaran dan pengajaran untuk membangunkan
amalan terbaik Sesi Training Of Trainers & Transfer Of
Technology (TOT) berkaitan SISPAA
Dalam usaha ke arah menjadikan pengurusan aduan awam Negeri
Selangor yang cekap dan berkualiti, kami bertanggungjawab 23.1.2019 Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) LAPORAN TAHUNAN 2019
untuk menjadi pelopor kepada usaha-usaha membudayakan dan
memperkasakan amalan/ tadbir urus yang baik serta memanfaatkan 28-30.1.2019 Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) Siri 1 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
pengalaman rangkaian perhubungan yang ada bagi tujuan tersebut.
12.3.2019 Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam
Kami berganding bahu melalui kolaburasi dengan para pemegang (PDTSB) Siri 1
taruh untuk mengangkat amalan baik mereka dan menambahbaik
pendekatan serta sumber yang digunapakai. 9.4.2019 Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB)

Ini direalisasikan melalui penganjuran dan penyertaan kepada 17.4.2019 Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
pelbagai sesi latihan/ seminar/ persidangan dengan para pemegang
taruh. 22.4.2019 Majlis Perbandaran Klang (MPK)

24-25.4.2019 Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ)

2.5.2019 Jabatan/ Agensi Negeri Selangor di PLAS muka
surat

141

3-4.7.2019 Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) Siri 2

7.8.2019 Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam
(PDTSB) Siri 2

25.9.2019 Pejabat Daerah Dan Tanah Hulu Langat (PDTHL)

14.11.2019 Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor
(LPHS)

Seminar Aduan

12.12.2019 Seminar Pengurusan Aduan Awam 2019 Anjuran
Biro Pengaduan Awam (BPA) Bertempat Di
Auditorium Perdana, Jabatan Perdana Menteri,
Putrajaya

Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019

muka
surat

142
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019

Bahagian 5
Data dan Statistik 2019

(Sumber : SISPAA Selangor)

STATISTIK NEGERI SELANGOR

Statistik Mengikut Jenis Maklum Balas

LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

muka
surat

143

Statistik Mengikut Jenis Maklum Balas (Bukan Aduan)

LAPORAN TAHUNAN 2019 Laporan Tahunan
Pengurusan Aduan Awam 2019
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
Statistik Mengikut Jabatan

* Aduan : Aduan yang diterima berkemungkinan melibatkan lebih daripada satu Agensi/Jabatan

muka
surat

144

Laporan Tahunan LAPORAN TAHUNAN 2019
Pengurusan Aduan Awam 2019
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
Statistik Mengikut Maklumat Kes (Sumber)

* Perbezaan diantara Jumlah Terima dan Jumlah Aduan adalah kerana terdapat beberapa kes yang diterima melibatkan lebih daripada satu Agensi/Jabatan

muka
surat

145
Click to View FlipBook Version
Previous Book
DAMPAK TEKNOLOGI (2)
Next Book
ISRAK MIKRAJ