นาวิกศาสตร์
  • 547
  • 5
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload