The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TUTORIAL 2
Mustafa bin Jantan IPGK PM

Jan 7 (Edited Jan 7)
3. Pedagogi Inklusif bagi bidang Teras
• Strategi dan teknik pengajaran murid
berkeperluan khas pembelajaran
• Pengajaran kolaboratif

SOALAN TUTORIAL

Bina satu RPH yang terkandung strategi dan teknik pengajaran murid berkeperluan khas pembelajaran untuk 1 jam pengajaran.

Amalan pengajaran kolaboratif di sekolah dengan menghubungkaitkan model yang berkaitan

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Asiah Radzi, 2021-01-07 18:19:07

7.1.2021_RPH Bahasa Melayu MBK_KUMPULAN 1_HJ MUS

TUTORIAL 2
Mustafa bin Jantan IPGK PM

Jan 7 (Edited Jan 7)
3. Pedagogi Inklusif bagi bidang Teras
• Strategi dan teknik pengajaran murid
berkeperluan khas pembelajaran
• Pengajaran kolaboratif

SOALAN TUTORIAL

Bina satu RPH yang terkandung strategi dan teknik pengajaran murid berkeperluan khas pembelajaran untuk 1 jam pengajaran.

Amalan pengajaran kolaboratif di sekolah dengan menghubungkaitkan model yang berkaitan

Nama Ahli : 1. Juliana binti Siman 7 Jan 2021
2. Haidi Fadilah bt Abdullah Halim
3. Norzainalina binti Yaakob
4. Siti Zaharah binti Ibrahim
5. Rohaya binti Omar
6. Che Mahirah Shazni binti Che Rani

TAJUK: KAEDAH & STRATEGI PdP BAHASA MELAYU - TUGASAN BERKUMPULAN .

 KSSR Pendidikan Khas ( Masalah Pembelajaran )
 DSKP Bahasa Melayu Tahun 4
 Kaedah Multisensori / VAKT

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

Kelas : Tahun 4 Istimewa
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tarikh : 20 Februari 2021
Masa : 9.10 - 10.10 pagi
Bilangan Murid : 8 orang
Tajuk : Suku Kata
Kemahiran : Membaca
Standard Kandungan : 2.1 Mengeja, membatang dan membunyikan perkataan .
Standard Pembelajaran : 2.1.1 Mengeja, membatang dan membunyikan perkataan terbuka dan
Objektif
tertutup .
Pengetahuan sedia ada : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
Perentasan Kurikulum
Penerapan Nilai 1. Mengenal pasti dan menyebut sekurang-kurangnya empat gambar
Unsur terapi suku kata terbuka.
Bahan Bantu Belajar
2. Mengecam, mengeja, membatang dan membunyikan
sekurang-kurangnya empat perkataan suku kata terbuka.

3. Memadankan sekurang-kurangnya empat gambar dengan perkataan
suku kata terbuka .

: Murid boleh membaca suku kata - suku kata yang mudah .
: Pendidikan Moral
: Kerajinan, mendengar arahan, keyakinan diri.
: Terapi permainan dan terapi pertuturan
: Video suku kata, kad suku kata , bahan maujud dan lembaran kerja .

LANGKAH AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN

Set Induksi Tayangan Video you 1. Murid menonton tayangan video you tube Kaedah VAKT:
( 5 minit ) tube
yang berdurasi 2.31 minit pada pautan berikut :  Visual

https://www.youtube.com/watch?v=L5pwK1MaE  Auditori

ls Nilai :

2. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan Fokus belajar
video yang dilihat . BBB :
3. Ulangan video  Murid membaca secara Video you tube

mekanis dengan mengikut sebutan suara di

dalam video you tube tersebut .

( Lampiran 1 )

2

Langkah 1 Mengecam  1.Mengecam : Kaedah VAKT:
Pengenalan Memadan   Guru menampal pada papan putih - 10  Visual
( 10 minit ) Mengeja   Auditori
Membatangkan  keping gambar dengan suku kata terbuka  Kinestetik
membunyikan suku seperti dalam you tube .  Taktil
kata .  Murid diminta menyebut nama-nama objek
tersebut secara mekanis . Guru ( Sentuh )
menunjukkan gambar secara rawak untuk Nilai :
menguji pengecaman murid .  Aktif
 Kerjasama
2. Bimbingan guru :  Teladan
 Guru menampal suku kata terbuka secara BBB :
 Gambar
rawak dan terpisah pada papan putih .  Kad kata
 Murid menawarkan diri dan mengambil dua

suku kata tersebut serta melekatkannya
berdekatan dengan gambar. Bimbingan.
 Guru baca dan murid ikut .

Langkah 2 Guru Muda 1. Guru Muda : Kaedah VAKT:
Pengukuhan  Wakil murid sebagai guru muda akan  Visual
( 10 minit )  Auditori
diberikan pembaris penunjuk untuk eja,  Kinestetik
Langkah 3 batangkan dan bunyikan suku kata. Rakan Terapi
Aktiviti sekelas mengikuti bacaan secara mekanis . Pertuturan
 Semua murid mendapat giliran masing- Nilai :
(15 minit ) masing.  Yakin diri
 Guru dan PPM akan membantu murid yang  Teladan
lemah . BBB :
 Kad kata
PERMAINAN 1) Murid diminta menyebut semula 10  Penunjuk
Kaedah VAKT:
STESEN A perkataan suku kata - suku kata tersebut  Visual
 KOTAK AJAIB dengan mengangkat tangan mereka .  Kinestetik
 Taktil
1. Cawan kopi, 2) Murid yang dapat mengingat kembali akan
( Sentuh )
2. Rusa mainan, diberikan peneguhan lisan ( pujian ) . Nilai :
 Fokus
3. Feri mainan, 3) Aktiviti Stesen - secara berpasangan

4. Bekas kotak susu  Secara berpasangan bergerak ke stesen A

3

segar, - Murid 1 akan meraba tangan di dalam belajar

5. Sekeping roti kotak serta memilih secara rawak bahan  Aktif

dibungkus di dalam maujud misteri itu.  Kerjasama

plastik,  Kemudian bergerak ke stesen B - Murid 2 BBB :

6. Lori mainan, pula mencari kad perkataan suku kata  Kotak ajaib

7. Bola plastik kecil, terbuka bagi objek yang diambil tadi di  Bahan
dalam bakul suku kata. Maujud
8. Cili sebenar  Seterusnya mereka berdua ke stesen C -
Pentas bakat yang mana mereka berdua  Kad suku
dibungkus di dalam akan menunjukkan bahan maujud serta kata

plastik,

STESEN B mengeja dan membatangkan suku kata
 KAD SUKU KATA
Kad suku kata bagi 8 tadi secara mekanis kepada rakan sekelas.
bahan maujud
tersebut .  Ulangan bacaan secara kelas untuk

peneguhan - Selesai .

 Guru dan rakan sekelas memberikan

tepukan .

STESEN C  Aktiviti diteruskan dengan kumpulan yang
 PENTAS BAKAT
Murid mempamerkan lain pula .
objek dan kad
perkataan yang dipilih .
Bacaan kuat .

Langkah 4 Memadankan gambar 1. Penilaian  Aktiviti memadankan gambar : Kaedah VAKT:
Penilaian dan menulis semula  Murid diberikan lembaran kerja .  Visual
( 15 minit ) dengan tulisan yang  Murid mengecam dan menyebut nama  Kinestetik
kemas . objek dalam lembaran tersebut . Nilai : Gigih
( Rujuk Lampiran 2 ) BBB :
 Murid dibimbing mengeja, membatangkan Lembaran
suku kata dan membaca secara mekanis
bersama rakan - rakan sekelas .
 Secara individu - Murid memadankan
gambar dan suku kata .

2. Pengayaan  Menulis dan mewarna :
 Murid yang telah siap tugasan 1 akan

4

diberikan lembaran kedua sebagai
pengayaan .
 Murid menulis secara ulangan dengan
mengikut titik-titik . Guru dan PPM akan
membantu murid memegang pensel
dengan betul bagi menghasilkan tulisan
yang cantik dan kemas .
 Setelah siap. Murid dibenarkan mewarna
gambar .
( Rujuk Lampiran 3 )

Penutup Tayangan video dan 1) Tayangan semula video suku kata tadi . Kaedah VAKT:
( 5 minit ) refleksi . 2) Murid diharapkan mengikuti bacaan suku  Visual
kata dengan lebih lancar berbanding pada awal  Auditori
pengajaran tadi . Nilai : Rajin
3) Murid ditanyakan tentang apa yang telah BBB : Video
dipelajari .

LAMPIRAN 1 - GAMBAR DALAM VIDEO YOU TUBE

5

LAMPIRAN 2 - PENEGUHAN : MEMADANKAN GAMBAR

1. ko pi
2. so fa
3. fe ri
4. bo la
5. lo ri
6. ro ti

6

LAMPIRAN 3 - PENGAYAAN : AKTIVITI MENULIS & MEWARNA

sofa lori roti

sofa lori roti
sofa lori roti
sofa lori roti

bola feri kopi

bola feri kopi

bola feri kopi

bola feri kopi

7

8


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Tema 6 Sub tema 1
Next Book
Jornal Batendo Bola e Amigos - 12