The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PROGRAM SEKOLAH TRANSFORMASI 2025 KORHOT 5 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lyistermagroy, 2021-10-28 04:23:41

SK RANTAU DILANG

PROGRAM SEKOLAH TRANSFORMASI 2025 KORHOT 5 2021

PENILAIAN DAN REFLEKSI

MODUL 1 – 4

TS25 : KOHORT 5 2020 (PPD KANOWIT)

BIG IDEA :

Pembelajaran yang diperoleh daripada
modul tugasan TS25 akan membolehkan SLT

dan sekolah memacu perubahan dengan
lebih berkesan.

OBJEKTIF

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap modul serta
tugasan program transformasi sekolah (TS25) melalui
penilaian kendiri.

Mengenal pasti elemen-elemen yang perlu ditambah baik
dalam tugasan program transformasi sekolah (TS25) melalui
refleksi.

Berkongsi amalan terbaik berdasarkan pengalaman Sekolah

KRITERIA KEJAYAAN

Mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan
yang bersesuaian.

Melaksanakan penambahbaikan yang bersesuaian
ke arah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.

ROADMAP TS25 SK RANTAU DILANG

2020 2021 2022 2023

Pengenalan Latihan Professional, Amalan Penilaian
kepada TS25 anjuran KPM, JPN Transformasi ProgramTransformasi
Sekolah dan
Menyebarluas Bengkel peringkat Pembangunan Sekolah TS25 dan
konsep TS25 sekolah (LDP) dan Professional melestarikan amalan
kepada warga bersama rakan elit. berterusan.
sekolah dan TS25 di sekolah.
Memanfaat PAT
komuniti dari sekolah TS25
dan Organisasi luar.

JAWATANKUASA CIKGU LAU HIE MING(GB)
PENERAJU
SENIOR LEADERS TEAM (SLT) CIKGU JOHN ANAK SEMADA(PK 1)
CIKGU ABANG ABDUL RAHIM (PK HEM)
MIDDLE LEADERS TEAM (MLT) CIKGU LYISTER MAGROY ANAK ROGIS (PK KK)

SCHOOL PROMOTERS TEAM (SPT) CIKGU JENIFFER BINTI RAS
SETIAUSAHA TS25 CIKGU MARDHIAH BT YUSOF
AJKK PROGRAM TS25 CIKGU MISSIE RAINIE ANAK MARK
CIKGU JULIA ANAK KANTU

CIKGU MARDIANA BINTI AZIM
CIKGU JAMES ANAK NABAO

CIKGU JOAN SELINA ANAK ENTERI

PN LILY ANAK NANTA
PN ESTHER ANAK SELIAU
CIK SUSY GLIN AK PUSO
PN SITI KHUZAIMAH BINTI MOHAMMAD
PN JACKLYN ANAK DAVID BUYANG
EN JOSHUA ANAK BAKAR
CIK HABSAH BINTI ABDUL RAHMAN

MODUL TS25 MIDDLE LEADERS TEAM (MLT)

MODUL 1 – Bimbingan dan Pementoran ❖ GB
MODUL 2 – Menerajui Kepimpinan ❖ SEMUA PK
MODUL 3 – Menerajui Pembelajaran ❖ JENIFFER BINTI RAS
MODUL 4 – Persekitaran Pembelajaran Profesional ❖ ESTHER ANAK SELIAU
MODUL 5 – Penilaian dan Refleksi
❖ LYISTER MAGROY ANAK ROGIS
❖ JULIA ANAK KANTU
❖ MISSIE RAINIE ANAK MARK
❖ LILY ANAK NANTA

❖ JOHN ANAK SEMADA
❖ JAMES ANAK NABAO
❖ HABSAH BINTI ABD RAHMAN
❖ SUSY GLIN ANAK PUSO

❖ ABANG ABDUL RAHIM BIN ABANG DRAHMAN
❖ MARDIANA BINTI AZIM
❖ SITI KHUZAIMAH BINTI MOHAMMAD
❖ JACKLYN ANAK DAVID BUYANG

❖ JOAN SELINA ANAK ENTERI
❖ MARDHIAH BT YUSOF
❖ JOSHUA ANAK BAKAR

ISI KANDUNGAN

MODUL 1
Bimbingan dan Pementoran

MODUL 2
Menerajui Kepimpinan

MODUL 3
Menerajui Pembelajaran

MODUL 4
Persekitaran Pembelajaran
Profesional

1 MODUL 1 – COACHING &
MENTORING

Kerangka TS25
Mengurus Perubahan
Halatuju TS25
Pemegang taruh
Coaching and Mentoring

COACHING AND MENTORING

( BIMBINGAN DAN MOTIVASI )

Kerjasama Proses
antara pihak interaktif

terlibat

COACHING

Membangunkan Membincangkan
prestasi / menyelesaikan

masalah kerja

COACHING AND MENTORING

( BIMBINGAN DAN MOTIVASI )

Pemberian Meningkatkan
nasihat, pembangunan
maklumat
atau diri staf dan

bimbingan profesionnya

MENTORING

Diberikan oleh individu

yang berpengalaman,
berkemahiran atau mempunyai

kepakaran

COACHING & MENTORING

Penetapan perkara-perkara berikut :
❑Hala Tuju Sekolah
❑Pelan Strategik Sekolah
❑Buku Panduan Guru
❑Buku Pengurusan Kurikulum/HEM/KK

PENILAIAN DAN REFLEKSI

MODUL 1

BIMBINGAN DAN PEMENTORAN

PENILAIAN DAN REFLEKSI

MODUL 1 KEKUATAN KELEMAHAN

BIMBINGAN DAN • Pembugaran TS25 – MLT, Guru dan • B&P( Teknik GROW) – Tidak semua
PEMENTORAN
AKP bersedia dengan perubahan. - mahir
• Kekangan Masa
Memuaskan • Sesi Bimbingan dan Pementoran
• MLT dan SLT boleh membimbing
mengganggu pengoperasian sekolah.
guru dan guru baharu yang lain • Penggunaan borang yang agak
• Menambahbaik PdP, amalan,
banyak.
pengurusan dan kewangan • Kekangan Pademik Covid-19
• Berkongsi buah fikiran
• Sokongan Ibu bapa, komuniti dan

pemegang taruh – memuaskan
• Turut meibatkan AKP secara

meyeluruh.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

• Melibatkan rakan elit dalam sesi Bimbingan dan Pementoran
• Mengadakan Bengkel Bimbingan dan Pementoran B&P

• Pembudayaan sesi B&P dalam setiap aktiviti dan program sekolah.

ISU-ISU LAIN

• Kesedian coachee

LAU HIE MING

GURU BESAR

JOHN AK SEMADA ABANG ABDUL RAHIM LYISTER MAGROY
PK HEM
PK PENTADBIRAN PK KOKURIKULUM

STAF AKADEMIK
SK RANTAU DILANG

GRED LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
DG 44 2 0 2
DG 42 1 5 6
DG 41 0 2 2
DG 38 1 0 1
JUMLAH 4 7 11

STAF SOKONGAN

GRED LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
N 22 0 2 2
N 19 1 2 3
N 11 0 2 2
JUMLAH 1 6 7

KELAS ENROLMEN MURID JUMLAH
PRA SEKOLAH 14
LELAKI PEREMPUAN 2
TAHUN 1 9 5 5
TAHUN 2 1 1 3
TAHUN 3 3 2 8
TAHUN 4 1 2 9
TAHUN 5 4 4 4
TAHUN 6 4 5 45
JUMLAH 3 1
KESELURUHAN 25 20

TAKLIMAT GURU

Tarikh : 29 Jun 2020
Masa : 08:30 pagi
Tempat : Makmal Komputer

Mempamer Logo dan Maklumat TS25

Tarikh : 5 Julai 2020
Masa : 2.30 Petang
Tempat : Perkarangan Sekolah

BROSUR TS25

Tempoh : Jun- Julai 2020

Kumpulan Sasaran : Warga sekolah dan komuniti setempat.

SESI BIMBINGAN DAN
PEMENTORAN

GURU BESAR DAN
PENOLONG-PENOLONG

KANAN

SESI BIMBINGAN DAN

PEMENTORAN SESAMA

PENOLONG-PENOLONG

KANAN

SESI BIMBINGAN DAN
PERMENTORAN
BERSAMA GURU
BAHARU

SESI BIMBINGAN DAN
PEMENTORAN

BERSAMA GURU

SESI BIMBINGAN DAN
PEMENTORAN
GURU BESAR
DAN MLT

SESI BIMBINGAN DAN
PEMENTORAN
BERSAMA AKP

SOKONGAN IBU BAPA DAN KOMUNITI

TAKLIMAT DAN MESYUARAT GOTONG ROYONG BERSAMA IBU
BERSAMA IBUBAPA BAPA

SOKONGAN IBU BAOA DALAM
PELAKSANAAN PDPR

PROJEK
PENGUBAHSUAIAN

ASTAKA HASIL
SUMBANGAN PIBG

JALINAN KERJASAMA KOMUNITI/ PIHAK LUAR

TAKLIMAT BERSAMA KONTRAKTOR SUMBANGAN BANNER DARIPADA PENYAMPAIAN SIJIL PENGHARGAAN
KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN KONTRAKTOR DYNAMIC GUARDFORCE KEPADA KONTRAKTOR CAHAYA

MANTIS SDN. BHD ATAS SUMBANGAN
PRINTER KEPADA PIHAK SEKOLAH

KERJASAMA DARIPADA PIHAK SUMBANGAN CAT REKOD PENERIMAAN
BOMBA MEMBAKAR SARANG DARIPADA KONTRAKTOR SUMBANGAN ALATAN
DYNAMIC GUARDFORCE DARIPADA SYARIKAT LUAR
TEBUAN

JALINAN KERJASAMA KOMUNITI/PIHAK LUAR

SUMBANGAN MESIN PENCETAK ANTARA CONTOH SIJIL
DARIPADA KONTRAKTOR CAHAYA PENGHARGAAN KEPADA KONTRAKTOR

MANTIS SDN BHD YANG TELAH MENYUMBANG

PENILAIAN DAN REFLEKSI

MODUL 2

MENERAJUI KEPIMPINAN

MODUL 2-MENERAJUI
KEPIMPINAN

Pengupayaan Pemimpin Pertengahan

Interpretasi Data

Pembudayaan PLC

PENILAIAN DAN REFLEKSI

MODUL 1 KEKUATAN KELEMAHAN

• Penyediaan Instrumen LW serta pengumpulan dan • Kekangan dari segi masa, kewangan

penganalisisan data LW menyebabkan kurangnya bimbingan

MENERAJUI • Menyediakan instrumen (alat ukur) LW yang releven tentang TS25
KEPIMPINAN
dan berfokus.

• Mengumpul data melalui LW bersama Pegawai Penilai

mengikut proses yang ditetapkan.

• Menganalisis dan mempamerkan data LW yang

berkumpul secara komprehensif.

• Pembudayaan PLC

• Bimbingan PinTaS, OPPM dan pelan strategik

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

• Mengenal pasti ruang penambahbaikan daripada hasil interpretasi data yang dilakukan untuk tindakan susulan seperti ‘lesson study’,
‘teacher sharing’ dan lain-lain yang menjurus kepada PAK21.

ISU-ISU LAIN

• Pembudayaan amalan PAK21 perlu ditambahbaik dari masa ke semasa.
• Pemimpin Pertengahan yang berpengelaman tetapi masih kurang berkeyakinan dalam mengembangkan potensi diri

Penataran PInTaS dan OPPM

SESI PENATARAN
PInTaS DAN OPPM

Contoh Penulisan PInTaS dan OPPM SK RANTAU DILANG

ANTARA CONTOH PInTaS dan
OPPM SK RANTAU DILANG

Pembudayaan PLC di sekolah

PEMBUDAYAAN PLC
DI SEKOLAH

SESI PERBINCANGAN CONTOH BORANG
PRA DAN POST PELAPORAN PLC
PERLAKSANAAN PLC

LEARNING WALK SESI PERBINCANGAN
DAPATAN LEARNING WALK
PEMBUDAYAAN
LEARNING WALK

SESI ANALISIS DAPATAN
LEARNING WALK

SESI LEARNING WALK

INSTRUMEN LEARNING WALK

CONTOH INSTRUMEN
LEARNING WALK

PENILAIAN DAN REFLEKSI

MODUL 3

MENERAJUI PEMBELAJARAN

MODUL 3-MENERAJUI
PEMBELAJARAN

Guru sebagai perancang
PAK21 / SKPMg2 standard 4
OP dan KK
Pelbagai gaya pembelajaran
Pentaksiran dan KBAT
RPH

PENILAIAN DAN REFLEKSI

MODUL 3 KEKUATAN KELEMAHAN

MENERAJUI • Menyediakan kelas yang berkonsepkan PAK21 • Kekangan dari segi sumber kewangan
PEMBELAJARAN • Menilai pelaksanaan PAK21 dalam kelas dari segi fizikal dan kewangan

sosial • Tahap penguasaan guru dan murid
• Mengenalpasti kelemahan dan penambahbaikan yang perlu masih perlu dipertingkatkan.

dilakukan di dalam kelas. • Pembudayaan amalan KBAT masih
• Menentukan keberkesanan susun atur kelas (collaborative rendah

learning), bahan-bahan tambahan dan info di dalam kelas

(Gallery Walk, Traffic light, Silence Signal, Parking Lot, Peta I-

Think)
• Mengetahui sama ada objektif program tercapai.
• Merangsang pencapaian akademik yang lebih baik daripada

sebelumnya.
• Bengkel PAK21 dan Pentaksiran KBAT

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

- Menggalakkan guru sentiasa mengambil inisiatif untuk menambah penegtahuan dengan mengambil peluang dan ruang yang ada.
- Penggunaan Modul, PBL dan Projek Mudah , Buku Kerja

ISU-ISU LAIN

- Program bersama rakan elit sering terganggu oleh kekangan masa yang mengehadkan peluang dan ruang untuk
berkolaborasi secara bersemuka.

BENGKEL SKPMg2
STANDARD 4
BERSAMA
RAKAN ELIT

BENGKEL
PENTAKSIRAN
DAN KBAT BERSAMA

RAKAN ELIT

PENERAPAN
PBL

DALAM PDP

PELAKSANAAN PDPR
DALAM MEMASTIKAN

KELANGSUNGAN
PEMBELAJARAN

MURID

PELAKSANAAN
KELAS BERCIRIKAN

PAK21

HASIL KERJA MURID

PELAKSANAAN
KELAS BERCIRIKAN

PAK21

REWARD CHART

PELAKSANAAN
KELAS BERCIRIKAN

PAK21

PARKING LOT

PELAKSANAAN
KELAS BERCIRIKAN

PAK21

TRAFFIC LIGHT


Click to View FlipBook Version