The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Υλοποιήθηκε στην Α’ Δημοτικού στο 92ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 2014-15
Δασκάλα: Σιούρλα Πολύμνια

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by elizatso, 2016-06-30 09:22:02

Κλικ, προστατεύω το νερό

Υλοποιήθηκε στην Α’ Δημοτικού στο 92ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 2014-15
Δασκάλα: Σιούρλα Πολύμνια

Πρόγραμμα (project) του τοπικού δικτύου
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης

«Κλικ προστάτεψέ το!» με θέμα:

«Δεν ξοδεύω το νερό –

Είναι πολύτιμο αγαθό»

Δασκάλα: Σιούρλα Πολύμνια

Για την Α’ Δημοτικού

Σιούρλα Πολύμνια

Υλοποιήθηκε στην Α’ Δημοτικού
στο 92ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Αριθμός παιδιών: 26
Διάρκεια: Ιανουάριος – Ιούνιος 2015

Δασκάλα: Σιούρλα Πολύμνια

Σιούρλα Πολύμνια

Το παρόν Διαθεματικό σχέδιο εργασίας παρουσιάστηκε στο
4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας

με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη»
στη Θεσσαλονίκη

Το συνέδριο διοργανώθηκε από: Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε, Πανελλήνια
Ένωση Εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος», Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την
Αξιοποίηση των ΤΠΕ, Σύλλογο Επιμορφωτών ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Σιούρλα Πολύμνια

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

• O κύκλος του νερού στη φύση.

• Πειράματα με το νερό.

• Υδάτινοι πόροι (Πηγές, λίμνες ποτάμια, θάλασσες).

• Ωφέλειες του ανθρώπου από το υγρό στοιχείο( σημασία για τη ζωή, τον

άνθρωπο, υγεία).

• Ρύπανση νερού (αίτια, ανθρώπινη παρέμβαση κ.τ.λ.).

• Αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων- Λειψυδρία - εξοικονόμηση

νερού.

• Το νερό ως μορφή ενέργειας και τρόποι αξιοποίησης του.

• Κατανομή νερού στον πλανήτη (ωκεανοί, πάγοι, γλυκά νερά).

• Νερό και μυθολογία.

• Νερό και θρησκεία.

• Το νερό στη μουσική και στην τέχνη.

• Κατασκευές - παιχνίδια με θέμα το νερό. Σιούρλα Πολύμνια

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

• Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν, να
κατανοήσουν, να μάθουν και να συνειδητοποιήσουν την αξία του
νερού και την αναγκαιότητά του στη ζωή μας, και να αλλάξουν τη
συμπεριφορά τους στην χρήση του νερού.

• Ακόμη να ευαισθητοποιηθούν, να δραστηριοποιηθούν, να
συμμετάσχουν ενεργά και να ενσωματώσουν δεξιότητες και
στάσεις σε πρακτικές της καθημερινής ζωής και στον τρόπο
σκέψης τους, έτσι ώστε να αποκτήσουν αειφορικές συνήθειες
και να καταστούν μελλοντικοί ενεργοί πολίτες, οι οποίοι
γνωρίζουν και σέβονται την ισορροπία της φύσης.

Σιούρλα Πολύμνια

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

Οι μαθητές:
• Να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού στη φύση και των τριών καταστάσεών του.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του νερού, ως βασικό στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου, και στη

φύση γενικότερα.
• Να διαπιστώσουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με το νερό και να συνειδητοποιήσουν

ότι τα αποθέματα του νερού δεν είναι ανεξάντλητα.
• Να γνωρίζουν τα βασικά αίτια ρύπανσης και μόλυνσης των υδάτινων πόρων.
• Να εντοπίσουν τους σπουδαιότερους κινδύνους που απειλούν το πόσιμο νερό.
• Να ενημερωθούν για τον τρόπο μεταφοράς του νερού στα σπίτια άλλοτε και σήμερα.
• Να αναζητήσουν λύσεις για την εξοικονόμηση και τη σωστή χρήση του νερού.
• Να υιοθετήσουν θετική στάση και αειφορικές συνήθειες απέναντι στο περιβάλλον και την

προστασία του.
• Να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση.
• Να έρθουν σε επαφή με παροιμίες, αινίγματα, έθιμα και τραγούδια που έχουν σχέση με το νερό.
• Nα αναπτύξουν κλίσεις και δεξιότητες, που θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κριτικής και

δημιουργικής τους σκέψης.
• Να μάθουν να χειρίζονται φωτογραφική μηχανή για να αποτυπώσουν με ευκρίνεια την προσωπική

τους ματιά στα πράγματα.
• Να σχεδιάσουν και να προτείνουν δράσεις που θα βελτιώσουν την ζωή στην πόλη μας για μια

βιώσιμη καθημερινότητα.
• Να ενισχύσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη.
• Nα καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, μέσα από ποικίλους τρόπους

έκφρασης (γλωσσική, αισθητική, κτλ).
• Nα εμπλουτίσουν και να καλλιεργήσουν το γραπτό και τον προφορικό τους λόγο, να

διασκεδάσουν, να παίξουν, να χαρούν μέσα από ποικίλες δραστηριότητες.

Σιούρλα Πολύμνια

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών

• Να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση
των Η/Υ.

• Να προσεγγίσουν τις Τ.Π.Ε. ως εργαλεία και πηγές μάθησης.
• Να εξασκηθούν στη χρήση του κειμενογράφου Word.
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ανοιχτού λογισμικού

δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών και σχεδιαγραμμάτων
Inspiration.
• Να «παίξουν» με το λογισμικό Hot Potatoes και
συγκεκριμένα με τις εφαρμογές J. Cloze, J. Quiz, και J. Cross.
• Να δημιουργήσουν με το λογισμικό ζωγραφικής Tux paint.
• Να γνωρίσουν τη διαδικασία δημιουργίας video με το
εργαλείο Windows live movie maker.

Σιούρλα Πολύμνια

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

 Να γίνουν ικανοί/ές να εφαρμόζουν με τη χρήση των ΤΠΕ
αποκτημένες γνώσεις για την επίτευξη των γνωστικών στόχων που
αναφέρθηκαν.

 Να ενταχθούν σε ομάδες και να συνεργαστούν, να μάθουν να
εκφράζουν τις απόψεις τους και να μάθουν να σέβονται τη γνώμη του
άλλου.

 Να ενθαρρυνθούν στην ελευθερία έκφρασης, σκέψεων και
συναισθημάτων.

 Να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας, να
εξασκηθούν στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και να
καλλιεργήσουν κλίμα αμοιβαίου σεβασμού.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

 Για τη διεξαγωγή του σχεδίου εργασίας επιλέχθηκε η μέθοδος project.
 Εφαρμόστηκε η βιωματική μάθηση, η έρευνα, ο καταιγισμός ιδεών, ο
αυτοσχεδιασμός, και η καλλιτεχνική δραστηριότητα.
 Το σχέδιο εργασίας στηρίχτηκε στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης προώθησε
την πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης (Gardner).
 Η διαθεματική προσέγγιση στηρίχθηκε σε ομαδοκεντρικά σχήματα λειτουργίας της
τάξης, αναδείχθηκε το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, ενισχύθηκε η συνεργασία
μεταξύ των μαθητών και προωθήθηκε η χρήση των νέων τεχνολογιών.
 Οι Τ.Π.Ε. κατείχαν βασικό ρόλο στη διεξαγωγή του project, καθώς αποτελούν
πολυδύναμα μέσα επικοινωνίας, ενώ η προσθετική τους αξία συνίσταται στο ότι
διευκολύνουν την πρόκληση ενδιαφέροντος και την ενεργητική συμμετοχή των
μαθητών.
 Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν υποστηρικτικός, συντονιστικός, συμβουλευτικός,
εμψυχωτικός.

Διαθεματικότητα: Το Σχέδιο Εργασίας υλοποιήθηκε στην Ευέλικτη Ζώνη

και με διάχυση στα μαθήματα του Αναλυτικού προγράμματος

Γλώσσα: Φιλαναγνωσία:

Παραγωγή γραπτού λόγου, αξιοποίηση και επεξεργασία Επεξεργασία βιβλίων σχετικών με το
διάφορων μέσων λόγου (παραμύθι, περιοδικά, διαδίκτυο), επιλεγμένο θέμα.
εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών.

Πληροφορική: Μελέτη Περιβάλλοντος:

Αναζήτηση Ο τόπος που ζω – Ακτές,
πληροφοριών, χρήση θάλασσα, ποτάμια,
λογισμικών και λίμνες κάμποι. Οι
διαδικτυακών ανάγκες του ανθρώπου.
εφαρμογών, παιχνίδια. Ερευνούμε το
περιβάλλον.

Φυσική αγωγή: Εικαστικά:
Παιχνίδια με το νερό.
Ζωγραφική, κατασκευές,
Μουσική: κολάζ, επαφή με έργα
Τραγούδια σχετικά με το θέμα, βίντεο. τέχνης.

Θέατρο:

Δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι κλπ.

Γνωστικά αντικείμενα του ΑΠΣ για την Α΄ τάξη
σχετικά με το θέμα

• Γλώσσα: α΄ τεύχος: «Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας» σελ. 70, «Ψιχάλες»

σελ. 72, «Πουπουλένια σύννεφα» σελ. 74

• Ανθολόγιο: «Πινεζοβροχή» σελ. 64, «Η Πίτυς και ο Πάν» σελ. 78

• Φιλαναγνωσία: Επεξεργασία βιβλίων σχετικών με το επιλεγμένο θέμα όπως:

• «Η ιστορία του νερού» (της Αναστασίας Περιστεράκη – Ψυχογιού, Εκδόσεις:

Σύγχρονη Εποχή)

• «Οι σταγόνες ταξιδεύουν» (της Τριανταφυλλιάς Μακούλη, Εκδόσεις: Ζήτη)

• «Πλατς, Το νερό» (Νούρια και Εμπάρ Χιμένεθ, Εκδόσεις: Μεταίχμιο)

• «Ο Πλανήτης μας, Το νερό» (Εκδόσεις: Μοντέρνοι καιροί)

• «Το κρυμμένο νερό» (της Λιλής Λαμπρέλλη, Εκδόσεις: Πατάκη)

• Μελέτη Περιβάλλοντος: Ο τόπος μου - Ενότητα 3: Ο τόπος που ζω - Κεφάλαιο

1: Ακτές και θάλασσα, σελ. 64, Κεφάλαιο 3: Ποτάμια λίμνες κάμποι, σελ. 68, Οι

ανάγκες του ανθρώπου – Κεφάλαιο 1: Η ιστορία της Νου, σελ.75. Ερευνούμε το

περιβάλλον - Ενότητα: 1: Τα φυτά του τόπου μου – Κεφάλαιο 3: Οι εποχές και

τα φυτά – Περπερούνα σελ. 128 Σιούρλα Πολύμνια

Προβλεπόμενη συνεργασία με άλλους
φορείς ή πρόσωπα:

• Υπεύθυνη Περιβαντολλογικών Θεμάτων, της Π.Ε.
Ανατ. Θεσ/νίκης

• Κ.Π.Ε. Έδεσσας
• Μέλη του οικογενειακού κύκλου

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

• Microsoft Office Word (Επεξεργαστής Κειμένου)
• Inspiration (συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης)
• Tux paint (λογισμικό ζωγραφικής)
• Windows live movie maker (λογισμικό δημιουργίας video)
• Hot Potatoes (τις εφαρμογές J.Cross και J.Match)
• Google Earth
• Εκπαιδευτικά διαδικτυακά παιχνίδια
• Φυλλομετρητής

Σιούρλα Πολύμνια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ

• Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων ανά Η/Υ,
(ομαδοσυνεργατικά), για δραστηριότητες που αφορούσαν τη
χρήση Η/Υ.

• Σε ομάδες των 4 ή 5 ατόμων για ομαδικές εργασίες μέσα στην
τάξη.

• Ευνοήθηκαν οι συνεργατικές δράσεις.
• Η εκπαιδευτικός τους διευκόλυνε το έργο τους.
• Χρήση του προτζέκτορα για ταυτόχρονη απόδοση οδηγιών ή

συμβουλών.

Σιούρλα Πολύμνια

Υλοποίηση Διδακτικού Σεναρίου

 Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για το νερό γενικά.

(Κινητοποίηση ενδιαφέροντος των μαθητών για το

συγκεκριμένο θέμα.)

 Καταιγισμός ιδεών: καταγράφηκαν οι ιδέες των παιδιών που

αναδύθηκαν αυθόρμητα σχετικά με το θέμα «Το νερό».

 Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με τις ιδέες των παιδιών και από

αυτές διαχωρίστηκαν άξονες προς διερεύνηση. (Ανίχνευση

πρότερων γνώσεων)

 Ζητήθηκε υλικό για το θέμα

όπως βιβλία, παραμύθια, εφημερίδες, περιοδικά, εικόνες, cd, dvd, τραγούδια,

ποιήματα, εικόνες από πίνακες ζωγραφικής κ.ά. (Συγκέντρωση υλικού)

 Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων Σιούρλα Πολύμνια

Α΄ Φάση • Τα παιδιά έμαθαν πως
η αντίστοιχη αρχαία
• Αναζητήσαμε τον ορισμό της ελληνική λέξη για το
νερό ήταν ύδωρ.
λέξης νερό στο Λεξικό της
• Ανέφεραν λέξεις που
κοινής νεοελληνικής - Η Πύλη έχουν ως πρώτο
συνθετικό τη λέξη
για την ελληνική γλώσσα ύδωρ (υδραγωγείο,
ύδρευση, υδρόβιος,
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern υδροπλάνο,
_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq υδρατμός,
=%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C&dq= υδραυλικός,
υδρόγειος, κλπ).

Σιούρλα Πολύμνια

Η σταγόνα με τις
«νερο- λέξεις»

• Κατασκεύασαν μια
μεγάλη σταγόνα με
«νερο-λέξεις»

• Κάθε μαθητής
έγραψε μια λέξη για
το νερό και τη
ζωγράφισε.

Χάρτης Ελλάδας - Παγκόσμιος χάρτης-Υδρόγειος

• Μπαίνοντας στην εφαρμογή Google Earth τα παιδιά

παρατήρησαν το χάρτη της Ελλάδας και αναζήτησαν λίμνες και

ποτάμια.

• Στη συνέχεια είδαν το χάρτη της Ευρώπης, τον παγκόσμιο χάρτη, καθώς

και ολόκληρη την υδρόγειο.

• Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως «το νερό στον πλανήτη μας είναι

περισσότερο από τη στεριά…» και αιτιολόγησαν γιατί η Γη μας λέγεται

γαλάζιος πλανήτης.

Διαβάσαμε, συζητήσαμε και είδαμε εντυπωσιακές
εικόνες από τα βιβλία, με θέμα το νερό, που έφεραν τα
ίδια τα παιδιά στην τάξη.

Ο κύκλος του νερού

Το ξέρετε πως το ίδιο νερό που πίνουμε εμείς
σήμερα το έπιναν και οι δεινόσαυροι πριν
εκατομμύρια χρόνια;

Με αφορμή το συγκεκριμένο ερώτημα
τα παιδιά άρχισαν να επεξεργάζονται
τον κύκλο του νερού.

Σιούρλα Πολύμνια

Β΄ Φάση Ο κύκλος του νερού

Διαβάσαμε τα παραμύθια

• «Η ιστορία του νερού»

(της Αναστασίας Περιστεράκη – Ψυχογιού,
Εκδόσεις: Σύγχρονη Εποχή)

• «Οι σταγόνες ταξιδεύουν»

(της Τριανταφυλλιάς Μακούλη, Εκδόσεις:
Ζήτη)

• «Απεργία στον κύκλο του νερού»

από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Κ.Π.Ε.) Καλαμάτας, αναρτημένο στη διεύθυνση
http://www.kpekalamatas.gr/gr_pages/apergia.pdf

Σιούρλα Πολύμνια

Οι μαθητές παρακολούθησαν από το you-tube τα
βιντεάκια
• If Water Had Eyes

https://www.youtube.com/watch?v=x6POXJhmRjo

• If Water Had Eyes - with Sound Effects

https://www.youtube.com/watch?v=BOEkxWxaG5o

• NASA: The Water Cycle

https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c

• The Water Cycle

https://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw

• Κατόπιν τα παιδιά
κλίθηκαν να
διαβάσουν μια
εικονογραφημένη
ιστορία του κύκλου
του νερού.

• Συμπλήρωσαν
τις λέξεις που
έλειπαν από μία
περίληψη του
κύκλου του
νερού σε ένα
αρχείο Word.

Σιούρλα Πολύμνια

• Άσκηση αντιστοίχισης
με το λογισμικό Hot
potatoes.

• Τα παιδιά
αντιστοίχισαν τις
προτάσεις που
υπήρχαν στην
αριστερή στήλη με τις
εικόνες της δεξιάς
στήλης.

• Από τη διεύθυνση

http://5dimpyrgou.ilei.sch.gr/energy/act
ivities/exercises/stage1/water_match/w
atercycle.htm

Σιούρλα Πολύμνια

Οι μαθητές
ζωγράφισαν τον
κύκλο του νερού,
με το λογισμικό
Tux-pait.

Σιούρλα Πολύμνια

Εικαστική ομαδική εργασία
«Ο κύκλος του νερού»

Κάθε παιδί
ζωγράφισε ένα
«τμήμα» του
κύκλου του
νερού και στο
τέλος
κατασκευά-
στηκε ένα
ομαδικό κολάζ.

Σιούρλα Πολύμνια

Έγραψαν τη συνέχεια της ιστορίας από το παράξενο ταξίδι της
Συννεφένιας, το οποίο μιλάει για το ταξίδι του νερού (Βιβλίο Γλώσσας Α΄
τεύχος σελ. 70).

Πειράματα Σιούρλα Πολύμνια

• Για την κατανόηση των τριών μορφών του
νερού πραγματοποιήθηκαν κάποια απλά
πειράματα.

• Οι μαθητές έκαναν υποθέσεις για το τι
μπορεί να πάθει το νερό σε κάθε μία από
τις παρακάτω περιπτώσεις.

• Γέμισαν μια παγοθήκη με νερό και την
έβαλαν στην κατάψυξη για λίγη ώρα.

• Έβαλαν μερικά παγάκια σε ένα ποτήρι και
το άφησαν σε σημείο που είχε ήλιο.

• Η δασκάλα της τάξης έβρασε νερό σε ένα
μπρίκι και την ώρα που άρχισε να βράζει
τοποθέτησε πάνω σ’ αυτό ένα βιβλίο.

• Τα παιδιά συζήτησαν τα συμπεράσματά
τους.

• Με βάση αυτά τα συμπεράσματα έλυσαν μια
άσκηση συμπλήρωσης κενού στο λογισμικό Hot
potatoes .

Πάνω σε έναν ημιδομημένο χάρτη,
κατασκευασμένο με το λογισμικό Inspiration, τα
παιδιά διαχώρισαν τις εικόνες με βάση ποια μορφή
είχε το νερό.

Το «Αλφαβητάρι του νερού»

• Σε μια σελίδα Word, δίπλα από κάθε γράμμα της αλφαβήτας έγραψαν
κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα, ιδιότητα ή μορφή του νερού.

• Οι μαθητές
συγκέντρωσαν
παροιμίες και
αινίγματα για το
νερό.

(γραπτή εργασία)

Σιούρλα Πολύμνια

Αναζητήσαμε στο διαδίκτυο τραγούδια με θέμα το νερό.

• Κίνησε η Γερακίνα Γερακίνα
• Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ
• Μέσα στο νερό της λίμνης Σιούρλα Πολύμνια
• Από που είσαι, ποταμάκι
• Θαλασσάκι μου
• Φύσα θάλασσα πλατιά

(θαλασσογραφία)
• Στου καιρού τη ζυγαριά
• Ο κύκλος του νερού
• Το πλατανιώτικο νερό
• Να ‘μουν γάργαρο νερό
• Τρεχούμενο νερό
• Το νερό στο ρέμα
• Μπαρμπα – Γιάννη κανατά
• και άλλα…

Τα παιδιά συγκέντρωσαν, παραδοσιακά
έθιμα για το νερό.

 Το αμίλητο νερό Σιούρλα Πολύμνια
 Το έθιμο της

Μπαρμπαρούσας
 Η Περπερούνα
 Το έθιμο της

«Πιπεριάς»
 Ο Κλείδωνας
 Ένα έθιμο της

Πρωτοχρονιάς
 Μαστέλο Κέρκυρα

• Με αφορμή το έθιμο «Το αμίλητο νερό» και το παραδοσιακό τραγούδι «Η
Γερακίνα» πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τον τρόπο μεταφοράς του νερού στο
σπίτι, στα παλιά χρόνια …

• Μιλήσαμε και για την χρήση των αγγείων στη φύλαξη και μεταφορά του νερού
στην αρχαιότητα.

Σιούρλα Πολύμνια

Και τον τρόπο μεταφοράς
του νερού σήμερα

Σιούρλα Πολύμνια

Έπειτα, τα παιδιά έπαιξαν ένα on line εκπαιδευτικό παιχνίδι,
το Greek Pot Painter όπου διακόσμησαν υδρίες

(αγγεία μεταφοράς νερού στην αρχαία Ελλάδα)
http://www.schoolsliaison.org.uk/kids/greecepot.htm

Σιούρλα Πολύμνια

Κατασκεύασαν υδρίες με χαρτόνι και τις
διακόσμησαν με γεωμετρικά σχέδια.

Μιλήσαμε για το επάγγελμα του νερουλά, και το
επάγγελμα του παγοπώλη.

Σιούρλα Πολύμνια

Σιντριβάνια της πόλης μας

• Είδαμε από το
διαδίκτυο τα
σιντριβάνια της πόλης
μας.

• Το σιντριβάνι στο κέντρο
• Το σιντριβάνι στο Λευκό

Πύργο
• Το σιντριβάνι στο

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
• Τα σιντριβάνια στην
παραλία

• Μιλήσαμε για τη ρύπανση και τη μόλυνση του νερού.

• Διευκρινίστηκαν οι δύο όροι.

• Ακολούθησε συζήτηση για τις βασικές αιτίες ρύπανσης
και μόλυνσης του νερού.

Το πρόβλημα της λειψυδρίας

• Διαβάσαμε το παραμύθι «Λειψυδρία στη
Νεροχώρα» από το Κ.Π.Ε. Ελευθέριου Κορδελιού
& Βερτίσκου και κάναμε κάποιες από τις
δραστηριότητες που προτείνονται στο βιβλίο του
εκπ/κού.

• Ένα διαδραστικό παραμύθι για την αειφορική
διαχείριση του νερού.

• Πρόκειται για μια ιστορία που προσφέρεται για
δραματοποίηση, εμπλουτισμένη με ερωτήσεις και
διαδραστικές δραστηριότητες που δίνουν
αφορμές για προβληματισμό και δράση στο
ζήτημα της διαχείρισης νερού από το παρελθόν
μέχρι σήμερα.

• Αναρτημένο στη διεύθυνση
http://www.kpethess.gr/download/ekdoseis/ekpaideytiko_yliko/Leipsydria_para
mythi.pdf
• Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό
http://www.kpethess.gr/download/ekdoseis/ekpaideytiko_yliko/Leipsydria_odigo
s.pdf.

• Επιπλέον, διαβάσαμε το
παραμύθι:
«Ο Μπαμπακένιος το
φαντασμένο σύννεφο»

• Από το Κ.Π.Ε. Καλαμάτας
• Μια οικολογική ιστορία

που διαπραγματεύεται το

θέμα της λειψυδρίας.

Από τη διεύθυνση:
http://www.kpekalamatas.gr/gr_pages/bab
akenios.pdf

Σιούρλα Πολύμνια

Κατόπιν παρουσιάστηκε ένα γράφημα του
λογισμικού Excel, το οποίο απεικόνιζε την
κατανομή του νερού στη Γη.

Από το γλυκό νερό μόνο το

0,5 %

είναι πόσιμο και προσβάσιμο

Οι μαθητές πρότειναν
λύσεις για την
αειφορική διαχείριση
του νερού, την
εξοικονόμηση και την
προστασία του.

Οι μαθητές κλήθηκαν
να αξιοποιήσουν τις
γνώσεις τους και τις
προτάσεις τους για την
εξοικονόμηση του
νερού και να λύσουν
μία άσκηση σύντομης
απάντησης (συμφωνώ
– διαφωνώ) στο
λογισμικό Hot
potatoes.

Σιούρλα Πολύμνια

Εξετάσαμε το νερό στη Μυθολογία…

Μιλήσαμε για:

• Τον Ποσειδώνα τον ολύμπιο
θεό της θάλασσας.

• Την Αφροδίτη που γεννήθηκε
από τους αφρούς της
θάλασσας.

• Τις Νηρηίδες, τις κόρες του
Νηρέα, πριγκίπισσες του
νερού.

• Τις Νύμφες, θεότητες των
γλυκών νερών

Το νερό στη θρησκεία

Το νερό στη χριστιανική θρησκεία είναι το σύμβολο του εξαγνισμού.

• Θεοφάνια
• Βάφτιση
• Αγ. Νικόλαος,

προστάτης των
θαλασσών
• Αγιασμός

• Μιλήσαμε για το νερό ως κινητήρια δύναμη.
• Για τις μηχανές που κινούνταν με νερό.

(Ατμόπλοιο, τρένο, νερόμυλος, μαντάνι, νεροτριβή, νεροπρίονο)

Σιούρλα Πολύμνια


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ASHIKA-MONTHLY-JULY-16
Next Book
Display Solutions