The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กลุ่ม 5 ปูไข่ดอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thezero_dear, 2022-04-12 15:54:03

กลุ่ม 5 ปูไข่ดอง

กลุ่ม 5 ปูไข่ดอง

ปูไข่ดอง
สูตรนัวนัว

บทที่1

ประวัติความเป็นมา

ร้ า น ปู ไ ข่ ด อ ง สู ต ร นั ว นั ว

ความ ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในเมืองที่ต้องการความสะดวก
เป็น สบายและรวดเร็ว การทำอาหารทานเองในบ้านจึงลดน้อยลง ประกอบกับการเติบโตของโลกออนไลน์
มา แลเทคโนโลยีที่เข้ามาอำนวยความสะดวกครบวงจรหนุนให้บริการจัดส่งอาหารสำเร็จรูปถึงบ้านผ่าน
การสั่งออนไลน์ เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจบริการอาหารที่ไม่มีหน้าร้านหรือธุรกิจร้าน
อาหารออนไลน์เติบโตอย่างสูง มีผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าและใหม่ เกิดขึ้นจำนวนมาก โดยการเริ่ม
ธุรกิจดังกล่าใช้เงินทุนเริ่มต้นต่ำ และไม่จำเป็นต้องหาทำเลในการเปิดร้านตลอดจนยังสามารถเจาะเข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช้Social Media ได้อย่างตรงจุดโดยร้านอาหารออนไลน์มีจุดเด่นลงทุนต่ำ ความ
เสี่ยงน้อย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการทั้งหน้า
เก่าและใหม่ เริ่มหันมาสนใจเข้าสู่วงการนี้จำนวนมาก จากข้อมูลของเว็บไซต์ Wongnai.com ปัจจุบัน
มีผู้ประกอบการร้านอาหารออนไลน์ ไม่ต่ำกว่า 300 ราย

ดังนั้น การสร้างธุรกิจร้านอาหารทะเลสด (Delivery) เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ จึงถือ
เป็นโอกาสในการทำธุรกิจที่เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ผ่าน
เพียงปลายนิ้วสัมผัส หากแต่ก่อนการจะทานอาหารทะเลสด จำเป็นที่จะต้องรับประทานถึงแหล่งวัตถุดิบเพื่อให้ได้ลิ้ม
ลองรสชาติของความสดที่แท้จริง แต่ปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ด้วยการจัดส่งอาหารทะเลสดพร้อมทานใน
รูปแบบใหม่ถึงบ้านในราคาไม่แพง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง อยากทานเมื่อไหร่ก็สามารถสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย มิติ

ใหม่แห่งการทานอาหารทะเลสดได้ที่บ้านของคุณเอง โดยได้มีการแบ่งเป็น 3 แผนงานดำเนินการหลัก ได้แก่
แผนการตลาด แผนปฏิบัติการและแผนทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางที่มีความ

เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวในระยะเริ่มต้นกิจการและสร้างศักยภาพทางการแข่งขันที่โดดเด่น

ชื่อธุ รกิ จ ตราสินค้า
ร้ า นปู ไ ข่ ด อ ง

สู ต รนั ว นั ว

แนะนำ ร้านปูไข่ดอง เป็นกิจการเกี่ยวกับอาหารทะเล ที่ก่อตั้งและบริหารโดยหุ้นส่วน
ธุรกิจ 7 คน เนื่องจากในปัจจุบันเทรนอาหารทะเลดองเป็นที่นิยมอย่างมาก รวมถึงหนึ่งใน
ผู้ถือหุ้นมีความชอบทานส่วนตัว ทำให้ได้ลองทำรับประทานเองบ่อยครั้งและมีสูตรน้ำ
ดองที่พัฒนาปรับปรุงจนได้สูตรที่อร่อยถูกใจที่สุด จึงได้ริเริ่มชักชวนหุ้นส่วนมาร่วม
หุ้นกิจการร้านปูไข่ดอง เนื่องจากปูไข่ดองมีกระแสเป็นที่นิยม ทำให้มีร้านปู่ไข่ดองมี
ขึ้นมาเป็นจำนวนมากการแข่งขันค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นร้านขนาดเล็กที่ขายแค่หน้า
ร้าน หรือร้านขนาดใหญ่ที่ส่งออกสินค้าทั่วประเทศไทย ซึ่งเป้าหมายของร้านอยากให้
เป็นหนึ่งในร้านขนาดใหญ่และเป็นขู่แข่งที่สำคัญ สามารถส่งออกสินค้าได้ทั่วประเทศ

เป้าหมายของธุรกิจ

ร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัว

1. 2. 3. 4.
ยอดการ ขยายสาขา สมารถ เป็นหนึ่ง
ทำกำไรสุทธิ เพิ่มอย่าง ส่งออก ในคู่แข่งที่
10,000,000บาท น้อย 1 สาขา และมีตัวแทน สำคัญของกิจการ
ต่อปี จำหน่ายทั่วประเทศ ร้านปูไข่ดองชั้นนำ
ต่อปี

บทที่2

การวางแผนกลยุทธ์

เนื้อหาที่จะกล่าวถึงในบทนี้ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
และแผนการ ทำงานภายใต้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ

ร้ า น ปู ไ ข่ ด อ ง สู ต ร นั ว นั ว

กลยุทธ์ระดับองค์กร
(Corporate Strategies)
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategies) กลยุทธ์ที่ใช้ : Growth Strategy
องค์กรเลือกกลยุทธ์นี้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะให้กิจการมีการขยายตัวหรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นอาจเป็นการ
หาตลาดใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายที่กิจการวางไว้กลยุทธ์การเติบโต Growth Strategy แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. Intensive Growth Strategy คือกลยุทธ์เกี่ยวกับตลาดและส่วนแบ่งตลาด
2. Integrative Growth Strategy คือกลยุทธ์เกี่ยวกับการขยายกิจการด้วยการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ
3. Diversification Growth Strategy คือกลยุทธ์เกี่ยวกับการกระจายการลงทุนเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโต

ร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัวได้นำกลยุทธ์แบบ Intensive Growth Strategy มาปรับใช้กับ
กิจการ กลยุทธ์แบบ Intensive Growth Strategy คือกลยุทธ์เกี่ยวกับการเติบโตด้วย
การเพิ่มยอดขายด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งกลยุทธ์การเติบโตแบบ Intensive Growth มีีดังนี้

1.Market Penetration
การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดภายในตลาดเดิมที่ขายอยู่ ทางร้านมีการจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าเก่า
โดยมีการแจกคูปองของทางร้านเมื่อมาซื้อครบ 10 ครั้งสามารถนำคูปองมาแลกเป็นส่วนลดจาก

ทางร้านได้ส่งผลให้ปูไข่ดองหมดเร็วขึ้น ทำให้ลูกค้ามาซื้อบริโภคถี่ขึ้น

2.Product Development
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่สินค้าที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จะยังขายในตลาดเดิม ร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัว
ได้มีการคิดสูตรการดองปูไข่สูตรใหม่ๆอยู่ตลอดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและปรับปรุง
ตามคำติชมของลูกค้าอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพของรสชาติของปูไข่ดองที่ดีขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น

สูตรปูไข่ดองคลีนเพื่อตีตลาดคนรักสุขภาพที่กำลังมาแรงในยุคปัจจุบันนี้

3.Market Development
มีการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่โดยใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ ร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัวมีแพลนว่าจะทำการ
ส่งออกหรือมีหน้าร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัว ไปยังต่างจังหวัดแถบภาคอีสานซึ่งเป็นตลาดใหม่ของทางร้านและ

ยังเป็นภาคที่อยู่ห่างไกลจากทะเลซึ่งอาจจะทำการหาบริโภคได้ยาก ทางร้านจึงต้องการไปตีตลาดใหม่ๆ

กลยุทธ์ที่ใช้ Focus Differentiation Strategy กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
เป็นกลยุทธ์ที่ใช้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบอาหารทะเล การทำให้สินค้ามี (Business Strategy)
คุณภาพดี ขั้นตอนการผลิตผ่านมาตรฐาน GMP สร้างจุดยืนให้สินค้าด้วยรสชาติ
อาหารที่แตกต่างโดยสูตรการดองเฉพาะของทางร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัว เมื่อสินค้า
ของทางร้านสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าโดยสินค้าดีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย คน
จะแนะนำกันปากต่อปาก และการบริการของทางร้านต้องมีความจริงใจต่อลูกค้า ไข่ปู
ต้องเต็มกระดองเท่านั้น ทางร้านเราจึงทำการขายสินค้า และขั้นตอนคัดสรรวัตถุดิบ
ทางร้านขัดจากฟาร์มโดยตรง และทางร้านปูไข่ดองของเราก็พร้อมน้อมรับทุกคำติชม
จากลูกค้าเพื่อนำพัฒนาให้รสชาติอาหารลงตัวที่สุด จัดเป็นกลยุทธ์ที่สร้าง ความแตก

ต่างระหว่างร้านอาหารเดิมที่มีอยู่

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy)

กลยุทธ์ที่ใช้ Functional Strategies
Functional Strategies คือกลยุทธ์ระดับหน้าที่ กลยุทธ์ระดับนี้เป็นการนำ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันโดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์กร ด้วยการ
แข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงในอุตสาหกรรมธุรกิจร้านอาหารทะเล เป็นจำนวนมาก จึง
ทำให้ทางร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัว ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการเพื่อให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เพื่อให้
สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้กลยุทธ์ในการบริหารงานของกิจการร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัว

การบริหารด้านการจัดการ

- ฝึกอบรมทีมงานให้มีความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ทางร้านขาย นั้นคือปูไข่ดองสูตรนัวนัว
- พัฒนาทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วไม่ว่าจะด้านบริการลูกค้า

หรือแม้แต่ขั้นตอนการประกอบอาหารให้แก่ลูกค้า
-มีการประชุมก่อนเปิด-ปิดร้านโดยเวลาที่จำกัดเพื่อให้คำแนะนำพนักงานก่อนเริ่ม

ปฏิบัติงานและเมื่อหลังจากปิดร้านจะได้รู้ข้อมูลจากสิ่งที่จะได้พบในการที่ทำงานมาพูดคุย
แก้ปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนาสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดให้ดียิ่งขึ้น

การบริหารด้านการตลาด

- สร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อลูกค้า
- โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านปูไข่ดองให้เป็นที่รู้จักในสื่อต่างๆที่ทาง
ร้านมี เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาที่รวดเร็ว กระตุ้นให้ลูกค้า
สนใจและมาใช้บริการ และมุ่งเน้นการสร้างรสชาติและบริการให้เป็นที่
จดจำและเป็นเอกลักษณ์ของร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัวได้
- จัดทำโปรโมชั่นต่างๆตามเทศกาลวันสำคัญเพื่อให้ทุกคนสนใจเข้ามา
ใช้บริการกับทางร้านอยู่เสมอ
- มีเมนูพิเศษของร้านด้วยราคาที่พิเศษในแต่ละวัน

การบริหารด้าน

การเงิน

- กิจการร้านปูไข่มีการบริหารกิจการให้มีสภาพคล่องเพื่อ
ให้มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ตลอด
- มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำข้อมูลต่างๆ
มาช่วยในการตัดสินใจ เพิ่มศักยภาพที่ดีในการผลิต
- มีการจัดทำงบประมาณในด้านต่างๆ ให้มีความเป็น
ระบบชัดเจนเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนในการลงทุน

ผกลาิตรบแรลิหะาบรรดิก้าานรการ - การนำเสนอรูปแบบอาหารด้วยความน่าสนใจแบบรูปแบบอาหารที่สด สะอาด
และจัดแต่งแบบความทันสมัยในยุคปัจจุบัน
- การพัฒนาอาหาร ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภค ทางร้านมีการนำอาหารทะเลมาเพิ่มให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกจากปูไข่
ดองแล้วก็ยังมีอาหารทะเลชนิดอื่นด้วย เช่น กุ้งหมักซอส
- สร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ให้เป็นเอกลักษณ์ของร้าน และเป็นอาหารแนะนำ ไม่ว่าจะ
เป็นสูตรปูไข่ดองเฉพาะของทางร้านและสูตรน้ำจิ้มสูตรเฉพาะแบบต้นฉบับของทาง
ร้าน
- กระบวนการผลิตของทางร้านปูไข่ดองใส่ใจทุกขั้นตอน มีคุณภาพ มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ มีผู้ไปตรวจสอบคุณภาพที่โรงงานผลิตอย่างสม่ำเสมอ
- การจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่คุณภาพในการประกอบอาหาร ด้วยราคาที่เหมาะสม
ทางร้านมีขั้นตอนคัดสรรวัตถุดิบโดยมีชาวประมงเจ้าประจำคอยคัดมาให้และยังคิด
ราคาเฉพาะให้แก่ทางร้าน

บทที่3

การวางแผนด้านการผลิต

ร้ า น ปู ไ ข่ ด อ ง สู ต ร นั ว นั ว

13 October 2022

เป็นขั้นตอนการออกแบบระบบที่สำคัญ ในพัฒนาทั้งกระบวนการ
ผลิตสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ตั้งแต่การผลิตไปจนสินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด แผนการผลิตของร้าน
ปูไข่ดองนัวนัว เราได้จัดทำแผนการผลิตโดยที่ขั้นตอน วิธีการ โดยเราได้เลือก

2022และคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความสะอาดและ

ความสดใหม่ของวัตถุดิบ

การวางแผนการผลิต

แหล่งวัตถุดิบ

ปูไข่ จากฟาร์มจังหวัดจันทบุรี
น้ำ ดื่ม เนสท์เล่ เพียวไลฟ์
น้ำปลา ตรา เมกาเชฟ
น้ำตาลปี๊บ
น้ำกระเทียมดอง ตรามังกร

ขั้นตอนการผลิต

1. นำปูมาขัดหรือทำความสะอาดโคลนที่ติดมา
2. ตัดแต่งส่วนกระเพาะของปูออก เพราะถ้าลูกค้าทานถูกส่วนนั้นจะทำให้ท้องเสีย
3. เมื่อทำความสะอาดและตัดแต่งปูเรียบร้อยแล้ว นำปูมาบรรจุในกล่องบรรจุภัณฑ์รอทำน้ำปลา
4. ในส่วนการทำน้ำปลากวน ใส่น้ำปลา น้ำตาล น้ำกระเทียมดองและน้ำเปล่าลงในหม้อตามสูตร
ของร้านเรา เมื่อกวนส่วนผสมเรียบร้อย ให้พักน้ำปลากวนให้เย็นเท่ากับอุณหภูมิห้อง
5. เมื่อน้ำปลากวนเย็น ให้เทน้ำปลากวนลงในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ปูเตรียมไว้ก่อนหน้าแล้ว
6. จากนั้นปิดกล่องให้สนิทแล้วนำไปใส่ถุงสูญญากาศ เพื่อทำการแวคคั่มให้เก็บได้ยาวนานยิ่งขี้น
7. จากนั้นนำสินค้าที่ได้ไปเก็บไว้ในห้องเย็น เนื่องจากมีอุณหภูมิติดลบ 60 องศา หรือแช่เยือกแข็ง
กระบวนการนี้ทำให้ปูยังคงความสดเอาไว้อยู่
หลังจากแช่ไว้ในห้องเย็น 1 ชั่วโมง จะนำสินค้าที่ได้ไปแช่ไว้ในตู้แช่แข็งสินค้าปกติ

สินค้าที่
ผลิตเสร็จแล้ว

ปริมาณการผลิต

จำนวนการผลิตเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด: 3,000 ตัว/เดือน
อัตราประมาณในการผลิต: ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ลูกค้า เนื่องจากทางร้านผลิตตามออเดอร์การสั่งซื้อของ
ลูกค้า ทำให้จำนวนการผลิตไม่มีความแน่นอนในแต่ละวัน
จำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต : 6 คน

บทที่4

การวางแผนด้านเทคนิคการผลิต

ร้ า น ปู ไ ข่ ด อ ง สู ต ร นั ว นั ว

การวางแผน

เทคนิคการผลิต
ร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัวได้คิดผลิตและจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยลำดับแรกคือการสรรหาวัตถุดิบ
เนื่องจากปูทองหลางหรือปูทะเลมีราคาที่สูงมากต่อกิโลกรัม
ทางร้านจึงได้ส่งตัวแทนหุ้นส่วนไปสรรหาคุณภาพของปู
แต่ละฟาร์มและไปเจรจากับฟาร์มโดยตรงเพื่อขอส่วนลดการ
ประหยัดต่อขนาด ในด้านการผลิต หุ้นส่วนได้ประชุมกันเพื่อ
ค้นหากระบวนการผลิตที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพของ
วัตถุดิบให้คงความสดใหม่ได้ยาวนาน จากนั้นจึงดำเนินการ
ผลิตตามขั้นตอนที่วางแผนไว้

คุณลักษณะของผลผลิต

ธุรกิจปูไข่ดอง เป็นธุรกิจที่นำเข้าปูดองจากฟาร์ม
โดยตรง ทำให้วัตถุดิบที่นำมาทำ มีความสดใหม่
และมีคุณภาพ และในส่วนของกระบวนการจัดหา
และผลิตสินค้านั้น ทางร้านเน้นความสดใหม่ และ
เน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก และระบบการผลิต
สินค้าสามารถคงความสดใหม่ของวัตถุดิบได้
ยาวนาน เพื่อที่จะไม่ให้วัตถุดิบเน่าเสีย หรือเหม็น
คาว ทำให้อาหารลูกค้าที่รับประทานมีความอร่อย
กลมกล่อม และไม่มีกลิ่นเหม็นคาวนั้นเอง

ทำเลที่ ตั้ ง ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา ที่อยู่ : หมู่ที่
รู ปหน้ าร้ าน 6 39, ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด
ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ 10540

เนื่องจากทำเลที่ตั้งของร้านอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ทำให้
มีผู้คนเข้า-ออก หรือมาเดิน มาจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลา
แล้ว อีกทั้งทางร้านมีการออกแบบหน้าร้านให้ดูทันสมัยมีป้าย
ร้านที่ชัดเจน และมีการจัดตกแต่งสวยงาม อีกทั้งมีราคา
สินค้าแจ้งอย่างชัดเจน ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาในร้านทราบถึง
ราคาสินค้าอย่างชัดเจน และร้านมีการการันตีถึงความสด
ใหม่ และความสะอาดของวัตถุดิบ ทำให้เป็นที่สนใจของคนที่
สัญจรไปมา

การวาง พื้นที่ของร้าน ปูไข่ดองนัวนัว ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าสินค้า เป็น
ผั งโครงการ ร้านที่มีแค่ชั้นเดียว หน้ากว้าง 2 เมตร * ยาว 3 เมตร ค่าเช่า
30,000 บาท/เดือน มีการแบ่งพื้นที่การใช้งานออกเป็น 5 ส่วน


1. โซนเคาน์เตอร์สั่งอาหาร : ใช้รับออเดอร์ของลูกค้าเมื่อ
ลูกค้ามาสั่งอาหาร
2. โซนชั้นวางอาหาร : ใช้สำหรับวางโชว์อาหารขายหน้าร้าน
3. โซนจัดเตรียมอาหาร : ใช้สำหรับจัดเตรียมตกแต่งอาหาร
ก่อนนำมาวางโชว์หน้าร้าน
4. โซนห้องครัว : ใช้สำหรับทำอาหาร และจัดเตรียมวัถตุ
ดิบ
5. โซนคลังเก็บวัตถุดิบ : ใช้เก็บวัตถุดิบที่ต้องการแช่เย็น

การเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

1. กรรไกร : ใช้สำหรับตัดแต่งปูให้ 5. เตาแก๊ส : ให้พลังงาน
สวยงาม
6. กล่องบรรจุอาหาร : ใช้สำหรับบรรจุ
2. หม้อ : ต้มน้ำดอง อาหารเพื่อส่งจำหน่าย

3. ทัพพี : คนส่วนผสมให้เข้ากัน 7. ถุงสุญญากาศ
:ใช้สำหรับแวคคัม
สินค้าเพื่อมถ
นอมอาหาร
4. ช้อนตวง : ใช้สำหรับการ
ตวงส่วนผสมต่างๆ 8. ตู้แช่อาหารสด : ใช้สำหรับแช่วัตถุดิบ
เพื่อให้คงรสชาติความสดใหม่

เทคโนโลยีที่นำมาใช้ สภาพแวดล้อมภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก โดยเฉพาะทาง
ในการผลิต ด้านอาหารทะเล ที่มีความหลากหลายให้เลือกรับประทาน เราจึงเล็งเห็น ปูไข่ทะเลที่คนไทย
และชาวต่างชาติมีความคุ้นชินตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ เราจึงนำ
ปูไข่ทะเลมาแปรรูปโดยเลือกดองปูไข่เพื่อเพิ่มรสชาติให้ปูไข่มีความหวานหอมเค็มกลมกล่อมปูไข่
ทะเลดองมีการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคสมัยปัจจุบันมาก เพราะการดำเนิน
ชีวิตของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการหันมาบริโภคของทะเลที่สดใหม่ สะอาด กัน
มากขึ้น โดยการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งผู้เลี้ยงโดยตรง จะมีความความสดของของวัตถุดิบ
เป็นหลักก่อนจะนำมาแปรรูปเพื่อจัดจำหน่าย และปูไข่ดองของร้านเราสามมารถสต็อกและเก็บ
รักษาได้ยาวนาน เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีการใช้นวัตกรรมถุงสุญญากาศ และการเก็บ
สินค้าในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ -60 องศา ทำให้ปูไข่ดองเย็นและแข็งตัวเร็วที่สุด เพื่อคง
รสชาติความสดใหม่

บทที่5

การวางแผนการตลาด

ร้ า น ปู ไ ข่ ด อ ง สู ต ร นั ว นั ว

การวางกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ ทำสามารถ
วัดผลได้ โดยดูจากยอดขาย กำไร ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือ เป็นการสร้างแบรนด์
สร้าง engagement การมีส่วนร่วมของลูกค้า ซึ่งปัจจุบัน ปัจจัยที่ต้องการทุกตัว
สามารถวัดผลได้เกือบทางหมด โดยเฉพาะทางออนไลน์ ซึ่งการใช้ส่วนผสมทางการ
ตลาด ต้องคำนึงถึงเป้าหมายในการใช้เป็นอันดับแรกว่าเราต้องการอะไรMarketing
mix เป็นโมเดลทางการตลาดที่เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 1960 โดยJames
Cullitonอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Havard

กลยุทธ์การตลาด marketing mix หรือ 4P คือ ส่วนผสมทางการตลาด
และเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในทางการตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนการตลาด
อย่างง่ายที่ได้รับความนิยมสูง เป็นทฤษฎีหนึ่งที่นิยมใช้ในการวางแผนการตลาด

reallygreatsite

4P'S Marketing Mix

Product Price Place Promotion

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
(Product)

จากการศึกษาสภาพตลาดแล้วพบว่าคู่แข่งในตลาดทำ
ธุรกิจคล้ายๆกันด้วยการจำหน่ายอาหารทะเลหลากหลายเมนู
ดังนั้นกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้สำหรับร้านปูไข่
ดองสูตรนัวนัวคือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) เพื่อพัฒนารูปแบบ
ร้านค้าขึ้นมาใหม่ให้สามารถแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด
ได้

Product Concept

เป็นร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด ครบวงจร ราคาเทียบเท่าแต่คุณภาพเหนือกว่า โดย
การคัดสรรวัตถุดิบที่ สด สะอาด ได้มาตรฐานจากแหล่งผู้เลี้ยงโดยตรงตามคุณภาพที่
ราคากำหนดไว้เท่านั้น และไม่ใส่สารวัตถุกันเสีย 100% ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รับ
ประทานอาหารทะเลสดๆที่ปลอดภัยแน่นอน และที่สำคัญจัดส่งรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง

Product benefit

ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อเมนูอาหารทะเลสดๆหลากหลายเมนู ส่งตรงถึงบ้านไม่ต้องเสีย
เวลาไปหาซื้อวัตถุดิบที่สดจากแหล่งวัตถุดิบด้วยตัวเอง ความสดอร่อยเสิร์ฟตรงถึงหน้า
บ้านเพียงปลายนิ้วสัมผัส และที่สำคัญการได้ลิ้มลองรสชาติเมนูพิเศษด้วยสูตรพิเศษจาก
ทางร้าน กับเมนูปูทะเลไข่ดอง ที่หาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอน

กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

การกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์เราเลือกใช้การตั้งราคาในรูป
แบบ Competitive Pricing โดยมีการตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับ
คู่แข่งระดับเดียวกัน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ทางร้านหรือหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เราจะใช้โปรโมชั่นแทนการตั้ง
ราคาสินค้าที่ต่ำกว่าตลาด เพื่อเรียกลูกค้ามาลิ้มลองรสชาติปูไข่
ดองสูตรนัวนัว และบอกต่อความอร่อยโดยโปรโมทผ่าน
แอพพลิเคชันต่างๆเพื่อรับส่วนลดจากทางร้าน

กลยุทธ์ด้านช่องทาง ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูไข่ดองนั้นเราจะมีทั้ง
การจัดจำหน่าย หน้าร้านและตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้
(Place) หลายกลุ่มและสะดวกต่อการจัดส่งในการบริการหน้า
ร้านลูกค้าจะได้รับความเอาใจใส่และการให้ข้อมูลของ
สินค้าจากพนักงานเป็นอย่างดีมีการจัดส่งสินค้าผ่าน
Delivery ที่รวดเร็ว และมีตัวแทนจำหน่ายในหลาย
พื้นที่ เพื่อให้สินค้าส่งถึงมือลูกค้าเร็วที่สุด

การสร้างให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายรู้จัก ให้เกิดการรับรู้และ กลยุทธ์ด้าน
จดจำ โดยมีรูปแบบของการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยจะเน้น โปรโมชั่น
การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก โดยจะทำการ (Promotion)
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 3 ช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊ค (Facebook)
ไลน์ (Line) และบล็อกเกอร์ (Blogger) เนื่องจากเป็นสื่อที่มี
ราคาไม่สูงมาก แต่กลับเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้
บริโภคได้เป็นอย่างดีและมีตัววัดผลที่ค่อนข้างชัดเจน

• FACEBOOK FANPAGE • LINE

การเปิดเพจเฟซบุ๊คจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโฆษณาร้านให้เป็น กลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้ไลน์ในปัจจุบัน คือ กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนวัยทำงาน
ที่รู้จักและยังเป็นการสร้าง Engagement ระหว่างร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัว ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของร้านปูไข่ดองดังนั้นการเปิด Account LINE
และลูกค้าอีกด้วย จากการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงและมีการ จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ณ ปัจจุบัน ของช่องทางการโฆษณาและ
ตอบกลับที่หน้าเพจอย่างรวดเร็วแต่ทั้งนี้ปัจจุบันมีเฟซบุ๊คแฟนเพจเกิดขึ้น ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน โดยข้อมูล
มากมาย การที่จะให้เฟซบุ๊ค Active และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่าง หลักๆ ที่จะส่งให้ลูกค้าทางไลน์ คือ โปรโมชั่นและส่วนลดต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้
แม่นยำจึงต้องมีการซื้อโฆษณาของเพจควบคู่ไปด้วย เกิดความสนใจและซื้อสินค้าของทางร้าน เช่น Ecoupon เป็นต้น

• FOOD BLOGGER

จากอิทธิพลของสื่อ Social Media ในปัจจุบัน จึงทกให้เกิด Net Idol ในแต่ละธุรกิจ
เช่น ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจคอมพิวเตอร์และธุรกิจอาหารกเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มี Idol ทาง
ด้านนี้ โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชื่นชอบอาหารเป็นพิเศษ มักจะมีการวิจารณ์ วิเคราะห์
อาหารประเภทต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน และเนื่องจาก Food Blogger เป็นผู้มีความชื่นชอบเรื่อง
อาหารและบางคนมีผู้ติดตามบน Social media ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน จึงเล็งเห็นว่า
FoodBlogger จึงเป็นอีกช่องหนึ่งในการโปรโมทร้านอาหาร และค่อนข้างตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
โดยวิธีการโปรโมทร้านค้าผ่าน Food Blogger นี้ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าที่เป็นสินค้ายอดฮิต
สินค้าใหม่ หรือเป็นสินค้าที่เป็นกระแส ส่งให้บล็อกเกอร์ทำการรีวิวและแนะนำเพจร้าน พร้อมช่อง
ทางการจัดจำหน่าย

ตลาด เนื่องจากร้านปูไข่ดองมีคู่แข่งจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นขู่แข่งระดับต่ำหรือคู่แข่งระดับ
เป้าหมาย สูง ซึ่งอาจมีราคาสินค้าต่างกันเล็กน้อย ทำให้ลูกค้ามีอำนาจในการต่อรองสินค้าค่อนข้าง
ของธุรกิจ สูง ในบางครั้งคู่แข่งต้องใช้กลยุทธ์ลดราคาสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ก็ใช้ได้ไม่ยาวนาน
นักเนื่องจากมีราคาต้นทุนสูง ดังนั้นลูกค้าจึงมีทางเลือกที่หลากหลายมาก คู่แข่งในธุรกิจ
ปูไข่ดองจึงมีความท้าทายสูงที่ต้องหากลยุทธ์เพื่อดึงดูดและเข้าถึงลูกค้าที่สำคัญคือการ
ทำให้ลูกค้าภักดีต่อตราสินค้าของตนเอง เพราะจากสถิติคู่แข่งระดับสูง ยอดขายส่วน
ใหญ่มากมาจากลูกค้าประจำ

เป้าหมายหลัก คือ สร้างลูกค้าประจำด้วยกลยุทธ์ของร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัว
เป้าหมายรอง คือ ตัวแทนจัดจำหน่าย เพื่อกระจายสินค้าได้หลายพื้นที่ สะดวก
ต่อการส่งสินค้าที่รวดเร็วกับลูกค้า

การกำหนดยอดขาย(ยอดขายต่อเดือน)

บทที่6

การวางแผนการบริหาร

ร้ า น ปู ไ ข่ ด อ ง สู ต ร นั ว นั ว

ธุรกิจร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัวตั้งขึ้นใหม่ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทางการตลาด การบริหาร
บุคคล การจัดซื้อ การผลิต และการจัดการบัญชี จากการคัดเลือกจากหุ้นส่วน โดยจ่ายค่า
ตอบแทนให้ พนักงานทุกตำแหน่งจะได้รับการฝึกงาน ด้านการผลิต ออกบูธ และการ
บริการหน้าร้าน มีผู้ไปตรวจสอบการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและลูกค้าได้
รับบริการที่จากทางร้านด้านการตลาดผู้ประกอบการได้ดำเนินการตลาดด้วยตนเองกับหุ้น
ส่วนได้คิดผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป ปูไข่ทะเลโดยได้เล็งเห็นจากความอุดม
สมบูรณ์ทางด้านของทะเลของประเทศไทยที่สามารถหารับประทานได้ง่าย มีให้เลือกหลาก
หลายรวมทั้งการดำเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไป มีการบริโภคอาหารทะเลที่สดใหม่
สะอาด กันมากขึ้น เราคาดไว้ว่าผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ปูไข่ทะเล เป็นผู้บริโภคที่ซื้อไป
เพื่อจำหน่ายต่อ คือ พ่อค้าคนกลาง (พ่อค้าส่ง, พ่อค้าปลีก)

โครงสร้างองค์กร

ผู้จัดการร้าน

1. การดูแลโดยรวมของพนักงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา
2. การนำเสนอร้านค้าและการแสดงโฆษณา
3. การสรรหา การจัดการประสิทธิภาพ และการจัดตารางสถานที่ทำงาน

4. การจัดการผลิตภัณฑ์รวมถึงการสั่งซื้อการรับ การเปลี่ยนแปลง
ราคา การจัดการสินค้าที่เสียหาย และการคืนสินค้า

5. การพัฒนาทีม อำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมพนักงาน
และพัฒนา
6. การแก้ปัญหา การจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพื่อให้เข้าใจหลักการ
บริการลูกค้าและเพื่อจัดการกับปัญหาและข้อสงสัยของลูกค้า

ฝ่ายการตลาด

1. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
2. ประเมินผลลัพธ์ของแคมเปญต่าง ๆ โฆษณา ตลอดจน SEO
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทกำลังใช้สื่อที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์
3. ทำรายงานผลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ
4. เฝ้าดูและรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับบริษัทคู่แข่ง
5. ประเมินงบประมาณที่จะต้องใช้เพื่อทำการตลาด ในไตรมาสก์
ต่อ ๆ ไป

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. จัดทำบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างทุกประเภท
2. จัดทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบการเงินทุกประเภท
3. จัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร
4. วางฏีกาเบิก-จ่ายเงินงบบุคลากรทุกประเภท
5. จัดทำคำขอตั้งแผนการใช้เงินบำรุงประจำปี
6. ร่วมจัดทำขอตั้งแผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปี
7. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
และเงินงบประมาณ
8. จัดทำรายงานการใช้เงินแต่ละไตรมาส

ฝ่ายจัดซื้อ

1. สรรหา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับ Supplier ตามคำร้องของหน่วยงานภายใน
บริษัท
2. วางแผนการทำงานและตรวจสอบใบขอซื้อจากแผนกต่างๆ
3. ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ และประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานกับซัพพลายเออร์จนสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อ
5. จัดทำข้อมูลรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ของส่วนงานจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามกำหนดการจัดส่งสินค้าและความต้องการของแต่ละฝ่ายใน
องค์กร
7. จัดทำข้อมูลผู้ขาย, ร้านค้า, ราคาสินค้า, รายการสินค้า เพื่อสรุปเป็นรายงานประจำเดือน

ฝ่ายการผลิต

1. วางแผนการผลิต ควบคุมปริมาณการผลิตให้ได้ตามแผนและส่งมอบสินค้าตามเวลาที่กำหนด
2. ควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจกรรมด้านการรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปอาหาร
ให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนด KPIs จัดทำแผนดำเนินงานและติดตามผลจัดทำหรือทบทวนมาตรฐานการผลิต พร้อม
ปรับปรุงงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้
4. ทบทวนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร วิธีการที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต
5. ปรับปรุงสายการผลิตและแก้ไขกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน และของเสีย
6. จัดทำแผนกำลังพลประจำปีและควบคุมจำนวนพนักงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้ และควบคุมดูแลการ
ทำงานของพนักงานแผนกผลิตให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขณะผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้
8. จัดทำงบประมาณการลงทุนประจำปีและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ร้านปูไข่ดองสูตรนัวนัวมีการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์โดยยึดตามโครงสร้างองค์กร ดังนี้

• ผู้จัดการร้าน1 คน
• ฝ่ายการตลาด 1 คน
• ฝ่ายบัญชีการเงิน 1 คน
• ฝ่ายจัดซื้อ 1 คน
• ฝ่ายการผลิต 6 คน

การรับสมัครพนักงานและการฝึกอบรม
พัฒนาพนักงาน มีตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.การสรรหาทรัพยากรบุคคล
ประเมินกำลังคนที่ต้องการจัดหา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของกำลังพลที่
จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการคัดสรรพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับตำแหน่งงาน และสามารถประเมินศักยภาพของพนักงานได้ดีเพื่อให้ได้
บุคคลากรที่มีความเหมาะสม
2.การอบรมและพัฒนาทักษะความรู้
มีการอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ตั้งแต่เริ่มต้น และควรมีการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคคลากรอย่างต่อเนื่องเสมอ ๆ ช่วยเพิ่มความ
รู้ความสามารถของคนในองค์กรแล้วยังช่วยให้องค์กรมีศักยภาพมากขึ้น

3.การบริหารจัดการเรื่องอัตราจ้างงาน
การบริหารจัดการเรื่องค่าจ้าง เงินเดือนพนักงานให้มีความเหมาะสม รวมไปถึงการบริหารจัดการด้าน
การเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, กองทุนต่างๆ, ภาษี, ค่า
ชดเชยในกรณีต่าง ๆ และอื่น ๆ
4.การดูแลประสิทธิภาพในการทำงาน
มีการควบคุมและประเมินผลการทำงาน เพื่อควบคุมประสิทธิภาพของบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
โดยมรการตั้ง “ดัชนีชี้วัดควาสำเร็จ” เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็น
ตัวเลข/จำนวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพ หรือประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
5.การลดความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์คือความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านความขัดแย้งต่าง ๆ และทำให้
คนในองค์กรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสมานฉันท์ปรองดอง เมื่อมีปัญหาก็สามารถช่วย
กันแก้ไขให้ผ่านไปได้ พนักงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งขององค์กร


Click to View FlipBook Version