ฐานนิทรรศการสวนหิน
นิทรรศการเกี่ยวกับหินชนิดต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) หินอัคนี
2) หินตะกอนหรือหินชั้น
3) หินแปร
View Text Version Category : Education
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload