The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Vanhalst, to give & enjoy is a true family business, founded in 1968 by Mr. Lieven Vanhalst and Mrs. Jenny Larridon. Since then, the company has been a prominent and fast growing family business on the market of functional presents, interior accessories, birth gifts, small favours, communion & marriage gifts.

After taking over in 2002, the next generation – Sophie and Frank – are in charge of this company in full expansion. Vanhalst brings its products on the market in more than 30 countries, under the brand names ‘bb collections®’, ‘Atelier Pierre®’ & 'AP JUNIOR®' and is licence partner of Mercis bv (miffy®)

Products & collections are Head Made in Belgium | Photography by Photo Design Isabel Vanhalst

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by katrien, 2019-09-25 04:22:00

Stories 2019-2020 by Vanhalst, to give & enjoy

Vanhalst, to give & enjoy is a true family business, founded in 1968 by Mr. Lieven Vanhalst and Mrs. Jenny Larridon. Since then, the company has been a prominent and fast growing family business on the market of functional presents, interior accessories, birth gifts, small favours, communion & marriage gifts.

After taking over in 2002, the next generation – Sophie and Frank – are in charge of this company in full expansion. Vanhalst brings its products on the market in more than 30 countries, under the brand names ‘bb collections®’, ‘Atelier Pierre®’ & 'AP JUNIOR®' and is licence partner of Mercis bv (miffy®)

Products & collections are Head Made in Belgium | Photography by Photo Design Isabel Vanhalst

Keywords: interior accessories,favors,design objects

STORIES

EDITION 2019 - 2020HISTORY

SMART LIVING

Candles I Little Furniture I Fifty
Facet I WO+RK I NaturalPlus

D E C O R AT E

noRdic Outdoor I noRdic
Miami I Wall Art

JUNIORS

myBOO I De Fabeltjeskrant I Royal
Lou I Dame Blanche I nijntje . miffy
To the moon I Dreams I Cesar I Balthazar I Betty

MOMENTS

light I tin I luxe box I the box

PERSONAL TOUCH

MISSION STATEMENT

DISTRIBUTORS

page 3

“The Vanhalst - Larridon family has been
a family of creative entrepeneurs ever since the start of the 20th century”

NL - Tot zijn 33 jaar woonde In de jaren 90 werd de zaak FR - Jusqu’à l’âge de 33 ans, Dans les années 1990,
Camille Larridon bij zijn uitgebouwd tot een groot- Camille Larridon vécut chez l’entreprise est devenue un
ouders waar hij een kleine handel. En aangezien creatief ses parents où il s’était con- commerce de gros. Et puis-
werkplaats had gebouwd ondernemerschap ten huize struit un petit atelier à que l’entrepreneuriat créatif
achter het huis. Vanaf 1945 Vanhalst-Larridon al een l’arrière de la maison. Dès dans la maison Vanhalst-
werkte hij in een oud zwin- aantal generaties van 1945, il commença à travailler Larridon a déjà été trans-
gelkot aan zijn eigen meu- ouders op kinderen wordt sur ses propres meubles. En mis à plusieurs générations,
bels. De afwerking gebeurde doorgegeven, stappen in 1950, il décida de se con- Frank et Sophie, ont éga-
vaak aan de keukentafel, 2001 ook zoon en dochter struire un nouvel atelier et lement rejoint l’entreprise
waar de huiselijke warmte Frank en Sophie mee in het d’ouvrir un magasin. familiale. Avec le lancement
beter geschikt was bij het bedrijf. Met de lancering van Peu après la Première Guerre de la marque bb collections®,
vernissen. In 1950 besloot het merk bb collections® mondiale, Pierre Vanhalst ils sont passés d’un grossiste
hij een nieuwe werkplaats maakten zij de overgang van gagna sa vie en tant que classique à une entreprise
te bouwen en een winkel te klassieke groothandel naar photographe. Nombre de dynamique sur le marché des
openen. een dynamische onderne- ses fils le suivirent dans cette cadeaux de naissance, de
Pierre Vanhalst verdiende ming op de markt van de voie, à l’exception de Lieven communion et mariage, de
net na de Eerste Wereldoor- geboorte-, communie- en Vanhalst. Il s’installe en 1968, cadeaux en général et petits
log de kost als fotograaf. Veel huwelijksgschenken, alge- avec sa femme Jenny emballages. Depuis 2015,
van zijn zonen zijn hem daar- mene geschenken en kleine Larridon, en tant que chef Vanhalst est présent sur le
in gevolgd. Lieven Vanhalst verpakkingen. Sinds 2015 is pâtissier à Izegem. Etant marché des ‘accessoires de
niet. Hij vestigde zich in 1968, Vanhalst met Atelier Pierre® donné qu’ils n’y connais- vie’ avec la marque Atelier
samen met zijn vrouw aanwezig in de markt van saient pas beaucoup de Pierre®. Il est rapidement
Jenny Larridon, als patis- ‘living accessories’. Al snel monde, ils ont décidé devenu évident que les ca-
sier in Izegem. Omdat ze bleek ook dat de geschenk- d’ajouter les articles baptême deaux créés par les designers
er weinig mensen kenden, jes die de Vanhalst-designers et emballages assortis à leur de Vanhalst invitent à adorer
besloten ze om doopsuiker creëren, uitnodigen om te assortiment. Ainsi, beaucoup et se mettent facilement en
en bijhorende verpakking aan koesteren en te etaleren. En de jeunes ont trouvé le valeur. Et grâce à une licence
hun assortiment toe te voe- met een exclusieve licentie chemin rapidement vers leur exclusive pour travailler avec
gen. Heel wat jonge mensen op zak om te werken met de boutique. le personnage emblématique
vonden zo snel de weg naar iconische figuur van nijntje de miffy, la fondation d’une
hun zaak. was het fundament van een collection « must have »
“must have” Atelier Pierre Atelier Pierre junior est
Junior collectie gelegd. posée.

page 4

van de familie Vanhalst worden dan ook heel
duidelijk weergegeven in het ontwerp van
het bedrijfsgebouw. Zo staan niet alleen
creativiteit, eenvoud en functionaliteit voor-
op, de focus ligt tevens op de zorgzaamheid
voor mens, omgeving, budget en traditie.

EN - Until the age of 33, In the 90’s the shop evolved DE - Bis zu seinem 33.Om het belanIng vdaennde9z0eezrorJgazaharmenhewidutrede
Camille Larridon lived with into a wholesale business for Lebensjahr lebte CamiblleenadrukkendhaesefUt Vnatnehranlesthimn 2e0n11zduamaren-
his parents where he built a wedding, birth or any other Larridon bei seinen Eltbeorvne,n het “WGersot-ßVlhaanmdseClharutesrgDeubuarzuata.m
little wSoarmksheonpwbeehrinkditnheg metsmall party gifts. Given cre- wo er eAdiebnme19kH4lea5iunaserbgWeeeibtreaktueOseettnnaedtrebtrendermijfeenLUne”neanorhvdnrrmdiijddeweoraitlrelngiigkmedeeinesnHdrtg.aaksDugcraesehamearobetVniinjvatgeenaaianahUntiagnoltesmet-r-
mhoaunsuejfo.aAcntsugoreifn1g9B4he5is,lghoewisnstcafuhrtreendi-desaaitlwigvaenyesenprtsarespserednoenurtsohitphewnaesxt hinter
hatte.
ture in an old shed that was generation, also Sophie and an seinen eigenen Möbperolnactief te wGeerkneenrraotniodnsepencivfioeknedtheenmEa’lst.ern
used for dressing flax. The Frank, joined the business in einer alten SchwinghDüetzteec.harteraisuefedniehuKlpinindsterurmüebnetrotmragen
warmOtnhdoerf dtehemehroknuasaemwAateslier Pierreinwi2l V0a0nh1.aTlsht ey launched the G1W9e5es0rckhsbäteafsttctzhzuluoesbrsöaefufren, neeninu.enshdtneruteebcuitneuelreeidrernowSaneundoircpvddohuh,ruimSterrzotaaidnhtaeenmdnmFaooisnrmtadoUnerJnrktnaotethuemcrnroned2nne0tTihtn0eo-u1cehter
bettejronsgueitBeedlgfisocrhveadrensiisghneinrsgd, e kansbgreavnedn obmb collections®, which verbetering vmanepnreesitna.tiMesitopdemriliEeiun-,füsohcriuaanlg
tfwihnheisickhhiohtmnucisnthwowEeiskEnthkReoyStlaTfehEbnhe.lcieSsou.ollpsIpeneihcetdi1iece9etV5uoasn0nia,ehtkCaelsalt-e, ecrf-eaarfccretociovpenemsrsseduositrimrereeacnesdttortisert,fitoohcneuasltrewadnhspoilrteoiosdanulectto Pierre Vanhalst verdienenteeconomisdchervlMaka. rke bb collections®
mille zdael cdeidjoendgetoonbtuwieldrpearsnheiwerbij bedgeelveeidleonpemnent and the start of kurz nach dem Ersten wandelten sie sich vom
shopoannddersotpeuennena. store. creating their own ranges of Weltkrieg seinen Lebensun- traditionellen Großhandel zu
small gifts. In 2015 Vanhalst terhalt als Fotograf. Viele einem dynamischen Un-
lPivieinrgreAatVeslaiaenrphPihaeolrsrtetovegearrwranpijeshtdenraaar overgroaioncttvcraoedsdesuriPnciegedrrtehAeteinliteerrnPaietirornea®,l seiner Söhne folgten ihm ternehmen auf dem Markt
nach, aber nicht Lieven für Geburts-, Kommunions-
right Vaafnteharlstht deieFiinrshtetWbeogrilndvan de 2m0eaerekuewtdoef ‘living accessories’ Vanhalst. Er ließ sich 1968 und Hochzeitsgeschenke,
War. Skoesvtevreardl ioenfdheisalssocnresatieve onderwnehmeerer ennew customers rapidly zusammen mit seiner Frau allgemeine Geschenke und
BTfooulgltoenwtofoohevtteedorLrggiriwrneaoavoihtfet.hivs‘nAahtdfVeoieslairoenwCtr’ahsivmtfaeeelirsp,lwlteJsi.je.Lsatnrnnraiydaornd,edffswirrheoeeomsmrkwhepuetlaahbdnaeedtlismnVvptaaaelknnareeyhr sfautlslitndcetrhseiegantciusvete, Jenny Larridon als Patissier Kleinverpackungen. Seit 2015
in Izegem nieder. Da sie dort ist Vanhalst mit der Marke
nicht viele Leute kannten, Atelier Pierre® auch auf dem
Larridwoans., ”h‘Aetesleietrt’lveedrwdooowrdnt oionk perfetcetadme .oWmgiethvintghe official licence beschlossen sie, Taufzucker Markt der Wohnaccessoires
Izegedmie iwne1w9i6lle8n, tcoreëersetnavboloisrhbeginnetondwe oderskigwneitrhs, the iconic figuri- und dazugehörende Ver- präsent. Schnell stellte sich
daliteptclaeidsph‘tPereeidyetorrrtsepeohfl’eeozraeopidenrg.rdttTtahdbhaaiiesnrnyttawhomkewgnebieranfvwctoshaotn,rdvpoermrsogeoJwnvnueeelninjrokie,ohfmerbm,aidoakireflerfnnney…,afotdhryeAaftnuenl“iedarbamPsoieelurnrtteeals packungen in ihr Sortiment heraus, dass die von den
aufzunehmen. Viele junDgaet duurzaamVaonnhdearlnset-mDeenssitgenedesrnboevnent-aan
Menschen fanden so schhetnaeglel nda swtaoatr,fbeenweinjstKdreecarteiaotnieevnandhaeztu
and daruatgheenetsicittoeitt”hveirrduraidneglijek.t Sophiem. ust-have” kids collection. den Weg in ihr Geschäo“fltme.vloenospbhoosu”tgwev–aienenKrrlOn1ad.Hed0e)0enzo0n.up,pUrhgonSepetdcusthlecimearhrrueieätintngdz(neketaosruarttesneetxld-lhktelzut usi-
Young people rapidly found bedrijfsgebovuewn. OLoikzedint ze,nmgaigtedmeerntKpualsttfigur
their AgwgetieawfltyioesrrtthoePolidetprhirn.eetirpsaabdiisjtgtiereyveonalgvnaedkemnaanustchheanpti.ePkromdeurckt,en
birth volledig in heMt ikfafdyezr uvaanrebeenitceont,inwuusrtdreevedner

worden bij voorkeur ontwikkeld in betaalbare en necaoanr oemenisecvheehGKneawornvuliclenseho”kdtcitAgsiiaetotleeenaialniimgnefderpüaalPerccihgteetvtirnva.roneeooJ“rnmdudeneuirso-tr-
nemen maar evenzeer voor de ecologische
duurzame materialen. Het verwerken van fotografie

kan en zal hierbij zeker een meerwaarde bieden.

Sophie Vanhalst gevolgen.

Camille Larridon Maria Vanneste Jenny Larridon
Meubelmaker Matrasstikster Doopartikelen
1909 - 2003
1914 - 1989

Frank Vanhalst Sophie Vanhalst

Pierre Vanhalst Marcella Lippens Lieven Vanhalst
Fotograaf Huisvrouw Patisserie
1902 - 1967 1906 - 1992

page 5

Candles

page 6

Candle light, warm atmosphere
We all like to bring that extra warm touch to
our interior... What else can help you doing
so, than a stylish candle!
A nice combination of three fine colours
- peach, white or black - in two different
models allows you to create a refined warm
corner in your home. And what about that
extra golden or copper touch? For sure, this
can lift your candle experience to a more
sophisticated level!

page 7

page 8

small candle peach small candle white small candle black

CA-205 Ø 5 x 6 cm CA-805 Ø 5 x 6 cm CA-705 Ø 5 x 6 cm

large candle peach large candle white large candle black

CA-225 Ø 10 x 12,5 cm CA-825 Ø 10 x 12,5 cm CA-725 Ø 10 x 12,5 cm

small candle gold small candle copper

CA-305 Ø 5 x 6 cm CA-405 Ø 5 x 6 cm

medium candle gold medium candle copper

CA-315 Ø 8 x 10 cm CA-415 Ø 8 x 10 cm

page 9

Little Furniture

page 10

A stylish handy display
Do you recognise the feeling… You have so many
lovely little nice things all over your place and
you don’t know how to show them in an elegant
way? Indeed, sometimes you miss that stylish
afforable display. Discover our little furniture
which comes in very handy!

page 11

page 12

tray tubes natural tray tubes white tray tubes black

DB-052 40 x 25 x 6 cm DB-053 40 x 25 x 6 cm DB-057 40 x 25 x 6 cm

tray cloud natural tray cloud white tray crown white

DB-050 40 x 30 x 22 cm DB-051 40 x 30 x 22 cm DB-063 40 x 30 x 22 cm

round display 3 shelves natural ball display natural double round display white

RE-063 Ø 50 x 48 cm RE-064 Ø 40 x 38 cm DB-056 Ø 25 x 16 cm I Ø 40 x 7 cm

jewelry display white triangle storage furniture white triangle storage furniture black

RE-057 50 cm RE-062 40 x 34 x 48 cm RE-061 40 x 34 x 48 cm

boxes natural storage 3 shelves white storage 3 shelves black

RE-065 19 x 17 x 15 x 12 cm RE-059 40 x 18 x 50 cm RE-060 40 x 18 x 50 cm

retro wooden box natural

DB-055 38,5 x 23,5 x 6,5 cm

page 13

Fifty I 50

page 14

Unique stylish terrazzo
This 50 range throws us back to the start of
the family business. It not only reminds us
of the staircase towards the photo studio of
Pierre Vanhalst but also of the hallway in the
Patisserie of his son Lieven Vanhalst. Reason
enough to launch this terrazzo celebration
collection in different unique shapes and
colours. Thanks to the trendy colours, the
individual items can easily be combined into
stylish constellations.

page 15

miniT-light terrazzo light T-light terrazzo light candle holder terrazzo light picture holders set 3 terrazzo light
FT-101 5,4 x 5,8 x 3,4 cm FT-102 5,4 x 5,8 x 6 cm FT-103 5,4 x 5,8 x 7 cm FT-104 3 x 3,2 x 3 cm

miniT-light terrazzo dark T-light terrazzo dark candle holder terrazzo dark picture holders set 3 terrazzo dark
FT-201 5,4 x 5,8 x 3,4 cm FT-202 5,4 x 5,8 x 6 cm FT-203 5,4 x 5,8 x 7 cm FT-204 3 x 3,2 x 3 cm

miniT-light peach T-light peach candle holder peach picture holders set 3 peach
FT-401 5,4 x 5,8 x 3,4 cm FT-402 5,4 x 5,8 x 6 cm FT-403 5,4 x 5,8 x 7 cm FT-404 3 x 3,2 x 3 cm

miniT-light curry T-light curry candle holder curry picture holders set 3 curry
FT-501 5,4 x 5,8 x 3,4 cm FT-502 5,4 x 5,8 x 6 cm FT-503 5,4 x 5,8 x 7 cm FT-504 3 x 3,2 x 3 cm

page 16

small flower pot terrazzo light medium flower pot terrazzo light long vase terrazzo light wine cooler terrazzo light mirror memo board terrazzo light
FT-105 7,7 x 8,3 x 9,5 cm FT-109 11,5 x 12 x 20 cm FT-111 22,6 x 21 x 31 cm
FT-106 14 x 15 x 15 cm FT-108 7,2 x 7,7 x 25 cm

small flower pot terrazzo dark medium flower pot terrazzo dark long vase terrazzo dark wine cooler terrazzo dark mirror memo board terrazzo dark
FT-205 7,7 x 8,3 x 9,5 cm FT-209 11,5 x 12 x 20 cm FT-211 22,6 x 21 x 31 cm
FT-206 14 x 15 x 15 cm FT-208 7,2 x 7,7 x 25 cm

small flower pot peach medium flower pot peach long vase peach wine cooler peach mirror memo board peach
FT-405 7,7 x 8,3 x 9,5 cm FT-406 14 x 15 x 15 cm FT-408 7,2 x 7,7 x 25 cm FT-409 11,5 x 12 x 20 cm FT-411 22,6 x 21 x 31 cm

small flower pot curry medium flower pot curry long vase curry wine cooler curry mirror memo board curry
FT-505 7,7 x 8,3 x 9,5 cm FT-506 14 x 15 x 15 cm FT-508 7,2 x 7,7 x 25 cm FT-509 11,5 x 12 x 20 cm FT-511 22,6 x 21 x 31 cm

page 17

Facet

page 18

From origami to interior design accessories:
meet Facet.

Few things are so personal and diverse as an
interior. It is a combination of a host of choices
and considerations. It is about stories and
materials, a reflection of its inhabitants. Facet, the
new collection of interior design accessories by
the Atelier Pierre family, complements this story
perfectly. It aims to be an expression of creative
diversity and add a certain ambiance to every
interior.

page 19

Cides

Cides and Vanhalst,
a match made in heaven
Facet was developed within the scope of the 5x5®
project of Designregio Kortrijk, wich is the platform for
creativity, innovation and entrepreneurship of the region
of Kortrijk. This 5x5® programme created the
opportunity for Cides Product Design and Vanhalst to
work together. Cides contributed refined ideas, a high
degree of functionality and strong design; Vanhalst
added feeling for business, logistic organisation and
trendsetting to the mix.
From design to logistics
In addition to the challenge the design represented, the
collaboration also had to be logistically feasible.
Customers often do not see the entire workflow behind
a product although this is also a key aspect of the
overall story. Fortunately the collaboration was as
effortless as it was enthusiastic and the success of the
undertaking was never in doubt.
Facet
The development of Facet is the culmination of an
intensive process of preparation. The Japanese art of
folding paper inspired a geometric collection with sleek
lines and soft, natural colours and materials. Bringing
nature indoors.

page 20

Facet from Atelier Pierre® received the DesignX50 label. DesignX50 is a Belgian
platform where the most innovative products and projects of the South West Flanders
region are being recognised. Together with the DesignX50 label, granted by
Designregio Kortrijk, it shows the innovative and creative power of the regional
companies. It provides the Facet collection of Atelier Pierre® with a recognition
for its outstanding creative achievement.

mini T-light T-light 7 x 4,5 cm flower pot

FA-3X1 7 x 2,5 cm FA-3X2 FA-3X3 7 x 8 cm

candle holder wine cooler

FA-3X4 7 x 12 cm FA-3X5 15 x 20 cm

natural skin marsala
light

natural eucalyp- forest
dark tus
coasters set 6 cork natural tray cork natural

FA-126 10 x 8,5 x 0,4 cm FA-190 26 x 22,7 x 1,4 cm

page 21

WO+RK

page 22

wood + cork noticeboard with smart add-ons
Living grand today means living compact. Thus,
smart, flexible and space-saving living solutions
are key, even for the workspace. Paulien created
WO+RK, with this living evolution in mind. An
ingenious, compact noticeboard which combines
flexibility and contemporary looks.

page 23

Paulien Callewaert

Paulien has had the creative bug for drawing and crafts
ever since childhood. Between the ages of six and
eighteen, she went to art school, where she fully indulged
in drawing, painting, arts and crafts. She continued to be
captivated by her love for drawing & crafts and was
convinced this would be her future direction.

Soothing design with a playful touch
“I love to mix and match. I enjoy working with different
materials, structures… I like to combine and contrast.” That
is what characterizes Paulien’s passion: being creative and
product design. “I always like it when a product allows
the user to get creative with it, when the product is both
functional and aesthetically pleasing.” Her designs are
always a harmony of soothing design with a playful touch.

Innovation and creative solutions
“When I walked past our noticeboard and everything fell
off for the 100th time, I felt that this concept desperately
needed to be revisited. I think that many families have way
too much on their noticeboards. I wanted to renew the
idea, make it more functional, more playful, trendier.”

page 24

box I with cork lid/cardholder box II with cork lid/cardholder hooks (set of 4)

WR-001 9,5 x 9,5 x 7 cm WR-002 9,5 x 9,5 x 12 cm WR-005 2,5 x 2,5 x 2 cm

shelf white metal pinshelf white metal and cork pinshelf cork (incl 2 hooks)

WR-015 25 x 11,5 x 1,5 cm WR-020 20 x 11,5 x 10 cm WR-030 40 x 20 x 2 cm

module board (incl 2 hooks) The collection combines wood and cork together in a home office organizer.
Choose, add, play with different products from the WO+RK range.
WR-099 55 x 40 x 2 cm
page 25

noRdic Outdoor

page 30

“minimalist
animal figures
made up of
pieces, like a
jigsaw puzzle”

page 31

Sturdy and still so elegant
Indeed, these are the main characteristics of the noRdic
Outdoor collection… The complete noRdic range is
available in corten steel (weathering steel), which persists
in all kinds of weather conditions. And off course, the
beauty of this particular material, is that fact that it rusts in
a very elegant way.
The figurines, originally in dark steel, get a very nice rusty
look and feel after a few months. In this way, each of the
corten steel figures – moose, llama, wolf, falcon, rabbit and
pine tree - give an extra touch and colour to your outdoor
environment.

page 32

moose corten steel llama corten steel rabbit corten steel

ND-262-Y1 xl fig. 67 cm I 22 kg ND-263-Y1 xl fig. 83 cm I 18 kg ND-264-Y1 xl fig. 68 cm I 23 kg
ND-272-Y1 xxl fig. 108 cm I 48 kg ND-273-Y1 xxl fig. 133 cm I 45 kg ND-274-Y1 xxl fig. 92 cm I 42 kg

pine tree corten steel wolf corten steel falcon corten steel

ND-268-Y1 xl fig. 100 cm I 37 kg ND-266-Y1 xl fig. 82 cm I 22 kg ND-269-Y1 xl fig. 52 cm I 25 kg
ND-278-Y1 xxl fig. 120 cm I 55 kg ND-276-Y1 xxl fig. 112 cm I 40 kg ND-279-Y1 xxl fig. 75 cm I 36 kg

page 33

noRdic

page 34

Pure design, sustainable materials
For this range of living accessories, the
creative team went looking for what is
essential, for what is simple. They found
it in a Scandinavian design: minimalist
animal figures made up of pieces, like a
jigsaw puzzle, that are laser cut from a
sheet of pale unfinished wood. Atelier
Pierre’s® noRdic collection includes a
wide range of animal figures and
decorative elements. The pure design
and the use of warm, sustainable materi-
als make the items stand out as stylish
pieces of decoration that work in every
home.

page 35

Bert Declercq rabbit couple natural

Bert has always been a natural at creating things, even ND-004-A small 10,5 x 15 cm fig. 6,5 cm
as a child. “My very first experience must have been ND-104-A medium 30 x 43 cm fig. 19 cm
K’nex. Once I had finished the model on the box, I would ND-244-A large 42 x 60 cm fig. 27 cm
take it apart and build creations of my own.” ND-264-A xl 75 x 100 cm fig. 49 cm

Design and Creation hanging moose natural
His interest in design and creation led him to Industrial
Design. “Frankly, I’m not quite sure what I enjoy more, ND-005-A small 10,5 x 15 cm fig. 8,5 cm
the physical or the graphic aspect of design. A combina- ND-105-A medium 30 x 43 cm fig. 23 cm
tion of both would probably be ideal.” This is reflected ND-245-A large 42 x 60 cm fig. 31 cm
in the noRdic collection, which he designed for Atelier ND-265-A xl 75 x 100 cm fig. 62 cm
Pierre.
hanging moose black
Minimalist or geometric
When asked what is so typical of his work, he says: “Two ND-005-B small 10,5 x 15 cm fig. 8,5 cm
years ago, you could have called me a minimalist but ND-105-B medium 30 x 43 cm fig. 23 cm
I believe my style has evolved since then. My love for ND-245-B large 42 x 60 cm fig. 31 cm
geometry is still here, though.” ND-265-B xl 75 x 100 cm fig. 62 cm

noRdic received the Design X50 label
DesignX50 is a Belgian platform where the most
innovative products and projects of the South West
Flanders region are being recognised. Together with
the DesignX50 Label, granted by Designregio Kortrijk, it
shows the innovative and creative power of the regional
companies. It provides the noRdic collection of Atelier
Pierre® with a recognition for its outstanding creative
achievement.

page 36

llama natural pine tree natural falcon natural

ND-003-A small 10,5 x 15 cm fig. 11 cm ND-008-A small 10,5 x 15 cm fig. 10,5 cm ND-009-A small 10,5 x 15 cm fig. 7 cm
ND-103-A medium 30 x 43 cm fig. 32 cm ND-108-A medium 30 x 43 cm fig. 31 cm ND-109-A medium 30 x 43 cm fig. 21 cm
ND-243-A large 42 x 60 cm fig. 45 cm ND-248-A large 42 x 60 cm fig. 45,5 cm ND-249-A large 42 x 60 cm fig. 32 cm
ND-263-A xl 75 x 100 cm fig. 84 cm

polar bear natural polar bear white moose natural

ND-001-A small 10,5 x 15 cm fig. 7,5 cm ND-241-C large 42 x 60 cm fig. 30 cm ND-002-A small 10,5 x 15 cm fig. 9,5 cm
ND-101-A medium 30 x 43 cm fig. 26 cm ND-261-C xl 75 x 100 cm fig. 56 cm ND-102-A medium 30 x 43 cm fig. 30 cm
ND-241-A large 42 x 60 cm fig. 30 cm ND-242-A large 42 x 60 cm fig. 36 cm
ND-261-A xl 75 x 100 cm fig. 56 cm ND-262-A xl 75 x 100 cm fig. 67 cm

moose black moose eucalyptus moose copper

ND-002-B small 10,5 x 15 cm fig. 9,5 cm ND-242-E large 42 x 60 cm fig. 36 cm ND-002-F small 10,5 x 15 cm fig. 9,5 cm
ND-102-B medium 30 x 43 cm fig. 30 cm ND-262-E xl 75 x 100 cm fig. 67 cm ND-102-F medium 30 x 43 cm fig. 30 cm
ND-242-B large 42 x 60 cm fig. 36 cm ND-242-F large 42 x 60 cm fig. 36 cm
ND-262-B xl 75 x 100 cm fig. 67 cm ND-262-F xl 75 x 100 cm fig. 67 cm

wolf natural wolf black ram natural

ND-006-A small 10,5 x 15 cm fig. 10 cm ND-006-B small 10,5 x 15 cm fig. 10 cm ND-007-A small 10,5 x 15 cm fig. 8,5 cm
ND-106-A medium 30 x 43 cm fig. 33,5 cm ND-106-B medium 30 x 43 cm fig. 33,5 cm ND-107-A medium 30 x 43 cm fig. 27 cm
ND-246-A large 42 x 60 cm fig. 47 cm ND-246-B large 42 x 60 cm fig. 47 cm ND-247-A large 42 x 60 cm fig. 37 cm
ND-266-A xl 75 x 100 cm fig. 87 cm ND-266-B xl 75 x 100 cm fig. 87 cm ND-267-A xl 75 x 100 cm fig. 132 cm

small mountain wood medium mountain wood

ND-200 44,5 x 38,5 x 10 cm ND-201 70 x 49,5 x 13 cm

page 37

Miami

page 38

Miami

Inspiration Material choice
It´s the bright colours of the neon signs on A flamingo, an alligator, a snake, a cactus,
the geometrical art deco houses. It´s the a palm tree and a pineapple play the
tropical atmosphere between the Florida leading roles in the following tableau of
Everglades and the Atlantic Ocean. It´s the Atelier Pierre. They’re made from recycled
North American version of the Caribbean. MDF painted on one side. The cheerful
Miami is a microclimate, drenched in colours confidently attract attention, while
brilliant sunshine. And it served as the the white wood assures a bit of shadow.
inspiration for a new collection of living A playful interaction.
accessories.

page 39

Eva Desloovere

“Eva’s been productive again, my kindergarten teacher
used to say, whenever I was caught filling the back covers
of the schoolbooks with my drawings.”
Apparently that was enough of a signal for my parents.
When I was 6 they sent me to a Freinet school, where my
creativity was encouraged in every possible way. It didn´t
make any difference to me whether it was during or after
the school hours; I was always busy. Drawing and painting,
naturally, but I got just as much pleasure out of modelling
with clay, pottery-making, making candles or crocheting.
Most of all I liked to copy already-existing drawings. Then,
once I’d mastered the style, I would do my own drawings
in the same vein.

Nature
Nature is a continual source of inspiration. I like to work
organic forms into my designs. But the playful aspect
is also a constant. These two aspects come together
beautifully in the collection that I was able to develop for
Vanhalst. The exotic, summery feeling of a place like Miami
appealed to me enormously.

page 40

alligator 3D aqua flamingo 3D pink snake 3D coral

MI-002 small 16 x 3,6 x 1,5 cm MI-001 small 8,2 x 11,2 x 1,5 cm MI-006 small 7,6 x 13 x 1,5 cm
MI-012 medium 32 x 7,2 x 2 cm MI-011 medium 16,4 x 22,5 x 2 cm MI-016 medium 15,3 x 26 x 2 cm
MI-022 large 64 x 14,3 x 3 cm MI-026 large 32 x 54,2 x 3 cm

pineapple 3D yellow cactus 3D green cactus 3D dark blue

MI-004 small 8,5 x 4,7 x 1,5 cm MI-005 small 10,9 x 4,3 x 1,5 cm MI-007 small 10 x 5,7 x 1,5 cm
MI-014 medium 17 x 9,37 x 2 cm MI-015 medium 21 x 8,3 x 2 cm MI-017 medium 20 x 11,45 x 2 cm
MI-024 large 35,5 x 19,6 x 3 cm MI-025 large 45,5 x 17,95 x 3 cm MI-027 large 41,6 x 23,8 x 3 cm

palm tree 3D palm blue

MI-003 small 9,5 x 14 x 1,5 cm
MI-013 medium 18,9 x 28 x 2 cm
MI-023 large 38 x 56 x 3 cm

page 41

Wall Art

page 42

Simplicity and a pure line
Simplicity and a pure line are also the starting
point in this ´range´ of Atelier Pierre. For the
collection, designer Daisy Bohyn drew inspiration
from the roaring twenties and thirties, the period
when Pierre started working as a photographer.
The vocabulary for the new series developed with
the contours of two hats, Henri and Léonore, that
speak to the imagination. Daisy refines them into
polished and lacquered wood, ready to make a
statement against the wall. As ´mood lighting´
they make the environment shimmer in indirect
and dimmable LED light.
Her infectious enthusiasm and eye for detail also
gave her an opportunity, in a unique partnership
with Mercis bv, to work with Miffy. The young
Belgian designer uses the same technique and the
same material to confirm the design icon status
of the main character from Dick Bruna´s
children´s books.

page 43

Daisy Bohyn miffy LED Mood light

The first signs of Daisy Bohyn´s fascination for architec- MWA-101-B small 24 x 25 cm
ture and design already manifested themselves in early MWA-102-B medium 38 x 40 cm
childhood. Even then she enjoyed taking all kinds
of things apart. “I should add that I was also crazy about miffy LED Mood light
drawing, so it wasn´t altogether surprising that, I opted
for a secondary school with a focus on the arts.” MWA-101-A small 24 x 25 cm
MWA-102-A medium 38 x 40 cm
“My passion for interior design developed gradually, and
I registered for an Interior Architecture programme. That
enabled me to get a clear picture of the manifold
possibilities in the field of design. To be able to develop
a broader vision on products and technologies, I later
chose to get hands-on training in Industrial Product
Design.”

Equilibrium
“In each phase of a design process, I strive for an equi-
librium between functionality, philosophy and aesthetic
added value. In everything I create, my ambition is to
fuse the two worlds of interior design and product deve-
lopment.”

“The idea for Wall Art, and more specifically Chap-O,
came to me when I immersed myself in the era where
Pierre Vanhalst - to whom Atelier Pierre owes its name
- was at his most creative. The hat fashion of the 1920´s
immediately struck me.”

page 44

clOudy LED Mood light clOudy LED Mood light clOudy LED Mood light clOudy LED Mood light

WA-201-A white 43 x 26 cm WA-201-B mint 43 x 26 cm WA-201-C pink 43 x 26 cm WA-201-D gold 43 x 26 cm

clOudyWall deco clOudy Wall deco clOudy Wall deco clOudy Wall deco

WA-205-A white 46 x 25 cm WA-205-B mint 46 x 25 cm WA-205-C pink 46 x 25 cm WA-205-D gold 46 x 25 cm

Léonore LED mood light Léonore LED mood light Léonore LED mood light Léonore LED mood light

WA-151-B white 52 x 34 cm WA-151-C grey/brown 52 x 34 cm WA-151-D pink 52 x 34 cm WA-151-A black 52 x 34 cm

Henri LED mood light Henri LED mood light Henri LED mood light Henri LED mood light

WA-101-B white 49 x 32 cm WA-101-C grey/brown 49 x 32 cm WA-101-D storm 49 x 32 cm WA-101-A black 49 x 32 cm

page 45

myBOO!

page 46

Hi, I’m myBOO!
I’m a sweet little ghost! I’m here to protect you from bad ghosts.
1 First I search the room for ghosts and I scare away the bad ones. I’m red now.
2 When I’m blue, I’m scanning the room to check if there are any sweet ghosts.
3 And when I’m sure your room is completely safe, I turn green.
4 I turn white, keep you company and protect you while you are asleep.

Sweet Dreams!

page 47

page 48

AP Junior x MyMachine myBOO Gosthunter

MyMachine is a foundation acting worldwide with one MY-830 H 20 x Ø 14,7 cm
goal: showing students how creativity enables them to
bring ideas to life. With this multi-award winning
methodology, students learn that the world is malleable
and how one can also contribute to society, rather then
just be a consumer of society.
With myBOO, we now add an extra step to this remarka-
ble project: professionals from AP Junior create, design,
prototype, manufacture and bring to market this
childern’s dream machine.

First register, then donate or recycle

myBOO is build to last. This means, when you no longer
need your myBOO, there are different options to consi-
der (so please don’t throw me away). You can choose to
donate your myBOO to a child (from a disadvantaged
home) in your neighbourhood or via MyMachine.

If in the end you would decide your myBOO has protec-
ted as many homes as possible, it is build in a way that
all parts can be separatly recycled. But before doing so,
don’t forget to register your myBOO via an online world
map and tell us which area is ghost free. This map shows
all the places on the planet where a myBOO is keeping
children safe.

small dreams, big ideas

Activate me by pushing When you tap my head, I’m micro
on/off button for 2sec. I start ghost hunting! USB rechargeable
Dim me by pushing again.

page 49

De Fabeltjeskrant

page 50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ดอกเข็มbyนูรีด้า
Next Book
ดอกเข็มbyผสุดี