The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mazlan bin Mahdan D'Great, 2019-12-26 11:29:12

SK TAMAN DAYA 2 TAHUN 2020

PANDUAN


PENGURUSAN
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN DAYA 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0

NAMA PENUH :NO TELEFON :NO KAD PENGENALAN :
NO FAIL JPN :NO GAJI :
JAWATAN :GRED JAWATAN HAKIKI & SEMASA :
TUGAS / JAWATAN DI SEKOLAH :


2 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
ISI KANDUNGAN
PERIHAL MS

i Amanat Guru Besar 7
MAKLUMAT AM 2020
1.1 Falsafah Pendidikan 8

1.2 Misi dan Visi Kementerian Pendidikan Malaysia 8
1.3 Moto Jabatan Pendidikan Negeri Johor 8
1.4 Moto PPD, Moto Sekolah 8
1.5 Piagam Pelanggan, Objektif Sekolah 9
1.6 Hala Tuju Sekolah, NKRA & Kurikulum 10
1.7 Hala Tuju Sekolah HEM dan Kokurikulum 10

1.8 11 Anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 11
1.9 12 Inisiatif KPM Tahun 2020 12
1.10 Sejarah Sekolah 13
1.11 Lencana, Maksud Lambang Sekolah & Lagu Sekolah 14
1.12 Maklumat Asas Sekolah 15

1.13 Pelan Sekolah 16
1.15 Pelan Bilik Darjah 17
1.16 Hari Kelepasan Am 2020 18
1.17 Takwim Persekolahan 2020 19
1.18 Analisis Cuti Perayaan 2020 20
1.19 Takwim Sekolah Sepanjang Tahun 2020 21 - 31
1.20 Jadual Pentaksiran Awam dan Dalaman 32


2. PENTADBIRAN
2.1 Carta Organisasi Pentadbiran Sekolah 34
2.2 Jawatankuasa Pengurusan Tertinggi Sekolah 35
2.3 Jawatankuasa Pengurusan Data & Dashboard Sekolah 35

2.4 Jawantankuasa Buku Pengurusan Sekolah 35
2.5 Jawatankuasa Kewangan dan Audit Sekolah 36
Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP/
2.6 36
e-Prestasi)
2.7 Jawatankuasa Lembaga Tatatertib 36
2.8 Jawatankuasa SKPMg2 37
2.9 Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah 37
3 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
2.10 Jawatankuasa Pembangunan Aset 38

2.11 Jawatankuasa Pembangunan Fizikal dan Perabot 38
2.12 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 38
2.13 Jawatankuasa Lawatan Masuk dan Keluar / NGO / PRO 39
2.14 Jawatankuasa Catatan Mesyuarat dan Taklimat Guru 39
2.15 Jawatankuasa Program Pembangunan Guru Baharu 39

2.16 Jawatankuasa Bencana Sekolah 40
2.17 Jawatankuasa Bantuan Peringkat Sekolah 40
2.18 Jawatankuasa Kelab Guru & Staf 40
2.20 Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) 41
2.21 Jawatankuasa Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (PIBK) 41
2.22 Senarai Nama Guru, Gred dan Opsyen 42 - 43

2.23 Senarai Nama Staf Sokongan 43
2.24 Senarai Nama Guru Kelas dan Guru Angkat 44
2.25 Jadual Tugasan Mingguan Pagi & Petang 45 - 463. KURIKULUM
3.1 Carta Organisasi Kurikulum 2020 48
3.2 Jawatankuasa Induk Kurikulum 49
3.3 Jawatankuasa Ketua Panitia Mata Pelajaran 50
3.4 Jawatankuasa Panitia Kurikulum 2020 51 - 55
3.5 Jawatankuasa Penilaian / Peperiksaan 55

3.6 Jawatankuasa Kajian Tindakan Inovasi 56
3.7 Jawatankuasa PBD 56
3.8 Jawatankuasa Jadual Waktu /Jadual Guru Ganti 57
3.9 Jawatankuasa PAK21 57

3.10 Jawatankuasa ICT 57
3.11 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 57
3.12 Carta Organisasi Pusat Sumber Sekolah 2020 58
3.13 Jawatankuasa Prasekolah 59
3.14 Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR 59
3.15 Jawatankuasa Program Pemulihan Khas 60

3.16 Jawatankuasa Penyelaras Bilik-Bilik Khas 61
3.17 Jadual Penghantaran RPH, Pencerapan PDPc Dan Buku Rampaian 62 - 644 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
4. HAL EHWAL MURID

4.1 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 66
4.2 Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid 67
4.3 Jawatankuasa Lembaga Pengawas 67
4.4 Jawatankuasa Disiplin Murid / SSDM 67
4.5 Jawatankuasa Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) 68

4.6 Jawatankuasa Ketua & Penolong Ketua Kelas 68
4.7 Jawatankuasa Pengawas Pusat Sumber 68
4.8 Jawatankuasa Unit Bimbingan & Kaunseling 69
4.9 Jawatankuasa Unit Makdis 69
4.10 Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ) 70
4.11 Jawatankuasa Unit Keselamatan & Kebakaran 70

4.12 Jawatankuasa Unit Kesihatan 71
4.13 Jawatankuasa Unit Kebersihan & Keceriaan 71
4.14 Jawatankuasa PPDa 71
4.15 Jawatankuasa Aedes 72
4.16 Jawatankuasa Kantin 72

4.17 Jawatankuasa Unit Pendaftaran 73
4.18 Jawatankuasa Unit Penempatan Tingkatan 1 & Asrama Penuh 73
4.19 Jawatankuasa Unit Skim Simpanan 73
4.20 Jawatankuasa Unit Skim Pinjaman Buku Teks 74
4.21 Jawatankuasa Unit RMT 74
4.22 Jawatankuasa Unit Kebajikan & Bantuan Murid 75

4.23 Jawatankuasa Pengurusan Data Maklumat 75
4.24 Panduan Tugas Unit-unit HEM 76 - 78

5. KO KURIKULUM

5.1 Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 2020 80
5.2 Garis panduan tugasan dan tanggungjawab Jawatankuasa Kokurikulum sekolah 81
5.3 Jawatankuasa Induk Majlis Kokurikulum 82
5.4 Jawatankuasa Lawatan 82
5.5 Jawatankuasa Perayaan Sekolah 82
5.6 Jawatankuasa Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan & Kokurikulum (PAJSK) 83

5.7 Jawatankuasa Kem Bestari Solat / Kem Cemerlang Jawi 83
5.8 Jawatankuasa Induk Ko-akademik 83
5.9 Jawatankuasa Kecil Ko-akademik 84 - 85
5.10 Jawatankuasa Induk Unit Beruniform 86

5 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
5.10 Jawatankuasa Kecil Unit Beruniform 86 - 88

5.11 Jawatankuasa Induk Sukan dan Permainan 89
5.12 Jawatankuasa Kecil Sukan dan Permainan 89 - 91
5.13 Jawatankuasa Induk Majlis Sukan Sekolah 91
5.14 Jawatankuasa Rumah Sukan 92 – 93
5.15 Jawatankuasa Teknik Sukan Sekolah 94

5.16 Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah 94
5.17 Bidang Tugas Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah 95
5.18 Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS) 96
5.19 Jawatankuasa Perpaduan Sekolah (JPS) 96 – 97
5.20 Lokasi Perjumpaan Koakademik 98
5.21 Lokasi Perjumpaan Unit Uniform 98

5.22 Lokasi Perjumpaan Sukan dan Permainan 98
5.23 Tarikh Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 99
LAMPIRAN
Fokus Pengurusan Pendidikan 100 - 109
Surat Pekeliling Ihtisas 110 - 112
Tugas / Mesyuarat / Taklimat saya pada hari ini 113 - 1346 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
DARI MEJA PENGURUS SEKOLAH 2020


BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
ASSALAMUALAIKUM WBT, SALAM SEJAHTERA DAN SALAM 1 MALAYSIA

Dalam pengurusan yang semakin mencabar untuk mencapai PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MALAYSIA 2013 – 2025. Pengurusan modal insan akademik dan kemenjadian murid perlu menjadi
fokus utama warga sekolah. Oleh itu, sebagai personel yang diberi tanggungjawab semestinya akan
berusaha untuk mengurus dengan cekap supaya ada kemajuan yang seiring antara pengurusan
Kurikulum, Ko-kurikulum dan Hal Ehwal Murid. Pada kesempatan ini jutaan terima kasih kepada
warga SKTD2 atas kesungguhan dan kerjasama yang diberikan membolehkan kita sama-sama
membina kecemerlangan.

Justeru, sama-samalah kita mengubah paradigma pemikiran , menambah ilmu pengetahuan dan
yang utamanya mengamalkan segala ilmu yang dipelajari dengan membuktikan melalui tindakan
kita pada setiap masa ke arah pengurusan sekolah berkesan dan berwatak seterusnya mengangkat
martabat kegemilangan SKTD2.

Dokumentasi secara online sebegini merupakan salah satu langkah sekolah untuk membolehkan
segala maklumat dan aktiviti sekolah dicapai dengan mudah oleh warga sekolah dan pengguna
online yang lain. Ianya antara bukti bahawa komitmen yang tinggi dalam mengharungi cabaran
pendidikan akan dihadapi bersama sejajar dengan perkembangan dalam penggunaan teknologi ICT.

InsyaAllah marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah S.W.T supaya usaha, komitmen dan
pengorbanan yang telah dicurahkan bagi memperkasa pendidikan akan menjadi suatu realiti.

Akhir kata jutaan terima kasih dan tahniah kepada semua yang terlibat menjayakan dokumentasi
ini dan teruskan budaya bekerja secara berpasukan yang menjadi amalan warga Sekolah
Kebangsaan Taman Daya 2. Semoga sekolah ini terus unggul untuk melahirkan modal insan yang
cemerlang, gemilang dan terbilang.

Kalsom bt Salleh
Guru Besar SK Taman Daya 2

7 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Malaysia yang digubal pada 1988 dan disemak

semula pada 1996, termaktub dalam visi kementerian dan kerajaan yang berhasrat
melahirkan generasi holistik dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani.
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

&


VISI
Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestari Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi

Aspirasi Negara
Selangkah Di Hadapan (One Step Ahead), Johor Top 5, Johor LEADS, Johor Showcase


Tekad Peneraju Gemilang
SK Tmn Daya 2 akan mencapai sasaran ‘Top 5” antara sekolah daerah Pasir Gudang
8 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0Kami warga SK Taman Daya 2 dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji

akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:• Memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik di sekolah ini bagi memenuhi keperluan
individu, masyarakat dan Negara serta matlamat perpaduan Negara.
• Menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, berdisiplin, bertanggungjawab dan
produktif.
• Memastikan semua murid mendapat tempat belajar pada hari pertama persekolahan bermula.
• Menentukan setiap guru dan kakitangan dapat berkhidmat dengan cekap dan berkesan sepanjang
masa.
• Memastikan kami sentiasa peka dan responsive kepada kehendak dan keperluan pelanggan murid,
masyarakat dan Negara.
• Menentukan segala surat kepada sekolah diberi jawapan dengan segera.
• Bersedia memberi penerangan dan maklumat terkini dengan lengkap, tepat dan cepat kepada
pihak yang berkenaan.
• Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pendapat, cadangan, syor yang membina dari semua
pihak demi meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akademik.
• Memastikan pencapaian prestasi sekolah di bidang kurikulum, ko-kurikulum dan sahsiah murid
dikembangkan mengikut potensi positif yang terancang lebih baik daripada sebelumnya.

Sekolah Kebangsaan Taman Daya 2 berhasrat:


• Melahirkan modal insan ang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia yang berlandaskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
• Menjadikan sekolah sebagai tempat menimba ilmu yang kondusif.

• Melahirkan pelajar yang berdisiplin dan patuh kepada semua peraturan dan negara sepanjang
masa.
• Memupuk semua warga sekolah dan masyarakat mempunyai semangat cinta dan sayangkan
sekolah.
• Mencapai tahap kecemerlangan antara lima yang terbaik di daerah Pasir Gudang


9 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)
PERKARA TOV (%) ETR (%)
STANDARD 1 92.06 98.00
STANDARD 2 87.29 98.00

STANDARD 3.1 89.26 95.00
STANDARD 3.2 87.44 95.00
STANDARD 3.3 86.21 95.00
STANDARD 4 93.43 95.00

TOV ETR (2020)
UNJURAN UPSR – PERATUS LULUS
82.99 86%
TOV ETR (2020)
UNJURAN UPSR (PERATUS CEMERLANG)
4 7
UNJURAN P1NCH TOV ETR (2020)

TAHUN 2 10 5
TAHUN 3 3 1
TAHUN 4 6 2
TAHUN 5 7 3
TAHUN 6 7 2

&HAL EHWAL MURID

PERATUS KEHADIRAN MURID PERATUS DISIPLIN MURID

TOV ETR (2020) TOV ETR (2020)

92% 93% 0.64% 0.5%


KOKURIKULUM

SUKAN DAN PERMAINAN UNIT BERUNIFORM
TOV NEGERI TOV SEKOLAH

ETR (2020) KEBANGSAAN ETR (2020) DAERAH

KO-AKADEMIK

TOV SEKOLAH

ETR (2020) DAERAH
10 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
-11 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
MANUAL NILAI DIBACA PEWUJUDAN KAWASAN
DALAM SETIAP REHAT GURU
PERHIMPUNAN

PENGENALAN PENDIDIKAN GURU TIADA LAGI KERJA
SIVIK PENGKERANIAN


PENYELESAIAN MUTUAL TIADA KOMPROMI DALAM
DISTRUST ANTARA GURU BELANJAWAN PENDIDIKAN
DAN IBUBAPA

POPULARKAN BUDAYA MENJADIKAN SEKTOR
HERO TEACHER PENDIDKAN OKU FRIENDLY


MANIPULASI TELEFON MENYELESAIKAN ISU
PINTAR UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH DAIF

KANAK-KANAK TIADA
KEWARGANEGARAAN KEMERIAHAN
BOLEH BERSEKOLAH MULAI SPEAKER’S CORNER
TAHUN 2020

12 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0Sekolah Kebangsaan Taman Daya 2 (SKTD2) dibuka rasminya pada 25 Jun 2001. SKTD2 merupakan sekolah
rendah kebangsaan kedua bagi kawasan perumahan Taman Daya, Johor Bahru. Sekolah ini dibuka sebagai
sekolah alternatif kerajaan kepada masyarakat Taman Daya dan Taman Delima 2 untuk menyediakan
perkhidmatan pendidikan bagi anak-anak masyarakat di sini terutamanya kepada mereka yang tinggal di
Jalan Nipah, Rumbia dan Taman Delima 2.

SKTD2 telah didirikan di atas sebidang tanah lot 19821(PA 50141) dengan keluasan 25 hektar. Kawasan
ini dahulunya merupakan ladang getah Mount Austin. Pada penghujung tahun 1980-an ladang getah ini
telah dibeli oleh Syarikat Kek Sheng dan dibangunkan sebagai kawasan perumahan kos sederhana. Projek
tersebut meliputi kawasan Taman Delima 1 hinggalah ke Pencawang Telekom Pandan, Johor Bahru. Kerja-
kerja pembinaan sekolah telah dimulakan pada pertengahan tahun 1999 oleh Syarikat Kontraktor Zainal &
Din Construction Sdn. Bhd. dan siap dibina siap pada pertengahan tahun 2001.

Penyerahan kunci telah dilakukan pada 25 Julai 2001 dengan termeterainya satu perjanjian antara pihak
kontraktor dengan pihak pentadbir SKTD2. Upacara penyerahan kunci telah disaksikan oleh En Zainuddin
B Ali, wakil Pegawai Pendidikan Daerah, Johor Bahru serta wakil daripada Jabatan Kerja Raya. Pada sesi
tahun persekolahan dibuka, pihak pentadbir menawarkan pengambilan pelajar-pelajar dari Sekolah
Kebangsaan Taman Daya 1 di Jalan Sagu yang tinggal berdekatan dengan kawasan sekolah yang meliputi
Jalan Nipah, Taman Delima, Jalan Rumbia dan Jalan Nibong. Selain itu, faktor kekurangan bilik darjah di
sekolah tersebut mendorong kepada arahan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor agar sebahagian
daripada para pelajar tersebut berpindah ke SKTD2.

Pada 6 Julai 2001, terdapat seramai 586 orang pelajar yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India
telah mendaftar dan memulakan pengajaran dan pembelajaran pada 9 Julai 2001. Jawatan Guru Besar
pertama SKTD2 disandang oleh Puan Hjh. Siti Zaleha binti Abdul Manaf. Beliau dibantu oleh barisan Guru
Penolong Kanan dan 27 orang guru.Di samping itu, terdapat seramai 5 orang kakitangan sokongan. Kini,
pada tahun 2017 seramai 63 kakitangan akademik telah berkhidmat di sekolah ini dengan dibantu oleh staf
sokongan seramai 9 orang.

Kemudahan yang terdapat di SKTD2 ialah dua bangunan 4 tingkat yang boleh digunakan sebagai bilik
darjah, makmal sains, makmal komputer, bilik kemahiran hidup, pusat sumber, bilik muzik, pejabat, bilik
SPBT, bilik kesihatan, bilik media, bilik guru, tandas, stor sukan, surau, bilik mesyuarat, bilik kaunseling,
bilik persalinan pakaian dan bilik pemulihan. Sekolah ini juga dilengkapi dengan kemudahan padang
rumput bagi tujuan sukan dan permainan, dua buah gelanggang badminton/sepaktakraw serta medan
tempat meletak basikal. SKTD2 juga boleh dihubungkan dengan jalan berturap juga dilengkapi kemudahan
bekalan air, elektirk dan telefon. Di samping itu, sekolah juga dilengkapi dengan sebuah dewan yang dibina
pada tahun 2005 dengan usahasama pihak PIBG sekolah secara berperingkat.

Berbekalkan dengan semangat kental dalam usaha mengangkat imej sekolah serta kemudahan-kemudahan
bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran yang selesa, SKTD2 telah mencatat keputusan yang
membanggakan dalam sesi pertama Peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) pada tahun 2002
iaitu seramai 16 orang pelajar telah memperolehi keputusan cemerlang 5A daripada 92 orang calon yang
menduduki peperiksaan tersebut dan peratus keseluruhan calon yang lulus sebanyak 78.3%. Manakala,
pada tahun 2003, seramai 21 orang pelajar memperolehi keputusan cemerlang 5A daripada 106 orang
calon yang menduduki peperiksaan UPSR.

Menjadi hasrat pentadbir dan guru-guru SKTD2 untuk mengurus sekolah ini menjadi antara sekolah contoh
yang terkenal khasnya di Daerah Pasir Gudang yang berjaya dalam bidang kurikulum dan kokurikulum
selaras dengan Wawasan 2020 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Untuk merealisasikan impian tersebut,
warga SKTD2 telah bertekad untuk bekerjasama dengan bersungguh-sungguh dan saling membantu antara
satu sama lain. Semoga harapan dan impian warga SKTD2 akan menjadi kenyataan. Insya Allah.
13 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
&MAKSUD OBJEK

BUKU - Melambangkan ilmu pengetahuan
yang dituntut oleh para pelajar
RODA - Penyerapan unsur kemahiran dalam
setiap sesi pengajaran dan
pembelajaran MAKSUD WARNA
OMBAK - Sentiasa bersedia mengharungi MERAH - Melambangkan
setiap cabaran yang mendatang keberanian
PERISAI - Melindungi pelajar daripada segala KUNING - Melambangkan
gejala sosial displin
KOMPUTER - Penyerapan elemen tekonologi BIRU - Melambangkan
maklumat(IT) dalam pengajaran dan kemakmuran
pembelajaran
4 GELANG - Semangat kesukanan dan PUTIH - Melambangkan
KESUKANAN perpaduan warga sekolah kesucian

CEMERLANG BERAKHLAK MULIA

DI BAWAH PAYUNG NEGARA
DIPIMPIN GURU BERJASA
MENIMBA ILMU DI DADA
MENJADI INSAN BERGUNA

JAUHI SEGALA RINTANGAN
SK TAMAN DAYA 2
BERTANGGUNGJAWAB

BERDISIPLIN
MENUJU WAWASAN NEGARA

BERILMU BERAKHLAK MULIA
HARAPAN KAMI SEMUA
CEMERLANG DALAM APA JUA
HARUM NAMA SEKOLAH KITA14 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0JUMLAH GURU & AKP


LELAKI LELAKI PEREMPUAN PEREMPUAN

(GURU) (AKP) (GURU) (AKP)MELAYU 20 1 39 6CINA - - - -
INDIA - - 3 -JUMLAH 20 1 42 6
JUMLAH MURID


LELAKI PEREMPUAN JUMLAH


MELAYU 436 390 826


CINA 4 2 6


INDIA 27 24 41


LAIN-LAIN 17 13 30BILANGAN KELAS 2020


TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN PRA PEND
1 2 3 4 5 6 SEKOLAH KHAS

5 5 5 4 4 5 2 1
15 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
PARKIR

KANTIN
PARKIR
MES
DATARAN PATIO
PADANG


BLOK A


DEWAN
SERI PRA
GEMILANG
1


BLOK
PRA B
2


GELANGGANG16 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0

BILIK MUZIK BILIK MESYUARAT PERPUSTAKAAN BILIK MEDIA

5 TEKUN 5 USAHA 5 GIGIH


BILIK BILIK
BILIK PEMULIHAN KAUNSELING /
DISIPLIN SPBT 3 USAHA 3 GIGIH 3 YAKIN

MORAL
MAKMAL PEPERIKSAAN BILIK ARKIB
KOMPUTER BILIK GURU
1 YAKIN 1 GIGIH

GPK GPK1 GURU BESAR
PRA SEKOLAH PTG
PENDIDIKAN KHAS ANJUNG BILIK CETAK RAWATAN BILIK GURU (P) TANDAS GURU (L) TANDAS

ILMU GPK PEJABAT RUANG GPK
KOKO TAMU HEM
BILIK SENI BILIK T6

TANDAS
BILIK
TAMAN MURID WUDHU’ 5 6
CEKAL YAKIN


PRA
SEKOLAH 2 3
TANDAS BILIK CEKAL
MURID WUDHU’ YAKIN

BILIK JQAF STOR KOKO
PRA

SEKOLAH KEDAI 4 6
BUKU GIGIH GIGIH

TAMAN SURAU
STOR SUKAN 2 3
& BILIK PENG
KOKO GIGIH TEKUN

4
1 USAHA
USAHA 6
USAHA
2
MAKMAL USAHA
SAINS

4

1 TEKUN 6
TEKUN TEKUN
2
TEKUN

4

BENGKEL 1 CEKAL 6
GELANGGANG RBT CEKAL CEKAL

2
CEKAL
Sesi Pagi: Tahun 4 - 6

Sesi Petang: Tahun 1- 3

17 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI


Tahun Baru Cina 25 & 26 Jan 2020 Sabtu & Ahad


Hari Thaipusam ** 8 Feb 2020 Sabtu


Hari Keputeraan D.Y.M.M Sultan Johor ** 23 Mac 2020 Isnin

Awal Ramadan * 24 April 2020 Jumaat


Hari Pekerja 1 Mei 2020 Rabu


Hari Wesak 19 Mei 2020 Jumaat


Hari Raya Aidilfitri * 24 & 25 Mei 2020 Ahad & Isnin
Hari Keputeraan Seri Paduka Yang 6 Jun 2020 Sabtu
DiPertuan Agong

Hari Raya Aidiladha 31 Julai & 1 Ogos 2020 Jumaat & Sabtu


Awal Muharram 20 Ogos 2020 Khamis

Hari Kebangsaan 31 Ogos 2020 Isnin


Hari Malaysia 16 Sept 2020 Rabu


Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar ** 24 Sept 2020 Khamis

Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W
(Maulidur Rasul) 29 Okt 2020 Khamis
Hari Deepavali* 14 Nov 2020 Sabtu


Hari Krismas 25 Disember 2020 Jumaat
18 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu


MULA AKHIR JUMLAH
PENGGAL MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI
01.01.2020 31.01.2020 19
01.02.2020 29.02.2020 20
01.03.2020 12.03.2020 10 11

JUMLAH HARI 49
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
13.03.2020 21.03.2020 9 1

1 22.03.2020 31.03.2020 8

01.04.2020 30.04.2020 22
01.05.2020 21.05.2020 11 9
JUMLAH HARI 41

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
22.05.2020 06.06.2020 16 2

07.06.2020 30.06.2020 18
01.07.2020 23.07.2020 17 7


JUMLAH HARI 35
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

24.07.2020 01.08.2020 9 1

2 02.08.2020 31.08.2020 19
01.09.2020 30.09.2020 21
01.10.2020 31.10.2020 20 16
01.11.2020 19.11.2020 11

JUMLAH HARI 71
CUTI AKHIR TAHUN
6
20.11.2020 31.12.2020 42

19 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu


CUTI JENIS CUTI TARIKH

TAHUN BARU CINA
25.01.2020 (SABTU) CUTI PERAYAAN 23.01.2020 (KHAMIS)
27.01.2020 (ISNIN)
26.01.2020 (AHAD)HARI RAYA AIDIL FITRI
24.05.2020 (AHAD) CUTI PERAYAAN 20.05.2020 (RABU)
21.05.2020 (KHAMIS)
25.05.2020 (ISNIN)
HARI DEEPAVALI CUTI PERAYAAN 15.11.2020 (AHAD)
14.11.2020 (SABTU) 16.11.2020 (ISNIN)CATATAN:
Perayaan Hari Raya Aidilfitri : 24 & 25 Mei 2020 (Dalam Cuti Penggal 1)
Perayaan Hari Kaamatan : 30 & 31 Mei 2020 (Dalam Cuti Penggal 1)
Perayaan Hari Gawai Dayak : 01 & 02 Jun 2020 (Dalam Cuti Penggal 1)
Perayaan Hari Raya Aidiladha : 31 Julai & 1 Ogos 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Penggal 2)
Perayaan Hari Krismas : 25 Disember 2020 (Dalam Cuti Akhir Tahun)
20 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
BULAN: JANUARI 2020

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 RABU Hari Pertama Persekolahan 2020 / Orientasi Tahun 1 & 4
2 KHAMIS Orientasi Tahun 1 & 4
3 JUMAAT
4 SABTU
5 AHAD Citra Bahasa

6 ISNIN Program NILAM Pelancaran Jom ke Sekolah
7 SELASA Bijak Sifir Mesyuarat Rumah Sukan
8 RABU EW 20 / Mesyuarat Pengurusan Sukan /
Ujian Diagnostik Tahun 6 Latihan Rumah Sukan
9 KHAMIS Bijak Sains / Latihan Rumah Sukan
Ujian Diagnostik Tahun 6
10 JUMAAT
11 SABTU

12 AHAD Citra Bahasa / Mesyuarat AJK Kejohanan
Kelas Minda Cerdas Bermula Olahraga
13 ISNIN Program NILAM Pelancaran Guru Penyayang Latihan Rumah Sukan
14 SELASA Bijak Sifir Latihan Rumah Sukan
15 RABU EW 20 Latihan Rumah Sukan
16 KHAMIS Bijak Sains Sambutan Hari Lahir - Januari Latihan Rumah Sukan
17 JUMAAT

18 SABTU
19 AHAD Citra Bahasa / Mesyuarat Teknikal Kejohanan
Hari Permuafakatan Tahun 6 Olahraga
20 ISNIN Program NILAM Pelancaran 3S Perhimpunan Bulanan
(Salam, Senyum, Sapa) Kokurikulum
21 SELASA Bijak Sifir Sukantara
22 RABU EW 20 Acara Sebelum Kejohanan
23 KHAMIS CUTI TAHUN BARU CINA
24 JUMAAT CUTI TAHUN BARU CINA

25 SABTU CUTI TAHUN BARU CINA
26 AHAD CUTI TAHUN BARU CINA
27 ISNIN CUTI TAHUN BARU CINA
28 SELASA Bijak Sifir Raptai Kejohanan
29 RABU EW 20 Raptai Kejohanan

30 KHAMIS Kejohanan Olahraga
31 JUMAAT


21 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
BULAN: FEBRUARI 2020


TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 SABT
Citra Bahasa /
2 AHAD
Kelas Tambahan Tahun 6
Program NILAM /
3 ISNIN Pelancaran Makan Beradab
Assembly in English (HIP)
4 SELASA Bijak Sifir / DIDIK – Tahun 6 1 Murid 1 Sukan (1)
5 RABU EW 20 Unit Beruniform (1)

6 KHAMIS Bijak Sains
7 JUMAAT
8 SABTU THAIPUSAM
Citra Bahasa /
9 AHAD Perjumpaan Ibubapa Kelas
Pemulihan – Fasa 1
10 ISNIN Program NILAM Watikah Pelantikan Pemimpin
11 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (2)
12 RABU EW 20 Ko Akademik (1)
Taklimat Pengawas /
13 KHAMIS Bijak Sains
Sambutan Hari Lahir - Februari
14 JUMAAT
15 SABTU
16 AHAD Citra Bahasa
Perhimpunan Bulanan
17 ISNIN Program NILAM
Kokurikulum
18 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (3)
19 RABU EW 20 Unit Beruniform (2)
20 KHAMIS Bijak Sains Kursus Kepimpinan

21 JUMAAT Kursus Kepimpinan
Bengkel Teknik Menjawab
22 SABTU Kursus Kepimpinan
UPSR – Fasa 1 (BM)
23 AHAD Citra Bahasa
24 ISNIN Pelancaran Program NILAM

25 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (4)
26 RABU EW 20 Ko Akademik (2)
27 KHAMIS Sambutan Maulidur Rasul
28 JUMAAT
Bengkel Teknik Menjawab
29 SABTU
UPSR – Fasa 1 (BI)


22 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
BULAN: MAC 2020


TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

1 AHAD Citra Bahasa
2 ISNIN Assembly in Engllish (HIP)
Bijak Sifir /
3 SELASA 1 Murid 1 Sukan (5)
Ujian 1 / UPPM 1
EW 20 /
4 RABU Unit Beruniform (3)
Ujian 1 / UPPM 1
Bijak Sains /
5 KHAMIS Taklimat Pengawas
Ujian 1 / UPPM 1
6 JUMAAT
7 SABTU
8 AHAD Citra Bahasa

9 ISNIN Program NILAM Ceramah Kesihatan
10 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (6)
11 RABU EW 20 Ko Akademik (3)
Bijak Sains /
12 KHAMIS Sambutan Hari Lahir - Mac
Solat Hajat UPSR (Fasa 1)
13 JUMAAT Explorace Tahun 6 / CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
14 SABTU Program Motivasi Tahun 6 / CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
15 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
16 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
17 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

18 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
19 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
20 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
21 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
Ceramah Israk Mikraj &
22 AHAD Citra Bahasa
Taklimat Pengawas
23 ISNIN KEPUTERAAN SULTAN JOHOR
Bijak Sifir /
24 SELASA Ceramah Tahun 6 1 Murid 1 Sukan (7)
Ujian SEGAK
EW 20 /
25 RABU Program Combi AEDES Unit Beruniform (4)
Ujian SEGAK
Bijak Sains /
26 KHAMIS
Ujian SEGAK
27 JUMAAT
Hari Anugerah Cemerlang &
28 SABTU
Mesyuarat Agung PIBG
29 AHAD Citra Bahasa
Program NILAM /
30 ISNIN Spot-Check Bulanan
Anugerah NILAM Bulanan
31 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (8)


23 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
BULAN: APRIL 2020


TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 RABU EW 20 Ko Akademik (4)
2 KHAMIS Bijak Sains Taklimat Pengawas
3 JUMAAT

4 SABTU
5 AHAD Citra Bahasa
Program NILAM / Pelancaran
6 ISNIN Ceramah Kesihatan
Kempen Membaca 1 Malaysia
7 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (9)
8 RABU EW 20 Program Benci Zina Unit Beruniform (5)
9 KHAMIS Bijak Sains
10 JUMAAT
Bengkel Teknik Menjawab
11 SABTU Mini Karnival Permainan
UPSR – Fasa 1 (MT)
Minggu Panitia Sains &
12 AHAD
Matematik
Minggu Panitia Sains &
13 ISNIN Pelancaran Program KrMJ
Matematik
Minggu Panitia Sains & Latihan Kebakaran Bersama
14 SELASA 1 Murid 1 Sukan (10)
Matematik Bomba
Minggu Panitia Sains &
15 RABU Ko Akademik (5)
Matematik
Minggu Panitia Sains &
16 KHAMIS Sambutan Hari Lahir (April)
Matematik
17 JUMAAT
Bengkel Teknik Menjawab
18 SABTU
UPSR – Fasa 1 (Sains)
Citra Bahasa /
19 AHAD Spot Check Bulanan
Dialog Prestasi Tahun 6
Perhimpunan Bulanan
20 ISNIN Program NILAM
Kokurikulum
21 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (11)
22 RABU EW 20 Unit Beruniform (6)
23 KHAMIS Bijak Sains Pelancaran Ihya' Ramadhan
24 JUMAAT AWAL RAMADHAN

25 SABTU
26 AHAD CUTI GANTI AWAL RAMADHAN
27 ISNIN Program NILAM Aktiviti Kerohanian
28 SELASA Bijak Sifir Aktiviti Kerohanian
29 RABU EW 20 Aktiviti Kerohanian

30 KHAMIS Bijak Sains Aktiviti Kerohanian
24 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
BULAN: MEI 2020


TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 JUMAAT HARI PEKERJA
2 SABTU
3 AHAD CUTI GANTI HARI PEKERJA
Program NILAM /
4 ISNIN Aktiviti Kerohanian
Assembly in English (HIP)
5 SELASA Bijak Sifir Aktiviti Kerohanian
6 RABU EW 20 Aktiviti Kerohanian
7 KHAMIS HARI WESAK

8 JUMAAT
9 SABTU
Citra Bahasa /
10 AHAD Aktiviti Kerohanian
Pep. Per. Tahun / UPPM 2
Program NILAM / Aktiviti Kerohanian &
11 ISNIN
Pep. Per. Tahun / UPPM 2 Gerak Gempur SPBT
Bijak Sifir /
12 SELASA Aktiviti Kerohanian
Pep. Per. Tahun / UPPM 2
EW 20 /
13 RABU Aktiviti Kerohanian
Pep. Per. Tahun / UPPM 2
Taklimat Pengawas &
14 KHAMIS Bijak Sains Majlis Khatam Quran /
Sumbangan Aidilfitri
15 JUMAAT
16 SABTU
17 AHAD Citra Bahasa Aktiviti Kerohanian
Perhimpunan Bulanan
18 ISNIN Program NILAM Aktiviti Kerohanian
Kokurikulum
19 SELASA Bijak Sifir Aktiviti Kerohanian
20 RABU CUTI HARI RAYA AIDLFITRI
21 KHAMIS CUTI HARI RAYA AIDLFITRI
22 JUMAAT CUTI HARI RAYA AIDLFITRI
23 SABTU CUTI HARI RAYA AIDLFITRI

24 AHAD CUTI HARI RAYA AIDLFITRI
25 ISNIN CUTI HARI RAYA AIDLFITRI
26 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN

28 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
30 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
31 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN25 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
BULAN: JUN 2020


TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN
3 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN

4 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN
5 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
6 SABTU HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
7 AHAD Citra Bahasa Taklimat Pengawas
Program NILAM /
8 ISNIN
Assembly in English (HIP)
9 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (12)
10 RABU EW 20 Ko Akademik (6)
Motivasi Tahun 6 &
11 KHAMIS Bijak Sains
Sambutan Hari Lahir - Mei & Jun
12 JUMAAT
Bengkel Teknik Menjawab
13 SABTU
UPSR – Fasa 2 (BM)
Citra Bahasa /
14 AHAD Hari Bertemu Pelanggan / Minggu PPDA
Program Pemulihan – Fasa 2
Perhimpunan Bulanan
15 ISNIN Program NILAM Minggu PPDA
Kokurikulum
16 SELASA Bijak Sifir Minggu PPDA 1 Murid 1 Sukan (13)
17 RABU EW 20 Minggu PPDA Unit Beruniform (7)
18 KHAMIS Bijak Sains Minggu PPDA & Taklimat Pengawas
19 JUMAAT
20 SABTU

21 AHAD Citra Bahasa Jamuan Hari Raya Aidilfitri
22 ISNIN Program NILAM
23 SELASA Bijak Sifir Spot Check Bulanan 1 Murid 1 Sukan (14)
24 RABU EW 20 Ko Akademik (7)
25 KHAMIS Bijak Sains Kem Kecemerlangan Sahsiah
26 JUMAAT
Bengkel Teknik Menjawab
27 SABTU
UPSR – Fasa 2 (BI)
28 AHAD Citra Bahasa
Program NILAM /
29 ISNIN
Anugerah NILAM Bulanan
30 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (15)26 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
BULAN: JULAI 2020


TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 RABU EW 20 Unit Beruniform (8)
2 KHAMIS Bijak Sains Taklimat Pengawas
3 JUMAAT

4 SABTU
5 AHAD Citra Bahasa
Program NILAM /
6 ISNIN
Assembly in English (HIP)
7 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (16)
8 RABU EW 20 Ko Akademik (8)
9 KHAMIS Bijak Sains Spot Check Bulanan
10 JUMAAT
Bengkel Teknik Menjawab
11 SABTU
UPSR – Fasa 2 (Sains)
12 AHAD Minggu Panitia Bahasa Melayu
13 ISNIN Minggu Panitia Bahasa Melayu Ceramah Kesihatan
14 SELASA Minggu Panitia Bahasa Melayu 1 Murid 1 Sukan (17)
15 RABU Minggu Panitia Bahasa Melayu Unit Beruniform (9)
16 KHAMIS Minggu Panitia Bahasa Melayu Taklimat Pengawas

17 JUMAAT
18 SABTU
19 AHAD Citra Bahasa
Program NILAM / Perhimpunan Bulanan
20 ISNIN
Ujian 2 / Percubaan UPSR Kokurikulum
Bijak Sifir / Program Melangkah ke Alam
21 SELASA 1 Murid 1 Sukan (18)
Ujian 2 / Percubaan UPSR Remaja
EW 20 /
22 RABU Ko Akademik (9)
Ujian 2 / Percubaan UPSR
Bijak Sains /
23 KHAMIS
Ujian 2 / Percubaan UPSR
24 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
25 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
26 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
27 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
28 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
29 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
30 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
31 JUMAAT CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA27 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
BULAN: OGOS 2020


TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 SABTU CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA
2 AHAD CUTI GANTI HARI RAYA AIDIL ADHA
Program NILAM /
3 ISNIN
Assembly in English (HIP)
4 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (19)
5 RABU EW 20 Spot Check Bulanan Unit Beruniform (10)
6 KHAMIS Bijak Sains
7 JUMAAT
Bengkel Teknik Menjawab
8 SABTU
UPSR – Fasa 2 (MT)
Citra Bahasa /
9 AHAD Taklimat Pengawas
Audit Akademik Tahun 6
10 ISNIN Program NILAM
11 SELASA Bijak Sifir Latihan Kebakaran 2 1 Murid 1 Sukan (20)
12 RABU EW 20 Ko Akademik (10)
Taklimat Pengawas &
13 KHAMIS
Sambutan Hari Lahir - Jul & Ogos
14 JUMAAT
15 SABTU
Minggu Panitia Sejarah &
16 AHAD
Moral
Minggu Panitia Sejarah & Perhimpunan Bulanan
17 ISNIN
Moral Kokurikulum
Minggu Panitia Sejarah &
18 SELASA 1 Murid 1 Sukan (21)
Moral
Minggu Panitia Sejarah &
19 RABU Unit Beruniform (11)
Moral
20 KHAMIS AWAL MUHARAM
21 JUMAAT
22 SABTU
23 AHAD Citra Bahasa
24 ISNIN Program NILAM
25 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (22)
26 RABU EW 20 Ko Akademik (11)
27 KHAMIS Bijak Sains Ceramah 10 Muharram

28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD Citra Bahasa
31 ISNIN HARI KEBANGSAAN28 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
BULAN: SEPTEMBER 2020


TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
1 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (23)
2 RABU EW 20 Unit Beruniform (12)
Bijak Sains / Majlis Mohon Restu /
3 KHAMIS
Solat Hajat Perdana UPSR Taklimat Pengawas
4 JUMAAT
5 SABTU
6 AHAD
7 ISNIN UPSR

8 SELASA UPSR
9 RABU UPSR
10 KHAMIS UPSR
11 JUMAAT
12 SABTU

13 AHAD
14 ISNIN
15 SELASA
16 RABU HARI MALAYSIA
Taklimat Pengawas &
17 KHAMIS
Sambutan Hari Lahir - September
18 JUMAAT
19 SABTU
20 AHAD Citra Bahasa
Program NILAM / Perhimpunan Bulanan
21 ISNIN
Ujian SEGAK Kokurikulum
Bijak Sifir /
22 SELASA
Ujian SEGAK
EW 20 /
23 RABU
Ujian SEGAK
24 KHAMIS CUTI HARI HOL ALMARHUM SULTAN ISKANDAR
25 JUMAAT
26 SABTU

27 AHAD Citra Bahasa Spot Check Bulanan
Program NILAM /
28 ISNIN
Anugerah NILAM Bulanan
29 SELASA Bijak Sifir 1 Murid 1 Sukan (24)
30 RABU EW 20 Ko Akademik (12)

29 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
BULAN: OKTOBER 2020

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

1 KHAMIS Bijak Sains Taklimat Pengawas
2 JUMAAT
3 SABTU
4 AHAD Minggu Panitia B. Inggeris
5 ISNIN Assembly in English (HIP)

6 SELASA Minggu Panitia B. Inggeris
7 RABU Minggu Panitia B. Inggeris
Perkhemahan
8 KHAMIS Minggu Panitia B. Inggeris
Unit Beruniform
Perkhemahan
9 JUMAAT
Unit Beruniform
Perkhemahan
10 SABTU
Unit Beruniform
11 AHAD Citra Bahasa
12 ISNIN Program NILAM Ceramah Kesihatan
13 SELASA Bijak Sifir
14 RABU EW 20
Taklimat Pengawas &
15 KHAMIS Bijak Sains
Sambutan Hari Lahir - Okt
16 JUMAAT
17 SABTU
Citra Bahasa /
18 AHAD Pencalonan Pengawas 2021
Majlis Apresiasi Tahun 6
Perhimpunan Bulanan
19 ISNIN Program NILAM
Kokurikulum
20 SELASA Bijak Sifir
EW 20 /
21 RABU
Program Lawatan Tahun 6
Bijak Sains /
22 KHAMIS
Program Lawatan Tahun 6
23 JUMAAT
24 SABTU
25 AHAD Pep. Akhir Tahun Temuduga Pengawas 2021
26 ISNIN Pep. Akhir Tahun
27 SELASA Pep. Akhir Tahun
28 RABU Pep. Akhir Tahun
29 KHAMIS MAULIDUR RASUL

30 JUMAAT
Merentas Desa –
31 SABTU
Bulan Sukan Negara30 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
BULAN: NOVEMBER 2020

TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

1 AHAD Hari Kanak-Kanak
2 ISNIN Assemby in English (HIP) Temuduga Pengawas 2021
3 SELASA Pemulangan Buku Teks
4 RABU
5 KHAMIS

6 JUMAAT
7 SABTU
8 AHAD Hari Bertemu Pelanggan Fasa 2
9 ISNIN Hari Anugerah Kokurikulum
10 SELASA
11 RABU Agihan Buku Teks 2021

12 KHAMIS Jamuan Pengawas 2020
13 JUMAAT
14 SABTU CUTI HARI DEEPAVALI
15 AHAD CUTI HARI DEEPAVALI

16 ISNIN CUTI HARI DEEPAVALI
17 SELASA
18 RABU
19 KHAMIS Pelantikan Pengawas 2021
20 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
21 SABTU CUTI AKHIR TAHUN

22 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
23 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
24 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
25 RABU CUTI AKHIR TAHUN
26 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN

27 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
28 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
29 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
30 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN


31 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
&

JENIS UJIAN JENIS UJIAN JENIS UJIAN
HARI TARIKH
(NEGERI) (DAERAH) (SEKOLAH)
08/01/2020 DIAGNOSTIK
Rabu - Khamis
09/01/2020 TAHUN 6

UJIAN
Isnin 10/02/2020
DIAGNOSTIK JAWI
03/03/2020
Selasa - Khamis UPPM 1 UJIAN 1
05/03/2020
24/03/2020
Selasa - Khamis SEGAK 1
26/03/2020

PENTAKSIRAN 1
Khamis 14/05/2020 JAWI & BAHASA
ARAB
PKSR 1
10/05/2020
Ahad - Rabu (PEPERIKSAAN UPPM 2
13/05/2020 PERTENGAHAN
TAHUN)
20/07/2020
Isnin - Khamis UPPM 3
23/07/2020

21/09/2020
Isnin - Rabu SEGAK 2
23/09/2020
07/09/2020
Isnin - Khamis UPSR 2020
10/09/2020
PENTAKSIRAN 2
Ahad 11/10/2020 JAWI & BAHASA
ARAB

25/10/2020 PKSR 2
Ahad - Rabu (PEPERIKSAAN AKHIR
28/10/2020
TAHUN)


Catatan : Semua tarikh tertakluk kepada pindaan.
*TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN

32 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0


33 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0

PENGERUSI
GURU BESAR


NAIB PENGERUSI

GPK PENTADBIRANN. PENGERUSI 2 N. PENGERUSI 3 N. PENGERUSI 4
GPK HEM GPK KOKO GPK PETANG KAUNSELOR


SETIAUSAHA 1 SETIAUSAHA 2


AHLI JAWATANKUASA

JK PENGURUSAN TERTINGGI JK PENGURUSAN DATA &
SEKOLAH DASHBOARD SEKOLAH


JK KEWANGAN & AUDIT JK LATIHAN DALAM
SEKOLAH PERKHIDMATAN

JK PEMBANGUNAN FIZIKAL &
JK PEMBANGUNAN ASET & STOR
PERABOT SEKOLAH

JK PIBG JK PIBK
UNIT KURIKULUM

JK PBPPP / e-PRESTASI JK SKPMG2

JK BUKU PENGURUSAN SEKOLAH JK BENCANA SEKOLAH

JK KAJIAN TINDAKAN & INOVASI JK PROGRAM PGBJK KELAB GURU & STAF JK LEMBAGA TATATERTIBJK LAWATAN MASUK & KELUAR / JK JBPS
NGO / PRO


JK CATATAN MESYUARAT &

TAKLIMAT GURU34 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 2 DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
MOHD RAFI B MOHD SHARIFF S/U Pentadbiran
UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR S/U Kurikulum
MARIAM BT RAMLI S/U Hal Ehwal Murid
Ahli Jawatankuasa
MIMI NAJUA BT ZAINAL S/U Kokurikulum
MOHD ASWAD B ABDULLAH S/U Sukan
NAZRIEEN BT BAHARI S/U Kurikulum (Petang)

JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA & DASHBOARD SEKOLAH

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi
DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Setiausaha HAZMI BIN ISMAIL Guru Data
Penolong Setiausaha MOHAMAD HAFIZI BIN MOHD THANIAH Guru Teknologi Maklumat
MOHD RAFI B MOHD SHARIFF S/U Pentadbiran
UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR S/U Kurikulum
MARIAM BT RAMLI S/U Hal Ehwal Murid
Ahli Jawatankuasa
MIMI NAJUA BT ZAINAL S/U Kokurikulum
MOHD ASWAD BIN ABDULLAH S/U Sukan
NAZRIEEN BT BAHARI S/U Kurikulum (Petang)

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
MOHD RAFI B MOHD SHARIFF S/U Pentadbiran
UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR S/U Kurikulum
Ahli Jawatankuasa MARIAM BT RAMLI S/U Hal Ehwal Murid
MIMI NAJUA BT ZAINAL S/U Kokurikulum
NAZRIEEN BT BAHARI S/U Kurikulum (Ptg)
35 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
JAWATANKUASA KEWANGAN & AUDIT SEKOLAH

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Setiausaha NORRIA BT DAWI P/T Pentadbiran
ROHANI BT MD AMIN P/T Kewangan
MOHD RAFI B MOHD SHARIFF Guru BK
SITI MAIMUNAH BT SAMAK
SITI NORAIN BT JAMALI S/U Peperiksaan Awam
MOHAMAD HAFIZI BIN MOHD THANIAH Guru ICT
MUHD SAIFUL BAHARI BIN AB MUTTALIB Guru Pemulihan
Ahli Jawatankuasa
SITI NUR AMALINA BT MOHD NOR Guru Media
ADRINA BT TAHIR
SITI HAJARATUL LAILY BT AGUS Guru Prasekolah
MUHAMMAD AIZUDDIN B AHMAD
SEMUA KETUA PANITIA DAN GURU KELAS Ketua Panitia & Guru Kelas
HAZMI BIN ISMAIL Juruaudit Dalaman


JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP/ E-PRESTASI)

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Setiausaha NORRIA BT DAWI P/T PentadbiranJAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Setiausaha MOHD RAFI B MOHD SHARIFF Guru Bimb & Kaunseling
Ahli Jawatankuasa SITI MAIMUNAH BT SAMAK Guru Bimb & Kaunseling
36 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
JAWATANKUASA SKPMG2

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Penyelaras MOHAMAD HAFIZI B MOHD THANIAH
HAZMI BIN ISMAIL Guru Data
MOHAMAD HAFIZI B MOHD THANIAH Pps Std 1
MOHD RAFI B MOHD SHARIFF Pps Std 2
Ahli Jawatankuasa UNGKU NURPUJA BT. UNGKU ABU BAKAR Pps Std 3.1
MIMI NAJUA BT ZAINAL Pps Std 3.2
MARIAM BT RAMLI Pps Std 3.3
ABD RAZAK B HASSAN Pps Std 4JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

Penaung HJ AZMAN B ADNAN Pengarah Pendidikan Negeri Johor
Pegawai Pendidikan Daerah
Penasihat HJ JASNI B OMAR
Pasir Gudang
Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
JK Kecil Pembangunan Fizikal Sukan
MASLINDA BT YAHAYA Sekolah
(GPK Hal Ehwal Murid)
JK Kecil Penggalak Sukan Sekolah
DARA BT KHAMIS
(GPK Kokurikulum)
JK Kecil Sumber Manusia
ROSLAN B IBRAHIM
(GPK Pentadbiran)
MOHD ASWAD BIN ABDULLAH JK Kecil Pemantauan dan Penilaian
(Setiausaha Sukan)
JK Kecil Peningkatan Profesionalisme
SITI MAIMUNAH BT SAMAK (Setiausaha Latihan Dalam
Perkhidmatan)
JK Kecil Kewangan
NOORMAN B KAMSANI
(YDP PIBG)
JK Kecil Teknikal
MOHD ASWAD BIN ABDULLAH
(KP Pendidikan Jasmani)37 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ASET

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Setiausaha NORRIA BT DAWI P/T Pentadbiran
NORAZAM BIN MUSBAN Pegawai Aset
NADZIRAH BT RAZAK Pegawai Pemeriksa Aset
Ahli Jawatankuasa
SAZALI BIN SAMPAM Pemeriksa Pelupusan
Modal dan Inventori
* Lantikan KSU . Rujuk SU Aset Alih Kerajaan , ABR ( Aset Bernilai Rendah ) dan StorJAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN PERABOT

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Setiausaha MUHAMMAD AIZUDDIN BIN AHMAD Guru Pembangunan
ANAS BIN ABDUL MALIK Kerusi, Meja Murid Dan Guru
SAZALI B SAMPAM Elektrik
Bangunan (fizikal, pintu,
MOHAMAD NOOR IZHAM BIN BASRI
tingkap)
Ahli Jawatankuasa
ABD RAZAK B HASSAN Bangunan Kantin
AHMAD HAATIM BIN ROSLAN Landskap (Tanah)
MUHD SAIFUL BAHARI BIN ABD. MUTALIB Landskap (binaan kecil)
MOHD ASWAD BIN ABDULLAH Pembentungan & Saliran


JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Setiausaha SITI MAIMUNAH BT SAMAK Guru Bimb & Kaunseling

38 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
JAWATANKUASA LAWATAN MASUK DAN KELUAR / NGO / PRO

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Setiausaha MAYA BT HASSAN
NOR HIDAYAH BT MUSA
SALIMAH BT MAT
ABD RAZAK B HASSAN
Ahli Jawatankuasa
MOHD KHIRUL B OTHMAN
NORIA BT DAWI
ROHANI BT AMINJAWATANKUASA CATATAN MESYUARAT DAN TAKLIMAT GURU

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Setiausaha MOHD RAFI B MOHD SHARIFF S/U Pentadbiran
HASSNANI BT YUSOF Pencatat Mesyuarat 1
ZURAIKHAH BT MASRI Pencatat Mesyuarat 2
Ahli Jawatankuasa
SIVAGAMY A/P MUNIANDY Pencatat Mesyuarat 3
FAEZAH BT ALI Pencatat Mesyuarat 4


JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Setiausaha MOHD RAFI B MOHD SHARIFF Guru Bimbingan Kaunseling
ADRINA BT TAHIR Guru Pra Sekolah
NOR HIDAYAH BT MUSA KP Bahasa Melayu
NORHASILAH BT PADZIL KP Bahasa Inggeris
Ahli Jawatankuasa
NORSILA BT ABD RAHMAN KP Matematik
KAMILAH BT HAMIDON KP Sains
ARIZAH BT KASSIM KP Pendidikan Islam

39 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
JAWATANKUASA BENCANA SEKOLAH

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
Setiausaha MOHD ASWAD B ABDULLAH
MOHAMAD SYAFIQ B AZEMI
NORAZAM B MUSBAN
FAEZAH BT ALI
Ahli Jawatankuasa
SYDNEY UDIN NIAH B BAHARI
CHE KU MOHD SOBRI B CHE ENGKU MAHMOD
ABD RAZAK B HASSAN

JAWATANKUASA BANTUAN PERINGKAT SEKOLAH (JBPS)


Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Pengerusi Ganti MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Setiausaha MARIAM BT RAMLI Guru Penyelaras HEM
ARIZAH BT KASSIM Penyelaras Bantuan
NUR HUDA BT SHAFIA Penyelaras Bantuan
PIBG
Ahli Jawatankuasa PIBG
SHEIKH RAMDZAN B SHEIKH ABDULLAH Ketua Kampung (JKKK)
ABD RAZAK B HASSAN
MAYA BT HASSAN


JAWATANKUASA KELAB GURU & STAF (BaGUS)

Penasihat KALSOM BT SALEH Guru Besar
Pengerusi MUHAMMAD AIZUDDIN B AHMAD
Naib Pengerusi SUHAILY BT SAMSUDDIN
Setiausaha 1 SITI HAJARATUL LAILY BT AGUS
Setiausaha 2 NAJIHAH BT AHMAD
Bendahari 1 HAZMI B ISMAIL
Bendahari 2 NUR HUDA BT SHAFIA
KAMILAH BT HAMIDON
MOHD RAFI B MOHD SHARIFF
SITI ZAHARAH BT MOHD NOR
CHE KU MOHD SOBRI B CHE ENGKU MAHMOD
Ahli Jawatankuasa
NADZIRAH BT RAZAK
BAHARIN B ABU SHAAID
ZULAIHA BT ZULKIFLI


40 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Yang Dipertua
Naib Yang Dipetua
Setiausaha
Naib Setiausaha
Bendahari
Naib Bendahari
Ahli Jawatankuasa

Pemeriksa Kira-Kira


Pemegang AmanahJAWATANKUASA PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI (PIBK)

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Yang Dipertua
Naib Yang Dipetua
Setiausaha
Naib Setiausaha
Bendahari
Naib Bendahari

Ahli Jawatankuasa

41 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0

BIL NAMA GURU SESI PAGI GRED OPSYEN (MAJOR) OPSYEN (MINOR)
1 KALSOM BT SALEH (GURU BESAR) DG 44 PENG PENDIDIKAN PEND SENI VISUAL
2 ROSLAN B IBRAHIM (GPK PENTADBIRAN) DG 34 MATEMATIK -
3 MASLINDA BT YAHAYA (GPK HAL EHWAL MURID) DG 42 MATEMATIK PSV / P. KESIHATAN
4 DARA BT KHAMIS (GPK KOKURIKULUM) DG 34 PEND AWAL KANAK -
5 ADIFAUZI B MOHD ALIAS DG 44 BAHASA ARAB AL-QURAN
6 ADRINA BT TAHIR DG 42 P. PRASEK / BM PEMULIHAN
7 ANAS B ABD MALIK DG 41 PEND ISLAM BAHASA ARAB
8 ARIZAH BT KASSIM DG 48 PEND ISLAM -
9 FARAHEEDA BT ZAINURI DG 44 BAHASA ARAB AL-QURAN
10 HASSNANI BT YUSOP @ KASSIM DG 41 BAHASA ARAB AL-QURAN
11 HAZMI B ISMAIL (DATA) DG 44 MATEMATIK K. HIDUP
12 HEMALATHA A/P ARUMUGAM DG 44 MATEMATIK PJ / B. INGGERIS
13 KALSOM BT ABDUL RAHMAN DG 44 BAHASA MELAYU PJ / K. TEMPATAN
14 KAMILAH BT HAMIDON DG 42 SAINS PEND SENI VISUAL
15 MARIAM BT RAMLI DG 44 B. INGGERIS K. TEMPATAN
16 MAYA BT HASSAN DG 44 PEMULIHAN KHAS BM / MT
17 MIMI NAJUA BT ZAINAL DG 44 PENG INGGERIS MUZIK / SAINS
18 MOHAMAD SYAFIQ B AZEMI DG 41 SAINS PJ / B. INGGERIS
19 MOHAMAD HAFIZI B MOHAMAD THANIAH DG 41 SAINS PJ / B. INGGERIS
20 MOHD ASWAD B ABDULLAH DG 42 SAINS K. HIDUP
21 MOHD RAFI B MOHD SHARIFF (KAUNSELOR) DG 44 BIMB/KAUNSELING PSIKOLOGI PEND
22 MUHAMMAD AIZUDDIN B AHMAD DG 41 PEND KHAS PRA SEK PEND KHAS
23 NORA BT IDRIS DG 42 PEND ISLAM BAHASA ARAB
24 NORAZAM B MUSBAN DG 44 PEND ISLAM AL-QURAN
25 NOR HAYATI BT SA’EMON DG 42 PENG MELAYU PEND SENI VISUAL
26 NOR HIDAYAH BT MUSA DG 41 BAHASA MELAYU PJ
27 NORHASILAH BT PADZIL DG 42 B. INGGERIS PEND SENI VISUAL
28 NORSILA BT ABD RAHMAN DG 44 MATEMATIK K. HIDUP
29 SAMIRAH BT MAT SAAD DG 42 PENG MELAYU PEND KESIHATAN
30 SITI AISAH BT MOHD SIDIK DG 41 PEND ISLAM BAHASA ARAB
31 SITI HAJARATUL LAILY BT AGUS DG 41 PRASEK MUZIK / PJ
32 SITI NUR AMALINA BT MOHAMED NOR DG 41 PEMULIHAN BM / MT
33 SITI NORAIN BT JAMALI DG 44 MATEMATIK PJ / B. INGGERIS
34 SIVAGAMY A/P MUNIANDY DG 41 TESL LIT / PEND MORAL
35 UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR DG 44 B. INGGERIS SAINS
36
37


42 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0

BIL NAMA GURU SESI PAGI GRED OPSYEN (MAJOR) OPSYEN (MINOR)

1 SITI MARIAM BT ABD SALAM (GPK PETANG) DG 42 BIMB/KAUNSELING -
2 ABD RAZAK B HASSAN DG 44 MATEMATIK PJ
3 AHMAD HAATIM B ROSLAN DG 41 PEND ISLAM BAHASA ARAB
4 BAHARIN B ABU SHAAID DG 41 BAHASA ARAB PEND ISLAM
5 CHE KU MOHD SOBRI B CHE ENGKU MAHMOD DG 44 PEND ISLAM BAHASA ARAB
6 FAEZAH BT ALI DG 42 MUZIK RBT
7 HARTINI BT MOHAMAD ZALI DG 44 MATEMATIK B. INGGERIS
8 K.S. KANAGESWARI A/P SITRAVEL DG 48 TESL PSV
9 MIRZANANI BT MISRAN DG 42 PSR – K. HIDUP -
10 MOHAMAD NOOR IZHAM B BASRI DG 41 B. INGGERIS PJ
11 MUHD SAIFUL BAHARI B ABD MUTTALIB DG 41 PEND PEMULIHAN BM / MT
12 NADZIRAH BT RAZAK DG 41 SAINS B. INGGERIS / PJ
13 NAZMI B MOHD ISA DG 41 SAINS B. INGGERIS / PJ
14 NAJIHAH BT AHMAD DG 41 PEND ISLAM AL-QURAN
15 NAZRIEEN BT BAHARI DG 42 MATEMATIK PJ
16 NORIDAH BT RIPIN DG 42 PSR PEND ISLAM -
17 NUR HASYIMAH BT ABDUL AZIZ DG 44 PEND ISLAM -
18 NUR HUDA BT SHAFIA DG 41 PEND ISLAM -
19 SALIMAH BT MAT DG 44 K. HIDUP / BM MUZIK
20 SAZALI B SAMPAM DG 42 PSR B. MELAYU
21 SITI MAIMUNAH BT SAMAK (KAUNSELOR) DG 44 MATEMATIK K. HIDUP / MUZIK
22 SITI ZAHARAH BT MOHD NOR DG 41 B. INGGERIS SAINS
23 SUHAILY BT SAMSUDDIN DG 42 MATEMATIK K. HIDUP
24 SYDNEY UDIN NIAH BT BAHARI DG 42 MATEMATIK K. HIDUP
25 TENGKU MUZHAFAR HANIS B TENGKU MAHMOOD DG 42 MATEMATIK PEMULIHAN
26 YUZIANA ALINI BT YUSOFF DG 41
27 ZURAIKHAH BT MASRI DG 44 PEND ISLAM -
28
29

BIL NAMA STAF SOKONGAN GRED

1 NORRIA BINTI DAWI PT N19
2 ROHANI BINTI MD AMIN PT N19
3 MAISARAH BINTI ABU BAKAR PPM N19
4 ZULAIHA BINTI ZULKIFLI PPM N19
5 NORWAFIQAH BINTI ABAS PPM N19
6 MOHD KHIRUL BIN OTHMAN PO N11


43 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0PENYELARAS TAHUN 1 : ZURAIKHAH BT MASRI
GURU KELAS
GURU ANGKAT
KELAS ZURAIKHAH BT MASRI YUZIANA ALINI BT YUSOFF
CEKAL
TAHUN 1 USAHA NAJIHAH BT AHMAD SYDNEY UDIN NIAH B BAHARI
TEKUN
SITI MAIMUNAH BT SAMAK
SALIMAH BT MAT
NORIDAH BT RIPIN
GIGIH
YAKIN AHMAD HAATIM B ROSLAN MUHD SAIFUL BAHARI B ABD MUTTALIB
MIRZANANI BT MISRAN

PENYELARAS TAHUN 2 : NUR HUDA BT SHAFIA
GURU ANGKAT
KELAS NUR HUDA BT SHAFIA CHE KU MOHD SOBRI B CHE ENGKU MAHMOD
GURU KELAS
CEKAL
TAHUN 2 USAHA SUHAILY BT SAMSUDDIN MOHAMAD NOOR IZHAM B BASRI
BAHARIN B ABU SHAAID
TEKUN
HARTINI BT MOHD ZALI
SAZALI B SAMPAM
GIGIH
CIKGU ‘X’
YAKIN NAZMI B MOHD ISA NADZIRAH BT RAZAK

PENYELARAS TAHUN 3 : TENGKU MUZHAFAR HANIS
KELAS TENGKU MUZHAFAR HANIS NAZRIEEN BT BAHARI
GURU KELAS
GURU ANGKAT
CEKAL
TAHUN 3 USAHA NUR HASYIMAH BT ABD AZIZ SITI MAIMUNAH BT SAMAK
TEKUN
CIKGU ‘Y’
FAEZAH BT ALI
GIGIH
SITI ZAHARAH BT MOHD NOR
ABD RAZAK B HASSAN
YAKIN K.S. KANAGESWARI A/P SITRAVEL MUHD SAIFUL BAHARI B ABD MUTTALIB


PENYELARAS TAHUN 4 : EN ANAS B ABD MALIK
KELAS GURU KELAS GURU ANGKAT
TAHUN 4 TEKUN ANAS BIN ABDUL MALIK MOHD HAFIZI B MOHD THANIAH
CEKAL
MIMI NAJUA BINTI ZAINAL
HASSNANI BT YUSOP
USAHA
MOHD ASWAD B ABDULLAH
SAMIRAH BT MAT SAAD
GIGIH SIVAGAMY A/P MUNIANDY MOHD RAFI B MOHD SHARIFF
PENYELARAS TAHUN 5 : PN SITI AISAH BT MOHD SIDIK
KELAS GURU KELAS GURU ANGKAT
TAHUN 5 TEKUN SITI AISAH BT MOHD SIDIK HEMALATHA A/P ARUMUGAM
CEKAL
MARIAM BT RAMLI
FARAHEEDA BT ZAINURI
USAHA
GIGIH ADIFAUZI B MOHD ALIAS SITI NORAIN BT JAMALI
HAZMI B ISMAIL
MAYA BT HASSAN
PENYELARAS TAHUN 6 : PN NORHAYATI BT SAE’MON
KELAS NORHASILAH BT PADZIL GURU ANGKAT
GURU KELAS
CEKAL
TAHUN 6 USAHA NORSILA ABD RAHMAN UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR
NORA BT IDRIS
TEKUN
KAMILAH BT HAMIDON
NOR HIDAYAH BT MUSA
GIGIH
ARIZAH BT KASSIM
NORHAYATI BT SA’EMON
YAKIN KALSOM BT ABD RAHMAN MOHAMAD SYAFIQ B AZEMI


44 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0

KUMPULAN NAMA GURU TARIKH
01/01/2020 - 02/01/2020
03/02/2020 - 06/02/2020
ADRINA BT TAHIR (K)
08/03/2020 - 12/03/2020
SIVAGAMY A/P MUNIANDY 19/04/2020 - 23/04/2020
1 SITI NUR AMALINA BT MOHAMED NOR 07/06/2020 - 11/06/2020
NORSILA BT ABDUL RAHMAN
MOHAMAD HAFIZI MOHD THANIAH 12/07/2020 - 16/07/2020
23/08/2020 - 27/08/2020
ADIFAUZI BIN MOHD. ALIAS
27/09/2020 - 01/10/2020
01/11/2020 - 05/11/2020
05/01/2020 - 09/01/2020
09/02/2020 - 13/02/2020
NORHASILAH BT PADZIL (K)
SITI HAJARATUL LAILY BT AGUS 22/03/2020 - 26/03/2020
26/04/2020 - 30/04/2020
2 NOR HIDAYAH BT MUSA 14/06/2020 - 18/06/2020
FARAHEEDA BT ZAINURI
19/07/2020 - 23/07/2020
HEMALATHA A/P ARUMUGAM
30/08/2020 - 03/09/2020
NORAZAM B MUSBAN
04/10/2020 - 08/10/2020
08/11/2020 - 12/11/2020
12/01/2020 - 16/01/2020
16/02/2020 - 20/02/2020
MAYA BT HASSAN (K)
29/03/2020 - 02/04/2020
MARIAM BT RAMLI 03/05/2020 - 07/05/2020
3 SAMIRAH BT MAT SAAD 21/06/2020 - 25/06/2020
KAMILAH BT HAMIDON
02/08/2020 - 06/08/2020
HAZMI BIN ISMAIL
06/09/2020 - 10/09/2020
ANAS BIN ABDUL MALIK
11/10/2020 - 15/10/2020
15/11/2020 - 19/11/2020
19/01/2020 - 21/01/2020
NORHAYATI BT SA’EMON (K) 23/02/2020 - 27/02/2020
ARIZAH BT KASSIM 05/04/2020 - 09/04/2020
4 UNGKU NURPUJA UNGKU ABU BAKAR 10/05/2020 - 14/05/2020
SITI NORAIN BT JEMALI
28/06/2020 - 02/07/2020
HASSNANI BT YUSOP 09/08/2020 - 13/08/2020
MOHD ASWAD BIN ABDULLAH 13/09/2020 - 17/09/2020
18/10/2020 - 22/10/2020
27/01/2020 - 30/01/2020
NORA BT IDRIS (K) 01/03/2020 - 05/03/2020
MIMI NAJUA BT ZAINAL 12/04/2020 - 16/04/2020
5 KALSOM BT ABD.RAHMAN 17/05/2020 - 21/05/2020
05/07/2020 - 09/07/2020
SITI AISAH BT MOHD SIDIK
MUHAMMAD AIZUDDIN B AHMAD 16/08/2020 - 20/08/2020
MOHAMAD SYAFIQ BIN AZEMI 20/09/2020 - 24/09/2020
25/10/2020 - 29/10/2020
45 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0

KUMPULAN NAMA GURU TARIKH
01/01/2020 - 02/01/2020
03/02/2020 - 06/02/2020
NAZMI B MOHD ISA (K) 08/03/2020 - 12/03/2020
1 ABD RAZAK B HASSAN 19/04/2020 - 23/04/2020
NAJIHAH BT AHMAD
07/06/2020 - 11/06/2020
FAEZAH BT ALI 12/07/2020 - 16/07/2020
SALIMAH BT MAT 23/08/2020 - 27/08/2020
27/09/2020 - 01/10/2020
01/11/2020 - 05/11/2020
05/01/2020 - 09/01/2020
09/02/2020 - 13/02/2020
SAZALI B SAMPAM (K) 22/03/2020 - 26/03/2020
2 AHMAD HAATIM B ROSLAN 26/04/2020 - 30/04/2020
14/06/2020 - 18/06/2020
NAZRIEEN BT BAHARI
ZURAIKHAH BT MASRI 19/07/2020 - 23/07/2020
MIRZANANI BT MISRAN 30/08/2020 - 03/09/2020
04/10/2020 - 08/10/2020
08/11/2020 - 12/11/2020
12/01/2020 - 16/01/2020
16/02/2020 - 20/02/2020
BAHARIN ABU SHAAID (K) 29/03/2020 - 02/04/2020
3 MOHAMAD NOOR IZHAM B BASRI 03/05/2020 - 07/05/2020
21/06/2020 - 25/06/2020
YUZIANA ALINI BT YUSOFF
NORIDAH BT RIPIN 02/08/2020 - 06/08/2020
HARTINI MOHD ZALI 06/09/2020 - 10/09/2020
11/10/2020 - 15/10/2020
15/11/2020 - 19/11/2020
19/01/2020 - 21/01/2020
23/02/2020 - 27/02/2020
TG MUZHAFFAR HANIS TG MAHMOOD (K)
05/04/2020 - 09/04/2020
CHE KU SOBRI B CHE ENGKU MAHMOOD
4 SITI ZAHARAH BT MOHD NOR 10/05/2020 - 14/05/2020
SUHAILY BT SAMSUDDIN 28/06/2020 - 02/07/2020
NUR HASYIMAH BT ABDUL AZIZ 09/08/2020 - 13/08/2020
13/09/2020 - 17/09/2020
18/10/2020 - 22/10/2020
27/01/2020 - 30/01/2020
01/03/2020 - 05/03/2020
SYDNEY UDIN NIAH B BAHARI (K)
12/04/2020 - 16/04/2020
MUHD SAIFUL BAHARI ABD MUTTALIB
5 NADZIRAH BT RAZAK 17/05/2020 - 21/05/2020
NUR HUDA BT SHAFIA 05/07/2020 - 09/07/2020
KS KANAGESWARI A/P SITRAVEL 16/08/2020 - 20/08/2020
20/09/2020 - 24/09/2020
25/10/2020 - 29/10/2020

46 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0

47 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0

PENGERUSI
KALSOM BT SALEH
GURU BESAR


TIMBALAN PENGERUSI
KAUNSELOR
ROSLAN B IBRAHIM
GPK PENTADBIRAN SITI MAIMUNAH BT SAMAK
MOHD RAFI MOHD SHARIFF

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI
MASLINDA YAHAYA DARA BT KHAMIS SITI MARIAM SALAM

GPK HAL EHWAL MURID GPK KOKURIKULUM GPK PETANG


SETIAUSAHA
UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR
NAZRIEEN BT BAHARI


AHLI JAWATANKUASA


KP BM KP PEND JASMANI & PEMULIHAN KHAS
NOR HIDAYAH BT MUSA KESIHATAN MUHD SAIFUL BAHARI
SAZALI B SAMPAM MOHD ASWAD B ABDULLAH
SYDNEY UDIN NIAH B BAHARI GURU PENYELARAS MEDIA

KP BI SITI NUR AMALINA
NORHASILAH BT PADZIL KP RBT / TMK
HARTINI BT MOHD ZALI
MOHD HAFIZI MOHD THANIAH PENYELARAS BESTARI / ICT
HAZMI B ISMAIL
KP SAINS
KAMILAH BT HAMIDON KP PENDIDIKAN SENI
NADZIRAH BT RAZAK SITI NORAIN BT JAMALI JADUAL WAKTU
YUZIANA ALINI BT YUSOFF MOHD HAFIZI MOHD THANIAH
ABD RAZAK HASSAN
KP MATEMATIK
ARIZAH BT KASSIM

NORSILA BT ABD RAHMAN KP SEJARAH NUR HASYIMAH BT ABD AZIZ
NAZRIEEN BT BAHARI SAMIRAH BT MAT SAAD

KP PENDIDIKAN ISLAM KP PENDIDIKAN MUZK PENYELARAS JQAF
ARIZAH BT KASSIM FAEZAH BT ALI ANAS B ABDUL MALIK
NORIDAH BT RIPIN MAYA BT HASSAN NUR HUDA BT SHAFIA

KP BAHASA ARAB SU PEPERIKSAAN DALAMAN PRA SEKOLAH
FARAHEEDA BT ZAINURI HEMALATHA A/P ARUMUGAM SITI HAJARATUL LAILY AGUS
BAHARIN B ABU SHAAID ADRINA BT TAHIR
MUHD AIZUDDIN B AHMAD
KP PENDIDIKAN MORAL SU PEPERIKSAAN AWAM
SITI NORAIN BT JAMALI
SIVAGAMY A/P MUNIANDY PBD
MIRZANANI BT MISRAN SITI ZAHARAH MOHD NOR

KALSOM ABD RAHMAN
48 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR S/U Kurikulum I
Setiausaha
NAZRIEEN BT BAHARI S/U Kurikulum II
HAZMI BIN ISMAIL Guru Data / P. Bestari / ICT
SITI NORAIN BT JAMALI S/U Peperiksaan UPSR
HEMALATHA A/P ARUMUGAM S/U Peperiksaan Dalaman
ABD RAZAK B HASSAN Jadual Waktu – Sesi Petang
MOHAMAD HAFIZI B MOHAMAD THANIAH Jadual Waktu – Sesi Pagi
ARIZAH BT KASSIM J/W Agama/B.Arab – Pagi
Ahli Jawatankuasa NUR HASYIMAH BT ABDUL AZIZ J/W Agama/B.Arab – Petang
MUHD SAIFUL BAHARI B ABD MUTTALIB Pemulihan Khas
SITI HAJARATUL LAILY BT AGUS Pra Sekolah
NOR HAYATI BT SA’EMON Penyelaras Tahun 6
ANAS B ABD MALIK Penyelaras JQAF - Tahap 2
NUR HUDA BT SHAFIA Penyelaras JQAF - Tahap 1
KALSOM BT ABD RAHMAN Penyelaras PBD - Tahap 2
SITI ZAHARAH BT MOHD NOR Penyelaras PBD - Tahap 1


49 | S K T D 2

P E N G U R U S A N 2 0 2 0
JAWATANKUASA KETUA PANITIA MATAPELAJARAN


Pengerusi KALSOM BT SALEH Guru Besar
Timbalan Pengerusi ROSLAN B IBRAHIM GPK Pentadbiran
MASLINDA BT YAHAYA GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi DARA BT KHAMIS GPK Kokurikulum
SITI MARIAM BT SALAM GPK Petang
UNGKU NURPUJA BT UNGKU ABU BAKAR S/U Kurikulum I
Setiausaha
NAZRIEEN BT BAHARI S/U Kurikulum II
NOR HIDAYAH BT MUSA Bahasa Melayu
NORHASILAH BT PADZIL Bahasa Inggeris
NORSILA BT ABD RAHMAN Matematik
KAMILAH BT HAMIDON Sains
FAEZAH BT ALI Pendidikan Muzik
MOHD ASWAD B ABDULLAH Pend Jasmani & Kesihatan
Ketua Panitia
ARIZAH BT KASSIM Pendidikan Islam
FARAHEEDA BT ZAINURI Bahasa Arab
SIVAGAMY A/P MUNIANDY Pendidikan Moral
SAMIRAH BT MAT SAAD Sejarah
MOHAMAD HAFIZI B MOHAMAD THANIAH RBT / TMK
SITI NORAIN BT JAMALI Pendidikan Seni Visual
SAZALI B SAMPAM Bahasa Melayu
HARTINI BT MOHD ZALI Bahasa Inggeris
NAZRIEEN BT BAHARI Matematik
NADZIRAH BT RAZAK Sains
MAYA BT HASSAN Pendidikan Muzik
SYDNEY UDIN NIAH B BAHARI Pend Jasmani & Kesihatan
Setiausaha
NORIDAH BT RIPIN Pendidikan Islam
BAHARIN B ABU SHAAID Bahasa Arab
MIRZANANI BT MISRAN Pendidikan Moral
NOR HIDAYAH BT MUSA Sejarah
HEMALATHA A/P ARUMUGAM RBT / TMK
YUZIANA ALINI BT YUSOF DSV / Pendidikan Kesenian
50 | S K T D 2


Click to View FlipBook Version