The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wharris.shw96, 2021-02-05 19:37:49

KHATAM TAJWID

KHATAM TAJWID

Disusun & Disemak oleh :
TENGKU ALIFF SAZALI BIN T. MOHD HASHIM

Hp / What’s App : 018 – 900 9957

1

PERMAKNAAN Memperelokkan & Memperindahkan Kaedah membaca Al Quran dengan baik & betul
TAJWID
Mengeluarkan huruf dari tempatnya &
PENGERTIAN TAJWID Memberikan Hak Sifat setiap huruf
BAHASA
ISTILAH Agar dapat membaca Al Quran dengan kaedah yang Betul, Fasih & Lancar

TUJUAN ILMU TAJWID Agar dapat memelihara lidah dari melakukan kesalahan ketika membaca Al Quran
PERTAMA
KEDUA NYATA Kesalahan pada Sebutan Huruf @ Tanda Baris - Mengubah Makna - HARAM & BERDOSA

HUKUM ILMU TAJWID TERSEMBUNYI Kesalahan pada Harakat & Dengung - Tidak Mengubah Makna - MAKRUH
FARDHU KIFAYAH
FARDHU AIN Wajib ada wakil dalam sesebuah kawasan untuk mempelajari “Ilmu Tajwid”
Wajib ke atas setiap lelaki & perempuan yang mukallaf mengamalkan “Ilmu Tajwid” ketika membaca Al Quran

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim 2

KAEDAH PEMBELAJARAN AL QURAN

1 Kaedah TALAQQI MUSYAFAHAH Pelajar 5 Kaedah IMLA’i Pelajar
Kategori A Kategori B
- Guru membaca & bacaan itu dijadikan contoh untuk diikuti oleh - Boleh membaca - Guru meminta murid menyalin beberapa ayat utk dihafal - Masih peringkat
oleh murid secara individu dan secara berdepan dengan guru Al Quran - Murid diminta membaca dan menghafal secara individu mengenal Al Quran

- Murid mendengar dan memerhati gerakan mulut dan bibir guru, 6 Kaedah BAGHDADIAH - Pengajaran
kemudian membaca seperti apa yang mereka dengar dan lihat berpandukan
- Murid diajar tentang Huruf Hijaiyah, Makhraj dan Sifat Huruf buku
- Pembetulan dibuat menyentuh Hukum Tajwid, Makhraj & sebutan - Murid diajar mengeja kalimah (pengenalan baris) dan tanda2
huruf satu persatu - Guru mengajar bacaan ayat secara berperingkat 3
- Murid akan membaca di hadapan guru secara berperingkat
2 Kaedah TASMIK - Guru memperbetulkan bacaan sambil mengajar hukum tajwid

- Murid membaca dihadapan guru 7 Kaedah IQRA’
- Guru menegur kesalahan
- Guru bertanya pemahamam hukum tajwid & tanda bacaan 8 Kaedah QIRAATi

3 Kaedah TADARUS 9 Kaedah HATTAWIAH

- Berkumpulan kecil (4-5 orang)
- Setiap ahli akan membaca secara bergilir2 sambil disemak oleh

ahli yang lain

4 Kaedah TIKRAR

- Guru memperdengarkan bacaan ayat Al Quran satu persatu
- Murid mengikut bacaan guru secara kelas
- Murid membaca secara bersama dalam kumpulan kecil
- Seorang murid diminta membaca dan murid lain mendengar

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim

TINGKATAN BACAAN AL QURAN

1 AT - TAHQIQ Penuntut yang sedang BELAJAR Bacaan lambat dan perlahan – lahan Agar dapat melafazkan huruf serta
sifat dengan tepat

2 AT - TADWIR Bacaan di dalam SOLAT Bacaan sedan Agar dapat mengimbangi
3 AL - HADR Tidak terlalu cepat & perlahan tempoh solat
4 AT - TARTIL
Bacaan untuk HAFAZ Bacaan paling cepat Agar dapat mengulang hafalan
Hukum Tajwid masih terpelihara dalam tempoh singkat

Penuntut yang telah FASIH Bacaan perlahan, tenang & satu persatu Agar dapat melafazkan huruf serta
sifat dengan tepat

Agar terpelihara bacaan harakat
setiap hukumnya

Agar dapat menghayati
maknanya

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim 4

5 STEP MUDAH UNTUK KHATAM TAJWID

1 28 7 8 13
HURUF BERAT SPECIAL BIASA

2 3 5 7 7
BUNYI MAKHRAJ BEZA SIFAT
BUNYI TUNGGAL
HURUF

3 13 6 7
WAQAF WAQAF WAQAF
UTAMA
TAMBAHAN

15 5 6 4
HUKUM HUKUM HUKUM
4 HUKUM UTAMA GHARIB
TAJWID TAMBAHAN

5 11 6 5
HUKUM HUKUM HUKUM
MAD UTAMA
TAMBAHAN

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim 5

28 7 8 13
HURUF BERAT SPECIAL BIASA

BAB 1 : MENGENAL HURUF HIJA’IYYAH

Huruf Hija’iyyah yang menerima baris

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 21X

‫ا ء ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش صضط ظع غ ف ق ك ل م ن و ه ي‬

HURUF YANG BERBUNYI BERAT (7) ‫خصضط ظغ ق‬
HURUF YANG BERBUNYI SPECIAL (8)
HURUF YANG BERBUNYI BIASA (13) Kko Ghro Zzo Tto Ddho Sso Khho

‫ثح د ذ شع ج ر‬

Roo Ja A’a Sha Zha Dha Hha Tsa

‫ا ءبت زسفك ل منوهي‬

Ya Ha Wa Na Ma La Ka Fa Sa Za Ta Ba aa -

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim 6

BAB 2 : MAKHRAJ HURUF HIJA’IYYAH 3 5 7 7
BUNYI MAKHRAJ BEZA SIFAT
BUNYI TUNGGAL
HURUF

1 AL – HALQ 6 huruf

( Kerongkong )

‫نم‬

2 ASY – SYAFATAIN 4 huruf ‫رن‬
( Bibir )
‫ل‬
‫تدط‬ ‫ي‬ ‫اجو‬ ‫ش‬ ‫ك‬
‫ف بم و‬ ‫ي‬
3 AL – KHAISYUM
( Rongga Hidung ) 2 huruf

‫ثذ ظ‬ ‫ض‬ ‫ق‬
‫زس ص‬4 ‫خغ‬
Al – LISAN 9 + 9 huruf ‫حع‬
‫ء ه‬7
( Lidah )

5 AL – JAUF 3 huruf
( Rongga Mulut )

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim

3 5 7 7
BUNYI MAKHRAJ BEZA SIFAT
BUNYI TUNGGAL
HURUF

BAB 2 : BEZA BUNYI HURUF HIJA’IYYAH ‫ءع‬

‫دض‬ A’a aa ‫ب فل م ن وي‬

Ddho Dha 1 Ya Wa Na Ma La Fa Ba
biasa
2 ‫ت ثس‬
a ‫ش ص ط‬7 Sa Tsa Ta
‫رغ‬ 3
ِ ِ ِe Tto Sso Sha
Ghro Roo
6 ‫زذ ظج‬
‫هح‬ 4 5
Ja Zzo Zha Za
Hha Ha ‫كق خ‬

Khho Kko Ka

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim 8

3 5 7 7
BUNYI MAKHRAJ BEZA SIFAT
BUNYI TUNGGAL
HURUF

BAB 2 : 7 SIFAT TUNGGAL

10 BERLAWANAN
7

TUNGGAL

Al - Safir bunyi Desiran (3) ‫ز س ص‬ ‫ سَلم‬, ‫ صائم ْون صادق ْين ب ْسم الله‬, ‫ ال ُّز ْخر ْف‬, ‫الزب ْور‬
Al - Qolqolah bunyi Detakan (5) ‫ب د ج ط ق‬
1. Qolqolah Syugro (kecil) ‫ي ْقطع باْلع ْدلـ ي ْجعل ْون ي ْطمع‬
Al - Liin
Al – Inhiraf ‫به ْي ْج‬2. Qolqolah Kubro (besar) ‫بد ب ْج ب ْط اولوا اْلا ْلبا ْب‬
At - Takrir
At - Tafashy 3. Qolqolah Akhbar (paling besar) ‫بد بج بط‬
Al - Istitholah
bunyi Lembut (2) ‫ي و‬ ‫او اى‬
bunyi Lencong (2) ‫ل ر‬
bunyi Getaran (1) ‫ر‬ ‫ر ر ر ب ْر بر ل ل ل ب ْل بل‬
(1) ‫ش‬
bunyi Angin (1) ‫ض‬ ‫ر ر ر ب ْر بر‬
bunyi Memanjang ‫ش ش ش ب ْش بش‬

‫ض ض ض ب ْض بض‬

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim 9

BAB 3 : (6 + 7) TANDA – TANDA WAQAF 13 6 7
WAQAF WAQAF WAQAF
WAQAF = Berhenti sebentar @ Menahan bacaan UTAMA
TAMBAHAN

ِ = Wasal “SOLI” = Diharuskan untuk “SAMBUNG” bacaan

ِ = Waqaf “QOLI” = Diharuskan untuk “BERHENTI” kan bacaan

ِ = Waqaf “JAIZ” = Dibolehkan untuk “BERHENTI” & “SAMBUNG” bacaan

ِ = Waqaf “ADAM” = Dilarang “BERHENTI” 6 TANDA ‘WAQAF’ UTAMA

ِ = Waqaf “LAZIM” @ “JIBRIL” = Sangat diutamakan untuk “BERHENTI”

‫ = ؞ ؞‬Waqaf “MU’ANAQOH” = “BERHENTI PADA SALAH SATU TANDA”

ِ = Waqaf “SAKTAH” = “BERHENTI SEKEJAP SAMBIL TAHAN NAFAS” dan teruskan bacaan 7 TANDA ‘WAQAF’ TAMBAHAN
= “TEMPAT SEMPURNA UNTUK BERHENTI”
‫ = ط‬Waqaf “MUTLAQ” = Dibolehkan untuk “BERHENTI” 10
‫ = ز‬Waqaf “MUJAWAZ” = Dibolehkan untuk “BERHENTI” apabila perlu
‫ = ص‬Waqaf “MURKHOS” = Dibolehkan untuk “BERHENTI” apabila perlu

‫ = ق‬Waqaf “QOBIH”

‫ = ك‬Waqaf “MUTHOBIQUN” = Dibolehkan untuk “BERHENTI” & “SAMBUNG” bacaan
‫ء ع‬atau = Waqaf “ RUKU’ ” = Diharuskan “ RUKU’ “ dalam solat apabila terjumpa tanda ini

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim

15 15 5 6 4
HUKUM HUKUM HUKUM HUKUM
BAB 4 : 15 HUKUM TAJWID TAJWID UTAMA GHARIB
TAMBAHAN

5 6 4

UTAMA TAMBAHAN GHORIB

TASHDID 5 AL - JALALAH 2 ISYMAM
IDGHAM 3 2 IMALAH
QOLQOLAH ‫ال‬ 2 NAQAL
3 TASHIL
3 ‫ ء‬WASSAL @ ‫ٱ‬ 2

Al - WIQAYAH

‫ِِ ص‬
‫ر‬

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim 11

BAB 4 : (5) HUKUM UTAMA 15 5 6 4
HUKUM HUKUM HUKUM HUKUM
HUKUM KATEGORI SYARAT TANDA BUNYI PADA TANDA TAJWID UTAMA GHARIB
TAMBAHAN

1 1 Izhar Halqi (1) ‫ء ه ح ع خغ‬ Jelas & Nyata
2 Idgham Bi Ghunnah Senyawa separuh - Dengung 2 harakat
3 Idgham Bila Ghunnah (4) ِ ‫م ن و ي‬ Senyawa penuh - Tanpa dengung
(2) ِ ‫ل ر‬ Jelas & Nyata – dalam 1 kalimah (Mutlaq)

(2) ‫و ي‬

4 Ikhfa’ Haqiqi (15) selainnya Dengung sembunyi
5 Iqlab
‫(ب‬1) ‫م‬Tukar bunyi – Dengung 2 harakat

2 1 Idgram Mislain Soghir (1) Dengung paling sempurna
2 Ikhfa’ Syafawi
3 Izhar Syafawi ‫(ب‬1) ‫م‬Dengung sembunyi (bunyi x sempurna)

(26) selainnya Jelas & Nyata

3 - Tashdid - Dengung 2 harakat

4 Idgram 1 Mutaja - nisain Huruf sama makhraj - Senyawa penuh - Tanpa dengung
(senyawa) 2 Mutaqo - ribain
3 Mutama - silain Huruf hampir makhraj - Senyawa penuh - Tanpa dengung

Huruf sama bentuk @ - Senyawa penuh - Tanpa dengung

sama makhraj

5 Qolqolah 1 Sughro (kecil) ditengah kalimah ِْ Lantunan kecil 12
Kubro (besar) ِ Lantunan besar
‫ ب دجقط‬2 dihujung kalimah
Akbar (paling besar) (tiada tashdid) ِ Lantunan paling besar
3
dihujung kalimah

LATIHAN HUKUM 5

Nun Mati Miim Mati Tashdid Idgram Qolqolah 13

BAB 4 : (6) HUKUM TAMBAHAN 15 5 6 4
HUKUM HUKUM HUKUM HUKUM
TAJWID UTAMA GHARIB
TAMBAHAN

HUKUM KATEGORI SYARAT TANDA BUNYI PADA TANDA CONTOH

1 Al - Jalalah 1 Taghliz (tebal) Huruf sblm baris fathah ِ ‫ل‬Bunyi tebal
2 Tarqiq (nipis) Huruf sblm baris kasrah ِ ‫ل‬Bunyi nipis
2 ‫ال‬
1 Qomariah Huruf ‫ ل‬sukun Jelas & Nyata
2 Shamsiah Huruf ‫ ل‬x bertanda Senyawa penuh

‫ء‬3 wasal 1 Kata Nama ِHuruf selepas - ‫ء‬Bunyi
‫ (ا‬tiada tanda) 2 Kata Perbuatan
‫ال‬Bermula dgn ‫ِِ ء‬Bunyi
‫ا ل‬Tiada ‫ِ ء‬Bunyi
wasal adalah
ِِHuruf ke-3 baris wasal adalah
ِHuruf ke-3 baris wasal adalah

‫ِ ء‬Bunyi wasal adalah

4 Al - Wiqayah bertemu 2 sukun Tanwin dihilangkan satu baris & tambah
(pengganti)

5 ‫ِِ ص‬ - Penggantian ‫ ص‬bertanda ِِ ‫س ص‬Boleh bunyi
& boleh bunyi

‫ر‬6 Bacaan 1 Tafkhim (tebal) Sebelum ‫ ر‬baris ِ ِ ِِ Bunyi ‫ ر‬tebal
Sebelum ‫ ر‬baris ِ ِ Bunyi ‫ ر‬nipis
2 Tarqiq (nipis)

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim 14

LATIHAN HUKUM 6

Al Jalalah ‫ال‬ ‫ ء‬Wassal Wiqoyah ‫ص‬ ‫ر‬ 15

15 5 6 4
HUKUM HUKUM HUKUM HUKUM
TAJWID UTAMA GHARIB
TAMBAHAN

BAB 4 : (4) HUKUM BACAAN GHORIB

HUKUM KATEGORI SYARAT TANDA BUNYI PADA TANDA CONTOH

Bacaan Ghorib 1 Isymam (Yusof : 11) Ada tanda diamond Dibaca dgn bibir memuncung
2 Imalah (Hud : 41) Ada tanda diamond
3 Naqal (Hujurat : 11) ِ ِBunyi antara 2 baris … dan
4 Tashil (Fussilat : 44) ‫ء‬Pindah baris pd kpd ‫ل‬
- kepada bunyi

‫ء‬Bertemu 2 ‫ء ء‬- pertama dibaca & kedua bunyi samar

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim 16

11 6 5
HUKUM HUKUM HUKUM
UTAMA
MAD TAMBAHAN

11

11 HUKUM MAD

6 5

MAD UTAMA MAD
TAMBAHAN
Mad Asli
Mad Iwadh
Mad Liin Mad Badal
Mad Faarqi
Mad Arid Lissukun 2 Mad Tamkin
Mad Ta’zim
Mad Silah 2

Mad Wajib 2

Mad Lazim 24

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim 17

11 6 5
HUKUM HUKUM HUKUM
UTAMA
MAD TAMBAHAN

BAB 1 : (6) HUKUM MAD UTAMA

HUKUM KATEGORI SYARAT TANDA BUNYI PADA TANDA CONTOH

Mad 1 Mad Asli ‫ا و ي‬Huruf bertemu - 2 Harakat
2 Mad Liin 2 Harakat
3 Mad Arid Lissukun ‫ِ و ي‬Sebelum - 2 @ 4 @ 6 Harakat
4 Mad Silah baris Hujung ayat 2 Harakat

Mad Asli yang diwakafkan

Qosirah ‫وے‬

Towilah ‫ِو ِے‬ 2 @ 4 @ 6 Harakat

5 Mad Wajib Muttasil Mad Jaiz Munfasil ‫ ِء‬bertemu - 5 Harakat
6 Mad Lazim Kalimi - Musaqqal ‫ ِا ء‬bertemu kembar - 2 @ 4 @ 5 Harakat
- 6 Harakat - idgham
- Mukhoffah ِِ bertemu - 6 Harakat - nyata
ِِْ bertemu 6 Harakat
Permulaan Surah
Harfi - Musaqqal Ada sifat idgham & ikhfa’ Permulaan surah ِ dibaca 6 Harakat
Permulaan surah
- Mukhoffah Sebutan huruf satu - satu ‫ ح ي طه ر‬dibaca 2 Harakat

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim 18

LATIHAN ‘6’ HUKUM MAD UTAMA

Asli Liin Aridh Lissukunn Silah Wajib / Jaiz Lazim 19

11 6 5
HUKUM HUKUM HUKUM
UTAMA
MAD TAMBAHAN

BAB 2 : (5) HUKUM MAD TAMBAHAN

HUKUM KATEGORI SYARAT TANDA BUNYI PADA TANDA CONTOH

Mad 1 Mad Iwadh Tanwin Fathah diwaqafkan Hujung ayat ‫ه‬Bunyi 2 Harakat (selain huruf )

2 Mad Badal (gantian) ‫ ء‬bertemu ‫ ا و ي‬pada Awal ayat 2 Harakat

3 Mad Faarqi awal kalimah Awal kalimah 6 Harakat
4 Mad Tamkin (tetap) Dalam 1 kalimah 2 Harakat
5 Mad Ta’zim Bertemu 2 huruf ‫ ء‬di awal
kalimah & bertemu ِ
Bertemu 2 huruf ‫ ي‬dalam

satu kalimah
Lafaz Syahadah (nafi ilah)

Susunan Mudah oleh Tengku Aliff Sazali Bin T. Mohd Hashim 20

LATIHAN ‘5’ HUKUM MAD TAMBAHAN

Iwadh Badal Faarqi Tamkin Ta’zim 21


Click to View FlipBook Version