The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webmaster, 2021-04-25 12:58:57

CCS CM 2007 nr3

CCS CM 2007 nr3

Keywords: CCS,CM 2007 nr3

ffit • irrer,•-
`44.
"›. — ••• 4„ V.„111,

C .4., G041,

R 4, .1..
J

,--,.„ NI g

Nr .,;2067

„7-4.P •

".• - •

'*

4,5

.... 0111111.11~ .

%hin t I i %If a

BILLINGEHUS - SKÖVDE

fir,t,""VM

DATUM AKTIVITET ARRANGÖR Löpande styrelseinformation

NOVEMBER Tillgång till styrelseinformationen på hemsidan får du
på följande satt .
23/11 Julbord på Meijers Place Distrikt Skara/NärkeNärmland På startsidan går du till menyn till vänster och klickar
på CCS
24/11 Höst- eller julfest Distrikt Syd Gå vidare och klicka på Styrelseinfo
Skriv in lösenord och användarnamn enligt nedan:
DECEMBER

1/12 Julbord Distrikt Mälardalen Användarnamn: 109
1/12 Julbord Distrikt Öst Lösenord: topplock
8/12 Hjulbord, Gävleborg
Distrikt Dalarna/Gävleborg Nytt lösenord och användarnamn
presenteras i varje CM.
... å sen ere Jul & Nyår och sånt, men den här
kalenderrutan blir snart full igen, var så säker!

Ang. CM:s mailadresser. Tyvärr har det varit svårt att nå oss då våra mailadres-
ser mest verkar generera spam (skräpmail). Därför ber vi dig att, tills detta är löst,
använda följande adresser: [email protected] till Chef-
redaktören och [email protected] för att skicka material.

Annonsörer Nr 3 - 2007 46 Skara Motor 40
26 Skaraborgs Chark & Fågel 46
AM-Car trading 46 SvenJays 46
Anjawe Redovisningsservice 11 Tore Ström 15
BVS USA-delar 46 US Car service 11
Autoglym, Krefting AB 58 VetteParts.se 56
Classic Car 44 Vette.se 59
Clubprylar 26 Vette Småland 48
Corvette Central 15 Åkessons Bil 57
Corvette Sweden 49
Dataverkstan 41 Omslagsbilden
Din Jacka 26
Dream Factory 50 Mycket Corvette på bilden
Dri Wash'n Guard 41 från Sommarmötet i Skövde
Ecklers 46 2007. Leif Strandgrens 58,a
Florida Cape Coral 15 skymmer de andra bilarna,
Forsbäcks Trä & Snickerier 22 men vad gör det när man
Fribocks Bil möts av ett så härligt grin.
Hansen Racing 8
Holmgrens Bil 46 Foto: pabo
JH Teknik 36
Kalmar Brodyr 57 _Baksidan
Klintberg &Way 26
Larsens Vindrutor 12 4 Svart Corvette
Mid America 28 C5 efter regn är
Norrland Custom 40 en vacker syn,
Ramkvilla Buss 57 även om ägaren
Rubo Freelance säkert trivs bättre
i solsken.
CM 109 - Sid 2
Foto: pabo

MagaS:%net

Redaktion

2 Kalender, annonsörer. Chefredaktör /
3 Info om Corvette Magasinet. ansv. utgivare
4 Klubbinformation, några ord från ordis.
5 Chefredaktör'n har ordet. Kenneth Dahlgren
6 Sensommarutflykt i distrikt Syd. Skolgatan 9
7, 9
10-11 172 31 Sundbyberg
13 08-28 20 01
14-15
16-17 070-661 73 93
18-19 [email protected]
20-23
24-25 Möt Annica & Claes i Båstad.
27-29
30-36 10 år med Great Lake District. Sekreterare
37 Road Tour Hälsingland.
37-40 Carina Dahlgren
41 08-28 20 01
42-45
47 Vårutflykt med naturhinder, distikt Sydöst.
49
51-53 Drömbil att glida i - Så här skriver vanlig press om Corvette.
54-57
58 Distrikt Mälardalen, höstutflykt till Åland, m m. Annonschef
Power Big Meet i Västerås — Janne Strandberg rapporterar.
Distrikt Öst - Vårmönstring och Pingstutflykt. Bernt Assarsson
Distrikt Dalarna- Gävleborg - Augustiträffen i Tällberg. Almvägen 35
Sommarmötet. 187 34 Täby
08-768 70 81
070-665 49 41

[email protected]

Årsmötet i Jönköping 2007. Redaktör
Distrikt Väst - Höstcruising.

Distrikt Väst - Snowman Challange 2007. Håkan Frisendahl
Classic Car Week, Rättvik 2007. Krokvägen 4 b
Rabattlistan. 135 50 Tyresö
Resultaten från Sommarmötet 08-712 99 12
[email protected]

Allan Holmlund besöker Blomington Gold Grafisk design
Nya medlemmar.
Klubbprylar. rubo
070 717 32 41
[email protected]

Årgång 27 Upplaga: ca: 2500. Priserna gäller för färdigt material som tiff,
Nr. 3 - 2007 Eftertryck, helt eller delvis, får endast ske efter högupplöst jpeg, psd, eps, ai eller psd.
109:e Corvettemagasinet medgivande från redaktören. Leverera på CD eller via mail.
ISSN 0349-3393 Prenumeration Upplösning: 300 dpi för färg, 266 dpi
Club Corvette Sweden 160 kr/år. Lösnummer 40 kr. för svartvit.

[email protected] Annonspriser Adressändringar
Har du flyttat måste du meddela detta
Bidrag till Corvette Magasinet sändes till Helsida 3 000:- Halvsida 2 000:- annars kommer klubbposten inte fram.
redaktionen.Corvette Magasinet publiceras
kvartalsvis av Club Corvette Sweden och Tredjedelssida 1 500:- Kvartssida 1 000:- Skriv till:
delas ut till klubbens medlemmar och Tony Larsson
prenumeranter. Fem småannonser, fyra tidningar och en i Höjdvägen 2 610 60Tystberga
matrikel,60 x 50 mm 1 500 kr. fax: 0155-260505
OBS. Matrikeln endast svart/vit. [email protected]

CM109 - Sid3

COnv Nytt verksamhetscir

\ 15511• CCS 33:e årsmöte hölls den 23 sept
,7~ •r,/•-4 i Jönköping hos Holmgrens Bil. Bra
uppslutning av medlemmar både lokala
Club Corvette Sweden och tillresta och framför allt en del nya å1
Box 2093, 141 02 Huddinge ansikten som vi inte har sett tidigare.
Till årets möte hade ett antal motioner högkvalitativa märkesklubb vi är. Verk-
Postgiro 14 59 59-3 inkommit angående bl.a nya stadgar, samhetsplanen kommer även den att
www.clubcorvette.se bättre information från styrelsemöten återfinnas på hemsidan. De frågor som
och de frågor vilka styrelsen arbetar står i fokus under detta nya verksam-
Ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet med. hetsår är delvis baserade på resultatet
och Svenska Bilsportförbundet från enkäten. Följande är några av de
Med tanke på CCS's tillväxttakt har områden styrelsen kommer att jobba
Se matrikel för kompletta adressuppgifter på alla nedan. det varit naturligt för styrelsen att börja med:
arbete med en översyn av klubbens - Sänka kostnader för distribution samt
Styrelsen stadgar som varit i stort sett desamma tryck av utskick, dvs mer pengar över till
sedan klubben bildades. De nya stad- distrikten
Ordförande garna följer Riksidrottsförbundets mall - Förbättra medlemsförmåner som exv
Ingvar Wiklander för föreningar. försäkringar och rabatter
08-712 80 71, 08-568 675 26 - Kunna ge svar på tekniska frågor via
[email protected] Information är svårt, speciellt idag hemsida, tidning och kompetenspool
då vi alla drunknar i allt som skickas - Körträning, lär dig att hantera din
Vice Ordförande och sprids till oss. Än svårare är det Corvette med exv. instruktör
Christer Woxberg att distribuera rätt information till rätt
042-26 26 76, 042-37 02 70 målgrupp. Styrelsen har under flera år Vill även tacka avgående styrelsmed-
070-818 34 99 fax. 042-37 02 72 brottats med att hitta en bra lösning för lemmen Niklas Gusatfsson för hans
[email protected] att informera medlemmarna om vilka arbete, samt avgående kontaktmännen
frågor styrelsen jobbar med. Från och Charlie Östlund för hans trogna arbete
Kassör med november kommer vi att konti- och mångåriga insats i Hälsingland
Anders Andersson nuerligt via hemsidan presentera vilka samt Stig Redman som har hållit i norra
0550- 301 62, 070-590 43 88 frågor som avhandlas både under och mälardalen.
Fax. 0550-301 63 utanför styrelsemötena och vilka beslut
[email protected] som tagits. Nya medlemmar tillkommer kontinu-
Det första exemplet på detta är att erligt. Den 30 augusti var vi 2200 med-
Ledamot vi har lagt ut årmötesprotokoll med lemmar varav 300 nya. Jag och övriga i
Britt Karlsson, 0300-260 62, bilagor. styrelsen vill passa på och hälsa er alla
070-946 14 14 speciellt varmt välkomna.
Fax. 0300-296 88 [email protected] Åtkomst till styrelseinformation på Det skulle vara väldigt glädjande om
hemsidan kommer att vara skyddad bara några av er som blivit nya medlem-
Ledamot med användarnamn och lösenord. Vilka mar skulle vilja skriva ned historien om
Ulf Edberg 08-668 91 94, 070-444 56 12 dessa är och hur du hittar rätt på hemsi- hur ni blev med Corvette samt några
[email protected] dan beskrivs på sida 2 i tidningen. bilder på bilen och er själva och skicka
Som medlem är du alltid välkommen in detta till Corvette Magasinet
Ledamot med frågor och förslag som berör verk- Håll utkik efter vilka aktiviteter som
Ola Carlsson 0480-674 50, 070-579 19 90 samheten. kommer att försigå i era respektive
[email protected] distrikt. Bara för att åksäsongen är över
Enkäten gav närmare 500 svar vilket slutar inte aktiviteterna.
Ledamot var över förväntan. Ett preliminärt resul-
Michael Niklasson 031-88 26 65, 073-652 30 00 tat presenterades under årsmötet och Fixa nu till vinterförvaringen på ett bra
Fax. 031-88 26 65 [email protected] det färdigbearbetade resultatet kom- sätt, dra på vinterpyjamasen och ta fram
mer att presenteras på hemsidan samt tillbehörskatalogen eller hoppa in på
Ledamot i nästa nummer av CM. Resultatet är hemsidan och bläddra bland alla årets
Christer Bergström ganska tydligt att de flesta har gått med reportage från distrikten eller vänta på
586-560 49, 070-525 60 49 i klubben för gemenskapen med andra nästa CM, det kommer mera...
[email protected] likasinnade, för att kunna träffas på exv
sommarmöten och lokala träffar, få mer Hälsar eder ordf
Övriga klubbkontakter teknisk info samt få bra priser på delar Ingvar
och tillbehör.
Data, medlemsregister
Tony Larsson Verksamhetsplanen för det kom-
0155-26 03 08, 070-633 10 01 mande året avspeglar att styrelsen
Fax. 0155-2605 05, tony.larss[email protected] kommer att lägga mer vikt vid flera
saker för att CCS skall framstå som den
Clubprylar
Anders & Åsa Frosth 0480-600 40
070-565 01 02
[email protected]

Valberedning
Håkan Andersson 08-761 32 26, 070-576 25 00
[email protected]
Mikael Gustavsson 0480-100 94, 070-547 13 20
[email protected]

www.clubcorvette.se
Lars-Owe Wirdal 08-88 10 20, 070-731 11 00
Fax. 08-646 44 09 [email protected]

CM109 - Sid 4

Chefredaktör'n fr

Julängre söderut, jurappare
blir trafiken. Eller?

Har ni tänkt på det? Ni som har ägnat Nu inträder något märkligt. Omedvetet Hur som haver. Efter väl förrättat värv
er åt bilsemester på den kontinentala börjar svensken försiktigt varva lite mer i Porcia och Pordenone intages en sen
delen av Europa, med andra ord den än det normala motorvarvet vid svens- lunch med vidhängande vinflaska i
som de flesta anser starta vid Tra- ka rödljus. Helt plötsligt är han helt fo- en liten by i höjd med Venedig på den
vemönde, Puttgarden eller Flensburg kuserad på ljusstolpen och motorvarvet lugnt lunkande landsbygden. En fantas-
beroende på vilken väg man tar. Det är bra mycket högre än hemma. tisk smakupplevelse med nybakat varmt
finns det ju en del som tycker att kon- Vid grönt ljus och med tjutande däck lantbröd med tillhörande krämig färsk-
tinenten börjar i Köpenhamn, men bär det av.Till sin besvikelse är svensken ost, översköljd med jungfruolja som
det är en annan historia. frånkörd av diverse dieselbilar av min- formade sig som gröna glänsande sjöar
dre format, alla fransktillverkade. Vad och öar på osten. Osten breddes på det
När de flesta svenskar ser ett styck hände? Jo, det där med rött är lite mer varma brödet och smälte. Ovanpå det
skylt där det står Autobahn, eller i alla flexibelt än i Sverige. Man kör på känsla. toppades en hög salamikorvar. Som
fall vägmärket för motorväg, går det Det var ju nästan grönt, det såg väl alla? huvudrätt serverades en spagetti med
rysningar genom kroppen: Nu dj..... Ja, jag skall väl inte raljera för mycket, svamp; vet inte hur de tillagade denna
skall här köras! Ack så besvikna de blir. I men känslan för att köra bil tycks bli rätt men det smakade mycket mer än
Hamburgregionen är det bara köer eller intensivare ju längre söderut man kom- det jag själv gör hemma eller beställer
vägarbeten. mer i Europa och trafikregler blir mer på restaurang i Sverige.
tänjbara eller mer anpassade till folks
Dock, när väghindren har lättat och fri kynne vartefter. Efter denna bastanta måltid med till-
sikt framåt kan skönjas åker högerdojan hörande vin somnade jag vid påfarten
ner mot mattan. Hej vad det går! Nu Det för mig till härom veckan då jag var till motorvägen mot Vicenza. Tur var väl
passerar de 160 km/tim och är snart i den nordliga delen av Italien. Jag och det, för kollegan proklamerade stolt att
uppe i 175 km/tim. Då missar de något. några kollegor skulle göra ett besök han hade kört på ny rekordtid hem! Är
Som genuin skandinav i vänsterfilen hos kunder i Porcia och Pordenone. det inte fantastiskt hur vi i alla länder
har de aldrig ett öga i backspegeln, för Utgångspunkt var Vicenza, drygt en känner oss stolta hur vi kan framföra
varför skall de kolla bakåt? Här går det timme från nämnda orter. Vid avfärden våra bilar?!
undan, minsann. Men du kan ge dig f... på morgonen bjöds vi på ett lätt regn
på att det kommer ett stycke Audi TDI från en gråmulen himmel. Passar på att ta upp ämnet igen om
eller något annat dieseldrivet fordon tidningens innehåll. Det vore jättetrev-
i mindre format i minst 225 km/tim Vi var iklädda ett stycke Volkswagen ligt att få fler artiklar om "hur jag blev
bakom dig och då är det inte nådigt att dieselturbo. Av kollegan fick jag erfara med Corvette" eller om ni har någon
vara en "Schwed". att det var någon modell hyrbil, som "äldre" bil i garaget typ Cl eller C2, som
minsann skulle provas vad den gick alldeles säkert är av intresse för oss
Lokalradion i Kreis Hamburg varnar för. Kollegan framför normalt Alfa andra i klubben. Skriv ner några rader så
alltid varje år på morgnarna hela första Romeo, men den hade blivit påkörd i fixar vi på redaktionen till texten så den
industrisemesterveckan att nu startar en fyrvägskorsning där den påkörande blir bra.
Schweden sin semesterperiod, så pass bilisten hade missat att han körde mot
på i vänsterfil. Det finns de som inte tit- rött. Ha nu en trevlig garagevinter och över-
tar i backspegeln och tror att de kör fort raska oss till nästa åksäsong vare sig det
när de håller 175 km/tim. Provköras, ja det kan man lindrigt säga! är originalrenovering, custombygge
På motorvägen drogs tempot snabbt eller dräparbil för bana eller stripp.
När de väl har tagit sig en bit söderut upp i + 200 km/tim, 30 cm från fram-
och passerat gränsen till Frankrike förvarandes bakre kofångare. Det fanns Nöjsam läsning
inträffar ett nytt fenomen i trafiken. Det dock logik i detta, för alla framför gör
som ser ut som en fil i vardera riktning likadant. "Detta är något spännande Chefredaktörn
verkar rymma tre - fyra filer. Framförallt jag får vara med om", tänkte jag tills jag
i städer vid rödljus. Helt plötsligt inser med en dåres insikt insåg att om alla kör
svensken att han är inblandad i någon på detta vis går det bra, men vad i her-
slags tävling, för 50 meter längre fram rans namn händer om det kommer en
är det definitivt bara plats för en bil i "Schwed" på semester här nere som har
varje riktning. Fysiskt hinder, typ hus på missat att hans fordon har både yttre
respektive sida av vägen, är klart hastig- och inre backspegel och att man skall
hetshämmande faktorer. hålla till höger om man inte behärskar
den latinska körkonsten?

Ps. Vi har fått ett förslag till slogan för CM, naturligtvis från en anonym läsare.

CM - Utkommer oregelbundetmedjämna me►►anrum►

Vi funderar och återkommer... red.

CM 109- Si, 5

Dm-tratt §yd ink ne Åkesson

-i I

CO '&14~7.
,

.& ••

00

Årets sensommarutflykt i distrikt CM -
syd blev rekord med 65 bilar och 115
personer. Det är roligt när så många trio
medlemmar deltar på våra utflykter
men det ställer till en del praktiska
problem fast som man säger i skåne
"finns det hjärterum finns det stjär-
terum" och hjärta finns det gott om i
distrikt syd.

Datum för sensommarutflykten sätts y tyll\ l'X 7
redan i januari och då har vi inte koll på 7:';•:":""; ;•,,,,..,;:-,,1 rar
eventuella aktiviteter på torget i Hörby,
som sedan många år är vår samlings- D B66
plats. Fredagen den 24 augusti ringde
Pelle och berättade att det skulle vara
Krämarmarknad på torget på lördagen.
Hur skulle vi nu lösa detta? Efter lite dis-
kussion beslutade vi oss för att våldgäs-
ta Nettos kundparkering istället. Stanley
utsågs till vägvisare och det bestämdes
att han skulle stå vid torget och slussa
folk vidare till vår nya samlingsplats.

Lördag morgon var vi tidigt på plats och Nu styrde vi kosan mot Wanås utställ- Vid halvtretiden var det så dags att
det funkade hur bra som helst att slussa ningarna som drivs av en stiftelse som samla ihop oss igen för avfärd mot en
folk vidare. Efter en halvtimme kunde bildades 1994. Dess syfte är att främja favorit i repris, Hovdala slotts fina buffe.
vi hämta Stanley och efter lite info från konstnärliga och jämförliga kulturella Den är prisvärd och mycket god. Väl
dagens utflyktsgeneral, Pelle Edin, bar ändamål med inriktning på samtids- värd att köa för. Tyvärr hände en tråkig
det iväg till första anhalten, Sätesholms konst och historia. Stiftelsen får bidrag incident på parkeringen under tiden
pensionat och kursgård iTollarp där fika från stat, region, kommun, andra stif- vi satt och åt. En av våra nya medlem-
skulle intas. telser samt privata sponsorer. Förutom mar blev påbackad av en annan bil.
utställningsdelen bedrivs ett ekologiskt Som tur är finns det fortfarande ärliga
Ägaren till pensionatet bedriver även jordbruk på Wanås där den kanske mest människor. Den som orsakade olyckan
jordbruk och har en massa mjölkkor. kända produkten är Wanås Ädel en stannade kvar och lämnade personupp-
Vägen upp till pensionatet är en lång ädelost som finns att köpa i många bu- gifter. Vi hoppas verkligen att detta inte
alle med beteshagar på ena sidan och tiker och även säljs av IKEA världen över. har avskräckt Per Rosell från att delta i
korna tycktes väldigt nyfikna på våra Den tredje delen av Wanås är själva slot- kommande utflykter. Det är ytterst säl-
Corvetter för när vi kom där på allen så tet som byggdes under sent 1400-tal. lan sånt här händer.
stod alla korna på rad bredvid varandra Efter bränder och omdaningar genom
och tittade eller de kanske välkomnade århundradena fick slottet sitt nuvarande När vi lämnade Hovdala slott sent på
oss? Lustigt såg det i alla fall ut. utseende vid en ombyggnad år 1900. eftermiddagen fick vi se ett annorlunda
Slottet är idag en privat bostad. gräsklippningsekipage. Det var en häst
När alla hade fikat och tittat in i hant- som drog en vagn som hade gammel-
verksboden var det så dags att "lina Vi fick en introduktion till utställningen dags "handgräsklippare" som hjul. Det
upp" karavanen. Det tar en stund när vi och därefter hade vi en timme att på såg väldigt miljövänligt ut.
är 65 Corvetter men som alltid är det egen hand utforska skulpturparken
mobilkommunikation mellan första och eller videoinstallationerna inomhus. Vi som deltog tackar Pelle Edin för en
sista bilen och efter en kvart ungefär Många uttryckte att det var fint och att trevlig dag.
kunde vi rulla iväg. Det är rätt häftigt man kunde tänka sig att åka dit på egen
med en sån lång karavan. Kör man sist hand vid annat tillfälle.
eller bland de sista bilarna så ser man
hur folk har stannat upp mitt i sitt träd-
gårdsarbete eller samtal och står där
och tittar imponerat på våra Corvetter.

CM 109 - Sid 6

öt Annica & Claes i Båstad Foto : Stafiley Brink Lone Akesspn
Te,t Lone Åkesson

En söndag i september på väg hem Nu hade Claes bilintresse vaknat och köper bilen obeseed. Bilen kom h
från ett CCS arrangemang, passar han började fundera på en bil till. Han ett par veckor efter Annicas födelsedag,
vi (Stanley & Lone) på att besöka hade av någon underlig anledning blivit och tillsammans med bilen fick Annika
Annica & Claes för ett "varför har ni intresserad av sportbilar och hade fått ett medlemskap i Corvetteklubben, det
Corvette-reportage". för sig att han skulle ha en Mustang, hörde liksom till tyckte Claes. Annica
Claes & Annica bor tillsammans med en fin Mustang GT. En höst/vinter när blev inte precis glad för sitt medlem-
Flax (en kungspudel) i ett trevligt han satt på kontoret och surfade på skap, hon hade med sin erfarenhet av
småhusområde i Båstad. Claes driver ett amerikanska bilsajter hittade Claes "sin" veteranbilsklubbar lite förutfattade
antal företag som sysslar med olika eve- drömbil - en Mustang, en GT, en riktigt meningar. Hon ville inte vara med i en
nemang. Det planeras, analyseras och fin pärla . Han blev så till sig att han ru- club med en massa gamla gubbar som
genomförs olika arrangemang, allt från sade in till Annica i köket och sa, -Titta pratar originaldelar. Idag vet Annica att
företagsfester till sport- och musik eve- vad jag hittat! Den skall jag köpa. - Nej Corvetteklubben är allt annat än det.
nemang. Annica sysslar med uthyrning sa Annica. - Vad då nej. Vad skall jag
av cateringmaterial och försäljning av is, köpa då? Annica du som håller på med Hennes första kontakt med klubben
vilket har gått över förväntan i år med hästar (fyrbenta), denna bil har ju till var när hon deltog i en bilutställning
tanke på den regniga sommaren. och med en häst i fronten, jättefräckt ju! på Margretetorp 2004. Det ösregnade
-Det är en ful bil, sa Annica. Jag vill ha på utställningens morgon, och när hon
Annica fick ett medlemskap i Corvette- en Corvette! En Corvette tänkte Claes som nybliven corvetteägare parkerat
klubben av Claes när hon fyllde 40 och och kom ihåg ett tillfälle på 1970-talet sin bil och klivit ur säger hon "Herregud
på den vägen är det - men låt oss börja då han jobbade med motorcyklar. Hans det regnar in i min bil!", och då tittar
från början. chef hade en Corvette som de fick låna medlemmarna på henne och säger, "Ja,
en helg men för en motorcykelyngling det gör det väl i alla Corvetter!". Sedan
Annica är född och uppvuxen i Sunne var det inte speciellt upphetsande med deltog båda i Thulinträffen, men det var
och Claes i Göteborg, vilket inte går att en corvette, inte upphetsande alls. Näää mycket meka första året, mycket som
ta miste på när man hör honom prata. ingen Corvette, aldrig en Corvette, så gick sönder, och därför bestämde de sig
I början av 1980-talet träffades de tu Claes fortsatte övertalningskampanjen för att göra i ordning bilen. Under som-
i Göteborg. Hon hade bilintresse, det för sin Mustang, och till slut gav Annica maren/hösten hade de blivit kamrater
hade inte Claes, han körde motorcykel med sig:'- Du får köpa den där Mus- med Björn AnderAn, medl 1525, som
året om "-Jag hatar motorcyklar sa tangen om jag får köpa en häst för lika hjälpte till att renovera bilen. Planen
Annica. - Det gör inget", sa Claes och mycket pengar". Claes funderade en var fortfarande att Claes skulle köpa
de blev ett par trots allt. Claes hade hoj stund och med sitt ekonomiska sinne sin Mustang när Corvetten var klar,
i många år men 1982 övertalades Claes insåg han snabbt att det bli en väldigt men han började tveka lite nu, det var
att köpa en "jänkebil", en svart Hudson dyr bil. ju väldigt trevliga människor i den där
från 1946, och i samma veva bör- corvettecluben. Det ville sig nämligen
jade Annica köra motorcykel. Hon tog Claes funderade vidare och kom på att så att Annica jobbade väldigt mycket
motorcykelkort, och köpte senare en Annica snart skulle fylla 40. På frågan första sommaren, så hon skickade Claes
HD trots att Claes äntligen hade börjat vad hon önskade sig i födelsedagspre- på träffarna med Corvetteklubben (en
tycka att det var kul med bilar. sent svarade Annica - en Corvette. Claes kupp kanske!)
tänkte en stund och smidde planer."Om
När Claes några år senare fyllde 40 jag köper en Corvette till Annica så kan Den vintern spenderade Claes och
köpte han en röd Caprice Classic jag ju köpa en Mustang till mig själv, för Björn väldigt många timmar i Claes
Convertible 1975, till sig själv i födel- då kan hon inte säga någonting". Claes garage. Som företagsledare hade Claes
sedagspresent. Claes och Annica hade tyckte det var en bra ide, så han började ofta stött på begreppet vård av sjukt
varit i USA året innan och då hade de leta efter en Corvette. Han hittar efter barn. Nu bestämde sig Claes för att
blivit förtjusta i en Caprice. Claes hittade ett tag en Corvette som han köper mitt varje onsdag vintertid då skulle han
sin Caprice på nätet och köpte bilen i natten, en 72:a. När han ringer tillbaka stanna hemma och vårda "sjuk bil". Då
obesedd av en privatperson iTennesse. nästa dag (dvs. mitt i natten för Claes tillbringar han dagen i garaget från tidig
Claes har en god vän i New York som del) för att göra upp affären, är bilen morgon till sen kväll och det har faktiskt
skeppade hem bilen till Sverige. Den såld. Claes blev riktigt upprörd. Födel- alla kollegor, arbetskamrater och kun-
var och är i fint skick. Idag vill Claes sedagen börjar ju närma sig. Säljaren der lärt sig att acceptera, det fungerar
sälja den, han tycker det är lite trångt i berättar att han har en mycket finare bil jättebra. Björn AnderAn brukar komma
garaget men Annica tycker det är bra till salu, en blå 73:a, så Claes slår till och
att ha en bil man kan åka många i ifall
det skulle behövas någon gång, så den
får nog stå kvar.

CM109 -Sid 7

.0w

rl cggerwn
e

Holmgrens Bil och R&T Jonson Bil
samarbetar kring Corvette

Samarbetet innebär att R&T Jonson Bil auktoriseras av Corvette att sköta
service och garantiärenden för Holmgrens Bils kunder. R&T Jonson Bil har
bedrivit service av US-bilar sedan 1943 och har nyligen flyttat in i nya, toppmoderna
lokaler i Huskvarna.

Du som köper din Corvette av Holmgrens i Jönköping är garanterad att få den ser-
vad och (vid behov) åtgärdad av den välkända firman R&T Jonson Bil i Huskvarna.

Märket Corvette har ett stort uppsving bland sportbilsentusiasterna, inte minst
sedan "värstingmodellen" Z06 lanserades. Holmgrens satsar stort på att leva upp
till kundernas höga förväntningar.

— Vi är troligen unika i Sverige med att alltid ha ett antal Corvetter i lager för
direktleverans, förklarar säljchef Mats Krieg. Har man en gång suttit i en Corvette
är man förevigt frälst och gör sitt Corvette-ägande till en livsstil. Det är därför oerhört
viktigt för oss att kunna erbjuda våra kvalitetsmedvetna kunder absolut högsta spets-
kompetens när det gäller serviceärenden och reservdelsförsäljning. Vi gör detta
genom vårt samarbete med välkända R&T Jonson, ett legendariskt namn bland oss
som kör amerikanska sportbilar.

Vi vill ta väl hand om Dig, vår kund. När du lämnar Din Corvette för service i
Huskvarna hämtar vi Dig till en fika och rundtur i den stora utställningshallen på
Holmgrens österängen. Där kan Du ta del av det senaste utbudet bland 9 nyb,ls-
märken och 500 begagnade bilar.
Och, självklart skjutsas Du tillbaka när Din bil är klar!

Varmt välkommen till en underbar Corvette-värld!

7 Björn Mattias Pelle Bengt
Mats Krieg Yngvesson Hovbrandt Adolfsson Johansson

O HOLMGRENS /Z7
www.holmgrensbil.se
Jonsons Bil AB
Österängen, Jönköping
Vxl. 036-34 80 00 Huskvarnavägen 168 A
036-13 53 00

CM109 - Sid 8

förbi en stund och hjälpa till, han pekar qy Corvetteminne svarar båda två "Distrikt
och förklarar, de meckar och sen äter syds höstutflykt till Ivön 2004. Vi blev
de middag tillsammans. Det är alltid att se vad han köpt. Bilen ser begrov ig så fantastiskt välkomnade som nya
jättetrevligt. ut men den går som en klocka, den lig- medlemmar i cluben. Det vi minns mest
ger fint på vägen, bromsarna är per- är en händelse vid ett rödljus. När det
Under den här processen som började fekta och det är en dröm att köra den. slog om till grönt så gasades det så det
med renoveringen av Annicas bil, bör- Claes bestämde sig för att göra en liten stod härliga till. Det fick oss att inse att
jade Claes tycka att det var rätt kul med renovering redan där, sen skeppade han det här är en klubb där man använder
Corvette, fast han ville ju inte erkänna hem den och nu står den i garaget och sina bilar. När vi sen åkte färjan över till
det för Annika. Claes börjar snegla på väntar på att få lite kärlek. Claes och An- Ivön full med Corvetter, det var också en
att ha en egen Corvette och strunta i nica tänkte först sälja den, men ju mer höjdare."
den där mustangen. Av någon oförklar- man rotar med den ju mer kär blir man i
lig anledning hade Claes blivit kär i en den. Den växer liksom in i hjärtat. Nästa sommar skall vi få se Annicas 73:a,
Corvette 67:a couO, han vet inte riktigt om det inte regnar. Den är så fin under
varför. Claes har vänner i USA som är bil- Sin 67:a courA hittade Claes så äntligen att den inte får köras i regn. Annica ville
intresserade och åker på bilutställningar på nätet hösten 2006. En kille i Florida från början köra på strippen, dragra-
och bilauktioner. På våren 2005, ringer hade lagt ut bilen till försäljning. Det cing, hon gillar att gasa, men nu har
David, en av Claes amerikanska vänner, tog flera veckor innan affären var i bilen blivit så fin så det är tveksamt om
och säger "Jag har hittat en Corvette hamn. Killen verkade märkligt ointres- vi får se den på Meca Raceway.
till dig". Claes blev jätteglad, men det serad av att sälja och det visade sig så
visade sig att det inte var en 67:a utan småningom att det nog mer var hans Efter ett par timmar lämnar vi Båstad
en 58:a. Claes ville inte ha en 58:a. Det fru som ville sälja. Återigen var det och beger oss till Malmö. Med oss i
fanns inte på världskartan. När Claes kamrat David som hjälpte till med det bagaget har vi bilden av en 58:a som
hade hört historien bakom så slutade praktiska, och bilen skeppades hem står på en bilutställning med en låda på
det med att han köpte bilen.Vill ni höra i september. Bilen var i fint skick och huven, "Make a bet".
historien bakom? Jo så här var det: Corvettesäsongen 2007 har Claes och
Annica deltagit på så många träffar Det kanske är en i& att ta efter ?
Rich, en god vän, hade varit på en lokal som jobbet har tillåtit. Årets höjdpunkt
bilutställning och där stod den här vita var sommarmötet i Skövde. Claes som
58:an med en låda på huven, "Make a jobbar med events är lite branschska-
bet", högsta budet får bilen. Rich hade dad och tittar alltid på organisation och
hört David tjata i 20 år att han ville ha logistik. Han tycker sommarmötena är
en vit 58:a, så han lägger ett bud. På fantastiska arrangemang, så välorga-
kvällen ringer killen och säger, "Du la niserade, så trevliga.I Skövde bodde
högsta budet, du får bilen". När Rich en stor del av distrikt syd i Biltingens
överlycklig ringer till David och säger stugby ett stenkast från hotellet och det
"Jag har fått tag på din bil", så säger skapade en trevlig och skånskt gemytlig
David "Du är inte klok! Jag håller på stämning. Vi hade liksom ett sommar-
att bygga nytt hus, köper jag bil nu så möte i sommarmötet. Mycket trevligt.
slår min fru ihjäl mig!". Då kommer de
att tänka på Claes i Sverige, han gillar På frågan vilket som är deras bästa
ju Corvette, så de ringer till Claes och
säger "Vi har hittat din bil och vi måste
bestämma oss med en gång". Claes
behöver betänketid och ringer sin vän
Björn Anderz61och frågar honom,
"Inte kan jag köpa en 58:a ???". Men
Björn tycker det är fräckt och övertalar
snabbt Claes att köpa bilen. Rich kör ner
till Pennsylvania till den här killen som
precis ärvt bilen av sin farfar men inte
har något som helst intresse för bilar.
När Rich försökte pruta sa killen "Om
du visste hur många som har ringt och
velat köpa och bjudit betydligt mer. Så
vill du inte ha bilen så kan du dra". Rich
betalade, papper skrevs, certifikat över-
lämnades och bilen lastades. När det var
klart så sa killen "Tog du nu alla grejerna
i garaget med?"Då visade det sig att
farfar samlat grejer till bilen i många år,
för han hade tänkt renovera den men
det hade aldrig blivit av. Rich lastar alla
grejer och kör hem bilen till New York.
Claes åker till USA ett halvår senare för

CM 109 - Sid 9

Cl * Lake District

10 år med

Skaraborg Skaraborg/Närke Skaraborg/Närke/Värmland

Great Lake District Textofoto:
Janne Strandberg

Det var bättre förr sägs det ibland. Kan- och trevliga träffar. Efterhand som vår oss.
ske inte alltid sant, men om det var bra blygsamma verksamhet blev känd, fick Ja, då var det inget annat att göra,
förr, är det ju i alla fall en god förutsätt- vi påhälsning till våra träffar från lite ytterligare ett namnbyte till distrikt
ning för att bygga upp något som kan mer långväga gäster (från bl a Karlsko- Skaraborg/NärkeNärmland.
bli ännu bättre. ga) och så plötsligt innan vi visste ordet
Det har väl varit lite av devisen under de av blev vi efter ett centralt beslut ett De senaste fyra årens deltagarstatistik
senaste 10 -12 åren. Distriktet har sakta alldeles eget distrikt, som följdaktligen visar att vi har ökat ordentligt:
men säkert växt från att vara ett litet döptes till distrikt Skaraborg. år bilar pers
gäng som träffades då och då, till ett Med tiden kom det fler och fler Värm- 2004 261 564
distrikt med både många medlemmar länningar till våra träffar, ja vi började 2005 300 615
och många träffar. även ordna träffar i Värmland och så fick 2006 420 913
Vi var, som nämnts först ett litet gäng vi döpa om oss till SkaraborgNärmland. 2007 433 995
och vi brukade träffas på några fik i Nu med betydligt mer vind i seglen blev
trakten av Skara. Ibland brukade vi ock- våra träffar ännu mer välbesökta, för nu Att det har gått så här snabbt framåt
så åka till de stora distrikten, bl a Väst, hade Örebroare och Kumlingar (tja, vad beror på fler saker, men först och främst
som alltid arrangerar mycket omtyckta skall jag kalla dom) börjat höra tals om på att ni medlemmar kommer så troget
till våra träffar.
CLUB Afl Men det är faktiskt inte allt, utan hän-
givna medarbetare och en markerad
C VETTE , vi-känsla kan ingen träffverksamhet
fungera i längden.
Ett stort tack skall riktas till distriktets
kontaktmän och alla våra medhjälpare
som har ställt upp ideellt och hjälpt till
med att vara funktionärer på alla våra
träffar.
För det skall ni veta, träffarna och
distrktets övriga verksamhet kommer
definitivt inte av sig självt. Kontaktmän-
nen och alla medhjälpare har ställt upp
helt ideellt.
Att rekognosera inför en träff, att åka
runt för att träffa och göra upp med nä-
ringsställen, reka cruisingvägar mm gör
den enskilde utan ett öre i betalning.
Ett stort tack ska ni ha för att ni har ställt
upp genom åren för alla oss andra!
Nu undrar ni väl varför han skriver så
här högtidligt? Jo det beror på två saker.

fig Till vänster ett litet axplock av bilder från
de första åren.
E Med vårt Corvetteintresse som grund
började vi inrikta oss på träffar för både
han och hon. Vi har besökt många olika
ställen i vår bygd, som många kanske
inte skulle fått se annars.

Tänk att det kan bli så uppskattat med
lite gubbåka, utflykter med fikakorg och
ibland några middagar.

Det tekniska fick också sin tid med gub-
barna hängande i rader över öppna mo-
torhuvar medan damerna diskuterade
andra ämnen av stor betydelse.

CM 109 - Sid 10

För det första så tycker .41#119.-
jag att vi måste värna
om våra kontaktmän och Övre raden fr vänster: Mellanraden fr vänster:
medhjälpare, utan deras Janne och Kerstin Janne o Lisbeth Svensson,
frivilliga och ideella insats Strandberg , Lennart Fredrik och Eleonor Bergman,
skulle distriktet inte kunna Brattefjäll, Christer Rikard och Monica Lund.
existera. o Lisbeth Bergström
Det kan ju kanske vara Nedre raden till vänster:
värt att tänka på när man Våra nya kontaktmän
får så många träffar att Ulf o Lotta Andersson.
besöka. Välkomna i gänget
För det andra är det snart
dags för Kerstin och mig vill också bli avlösta. De gör nog sin Corvettemagasinet.
som huvudkontaktmän att sista distriktsfilm att presenteras vid Sen är det ju dags i höst och vinter att
lämna över stafettpinnen filmvisningen vid Flämslätt den 1 mars. göra garagereportage till Corvettema-
till ett nytt ledarskap. Här torde det väl finnas duktiga filmare gasinets vinternummer.
Men, ni gör ju det här så som kan slå sig ihop och samarbeta. Vilka vill ställa upp och hjälpa till med
bra, så inte kan ni få sluta, Så anmäl gärna ert intresse till att bli det? Och är det några som vill ha besök
får vi ibland höra. Visst kontaktman eller medhjälpare. Det i sitt garage och få sina hemligheter
känns det fint med lite räcker nog inte för distriktets framtida avslöjade?
beröm ibland, men man utveckling att bara ha synpunkter hur vi Alla ni som fastnat i Corvetteträsket vet
skall inte stanna kvar på skulle vilja ha det, vi behöver ytterligare ju att det går ju inte att ta sig ur det.
en post hur lång tid som villiga medarbetare.. Dåså ärade medlemmar i distriktet, nu
helst, utan man skall med Vi skulle även behöva några som är vet ni vad som krävs för att det verk-
tiden lämna plats för nya intresserade att hjälpa till med att ligen skall bli ett framgångsrikt Great
krafter och icler. fotografera vid träffarna och samtidigt Lake District.
Så efter nästa år, då efter skriva reportage till hemsidan.
12 år vid rodret på distrik- Vi behöver också hjälp med bidrag till Jag hoppas ni antar min utmaning...
tet distriktet Corvettesku-
ta, är det så dags.
Vi hoppas och tror att vi kanske hittat
villiga och duktiga efterträdare, men
det behövs ytterliagre kontaktmän och
medhjälpare för att ordna träffar, hem-
sida och Corvettemagasin.
Vi behöver kontaktmän i trakten av
Karlstad för att ta hand om de kom-
mande tordagsträffarna .
Vi behöver också några fler kontaktmän
i Örebrotrakten och i Skaraborg.
Vi har nu nya kontaktmän i Askersund,
Ulf & Lotta, som skall hjälpa oss med
vårmönstring och bilträffen i juli.
Våra distriktsfilmare Janne och Lisbeth

■rAutoTeaml The Great Lake, Vänern alltså, är en insjö i Sverige och landets största både till ytan
SERVICE (5 648 kvadratkilometer) och till volymen (153 kubikkilometer).
Den ligger 44 meter över havet och är Europas tredje största sjö efter Ladoga och
FÖR ALLAMÄRKEN OCH TYPER Onega, bägge i Ryssland, (eller därborta som vi brukar säga).
AV AMERIKANSKA BILAR
Kvalitet i
[email protected] världsklass

RESERVDELAR TILL DIN USA-BIL Produkter för:

Jägershillsgatan 20, 213 75 Malmö C. KREFTING AB Rengöring • Polering
Försäljning & service: 040-21 09 60 www.krefting.se Vaxning • Försegling

Reservdelar: 040-94 48 22 CM 109- Sid 11

* ........ ..... ........ ......... ..• ..... *****
• •••• .• . ..........
. ..... ...
• ••••

1- • • • • . . . . . . . . . .. .

•• . . . . . . . . . . ..

***

•••• • .... ..
•• . . ...

•. ... . ... ..

•••• •••. . .. .... ..

•••

••••
••

••••

• lek- 14/4:44144

•••• • • • •

Klockan är två på natten. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan -
Du har just fått din nya beställ vad du vill för din Corvette på
Corvette och du kan inte sova. www.mamotorworks.com/corvette .
Hos Mid America Motorworks är vi lika hängivna
Det är dags att handla Corvette som du är. Eftersom vi är experter på att
www.mamotorworks.com/corvette. skicka våra varor över hela världen gör vi det lätt för
dig att leva ut din passion - när som helst, dag som natt.
Varför slösa tid på att sova när du har en Corvette?

GRATIS KATALOG!

Beställ på www.mamotorworks.com eller ring +1 217 540 4271.
[email protected]

TID IRTERICR #1 Mid America Place, P.O. Box 1368, Dept. CCS7, Effingham, IL 62401
TOTORWORKS_ ©2007 Mid America Motorworks, Inc. All rights reserved.

Pursue your pass ion here

CM109- Sid 12

1

A-'i

owkh/ aint e or \S

OCH"

Wa.s Ot

Lördagen 11 augusti arrangerades intresserade fanns det också möjlighe- Det mest representerade bilmodellen,
det första men garanterat inte det ter till en guidad tur i Forsas nyrenove- ja gissa! Inte mindre än 22 Corvetter var
sista bil-glidar-arrangemanget "Road rade kyrka. Mycket folk hade samlats vid representerade på Road Touren. Efter
Tour Hälsingland': vägkanterna för att beskåda ekipagen. detta arrangemang och denna som-
96 bilar anlände till Söderhamn och mar har vi konstaterat att efterfrågan
Starten gick från Bollnäs, via Järvsö, cruisingen, vilket var mycket uppskat- på en Corvetträff av något slag är ett
Ljusdal, Delsbo, Forsa, Hudiksvall för tat. måste i Bollnäs. Och troligtvis kommer
att avslutas med kvällscruising i Söder- en ny upplaga av Augustiträffen att så
hamn. Arrangemanget blev verkligen Bosse "Bildoktorn"fanns på plats för en småningom få fotfäste i Bollnäs. Varför
succ6 Arrangörsstaben hade räknat längre intervju med en av de ansvariga inte boka in Bollnästräffen den 28 och
med ca: 40 bilar, men inte mindre än för Road Touren, Charlie Östlund. Och 29 juni 2008? Och Road Touren 9 au-
96 fordon anlände till Söderhamn på han tryckte verkligen fram budskapet, gusti 2008. Och glöm inte bort Bollnäs
eftermiddagen. vi återkommer nästa år. Det är roligt att Motorrevy 19 och 20 april, och temat
göra saker och ting när det blir uppskat- sportbilar. Där kommer ett flertal olika
Ca: 30 bilar lämnade Bollnäs på lördags- tat. Olika kontaktpersoner för de större modeller av Corvette att visas upp.
morgonen med poliseskort genom orterna hade utsetts. Och representant Vi ser fram emot ett rikligt Corvette år
staden. Under resan gång, längs vägen för Edsbyn var Christer "Essa" Edström, 2008 i Bollnäs.
upp till Ljusdal, hade fordonsanta- Ljusdalsområdet ansvarade Bernt
let ökat till 67 bilar. Ett längre stopp Nordenstålhl för och slutligen Hudiks- Väl mött! Charlie Östlund.
gjordes Vid Forsa Kyrka, där det fanns vallsområdet Anders Jönsson.
möjlighet att köpa fika, korv m.m. För Foto / Kenneth Svärd

4 9

ti 7

S

"13" 1211

Nie imiir- JH 34 es

CM 109 -Sid 13

(dös

(.10,41„. Våruttlykt mednaturh 0
u
brig — 2
L. flin

EM REI 1
1
11 aL,
1
k oir

,r-rt

Lördagen den 15/9 2007 skulle Men döm om vår förvåning när vi efter någonting i magen. Det var förbeställt
komma att visa sig bli en händelserik att bara kört ett par kilometer blir samt- kaffe och en baguette som smakade
dag för de Corvetteklubbmedlemmar liga invinkade till vägkanten av två poli- mycket gott efter resan, många hade ju
som hörsammat kallelsen till årets ser, för övrigt inte bara vi Corvetteåkare varit uppe redan i ottan. Efter inform-
höstutflykt. utan samtliga bilister blir stoppade för ation av kontaktmannen om upplägget
körkortskontroll och nykterhetstest. Det för resten av dagen var det dags för den
Väckarklockan ringde klockan 06.00 var ju inte utan att pulsen ökade något bokade guidningen av herrgården (eller
och yrvaket kravlade man sig ur sängen med tanke på den där vinflaskan som Slottet som det kallas av lokalbefolk-
för att kolla vädret, var det regn och frugan och jag delade på till maten kväl- ningen) en något överdriven benäm-
rusk som det har varit mestadels hela len innan. Men allt gick bra och med ett ning kan tyckas. 71 av de 84 församlade
denna sommar. Det var ju dags för en par vänliga ord från poliserna, om att ha medlemmarna valde att följa med på
av årets stora händelser i distrikt Sydöst, en bra dag, gick färden vidare mot Hu- denna visning som tog ca 1 timme i
nämligen höstutflykt till Huseby Bruk seby utan några fler påtvingade stopp. anspråk och de allra flesta att det hade
strax söder om Växjö och grillparty hos varit en intressant rundvandring.
Vette Småland i Grönskåra. Det visade Många Corvetter hade redan samlats
sig att det var sprickor i molntäcket och vid Husebys parkering när vi kom fram, Nu var det dags att starta upp bilarna
vägarna hade börjat torka upp efter vi hade ju blivit lite sinkade på vägen, för att ta oss de ca 20 milen till Vette
gårdagens regnoväder. Med andra ord men vi skulle parkera framför herrgår- Smålands lokaler i Grönskåra.
så såg det ganska hoppfullt ut. den, så nu vidtog den sedvanliga upp- Kartor delades ut till samtliga, men trots
ställningsritualen när vi är ute och skall detta uppstod en del problem med
Efter sedvanliga morgonbestyr var det visa upp oss. Sammanlagt 46 Corvetter vägval under resans gång.
dags att starta upp Vetten för att bege linades upp framför byggnaden och
oss till första anhalten dvs. samlings- de besökare som kom och kollade var För övrigt inte bara med vägvalet, när
platsen för de medlemmar som kom mycket imponerade av vad man såg. Jörgen kommer runt en böj så har
från Öland, Kalmar och Nybro. När alla Så var även reportern som var utskickad någon, det visar sig vara fastighetsä-
samlats startade vi med gott mod resan från tidningen Smålands-posten i Växjö. garen, fällt ett stort träd över vägen.
mot Huseby och med tanke på den ex- Reportaget blev en helsida i tidningens För att inte stoppet med den långa
tra insats som polisen aviserat under de måndagsnummer. karavanen skulle bli alltför långvarigt så
gångna veckorna tog vi det lugnt och hoppade klubb- medlemmar i de 5 -6
höll därmed hastighetsbegränsning- När väl parkering och hälsningar med första bilarna ur och hjälpte till med att
arna, vilket vi för övrigt är ganska bra ryggdunkningar och kramar var av- rensa upp på vägbanan så att vi kunde
på även utan polisens aviserade extra klarade så var det dags att traska ner till fortsätta vår färd mot målet i Grönskåra.
bevakning. Stallet, restaurangen heter så, för att få

4 015,
-4-
CM 109 - Sid 14

Det är imponerande att se nästan 50 Ahr
Corvetter på linje ta sig fram på smala
och kurviga vägar igenom de Småländ- I 7.
ska skogarna.
deb
I Grönskåra tog våra värdar Jörgen och
Conny Israelsson med personal emot ., 041101~
oss med breda leenden när de såg alla
bilarna på rad. Under eftermiddagen •
hade ytterligare ett tiotal Corvetter
anlänt så totalt var vi 62 bilar och 110 11 UP
personer som gästade Vette Småland.
Imponerande! 2" ‘

Efter parkering väntade en stärkande 411114... t9
kopp kaffe som smakade mycket gott
efter cruisingen från Huseby. Efter sed- s
vanligt small-talk och bekantskap med
de tidigare anlända var det dags att 99 am,
ordna kön till grillbuffen som nu hade
dukats fram.

Alla lät sig väl smaka och jag är helt
övertygad om att alla som var där var
mycket mätta och belåtna efter maten
och det efter-följande kaffet med di-
verse tillbehör för de som så önskade.
Tiden går fort när man har trevligt i
glada vänners sällskap och efterhand
startades bilarna upp igen och folk
började dra sig hemåt. Dock inte alla,
för Jörgen och Conny hade fixat med
möjlighet till övernattning på vandrar-
hem för de som så önskat.
För ett gott värdskap överlämnades
varsin present till Jörgen och Conny från
Corvetteklubben.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla er som
var där, för vad blir en sån här tillställ-
ning om inte alla ni glada och trevliga
klubb-medlemmar sluter upp när vi
kallar till träff.

Vid tangentbordet:
Åke Nilsson

Foto:
Elisabeth Nilsson, Birger Rådstedth och
Håkan Nilsson

Diantial • • www.fribrocksbil.se Behöver bilen Service Nya & Begagnade datorer
2331 erva e en ny inredning?
27"a6r#d e,:leatid
FRIBROCKS Vi skräddarsyr special- och 1 0243401010 GT041060 n
originalinredningar, suffletter,
Nya Saab, Opel, Cadillac, Chevrolet. Massor av beg. vinyltak, mattor, etc. Mästergatan 1
Helsingborgsvägen 27 Ängelholm Tel 0431 44 25 00 781 71 Borlänge
Specialitet: Skinninredningar
tommy dataverkstan.com
Firma Tore Ström
www.dataverkstan.com
Länna Öråsen, 645 91 Strängnäs
0152-511 27 - 070-511 27 75 0243-801 08 070-510 60 73

Över 30 år i branschen!

CM 109 - Sid 15

Drömbilatt glida i Så här kan det se ut när någon icke-motortidning skriver om vår
gemensamma drömbil. Denna artikel är tagen ordagrant f
Snygg som attan, bekvamare a
favoritfåtöljen, betydligt snabbare Miljonlotteriets kundtidnin nsen".

än nödvändigt och välutrustad över

gränserna. Björn Sundqvist rattar sin modern att den inte fungerar i Sverige Det är i alla fall det logiska försvaret av

drömbil. En orange Corvette. än. Aluminiumfälgarna är självklart inköpet till mig själv.
polerade på den här skönheten. En mer praktisk förklaring kommer här.

Simsalabim! Björn Sundqvist lyfter stolt Sedan familjen skaffade hund har det

av presenningen — dyrgripen ska skyd- Bilstolarna är en dröm. Det vita kash- inte blivit så många turer med motor-
das från damm - och det är som om mirlädret på stolarna skulle duga lika cykeln tillsammans med hustrun, vilket

världen får nytt ljus. gott som ögonfägring. Men nu ska här var en av höjdpunkterna på fritiden

Den amerikanska sportbilen i vackraste provsittas. tidigare. Därför sökte han efter en rolig
orange är så storslagen att klockan Bockar ner den stela kroppen och det bil som ersättning för motorcykeln och
tycks stanna. Den välpolerade metallic- säger klick och tjopp och sedan sitter som hunden kunde åka med i. Och Cor-
lacken gnistrar, skiner, blänker - välj vad man som gjuten. Stolen går att ställa in vetten funkar utmärkt som hundkoja

du vill. både upp, ner, fram och bak. Och lite på hjul.

- Det är en riktig sportvagn, med motor till. Känns som att sitta i en massagestol. - Bosse har en bra plats där bak, säger

fram och drivning bak, säger Björn Saknar ord. Sitter helt perfekt. Björn Sundqvist och slänger en blick

Sundqvist, lika kärvänligt som om han - Sitter du inte helt rätt åker du ur sto- bak i bilen där familjens Bichon Frise
berömde sin hustru. len, förklarar Björn Sundqvist. vilar lika värdigt som det anstår i en bil
— Bilen är utrustad utöver det vanliga. Bilen hittade Björn Sundqvist i en butik som denna.

Den har alla tillval som går att kryssa för exklusiva bilar i Stockholm. Egent- - Innan jag bestämde mig funderade
i. Det var förra ägaren som gjorde det, ligen var han ute efter en Ford Mus- jag kring färgen på bilen. Vågar jag
fortsätter han muntert. tang, men efter provkörning kändes sticka ut så här mycket? Helst ska en bil

Här står vi - två vuxna karlar med en Mustangen inte lika bra invändigt som vara silverfärgad, svart eller röd om man

sammanlagd ålder runt 90 år — och be- utvändigt. När han skulle lämna butiken tittar sig omkring. Jantelagen, du vet.

ter oss som två små barn med lek i blick. fick han syn på Corvetten.

Det är glastak, extra oljekylare, större - Det var en riktig pärla och så svår att
bromsar, projektering av displayen på motstå. Bara färgen! Det här är kärlek.

vindrutan, navigation och en bamseste-

reo med ljud som i en konsertlokal. En

satellit-radio finns också, men den är så

^f"

Den lågvarviga V8:an mullrar i gång. sommarhalvåret. Bästa upplevelsen Blicken lyser. Bilen är verkligen en
Corvetten känns förvånansvärt liten hittills med sportbilen är en utflykt med ögonsten. Den är uppseendeväckande
när man står bredvid den. Men under Corvetteklubben till Basta kvarn i Blids- snygg. Väcker mer het passion än vän-
huven är det motsatta förhållanden. Där berg i höstas. skaplig kärlek. Och den väcker känslor
väntar ett betydligt värre monster än - Jag utbytte ideer med andra Corvet- hos de flesta. La dolce vita.
man anar. teägare och såg deras tjusiga bilar. Och - Folk tittar så in i bänken! Men det är
- Jag är glad att bilen är utrustad med vägen var mycket intressant att köra, positiva blickar. Stannar jag och tankar
automatisk antisladd. Det kan vara en säger Björn Sundqvist och tittar på sin kommer det alltid fram folk och vill
aning svårhanterligt annars med dryga Corvette. prata. Det är kul när jag har tid, annars
400 hk, menar Björn Sundqvist. - Den är grym i kurvorna. Ligger som är det bara att värja sig, skrattar Björn
Corvetten används framför allt under klistrad mot vägen. Sundqvist.

CM109 - Sid16

-- f
Ij i

Ifjy

- Egentligen fattar jag inte att jag har en
sån här bil. Det är en fantastisk känsla.
Som en dröm.

FAKTA: Corvette C6

Årsmodell: 2005
Motor: V8 längsmonterad,
5967cc
Effekt/vridmoment:
404 hk vid 6000 varv/min,
546 Nm vid 4400 varv/min
Bränsleförbrukning blandad
körning: 10,17 I/100 km
Acceleration
0-100 km/h: 4,8 sekunder
Toppfart: 300 km/h

Text: Micael Goth
Foto: Sofia Sabel

4+'

109 -

strikt Mälardalen

östutflykt tillÅland

IpYll -Mxt: Mikael Wiberg

r.2 - 1111111 Bild: Mikael Wiberg & Stig Ingelsson

-1 11
4,

02.1•=.• '

r In V •-•

Å -y,

i. nk.
fr • -

gragmram gra •

Så kom dagen då anmälningen till Det bär av på fina små vägar i ett fint 1
"Mälardalens Höstutflykt Åland" dök väder. Efter en dryg timmes cruising
upp på hemsidan, jag hörde under kommer vi till Mariehamn och Hotell k
"Mälaren runt"att anmälan skulle Cikada där vi checkar in. Efter lite fritt
komma ut på hemsidan inom kort. spenderade timmar så är det dags att -
inta kvällens bokade supé på Hotell
Det var resan jag hade hört så mycket Arkipelag en liten bit bort från vårt eget 4
bra om från deltagare som varit med hotell, där avnjuts en trerätters mid-
tidigare. 80 platser fanns till förfogande dag med tillbehör i god stämning och 0
hade stickan skrivit, här gällde det att trevligt sällskap.
skynda sig för att få en plats på färjan
och hotellet. Sagt och gjort, jag beta- Så var det söndag morgon, efter frukost
lade in pengarna omgående och detta och utcheckning var det dags att åka
var i slutet på juni. Jag fick senare be- till Mariehamns idrottsplats för bil-
kräftat av Stickan att jag hade en plats utställning.Tyvärr var vädret inte på
bokad i mitt namn. sitt bästa humör, det regnade och var
lite smått bistert. Dagen fortlöpte och
Efter ett antal onsdagsträffar, sommar- regnet upphörde, delar av lokalbefolk-
mötet, och hamnträffen i Nyköping, ningen kom för att granska bilarna, det
var dagen kommen, lördag morgon var förstås mest Corvetter samlade.
den 25/8 kl.07.00 var det tre Corvetter
som samåkte från Grödinge upp till Tiden gick och vi det var dags att bege
Grisslehamn, en nätt sträcka på 14,5 sig tillbaka till mot Eckerö och färjelä-
mil. Väl framme i färjeläget som redan get. Vi gjorde ett fikastopp på vägen
var fyllt med Corvetter stod Stickan och samt ett stopp vid Ålands Jakt och
räknade in oss och delade ut färjebiljet- Fiskeri museum innan det var dags att
ter till var och en. Sen var det dags för ta adjö av våra Åländska medlemmar
ombordkörning vilken fortlöpte utan som guidat oss runt Åland.
incidenter. KI.10 lämnade MS Eckerö ka-
jen i Grisslehamn, resan över till Eckerö Hoppas på samma upplägg redan nästa
tar 2 timmar så vi hade gott om tid att säsong.
äta fika och shoppa lite taxfree.
Ett stort tack till medlemmarna på "
Vi anländer till Eckerö, och 51 Corvette Åland!
rullar av färjan och radar upp oss bakom
våra Åländska medlemmar som möter wegepanue.
oss vid hamnen. Loffe Johns hälsar oss
välkomna till Åland och informerar oss
om vilken väg vi ska åka till Mariehamn.

CM 109 - Sid 18

Vad har vi då presterat på norrsidan i American Car Show som nämnda dag sikt då jag i dagsläget har kontakt med
denna säsong? gick av stapeln i Societetsparken Norr- ett femtal entusiaster vilka alla är be-
Jo efter diverse rundmailing till de tälje. För CCS blev dagen mycket lyckad redda att inför nästa år verkligen kavla
(mars-07) 87 medlemmar stämplade med bästa utställningsplats och många upp ärmarna så att vi tillsammans kan
som norr genomfördes den 23 maj en intresserade åskådare. IOM vårt goda skapa några riktigt höjdpunkter.
onsdagsutflykt till Furusund med fika, samarbete med arrangören Yankee
rundvandring och krukmakeribesök. Ranch Norrtälje och dess president Las- k
Ca 40 medlemmar medverkade och se Öhman hoppas vi på en repris 2008.
gav arrangemanget högsta betyg vilket Säsongen avslutades med en mycket • ..00,0000,,,:
även innebar att alla önskade en repris. lyckad höstcruisingen till Forsmarks
Denna kom den 26 juni då Kent Petters- bruk samt besök på kärnkraftverket den
son arrangerade onsdagsutflykten till 15 september (mer material från Kari).
Österbybruk där kaffe med dopp samt Ytterligare insatser under sommaren
spökvandring stod på dagordningen vari början av juni då två (2) corvetter
(antal personer + uppplevelsen kommer hyrdes för studentskjuts i Uppsala vilket
från Kent/Kari).Tidigt på morgonen den gav god reklam som också verifierades
14 juli träffades några tappra medlem- genom telefonsamtal till mig.
mar vid OKQ8 Norrtälje för medverkan Ser framtiden inom norr an med tillför-

ÖPPET

L _ -------

ISO

1

- CO I _d
Eiggei

En liten story från huvudkontaktman
distrikt Mälardalen.

med det här och jag brukar säga att
"det är som att hälla vatten på en gås"
när kritiken kommer. Men man måste ju
vara lyhörd vad medlemmarna vill.

Jag blev registrerad som medlem 1999 För tre år sedan blev jag invald som Nu har vi utökat kontakt mannaskaran
men anmälde mig 1998 (ganska färsk kontaktman för att sedan ta över som så att vi ska kunna täcka upp i stort
m a o). Jag visste om Club Corvette huvudkontaktman för klubbens största sätt hela distriktet. Vi kommer att göra
sen många år tillbaka då jag har en distrikt. Jag tog det som en kompli- en del förändringar till 2008 och vi ser
kompis som var med i början av klub- mang /utmaning och lovade att försöka gärna förslag på förbättringar från er
ben existens, nämligen Lennart Elme- göra mitt bästa. En av dom saker jag medlemmar.
fors som då åkte en -67 cab lackad i inte tycker om är när det går slentrian Jag vill även ta tillfället i akt och be er
guld färg med Gladiator på sidan och i saker och ting. Därför provade jag att skriva någon story om er bil eller något
på bak partiet stod det YOU LOSE. utveckla distriktet med t ex onsdagsut- annat som vi andra kan läsa och kanske
Min dröm Corvette har alltid varit en flykter och Mälaren Runt (för övrigt Ken- skratta åt när man sitter på hemlighuset
-68-72 och våren -97 hittade jag min net Hyvenius ic1 ). Det visade sig vara och läser vårat Magasin.
bil, en -71 coupe med big block, som populärt, problemet är att distriktet
dock krävde en hel del tålamod och är så stort och så många medlemmar Tack för det gångna året 2007 och hop-
pengar under den rullande reno- (drygt 700) att ta hänsyn till. pas vi ses igen 2008.
veringen. Jag har föresten skrivit två
storys till klubbmagasinet om mina Man får inte vara rädd för att få mycket Ps. Var är alla gammelbilarna?
ris och lite ros! Ibland känner man sig Om ni ställer undan dom kanske till och
i pplevelser. som en "lekledare"! Var, när och hur ska med jag får en pokal!
vi åka? Jag tycker det är kul att jobba
Mvh Stickan Ingelsson

CM 109 - Sid 19

IP IN SIW^NUM ~I awegewText o foto: Janne Strandberg

Power Big Meet i Västerås är troligen en av de mest Trots att det har skrivits mängder av negativa spaltki-
omskrivna bilträffarna i hela Europa. Den har genomförts lometer, ofta av totalt motorokunniga men sensations-
årligen sedan 1978 och firar i år sitt 30-årsjubileum. lystna kvällstidnings- och lokalreportrar, är träffen mycket
Wikpedia - kanske den största uppslagsboken på internet lugn och ganska familjeinriktad, i varje fall inom träffom-
skriver så här om Power Big Meet: rådet, där man betalat inträde för att få komma in.
Power Big Meet är världens största bilträff och Sveriges
största träff för raggare, bilintresserade och annat löst Däremot kan man med fog få tycka att det är trist att
folk. Mötet hålls i Västerås i juli månad varje år, förr var det vissa åskådare och en till antalet liten svans, som inte
från fredag till söndag, men numera börjar man torsdag ens betalat inträde, gör sitt bästa för att svina ner på stan
och slutar på lördag. Där börjar träffen med en bilutställ- om kvällarna vid cruisingen. Dock är det en försvinnande
ning och sent på kvällen hålls en cruising i Västerås till liten men högljudd klick, som inte bör förknippas med
sent in på natten. motorhobbyn. Denna kategori - som jag tycker väl passar
Tja, där fick vi väl så vi teg, det är tydligen bara att inordna inom kategorin löst folk - vistas inte inom träffområdet
sig i gruppen raggare, bilintresserade eller annat löst folk. utan håller till på stan och gör sitt bästa för att ställa till
Detta är väl en ganska sammanfattande beskrivning hur besvär för oss skötsamma.
media och journalister ibland (eller ganska ofta) kan ut- Här finns det paralleller med våra största sport - fotbollen
trycka sig om bilentusiaster. - att jämföra med.
Och skall journalisterna tillåtas att oemotsagda få genera-
lisera, så har väl jag också rätt att göra det. Över 5000 entusiastfordon - ett svårslaget rekord med
företrädelsevis USA-bilar - deltog dagligen under den
30 gånger har Power Big Meet genomförts. Följande plat- gigantiska träffen i början av juli i år. Träffområdet, Johan-
ser har träffen genomförts på: nisbergs flygfält var fyllt till bredden av bilar och den flera
Anderstorp (1978) kilometer långa marknadsgatan hade hur mycket att välja
Skövde (1979) på som helst (nåja, jag kan väl också få ta i lite).
Jönköping (1980-1982)
Norrköping (1983) Träffarrangör har under alla åren varit Kjell Gustavsson,
Kinnekulle (1986) eller "Kjelle Power", som han även kallas i folkmun. Utan
Västerås (1984-1985, 1987-) hans helhjärtade engagemang för bilhobbyn skulle den
Det är inte dåligt av Västerås kommun att under 23 år här träffen i detta kolossalformat inte varit möjlig att
varit värd för detta arrangemang för raggare, bilintresse- genomföra. Tack Kjelle för din stora entusiasm.
rade eller annat löst folk.

6

N

7M 109 - Sid20

14, 14.

Ie

Marknadsgatan ovan tog en hel dag att promenera ige- närmare och även slippa en betungande fraktkostnad.
nom. Då tittade vi inte på allt som fanns framdukat utan Bilden nedan visar fordonsbedömningen. Hit kommer nog
vi kanske endast stannade till vid en femtedel av borden. de allra finaste USA-bilarna i Sverige och även från övriga
Marknaden på Power Big Meet är troligen den allra bästa Europa. Här kommer man för att tävla om pokalerna och
som någon bilträff kan bjuda på. Här har man förtjänst- äran. Det är ingen röstning som gäller på den här träffen
fullt rensat bort en massa krimskrams, som man idag utan en domarjury på fem man som bedömer bilarna.
finner på de lokala träffarna. Jag tycker allt att det mesta i Man bedömer fem punkter, det utvändiga, inredningen,
loppisväg inte platsar här. motorutrymmet, underredet och helheten. Max 50 poäng
Jag tar allt en liten risk (stor risk) med det här uttalandet, kan man få, vilket är ytterst sällsynt. Skall man tävla med
för jag vet att många av damerna i klubben är ganska de "stora pojkarna" måste bilen vara absolut tiptop, ren-
trötta på att hela tiden få lyssna på snacket om stora gjord och polerad i minsta detalj. Det krävs alltså en hel del
avgasrör, förgasarinställningar och kamaxelslipningar. Ur- putsarbete om man vill åka 30 mil till Västerås i regn och
säkta damerna, men här är det till största delen fordons- som vanligt passera flera pågående asfalteringar under
relaterade grejor som gäller. Vill man vara säker på att få vägen. Men det är lika för alla, i varje fall för de allra flesta.
tag i det man söker till sin amerikanska bil, så kan det vara Att traila bilarna direkt till gräsmattan där bedömningen
en god ide att ta kontakt med firman/säljaren i förväg. skedde kan man ju alltid tycka till om.
Då kan man ju få det levererat på plats och kunna titta Nedan syns en av prisvinnarna, Ronnie Bergström mycket

fina rncl snm är nprlAnt ntrnlint mycket arhPtP nå

trk

wr

,. 4

kCM 109- Sid 21

Not only sparepart for
HANSENRACING "new" GM, Chrysler,

Ford & Jeep

Truck & Van styling "1-1d-2 1P finall" Verktyg

ansen Tools katalog #2"

Hämta hos din AF

.dh.

Avgassystem ►i lj A'tz ,

OM, Ar/

MIMERS Bilvårdsprodukter

f4.1

0• •

MOITIEH

R( [I

Aluminiserade/rostfria kompletta
avgassystem till din USA bil

Hot Stuff katalogen Parts for Classic Cars 50-60-70's n' up

'Hämta hos din återförsäljare STORA KATALOGEN

HOT STUFF 1OO:- i1;
HANSEN

Köp den

hos din 40 YEARS IN BUSINESS 'N STILL ROCKIN'

rion,E återförsäljare M

NSENRACING

16

Reservdelsgrossist. Alltid 60 000 delar i 7000 m2 lager.
Ask for quality parts och sök delar på ditt reg.nummer på nätet.

Vi finns hos alla välsorterade bildelsbutiker.

HANSEN RACING www.hansenracing.se 4/ANSENRACING
Ok INI

CM109- Sid22

BP.a.nt.iez

101~— y-,

Gpv,t17,C- CHEF ,
c.,<c•/•,-
"ou
.j
SALLfSiLKAPET
••91---4•
/II

12

db•-• i — B CORVETTE SWEDEN

il 4Pfälae l-4-4-" w"

De två senaste åren har man tagit bort möilioheterna till ramning inom utställningsområdet nrh i stället tilldelat märkes-

klubbarna området. Här härskade det så kallade "lösa folket" och det var nog orsaken till att träffen beskrev i vissa tidningar
som ett fylleslag. Nu är det mycket enklare för klubbarna att ordna träffar i samband med Power Big Meet. Ovan visas ett
litet axplock av de klubbar som var representerade.
Nedan visas ett litet collage av det mer lättsamma slaget, för här kunde jag inte låta bli att plocka fram lite av papparazzi-
fasonerna. Club Corvette Sweden har i år funnits på flera av Powerträffarna och jag räknar med att vi träffas nästa år igen
- bland raciaare, bilentusiaster och annat löst folk

05•••••••••••. Made inDETROIT by

1.--/ELLS t EIkIGEL_Skt IDIOTS

SMITA F6=1/4« OM,

KORTILLSTÅND

__2.

CM 109- Sid 23

tIå 5 ta'. 0 äi 0tE'

Äntligen är det vår. Corvetterna har -
stått i garaget ett halvår och då har
det nog skruvats och putsats på de
flesta håll i distriktet. Bilarna har
fått den omvårdnad de förtjänar och
längtar nu efter att få luftas. Ägarna
ser fram emot att få träffa likasinnade
igen under trevliga omständigheter.

2006 var ett år med vakanser på kon- ..1. i U•P•• 00 5
taktmannasidan i distrikt öst, därför
fanns det då inte så många arrangerade
evenemang. Inför 2007 fylldes de lediga
platserna med oss, Jenny och Håkan
Ahlgren som huvud-kontaktmän och
Stefan Hansson som kontaktman.
Därmed steg förstås förväntningarna på
2007 års aktiviteter.

Årets första corvette-aktivitet
Årets första aktivitet där corvetten är i
centrum är vårmönstringen den 5 maj.
Den ägde rum på Löfstad slott som lig-
ger strax sydväst om Norrköping, vilket
innebär centralt inom distrikt öst. Våra
förhoppningar inför vårmönstringen var
att det skulle komma i alla fall 40 bilar.
Under 2005-2006 hade man inte varit
mer än 32 bilar på någon av de aktivite-
ter som anordnats inom distriktet. När
dagen Därinne har det kommit in 55
anmälningar till vårmönstringen 2007.

Dagen D 111
Solen lyser och himlen är blå när man
tittar ut genom fönstret på morgonen. å Ikr;
Väl på plats på Löfstad slott monteras f
våra nya flaggstänger upp (som måste
färdas i följe-bil) och corvette-flaggorna „la wig odummowsue
hissas i topp. Innan de är på plats rullar
hela Nyköpings-gänget i karavan in, smidigt och vi får njuta av en god lunch. blev. Östnytt (SVT's regionala nyheter)
en bra stund före utsatt tid. Det visar Kontrasten är stor mellan byggnaden kommer också förbi och tar bilder till
att det är ett morgonpiggt gäng som som vi sitter i som är från 1600-talet och sin söndags-sändning. Det såg riktigt
är sugna på vårmönstring! Därefter det som befinner sig ute på borggår- flott ut, men alldeles för kort, förstås.
fylls den inre borggården. Det krävs den. Undrar vad de gamla godsherrarna
att parkeringen styrs upp så att alla får hade tyckt om utsikten? Det har bott Från oss som arrangerade träffen vill
plats. Några eftersläntare rullar också Lillie, De la Gardie, von Fersen och slutli- vi tacka alla som kom och vi hoppas
in, (någon p g a bensinbrist, inga namn gen Piper på Löfstad slott. Efter lunchen på lika många deltagare på nästa års
nämnda...) men när alla väl är där äter kan man gå en guidad slottstur, men vårmönstring!
vi lunch i en av flyglarna. de flesta väljer att sitta eller gå runt i
solskenet och prata med varandra eller Text och foto:
På menyn står det givetvis slottsstek, titta på de 59 bilar som det slutligen Jenny och Håkan Ahlgren
dagen till ära. Cirka 100 personer
serveras vid borden och det går väldigt

CM 109- Sid 24

Pettestutfifijegjde

•3•

RJ

•„J •

IIP _ zige#
f1il.t3^.~..64.1

J.0

1•

"44 4 •

Y414/

-,,,,..21.ä16-slaerelakr i771.1_,,,

• *.

~.4

Söndag den 27 maj, pingstdagen, geln hur corvetterna fyller på längs den inte en enda katt bland hermelinerna.
Mors dag, konfirmationsdag, men smala vägen. Vad gör vi nu? Så pin- En vacker syn.
framför allt, utflyktsdag i distrikt samt... Men innan jag blir alltför svettig
Öst! Till Visingsö, ön i Vättern, bar upptäcker jag en lucka mellan bilarna. Ö-cruising
det denna dag, för dem som kunnat Det är en grusgång som leder upp mot När vi nått Visingsö blev första stop-
slingra sig ur alla andra måsten... ruinen och en gräsyta. Jag svänger upp pet för lunch på Visingsö Värdshus. Vi
där och alla bilarna följer efter. Det blev parkerade på en gräsmatta intill. Under
Innan resan till Visingsö gick av stapeln riktigt snyggt med bilarna i förgrunden tiden vi åt blev klungan av corvetter på
började det pratas... Kan verkligen min och ruinen i bakgrunden. Och fika blev gräsmattan större. Det var bilar från di-
sänkta Corvette köra på färjan utan att det. strikt sydöst som också hade utflykt till
bli hängandes på underredet? Får man Visingsö denna dag. Efter lunch väntade
över huvud taget köra bil på Visingsö? Färjan cruising på ön, med stopp för en guidad
Är det inte bara lokal-befolkningen som Vi hade en tid att passa i Gränna, efter- tur på Näs borgruin. Där fick vi också
får köra där? Kul med utflyktsmål som som vi förbokat en hel färja för bara cor- en annan slags underhållning. Några
engagerar! vetter. Klockan tolv skulle båten gå och ungdomar från ön kom körandes i en vit
vi vara tvungna att vara där 5 minuter Nissan Micra av modell äldre med tex-
Corvette-väder? innan. Jag hade beräknat tiderna exakt ten "KORV-VETT" på sidan. De betrakta-
Väl framme vid pingst så var vädret väl- i förväg, så jag visste när det vara dags de våra bilar för att sedan "börna" iväg.
digt ostadigt, sommarens dåliga väder att bryta fika-pausen, som skulle ha Däcktjut och svart streck. De gav oss ett
hade redan börjat... På pingstafton kunnat vara lite längre i det fina vädret. gott skratt. Vår färd fortsatte sedan mot
var prognosen för pingstdagen inte så Men jag upptäcker snart att jag skulle längs den västra sidan av ön för att på
lovande, men det var också olika bud på ha brutit lite tidigare. Nu får inget gå begäran åka till Kumlaby kyrka och dess
olika kanaler. snett utmed vägen, då kommer vi hinna utsiktstorn.
precis...
Så blev det då söndag morgon. Efter Därefter fortsatte vi till Öbergs kafe
några återbud i sista stund så stod det Under tiden står en av våra nya, unga som är ett nostalgi-fik (med bl a en
17 corvetter i Mantorp som utmed medlemmar från Jönköping i Gränna gammal mack, ditflyttad från Norrkö-
vägen skulle plocka upp tre corvetter och väntar på oss. Det är hans första ping). Ägarna till cafet är samlare av allt
till. Och jodå, tabbarna var fällda och utflykt med distrikt öst och han står i möjligt från förr. Bilar, inredningsdetal-
takluckorna borta, så vädret var det hamnen och trampar och undrar var vi jer, instrument. Här avslutas egentligen
inget fel på! Resan gick till Mjölby och är. Personalen på och runt färjan frågar turen, men vi följs åt till färjan hem. I
därifrån turistvägen över Väderstad mot honom var alla är någonstans. De börjar hamnen kommer de första regnstänken
Alvastra klosterruin vid Ombergs fot. I bli oroliga. Måste de köra en tom färja och taken åker upp. En skön och trevlig
ruinen skulle vi ha fikarast. Väl inne på och förlora sina intäkter. Färjorna runt dag!
den mycket smala grusvägen mot par- lunch har varit fullbokade i flera veckor.
keringen upptäcker jag, som leder hela Med en minut till godo når täten av Text: Jenny och Håkan Ahlgren
karavanen, att parkeringen är full. NEJ, vår karavan hamnen. Alla kan pusta ut Foto: Håkan Ahlgren
tänker jag. Inga parkeringsplatser och och köra på färjan. Inte en enda bil blir
det går inte att vända. Jag ser i backspe- hängande...20 corvetter på en färja,

CM109- Sid25

..••••• REDOVISNINGSBYRÅ

DRIWASH"nGUARD ANINNE
,•service
tki
Redovisning, deklarationer, bokslut, skattefrågor
ekonomisk rådgivning, bolagsärenden, löner m.m.

Allt skräddarsytt efter era behov.

Telefon 023 711 603 Fax 023 632 45

[email protected] www.anjawe.com

'Yrt

• ert:

r' r7r i P C) r ; (51 J r'

• Oxidborttagning cDtJ,0,,71-vo VINDRUTOR
• Metallpolering
• Däck- & gummibehandling Ctai, Pl'Ve-Gt! Till USA-bilar 1953.2001
• Rengör suveränt textil, skinn & vinyl Original - Made in USA!
• Mycket bra skinn- & vinylbehandling inf~clvvg.se
• Motoroljebehandling för mindre friktion Prisexempel, inkl moms: 3 300:-
2 600:-
08-656 90 05 • Corvette 56-62 2 350:-
Corvette 63-67 2 300:-
DWG ENVIRO-TFCHNOLOGY SWEDEN AB Corvette 68-72 2 400:-
-vv-vv -vv_ c1w _ s Corvette 73-77 2 550:-
Corvette 78-82
Corvette 84-96

LARSENs USA-BILDELAR

PI 394, 370 30 Rödeby, 0455/930 70

SP RADE PÅ CORVETTE

5 har vi nu samlat över 140 års erfarenhet av att arbeta med

etter. Originalrenoveringar, modifieringar och trimmningar.

4IGIMM~ 4P"

~my
Ett av Europas största reservdelslager, med över 50.000 LAGERFÖRDA artiklar till Corvette.

Unik spetskompetens på originalrenoveringar och ratt reseKTdelar till din Corvette.

Stort kontaktnät för att hitta "hard to lind parts" for din renovering.

Över 30 samarbetspartners i USA, Europa och Norden för att få fram korrekta reservdelar.

Kunskap om vilka som tillverkar bäst reproducerade reservdelar till lägst kostnad.

Om du inte är så petig vet vi vilka eftermarknadsprodukter som passar till din Corvette.

Egen plastdelstillverkning med över 1000 form vette 1953-1990, till lägre pris än i USA !

Rabatt till alla medlemmar i rvette Sweden.

Besök gärna vår hemsida för mer in orma ton och onlineköp.

Lars Tidblom
Automobil

\ med firma Vegagatan 7 Butiken Öppen: www.corvettesweden.com
172 34 Sundbyberg Mån -Tor 12-16 [email protected]
Corvette Sweden 08 -29 32 92 Fredag 10-14

CM109 - Sid26

o

0 95g3GFEL90 1 rn QC3 0O

E12( ' a-_,

Augustiträffeni Tällber

111,11, 1, 111

11

bJ jJ

‘t- ;

--åma

G-

En vacker fredagskväll i mitten av obo
augusti tjuvstartades vår augusti-
träff i Dalarna. Vi var många som t
inte kunde vänta till lördagen. Några
var långväga gäster.Vid en härlig
grilltallrik återsågs glada corvetteä-
gare och njöt av sällskapet och av en
underbar utsikt över sjön Siljan.

Hotell Dalecarlia ligger på en höjd vilket
gör vyn över Siljansbygden vackrare än
ett vykort.

Exakt på planerad avresetid på lördag Anna, en pigg, trevlig guide, mötte Olika dialekter och glada skratt hördes
morgon gled ett fyrtiotal Corvetter ut punktligt upp och berättade om runt borden. Förutom dalmålet hördes
från gräsmattan framför hotellet, var meteoritnedslaget, utvecklingen av bl a hälsingedialekter, gästrikemål,
och en med en välfylld välkomstpåse kalkbrottets industrihistoria fram till ume-dialekt, stockholmska och även
inpackad i bilen. Turen gick på slingriga dagens förstklassiga konsertarena. norska på ett par håll. Bl a hade ett par
vägar från Tällberg längs Siljans södra Några i gruppen hade gärna velat se från Oslotrakten slutit upp till träffen.
strand mot Rättvik. Kortegen fortsatte kvällens föreställning av Carmen men Trevligt!
sedan genom vackra dalabyar mot valde ändå till slut att njuta av eftermid-
kalkbrottet Draggängarna. Det är nuför- dagen och kvällen med corvettegänget. Så var det dags att knalla upp mot
tiden mer känt som Dalhalla, en naturlig Guiden utnyttjade arenans förträffliga bilarna igen, beundra utsikten över
jättearena, mitt ute i dalaskogen, där akustik och berättade utan mikrofon arenan en sista gång och shoppa lite
stora stjärnor som José Cura, Robert och alla, även de i bakersta bänkraden, i butiken innan kosan ställdes mot
Wells, Joe Labero, Barbara Hendrix, Elvis hörde hennes intressanta berättelse Siljansnäs på andra sidan om den sydli-
Costello m fl gjort bejublade framträ- utan ansträngning. Stunden avslutades gaste delen av Siljansviken.Turen gick i
danden. med ett potpurri av musik som under sakta mak för att alla skulle hinna se allt
åren framförts på arenan. det vackra vi passerade.
Den närbelägna bussparkeringen (vi
hade lov att stå där) fylldes av glänsan- Men nu var det ju redan lunchdags. Högst uppe på Björkberget i Siljansnäs
de Corvetter och vi vandrade hänförda Och var äter man långt uppe i skogen i parkerade vi bilarna. Vad var vackrast,
ned i brottet med det blågröna vattnet ett gammalt kalkbrott? Jo, naturligtvis alla Corvetter på parkeringen eller den
som en spegel runt den vackra arenan. finns där en förträfflig restaurang som storslagna vyn i bakgrunden? "Kombi-
Förvånansvärt många hade aldrig dukat upp för hungriga corvetteägare. nationen" uttalade sig bestämt en av
tidigare varit i Dalhalla och överrask- Inte ens Jan i arrangörsstaben knotade deltagarna. Vi traskade upp till Naturum
ningsmomentet och hänförelsen under den här gången fastän det var fisk på Dalarna, ett museum med utställningar
vandringen ned gick inte att ta miste menyn. Laxen bara smälte i munnen! om fäbodliv, rovdjur, knuttimring mm.
på. "Åh, så stort!" och "men så vackert"
hördes från flera av deltagarna.

CM109- Sid27

AND FEDERAL Joi
_(' 1= 412 MOGUL
SEALEDPOWER

Quality Parts

R NG OSS!
Vi har öv artiklar

. ner•saggeneneaupoi.

VVIIIne

l or":101

II

4.1-1r

-1 rt i kel4
`"•-.-,t7rkrt

I

NORRLANDS CUSTOM

ire jr j *f

, \\,\

0660-828 10 Fax 0660-828 18 • 0660 V155

41#4111/10 kNitiMb ERFECT CIRCLE

HEARING

Guiden Anneli gav en bra introduktion -- •i
om de olika utställningarna. Här kunde
man höra vargen yla och brunbjörnen MIL
brumma, eller traska upp för trapporna
till utsiktstornet i ena änden av bygg- XXO
naden. Många vågade sig upp och det \N
var verkligen värt besväret. "Vilken
utsikt"! Vi var hänförda av de blånande
bergen, den glittrande Siljan och by-
arna med de röda stugorna. Solen sken
mot en klarblå himmel och man såg
långt, långt bort i fjärran.

Nu var det dags för en stunds ledig tid
fram till kvällens mingel och middag.
Några passade på att se sig runt i byar-
na, en del tillbringade tiden i hotellets
spa- och simhallsanläggning medan
andra beundrade bilarna utanför hotel-
let och bara gick runt och trivdes.

Kl 19.00 var det dags för samling, ONA
mingel och lottdragningar. Oj, så
många vinster! Tack alla sponsorer som vackra målningar från 1800-talet, samt
varit så generösa mot Corvetteklub- en rik samling bruksföremål av äldre
ben. Många fick fullt upp med att bära datum. Många tittade intresserat på allt
upp vinsterna på rummet eller ut i som visades medan några bara njöt av
bilarna innan middagen serverades. den vackra miljön på hembygdsgården,
Maten smakade gott efter dagens stra- utsikten och solskenet. Vilken dag!
patser och några trevliga tal med bl a
en spännande överraskning som alla så
småningom får ta del av. Nu får ni vara
nyfikna, ni som inte var med! Lagom till
desserten "stövlade"fyra gubbar med
städmoppar in i restaurangen! Va, har
vi suttit kvar för länge?
Ska det städas nu? Nja, så mycket
städning blev det inte men däremot en
massa spex och barbershop-underhåll-
ning. Lurbo Stompers bjöd verkligen
på sig själva och många kiknade av
skratt. En riktig höjdare! Och ni ska
veta att de själva på scenen hade en
riktigt trevlig stund. En toppenpublik,
var kommentaren efteråt från Lurbo
Stompers.

Många dröjde sig kvar länge, det var
en så trevlig kväll att det var svårt att
slita sig från sällskapet för att få några
timmars sömn.

Morgonsamlingen vid bilarna skedde Så var det dags för avskedslunchen i 1
i ljuvlig morgonsol och det bar iväg restaurangen på Dössberget och alla in-
söderöver. Åter hittade kortegen de tygade att maten var god och tallrikarna A. \k
lite mindre vägarna med pittoreska serverades verkligen välfyllda. Ett kort
bymiljöer och målet var Bjursås, strax tacktal och så var det dags att skiljas åt. Det finns enD vers
norr om Falun. Där mötte Thomas En efter en rullade Corvetterna nedför av mötet på:
Björklund från Bjursås Hembygdsför- berget och det kändes lite vemodigt att www.rubo.se/dalatre
ening upp och berättade om byns skiljas! Men ett år går fort, vi ses snart
historia och kamp för överlevnad och igen, hoppas jag!
han guidade sedan runt på den vackra
hembygdsgården. Där fanns även en Mvh Yvonne
intressant samling med gamla häst-
fordon, dalmålaren Stadigs stuga med Foto: rubo

CM109- Sid 29

Corvette Sweden Flr
£a7r0rzAPiwlr.dtkkoiPro.Qraii.r'Jr7
a1
AR
di

Det small bara till. Plötsligt var foajén på måndagen och under onsdagen var evenemangskalendern.Placeringen på„

pd rerse. nvien oeumgenus mim dV rriyucei i (imning. tn imponerande pryl- oergets topp MIRSKdr val antalet spor

I några dagar hade där varit ganska och-pås-logistik var då avklarad med tanbesök av lokalbefolkningen. Jämför
ödsligt, med mest bara sommarmö- tusentals papper och prylar nerstoppa- med Borgholm där vi är mitt i byn. Men
tesarbetare ilande fram och tillbaka, de i hundratals plastpåsar som samlats visst fanns det mål- och kvalitetsmed-
men nu kryllade det av glada männis- i nummerordning i lådor som ställts i vetna som strävat hela backen upp. Jag
kor med resväskor i hand och Som- stora hyllor på hjul, klara att rullas ut till strök runt på parkeringen då och då och
marmöte i blick. foajén när anstormningen kom under såg tydligen ut som om jag hörde till
torsdagen. personalen. Alltså blev jag en frågelåda
Det var alltså torsdag eftermiddag och samtalspartner.
14 juni och över trehundra personer i Bahco, vår nya sponsor, bidrog med
uppåt tvåhundra Corvette hade mullrat ryggsäckar och skiftnycklar. Som också Man ville veta allt möjligt om klub-
genom Skövde och uppför backen till skulle logistikas på plats, för i påsarna ben och våra bilar. Och så berättade
Billingehus. Man installerade sig, pack- rymdes de inte. man för mig. Om vad man tyckte om
ade upp och snart hade man hittat till Corvette och man jämförde med sådant
baren för välkomstdrinken och mingel. Ypperligt samarbete som Mustang, Camaro, Porsche. Jag fick
Så var det igång, sommarmötet. Sommarmötesarbetarna uttryckte sin veta vad man själv hade och vad man
stora uppskattning av hur väl — ypper- haft och vad man egentligen ville ha
Några hade kommit redan på ons- ligt, sa man — samarbetet med hotellet (ibland en Corvette).
dagen och med fredags- och lördagsfol- fungerade. Särskilt nämnde man konfe-
ket inräknat kunde vi summera 295 bilar renskoordinatorTeresia Hagström och Det är ofta folk har tydliga minnen
och nästan 600 personer. "food and beverage manager"Johan av sån-ska-jag-ha-en-gång-karaktär.
Winqvist. Man minns alltså att man någon gång
Alla får påsar och stans sett en Corvette och då tänkt
Förberedelserna på plats började redan Spontant att en sån ska jag ha, när jag blir stor/
På Skövdes nemsida fanns vi mea har råd/när barnen vuxit upp eller vad
nu ursäkten var att skjuta upp inköpet.

• jirt.12"(2,11 109 - Ji 1.i0

,d1s- _ iks:-C

•••••• SdhE

Ism if,"A

°5 Text: Håkap Frisendahl, Foto: paboSt rubo

Orkidéer och en icM också att tro att det finns folk som kan mötet till mässpriser! - kan man nu
Av en beundrare (av Corvette alltså) göra detta väldigt bra. uppgradera sitt verktygsbestånd.
fick jag veta att Billingen med omnejd
var mycket rikt på orkideer, tack vare Regnet kom rätt Mångårige medlemmen Bertil
kalkgrunden. Han menade att man var Vädergudarna var definitivt på klub- Engman representerade och presente-
sverigetvåa, efter Öland. Funderingar så bens sida. Prognoserna dagar i förväg rade företaget, "Alla i Sverige har redan
här efteråt: Hur är reglerna i en orkide- talade envist om åska, storm och drivis, verktyg från Bahco och vi vill att ni ska
tävling och sa han t.o.m. att man var speciellt för den så viktiga lördagen, ha fler."Vi fick veta att man tillverkade
sverigeetta? men av detta blev inget, det var sol en kolossal massa bågfilblad i Lidkö-
mest hela tiden. Det hotande regnet ping och så fick vi förklaringen till den
En ide till ett annat år och som- behagade försena sin ankomst ända märkliga företagslogotypen "fisken och
marmöte kan vara att vi sätter upp till lördagskvällen och lät därmed rally kroken". Den är ju inte självklar på en
informationstavlor om klubben och om och omröstning avlöpa under värdiga såg- och skiftnyckelveteran.
Corvette. Det finns mycket att berätta former.
- vilka vi är, varför vi är där, om C-ge- Det var så att man på 1870-talet hade
nerationerna, viktigt och oviktigt om Det började med metkrokar fått fram en stålkvalitet som var perfekt
Corvette och om klubben, sponsorer Bahco är vår nya stora sponsor. De för metkrokar ("hårda men sega", typ)
etc - och det är tydligt att det finns en inledde samarbetet med att ge oss och när man ett decennium senare
efterfrågan. presenter, varje anmäld bil fick en insåg att det som var bra för en metkrok
bamseskiftnyckel och en ryggsäck. En också var bra för ett sågblad, insåg man
Vad jag sett av klubben får mig sympatisk start. att metkroken var en bra symbol också
på sågbladen. Och på den vägen är
BENSIN 4:9u41 Dessutom har Bahco hjälpt oss det. Man säger att varumärket är bland
att bredda prylshopens sortiment.Till världens äldsta, det registrerades redan
mycket fördelaktiga priser - under 1879.J

•\

4

L11109 - Jid 31

Butiken och elektroniken i telefon med kortläsarsupporten men Corvette i direktsändning
Prylshopen upptog en smärre balsal Lokala media var bättre på hugget än
på hotellet och intresset var, som alltid, fick ge upp. vad jag upplevt vid mina tidigare som-
stort. Man kunde tro att många kommit marmöten (med nollintresset i Ronneby
till mötet utan kläder - nåja, nästan - Det blev i stället köp som i gamla som bottennotering). Ett lämmeltåg av
för att i stället ekipera sig på plats. Vilket snygga bilar som mullrar som stridsvag-
är en sympatisk tanke, man får då kläder tider, med uppskrivning i bok. Jag miss- nar (nåja) väcker naturligtvis nyhetsin-
med den rätta tidsstämpeln. Och även stinkten i pansarstaden Skövde så TV4
en hel del kläder med äldre tidsstämp- tänkte på plats att det skulle uppfattas Skaraborg bjöd in till lokalredaktionen.
lar, restlager från tidigare sommarmö-
ten såldes till skamligt låga priser. som krångligt och därför spontanköps- Ordförande Wiklander intervjuades
och det gjordes en låtsasavfärd med
Bland nyheterna för året ska två dämpande men där hade jag nog fel: reportern på passagerarplats i Lars Gjöl-
nämnas, floppen kortläsaren och flip- bergs pärla, allt i direktsändning i TV4
pen Bahco. Ett sjuttiotal köpglada gjorde tidsresan. Nyhetsmorgon. Avfärden föregicks av
reporterns inte helt klockrena kommen-
Kortläsaren var av modernaste Jag kan intyga att rutinen fungerade tar "Nu ska vi ut och köra Porsche". Suck.
snitt och skulle klara den nya sortens
kort med chip. Det började bra med utmärkt. Och i mitten av september, sa Jag hade en undanskymd biroll
att leverantören hade missat att skicka (bilroll?) som simulerande förare i en
nätaggregatet och då kraven var litet kassören, hade alla utom en betalat sin parkerad Corvette. Simulerade att det
speciella fanns inget att köpa på orten. satt en förare i den parkerade bilen,
Det blev express-över-natten-frakt. Men räkning. alltså. Skådespelarinsatsen, ehuru he-
det var förgäves. Den glädje som nätag- roisk, har fått varken MGM eller GM att
gregatets ankomst skapade, bleknade Bahco-sortimentet fungerade bättre höra av sig.
bort i takt med att kortläsaren vägrade
att fungera trots idoga ansträngningar. än kortläsaren, oelektroniskt som det är.
Stackars prylamiral Frosth satt i timmar
Det var en imponerande och förföriskt

glittrande rad av meningen-med-livet-

prylar som dukats upp. Från en lampa

för en femtiolapp till en verkstadsvagn

för sju-o-fem. Själv insåg jag plötsligt

att jag behövde en fogsvans till och en

kromglänsande sats kombinycklar. För

sågar rostar och ibland kan man behöva

fyra tolvans nycklar samtidigt och en

komplett sats med hylsor och bits är

alltid bra att ha med sig

när man går på fest.

11

st

Vad är det för

N- KolvringsuP4
srnOrporbo

#abottång

0 - Rundmätstkl.f.
spåvisp för
spärrings..9

P Kokringsspå
Miöldoseran,
svet.hylsre

'år/ n`tf Flämslätt

.........••••••••••••1.11~1•••••••••••...,

CM 109- Sid32

K

.'

FredagenHru ca 40 personer, på ett tåg och kördes nummer femton miljoner åt Volvo.
Fredagen ägnades traditionsenligt åt runt i fabriken längs snitslad bana med Man gör också motorer åt Volvo
utflykter och aktiviteter. En karavan hörlurar på huvudet, så att vi hörde
drog iväg mot Kållandsö vid Vänern guiden. Och det var väl inte ett optimalt Lastvagnar, samägda som man är av
med mål i fiskeläget Spiken. En mycket sätt att ta hand om just oss. Volvo Cars och Volvo AB.
mindre karavan drog iväg för att rida,
ett privat initiativ av Yvonne Edberg. Kanske skulle fabriken ha funde- Ett lyckat rally
rat över vilka vi var och inte bara kört Det ska sägas med en gång: Rallyt
Det erbjöds också förgasaranalys. programmet enligt formulär 1A. Nu blev var mycket lyckat! Rallyansvarige Jan
Tyckte jag att det stod på anslagstavlan det mest "till vänster gör vi...", "till höger Strandberg menade själv blygsamt att
i foajén men förväntan är felläsning- görs det..:' och här och var ryckiga ro- "det var det bästa rallyt någonsin". Vare
arnas moder — det stod färganalys! botar i burar. Inte mycket man hann se, därmed hur som helst, i utmärkt väder
Som måste ha kombinerats med något med andra ord. gick det genom ett naturskönt landskap
annat för det stod också något om att få väster om Skövde mellan Hornborga-
mindre bakdel och större framdel ('bak' Språkbruket var "bensinfyror", sjön i söder och Timmersdala i norr.
resp 'byst' förstod jag). Eller åtminstone "dieselfemmor" etc, och vår ciceron var Heder åt rallyarbetarna som sett till att
skapa ett sådant synintryck. som noga med att säga att en viss motor var allt fungerade välsmort och som dess-
helst med det, ett antal damer och en en fordmotor. Och varför inte, många utom hade tur med vädret. Mitt enda
herre deltog. Var han med för att veri- motorer hamnar i Ford-modeller. Och klagomålet gäller, som vanligt, funktio-
fiera synintrycken? många blir det på ett år, bara på "ford- närernas omutbarhet.
banan" gjordes det 4000 per vecka.
Femton miljoner åt Volvo Längs vägen var det åtta stopp där
Volvo Skövdeverken var ett utflykts- I år har man firat att det var hundra deltagarna trakasserades med olika
mål och om det evenemanget kan jag år sedan man tillverkade den första uppgifter. Som vanligt spände dessa
berätta. Har alltid gillat att gå runt i motorn, marinmotorn Penta. Och det över ett brett område och inkluderade
fabriker, oavsett vad som tillverkats, så är åttio år sedan man gjorde första även fysiska moment. En mutter skulle
detta verkade lovande.Väl där sattes vi, PV-motorn, dvs. en motor åt en Volvo skruvas av och sedan snabbt på igen
personbil. Och på den vägen är det, da- efter att bilen körts fram en bit (ganska
gen innan vi var där gjorde man motor

-ox

4

x

CM109- Sid33

palätt, trots vänster hand) och i Eggby Det hängde på posenten En reflektion till.Väldigt ofta, mest
skulle man spela sten-sax-påse med Rallyt föregicks av frivilliga promille- ute på landsbygden, hängde skyltar i
funktionären (mycket lätt, men inte att tester. Inte så att det stod några bistra metall ute vid vägen med husets eller
vinna). kontrollanter och blängde uppford- gårdens namn. Såg trevligt ut. Anar
rande på de som ville iväg utan det var ett framgångsrikt säljarbete av någon
Vid Hornborgasjön var det bra att laglydiga medborgare som visste med eftersom nästan alla skyltar var i samma
veta hur göken ser ut och i Lerdala, på sig att det blivit sent i baren kvällen utförande. Men hur fick man köparna
stiftsgården Flämslätt, också platsen för innan och därför såg till att testa sig att faktiskt få skylten på plats? Ingick
rallypausen, blev det poäng om man med hjälp av klubbens egen spritånge- kanske montering? Jaja, jag vet, detta
kände igen en kolvringsspårrengörare. detektor. Ett initiativ som hade det goda har inget med Corvette att göra.
I Axvall frågades efter fru Arn och i med sig att författaren, på grund av 0.08
Stöpen kunde man stupa på Corvette- promille, hamnade bakom ratten i en Elvis lever
emblem. svart skönhet. Det gamla ryktet om att Elvis inte är
riktigt död fick ny näring på Billingehus.
Rallyvinnare blev paret Mats Qvarn- Reflektioner För där dök han upp på scenen under
ström och Astrid Jansson som vann på En reflektion. Undrar om inte det vackra SonnmarmötessuOn på lördagskvällen
bättre kola-koll före Chris och Maarit landskapet motsvarade flera promille, och då kan man inte vara riktigt död,
Lindgren och med Thomas Rydell och körsäkerhetsmässigt. Det var ofta som det förstår var och en. Publiken gillade
Hans-Åke Johansson på tredje plats. blicken gav sig av långt från vägbanan ljudligt vad den såg och hörde och ville
Kola-koll? Jo, utslagsfrågan gällde antal för mer än ett ögonblick, något som inte låta honom sluta. Det krävdes till
Dumle i burk (102) och då vann 103 nog gjorde föraren, trots spik nykter, till slut en bamsig roddare för att få Elvis,
över 98 och 113. en latent trafikfara. Men allt gick bra. förklädd till Henrik Åberg, av scenen
och genom folkhavet.

a',

r


CM109- Sid34

t

Den där historien - skrönan - om Pumpen funkade rätt bra om man Än en gång ser jag att man lyckas
att Elvis en gång ställde upp i en Elvis- bara knackade på den (!) men den sit- reparera på plats utan större tidsspillan.
look-alike-tävling och kom trea kändes ter i tanken så det blir ju lite obekväm Det verkar ske något med folk och delar
aktuell. Fast den här kvällen skulle han körställning. Det gällde alltså att få fram på sommarmöten, de bara finns, och
åtminstone ha kunnat bli tvåa. en ny. Ett anslag i foajén gav resultat: är rätt och det genast. Senast jag själv
någon hade en pump i reserv -jag behövde en verkstad fick jag vänta i tre
Få problem upphör aldrig att förvånas över vilka re- veckor...
En kontakt med reparationsjourerna servdelslager som rullar på vägarna vid
visade att det var väl hopskruvade bilar i sommarmöten! — men den verkade ha Oljan rann
år. De hade bara fått ett nödrop var och beckat ihop efter att ha legat oanvänd Mera snabb-på-platsen-reparation: På
det ena liknade ett falsklarm. för länge. Jakten gick vidare. söndagen flödade oljan på hotellupp-
farten, av färgen att döma automatolja.
Jonssons Bilservice i Eggby fick en Repjour Stefan (hos Gunnars Ma- Det såg inte bra ut, olja som rinner ur
påringning under rallyt, "En varnings- skiner AB) kontaktades och hade ingen bilar är alltid fel.
lampa lyser!". Man läste ut larmloggen, pump till hands men han hade namnet
den visade något om katalysatorn. Ru- på en som kanske hade det. Denne Det var Birgitta Anderssons 66:a som
tinerade Jonssons misstänkte falsklarm visade sig vara i Gällivare just då men drabbats av ett avhopp, ett slangav-
så man nöjde sig med att släcka larmet kunde hjälpa till med ett nytt namn. hopp. Nu löstes det hela enkelt, slangen
och trodde att det skulle lösa proble- Och där blev det träff- en pump fanns gick lätt att få fast igen och efter
met. Kanske det, blott ägaren vet vad att hämta i Hjo på söndagsförmidda- toppning med ny olja - som naturligtvis
som sedan hände. gen! Att sedan få den på plats var ingen fanns i bilen i reserv! - gick hemresan
match för Hans, det gjorde han så kvickt galant.
Då var nästa larm mer påtagligt. Det och lätt att han t.o.m. var med på
var Hans Danielssons 89:a som gav upp hej-då-kaffet. Under mötet hade Birgitta fått 30-
under lördagen, i kön in till uppställ- årsplakett så det var inte mer än rätt att
ningen för omröstning. Bensinpumpen ARETS slangen valde att hoppa just då och där
ville inte riktigt. FOIKEza11( och inte under körning. Då kunde vad
som helst ha hänt. Det hade varit ovär-
MT9!nSTAD digt efter 30-taggare som dessutom ägt
bilen i 31 år. Nu blev hemresan knappt
gas ra ens försenad.

1 Hej då
Drygt hälften av deltagarna - ungefär
1 «Ss den vanliga procenten - tog sig till Caf
Holmen i Mariestad för kaffe och kaka
4111- /~1. och avvinkning. Lokalen var en tidsma-
skin, den hade fått utmärkelsen Årets
owledy;thar Folkpark 1983, och verkade inte ha
ändrats så mycket sedan dess. Men var
gör det i en klubb som villigt uppskattar
äldre saker än så, och då helst i original-
skick.

CM109- Sid35

BLO lev T, ALMAR
BIL A DYR AP

BILINREDNING - CABBAR - SKINNSPECIALISTER.
SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

KLUBBMEDLEMMAR ERHÅLLER 15% RABAI I

MIQ

Till C4 finns även

sulletter med glasruta

IMENINDINIED till äldre bilar än 1994

årsmodell.

www.blomkvistsadelmakeri.com Tel: 0480-660 78

www.kalmarbrodyr.com Fax:0480-660 73

mail: kibrodyr©telia.com

adOCKL Behöver du en ny cab?

STOP Då kan du vinterförvars
bilen hos oss, så byter vi
tabben under tiden.

(Bilarna står förvarade i larmade lokaler med TV-bevakning)

CM109 - Sid36

Årsmötet2007

•ro44

Club Corvette Sweden höll sitt ordina- Holmgrens Bil hade langoppet denna Text & Foto: Håkan Frisendahl
rie årsmöte lördagen 22 september i lördag så, trots att klockan var mycket •
Jönköping. Genom vänligt tillmötes- när mötet var slut, gick det att slå till på
gående fick vi låna lokal av Holmgrens en Corvette. Det fanns ett par på lager. e
Bil AB. Nästan femtio medlemmar hade Nöjde man sig med mindre excesser än CM 109 - Sid37
hörsammat kallelsen. så var man med på årsmötessuOn på
trottoaren på kvällen. Just det, på Res-
Jan Strandberg valdes till mötesord- taurang Trottoaren inne i Jönköping.
förande och Jannes mötesrutin var till
stor hjälp när besvärliga frågor skulle En delmängd av årsmöteshandlingarna
lotsas fram till konsekventa och genom- finns i bilaga till detta nummer. Det
förbara beslut. kompletta materialet finns att ladda
ner på klubbens hemsida. Eller så begär
Mötet varade över tre timmar, ovanligt man att få pappersbunten skickad till
länge. Nu berodde inte det på en massa sig.
konflikter utan på att helt nya stadgar
var förelagda årsmötet.

De gamla stadgarna var mycket ofull- ina -lok -kar
ständiga och saknade sådant som bara
måste finnas, en brist som även tagits
upp i några motioner till mötet. Stadge-
förslaget var baserat på Riksidrottsför-
bundets stadgemall (som Skatteverket
rekommenderar) och det antogs med
några justeringar efter en detaljerad
genomgång och mycket diskussion.

En omedelbar effekt av nya stadgarna är ffi
att medlemsavgifter nu ska vara betalda
SENAST SISTA NOVEMBER. Hjälp oss att
slippa det trista jobbet med påminnel-
ser genom att betala i tid. Och så slipper
du förseningsavgiften.

Andra resultat av årsmötet !nk -
- Års- och inträdesavgiften oförändrad,
dvs. 695 resp. 600 kr. ~41.K
- Omval av de allra flesta funktionärer
och av styrelsen. 41.N
- Styrelsen får saxade val, dvs. hälften ,09
av ledamöterna väljs varje år, och för
två år.
- Racingens tillvaro som egen sektion
formaliseras.

D5, 12,u2d4' VY' ,52

i

Säsongen för njutbara åkturer med k'
våra Corvette började närma sig sitt
slut. Så som en sista stor aktivitet i •
distrikt Väst anordnades även i år en e 'S.44;2
HöstCruising. I år förlagd till de norra
delarna av distriktet och i samarbete
med våra norska vänner från Corvet-
te Club Norway. Strax innan avresan
fick klubben en inbjudan att ställa ut
på Baldersnäs på söndagen också,
kort varsel men när hjulen ändå var
på rullning, så varför inte göra två
flugor...

Höstcrusing, hur kul låter detta! Pärlan Norska polarna från Corvette Club Så rullade hela gänget med oss som
ska ju snart tvingas hamna på en vinter- Norway anslöt i tid. Efter en stunds åkte i startledet, lugnt och fint, så
förvaring i något kallt ruggigt garage. snackande med våra vänner från pass lugnt att man får med sig alla
Nåja, distrikt Väst hade givit oss, Len- grannlandet så var de dags för avfärd. 60 Corvetter vid första rödljuset, ett
nart och Siv, det eminenta uppdraget Men var höll Göteborgsgänget till?? Vi kort STOPP, och sen var vi 4 Corvetter!
att titta lite på färdvägar och arrang- fick en indikation på att de var på väg Fem minuter senare stod vi fyra bilar
emangen iTrollhättan under en del av men problem hade uppstått. Men vad parkerade bredvid en rondell, i en kurva
denna Höstcrusing nämligen Uddevalla, var problemet och skulle dom hinna i ut mot en huvudleden. På ett sådant
Trollhättan och Lysekil. tid? Strax därefter rullade första bilen in vis att den lokala polisen förmodligen
från Göteborg. Förklaringen var att de hade beslagtagit hela buntens körkort.
Gänget från Göteborg samlades tidigt hade haft ett smärre problem med en Härifrån såg vi nu hur resterade av ca 56
vid Drömmarnas Kaj och tog sig på kylarslang som brustit och kylarvattnet vettar blåste förbi på bron ovanför. Det
trevliga cruisingvägar norrut till Orust därmed avlägsnat sig. Ramlösa fick var då man insåg hur ruskigt enkelt det
i första etappen. Ute på Orust väntade agera akut som kylarvatten. är att allt kan gå åt pipan.T ex. en sådan
Tomas och Susanne Werngren hade enkel sak som att bara säga tre små ord
bjudit in klubben på kaffe och fralla Gött.. nu var alla på plats och det var vid uppropet innan avfärd, -START MOT
hemma hos sig. Så där rullade in trettio- minst sagt bråttom, Planeringen var GÖTEBORG!
talet Corvetter en tidig lördagsförmid- nämligen att vi skulle ta E6 ner till
dag till omgivningens stora glädje. Men Lerbo-motet och cruisa på slingriga Denna stora höstcrusing började ju bra.
med många grannars och bekantas vägar mot Trollhättan och destination Vi var nu tre vettar samt en som hann
hjälp fick alla såväl parkerat som kaffe SAAB museet. Innan avfärd drogs de ikapp, som hängde på i den tilltänkta
med fralla serverat i en hast. Emma, dot- nödvändigaste informationen i all hast crusingrutten och tiden drog iväg, så nu
tern i huset, passade på att visa upp sin och vi försökte få till en räkning på hur ändrades planen för en snabbare väg
lilla hobby som är att göra små minia- många som skulle ha macka till fika- mot Trollhättan, vi skulle vara där 13.00.
tyrfigurer för ett stort antal nyfikna be- stunden som planerades i anslutning Det blev väg 44 mot Trollhättan och
sökare. Från Tomas drog sedan gänget till museum besöket. Räknade snabbt därefter en kortare glidartur ner mot
sedan vidare mot de väntande på Torps till 100 mackor och sen direkt avfärd på Fallen i Trollhättan och mot SAAB muse-
parkering. det. Kort sagt kaotiskt, vi var ju ca 60 et där vi mötte upp de 56 vilsna (trodde
Corvetter. vi) Corvetter som kört fel! Man blev
Vi skulle möta upp Västgänget som, villrådig, ingen hade fattat felet och det
som sagt, startat i Göteborg och Nors- Tankarna snurrade, hur skulle vi få blev inte bättre av att alla frågade varför
karna på Torp köpcentrum vid 11.30 med hela gänget ut ur Torps lördags vi var sena och var VI tog vägen.
tiden denna soliga lördag och ta gänget rusning? Där det kryllar av köpstinna
till Trollhättan, eller hur var det nu, jo damer och gubbar som till varje pris Det var något vi insåg när vi gled in
vars, solen var framme men regnet skall först i rondellerna eller väntar på parkeringen denna dag, den har aldrig
hängde i kanten mest hela morgonen. att hela stolpen ska bli grön när det slår varit så fin som just denna dag, ett stort
Vi lyckades få några små stänk från ovan över från rött ljus. I skallen snurrade "ta underbart Corvette hav. Här på par-
på vägen till Torp men solen orkade det lugnt och invänta alla så går allt bra" keringen var det en massa snicksnack
pressa bort det fuktiga i luften och ett likt Stig-Helmers mantra "Jag kan flyga och en bra stund över för att titta på
härligt väder kröp fram på Torp. jag är inte rädd" oavbrutet, men vad bilarna och utbyta diverse åsikter, det
hjälper det?
CM 109- Sid38

J 11' 0 .7 -y

24414L no. ,

6;1
Höstcrui.sing_879 september 2007

Göteborg - Uddevalla -Trollhättan -Lysekil Baldersnäs

1rr

nr n

snackades vilt om motorer, lack och -ja (hoppades vi på). En snabb uppställning vänner på denna pir, men nu väntade
gud vet allt. Norska kompisarna var lite för de som skulle åka i samlad trupp. Vi incheckningen och en stund över för
hungriga så dom kasta sig på kaffet och blev närmare 30 bilar som fick en tur egenvård. Själva så passade vi på att av-
tilltugget före sitt besök på museet. via Vänersborg upp på småvägarna in njuta en halvtimme i Spa-avdelningen,
i Dalsland, ända upp till Färgelanda, ensamma! Var alla andra tog vägen, vet
Här i Trollhättan fanns förutom möjlig- där det blev ett litet snabbstopp för att vi inte Spat ingick ju? Men vi njöt av
heten att titta på alla bilarna och prata tanka bilen och en del fick en magtank- tystnaden och utsikten över havet.
med alla deltagare från när och fjärran ning på korvmojjen. Sen rullade hela Därefter väntade festvåningen och väl
även möjligheten att titta in på både gänget vidare via Munkedal till hotellet där så avnjöts en kanon god 3 rätters.
SAAB Bilmuseum som bjöd på koncern- i Lysekil. Och efter alla rätter och avslutande
tillhörig bilhistorik och Innovatum som kaffe väntade baren, hemfärden eller
bjöd på sådant som kan bli museiföre- Väl där så blev det ännu en parkering snarkebingen.
mål imorgon. Båda var öppna för alla in- i klubb anda, radvis. Corvettarna fick
tresserade, och intresserade var många det bra på den fina piren i Lysekil med Sedan blev det söndagen. Efter en
märkte vi på tillströmningen. sin nattliga bevakning. Vi hade knappt fantastiskt utflykt lördagen 8 september
hunnit att parkera förrän stora svarta med avslutning med en mycket god
Klockan 15.00 skulle vi åka vidare mot moln svepte fram och en underbar fin middag på Lysekils Hotell var det åter
slutdestinationen Lysekil. Solen sken dubbelregnbåge uppenbara sig med dags att aktivera sig.
fortfarande, men de svarta molnen sina färger över alla våra Corvetter med
fanns i horisonten. En del ville nu ta raka havet bakom sig. Då stod många där Söndagen 9 september var vi ett antal
spåret till Lysekil och andra följa med och bara njöt och märkte knappt att det personer som steg upp tidigt och fort-
på den tilltänkta crusing vägen och på hade börjat regna. Njutningen förhöj- satte helgens utflykt till Ingvar Olds-
denna tur skulle flera än fyra hänga med des av att man fick dela en öl med goda bergs — Baldersnäs där det för första

CM 109- Sid 39

ie
1 de 1 .
.L-»*

"K-

gången hölls utställningen "Klassiker Vi kunde presentera alla modeller utom att komma in, Innovatum som snabbt
Motordag" Cl'an. Det hade inte lyckats med utan fixade mackor, Hotell Lysekil som up-
en medlem från Norska Corvette cluben penbart trivs med oss och Baldersnäs
En blandat aktivitet - där Bosse "Bildok- som anslöt med en C2:a. för att ni tänkte på oss. Och framför allt
torn, Robert Dahlgren & Polestar alla ni både svenska och norska delta-
Racing, Krokström — Camaro Cup, Nick Hjärtligt tack till Er alla som följde med gare som kommer från när och fjärran
Borgen, Tivoli för barnen, Peoples Choi- på denna turen till Dalsland med så kort för att tträffas.
se Tävling och givetvis Ingvar Oldsberg varsel.
fanns med på programmet. Text: Lördag, Lennart & Siv Wiklund. Söndag,
Detta var en underbar helg som alla Britt Karlsson & Kaij Assarsson och lite ord
Det var en underbart solig dag och ett deltagare troligen kommer att ha svårt däremellan Michael Niklasson
stort antal bilar och motorcyklar. att glömma. Avslutningsvis vill vi bara Foto: B Åhs, Kent Olofzon, Kjell Aagaard,
Gamla, nya, sportbilar, bruksfordon -ja tacka alla som gör att vi kan få ihop ett Lennart Wiklund och Mia Ackefors och
allt. så här fullspäckat program en vanlig Britt Assarsson
helg i september. Vi tänker då på Tomas
Club Corvette Sweden var represente- & Susanne som bjöd hem oss, Saab
rade med 9 bilar. museet som gjorde det möjligt för oss

• Några av nyheterna i 2007 års program:

MOTOR-Spec./J.5/m Skottland runt 11 dgr

"MARA Vandring i Tatrabergen 9 dgr

•R mi Miinchen 7 dgr

.1: III Paris 7 dgr r
:4 /i u ohm191/3
KKee'.17 4t 1 Vandring i Norge 7 dgr

Motorrenovering Vevaxelslipning Lofoten 7 dgr
Planslipning - Topprenovering
Passionsspelen i Wintrich 6 dgr
Cylinderborrning Metallsprutning
Västerbotten 6 dgr
0511- 162 74, 162 70
Vallgatan 45, Skara Friesland 5 dagar

O Skåne med Ystad Tattoo 3 dgr 848198.8
Oslofjorden runt 3 dgr
MO•RE
Medeltid i Visby 3 dgr
CM109- Sid 40
Skördefest på Åland 3 dgr

Bohuslän, Saltön 3 dgr

Kändisresa 3 dgr

En ryslig resa 2 dgr

Astrid, Lasse & Bosse

Vietnam 13 dgr

m.fl.

Alla resor hittar du på vår hemsida!

Beställ 2007 års Resekatalog på:

~VW ramkvillabuss.se

t :Väst—5.123 rii För r e året i ra samlade vår vän ARVIKA
*dre SnowMan ihop ett gäng skidsugna SKOG
för årets skidhelg. Som förra året för-
2911.12i.; 1spri lades resan till Branäs i Värmland. Rum

e Två stugor var bokade sedan länge 0."
e och bara väntade på att få ta emot oss.
Nu tänkte jag inte orda så mycket om s
vad som gjordes, sades, ramlades eller
avhandlades utan vi låter bilderna tala
för sig själv.

Och bilderna får även fungera som
en tidig invit till 2008 års version av
SnowMan Challenge. Även detta år
kommer vi att avnjuta den i fjällen i
Branäs, torsdag till söndag 27-30 mar
Vill ni redan nu vara säkra på att få
plats så är de två stugorna redan
bokade och Björn eller Christer tar
emot såväl bokningar som frågor.
Ni når Björn och Christer enklast via
[email protected] respektive
[email protected].

Textförsök: Michael Niklasson
Foto: Christer Andersson

.10

"Out of the mist - your dreams come true-

."1

Playground for classic Corvettes

We sell classic Corvettes from 1954-1972 (C1-C3) _- dia
Allways between 6-10 cars on display.
FLORIDA CAPE CORAL •
Most cars are key-finish,ready for driving.
Tanksticker, # matching, Bill of Sale, you know! Lyxcondo 2 sov, 2 bad, tvättst, TV, stereo, CM 109- Sid 41
linne, pool, brygga, 160 golfbanor inom 1 tim.
Check out all our cars at: Fina beacher, restauranger och shopping.
Pris från $ 600/vecka. Tel: 08-25 99 88,
www.dreamfactory.dk Ralph. www.floridahem.se

Odense: +45 40451353 Landskrona:+46 418 430703ti

dm,

•o

Classic Car Week i Rättvik, vecka 31 varje år. Säg vilken klbiume teg,
motorentusiast som inte hört det uttrycket.
Det sägs att det finns en koppling mellan Rättvik som nier har dessa numera grånade män träffats regelbun-
turistort och det genuina bilintresset i bygden. En del går så det en gång i månaden för att äta ärtsoppa och titta på
långt att man kallar det Sveriges Californien. Rättvikskarlarna varandras bilbilder. Intresset för gamla bilar, motorcyklar,
vågade tidigt bryta mot jantelagen och sticka ut i flerpas- mopeder och traktorer har blivit en folkrörelse som vuxit
tellfärgade skönheter från Detroit. Droskägarna i Rättvik kontinuerligt de senaste tjugo åren. Man ska inte tolka
ville inte vara sämre och det påstås att Rättviks taxistation i den här vurmen för gamla fordon som enbart mekargläd-
början av 50-talet utsågs till den station i landet som hade je utan som en del av det utbredda historieintresset.
den absolut finaste vagnparken med bilar från Dodge, Ford, Det har blivit så att denna vecka 31 är en av de veckor
Chevrolet och Plymouth. Detta smittade i sin tur av sig på motorentusiasterna först prickar för i almanackan. Och
den s.k. bilburna ungdomen. det behövs, för är man inte ute i tid så är det svårt att
Rättviksgrabbarna hade länets skarpaste fordon. I tre decen- få tag i något boende på rimligt avstånd från Rättvik.
Här följer en aptitretare för att väcka både minnen och
intresse.

CLUB I.ORVEJ l SWEDEN

An,

Hotellivet på Lerdalshöjden med den vackra utsikten över t'N
Siljan i kontrast till campinglivet nere i Rättvik, som de
flesta ur det övriga bilfolkskollektivet tillämpar. Att bara
vara två dagar i klubbens regi gör att man missar otroligt
mycket trevligt som en hel vecka bjuder på.b rk,

kitt o foto: Janne Strandberg
Citat hämtade från CCW hemsida

CM109 - Sid 42

i Elon a® -0 f". r§ ['K,

Q .1• sk -

alt5ii . t4

,It ti
R.

r


dr

Under Classic Car Week i Rättvik är Knekta- 1,4 44,,, • .03 G-tACE
4
.4 P ill al
platsen samlingsplats och startplats för de it

flesta aktiviteterna. Här samlas man - for- 111;b5, 9

don och människor i en salig blandning. a.

Alla olika sorter är lika välkomna av både

tvåbenta och två- och fyrhjuliga.

Programmet för veckan är omväxlande,

lördagen startar med "Classic Lady", dvs

damerna vid ratten. Söndagen bjuder på

"Commercial Run"- veteranrally för kom-

mersiella fordon, bussar, lastbilar,

traktorer, packmopeder mm.

Måndagen är det "Rally Continental "- ett familjerally

för bilar från Europa, Asien och Australien äldre än 30

å r.

Tisdagens stora begivenhet är cruisingen, vem vill

missa Sveriges bästa cruising? Onsdag är det bl a 'sk-,‘"Nompe

veteranmopedrally och riktig gammaldags drive in bio.

Torsdag är ångbåtens dag. På fredagen är det "Rättvik

Hill Climb", gammelbilsåkning upp mot slalombackens "hal818 /%' ~,,ert4r9~ 311".nr ir-Skt."

topp. Till sist på lördagen är det "Classic Car Final" med i-

swap meet och finbilutställning på Rättviks travbana.

Sen finns det naturligtvis hur mycket som helst att göra Från campingen vid Siljan kan man blicka upp mot Lerdalshöj-
den och "corvettehotellets"vita fasad. Visst är vyn är lika vacker
och se på. För många är denna vecka den heligaste härifrån, som från hotellet? Det brukar kännas i benen när man
promenerar från stan upp för backen till hotellet., fast det behöver
på hela året då detta är en av de allra bästa träffarna i man väl inte om man har sin Corvette till hands....

Sverige. Det är verkligen att rekommendera att stanna

en hel vecka om det finns möjlighet till det.

CM109- Sid 43

Parts
andAccessories
foreveryCorvette,"
fromBlueName 6
to thenewCO,

www•corvettecentralvom

44

«NO

- MARETAKERSglEGEN

Phone 001-269-426-3342 FAX 269-426-4108
13550 Three Oaks Rd., Sawyer, Ml 49125, U.S.A.


ti

,!> r4 ine
• i.
,, climenemee
; .2.
v-r

in

- e- Zi

För många är cruisingen den absoluta höjdpunkten på hela t 2.„„poki
veckan. Arrangören skriver på sin hemsida:
Hela centrala Rättvik spärras av för en av landets mest välor- Ke-i<,
ganiserade crusingkvällar.
Det har skrivits åtskilliga spaltmil om cruisingar i olika media, Det finns väl bara en nackdel med en gammelcor-
men den bästa och mesta cruisingen i den högsta divisionen vette en hel vecka i Rättvik och det är bagageutrymmet.
är nog i alla fall cruisingen i Rättvik på tisdagkvällen. Men det Så det gäller att planera vilket som skall prioriteras bland
är väl kanske bäst att tillägga, att det får var och en avgöra. packningen. Är det putslådan och alla trasor och tvättme-
Vid jämförelse mellan Power Big Meet i Västerås och Classic del, kamerautrustningen eller är det frugans smink- och
Car Week i Rättvik är det svårt att avgöra vilken cruising som hårvårdsväska? Tja, det kan bli en intressant diskussion,
är den största till numerären räknat i bilar och åskådare. men ni får allt hålla den för er själva. Vi har väl inte löst
Räknar man ihopsamlade sopsäckar, krossat glas, spyor på den helt och hållet själva
backen så vinner nog ändå Västerås. På något sätt kan man På den här sidan kan ni se den mångfald av fordon och
trots allt tycka att cruisingpubliken och cruisingdeltagarna männsikor som kommer för att trivas. Detta är definitio-
sköter sig betydligt bättre här i Rättvik. Om det beror på nen på FOLKFEST
organisation, ordningsmakten eller annat vill jag emellertid
låta vara osagt. II
För de som är här för att få uppleva en folkfest med fina bilar
och trevliga människor så rekommenderas verkligen Rättvik. x01068

Kommunen är mycket tillmötesgående denna afton och til- C`4
låter att man parkerar mitt i rondellerna (!), sitter längs gator,
planteringar och torg. Och naturligtvis tillåts man natur- ir
ligtvis att sitta i rondellerna och dricka sitt medhavda och 00 •
stortrivas med gamla och nyvunna vänner - allt under det att
alla njuter av alla de fina fordonen som passerar revy.
Om man då inte har fullständiga mänskliga fri- och rättighe-
ter, när har man det då? Fast det är klart, blodtrycket hos en
semestrande lapplisa skulle nog nå dramatiska höjder.
Det är väl detta som verkligen är frihet - under ansvar.
Att åka till Rättvik ger också många andra möjligheter. Ett
besök i Leksand och kanske fastna i turistfällor som Leksands-
bröd och Clas Olsson kan ju vara ett bra tips.
Orsayran är också helt oförglömmlig.Tänk att få vandra runt
på kvällen bland alla kända och okända musiker, få sjunga
ihop med dom och skåla i ett glas öl med dom. En gammel-
bil eller vilken entusiastbil som helst, en vecka i Rättvik och
efterhand beta av det mycket trevliga utbudet av aktiviteter,
så trevligt ska livet faktiskt få vara.

CM 109- Sid45

EARL's Performance Products funktionellt
är USA's största tillverkare av och ar
racingtillbehör. ElkieSeptrtomffsoitgotr,rumocmhesdlaEnagral'sr! koppling
Vi säljer hela EARL's sortimen 0.4 PERFORMANCE PRODUCTS
av slang- och rörkopplingar kt.

Smidd eller gjuten - stål el e !likunillsite

40 FLOBY Helrenoveringar,
karosseriarbeten,
el 0515 411 51 fax 0515 411 75
lackeringar,
Låga priser för alla medlemmar i Corvettecluben maskinarbeten och
motorrenoveringar.
Vår specialitet:

Konstruktion av High Performance- och racerrotorer
samt försäljning av specialdelar till dessa.

Classic ear SVEINTJAY,S
Service ,413
C4 q /717 fil C zzzcrgonic)

M.W.VMAAMNWIW"SNW.W.5"5.% Alla slags reparationer på GM's amerikanska Bilvård
märken, även Duramax & Alisontransmissioner.
Bilsadelmakeri Cab byte/Renovering Skaffar & monterar kompressorer på Corvette C5. Bilreparationer
Underhåll & rep. av Corvette ZR1.
Hel/Del renovering AC reparationer Felsökningsinstr. till BMW, Mercedes & Audi. Delar till USA-bilar

Rekonditionering Ombyggnad www.svenjays.net 10 %rabatt till klubbmedlemmar
Rådmansgatan 35
Modifiering Reparationer
Skövde
Reservdelar till alla Lilla Solberga, Lerkan [email protected]
Tel: 0500- 41 28 79
SEE Specialitet 544 92 Hjo 070-512 66 00 ,
www.bvs.nu
VM 4_, Corvette [email protected]

,s,,,zn:0,.„ Entusiast / USA bilar

Välkommen! 1i
046-70 59 69
www.classiccarservice.se ler

Löddeköpinge

FORSBÄCKS GÖTEBORG Grilla nte,d rätta glöden!
TRÄ & SNICKERI
ALLTID/ ETT GÄN Skaraborgs
Trappor, Fönster, Dörrar, m.m. RÄSCHA= = ILAR — CHARK & FÅGEL A
Reparationer & Nytillverkning
Am-Car Trading AB Tel: 031.416100
023-690 95, 073-694 17 27
Bangärdsvägen 21.23 Fax: 031.820720
[email protected]
428 36 Kallered Mobil: 070-6556304
CM109- Sid 46
e-mail: [email protected]

Det växer i rabatten

Om du tänker beställa varor från USA eller annat land utanför EU, beakta
vad frakt, tull, moms och adminsitrativa avgifter kostar.
Flygfrakt av tunga och/eller skrymmande varor, som t ex avgassystem, fälgar o däck och motordelar kan bli dyrt.

"Rabattlistan" Rabatt % Annons i CM /Matrikel

Företag

American Racing 10% på lagerförda delar Nej /Ja
Anjawe Service På timpris Sid. 26 /Ja
Blomkvist Sadelmakeri AB 15% Sid. 36 /Ja
BVS USA-bildelar 10% Sid. 46 /Ja
Börjessons färg & tapeter 15%
Corvette Central/USA Erbjudanden i CM Nej /Ja
Corvette Sweden 10% Sid. 32 /Nej
Dalhems Biltillbehör Sid. 26 /Ja
Din Jacka,Woolrich International WI AB 10%
DWG Enviro-Technology Sweden Via Anders Frost, CCS Prylshop Nej /Ja
EAT Corvette parts 10% Sid. 25 /Nej
Eckler's Corvette Parts/USA, 10% Sid. 26 /Ja
International Sales 25% på ordinarie priser på de flesta artiklarna.
Direkt 001-321-269-9651 Viktigt: Ange kundnummer 20 907 680, Nej /Nej
Lokalt 001-321-269-9680 medlemskap i Club Corvette Sweden och Sid. 50 /Ja
Fax 001-321-383-2059 medlemsnummer. Tala med personalen
Forsbäcks Trä & Snickeri HB på international sales när du ringer. * Sid. 51 /Ja
Hansen Racing 10% på timpris Sid. 24 /Ja
Hedin Göteborg Bil AB 10%
Kalmarsund Hotel i Kalmar 10% på delar, tbh o service. "fördelaktiga bilköp" Nej /Ja
Klintberg &Way Fri garageplats för Corvetten (under vistelse) Nej /Nej
L Bergqvist Bil AB Differentierad Sid. 45 /Ja
MidAmerica Motorworks/USA Rabatt på delar Nej /Ja
MOAB-gruppen AB Hyrservice 10%, kollektivt köp Sid. 12 /Ja
Norrlands Custom 15% på teknikhyran Nej /Nej
Q-Parts 10% Sid. 28 /Ja
Quality Car Service 10% Nej /Ja
Rogers Custom 10% Nej /Ja
Scandic, www.scandic-hotels.com 10% Nej /Ja
Rabatt på hotellrum vid bokning via
Sjölands Bilservice AB Internet eller genom att ringa respektive Nej/Nej
Texas Trading AB hotell. Ange företagskod D508427296
Wynn's 10% Nej /Ja
Produkter för motor och växellådor 15 % på delar Nej /Ja
Vette collectibles.com/USA 10%, ange rabattkod WynnsCCS10 vid Nej/Nej
internetbeställning, www.wynnsbutiken.com
Vette.se 10%, ange SWEDEN vid internetbetällning Nej /Nej
Vette Småland www.vettecollectibles.com
VetteParts Sweden Fast dollarpris 11:20 kr. Bästa pris garanti. Sid. 59/Ja
5% på delar Sid. 48 /Ja
Fast dollarpris 11:45 kr 2% extra rabatt till Sid. 56 /Ja
medlemmar i CCS

* Kontaktpersoner hos Ecklers.
Vid kontakt med Ecklers får vi veta att de har en grupp på fyra personer för internationell försäljning.
Linda Calhoun, Jaime Bersok, Gerhard Bunge och Enilda Lizardo nås via [email protected]
En tidigare kontakt, Debbie Hamilton, arbetar nu med andra saker inom företaget.

Club Corvette Sweden kan inte kan ta något ansvar för rabatternas utformande då de base-
ras på respektive företags prissättning. Det är upp till varje medlem att själva värdera våra
annonsörers erbjudanden.
Tag därför kontakt med annonsören för detaljer avseende dennes rabatterbjudande, då det
ibland finns varor som är undantagna rabatten.

CM109- Sid 47

VETTE SMÅLAND

Conny & Jörgen Israelsson

Säljer, köper & byter Corvetter

I

1, ' 4 i• ,
t

'Nyach begagnade CorvettrOlar

Vi har alltid ett antal Corvetter till försäljning i olika prisnivåer, det lönar sig ofta
att kolla med oss innan du gör din satsning på den ultimata hobbybilen.
Till skillnad från andra företag här i Småland slipper du dessutom bygga ihop
dina grejor själv,även om du naturligtvis även kan välja det alternativet eftersom
vi också säljer reservdelar och tillbehör till Corvetter.

gS ce bytet Caituffiet

0481-703 05 - www.vettesmaland.com

070-635 84 72 • 070.660 89 49 • [email protected]
Vette Småland • Postbacken 7 B • 579 93 Grönskåra

CM109- Sid 48

Resultat Sommarmötet

Vi har hela listan Custom - ,g -
Prestationer belönades under som- Vinnare Maths Göransson ps
marmötet. De flesta gällde noggrann, Tvåa Conny lsraelsson
för att inte säga pedantisk, bilvård Trea Per Englund
där pallplaceringar avgjordes genom
allmän omröstning. För några få gällde 1953-1962
det mer personliga meriter, utöver puts, Vinnare Lars-Erik Gjölberg
skruv, blänk och glans, där en kommitt Tvåa Peter Hasselblad
gjorde valet. Eller så var man bra på Trea Stefan Larsson
rallyt.
1963-1967
Några siffror. Den mest överlägsna Vinnare Sebastian Frölander
segraren i bilklasserna var Paul Hag i Tvåa Bertil Engman
68-82 med fler röster än tvåan och trean Trea Håkan Ericsson
tillsammans. Hårdast var det i 91-96 där
en enda röst skilde ettan från tvåan från 1968-1982
trean. Tufft. Vinnare Paul Hag
Tvåa Kent Samuelsson
Flest röster i en klass fick Lars-Erik Trea Tommy Nilsson
Gjölberg i 53-62. Men tvåan var bara
elva röster sämre. Har vi där kanske en 1984-1990
favorit inför nästa års omröstning, när Vinnare Paul Henriksson
nu Lars-Erik blev Champion? Tvåa Jane & Roger Carlström
Trea Elizabeth & Åke Nilsson
Lars Tidblom Memorial 2007
Stanley Brink 1991-1996
Vinnare Anders Frosth
Tvåa Bo Zander
Trea Patrik Serrander

Gulddiplom 1997-2004
Lars-Olof Bergqvist Vinnare Lihna Thuresson
Tvåa Peter Schön
Årets rookie 2006 Trea Erik Vinell
Fredrik Bergman
2005-
Rallyt Vinnare Kerstin & Jan Strandberg
Vinnare Mats & Astrid Qvarnström Tvåa Johan Engström
Tvåa Christer & Marit Lindgren Trea Anders Löfgren
Trea Hans-Åke Johansson och
ZR1 & Z06
Thomas Rydell Vinnare Håkan Ander
Tvåa Åke Eriksson
Ladies choice Trea Torbjörn Eriksson
Vinnare Lars-Erik Gjölberg
Tvåa Peter Hasselblad Best in show
Trea Sören Magnusson Lars-Erik Gjölberg

g\A designar sEpu designar

wwwpufacka,
Vi förverk~~ga~ Vi förverkli

Söker Du något nytt för att

Göra intryck+Höja image + Öka fokus

på företaget, varumärket, produkten, teamet, A
kampanjen?
Vi har profilprodukterna som väcker upp-
märksamhet med inspiration hämtad från
racingsport i USA.

Hos oss finner Du det senaste inom skinn-
jackor, västar, väskor, collegejackor,
trendiga skjortor m.m.

Tag kontakt per telefon 08-759 57 80 eller via e-post: [email protected]
WOOLRICH International WI AB, Asplövsgränd 22, 165 77 HÄSSELBY

CM109- Sid 49

We ve Got Your
Corvette Coveredi

mwileeratia

2Corvelte

1963-67 Parts atidA

.62Peps • -• cedsgre/44,

1997-04 Parts andArmsodes L.
'V

t 1-800-321-4 8 ~vad 44rc*„,,,,

yr611

Call Today and

TellUs Which FREE

Corvette Parts Catalog You Need

001.321.2rtniewi wwwicklers.00111
a DUM intsalesgecklersinet

5140 8 Washington Ave_ Titusville Florida, 32780 ll_S_A.

Ad Source Code: CS06


Click to View FlipBook Version