The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by haslina.hassan, 2021-03-24 09:31:32

LAPORAN TAHUNAN 2018

LAPORAN TAHUNAN 2018

1 Tahap Penghayatan Amalan Agama Siswa Guru PPISMP Tempawan 2018 Nurul Huda Mohd Bisri
Ambilan Jun 2017 IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Jainudin Ngah, Muaaz
Lumpur Muhammad & Norlela Ali

2 Analisis Penilaian Siswa Guru PISMP Ambilan Jun 2015 Tempawan 2018 Dr. Zahiah [email protected]
Terhadap Bimbingan Pensyarah Penyelia Semasa Praktikum IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Nor Raihan Mohd Nor
Lumpur

3 Slot Pengucapan Awam Dalam Kursus Pengurusan Tempawan 2018 Dr. Zahiah [email protected]
Organisasi Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Institut IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala
Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas: Kepentingan dan Lumpur
Cadangan.

Hubungan Sikap Terhadap Efikasi Kendiri Guru Pelatih Tempawan 2018

4 Pendidikan Khas di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Mohd Zainal Abidin

Khas Lumpur

Pengaruh Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Jurnal Kurikulum Dan

5 Terhadap Efikasi Kendiri Guru Pelatih Pendidikan Khas Pengajaran 2018 Fakulti Mohd Zainal Abidin

Jurnal Kurikulum dan Pengajaran 2018 Pendidikan, Universiti Malaya

Kaedah Main Peranan Dalam Meningkatkan Keunggulan Diri Jurnal Pendidikan Serantau

6 Guru Pelatih Universiti Pendidikan Vijayaletcmy Muniyandy

Indonesia.

7 Buku Teks KSSM Pendidikan Moral Tingkatan 2 Dewan Bahasa Dan Pustaka Vijayaletcmy Muniyandy

Tahap Amalan Guru Bagi Pelaksanaan Perkembangan Jurnal Pendidikan Serantau

8 Langkah Pengajaran Kemahiran Bacaan Al-Quran Universiti Pendidikan Zaradi Sudin

Berdasarkan Persepsi Murid Indonesia

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 51

JABATAN PENGAJIAN SOSIAL

Ketua Jabatan
Wan Maznah binti Wan Harun

Pensyarah
Uthayakumaran A/L Karuppiah
Meor Aris bin Meor Hamzah
Rosly bin Mohd Sani
Fuziah binti Abd Manaf (Bersara)
Pushpavalli A/P A. Rengasamey,
Ph.D
Siti Rohani binti Abd Rahman

Pembantu Operasi
Siti Nadia binti Abdul Rahaman

25 April 2018 Aktiviti: Eksplorasi Lestari dan Alam Sekitar Hutan Simpanan FRIM,
06 Ogos 2018 Peserta: 38 orang pensyarah dan staf sokongan Kepong.
15 Ogos - 16 Sept Impak: Menanam sikap memelihara dan memulihara alam sekitar

2018 Aktiviti: Lawatan ke Perkampungan Orang Asli Perkampungan Orang Asli di
26-27 Sept 2018 Peserta: 30 orang pensyarah dan staf sokongan Pulau Carey, Banting,
Impak: Menghargai kepelbagaian hubungan etnik dari segi budaya Selangor
13 Okt 2018 dan nilai kehidupan masyarakat
Dewan Dato’ Razali Ismail,
Aktiviti: Sambutan Bulan Patriotisme 2018 IPGKIK
Peserta: Semua warga IPGKIK
Impak: Menyemai semangat patriotisme dalam kalangan para
pensyarah, para Siswa Guru dan staf sokongan.

Aktiviti: Bengkel Kesihatan Pergigian 2018 Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: 81 orang Siswa Guru PISMP Semester 3 IPGKIK
Impak: Memberi pendedahan tentang kesihatan pergigian dalam
kalangan Siswa Guru sebelum mereka ditempatkan di sekolah
rendah

Aktiviti: Hari Alam Sekitar Negara Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: Pelajar sekolah rendah, siswa guru dan pensyarah IPGKIK
Impak: Memberi pendedahan tentang kepentingan menjaga dan
menghargai alam sekitar dan amalan kitar semula.

JABATAN PENGAJIAN SOSIAL 52

1 Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad ke-20 Sasbadi Sdn.Bhd. Meor Aris bin Meor Hamzah
Rosly Mohd Sani
Cabaran Revolusi Industri 4.0 dan Siswa Guru Abad Ke-21 Buletin Penyelidikan Dr. Pushpavalli A. Rengasamey
2 Buletin Penyelidikan Bil.40/2018 Bil.40/2018 IPGKIK
Dr. Pushpavalli A.Rengasamey
Amalan Kepenggunaan Lestari Dalam Kehidupan Seharian Buletin Penyelidikan
3 Buletin Penyelidikan Bil.40/2018 Bil.40/2018 IPGKIK Siti Rohani binti Abd Rahman

4 Perak: Adat Perpatih Dalam Perwarisan Harta Buletin Penyelidikan Meor Aris bin Meor Hamzah
Bil.41/2018 IPGKIK

JABATAN PENGAJIAN SOSIAL 53

JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Ketua Jabatan
Mohd Shaferi bin Mohamed Hassim

Pensyarah
Haslina binti Hassan
Norijah binti Mohamad
Hazimah binti Haji Samin
Aliza binti Adnan
Pembantu Operasi
Sharif bin Karim (Bersara)

29-30 Jan 2018 Aktiviti: Bengkel Learning Management System (LMS) FROG VLE Makmal Komputer
03-06 Julai 2018 Peserta:25 orang pensyarah
Impak: Pensyarah lebih mudah dan pantas menyampaikan
17 Julai 2018 maklumat dan bahan melalui aplikasi LMS yang disediakan.
21 Sept 2018
25 Sept 2018 Aktiviti: Bengkel Collaborative Instructional Design System (CIDS) Makmal Harmoni, IPGKIK
Peserta: Siswa guru semester 5 dan 7.
Impak: Guru boleh mengaplikasi pembelajaran kolaboratif melalui
konsep ASIE model

Aktiviti: Kursus Aplikasi Google Makmal Harmoni, IPGKIK
Peserta: 25 orang pensyarah
Impak: Membolehkan para peserta untuk membina item soal selidik
secara dalam talian

Aktiviti: Latihan UDEL data Dewan Dato’ Razali Ismail
Peserta: 50 orang pensyarah IPGKIK
Impak: Membantu JPIPK memberi latihan hands-on kepada
Pensyarah IPGKIK Bilik Azalea, IPGKIK

Aktiviti: Bengkel TS25 Pengajaran Abad 21
Peserta: 25 orang pensyarah
Impak: Memberi sumbangan kepakaran penggunaan aplikasi TMK
kepada pensyarah semasa Bengkel TS25

JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 54

1 Higher Order Doing (HOD)/M10MP Haslina binti Hassan
Aliza binti Adnan

2 i – Animasi Sejarah (Pensyarah Pembimbing) Haslina binti Hassan

3 KIK New Horizon Modul 10 Minit Perhimpunan (M10MP) Haslina binti Hassan
Aliza binti Adnan

4 Iluminated Learning-Using Facebook in Teaching English (Pensyarah Pembimbing) Aliza binti Adnan

5 Touch Box Hazimah binti Hj Samin

1 Using Scratch Programming To Engage Primary School Pupils In Computational Haslina binti Hassan

Thinking - Tempawan 2018 Aliza binti Adnan

Penggunaan Peranti Mudah Alih (Telefon Pintar) Untuk Menguasai Kemahiran Teknik Haslina binti Hassan

2 Merakam Video Bagi Kursus EDUP3053 Teknologi Untuk Pengajaran Dan Aliza binti Adnan

Pembelajaran Mohd Shaferi bin Mohamed Hassim

JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 55

1 Persepsi Siswa Guru Terhadap kelebihan Aliza binti Adnan 14-16 Ogos 2018 ICTLD 2018 / IPGM
Pendekatan Pembelajaran Teradun Dala Haslina binti Hassan
Menguasai Topik Asas Fotografi

2 Deria Tafsir Hati Hazimah binti Hj Samin 01 Nov 2018 Wacana Ilmu / IPGKIK

Penggunaan Peranti Mudah Alih (Telefon Pintar) Program Pelengkap
Profesional Keguruan /
3 Untuk Menguasai Kemahiran Teknik Merakam Haslina binti Hassan 26 Sept 2018 UPSI
Video Bagi Kursus EDUP3053 Teknologi Untuk

Pengajaran Dan Pembelajaran

1 Using Scratch Programming To Engage Primary School Tempawan 2018 IPGKIK Haslina binti Hassan
Pupils In Computational Thinking Aliza binti Adnan
Mohd Shaferi bin Mohamed Hassim

JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 56

JABATAN PENYELIDIKAN, INOVASI
DAN PROFESIONALISME KEGURUAN

Ketua Jabatan
Syed Ismail bin Syed Mustapa, Ph.D

Pensyarah
Lee Leh Hong, Ph.D
Mohd Aminuddin bin Ab Rahaman
Ahmad Subki bin Miskon
Haji Ismail bin Haji Raduan, Ph.D
Ramesh Rao A/L Ramanaidu, Ph.D
Edaham bin Ismail
Mohd Jim bin Hamzah
Lye Guet Poh

Pembantu Operasi
Rohana binti Jalani

24-25 Jan 2018 Aktiviti: Bengkel Metodologi dan Analisis Data Penyelidikan dalam Bilik Latihan 204A, Blok
26 April 2018 Pendidikan Harmoni.
03-05 Julai 2018 Peserta: 30 orang pensyarah
25 Mei 2018 Impak: Bengkel ini diadakan untuk memberi pengenalan kepada
metodologi dan reka bentuk penyelidikan kuantitatif dan
penyelidikan kualitatif.

Aktiviti: Pembentangan Penyelidikan Tindakan dan Seminar Dewan Dato' Razali Ismail,
Penyelidikan Tindakan PISMP Semester 8 IPGKIK.
Peserta: Pelajar-pelajar Semester 8 (Ambilan Jun 2014)
Impak: Sebanyak lapan kertas penyelidikan dibentangkan secara
lisan dan 48 poster penyelidikan dipamerkan.

Aktiviti: Karnival Inovasi dan Kreativiti Pendidikan Tahun 2018 Dewan Dato’ Razali Ismail,
(KIKP2018) peringkat Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas IPGKIK
Peserta: Pensyarah dan Siswa Guru IPGKIK
Impak: Tujuan karnival adalah untuk melahirkan warga IPGKIK
yang berinovatif dan memberikan pengiktirafan kepada inovasi
yang dihasilkan.

Aktiviti: Bengkel Rintis & Penyelarasan UDEL DATA Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: Pensyarah IPGKIK
Impak: Bengkel Penyelarasan dan Rintis Udel Data telah diadakan
untuk membangunkan satu pangkalan yang merupakan pangkalan
data berpusat rekod dan maklumat pensyarah, staf dan pelajar IPG
Kampus (IPGM).

JABATAN PENYELIDIKAN, INOVASI DAN PROFESIONALISME KEGURUAN 57

25 Ogos 2018 Aktiviti: Program Kolaboratif IPG Kampus Ilmu Khas – Universitas Dewan Dato’ Razali Ismail,
19-20 Sept 2018 Pendidikan Indonesia, Bandung IPGKIK
25-27 Sept 2018 Peserta: Pensyarah dan Siswa Guru
Impak: IPG Kampus Ilmu Khas telah menerima kunjungan Prof. Dr.
1 Nov 2018 Tatat Hartati dan pembantunya Cik Yoserina Novia Vini Syafitri dari
Universitas Pendidikan Indonesia. Kunjungan beliau adalah sebagai
Profesor Pelawat di IPG Kampus Ilmu Khas sehingga 23 Sept 2018.

Aktiviti: International Conference on Elementary Education (ICEE) Hotel Harison Ultima, Bandung
2018
Peserta: Pensyarah IPGKIK
Impak: Seminar ini telah diadakan di Hotel Harison Ultima, Bandung.
Sebanyak 160 kertas ilmiah dari Malaysia dan Indonesia telah
dibentangkan.

Aktiviti: Bengkel Penganalisisan Data Kajian dalam Program Inisiatif Hotel Mahkota, Melaka
Ke 7 Transformasi IPG Tahun 2018 : Mengupayakan Penyelidikan
Dalam Kalangan Kepimpinan Akademik dan Pensyarah IPG
Peserta: Pengarah dan Pensyarah Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
Profesionalisme Keguruan
Impak: IPGKIK telah menghantar dua kajian iaitu “Kesediaan
Pemansuhan Pengasingan Kelas di sekolah-sekolah Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur” yang diketuai oleh Ybrs. Pengarah
IPGKIK dan satu lagi kajian bertajuk “Gaya Pembelajaran dan Pilihan
Input Instruksional Dalam Kalangan Siswa Guru di Institut Pendidikan
Guru” yang diketuai oleh Timbalan Pengarah IPGKIK.

Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk:
a. Menganalisis data penyelidikan di bawah tajuk “Kesediaan

Pemansuhan Pengasingan Kelas di sekolah-sekolah Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur”
b. Menulis laporan lengkap tentang kajian yang dilakukan.
c. Menambah baik dapatan kajian dan analisis.

Aktiviti: Wacana Ilmu 2018 Auditorium TESL, IPGKIK
Peserta: 150 orang peserta kepada warga
Impak: Dapat menyebarluaskan dapatan kajian
pendidik di IPGKIK

JABATAN PENYELIDIKAN, INOVASI DAN PROFESIONALISME KEGURUAN 58

1 Higher Order Doing (HOD)/M10MP Dr. Ismail bin Hj. Raduan
2 FleGo (™) Lye Guet Poh
Dr. Ramesh Rao A/L Ramanaidu

JABATAN PENYELIDIKAN, INOVASI DAN PROFESIONALISME KEGURUAN 59

JABATAN HAL
EHWAL PELAJAR

Ketua Jabatan
Abdul Hameed bin Abdul Majid. Ph.D

Pensyarah
Haji Mustapha Kamal bin Haji Ahmad
Kassim. Ph.D
Rose Maria Ira binti Ahmad Jailani
Kahar bin Zainudin

Pegawai Pengurusan
Maizatul Suraya binti Muhammad Nor
Nabilah binti Razali
Zainul Fikri bin Ramli

Staf Sokongan
Rosnea A/P Nyokiew
Salmiah binti Salleh

Pembantu Operasi
Mohd Rizal bin Kamarudin

16 Jan 2018 Aktiviti: Kursus Pengurusan Siswa Guru Untuk Mentor Blok Harmoni, IPGKIK
25 Jan 2018 Peserta: 40 peserta
23 Feb 2018 Impak: Mendedahkan pengendalian tutorial mingguan yang
24 Feb 2018 berkesan

Aktiviti: Pilihan Raya Kampus IPG Ilmu Khas Makmal Komputer, Bahasa
Peserta: 516 siswa guru Melayu, IPGKIK
Impak: Melahirkan pemimpin yang berwibawa dalam kalangan
pelajar

Aktiviti: Subuh Warrior Surau Ta’dib IPGK Ilmu Khas
Peserta: 250 siswa guru
Impak: Melahirkan Siswa Guru yang berdisiplin serta menyayangi
negara.

Aktiviti: Smart Urus Jenazah Wanita 2018 Masjid Azzubair Al-Awwam
Peserta: 14 Siswa Guru
Impak: Siswa Guru mendapat kemahiran pengurusan jenazah dan
boleh praktikkan pengetahuan

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 60

07 Mac 2018 Aktiviti: SPRM: Lawatan Pendidikan Sekretariat Pencegahan Rasuah SPRM
IPGKIK Jalan Cochrane, KL
Peserta: 20 Ahli SPRK
Impak: Merapatkan hubungan mesra dengan pegawai SPRM KL

08 Mac 2018 Aktiviti: Kaedah Pencegahan Kebakaran Dewan Dato’ Razali Ismail,
15 Mac 2018 Peserta: 292 siswa guru IPGK Ilmu Khas
Impak: Memahami prosedur pergerakan apabila kebakaran

Aktiviti: Latihan Kebakaran Kolej Kediaman IPGKIK Kolej Kediaman IPGK Ilmu Khas
Peserta: 292 siswa guru
Impak: Pendedahan kepada latihan dan keselamatan apabila
berlakunya kebakaran

16-18 Mac 2018 Aktiviti: Kursus Pengurusan Organisasi IPGKIK The Emperor Hotel, Melaka
Peserta: 40 siswa guru
Impak: Melahirkan pemimpin yang berbakat dan boleh berkomunikasi
dengan baik

26-29 Jun 2018 Aktiviti: Minggu Pendaftaran dan Pengurusan Pelajar Baharu Dewan Dato’ Razali Ismail,
(PPISMP Ambilan Jun 2018) IPGK Ilmu Khas
Peserta: 124 pelajar baharu
Impak: Membina perwatakan pelajar yang mempunyai sahsiah yang
tinggi, berketerampilan, beretika, berdisiplin, dan berpotensi untuk
menjadi guru yang berkesan.

07 Julai 2018 Aktiviti: Program Walk Stop & Talk: Six Hours Quarter Million Menara DBKL
Messages
Peserta: 30 Ahli SPRK
Impak: Mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records: Most
Number of Educational Anti Corruption Pamphlet Distributed
Simultanously 2018 dengan pencapaian sebanyak 212,919 risalah
diedarkan di 279 lokasi seluruh Malaysia dalam tempoh 6 jam.

28 Julai 2018 Aktiviti: Program Khidmat Bakti di Pusat Jagaan Mahmudah Pusat Jagaan Mahmudah,
Peserta: 40 siswa guru Semenyih, Selangor.
Impak: Siswa guru terlibat dapat menaburkan khidmat bakti serta
memperolehi kemahiran komunikasi dengan warga emas dan OKU.

Jan, Julai dan Ogos Aktiviti: Program Sarapan Pagi Percuma Gazebo Blok Sentosa, IPG
Peserta: 6 siswa guru setiap kali program Kampus Ilmu Khas
Impak: Siswa Guru Biro Kebajikan dan Sosial dapat menjalankan
tanggugjawab selaku Jawatankuasa Perwakilan Pelajar dan
menyemai semangat keinsanan serta sukarelawan.

03 Mac, 12 & 30 April Aktiviti: Sumbangan Pakaian ‘Pre-Loved’ dari Pensyarah untuk Siswi Bilik Rehat Asrama Aman
dan 06 Mei 2018 Guru Kurang Mampu.
Peserta: 4 siswa guru setiap kali program
Impak: Siswa guru membantu mengenal pasti rakan-rakan yang
kurang bernasib baik dan mengagihkan bantuan kepada yang
memerlukan, menyemaikan sikap keprihatinan serta bertimbang rasa.

17-19 April 2018 Aktiviti: Kem Generasi Tanpa HIV/AIDS - Klinik Kesihatan Cheras. Kem Lembah Nur Pangsun,
Peserta: 4 siswa guru dan seorang pensyarah pengiring Hulu Langat
Impak: Siswa guru selaku fasilitator membantu pengurusan aktiviti
dan peserta serta menajamkan kemahiran mengendalikan LDK
membantu melancarkan perjalanan program ini.

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 61

06 Ogos 2018 Aktiviti: Kejohanan Sukan Badminton Bagi Peserta Generasi Tanpa Kompleks Sukan Bandar Tun
15 & 16 Ogos 2018 HIV/AIDS (GENTHA) - Klinik Kesihatan Cheras Razak
Peserta: 4 siswa guru dan seorang pensyarah pengiring
Impak: Siswa guru yang merupakan pembimbing rakan sebaya
mendapat kemahiran pengurusan kejohanan sukan serta pada masa
yang sama mempraktikkan kemahiran kaunseling semasa
menguruskan peserta

Aktiviti: Expo On University Research Invention, Creation And Dewan Canselori Universiti
Innovation (EUREKA UM 2018) - Universiti Malaya Malaya
Peserta: 60 siswa guru
Impak: Meninjau pameran inovasi daripada Universiti Awam dalam
dan luar negara

1 Kad Nadi Siswa Nabilah binti Razali
Saharudin bin Suhadi
Dr. Mustapha Kamal bin Ahmad
Kassim
Maizatul Suraya binti Muhammad Nor

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 62

UNIT KOKURIKULUM

Ketua Unit
Mat Johan bin Mamat

Pensyarah
Teo Kian Joo
Saloma binti Abdullah
Mazana binti Che Wil
Haji Amri bin Abdul Ghaffar
Hasnah binti Abu Samah
Mohd Sohaimi bin Ramly
Hew Siew Voon
Salmiah binti Mohd Alias
Luqman Hakim bin Harun
Ahmad Taufix bin Mahat
Amir Hamzah bin Aman

Pembantu Operasi
Mohd Hamdan bin Mohsin

16–21 Jan 2018 Aktiviti: Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia Masters Axiata Arena, Bukit Jalil, Kuala
27 Jan 2018 Peserta: Jurulatih/pensyarah Lumpur
Impak: Umpire kejohanan
08 Feb 2018
Aktiviti: Kursus Pentauliahan Leftenan Muda Kadet Remaja Brindley Camp, Port Dickson,
10 Feb 2018 Sekolah (KRS) Negeri Sembilan.
Peserta: 33 Siswa Guru PISMP
22-25 Feb 2018 Impak: Melahirkan Siswa Guru yang bertauliah sebagai Leftenan
25 Feb 2018 Muda KRS.

28 Feb - 01 Mac Aktiviti: Kursus Kecederaan Dalam Sukan Dewan Dato’ Razali Ismail,
2018 Peserta: 48 orang IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala
Impak: Peserta telah mendapat ilmu dan pendedahan dalam Lumpur
program tersebut.

Aktiviti: Larian Hijau 7K Kawasan sekitar IPGKIK
Peserta: Warga IPGKIK
Impak: Siswa guru dapat mengaplikasikan kemahiran dan
pengetahuan untuk mengelolakan pertandingan larian.

Aktiviti: Technical Delegate For Asia Para Games 2018 Jakarta, Indonesia
Peserta: Jurulatih/pensyarah kokurikulum (En Teo Kian Joo)
Impak: Pegawai Teknikal kejohanan

Aktiviti: Kejohanan Catur IPTEK (TERBUKA) 2018 IPGK Pendidikan Teknik, Nilai,
Peserta: 4 orang Siswa Guru Negeri Sembilan
Impak: Telah mendapat tempat ke–9 keseluruhan pertandingan.

Aktiviti: Kejohanan Olahraga Tahunan Kali Ke – 58 Stadium Bola Sepak Kuala
Peserta: Siswa Guru PISMP Semeter 4 Lumpur, Cheras
Impak: Penganjuran dan pengelolaan Siswa Guru PISMP
Semester 4, Ambilan Jun 2016 dibimbing oleh Unit Kokurikulum UNIT KOKURIKULUM 63

28 Feb - 01 Mac 2018 Aktiviti: Pengadil Kejohanan Ragbi Majlis Sukan Sekolah Wilayah IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala
Persekutuan Kuala Lumpur (MSSWPKL) Lumpur.
Peserta: Warga IPGKIK
Impak: Syukri Supangan PISMP semester 6 telah mendapat
pengalaman menjadi pengadil ragbi.

01 Mac 2018 Aktiviti: Kejohanan Olahraga Tahunan (KOT) IPGKIK Kali Ke-58 Stadium Bola Sepak Kuala
Tahun 2018 Lumpur, Cheras
Peserta: Warga IPGKIK
Impak: Kejohanan Olahraga Tahunan telah berlangsung dengan
jayanya yang dikelolakan oleh Siswa Guru PISMP semester 4
Ambilan Jun 2016.

02-04 Mac 2018 Aktiviti: Kejohanan Sukan Kakitangan (KESUKAN) IPGM 2018 IPG Kampus Sultan Mizan
Peserta: Penyertaan: 53 pensyarah dan staf sokongan Besut, Terengganu
Impak: Memenangi tempat Ketiga acara Bowling Wanita dan Sepak
Takraw. Tempat Keempat acara Petanque dan Tenis

03 Mac 2018 Aktiviti: Sambutan Hari Peringatan Sedunia Pandu Puteri 2018 Majlis Perbandaran Taiping
Peserta: Penyertaan 2 pensyarah dan 2 Siswa Guru
Impak: Pendedahan pandu puteri Kadet terhadap acara persatuan
peringkat kebangsaan dan antarabangsa

10 Mac 2018 Aktiviti: Program Kepimpinan Kokurikulum SMK Bandar Baru Batang SMK Bandar Baru Batang Kali,
Kali Hulu Selangor
Peserta: En Amir Hamzah Aman
Impak: Penceramah

11-13 Mac 2018 Aktiviti: Kursus Kompetensi Pemimpin Baru dan Pra Waran Untuk IPG Kampus Teknik
Pensyarah/Pemimpin Persatuan Pandu Puteri IPGM
Peserta: 3 pensyarah (Pn Saloma Abdullah, Pn Siti Salmiah Mohd
Alias dan Pn Hew Siew Voon)
Impak: Memperkaya ilmu pandu puteri

11 Mac 2018 Aktiviti: Pegawai teknikal Kejohanan Balapan dan Padang kali ke-42 Sekolah Kebangsaan Sungai
SK Sungai Besi Besi
Peserta: 6 orang Siswa Guru IPG Kampus Ilmu Khas
Impak: 6 orang Siswa Guru IPG Kampus Ilmu Khas telah menimba
pengalaman sebagai pegawai teknikal.

14-18 Mac 2018 Aktiviti: Kejohanan Badminton Yonex All England Open 2018 Birmingham, England.
18 Mac 2018 Peserta: Seorang Pensyarah Unit Kokurikulum - Teo Kian Joo
Impak: Pegawai Teknikal Antarabangsa

Aktiviti: Pegawai teknikal Kejohanan Olahraga Help College Stadium Uniten Bangi, Selangor
University
Peserta: 6 Siswa Guru dan 2 Pensyarah IPG Kampus Ilmu Khas
Impak: Seramai 6 Siswa Guru dan 2 Pensyarah IPG Kampus Ilmu
Khas telah menimba pengalaman dalam temasya tersebut sebagai
pegawai teknikal.

18 Mac 2018 Aktiviti: Kejohanan Olahraga ALL COMERS FTKLAA MSN/MILO MSN Trek Bukit Jalil, Kuala
2018 Lumpur
Peserta: 4 atlet Siswa Guru IPGKIK
Impak: Khairul Hafiz telah memenangi pingat emas dalam kejohanan
ini.

UNIT KOKURIKULUM 64

18 Mac 2018 Aktiviti: UNISEL Open Women Touch Rugby 2018 UNISEL
22-25 Mac 2018 Peserta: Pasukan Phoenix IPG Kampus Ilmu Khas
26-27 Mac 2018 Impak: Pasukan Phoenix IPGKIK telah menjadi Johan dalam
03-08 April 2018 perlawanan ini.

07 April 2018 Aktiviti: Pegawai teknikal Kejohanan Sirkit 1 Para Badminton Kompleks Kecemerlangan
07 April 2018 Kebangsaan MSN/MILO, 2018 Sukan Paralimpik Kg Pandan,
07 April 2018 Peserta: 6 Siswa Guru IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur
Impak: Seramai 6 Siswa Guru IPG Kampus Ilmu Khas telah menjadi
08 April 2018 pegawai teknikal.
12 April 2018
14-15 April 2018 Aktiviti: Pegawai Teknikal Kejohanan Olahraga Piala Ketua Polis Kompleks Sukan Universiti
16-19 April 2018 Kuala Lumpur Malaya
Peserta: Siswa Guru dan Pensyarah IPGKIK
Impak: Seramai 6 Siswa Guru dan 2 orang Pensyarah IPG Kampus
Ilmu Khas telah menjadi pegawai teknikal kejohanan ini.

Aktiviti: Georgetown Heritage City Girl Guide International Camp Taman Majlis Bandaraya Pulau
2018 Pinang
Peserta: Penyertaan 2 Pensyarah IPGKIK
Impak: Pendedahan program peringkat antarabangsa

Aktiviti: Sarawak Academy International Messenger Of Peace Marine Transport Training
Gathering Institute, Miri, Sarawak.
Peserta: Encik Amir Hamzah Aman
Impak: Penceramah/Fasilitator Peringkat Antarabangsa

Aktiviti: Peperiksaan Kesatuan Olahraga Malaysia (KOM) Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: 61 Siswa Guru IPG Kampus Ilmu Khas IPGK Ilmu Khas, Kuala Lumpur.
Impak: 29 orang telah lulus dengan jayanya.

Aktiviti: Sarawak Academy International Messenger of Peace Marine Transport Training
Gathering Institute
Peserta: Encik Amir Hamzah bin Aman
Impak: Encik Amir Hamzah bin Aman, sebagai penceramah dan juga
fasilitator yang disertai oleh beberapa anggota pengakap daripada
negara-negara yang mempunyai ahli pertubuhan tersebut.

Aktiviti: Standard Chartered Kuala Lumpur International Marathon Kuala Lumpur
2018
Peserta: 2 pensyarah / 6 Siswa Guru
Impak: Teknikal Peringkat Antarabangsa Pasukan Medic/First Aid
Peringkat Antarabangsa

Aktiviti: Kejohanan Balapan dan Padang Kali ke-47 IPGK Perempuan IPG Kampus Perempuan
Melayu. Melayu Melaka
Peserta: Siswa IPGKIK
Impak: Memenangi tempat ketiga acara 4 x 100M Perempuan.

Aktiviti: Kejohanan Ragbi 10S IPGK Raja Melewar IPG Kampus IPG Kampus Raja
Peserta: Pasukan Lycan IPGKIK Melewar
Impak: Pasukan Lycan IPG Kampus Ilmu Khas telah berjaya hingga
keperingkat separuh akhir dalam perlawanan ini.

Aktiviti: Kursus Pentauliahan Pengurusan Tali Tinggi Tahap 2 IPG Kampus Tun Hussien Onn
Peserta: Encik Mat Johan
Impak: Encik Mat Johan pensyarah unit kokurikulum telah menyertai UNIT KOKURIKULUM 65
kurusus ini dan telah lulus dengan jayanya.

16-19 April 2018 Aktiviti: Perkhemahan Pandu Puteri Siswi PPPM Peringkat Hutan Rekreasi Bukit Batu
20-22 April 2018 Kebangsaan 2018 Lebah, Bukit Selandar, Melaka
20-22 April 2018 Peserta: Penyertaan Pensyarah - Puan Siti Salmiah binti Mohd Alias
Impak: Memperkaya ilmu dan mempertingkat kemahiran
22-29 April 2018 perkhemahan
23-27 April 2018
27-28 April 2018 Aktiviti: Karnival Sukan PIALA PENGARAH IPGK Perlis IPGK Perlis
27-28 April 2018 Peserta: Pasukan bola sepak dan bola jaring IPG Kampus Ilmu Khas
Impak: Pasukan bola sepak dan bola jaring IPG Kampus Ilmu Khas
02 Mei 2018 telah berjaya menjadi Johan dalam karnival ini
07-10 Mei 2018
11-13 Mei 2018 Aktiviti: The Education Colloqiuum for Research and Postgraduate Universiti Selangor (UNISEL),
07 Julai 2018 Studies UNISEL Bestari Jaya, Selangor.
Peserta: Pensyarah IPGKIK
Impak: Encik Amir Hamzah bin Aman telah membentangkan kertas
kerja bertajuk ‘Pelaksanaan Program Insan Guru Dalam Membentuk
Kemenjadian Guru di Institut Pendidikan Guru Malaysia’ pada
kolokium tersebut.

Aktiviti: Asia Badminton Championship Wuhan China Wuhan, China
Peserta: Pensyarah Unit Kokurikulum Encik Teo Kian Joo
Impak: Pegawai Teknikal/Umpire

Aktiviti: Perkhemahan Bina Insan Guru DPLI (Ambilan Jan 2017) Taman Mini Malaysia, Air Keroh
Peserta: 19 orang Siswa Guru DPLI Melaka
Impak: Seramai 19 orang Siswa Guru telah melaksanakan program
ini dengan cemerlang.

Aktiviti: Karnival Sukan Piala Pengarah IPGK Tun Hussein Onn IPGK Tun Hussein Onn
Peserta: Siswa Guru IPGKIK
Impak: Pasukan bola tampar perempuan telah berjaya menjadi Johan
serta menjadi pasukan terbaik manakala pasukan futsal telah
memenangi tempat ketiga.

Aktiviti: Kursus Koordinator Messengers Of Peace Pengakap Labuan Labuan International School
Peserta: Encik Amir Hamzah bin Aman
Impak: Penceramah/Fasilitator Bengkel/Kebangsaan

Aktiviti: Kejohanan Balapan dan Padang Kali ke-47 IPGK Raja IPGK Raja Melewar
Melewar
Peserta: Kuarter perempuan dan lelaki acara 4x100m
Impak: Pasukan pelari perempuan dan lelaki IPG Kampus Ilmu Khas
telah memenangi pingat emas dalam acara tersebut.

Aktiviti: Asia Pasific Region Workshop On Creating Impact Through YMCA Brickfields Kuala Lumpur
Brand Positioning And Advocacy
Peserta: En Amir Hamzah Aman
Impak: Penceramah/Fasilitator Bengkel/Antarabangsa

Aktiviti: Kejohanan Olahraga Kebangsaan 2018 Stadium Nasional Bukit Jalil,
Peserta: 1 Pensyarah dan 18 Siswa Guru Kuala Lumpur
Impak: Pegawai Teknikal Kejohanan Peringkat Kebangsaan

Aktiviti: Program “Walk Stop Talk: Six Hour Million Messages” DBKL, Kuala Lumour.
Malaysia Book Of Record
Peserta: 30 Siswa Guru 10 pensyarah
Impak: Kesedaran terhadap jenayah rasuah bersama SPRM

UNIT KOKURIKULUM 66

02-06 Julai 2018 Aktiviti: Kursus Bina Insan Guru Kumpulan 1, PISMP Ambilan Jun Teratak Riverview,Tanjung
09-13 Julai 2018 2016 Malim, Perak
16-25 Julai 2018 Peserta: 72 Siswa Guru PISMP Ambilan Jun 2016
21-22 Julai 2018 Impak: Membina jati diri dan insaniah sebagai seorang guru

8 Ogos 2018 Aktiviti: Kursus Bina Insan Guru Kumpulan 1, PISMP Ambilan Jun Teratak Riverview,Tanjung
10-12 Ogos 2018 2016 Malim, Perak
11-12 Ogos 2018 Peserta: 85 Siswa Guru PISMP Ambilan Jun 2016
11-22 Sept 2018 Impak: Membina jati diri dan insaniah sebagai seorang guru

15 Sept 2018 Aktiviti: Program Pelayaran Kapal Layar Diraja Tunas Samudera Lumut - Langkawi
15 Sept 2018 2018
Peserta: 2 Siswa Guru
Impak: Pengalaman dan pendedahan pelayaran

Aktiviti: Karnival Sukan Piala Pengarah IPGk Ilmu Khas 2018 IPGKIK
Peserta: Pasukan Sukan Siswa Guru IPGM
Impak: Johan untuk Ragbi 10s, Ragbi Sentuh, Bola Tampar Lelaki,
Bola Tampar Wanita, Badminton Beregu Wanita dan Badminton
Beregu Campuran. IPGKIK dinobatkan Johan Keseluruhan

Aktiviti: Kursus Mass Cooking Laman Bestari, IPGKIK.
Peserta: 81 Siswa Guru dan 23 pensyarah
Impak: Pengalaman memasak secara mass

Aktiviti: Program Lestari Penyu Pergerakan Pandu Puteri Malaysia Pusat Santuari Penyu
IPGM 2018 Ma’daerah, Kerteh, Kemaman,
Peserta: 5 Siswa Guru dan 3 pensyarah Terengganu
Impak: Menghargai dan sayangi alam sekitar

Aktiviti: Kejohanan Ragbi Piala Pengarah Kolej Vokasional Pertanian, Kolej Vokasional Pertanian,
Chenor Chenor
Peserta: Pasukan Ragbi IPGKIK
Impak: Pasukan Phoenix memenangi Johan kejohanan

Aktiviti: Sukan Malaysia (SUKMA 2018) Perak Perak Darul Riduan.
Peserta: Siswa Guru IPGKIK
Impak: Merangkul 2 emas, 1 perak dan 1 gangsa

Aktiviti: Rebels Rugby Open Day And Touch Tournament UNIRAZAK
Peserta: Pasukan ragbi IPGKIK
Impak: Pasukan Phoenix memenangi Naib Johan kejohanan

Aktiviti: Perkhemahan Unit Beruniform PISMP Semester 3 Ambilan Hutan Lipur Ulu Bendul, Kuala
Jun 2017 Pilah, N. Sembilan.
Peserta: 81 Siswa Guru
Impak: Kemahiran perkhemahan dan sijil asas unit beruniform

UNIT KOKURIKULUM 67

28 Sept 2018 Aktiviti: Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum IPGM 2018 IPGK Pendidikan Teknik
Peserta: Siswa guru IPGM
27-30 Sept 2018 Impak: Menang 12 anugerah:
27-30 Sept 2018 a. Anugerah Khas (Colours) - Ayu Malina Zainuddin
b. Anugerah Olahragawan - Mohammad Afizfirdaus Kamarazaman
02-04 Okt 2018 c. Anugerah Olahragawati - Ayu Malina bin Zainuddin
06-13 Okt 2018 d. Anugerah Bintang Harapan Lelaki - Iskandar Zulkarnain
16-18 Okt 2018
Muhamad Radzuwan
20 Okt 2018 e. Anugerah Bintang Harapan Wanita - Joanna Fernandez
20–21 Okt 2018 f. Anugerah Pasukan Lelaki Terbaik - Lycan
g. Anugerah Pasukan Terbaik Wanita - Phoenix
h. Anugerah Henry Dunant BSMM - Muhammad Nur Sufyan Shukor
i. Anugerah Kesatria KRS - Mohd Ayob Shah Sulaiman
j. Anugerah Citraseni - Sissy Iman Muhammad Kamil
k. Anugerah Pencapaian Antarabangsa Pensyarah (Sukan) – Encik

Teo Kian Joo
l. Anugerah Pencapaian Antarabangsa Pensyarah (Unit

Beruniform) - Encik Amir Hamzah Aman

Aktiviti: Karnival Gerak Kerja Kokurikulum Sukan Olahraga (KAGUM) Kompleks Sukan Tunku
2018 Najihah, USIM, Nilai, N.S
Peserta: Siswa Guru IPGM
Impak: Johan keseluruhan – 7 Emas, 2 Perak, 3 Gangsa

Aktiviti: Karnival Sukan Piala Pengarah IPGK Pulau Pinang 2018 IPGK Pulau Pinang.
Peserta: Pasukan Sukan Siswa IPGM
Impak:
Johan Keseluruhan: IPGK Ilmu Khas
Ragbi 10s: Johan – Lycan
Bola Tampar (P): Johan
Bola Jaring: Johan
Ragbi Sentuh: Naib Johan - Phoenix
Bola Keranjang: Tempat ke-3

Aktiviti: Kursus Kayak Anugerah Bintang 1 (Star 1) Untuk Pensyarah MARINA ,UPSI, Tg Malim.
IPG Dengan Kerjasama Upsi dan Persatuan Kenu Malaysia
Peserta: 2 orang pensyarah
Impak: Lulus sijil bintang STAR 1

Aktiviti: Asian Para Games Indonesia 2018 Gelora Bung Karno, Senayan
Peserta: 1 pensyarah Jakarta, Indonesia
Impak: Pegawai teknikal

Aktiviti: Karnival Permainan Antara Rumah Sukan IPGKIK
Peserta: Siswa Guru IPGKIK
Impak: Pengelolaan oleh Siswa Guru PISMP

Aktiviti: Anugerah Asia Pacific Messenger of Peace Heroes Award Manila, Filipina
2018
Peserta: Pesuruhjaya pengakap seluruh dunia
Impak: Penerima anugerah

Aktiviti: Pertandingan E-Sukan Peringkat Kebangsaan, IPGM 2018 IPGK Ilmu Khas
Peserta: Pasukan Sukan Siswa Guru IPGM - 21 pasukan / 12 IPG
Impak: Naib Johan

UNIT KOKURIKULUM 68

20-21 Okt 2018 Aktiviti: Karnival Sukan Ipoh (KASUS) 2018 IPGK Ipoh
20-21 Okt 2018 Peserta: Pasukan bola jaring dan bola sepak
Impak:
02-07 Nov 2018 Bola Jaring – Johan
03-04 Nov 2018 Bola Sepak – Naib Johan dan ke-3
09-11 Nov 2018
Aktiviti: Pesta Hoki IPGM 2018 Piala Menteri Wilayah Persekutuan IPGK Bahasa Melayu
dan Piala Pengarah IPGKBM
Peserta: Pasukan hoki lelaki dan perempuan
Impak:
Johan Hoki Wanita
Johan Hoki Lelaki
Naib Johan Hoki Lelaki

Aktiviti: Kursus Kepimpinan Manik Kayu Pengakap IPGKIK (KLM 15) Kem Temasya Rimba Templer,

Peserta: 29 orang ahli Pengakap Rawang Selangor

Aktiviti: Kursus Kepegawaian Ragbi Match Official Level 1 Peringkat IPGK Bahasa Melayu
Kebangsaan
Peserta: 30 orang Siswa Guru

Aktiviti: Persatuan Pandu Puteri IPG KPM Zon Tengah Sungai Judah Pulau Carey,
Peserta: Pensyarah dan Siswa Guru Banting Selangor
Impak: 7 peserta Siswa Guru dan seorang pemimpin IPGKIK menjadi
JK aktiviti

UNIT KOKURIKULUM 69

UNIT PRAKTIKUM

Ketua Unit
Kamaruddin bin Yahaya
Staf
Nur Diyana binti Daud
Salmiah binti Mohd Yusof
Nurul Afzan binti Hamzah

10 April 2018 Aktiviti: Kursus Bimbingan Praktikum (CIDS) 2018 Makmal Komputer
Peserta: 20 pensyarah
Impak: Pengenalan Pengunaan CIDS

02-03 Julai 2018 Aktiviti: Kursus Jurulatih Utama CIDS Makmal Komputer
Peserta: 30 Siswa guru
Impak: Usaha penyebar luas pengunaan CIDS dikalangan siswa

09-20 Julai 2018 Aktiviti: Kursus CIDS Siswa Guru Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: 277 Siswa Guru IPGKIK
Impak: Kursus menyebarluas CIDS sg yang akan praktikum

13 Julai 2018 Aktiviti: Senergi Ilmu (Transformasi Praktikum) Auditorium TESL
Peserta: Pensyarah
Impak: Maklumat awal Transfomasi Praktikum

30 Julai – 02 Ogos Aktiviti: Bengkel MyPoroms Makmal Komputer
2018 Peserta: Pensyarah
Impak: Pemantapan pengunaan MyPoroms dikalangan Pensyarah

03 Ogos 2018 Aktiviti: Sinergi Ilmu (CIDS) Dewan Dato’ Razali Ismail,

Peserta: Semua Pensyarah IPGKIK

Impak: Menyebarluas pengunaan CIDS dalam kalangan pensyarah

UNIT PRAKTIKUM 70

UNIT PRAKTIKUM 71

UNIT PSIKOLOGI
DAN KAUNSELING

Ketua Unit
S.Rajanthiran A/L A. Shanmugam
Staf
Zuraini binti Idris (Kaunselor Pentadbir)
Nornazli bin Ayop (Kaunselor Pelajar)

07-08 Feb 2018 Aktiviti: Kursus Asas Pembimbing Rakan Siswa (PRSd) Tahap 1 Bilik Orkid, IPGKIK
28 Mac 2018 Peserta: 34 orang pelajar
17 April 2018 Impak: Membina daya dorongan untuk membina budaya saling
membantu, hormat, dan kasih mesra antara rakan dan masyarakat
14-15 April 2018 IPG

Aktiviti: Program Kepimpinan Pelajar SM Desa Petaling Kuala Dewan Dato’ Razali Ismail,
Lumpur (Jula Juli Kaunseling) IPG Kampus Ilmu Khas
Peserta: 45 orang pelajar (Pengawas. PRS, Pengawas
Perpustakaan)
Impak: Untuk meningkatkan keyakinan dan jati diri dalam
pengendalian organisasi

Aktiviti: Program Mempelangikan Kaunseling (Jula Juli TABIKA, IPGKIK
Kaunseling) Anak-Anak Tabika IPGKIK 2018
Peserta: 25 orang murid / kanak-kanak TABIKA
Impak: Mengeratkan serta menjalinkan hubungan kerjasama
perkongsian kepakaran kaunselor dengan PRSd, AKRAB dan
warga organisasi umumnya.

Aktiviti: Program Mempelangikan Kaunseling (SM St John – Asas Dewan Dato’ Razali Ismail,
Pembimbing Rakan Sebaya) 2018 IPGKIK
Peserta: 35 orang pelajar tingkatan 1-4
Impak: Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri
dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap
positif.

UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING 72

10-12 Ogos 2018 Aktiviti: Program Asas Kaunseling Tahap 1 Guru Bimbingan Rendah Yayasan Takmir
01 Sept 2018 Dan Menengah (Yayasan Takmir ABIM) Bandar Baru Bangi
Peserta: 40 orang Guru Yayasan TAKMIR ABIM Malaysia Selangor
25-26 Sept 2018 Impak: Fokus kepada kemahiran asas kaunseling untuk diamalkan
08 Okt 2018 dalam membantu pelajar di sekolah.
17 Okt 2018
Aktiviti: Kursus Asas Pembimbing Rakan Siswa didik (PRSd) Tahap Bilik Orkid, IPGKIK
1 Ambilan Jun 2018
Peserta: 18 orang pelajar baharu PPISMP Sem 1
Impak: Membina daya dorongan untuk membina budaya saling
membantu, hormat, dan kasih mesra antara rakan dan masyarakat
IPG

Aktiviti: Program Team Building Atlet Tenpin Bowling Sukan Para A Famosa, Alor Gajah Melaka
Asia 2018
Peserta: 20 orang peserta paralimpik
Impak: Melaksanakan teambuilding melalui aktiviti yang dapat
memberikan fokus dan kerjasama antara ahli.

Aktiviti: Program Teambuilding SM Sains Selangor Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: 110 Pelajar Tingkatan 3 IPGKIK
Impak: Melaksanakan teambuilding kepada pelajar melalui aktiviti
yang dapat memberikan mereka kekuatan minda dan fizikal serta
mewujudkan suasana gembira setelah pelajar tamat peperiksaan
PT3.

Aktiviti: Program Teambuilding Dan Halatuju Murid Ke Sekolah SK Dusun Tua Hulu Langat
Menengah SK Dusun Tua Hulu Langat Selangor
Peserta: 90 murid tahun 6
Impak: Taklimat mengenai halatuju pembelajaran ke sekolah
menengah dan pelaksanaan teambuilding memenuhi slot selepas
tamat peperiksaan UPSR.

UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING 73

UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING 74

UNIT PERPUSTAKAAN

Ketua Unit
Nirmaladevi A/P Suppiah

Staf
Azmah Syariza binti Hassan
(Pembantu Pustakawan)
Masni binti Misnan (Pembantu
Pustakawan)
Delima binti Othman
Masni binti Md. Salleh @ Md. Yunos
Kalaicelvan A/L Alagan

Sepanjang Tahun Aktiviti: Pameran Buku Mengikut Tema Bulanan Unit Perpustakaan IPGKIK
2018 Peserta: Warga IPGKIK
Impak: Pameran buku-buku mengikut tema bulanan dapat memberi
pendedahan dan pengetahuan kepada warga. Contohnya pameran
buku sempena Hari Kebangsaan pada bulan Ogos.

20 Jan 2018 Aktiviti: Gotong-royong Perdana Unit Perpustakaan IPGKIK
Peserta: Staf perpustakaan dan Siswa Guru
Impak: Perpustakaan kelihatan lebih menarik, ceria dan selesa
dengan beberapa perubahan yang dibuat seperti taman mini,
ruangan tesis, bilik diskusi dan lain-lain. Ini dapat mewujudkan
suasana yang lebih kondusif untuk keselesaan warga.

Sepanjang Feb 2018 Aktiviti: Transformasi / Penambahbaikan Perpustakaan Unit Perpustakaan IPGKIK
Peserta: Staf perpustakaan
Impak: Pengubahsuaian dan penambahan sudut baharu seperti:
i. Bilik diskusi
ii. Ruang Pengajaran dan Pelajaran (P&P)
iii. Mini café

27 April 2018 Aktiviti: Program Jom Baca Bersama Untuk 10 Minit Auditorium TESL, IPGKIK
Peserta: 50 orang Siswa Guru dan pensyarah
Impak: Menggalakkan budaya membaca dalam kalangan Siswa
Guru dan pensyarah.

02 Mei 2018 Aktiviti: Lawatan ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur Pusat Perdagangan Dunia
Peserta: 30 pensyarah dan staf Putra (PWTC) Kuala Lumpur
Impak: Menggalakkan para pensyarah dan staf
memperkembangkan ilmu, meningkatkan pengetahuan UNIT PERPUSTAKAAN 75
profesionalisme serta memperluas pengetahuan semasa dalam
pendidikan.

03 Mei 2018 Aktiviti: Forum Amalan Terbaik Pusat Sumber Sekolah Pusat Perdagangan Dunia Putra
27 Jun 2018 Peserta: Nirmala Devi (Ketua Unit Perpustakaan), Azmah Syariza (PWTC) Kuala Lumpur
27 Julai 2018 Hassan (Pembantu Pustakawan), Masni Misnan (Pembantu
01 Ogos – 16 Sept Pustakawan) dan Nuur Najmah Munizar (Siswa praktikal UITM)
Impak: Menambah pengetahuan dan berkongsi idea mengenai
2018 pengurusan perpustakaan yang lebih efektif.

11 Okt 2018 Aktiviti: Taklimat Pelajar Baharu 2018 Dewan Dato’ Razali IPGKIK
Peserta: Seramai 120 Siswa Guru baharu Perpustakaan
17 Okt 2018 Impak: Memberi pendedahan kepada Siswa Guru baharu mengenai Galeri
Sepanjang Tahun kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh perpustakaan.

2018 Aktiviti: Bengkel Penggunaan Pangkalan Data Emerald Dewan Dato’ Razali IPGKIK
Peserta: Seramai 200 orang pensyarah dan Siswa Guru.
Impak: Memberi pendedahan tentang pangkalan data yang
disediakan oleh IPGM memlalui Portal e-Perpustakaan
IPGM http://elib.IPG.edu.my/. Ini memudahkan warga membuat
rujukan dalam usaha menyiapkan tesis dan kajian.

Aktiviti: Sambutan Bulan Kemedekaan 2018 Perpustakaan IPGKIK
a. Kuiz Kemerdekaan
b. Kenali tokoh kemerdekaan dan perjuangan
c. Coretan kemerdekaan “Sayangi Malaysia”
d. Pameran Kemerdekaan
Peserta: Semua Siswa Guru.
Impak: Para Siswa Guru dapat memperingati kembali hari bersejarah
negara dan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan. Ia dapat
mewujudkan semangat patriotisme dalam diri Siswa Guru.

Aktiviti: Penubuhan Kelab Rakan Perpustakaan Bilik Azalea IPGKIK
a. Taklimat
b. Kenali Rakan Perpustakaan
c. Kuiz
Peserta: 34 orang Siswa Guru
Impak: Pendedahan kepada Siswa Guru akan tanggungjawab Guru
Pusat Sumber di sekolah rendah yang mungkin akan dipikul oleh
sebahagian daripada mereka. Penubuhan ini juga memberi
pendedahan awal kepada Siswa Guru tatacara pengurusan
perpustakaan yang sistematik.

Aktiviti: Lawatan ke perpustakaan IPG Kampus Perempuan Melayu IPG Kampus Perempuan
Melaka Melayu Melaka
Peserta: 34 orang Siswa Guru dan 5 staf Unit Perpustakaan
Impak: Salah satu platform untuk bertukar-tukar idea dan pendapat
berkenaan dengan pengurusan perpustakaan bagi penambahbaikan
dalam pengurusan perpustakaan

Aktiviti: Pameran Buku Mengikut Tema Bulanan Unit Perpustakaan IPGKIK
Peserta: Warga IPGKIK
Impak: Pameran buku mengikut tema bulanan dapat memberi
pendedahan dan pengetahuan kepada warga. Contohnya pameran
buku sempena Hari Kebangsaan pada bulan Ogos.

UNIT PERPUSTAKAAN 76

UNIT PERPUSTAKAAN 77

UNIT LATIHAN
DALAM PERKHIDMATAN

Ketua Unit
Rosli bin Mat Rasit

Staf
Hairul Faiezi bin Lokman
(Pegawai Pengurusan)
Rosman bin Adam (Pegawai
Pengurusan)
Nur Fajrina Anom binti Amir
Hamzah

08 Feb 2018 Aktiviti: Bengkel Transformasi Sekolah Siri 1 Dewan Kuliah, IPGKIK
12-13 Feb 2018 Peserta: 50 orang guru
Impak: Kumpulan profesional DG telah dapat mengetahui TS2025
11 April 2018 melalui tiga konteks iaitu, amalan PDPC yang baik, kepakaran
12 Julai 2018 dalam pendidikan dan pewujudan persekitaran pembelajaran yang
berkesan.

Aktiviti: Bengkel Konsultasi Kampung Jeram Kedah,
Peserta: 15 orang penduduk orang asli Branang, Negeri Sembilan
Impak: Mengeratkan jaringan kerjasama dalam sub
kemasyarakatan dalam strategi lautan biru (BOS) IPGKIK bersama
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli melalui program yang dianjurkan.
Memberi pendedahan berkaitan kepentingan pendidikan dan
peranan anggota masyarakat dalam konteks pendidikan. Kursus ini
juga dapat memenuhi keperluan matrik kompetensi staf yang
terlibat.

Aktiviti: Bengkel Transformasi Sekolah Siri 2 Bilik Mesyuarat Adelia, IPGKIK
Peserta: 50 orang guru
Impak: Kumpulan profesional DG telah dapat mengetahui TS2025
melalui tiga konteks iaitu, amalan PDPC yang baik, kepakaran
dalam pendidikan dan pewujudan persekitaran pembelajaran yang
berkesan.

Aktiviti: CPD - Modul 10 Minit Perhimpunan Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: 22 orang guru IPGKIK
Impak: Menyebarluaskan pelaksanaan modul ke seluruh sekolah-
sekolah sekitar Kuala Lumpur dan Selangor

UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 78

06-07 Julai 2018 Aktiviti: CPD – Kaedah Faizi Bagi Menulis Kajian Tindakan Siri 1 Bilik 204 A, Blok Harmoni,
20 Julai 2018 Peserta: 25 orang guru IPGKIK
19 Sept 2018 Impak: 25 proposal kajian tindakan telah berjaya dihasilkan oleh guru
sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. 4 dari kajian tindakan telah
dibentangkan di peringkat Antarabangsa.

Aktiviti: Sinergi Ilmu 1 – Transformasi Praktikum Auditorium TESL IPGKIK
Peserta: 100 orang pensyarah
Impak: Pensyarah mengguna pakai model CIDS (inovasi praktikum)
dalam menyelia praktikum di sekolah.

Aktiviti: CPD – Riang Ria Sains Melalui Inkuiri Dewan Dato’ Razali Ismail,
IPGKIK

25 Sept 2018 Aktiviti: Bengkel Transformasi Sekolah Siri 3 Bilik 204 A, Blok Harmoni,
10-11 Okt 2018 Peserta: 50 orang IPGKIK
Impak: Kumpulan profesional DG telah dapat mengetahui TS2025
16 Okt 2018 melalui tiga konteks iaitu, amalan PDPC yang baik, kepakaran dalam
pendidikan dan pewujudan persekitaran pembelajaran yang berkesan.

Aktiviti: CPD – Kaedah Faizi Bagi Menulis Kajian Tindakan Siri 2 Bilik 204 A, Blok Harmoni,
Peserta: 25 peserta IPGKIK
Impak: 25 proposal kajian tindakan telah berjaya dihasilkan oleh guru
sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. 4 dari kajian tindakan telah
dibentangkan diperingkat Antarabangsa.

Aktiviti: TMK Dalam Pengurusan Bilik 204 A, Blok Harmoni,
Peserta: 25 peserta IPGKIK
Impak: Penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pengurusan
diperluaskan. ULDP sendiri telah memenangi inovasi berkenaan TMK
dalam Pengurusan di peringkat Kebangsaan melalui kajian
penyelidikan bertajuk GOSPLKPM

UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 79

1 GOSPLKPM! Pemudahcara Latihan Pembangunan Staf (LPS) Hairul Faiezi bin Lokman
2 Lima Jari - Hak Asasi Manusia Rosli bin Mat Rasit
3 LESTARIGO Rosman bin Adam
Nur Fajrina Anom binti Amir Hamzah
Hairul Faiezi bin Lokman

Hairul Faiezi bin Lokman
Rosli bin Mat Rasit
Rosman bin Adam
Nur Fajrina Anom binti Amir Hamzah

UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 80

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

Ketua Unit: Munizar bin Hj. Mohamad

Pegawai Eksekutif Kanan: Julisah binti Awang Jad

Pegawai Eksekutif: Razak bin Mohamad Atan

Penolong Akauntan: Noorazura binti Razali

Penolong Pengurus Asrama: Mohd Sith bin Aziz

Staf:

Ch'ng Ka Bee Hayati binti Abdullah

Che Wan Nor Ashahmuddin Zaidi bin Rahmat

bin Che Wan Mohamad Saliha binti Bayot

Rasedy bin Mohd Sani Melati binti Apa

Rohani binti Ya'kub Rodziah binti Abdullah

Hanita binti Ab Ghani Juliana binti Masot

Nur Huda binti Abdul Hadi Hazwan bin Mohd Sharif

Rohana binti Md Derus Mahnun binti Mahmud

Wan Nor Aziah binti Wan Nurul Ain binti Abd Raof

Hussain Nor Suhada binti Mohd Shah

Nor Aishah binti Muzeni Noriah binti Hj Saarani

Mohd Ezammuddin bin Mohd Zaikhi bin Mustifa

Mohamad Sariai Ahmad Fuad bin Zakaria

Mohd Hamizal bin Abdul Anuar bin Ahmad

Manaf Faizul bin Karim

Abu Zahrin bin Mustafa Mohd Bahazura bin Mohd

Mohd Faizal bin Abd Latiff Puze

Noraizah binti Abd Samah Sulaiman bin Suhaimi

Sharipah Hanita binti Mat Jali Muhammad Jamil bin Md

Mariana binti Mazland Saat

20 Jan 2018 Aktiviti: Gotong Royong Perdana Kawasan Zon A - Pentadbiran
29 Jun 2018 Peserta: Pegawai / Kakitangan Pentadbiran IPGKIK dan belakang Blok Pentadbiran
6 Ogos 2018 Impak: Kawasan lebih bersih dan hubungan lebih harmoni
16 Sept 2018
Aktiviti: Sambutan Aidilfitri peringkat IPG Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: Pegawai / Kakitangan Pentadbiran IPGKIK
Impak: Mengeratkan hubungan silaturahim dan meraikan Hari
Raya Aidilfitri seluruh warga termasuk siswa.

Aktiviti: Gotong Royong EKSA Pejabat Pentadbiran
Peserta: Pegawai / Kakitangan Pentadbiran
Impak: Meningkatkan keceriaan / pematuhan EKSA

Aktiviti: Sukan Ambang Kemerdekaan Padang/ Dewan Dato’ Razali
Peserta: Pegawai / Kakitangan Pentadbiran Ismail IPGKIK
Impak: Meningkatkan kecergasan / menghayati
patriotisme semangat

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN 81

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN 82

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
DAN KOMUNIKASI

Ketua Unit
Nurulhuda binti Abd Kader
Staf
Wahidan Shahir bin Wahid
Muhamad Termizi bin Salim

15-19 Jan 2018 Aktiviti: Mesyuarat Penilaian Semula Kewangan Dan Teknikal Bagi The Grand Beach Resort, Port
Tender Perkhidmatan Sewaan Perkakasan ICT Bagi Pengurusan Dickson, Negeri Sembilan
22-23 Jan 2018 Dan Pentadbiran (PdT) Di Bahagian Dan Jabatan Pendidikan
30 Jan 2018 Negeri (JPN), Kementerian Pendidikan Malaysia (Zon 1: Utara, Zon
07 Feb 2018 2: Timur, Zon 3: Tengah, Zon 4: Selatan, Zon 5: Sabah Dan Zon 6:
Sarawak)
Peserta: Pegawai Teknologi Maklumat
Impak: Memilih kontraktor berkelayakan untuk membekalkan aset
sewaan mengikut zon.

Aktiviti: Bengkel Latihan Teknikal Bagi Projek Managed Security Hotel Royale Chulan Kuala
Services (MSS) Siri 1 2018 Lumpur
Peserta: Pegawai Teknologi Maklumat
Impak: Diberi pendedahan tentang kaedah untuk melindungi
organisasi daripada ancaman siber melalui konfigurasi di Palo Alto.

Aktiviti: Nutanix Administration Training VE Hotel & Residence
Peserta: Pegawai Teknologi Maklumat
Impak: Diberi pendedahan tentang kursus pemindahan teknologi
berdasarkan pelayan Aplikasi Pembelajaran dalm Talian (OLL)
yang ditempatkan di Pusat Data Enstek, Kementerian Pendidikan
Malaysia (KPM).

Aktiviti: Kursus Kepenggunaan Emel 1GovUC Makmal Bahasa (MBMMBI)
Peserta: 15 orang pensyarah dan staf
Impak: Melatih pengguna untuk lebih berkemahiran dalam
menggunakan emel rasmi 1GovUC serta kemudahan yang lain.

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 83

02-04 Mei 2018 Aktiviti: Bengkel Pengiraan Semula Denda Kelewatan bagi Kontrak Hotel Crystal Crown, Petaling
Syarikat MSTi Corporation Sdn Bhd Jaya
Peserta: Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Impak: Menyemak semula pengiraan denda yang dikenakan kepada
Syarikat MSTi akibat perlanggaran kontrak.

18 April-04 Jun 2018 Aktiviti: Penerimaan Aset Sewaan Bagi Pengurusan Dan Pentadbiran Semua Jabatan/Unit IPG
(PdT) Kampus Ilmu Khas
Penglibatan: Warga IPGKIK yang berkaitan
Impak: Aset sewaan yang melibatkan aset seperti komputer meja,
komputer riba, projektor dan pencetak diterima dan diagihkan kepada
penerima untuk melakukan tugas seharian dengan lebih efisien.

06 Jun 2018 Aktiviti: Taklimat Keselamatan ICT Siri I: ‘Excuse Me, Your Privacy is Auditorium TESL
Showing”
Peserta: 111 orang pensyarah dan staf
Impak: Peserta didedahkan kepada risiko berkongsi maklumat di
alam maya dan kaedah menjadi mangsa ancaman Internet.

02-08 Ogos 2018 Aktiviti: Penyelenggaraan Rangkaian oleh Soul Communication Sdn Blok D (JTP)
Bhd Blok E (JPK)
Penglibatan: Warga di Blok D (JTP), Blok E (JPK) dan Blok Jabatan Blok JPJK
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Impak: Membaik pulih sambungan rangkaian di blok terlibat untuk
membolehkan warga berkenaan menggunakan sambungan Internet
untuk aktiviti seharian.

05 Sept 2018 Aktiviti: Trend Micro Security Trends Hotel Hilton Kuala Lumpur
Peserta: Pegawai Teknologi Maklumat
Impak: Menambahkan pengetahuan tentang trend keselamatan
terkini, langkah amalan terbaik dan teknologi terbaru untuk menjamin
keselamatan infrastruktur digital di organisasi.

13 Nov 2018 Aktiviti: Seminar Keselamatan ICT KPM 2018 Dewan Za’ba, Kementerian
Peserta: Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Pendidikan Malaysia
Impak: Diberi pendedahan dan tingkatkan kesedaran tentang (Pendidikan Tinggi)
keselamatan siber.

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 84

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 85

LAPORAN
TAHUNAN

PUSAT
KECEMERLANGAN
KEMAHIRAN BERFIKIR

(KBAT)

86

10 Feb 2018 Aktiviti: Aplikasi KBAT dalam PdPc di Bilik Darjah SMK Desa Petaling,
Peserta: 94 Guru Sekolah Menengah Zon Pudu Kuala Lumpur
5 April 2018 Impak: Menghubungkaitkan aspek Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
menerusi Literasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi di samping
30 Jun 2018 Teknik Penyoalan ke arah PdPc yang kritis, dinamik dan informatif.
dan Program ini juga merupakan inisiatif dalam menyebar luas
kepakaran pensyarah khususnya dalam menjalankan fungsi
22 Sept 2018 sebagai Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir, IPG Kampus
Ilmu Khas
14 Julai 2018
Aktiviti: Kem SMART Nukleus Bilik Recital IPG Kampus Ilmu
Peserta: 49 orang murid Sekolah Nukleus Khas
a. 21 orang murid SK Cochrane Perkasa &
b. 28 orang murid SK Sg. Lui
Impak: Memberi peluang kepada JU Muda KBAT untuk
mengembangkan potensi mereka menerusi penyampaian dan
pelaksanaan aktiviti Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
berasaskan aktiviti yang terancang dan berstruktur dengan
menghubung kait kemahiran proses Sains. Di samping itu,
program ini juga memberi peluang kepada murid-murid dari
Sekolah Nukleus untuk meneroka pembelajaran di luar bilik darjah
menerusi Experiential and Fun Learning Activities bagi subjek
Sains, Matematik, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Aktiviti: Bengkel Transformasi Minda Merentas Kurikulum Siri I dan SMK Taman Connaught,
Siri II untuk Subjek: Kuala Lumpur
a. Bahasa Malayu
b. Bahasa Inggeris
c. Sains
d. Matematik
Peserta: 88 Murid-murid Tingkatan 1 SMK Taman Connaught dan
20 Jurulatih Muda KBAT
Impak: Program yang dijalankan menyumbang kepada kemahiran
berfikir secara kritis dan kreatif dalam kalangan murid-murid dan
juga menjadi refleksi kepada JU Muda KBAT untuk menigkatkan
kemahiran saintifik, kritis dan kreatif serta berupaya berkomunikasi
secara efekif dengan persekitaran dan komuniti untuk kehidupan
sepanjang hayat.

Aktiviti: Program Pembudayaan KBAT dalam Kalangan Siswa Dewan Dato’ Razali Ismail IPG
Guru Sem 3 Ambilan Jun 2017 Kampus Ilmu Khas
Peserta: 77 Siswa Guru Sem 3 Ambilan Jun 2017
Impak: Program ini juga menggunakan Bahasa Inggeris sebagai
medium komunikasi dengan penerapan elemen 3E iaitu Exploring,
Expressing and Experiencing. Bengkel ini juga memperlihatkan
siswa guru secara kolaboratif menggunakan pelbagai alat pemikiran
bagi meneroka pembelajaran berasaskan masalah secara dinamik
dan responsif. Siswa guru juga telah berkongsi hasil pemikiran
kritis dan kreatif menerusi Persembahan Pergerakan Kreatif dan
menggunakan aplikasi FilmoraGo untuk menerbitkan InstaTV
mereka.

PUSAT KECEMERLANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR 87

30 Julai 2018 Aktiviti: Program Pembudayaan KBAT Komuniti Akademik di Luar PPD Kuala Langat,
3 Ogos 2018 Kampus - KBAT dalam Bahasa Melayu & KBAT dalam Bahasa Selangor
18 Ogos 2018 Inggeris
4 Okt 2018 Peserta: 120 guru-guru Sekolah Rendah dari PPD Kuala Langat
Impak: Perkongsian untuk mata pelajaran yang terlibat
menghubungkaitkan aspek Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
menerusi Literasi Maklumat dan Komunikasi di samping Teknik
Penyoalan serta Pentaksiran terhadap Standard Kandungan dan
Standard Pembelajaran disiplin masing-masing. Sesi perkongsian
memberi penekanan terhadap Pembelajaran Berasaskan Masalah
serta hubungkait dengan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ke arah
PdPc yang kritis, dinamik dan informatif.

Aktiviti: Lesson Study di Sekolah Nukleus (SK Cochrane Perkasa) SK Cochrane Perkasa, Kuala
Peserta: 4 orang guru untuk setiap subjek: Lumpur
a. Sains
b. Matematik
c. Pendidikan Muzik
d. Kokurikulum
Impak: Penerapan Program Pembudayaan KBAT dalam kalangan
guru-guru di Sekolah Nukleus dan inisiatif dalam menyebarluas
kepakaran pensyarah khususnya dalam menjalankan fungsi
sebagai Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir, IPG Kampus
Ilmu Khas

Aktiviti: Penyertaan Inovasi KBAT di Konferens Antarabangsa Hotel Berjaya, Johor Baharu
Peserta: 3 Pensyarah IPGKIK dan 400 Peserta Konferens
Impak: Mengembangkan inovasi ZEM HOTs KIT yang diekstrak
dari Kit [email protected] Kit dengan menggunakan alat-alat
pemikiran yang berkaitan dengan aktiviti kolaboratif (seperti Cafe,
Rainbow Group dan Sketch to Stretch) dan menggabungkan unsur-
unsur Seni, Pergerakan dan Muzik bagi tujuan merangsang
komunikasi lisan dan pemikiran kritis serta kreatif khususnya untuk
Siswa Guru yang bukan opsyen Bahasa Inggeris.

Aktiviti: WACANA PEMIKIR Peringkat Zon Tengah dan Zon Dewan Dato’ Razali Ismail IPG
Kampus Ilmu Khas
Selatan

Peserta: Program ini disertai oleh seramai 223 peserta yang terdiri

daripada:

a. Siswa Guru Sem 3 (Ambilan Jun 2017)
b. Para pensyarah dari IPG Kampus Ilmu Khas
c. Para pensyarah dari Zon Tengah dan Zon Selatan
d. Guru dari Sekolah Nukleus
e. Guru dari Sekolah-sekolah Zon Pudu
Impak: Program Wacana Pemikir ini menjadi landasan para pemikir
yang terdiri dalam kalangan komuniti akademik iaitu para penyarah,
guru-guru sekolah dan Siswa Guru berkongsi ilmu dan bertukar-
tukar pandangan serta pengalaman daripada pelbagai perspektif
tentang pelaksanaan KBAT dan kaedah pelaksanaan terbaik atau
best practices untuk diaplikasikan di institusi masing-masing.

PUSAT KECEMERLANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR 88

Program Berkala Aktiviti: HOTs SPOT Hadapan Perpustakaan IPG
Setiap Rabu Peserta: Kampus Ilmu Khas
(10 – 11 pagi) a. JU Muda KBAT IPG Kampus Ilmu Khas
b. Siswa Guru IPG Kampus Ilmu Khas
Impak: Aplikasi teori ke praktis dalam menjalankan perkongsian
penggunaan alat-alat pemikiran yang merangsang pemikiran kritis
dan kreatif Siswa Guru khususnya dalam pengajaran dan
pembelajaran.

Program Berkala Aktiviti: TOT KBAT dalam kalangan JU Muda KBAT Dewan Kuliah dan Bilik KBAT
Setiap Jumaat Peserta: JU Muda KBAT IPG Kampus Ilmu Khas IPG Kampus Ilmu Khas
(4.00 – 5.30 petang) Impak: Sesi perkongsian aplikasi KBAT dalam PdPc memberi
keyakinan kepada JU Muda KBAT yang baharu dan nilai tambah
kepada JU Muda KBAT yang bertindak sebagai fasilitator.
.

PUSAT KECEMERLANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR 89

PUSAT KECEMERLANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR 90

http://ipgkik.moe.edu.my

Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas - Rasmi

Galeri IPIK
galeriipik

T 603 9131 8160
F 603 9131 9393


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MODUL GEOGRAFI KELAS X SEMESTER 1
Next Book
BUKU PROGRAM LAMBAIAN KASIH PENGETUA