The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by haslina.hassan, 2021-03-24 09:31:32

LAPORAN TAHUNAN 2018

LAPORAN TAHUNAN 2018

LAPORAN

TAHUNAN

INSTITUT
PENDIDIKAN
GURU
KAMPUS
ILMU KHAS

ISI KANDUNGAN

3
4
5
6
7

9
15
21
25
27
31
35
38
41
47
52
54
57
60
63
70
72
75
78
81
83
86

PERUTUSAN PENGARAH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Buku Laporan Tahunan 2018 ini suatu dokumen bercetak yang penting sebagai gambaran kecemerlangan organisasi IPG Kampus
Ilmu Khas. Buku Laporan Tahunan ini bukan sekadar catatan setiap aktiviti yang dijalankan, bahkan suatu rujukan tentang
pencapaian cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum dan kegiatan lain yang disertai oleh Siswa Guru dan para pensyarah.
Slogan ‘3A’ iaitu akhiar, aktual, dan anjur dapat menyuntik pengalaman, pedoman, pengajaran dan panduan yang amat
bernilai kepada kita bagi menghadapi cabaran pendidikan pada masa akan datang.

Ucapan terima kasih dan tahniah saya tujukan kepada semua Siswa Guru yang peroleh juara dalam pelbagai acara
sukan. Sememangnya kerajaan berhasrat untuk menghasilkan bakal guru yang holistik, kompeten dan bersahsiah. Justeru, Pelan
Strategik Pembangunan Sukan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang sukan dan akademik perlu direncanakan.
Penggabungan potensi siswa itu dapat melahirkan pemain, jurulatih dan pengadil di peringkat kebangsaan dan antarabangsa
terutamanya bidang permainan ragbi, bola sepak, hoki dan bola jaring.

Saya juga mengucapkan tahniah kepada Urus Setia Simposium Connecting The Dot atas kerjasama dan komitmen
menguruskan Simposium Connecting The Dot bersama Utusan Melayu Berhad melibatkan aktiviti Modul 10 Minit Perhimpunan
dan Sistem Reka Bentuk Pengajaran Kolaboratif ‘ASIE’ dapat dilaksanakan dengan sempurna. Model ASIE yang direka bentuk
berdasarkan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 telah dibangunkan oleh Dr. Ismail Zain selaku Penasihat dan Tutor Utusan
Malaysia Berhad dapat membantu pensyarah memantau penyediaan dan perancangan RPH para Siswa Guru.

Kejayaan para pensyarah dan Siswa Guru ini menjadi lambang kepada tanggungjawab dan amanah yang perlu
diterjemahkan melalui komitmen sebagai pendidik. Para Siswa Guru perlu memiliki keperibadian unggul serta berupaya
mempamerkan kualiti kerja dalam menggalas tanggungjawab sebagai guru yang berkesan serta mampu menghadapi cabaran dan
tuntutan masa apabila bergelar pendidik nanti.

Saya berharap Buku Laporan Tahunan ini satu titik mula kepada usaha untuk menjadi seorang
penjawat awam yang berintegriti, dedikasi, amanah dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Tunaikan
harapan negara dan didiklah Siswa Guru agar menjadi pewaris pendidik generasi yang berbudi bahasa,
berakhlak mulia, bermoral tinggi, mempunyai daya ketahanan mental dan fizikal serta mampu bersaing di
peringkal global. Jadilah guru yang berguna dengan banyak menabur jasa dan bakti kepada masa depan
anak-anak didik dan komuniti tempat tinggal masing-masing. Semoga komitmen para pensyarah dalam
melentur, mendidik, mengajar dan mentadbir Siswa Guru akan terus dihargai dan dipandang tinggi oleh
segenap lapisan masyarakat

Akhir kata sekalung tahniah dan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa yang terlibat
dalam menerbitkan Buku Laporan Tahunan IPG Kampus Ilmu Khas bagi Tahun 2018.

Kecemerlangan, Kebitaraan Penjana Profesionalisme Keguruan

Sekian.

Dr. MOHD SUHAIMI BIN MOHAMED ALI

3

JAWATANKUASA
LAPORAN TAHUNAN

Dr Mohd Suhaimi bin Mohamed Ali
Penasihat

Dr Norherani binti Moning
Pengerusi

Besira Bibi binti Mohd Ali Mohny Devi a/p Gurdev Singh
Editor Laporan Tahunan Buletin (Versi B. Inggeris)

Vijayaletchumy a/p Muniyandi Amyzar binti Alwi Hasizan bin Dahalal Nurulhuda binti Abd Kader
Editor Laporan Tahunan Penyelaras Setiausaha Rekabentuk
& Laporan Jabatan

Zuraidah binti Yazid Norliza binti Ahmad Kamal
Editor Laporan Jabatan Editor Laporan Jabatan

4

MAKLUMAT KORPORAT

5

PERJAWATAN

6

ENROLMEN

ENROLMEN SISWA GURU INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ILMU KHAS
JUN 2018

BIL PROGRAM / SEM L P JUMLAH UNIT
PISMP SEM 7 31 91 122 9
10
1 56 100 156 6
JUN 2015 7
32 49 81 32
PISMP SEM 5 8
2 27 58 85
146 298 444 40
JUN 2016 67 57 124
PISMP SEM 3 11
3
22
JUN 2017 214 357 571
PISMP SEM 1
4

JUN 2018
Jumlah

PPISMP SEM 1
5

JUN 2018
6 PISMP SEM 8 / JAN 2014
7 PISMP SEM 8 / JUN 2014

JUMLAH KESELURUHAN

7

LAPORAN
TAHUNAN
JABATAN
DAN UNIT

8

JABATAN PENDIDIKAN KHAS

Ketua Jabatan
Alijah binti Ujang, Ph.D

Pensyarah
Shahrul Arba’iah binti Othman, Ph.D
Masitah binti Taib, Ph.D
Zainal Abidin bin Nasir
Madinah binti Mohd Yusoff, Ph.D
Zawawi bin Zahari, PhD
Hajarul Bahti binti.Zakaria, Ph.D
Datin Siti Muhibah binti Hj Nor
Mohd Yusoff bin Mohd Noor
Suzita binti A.Baki
Anita Sapura binti Shaari
Besira Bibi binti Mohd Ali
Fatimah Bivi binti Abdul Hamed
(Berpindah ke IPGKBM Julai 2018)
Norimah binti Mat Som
Mohd Sabrinordin bin Mohd Yusof

Pembantu Operasi
Masran bin Mansor

09 Jan 2018 Aktiviti: PLC: Pelaksanaan e-RPI bagi Murid Berkeperluan Khas SMK Taman Miharja,
10 Jan 2018 Peserta: 5 orang Siswa Guru PDPLI Kuala Lumpur
Impak: Sebagai persediaan mereka untuk menjalani praktikum.
20 Jan 2018
20 Jan 2018 Aktiviti: Perhimpunan Bulanan JPK 1/2018 Dewan Kuliah, IPGKIK
Peserta: Semua Siswa Guru dan pensyarah Jabatan Pendidikan
Khas
Impak: Mendapat pengalaman secara terus melihat peralatan-
peralatan yang digunakan untuk melakukan pentaksiran visual
klinikal.

Aktiviti: Pembentangan Kajian: Program Pendidikan Inklusif dan Daegu University, Seoul,
Murid Kurang Upaya Pendengaran: Kajian Kes (Kajian individu) Korea Selatan
Peserta: 1 pensyarah (Shahrul Arba’iah Othman, Ph.D)
Impak: Kajian ini memberi maklum balas tentang pelaksanaan
program inklusif dan bagaimana guru-guru dapat menambah baik
pelaksanaannya.

Aktiviti: Pembentangan Kajian: Membentuk Kemenjadian Murid Daegu University, Seoul,
Masalah Pendengaran, Peranan dan Cabaran Guru Pendidikan Korea Selatan
Khas (kajian bersama)
Peserta: 1 pensyarah (Datin Siti Muhibbah Hj Nor)
Impak: Kajian ini membincangkan peranan dan cabaran yang
dihadapi oleh Guru Pendidikan Khas untuk melahirkan
kemenjadian murid masalah pendengaran.

JABATAN PENDIDIKAN KHAS 9

20 Jan 2018 Aktiviti: Pembentangan Kajian: The Effectiveness of Health Daegu University, Seoul,
Education Learning Module Based On WebQuest Among Special Korea Selatan
Education Instructors
Peserta: 1 pensyarah (Dr Siti Alijah binti Ujang)
Impak: Membantu meningkatkan pengalaman belajar dalam kalangan
pensyarah di dalam Pendidikan Kesihatan.

06, 13, 20 & 26 Feb Aktiviti: Latihan Akademik Ke Klinik Oftalmologi, Hospital Universiti Klinik Oftamologi, HUKM
2018 Kebangsaan Malaysia
Peserta: Siswa Guru PISMP Masalah Penglihatan Semester 2 Tahun
3
Impak: Melakukan pemerhatian dan mengenal pasti peralatan yang
digunakan untuk melakukan pentaksiran visual tersebut serta fungsi-
fungsinya.

08 Feb 2018 Aktiviti: Laporan Bengkel Orientasi Dan Mobiliti Dan Braille Blok Pendidikan Khas, IPGKIK
Peserta: 20 orang doktor oftalmologi Pusat Perubatan Universiti
Kebangsaan Malaysia serta 17 orang Siswa Guru Tahun 4 PISMP
masalah pendengaran dan masalah penglihatan.
Impak: Memberi pendedahan dan latihan praktikal kepada para doktor
oftalmologi tentang konsep orientasi dan mobiliti dan Braille supaya
mereka dapat lebih memahami keperluan murid-murid kurang upaya
penglihatan.

03-04 Mac 2018 Aktiviti: Bengkel Quranis (1) Bilik Seminar Jabatan
Peserta: Ahli Kelab Sahabat Faqeh IPGKIK Pendidikan Khas, IPGKIK
Impak: Menanamkan kesedaran dalam diri ahli Sahabat Faqeh
IPGKIK tentang kepentingan pendidikan kerohanian bagi anak-anak
istimewa.

04-05 Julai 2018 Aktiviti: Inovasi Kelas Bahasa Isyarat Untuk Ibu Bapa Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: 5 Siswa Guru, Datin Siti Muhibah Hj Nor IPGKIK
Impak: Inovasi ini memberi idea kepada pihak sekolah seperti
Sekolah Pendidkan Khas (SKPK) Masalah Pendengaran atau
Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Masalah Pendengaran
untuk membuka kelas bahasa isyarat bagi membuka peluang dan
meningkatkan kemahiran bahasa isyarat dalam kalangan ibu bapa.

04-05 Julai 2018 Aktiviti:Inovasi AtoMa Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: 3 Siswa Guru, Dr Masitah Taib IPGKIK
Impak: Dapat membimbing Siswa Guru dalam pengurusan dan
persediaan pertandingan inovasi peringkat IPGKIK.

Aktiviti: Inovasi Couple Math for Decimal
Peserta: 3 Siswa Guru, Dr Masitah Taib
Impak: Dapat membimbing Siswa Guru dalam pengurusan dan
persediaan pertandingan inovasi peringkat IPGKIK.

JABATAN PENDIDIKAN KHAS 10

16-18 Julai 2018 Aktiviti: Ekspedisi Ilmu Pendidikan Khas Sekolah Menengah Sekolah Menengah Pendidikan
Pendidikan Khas Vokasional, Indahpura & Program Pendidikan Khas Khas Vokasional, Indahpura,
20-21 Julai 2018 di Singapura. (Kolaborasi Seameo Sen, Melaka) Kulai
11 Ogos 2018 Peserta: 26 Pensyarah IPGKIK & 9 Staff Seameo Sen Lighthouse School, SG
12 Ogos 2018 Impak: Berkongsi amalan pelaksanaan Pendidikan Khas Malaysia Cannosian Eduplex, SG
APSN Delta Senior School
SG Enable
Ministry of Social and Family
Development Singapore
National Institute of Education,
Nanyang Technological
University, Singapore

Aktiviti: Bengkel Quranis (2) Bilik Seminar Jabatan
Peserta: Ahli Kelab Sahabat Faqeh IPGKIK Pendidikan Khas, IPGKIK
Impak: Memberikan pendedahan lanjutan kepada ahli Sahabat Faqeh
tentang pendidikan kerohanian anak-anak istimewa dan juga
penubuhan pusat pendidikan.

Aktiviti: Program Jom Dhuha Bilik Seminar Jabatan
Peserta: Ahli Kelab Sahabat Faqeh IPGKIK Pendidikan Khas IPGKIK
Impak: Memberikan pengalaman langsung kepada ahli Sahabat
Faqeh untuk mendidik dan memberikan program kerohanian kepada
anak-anak istimewa, di samping memberikan pendedahan ilmu
keibubapaan kepada ibu bapa.

Aktiviti: Program Sukarelawan Jalinan Mawaddah Wa Rahmah Institut Latihan Islam Malaysia
Peserta: 20 orang SG IPGKIK (ILIM)
Impak: Pengalaman secara langsung kepada ahli Sahabat Faqeh
untuk melakukan terapi dalam proses mendidik rohani anak-anak
istimewa, di samping menanamkan kesedaran dalam diri ahli
Sahabat Faqeh IPGKIK tentang kepentingan pendidikan kerohanian
bagi anak-anak istimewa

JABATAN PENDIDIKAN KHAS 11

1 AtoMa Dr Masitah binti Taib
2 Couple Math for Decimal Dr Masitah binti Taib

1 Toy Car Shape Zayana Sofia binti Zakaria Norimah binti Mat Som
2 Mytajwid Khalimatun Sadiah binti Md Suni
3 AToMa Siti Nursyuhadah binti Shapei Dr. Hajjah Zahiah binti
4 Tele-speech Phone [email protected]
Ahmad Husaini bin Mohd Taijuddin Dr. Masitah binti Taib
Muhammad Luqman bin Sanikafri
Abdatil Qoyyuum binti Mohd Baharuddin Dr. Masitah binti Taib
Nur Aliya Sofhia binti Rosli
Nur Syahirah binti Abdul Majid
Nurul Asyiqin binti Ruslan
Nur Diana binti Amran

Halimatus Sa'adiah binti Abdullah
Nur Syazani Izzati binti Salimi
Nurfarahin binti Mohd Fuzi
Veenoshini A/P Nithiananthan

JABATAN PENDIDIKAN KHAS 12

5 Kelas Bahasa Isyarat Kepada Ibu Bapa Dashwini A/P Selvam Datin Siti Muhibah binti Nor
'SMART PARENTS' Natasha binti Ghazi
Nurnabila Husna binti Mohmad Asari Dr. Ramesh Rao A/L
6 Food Maze Nur Zaratul Ula binti Razuan Ramanaidu
Patricia Tan Mun Ee
7 D-SPEECH Sharmmila A/P Seriramulu Dr. Ramesh Rao A/L
Mohammad bin Abd Rahman Ramanaidu
8 Counting For The Deaf Sit Ai Chin
Chan Mang Chee Dr. Ramesh Rao A/L
9 Couple Math For Decimal Nur Atikah Syamimi binti Abdullah Zawawi Ramanaidu
Nur Amalina binti Madzlan
10 PerCIK Laili Asmah binti Mohd Yusof Dr. Masitah binti Taib
Syakirah binti Abdul Halim
11 KSG (Kit Sudut Gambaran) Nur Khadijah binti Mahdar Dr. Masitah binti Taib
Nurul Nabila binti Zulkifli
12 I-Animasi Sejarah Nur Wahidah binti Yazaid Haslina binti Jaafar
Nurul Alya binti Khairul Fauzi
13 Perkaitan Antara Piktograf Dengan Nurhafizah binti Zamri Haslina binti Hassan
Carta Palang Dalam Statistik Siti Noor Nadiawani binti Mohd Zulkifli
Izzati Syahirah binti Amrullah Lee Lay Hwa

Siti Hanis Hasineea binti Md Shamlan
Wan Atiqah binti Wan Hussin
Nur Amirah Syahirah binti Nazumuddin
Hanan Asma' binti Mustafa Kamal
Kamal Ameer Izzudin bin Kamarolzaman
Muhammad Aizat Hariz bin Ibrahim
Siti Hasibah binti Che Sarif
Farah Nur Syahirah binti Alwi
Nurul Hidayah binti Mohd Sabar
Koit Yun Hui
Ma Jia Yee

1 Program Pendidikan Inklusif dan Murid Kurang Upaya Pendengaran Dr Shahrul Arba’iah binti
Othman

2 The Effectiveness of Health Education Learning Module Based On WebQuest Among Dr Siti Alijah binti Ujang
Special Education Instructors

3 Membentuk Kemenjadian Murid Masalah Pendengaran, Peranan dan Cabaran Guru Datin Siti Muhibbah binti Haji Nor
Pendidikan Khas

4 Hubungan Pencapaian Pentaksiran Kerja Kursus dengan Pencapaian Peperiksaan Dr Masitah binti Taib
Akhir PISMP (Pendidikan Khas) di IPGKIK

JABATAN PENDIDIKAN KHAS 13

1 Program Pendidikan Inklusif dan Murid Kurang Dr Shahrul Arba’iah binti 20 Jan 2018 8th International
2 Upaya Pendengaran Othman Conference on Special
3 The Effectiveness of Health Education Learning Education in Southeast
Module Based On WebQuest Among Special Dr Siti Alijah binti Ujang Asia Region (ICSAR 2018)
Education Instructors – SEAMEO SEN di Daegu
Membentuk Kemenjadian Murid Masalah Datin Siti Muhibbah binti University, Seoul, Korea
Pendengaran, Peranan dan Cabaran Guru Haji Nor Selatan
Pendidikan Khas

4th International

Conference on Teacher

Hubungan Pencapaian Pentaksiran kerja 14-16 Ogos Learning & Development
4 Kursus dengan Pencapaian Peperiksaan Akhir Dr Masitah binti Taib 2018 (ICTLD) 2018 – IPG,
IPBA, KPM di Hotel
PISMP (Pendidikan Khas) di IPGKIK Royale Chulan, Bukit

Bintang

JABATAN PENDIDIKAN KHAS 14

JABATAN PENDIDIKAN MUZIK

Ketua Jabatan
Nik Rozalind binti Nik Hassan

Pensyarah
Shahril bin Abd Rahman
Rozaina binti Abd Razak
Lim Zek Chew, Ph.D
Edna Shamini Wellington
Nik Hartini binti Nik Latif
Ariputhiran A/L Narayanan
Lee Yoke Fun (berpindah ke SMK
VI)
Mah Kok Heng (bersara Ogos
2018)
Laura Annie Lalita
Peter Ong

Pembantu Operasi
Mohd Ridzuan bin Mohd Razali

26 Feb 2018 Aktiviti: Persembahan Koir Simposium: Merangkai Titik-Titik Dewan Utusan, Pejabat Utusan
(Connecting The Dots) Melayu (M) Berhad,
03 Mac 2018 Peserta: Seramai 26 orang Pelajar Muzik dari kumpulan PPISMP Kuala Lumpur
08 Mac 2018 J2.5 dan J2.
09 Mac 2018 Impak: Persembahan koir pada Majlis Simposium: Merangkai Titik-
27-28 Mac 2018 titik (Connecting the Dots di Dewan Pustaka, Pejabat Utusan
Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur

Aktiviti: Bengkel Tarian & Gamelan Dewan Resital, Jabatan
Peserta: 37 orang murid lelaki dan perempuan (Tahun 1 - 6) Pendidikan Muzik IPGKIK
Impak: Memberi pendedahan kepada kepelbagaian teknik asas
tarian dan muzik gamelan melalui pendekatan kontemporari dalam
pembelajaran asas-asas teknik koreografi, improvisasi dan teknik
bermain alat muzik tradisional gamelan.

Aktiviti: Persembahan Boneka dan Pentomin Dewan Resital Jabatan
Peserta: 26 Siswa Guru IPGKIK PISMP Ambilan Jun 2016 Opsyen Pendidikan Muzik IPGKIK
Pendidikan Muzik (G4.4 dan G4.5)
Impak: Memberi pendedahan mengenai aktiviti muzikal yang
sesuai diadakan dalam bilik darjah.

Aktiviti: Ceramah Ciptaan Lagu Kanak-kanak Dewan Resital, Jabatan
Peserta: Semua Siswa Guru dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Pendidikan Muzik IPGKIK
Muzik
Impak: Perkongsian ilmu bagaimana untuk membuat ciptaan lagu
kanak-kanak.

Aktiviti: Bengkel Ensembel Kompang Dewan Resital, Jabatan
Peserta: 24 orang pensyarah / staf sokongan Pendidikan Muzik IPGKIK
Impak: Peserta bengkel juga telah menjalani latihan permainan
kompang dalam rentak Inang, Masri dan Zapin secara kumpulan. JABATAN PENDIDIKAN MUZIK 15

30 April 2018 Aktiviti: Perhimpunan Bulan April Anjuran Jabatan Pendidikan Muzik Dewan Dato’ Razali Ismail
23-25 April 2018 Peserta: Semua Siswa Guru Jabatan Pendidikan Muzik IPGKIK
Impak: Melahirkan guru Muzik berkompetensi tinggi dan sentiasa
05-06 Julai 2018 mematuhi nilai profesionalisme dan etika keguruan.
07 Julai 2018
Aktiviti: Inovasi Magnetix Touch: Satu Sentuhan, Satu Bunyi, Satu Dewan IPG Kampus Sultan
10-11 Julai 2018 Pengalaman Mizan
Peserta: 4 orang Pensyarah Jabatan Pendidikan Muzik
26 Julai 2018 Impak: Satu inovasi yang dihasilkan untuk membantu pelajar yang
27 Julai 2018 bermasalah penglihatan untuk belajar bermain rekoder dengan
08 Sept 2018 mengaplikasikan deria sentuhan dan teknik braille

08-10 Sept 2018 Aktiviti: Bengkel Kibod Oleh Yamaha Dan Casio Dewan Resital, Jabatan
11-13 Sept 2018 Peserta: Siswa Guru PPISMP Pendidikan Muzik IPGKIK
Impak: Bengkel diadakan bagi memperkenalkan fungsi-fungsi keybod

Aktiviti: Persembahan Sempena Program Walk Stop Talk: Six Hour Dataran DBKL
Quarter Million Messages 2018 Anjuran Bersama SPRM Dan IPGM
2018
Peserta: Siswa Guru PPISMP & PISMP
Impak: Persembahan perasmian dan juga persembahan selingan.

Aktiviti: Bengkel Ensembel Angklung untuk Pensyarah dan Staf Dewan Resital, Jabatan
Sokongan Pendidikan Muzik IPGKIK
Peserta: 25 Pensyarah dan Kakitangan Sokongan
Impak: Setelah kemahiran bermain angklung dipelajari semua peserta
diminta untuk membuat persembahan Ensembel Angklung pada
Majlis Persaraan En. Mah Kok Heng.

Aktiviti: Kolokium ‘Memperkasakan Pendidikan Muzik’ Peringkat Dewan Dato’ Razali Ismail IPG
Kebangsaan Kampus Ilmu Khas
Peserta: Siswa Guru IPGKIK dan Guru-Guru Pendidikan Muzik
Impak: Memperkasakan Pendidikan Muzik di arena Pendidikan
Negara.

Aktiviti: Bengkel Kibod Dewan Resital, Jabatan
Peserta: Siswa Guru PPISMP Pendidikan Muzik IPGKIK
Impak: Pendedahan cara penggunaan kibod dengan betul.

Aktiviti: Persembahan Paciak untuk Program ‘Apa Kata Anak Dewan Dato’ Razali Ismail IPG
Malaysia’ Anjuran Jabatan Penerangan Dengan Kerjasama IPGKIK Kampus Ilmu Khas
Peserta: 13 Siswa Guru Pendidikan Muzik PPISMP dan PISMP Sem
I
Impak: Persembahan paciak sempena perasmian program ‘Apa Kata
Anak Malaysia’.

Aktiviti: Bengkel Muzik (Gamelan, Caklempung, Band) Dewan Resital, Jabatan
Peserta: Siswa guru PPISMP dan PISMP Sem. I Pendidikan Muzik IPGKIK
Impak: Bengkel ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada kemahiran
bermain alat Gamelan, Caklempung dan juga Band

Aktiviti: Penyertaan Pensyarah dalam Inovasi PPIPK 2018 IPG Kampus Temenggung
Persidangan Penyelidikan & Inovasi Pendidikan Kebangsaan IPH kali Ibrahim
K-3
Peserta: 4 orang pensyarah Jabatan Pendidikan Muzik
Impak: Memenangi pingat perak dalam pameran tersebut.

JABATAN PENDIDIKAN MUZIK 16

19-21 Sept 2018 Aktiviti: Bengkel Penggubalan Bahan Pentaksiran Amali Berpusat IPG Kampus Tuanku Bainun
26 Sept 2018 Peserta: 3 orang Pensyarah Jabatan Pendidikan Muzik
12-15 Okt 2018 Impak: Menyediakan bahan-bahan pentaksiran amali bagi pelajar
16 Nov 2018 PPISMP dan PISMP untuk semester Jun-Nov 2018.

Aktiviti: Persembahan di Majlis Makan Malam Persidangan Hotel Avillion Cove, Port
Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kebangsaan ke-XIV 2018 Dickson.
Peserta: 10 Siswa Guru membuat persembahan pada majlis makan
malam tersebut.
Impak: Membuat persembahan pada majlis makan malam tersebut.

Aktiviti: Persembahan Debat Terbuka Ilmu Khas (DeTIK) 2018 Dewab Dato’ Razali Ismail, IPG
Peserta: Semua Siswa Guru dan sebilangan pensyarah membuat Kampus Ilmu Khas
persembahan pada majlis tersebut.
Impak: Membuat persembahan pada majlis DeTIK.

Aktiviti: Bengkel Penggunaan Kibod Yamaha Jabatan Pendidikan Muzik
Peserta: Semua Pensyarah Jabatan Pendidikan Muzik
Impak: Seorang wakil dari Yamaha Jepun Mr. Sho Saito telah
memberikan penerangan tentang penggunaan KIBOD serta
memperkenalkan satu program ensembel kibod “Music Time” yang
telah dijalankan di sekolah-sekolah rendah yang terpilih di Malaysia
selama tiga tahun. Program ini juga telah dijalankan di beberapa
negara Asia yang lain.

JABATAN PENDIDIKAN MUZIK 17

1 Magnetix Touch: Satu Sentuhan, Satu Bunyi, Satu Pengalaman Edna Shamani Wellington
2 ZEM HOTs KIT: Collaborative Learning Activities Rozaina binti Abd Razak
3 BUM-BELL-NET Ching Ing Hoe
Yusri bin Hj. Hussain

Edna Shamani Wellington
Dr. Munira binti Mohsin
Dr.Zaira binti Abu Hassan Shaari

Nik Hartini binti Nik Latif (Ketua)
Edna Shamani Wellington
Yusri bin Hj. Hussain
Ching Ing Hoe

1 Lego Rhythmic Caryn Tiong Wen Jia Ching Ing Hoe
2 CNot2 Ang Chong Yin
3 Snail Clock Chuah Yu Ti Ching Ing Hoe
4 Multifunction Traditional Game Nurliana binti Ariffin
5 Traditional Game For Fitness Ennos Julian Lee Lay Hwa
Tiew Synman
6 Cuppunator Lau Weihan Nurhasni binti Mohd
Nik Nur Liyana binti Nik Mohd Fauzi Noor
7 Scarbbazic Nicky Welsh Walton Nurhasni binti Mohd
8 Keys On Your Hand Jennie May Jausin Noor
9 Bulatan Notasi Leslie Lieun
Lau Yiyi Laura Annie Lalita
Connie Sii Rajamoney
Wan Nur Izzati binti Wan Mohamad Azmi
Ahmad Danial bin Ishllhhuddin Laura Annie Lalita
Ainina Syakirah binti Abd Manaff Rajamoney
Hawari bin Hanafi
Muhammad Fakhrul Hafiz bin Awang Laura Annie Lalita
Maisaratul Syabrina Izzati binti Muhamad Rajamoney
Shukri
Nik Nur Atirah binti Wan Ismail Yusri bin Hussain
Fariha Athifah binti Mohd Fazil
Badrul Amin bin Zulkifli
Nur Hanim binti Amran

Nur Baena Natasya binti Bahar Nizam

Mohd. Adib Syahmi bin Halim

Gerald Xavier Ak Vincent

Absalom Abell Dosip
Zulfakhri bin Mos
Qamra Qurratua'in binti Abu Bakar
Siti Nor Aisyah binti Ismail
Nur Rafidah Ibtisam binti Ibrahim
Mohamad Taufiq Syhami bin Azmi
Nurshafiqah binti Hamidon
Nur-rasyiqah Iylia binti Ahmad Zaidee

JABATAN PENDIDIKAN MUZIK 18

10 Say The Rhythm Ashley Chang Wui Ling Yusri bin Hussain
11 Cumi Keys Marylyn Anne Anak Michael Jeali
Nurul Aqilah binti Mohd Ariffin Laura Annie Lalita
Shafini Adhira binti Mohd Zaini Rajamoney
Aquinas Bertie Louis
Muhammad Fatiehi bin Jaha

1 YouTube Videos: Infusing Higher Order Thinking Skills In Music Classes Edna Shamani Wellington
Dr. Ramesh Rao Ramanaidu
Perceptions Of Challenges Faced By Undergraduate Teacher Trainees
2 Academic Reading Practices Of Music Articles In English Language Edna Shamani Wellington

Hubungan Pencapaian Pentaksiran Kerja Kursus Dengan Pencapaian Dr. Lim Zek Chew
Edna Shamani Wellington
3 Peperiksaan Akhir Kursus MUZK3093 Kaedah dan Pendekatan Pengajaran
Muzik Bagi Program Sarjana Muda di Institut Pendidikan Guru Dr. Norherani binti Moning
Dr. Lim Zek Chew
4 Gaya Pembelajaran dan Pilihan Input Instruksional Dalam Kalangan Siswa Dr. Munira binti Mohsin
Guru di Institut Pendidikan Guru Dr. Assunta Carolina Antonysamy
Dr. Shahrul Arba’iah binti Othman
5 Mediating Student Learning: Insights From “Modified” Learning Walks
Dr. Norherani binti Moning
Evaluating The Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI) On Dr. Munira binti Mohsin
Tertiary Student’s In Malaysia Dr. Shahrul Arba’ah binti Othman
6 Malaysian Journal Of Sosial Sciences And Humanities (MJ – SSH). Dr. Lim Zek Chew
E-ISSN : 2504-8562 Volume 3, Issue 1, February 2018. Dr. Assunta Carolina Antonysamy

Rita Mardhatillah binti Umar Rauf
Fauzila binti Abdul Latif

JABATAN PENDIDIKAN MUZIK 19

YouTube Videos: Infusing Higher Order

1 Thinking skills in Music Classes Edna Shamani Wellington a. 4th International
Dr. Ramesh Rao Ramanaidu Conference On
Teacher Learning
Hubungan Pencapaian Pentaksiran Kerja 14-16 Ogos And Development
Kursus Dengan Pencapaian Peperiksaan 2018 (ICTLD 2018) -
Akhir Kursus MUZK3093 Kaedah dan Dr. Lim Zek Chew & IPGM & IPBA
2 Pendekatan Pengajaran Muzik Bagi Edna Shamani Wellington
Program Sarjana Muda di Institut 01 Nov 2018 b. Wacana Ilmu
Pendidikan Guru 2018 anjuran
IPGKIK

Perceptions of challenges faced by 27th MELTA
International
3 Undergraduate Teacher Trainees Academic Edna Shamani Wellington 18-20 Ogos Conference, Johor
Reading Practices of Music Articles in 2018 Baharu

English Language

Dr. Norherani binti Moning

Dr. Munira binti Mohsin

4 Mediating Student Learning: Insights from Dr. Shahrul Arba’ah binti Othman 01 Nov 2018 Wacana Ilmu 2018
anjuran IPGKIK
“Modified” Learning Walks Dr. Lim Zek Chew

Dr. Assunta Carolina Antonysamy

Dr. Norherani binti Moning

Dr. Lim Zek Chew

1 Kecenderungan Gaya Pembelajaran Dalam Tempawan Jurnal Penyelidikan Dr. Munira binti Mohsin
Dr. Shahrul Arba’iah binti Othman
Kalangan Siswa Guru di Institut Pendidikan Guru Jilid XXXV 2018

Dr. Assunta Carolina Antonysamy

Malaysian Journal Of Sosial

Evaluating The Kenny Music Performance Anxiety Sciences Ang Humanities (MJ – Rita Mardhatillah binti Umar Rauf
Fauzila binti Abdul Latif
2 Inventory (K-MPAI) On Tertiary Student’s In SSH). E-ISSN : 2504-8562

Malaysia Volume 3, Issue 1, February

2018

3 Pendekatan Kontekstual Dalam Latihan Pemanasan Jurnal Penyelidikan Tempawan. Fauzila binti Abdul Latif
Suara Oleh Konduktor Kumpulan Koir ISSN : 0127 – 6093. Jilid XXXV Rita Mardhatillah binti Umar Rauf
2018

JABATAN PENDIDIKAN MUZIK 20

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESIHATAN

Ketua Jabatan
Aris Fazil bin Hj Ujang, PhD

Pensyarah
Munira binti Mohsin, PhD
Balkaaran A/L Arumugam
Teng Siew Lian, PhD
Ch'ng Swee Ghiam
Chia Chow Ming
Gananathan A/L M. Nadarajah
Nurhasni binti Mohd Noor
Nik Suzana binti Nik Mat

Pembantu Operasi
Zaini binti Hassan
Aiza binti Abdol Razak

09 Jan 2018 Aktiviti: Bengkel Penulisan Sasaran Kerja PBPPP 2018 Bilik Epal JPJK
Peserta: Semua pensyarah
Impak: Bengkel ini telah menyelaraskan penulisan sasaran kerja
PBPPP dalam kalangan Pensyarah JPJK.

17 Jan 2018 Aktiviti: Jom Senamrobik Padang IPGKIK
07 Feb 2018 Peserta: semua warga IPGKIK
18 April 2018 Impak: Memberi pendedahan kepada warga IPGKIK tentang
01 & 15 Ogos 2018 senaman yang boleh diaplikasikan dalam aktiviti harian bagi
mengamalkan gaya hidup sihat.

18-19 Jan 2018 Aktiviti: Fundamental Gymnastics Gimnasium JPJK
Peserta: 33 orang Siswa Guru opsyen PJ (PJ Ace)
Impak: Siswa guru telah berpeluang untuk memperkayakan
kemahiran gimnastik melalui aktiviti amali khasnya dalam tugasan
persembahan kumpulan.

07 Feb 2018 Aktiviti: Pengurusan Stor Sukan Stor Sukan JPJK
Peserta: 20 Siswa Guru PISMP- PJ Ambilan Jun 2014
Impak: Siswa guru telah diberi peluang untuk mempraktiskan
kemahiran pengurusan stor sukan.
Pendedahan hands-on ini membolehkan Siswa Guru memperoleh
pengalaman secara langsung bersesuaian dengan objektif program
iaitu untuk melengkapkan Siswa Guru dengan pelbagai
pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan Pendidikan
Jasmani dan kesihatan.

13 Feb 2018 Aktiviti: Permainan Tradisional Staf Sokongan Padang IPGKIK

Peserta: 45 orang staf sokongan IPGKIK

Impak: Program ini dapat merapatkan hubungan antara staf

sokongan di samping berseronok dengan permainan tradisional.

Selain itu, program ini juga menjadi satu platfom bagi warga staf

untuk mengamalkan gaya hidup cergas. JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 21

22 Feb 2018 Aktiviti: Pengiraan PGMT Gimnasium JPJK
Peserta: 72 Siswa Guru opsyen PJ JPJK
09 Mac 2018 Impak: Bengkel ini memberi pendedahan kepada Siswa Guru bagi
mengira PGMT masing-masing dan seterusnya memberi gambaran
10-11 Mac 2018 yang lebih jelas tentang sasaran pencapaian akademik bagi setiap
semester sepanjang pengajian mereka.
04-05 April 2018
Aktiviti: Perkongsian Penggunaan Apps Padlet (LKS) Bilik Epal JPJK
25 April 2018 Peserta: Semua warga JPJK
27 April 2018 Impak: Bengkel ini merupakan perkongsian penggunaan Apps
Padlet. Perkongsian ini membolehkan warga JPJK mempunyai satu
29 April – 02 Mei alternatif tambahan dalam pelaksanaan PdPc serta rekod aktiviti
2018 harian individu.

29 Jun – 01 Julai Aktiviti: Indoor Hockey (Piala Pengarah & Piala T. Pengarah) Gelanggang Tenis JPJK
2018 Peserta: Siswa Guru IPGKIK (Sebanyak 14 pasukan)
Impak: Pertandingan ini bukan sahaja memberi peluang kepada
Siswa Guru untuk menguruskan pertandingan tetapi menjadi tapak
kepada Siswa Guru untuk mengasah kemahiran dan bergaul sesama
mereka bagi meningkatkan kemahiran dalam permainan dan
kecergasan fizikal masing-masing.

Aktiviti: Program Minggu Kesihatan YOLO Kampus IPGKIK
Peserta: Warga IPGKIK dan murid sekolah jemputan
Impak: Peserta program dapat meningkatkan kesedaran tentang
kesihatan fizikal dan mental melalui aktiviti program YOLO yang terdiri
daripada senamrobik, pameran kesihatan, ceramah tentang kanser
dan derma organ, serta ujian kesihatan mental.

Aktiviti: Bengkel Outcome-Based Education Bilik Epal JPJK
Peserta: Semua Pensyarah JPJK dan Sains Sukan
Impak: Peserta bengkel telah didedahkan tentang Outcome-Based
Education bagi menyahut aspirasi Pendidikan Abad ke – 21.

Aktiviti: Hi-Tea Penghargaan & Perpisahan Kinrara Resort
Peserta: Semua Siswa Guru dan Pensyarah JPJK
Impak: Siswa Guru PJ Ace berpeluang untuk menguruskan jamuan
dan PJ Maximus pula pada kesempatan ini untuk menyampaikan
penghargaan mereka terhadap pensyarah dan jabatan. Selain itu,
hubungan antara ketiga-tiga kohart Siswa Guru dapat dirapatkan.

Aktiviti: Asian Rhytmic Gymnastic Championship Axiata Stadium
Peserta: 50 orang sukarelawan (Siswa Guru PJ) Bukit Jalil
Impak: Siswa guru telah memperoleh pengalaman yang tidak ternilai.
Mereka telah menjadi pembantu dalam pengurusan serta
pertandingan. Di samping itu, mereka juga dapat bergaul dengan atlit
dari seluruh dunia. Maka, pengalaman ini dapat memperkayakan
kemahiran sosial Siswa Guru.

Aktiviti: RCBA Cycle4Life Kuala Lumpur, Ipoh & Pulau

Peserta: 4 orang Siswa Guru yang terplih Pinang

Impak: Siswa guru yang ditaja oleh Rotary Club Bukit Angkasa telah

menyumbang tenaga sebagai ahli bagi acara pengumpulan dana

melalui cyclathon sukeralawan untuk Tabung Buah Pinggang di

samping mempromosikan pelancongan Malaysia. Kayuhan yang

disertai oleh pengayuh dari Hong Kong, Thailand, Taiwan, Australia,

Germany, Phlipina, Jepun, dan Scotland mendedahkan Siswa Guru
JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 22
kepada pergaulan antarabangsa.

02 Sept 2018 Aktiviti: KL Car Free Morning Dataran Bandaraya
Ogos & Sept 2018 Peserta: 38 Siswa Guru IPGKIK Kuala Lumpur
Impak: Siswa guru yang terlibat telah mengalami satu sesi amali
Okt 2018 tentang sosiologi sukan di mana mereka bergaul dengan orang awam
17 Okt 2018 dalam aktiviti fizikal seperti mengayuh basikal, berjoging dan berjalan.
26 Okt 2018 Selain itu, Siswa Guru juga didedahkan tentang konsep sport tourisme
dan sport volunterism.

Aktiviti: Pertandingan Senamrobik Patriotik 2018 Kampus IPGKIK
Peserta: 86 Siswa Guru
Impak: Siswa guru yang mengambil bahagian telah berpeluang untuk
menguji minda bagi merancang, melatih dan membuat rakaman video
persembahan senamrobik. Proses ini meningkatkan kemahiran
berinteraksi sesama Siswa Guru, menyelesaikan dan juga kebolehan
dalam penyuntingan video

Aktiviti: Perlawanan Sofbal PE4Life IPGKIK 2018 Padang IPGKIK
Peserta: Siswa guru opsyen dan elektif PJ JPJK
Impak: Siswa guru telah didedahkan dengan pengurusan
pertandingan dan kemahiran permainan sofbal di samping
menunjukkan teladan sebagai seorang Siswa Guru yang sihat dan
cergas.

Aktiviti: Lawatan Pensyarah dan Siswa Guru elektif PJ IPGKTA Gimnasium JPJK
Peserta: 44 Siswa guru elektif PJ dan 4 orang Pensyarah JPJK
Impak: Siswa guru kedua IPGKIK dan IPGKTA telah bergaul mesra
dan mengenali antara sau sama lain di samping untuk berkongsi
pengetahuan, pengalaman dan kepakaran terutamanya dalam bidang
PJK. Siswa Guru JPJK IPGKIK yang terpilih turut mengadakan
perkongsian tentang kejayaan dan kecemerlangan dalam sukan yang
terlibat.

Aktiviti : Program TGfU untuk murid Th6 SRJK (C) Taman Dewan dan Lobi
Connought SRJK (C) Taman Connought
Peserta: 370 orang murid Tahun 6
Impak: Murid Tahun 6 telah mengikuti aktiviti yang dikendalikan
dalam 9 ‘stesyen’. Mereka didedahkan kepada aktiviti kecergasan
fizikal dan kemahiran asas permainan. Tambahan itu, kemahiran
menyelesai masalah dan team building turut diselit dalam aktiviti.

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 23

1 Ezi-UKF Ch'ng Swee Ghiam
Dr. Aris Fazil bin Hj Ujang
1 Multifunction Traditional Game Balkaran A/L Arumugam
2 Traditional Game For Fitness Chia Chiow Ming
3 Tropicana Hops
Lau Yiyi Nurhasni binti Mohd Noor
Connie Sii Nurhasni binti Mohd Noor
Wan Nur Izzati binti Wan Mohamad Azmi Nurhasni binti Mohd Noor

Ahmad Danial bin Ishllhhuddin
Ainina Syakirah binti Abd Manaff
Hawari bin Hanafi
Muhammad Fakhrul Hafiz bin Awang
Nur Syuhada binti Zainuddin
Mohd Ridzuwan bin Mat Kasan
Muhammad Afiq bin Ab Aziz
Azikrul Hakim bin Bidon

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 24

JABATAN ILMU PENDIDIKAN

Ketua Jabatan
Rosli bin Khalid

Pensyarah
Chin Mei Keong, Ph.D
Rafidah binti Ruhani
Amiruddon bin Zainuddin
NorulAzilah binti Md Nordin
Abd. Razak bin Abd. Kadir
Norliza binti Jaafar
Lee Phaik Ghaik, Ph.D
Liza Isqi binti Ramli, Ph.D
Shakilah binti Shah Ali, Ph.D
Komari bin Hussin
Mohd Aqsa bin Hj Hussin
Tay Pio
Lim Guat Goh
Chew Chin Chong
Salmawati binti Mohd Diah
Noor Fitriyati binti Abdul Samad
Jazira Najua binti Mohamed Yusoff

Staf Sokongan
Nur Diyana binti Rosli
Rogayah binti Ghazali

26 Feb 2018 Aktiviti: Pedagogi Inklusif IPG Kampus Ilmu Khas
12 Mac 2018 Peserta: Semua pensyarah jabatan terpilih
14 Mac 2018 Impak: Penerangan dan pemahaman pendidikan

11 Ogos 2018 Aktiviti: Permurnian Maklumat Kursus Bilik Dahlia,
29 Okt 2018 Peserta: Semua Pensyarah JIP Jabatan Ilmu Pendidikan, IPG
Impak: Pemurnian pembinaan perancangan KK Kampus Ilmu Khas

Aktiviti: Kursus Model SAMR IPG Kampus Ilmu Khas
Peserta: Semua Pensyarah Jabatan yang terpilih.
Impak: Penerangan dan pemaham penggunaan aplikasi SAMR
dalam P&P.

Aktiviti: Hari Prasekolah Padang, IPG Kampus Ilmu
Peserta: Semua Pensyarah JIP Khas
Impak: Meraikan murid-murid prasekolah

Aktiviti: Konvokesyen Pra Sekolah Dewan Dato’ Razali Ismail.
Peserta: Semua Pensyarah JIP IPG Kampus Ilmu Khas.
Impak: Meraikan murid-murid tamat pembelajaran di prasekolah.

JABATAN ILMU PENDIDIKAN 25

1 Higher Order Doing (HOD)/M10MP Norliza binti Jaafar
Norulazilah binti Md Nordin

JABATAN ILMU PENDIDIKAN 26

JABATAN PENDIDIKAN
SENI VISUAL

Ketua Jabatan
Azizah binti Suleiman, Ph.D

Pensyarah
Faridah Anum binti Abdul
Wahid
Zainun binti Abu Bakar
Salehuddin bin Zakaria
Azlina binti Hj. Abdul Rani
Nor Azizah binti Atan
Shahril bin Awang
Zaharah binti Mohamad

Pembantu Operasi
Puspha A/P Andal

08 Mac 2018 Aktiviti: Bengkel Sehari Bersama Pelukis APS Taman Tasik Permaisuri,
Peserta: 30 orang pensyarah & staf sokongan Kuala Lumpur
Impak: Penerokaan bahan / alat dan teknik menghasilkan catan
dengan menggunakan media akrilik. Penerokaan alam semulajadi
dan menterjemahkan dalam bentuk seni tampak. Mengenal pelukis
Angkatan Pelukis Semenanjung dengan lebih dekat. Memberi
kemahiran nilai tambah dan softskill kepada peserta yang bukan
opsyen seni visual.

17 April 2018 Aktiviti: Pameran Amali Menggambar dan Membuat Corak dan Bilik Kuliah Major Jabatan
Rekaan Pendidikan Seni Visual
Peserta: 15 orang Siswa Guru dan 3 orang pensyarah
Impak: Pameran hasil karya Siswa Guru PISMP Ambilan Jun 2016.
Menghasilkan mock-up karya di dalam bilik ujian selama 3 jam.
Sesi refleksi bersama pensyarah.

28 Mei – 08 Jun 018 Aktiviti : Jualan Biskut Raya (Edisi Khas) Jabatan Pendidikan Seni
Peserta: Warga Jabatan PSV Visual
Impak: Menerapkan elemen keusahawanan dalam kalangan warga
JPSV. Menampung dana untuk perancangan Pameran Seni Visual
Tahun 2019.

03-05 Julai 2018 Aktiviti: Karnival Inovasi Dan Kreativiti Pendidikan Tahun 2018 Dewan Dato’ Razali Ismail
Pencapaian: IPGKIK
a. Ino-Craft – Naib Johan (Emas) Inovasi Kategori Pensyarah –
JABATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 27
Pengajaran dan Pembelajaran (Ahli - Zaharah Mohamad, Nor
Azizah Atan, Azlina Abd Rani dan Azizah Suleiman)
b. Krayoon – Tempat Ke-3, Emas Inovasi Kategori Pelajar
(Pensyarah Pembimbing - Salehuddin Zakaria)
c. HOD – Johan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) (Ahli -
Azlina Abdul Rani)
d. Flego – Naib Johan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)(Ahli -
Zainun Abu Bakar, Salehuddin Zakaria, Faridah Anum Abd
Wahid, Zaharah Mohamad dan Nor Azizah Atan)

01-02 Ogos 2018 Aktiviti: Hari Anugerah Inovasi IPG Kampus Bahasa Melayu Tahun IPG Kampus Bahasa Melayu
12-13 Sept 2018 2018
27-28 Sept 2018 Pencapaian:
a. Flego – Johan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) (Ahli - Zainun
02 Okt 2018
03 Okt 2018 Abu Bakar, Salehuddin Zakaria, Faridah Anum Abd Wahid,
27 Okt 2018 Zaharah Mohamad dan Nor Azizah Atan)
b. Ino-Craft – Tempat ke-4 (Emas) Inovasi Kategori Pensyarah –
Pengajaran dan Pembelajaran (Ahli - Zaharah Mohamad, Nor
Azizah Atan, Azlina Abd Rani dan Azizah Suleiman)

Aktiviti: Persidangan Penyelidikan dan Inovasi Pendidikan IPG Kampus Temenggung
Kebangsaan IPG Kali ketiga 2018 Ibrahim, Johor Bahru
Pencapaian:
a. HOD - Johan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) (Ahli - Azlina

Abdul Rani)
b. Pembentangan Poster Penyelidikan – Pembentang Terbaik (Ahli

- Zaharah Mohamad, Nor Azizah Atan, Azlina Abd Rani dan
Azizah Suleiman)

Aktiviti: Eksplorasi Seni Kuala Kangsar Bandar Di Raja
Peserta: 28 orang pensyarah dan staf
Impak: Penerokaan bahan/alat dan teknik menghasilkan Labu
Sayong, kraf tekat dan pewter dengan prosedur yang betul.
Penerokaan terhadap senibina dan ragam hias Melayu bagi
bangunan, istana dan masjid. Memberi kemahiran nilai tambah dan
‘softskill’ kepada peserta khususnya yang bukan di dalam bidang
kesenian.

Aktiviti: Pameran Amali Menggambar, Membuat Corak Jabatan Pendidikan Seni Visual
dan Rekaan
Peserta: 10 orang Siswa Guru dan 2 orang pensyarah
Impak: Menghasilkan karya mengikut bidang Menggambar dan
Membuat Corak dan Rekaan dengan pertimbangan estetik melalui
proses kreativiti serta berbantukan komputer. Melaksanakan sesi
apresiasi seni visual karya bidang Menggambar dan Membuat Corak
dan Rekaan. Mempamerkan nilai artistik dalam menghasilkan karya
bidang Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan.

Aktiviti: Amali Pedagogi PSV SR Jabatan Pendidikan Seni Visual
Peserta: 10 orang Siswa Guru dan 2 orang pensyarah
Impak: Menganalisis teori pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Seni Visual. Membanding beza pelbagai aliran pemikiran,
pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.
Melaksanakan pengajaran mikro dan makro Pendidikan Seni Visual
secara berkumpulan dengan mengaplikasi teori atau model
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual

Aktiviti: Kembara Visual (Sehari Bersama Pelukis Haron Mokhtar) Galeri Shah Alam
Peserta: 34 orang siswa guru dan 6 orang pensyarah
Impak: Bersama pelukis terkenal negara, mengolah perkembangan
idea dalam proses pengkaryaan Seni Visual dengan merujuk kepada
sumber alam. Membincangkan pengetahuan, teknik, alat dan bahan
serta proses pengkaryaan berbantukan komputer. Menghasilkan
karya kreatif Seni Visual dan menjalankan sesi apresiasi.

JABATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 28

08 Nov 2018 Aktiviti Pameran Amali Seni Tiga Dimensi Jabatan Pendidikan Seni Visual
Peserta: 10 orang siswa dan 2 orang pensyarah
Impak: Mengaplikasikan pengetahuan, teknik, alat dan bahan serta
proses pengkaryaan berbantukan komputer dalam karya seni tiga
dimensi. Menghasilkan sebuah karya tiga dimensi mengikut proses
kreativiti dan artistik merujuk pelbagai sumber. Mengadakan pameran
dan sesi apresiasi terhadap karya.

JABATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 29

1 C-OL - SEE ON LINE Azlina binti Abdul Rani
2 Higher Order Doing (HOD)/M10MP Azlina binti Abdul Rani
3 INO-CRAFT
Zaharah binti Mohammad
4 FleGo (™) Nor Azizah binti Atan
Azlina binti Abdul Rani
Azizah binti Suleiman
Salehuddin bin Zakaria
Zainun binti Abu Bakar
Faridah Anum binti Abdul Wahid
Zaharah binti Mohammad
Nor Azizah binti Atan

1 Krayoon Siti Sarah Binti Mohd. Saberi Salehuddin Bin Zakaria
Mohd. Amsyar Bin Azman

JABATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 30

JABATAN MATEMATIK
DAN SAINS

Ketua Jabatan
Kalsom binti Badrus

Pensyarah
Norzamziah binti Md. Noor
Haslina binti Jaafar
Zuraidah binti Yazid
Nor Ruzaini binti Jailani
Lee Lay Hwa
Noriah binti Hj. Mohd. Din

Pembantu Makmal
Wan Salina binti Wan Seman
Zuzana binti Mustapa

Pembantu Operasi
Jahn Bee binti Babjan

09 Jan 2018 Aktiviti: Program Eksplorasi Pendidik di Pusat Sains Negara Pusat Sains Negara, Kuala
14 Mac 2018 Peserta: 14 orang Siswa Guru PDPLI, IPGKIK yang mengambil Lumpur
02 April 2018 jurusan Biologi, Fizik, dan Matematik
Impak: Memberi pendedahan kepada Siswa Guru tentang kaedah-
kaedah pengajaran Sains dan Matematik yang boleh diaplikasikan
oleh para Siswa Guru bagi menarik minat pelajar-pelajar dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran.

Aktiviti: Kursus Trek MatS Taman Botani, Putrajaya
Peserta: 26 orang pensyarah dan staf
Impak: Aktiviti kajian lapangan Trek MatS ini telah berjaya
mendedahkan kepada para peserta kepentingan Sains dan
Matematik dalam kehidupan seharian melalui pembelajaran
kontekstual

Aktiviti: Kajian Lapangan: Pedagogi Abad Ke 21 SK Taman Seri Gombak
Peserta: 10 orang Siswa Guru kursus elektif teras SCES3212
Pengenalan Pedagogi Sains Abad Ke-21 JABATAN MATEMATIK DAN SAINS 31
Impak: Siswa guru telah menjalankan aktiviti PLC (lesson study)
bersama dengan guru mata pelajaran Sains dan mata pelajaran
Teknologi Maklumat. Siswa guru telah berpeluang memerhati
proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) Sains yang
menggunakan pendekatan inkuiri-penemuan melalui aktiviti amali,
pembelajaran koperatif dan keserasian minda. Siswa guru juga
berpeluang menjalankan team teaching bersama salah seorang
guru Sains yang juga merupakan Jurulatih Utama Kebangsaan
untuk mata pelajaran Sains.

04 April 2018 Aktiviti: Penerokaan Dunia Sains Pusat Sains Negara
02-15 Mei 2018 Peserta: 41 Siswa Guru PPISMP Ambilan Jun 2017 yang mengambil
19 Sept 2018 kursus SCZ1064 Kefahaman Sains dan Kemahiran Saintifik
Impak: Siswa guru telah didedahkan dengan pelbagai aktiviti seperti
03 Okt 2018 ceramah kegunaan tenaga nuklear di dalam kehidupan harian dan
Pameran Sains. Pendedahan ilmu dunia Sains ini juga diberikan
secara langsung semasa program berlangsung bersesuaian dengan
objektif program iaitu untuk perkongsian pengalaman pembelajaran
melalui bahan pameran dan aktiviti Sains hand-on, minds-on dan
heart-on

Aktiviti : Projek DReaMS Dataran DReaMS Jabatan
Peserta: 14 orang Siswa Guru PDPLI, IPGKIK yang mengambil Matematik Dan Sains, IPGKIK
jurusan Biologi, Fizik, dan Matematik
Impak: Dataran DReaMS ini bertujuan untuk mendekatkan Matematik
dan Sains kepada Siswa Guru dalam keadaan yang santai di mana
Siswa Guru boleh bermain beberapa permainan Matematik dan Sains
di luar bilik kuliah.

Aktiviti: Kursus CPD Riang Ria Sains Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: 16 orang Guru Sains SK dan SMK dari negeri Selangor dan IPGKIK
Wilayah Persekutuan.
Impak: Kursus ini memberi pendedahan kepada Guru Sains sekolah
rendah/menengah bagi melaksanakan inkuiri semasa proses PdPc.
Pendedahan tentang pembinaan dan jenis soalan semasa
melaksanakan pdpc akan dibincangkan di samping mengembangkan
kemahiran berfikir aras tinggi semasa aktiviti Sains. Bagi sesi praktik,
guru juga berpeluang menggunakan teknik ‘modelling’ berasaskan
inkuiri secara berkumpulan

Aktiviti: Bengkel Pelaksanaan Celik KBAT Guru Matematik SK Dewan Cenderawasih, PPD
Daerah Kuala Langat. Kuala Langat.
Peserta: 55 orang Guru Matematik SK Kuala Langat, Selangor
Impak: Kursus ini dapat membantu guru mewakili dan membina
model konkrit bagi situasi yang dinyatakan dalam masalah Matematik.
Melalui visualisasi dan penyampaian maklumat oleh guru, murid dapat
memahami dengan lebih baik.

JABATAN MATEMATIK DAN SAINS 32

1 KSG (Kit Sudut Gambaran) Haslina binti Jaafar
2 Higher Order Doing (HOD)/M10MP Norzamziah binti Md. Noor

1 Snail Clock Nicky Welsh Walton Lee Lay Hwa
Jennie May Jausin Haslina binti Jaafar
2 KSG (Kit Sudut Gambaran) Leslie Lieun Lee Lay Hwa

3 Perkaitan Antara Piktograf Dengan Hanan Asma' binti Mustafa Kamal
Carta Palang Dalam Statistik Kamal Ameer Izzudin bin Kamarolzaman
Muhammad Aizat Hariz bin Ibrahim
Koit Yun Hui
Ma Jia Yee

JABATAN MATEMATIK DAN SAINS 33

1 Persepsi Siswa Guru Kursus SCZ1064 Terhadap Makmal Maya Di Dalam Sistem OLL Zuraidah binti Yazid
IPGKIK Kalsom binti Badrus

2 Kompetensi Pedagogi Siswa Guru Semasa Praktikum Norzamziah binti Md. Noor

3 Impak M10MP Terhadap Murid Sekolah Norzamziah binti Md. Noor

4 The Effect Of Visual Stimulus In Biology Questions Among Secondary School Students Norzamziah binti Md. Noor

Hubungan Pencapaian Pentaksiran Kerja Kursus Dengan Pencapaian Peperiksaan Akhir

5 Semester Nov 2017 Kursus Elektif Teras Matematik dan Sains Program Ijazah Sarjana Lee Lay Hwa
Muda Perguruan (PISMP) Di IPG Kampus Ilmu Khas

Persepsi Siswa Guru Kursus SCZ1064 Terhadap Zuraidah binti Yazid 1/11/2018 Wacana Ilmu Ke 5
1 Makmal Maya Di Dalam Sistem OLL IPGKIK Kalsom binti Badrus

Hubungan Pencapaian Pentaksiran Kerja Kursus Lee Lay Hwa

dengan Pencapaian Peperiksaan Akhir Semester

2 Nov 2017 Kursus Elektif Teras Matematik dan 1/11/2018 Wacana Ilmu Ke 5
Sains Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

(PISMP) di IPG Kampus Ilmu Khas

3 Penaklulan Dalam Ketaksamaan Linear: Masalah Haslina binti Jaafar 1/11/2018 Wacana Ilmu ke 5
Dalam Kalangan Pelajar PPISMP Nor Ruzaini binti Jailani

1 Modul 10 Minit Perhimpunan (M10MP) 2018 Utusan Malaysia Bhd Norzamziah binti Md. Noor
2 Pengenalan kepada makmal maya di dalam PDPc Sains Zuraidah binti Yazid
Buletin Penyelidikan Bil. 40, Haslina binti Jaafar
IPGKIK Haslina binti Jaafar
Haslina binti Jaafar
3 Matematik Tahun Satu DSKP Penerbit Ilmu Bakti
Nor Ruzaini binti Jailani
4 Matematik Tahun Dua DSKP Penerbit Ilmu Bakti
Nor Ruzaini binti Jailani
5 Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan (TPCK) Siswa Buletin Penyelidikan Bil. 40,
Guru Matematik IPGKIK

6 STM, STEM DAN STEEM: Kearah Kemenjadian Murid Buletin Penyelidikan Bil. 40,
IPGKIK

7 IBSE Model La main a’ la p’ate : Wahana Literasi STEM Buletin Penyelidikan Bil. 41,
IPGKIK

JABATAN MATEMATIK DAN SAINS 34

JABATAN SAINS SUKAN

Ketua Jabatan
Mohd Khamdani bin Sairi, Ph.D

Pensyarah
Jamaliyah binti Ahmad
Ravichanthiran A/L Arujunan
Zulkarnain bin Ali
Zarizi bin Ab. Rahman
Jalaluddin bin Abd Latif
Hafidzah binti Ab Khafidz

Pembantu Operasi
Norehan binti Awang

23-25 Feb 2018 Aktiviti: Kursus Jurulatih Rekreasi Luar OUTREC 1 bagi Siswa Pusat Rekreasi Ayer Keroh
18 April 2018 Guru Semester 6 Ambilan Jun 2015 G6.6 dan G6.7 Melaka/Taman Botinikal
22 April 2018 Peserta: Seramai 30 Siswa Guru Tahun 3 Semester 3 Ambilan Jun Melaka
2015 /Kumpulan G6.6 dan G6.7 Major Pendidikan Jsmani
Impak: Memberikan peserta pendedahan kepada kemahiran
rekreasi luar seperti kayak, pandu arah, tali tinggi dan kemahiran
kemandirian diri. Kursus ini adalah bersijil peringkat kebangsaan
dan setiap peserta lulus sebagai Jurulatih Rekreas Luar Tahap 1
Kebangsaan.

Aktiviti: Literasi Kesihatan dan Budaya Hidup Sihat Ruang Legar Perpustakaan
Peserta: 200 peserta terdiri dari pensyarah akademik dan staf. IPG Kampus Ilmu Khas
Impak: Peserta didedahkan dengan pengetahuan penjagaan
kesihatan secara keseluruhan. Peserta juga berpeluang
mendapatkan saringan kesihatan percuma dan nasihat pemakanan
seimbang. Aktiviti ini mendapat kerjasama dari Pusat Perubatan
HUKM. Peserta juga telah telah mendapatkan imbasan mata
secara percuma. Aktiviti ini berjaya memberikan kesedaran
kepentingan penjagaan kesihatan secara berkala.

Aktiviti: KIK dan Inovasi Peringkat Kampus Ilmu Khas. Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: Seluruh Warga Kampus Ilmu Khas. IPG Kampus Ilmu Khas
Impak: Penghasilan 1 inovasi dan 1 KIK yang bertajuk Push- Up
Device dan Plego (Mobile Goal Post For Football). Plego telah
berjaya merangkul emas dan telah dijemput untuk mengambil
bahagian pada peringkat kebangsaan di IPG Bahasa
Antarabangsa. Kedua-dua alat ini mampu membantu dalam aktiviti
pembelajaran yang berkesan.

JABATAN SAINS SUKAN 35

19-23 April 2018 Aktiviti: Perkhemahan Pendidikan Luar dan Pentaksiran Amali Kem Ceria Bogak, Pulau
Pendidikan luar bagi Siswa Guru Semester 6 Ambilan Jun 2015 G6.6 Pangkor Perak
29 Ogos 2018 dan G6.7
06-07 Sept 2018 Peserta: 29 Siswa Guru Semester 6 Ambilan Jun 2015 G6.6 dan
G6.7
Impak: Program ini telah mendedahkan Siswa Guru secara lebih
komprehensif kepada aktiviti-aktiviti pendidikan luar seperti ekspedisi
kayak, menyelamat di laut, pandu arah berkompas, abseiling dan juga
kemahiran-kemahiran survival. Selain melaksanakan aktiviti
pentaksiran, peserta akan didedahkan juga kemahiran insaniah yang
membantu mereka kelak sebagai guru. Aktiviti ini juga dapat
membentuk diri yang lebih sempurna dan seimbang.

Aktiviti: Sukan Ambang Kemerdekaan 2018 Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: 200 pensyarah akademik dan Staf. Padang dan Gelanggang
Impak: Hasrat jabatan ini untuk menjadikan sukan sebagai rutin yang Patanque
dapat memberikan faedah kesihatan yang maksimum. Aktiviti ini juga
dapat meningkatkan lagi kesepaduan antara semua warga kerja di
kampus ini. Selain itu aktiviti ini akan memberikan ketenangan dan
mempu mengurangkan tekanan di tempat kerja.

Aktiviti: Program Pemantapan Sahsiah Siswa Guru Teratak Bernam Riverview
Peserta: Pelajar PPISMP Ambilan Julai 2018 seramai 59 pelajar. Tanjung Malim, Perak
Impak: Semua peserta telah didedahkan dengan aktiviti, bengkel,
ceramah dan aktiviti lasak yang bertujuan memupuk semangat
kekitaan dan juga menerapkan jati diri setiap peserta. Peserta juga
diterapkan kemahiran insaniah yang dapat membentuk siswa yang
berkesan baik di kampus mahupun sebagai guru kelak.

JABATAN SAINS SUKAN 36

1 Modul 10 Minit Perhimpunan (M10MP) Dr. Mohd Khamdani bin Sairi
2 Smart "P-U" Device
3 FleGo (™) Dr. Zarizi bin Abd Rahman
Dr. Mohd Khamdani bin Sairi
Jalaluddin bin Abd Latif
Zulkarnain bin Ali
Dr. Mohd Khamdani bin Sairi
Dr. Zarizi bin Abd Rahman
Zulkarnain bin Ali

1 Poisonous QR Nur Hidayahtun Solehah binti Yahaya Ravichanthiran A/L
2 iQR-Link Mohd Ikram Amin bin Adnan Arujunan
Raja Nurnina Qamarina binti Raja Azlan Shah
Mohammad Afizfirdaus bin Kamarazaman Jamaliyah binti Ahmad
Mohd Noor Azhar bin Marzukhi

Nur Hawa binti Mokhtar

Puteri Aisyah binti Noordin

Aina Kasmuni binti Jahudi

JABATAN SAINS SUKAN 37

JABATAN PENGAJIAN MELAYU

Ketua Jabatan
Thahir bin Nuruddin

Pensyarah
Tuan Haji Shahariman bin Ahmad
Norani binti Abd. Rahim
Nor Alizah binti Alias
Ummi Hani binti Mohamed Zaid
Amat Tarop bin Sumo
Abu Bakar bin Ahmad
Norliza binti Ahmad Kamal
Fadilah binti Idris
Hasizan bin Dahalal
Isnariah binti Idris. Ph.D
Noor Hayati binti Che Mat. Ph.D

Pembantu Operasi
Sarimah binti Talib (bersara)

11-12 April 2018 Aktiviti: PETAH IPG Kampus Ilmu Khas
02-04 Mei 2018 Peserta: 33 buah sekolah rendah
Impak: PETAH telah dirasmikan oleh En. Shaari bin Othmas,
Pengarah Bahagian Sekolah Harian, KPM, bertujuan mencungkil
bakat baharu dalam kepetahan dan keterampilan berbicara.

Aktiviti: Kembara Sastera dan Budaya di Riau Tanjung Pinang, Riau
Peserta: 38 Siswa Guru dan 12 Pensyarah Jabatan Pengajian
Melayu
Impak:

a. Mengiktiraf kepakaran warga IPGKIK kepada pihak luar dalam
pelbagai bidang termasuklah bidang Kesusasteraan dan
kebudayaan.

b. Meluaskan jaringan kolaboratif dengan pihak luar .

c. Memberi pengalaman khususnya kepada Siswa Guru
khususnya untuk menganjurkan program berskala besar.

d. Memberikan publisiti positif khususnya kepada IPGKIK
berkaitan fungsi dan peranan, lokasi, budaya dan kemudahan
kepada masyarakat.

JABATAN PENGAJIAN MELAYU 38

12 – 15 Okt 2018 Aktiviti: DETIK 2018 IPG Kampus Ilmu Khas
Peserta: Siswa Guru IPGKIK
Impak: Memberi peluang dan pendedahan kepada Siswa Guru
IPGKIK menganjurkan pertandingan berskala besar di samping dapat
mencungkil bakat berbicara dengan petah dan penuh berketerampilan
berdasarkan fakta.

1 PETAH Norani binti Abd. Rahim
Dr. Isnariah binti Idris
2 Kipas Interaktif Ummi Hani binti Mohamed Zaid
3 Higher Order Doing (HOD)/M10MP Nor Alizah binti Alias
4 Putaran Minda Amat Tarop bin Sumo
Fadilah binti Idris
Dr. Noor Hayati binti Che Mat
Abu Bakar bin Ahmad
Norani binti Abd. Rahim

Hasizan bin Dahalal
Thahir bin Nuruddin
Haji Shahariman bin Ahmad
Norliza binti Ahmad Kamal

JABATAN PENGAJIAN MELAYU 39

Norani binti Abd. Rahim

1 Kemenjadian Murid Melalui Program PETAH, Seni Pengucapan Awam Alaf Baharu Nor Alizah binti Alias
(Program TS25 BPG UKM) Ummi Hani binti Mohamed Zaid

Dr. Isnariah binti Idris

2 Pancaran Jati Diri Munsyi Abdullah Melalui Warkah kepada E.Dulaurier (SPAKEM Nor Alizah binti Alias
2018) Ummi Hani binti Mohamed Zaid

3 Hati Budi Raja-Raja Melayu Berdasarkan Warkah Melayu Abad ke-19 (SPAKEM 2018) Dr. Isnariah binti Idris
Norliza binti Ahmad Kamal

Amat Tarop bin Sumo

4 Hati Budi Melayu Dalam Gurindam 12 Raja Ali Haji (SPAKEM 2018) Fadilah binti Idris
Abu Bakar bin Ahmad

Dr. Noor Hayati binti Che Mat

Thahir bin Nuruddin

5 Persepsi Murid Sekolah Rendah Terhadap Program Studio PETAH IPG Kampus Ilmu Haji Shahariman bin Ahmad
Khas Dr. Isnariah binti Idris

Hasizan bin Dahalal

Norani binti Abd. Rahim Konvesyen Kebangsaan

Kemenjadian Murid Melalui Program PETAH, Nor Alizah binti Alias kali ke 2 Program

1 Seni Pengucapan Awam Alaf Baharu Ummi Hani binti Mohamed 01-03 Okt 2018 Transforrmasi sekolah

(Program TS25 BPG UKM) Zaid 2015 (TS25) di Universiti

Dr. Isnariah binti Idris Kebangsaan Malaysia

2 Pancaran Jati Diri Munsyi Abdullah Melalui Nor Alizah binti Alias
Warkah kepada E.Dulaurier (SPAKEM 2018) Ummi Hani binti Mohamed
Zaid

3 Hati Budi Raja-Raja Melayu Berdasarkan Dr. Isnariah binti Idris Hotel Avenue Garden
Warkah Melayu Abad ke-19 (SPAKEM 2018) Norliza binti Ahmad Kamal 23-24 Okt 2018 Bangi, Selangor Darul

Amat Tarop bin Sumo Ehsan

4 Hati Budi Melayu Dalam Gurindam 12 Raja Fadilah binti Idris

Ali Haji (SPAKEM 2018) Abu Bakar bin Ahmad

Dr. Noor Hayati binti Che Mat

5 Persepsi Murid Sekolah Rendah Terhadap Thahir bin Nuruddin 1 Nov 2018 Wacana Ilmu IPG
Program Studio PETAH IPG Kampus Ilmu Haji Shahariman bin Ahmad Kampus Ilmu Khas kali
Khas Dr. Isnariah binti Idris ke-5
Hasizan bin Dahalal

1 Buku/Modul Studio Petah Thahir bin Nuruddin
Norani binti Abd. Rahim
Nor Alizah binti Alias
Ummi Hani binti Mohamed Zaid
Dr. Isnariah binti Idris
Amat Tarop bin Sumo
Haji Shahariman bin Ahmad
Hasizan bin Dahalal
Norliza binti Ahmad Kamal
Fadilah binti Idris
Abu Bakar bin Ahmad
Dr. Noor Hayati binti Che Mat

JABATAN PENGAJIAN MELAYU 40

JABATAN PENGKHUSUSAN

BAHASA INGGERIS

Ketua Jabatan
Aliza binti Alwi

Pensyarah
Amyzar binti Alwi
Zaira binti Abu Hassan Shaari, Ph.D
Ros Amisha binti Shabudin
Dayangku Intan binti Tasor
Noreha binti Jamaluddin
Kuruvilla C.K. Joseph
Siti Hawa binti Hashim
Zarina binti Mustafa
Woo Shiow Ling
Rosei Sheerin binti Mahpor
Chang Siew Yeng, Grace
Mohny Devi A/P Gurdev Singh
Assunta Carolina A/P Antonysamy, Ph.D
Paramjiit A/P Sardara Singh, Ph.D
Mahadi bin Saran
Kanaka Ambaki A/P P. Doraisamy

22-25 Jan 2018 Aktiviti: English Language Week Auditorium, TESL.
22 Feb 2018 Peserta: Siswa Guru TESL dari semester 2, 4 dan 6 Bilik Mesyuarat TESL
26 Feb 2018 Impak: Siswa guru dapat kemahiran berkomunikasi secara
26 Mac 2018 berkesan sebagai bakal guru.

07-08 Mei 2018 Aktiviti: Exposure to CEFR Aligned
14 Julai 2018 Peserta: 16 orang Pensyarah Bahasa Inggeris
11 Ogos 2018 Impak: Perkongsian ilmu tentang pelaksanaan CEFR.

Aktiviti: CEFR Aligned oleh JPNWP dan Jurulatih Utama Bilik Mesyuarat TESL
Peserta: Pegawai JPNWP dan Pensyarah JPBI
Impak: Perkongsian ilmu tentang pendedahan CEFR Aligned

Aktiviti: Outreach Teachers Food Truck 1.0 Bilik Mesyuarat TESL
Peserta: 12 orang guru sekolah dan Pensyarah JPBI
Impak: Perkongsian ilmu dalam PdP Bahasa Inggeris.

Aktiviti: Bengkel Modul Foodtruck 2.0 IYC Cheras
Peserta: 17 orang pensyarah
Impak: Memberi pengetahuan tentang Differentiated learning

Aktiviti: English Language Day Camp SK Cochrane Perkasa
Peserta: 188 pelajar
Impak: Menggalakan murid fasih berbahasa Inggeris.

Aktiviti : English language Day Camp SK Seafield
Peserta : 120 murid tahun 4.
Impak: Memperkasa penggunaan Bahasa Inggeris JABATAN PENGKHUSUSAN BAHASA INGGERIS 41

16-20 Ogos 2018 Aktiviti: Japan Cultural Educational Trip Osaka, Jepun
22 Sept 2018 Peserta : 4 orang pensyarah dan 12 orang Siswa Guru.
24 Sept 2018 Impak: Mengenali budaya dan cara hidup masyarakat Jepun
25 Okt 2018
Aktiviti: English for Communication SK Dusun Nanding
29-31 Okt 2018 Peserta : 50 orang guru
02 Nov 2018 Impak: Memperkasakan Bahasa Inggeris melalui pertuturan seharian
08 Nov 2018 dalam kalangan guru di sekolah.
14 Nov 2018
Aktiviti: Foodtruck 2.0 Bilik Micro teaching, TESL.
Peserta : 21 guru daripada 11 buah sekolah.
Impak: Memantapkan Pdpc guru dengan pembelajaran terbeza
(Differentiated Leraning).

Aktiviti: Structured Academic Discussion Taylor’s Lakeside Campus.
Peserta: 21 pelajar TESL Tahun 2 Semester 1 dan 7 pelajar
Pendidikan Khas Tahun 2 Semester 1
Impak: Mempertingkatkan pengetahuan dan kefahaman pelajar

IPGKIK mengenai Sistem Latihan Perguruan di Malaysia serta

kompetensi silang budaya melalui pelibatan akademik dengan 11

pelajar B.Ed. Pendidikan Rendah (Sekolah Antarabangsa)/ rakan

sebaya di Insitusi Pengajian Swasta yang juga menjalani latihan untuk

menjadi guru sekolah rendah di sekolah antarabangsa.

Aktiviti: JPBI LPS dan Retreat IPPTAR, Angkasapuri,
Peserta : Pensyarah JPBI Kuala Lumpur
Impak: mempertingkatkan pengetahuan dalam menangani cabaran
PdP Abad ke-21 melalui beberapa pengisian termasuklah
pendedahan kepada CEFR dan VLE Frog.

Aktiviti: English Language Day Camp SK Seri Tasik
Peserta : 283 orang murid Tahun 6
Impak: Menarik minat dan perhatian murid-murid untuk menggunakan
Bahasa Inggeris dengan lebih berkesan.

Aktiviti: Lawatan ke Google Malaysia Google for Education
Peserta : Pensyarah JPBI dan 9 orang Siswa Guru TESL
Impak: pendedahan kepada kepelbagaian penggunaan Google dan
‘Google Educator Groups’.

Aktiviti: English Language Day Camp Sekolah Sukan Bukit Jalil
Peserta : 60 orang murid Tingkatan 3
Impak: pengukuhan Bahasa Inggeris selepas PMR dan persediaan
menempuh Bahasa Inggeris di Tingkatan 4.

JABATAN PENGKHUSUSAN BAHASA INGGERIS 42

1 Flego (™) Kuruvilla CK Joseph

1 Iluminated Learning Sharulatha A/P Neru Aliza binti Adnan
2 Snapvids For Teachers! Manisha Valli A/P P.Ganason
3 H.A.K English Class Anisah binti Mohd Haizald Lye Guet Poh
4 Vocab Sketchy-Catchy Tan Hui En
Gan Poh Xian Aliza binti Adnan
Lee Jia Yi Lye Guet Poh
Chew Yan Hong
Muhammad Hazim bin Miswan
Muhammad Akid Aqwa bin Mohd Saidi
Lee Ke Xin

Tan Chin Hui
Yuliani binti Osman
Jessica Tay Poh Yen

JABATAN PENGKHUSUSAN BAHASA INGGERIS 43

1 a. Stepping into your students’ shoes Ros Amisha Shabudin
b. Insights from Lesson Study: Experiences in Nukleus School

2 Scaffolding For Coursework In A Support Programme For TESL Trainee Teachers Rosei Sheerin Mahpor
Woo Shiow Ling

3 To Team or Not? Kuruvilla CK Joseph

a. Empowering Students in the ESL Classroom

b. Mediating Student Learning: Insights from Learning Walks

c. Gaya Pembelajaran Dan Pilihan Input Instruksional Dalam Kalangan Siswa Guru

4 Di Institut Pendidikan Guru Dr. Assunta Carolina

d. Landscaping Pre-Service Teachers’ Stress Caused by Lack of Financial
Management

e. Agency Or Engagement In The Pra-PISMP Classroom

1 Scaffolding For Coursework In A Support Rosei Sheerin Mahpor 10-12 Julai 2018 International Conference on
Programme For Tesl Trainee Teachers Woo Shiow Ling Future Education (IconFEd)
2018/ IPGKTB & MSEAM

2 Bringing the arts into your classroom: a rethink Rosei Sheerin Mahpor 05-06 Okt 2018 12th MICELT 2018 / UPM
on creativity Amyzar Alwi

4th International Conference

3 To Team or Not? Kuruvilla CK Joseph 14-16 Ogos 2018 on TeacherLearning and
Development 2018/ IPBA,

MOE, IPGM & YGTHO

a. Empowering Students in the ESL Classroom ASEAN-ELT 2018, Melaka/

4 b. Mediating Student Learning: Insights from Dr. Assunta Carolina 15-17 Mac 2018 UPM & UIN

learning Walks Syarif Hidayatullah Jakarta

Program Inisiatif ke 7

Transformasi IPG Tahun

Gaya Pembelajaran Dan Pilihan Input 2018:Mengupayakan

5 Instruksional Dalam Kalangan Siswa Guru Di Dr. Assunta Carolina 03 Mei 2018 Penyelidikan dalam

Institut Pendidikan Guru Kalangan Kepimpinan

Akademik dan Pensyarah

IPG, IPGM

Excellence in Breast

6 Landscaping Pre-Service Teachers’ Stress Dr. Assunta Carolina 10-12 Ogos 2018 Cancer Therapy & Support
Caused by Lack of Financial Management International Conference/

Nexus, Bangsar South

4th International Conference

7 Agency Or Engagement In The Pra-PISMP Dr. Assunta Carolina 14-16 Ogos 2018 on Teacher Learning and
Classroom Development 2018/ IPBA,

MOE, IPGM & YGTHO

JABATAN PENGKHUSUSAN BAHASA INGGERIS 44

Improving Pupils’ Participation Muhammad Finalis 8th MELTA International
Conference on Research in
1 In Writing Lessons By Using Hazim bin English Language Zarina binti Mustafa

Storybird Miswan

Anxiety in Oral Presentation Pembentang 1 Dis Education 2018 (MIRCELE)
untuk Siswa 2018 di Kulliyyah of Architecture
2 Among Year 5 Students in Jessica Tay Guru/Kategori and Environmental Design Zaira binti Abu
Malaysian Primary ESL Poh Yen Sarjana Muda (KAED), Universiti Islam Hassan Shaari,
Antarabangsa (UIA), Ph.D
Classroom Gombak

3 Exploring Teachers’ Use of Manisha Valli
Bahasa Malaysia in the a/p P.Ganason
Primary ESL Classroom

JABATAN PENGKHUSUSAN BAHASA INGGERIS 45

The Global Citizen: Exploring Intercultural Collaborations and

the Lived Experience of Australian and Malaysian Students

During a Short-Term Study Tour in Malaysia

Book Chapter: Part V Developing International Education in a Aliza Alwi
Amyzar Alwi
1 Global Environment in The Globalisation of Higher Education Palgrave Macmillan Dr. Zaira Abu Hasan Shaari
(2018).

ISBN 978-3-319-74578-7

eBook https://doi.org/10.1007/978-3-319-74579-4

ISBN 978-3-319-74579-4

Accessing Learning: Differentiated Instructions in the ESL

Primary Classroom – Outreach Programme Food Truck 2.0:

2 Your Way, Right Away! IPGK Ilmu Khas Semua pensyarah JPBI

ISBN 978-967-5580-10-9

Scaffolding For Coursework In A Support Programme For Prosiding IConFED 2018 Rosei Sheerin Mahpor
3 TESL Trainee Teachers Woo Shiow Ling

KBAT Module - Inculcating Habits of Mind in Teaching and IPGK Ilmu Khas Grace Chang Siew Yeng
4 Learning Woo Shiow Ling
a. Buletin Penyelidikan 2018
5 a. Differentiation for Inclusion? (Bil 40) Terbitan IPGKIK Dr. Assunta Carolina
b. Engagement or Agency?
b. Buletin Penyelidikan 2018
(Bil 41) Terbitan IPGKIK

6 Kecenderungan Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Siswa Tempawan 2018 Dr. Assunta Carolina
Guru Di Institut Pendidikan Guru Terbitan IPGKIK Dr. Assunta Carolina

7 Landscaping Pre-Service Teachers’ Stress Caused by Lack Business & Economic
of Financial Management Research (2018) Vol 8 No 3

JABATAN PENGKHUSUSAN BAHASA INGGERIS 46

JABATAN PENDIDIKAN
ISLAM DAN MORAL

Ketua Jabatan
Tuan Haji Jainudin bin Ngah

Pensyarah
Nurul Huda binti Mohd Bisri
Zaradi bin Sudin
Zahiah binti [email protected], Ph.D
Muaaz bin Muhammad
Asri bin Abdul Rahman
Vijayaletcmy Muniyandy
Nor Raihan binti Mohd Nor
Norlela binti Ali (Melanjutkan
Pengajian)
Nik Asilah binti Nik Ali
Mohd Zainal Abidin bin Che Mood

Pembantu Operasi
Manja binti Mohd Disa

27 Jan 2018 Aktiviti: Seminar Jalinan Orientasi Mahabbah (JOM) Dewan Dato’ Razali Ismail
Peserta: Semua Siswa Guru Islam di Asrama.
23-25 Feb 2018 Impak: Memberi input kerohanian kepada Siswa Guru Muslim di
11 April 2018 kolej kediaman IPGKIK.
12 April 2018
13 April 2018 Aktiviti: Kem Memantapkan Kepimpinan Kem Bina Negara, Kuarters,
27 April 2018 Peserta: 64 orang PSGI Nilai, Negeri Sembilan
Impak: Melatih siswa guru untuk menjadin pemimpin yang
berkaliber International Institut of Islamic
Thought and Civilization
Aktiviti: Jejak Ilmu ‘ISTAC’
Peserta: 30 orang pensyarah dan staf sokongan
Impak: Mengetahui sejarah Ketamadunan Dunia Islam

Aktiviti: Ceramah Isra Mikraj Surau Ta’dib, IPGKIK.
Peserta: Siswa guru asrama
Impak: Meningkatkan ilmu kerohanian Islam

Aktiviti: Halaqah HELWI Surau Ta’dib, IPGKIK
Peserta: Siswi Guru Islam
Impak: Pengurusan diri wanita Islam

Aktiviti: Bengkel PAK-21 bagi mata pelajaran Maharat AL-Quran SM Integrasi Sains Tahfiz
Peserta: 27 orang guru SMISTA (SMISTA)
Impak: Menerapkan amalan KBAT dalam pdp.

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 47

17-24 Mei 2018 Aktiviti: Majlis Berbuka Puasa Surau Ta’dib, IPGKIK
04 Ogos 2018 Peserta: Siswa Guru Islam asrama dan Pensyarah
11 Ogos 2018 Impak: Menerapkan amalan beribadat pada bulan Ramadhan
10-11 Ogos 2018
Aktiviti: Program Himpunan Bidadari Auditorium TESL
13 Sept 2018 Peserta: Pensyarah dan semua siswi guru asrama
13 Sept 2018 Impak: Menggalakkan para Siswa Guru untuk meningkatkan
pengetahuan agama, di samping bersosial dengan cara yang sihat.
29 Sept 2018
20 Okt 2018 Aktiviti: Program Jom Dhuha sesi 2018 Surau Ta’dib, IPGKIK
24 Okt 2018 Peserta: Kanak-kanak berkeperluan khas
Impak: Memberi pendedahan serta peluang kepada golongan kanak-
kanak istimewa

Aktiviti: Program Training Of Trainer ( TOT) 2018 Surau Ta’dib, IPGKIK
Peserta: 35 Siswa Guru Islam
Impak: Memantapkan pengetahuan dan kemahiran insaniah (soft
skill) Nuqaba dan Penolong Nuqaba yang dilantik di dalam usrah, agar
dapat menyampaikan ilmu Agama Islam melalui pelbagai medium
dengan lebih efektif, kreatif dan inovatif kepada ahli-ahli usrah yang
lain.

Aktiviti: Ceramah Moral Auditorium TESL, IPGKIK.

Peserta: 70 orang Siswa Guru Bukan Islam.

Impak: Menanam semangat hidup bersatu dalam masyarakat majmuk

Aktiviti: Program Maal Hijrah Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: 250 orang pensyarah, staf sokongan dan pelajar IPGKIK
Impak: Menghayati dan mengambil iktibar peristiwa Hijrah
Rasulullah S.A.W., mengaplikasikan pelaksanaan Hijrah Rasulullah
S.A.W untuk perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan,
mendedahkan dan membuka minda warga IPGKIK terhadap hijrah
dan kebaikan serta mengambil ibrah peristiwa hijrah tersebut

Aktiviti: Kursus Penyembelihan Halal Surau Ta’dib, IPGKIK
Peserta: Siswa Guru Islam Asrama
Impak: Memberi kefahaman dan pengalaman kepada Siswa Guru
tentang kaedah penyembelihan mengikut syarak.

Aktiviti: Program Rehlah Ilmu Pondok Darul Quran Nurul
Peserta: 40 orang siswa guru, Pensyarah JAPIM dan Warga Emas Hasanah Kuala Selangor
Pondok Darul Quran Nurul Hasanah
Impak: Menjalinkan persefahaman antara ahli PSGI serta warga
emas di Pondok Darul Quran Nurul Hasanah.

Aktiviti: Kursus penentuan Arah Kiblat Dewan Dato’ Razali Ismail,
Peserta: 63 orang pensyarah dan staf IPGKIK
Impak: Memberi pengetahuan mengenai asas-asas pengiraan dan
geografi dalam bidang falak, memberi pengetahuan dan kemahiran
asas berkaitan penentuan arah kiblat dan memberi pengetahuan dan
kemahiran asas berkaitan penentuan waktu solat.

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 48

1 My Tajwid Dr. Zahiah binti [email protected]
2 Higher Order Doing (HOD)/M10MP Norlela binti Ali

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 49

Nurul Huda Mohd Bisri

1 Tahap Penghayatan Amalan Agama Siswa Guru PPISMP Ambilan Jun 2017 di IPG Jainudin Ngah

Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur Muaaz Muhammad

Norlela Ali

2 Analisis Penilaian Siswa Guru PISMP Ambilan Jun 2015 Terhadap Bimbingan Dr. Zahiah [email protected]

Pensyarah Penyelia Semasa Praktikum Nor Raihan Mohd Nor

Slot Pengucapan Awam Dalam Kursus Pengurusan Organisasi Jawatankuasa

3 Perwakilan Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas: Kepentingan dan Dr. Zahiah [email protected]

Cadangan

4 Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Ibadah di Institut Pendidikan Guru: Dr. Zahiah [email protected]
Kaedah dan Hasil Pembelajaran

5 Kesan Bacaan Ayat-ayat Suci Al-quran dan Doa Terpilih Terhadap Tingkah Laku Murid Nik Asilah Nik Ali
Hiperaktif

6 Analisis Penilaian Siswa Guru PISMP Ambilan Jun 2015 Terhadap Bimbingan Guru Dr. Zahiah [email protected]
Pembimbing Semasa Praktikum

7 Hubungan Sikap Terhadap Efikasi Kendiri Guru Pelatih Pendidikan Khas di Institut Mohd Zainal Abidin
Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas

8 Pengaruh Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Efikasi Kendiri Guru Mohd Zainal Abidin
Pelatih Pendidikan Khas

9 Buletin Penyelidikan Bilangan 2/2018 “Falsafah Pendidikan Islam” Dr. Zahiah [email protected]

10 Kaedah Main Peranan Dalam Meningkatkan Keunggulan Diri Guru Pelatih Vijayaletcmy Muniyandy

Tahap Penghayatan Amalan Agama Siswa Guru Nurul Huda Mohd Bisri
1 PPISMP Ambilan Jun 2017 di IPG Kampus Ilmu Jainudin Ngah, Muaaz
Khas, Kuala Lumpur 1 Nov 2018 IPG Kampus Ilmu Khas
Muhammad & Norlela Ali 1 Nov 2018
IPG Kampus Ilmu Khas
2 Analisis Penilaian Siswa Guru PISMP Ambilan Dr. Zahiah [email protected] 1 Nov 2018
Jun 2015 Terhadap Bimbingan Pensyarah Nor Raihan Mohd Nor IPG Kampus Ilmu Khas
Penyelia Semasa Praktikum 1 Nov 2018
1 Nov 2018 IPG Kampus Ilmu Khas
Slot Pengucapan Awam Dalam Kursus 1 Nov 2018
8 Nov 2018 IPG Kampus Ilmu Khas
3 Pengurusan Organisasi Jawatankuasa Dr. Zahiah [email protected] 8 Nov 2018
Perwakilan Pelajar Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Ilmu Khas
IPG Kampus Raja
Kampus Ilmu Khas: Kepentingan dan Cadangan Melewar Dan Universiti
Teknologi Mara
Tahap Amalan Guru Bagi Pelaksanaan IPG Kampus Raja
Melewar Dan Universiti
4 Perkembangan Langkah Pengajaran Kemahiran Zaradi Sudin Teknologi Mara

Bacaan Al-quran Berdasarkan Persepsi Murid

Hubungan Sikap Terhadap Efikasi Kendiri Guru Mohd Zainal Abidin

5 Pelatih Pendidikan Khas di Institut Pendidikan Mohd Asri Abdul

Guru Kampus Ilmu Khas Rahman

6 Kesan Surah Al-fatihah Dalam Mententeramkan Nik Asilah Nik Ali
Murid Hiperaktif Sekolah Rendah

Pengajaran Dan Pembelajaran Bidang Ibadah di

7 Institut Pendidikan Guru(IPG): Kaedah dan Hasil Dr. Zahiah [email protected]

Pembelajaran.

Analisis Penilaian Siswa Guru PISMP Ambilan

8 Jun 2015 Terhadap Bimbingan Guru Pembimbing Dr. Zahiah [email protected]
Semasa Praktikum

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL 50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MODUL GEOGRAFI KELAS X SEMESTER 1
Next Book
BUKU PROGRAM LAMBAIAN KASIH PENGETUA