The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-05 04:21:20

Pioneer DDJ-800 CZ

Pioneer DDJ-800 CZ

Manuál k obsluze

DJ kontrolér

DDJ-800

www.pioneerdj.com/support/
www.rekordbox.com
Často pokládané dotazy (FAQ) a další informace týkající se podpory tohoto produktu viz webová stránka výše.

1

Jak číst tento manuál

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt Pioneer DJ.
Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt Pioneer DJ. Přečtěte si tento manuál a "Provozní instrukce (Stručný
návod)" dodávané s touto jednotkou. Oba dokumenty obsahují důležité informace, kterým je nutné porozumět před
zahájením používání tohoto produktu.
V tomto manuálu jsou názvy tlačítek a konektorů označeny na jednotce, názvy menu na obrazovce PC/Mac atd.
jsou označeny hranatými závorkami ([]). (Např. tlačítko [FILE], [CUE], výstupní konektor [PHONES]).
Uvědomte si prosím, že obrazovky a specifikace software a externí vzhled a specifikace hardware podléhají změ-
nám bez předchozího upozornění v důsledku vylepšování a mohou se lišit od těch popsaných v tomto manuálu.
V závislosti na verzi operačního systému, nastavení internetového prohlížeče atd. se provoz může lišit od postupů
popsaných v tomto manuálu.

Tento manuál obsahuje především vysvětlivky funkcí této jednotky jako hardware. Detailní instrukce týkající se
provozu software rekordbox viz Návod k obsluze pro rekordbox.
Návod k obsluze pro rekordbox si můžete stáhnout z následující webové stránky.
www.rekordbox.com/manual

2

Obsah

Obsah................................................................................................................................................................................3
Dříve než začnete.............................................................................................................................................................4

Příslušenství..................................................................................................................................................................4
Zobrazení Úvodu / Návod k obsluze pro rekordbox...................................................................................................4
rekordbox ......................................................................................................................................................................4
Instalace rekordboxu ...................................................................................................................................................6
Jednotlivé části – názvy a funkce ...................................................................................................................................8
Horní panel jednotky ....................................................................................................................................................8
Sekce prohlížeče ..........................................................................................................................................................8
Sekce decků .............................................................................................................................................................. 10
Sekce zobrazení otočného ovladače........................................................................................................................ 15
Sekce směšovače...................................................................................................................................................... 18
Zadní panel ................................................................................................................................................................ 21
Přední panel............................................................................................................................................................... 22
Základní operace .......................................................................................................................................................... 23
Příklad přípojek.......................................................................................................................................................... 23
Spuštění systému ...................................................................................................................................................... 27
Vypnutí systému ........................................................................................................................................................ 30
Pokročilé ovládání......................................................................................................................................................... 31
Použití 4-taktové smyčky........................................................................................................................................... 31
Použití manuálních smyček ...................................................................................................................................... 31
Použití pads ............................................................................................................................................................... 32
Přepínání režimu směšovače ................................................................................................................................... 37
Používání režimu "slip" .............................................................................................................................................. 37
Použití funkce "fader start" ....................................................................................................................................... 39
Použití efektů ............................................................................................................................................................. 39
Použití funkce BEAT FX ............................................................................................................................................. 40
Typy BEAT FX ............................................................................................................................................................. 41
Použití funkce SOUND COLOR FX............................................................................................................................. 46
Použití mikrofonu....................................................................................................................................................... 47
Použití externích vstupů............................................................................................................................................ 48
Změna nastavení .......................................................................................................................................................... 50
Změna nastavení této jednotky................................................................................................................................ 50
Změna nastavení rekordboxu................................................................................................................................... 50
Nastavovací utilita - software ................................................................................................................................... 54
Doplňující informace..................................................................................................................................................... 56
Vyhledání a odstranění problémů ............................................................................................................................ 56
LCD displej ................................................................................................................................................................. 57
Tok signálu................................................................................................................................................................. 58
Technická data .......................................................................................................................................................... 58
Použití této jednotky jako kontrolér pro jiný DJ software........................................................................................ 60
Obchodní značky a registrované obchodní značky ................................................................................................. 65
Upozornění týkající se autorských práv ................................................................................................................... 65

3

Dříve než začnete...

Dříve než začnete...

Příslušenství

- AC adaptér

- Síťová šňůra

- USB kabel

- Záruka (pro některé oblasti)

- Provozní instrukce (Stručný návod)

- Karta licenčního klíče rekordbox dj
1. Výrobky pouze pro Evropu (Příslušné informace jsou uvedeny na zadní straně "Provozních instrukcí
(Stručný návod)" pro Japonsko a na poslední straně anglického a francouzského znění "Provozních
instrukcí (Stručný návod)" pro oblast Severní Ameriky.
2. Nejnovější informace viz následující webová stránka.
www.rekordbox.com

VAROVÁNÍ!
Licenční klíč nelze znovu vydat. Neztraťte jej.

Zobrazení Úvodu / Návod k obsluze pro rekordbox

- Nastavení rekordboxu viz Úvod.

- Použití Collection, režimu EXPORT a PERFORMANCE viz Návod k obsluze.

1. Spusťte internetový prohlížeč na Vašem PC/Mac a přejděte na následující stránku.
www.rekordbox.com

2. Klikněte na [Manual] pod [Support].

3. Klikněte na požadovaný jazyk Úvodu rekordboxu nebo Návodu k obsluze pro rekordbox.

rekordbox

- rekordbox
Rekordbox je software spravující hudbu pro DJ pro přípravu skladeb a provedení DJ vystoupení.

- rekordbox dj
DJ funkce rekordboxu se jmenuje rekordbox dj. Rekordbox dj lze použít jednoduchým připojením přístroje k
PC/Mac.
Pokud chcete použít rekordbox dj na PC/Mac bez připojení k jednotce, zadejte licenční klíč z karty licenčního
klíče rekordbox dj dodávané s tímto produktem.

Nejnovější informace viz následující webová stránka.
www.rekordbox.com

4

Dříve než začnete...

Provozní prostředí

Podporované operační systémy CPU a vyžadovaná paměť
Windows: Procesor Intel Core™ i7, i5, i3
Mac: 4 GB nebo více RAM
macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13 Procesor Intel Core™ i7, i5, i3
macOS Sierra 10.12 4 GB nebo více RAM

(Nejnovější aktualizace)

Windows:
Windows®10
Windows® 8,1
Windows® 7

32-bitová verze nebo 64-bitová verze
(Nejnovější servisní balíček)

Ostatní Pro propojení PC/Mac s touto jednotkou je vyžadován port USB 2.0.
USB port
Rozlišení displeje 1 280 x 768 nebo vyšší
Internetové připojení
Pro registraci uživatelského účtu rekordbox a stažení software je vyžadováno
připojení k internetu.

Provoz není zaručen na všech PC/Mac, i když jsou splněny všechny zde uvedené provozní podmínky prostředí.

V závislosti na nastavení úspory energie PC/Mac, CPU a pevný disk nemusí poskytovat dostatečné možnosti zpra-
cování. Obzvlášť u přenosného PC/Mac se ujistěte, že je PC/Mac je ve stavu, aby poskytoval stálý vysoký výkon
(například udržováním připojeného síťového napájení), když používáte rekordbox.

Pro přístup k internetu je nutná zvláštní smlouva s poskytovatelem internetových služeb a úhrada poplatku za
využití.

Používejte poslední verzi/servisní balíček operačního systému.

Informace týkající se nejnovějších systémových požadavků, kompatibility a podporovaných operačních systémů
rekordboxu viz následující stránka.
www.rekordbox.com/system

5

Dříve než začnete...
Instalace rekordboxu

Příprava rekordboxu
Instalujte software podle následujících kroků, pokud používáte rekordbox poprvé nebo pokud používáte rekord-
box 4.x nebo starší verzi.
Pokud je již nainstalována verze 5.x, aktualizujte rekordbox na nejnovější verzi pomocí správce aktualizací (Up-
date Manager), který se objeví při spuštění rekordboxu.
Uživatel odpovídá za přípravu PC/Mac, síťových zařízená a dalších prvků prostředí pro používání internetu po-
žadovaných pro připojení k internetu.

Instalace
Instalace závisí na operačním systému (OS) Vašeho PC/Mac.
Instalace (pro Mac)
Do dokončení instalace NEPROPOJUJTE tuto jednotku s Mac!
Pokud na Mac běží jakékoliv programy, všechny je ukončete.
1. Rozbalte stažený soubor software rekordbox.
2. Dvakrát klikněte na software rekordbox, čímž spustíte instalační soubor.
3. Přečtěte si licenční ujednání a zvolte [Agree], pokud s podmínkami souhlasíte.

Pokud nesouhlasíte s obsahem licenčního ujednání, klikněte na [Disagree] a zrušte instalaci.
4. Pokud se objeví obrazovka dokončení instalace, klikněte na [Close], čímž zavřete instalační soubor rekord-

box.

6

Dříve než začnete...

Instalace (pro Windows)
Do dokončení instalace NEPROPOJUJTE tuto jednotku s PC!
Přihlaste se jako uživatel, který byl před instalací nastaven jako administrátor PC.
Pokud jsou na PC spuštěny jakékoliv jiné programy, všechny je ukončete.
1. Rozbalte stažený soubor software rekordbox.
2. Dvakrát klikněte na software rekordbox, čímž spustíte instalační soubor.
3. Přečtěte si licenční ujednání a zvolte [Agree], pokud s podmínkami souhlasíte, a klikněte na [Next].

Pokud nesouhlasíte s licenčním ujednáním, klikněte na [Disagree] a zrušte instalaci.
Po upřesnění umístění instalace je instalace zahájena.

Když je instalace dokončena, objeví se zpráva o úspěšném dokončení instalace.
4. Pro zavření instalačního souboru rekordbox klikněte na [Finish].

Instalace je dokončena.

7

Jednotlivé části, názvy a funkce

Jednotlivé části – názvy a funkce

Horní panel jednotky

1. Sekce prohlížeče
2. Sekce decků
3. Sekce směšovače

Sekce prohlížeče

1. Tlačítko LOAD
Stiskněte:
Zvolené stopy jsou nahrány do příslušných desek.
Stiskněte dvakrát:
Nahrání stopy nahrané v decku, který není ovládán, do decku na straně operátora.
Pozice přehrávání je také nahrána ve stejném stavu. (Instant Doubles)

8

Jednotlivé části, názvy a funkce

2. Tlačítko BACK
Stiskněte:
Pohyb kurzoru mezi stromovým zobrazení a seznamem skladeb pokaždé, když dojde ke stisknutí tlačítka.
Pokud se kurzor nachází nad složkou, dojde k jejímu zavření. Pokud je zobrazena paleta přehrávání, lze
kurzor přesouvat mezi stromovým zobrazením, seznamem skladeb a seznamem přehrávání. Stromové zob-
razení, seznam skladeb a paleta přehrávání se nachází v sekci prohlížeče rekordbox dj. Detaily viz Návod k
obsluze pro rekordbox.
[SHIFT] + Stiskněte:
Zobrazení nebo skrytí palety přehrávání rekordbox dj.

3. Otočný volič
Otáčení:
Pohyb kurzorem v rekordbox dj.
[SHIFT] + Otáčení:
Zvětšení/zmenšení zvětšeného tvaru vlny rekordbox dj. Otočení doprava – zvětšení tvaru vlny, otočení doleva
– zmenšení.
Stiskněte:
Pohyb kurzoru mezi stromovým zobrazením a seznamem skladeb pokaždé, když dojde ke stisknutí tlačítka.
Pokud se kurzor nachází nad složkou, dojde k jejímu otevření. Pokud je zobrazena paleta přehrávání, lze
kurzor přesouvat mezi stromovým zobrazením, seznamem skladeb a seznamem přehrávání. Stromové zob-
razení, seznam skladeb a paleta přehrávání se nachází v sekci prohlížeče rekordbox dj.
Detaily viz Návod k obsluze pro rekordbox.

4. Tlačítko VIEW
Stiskněte:
Snížení velikosti decku rekordbox dj a rozšíření oblasti vyhledávače. Dalším stisknutím tuto změnu zrušíte.
[SHIFT] + Stiskněte:
Pohyb kurzoru na [Related Tracks] v oblasti stromového zobrazení.
Stiskněte + podržte:
Zapsání nebo vymazání zvolené stopy do nebo z [Tag List].

9

Jednotlivé části, názvy a funkce
Sekce decků

Tato sekce je používána pro ovládání čtyř desek. Tlačítka a ovladače pro ovládání desek 1 a 3 se nacházejí na levé
straně zařízení a ty pro ovládání desek 2 a 4 se nacházejí na pravé straně zařízení.

1. Tlačítko LOOP IN/4 BEAT (IN ADJUST)
Stiskněte:
Nastaví bod loop-in.
Stiskněte během přehrávání smyčky:
Bod loop-in lze jemně nastavit pomocí otočného ovladače.
Stiskněte a podržte déle než 1 sekundu:
Zapne automatickou 4-taktovou smyčku.

2. Tlačítko LOOP OUT (OUT ADJUST)
Stiskněte:
Nastavení bodu výstupu smyčky a spuštění přehrávání smyčky.
Stiskněte během přehrávání smyčky:
Bod výstupu smyčky lze jemně nastavit pomocí otočného ovladače.

10

Jednotlivé části, názvy a funkce

3. Tlačítko RELOOP/EXIT

Stiskněte:
Návrat na poslední nastavený bod loop-in a obnovení přehrávání smyčky.

Stiskněte během přehrávání smyčky:
Zrušení přehrávání smyčky.

[SHIFT] + Stiskněte:
Přepnutí smyčky uložené ve stopě mezi aktivní a neaktivní. (Active Loop)
Když stisknete toto tlačítko spolu s tlačítkem [SHIFT] v režimu přehrávání, aktivuje se smyčka nejblíže k
pozici přehrávání. Když vyberete smyčku ve stopě a stisknete tlačítko spolu s tlačítkem [SHIFT], smyčka se
stane aktivní/neaktivní (funkce přepínání – toggle).

4. Tlačítko QUANTIZE

Stiskněte:
Zapnutí kvantizační funkce.
Pokud je kvantizační funkce spuštěna, bod hot cue atd. je automaticky nastaveno na nejbližší pozici rytmu.
Rozlišení kvantovaného rytmu je možné zvolit v [Preferences] software rekordbox.

Stiskněte (v pohotovostním (standby) režimu):
Zrušení pohotovostního režimu (standby).
Tato operace je omezena na tlačítko decku na pravé straně.

5. Tlačítko CUE/LOOP CALL, c (LOOP 1/2X)

Stiskněte:
Volba a vyvolání bodu cue nebo smyčky uložené ve stopě.

Stiskněte během přehrávání smyčky:
Rozdělení přehrávání smyčky na polovinu.
I když stisknete tlačítko, délka smyčky se nezmění, když je přehrávání pozastaveno v bodě loop-in.

6. Tlačítko CUE/LOOP CALL, d (LOOP 2X)

Stiskněte:
Volba a vyvolání bodu cue nebo smyčky uložené ve stopě.

Stiskněte během přehrávání smyčky:
Zdvojnásobení přehrávání smyčky.
I když stisknete tlačítko, délka smyčky se nezmění, když je přehrávání pozastaveno v bodě loop-in.

7. Tlačítko DELETE
Vymazání bodu cue nebo bodu smyčky.

8. Tlačítko MEMORY
Uložení bodu cue nebo bodu smyčky.

9. Ovladač JOG FEELING ADJUST
Nastavení zátěže otáčením otočného ovladače.
Pro zvýšení zátěže otáčejte ve směru hodinových ručiček, pro snížení zátěže otáčejte proti směru hodinových
ručiček.

11

Jednotlivé části, názvy a funkce

10 Tlačítko BEAT SYNC

Stiskněte:
Automatická synchronizace s tempy (výškami) a beat grids decku nastaveného jako hlavní deck pro synchro-
nizaci.

[SHIFT] + Stiskněte:
Nastavení decku, jehož tlačítko je stisknuto, jako hlavní deck pro synchronizaci.

11. Tlačítko KEY SYNC
Přepíná tóninu stopy, která je přehrávána na desce, na stejnou tóninu, v jaké je cílová stopa - na dominantu
(pět tónů výše) nebo na subdominantu (čtyři tóny výše).

[SHIFT] + Stiskněte:
Reset tóniny stopy, která je přehrávána na desce, do původní tóniny.

12. Tlačítko TEMPO RANGE
Změna rozsahu variací posuvníku [TEMPO] pokaždé, když je tlačítko stisknuto.

13. Tlačítko MASTER TEMPO
Vypnutí/zapnutí funkce hlavního tempa (master).
Když je funkce hlavního tempa zapnuta, tónina se nezmění, ani když je změněna rychlost přehrávání pomocí
posuvníku [TEMPO].

14. Posuvník TEMPO
Úprava rychlosti přehrávání skladeb.

16. Tlačítko režimu HOT CUE

Stiskněte:
Nastavení režimu "hot cue".

[SHIFT] + Stiskněte:
Nastavení režimu "keyboard".

17. Tlačítko režimu PAD FX1

Stiskněte:
Nastavení režimu "pad FX 1".

[SHIFT] + Stiskněte:
Nastavení režimu "pad FX 2".

18. Tlačítko režimu BEAT JUMP

Stiskněte:
Nastavení režimu "beat jump".

[SHIFT] + Stiskněte:
Nastavení režimu "beat loop".

12

Jednotlivé části, názvy a funkce

19. Tlačítko režimu SAMPLER
Stiskněte:
Nastavení režimu "sampler".
[SHIFT] + Stiskněte:
Nastavení režimu "key shift".

20. Tlačítko PAGE , 
Stiskněte:
Přepnutí stránky "pad" v každém režimu "pad mode".
[SHIFT] + Stiskněte:
Přepnutí banky sampleru.

21. Výkonové pads
Dosažení různých výkonů.

22. Tlačítko PLAY/PAUSE /
Přehrávání nebo pozastavení přehrávání stopy.

23. Tlačítko CUE
Nastavení, vyvolání a přehrávání bodů cue.
Pro nastavení bodu cue stiskněte tlačítko [CUE], zatímco je stopa pozastavena. Během přehrávání stiskněte
tlačítko [CUE] pro návrat do bodu cue a pozastavení přehrávání. (Back Cue). Po návratu pozice přehrávání
do bodu cue můžete dále přehrávat stopu přidržením tlačítka [CUE]. (Cue Sampler).
[SHIFT] + Stiskněte:
Přenese pozici přehrávání na začátek stopy.

23. Tlačítko TRACK SEARCH , /SEARCH
Stiskněte:
Vyhledávání začátku stopy.
Stiskněte + podržte:
Rychlý posun vpřed nebo vzad během stisknutí a držení tlačítka.

24. Tlačítko SHIFT
Pokud používáte tlačítko a zároveň držíte tlačítko [SHIFT], získáte přístup k alternativní funkci.
Stiskněte dvakrát:
Stiskněte toto tlačítko při změně zobrazení mezi obrazovkou INFO a ARTWORK.

25. Sekce zobrazení otočného ovladače

13

Jednotlivé části, názvy a funkce

26. Otočný ovladač
Spusťte režim VINYL a otočte horní částí otočného ovladače:
"Scratching".
Otočte vnější částí nebo otočte horní částí otočného ovladače, zatímco je vypnut režim VINYL:
"Pitch Bend" (úprava rychlosti přehrávání)
[SHIFT] + Otočte horní částí otočného ovladače:
Lze upravit interval beat grid pro nahranou stopu.
[SHIFT] + Otočte vnější sekcí:
Celý beat grid nahrané stopy je možné posunout doleva nebo doprava.
[TRACK SEARCH] + Otočte horní částí otočného ovladače:
Je možné vysokorychlostní převíjení stopy vpřed nebo vzad. (Super Fast Search).

27. Tlačítko SLIP
Stiskněte:
Zapnutí/vypnutí režimu "slip".
[SHIFT] + Stiskněte:
Zapnutí/vypnutí režimu VINYL.

28. Tlačítko SLIP REVERSE
Stiskněte:
Přehrávání stopy reverzně, když je tlačítko stisknuto, a obnovení normálního přehrávání, když je tlačítko
uvolněno.
Normální přehrávání pokračuje na pozadí reverzního přehrávání. Pokud je tlačítko uvolněno, normální pře-
hrávání je obnoveno z aktuálního bodu přehrávání na pozadí.
Reverzní přehrávání "slip" se automaticky zruší po 8 taktech a normální přehrávání se obnoví, i když je stisk-
nuto tlačítko [SLIP REVERSE].
[SHIFT] + Stiskněte:
Přehrávání stopy reverzně. Když znovu stisknete tlačítka [SHIFT] a [SLIP REVERSE], reverzní přehrávání je
zrušeno a obnoví se normální přehrávání.

14

Jednotlivé části, názvy a funkce

Sekce zobrazení otočného ovladače

Obrazovka INFO
Když je nahrána stopa z rekordboxu, v sekci zobrazení otočného ovladače je zobrazena následující informace.

1. Číslo decku
Rozsvítí se číslo aktuálně ovládaného decku.

2. Artwork (přebal)
Zobrazení přebalu stopy nahrané v rekordbox dj.
V [Preferences] rekordboxu je možné změnit, jestli chcete nebo nechcete zobrazovat přebal.

3. Variace tóniny
Zobrazení variací mezi původní tóninou stopy a aktuální tóninou.

4. Tónina
Zobrazení aktuální tóniny.

5. ROZSAH CUE
Označení bodů cue, bodů smyček a bodů hot cue nastavených od 4 taktů před do 16 taktů po současné
pozici přehrávání.
Když je nastaven/vyvolán bod cue/smyčky, značky označují 4 takty od nastaveného/vyvolaného bodu.
V [Preferences] rekordboxu je možné změnit, jestli chcete nebo nechcete zobrazovat ROZSAH CUE.

6. Stav decku

Aktuální stav decku je označen barvou pozadí.

Bílá (jasná): Je zvolen deck 1 nebo 2 a je aktivní (on air)

Bílá (tmavá): Je zvolen deck 1 nebo 2 a je neaktivní (off air)

Modrá (jasná): Je zvolen deck 3 nebo 4 a je aktivní (on air)

Modrá (tmavá): Je zvolen deck 3 nebo 4 a je neaktivní (off air)

Červená (jasná): Přehrávání "slip"

Přehrávání "slip" má přednost bez ohledu na aktivní (on air) stav decku.

7. Bod cue
Zobrazení pozice nastaveného a vyvolaného bodu cue.

15

Jednotlivé části, názvy a funkce

8. BPM
Zobrazí se aktuální BPM.

9. Rychlost přehrávání
Hodnota se mění v závislosti na pozici posuvníku [TEMPO].

10. Nastavitelný rozsah rychlosti přehrávání
Zobrazení rozsahu, na který je možné nastavit rychlost přehrávání.

11. Tvar vlny
Zobrazuje tvar zvukové vlny. Tvar vlny je zobrazen v závislosti na nastavení [Waveform] v [Preferences] re-
kordboxu, kde můžete změnit barvu a formát ([Full Waveform]/[Half Waveform]).
Detailní týkající se změny nastavení viz Návod k obsluze pro rekordbox.

12. Body cue/smyčky/hot cue nastavené v nahrané stopě
Zobrazení bodů cue, bodů smyček a bodů hot cue nastavených v nahrané stopě.

13. Pozice přehrávání
Zobrazení aktuální pozice přehrávání.

14. Čas (minuty, sekundy)
Zobrazení uplynulého nebo zbývajícího času. Zobrazené informace je možné změnit v [Preferences] rekord-
boxu.
Počet taktů smyčky (délka smyčky) je zobrazen během přehrávání smyčky.

15. MASTER
Rozsvítí se, když je ovládaný deck nastaven jako hlavní (master).

16. Stav přehrávání
Zobrazení aktuální pozice přehrávání. Během přehrávání se otáčí, během pozastavení se zastaví.

17. SYNC
Rozsvítí se, když je spuštěno [BEAT SYNC].

16

Jednotlivé části, názvy a funkce

Obrazovka Artwork
Následující informace je zobrazena v sekci zobrazení otočného ovladače.

1. Číslo decku
Rozsvítí se číslo aktuálně ovládaného decku.

2. Stav přehrávání
Zobrazení aktuální pozice přehrávání. Během přehrávání se otáčí, během pozastavení se zastaví.

3. Artwork (přebal)
Zobrazení přebalu stopy nahrané v rekordbox dj.

4. SYNC
Rozsvítí se, když je spuštěno [BEAT SYNC].

5. Bod cue
Zobrazení pozice nastaveného a vyvolaného bodu cue.

6. MASTER
Rozsvítí se, když je ovládaný deck nastaven jako hlavní (master).

17

Jednotlivé části, názvy a funkce

Sekce směšovače

1. Volič MIC ON, OFF
Zapnutí/vypnutí mikrofonu.

2. Indikátor mikrofonu
3. Volič PHONO/LINE, DECK3, DECK1

Volba vstupního zdroje pro každý kanál z komponentů připojených k této jednotce.
[DECK1], [DECK3]:
Zvolte tuto možnost pro použití stopy nahrané v decku rekordbox dj.
[PHONO/LINE]:
Zvolte tuto možnost pro výstupní zařízení (analogový přehrávač atd.) úrovně phono (pro MM přenosky) nebo
výstupní zařízení úrovně line (DJ přehrávač atd.) připojené ke vstupním konektorům [LINE/PHONO].
4. Ovladač TRIM
Úprava úrovně výstupu zvuku pro každý kanál.

18

Jednotlivé části, názvy a funkce

5. Indikátor úrovně Master
Displej úrovně výstupu zvuku pro hlavní kanál (master).

6. Indikátor CLIP

[CLIP] bliká, když je výstupní úroveň příliš vysoká.
- Bliká pomalu: Označuje, že zvuk má být zkreslený.
- Bliká rychle: Označuje, že zvuk je zkreslený.

7. Volič DECK2, DECK4, PHONO/LINE
Volba vstupního zdroje pro každý kanál z komponentů připojených k této jednotce.

[DECK2], [DECK4]:
Zvolte pro použití stopy nahrané v decku rekordbox dj.

[PHONO/LINE]:
Zvolte tuto možnost pro výstupní zařízení (analogový přehrávač atd.) úrovně phono (pro MM přenosky) nebo
výstupní zařízení úrovně line (DJ přehrávač atd.) připojené ke vstupním konektorům [LINE/PHONO].

8. Ovladač MASTER LEVEL
Úprava úrovně výstupu zvuku do hlavního kanálu (master).

9. Tlačítko MASTER CUE
Výstup zvuku hlavního kanálu (master) do sluchátek.

10. Ovladač BOOTH LEVEL
Úprava úrovně výstupu zvuku do kanálu booth.

11. Sekce zobrazení efektů
Zobrazení názvu efektu, BPM, parametru efektu atd.

12. Tlačítka BEAT , 

Stiskněte:
Nastavení frakce rytmu pro synchronizaci s efektem zvuku.

Stiskněte [SHIFT] + [BEAT ]:
Nastavení režimu pro automatické měření BPM ze vstupního audio signálu.

Stiskněte [SHIFT] + [BEAT ]:
Nastavení režimu pro manuální zadání BPM.

13. Ovladač BEAT FX SELECT
Nastavení typu BEAT FX.

14. Ovladač BEAT FX CH SELECT
Přepnutí na kanál, na kterém je aplikováno BEAT FX.

15. Ovladač BEAT FX LEVEL/DEPTH
Úprava kvantitativního parametru BEAT FX.

16. Tlačítko BEAT FX ON/OFF

Stiskněte:
Zapnutí/vypnutí BEAT FX.

[SHIFT] + Stiskněte:
Zapnutí uvolnění FX rekordboxu.

19

Jednotlivé části, názvy a funkce

17. Tlačítko CUE sluchátek

Stiskněte:
Výstup zvuku do sluchátek z kanálu, pro který je toto tlačítko stisknuto.

[SHIFT] + Stiskněte:
Tempo pro každý deck lze nastavit klepnutím na toto tlačítko. (Funkce tap)

18. Fader kanálu
Úprava úrovně výstupu zvuku pro každý kanál.

19. Crossfader
Výstup zvuku kanálů přiřazených levé a pravé straně crossfaderu.

20. Ovladač HEADPHONES LEVEL
Úprava úrovně výstupu zvuku do sluchátek.

21. Ovladač HEADPHONES MIXING
Nastavení vyvážení hlasitosti monitoru mezi zvukem kanálů, pro které je stisknuto tlačítko sluchátek [CUE],
a zvukem hlavního kanálu (master).

22. Tlačítka SOUND COLOR FX SELECT
Vypnutí/zapnutí SOUND COLOR FX.

23. Ovladač AUX TRIM
Úprava úrovně zvuku AUX vstupu.

24. Ovladač MIC EQ (HI, LOW)
Úprava kvality zvuku kanálů [MIC 1] a [MIC 2].

25. Ovladač MIC 2 LEVEL
Úprava úrovně výstupu zvuku z kanálu [MIC 2].

26. Ovladač MIC 1 LEVEL
Úprava úrovně výstupu zvuku z kanálu [MIC 1].

27. Ovladač EQ (HI, MID, LOW)
Zvýšení nebo snížení frekvence pro různé kanály.

28. Indikátor úrovně kanálu
Zobrazuje úroveň zvuku každého kanálu před tím, než projde faderem kanálu.

29. Ovladač SAMPLER LEVEL
Nastavení úrovně zvuku sampleru.

30. Ovladač COLOR
Změna parametrů SOUND COLOR FX různých kanálů.

Fader kanálu ani crossfader nevytahujte silou. Ovladače jsou navrženy tak, aby je nešlo jednoduše vytáhnout.
Vytažení ovladačů může způsobit jejich poškození.

20

Jednotlivé části, názvy a funkce

Zadní panel

Horní panel

1. Hák na DC kabel
Hák pro síťovou šňůru s AC adaptérem.
Pokud je AC adaptér během přehrávání odpojen, dojde k přerušení zvuku.

2. Konektor DC IN
Připojte k zásuvce pomocí dodaného AC adaptéru (s dodanou síťovou šnůrou). AC adaptér připojte vždy jako
poslední – až po dokončení VŠECH ostatních přípojek! Použijte dodaný AC adaptér.

3. přepínač
Zapne jednotku nebo ji přepne do pohotovostního režimu (standby).

4. Výstupní konektory BOOTH
Výstupní konektory pro monitor booth. Kompatibilní se symetrickými výstupy s typem konektoru TRS. Ujistěte
se, že používáte tyto jako symetrické výstupy. Zvuk hlavního kanálu (master) může vystupovat z výstupních
konektorů [BOOTH] nezávisle na úrovni audia nastavené pro hlavní kanál (master). Úroveň hlasitosti lze
nastavit pomocí ovladače [BOOTH LEVEL].

5. Výstupní konektory MASTER 2
Pro připojení napájeného reproduktoru, výkonového zesilovače atd.
Kompatibilní s nesymetrickými výstupy typu RCA pin-jack.

6. Výstupní konektory MASTER 1
Pro připojení napájeného reproduktoru, výkonového zesilovače atd. Kompatibilní se symetrickými výstupy s
typem konektoru XLR. Ujistěte se, že používáte tyto jako symetrické výstupy. Věnujte pozornost tomu, abyste
omylem nevložili síťovou šňůru jiné jednotky. Nepřipojujte konektor, který může dodávat fantómové napá-
jení.

7. Vstupní konektory LINE/PHONO
Připojte výstupní zařízení (analogový přehrávač atd.) úrovně phono (pro MM přenosky) nebo výstupní zařízení
úrovně line (DJ přehrávač atd.). Přepněte vstupní zdroj v závislosti na připojeném zařízení pomocí přepínače
[LINE/PHONO] na zadním panelu této jednotky. Volič [PHONO/LINE, DECK3, DECK1] nebo volič [DECK2,
DECK4, PHONO/LINE] na horní části jednotky musí být nastaven na [PHONO/LINE].

8. Přepínače LINE/PHONO
Volba vstupního zdroje pro každý kanál z komponentů připojených k této jednotce.

[LINE]:
Použití výstupního zařízení s linkovou úrovní (DJ přehrávač atd.) připojeného ke vstupním konektorům
[LINE/PHONO].

[PHONO]:
Použití výstupního zařízení (analogový přehrávač atd.) s úrovní phono (pro MM přenosky) připojeného ke
vstupním konektorům [LINE/PHONO].

21

Jednotlivé části, názvy a funkce

9. SIGNAL GND konektor
Připojte zemnící vodič analogového přehrávače s cílem snížit hluk generovaný při připojení analogového
přehrávače.

10. Tlumič MIC
Úprava úrovně audio vstupu do konektorů [MIC].
Zisk vstupu zvuku do mikrofonu se značně liší v závislosti na použitém mikrofonu. Ovladač [MIC ATT.] na
zadním panelu jednotky je používán pro nastavení úrovně audia podle mikrofonu před výkony DJ. Během
výkonů DJ použijte ovladač [MIC ATT.] na horní části této jednotky pro nastavení hlasitosti mikrofonu.

11. Vstupní konektor MIC 1
Slouží k připojení mikrofonu.
Lze použít pouze XLR konektor.

12. Vstupní konektor MIC 2
Slouží k připojení mikrofonu.
Lze použít pouze sluchátkové konektory (Ø 6,3 mm).

13. Volič zisku AUX
Přepnutí vstupního zisku AUX v závislosti na připojeném zařízení.

14. Vstupní konektory AUX
Připojte k DJ přehrávači nebo výstupnímu zařízení úrovně line nebo přenosnému přehrávači.

15. USB port
Pro připojení k PC/Mac.
Připojte tuto jednotku k PC/Mac přímo pomocí dodaného USB kabelu nebo takového, který vyhovuje USB
2.0.
Nepoužívejte USB hub!

16. Bezpečnostní slot Kensington

Přední panel

1. Výstupní konektory PHONES
Slouží k připojení sluchátek. Lze použít stereo sluchátkové konektory (ø 6.3 mm) a stereo mini sluchátkové
konektory (ø 3.5 mm).
Nepoužívejte dva výstupní konektory (jeden pro stereo sluchátkový konektor a jeden pro mini sluchátkový
konektor) současně. Pokud je kabel připojen nebo odpojen od jednoho z konektorů, zatímco je používán jiný
konektor, může se hlasitost použitého výstupu neúmyslně zvýšit nebo snížit.

22

Základní operace

Základní operace

Síťovou šňůru zapojte do zásuvky vždy jako poslední – až po dokončení VŠECH ostatních přípojek! Před připojením
komponentů nebo změnou přípojek VŽDY PŘEDEM jednotku vypněte a odpojte síťovou šňůru ze zásuvky.
Podrobnosti viz Návod k obslužte k připojovanému zařízení.
Ujistěte se, že používáte dodanou síťovou šňůru a AC adaptér.
Ujistěte se, že používáte USB kabel dodaný s tímto produktem nebo takový, který vyhovuje USB 2.0.
Nelze použít USB hub.

Příklad přípojek

Připojení vstupních konektorů

Zadní panel *1 *2 Přenosné audio
Analogový přehrá- DJ přehrávač DJ přehrávač zařízení

vač

AC adaptér
(včetně)

Síťová šňůra
(včetně)

K síťové zásuvce *2 *1 Mikrofon PC/ Mac

DJ přehrávač Analogový pře-
hrávač
*1 Pokud připojujete analogový přehrávač, přepněte přepínač [LINE/PHONO] vedle konektorů na [PHONO].

*2 Pokud připojujete DJ přehrávač, přepněte přepínač [LINE/PHONO] vedle konektorů na [LINE].

23

Základní operace

Hák na kabel

Zaháknutí síťové šňůry s AC adaptérem na hák na kabel
Upevněte síťovou šňůru s AC adaptérem na místo tak, že ji zaháknete na hák na kabel. Tím předejdete neúmysl-
nému vytažení síťové šňůry a jejímu odpojení zástrčky z konektoru.
- Neupevňujte síťovou šňůru s AC adaptérem tak, aby byla ohnutá. Pokud ji budete používat v takových pod-

mínkách, může dojít k jejímu poškození a chybnému kontaktu.
- Pokud je AC adaptér během přehrávání odpojen, dojde k přerušení zvuku.

Připojení výstupních konektorů

Zadní panel

Výkonový zesilovač (pro monitor Výkonový zesilovač, napájené re-
booth), napájené reproduktory atd. produktory atd.

Komponent, zesilovač, napájený
reproduktor atd.

24

Základní operace

Přední panel

Sluchátka
Ujistěte se, že výstupní konektory [MASTER 1] používáte pro symetrický výstup. Pokud jsou připojeny k nesymetric-
kému vstupu (např. RCA) pomocí převodového kabelu (nebo převodového adaptéru) atd., může dojít ke snížení
kvality zvuku nebo generaci hluku.
Pro připojení s nesymetrickým vstupem (jako např. RCA) použijte výstupní konektory [MASTER 2].
Věnujte pozornost tomu, abyste omylem nepřipojili síťovou šňůru jiné jednotky do výstupních konektorů [MASTER
1].
K výstupním konektorům [MASTER 1] nepřipojujte konektory schopné napájet fantómovým napájením.
Ujistěte se, že výstupní konektory [BOOTH] používáte pro symetrický výstup. Pokud jsou připojeny k nesymetric-
kému vstupu (např. RCA nebo TS konektor) pomocí TSR nebo RCA převodového kabelu (nebo převodového adap-
téru), TS kabelu atd., může dojít ke snížení kvality zvuku nebo generování šumu.
Přípojky
1. Připojte sluchátka k výstupním konektorům [PHONES].

2. Připojte zařízení jako napájené reproduktory, výkonový zesilovač a komponenty k výstupním konektorům
[MASTER 1] nebo [MASTER 2].

Napájené reproduktory atd.
Pro výstup zvuku z výstupních konektorů [BOOTH] připojte zařízení jako např. reproduktory k výstupním ko-
nektorům [BOOTH].

25

Základní operace

3. Propojte tuto jednotku s Vaším PC/Mac pomocí USB kabelu.

USB kabel
(včetně)

4. Zapněte napájení PC/Mac.
5. Připojte AC adaptér.

AC adaptér
(včetně)
Síťová šňůra
(včetně)
K síťové zásuvce
6. Pro zapnutí jednotky stiskněte přepínač [u] na zadním panelu této jednotky.

Jednotka se zapne.
Pro Windows
Při prvním připojení této jednotky k PC nebo připojení k jinému USB portu na PC se může objevit hlášení
[Installing device driver software]. Počkejte, dokud se neobjeví hlášení [Your devices are ready for use].
7. Zapněte zařízení připojená k výstupním konektorům (napájené reproduktory, výkonový zesilovač, kompo-
nenty atd.). Pokud je ke vstupním konektorům připojen mikrofon, DJ přehrávač nebo jiné externí zařízení,
zapněte připojené zařízení.

26

Základní operace

Spuštění systému

Spuštění rekordboxu
Pro použití rekordboxu je nezbytné vytvoření registrovaného účtu. Detaily týkající se postupu – klikněte na [Manual]
pod [Support] na následující stránce, poté viz "rekordbox introduction".
www.rekordbox.com

Pro Mac
Ve Finderu otevřete složku [Applications] a poté dvakrát klikněte na ikonu [rekordbox 5] > [rekordbox.app].

Pro Windows 10
Z menu [Start] klikněte na ikonu [Pioneer] > [rekordbox].

Pro Windows 8,1
V [Apps view] klikněte na ikonu [rekordbox].

Pro Windows 7
Z menu [Start] klikněte na [All Programs] > [Pioneer] > [rekordbox 5.X.X] a ikonu [rekordbox].

Kontrola nastavení audio
Zkontrolujte, že jsou nastavení [Audio] v [Preferences] rekordboxu
nastaveny podle následujícího.

Pro Mac
[Audio]: [DDJ-800]
[Output channels]:

[Master Output]: [DDJ-800: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800: PHONES]

Pro Windows
[Audio]: [DDJ-800 ASIO]
[Output channels]:

[Master Output]: [DDJ-800 ASIO: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800 ASIO: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800 ASIO: PHONES]
Pokud je povoleno PC MASTER OUT, informace "+ Name of audio device in PC/Mac" se zobrazí také po
[MASTER] položky [Master Output] v nastavení [Audio].

Přidání souborů stop do [Collection]
Seznam souborů stop spravovaných rekordboxem je zobrazen na obrazovce [Collection].
Registrace souborů stop na PC/Mac jako kolekce souborů rekordboxu a následně jejich analýza umožňuje použití
těchto souborů s rekordboxem.

1. Klikněte na [Collection] ve stromovém zobrazení.
Zobrazí se seznam stop registrovaných v [Collection].

2. Otevřete Finder (Mac) nebo Explorer (Windows) a přetáhněte soubory stop nebo složky obsahující soubory
stop do seznamu stop.
Soubory stop jsou přidány do [Collection] a je zahájena analýza tvaru vlny souborů stop. Počkejte, dokud
není analýza všech souborů stop dokončena.

27

Základní operace

Nahrání stopy do decku jednotky
Tato část vysvětluje, jak nahrát stopu do decku 1 (vlevo) jako příklad.

1. Tlačítko LOAD

2. Otočný volič
Otočte otočným voličem pro výběr stopy v [Collection] a potí stiskněte tlačítko [LOAD] decku 1 (levá strana).
Stopa je nahrána do decku 1.

28

Základní operace

Přehrávání stop
Následující popisuje postup výstupu zvuku z decku 1 (levá strana) jako příklad.

1. Indikátor úrovně kanálu
2. Volič PHONO/LINE, DECK3, DECK1
3. Ovladač TRIM
4. Ovladač EQ (HI, MID, LOW)
5. Ovladač COLOR
6. Tlačítko CUE sluchátek
7. Ovladač HEADPHONES MIXING
8. Ovladač HEADPHONES LEVEL
9. Fader kanálu
10. Crossfader
11. Ovladač MASTER LEVEL

1. Nastavte pozici ovladačů apod., jak je ukázáno níže.

Názvy ovladačů atd. Ovládání
Volič PHONO/LINE, DECK3, DECK1 Pozice [DECK1]
Ovladač TRIM Zcela otočte proti směru hodinových ručiček.
Ovladač EQ (HI, MID, LOW) Středová pozice
Ovladač COLOR Středová pozice
Fader kanálu Posuňte směrem dolů.
Ovladač MASTER LEVEL Zcela otočte proti směru hodinových ručiček.
Crossfader Středová pozice

29

Základní operace

2. Pro přehrávání stopy stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE /].

3. Otočte ovladač [TRIM]. Nastavte ovladač [TRIM] tak, aby se oranžová kontrolka indikátoru úrovně kanálu
rozsvítila na nejvyšší úrovni.

4. Posuňte fader kanálu směrem nahoru.

5. Otočte ovladačem [MASTER LEVEL] pro nastavení úrovně audia reproduktorů.
Nastavte úroveň výstupu zvuku z výstupních konektorů [MASTER 1] a [MASTER 2] na vhodnou úroveň. Pro
výstup zvuku z reproduktorů PC/Mac neupravujte ovladač [MASTER LEVEL], nýbrž hlasitost reproduktorů
PC/Mac.

Monitorování audia kanálu pomocí sluchátek
Nastavte pozici ovladačů apod., jak je ukázáno níže.

Názvy ovladačů atd. Ovládání
Ovladač HEADPHONES MIXING Středová pozice
Ovladač HEADPHONES LEVEL Zcela otočte proti směru hodinových ručiček.

1. Stiskněte tlačítko sluchátek [CUE].

2. Otočte ovladač [HEADPHONES LEVEL]. Upravte úroveň výstupu zvuku do sluchátek na vhodnou úroveň.

Poznámka

Tato jednotka a rekordbox dj zahrnují množství funkcí umožňujících více jedinečných DJ výkonů. Detaily týkající se
každé z funkcí najdete na webové stránce níže a v Návodu k obsluze pro rekordbox. rekordbox.com/manual.

Vypnutí systému

1. Zavřete rekordbox.
2. Stiskněte přepínač [ ] na zadním panelu této jednotky pro její přepnutí do pohotovostního režimu (standby).
3. Odpojte USB kabel od PC/Mac.

30

Pokročilé ovládání

Pokročilé ovládání

Použití 4-taktové smyčky

Stiskněte tlačítko [LOOP IN/4 BEAT] na déle než 1 sekundu během přehrávání. Smyčka prodlužující 4 takty od
bodu, ve kterém bylo tlačítko stisknuto, se spustí automaticky a zahájí se přehrávání smyčky.
Když je aktivní kvantizační funkce, může dojít k drobnému zpoždění v provozu této funkce pro synchronizaci rytmu.
Zrušení přehrávání smyčky
Stiskněte tlačítko [RELOOP/EXIT].
Přehrávání pokračuje za bodem loop-out bez návratu na bod loop-in.

Použití manuálních smyček

Použijte tuto funkci pro opakované přehrávání specifických částí.
Když je aktivní kvantizační funkce, může dojít k drobnému zpoždění v provozu této funkce pro synchronizaci rytmu.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko [LOOP IN/4 BEAT] v bodě, ve kterém chcete zahájit přehrávání smyčky

(bod loop-in). Nastaví bod loop-in.
2. Stiskněte tlačítko [LOOP OUT] v bodě, ve kterém chcete ukončit přehrávání smyčky (bod loop-out).
Přepůlení smyčky
Stiskněte tlačítko [CUE/LOOP CALL, c (LOOP 1/2X)] během přehrávání smyčky. Délku přehrávání smyčky lze zkrátit
na polovinu pokaždé, když dojde ke stisknutí tlačítka. Délku smyčky lze zkrátit na polovinu i při přehrávání 4-
taktové smyčky.
Zdvojnásobení smyčky
Stiskněte tlačítko [CUE/LOOP CALL, d (LOOP 2X)] během přehrávání smyčky. Pokaždé, když dojde ke stisknutí
tlačítka, délka přehrávání smyčky se zdvojnásobí. Délku smyčky lze zdvojnásobit i při přehrávání 4-taktové smyčky.
Zrušení přehrávání smyčky
Stiskněte tlačítko [RELOOP/EXIT]. Přehrávání pokračuje za bodem loop-out bez návratu na bod loop-in.
Změna bodu spuštění přehrávání smyčky
Stiskněte tlačítko [LOOP IN/4 BEAT] během přehrávání smyčky a poté otočte otočným ovladačem. Posouvá pozici
bodu loop-in.
Změna bodu ukončení přehrávání smyčky
Stiskněte tlačítko [LOOP OUT] během přehrávání smyčky a poté otočte otočným ovladačem. Posouvá pozici bodu
loop-out.

31

Pokročilé ovládání
Použití pads

Použití hot cues
Můžete zahájit přehrávání z pozice, na které je nastaveno hot cue. Navíc k hot cues lze nastavit smyčky pro vyvolání
bodu přehrávání. V jedné stopě je možné nastavit a uložit až 16 bodů hot cue.
Nastavení a vyvolání hot cue
1. Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE]. Tato jednotka přejde do režimu hot cue. U 16 registrovaných hot cues

můžete přepínat mezi hot cues A až H stisknutím tlačítka [PAGE ] a hot cues I až P stisknutím tlačítka
[PAGE ]. Obsah oblasti zobrazení hot cues na obrazovce decku rekordbox dj lze také přepnout pomocí
stejné procedury.
2. Během přehrávání nebo režimu pozastavení stiskněte pad pro nastavení bodu hot cue. Body hot cue jsou
přiřazeny příslušným pads, jak je ukázáno níže.

3. Stiskněte pad, na kterém je nastaven bod cue. Přehrávání se zahájí z bodu hot cue. Pro vymazání bodu hot
cue stiskněte pad spolu s tlačítkem [SHIFT].

Nastavení a vyvolání 4-taktové smyčky
1. Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE]. Tato jednotka přejde do režimu hot cue.
2. Stiskněte tlačítko [LOOP IN/4 BEAT] na déle než 1 sekundu během přehrávání. Nastavuje 4-taktovou smyčku

v bodě, kdy dojde ke stisknutí tlačítka, a zahájí se přehrávání smyčky.
3. Během přehrávání smyčky stiskněte pad pro nastavení smyčky během přehrávání smyčky.
4. Stiskněte pad, na kterém je nastavena smyčka. Přehrávání smyčky se spustí z bodu, ve kterém je smyčka

nastavena. Pro vymazání smyčky stiskněte pad a tlačítko [SHIFT].
Nastavení a vyvolání manuální smyčky
1. Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE]. Tato jednotka přejde do režimu hot cue.
2. Stiskněte tlačítko [LOOP IN/4 BEAT] během přehrávání smyčky a poté stiskněte tlačítko [LOOP OUT]. Zahájí

se přehrávání smyčky.
3. Během přehrávání smyčky stiskněte pad pro nastavení smyčky během přehrávání smyčky.

32

Pokročilé ovládání

4. Stiskněte pad, na kterém je nastavena smyčka. Přehrávání smyčky se spustí z bodu, ve kterém je smyčka
nastavena. Pro vymazání smyčky stiskněte pad a tlačítko [SHIFT].

Použití pad FX
Různých výkonů lze docílit jednoduchým ovládáním pads – stisknutím a uvolněním.
1. Stiskněte tlačítko režimu [PAD FX1]. Tato jednotka přejde do režimu "pad FX 1". Efekty jsou přiřazeny pads,

jak je ukázáno níže.
U efektů přiřazených pads můžete přepínat mezi efekty A až H stisknutím tlačítka [PAGE ] a efekty I až P
stisknutím tlačítka [PAGE ]. Obsah oblasti zobrazení pad FX na obrazovce decku rekordbox dj lze také
přepnout pomocí stejné procedury.

Pro přepnutí na režim "pad FX 2" stiskněte tlačítko režimu [PAD FX1] spolu s tlačítkem [SHIFT]. Efekty jsou
přiřazeny pads, jak je ukázáno níže. U efektů přiřazených pads můžete přepínat mezi efekty Q až X stisknutím
tlačítka [PAGE ] a efekty Y až AF stisknutím tlačítka [PAGE ]. Obsah oblasti zobrazení pad FX na obra-
zovce decku rekordbox dj lze také přepnout pomocí stejné procedury.

2. Stiskněte a podržte pad. Efekt se spustí podle efektu a počtu taktů přiřazených k pad.
3. Uvolněte pad. Efekt se vypne.

33

Pokročilé ovládání

Použití uvolnění FX pad FX
Uvolnění FX musí být k pad přiřazeno předem.
1. Stiskněte a podržte pad, ke kterému je přiřazen jiný efekt než uvolnění FX. Efekt se spustí podle efektu a

počtu taktů přiřazených k pad.
2. Stiskněte pad, ke kterému je přiřazeno uvolnění FX. Efekt, který byl aktivní, se vypne, a dojde k přidání efektu

uvolnění FX.
Použití "beat jump"
Pozici přehrávání můžete okamžitě přesunout bez porušení rytmu právě přehrávané stopy.
1. Stiskněte tlačítko režimu [BEAT JUMP]. Tato jednotka přejde do režimu "beat jump". Počet taktů nebo počet

vynechaných dílů je přiřazen příslušným pads, jak je uvedeno níže. (Implicitní hodnota)
Stiskněte tlačítko [PAGE ] nebo tlačítko [PAGE ] pro přepnutí počtu taktů nebo počtu dílů přiřazených k
pad.

2. Stiskněte pad 1, 3, 5 nebo 7. Pozice přehrávání se posune vlevo o počet taktů nebo počet dílů přiřazených
stisknutému pad.

3. Stiskněte pad 2, 4, 6 nebo 8. Pozice přehrávání se posune vpravo o počet taktů nebo počet dílů přiřazených
stisknutému pad.

Použití funkce "sampler"
Pomocí výkonových tlačítek můžete přehrávat stopy nahrané ve slotech sampleru.
Příprava použití sampleru
Zaškrtněte políčko [SAMPLER] v horní části obrazovky rekordbox dj. Na obrazovce rekordbox dj se objeví panel
sampleru.
Nahrání stopy do slotu sampleru
1. Stiskněte tlačítko režimu [SAMPLER]. Tato jednotka přejde do režimu "sampler".
2. Stiskněte tlačítko [PAGE c] nebo tlačítko [PAGE d] spolu s tlačítkem [SHIFT]. Banka sampleru je přepnuta.

Sampler obsahuje čtyři banky, z nich každá obsahuje šestnáct slotů.
3. Pro pohyb kurzoru na seznam stop stiskněte otočný volič.
4. Otočte otočným voličem. Zvolte stopu, kterou chcete nahrát do slotu sampleru.
5. Stiskněte pad spolu s tlačítkem [SHIFT]. Zvolená stopa je nahrána do slotu sampleru. Nahrání přepsáním již

nahraného slotu sampleru nemusí být v závislosti na nastavení [Preferences] rekordboxu možné.

34

Pokročilé ovládání

Použití pads pro přehrávání sampleru
1. Stiskněte tlačítko režimu [SAMPLER]. Tato jednotka přejde do režimu "sampler".
2. Stiskněte tlačítko [PAGE ] nebo tlačítko [PAGE ] spolu s tlačítkem [SHIFT]. Přepnutí banky sampleru.
3. Nastavení zisku sampleru na obrazovce rekordbox dj
4. Stiskněte pad. Je přehráván zvuk pro slot přiřazený k pad. Sloty sampleru jsou přiřazeny k pads, jak je uká-

záno níže. (Sloty v závorkách jsou určeny pro případy, kdy je režim "pad" decku 2 režimem "sampler".)

5. Během přehrávání sampleru stiskněte pad. Přehrávání pokračuje návratem na začátek.
6. Během přehrávání sampleru stiskněte pad spolu s tlačítkem [SHIFT]. Zvuk slotu, který je aktuálně přehráván,

se zastaví.
Použití režimu "keyboard"
Pads můžete použít jako klávesy, přiřazením hudební stupnice k hot cues.
1. Stiskněte tlačítko [HOT CUE] spolu s tlačítkem [SHIFT]. Tato jednotka přejde do režimu "keyboard".
2. Stiskněte pad. Zvolte hot cue pro použití v režimu "keyboard".

Pokud nejsou nastaveny žádné hot cues, současná pozice přehrávání je nastavena jako hot cue a použita v
režimu "keyboard". Pokud chcete znovu zvolit hot cue pro použití v režimu "keyboard", stiskněte tlačítko
režimu [HOT CUE] spolu s tlačítkem [SHIFT]. Když je zvolen hot cue používaný s režimem "keyboard", nasta-
vení výšky zvuku jsou přiřazena příslušným pads, jak je ukázáno níže.
(Původní stav)

Výška zvuku je představována jednotkou půltónu. "+1 Semitone" označuje zvuk, který je o půl kroku vyšší
než původní tón.
3. Stiskněte tlačítko [PAGE ] nebo tlačítko [PAGE ] pro změnu nastavení výšky zvuku přiřazeného k pad.
4. Stiskněte pad. Hot cue je přehráváno ve výšce přiřazené stisknutému pad.

35

Pokročilé ovládání

Použití taktových smyček
Když je stisknut pad, je nastavena smyčka s počtem taktů přiřazená padu a přehrávání smyčky pokračuje, i když
uvolníte prst z pad.
1. Stiskněte tlačítko režimu [BEAT JUMP] spolu s tlačítkem [SHIFT]. Tato jednotka přejde do režimu "beat loop".

Počet taktů pro režim "beat loop" je přiřazen příslušným pads, jak je uvedeno níže. Když stisknete tlačítko
[PAGE ] nebo tlačítko [PAGE ], změní se počet taktů přiřazený k pad.

2. Stiskněte pad. Je přehrávána smyčka s počtem taktů přiřazená k pad, který byl stisknut.
3. Znovu stiskněte stejný pad. Přehrávání smyčky je zrušeno.
Použití funkce "key shift"
Když je stisknut pad, tónina přehrávané stopy se změní na výšku přiřazenou k tomuto pad.
1. Stiskněte tlačítko režimu [SAMPLER] spolu s tlačítkem [SHIFT]. Tato jednotka přejde do režimu "key shift".

Nastavení výšky zvuku jsou přiřazeny příslušným pads, jak je ukázáno níže.
(Původní stav)

Výška zvuku je představována jednotkou půltónu. "+1 Semitone" označuje zvuk, který je o půl kroku vyšší
než původní tón.
2. Stiskněte tlačítko [PAGE ] nebo tlačítko [PAGE ] pro změnu nastavení výšky zvuku přiřazeného k pad.
3. Stiskněte pad. Tónina přehrávané stopy se změní na výšku přiřazenou k pad, který je stisknut.
4. Stiskněte tlačítko [KEY SYNC] spolu s tlačítkem [SHIFT]. Tónina přehrávané stopy se změní na původní výšku.
Nastavení bodů cue
Body cue nebo body smyčky lze nastavit v nahrané stopě.
1. Posuňte pozici přehrávání do bodu, ve kterém chcete nastavit bod cue.
2. Stiskněte tlačítko [CUE] v režimu pozastavení.
3. Stiskněte [MEMORY]. Bod cue nastavený v bodě 2 je uložen. Během smyčkování stiskněte tlačítko [ME-
MORY] pro uložení bodu smyčky.

36

Pokročilé ovládání

Vyvolání bodů cue
Nastavené body cue nebo body smyčky lze vyvolat. Stiskněte tlačítko [CUE/LOOP CALL, (LOOP 1/2X)] nebo
[CUE/LOOP CALL, (LOOP 2X)]. Vyvolá nastavené body cue nebo body smyčky.

Vymazání bodů cue
Nastavené body cue nebo body smyčky lze vymazat.

1. Stiskněte tlačítko [CUE/LOOP CALL, (LOOP 1/2X)] nebo [CUE/LOOP CALL, (LOOP 2X)]. Vyvolá body cue,
které chcete vymazat.

2. Stiskněte tlačítko [DELETE]. Vyvolaný bod cue je vymazán.

Přepínání režimu směšovače

Tuto jednotku lze přepnout mezi režimem 2-kanálového směšovače nebo režimem 4-kanálového směšovače v
položkách nastavení rekordboxu.

Režim 2-kanálového směšovače
Jedná se o režim pro nastavení funkce směšovače na 2 kanály tak, aby odpovídal tlačítkům a ovladačům na této
jednotce. Příprava další skladby, která se má přehrát předem, umožňuje výkon s rychlým přepnutím na cílové stopy.

Režim 4-kanálového směšovače
Jedná se o režim pro použití funkce směšovače na 4 kanály tak, aby odpovídal rekordbox dj. Možné jsou až čtyři
mixy, takže můžete vytvářet hudební mixy a výkony s ještě větší originalitou.
Funkce převzetí software funguje pro funkci směšovače v režimu 4-kanálového směšovače.

Používání režimu "slip"

Když je spuštěn režim "slip", během "scratching", smyčkování a přehrávání hot cue běží na pozadí normální pře-
hrávání s původním rytmem. Když je "scratching", smyčkování a přehrávání hot cue zrušeno, normální přehrávání
se obnoví z pozice, ve které bylo zrušeno.
Je možné dosáhnout různých výkonů bez porušení rytmu.
Když je nastaven režim "slip", rozsvítí se tlačítko [SLIP] a problikne, když přehrává zvuk na pozadí.

"Slip scratching"

1. Spusťte režim VINYL. Stiskněte tlačítko [SHIFT] a zkontrolujte, jestli se rozsvítí tlačítko [SLIP].

2. Stiskněte tlačítko [SLIP]. Tato jednotka přejde do režimu "slip".

3. Během přehrávání proveďte "scratching" pomocí horní části otočného ovladače. Normální přehrávání pokra-
čuje na pozadí hot cue během provádění "scratching".

4. Uvolněte horní část otočného ovladače. Přehrávání se spustí z aktuální pozice přehrávání na pozadí.
Pro zrušení do režimu "slip" znovu stiskněte tlačítko [SLIP].

Jak zkontrolovat zapnutí/vypnutí režimu VINYL
Režim VINYL je implicitně aktivní a "scratching" je dostupný. Aktuální stav můžete zkontrolovat na stavu kontrolky
tlačítka [SLIP], když stisknete tlačítko [SHIFT]. Když je režim VINYL aktivní, tlačítko [SLIP] se po stisknutí tlačítka
[SHIFT] rozsvítí. Když je režim VINYL neaktivní, tlačítko [SLIP] se po stisknutí tlačítka [SHIFT] nerozsvítí. Pro přepnutí
režimu VINYL na aktivní nebo neaktivní stiskněte tlačítko [SLIP] spolu s tlačítkem [SHIFT].

37

Pokročilé ovládání

"Slip hot cue"
1. Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE]. Tato jednotka přejde do režimu hot cue.
2. Nastavte hot cue. Stiskněte pad pro nastavení hot cue.
3. Stiskněte tlačítko [SLIP]. Tato jednotka přejde do režimu "slip".
4. Během přehrávání stiskněte a podržte pad. Přehrávání se zahájí z pozice, na které je nastaveno hot cue.

Přehrávání pokračuje, když dojde ke stisknutí pad. Normální přehrávání pokračuje na pozadí hot cue během
přehrávání hot cue.
5. Uvolněte pad. Přehrávání se spustí z aktuální pozice přehrávání na pozadí. Pro zrušení do režimu "slip" znovu
stiskněte tlačítko [SLIP].

"Slip braking"
1. Upravte nastavení pro [Vinyl Speed Adjust] - [Touch/Brake] v záložce [Deck] [Preferences] > [Controller]

menu pro rekordbox. Nastavení rychlosti atd., při které se přehrávání zastaví, prostřednictvím [Vinyl Speed
Adjust]. Pokud používáte "slip braking", nastavte ovladač [Touch/Brake] [Vinyl Speed Adjust] na obrazovce
PC/Mac a nastavte zvuk na pomalé zastavení.
2. Stiskněte tlačítko [SLIP]. Tato jednotka přejde do režimu "slip".
3. Během přehrávání stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE /]. Přehrávání se pomalu zastaví, zatímco normální
přehrávání pokračuje na pozadí.
4. Stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE /]. Přehrávání se spustí z aktuální pozice přehrávání na pozadí. Pro
zrušení do režimu "slip" znovu stiskněte tlačítko [SLIP].

"Slip auto beat loop"
1. Stiskněte tlačítko [SLIP]. Tato jednotka přejde do režimu "slip".
2. Stiskněte tlačítko [LOOP IN/4 BEAT] na déle než 1 sekundu. Je nastavena smyčka s určeným počtem taktů

a zahájí se přehrávání smyčky. Normální přehrávání pokračuje na pozadí i během přehrávání smyčky
3. Stiskněte tlačítko [RELOOP/EXIT]. Přehrávání smyčky je zrušeno a přehrávání se spustí z aktuální pozice

přehrávání na pozadí. Pro zrušení do režimu "slip" znovu stiskněte tlačítko [SLIP].

Manuální "slip looping"
1. Stiskněte tlačítko [SLIP]. Tato jednotka přejde do režimu "slip".
2. Stiskněte tlačítko [LOOP IN/4 BEAT] a poté stiskněte tlačítko [LOOP OUT]. Zahájí se přehrávání smyčky. Nor-

mální přehrávání pokračuje na pozadí i během přehrávání smyčky
3. Stiskněte tlačítko [RELOOP/EXIT]. Přehrávání smyčky je zrušeno a přehrávání se spustí z aktuální pozice

přehrávání na pozadí. Pro zrušení do režimu "slip" znovu stiskněte tlačítko [SLIP].

38

Pokročilé ovládání
Použití funkce "fader start"

Použití funkce "channel fader start"
1. Nastavte bod cue. Pozastavte přehrávání v pozici, ve které chcete nastavit bod cue (bod zahájení přehrávání)

a stiskněte tlačítko [CUE] pro odpovídající deck. Body cue lze také nastavit posunutím faderu kanálu zezadu
směrem k pozici nejblíž k Vám spolu se stisknutím tlačítka [SHIFT] v režimu pozastavení.
2. Posuňte fader kanálu z pozice nejblíž k Vám směrem dozadu spolu se stisknutím tlačítka [SHIFT]. Přehrávání
stopy se zahájí z bodu cue. Když posunete fader kanálu zpět na pozici nejblíž k Vám spolu se stisknutím
tlačítka [SHIFT] během přehrávání, stopa se posune zpět na nastavený bod cue a přehrávání se pozastaví
(back cue). Pokud bod cue není nastaven, přehrávání se zahájí od začátku stopy. Když posunete fader ka-
nálu zezadu směrem k pozici nejblíž k Vám spolu se stisknutím tlačítka [SHIFT], když je cue v pohotovostním
režimu (standby), přehrávání se zahájí od nastaveného bodu cue.
Použití funkce "crossfade start"
1. Nastavení bodu cue. Pozastavte přehrávání v pozici, ve které chcete nastavit bod cue (bod zahájení přehrá-
vání) a stiskněte tlačítko [CUE] pro odpovídající deck. Body cue lze také nastavit posunutím crossfaderu
zezadu směrem nejblíž k Vám spolu se stisknutím tlačítka [SHIFT] v režimu pozastavení.
2. Posuňte crossfader do polohy zcela vlevo nebo vpravo. Nastavte crossfader na konec kanálu, který má být
použit s funkcí "fader start".
3. Posuňte crossfader opačným směrem spolu se stisknutím tlačítka [SHIFT]. Přehrávání stopy se zahájí z bodu
hot cue. Když posunete crossfader zpět na původní pozici spolu se stisknutím tlačítka [SHIFT] během pře-
hrávání, stopa se posune zpět na nastavený bod cue a je nastaven režim pozastavení (Back Cue). Pokud
bod cue není nastaven, přehrávání se zahájí od začátku stopy. Když posunete crossfader zleva doprava
(nebo zprava doleva) spolu se stisknutím tlačítka [SHIFT], když je cue v pohotovostním režimu (standby),
přehrávání se zahájí od nastaveného bodu cue.

Použití efektů

Následující vysvětluje dva funkční typy efektů, BEAT FX a SOUND COLOR FX, které lze ovládat, když je jednotka
připojena k rekordbox dj.
Detaily týkající se ovládání těchto efektů použitím pads viz Použití pad FX.

39

Pokročilé ovládání

Použití funkce BEAT FX

V závislosti na rytmu (BPM = Beat Per Minute) aktuálně přehrávané stopy můžete pomocí funkce BEAT FX nastavit
různé efekty.
Hlavní displej

(1) Název efektu Zobrazení názvu zvoleného efektu.

(2) AUTO (TAP) Když je režim měření BPM v automatickém režimu, zobrazí se [AUTO].

Když je v režimu manuálního zadání, zobrazí se [TAP].

(3) Zobrazení hodnoty BPM Zobrazení automaticky detekovaného BPM v automatickém režimu.

(3 číslice) Pokud BPM nelze detekovat, probleskne dříve detekovaná hodnota BPM.

Zobrazení manuálně zadané hodnoty BPM v režimu manuálního zadání.

(4) Sekce zobrazení taktu/pa- Zobrazení zvoleného počtu taktů.

rametrů Zobrazení parametrů, když jsou pro některé efekty stisknuta tlačítka

[BEAT , ] Bliká, když je mimo parametry.

(5) Zvolená sekce zobrazení Zobrazuje kanál, na který má být aplikován efekt. Zobrazeno je

kanálu SAMPLER, CH 1, CH 2, CH 3, CH 4 nebo MASTER v závislosti na tom, co

je zvoleno.

1. Stiskněte tlačítko [BEAT ] nebo [BEAT ] spolu s tlačítkem [SHIFT].

Zvolte režim měření BPM.

[AUTO]: Stiskněte tlačítko [BEAT ] spolu s tlačítkem [SHIFT]. BPM je automaticky změřeno ze vstup-

ního audio signálu.

[TAP]: Stiskněte tlačítko [BEAT ] spolu s tlačítkem [SHIFT].

Zadejte BPM manuálně. Informace týkající se manuálního vstupu viz Manuální zadání BPM.

Rozsah měření BPM pro nastavení [AUTO] je 70 až 180. U některých skladeb nelze BPM správně změřit.

Pokud BPM nelze změřit, hodnota BPM na displeji bliká. V takových případech použijte tlačítko [TAP] pro

manuální zadání BPM.

2. Otočte ovladačem [BEAT FX SELECT]. Volby typu efektu.
Informace týkající se typů efektů viz Typy BEAT FX.

3. Otočte ovladačem [BEAT FX CH SELECT].
Zvolte kanál, na který má být aplikován efekt.
[SAMPLER]: Aplikuje efekt na zvuk [SAMPLER] rekordboxu.
[1] až [4]: Aplikuje efekt na zvuk každého kanálu. Když je nastaven režim 2-kanálového směšovače,
povoleno je pouze [1] a [2].
[MASTER]: Aplikuje efekt na zvuk kanálu [MASTER].

4. Stiskněte tlačítko [BEAT , ]. Nastavení frakce rytmu pro synchronizaci s efektem zvuku. Doba efektu
odpovídající frakci taktu je nastavena automaticky.

5. Stiskněte tlačítko [BEAT FX ON/OFF]. Efekt je aplikován na zvuk. Kvantitativní parametr efektu lze nastavit
otočením ovladače [BEAT FX LEVEL/DEPTH]. Když je efekt aktivní, probleskne tlačítko [ON/OFF]. Pro vypnutí
efektu stiskněte znovu tlačítko [ON/OFF].

Poznámka
Efekt nelze aplikovat na AUX zvuk.

40

Pokročilé ovládání

Manuální zadání BPM

Ses stisknutím tlačítka [SHIFT] klepněte víc než dvakrát prstem spolu s taktem (úderem) přehrávané stopy (čtvrti-
nové noty) na tlačítko [BEAT d]. Průměrná hodnota intervalu, ve kterém dojde k poklepání prstem na tlačítko [BEAT
d] spolu se stisknutým tlačítkem [SHIFT] je zobrazena v sekci zobrazení hodnoty BPM.
Stisknutím tlačítka [BEAT c] spolu se stisknutím tlačítka [SHIFT] se můžete vrátit zpět na režim AUTO.

Typy BEAT FX

LOW CUT ECHO1
Zpožděný zvuk se sníženým nízkofrekvenčním rozsahem vystupuje několikanásobně a je postupně zeslabován
podle frakce taktu nastavené tlačítky [BEAT , ]. Snižování faderů kanálů a ořez vstupní hlasitosti zanechává
zvuk ozvěny, což vytváří zeslabení.

Vstupní zvuk vypnut

Zeslabení

Takt 1 Čas

Tlačítka [BEAT , ] Nastavení doby prodlevy mezi 1/16 a 16 takty vzhledem k 1 taktu doby
Ovladač LEVEL/DEPTH BPM.

Nastavení rovnováhy mezi původním zvukem a ozvěnou.

ECHO1
Zpožděný zvuk vystupuje několikanásobně a je postupně zeslabován podle frakce taktu nastavené tlačítky [BEAT
, ].
Snižování faderů kanálů a ořez vstupní hlasitosti zanechává zvuk ozvěny, což vytváří zeslabení.

Vstupní zvuk vypnut

Zeslabení

Tlačítka [BEAT , ] Takt 1 Čas
Ovladač LEVEL/DEPTH
Nastavení doby prodlevy mezi 1/16 a 16 takty vzhledem k 1 taktu doby
BPM.
Nastavení rovnováhy mezi původním zvukem a ozvěnou.

41

Pokročilé ovládání

MULTI TAP DELAY1
Zpožděný zvuk vystupuje až 7x v intervalech 1/8 taktu podle frakce taktu nastavené tlačítky [BEAT , ]. Snižo-
vání faderů kanálů a ořez vstupní hlasitosti zanechává zpožděný zvuk.

Takt 1/1 Čas
Takt 1/4

Takt 1/8

Tlačítka [BEAT , ] Nastavení doby prodlevy mezi 1/16 a 16 takty vzhledem k 1 taktu doby
Ovladač LEVEL/DEPTH BPM.

Nastavení hlasitosti na zpoždění lichého čísla z pozice [MIN] do středové
pozice a zpoždění sudého čísla ze středové pozice do pozice [MAX].

SPIRAL1
Efekt odrazu je aplikován na vstupní zvuk. Pokud dojde ke změně doby prodlevy, dojde současně ke změně výšky.
Snižování faderů kanálů a ořez vstupní hlasitosti zanechává zvuk efektu.

Vstupní zvuk vypnut

Zeslabení

Tlačítka [BEAT , ] Takt 1 Čas
Ovladač LEVEL/DEPTH
Nastavení doby prodlevy mezi 1/16 a 16 takty vzhledem k 1 taktu doby
BPM.
Nastavení zpětné vazby a rovnováhy mezi původním zvukem a zvukem
efektu.

42

Pokročilé ovládání

REVERB1
Efekt odrazu je aplikován na vstupní zvuk. Snižování faderů kanálů a ořez vstupní hlasitosti zanechává zpožděný
zvuk.

Přímý zvuk Časně odražený zvuk
Odraz

Čas

Tlačítka [BEAT , ] Nastavení efektu odrazu mezi 1 až 100 %.
Ovladač LEVEL/DEPTH
Nastavení zpětné vazby a rovnováhy mezi původním zvukem a zvukem
efektu.

TRANS
Zvuk je oříznut podle frakce taktu nastavené tlačítky [BEAT , ].

Takt 1/1 Čas

Tlačítka [BEAT , ] Nastavení doby prodlevy mezi 1/16 a 16 takty vzhledem k 1 taktu doby
Ovladač LEVEL/DEPTH BPM.

Nastavení poměru a rovnováhy mezi původním zvukem a zvukem efektu.

ENIGMA JET

Zvuk je vytvářen podle frakce taktu nastavené tlačítky [BEAT , ]. Výška tónu zní, jako by i nadále stoupala
nebo klesala.

Tlačítka [BEAT , ] Nastavení frakce rytmu mezi 1/16 a 64 takty nebo mezi -64 a -1/16
Ovladač LEVEL/DEPTH takty vzhledem k 1 taktu doby BPM. Výška stoupá pro frakce taktu mezi
1/16 a 64 takty. Výška klesá pro frakce taktu mezi -64 a -1/16.

Čím víc je ovladač otočen po směru hodinových ručiček, tím víc je efekt
zdůrazněn. Když je otočen zcela proti směru hodinových ručiček, vystu-
puje pouze původní zvuk.

43

Pokročilé ovládání

FLANGER
Efekt "1-cycle flanger" je vytvářen podle frakce taktu nastavené tlačítky [BEAT , ].

Krátká prodleva

Čas

Cyklus

Tlačítka [BEAT , ] Nastavení doby efektu mezi 1/16 a 16 takty vzhledem k 1 taktu doby
Ovladač LEVEL/DEPTH BPM.

Čím víc je ovladač otočen po směru hodinových ručiček, tím víc je efekt
zdůrazněn. Když je otočen zcela proti směru hodinových ručiček, vystu-
puje pouze původní zvuk.

PHASER1
Efekt "phaser" se mění podle frakce taktu nastavené tlačítky [BEAT , ].

Fázový posun

Cyklus Čas

Efekt "phaser" se mění podle frakce taktu nastavené

tlačítky [BEAT , ] Nastavení cyklu pro pohyb efektu "phaser" vzhledem k 1 taktu BPM mezi
Ovladač LEVEL/DEPTH 1/16 a 64 takty.

Čím víc je ovladač otočen po směru hodinových ručiček, tím víc je efekt
zdůrazněn. Když je otočen zcela proti směru hodinových ručiček, vystu-
puje pouze původní zvuk.

PITCH
Změní se výška zvuku zdroje.

Tlačítka [BEAT , ] Nastavení efektu výšky mezi -50 až 100 %.
Ovladač LEVEL/DEPTH
Nastavení výšky zvuku efektu. Když je otočen zcela proti směru hodino-
vých ručiček, nastavení se vrátí zpět na výšku původního zvuku.

44

Pokročilé ovládání

SLIP ROLL
Zvuk vstupující v bodě, kdy je stisknuto tlačítko [ON/OFF], je nahrán a nahraný zvuk vystupuje opakovaně podle
frakce taktu nastavené tlačítky [BEAT , ]. Když se změní doba efektu, vstupující zvuk je znovu nahrán.

Původní

Spuštěný efekt Změna z 1/2 na 1/1
Roll

1/2 opakování 1/1 opakování

Tlačítka [BEAT , ] Nastavení doby efektu mezi 1/16 a 16 takty vzhledem k 1 taktu doby
Ovladač LEVEL/DEPTH BPM.

Nastavení rovnováhy mezi původním zvukem a ROLL.

ROLL
Zvuk vstupující v bodě, kdy je stisknuto tlačítko [ON/OFF], je nahrán a nahraný zvuk vystupuje opakovaně podle
frakce taktu nastavené tlačítky [BEAT , ].

Původní

Spuštěný efekt
1/1 roll

Tlačítka [BEAT , ] Opakování
Ovladač LEVEL/DEPTH
Nastavení doby efektu mezi 1/16 a 16 takty vzhledem k 1 taktu doby
BPM.
Nastavení rovnováhy mezi původním zvukem a ROLL.

MOBIUS (SAW)

Zvuk stupňovité vlny je vytvářen podle frakce taktu nastavené tlačítky [BEAT , ]. Výška tónu zní, jako by i nadále
stoupala nebo klesala. Tento zvuk je směšován se vstupujícím zvukem a vystupuje výsledný zvuk. Oscilace je
možná, i když zvuk nevstupuje.

Tlačítka [BEAT , ] Nastavení frakce rytmu mezi 1/16 a 64 takty nebo mezi -64 a -1/16
Ovladač LEVEL/DEPTH takty vzhledem k 1 taktu doby BPM. Výška stoupá pro frakce taktu mezi
1/16 a 64 takty. Výška klesá pro frakce taktu mezi -64 a -1/16.

Nastavení hlasitosti zvuku stupňovité vlny, který má být směšován.

45

Pokročilé ovládání

MOBIUS (TRI)

Zvuk trojúhelníkové vlny je vytvářen podle frakce taktu nastavené tlačítky [BEAT , ]. Výška tónu zní, jako by i
nadále stoupala nebo klesala. Tento zvuk je smíchán se vstupujícím zvukem a vystupuje výsledný zvuk. Oscilace
je možná, i když zvuk nevstupuje.

Tlačítka [BEAT , ] Nastavení frakce rytmu mezi 1/16 a 64 takty nebo mezi -64 a -1/16
Ovladač LEVEL/DEPTH takty vzhledem k 1 taktu doby BPM. Výška stoupá pro frakce taktu mezi
1/16 a 64 takty. Výška klesá pro frakce taktu mezi -64 a -1/16.

Nastavení hlasitosti zvuku stupňovité vlny, který má být směšován.

1 Když je pomocí voliče efektů kanálů zvoleno [1] až [4], zvuk s efektem nelze monitorovat, ani když je stisknuto
tlačítko [CUE] zvoleného kanálu.

Použití funkce SOUND COLOR FX

Tento efekt se mění v závislosti na ovládání [COLOR] pro každý kanál. Můžete použít SOUND COLOR FX v rekordbox
dj.

1. Stiskněte tlačítko [SOUND COLOR FX SELECT]. Volba typu efektu. Stisknuté tlačítko bliká. Pokud je stisknuto
tlačítko [SOUND COLOR FX SELECT] a tlačítko [SOUND COLOR FX SELECT] je již zvoleno, je zvoleno nově
stisknuté tlačítko. Stejný efekt je nastaven pro všechny kanály.

2. Otočte ovladač [COLOR]. Efekt je aplikován na zvuk kanálu, pro který byl otočen ovladač.

ZRUŠENÍ EFEKTU SOUND COLOR FX
Stiskněte blikající tlačítko [SOUND COLOR FX SELECT]. Efekt je zrušen.

Typy efektů SOUND COLOR FX
Rekordbox dj podporuje různé SOUND COLOR FX. Když je software použit s jednotkou, DUB ECHO, PITCH, NOISE a
FILTER jsou zvoleny implicitně. Jiné efekty než tyto lze použít změnou nastavení SOUND COLOR FX v rekordbox dj.
Přepněte SOUND COLOR FX rekordbox dj do režimu [USER] pro změnu nastavení SOUND COLOR FX. Můžete na-
stavit každý efekt na požadovaný účinek.

Název efektu Popis Ovladač [COLOR]
DUB ECHO Opakovaný výstup zpožděného
PITCH zvuku po původním zvuku a zesla- Otočte proti směru hodinových ručiček:
NOISE bení zpožděného zvuku pro získání Aplikuje ozvěnový efekt pouze na střední rozsah.
efektu ozvěny. Otočte po směru hodinových ručiček:
FILTER Změna výšky zvuku. Aplikuje ozvěnový efekt pouze na vysoký rozsah.

Bílý šum generovaný uvnitř této jed- Otočte proti směru hodinových ručiček:
notky se mísí se zvukem kanálu Výška se sníží.
přes filtr a výstup. Otočte po směru hodinových ručiček:
Výška se zvýší.
Vystupuje zvuk, který prošel přes
filtr. Otočte proti směru hodinových ručiček:
Postupné snížení mezní frekvence filtru, kterým pro-
chází bílý šum.
Otočte po směru hodinových ručiček:
Postupné zvýšení mezní frekvence filtru, kterým pro-
chází bílý šum.

Otočte proti směru hodinových ručiček:
Postupné snížení mezní frekvence dolní propusti fil-
tru.
Otočte po směru hodinových ručiček:
Postupné zvýšení mezní frekvence horní propusti fil-
tru.

46

Pokročilé ovládání

Použití mikrofonu

1. Připojte mikrofon ke vstupnímu konektoru [MIC 1] nebo vstupnímu konektoru [MIC 2].

2. Nastavte přepínač [MIC ON, OFF] na [ON]. [ON]: Indikátor se rozsvítí. Pokud používáte funkci TALK OVER,
zaškrtněte políčko [MIXER/MIC] v rekordbox dj pro zobrazení grafického uživatelského rozhraní TALK OVER.
Klikněte na tlačítko [TALK OVER]. Když je nastaveno na [TALK OVER], zvuk kanálů jiných než kanál [MIC 1]
a kanál [MIC 2] je zeslaben o -18 dB (implicitně), když do mikrofonu vstupuje zvuk o hodnotě -10 dB nebo
vyšší. Detaily týkající se změny úrovně zeslabení zvuku, když je zvoleno [TALK OVER] viz Nastavení
Microphone Talkover Level. Režim "talkover" je možné přepnout mezi normálním a pokročilý režimem. Infor-
mace týkající se změny tohoto nastavení viz Nastavení Microphone Talkover Mode.

3. Otočte ovladač [MIC 1 LEVEL] nebo ovladač [MIC 2 LEVEL]. Úprava úrovně výstupu zvuku z kanálu [MIC 1]
nebo [MIC 2]. Zvuk vystupuje při vysoké hlasitosti, pokud je ovladač otočen doprava.

4. Vstup audia do mikrofonu.

Poznámky
Pro výstup zvuku mikrofonu z jednotky prostřednictvím Vašeho PC/Mac proveďte následující.
- Použijte rekordbox dj.
- Změňte nastavení [Microphone Input Mode] v rekordboxu na [Effect Mode].

Informace týkající se změny tohoto nastavení viz Nastavení Microphone Input.
V jiném případě, než je uvedeno výše, bude zvuk mikrofonu vycházet z jednotky, aniž by procházel Vaším PC/Mac.

Následující ukazuje rozdíly funkcí závisející na nastavení výše.

Název funkce Prostřednictvím PC/Mac Ne prostřednictvím PC/Mac
Přepínač MIC ON, OFF Povoleno Povoleno
Ovladač MIC 1/2 LEVEL Povoleno Povoleno
Výstup zvuku mikrofonu do monitoru booth Povoleno Povoleno
Omezovač zvuku mikrofonu přidán k Mas- Povoleno Zakázáno
ter Output
Omezovač zvuku mikrofonu přidán k Booth Povoleno Zakázáno
Output
Funkce TALK OVER Povoleno Zakázáno
FX mikrofonu Povoleno Zakázáno

Detaily týkající se FX mikrofonu a dalších funkcí najdete na webové stránce níže a v Návodu k obsluze pro rekord-
box.
www.rekordbox.com/manual

Úprava kvality zvuku
Otočte ovladač [EQ (HI, LOW)].
- [HI]: –12 dB až +12 dB (10 kHz)
- [LOW]: –12 dB až +12 dB (100 Hz)

47

Pokročilé ovládání

Použití externích vstupů

Tato jednotka je vybavena dvěma sadami externích vstupů pro připojení CD přehrávače, analogového gramofonu
a dalších zařízení. Audio těchto zařízení může a nemusí vystupovat z jednotky prostřednictvím PC/Mac.

Následující ukazuje rozdíly funkcí.

Když je připojen USB kabel a rekordbox běží:
Audio externího zařízení vystupuje z této jednotky prostřednictvím PC/Mac. To umožňuje použití funkcí smě-
šovače nebo funkcí efektů rekordbox dj pro zvuk externího zařízení.

Když rekordbox neběží nebo není připojen USB kabel:
Audio externího zařízení nevystupuje z této jednotky prostřednictvím PC/Mac.

Název funkce Není připojen USB Je připojen USB ka- Když není připojen
kabel a rekordbox
Ovladač TRIM bel a rekordbox ne- USB kabel
Ovladač EQ (HI, MID, LOW) běží
EQ mikrofonu běží
SOUND COLOR FX Povoleno
CUE sluchátek Povoleno Povoleno
Fader kanálu Povoleno
Crossfader Povoleno Povoleno
Křivka crossfaderu Povoleno
Crossfader Cut Lag Povoleno Povoleno
Špičkový omezovač Master Output Povoleno
Fader start Povoleno Zakázáno
Špičkový omezovač Booth Output Povoleno
Master Output - volba monofonní/stereo Povoleno Povoleno
Booth Output - volba monofonní/stereo
Indikátor úrovně kanálu Povoleno Povoleno
Indikátor úrovně Master Povoleno
BEAT FX Povoleno Povoleno
Povoleno
Povoleno Zakázáno
Povoleno
Povoleno Povoleno

Zakázáno

Zakázáno

Zakázáno

Zakázáno

Zakázáno

Povoleno

Povoleno

Zakázáno

Poznámky
Detaily týkající se jednotlivých položek viz Přípojky a Jednotlivé části – názvy a funkce.
Hodnoty nastavené různými ovladači pro rekordbox dj se liší od hodnot nastavených různými ovladači pro externí

vstup.
Pokud používáte jednotku s nastavením, které je nutné použít k ovládání jednotky jako obecného MIDI kontroleru

v režimu utilit jednotky, zkontrolujte nastavení používané DJ aplikace.

48

Pokročilé ovládání

Směšování zvuku DJ přehrávače atd.
1. Připojte Váš PC/Mac k jednotce prostřednictvím USB kabelu.
2. Spusťte rekordbox.
3. Připojte DJ přehrávač nebo jiné výstupní zařízení úrovně line ke vstupním konektorům [LINE/PHONO].
4. Nastavte přepínač [LINE/PHONO] na zadním panelu této jednotky na [LINE].

Ujistěte se, že změnu nastavení přepínače [LINE/PHONO] provádíte, když je vypnuto napájení jednotky.
5. Zapněte napájení této jednotky.
6. Nastavte volič [PHONO/LINE, DECK3, DECK1] nebo volič [DECK2, DECK4, PHONO/LINE] na horní části jed-

notky na [PHONO/LINE].
7. Nastavení úrovně výstupu zvuku pro každý kanál proveďte pomocí ovladače [TRIM] a faderu kanálu.
Směšování zvuku analogového gramofonu atd.
1. Připojte Váš PC/Mac k jednotce prostřednictvím USB kabelu.
2. Spusťte rekordbox.
3. Připojte analogový přehrávač nebo jiné výstupní zařízení úrovně phono (pro MM přenosky) ke vstupním ko-

nektorům [LINE/PHONO].
Připojte zemnící vodič analogového přehrávače do konektoru [SIGNAL GND] této jednotky.
4. Nastavte přepínač [LINE/PHONO] na zadním panelu této jednotky na [PHONO].
Ujistěte se, že změnu nastavení přepínače [LINE/PHONO] provádíte, když je vypnuto napájení jednotky.
5. Zapněte napájení této jednotky.
6. Nastavte volič [PHONO/LINE, DECK3, DECK1] nebo volič [DECK2, DECK4, PHONO/LINE] na horní části jed-
notky na [PHONO/LINE].
7. Nastavení úrovně výstupu zvuku pro každý kanál proveďte pomocí ovladače [TRIM] a faderu kanálu.
Používání funkce AUX
Otočte ovladač [AUX TRIM].
Úprava úrovně vstupu zvuku do kanálu [AUX IN].
Poznámka
Vstup zvuku do kanálu [AUX IN] vystupuje z jednotky mimo Váš PC/Mac. Efekty rekordbox dj BEAT FX nebo SOUND
COLOR FX nejsou na tento zvuk aplikovány.

49

Změna nastavení

Změna nastavení

Změna nastavení této jednotky

Nastavení "MIDI Controller Settings" lze provést v režimu utilit (utilities mode). Tato jednotka automaticky přepíná
operace (jak je uvedeno níže) v závislosti na tom, zda rekordbox dj běží nebo neběží.
Pokud rekordbox běží, operace kontroléru závisí na funkcích rekordbox dj.
Pokud rekordbox dj neběží, pak tento kontrolér pracuje jako obecný MIDI kontrolér.
Nicméně i v případě běžícího rekordbox dj je možné tento kontrolér nuceně provozovat jako obecný MIDI kontrolér.
Pokud je režim utilit spuštěn za běhu DJ aplikace, status nastavení nemusí být zobrazen správně.

1. Odpojte USB kabel od PC/Mac.

2. Stiskněte přepínač [ ] na zadním panelu této jednotky pro její přepnutí do pohotovostního režimu (standby).
Tato jednotka přejde do pohotovostního režimu (standby).

3. Stiskněte tlačítka [SHIFT] a [PLAY/PAUSE /] na levém a současně stiskněte spínač [ ] na zadním pa-
nelu této jednotky. Spustí se režim utilit.

4. Stiskněte tlačítko [SLIP REVERSE] na levém decku.
Tlačítko [SLIP REVERSE] (nesvítí):
Automaticky přepíná operace (jak je uvedeno níže) v závislosti na tom, zda rekordbox běží nebo neběží.
Tlačítko [SLIP REVERSE] (svítí):
Nuceně funguje jako obecný MIDI kontrolér - bez ohledu na to, zda rekordbox běží nebo neběží.

5. Stiskněte přepínač [ ] na zadním panelu této jednotky pro její přepnutí do pohotovostního režimu (standby).
Pro uložení nastavení přepněte spínač [ ] na zadním panelu této jednotky do pohotovostního (standby)
režimu a ukončete režim utilit.

Změna nastavení rekordboxu

Nastavení požadovaná pro DJ player lze změnit pomocí rekordbox. Změna položek nastavení v [Controller] v [Pre-
ferences]. Následující nastavení lze změnit pouze tehdy, když rekordbox a jednotka jsou propojeny.

Nastavení položek záložky [Deck] v [Controller]

Nastavení jasu displeje
Nastavuje jas displeje v sekci jog. Pro toto nastavení je k dispozici 5 úrovní (od 1 do 5).
Pro nejnižší jas nastavte 1, pro maximální jas nastavte 5.

Nastavení displeje pro jog
Můžete změnit informace zobrazené v sekci jog display.

Displej

Nastavte zobrazení v sekci jog display. Při zapnutí napájení jednotky je obrazovka zvolená v nastavení zob-

razena na jog displeji.

- Obrazovka INFO: Zobrazí se obrazovka INFO.

- Obrazovka ARTWORK: Zobrazí se obrazovka ARTWORK.

Zobrazení přebalu
Zaškrtnutím políčka položky [Display Artwork] umožní zobrazení a zobrazí přebal stopy načtené z rekordbox
na displeji jog. Toto je aktivní pouze v případě, že je zobrazena obrazovka INFO

50


Click to View FlipBook Version