The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-25 08:50:43

Energy Sistem Tower 3 G2 HU

Energy Sistem Tower 3 G2 HU

Energy Tower 3

JÓTÁLLÁS A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA
Az Energy Sistem Technology SA 36 Keresse fel a http://energysistem.com/
hónapig felelős minden olyan hibáért, en/support honlap Támogatás (Sup-
mely a termék megvásárlásának port) jelzésű részét és válassza ki az Ön
időpontjában fennállt. A jótállás által használt terméket a GYIK (Gyakor-
érvényes minden hibára, mely a gyártás- ta ismétlődő kérdések) és a felhasználói
ból, vagy az annak során felhasznált útmutató megtekintéséhez, a driverek
anyagok hibájából származik. A jótállás és az esetleges új verziók letöltéséhez.
nem vonatkozik a balesetekből, he- Azt, hogy a felhasználói útmutató az Ön
lytelen használatból vagy jogosulatlan nyelvén is elérhető-e, a http://www.en-
személy által végzett módosításokból ergysistem.com/es-es/support/manuals
eredő hibákra. honlapon ellenőrizheti.
A 36 hónapos jótállás az Európai Unió Felkeresheti a kereskedőt is, akitől a
területén belül érvényes. Más országok terméket vásárolta. Vigye magával a
esetén, kérjük, a vonatkozó szabályozás vásárláskor kapott blokkot vagy számlát.
kapcsán egyeztessen a helyi kereskedővel. A termékspecifikáció előzetes értesítés
nélküli változtatásának jogát fenntartjuk.

JOGVÉDELEM minden tekintetben megfelel az aláb-
A társaság, minden márkájának és min- biakban meghatározott normáknak és
den termékének neve a társaság által szabványoknak:
bejegyzett védelem alatt áll.
© 2015, Energy Sistem Technology, S.A. • EN 60065 : 2014
Minden jog fenntartva. • EN62311 : 2008
• EN301 489-1 V1.9.2 : 2011-09
SZABVÁNYNYILATKOZAT • EN301489-17 V2.2.1 : 2012-09
Gyártó neve: Energy Sistem Technology, S.A. • EN300328V1.9.1 : 2015-02
Címe: C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat valamint az Európai Parlament 2014/30/
EU és 2014/35/EU számú rendeletének
Alicante (Spanyolország). és az Európa Tanács 1999. március 9-i
Tel: 902 388 388 / + 34 966 813 257 ülésén meghatározott normáknak és
CIF: A53107488 szabványoknak.

Teljes felelősségünk tudatában kijelent- Finestrat, 2016. december
jük, hogy a termék, melynek Marco Antonio Velázquez Fierro

Meghatározása: Zenelejátszó torony Termékfejlesztési Igazgató
Márkája: Energy Sistem
Modell: Energy Tower 3 G2
Gyártó: Energy Sistem Technology S.A.
Származási helye: Kína

A TERMÉK TARTALMA

• Energy Tower 3 G2.
• Távirányító.
• Audio kábel.

ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

1. LED kijelző
2. Hangerő –
3. Hangerő +
4. Üzemmód-választó
5. Lejátszás - Szünet
6. Előző
7. Következő
8. RCA audio-bemenet (AUX)
9. 3.5 mm audio-bemenet (AUX)
10. MicroSD kártyaolvasó
11. Zenei USB csatlakozó
12. USB töltőcsatlakozó

BEVEZETÉS A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Köszönjük a cégünkbe vetett bizalmát, Miután az Energy Tower 3 G2-t csatlakoztat-
és hogy megvásárolta az új Energy ta a hálózatba, állítsa a hátlapon található
Tower 3 G2-t, és ezúton kívánjuk, hogy kapcsolót „BE” állásba. Innentől kezdve be-
használja egészséggel! és kikapcsolhatja a tornyot a távirányítóval,
Ezt a 45 Wattos zenelejátszó tornyot azért vagy a Lejátszás – Szünet gombot (5) 2 má-
készítettük, hogy kielégítsük vásárlóink sodpercen át nyomva tartva.
otthoni zenehallgatási igényeit. A ter-
mék 4.1-es Bluetooth technológiát és BLUETOOTH KAPCSOLAT
FM rádiót tartalmaz, USB és mikro-SD Ahhoz, hogy Bluetooth eszközét szinkronizál-
kártyáról is tud zenét lejátszani, és 3,5 ja az Energy Tower 3 G2-vel, először Blue-
mm-es RCA audio-bemenettel is ren- tooth üzemmódba kell váltania. Ehhez ny-
delkezik a készülék, hogy külső esz- omja meg az Üzemmód-választó gombot
közökhöz lehessen csatlakoztatni. (4). Ekkor a „bt” betűk megjelennek a LED
Ahhoz, hogy a lehető legjobban ki kijelzőn (1). Ekkor elkezdheti a párosítást.
tudja használni a termék nyújtotta le- Amikor a csatlakoztatni kívánt eszköz kijelző-
hetőségeket, kérjük, olvassa el a teljes jén meglátja az Energy Tower 3 G2-t, ny-
kézikönyvet az alábbi linken: omja meg a „kapcsolódás” gombot. A két
www.energysistem.com/guide/42601 eszköz között azonnal létrejön a kapcsolat.
Hangjelzés tudatja, hogy mindkét eszköz
megfelelően kapcsolódik.
Ha másik eszközhöz kívánja csatlakoztatni a
tornyot, tartsa nyomva 2 másodpercen át
az Üzemmód-választó gombot (4), hogy új
keresést indítson.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การคิด ประถม ศิลปะ
Next Book
Edubama-Meble-2019