The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-07-18 10:27:42

Pioneer CD-ML100 HU

Pioneer CD-ML100 HU

CD-ML100

Okostelefon csatolóadapter

Kezelési útmutató

CD-ML100

MŰSZAKI JELLEMZŐK A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15.
részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz
Általános előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi
telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros
Áramellátás .............................................14,4 V DC interferenciával szemben.
(10,8 V és 15,1 V között megengedett) Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján
telepítik és használják, akkor káros interferenciát
Testelési rendszer ........................... Negatív típusú okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban
Maximális áramfelvétel ................................... 1,3 A nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben
Méretek (mm) ...... 142 (szél.)x80 (mag.)x22 (mély) nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros
Súly ................................................................0,3 kg interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék
vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és
USB bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az
interferencia megszüntetése érdekében a következő
USB szabvány ........................................... USB 2.0 lépéseket hajtsa végre:
Maximális áramellátás .................................... 1,0 A
• Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
Megjegyzések:
• A gyártó fenntartja a jogot a műszaki • Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
• Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől
jellemzők és a kivitel előzetes
értesítés nélküli módosítására. eltérő hálózati aljzathoz.

• Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő
segítségét.

SZERZŐI JOGI ÉS VÉDJEGYI NYILATKOZAT

A MirrorLink Certified™, a Design Only™ certifikációs
logó, a MirrorLink™ és a MirrorLink™ logó a Car
Connectivity Consurtium LLC tulajdonát képező
védjegy, illetve jelölés.
Törvény tiltja az illetéktelen használatot!

INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Ez az eszköz megfelel a FCC-szabályzat 15.
részében foglalt előírásoknak. A készülék
működésére az alábbi feltételek vonatkoznak:
1) Ez a készülék nem okozhat zavaró
elektromágneses interferenciát.
2) A készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el
kell viselnie, beleértve a készülék nem megfelelő
működését okozó interferenciákat is.
A termék megfelel az FCC-szabályzat 15., otthoni és
irodai használatra vonatkozó részének.
Figyelmeztetés a felhasználó számára: Bármely olyan
változtatás vagy módosítás, melyet a felhasználó a
felelős személy kifejezett engedélye nélkül hajt végre,
érvénytelenítheti a készülék használati jogosultságát.

2

CD-ML100

6 Csak olyan hangerőszintet használjon, ami mellett
még hallható a megkülönböztetett jelzést
használó járművek szirénája.

Nem szabad az általános háztartási hulladékkal Nem szabad házilag elvégezni a beszerelést és a
együtt kezelni a tönkrement vagy elhasznált készülék javítását. Elektromos áramütést, tüzet és
elektronikai eszközöket és elemeket. más hasonló balesetet okozhat, ha olyan személy
A selejtezendő készülékek és akkumulátorok végez javítást és szerelést, aki nem rendelkezik
szakszerű kezelése, feldolgozása és megfelelő jártassággal az elektronikai berendezések
újrahasznosítása érdekében mindig a helyileg és a járműalkatrészek területén.
érvényes jogszabályokat és előírásokat kell követni
a selejtezés során. • Csak olyan gépjárműben működtethető a
készülék, amely ACC állású gyújtáskapcsolóval
van szerelve.

Az Európai Unió tagállamaiban, valamint Svájcban és • A készülék telepítésének feltétele, hogy a
Norvégiában ingyenesen történik az elektronikus gépjármű 12 voltos akkumulátorral és negatív
hulladékok begyűjtése a kijelölt létesítményekben, testeléssel rendelkezzen.
illetve - hasonló termék vásárlása esetén - a
kereskedőknél. • Az elektromos zárlat, valamint a túlmelegedés és a
rendellenes működés elkerülése érdekében
Az egyéb régiókban a helyileg érvényes előírásoknak szigorúan be kell tartani az alábbiakat:
megfelelően kell eljárni az elektronikus hulladékok
selejtezésekor. – Beszerelés előtt le kell kötni az akkumulátor
negatív saruját.
A szelektív hulladékkezelés eredményeként
megfelelő eljárás segítségével történik a környezetre – A vezetékeket több ponton ajánlatos rögzíteni
és az egészségre káros anyagok ártalmatlanítása. bilincsekkel és ragasztószalaggal. A kábelek
szigetelését szigetelőszalaggal célszerű
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK megerősíteni a karosszériával érintkező
részeken.
Olvassa el figyelmesen az alábbi intelmeket, és
őrizze meg a használati útmutatót, mert a – A kábelek vezetését úgy kell megoldani, hogy
későbbiekben szükség lehet rá: ne akadjanak össze a gépjármű mozgó
alkatrészeivel, például a sebességváltókarral,
1 Ne telepítse olyan helyre a készüléket, ahol kézifékkel vagy az ülésmozgató szerkezettel.
akadályozhatja a gépjármű vezetőjét a kilátásban,
vagy ahol megnehezítheti a vezetéssel – A kábeleket nem szabad olyan helyeken
kapcsolatos műveleteket, vagy ahol gátolhatja a vezetni, ahol magas hőmérsékletnek, például
biztonsági berendezések, elsősorban a légzsák forró levegőnek lehetnek kitéve.
működését.
– Az akkumulátorhoz vezető sárga kábelt nem
2 Tilos olyan módon és akkor működtetni a szabad fúrt furaton keresztül vezetni az
készüléket, amely a legkisebb mértékben is utastérbe.
elvonja a vezető figyelmét a forgalomtól.
Minden esetben tartsa be az érvényes – A használaton kívüli RCA kábeleken fent kell
közlekedésrendészeti előírásokat és szabályokat hagyni a védőkupakot.
a készülék működtetése és kezelése során.
Ha bonyolultabb műveletre van szükség, például – Ne rövidítse meg a kábeleket.
beállításra, vagy nehézséget okoz a kijelzett
információ olvasása, akkor álljon félre
biztonságos helyre az autóval.

3 Járművezetés közben mindig csatolja be a
biztonsági övet! Becsatolt biztonsági övvel jóval
enyhébb sérüléssel megúszható a baleset.

4 Vezetés közben soha ne használjon fejhallgatót.

5 A biztonságos közlekedés érdekében egyes
funkciókhoz csak a kézifék behúzott helyzetében
és mozdulatlan jármű mellett lehet hozzáférni.

3

CD-ML100

• Ellenőrizze a csatlakoztatásokat a végleges • A karosszéria fúrása előtt ellenőrizze, hogy nincs-
beszerelés előtt. e a fúrószár útjában fékcső, elektromos kábel,
benzincső stb.
• Ne használjon bizonytalan eredetű alkatrészt, mert
hibás működést okozhat. • Az utastérbe történő telepítés esetén fokozott
jelentősége van a készülék biztonságos
• Forduljon szakemberhez, ha fúrásra vagy más rögzítésének a személyi sérülés elkerülése
hasonló átalakításra van szükség a gépjárművön. érdekében.

• Olyan helyre telepítse az eszközt, ahol nem • Ha a vezetőülés alá kerül telepítésre a készülék,
zavarja a vezetést, és nem okoz sérülést egy akkor ellenőrizni kell az ülésmozgató szerkezet
erőteljes fékezés során. akadálymentes működését, emellett úgy kell
megoldani a kábelek vezetését, hogy ne
• Gondoskodjon arról, hogy ne csípődjön be vezeték okozhasson zárlatot az ülésmozgatás.
a készülék és a környező szerelvények közé.

• Ne telepítse a készüléket a fűtőnyílások mellé,
illetve olyan helyre, például közvetlenül az ajtóhoz,
ahol esővíz érheti.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Pioneer terméket!

Feltétlenül olvassa el figyelmesen ezt használati útmutatót a megfelelő kezelési lépések elsajátítása
érdekében, különös tekintettel a figyelmeztető bekezdésekre.
Tartsa az útmutatót biztonságos helyen, mivel később is szüksége lehet rá.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A TELEPÍTÉS LÉPÉSEI
Ez az eszköz okostelefonok csatolására szolgál a
Pioneer gyártmányú DVD RDS AV erősítők számára. 1 Kösse le az akkumulátor negatív testkábelét.

• Nem érheti víz vagy más folyadék az adaptert! 2 Végezze el a bekötéseket az "Adapter bekötése"
Rongálódás, füstképződés vagy elektromos fejezet és az abban található kapcsolási rajz
áramütés lehet a következmény. alapján.

• Őrizze meg azt a használati útmutatót, mert 3 Szerelje be az adaptert.
szükség lehet rá a jövőben.
4 Kösse vissza az akkumulátor testkábelét.
• Csak olyan hangerőt alkalmazzon, ami nem
akadályozza meg a külső forgalmi zajok 5 Ellenőrizze végig a bekötéseket.
észlelését.
KEZELÉS
• Ne használja és ne tartsa az adaptert magas
nedvességtartalmú környezetben. 1 Nyomja meg a [Home] gombot a Pioneer
fejegységen, és érintse meg a "Mirror Link" ikont
• Működési rendellenesség észlelése esetén a kijelzőn. A csatlakoztatott okostelefon típusától
forduljon a hivatalos PIONEER márkaszervizhez. függően előfordulhat, hogy a telefon
kezelőszerveivel kell a további lépéseket
• Az adapter rendeltetésszerű használatához megtenni.
olvassa el a Pioneer fejegység kezelési
útmutatóját is. 2 Az alkalmazások kezelése egyaránt történhet az
okostelefonon és az érintőképernyőn.
A MELLÉKELT TARTOZÉKOK
3 Tanulmányozza át a Pioneer fejegység használati
• Adapter útmutatóját a kezelőgombok működésével
• Tápkábel (2 m) kapcsolatos tudnivalókért.
• Interfészkábel (2 m)
• USB kábel (1,5 m) Ha nem jelenik meg a "Mirror Link" ikon a fejegység
• USB-micro USB csatlakozós kábel (50 cm) kijelzőjén, vagy pedig hibaüzenet látható, akkor hajtsa
végre az alábbiakat:

• Húzza ki az okostelefon csatlakozóját, majd
néhány másodperc után csatlakoztassa vissza.

4

CD-ML100

• Fordítsa OFF állásba a gyújtáskapcsolót, majd
ACC vagy ON állásba.

Ha a fentiek hatására sem tűnik el a hibaüzenet,
akkor vissza kell állítani az okostelefont (reset
funkció).
Ha még mindig megmarad a hibaüzenet, forduljon a
kijelölt PIONEER márkaszervizhez.

A MIKROPROCESSZOR ALAPHELYZETBE
ÁLLÍTÁSA
Az alábbi esetekben kell alaphelyzetbe állítani a
mikroprocesszort:
• Az adapter telepítése után, az első használat előtt
• Rendellenes működés esetén
• Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn

Ha nem tudja megnyomni a RESET gombot a
telepítés után, akkor fordítsa a gyújtáskapcsolót ACC
ON állásba, majd ACC OFF állásba, majd vissza
ACC ON állásba.
1 Fordítsa ACC ON állásba a gyújtáskapcsolót.
2 Nyomja meg a RESET gombot egy hegyes

eszközzel, például golyóstollal.

FIRMWARE FRISSÍTÉS
Ezzel a funkcióval a legújabb verzióra cserélhető az
okostelefon-adapter meglévő firmware programja.
Az okostelefon-adapter firmware-programjával és
frissítésével kapcsolatos további információkat a
Pioneer fejegységhez mellékelt kezelési útmutatóban
találhatjuk meg.

A MirrorLink kapcsolat alkalmazás-listájának jobb-
alsó sarkában megtekinthető az aktuális firmware
verziószáma.
Autós MirrorLink működési módban a fejegység
[Home] gombjával lehet megjeleníteni az
alkalmazások listáját az aktuális verzió
ellenőrzéséhez.

5

CD-ML100

AZ ADAPTER BEKÖTÉSE

BEKÖTÉS FIRMWARE-FRISSÍTÉSHEZ

6


Click to View FlipBook Version
Previous Book
kaifiyat khatam
Next Book
Convocatoria concurso de méritos para docente interino 2019 (Ingenieria Civill))