The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pioneer AVIC-Z910, -Z810, -Z710, -Z610BT CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-07 09:12:08

Pioneer AVIC-Z910, -Z810, -Z710, -Z610BT CZ

Pioneer AVIC-Z910, -Z810, -Z710, -Z610BT CZ

AVIC-Z910DAB Česky
AVIC-Z810DAB
AVIC-Z710DAB Návod k obsluze
AVIC-Z610BT
AVIC-Z7110DAB
AVIC-Z6110BT

NAVIGAČNÍ AV SYSTÉM

Nejprve si přečtěte Důležité informace pro uživatele!
Důležité informace pro uživatele obsahují informace, kterým musíte před
použitím tohoto systému porozumět.

Obsah Nastavení rádia.............................................................. 42 Základní provozování ............................................... 60

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto BaSys CSUkládání oblíbených tras do [Uložené trasy]..... 21 ■ Disk................................... 43 ■Informace o vybavení
produktu Pioneer. Příjem dopravních informací v reálném čase
Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k Vložení a vyjmutí disku............................................... 43 vozidla .............................. 60
obsluze, abyste se dozvěděli, jak správně (TMC) ....................................................................... 21 Základní provozování ................................................ 43
Váš nový model ovládat. Po přečtení Kontrola užitečných informací o vaší cestě Používání adaptéru sběrnice vozidla ................... 60
všech pokynů tento návod uložte na ■Komprimované soubory..45 Zobrazení informací o detekci překážek .......... 61
bezpečném místě pro jeho další budoucí o vaší cestě................................................................ 23 Zobrazení provozního stavu ovládacího
použití. Nastavení navigace...................................................... 25 Vložení / připojení / odpojení media ................... 45
Aktualizace mapy ......................................................... 31 Postup při spuštění...................................................... 46 panelu klimatizace................................................ 61
Důležité Základní provozování ................................................ 47
■Bluetooth ......................... 31 ■Nastavení .......................... 61
Náhledy displeje jsou pouze ilustrační a ■iPod .................................. 49
mohou se od skutečného zobrazení na Připojení Bluetooth...................................................... 31 Zobrazení obrazovky pro nastavení .................... 61
produktu lišit. Vzhled či obsah může být Nastavení Bluetooth ................................................... 31 Připojení zařízení iPod ............................................... 49 Nastavení systému...................................................... 61
změněn bez předchozího upozornění. Hands-free telefonování............................................ 32 Základní provozování ................................................ 49 Nastavení motivů ........................................................ 66
Bluetooth audio............................................................ 34 Nastavení zvuku .......................................................... 68
■ Výstrahy ............................. 3 ■AppRadio Mode + ........... 51 Nastavení videa............................................................ 71
■ Wi-Fi ................................. 36
Poznámky k interní paměti.......................................... 3 Používání AppRadio Mode + ................................... 51 ■ Oblíbené položky ............ 73
O tomto návodu.............................................................. 3 Wi-Fi připojení ............................................................... 36 Postup při spuštění....................................................... 52
Nastavení Wi-Fi.............................................................. 36 Používání klávesnice (pro uživatele iPhone)...... 52 Vytvoření zástupce....................................................... 46
■Části a ovládací prvky ........ 4 Wi-Fi audio...................................................................... 36 Používání funkce audio mix...................................... 53 Výběr zástupce .............................................................. 46
Odstranění zástupce.................................................... 46
Hlavní jednotka................................................................ 4 ■ AV zdroj ........................... 37 ■Apple CarPlay.................. 53
Ochrana produktu před krádeží................................. 4 ■ Další funkce .................... 73
Podporované AV zdroje............................................. 37 Používání Apple CarPlay ............................................ 53
■Základní provozování ...... 5 Zobrazení obrazovky pro ovládání AV................. 37 Nastavení pozice řidiče............................................... 53 Nastavení času a data.................................................. 73
Výběr zdroje.................................................................... 37 Postup při spuštění....................................................... 54 Změna režimu poměru stran obrazovky............. 73
Poznámky k používání LCD panelu.......................... 5 Změna pořadí zobrazování zdrojů......................... 37 Úprava hlasitosti .......................................................... 54 Výběr obrazu pro zadní displej ............................... 74
Úprava úhlu LCD panelu.............................................. 5 Nastavení funkce proti krádeži ............................... 74
Resetování mikroprocesoru........................................ 5 Úprava oblasti oblíbených ikon ■Android Auto™ ................ 55 Obnovení na výchozí nastavení /
Dálkové ovládání............................................................. 6 zdrojů ......................................................................... 38
Spuštění systému............................................................ 6 Používání Android Auto............................................. 55 reset............................................................................. 75
První spuštění navigačního systému....................... 6 ■Nastavení pro iPod/iPhone Nastavení pozice řidiče .............................................. 55
Použití dotykového panelu......................................... 7 Postup při spuštění ...................................................... 55 ■Dodatek ............................ 75
Obrazovka hlavní nabídky........................................... 8 nebo smartphon .............. 38 Úprava hlasitosti............................................................ 56
Nastavení funkce automatického spuštění ........ 56 Odstraňování problémů............................................. 75
■ Navigace ............................ 9 iPod/iPhone ................................................................. 38 Chybové zprávy ............................................................ 76
Smartphone (Android™ zařízení)............................ 39 ■HDMI ................................ 57 Lokalizační technologie.............................................. 78
Zobrazení obrazovky menu a ovládání................. 9 Zacházení s chybami................................................... 79
Obrazovka mapy.......................................................... 10 ■ Digitální rádio ................. 39 Postup při spuštění...................................................... 57 Nastavení informování o trase................................ 81
Vyhledávání cíle............................................................ 13 Základní provozování ................................................ 57 Manipulace a péče o disky........................................ 82
Spuštění navigace ........................................................ 17 Používání digitálního tuneru.................................... 39 Podporované disky...................................................... 82
Kontrola a úprava aktuální trasy............................ 17 Postup při spuštění ...................................................... 39 ■AUX .................................. 57 Podrobné info o podporovaných médiích ........ 82
Ukládání oblíbených míst do [Uložené lokace]. 20 Základní provozování ................................................. 40
Nastavení DAB................................................................ 40 Postup při spuštění...................................................... 57 Bluetooth ...................................................................... 85
Základní provozování ................................................ 58
■ Rádio ................................ 41 Wi-Fi ................................................................................ 85
■ AV vstup ........................... 58
Postup při spuštění ...................................................... 41 SDXC................................................................................ 85
Základní provozování ................................................ 41 Postup při spuštění...................................................... 58
Uložení nejsilnějších stanic Základní provozování ................................................ 59 WMA/WMV ................................................................... 85

(BSM)........................................................................ 42 ■ Bezdrátové zrcadlení ..... 59 FLAC ................................................................................ 85

Postup při spuštění...................................................... 59 DivX ................................................................................. 85

AAC.................................................................................. 85

Google™, Google Play, Android ............................ 86

2 Cz

Obsah Výstrahy

Android Auto............................................................... 86 Poznámky k interní paměti Česky
Podrobné informace o připojených zařízeních
• Pokud bude baterie odpojena nebo vybita, bude paměť vymazána a přístroj bude
iPod ............................................................................ 86 muset být znovu naprogramován.
Používání aplikací připojených k obsahu .......... 86 • Informace jsou vymazány odpojením žlutého vodiče od baterie (nebo vyjmutím
samotné baterie).
HDMI............................................................................... 87 • Některá nastavení a uložený obsah již nelze obnovit.
Převod textu na řeč IVONA ....................................... 87
Upozornění týkající se sledování videa................ 87 O tomto návodu
Upozornění týkající se sledování DVD-Video.... 87
Upozornění týkající se použití souborů MP3..... 87 Tento návod k obsluze obsahuje pro popis operací ilustrace skutečných provozních
Upozornění týkající se open source licence....... 87 obrazovek. Obrazovky nebo popis tlačítek / nabídek se nemusí přesně shodovat se
Mapové pokrytí............................................................. 87 skutečností (v závislosti na modelu), nicméně jejich význam je stejný.
Správné používání LCD displeje.............................. 87 BaSys CS
Specifikace....................................................................... 87

Význam symbolů, používaných v tomto návodu

Z000DAB Indikuje, že název uvedeného modelu popisované operace podporuje.

Indikuje možnost dotknout se odpovídajícího softwarového tlačítka na
dotykové obrazovce.
Indikuje možnost dotknout se a podržet odpovídající softwarové tlačítko na
dotykové obrazovce.

Cz 3

Části a ovládací prvky LCD displej
VOL (+/-) (Hlasitost)
Hlavní jednotka
Stisknutím přepnete mezi obrazovkou Aplikace a obrazovkou AV ovládání.
Z910DAB Z810DAB Stisknutím a podržením přepnete do režimu zobrazení parkovací kamery.

Z710DAB Z610BT Z7110DAB Z6110BT Pozn.
Chcete-li aktivovat režim zobrazení parkovací kamery tímto tlačítkem,
4 Cz nastavte [Vstup kamery] na [Zap] nebo [AV vstup] na [Kamera] (strana 62).
Stisknutím zobrazíte hlavní menu. Stisknutím a podržením jej vypnete. Pro
opětovné zapnutí stiskněte libovolné tlačítko.
Stisknutím zobrazíte panel nabídek (strana 7). Stisknutím a podržením ztlumíte
(mute) nebo opět zapnete zvuk.
Stisknutím zobrazíte hlavní menu nebo se vrátíte zpět na předchozí
obrazovku. Stisknutím a podržením vypnete displej.
Stisknutím aktivujte režim rozpoznávání hlasu za použití připojeného
zařízení iPhone nebo smartphonu.
Stisknutím a podržením zobrazíte obrazovku se seznamem připojitelných
zařízení nebo obrazovku pro vyhledávání zařízení.
BaSys CS
RESET Resetování mikroprocesoru (strana 5).

Slot SD karty Podrobnosti o vložení a vyjmutí paměťové SD karty na straně 43.

Vstupní jack Použijte k připojení mikrofonu pro měření akusticky vozidla
pro Auto EQ (prodává se samostatně).
mikrofon

Slot pro Viz vkládání a vyjímání disku (strana 43).
disk

Odnímatelný čelní panel

Stisknutím tohoto tlačítka odeberete odnímatelný čelní panel z produktu.

Ochrana produktu před krádeží

Z710DAB Z610BT Z7110DAB Z6110BT

POZOR

• Nevystavujte odnímatelný čelní panel nadměrným nárazům / silám a nerozebírejte jej.
• Při vyjímání nebo instalaci čelního panelu nikdy nepoužívejte hrubou sílu nebo jakékoliv násilí.
Panel uchopte po jeho uvolnění jemně a opatrně.
• Udržujte odnímatelný čelní panel mimo dosah malých dětí, nedovolte, aby čelní panel vkládaly do
úst.
• Po vyjmutí odnímatelného čelního panelu jej uložte na bezpečném místě, aby nedošlo k jeho
poškrábání nebo poškození.
• Nevystavujte odnímatelný čelní panel přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám.
• Vyjímání nebo nasazování odnímatelného panelu provádějte až po vypnutí zapalování (spínač v
poloze ACC OFF).

Vyjmutí odnímatelného čelního panelu Základní provozování

1 Stiskněte tlačítko . Poznámky k používání LCD panelu
2 Opatrně uchopte spodní část odnímatelného čelního panelu a pomalu jej
Z910DAB Z810DAB Česky
vytáhněte směrem ven.
VAROVÁNÍ
Odnímatelný čelní panel
Upevnění odnímatelného čelního panelu • Při otevírání, uzavírání či ovládání LCD panelu udržujte ruce a prsty v čistotě. Dávejte zvláště pozor
na ruce a prsty vašich dětí.
1 Zcela zasuňte odnímatelný čelní panel směrem do tohoto produktu. • Nenechávejte LCD panel otevřený, může to vést v případě autonehody ke zranění.
2 Zatlačte na spodní část odnímatelného čelního panelu, dokud se neozve
POZOR
zacvaknutí.
• Neotvírejte ani nezavírejte LCD panel násilím. Mohlo by dojít k jeho poškození.
• Nepoužívejte tento produkt, dokud není panel LCD zcela otevřený nebo zavřený. LCD panel se pro
vaši bezpečnost může v určitém úhlu zastavit.
• Na otevřený LCD panel nepokládejte skleničky či plechovky apod. Může dojít k jeho ulomení.
BaSys CS
Úprava úhlu LCD panelu

Z910DAB Z810DAB

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se či pro nastavení úhlu LCD panelu.

3 Dotkněte se .

Vraťte se na předchozí obrazovku.

Resetování mikroprocesoru

POZOR

• Stisknutím tlačítka RESET obnovíte nastavení a zaznamenaný obsah na tovární nastavení.
- Tuto operaci neprovádějte, pokud je k tomuto produktu připojeno nějaké zařízení.
- Některá nastavení a zaznamenaný obsah nebudou resetovány.
• Mikroprocesor je nutné resetovat za následujících podmínek:
- Před prvním použitím tohoto výrobku po instalaci.
- Pokud tento výrobek nefunguje správně.
- Pokud se objeví problémy s provozováním systému.

1 Vypněte zapalování (poloha klíčku OFF).
2 Stiskněte tlačítko RESET (hrotem pera nebo jiným špičatým předmětem).

Cz 5

Nastavení a uložený obsah se obnoví na výchozí tovární nastavení. Zobrazí se obrazovka s hlavní nabídkou.

Dálkové ovládání Pozn.
Jakmile je režim reproduktorů jednou nastaven, nastavení nelze měnit (jen pokud se produkt vrátí na
Dálkový ovladač CD-R33 se prodává samostatně. Podrobné informace týkající se výchozí nastavení). Ke změně nastavení režimu reproduktorů obnovte výchozí nastavení (strana 75).
ovládání, viz návod k dálkovému ovládání.
Přepnutí režimu reproduktorů
Spuštění systému
Chcete-li změnit režim reproduktorů, produkt obnovte do výchozího nastavení.

1 Obnovte výchozí nastavení (strana 75).
BaSys CS
1 Spuštěním motoru/napájením začne bootování systému. První spuštění navigačního systému
Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka.

Pozn. Pokud používáte navigační funkci poprvé, prvotní proces instalace se spustí
• Od dalšího spuštění: obrazovka se bude lišit v závislosti na předchozím stavu. automaticky. Postupujte podle následujících kroků.
• Od druhého zapnutí: Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání hesla, zadejte heslo pro funkci
ochrany proti krádeži. TIP
Jazyk můžete změnit později pomocí [Regionální] na obrazovce [Nastavení]. Ostatní nastavení lze
2 Dotykem na obrazovce zvolte požadovaný jazyk.
později restartovat pomocí [Průvodce počáteční konfigurací] na obrazovce [Nastavení].
3 Dotkněte se .
1 Stiskněte .
Zobrazí se obrazovka nastavení režimu reproduktorů.

4 Dotkněte se požadovaného režimu reproduktorů. 2 Dotkněte se .
Standardní režim (Standard Mode)
Systém čtyř reproduktorů: přední a zadní reproduktory, nebo systém šesti 3 Dotkněte se jazyka, který chcete použít pro navigační obrazovku, a poté se
reproduktorů: přední a zadní reproduktory a subwoofery. dotkněte [Vybrat].
Síťový režim (Network Mode)
3-pásmový systém reproduktorů s výškovým a středovým reproduktorem a
subwooferem (systém reprodukce vysokých, středních a nízkých frekvencí (pásem).

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte standardní režim, když máte připojený 3-pásmový systém reproduktorů,
určený pro síťový režim. Mohlo by dojít k poškození reproduktorů.

5 Dotkněte se .

Z910DAB Z810DAB Z710DAB Z7110DAB 4 Přečtěte si pečlivě licenční podmínky, zkontrolujte podrobnosti a pokud souhlasíte,
Zobrazí se obrazovka nastavení napájení DAB antény.
stiskněte [Přijmout].
Z610BT Z6110BT
Zobrazí se úvodní obrazovka Právní upozornění. Přejděte ke kroku 7. 5 Dotkněte se [Další].

6 Dotkněte se [Ano] a poté [OK] pro použití DAB antény (strana 41). 6 Vyberte jazyk, který chcete používat pro hlasové navádění a dotkněte se tlačítka
Zobrazí se úvodní obrazovka Právní upozornění.
[Další].
7 Dotkněte se [OK].
7 V případě potřeby upravte další nastavení a poté se dotkněte tlačítka [Další].

6 Cz

8 V případě potřeby upravte výchozí možnosti pro plánování trasy, pak se Ovládání časové osy

dotkněte [Další]. Tažením tlačítka po časové ose můžete změnit bod přehrávání. Česky
Během přetahování tlačítka se zobrazí čas přehrávání, který odpovídá poloze
9 Dotkněte se [Dokončit]. tlačítka na časové ose.
BaSys CS
Použití dotykového panelu Ovládání provozního panelu nabídek

Tento produkt můžete ovládat dotykem tlačítek na obrazovce přímo prsty. 1 Stiskněte .
Pozn.
Pro ochranu LCD obrazovky před poškozením je nutné se dotýkat displeje pouze prsty a jemně. Na obrazovce se objeví lišta panelu nabídek.
Společná tlačítka dotykového panelu
Pozn.
: Návrat na předchozí obrazovku. Dostupnost panelu nabídek se může lišit v závislosti na aktivním zdroji.
: Zavření obrazovky.
Seznam provozních obrazovek Přepíná čas stmívače - den nebo noc.
Pozn.
Dotyk na položku v seznamu vám umožní zúžit možnosti a přejít k Je-li zapnut režim AppRadio+, zobrazí se boční ovládací panel režimu AppRadio+.
dalšímu kroku.
Zobrazí se, když na displeji nejsou zobrazeny všechny znaky. Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
Pokud se dotknete tlačítka, po displeji se bude posunovat zbytek znaků.
Pozn. Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.
Toto je dostupné pouze tehdy, pokud vozidlo zastavíte (na bezpečném místě) a
zatáhnete ruční brzdu. Rychlý posun vzad nebo vpřed.
Zobrazí se, když položky nelze zobrazit na jedné stránce.
Skryté položky zobrazíte přetažením postranního panelu, vyhledávacího panelu Zobrazení obrazovky nastavení (str. 61).
nebo seznamu.
Zavření panelu nabídek.

Přepnutí ovládacího panelu

1 Dotkněte se .

Cz 7

Zobrazí se skrytá tlačítka funkcí. Obrazovka hlavní nabídky
Pozn.
Tato tlačítka funkcí se nezobrazují u některých AV zdrojů.

Používání klávesnice

Zobrazení zadaných znaků. BaSys CSIkony Oblíbené zdroje
Přesune kurzor doprava nebo doleva o počet znaků odpovídající počtu dotyků. TIPY
Zadávání znaků do textového pole. • Když k tomuto přístroji připojíte externí navigační systém, po pravé straně
Vymazání zadaného textu nalevo od kurzoru po jednom písmenu / znaku. displeje se zobrazí tlačítko režimu navigace.
Dotykem a podržením tlačítka vymažete písmena nalevo od kurzoru v rychlém sledu • Pokud vyberete [Vypnout], můžete vypnout téměř všechny funkce.
za sebou. - Je přijat příchozí hovor (pouze pro hands-free telefonování přes Bluetooth).
Potvrzení zadaného textu a pokračování k dalšímu kroku. - Je zařazena zpáteční rychlost, zobrazí se obraz parkovací kamery.
Zadání mezery. - Je stisknuté tlačítko na tomto přístroji.
Přepínání mezi abecedou a čísly / symboly. - Spínač zapalování je vypnutý (ACC OFF) a zapnutý (ACC ON).
Přepínání mezi velkými a malými písmeny.
Ovládací tlačítko zdrojů AV/zařízení
8 Cz Zobrazí aktuální zdroj.
TIP
Když je za tlačítkem zobrazen poslední zdroj, můžete jej přepnout dotykem
tlačítka.
Nastavení času a data (strana 73)

Nabídka Nastavení (strana 61) a nabídka Oblíbené (strana 73)

Tlačítko připojení zařízení Navigace
Zobrazuje připojené zařízení.
Přepíná zdroj nebo aplikaci použitých připojených zařízení, jako je AppRadio Zobrazení obrazovky menu a ovládání
Mode+, externí navigační systém, Apple CarPlay, Android Auto.
TIPY 1 Stiskněte . Česky
Když je připojeno zařízení s kompatibilní aplikací, objeví se tlačítko pro oblíbené
aplikace. Jakmile se tlačítko zobrazí, můžete upravit rozsah oblasti oblíbených
aplikací pomocí následujících kroků.
1 Dotkněte se a podržte .

: se zobrazí v pravém horním rohu oblíbené aplikace.
2 Přetáhněte na požadovanou pozici.

Pro dokončení úpravy nastavení se dotkněte libovolného místa na
displeji, kromě tlačítka pro oblíbené aplikace.
Pomocí následujících kroků také můžete přepnout mobilní zařízení, jenž chcete připojit.
1 Dotkněte se .
2 Dotkněte se .
3 Vyberte požadované zařízení a postupujte podle pokynů.
Dotkněte se pro první bezdrátové spojení s přístrojem.
Pozn.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte (na bezpečném
místě) a použijete ruční brzdu.
AV zdroj (strana 37)

Hands-free telefonování (strana 32)

Zobrazení obrazovky s mapou
BaSys CS 2 Dotkněte se .

Zobrazí se obrazovka hlavního menu.

Hlavní obrazovka

Návrat na obrazovku s mapou.

Oznámení obsahující důležité informace.

Zobrazení předchozí nebo následující stránky menu navigace.

Lokace, která jste si uložili jako oblíbené.

Přepínání mezi režimy zobrazení 2D, 3D a 2D Sever nahoře (North up).

Zobrazení [Uživatelské profily], kde můžete vytvořit nové profily nebo
upravit existující profily. Pokud tento produkt používá více řidičů, mohou
si vytvořit vlastní profily s vlastními nastaveními. Pokud vyberete nový
profil, tento produkt se restartuje, aby se nová nastavení mohla projevit.

Cz 9

Navigační položky BaSys CS Jak na zobrazené mapě číst
Vyhledává cíl pomocí různých metod (strana 13).
Pozn.
Vytvoří vaši trasu nebo upraví aktuálně nastavenou trasu (strana 17). V závislosti na podmínkách a nastavení, nemusí být některé položky zobrazeny.

Zobrazí obrazovku provozu (strana 21). * Zobrazuje číslo a název ulice, které má být na trase použity (nebo další navigační bod).
* Zobrazuje další navigační bod (manévr). Zobrazí se typ události (otočení, kruhový
Zobrazí užitečné informace pro podporu vašeho řízení (strana 23).
objezd, opuštění dálnice, apod.) (strana 12).
Konfiguruje nastavení týkající se navigace (strana 25). * Zobrazuje vzdálenost k dalšímu navigačního bodu (manévru).
* Zobrazí manévr po následujícím manévru.
Zobrazí informace o vašem navigačním systému (např. informace o verzi
nebo licenci). Označuje aktuální pozici vašeho vozidla. Vrchol trojúhelníkové značky zobrazuje
orientaci vašeho vozidla, a obraz se při jízdě automaticky posunuje.
Ikony na obrazovce hlavního menu s naplánovanou trasou (zobrazují se
pouze při naplánované trase) Pozn.
Pokud není k dispozici poloha GPS, trojúhelníková značka je transparentní. Zobrazuje
Přidá bod na trasu (strana 18). vaši poslední známou pozici.
Zobrazí alternativy trasy, části trasy, kterým je lépe se vyhnout, Zobrazuje datové pole.
specifické úseky komunikací v plánované trase, apod. Zobrazuje název ulice (nebo města), kde se vaše vozidlo nachází.
Zobrazí trasu v celé délce na mapě, a zobrazí také parametry a * Označuje aktuální trasu. Aktuálně nastavená trasa je na mapě barevně zvýrazněna.
alternativy trasy. * Označuje postup do cílové destinace.
Vymaže trasu nebo bod na trase. * Informace se zobrazí pouze při nastavení trasy.
Pozastaví a obnoví navigaci k cíli. ▶ AV informační lišta
AV informace se zobrazí v dolní části obrazovky mapy.
Obrazovka mapy

Většina informací, poskytovaných navigačním systémem, je zobrazena na mapě. Zde se
seznámíte s tím, jak se informace na mapě objevují.

10 Cz

se mapa přiblíží a sníží se úhel pohledu tak, abyste viděli silnici před vámi.
• Pokud trasa není nastavena:
Funkce "Smart Zoom" mapu přiblíží, pokud pojedete pomalu, a oddálí ji při jízdě
vysokou rychlostí.

Přepínání mezi zobrazením 2D, 3D a "2D North up" (Sever nahoře) Česky
Způsob zobrazování mapy můžete změnit . Pro režim zobrazení 2D můžete vybrat mezi
možnostmi “Heading up” a “North up” (Směr nahoru a Sever nahoře).
BaSys CS
Dotykem se zobrazí seznam AV zdrojů. Heading up Mapa vždy ukazuje směr vozu tak, jak postupuje směrem k horní části
(Směr nahoru) displeje.
Krátce zobrazí stav aktuálního AV zdroje. North up Zobrazení mapy je vždy na sever pro horní část displeje.
(Sever nahoře)
Dotykem se zobrazí menu telefonu (strana 32). Pozn.
Při zobrazení 3D mapy je orientace mapy vždy přepnuta na “Směr nahoru”.
Manuální změna měřítka nebo mapy
Ve výchozím nastavení se i po změně měřítka mapy na rolovací mapě zobrazení vrátí 1 Stiskněte .
do přednastaveného měřítka (podle nastavení v [Pohled] (Viewpoint) v nabídce
[Navigační mapa]), když je zobrazena aktuální pozice mapy. Chcete-li měřítko aktuální 2 Dotkněte se .
pozice mapy změnit, proveďte následující postup.
3 Dotkněte se následujícího tlačítka.
1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se , pak [Nastavení]. Pokaždé, když se dotknete tlačítka, se nastavení změní.
3 Dotkněte se [Navigační mapa] a poté [Zobrazení mapy].
4 Dotkněte se [Pohled] (Viewpoint). Označuje, že je aktuálně vybrán režim zobrazení 2D (Směr nahoru).
5 Přetáhněte rozbalovací okno a dotkněte se tlačítka [Ručně].
6 Stiskněte . Označuje, že je aktuálně vybrán režim zobrazení 3D (Směr nahoru).
7 Dotkněte se či .
Pozn.
▶ Inteligentní zvětšení (Funkce Smart Zoom) Pro změnu měřítka v 3D režimu zobrazení mapy existuje určitý limit. Pokud je měřítko
Navigační systém je vybaven funkcí "Smart Zoom", která funguje dvěma způsoby: mapy dále zmenšováno, mapa je zmenšena (oddálena) do zobrazení 2D mapy.
• Je-li trasa nastavena:
Když se přiblíží odbočka, zvýší se přiblížení a úhel zobrazení tak, abyste snadno Označuje, že je aktuálně vybrán režim zobrazení 2D (Sever nahoře).
rozpoznali odbočku na další křižovatce. Pro další vzdálené místo změny směru jízdy
Posouvání mapy na pozici, kterou chcete zobrazit

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se a rolováním přetáhněte mapu v požadovaném směru.

Umístění kurzoru na požadovanou pozici vede k zobrazení přehledu o daném místě.
Informace se zobrazí v horní části obrazovky, např. název ulice a další podrobné
informace pro toto umístění.

Cz 11

3 Dotkněte se . BaSys CS Vjezd na kruhový objezd (manévr po následujícím manévru).

Mapa se vrátí na aktuální pozici. Vjezd na dálnici nebo výjezd z dálnice.
TIP
Stisknete-li , mapa se vrátí na aktuální pozici. Vjezd na trajekt nebo sjezd z trajektu.
▶ Ovládací tlačítka na rolovací mapě
Obrazovka mapy (rolovací mapa) Blížíte se k cíli nebo blíží se bod na trase.

Změní režim zobrazení mapy. Informace o jízdním pruhu
Aktuální režim mapy se zobrazuje na ovládacím tlačítku. Při navigaci na víceúrovňových komunikacích je nutné se ujistit o
Přiblíží nebo oddálí mapu. správném jízdním pruhu.
Měřítko mapy můžete změnit také stažením nebo roztažením mapy.
Otočí mapu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Ukazatele
Zruší rotaci mapy. Znaky se zobrazují v horní části mapy.

Nakloní mapu nahoru nebo dolů. Zobrazení napojení
Vertikální úhel zobrazení mapy můžete změnit pouze v režimu 3D. Pokud se blížíte ke složité křižovatce, mapa bude nahrazena
3D zobrazením křižovatky.
Navádění k cíli
Jakmile se spustí navádění k cíli, systém poskytuje různé hlasové a textové Pozn.
pokyny a značky. Pokud nejsou údaje o těchto položkách v mapových datech, informace nejsou k dispozici ani v
▶ Často zobrazované události trasy případě, že na skutečné cestě ukazatele existují.
Zde je uvedeno několik příkladů zobrazovaných manévrů. TIP
Pokud nastavíte [Nabídnout dálniční služby], když pojedete po dálnici, zobrazí se . Dotykem na ikonu
Odbočte vlevo, odbočte vpravo, otočte se otevřete podrobnosti o několika dalších výjezdech nebo čerpacích stanicích. Dotykem na položku pak
zobrazíte její pozici na mapě. Můžete ji také snadno nastavit jako bod trasy.
Jeďte na kruhovém objezdu doleva, třetí výjezd (následující
manévr). Procházení datového pole
Datové pole má jiný obsah, když se pohybujete na aktuální trase, nebo když není
12 Cz zadaný cíl. Datové pole obsahuje následující informace.

• Pokud je nastavena trasa: Pozn.
Vzdálenost do cílové destinace, čas potřebný k dosažení konečného cíle a odhadovaný Některé informace, které se týkají dopravy, jsou závislé na době, kdy se výpočet trasy provádí. Proto
čas příjezdu. se (například v případě regulace dopravy) tyto informace mohou od skutečnosti lišit. Také je třeba
vzít v úvahu, že některé informace o dopravních předpisech platí v dané lokaci pro osobní vozidla, a
• Pokud není trasa nastavena: nikoli pro nákladní automobily nebo jiné dopravní prostředky. Při jízdě vždy dodržujte aktuální
Zobrazí se směr nebo nadmořská výška. dopravní předpisy.

1 Stiskněte . Česky

2 Dotkněte se .
BaSys CS
3 Dotkněte se [Nová trasa].
Zobrazí se následující obrazovka.

Pozn. Navrhne cíl na základě navigačních zvyklostí pomocí parametrů,
• Dotykem a podržením pole můžete zobrazit obrazovku pro nastavení pole. Podrobnosti naleznete jako je aktuální denní čas, den v týdnu a aktuální lokace.
na straně 29. Zobrazí předchozí nebo následující stránku pro vyhledávání
• Předpokládaný čas příjezdu je ideální hodnota vypočtená na základě mezní hodnoty rychlosti nabídky cíle.
nastavené v [Max. rychlost] podle nastavení typu vozidla a skutečné rychlosti jízdy. Předpokládaný Vyhledávání cíle zadáním konkrétní adresy (strana 14).
čas příjezdu je pouze referenční hodnotou a v daném okamžiku nezaručuje skutečný čas příjezdu. Vyhledá různé objekty (body zájmu - POI), jako jsou např. čerpací
Podrobnosti naleznete na straně 25. stanice, atd., a to výběrem kategorie (strana 14).
Výběr cíle z uložených lokací (strana 15).
Vyhledávání cíle Vyhledávání z nedávno navštívených lokací (strana 15).
Výběr cíle z uložených tras (strana 15).
Vyhledání cíle nebo bodu na trase je možné pomocí adresy nebo jiné metody. Cíl Vyhledávání cíle zadáním zeměpisné šířky a délky (strana 15).
můžete také nastavit tak, že se dotknete mapy na obrazovce. Vyhledávání cíle pomocí více různých faktorů (strana 15).
Jakmile je cíl nastaven, navigaci můžete spustit dotykem [Spustit navigaci] (strana
17). Cz 13

POZOR

Z bezpečnostních důvodů funkce nastavení trasy není k dispozici, pokud je vozidlo v pohybu.
Chcete-li tyto funkce použít, musíte před nastavením vaší trasy nejprve zastavit (na bezpečném
místě) a zatáhnout ruční brzdu.

Vyhledání lokace podle adresy BaSys CS TIP
Dotykem na můžete třídit výsledky či zobrazit umístění všech těchto míst.
Vyhledávání cíle, kdy specifikujete vyhledávanou adresu.
4 Dotkněte se [Vybrat jako cíl].
TIP
V závislosti na výsledcích vyhledávání mohou být některé kroky vynechány. Pozn.
• Pokud není trasa nastavena, POI se zobrazí kolem aktuální pozice.
1 Dotkněte se [Adresa]. • Pokud není aktuální poloha k dispozici (žádný signál GPS), POI se vyhledávají kolem poslední známé
pozice.
2 Vyberte [Země]. • Pokud je trasa nastavena, na trase budou vyhledávány body [Čerpací stanice] a [Restaurace] a na
místě budou vyhledány body [Ubytování] a [Parkování].
Ve výchozím nastavení navigační systém navrhuje aktuální zemi, kde se nacházíte. ▶ Vyhledávání POI podle kategorií nebo podle názvu objektu
Chcete-li změnit oblast vyhledávání, nastavte jinou zemi. POI můžete vyhledávat podle kategorií, ale můžete je vyhledávat v jejich kategoriích
také podle jejich názvů.
3 Vyberte [Město nebo PSČ].
1 Dotkněte se [Umístění].
Ve výchozím nastavení navigační systém navrhuje město / obec, kde se nacházíte. 2 Dotkněte se [Vyhledávání ve všech umístěních].
Můžete si vybrat město / obec pomocí PSČ, (místo zadávání jeho názvu).
3 Dotkněte se [V okolí] a potom vyberte oblast, ve které by měl být POI
4 Vyberte [Ulice].
vyhledáván.
Pokud není název ulice k dispozici, dotkněte se [Přejít na město] a vyberte město / • [Zobrazení kategorie]:
obec. Tímto způsobem bude jako cíl trasy zvolen střed města / obce. Můžete zvolit, zda se mají nebo nemají zobrazovat kategorie POI .
• [V okolí]:
5 Vyberte [Vybrat číslo domu nebo křižovatka]. Vyhledávání kolem vaší aktuální pozice, nebo kolem poslední známé pozice,
pokud není vaše aktuální pozice k dispozici. Výsledky budou seřazeny podle
Toto tlačítko bude aktivní po nastavení ulice. Pokud není číslo domu k dispozici, vzdáleností od této pozice.
dotkněte se [Přejít na ulici] a vyberte ulici. Tímto způsobem bude jako cíl trasy • [Ve městě]:
zvolen střed ulice. Vyhledávání místa v rámci vybraného města. Výsledky budou seřazeny podle
Po dotyku na vybranou adresu pro dokončení vyhledávání adresy, se na vzdálenosti od středu zvoleného města.
obrazovce s mapou zobrazí hledaná lokace. • [Kolem cíle]:
Vyhledávání místa kolem cíle aktuální trasy. Výsledky budou seřazeny podle
6 Dotkněte se [Vybrat jako cíl]. vzdálenosti od cíle. (Toto tlačítko je aktivní pouze při nastavené trase.)

Vyhledávání bodů zájmu (POI)

Můžete vyhledávat různá zařízení (body zájmu - POI), a to výběrem kategorií, jako jsou

čerpací stanice, ubytování nebo restaurace.

▶ Vyhledávání bodů zájmu POI pomocí přednastavených kategorií
Přednastavené kategorie umožňují rychle najít nejčastěji hledané typy POI.

1 Dotkněte se [Umístění].

2 Dotkněte se požadované kategorie.

Přednastavené kategorie vyhledávání jsou:
• [Čerpací stanice]
• [Ubytování]
• [Restaurace]
• [Parkování]

3 Dotkněte se požadovaného POI.

Na mapě se zobrazí hledané místo.

14 Cz

• [Podél trasy]: 4 Dotkněte se [Spustit navigaci]. Česky
Vyhledávání podél stávající trasy, ale nikoli kolem bodu, který je již nastaven. To je
užitečné, pokud hledáte zastávku, s cílem jen minimální objížďky, např. vyhledává- TIP
ní blížící se čerpací stanice nebo restaurace. Výsledky budou seřazeny podle délky Cíl můžete změnit nebo přidat body na trase v [Plánovač trasy] (strana 17).
nutné objížďky.) Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, když je nastavena trasa.
Výběr cílů z historie
4 Vyberte jednu z kategorií, podkategorií nebo značek, abyste zúžili vyhledávání
Lokace, které byly dříve nastaveny jako cíle nebo jako body na trase jsou automaticky
cíle. ukládány do [Historie].
TIP
Po dotyku [Hledat podle názvu] zadejte název místa pomocí klávesnice. 1 Dotkněte se [Historie].
2 Dotkněte se položky.
5 Dotkněte se požadovaného POI.
Zobrazí se seznam posledních cílů.
Na obrazovce s mapou se zobrazí hledané místo.
3 Dotkněte se [Vybrat jako cíl].
TIP
Pokud se dotknete , můžete změnit způsob řazení výsledků. Vyhledání lokace pomocí funkce "Kombinované vyhledávání"

6 Dotkněte se [Vybrat jako cíl]. Funkce [Kombinované vyhledávání] umožňuje rychle najít lokaci podle názvu a oblasti.
BaSys CS TIP
Výběr cíle z uložených lokací Funkce [Kombinované vyhledávání] také prohledává vaše uložená data.

Cíl lze vybírat z lokací, které jste již navštívili. Tato uložená místa často šetří čas a úsilí s 1 Dotkněte se [Kombinované vyhledávání].
nastavením navigace, kdy pouze vyberete položku ze seznamu. 2 Dotkněte se a do pravého textové pole zadejte zemi a město.
3 Do levého textového pole zadejte název, adresu nebo kategorii cíle a dotkněte
Pozn.
Tato funkce je k dispozici, pokud jsou místa uložena v [Uložené lokace]. Obsahuje dvě se .
přednastavené kategorie: domov a práce (strana 20).
4 Dotkněte se položky.
1 Dotkněte se [Uložené lokace].
Na obrazovce s mapou se zobrazí hledaná lokace.
2 Dotkněte se položky.
5 Chcete-li zúžit výsledky vyhledávání, dotkněte se vpravo od seznamu.
Na obrazovce s mapou se zobrazí hledaná lokace.
TIP
3 Dotkněte se [Vybrat jako cíl]. Pokud se dotknete loga poskytovatele mapových dat, můžete seznam výsledků zúžit
zobrazením výsledků od poskytovatele.
TIP a poté [Upravit].
Údaje o uložených místech můžete upravit dotykem na 6 Dotkněte se [Vybrat jako cíl].

Výběr cíle z uložených tras Vyhledání lokace podle souřadnic

Ukládání tras šetří čas a úsilí při příštím nastavování cíle. Pozici lokace můžete určit zadáním zeměpisné šířky a délky.
Pozn.
Tato funkce je dostupná, pokud je trasa uložena do [Uložené trasy] (strana 21). 1 Dotkněte se [Souřadnice].
2 Zadejte hodnotu zeměpisné šířky a dotkněte se [OK].
1 Dotkněte se [Uložené trasy].
2 Dotkněte se položky. Cz 15

3 Dotkněte se [Zobrazit trasu].

TIP BaSys CSPřiblížení / oddálení.
Při zadávání souřadnic ve formátu UTM se dotkněte a potom [UTM souřadnice]. TIP
Chcete-li mapu přiblížit nebo oddálit, můžete ji také roztáhnout nebo naopak.
3 Zadejte hodnotu délky a dotkněte se [Jdi!]. Zruší tuto obrazovku a zobrazí mapu aktuální pozice.

Na obrazovce s mapou se zobrazí hledaná lokace. Vrátí kurzor do výchozí pozice a měřítko mapy na výchozí měřítko.

4 Dotkněte se [Vybrat jako cíl]. Zobrazí předvolby nastavení pro výpočet trasy. Dotykem na tlačítka
aktivujete nebo deaktivujete předvolbu.
TIP
Formát zobrazení zeměpisné šířky a délky můžete změnit na některý z následujících formátů: : Při tomto aktivovaném tlačítku vypočítává trasu s přednostním
desetinné stupně; stupně a desetinné minuty; nebo stupně, minuty a desetinné sekundy. využíváním dálnic.
Pozn.
Pokud je již v textovém poli nějaká hodnota zadána, nejprve je třeba tuto hodnotu smazat. : Při tomto aktivovaném tlačítku vypočítává trasu s přednostním
využíváním předplacených a zpoplatněných komunikací.
Vyhledání lokace pomocí rolování mapy
Specifikace umístění pomocí rolování mapy vám umožňuje nastavit pozici jako cíl či : Při tomto aktivovaném tlačítku se upřednostňuje využívání trajektů.
bod trasy (waypoint). : Při tomto aktivovaném tlačítku se upřednostňuje spolujízda a HOV pruhy.

1 Stiskněte . Návrat na předchozí obrazovku.
2 Dotykem a přetažením posuňte navigační mapu na požadovanou pozici.
3 Dotkněte se místa, které chcete vybrat jako cíl. Nastaví pozici kurzoru na cíl (nebo na bod trasy).

Zobrazí se kurzor. Zobrazí klávesové zkratky (zástupce).
• [Detailní informace]:
4 Dotkněte se [Vybrat jako cíl]. Zobrazí detailní informace o bodu.
• [Uložit lokaci]:
Výběr možností trasy Uloží zobrazenou lokaci jako oblíbené místo. Uložené místo lze později snadno
Po vyhledání lokace se objeví obrazovka umístění na mapě. Před výpočtem trasy vyvolat.
můžete vybrat některé možnosti trasy nebo zobrazení lokací na mapě. • [Místa kolem kurzoru]:
Vyhledává POI v okolí zobrazeného místa. Dotykem na bod zájmu POI zobrazíte
TIP obrazovku lokace na mapě a také bod POI jako cíl (nebo bod trasy).
Pokud se dotknete mapy, kurzor se umístí na tuto pozici. Mapu můžete posouvat také jejím
přetažením.

16 Cz

Spuštění navigace BaSys CS Počáteční pozice (Aktuální pozice vozidla je nastavena jako výchozí a zobrazí Česky
se [Aktuální pozice GPS].) (strana 17)
1 Jakmile je destinace vybrána, dotkněte se možnosti [Vybrat jako cíl]. Vypočítá trasu a zobrazí obrazovku [Přehled trasy].
Zobrazí se obrazovka souhrnu trasy a začne odpočítávání. Po ukončení
odpočítávání se automaticky spustí průvodce. Pokud se během odpočítávání Zobrazí možnosti pro lokaci.
dotknete obrazovky, odpočítávání se zastaví a obrazovka zůstane taková, jaká je. [Posun nahoru] / [Posun dolů]:
Upraví pořadí lokací, které chcete navštívit.
2 Dotkněte se [Spuštění navigace]. [Vymazat]:
Váš navigační systém zahájí navigaci k cíli. Odstraní cíl nebo bod trasy.
[Uložit umístění]:
TIP Uloží lokaci do uložených míst (strana 20).
Podrobné informace o obrazovce souhrnu trasy, viz strana 12. [Změnit]:
Změní cíl nebo bod trasy na jiné místo.
Kontrola a úprava aktuální trasy [Zobrazit na mapě]:
Zobrazí vybrané místo na mapě.
Pokud je již navigace spuštěna, existuje několik způsobů, jak upravit stávající trasu. Zobrazí klávesové zkratky / zástupce.
Následující část popisuje některé z těchto možností. [Smazat všechny]:
Odstraní všechny body trasy a cíle. Chcete-li vaši plánovanou trasu zrušit, dotkněte se tlačítka
Vytváření trasy pomocí funkce plánování trasy [Pokračovat bez trasy].
[Optimalizace bodů trasy]:
Funkce [Plánovač trasy] nebo [Moje trasa]) vám umožní sestavit trasu pomocí Automaticky změní pořadí bodů na trase (waypointů) tak, aby byla trasa jednodušší. (Pokud
seznamu cílů. je výsledné pořadí stejné jako aktuální pořadí, tato volba je neplatná.)
[Optimalizovat trasu]:
TIP Automaticky změní pořadí bodů na trase (waypointů) a cíle tak, aby byla trasa jednodušší.
Po nastavení trasy můžete svou trasu upravit pomocí nabídky zobrazené jako [Moje trasa]. (Pokud je výsledné pořadí stejné jako aktuální pořadí, tato volba je neplatná.)

1 Stiskněte , pak se dotkněte . Vloží nový bod na trasu (waypoint).
2 Dotkněte se [Plánovač trasy] nebo [Moje trasa].
3 Dotkněte se jedné z možností. Přidá nový cíl a změní aktuální cíl na poslední bod na trase (waypoint).

▶ Změna výchozí pozice
Výchozí startovní pozice trasy může být z aktuální pozice změněna.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Plánovač trasy] nebo [Moje trasa].
3 Dotkněte se [Aktuální pozice GPS].
4 Dotkněte se [Nastavit počáteční bod] nebo [Změnit počáteční bod] a pak se

dotkněte [OK].

5 Vyhledejte lokaci.
6 Dotkněte se [Nastavit počáteční bod] nebo [Změnit počáteční bod].

Vybraná pozice je nastavena jako výchozí pozice pro výpočet trasy.

7 Dotkněte se [Zobrazit trasu] nebo [Pokračovat bez trasy].

Cz 17

Po dotyku na [Zobrazit trasu] systém začne přepočítat trasu a pak se zobrazíBaSys CSTIP
obrazovka [Přehled trasy]. Po dotyku na [Spustit navigaci] navigační systém Pokud byly nalezeny více než tři alternativy trasy, zobrazí se [Další výsledky]. Chcete-li
zahájí navigaci k cíli. zobrazit další trasy, dotkněte se [Další výsledky].
Pozn.
Po dotyku na [Pokračovat bez trasy] se na mapě zobrazí aktuální pozice. 5 Dotkněte se [Vybrat].
▶ Změna počáteční pozice
Vybraná trasa se použije jako aktuální trasa. Další informace o podmínkách výpočtu
1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Plánovač trasy] nebo [Moje trasa]. trasy naleznete v části metoda plánování trasy (strana 26).
3 Dotkněte se [Aktuální pozice GPS].
4 Dotkněte se [Zpět na pozici GPS] a poté se dotkněte [Smazat počáteční bod]. Kontrola objízdných tras

Výchozí pozice pro výpočet trasy se vrátí na aktuální pozici. Můžete zkontrolovat objízdné trasy, které se vyhýbají vybraným úsekům nebo ulicím,
nebo které se vyhýbají silnici před vámi. Můžete také zkontrolovat alternativní trasy.
Přidání bodů na trasu (waypointů)
1 Stiskněte , pak se dotkněte .
1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Přidat bod trasy] (waypoint). 2 Dotkněte se [Objížďky & Alternativy].
3 Vyhledejte lokaci.
4 Dotkněte se [Vybrat bod trasy] (waypoint). 3 Dotkněte se jedné z možností.

Trasa je přepočítána a zobrazí se obrazovka [Přehled trasy]. (Je-li již bod Položka nabídky Popis
trasy (waypoint) nastaven, objeví se obrazovka [Moje trasa]. Dotkněte se [Alternativní trasy] Zobrazí alternativní trasy (strana 18).
[Zobrazit trasu] a přejděte k dalšímu kroku.) [Vyhnout se zvláštním Zobrazí trasu, která se vyhne určitým částem. Dotykem na
částem] položku v seznamu vyberte část, které se chcete vyhnout.
5 Dotkněte se [Spustit navigaci]. Zobrazí se vzdálenost a časový rozdíl, navrhovaná trasa,
[Vyhnout se zvláštním aktuální trasa a vyloučená část. Dotykem na [Přijmout]
Váš navigační systém zahájí navigaci k cíli. cestám] použijete navrhovanou trasu.
Zobrazí trasu, která se vyhne určitých cestám. Dotykem na
Kontrola alternativních tras [Vyhnout se cestě před položku v seznamu vyberte cestu, které se chcete vyhnout.
sebou] Zobrazí se vzdálenost a časový rozdíl, navrhovaná a aktuální
Můžete vybrat jinou trasu a porovnat různé alternativy trasy. trasa a vyloučená cesta. Dotykem na [Přijmout] ji použijete.
Zobrazí trasu, která se vyhýbá silnici vpřed. Dotykem na [+]
1 Stiskněte , pak se dotkněte . nebo [-] nastavte vzdálenost, které se chcete vyhnout. Pro
2 Dotkněte se [Objížďky & Alternativy]. použití navrhované trasy se dotkněte [Vyhnout se].
3 Dotkněte se [Alternativní trasy].
4 Dotkněte se některé z podmínek výpočtu trasy.

Zobrazí se přibližný čas a celková vzdálenost vybraných alternativ trasy.
Dotykem na libovolnou alternativu trasy ji můžete vidět na mapě.

18 Cz

Položka nabídky Popis Zobrazí klávesové zkratky / zástupce.
[Obnovit původní trasu] Zruší trasu s objížďkou a obnoví předchozí trasu. [Předvolby trasy]:
Zobrazí předvolby nastavení trasy. Pokud je změníte, přepočítá se trasa.
Pozn. [Itinerář]: Česky
Trasu nastavenou pomocí [Alternativní trasy] nelze zrušit. Zobrazí detailně všechny průjezdní body. Dotknete-li se průjezdního bodu, zobrazíte jeho
pozici na mapě. Pokud se na obrazovce s mapou dotknete [Vyhnout se] a [Přijmout], trasa se
Kontrola informací o trase a preference přepočítá, aby se zabránilo jeho průjezdu (co možná nejvíce).
[Uložit trasu]:
Po nastavení trasy můžete zkontrolovat přehled aktuální trasy. Uloží zobrazenou trasu. Uloženou trasu lze později vyvolat.
[Místa podél trasy]:
1 Stiskněte , pak se dotkněte . Vyhledává body POI podél zobrazené trasy. Dotykem na bod POI zobrazíte obrazovku s jeho
2 Dotkněte se [Přehled trasy]. umístěním na mapě a také bod POI jako bod trasy.
3 Dotkněte se jedné z možností. [Simulace]:
BaSys CS Můžete simulovat navigaci pro aktuální trasu (jako ukázku trasy)
Stav trasy je zobrazen v levém horním rohu ikonou. Celková délka trasy a přibližná (strana 19).
doba pro trasu jsou uvedeny vlevo dole.
Zrušení aktuálního navádění na cíl
TIP
Mapu můžete procházet jejím přetažením. Pokud již nechcete cestovat k cíli, postupujte podle následujících kroků pro zrušení
navádění k tomuto cíli.
Zobrazí informace o průjezdním bodu na trase.
Dotkněte se pro zobrazení pozice na mapě. Dotykem na [Vyhnout se] a [Přijmout] 1 Stiskněte , pak se dotkněte .
nastavte lokaci jako místa, kterému se chcete vyhnout. 2 Dotkněte se [Zrušit trasu] nebo [Smazat bod trasy].
Zobrazí alternativní trasy (strana 18). 3 Dotkněte se jedné z možností.

Pokud na trase nejsou žádné body, dotkněte se tlačítka [Zrušit trasu] pro zrušení
trasy. Pokud na trase existují body trasy, dotkněte se [Zrušit trasu] pro zrušení trasy.
Dotkněte se položky [Smazat bod trasy] pro smazání pouze nejbližšího bodu trasy.
V takovém případě se trasa přepočítá.

Zobrazení simulace trasy

Můžete spustit simulovanou navigaci, která demonstruje aktuální trasu.

1 Nastavte trasu k cíli (strana 13).
2 Stiskněte , pak se dotkněte .
3 Dotkněte se [Přehled trasy] a pak se dotkněte .
4 Dotkněte se [Simulace].

Simulace vychází z výchozího bodu trasy, a pomocí realistické rychlosti vás povede
po celé doporučené trase.
Pozn.
Dotykem na [Zavřít] simulaci ukončíte.

Cz 19

Ukládání oblíbených míst do [Uložené lokace] Přejmenování uložených lokací

Ukládání oblíbených míst do [Uložené lokace] ušetří váš čas a úsilí, vynaložené na 1 Stiskněte , pak se dotkněte .
opětovné zadání těchto informací.
[Uložené lokace] mohou obsahovat vaše domovské místo, oblíbená místa či cíle 2 Dotkněte se [Nová trasa] a pak [Uložené lokace].
nebo libovolné místo na mapě.
3 Dotkněte se a poté se dotkněte [Upravit].

Uložení pozice lokace jako domov a pracoviště Zobrazí se obrazovka pro úpravu vybrané lokace.

BaSys CS 4 Dotkněte se položky, kterou chcete přejmenovat a dotkněte se [Přejmenovat].

Můžete uložit jedno umístění jako domov a jedno jako pracoviště. 5 Zadejte název a pak se dotkněte .

1 Stiskněte , pak se dotkněte . 6 Dotkněte se [Hotovo].

2 Dotkněte se [Nová trasa] a pak [Uložené lokace]. v dolní části Pozn.
[Domov] nebo [Pracoviště] nelze přejmenovat, ale jejich umístění je možné znovu nastavit.
Obrazovku [Uložené lokace] můžete také zobrazit dotykem na

obrazovky po zobrazení navigační nabídky.

3 Dotkněte se [Domov] nebo [Pracoviště] a poté se dotkněte [OK]. Vymazání uložených lokací

Pokud jste již uložili svůj domov nebo pracoviště, dotkněte se tlačítka [Domov] 1 Stiskněte , pak se dotkněte .

nebo [Pracoviště], abyste je zobrazili na mapě.

4 Vyhledejte lokaci (strana 13). 2 Dotkněte se [Nová trasa] a pak [Uložené lokace].

5 Dotkněte se [Uložit lokaci]. 3 Dotkněte se a poté se dotkněte [Upravit].

Pozice kurzoru byla uložena. Zobrazí se obrazovka pro úpravu vybrané lokace.

Ukládání oblíbených lokací 4 Dotkněte se položky, kterou chcete vymazat a dotkněte se [Smazat].

Zobrazí se zpráva s výzvou k potvrzení odstranění.

Často navštěvované místo (například bydliště příbuzných) můžete uložit, aby bylo možné Pozn.
je rychle nastavit. • [Domov] nebo [Pracoviště] nelze vymazat, ale jejich umístění je možné znovu nastavit.
• Pokud se dotknete a poté se dotknete [Vymazat vše], mohou být odstraněny všechny
1 Stiskněte , pak se dotkněte . položky (včetně umístění domov a pracoviště).

2 Dotkněte se [Nová trasa] a pak [Uložené lokace]. v dolní části 5 Dotkněte se [OK].

Obrazovku [Uložené lokace] můžete také zobrazit dotykem na 6 Dotkněte se [Hotovo].
obrazovky po zobrazení navigační nabídky.
Uložení vybrané lokace jako bodu výstrahy
3 Dotkněte se [Přidat lokaci].
Můžete si uložit libovolnou pozici na mapě jako bod výstrahy (např. školní zóny nebo
4 Vyhledejte lokaci (strana 13). železniční přejezdy).

5 Dotkněte se [Uložit lokaci]. Důležité
Upozornění na kamery pro bezpečnost silničního provozu (jako jsou kamery pro měření rychlosti) je
6 V případě potřeby zadejte název a poté se dotkněte . vypnuto, pokud se nacházíte v určitých zemích, kde jsou upozornění na kamerové bezpečnostní
kamery zakázány. Jste plně zodpovědní za to, že je tato funkce v zemi, kde je hodláte používat,
Pozice kurzoru byla uložena. legální.

TIP či , tím můžete uložit toto místo jako své domovské
V klávesnici na obrazovce se dotkněte
nebo jako pracoviště.

20 Cz

Pozn. 2 Stiskněte , pak se dotkněte . .
Pro použití této funkce nejprve aktivujte upozornění a nastavte typy výstrah (strana 27).
3 Dotkněte se [Přehled trasy] a pak se dotkněte .
1 Stiskněte .
4 Dotkněte se [Uložit trasu].
2 Procházejte mapou a vyberte umístění. 5 V případě potřeby zadejte název a pak se dotkněte

Na vybraném místě se zobrazí kurzor. Přejmenování uložených tras Česky

3 Dotkněte se .

4 Dotkněte se [Přidat bod výstrahy].

5 Případně nastavte potřebné parametry.
BaSys CS 1 Stiskněte , pak se dotkněte .

Položka nabídky Popis 2 Dotkněte se [Nová trasa] a pak .
[Typ výstrahy] Nastavte typ bodu výstrahy.
[Rychlostní limit] Případně nastavte rychlostní limit pro tento bod výstrahy. 3 Dotkněte se [Uložit trasy].
[Směr] Nastavte směr, ze kterého výstrahu očekáváte.
4 Dotkněte se a pak se dotkněte [Upravit].

5 Dotkněte se položky, jenž chcete přejmenovat a pak se dotkněte [Přejmenovat].

6 Dotkněte se [Uložit]. 6 Zadejte název a pak se dotkněte .

Pozn. 7 Dotkněte se [Hotovo].
V [Typ výstrahy] nelze upozornit na rychlostní kameru, když je kurzor umístěn na mapě Francie.
Úpravy uložených bodů výstrahy Vymazání uložených tras
Uložené body lze upravovat.
1 Stiskněte , pak se dotkněte .
1 Stiskněte . 2 Dotkněte se [Nová trasa] a pak .
3 Dotkněte se [Uložené trasy].
2 Procházejte mapou a přesuňte kurzor na uložený bod výstrahy a pak se dotkněte
4 Dotkněte se a pak se dotkněte [Upravit].
. 5 Dotkněte se položky, jenž chcete vymazat a pak se dotkněte [Smazat].

3 Dotkněte se [Upravit body výstrahy]. Pozn.
Pokud se dotknete a pak se dotknete [Vymazat vše], můžete smazat všechny záznamy.
4 Nastavte potřebné parametry.
6 Dotkněte se [Smazat].
Pokud se dotknete a pak se dotknete [Smazat], vybraný bod výstrahy bude smazán.

5 Dotkněte se [Upravit].

Ukládání oblíbených tras do [Uložené trasy] Příjem dopravních informací v reálném čase (TMC)

Uložením oblíbených tras do [Uložené trasy] můžete ušetřit čas a úsilí, které byste Kanál pro příjem dopravních zpráv (Traffic Message Channel = TMC) poskytuje
vynaložili při opětovném zadávání těchto informací. přehled o provozu v reálném čase. Pokud je navigační systém vybaven funkcí TMC,
můžete zkontrolovat dopravní hlášení a přijaté informace.
Ukládání oblíbených tras

1 Nastavte trasu do cíle (strana 13).

Cz 21

Zobrazení obrazovky [Přehled provozu] 3 Dotkněte se [Dopravní mapa].

1 Stiskněte , pak se dotkněte . Silniční úseky, kde jsou dopravní problémy, jsou zobrazeny různými barvami a na
2 Dotkněte se [Doprava]. mapě jsou nad konkrétními místy zobrazeny malé symboly (podle typu události.).
Značky pro dopravní zácpy ukazují barvami stupeň přetížení.
Zobrazí se obrazovka přehledu provozu.
Ikona upozornění pro dopravu
Zobrazení seznamu dopravních událostí Ikona upozornění zobrazuje stav příjmu dopravních informací.

Informace o provozu se zobrazují na obrazovce v seznamu. To vám umožní zjistit, 1 Dotkněte se příslušné ikony dopravní události na mapě.
kolik dopravních událostí se vyskytlo, místa a vzdálenost od aktuální pozice.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Doprava].

Zobrazí se obrazovka přehled provozu.

3 Dotkněte se [Dopravní události].
BaSys CS
Zobrazí se seznam přijatých dopravních informací. Seznam je seřazeny podle Ikona upozornění pro dopravu
vzdálenosti od aktuální pozice. Místa (názvy ulic), kde došlo k událostem, jsou Označuje, že ve vaší oblasti neexistují žádné dopravní události.
zobrazeny v seznamu. Označuje, že informace o dopravních událostech jsou přijímány.
Pozn. Označuje, že na vaší trase nedošlo k významným dopravním nehodám.
Označuje, že na vaší trase jsou významné dopravní nehody. Ikona zobrazuje
• Je-li nastavena trasa, zobrazí se v horní části seznamu důležité události pro vaši aktuální trasu. typ další dopravní nehody.
• Dotknutím se požadované položky lze zkontrolovat její polohu na mapě. Dotykem na či
zobrazíte předchozí nebo další událost.

Kontrola dopravních událostí na mapě

Na mapě můžete zkontrolovat údaje o dopravní situaci.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .
2 Dotkněte se [Doprava].

Zobrazí se obrazovka přehled provozu.

22 Cz

Můžete si prohlédnout podrobnosti o dopravních nehodách. Dotykem na příslušnou Položka nabídky Popis Česky
událost zobrazíte pozici na mapě. [Pomoc v okolí] Zkontroluje POI ve vašem okolí.
Přednastavené kategorie jsou následující:
Zapnutí nebo vypnutí informací o dopravě [Informace o zemi] • Autoservisy
• Lékař
Funkce informací o dopravě je ve výchozím nastavení zapnuta. Chcete-li povolit [Záznam o cestě] • Policie
nebo zakázat funkci TMC, proveďte následující postup. [GPS informace] • Čerpací stanice
Pozn. [Spotřeba paliva]
Pokud zapnete funkci dopravní informace, v nabídce navigace zmizí [Doprava]. Zkontroluje užitečné informace o zvolené zemi
(například rychlostní limity nebo maximální hladinu
1 Stiskněte , pak se dotkněte . alkoholu v krvi).
2 Dotkněte se a poté se dotkněte [Nastavení].
3 Dotkněte se a poté se dotkněte [Doprava]. Pozn.
4 Dotykem na [Doprava] ji můžete zapnout nebo vypnout. Tyto informace nemusí zákonitě odpovídat platným
předpisům, apod.
Kontrola užitečných informací o vaší cestě Zkontrolujte statistické údaje o vašich cestách (např. čas
BaSys CS začátku a konce, průměrná rychlost, atd.) (strana 23).
Zobrazí informace o GPS: satelitní pozice a informace o
síle signálu.
Odhad nákladů na palivo do cíle zadáním informací o
spotřebě paliva v navigačním systému.

O nabídce [Užitečné informace] Zaznamenávání historie jízdy (protokol jízdy "trip log")

Nabídka [Užitečné informace] obsahuje různé informace pro podporu vašeho řízení. Aktivací funkce záznamu můžete zaznamenat historii jízdy (protokol jízdy). Záznam
jízdy si můžete později prohlédnout. Záznamník je nastaven tak, aby mohl být ve
1 Stiskněte , pak se dotkněte . výchozím nastavení spouštěn ručně. Nastavení této funkce můžete změnit tak, aby se
protokol záznamu ukládal automaticky. Podrobnosti naleznete na straně 30.
2 Dotkněte se [Užitečné informace].
▶ Aktivace záznamníku jízdy (dočasně)
Zobrazí se obrazovka Užitečné informace. Jednorázová aktivace je užitečná, pokud chcete vytvořit protokol jen pro určitou cestu.

Informace o jednotlivých možnostech v nabídce [Užitečné informace] 1 Stiskněte , pak se dotkněte .

Položka nabídky Popis 2 Dotkněte se [Užitečné informace].
[Kde jsem?] Zobrazí speciální obrazovku s informacemi o aktuální
pozici a klíčem pro vyhledání blízkých pohotovostních 3 Dotkněte se [Monitorování cesty].
nebo asistenčních služeb v okolí.
Zobrazí se seznam zaznamenaných záznamů o trasách. Pokud jste dosud
TIPY nezaznamenali žádné záznamy o trasách, zobrazí se prázdný seznam.
• Chcete-li uložit aktuální pozici jako cíl [Uložené lokace], dotkněte
se (strana 20). 4 Dotkněte se [Spustit nový záznam].
• Chcete-li zkontrolovat informace o vaší aktuální pozici v zemi,
dotkněte se . Záznamník je aktivován. Dotykové tlačítko se změní na [Zastavit záznam].
Dotknutím se na toto tlačítko můžete záznamník trasy deaktivovat.

Pozn.
• Pokud není ve vestavěné paměti dostatek místa, nejstarší protokol jízdy bude přepsán novým

protokolem.

Cz 23

• Pokud chcete, aby systém aktivoval záznamník vždy, když je k dispozici signál GPS, zapněte funkci Úprava protokolu jízdy .
[Povolit automatické ukládání]. Podrobnosti naleznete v části "Nastavení záznamníku jízd" (strana 24).
1 Stiskněte , pak se dotkněte
▶ Procházení protokolu cesty 2 Dotkněte se [Užitečné informace].

1 Zaznamenejte protokol cesty. 3 Dotkněte se [Monitorování cesty].

2 Stiskněte , pak se dotkněte . 4 Dotkněte se a pak se dotkněte [Upravit].

3 Dotkněte se [Užitečné informace]. 5 Dotkněte se některé z těchto položek pro úpravu.

4 Dotkněte se [Monitorování cesty].

Chcete-li exportovat všechny záznamy cest, dotkněte se [Exportovat vše].

5 Dotkněte se některé z položek pro zobrazení podrobností.
BaSys CS Položka nabídky Popis
TIP [Vymazat] Odstraní protokol jízdy.
Chcete-li zobrazit záznamy cest na mapě, zaškrtněte políčko [Viditelné na mapě]. Dotykem na [Přejmenovat] Přejmenuje protokol jízdy.
můžete zobrazit zástupce a povolit používat následující funkce. [Změnit barvu] Změní barvu výběrem jiné barvy z tabulky barev.

Položka nabídky Popis TIP

[Zobrazit na mapě] Zobrazí protokol cesty na obrazovce mapy. Pokud se dotknete a potom se dotknete [Vymazat vše], můžete vymazat všechny záznamy.

[Exportovat protokol trasy] Exportuje aktuálně vybraný protokol trasy na externí 6 Dotkněte se [Hotovo].
paměťové zařízení.

▶ Nastavení záznamníku jízd Použití režimu Palubní počítač

1 Zaznamenejte záznam jízdy. Na obrazovce palubního počítače jsou informace získané z přijímače GPS a vašeho
vozidla zobrazeny jako měření pro vozidlo.
2 Stiskněte , pak se dotkněte .
1 Stiskněte .
3 Dotkněte se [Užitečné informace].
2 Dotkněte se tlačítka datového pole.
4 Dotkněte se [Monitorování cesty].

5 Dotkněte se a poté se dotkněte [Nastavení monitorování cesty].

6 Dotkněte se některé z těchto položek pro změnu nastavení.

Položka nabídky Popis
[Povolit Auto-ukládání] Nastavte aktivaci automatického protokolování tras nebo ne.
[Uložit záznam trasy] Protokoly tras a sekvence pozic daných přijímačem GPS
lze uložit společně s protokoly jízd. Při každém zapnutí
záznamníku tras můžete aktivovat záznamník jízd.

TIP TIPY a poté se
Velikost databáze tras udává aktuální velikost záznamu protokolu jízdy (obsahuje záznam trasy). • Pokud se dotknete [Přehled cest], zobrazí se podrobnosti o aktuální jízdě. Dotkněte se
dotkněte [Uložit cestu] pro uložení aktuálního protokolu cesty.
• Stisknete-li , můžete se vrátit na obrazovku s mapou.

24 Cz

Výpočet spotřeby paliva ▶ Nastavení plánu údržby vozidla

Monitor spotřeby paliva vám pomáhá sledovat spotřebu paliva, i když navigační systém 1 Stiskněte , pak se dotkněte .
nepoužíváte pro všechny vaše cesty. Nastavte počáteční hodnotu kilometrů a pak 2 Dotkněte se [Užitečné informace].
zaznamenávejte vzdálenost a množství paliva, kdykoli jej doplníte. Můžete také nastavit 3 Dotkněte se [Spotřeba paliva].
připomenutí pro pravidelnou údržbu vašeho vozu. 4 Dotkněte se .
5 Dotkněte se [Plán údržby].
Tyto výpočty jsou založeny pouze na informacích, které poskytnete vy, a nikoli na 6 Dotkněte se [Přidat] nebo položky. Česky
jakýchkoli datech z vozidla. Zobrazený kilometrový objem paliva je pouze referenční 7 Zadejte název, datum a počet kilometrů pro připomenutí.
hodnotou a nezaručuje, že dosáhnout kilometrového výkonu. 8 Dotkněte se [Hotovo].
BaSys CS
▶ Nastavení počáteční hodnoty kilometrů

Než použijete funkci spotřeby paliva, zadejte počáteční hodnotu kilometrů, ze které
chcete měřit kilometrový výkon.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Užitečné informace]. TIP pro zobrazení zástupce.
Chcete-li zadání odstranit, dotkněte se

3 Dotkněte se [Spotřeba paliva]. Nastavení navigace

4 Dotkněte se [Počáteční hodnota milometrů].

5 Zadejte počáteční hodnotu počítadla kilometrů a poté se dotkněte . Nastavení navigace můžete konfigurovat a změnit tak chování tohoto systému.

Počáteční hodnota ujetých kilometrů byla nastavena. 1 Stiskněte , pak se dotkněte .

▶ Zadání informací o spotřebě paliva 2 Dotkněte se a poté se dotkněte [Nastavení].
Zobrazí se obrazovka [Nastavení].
Chcete-li vypočítat spotřebu paliva pro vzdálenost, kterou jste ujeli, zadejte vzdálenost
jízdy a množství paliva vždy, když jej doplníte. 3 Dotkněte se jedné z následujících kategorií, a vyberte požadované možnosti.
[Předvolby trasy] (strana 25)
1 Stiskněte , pak se dotkněte . [Zvuk] (strana 27)
[Varování] (strana 27)
2 Dotkněte se [Užitečné informace]. [Navigační mapa] (strana 28)
[Regionální] (strana 29)
3 Dotkněte se [Spotřeba paliva]. [Zobrazení] (strana 30)
[Doprava] (strana 30)
4 Dotkněte se [Přidat]. [Monitorování jízdy] (strana 30)
[Spuštění průvodce konfigurací] (strana 31)
5 Dotkněte se [Aktuální hodnota kilometrů] a pak zadejte aktuální kilometry. [SyncTool] (strana 31)

6 Dotkněte se [Množství paliva] pro zadání množství načerpaného paliva.

7 Dotkněte se [Cena paliva/ Jednotka] pro zadání ceny pohonných hmot.

8 Dotkněte se [Přidat].

9 Dotkněte se [Hotovo]. [Předvolby trasy]
Nastaví typ vozidla, typy silnic použitých při plánování trasy a metodu plánování trasy.
TIP
Chcete-li zadání odstranit, dotkněte se pro zobrazení zástupce.

Cz 25

Položka nabídky Popis BaSys CSPoložka nabídky Popis
[Vozidlo] Nastavte typ vozidla, který budete používat na trase. [Nákladní automobil] • Při výpočtu trasy se berou v úvahu omezení pro řízení a
manévrování na trase.
[Automobil] Pozn. [Metoda plánování trasy] • Jsou použity pouze silnice, kde je povolen průjezd
[Stav nouze] • Trasa je plánována na základě zvoleného typu vozidla. [Nejrychlejší] nákladních vozidel.
• V závislosti na zvoleném typu může být plánování trasy [Nejjednodušší] • Soukromé cesty (nebo pro rezidenty) a chodníky jsou z
[Bus] nakonfigurováno tak, aby zahrnovalo omezení týkající se trasy vyloučeny.
[Taxi] rozměrů, hmotnosti a přepravních nákladů pro mapy obsahující [Nejkratší] • U-obraty jsou z trasy vyloučeny (obraty na dělené silnici
takové údaje. Chcete-li zvýšit přesnost trasy, vyberte správný nejsou tímto systémem považovány za U-otočení).
typ vozidla (takový, který je podobný vašemu vozidlu). [Ekonomicky]
TIPY [Režim navigace] Způsob plánování trasy můžete změnit. Výpočet trasy
• Chcete-li upravit název a odhadovanou maximální rychlost může být optimalizován pro různé situace a typy vozidel
zvoleného profilu vozidla, dotkněte se tlačítka . [On-road] změnou metody plánování.
• Chcete-li přidat nový profil vozidla, dotkněte se tlačítka [Přidat Vypočítá trasu s prioritou nejkratšího času na dosažení
profil]. Potom vyberte jeden z typů vozidel a nastavte název a cíle cesty. Obvykle nejvhodnější metoda pro rychlé a
odhadovanou maximální rychlost. běžné automobily.
• Při plánování trasy se berou v úvahu omezení pro řízení a Vypočítá trasu, která bude přímější, bez obtížných
manévrování na trase. manévrů. Pomocí této volby může systém vytvořit trasu
• Jsou použity pouze silnice, kde je povolen průjezd vozidel. tak, aby se například místo řady menších silnic použila
• Soukromé cesty (nebo pro rezidenty) jsou použity pouze v dálnice.
případě, že jsou pro dosažení cíle nevyhnutelné. Vypočítá trasu s prioritou nejkratší vzdálenosti k cíli. To je
• Jsou zohledněny všechny manévry, dostupné v obvykle praktické pro pomalejší vozidla, ale i pro cyklisty.
křižovatkách. Toto vyhledávání nejkratší trasy, bez ohledu na rychlost,
• Směrová omezení jsou brány v úvahu stejným nemusí být pro běžná vozidla praktické.
způsobem jako cestování v opačném směru při nízkých Vypočítá rychlou a úspornou trasu.
rychlostech. Můžete povolit nebo zakázat off-road navigaci.
• Jsou zahrnuty pouze soukromé cesty, které jsou pro Trasa je plánována k cíli po silnicích na mapě.
dosažení cíle nevyhnutelné.
• Chodníky jsou z tras vyloučeny. [Off-road] Cesta je naplánována směrem k cíli po přímce, nikoliv po
[Dálnice] silnicích na mapě.
• Při výpočtu trasy se berou v úvahu omezení pro řízení a
manévrování na trase. Nastavte na vypnuto, pokud nechcete, aby došlo k
• Jsou použity pouze ty silnice, kde je povolen průjezd upřednostnění dálnic pro výpočet trasy.
autobusů.
• Soukromé cesty a chodníky jsou z trasy vyloučeny. Pozn.
• Při výpočtu trasy se berou v úvahu omezení pro řízení Tato funkce je užitečná, pokud se chcete vyhnout dálnicím např.
a manévrování na trase. při jízdě s pomalým vozidlem nebo při tažení jiného vozidla.
• Jsou použity pouze ty silnice, kde je povolen průjezd
vozidel taxislužby.
• Soukromé cesty a chodníky jsou z trasy vyloučeny.

26 Cz

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis Česky
[Perioda poplatků] [Oznamování názvů Můžete se rozhodnout, zda má navigační systém číst názvy
Nastavte na vypnuto, aby se zabránilo stanovení ulic a silnic v cizím ulic v cizím jazyce dané oblasti: pouze čísla silnic, nebo
[Mýtné] priorit placených úseků pro výpočet trasy. jazyce oblasti]* pouze manévry.
Tato funkce je užitečná, pokud chcete zabránit [Včasnost oznámení Můžete se rozhodnout, zda chcete bezprostřední
[Trajekty] zpoplatněným úsekům, silnicím s omezeným manévrů] oznamování příštích manévrů nebo zda chcete tyto
[Autovlaky]* časovým přístupem, nebo dálnicím s použitím [Úroveň podrobností] informace obdržet, pokud je následující manévr poblíž.
[Carpool pruhy] známky. Můžete nastavit úroveň podrobností hlasových pokynů:
[Nezpevněné] [Minimální] jaké množství informací požadujete, a jak často
Pozn. [Střední] požadujete hlasové pokyny obdržet.
Tuto možnost lze zapnout nebo vypnout, a to odděleně od [Podrobný] Pokyny jsou uvedeny jednou těsně před dalším manévrem.
volby použití zpoplatněných silničních úseků. Hlasové pokyny jsou uvedeny, jakmile se vozidlo blíží k
Nastavte na vypnuto, abyste se vyhnuli prioritizaci [Přehled oznámení další manévru a opakují se těsně před manévrem.
zpoplatněných silnic (mýtné) pro výpočet trasy. trasy]* Pokyny jsou uvedeny jednou relativně daleko od dalšího
manévru, pak se opakují, dokud se nepřiblížíte k dalšímu
Pozn. manévru a opakuje se znovu před skutečným manévrem.
Tato funkce je užitečná, pokud se chcete vyhnout zpoplatněným Zvolte, zda chcete, aby navigační systém oznamoval
silnicím, kde je vyžadováno mýtné. hlasově rychlý přehled trasy při každém výpočtu trasy.
Nastavte na vypnuto, aby se zabránilo stanovení priorit
použití trajektů pro výpočet trasy.
Nastavte na vypnuto, aby se zabránilo stanovení
priorit použití autovlaků pro výpočet trasy.
Nastavte na vypnuto, abyste se vyhnuli prioritizaci carpool
a HOV pruhů pro výpočet trasy.

Nastavte na vypnuto, aby se zabránilo stanovení priorit
použití nezpevněných povrchů pro výpočet trasy.
BaSys CS [Oznámení informací o Když překročíte hranice země, tento navigační systém vám
* Autovlaky slouží k přepravě vozidel na poměrně krátké vzdálenosti a obvykle spojují místa, zemi]* může oznámit informace o zemi, ve které se nacházíte.
která nejsou snadno dostupná po silnici. [Oznámení informací o Zvolte, zda chcete, aby navigační systém oznamoval
dopravě]* hlasově informace o dopravě vždy, když bude přijata
dopravní událost na vaší trase.
[Oznámení systémových
zpráv]* Zvolte, zda chcete, aby navigační systém oznamoval
zprávu, když se objeví systémové hlášení.

[Zvuk] * Povolen pouze tehdy, pokud je pro jazyk hlasu zvolen hlas TTS.

Upravuje různé hlasitosti zvuku a mění profil hlasových pokynů. [Varování]

Položka nabídky Popis Povolí nebo zakáže varování a nastaví funkci varování.
[Hlas] Můžete nastavit hlasitost naváděcího hlasu
(verbální pokyny). Důležité
[Zvukové výstrahy] Můžete nastavit hlasitost zvukových výstrah (pípnutí). • Tento systém vás může varovat, jestliže překročíte rychlostní limit. Tato informace nemusí být ve
[Tóny] Tóny sloužící pro upoutání pozornosti před hlasovými
pokyny, můžete upravit jejich hlasitost. vaší oblasti k dispozici nebo nemusí být zcela korektní pro všechny silnice na mapě.
[Hlasové pokyny] Můžete zapnout nebo vypnout hlasové pokyny. • Použití funkce je na vlastní odpovědnost, a v dané zemi její použití nemusí být legální.
[Oznamování názvů ulic a Můžete se rozhodnout, zda má navigační systém
silnic v nativním jazyce oznamovat názvy ulic v mateřském jazyce oblasti: Položka nabídky Popis
oblasti]* pouze čísla silnic nebo pouze manévry. [Varování o rychlosti] Nastavte typ výstrah rychlosti a upozornění.

[Varování překročené rychlosti] Přijímat můžete viditelné a/nebo zvukové varování.

[Zakázáno] Žádná varování.

Cz 27

Položka nabídky Popis Pozn.
[Vizuální] Viditelné varování při překročení rychlostního limitu. Ve Francii se místo [Typy rychlostních kamer] zobrazuje [Nebezpečná zóna]. Pokud jsou
nastaveny body výstrah, jsou také prezentovány jako nebezpečné zóny. Můžete také nastavit
vzdálenost předběžné výstrahy a zapnout nebo vypnout zvuk výstrah.

[Audio a vizuální] Viditelné a zvukové varování při překročení rychlostního 7 Dotkněte se některé z těchto položek pro změnu nastavení.
[Vždy viditelný limitu. 8 Dotkněte se položky [Typ výstrahy] a poté se dotkněte jedné z možností.
rychlostní limit] Můžete se rozhodnout, zda chcete trvale vidět značky
rychlostního omezení na mapě. Pokud překročíte
povolenou rychlost, barva značky se změní.
BaSys CS [Zakázáno] Systém vám varování před body výstrah této kategorie neohlásí.
[Rychlostní limit: ***% Můžete obdržet upozornění, pokud překročíte [Vizuální] Během přiblížení se k bodům v této kategorii získáte viditelné
mimo obec] rychlostní limit o nastavené procento mimo obec. varování.
[Audio a vizuální] Během přiblížení se k bodům v této kategorii získáte viditelné a
[Rychlostní limit: ***% Můžete obdržet upozornění, pokud překročíte zvukové varování.
v obci] rychlostní limit o nastavené procento v obci.

[Body výstrah] Toto nastavení vám umožňuje upozornit na přiblížení se k Pozn.
výstražným bodům, jako jsou školní zóny nebo železniční Pokud v nastavení typu varování zvolíte možnost [Audio a vizuální], můžete změnit časový
přejezdy (strana 28). průběh příjmu této zvukové výstrahy. Pokud vyberete možnost [Pouze při překročení rychlosti],
výstražný zvuk se bude přehrávat pouze při překročení daného omezení rychlosti. Pokud
[Upozornění na body] Nastavte, chcete-li povolit úpravu různých bodů výstrah. vyberete možnost [Při přiblížení], zvukové výstrahy se budou přehrávat, když se blížíte k jednomu
z těchto bodů výstrah. Aby bylo možné získat vaši pozornost, při překročení rychlostního limitu se
[Typy výstrah] Nastavte typ bodů výstrah. zvuk liší.

[Typy rychlostních kamer] Nastavte typ kamery pro měření rychlosti. [Navigační mapa]

[Varování na označení v Dotykem na toto tlačítko zapnete nebo vypnete varování Dolaďuje vzhled obrazovky s mapou a upravuje způsob, jak bude software pomáhat
dopravě] a nastavíte vzdálenost od nebezpečí. Ty mohou být navigovat a pracovat s různými druhy informací o trase na obrazovce s mapou.
nastavena jednotlivě pro různé typy varování.

* Při jízdě ve Francii se místo [Typy rychlostních kamer] zobrazuje [Nebezpečná zóna]. Položka nabídky Popis
[Zobrazení mapy] Viditelný efekt při změně nastavení.
▶ Nastavení upozornění na bod výstrahy Upravte základní úroveň zvětšení a naklonění. K dispozici
Můžete nastavit upozornění pro různé kategorie bodů výstrahy, a to i jednotlivě. [Pohled] jsou některé přednastavené úrovně. Pokud vyberete
[Daleko] [Normální] [Ruční], můžete upravená měřítka a úhly pohledu uložit.
Důležité [Zavřít] [Ruční] Přepíná mezi denním a nočním režimem barev nebo
Upozornění na kamery sloužící k bezpečnosti silničního provozu (jako jsou kamery pro měření rychlosti) nechá software automaticky přepínat mezi těmito dvěma
je vypnuto, když se nacházíte v určitých zemích, kde je to zakázáno. Jste však plně zodpovědní za to, že [Režim barev] režimy - několik minut před východem slunce a několik
tato funkce je v zemi, kde ji hodláte používat, legální. [Auto] [Den] [Noc] minut po západu slunce.
Vyberte barevné schéma použité v denní mapě.
1 Stiskněte , pak se dotkněte . [Denní barva mapy] Vyberte barevné schéma použité v noční mapě.
[Noční barva mapy] Můžete nechat zobrazit orientační 3D body, 3D umělecké
2 Dotkněte se a poté se dotkněte [Nastavení]. [Památky] * nebo jednoduché symboly význačných objektů.
Můžete nechat zobrazit 3D modely měst, 3D umělecké
3 Dotkněte se [Výstrahy]. [Budovy]* nebo blokové znázornění zastavěné městské části,
obsahující aktuální velikosti budov a pozic na mapě.
4 Dotkněte se [Body výstrah].

5 Dotkněte se [Upozornění bodu výstrahy] pro zapnutí.

6 Dotkněte se položky, kterou chcete nastavit z [Typy upozornění] nebo [Typy

rychlostních kamer].

28 Cz

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis
[3D terén] Můžete zobrazit nebo skrýt 3D převýšení okolního terénu.
[Záznam trasy] Můžete zapnout nebo vypnout ukládání logů - záznamu [Nabídka objížďky Pokud na dálnici zpomalíte, jste pravděpodobně v do-
trasy (ukládání posloupnosti míst na trase, kterou projíždíte). dálnic] pravní zácpě, proto vám tento systém nabídne objížďku
[Viditelnost míst] Zvolte, které ikony POI se budou zobrazovat na mapě pomocí dalšího výjezdu. Tato informace obsahuje
během navigace. vzdálenost od výjezdu, vypočítá rozdíl ve vzdálenosti a Česky
[Datové pole] Zvolte, zda se mají zobrazovat různé hodnoty pro odhadne čas pro dosažení cíle, ve srovnání s původní
navigaci po trase k vybranému cíli a pro případ, že se trasou. Můžete vybrat některou z následujících možností:
právě pohybujete bez konkrétního cíle (strana 12). • Dotkněte se [Odmítnout] nebo tuto zprávu ignorujte.
Když trasa existuje, v zobrazených datových polích lze • Dotkněte se [Přehled] a před rozhodnutím si nechte
vybrat [První], [Druhé] a [Třetí]. představit přehled původní trasy a nové trasy (objížďky).
Když trasa neexistuje, v zobrazených datových polích lze Můžete přijmout nabízenou objížďku nebo tento dálniční
vybrat [Bez trasy]. úsek ještě více prodloužit.
BaSys CS • Vydejte se doporučeným novým směrem a trasa bude
automaticky znovu přepočítána.

[Ukazatel průběhu trasy] Čárové zobrazení průběhu trasy se zobrazuje jako rovná [Nabídka alternativní Alternativní trasy lze navrhovat při jízdě po běžných
linka na mapě. Šipka představuje vaši aktuální pozici a trasy v reálném čase] silnicích. Tento systém vybere např. jiný směr před
pohybuje se podle toho, jak budete pokračovat v cestě. Na nadcházející křižovatkou a nabídne vám jinou trasu pro
lince jsou také zobrazeny body, události a další. další úsek cesty, ale nabízenou objížďku nemůžete
upravovat.

[Nabídka dálničních služeb] Zvolte, zda chcete zastavit u čerpací stanice nebo restaurace [Nabídka parkování v Parkování na požadovaném místě určení nemusí být v
během cesty (strana 12). okolí cíle] městských oblastech snadné. Když se přiblížíte k cíli, může
vám tento systém nabídnout parkování v blízkosti cíle.
[Zobrazeni služeb] Vyberte typy služeb zobrazené pro výjezdy z dálnice nebo Stisknutím ikony dojde k otevření mapy s cíly a zobrazí
čerpací stanice. Vyberte z kategorií POI. se vám nabízené parkovací místo jako cíl. Zvolte jednu z
nabídek a systém podle toho změní trasu.
[Automatický přehled] Pokud je tato funkce povolena: mapa se přiblíží ve chvíli,
kdy je nedaleko další manévr (událost trasy) a ukáže vám
přehled o okolí a manévru. Když se k tomuto manévru [Nabídka tipů při objížďce] Pokud ponecháte doporučenou trasu a náhle opustíte
přiblížíte, mapa se vrátí do normálního zobrazení. dálnici, systém vám nabídne různé další alternativy v
blízkosti sjezdu, např. čerpací stanice nebo restaurace. V
[Silniční značení] Kdykoliv jsou k dispozici odpovídající informace, v horní případě, že jsou součástí původní trasy např. tunely,
části mapy se zobrazují informace o jízdním pruhu, zpoplatněné silnice nebo trajekty, kterým se lze vyhnout,
podobné těm, které jsou skutečně nad silnicí. Tuto funkci systém nabídne seznam objížděk. Pomocí tohoto systému
můžete zapnout nebo vypnout. se těmto místům jednoduše vyhnete.

[Pohled na křižovatku] Pokud se blížíte k výjezdu z dálnice nebo ke složité * Tato funkce se projeví až po instalaci dodatečných mapových dat(AVIC-Z710DAB/AVIC-Z610BT/
křižovatce (a jsou k dispozici příslušná data), mapa bude AVIC-Z7110DAB/AVIC-Z6110BT).
nahrazena 3D zobrazením křižovatky (dopravního uzlu).

[Pohled na tunel] Při vstupu do tunelů může být signál rušen. Tato funkce [Regionální]
ukazuje obecný pohled na tunel namísto mapy. Změna jazyka hlasové navigace, jazyk aplikace a měrných jednotek.
Zobrazí se také další informace o tunelu a zbývající
vzdálenost.

Cz 29

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis
[Jazyk] Toto tlačítko slouží k zobrazení aktuálního jazyka uživatel- [Animace menu] Pokud jsou animace zapnuty, tlačítka nabídek a klávesnice
ského rozhraní. Dotykem můžete vybrat nový jazyk ze budou zobrazeny s animacemi. Také přechody obrazovek
[Jazyk hlasu] seznamu dostupných jazyků. Pokud toto nastavení [Denní motiv skinu] budou animované.
změníte, systém se restartuje. [Noční motiv skinu] Vyberte styl a barvy navigačního menu pro používání v
[Jednotky a formáty] Toto tlačítko slouží k zobrazení aktuálního profilu hlasových denní době.
pokynů. Dotykem můžete vybrat nový profil ze seznamu Vyberte styl a barvy navigačního menu pro používání v
dostupných jazyků a hlasů. Stisknutím jednoho z těchto noční době.
tlačítek zazní ukázkový hlasový pokyn.
Nastavte různé jednotky, které tento systém použije.
BaSys CS [Doprava]
Pozn.
Tento systém nemusí v některých jazycích pro hlasové pokyny Povolí nebo zakáže funkci dopravních informací.
podporovat všechny uvedené jednotky.
[Časové pásmo] Položka nabídky Popis
Ve výchozím nastavení je časové pásmo převzato z [Doprava] Povolení nebo zakázání TMC přijímače, který dokáže
informací mapy a uzpůsobeno podle vašeho aktuálního přijímat dopravní informace v reálném čase.
umístění.
[Zdroj dat] Můžete vybrat, jaký zdroj dat chcete použít pro příjem
Pozn. [Rádio] [Online] dopravních informací v reálném čase. [Online] je k
Pokud je vybráno jiné nastavení než [Automatické časové pásmo], dispozici pouze v případě, že je zařízení zapnuté.
lze také nastavit [Časové pásmo] (možnost ručního nastavení [Použít dopravní Zvolte, zda mají být při výpočtu trasy zohledněny
časového rozdílu) a [Letní čas] (možnost zapnout nebo vypnout informace] dopravní nehody, zácpy, události, apod.
letní čas). [Zobrazit dopravní Zvolte, zda se mají na mapě zobrazovat ikony relevantní
informace] pro dopravní zácpy a linky označující dopravní tok.
[Automatické časové pásmo] Nastavení časového pásma se automaticky změní. Nejsou zobrazeny dopravní ikony nebo linky označující
[Vypnuto] dopravní tok.
[Ruční časové pásmo] Zobrazí se aktuální nastavená hodnota pro časový rozdíl a
letní čas, který jste nastavili. [Barva] Na mapě jsou zobrazeny pouze linky označující dopravní tok.
[Ruční časové pásmo, Nastavení časového pásma se automaticky změní, pokud [Barva a ikona] Na mapě jsou zobrazeny ikony pro příslušné dopravní
není-li dostupné je automatická změna k dispozici. V opačném případě se [Zobrazit také plynulou zácpy a linky označující dopravní tok.
automaticky] použije současná nastavená hodnota. dopravu] Vyberte, zda chcete dostávat informace o plynulé
[Ruční časové pásmo Aktuální nastavená hodnota se používá v aktuálním [Nabídka objížďky, pokud dopravě.
v aktuální zóně] časovém pásmu. Pokud se vozidlo přesune do jiného chytá přinejmenším:] Nastavte minimální čas, který bude uložen, když má systém
pásma, nastavení časového pásma se automaticky změní. navrhnout objížďku. Pokud je předpokládaný čas, uložený
[Letní čas] Nastavte použití nebo nepoužití letního času, pokud není [Ruční potvrzení objížďky] pro plánování objížděk s cílem vyhnout se dopravním
nastavena možnost [Automatické časové pásmo]. zácpám, delší než nastavený čas, systém navrhne novou
objížďku. V opačném případě není nová trasa navržena.
[Zobrazení] Povolit nebo zakázat ruční potvrzení každého přepočtu
Nastavuje samostatné motivy pro denní i noční použití, upravuje podsvícení displeje, a trasy.
povolí nebo zakáže animace menu.

[Monitorování jízdy]
Zapíná či vypíná automatické monitorování jízdy a kontroluje aktuální velikost databáze.

30 Cz

Položka nabídky Popis Bluetooth
[Povolit automatické Nastavte, zda má nebo nemá být aktivováno protokolování
ukládání] jízd (strana 24).
[Uložit záznam trasy] Protokoly tras, sekvence pozic daných přijímačem GPS,
lze uložit společně s protokoly jízd. Při každém zapnutí
záznamníku protokolu tras můžete aktivovat záznamník Připojení Bluetooth
jízd (strana 24).
1 Aktivujte bezdrátovou technologii Bluetooth na vašem zařízení. Česky
BaSys CS
[Spuštění průvodce konfigurací] 2 Stiskněte .
Upravuje základní parametry softwaru používané během procesu počátečního nastavení.
3 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka Bluetooth.

[SyncTool] 4 Dotkněte se [Připojení].
Spustí synchronizační nástroj, který umožňuje aktualizovat mapy (strana 31).
5 Dotkněte se .

Systém vyhledá Bluetooth zařízení čekající na připojení a zobrazí je v seznamu.

Aktualizace mapy 6 Dotkněte se názvu zařízení Bluetooth.
Po úspěšném zaregistrování Bluetooth zařízení se mezi ním a tímto systémem
Na vašem produktu můžete aktualizovat stávající obsah, zakoupit další mapy nebo vytvoří Bluetooth připojení. Po vytvoření připojení se v seznamu zobrazí název
aktivovat další služby. Chcete-li aktualizovat obsah, stáhněte si aktualizaci na USB Bluetooth zařízení.
paměťové zařízení pomocí počítače, na kterém je nainstalován nástroj Naviextras
Toolbox. Poté přeneste data z připojeného USB paměťového zařízení do navigačního Pozn.
systému pomocí [SyncTool] na tomto produktu. Podrobnosti naleznete na následující • Pokud je již spárováno dvacet zařízení, zobrazí se [Plná paměť]. Pak nejprve smažte nějaké spárované
adrese a v průvodci "Jak aktualizovat?". zařízení (strana 32).
http://pioneer.naviextras.com • Pokud vaše zařízení podporuje SSP (Secure Simple Pairing), na displeji tohoto produktu se zobrazí
šestimístné číslo. Chcete-li zařízení spárovat, dotkněte se tlačítka [Ano].
• Pokud je vyžadován PIN kód, zadejte PIN. (Výchozí PIN je "0000".)

TIP
Bluetooth připojení lze také provést detekcí tohoto produktu z Bluetooth zařízení. Před registrací se
ujistěte, že je v nabídce [Bluetooth] možnost [Viditelnost] nastavena na [Zapnuto] (strana 32).
Podrobnosti o ovládání Bluetooth zařízení naleznete v jeho návodu k obsluze.

Nastavení Bluetooth

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

POZOR

Nikdy tento produkt nevypínejte a neodpojujte od něj zařízení, pokud probíhá zpracování nastavení
Bluetooth.

Cz 31

Položka nabídky Popis Zobrazí se obrazovka nabídky telefonování.
[Připojení]
Manuální připojení, odpojení či odstranění registrovaného 3 Na obrazovce nabídky telefonování se dotkněte jedné z ikon.
[Automatické připojení]
[Zap] [Vyp] Bluetooth zařízení. odstraníte zaregistrované zařízení.
Klepnutím na
[Viditelnost] Chcete-li připojit zaregistrované Bluetooth zařízení
[Zap] [Vyp] manuálně, dotkněte se názvu zařízení.
Chcete-li Bluetooth zařízení odpojit, dotkněte se názvu
[Zadání PIN kódu] připojeného Bluetooth zařízení v seznamu.
[Informace o zařízení] BaSys CS
[Vymazání Bluetooth paměti] Pozn.
Bluetooth zařízení připojte ručně v následujících případech:
• Jsou-li zaregistrována dvě nebo více Bluetooth zařízení a
chcete ručně vybrat zařízení, které chcete použít.
• Chcete-li znovu připojit odpojené Bluetooth zařízení.
• Připojení nelze z nějakého důvodu automaticky nastavit.

Zvolte [Zapnuto], chcete-li připojit poslední připojené Zobrazí se následující položky.
Bluetooth zařízení automaticky. • Název aktuálního mobilního telefonu
• Seznam čísel aktuálního mobilního telefonu
Zvolte [Zapnuto], chcete-li, aby byl tento produkt • Stav příjmu aktuálního mobilního telefonu
viditelný pro druhé zařízení. • Stav baterie aktuálního mobilního telefonu
Používání seznamů předvoleb (strana 33)
Změna PIN kódu pro Bluetooth připojení.
Výchozí PIN kód je "0000". Používání telefonního seznamu
1 Dotkněte se [0] až [9] pro zadání PIN kódu (až 8 číslic). Vyberte kontakt z telefonního seznamu. Klepněte na požadované jméno v
2 Dotkněte se . seznamu a vyberte telefonní číslo.
Zobrazení názvu a adresy tohoto produktu.

Dotkněte se [Smazat] a [OK] pro vymazání Bluetooth paměti. TIPY
• Kontakty z vašeho telefonu budou přenášeny na tento přístroj automaticky.
Hands-free telefonování • Aktualizace telefonního seznamu může probíhat ručně.

Chcete-li tuto funkci používat, musíte k tomuto produktu nejprve připojit váš mobilní Pozn.
telefon prostřednictvím technologie Bluetooth (strana 31). • [Viditelnost] na obrazovce [Bluetooth] musí být zapnuta (strana 32).
• Pokud jsou k tomuto produktu automaticky připojeny dva mobilní telefony
POZOR pomocí funkce automatického Bluetooth připojení, zobrazí se telefonní seznam
druhého telefonu.
Pro vaši bezpečnost se vyhněte telefonování za jízdy, jak je to jen možné.
Použití historie hovorů , odchozích , či zmeškaných .
Pozn. Uskutečnění hovoru z přijatých hovorů
Když je systémový jazyk nastaven na ruský, zobrazí se ABC. . Chcete-li změnit znak, opakovaně se
dotkněte tlačítka, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Přímé zadání telefonního čísla .
Zadejte telefonní číslo pomocí numerických tlačítek a pak se dotkněte

Vyvolání hovoru Přepne do funkce rozpoznávání hlasu (strana 33).

1 Stiskněte .
2 Dotkněte se .

32 Cz

▶ Ukončení hovoru Pozn.
Pokud jsou současně připojeny dva telefony a pokud vznikne příchozí hovor na druhém telefonu
1 Dotkněte se . během hovoru na prvním telefonu, zobrazí se obrazovka pro potvrzení volby druhého telefonu.

Používání seznamů předvoleb Funkce rozpoznávání hlasu

▶ Registrace telefonního čísla V zařízení iPhone nebo smartphonu můžete použít funkci rozpoznávání hlasu. Česky

Do seznamů předvoleb můžete uložit až šest telefonních čísel pro každé zařizení. Pozn.
• Pokud je používán iPhone s iOS 6.1 nebo novějším, máte k dispozici režim Siri Eyes Free.
1 Stiskněte . • Chcete-li tuto funkci používat se smartphonem, musí být kompatibilní s Android Auto. Chcete-li
používat funkci rozpoznávání hlasu pomocí smartphonu, předem spusťte aplikaci Android Auto.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se .

Funkce rozpoznávání hlasu se spustí a objeví se obrazovka pro ovládání hlasem.
2 Dotkněte se . BaSys CS

3 Dotkněte se či .

Na obrazovce [Telefonní seznam] se dotkněte požadovaného jména a zobrazí se

telefonní číslo kontaktu.

4 Dotkněte se .

▶ Vytáčení ze seznamu předvoleb TIP .
Funkci rozpoznávání hlasu můžete také spustit stisknutím tlačítka
1 Dotkněte se .
Minimalizace obrazovky potvrzení vytáčení
2 Dotkněte se požadované položky v seznamu.
1 Dotkněte se .
Zobrazí se obrazovka vytáčení a zahájí se vytáčení.
▶ Vymazání telefonního čísla TIP .
Pro zobrazení obrazovky potvrzení vytáčení stiskněte znovu
1 Stiskněte .
2 Dotkněte se . Pozn.
• Obrazovku potvrzení vytáčení nelze minimalizovat na AV obrazovce.
3 Dotkněte se . • Zdroje AV nelze vybrat, i když je obrazovka pro potvrzení vytáčení minimalizována během hovoru v
4 Dotkněte se . telefonu nebo při příchozím hovoru.

5 Dotkněte se [Ano].

Nastavení telefonování

Příjem hovoru 1 Stiskněte .

1 Dotkněte se pro přijmutí hovoru. 2 Dotkněte se , pak .
pro ukončení hovoru.
Dotkněte se

TIPY během čekajícího hovoru a přejdete na účastníka hovoru. Položka nabídky Popis
• Dotkněte se během čekajícího hovoru a odmítnete jej. [Automatická odpověď] Zvolte [Zapnuto], chcete-li přijímat příchozí hovory
• Dotkněte se automaticky.
[Zap] [Vyp] Zvolte [Zapnuto], pokud vyzváněcí tón nevychází z
[Tón vyzvánění] reproduktorů automobilu.

[Zap] [Vyp]

Cz 33

Položka nabídky Popis - osoba na druhém konci linky zavěsí.
[Obrácení pořadí jmen] Zvolte [Ano], chcete-li obrátit pořadí jmen v telefonním • Pokud osobě na druhém konci linky není rozumět kvůli ozvěně, snižte úroveň
seznamu. hlasitosti pro hands-free telefonování. To může efekt ozvěny snížit.
• U některých typů mobilních telefonů: i když stisknete tlačítko při příchozím hovoru,
Nastavení soukromého režimu mobilní telefon při příchozím hovoru nedovolí hands-free telefonování.
• Uložené jméno se zobrazí v případě, že je telefonní číslo přijatého hovoru v telefonním
Během hovoru můžete přepnout do soukromého režimu (hovořit přímo do vašeho seznamu již registrováno. Je-li jedno stejné telefonní číslo registrováno pod různými
mobilního telefonu). jmény, je zobrazeno pouze telefonní číslo.

1 Dotkněte se či pro přepnutí mezi Zapnuto nebo Vypnuto. ▶ Přijaté hovory a volaná čísla z historie
• Z přijatých hovorů nemůžete volat na neznámé číslo (neexistuje žádná informace o
Pozn. telefonním čísle uživatele).
• Jsou-li k tomuto produktu připojeny dva mobilní telefony a první telefon je nastaven na soukromý • Pokud jsou volání uskutečňována přímo z vašeho mobilního telefonu, v tomto
režim, příchozí hovory můžete přijímat na druhém telefonu při zachování hovoru na prvním produktu nebudou zaznamenány údaje historie volání.
telefonu.
• Jsou-li k tomuto produktu připojeny dva mobilní telefony a soukromý režim na prvním telefonu je
vypnutý, je-li příchozí hovor na druhém telefonu přijatý, zatímco probíhá hovor na prvním telefonu
(nebo při vytáčení nebo příjmu hovoru na prvním telefonu), volání, vytáčení nebo příjem na prvním
telefonu se ukončí.
BaSys CS ▶ Přenos telefonního seznamu
Nastavení hlasitosti poslechu druhého účastníka • Pokud telefonní seznam vašeho mobilního telefonu obsahuje více než 1000 položek,
nemusí se do tohoto produktu přenést úplně všechny.
Tento produkt umožňuje nastavení hlasitosti poslechu druhého účastníka. • V závislosti na mobilním telefonu se nemusí zobrazit telefonní seznam správně.
• Pokud telefonní seznam v mobilním telefonu obsahuje obrazová data, telefonní
1 Dotkněte se pro přepnutí mezi třemi úrovněmi hlasitosti. seznam nemusí být přenesen správně.
• V závislosti na mobilním telefonu nemusí být přenos telefonního seznamu k
dispozici.

Bluetooth audio

Poznámky k hands-free telefonování Před použitím Bluetooth audio přehrávače je zaregistrujte a připojte k tomuto
produktu (strana 31).
▶ Obecné poznámky
• Připojení ke všem typům mobilních telefonů pomocí bezdrátové technologie Pozn.
Bluetooth nelze zaručit. • V závislosti na Bluetooth audio přehrávači, připojenému k tomuto produktu, může být ovládání a
• Pro zachování Bluetooth viditelnosti mezi tímto produktem a mobilním telefonem provozování tohoto produktu omezeno v následujících dvou úrovních:
musí být mezi nimi vzdálenost maximálně 10 metrů. - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Možné je pouze přehrávání skladeb na audio
• U některých mobilních telefonů nemusí být zvuk vyzvánění slyšitelný z reproduktorů. přehrávači
• Je-li na mobilním telefonu vybraný soukromý režim, hands-free se může vypnout. - A2DP a AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Možné je pouze přehrávání, pozastavení,
▶ Registrace a připojení výběr skladeb, atd.
• Funkce a obsluha mobilního telefonu se liší v závislosti na jeho typu. Podrobné pokyny • V závislosti na Bluetooth zařízení, připojenému k tomuto produktu, může být ovládání s tímto
naleznete v návodu k obsluze, který byl dodán s vaším mobilním telefonem. produktem omezeno, nebo se může lišit od zde uvedeného popisu.
• Pokud z mobilního telefonu nefunguje přenos telefonního seznamu, i když je telefon • Během poslechu skladeb na Bluetooth zařízení se, prosím, zdržte telefonování, jak je to jen možné.
spárován s tímto produktem, odpojte jej a proveďte nové spárování s tímto produktem. Během telefonování může signál z telefonu rušit poslech (pískáním, šumem, apod.).
▶ Volání a přijímání hovorů • Během telefonování přes Bluetooth zařízení, připojenému k tomuto produktu přes Bluetooth, se
• Někdy můžete zaslechnout šum či hluk, pokud: může pozastavit přehrávání.
- hovor přijmete pomocí tlačítka na telefonu,
1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

3 Dotkněte se [Nastavení AV zdroje].

34 Cz

4 Ujistěte se, že je [Bluetooth Audio] zapnuté. Přehrávání Bluetooth audio, obrazovka 2

5 Stiskněte . Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání.
Přehrávání v náhodném pořadí.
6 Dotkněte se .

Zobrazí se obrazovka AV zdroje.

7 Dotkněte se [Bluetooth Audio]. Česky
Zobrazí se obrazovka přehrávání Bluetooth audio.
BaSys CS
Základní provozování

Přehrávání Bluetooth audio, obrazovka 1

Přepínání mezi přehráváním a pauzou.

Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.

• Stisknutím a pak dotykem na či můžete soubory přeskakovat
vpřed nebo vzad. můžete také provádět rychlé
• Stisknutím a pak podržením či
převíjení vpřed nebo vzad.

Výběr souboru nebo složky ze seznamu pro přehrávání.

Pozn.
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je verze AVRCP u Bluetooth zařízení
1.4 nebo vyšší.

Přepínání mezi Bluetooth zařízeními, když jsou připojena k tomuto
produktu prostřednictvím technologie Bluetooth.

Cz 35

Wi-Fi Wi-Fi audio

K tomuto produktu můžete připojit své mobilní zařízení s certifikací Wifi (Wi-Fi certfied) Před použitím Wi-Fi audio přehrávače připojte zařízení k tomuto produktu pomocí
prostřednictvím Wi-Fi připojení. Apple CarPlay (strana 53) nebo bezdrátově pomocí Android Auto (strana 55).

Wi-Fi připojení 1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Wi-Fi Audio].
Zobrazí se obrazovka Wi-Fi audio.
BaSys CS
1 Zapněte funkci Wi-Fi na zařízení. Pozn.
• Když se používá Android Auto, [Wi-Fi Audio] je zobrazeno jako [Android Auto].
2 Stiskněte . • Když se používá Apple CarPlay, [Wi-Fi Audio] je zobrazeno jako [Apple CarPlay].

3 Dotkněte se , pak . Základní provozování

4 Dotkněte se [Nastavení Wi-Fi].

5 Nastavte [Wi-Fi] na [ZAP]. Obrazovka Wi-Fi audio (Příklad: Apple CarPlay)

6 Dotkněte se [Informace o zařízení].

7 Připojte tento produkt k názvu sítě uvedeným názvem v [Informace o zařízení]

z mobilního zařízení.

Nastavení Wi-Fi

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

3 Dotkněte se [Nastavení Wi-Fi]. Wi-Fi audio s funkcí Apple CarPlay je stejné, jako funkce zdroje iPod. Podrobné
informace o ovládání naleznete v části Ovládání iPodu (strana 49).
Pozn.
Toto je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte (na bezpečném místě) a použijete ruční brzdu.

Položky menu se liší v závislosti na zdroji.

Položka nabídky Popis

[Wi-Fi] Zapíná nebo vypíná Wi-Fi připojení.
[Zap] [Vyp]

[Informace o zařízení] Zobrazí název sítě a MAC adresu tohoto produktu.

36 Cz

AV zdroj

Podporované AV zdroje

Pomocí tohoto přístroje lze přehrávat či používat následující zdroje: BaSys CS Česky
• Rádio
• Digitální rádio* Zobrazí se seznam zdrojů.
• CD
• ROM (komprimované zvukové nebo video soubory na discích) Zobrazí navigační informace.
• DVD-Video Pro některé zdroje se nezobrazuje.
• Video-CD Vyvolá křivky ekvalizéru (strana 68).
Následující zdroje lze přehrávat či používat po připojení přídavného zařízení:
• USB Výběr zdroje
• SD*2
• iPod Výběr zdroje z obrazovky AV zdrojů
• Bluetooth® audio
• Wi-Fi audio (Apple CarPlay, Android Auto) 1 Stiskněte , pak se dotkněte .
• AV vstup (AV) 2 Dotkněte se ikony zdroje.
• AUX
• HDMI*3 Pokud vyberete možnost [Zdroj VYP], AV zdroj je vypnutý.
• Bezdrátové zrcadlení
*1 AVIC-Z910DAB/AVIC-Z810DAB/AVIC-Z710DAB/AVIC-Z7110DAB
*2 AVIC-Z910DAB/AVIC-Z810DAB
*3 AVIC-Z910DAB

Zobrazení obrazovky pro ovládání AV

1 Stiskněte , pak se dotkněte provozního AV tlačítka.

Zobrazí se obrazovka pro ovládání AV. Zdroj v seznamu zdrojů

1 Stiskněte , pak se dotkněte provozního AV tlačítka.

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se tlačítka zdroje.

Pokud vyberete možnost [Zdroj VYP], AV zdroj je vypnutý.

Změna pořadí zobrazování zdrojů

Pozn.
Toto je dostupné pouze tehdy, pokud vozidlo zastavíte (na bezpečném místě) a zatáhnete ruční brzdu.

Cz 37

Změna pořadí zobrazování ikon zdrojů Nastavení pro iPod /
iPhone nebo smartphon
1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se a podržte ikonu zdroje, a přetáhněte ji na požadovanou pozici.

Změna pořadí zobrazování tlačítek zdrojů Při použití zařízení iPod / iPhone nebo smartphonu s tímto produktem se nastavení
automaticky nastaví podle zařízení, které chcete připojit. Tato část popisuje kompatibi-
litu se zdroji pro připojení jednotlivých zařízení.

Pozn.
• Způsoby provozování se mohou lišit v závislosti na modelu iPod / iPhone nebo smartphonu a jeho
softwarové verzi.
• V závislosti na softwarové verzi zařízení iPod / iPhone nebo verzi operačního systému pro
smartphony nemusí být tento přístroj kompatibilní s připojovaným zařízením.
• Nastavení nemusí být funkční ani po jeho změně.
• Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že se nepoužívá hands-free telefonování.
• Nastavení se změní automaticky poté, co jsou spuštěny následující procesy.
- Je vypnutý zdroj.
- AppRadio Mode +, Apple CarPlay nebo Android Auto je ukončen.
- Připojený smartphon (USB a Bluetooth) je odpojen.
1 Stiskněte , pak se dotkněte provozního AV tlačítka.BaSys CS

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se .

4 Přetáhněte tlačítko zdroje na požadovanou pozici.

Úprava oblasti oblíbených ikon zdrojů

Pozn.

Toto je dostupné pouze tehdy, pokud vozidlo zastavíte (na bezpečném místě) a zatáhnete ruční brzdu.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se a podržte . iPod/iPhone

se objeví v levém horním rohu oblíbených ikon zdrojů. Kompatibilní modely iPod / iPhone

3 Přetáhněte na požadovanou pozici. • iPhone 7
Chcete-li dokončit úpravu, dotkněte se libovolného místa displeje, kromě oblasti • iPhone 7 Plus
oblíbených ikon zdrojů. • iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. generace)
• iPod touch (5. generace)
• iPod nano (7. generace)
V závislosti na modelu iPod nemusí být kompatibilní s některými AV zdroji.
Podrobnosti o kompatibilitě zařízení iPod / iPhone s tímto produktem naleznete v
informacích na webových stránkách Pioneer.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

38 Cz

3 Dotkněte se [Nastavení související se smartphonem]. Digitální rádio
4 Dotkněte se [Nastavení smartphonu].
5 Dotkněte se [iPhone/iPod]. Z910DAB Z810DAB Z710DAB Z7110DAB

Zobrazí se ikony dostupných funkcí. Používání digitálního tuneru Česky

6 Dotkněte se [OK]. Pro lepší příjem digitálního rádia používejte digitální rozhlasovou anténu s fantomo-
vým napájením na vstupu (aktivní typ). Pioneer doporučuje používat typ AN-DAB1
(prodává se samostatně) nebo CA-AN-DAB.001 (prodává se samostatně).
Spotřeba digitální antény by měla být 100 mA, nebo méně.

Pozn.
• Vysoká kvalita zvuku (téměř stejně vysoká jako u CD, i když v některých případech může být
snížena s cílem umožnit další datové služby).
• Bez rušení příjmu.
• Některé stanice zatím provádí testování vysílání.
Smartphon (Android™ zařízení) BaSys CS

Kompatibilní smartphony
Kompatibilita se všemi smartphony není zaručena. Podrobnosti o kompatibilitě
smartphonu s tímto produktem naleznete na webových stránkách Pioneer.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

3 Dotkněte se [Nastavení související se smartphonem].

4 Dotkněte se [Nastavení smartphonu]. Podpora MFN
Pokud některé komplety podporují stejnou servisní komponentu, automaticky se
5 Dotkněte se [Ostatní]. přepne na jiný komplet, který má lepší příjem.

6 Dotkněte se [Android Auto] pro používání Android Auto. Postup při spuštění
Dotkněte se [AppRadio Mode] pro používání AppRadio Mode+.
Zobrazí se ikony dostupných funkcí.

7 Dotkněte se [OK]. 1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se [Digitální rádio].
Zobrazí se obrazovka digitálního rádia.

Pozn.
Když je funkce digitálního rádia spuštěna poprvé, bude automaticky aktualizován seznam služeb.
Pokud bude aktualizace úspěšná, stanice budou uvedené v horní části seznamu služeb a budou
automaticky naladěné.

Cz 39

Základní provozování Vybere součást služby.
Dotkněte se následující kategorie vyberte jednotlivé položky.
Obrazovka digitálního rádia [Stanice]: Zobrazí všechny součásti služby.
[Typ programu] (štítek PTY): Vyhledává informace o typu programu.
Vyvolá z paměti přednastavenou frekvenci služby, uložené na daná [Skupina stanic] (štítek skupiny): Zobrazí seznam souborů.
tlačítka. TIP
Uloží aktuální frekvenci na tlačítko. Dotknete-li se [Aktualizovat stanice], lze aktualizovat informace o stanicích ručně.
Pozn.
Zobrazí seznam předvolených kanálů. • Informace o seznamu stanic se automaticky aktualizují, když tento zdroj
Vyberte položku v seznamu a přepněte na přednastavenou službu. začnete používat.
Vybírá pásmo DAB1, DAB2 nebo DAB3. • Pokud dojde ke změnám v aktuální skupině stanic, informace o stanicích se
automaticky aktualizují.
Manuální ladění
Když existuje více služeb v téže frekvenci, přepíná jednu službu po a následným stisknutím či můžete přepínat mezi předvolenými kanály.
druhé. a podržením či nebo jeho uvolněním můžete provádět sekvenční vyhledávání.
Sekvenční vyhledávání BaSys CSTIPY
Přeskočí na nejbližší komplet. • Stisknutím
Automaticky uloží nedávné vysílání do paměti (režim časového posunu). • Stisknutím
Pozastavit nebo poslouchat uložené vysílání lze dotykem na .
Dotykem na obnovíte živé vysílání. Nastavení DAB
Pozn.
• Uložené vysílání je přepsáno posledním vysíláním. 1 Stiskněte .
• Pokud délka, po kterou je výběr pozastaven, přesáhne délku paměti, bude
přehrávání pokračovat od začátku výběru v paměti. 2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

3 Dotkněte se [Nastavení AV zdroje].

4 Dotkněte se [Nastavení DAB].

Položky menu se liší v závislosti na zdroji.

Položka nabídky Popis

[TA přerušení]* Přijme dopravní hlášení z poslední zvolené
frekvence a přeruší ostatní zdroje.

[DAB+RDS TA] Přijme aktuální dopravní informace pro DAB a
[POUZE RDS TA] RDS (AN-DAB1 má prioritu), jsou-li k dispozici.
Přijme aktuální dopravní informace pouze pro
RDS, jsou-li k dispozici.

40 Cz

Položka nabídky Popis Rádio
[TA VYP] Tuto funkci zakáže.
Vyhledává další soubor, který podporuje stejný Postup při spuštění
[Service Follow]* komponent služby s lepším příjmem. Pokud
[Následování stanice]* nelze nalézt žádnou jinou komponentu služby 1 Stiskněte , pak se dotkněte . Česky
nebo zůstane příjem nedostatečný, přístroj se
[Zap] [Vyp] automaticky přepne na totožné vysílání FM.
(HARD LINK)
[Soft Link]* Když je HARD LINK neúspěšná, naladí se na jiný
[Zap] [Vyp] soubor, který podporuje podobnou kompo-
nentu služby. Pokud nelze nalézt žádnou jinou
komponentu nebo je příjem stále špatný, tato
funkce se automaticky přepne na podobné FM
vysílání.
BaSys CS 2 Dotkněte se [Rádio].
Zobrazí se obrazovka Rádio.

Základní provozování

Pozn. Obrazovka rádia
• Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je
[Napájení antény] položka [Service Follow] nastavena na [Zap].
[Zap] [Vyp] • K dispozici pouze v oblastech, kde je podporována
funkce SOFT LINK.
• Obsah vysílání přepnutého kanálu se může lišit od
obsahu původního kanálu.

Zvolte, zda chcete zapnout napájení připojené
digitální antény. Podrobné informace o
připojení antény digitálního rádia naleznete v
instalačním návodu.

Pozn. Vyvolání předvolby uložené stanice na tlačítku.
Toto nastavení je k dispozici, když je zdroj vypnutý. Uložení frekvence stanice do předvolby na tlačítko.

* Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud je jako zdroj zvoleno [Digitální rádio]. Zobrazí seznam přednastavených kanálů.
Vyberte položku v seznamu ([1] až [6]) pro přepnutí na přednastavený kanál.
Vybírá pásmo FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.

Manuální ladění
Sekvenční ladění nebo nepřerušované sekvenční ladění.
Uvolněním tlačítka v řádu několika sekund se přeskočí na nejbližší
stanici aktuální frekvence. Dlouhým podržením tlačítka v řádu
několika sekund se provádí nepřerušované sekvenční ladění.

Cz 41

TIPY a následným stisknutím či můžete přepínat mezi předvolenými kanály. Položka nabídky Popis
• Stisknutím a podržením či nebo jeho uvolněním můžete provádět sekvenční ladění. [Krok FM]*1
• Stisknutím Vyberte krok ladění pro pásmo FM.
[100kHz] [50kHz]
Uložení nejsilnějších stanic (BSM) Pozn.
[Regionální]*2 Krok ladění zůstává při manuálním ladění
Funkce BSM (paměť nejsilnějších vysílacích stanic) automaticky uloží šest nejsilnějších [Zap] [Vyp] [50kHz].
vysílacích frekvencí pod tlačítka předvoleb [1] až [6].
BaSys CS [Alternativní FREQ]*2 Přepíná, zda je během automatického PI
Pozn. [Zap] [Vyp] vyhledávání zkontrolován kód oblasti.
• Uložením stanic funkcí BSM můžete nahradit již dříve uložené stanice.
• Dříve uložené frekvence mohou zůstat uložené v případě, že počet nově uložených silných stanic [Auto PI]*1 Nechá přístroj přeladit na jinou frekvenci
nepřesáhl limit počtu stanic. [Zap] [Vyp] poskytující stejnou stanici.

1 Dotkněte se zobrazeného tlačítka přednastaveného seznamu kanálů. [TA přerušení]*2*3 Vyhledává stejnou PI (Program Identification)
vysílací stanicí kód ze všech kmitočtových
2 Dotkněte se pro zahájení vyhledávání. pásem (automaticky), když vysílací stanice
obsahuje data RDS.
Zobrazí se zpráva. Zatímco je zpráva zobrazena, šest nejsilnějších stanic se
Pozn.
uloží pod tlačítka předvoleb [1] až [6], v pořadí podle síly signálu. I když nastavíte (Vypnuto), PI vyhledávání se
automaticky provede, když tuner nemá dobrý
Zrušení procesu ukládání příjem.

1 Dotkněte se [Zrušit]. Přijímá dopravní hlášení z poslední zvolené
frekvence a přeruší ostatní zdroje.

Nastavení rádia TIP
Zvolené nastavení platí také pro [TA přerušení]
1 Stiskněte . [DAB+RDS TA] v části [Nastavení DAB].
Přijímá aktuální dopravní informace pro DAB a
2 Dotkněte se , pak . [POUZE RDS TA] RDS (DAB má přednost), pokud jsou k dispozici.

Zobrazí se obrazovka nastavení systému. [TA VYP] Přijímá aktuální dopravní informace jen pro
[Přerušení zprávou]*2 DAB + RDS TA, pokud jsou k dispozici.
3 Dotkněte se [Nastavení AV zdroje].
[Zap] [Vyp] Tuto funkci zakáže.
4 Dotkněte se [Nastavení rádia]. [Zvuk tuneru]*2 Přeruší aktuálně vybraný zdroj
zpravodajstvím.
Položky menu se liší v závislosti na zdroji. [Řeč] Přepíná kvalitu zvuku FM tuneru.
[Standard]
Položka nabídky Popis [Music] Upřednostňuje předcházení šumu.
Upřednostňuje zvuk bez efektu.
[Lokální] Lokální vyhledávání vám umožní naladit pouze
[VYP] rozhlasové stanice s dostatečně silným signálem. Upřednostňuje kvalitu zvuku.
FM: [Úroveň 1] [Úroveň 2] [Úroveň 3]
[Úroveň 4] Pozn. *1 Toto nastavení je k dispozici, když je zdroj vypnutý.
MW/LW: [Úroveň 1] [Úroveň 2] [Úroveň 4] pro FM a [Úroveň 2] pro MW / LW jsou k *2 Tato funkce je k dispozici pouze při příjmu pásma FM
dispozici pouze u stanic s nejsilnějšími signály. *3 AVIC-Z910DAB/AVIC-Z810DAB/AVIC-Z710DAB/AVIC-Z7110DAB

42 Cz

Disk 1 Stiskněte .

Vložení a vyjmutí disku Základní provozování Česky

Pomocí vestavěného přehrávače disků tohoto produktu můžete přehrávat běžné TIPY
hudební CD, Video-CD, DVD-Video disky. • Stisknutím a pak dotykem či můžete přeskočit soubory / kapitoly vpřed nebo vzad.
• Stisknutím a pak podržením tlačítka či můžete provést rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
VAROVÁNÍ • Pokud se přehrává Video-CD s PBC (playback control), zobrazí se (Zapnuto).
• Můžete také nastavit velikost obrazu pro video (strana 73).
Z910DAB Z810DAB
Při otevírání, uzavírání či nastavování LCD panelu udržujte ruce a prsty mimo jeho dosah. Dávejte Audio zdroj
zvláště pozor na ruce a prsty vašich dětí. Audio zdroj, obrazovka 1

POZOR Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.
Do slotu pro disk nikdy nevkládejte nic jiného, než disk. Výběr skladby ze seznamu.
BaSys CS Pro přehrávání se dotkněte skladby v seznamu.
Vložení disku
Cz 43
Z910DAB Z810DAB

1 Stiskněte .

2 Dotykem na otevřete LCD panel.

3 Vložte disk do slotu pro disk.

Zdroj se změní a začne přehrávání.

Z710DAB Z610BT Z7110DAB Z6110BT

1 Vložte disk do slotu pro disk.

Zdroj se změní a začne přehrávání.

Pozn.
Je-li disk již vložen, jako zdroj přehrávání vyberte položku [Disk].

Vyjmutí disku

Z910DAB Z810DAB

1 Stiskněte .

2 Dotykem na otevřete LCD panel.

3 Vyjměte disk a stiskněte .

Z710DAB Z610BT Z7110DAB Z6110BT

Audio zdroj, obrazovka 2 Rychlý posun vzad nebo vpřed.
Opětovným dotykem se změní rychlost přehrávání.
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání : Opakování aktuálního disku / Zastavení přehrávání.
Opakované přehrávání aktuální stopy.
Přehrávání nebo nepřehrávání stop v náhodném pořadí. Přehrávání jednotlivých snímků (krokování).

Video zdroj BaSys CSZpomalené přehrávání.
POZOR
Po každém dotyku se změní rychlost přehrávání ve čtyřech krocích
Z bezpečnostních důvodů obraz videa nelze zobrazit, když je vozidlo v pohybu. Chcete-li video v následujícím pořadí: 1/16 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2
zobrazit, zastavte (na bezpečném místě) a zatáhněte parkovací brzdu.
Zobrazení menu DVD.
Video zdroj, obrazovka 1
Pozn.
Tato funkce nemusí s některými DVD pracovat správně. V takovém případě
použijte pro ovládání menu DVD tlačítka na ovládacím panelu.

Přepínání jazyka audio / titulků.

Vyhledávání požadované části obsahu
Dotkněte se položky [Titul], [Kapitola], [Numerická klávesnice] nebo [Stopa] a pak
zadejte požadované číslo od [0] do [9].
Pro spuštění přehrávání od požadované čísla se dotkněte .
TIPY
• Pro zrušení zadaného čísla stiskněte [C].
• Pro DVD-Video můžete zvolit [Titul], [Kapitola] nebo [Numerická klávesnice].
• Pro Video-CD můžete zvolit [Stopa] nebo [Numerická klávesnice]. *

Přeskočení souboru / kapitoly vpřed nebo vzad.

Rychlý posun vzad nebo vpřed.

* Pouze pro PBC (playback control)

Skryje tlačítka dotykového panelu.
Pro opětovné zobrazení se znovu dotkněte kdekoliv displeje.

44 Cz

Video zdroj, obrazovka 2 Komprimované soubory

BaSys CS Funkce SD karty je k dispozici pouze pro AVIC-Z910DAB/AVIC-Z810DAB. Česky

Výběr audio výstupu [L+R], [Levý], [Pravý], [Mix]. Vložení / připojení / odpojení media
Tato funkce je k dispozici pro Video-CD a DVD zaznamenané s LPCM audio.
Můžete přehrávat komprimované audio, komprimované video nebo soubory statických
Změna zobrazení úhlu pohledu. snímků uložené na disku nebo externím paměťovém zařízení.
Tato funkce je k dispozici pro disky DVD obsahující více úhlů pohledu.
VAROVÁNÍ
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů /
Opakování aktuální kapitoly / Opakování aktuálního titulu. Z910DAB Z810DAB
Při otevírání, uzavírání či nastavování LCD panelu udržujte ruce a prsty mimo jeho dosah. Dávejte
zvláště pozor na ruce a prsty vašich dětí.

POZOR

• Do slotu pro disk nevkládejte nic jiného než disk.
• Do slotu pro SD kartu nevkládejte nic jiného než paměťovou SD kartu.
• Vysunutí paměťové SD karty během přenosu dat může kartu poškodit. Ujistěte se, že paměťovou
SD kartu vždy vysunujete způsobem popsaným níže.
• Nedotýkejte se , pokud není vložena paměťová SD karta. Mohlo by dojít k poškození karty.
• Nedotýkejte se až do úplného vyjmutí paměťové SD karty. Mohlo by dojít k poškození karty.

Zobrazení kláves v menu DVD. . Vložení disku
Položky menu DVD mohou dotyková tlačítka panelu překrývat.
Pokud ano, vyberte položku pomocí těchto dotykových tlačítek. Z910DAB Z810DAB
Dotkněte se , , či pro výběr položky, a poté se dotkněte
1 Stiskněte .
Pozn.
Způsob, jakým se zobrazí menu se liší v závislosti na disku.

TIP , můžete ovládat menu DVD přímo. 2 Dotykem na otevřete LCD panel.
Pokud se dotknete
3 Vložte disk do slotu pro disk.
Obnovení přehrávání (Záložky).
Tato funkce je k dispozici pro disky DVD-Video. Zdroj se změní a začne přehrávání.
Můžete si uložit bod jako záložku (Bookmark) pro disk (až 5 disků). Chcete-li záložku
pro disk vymazat, toto tlačítko stiskněte a podržte. Z710DAB Z610BT Z7110DAB Z6110BT

Návrat a zahájení přehrávání od zadaného bodu. 1 Vložte disk do slotu pro disk.
Tato funkce je k dispozici pro disky DVD-Video a Video-CD s PBC (Playback
Control). Zdroj se změní a začne přehrávání.

Pozn.
Je-li disk již vložen, jako zdroj přehrávání vyberte položku [Disk].

Vyjmutí disku

Z910DAB Z810DAB

Cz 45

1 Stiskněte . • Připojení prostřednictvím USB rozbočovače není možné.
• Pro připojení USB paměti je zapotřebí USB kabel.
2 Dotykem na otevřete LCD panel.
USB kabel
3 Vyjměte disk a stiskněte . USB paměťové zařízení

Z710DAB Z610BT Z7110DAB Z6110BT Odpojení USB paměťového zařízení

1 Stiskněte . 1 Odpojte USB paměťové zařízení od USB kabelu.

Vložení paměťové SD karty BaSys CS Pozn.
• Před vytažením USB paměťového zařízení z USB portu se ujistěte, že nejsou zobrazena žádná data.
Z910DAB Z810DAB • Před odpojením paměťového zařízení USB vypněte vypínač zapalování (ACC OFF)..

1 Stiskněte . Postup při spuštění

2 Dotykem na otevřete LCD panel. Pro disk

3 Do slotu pro SD kartu vložte paměťovou SD kartu, dokud nezacvakne zámek. 1 Vložte disk (strana 45).

4 Stiskněte . TIP
Je-li disk již vložen, jako zdroj přehrávání vyberte položku [Disk].
Pozn.
• Tento systém není kompatibilní s kartou Multi Media Card (MMC). Pro USB/SD
• Kompatibilita se všemi paměťovými SD kartami není zaručena.
• Tento produkt nemusí při použití některých paměťových SD karet dosahovat optimálního výkonu. 1 Vložte paměťovou SD kartu do slotu pro SD kartu nebo připojte USB paměťové

Vysunutí paměťové SD karty zařízení k USB kabelu.

Z910DAB Z810DAB 2 Stiskněte , pak se dotkněte .
3 Dotkněte se [USB] nebo [SD].
1 Stiskněte .
Přehrávání probíhá v pořadí podle čísel složek. Složky jsou vynechány, pokud
2 Dotykem na otevřete LCD panel. neobsahují žádné přehratelné soubory.

3 Zatlačte na střed paměťové SD karty, dokud nevycvakne zámek.

4 Vytáhněte paměťovou SD kartu (rovně).

5 Stiskněte .

Připojení USB paměťového zařízení

1 Vytáhněte USB kabel USB portu.

2 Připojte USB paměťové zařízení k USB kabelu.

Pozn.
• Tento produkt nemusí při použití některých USB paměťových zařízení dosáhnout optimálního
výkonu

46 Cz

Pozn. Přepne na aktuální hudební informační displej. Česky
• Podrobnosti o vkládání SD karty naleznete v části Vložení paměťové SD karty (strana 46).
• Podrobnosti o připojení USB paměťového zařízení naleznete v části Připojení USB paměťového Výběr souboru ze seznamu.
zařízení (strana 46). Pro přehrávání se dotkněte souboru v seznamu.

Základní provozování TIP
Dotknutím se složky v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
TIPY přehrát dotykem.
• Stisknutím a pak dotykem či můžete přeskočit soubory / kapitoly vpřed nebo vzad.
• Stisknutím a pak podržením tlačítka či můžete provést rychlé převíjení vpřed nebo vzad. Pozn.
• Můžete také nastavit velikost obrazu pro video (strana 73). Při přehrávání komprimovaných audio souborů uložených na paměťovém zařízení
(USB, SD), můžete vyhledat soubor pomocí funkce Music Browse (strana 47).
Audio zdroj
Audio zdroj, obrazovka 2 (Příklad: USB)
Audio zdroj, obrazovka 1 (Příklad: USB)
BaSys CS
Zobrazí obrazovku linkového vyhledávání. Výběr předchozí složky nebo další složky.
Dotkněte se skladby, kterou chcete přehrát, a poté se dotkněte informací o Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů /
skladbě po přepnutí do režimu Music Browse (Procházení hudby) (strana 47). aktuální složky / aktuálního titulu.

TIP Přehrávání nebo nepřehrávání souborů v náhodném pořadí.
Pokud se dotknete přebalu alba, zobrazí se seznam skladeb v albu.
▶ Výběr souboru pomocí režimu Music Browse (Procházení hudby)
Pozn. Soubory, které chcete přehrát, můžete vybrat pomocí seznamu kategorií,
Tato funkce je k dispozici pouze pro paměťové zařízení (USB, SD). pokud tyto soubory obsahují informace o tazích.
Přepínání mezi přehráváním a pauzou. Pozn.
• Tato funkce je k dispozici pouze pro paměťové zařízení (USB, SD).
Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů: • Režim Music Browse nemůže být používán po vypnutí napájení.
[Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
[Foto]: Obrázkové soubory
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.

Cz 47

1 Dotkněte se . Rychlý posun vzad nebo vpřed.
Opětovným dotykem se změní rychlost přehrávání.
2 Dotkněte se karty [Tag]. Zastavení přehrávání.

3 Dotykem na požadovanou kategorii se zobrazí seznam souborů. Přehrávání jednotlivých snímků (krokování).

4 Dotkněte se položky. Zpomalené přehrávání.

Upřesněte položku, dokud se v seznamu nezobrazí požadovaný název skladby nebo Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů /
název souboru. aktuální složky / aktuálního souboru.

5 Dotkněte se požadovaného názvu skladby nebo souboru pro přehrávání. Přepínání jazyka audio / titulků.

Pokud byl výběr, provedený pomocí funkce Music Browse, zrušen, režim Music Výběr souboru ze seznamu.
Browse můžete znovu přepnout tím, že se dotknete karty [Tag] na obrazovce se Pro přehrávání se dotkněte souboru v seznamu.
seznamem souborů / složek a dotykem požadované skladby. TIP
Dotknutím se složky v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v
TIP seznamu přehrát dotykem.
Jakmile je databáze vytvořena v USB úložišti, není potřeba znovu vytvářet databázi, pokud je uložen
stejný obsah. Chcete-li přímo vstoupit do režimu Music Browse, dotkněte se a poté se dotkněte Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.
[Tag] před výběrem skladby.
Rychlý posun vzad nebo vpřed.
Video zdroj

POZOR

Z bezpečnostních důvodů obraz videa nelze zobrazit, když je vozidlo v pohybu. Chcete-li video
zobrazit, zastavte (na bezpečném místě) a zatáhněte parkovací brzdu.

Obrazovka Video zdroj (Příklad: USB)
BaSys CS
Skryje tlačítka dotykového panelu. Zdroj soubor statických snímků
Pro opětovné zobrazení se znovu dotkněte kdekoliv displeje.
Přepínání mezi přehráváním a pauzou. TIPY
• Obrazové soubory se nezobrazují na zadním displeji.
Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů: • Stisknutím a pak dotykem a podržením či souboru statického obrázku můžete
[Music]: Komprimované audio soubory vyhledávat současně 10 obrazových souborů. Pokud je aktuálně přehrávaný soubor prvním nebo
[Video]: Komprimované video soubory posledním souborem ve složce, vyhledávání se neprovádí.
[Foto]: Obrázkové soubory

48 Cz

Obrazovka statických snímků iPod

Skryje tlačítka dotykového panelu. Připojení zařízení iPod
Pro opětovné zobrazení se znovu dotkněte kdekoliv displeje.
Přepínání mezi přehráváním a pauzou. Při připojení zařízení iPod k tomuto přístroji se nastavení automaticky nastaví podle Česky
Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů: zařízení, které chcete připojit.
[Music]: Komprimované audio soubory BaSys CS
[Video]: Komprimované video soubory Pozn.
[Foto]: Obrázkové soubory • V závislosti na generaci nebo verzi iPodu nemusí být některé funkce k dispozici.
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad. • Neodstraňujte aplikaci Apple Music® z iPodu, protože některé funkce pak nemusí být k dispozici.
Výběr předchozí složky nebo další složky. • Při připojení zařízení iPhone / iPod touch ukončete před jeho připojením všechny aplikace.
Otočení zobrazeného snímku o 90° ve směru hodinových ručiček.
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů / 1 Připojte iPod přes USB.
aktuální složky.
Přehrávání všech souborů v aktuálním rozsahu opakování 2 Stiskněte , pak se dotkněte .
přehrávání nebo je nepřehrávání v náhodném pořadí. 3 Dotkněte se [iPod].
Výběr souboru ze seznamu.
Pro přehrávání se dotkněte skladby v seznamu. Pozn.
TIP Podrobné informace o USB připojení naleznete v instalačním návodu.
Dotknutím se složky v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
přehrát dotykem. Základní provozování

TIPY a pak dotykem či můžete přeskočit soubory vpřed nebo vzad.
• Stisknutím a pak podržením tlačítka či můžete provést rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
• Stisknutím

Pozn.
Přeskakování vzad, rychle vpřed a vzad nejsou k dispozici během přehrávání Apple Music Radio.

Cz 49

Audio zdroj Audio zdroj, obrazovka 2
Audio zdroj, obrazovka 1

Zobrazí obrazovku linkového vyhledávání. BaSys CS Změna rychlosti přehrávání audioknih.
Vyberte skladbu ze seznamu související s aktuálně přehrávanou skladbou. Normální - Rychlé - Pomalé
Pozn.
TIP Ikona rychlosti přehrávání audioknihy se nemusí změnit v závislosti na
Pokud se dotknete přebalu alba, zobrazí se seznam skladeb v albu. připojeném zařízení iPod / iPhone.
Pozn. Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání všech souborů ve vybraném
Tato funkce není k dispozici při přehrávání Apple Music Radio. seznamu / aktuální skladby.
Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
Přehrávání skladeb ve vybraném seznamu / albu v náhodném pořadí.
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad.
Zdroj Apple Music® Radio
Výběr skladby ze seznamu.
Dotkněte se kategorie a titulu v seznamu pro přehrání vybraného seznamu. Důležité
TIPY Apple Music Radio nemusí být k dispozici ve vaší zemi nebo regionu. Podrobné informace o službě
• Pokud používáte jako jazyk systému angličtinu, k dispozici je vyhledávání podle Apple Music Radio najdete na následujícím webu: http://www.apple.com/music/
abecedy. Chcete-li tuto funkci použít, dotkněte se počátku vyhledávacího panelu. Pozn.
• Když se na obrazovce v seznamu dotknete stanice Apple Music Radio , zobrazí Tato funkce je k dispozici pouze při použití funkce iPod s: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone
se obrazovka Apple Music Radio (strana 50). 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 nebo iPod touch (5., 6.
generace).
Pozn.
• V závislosti na generaci nebo verzi iPodu nemusí být některé funkce k 1 Dotkněte se .
dispozici. 2 Dotkněte se [Rádio].
• Je-li v přehrávači iPod více než 16 000 skladeb, v seznamu je dostupných
pouze 16 000 skladeb. Dostupnost skladby závisí na iPodu.

50 Cz


Click to View FlipBook Version