The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-03 11:26:15

Pioneer BDP-LX88, BDP-LX58 HU

Pioneer BDP-LX88, BDP-LX58 HU

BDP-LX88
BDP-LX88-K
BDP-LX88-S
BDP-LX58
BDP-LX58-K
BDP-LX58-S

Blu-ray 3DTM LEJÁTSZÓ

Európai felhasználók részére:
Használja ki az online regisztrálás előnyeit, látogassa meg a http://www.pioneer.co.uk
(vagy http://www.pioneer.eu) honlapot.
Az útmutató elektronikus verziója letölthető a weboldalunkról.

Használati útmutató

BDP-LX88/58

Köszönjük, hogy PIONEER terméket választott. A készülék működtetésének megismeréséhez feltétlenül olvassa el ezt a
használati útmutatót. Az elolvasás után tegye az útmutatót biztonságos helyre, mivel később is szüksége lehet rá.

FIGYELEM Működési feltételek
AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS Az üzemelési környezet előírt hőmérséklete és
MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN NEM SZABAD nedvességtartalma: +5 °C és +35 °C között; 85% relatív
LEVENNI A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. A páratartalom (hűtőnyílások nyitott állapotában).
BURKOLATON BELÜL NINCSENEK FELHASZNÁLÓ A berendezés nem használható az alábbi
ÁLTAL JAVÍTHATÓ RÉSZEGYSÉGEK. A JAVÍTÁST környezetekben: közvetlen napsugárzásnak vagy igen
CSAK SZAKKÉPZETT SZERELŐ VÉGEZHETI. erős mesterséges fénynek kitett helyeken; nagy
nedvességtartalmú vagy nem megfelelően szellőző
FIGYELEM helyiségekben.
Ez a termék az 1-es lézerosztályba tartozik, viszont az
1-es osztálynál (IEC 60825-1:2007) magasabb szintű FIGYELMEZTETÉS
lézerdiódát tartalmaz. A folyamatos biztonság Ez a berendezés nem vízálló. A tűzesetek vagy rezgés
garantálása érdekében ne vegye le a készülék miatt bekövetkező sérülések elkerülése érdekében ne
burkolatát, és ne próbáljon hozzáférni a termék helyezzen el a készülék közelében folyadékot
belsejéhez. tartalmazó edényt (pl. vázát vagy virágcserepet), illetve
A készülék szervizelését csak szakember végezheti. ne tegye ki az egységet csepegő, fröccsenő folyadék
vagy eső, nedvesség hatásának.
Az alábbi figyelmeztető címkék vannak elhelyezve a
készülékházon. Címkék helye: a készülék belsejében. FIGYELEM
A STANDBY/ON kapcsolóval a berendezés nem
FIGYELMEZTETÉS választható le teljes egészében a táphálózatról. Ezért
A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen nyílt olyan telepítési helyet kell választani, hogy baleset
lángú forrásokat (pl. égő gyertyát) a berendezésre. előfordulása esetén könnyen kihúzható legyen a
hálózati csatlakozódugó. A berendezést olyan helyre
SZELLŐZÉS kell telepíteni, hogy a tápkábel könnyen kihúzható
A berendezés elhelyezésekor, a hőelvezetés javítása legyen a hálózati aljzatból egy esetleges baleset
érdekében, elegendő helyet kell hagyni a berendezés előfordulása esetén. Ha a berendezést hosszabb ideig
körül a megfelelő szellőzés biztosításához (minimum nem használja (pl. nyaralás miatt), akkor a tápkábelt
10 cm felül, 10 cm hátul és 10 cm mindegyik oldalon). húzza ki a fali aljzatból.

FIGYELMEZTETÉS Ez a termék általános háztartási használatra készült.
A készülékházon található rések és nyílások a Ha a terméket nemcsak magáncélokra használják (pl.
megfelelő szellőzés, a termék megbízható üzemelése, üzleti célra étteremben, gépjárműben vagy hajón), és
illetve a túlmelegedés elkerülése és a tűzveszély ennek következménye az, hogy a berendezést javítani
megakadályozása érdekében vannak elhelyezve. kell, akkor a javítás díját ki kell fizetni a garanciális
Ezért ezeket a nyílásokat soha nem szabad elzárni időszak alatt is.
vagy lefedni, pl. újsággal, abrosszal, függönnyel, stb.
Ezen kívül a berendezést nem szabad vastag bolyhos
szőnyegen, ágyon, kanapén vagy textilen elhelyezni.

2

BDP-LX88/58

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A TÁPKÁBELLEL Kondenzáció
KAPCSOLATBAN
Ha a lejátszót hideg helyről meleg helyre viszi át (pl. téli
A tápkábelt mindig a dugaszánál fogja meg. Soha ne időszakban) vagy a helyiség hőmérséklete hirtelen
húzza ki a kábelt a vezetéknél fogva, és soha ne megnövekszik (pl. a fűtés bekapcsolása miatt), akkor a
nyúljon a kábelhez vizes kézzel, mivel ennek készülék belsejében vízcseppek csapódhatnak le
következménye rövidzárlat vagy elektromos áramütés (a részegységeken és az olvasófejen). Páralecsapódás
lehet. A tápkábelre soha ne helyezzen tárgyakat, előfordulása esetén a lejátszó működésében zavarok
bútorokat, stb. Ügyeljen a tápkábel sértetlenségére. Ne fordulhatnak elő, és nem lehetséges a lejátszás. Hagyja
kössön csomót a kábelre, illetve ne kösse össze másik állni bekapcsolt állapotban a lejátszót
kábellel. A tápkábelt mindig úgy helyezze el, hogy ne szobahőmérsékleten 1 vagy 2 órán át (az időtartam
léphessen rá senki. A sérült kábel tüzet vagy függ a kondenzáció mértékétől). Akkor működtethető a
elektromos áramütést okozhat. Végezze el a tápkábel készülék, ha már elpárologtak a vízcseppek.
rendszeres ellenőrzését. Ha sérülést talál rajta, keresse A páralecsapódás akkor is előfordulhat, ha a lejátszót a
fel a legközelebbi PIONEER márkakereskedőt és légkondicionáló berendezésről érkező közvetlen
rendeljen cserekábelt. légáram éri. Ilyen esetben vigye a készüléket egy másik
helyre.

Információk a felhasználók részére a régi berendezések és a használt elemek/akkumulátorok lomtalanításáról és
ártalmatlanításáról

A termékeken, csomagolásokon és/vagy a mellékelt dokumentációkban feltüntetett
szimbólumok arra hívják fel a figyelmet, hogy nem szabad az általános háztartási
hulladékkal együtt kezelni a tönkrement vagy elhasznált elektronikai eszközöket és
elemeket.

A használt és tönkrement készülékek, valamint akkumulátorok szakszerű kezelése,
feldolgozása és újrahasznosítása érdekében mindig a helyileg érvényes jogszabályokat
és előírásokat kell követni a selejtezés során.

Az előírásoknak megfelelő selejtezés hozzájárul a természeti erőforrások
megóvásához, ezen keresztül az egészség megőrzéséhez.

Az elhasznált elektronikai termékek begyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatban
a helyi önkormányzatok, a kijelölt gyűjtőhelyek, valamint az értékesítők szolgálnak
részletes információkkal.

Az ábrán látható szimbólumok kizárólag az Európai Unióban érvényesek.

EU-n kívüli országok:
Az adott ország hatályos előírásait kell figyelembe venni a selejtezéshez.

Figyelmeztetések a 3D-s videózással kapcsolatban

• Hagyja abba a videózást, ha fáradtnak érzi magát vagy rossz a közérzete a 3D-s képek nézésekor.
• A gyerekek, főleg a 6 év alattiak, fokozottam érzékenyek, ezért a közelben tartózkodó felnőtteknek kell figyelniük a

rajtuk észlelhető fáradtság vagy nyugtalanság jeleit.
• A 3D-s videózás közben tartson szüneteket.

Fáradtságot vagy rossz közérzetet okozhat, ha nagyon hosszú ideig néz 3D-s képeket szünetek közbeiktatása
nélkül.

3

BDP-LX88/58

Tartalom CD/SACD lejátszási terület módosítása......................... 30
Lemezinformációk megjelenítése................................... 30
1. fejezet: Alapvető tudnivalók.................................. 5 BONUSVIEW vagy BD-LIVE funkciók ........................... 30
Lejátszási funkciók ......................................................... 31
A doboz tartalma.................................................................. 5 FUNCTION menü használata ............................................ 32
Elemek behelyezése a távirányítóba ............................... 5 Lejátszás egy megadott időponttól (Time Search) ......... 33
Megadott cím, jelenet vagy műsorszám lejátszása
Szoftverfrissítés ................................................................... 6 (Search).......................................................................... 33
Lejátszó működtetése mobil eszközről Kiválasztott lemeztartomány, cím vagy jelenet
(iPod, iPhone, iPad stb.) ...................................................... 6 (műsorszám/fájl) lejátszása véletlen sorrendben ........... 33
Lejátszható lemez-/fájltípusok ............................................. 7 Lejátszás folytatása egy kiválasztott pozíciótól
(folytatólagos lejátszás)...................................................... 33
Támogatott lemezek ........................................................ 7
Támogatott fájlok ........................................................... 10 5. fejezet: Lejátszás a Source funkcióval ............... 34
Kezelő- és kijelzőszervek .................................................. 13
Távvezérlő ..................................................................... 13 Source funkció.................................................................... 34
Előlap............................................................................. 14 A hálózati lejátszásról..................................................... 34
Hátlap ............................................................................ 15
Fájlok hálózati lejátszása ................................................... 35
2. fejezet: Csatlakoztatás......................................... 16 Lemezek lejátszása és USB lejátszás................................ 35

Csatlakoztatás HDMI kábellel............................................ 16 Képfájlok lejátszása........................................................ 36
HDMI szabvány ............................................................. 16 Lejátszás megadott sorrendben (lejátszási lista) ............... 36
HDMI Control funkció..................................................... 17
TV-készülék csatlakoztatása ......................................... 18 Műsorszámok/fájlok hozzáadása ................................... 36
AV rádióerősítő vagy végerősítő csatlakoztatása.......... 19 Lejátszási lista használata ............................................. 36
Műsorszámok/fájlok törlése a lejátszási listából............. 36
Audiokábelek bekötése...................................................... 20
AV rádióerősítő vagy végerősítő csatlakoztatása 6. fejezet: Webtartalom lejátszása........................... 37
koaxiális digitális audiokábellel ...................................... 20
AV rádióerősítő vagy végerősítő csatlakoztatása Elérhető webtartalmak........................................................ 37
optikai digitális audiokábellel (csak BDP- LX88)............ 20 Tételek lejátszása............................................................... 37
Előerősítő csatlakoztatása szimmetrikus kábellel
(csak BDP-LX88) ........................................................... 20 7. fejezet: Audió/videó opciók beállítása ................ 38

A ZERO SIGNAL aljzatra csatlakoztatott bemeneti Audió opciók módosítása ................................................... 38
eszközök ............................................................................ 21 Audio Parameter képernyő használata .......................... 38
Komponensek csatlakoztatása az USB portra .................. 21
Videó opciók beállítása ...................................................... 39
USB eszközök ............................................................... 21 Video Parameter képernyő használata .......................... 39
USB eszköz csatlakoztatása ......................................... 21
Csatlakoztatás a hálózatra LAN interfészen át.................. 22 8. fejezet: Bővített szintű beállítások ...................... 41
Csatlakoztatás LAN kábellel
(vezetékes LAN kapcsolat) ............................................ 22 Beállítások módosítása ...................................................... 41
Tápkábel csatlakoztatása .................................................. 22 Az Initial Setup képernyő használata ............................. 41
Szoftverfrissítés.............................................................. 48
3. fejezet: Kezdeti beállítások.................................. 23 Összes beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett
állapotra.......................................................................... 48
TV működtetése a lejátszó távvezérlőjével........................ 24 Háttérvilágítás beállítása ................................................ 49
TV készülékek gyártókódjainak listája ........................... 24
Digitális audioformátumok kimenetre küldése.................... 50
Videokimenet felbontásának módosítása .......................... 25 Nyelvkódok és országkódok táblázata ............................... 51

4. fejezet: Lejátszás.................................................. 26 Nyelvkódok táblázata ..................................................... 51
Ország-/területkódok táblázata ...................................... 51
Lemezek vagy fájlok lejátszása ......................................... 26
Quick view funkció (gyorsnézet audióval)...................... 26 9. fejezet: Kiegészítő információk ........................... 52
Pásztázás előre és vissza ............................................. 26
Kiválasztott jelenetek, műsorszámok vagy fájlok A használattal kapcsolatos tudnivalók................................ 52
lejátszása....................................................................... 27 A készülék mozgatása ................................................... 52
Tartalom átugrása.......................................................... 27 Telepítési hely kiválasztása ........................................... 52
Visszatérés egy korábbi pozícióra ................................. 27 Készülék használaton kívül helyezése........................... 52
Előreléptetés egy későbbi pozícióra .............................. 27 Kondenzáció................................................................... 52
Lassított lejátszás .......................................................... 27 A készülék tisztítása....................................................... 52
Léptetés előre és vissza ................................................ 27 Készülék üvegajtós rackbe helyezése ........................... 52
A cím vagy műsorszám kiválasztott szakaszának Olvasófej tisztítása ......................................................... 53
ismétlődő lejátszása (A-B Repeat) ................................ 27 Lemezek kezelése.......................................................... 53
Ismétlődő lejátszás (Repeat Play) ................................. 27
Lejátszás előre meghatározott sorrendben Hibakeresés ....................................................................... 54
(programozott lejátszás) ................................................ 28 Lejátszás ........................................................................ 54
Könyvjelzők elhelyezése................................................ 28 HDMI Control funkció ..................................................... 58
Zoom.............................................................................. 28 Network (hálózat) ........................................................... 59
Fényképek lejátszása diavetítésként ............................. 28 Egyéb ............................................................................. 61
Kameraállások módosítása ........................................... 28
Felirati nyelv kiválasztása .............................................. 29 Szójegyzék ......................................................................... 62
DIRECT funkció használata........................................... 29 Szoftverlincenc ................................................................... 63
Feliratok áthelyezése..................................................... 29
Audiofolyam/-csatorna kiválasztása .............................. 29 Apple Lossless Audio Codec ......................................... 63
FLAC .............................................................................. 63
Műszaki jellemzők .............................................................. 64

4

BDP-LX88/58

1. FEJEZET: ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

A doboz tartalma 1 Nyissa ki a távirányító hátsó fedelét.

• Távvezérlő x 1 2 Helyezze be a tartozék (2 x AAA 700 méretű)
• "AAA 700" méretű mangánelemek (x 2) elemeket.
• Tápkábel
• Garancialevél
• Szoftverlicenc
• Használati útmutató (ez a dokumentum)

Elemek behelyezése a távirányítóba

A lejátszóhoz adott elemek csak a készülék
működésének ellenőrzésére szolgálnak, ezért rövid az
élettartamuk. Javasoljuk a hosszabb élettartamú alkáli
elemek használatát.

FIGYELMEZTETÉS Először a (-) oldalon helyezze be az elemet.

• Ne használja vagy tárolja az elemeket közvetlen
napsugárzásnak kitett vagy nagyon meleg helyen
(pl. autó belsejében vagy hősugárzó közelében).
Ez ugyanis az elemek szivárgását, túlhevülését,
felrobbanását vagy lángra lobbanását okozhatja.
Ugyanakkor csökkenhet az elemek élettartama
vagy teljesítménye.

• A kisebb részegységeket ne tartsa gyerekek által
hozzáférhető helyen. Véletlen lenyelés esetén
azonnal hívjon orvost.

Figyelem 3 Zárja be a távirányító fedelét.

• A távvezérlő beállítása visszaállhat az A fedelet stabilan rögzítse a helyén (kattanó hang
alapértelmezett értékekre az elemcsere után. Ilyen hallható).
esetben indítsa újra a rendszert.

• Ne használjon együtt régi és új elemeket.

• Az elemek behelyezésekor ellenőrizze a polaritást
az elemtartó falán feltüntetett (+) és (-) jelzés
alapján.

• Az elemek behelyezésekor ügyeljen arra, hogy ne
sérüljenek meg a rugós elemérintkezők. Ez ugyanis
az elemek szivárgását vagy túlhevülését okozhatja.

• Ne melegítse és ne szerelje szét az elemeket,
illetve ne dobja azokat nyílt lángba vagy vízbe.

• Az elemek feszültsége különböző lehet még akkor
is, ha hasonló a kinézetük. Ne használjon együtt
különböző típusú elemeket.

• Ha huzamosabb ideig (1 hónapig vagy tovább) nem
használja a készüléket, akkor vegye ki az elemeket
a távirányítóból, hogy elkerülhető legyen az elemek
szivárgása. Szivárgás esetén törölje át az elemtartó
belső részét, és helyezzen be új elemeket. Ha az
elemszivárgás során folyadék kerül a bőrre, akkor
öblítse le bőséges vízzel.

• A használt elemek eldobásakor tartsa be az adott
ország hatályos jogszabályait és környezetvédelmi
előírásait.

5

BDP-LX88/58

Szoftverfrissítés

A lejátszóval kapcsolatos termékinformációk a Pioneer
weboldalán állnak rendelkezésre. Ellenőrizze a
weboldalon a Blu-ray lejátszóra vonatkozó frissítéseket
és szervizinformációkat.
Európa:
http://www.pioneer.eu

Lejátszó működtetése mobil eszközről
(iPod, iPhone, iPad stb.)

A lejátszó mobil eszközzel is vezérelhető. Ehhez a
mobil eszközre speciális szoftvert kell telepíteni.
A részletesebb termékinformációk a Pioneer
weboldalán állnak rendelkezésre.
Ez a speciális szoftver előzetes értesítés nélkül
módosítható vagy megszüntethető a továbbfejlesztése.
Az Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod nano és iPod touch
az Apple Inc. USA-ban és a világ egyéb országaiban
bejegyzett védjegyei.

6

BDP-LX88/58

Lejátszható lemez-/fájltípusok

Támogatott lemezek

A lemezcímkén, csomagoláson vagy borítón az alábbi jelzések egyikének kell lennie a lemez lejátszhatóságához.

Figyelem
• Csak lezárt lemezek lejátszása lehetséges.

Formátum

Lemeztípus Logó BDMV BDAV DVD DVD DVD VR CD-DA DATA-
Video Audio DTS-CD DISC1
BD-ROM 3 3
BD2 BD-R 3 3 xxx x x
3 3 3
BD-RE xxx x 3

xxx x

DVD-ROM 3 x 33 x x 3

DVD

DVD-R2,3,4 3 33 x 3 x 3

DVD-RW3,7 3 33 x 3 x 3
3 x3x x x3
DVD+R2,3 3 x3x x x3
DVD+RW3

CD-DA x x x x x3x
(Audio CD)8
CD x x x x x 33
x x x x x 33
CD-R3 x x x x x 33
CD-RW3
CD-ROM

1 Mozifilmeket vagy zenefájlokat tartalmazó lemezek.
2 Kétrétegű lemezek is.
3 A lejátszás előtt véglegesíteni kell a lemezeket.
4 DVD-R Authoring lemezek (3,95 és 4,7 GB) lejátszása nem lehetséges.
5 Beleértve az AVCHD formátumot is.
6 Beleértve az AVCREC formátumot is.
7 Nem játszhatók le a DVD-RW 1.0 verziójú lemezek:
8 Video CD lemezek is.

7

BDP-LX88/58

• A "Blu-ray Disc", "Blu-ray" és "Blu-ray Disc" logók a • DTS-HD Master Audio
Blu-ray Disc Association kereskedelmi védjegyei. • DTS-HD High Resolution Audio
• DTS Digital Surround
•A szimbólum a DVD Format/Logo • MPEG audio (AAC)
• Linear PCM
Licensing Corporation védjegye. A Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master
Audio és DTS-HD High Resolution Audio surround
™ Nem támogatott lemezek hangzásának kiaknázásához javasoljuk, hogy a
lejátszót csatlakoztassa HDMI kábellel az itt felsorolt
• HD DVD lemezek audió formátumokkal kompatibilis AV rádióerősítőre
• DVD-RAM lemezek vagy végerősítőre. A fenti formátumoknak megfelelő
Előfordulhat, hogy a fenti lemezeken kívül egyéb audiót tartalmazó BD lemez behelyezése előtt válassza
lemezek lejátszása sem lehetséges. ki a menüképernyőn a megfelelő formátumot.
Forgalmazás a Dolby Laboratories engedélyével.
Megjegyzés A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyei.
• Egyes lemezek lejátszása akkor sem lehetséges, A DTS szabadalmakat lásd a http://patents.dts.com
ha azokon a fenti logók láthatóak. honlapon. Forgalmazás a DTS Licensing Limited
engedélyével történik.
• A 8 cm-es lemezek lejátszásához helyezze a A DTS, a DTS-HD logó és szimbólum, DTS-HD Master
lemezt a lemeztálca 8 cm-es mélyedésébe. Nincs Audio a DTS Inc. bejegyzett és kereskedelmi védjegyei.
szükség adapterre. Nem lehetséges a 8 cm-es Minden jog fenntartva.
BD-ROM lemezek lejátszása.
™ BD‐lemezek lejátszása
™ Engedély nélküli másolatok lejátszása
• Az alábbi formátumokkal kompatibilis BD (BDMV)
Cinavia közlemény lemezek játszhatók le a készülékkel.
– Blu-ray lemez, csak olvasható (ROM)
Ez a termék a Cinavia technológiát használja egyes formátum, 2-es verzió
kereskedelmi forgalomban kapható filmek és videók, – Blu-ray lemez, írható (R) formátum, 2-es verzió
illetve a hozzájuk tartozó hangfelvételek engedély – Blu-ray lemez, újraírható (RE) formátum, 3-as
nélküli másolatának használati korlátozására. Ha a verzió
készülék felismeri az engedély nélküli másolat tiltott
használatát, akkor megjelenik egy üzenet, és a A lejátszó támogatja a BD-ROM Profile 5 verziót.
lejátszás vagy másolás megszakításra kerül.
A "Blu-ray 3D" megnevezés és a "Blu-ray 3D" logó a
A Cinavia technológiáról részletesebb információk Blu-ray Disc Association kereskedelmi védjegyei.
állnak rendelkezésre a Cinavia online vevőszolgálatnál A lejátszó képes a BONUSVIEW funkciók, pl.
a http://www.cinavia.com honlapon. A levélben szeretne másodlagos videó (kép a képben) és másodlagos audió
információkat kapni a Cinavia technológiáról, akkor lejátszására. A BONUSVIEW funkcióval használt
küldjön egy levelezőlapot az alábbi címre: Cinavia adatok (pl. másodlagos videó (kép a képben) és
Consumer Information Center, P.O.Box 86851, San másodlagos audió) elmenthetők a memóriában.
Diego, CA, 92138, USA. A másodlagos videó és audió lejátszásával kapcsolatos
részleteket lásd a lemez útmutatójában.
A szerzői jog (2004-2010) tulajdonosa a Verance
Corporation. A Cinavia™ a Verance Corporation A "BONUSVIEW" a Blu-ray Disc Association
kereskedelmi védjegye. A technológiát a 7,369,677 kereskedelmi védjegye.
számú USA szabadalom védi, és a Verance
Corporation által beadott igény a világszabadalomra
függőben van.

™ Másolásvédelem

Egyes Blu-rayTM lemezekre, DVD lemezekre és az
interneten vagy egyéb hálózatokon lejátszott
tartalmakra másolásvédelmi technológiát használnak.
A másolásvédelmi technológia korlátozza a lejátszást
és az analóg kimenet használatát. A másolásvédelemre
vonatkozó rendelkezések változása miatt a
korlátozások függnek a berendezés vásárlási dátumától.
A korlátozással kapcsolatos beállítások frissítése a
szoftver frissítésével együtt is elvégezhető.

™ Audió formátumok

A lejátszó az alábbi audió formátumokat támogatja:
• Dolby TrueHD
• Dolby Digital Plus
• Dolby Digital
• DSD

8

BDP-LX88/58

Az interneten át használhatók egyes BD-LIVE funkciók, ™ Régiókódok
mint a mozielőzetesek vagy egyéb szinkronnyelvek és
felirati nyelvek letöltése, továbbá on-line játékok érhetők A Blu-ray lejátszókhoz és a BD-ROM vagy DVD-Video
el. A BD-LIVE funkcióval letöltött adatok (előzetesek lemezekhez régiószám van hozzárendelve.
stb.) a készülék memóriájában kerülnek elmentésre. A régiószám mutatja meg, hogy a termék melyik
A BD-LIVE funkciókról részletesebb leírás található a régióban kerül értékesítésre.
lemez használati útmutatójában. A készülékhez az alábbi régiószámok vannak
hozzárendelve:
A "BD-LIVE" logó a Blu-ray Disc Association • BD-ROM:
kereskedelmi védjegye.
BD-ROM lemezek esetén lehetőség van BD-J (Java) – Európa számára készült modellek: B
alkalmazások használatára pl. interaktív címek – Egyéb: A
létrehozására, akár játékokra is. • DVD-Video:
– Európa számára készült modellek: 2
Az Oracle és Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak – Egyéb: 3
bejegyzett kereskedelmi védjegyei. A többi Csak a készülék régiókódjával azonos kóddal ellátott
megnevezés a megfelelő tulajdonos kereskedelmi lemezek lejátszása lehetséges. A lejátszón az alábbi
védjegye. lemezek lejátszása lehetséges.
• Az alábbi formátumokkal kompatibilis BD (BDAV) • BD lemezek:
– Európa számára készült modellek: B (B jelölést
lemezek játszhatók le a készülékkel.
– Blu-ray lemez, írható (R) formátum, 1-es verzió tartalmazó) és ALL
– Blu-ray lemez, újraírható (RE) formátum, 2-es – Egyéb: A (A jelölést tartalmazó) és ALL
• DVD lemezek:
verzió – Európa számára készült modellek: 2 (2-es

™ DVD lemezek lejátszása azonosítót tartalmazó) és ALL
– Ausztrália és Új-Zéland számára készült
Ez a címke jelzi a VR (Video Recording) formátumban
rögzített DVD-RW lemezek lejátszási kompatibilitását. modellek: 4 (4-es azonosítót tartalmazó) és
A "record-only-once" titkosító programmal rögzített ALL
lemezek esetén a lejátszás csak CPRM kompatibilis – Egyéb: 3 (3-as azonosítót tartalmazó) és ALL
eszköz használatával lehetséges.
Az AVCHD rövidítés nagyfelbontású, digitális ™ CD lemezek lejátszása
kamkorder formátumot takar, amely rendkívül hatékony
kódolási technológiával teszi lehetővé a nagyfelbontású Másolásvédett CD lemezek: A lejátszó megfelel az
felvételek készítését a különféle adathordozó Audio CD formátum specifikációinak. Ez a lejátszó nem
eszközökre. támogatja az olyan lemezek lejátszását vagy funkcióit,
amelyek nem felelnek meg ezeknek a specifikációknak.
Az "AVCHD" és az "AVCHD" logó a Panasonic
Corporation és Sony Corporation kereskedelmi ™ DualDisc lejátszás
védjegyei.
A DualDisc egy újfajta kétoldalas lemez, melynek egyik
oldalán DVD tartalom (videó, audió stb.) míg a másik
oldalán nem DVD tartalom (pl. digitális hangfelvétel)
van rögzítve.
Ez a készülék a DualDisc lemezek DVD oldalának
lejátszására használható.
A lemez nem DVD, azaz audió oldala, nem kompatibilis
ezzel a lejátszóval.
A DualDisc lemezek betöltésekor vagy eltávolításakor
könnyen megkarcolódhat az ellentétes oldal. Kerülje a
karcos, sérült lemezek lejátszását.
A DualDisc lemezekről részletesebb információk
kaphatók a lemez gyártójától vagy a lemez
forgalmazójától.

™ Számítógéppel vagy BD/DVD felvevőkkel

megírt lemezek lejátszása

• Az alkalmazás vagy a számítógépes környezet
beállításaitól függően előfordulhat, hogy nem
lehetséges a számítógéppel készített lemezek
lejátszása. A lemezeket a lejátszóhoz előírt
formátumban kell megírni. Részletesebb
információkért forduljon a forgalmazóhoz.

9

BDP-LX88/58

• Előfordulhat, hogy nem lehetséges a DIVX VIDEO: A DivX a DivX, LLC (a Rovi Corporation
számítógéppel vagy BD/DVD írókkal készített leányvállalata) által létrehozott digitális videoformátum.
lemezek lejátszása, ha az írási minőség nem
megfelelő a lemezjellemzők, karcolások, Ez a készülék hivatalos DivX minősítéssel rendelkezik,
szennyeződések vagy az írófej szennyeződése stb. ezért képes a DivX videók lejátszására. Bővebb
miatt. információkért és a fájlok DivX videóvá konvertálásához
szükséges szoftvereszközök letöltéséhez látogassa
™ Zenei fájlok, képfájlok és mappák meg a divx.com honlapot.

A zenei és képfájlok lejátszása akkor lehetséges ezzel DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified®
a készülékkel, ha a lemezen vagy USB memórián tárolt tanúsítású terméket regisztrálni kell a DivX Video-on-
mappák elrendezése az alábbi. Demand (VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs
Példa mappaszerkezetre: kód generálásához olvassa el az eszközbeállítás menü
"DivX VOD" részét. A regisztrálás részletes leírását
lásd a vod.divx.com weboldalon.

* Az egy mappán belül tárolt mappák és fájlok száma A DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD és a
(beleértve a gyökérkönyvtárat is) maximum 256. kapcsolódó logók a Rovi Corporation és
Az egymás alá ágyazott mappák maximális száma 5. leányvállalatainak kereskedelmi védjegyei, és a
készülék gyártója engedéllyel használja.
Megjegyzés
A lejátszón megjelenített mappák és fájlok neve eltérhet Megjegyzés
a számítógépen megjelenített névtől. • A DivX tanúsítvánnyal rendelkező terméket

Támogatott fájlok regisztrálni kell a DivX Video-on-Demand (VOD)
tartalom lejátszásához. Első lépésként végezze el a
A készülék alkalmas a BD, DVD, CD lemezekre vagy DivX VOD regisztrációs kód generálását a
USB eszközökre rögzített mozifilmek, képek és berendezésre, majd adja meg a regisztrációs
zenefájlok lejátszására. eljárás alatt. Fontos: A DivX VOD tartalom DivX
DRM másolásvédelemmel van ellátva, amely
™ Támogatott videoformátumok korlátozza a DivX minősítésű berendezésekkel
végzett lejátszást. Ha olyan DivX VOD tartalmat
• Real RMVB (csak ázsiai modellekre) próbál meg lejátszani, ami nem engedélyezett erre
a készülékre, akkor megjelenik az Authorization
A Real RMVB logó a RealNetworks, Inc. kereskedelmi Error üzenet, és nem lehetséges a tartalom
vagy regisztrált védjegye. lejátszása. Részletesebb információkat lásd a
www.divx.com/vod honlapon.
• DivX Plus HD formátum – A lejátszó DivX VOD regisztrációs kódja a
A lejátszó DivX Certified® minősítésű, így alkalmas a
DivX® és DivX PlusTM HD (H.264/MKV) videók HOME MENU ´ Initial Setup ´ Playback ´
lejátszására maximum 1080p HD felbontásig, a DivX® VOD DRM ´ Registration Code
prémium tartalmat is beleértve. menüben ellenőrizhető.
– Egyes DivX VOD fájlokra korlátozva van a
megtekintések száma. Az ilyen fájlok
lejátszásakor megjelenik a kijelzőn, hogy még
hány alkalommal lehetséges a fájl
megtekintése. Nem játszhatók le azok a fájlok,
amelyekre a fennmaradó alkalmak száma
elérte a 0-t (a kijelzőn megjelenik a This DivX
rental Expired üzenet). Tetszőleges
alkalommal lejátszhatók azok a fájlok,
amelyekre a megtekintések száma nincs
korlátozva (ezekre nem jelenik meg a
fennmaradó alkalmak száma).

• YouTube

A YouTube™ a Google Inc. kereskedelmi védjegye.

10

BDP-LX88/58

™ Lejátszható fájlok táblázata

Lejátszható médium

Lejátszható BD-R/RE/-R DL/ USB eszközök1 Hálózat Fájljellemzők
fájlok RE DL/-R LTH,
(kiterjesztés) DVD-R/RW/-R Mintavételi gyakoriság:
DL/+R/+RW/+R maximum 48 kHz
MP3 DL, CD-R/RW Bitsebesség: legfeljebb 320 kbps
(.mp3) Audiotípus: MPEG-1 Audio Layer3
333
Mintavételi gyakoriság:
WMA2 333 maximum 48 kHz
(.wma) Bitsebesség: legfeljebb 192 kbps
Audiotípus: WMA 9-es verzió
AAC 333
(.m4a) Mintavételi gyakoriság:
maximum 96 kHz
MPEG2 AAC 3 3 3 Bitsebesség: legfeljebb 320 kbps
(.aac) Audiotípus: MPEG4-AAC

WAV 333 Mintavételi gyakoriság:
(.wav) maximum 48 kHz
Bitsebesség: legfeljebb 320 kbps
FLAC 333 Audiotípus: MPEG2-AAC
(.flac)
Mintavételi gyakoriság:
Monkey's Audio 3 3 3 maximum 192 kHz
(.ape) Kvantálási bitsebesség: 16 bit, 24 bit
Csatornák száma:
DSD (.dff/.dsf) 3 3 3 2 csat./Multi (7.1 csat.)
(PCM kódolás)
AIFF 333
(.aif/.aiff) Mintavételi gyakoriság:
maximum 192 kHz
ALAC 333 Kvantálási bitsebesség: 16 bit, 24 bit
(.m4a) Csatornák száma:
2 csat./Multi (5.1 csat.)
JPEG (.jpg/.jpeg) 3 3 3
Mintavételi gyakoriság:
MPO 333 Extra nagy támogatás:
(.mpo) maximum 48 kHz-ig
Nagy támogatás. maximum 96 kHz-ig
Kvantálási bitsebesség: 16 bit, 24 bit
Csatornák száma: 2 csatorna

2,8 MHz
Csatornák száma:
2 csat./Multi (5.1 csat.)

Mintavételi gyakoriság:
maximum 192 kHz
Kvantálási bitsebesség: 16 bit, 24 bit
Csatornák száma:
2 csat. (PCM kódolás)

Mintavételi gyakoriság:
maximum 192 kHz
Kvantálási bitsebesség: 16 bit, 24 bit
Csatornák száma: 2 csatorna

Maximális felbontás:
4 000 x 3 000 pixel

3D fotó

11

BDP-LX88/58

Lejátszható médium

Lejátszható BD-R/RE/-R DL/ USB eszközök1 Hálózat Fájljellemzők
fájlok RE DL/-R LTH,
(kiterjesztés) DVD-R/RW/-R Maximális felbontás:
DL/+R/+RW/+R 2 048 x 1 024 pixel
PNG DL, CD-R/RW A készülék nem támogatja az animált
(.png) PNG fájlokat.
333
Maximális felbontás:
GIF 333 2 048 x 1 024 pixel
(.gif) A készülék nem támogatja az animált
GIF fájlokat.
DivX 3 3 3 A forgatást a készülék nem
(.avi/.divx/.mkv) támogatja.

MP4 333 Támogatott verziók:
(.mp4) Through DivX® PLUS HD
Maximális felbontás:
WMV 333 Max. 1 920 x 1 080 (DivX® PLUS HD)
(.wmv) Max. 1 280 x 720 (MKV)

AVI 333 Maximális felbontás:
(.avi) 333 maximum 1 920 x 1 080 pixel
333 Videó: MPEG4, MPEG-4 AVC
3GP (4.1-es szint)
(.3gp) Audió: AAC, MP3

FLV Maximális felbontás:
(.flv) maximum 1 920 x 1 080 pixel
Videó: WMV9, WMV9AP (VC-1)
RMVB3 3 3 3 Audió: WMA
(.rm/.rmvb)
Maximális felbontás:
maximum 1 920 x 1 080 pixel
Videó: MPEG4
Audió: MP3, AAC

Videó: H.263, MPEG4, H.264
Audió: MPEG-4 AAC

Videó: Sorenson H.263 (FLV1), VP6
(FLV4), H.264
Audió: MP3, AAC

Maximális felbontás:
maximum 1 280 x 720 pixel
Videó: RealVideo®
Audió: RealAudio®, AAC

1. Ez a rendszer a FAT16, FAT32 vagy NTFS fájlrendszereket támogatja.
2. A készülék nem támogatja a WMA Pro, Lossless és Voice formátumokat.
3. Csak ázsiai modellekre.

Megjegyzés

• A fájlstruktúrától, a szerverkapacitástól és a hálózati környezettől függően nem garantálható az összes fájl lejátszása,
beleértve a fenti táblázatban felsorolt fájlokat is.

• DRM (Digital Rights Management) védelemmel ellátott fájlok lejátszása nem lehetséges (kivéve a DivX VOD
fájlokat).

• Nem lehetséges az AVCHD tartalmak lejátszása a LAN hálózaton át.

12

BDP-LX88/58

Kezelő- és kijelzőszervek 10 HOME MENU gomb
11 / gomb
Távvezérlő
12 gomb
1 STANDBY/ON – Készülék be- és kikapcsolása. 13 gomb
2 SUBTITLE gomb
3 AUDIO gomb 14 / / gomb
4 Számgombok – Ezekkel a gombokkal választható
15 A-B gomb
ki és játszható le a nézni vagy hallgatni kívánt
cím/fejezet/műsorszám, illetve ezek a gombok 16 REPEAT gomb
szolgálnak a menütételek kiválasztására.
5 CLEAR – Számok stb. törlése. 17 HDMI – HDMI Mode módosítása.
6 AUDIO P. – Audió opciók kiválasztása.
7 VIDEO P. – Videó opciók kiválasztása. 18 DIRECT – DIRECT funkció be-/kikapcsolása
8 YouTube – YouTube videó lejátszása.
9 TOP MENU – BD-ROM vagy DVD-Video 19 DIMMER – A gomb minden egyes
kezdőmenüjének megjelenítése. megnyomásakor változik az előlapi kijelző
fényereje és/vagy az előlapi LED-ek státusza
átkapcsol az alábbi táblázatban ismertetett módon.

Előlapi kijelző FL OFF jelzés
Fényesen világít Nem világít
Közepes fényerő Nem világít
Sötéten világít Nem világít
Világít
Nem világít

20 Színgombok – Navigálás a BD-ROM menükben.
PROGRAM gomb
BOOK MARK gomb
ZOOM gomb
INDEX gomb

21 TV CONTROL gomb

22 OPEN/CLOSE – Lemeztálca kinyitása/bezárása.

23 DISPLAY gomb

24 FUNCTION gomb

25 CONTINUED – Lejátszás folytatása egy megadott
pozíciótól.

26 SOURCE gomb

27 POPUP MENU/POPUP – BD-ROM vagy DVD-
Video menük megjelenítése.

28 / – Menütételek kiválasztása, beállítások
módosítása és kurzormozgatás.

ENTER – A kiválasztott tétel vagy a módosított
beállítás stb. jóváhagyása.

29 RETURN – Előző képernyő visszaállítása.

30 gomb

31 / / gomb

32 REPLAY – Visszaléptetés a lejátszás közben
a 10 másodperccel korábbi pozícióra.

33 SHORT SKIP – Előreléptetés a lejátszás
közben a 30 másodperccel későbbi pozícióra.

34 c/d RESOLUTION – HDMI OUT aljzatok
videokimeneti felbontásának módosítása.

35 CD/SACD – Hibrid lemezeknél a CD és SACD
rétegek közötti átkapcsolás.

36 LIGHT – Gombok világításának be-
/kikapcsolása.

13

BDP-LX88/58

Előlap

1 STANDBY/ON – Készülék be- és kikapcsolása. 8 OPEN/CLOSE – Lemeztálca kinyitása/bezárása.

2 USB port 9 DIRECT – DIRECT funkció be-/kikapcsolása

3 FL OFF jelzés 10 – Lejátszás leállítása.
gomb
4 Előlapi kijelző gomb

5 Lemeztálca 11 / – Lejátszás indítása / szünet módba
kapcsolás.
6 DIRECT jelzés

7 Távérzékelő – Erre az érzékelőre kell irányítani a
távvezérlőt kb. 7 méter távolságon belül.
A távvezérlő jelek vételében problémák
fordulhatnak elő, ha a közelben neonfény világít.
Ilyen esetben vigye távolabb a készüléket a
neonfénytől.

14

BDP-LX88/58

Hátlap

1 ANALOG AUDIO OUT kimenetek 6 LAN (10/100) aljzat
7 USB port
2 HDMI OUT kimenetek 8 RS-232C aljzat – A felhasználó nem használja.
9 AC IN aljzat
3 ZERO SIGNAL aljzat

4 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) aljzat
(csak BDP-LX88)

5 DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) aljzat

™ BDP‐LX88/LX58 készülékek HDMI aljzatai

MAIN – HDMI kompatibilis TV és/vagy AV rádióerősítő vagy végerősítő stb. bemenetére csatlakoztatható. A rendszer
működtetésekor főleg ezt az aljzatot használják.
SUB – HDMI kompatibilis AV rádióerősítő vagy végerősítő bemenetére csatlakoztatható.

15

BDP-LX88/58

2. FEJEZET: CSATLAKOZTATÁS

Bármilyen csatlakozás vagy kapcsolatbontás előtt Ha ezzel a készülékkel az “xvYCC” szabványoknak
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali megfelelő videojeleket játszanak le és a készülék
aljzatból. “x.v.Color" kompatibilis TV-re stb. van csatlakoztatva,
A csatlakoztatás után végezze el a beállításokat a akkor a színvisszaadási képességek kibővülnek, és a
Setup Navigator vagy Initial Setup menüben a természetes színek minden eddiginél hűebben
csatlakoztatott kábel típusának megfelelően. jeleníthetők meg. Az “x.v.Color” promóciós nevet
Részleteket lásd a csatlakoztatott berendezés azokra a berendezésekre használják, amelyek széles
használati útmutatójában. színskálájú színtér létrehozására képesek az xvYCC
nemzetközi szabvány specifikációi alapján.
Megjegyzés
• Az ábrák főleg a BDP- LX88 modellt mutatják. Az "x.v.Color" megnevezés és az X.V.Color szimbólum
a Sony Corporation kereskedelmi védjegyei.
Csatlakoztatás HDMI kábellel
™ A HDMI OUT aljzaton át lejátszható
Az audió és videó jelek digitális jelként továbbíthatók a audiojelek
HDMI kompatibilis berendezésekre a hang- és
képminőség romlása nélkül. • Dolby TrueHD
• Dolby Digital Plus
Megjegyzés • Dolby Digital
• Végezze el az Initial Setup menüben a HDMI • DTS-HD Master Audio
• DTS-HD High Resolution Audio
Mode beállítását a lejátszóra csatlakoztatott • DTS Digital Surround
berendezéseknek megfelelően. • Linear PCM
• Végezze el a beállításokat a Setup Navigator
menüben a csatlakoztatott HDMI kompatibilis Az alábbi feltételeket kielégítő lineáris PCM
berendezés típusának megfelelően. audiojelek továbbíthatók a kimenetre:
• A használt HDMI kábeltől függően előfordulhat, – Mintavételi gyakoriság: 32 kHz-től 192 kHz-ig
hogy a 1080p és 4K felbontású videojelek nem – Csatornák száma: maximum 8 (maximum 6 a
továbbíthatók a kimenetre.
192 kHz-es mintavételi gyakoriságra)
HDMI szabvány • DSD audio
• AAC
Ez a készülék a High-Definition Multimedia Interface
(HDMI®) technológiát használja. ™ DVI eszköz csatlakoztatása esetén:

A HDMI, a HDMI Logo és High-Definition Multimedia • Nem csatlakoztathatók olyan DVI berendezések
Interface (nagyfelbontású multimédiás interfész) a (pl. számítógépes monitorok), amelyek nem
HDMI Licensing, LLC. bejegyzett védjegyei az USA-ban HDCP kompatibilisek. A HDCP specifikáció
és egyéb országokban. biztosítja a DVI/HDMI interfészen át továbbított
A lejátszó támogatja a "Deep Color" funkciót. audiovizuális tartalom védelmét.
A hagyományos lejátszók 8 bites színmélységű
videojelet továbbítanak YCbCr 4:4:4 vagy RGB • A kimeneten nem vehetők le audiojelek.
formátumban; a "Deep Color" funkciót támogató • A lejátszó HDMI kompatibilis készülékek
lejátszók a videojeleket színkomponensenként 8 bitnél
nagyobb színmélységben tudják továbbítani. Megfelelő csatlakoztatására alkalmas. DVI berendezés
színárnyalat reprodukálható, ha a lejátszó a "Deep csatlakoztatása esetén – a DVI eszköztől függően
Color" funkciót támogató TV-készülékre van – nem mindig garantálható a megfelelő működés.
csatlakoztatva.
Ez a készülék kompatibilis az “x.v.Color” funkcióval,
amellyel széles színskálájú színtér hozható létre az
xvYCC specifikációk alapján.

16

BDP-LX88/58

HDMI Control funkció ™ HDMI mód beállítása

Az alábbi funkciók akkor használhatók, ha Pioneer A BDP-LX58/LX88 készülékek két HDMI OUT (MAIN,
HDMI kompatibilis tévét vagy AV rendszert SUB) aljzattal vannak ellátva. Ezzel kapcsolatban a
(AV rádióerősítő vagy végerősítő stb.) csatlakoztatnak a hátlap leírásánál olvasható részletes információ.
lejátszóra HDMI kábel használatával. A beállítás elvégzéséhez hívja elő a Home Menu
Lásd a tévé és AV rendszer (AV rádióerősítő vagy képernyőt a HOME MENU gombbal, majd válassza ki
végerősítő stb.) használati útmutatóját is. az Initial Setup ´ HDMI ´ HDMI Mode elemeket.
A HDMI mód a távvezérlő HDMI gombjával
™ HDMI Control funkció használatának módosítható. A mód a gomb minden egyes
megnyomásakor változik.
feltételei Állítsa be az alábbi táblázat alapján a HDMI módot a
csatlakozás típusának megfelelően.
• A HDMI funkció akkor működik, ha a HDMI funkció
beállítása az On a HDMI kábelekkel csatlakoztatott FIGYELEM
összes berendezésre. • Ha a HDMI Mode beállítása a Dual, és mind a

• Az összes berendezés csatlakoztatásának és HDMI OUT (MAIN), mind a HDMI OUT (SUB)
beállításának elvégzése után ellenőrizze, hogy a aljzatokról érkezik kimeneti jel, akkor a mindkét
lejátszó által továbbított kép megjelenik-e a tévén. kimenetről levehető videó és audió jel lesz a
(A csatlakoztatott berendezések cseréje, a HDMI kimeneti jel.
kábel kihúzása és/vagy bekötése után is el kell
végezni az ellenőrzést.) Ha a lejátszó nem ™ Sound Retriever Link funkció
megfelelően továbbítja a képjeleket a tévére, akkor
a HDMI funkció működésében problémák Sound Retriever Link jellemzők
fordulhatnak elő. A Sound Retriever Link funkció a hangminőség
korrigálására alkalmazott technológia, amely
• A HDMI Control funkcióhoz használjon nagy automatikusan beállítja a tömörített anyagok
sebességű HDMI®/TM kábeleket. Előfordulhat, hogy hangminőségét a HDMI Control funkciót használó AV
a HDMI vezérlés működése nem megfelelő, ha rádióerősítőkre.
másmilyen típusú HDMI kábelt használ. A Sound Retriever Link funkcióval jobb minőségű
hangzás hozható létre a csatlakoztatott AV erősítő
• Egyes modellek esetén a HDMI funkció neve a Sound Retriever funkciójának automatikus beállításával.
"KURO LINK" vagy "HDMI Control". A Sound Retriever Link funkció csak az alábbi
esetekben használható erre a lejátszóra.
• A HDMI Control funkció kizárólag csak a Pioneer • Hálózati lejátszás vagy USB eszközön tárolt PC
által gyártott készülékek esetén működik (akkor is,
ha a készülékek HDMI kábellel vannak összekötve). tartalom lejátszása esetén.
• A Sound Retriever Link funkcióval kompatibilis
™ A HDMI funkcióval végezhető műveletek
Pioneer AV rádióerősítők HDMI kábellel
• Lejátszó működtetése a TV távvezérlőjével csatlakoztathatók erre a lejátszóra az alábbi
A tévékészülékről az alábbi funkciók vezérelhetők: beállítással.
lejátszás indítása és leállítása, menük Control: On
megjelenítése. • Olvassa el az AV rádióerősítő használati
útmutatóját is.
• A lejátszóról továbbított kép a TV képernyőjén • A Sound Retriever Link funkcióval kompatibilis AV
jelenik meg (Auto-Select funkció) rádióerősítők listáját lásd a Pioneer weboldalán.
A bemenet automatikusan átkapcsol a
tévékészüléken és az AV rendszeren Figyelem
(AV rádióerősítőn vagy végerősítőn stb.), amikor a • A lejátszót közvetlenül csatlakoztassa a Sound
lejátszást elindítják a készüléken vagy megjelenítik
a HOME menüt. A bemenet átkapcsolásakor a Retriever Link funkcióval kompatibilis AV
tévéképernyőn megjelenik a lejátszási kép és a rádióerősítőre. Ha nem közvetlenül van
HOME menü. csatlakoztatva az erősítő vagy AV konverter
(pl. HDMI switch), akkor működési hibák
• Tévékészülék és a lejátszó automatikusan fordulhatnak elő.
kapcsol ki és be (egyidejű bekapcsolás funkció)
Amikor a lejátszón elkezdődik a lejátszás vagy
megjelenik a HOME menü, akkor a tévékészülék
automatikusan bekapcsol, ha előzőleg nem volt
bekapcsolt állapotban. Amikor a tévékészüléket
kikapcsolják, a lejátszó is automatikusan kikapcsol.

17

BDP-LX88/58

™ PQLS funkció jellemzői Csatlakoztasson egy TV-t a HDMI OUT (MAIN) aljzatra.

A PQLS (Precision Quartz Lock System) a HDMI Figyelem
Control funkciót használó és a digitális audió-jelátvitelt • A HDMI Mode beállítása a Dual vagy Single
vezérlő technológia. A lejátszó kimeneti jeleinek
vezérlése az AV erősítőről történik a kiváló lejátszási legyen.
hangminőség eléréséhez, az erősítő kvarc-
oszcillátorának használatával. Ezzel a megoldással
kiküszöbölhető a jelátvitel alatt generált dzsitter hatása,
amely kedvezőtlenül befolyásolja a hangminőséget.

• A lejátszó az alábbi funkciókat támogatja:

– "PQLS 2ch Audio" funkció, amely csak a zenei
CD lemezek lejátszásakor aktiválódik
(CD-DA lemezek).

– "PQLS Multi Surround" funkció, amely az
összes lemez (BD, DVD stb.) lejátszása esetén
aktiválódik a lineáris PCM audió kimenetekkel.

– "PQLS Bitstream" funkció, amely a
bitadatfolyamot továbbító audió kimenettel
végzett lejátszás esetén aktiválódik.

• A különböző PQLS funkciók akkor aktiválódnak, ha
a PQLS funkciót támogató Pioneer AV erősítő
közvetlenül a HDMI OUT aljzatra van
csatlakoztatva HDMI kábel használatával, és a
lejátszó beállítása az alábbi.

Control: On

Precision Audio: AUTO vagy HDMI (PQLS)
(csak BDP-LX88)

• Lásd az AV erősítő használati útmutatóját is.

• A PQLS funkciót támogató AV erősítők listáját lásd
a Pioneer weboldalán.

Figyelem
• A PQLS funkció abbahagyhatja a működést, ha a

videokimenet felbontását átkapcsolják. A PQLS
funkció ismét működni kezd, ha a lejátszást
leállítják, majd újraindítják.
• Kapcsolja be a HDMI OUT aljzatra csatlakoztatott
AV erősítőt, majd indítsa el a lemez lejátszását.

TV-készülék csatlakoztatása

Az AV rádióerősítő és végerősítő HDMI kábeles
csatlakoztatásának leírását lásd az "AV rádióerősítő és
végerősítő csatlakoztatása" részben.

Figyelem

• A kábel csatlakoztatásakor és kihúzásakor mindig a
dugaszt fogja meg.

• Ha a dugasz megfeszül, akkor hibás érintkezés
fordulhat elő vagy nem lehetséges a videojelek
továbbítása.

18

BDP-LX88/58

AV rádióerősítő vagy végerősítő Figyelem
csatlakoztatása
• A HDMI Mode beállítása a Separate legyen.
A Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-
HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio vagy • Ha a HDMI OUT (SUB) aljzatra csatlakoztatott AV
DTS Digital Surround, LPCM, AAC vagy DSD hangzás erősítő TV-re is csatlakoztatva van, akkor a TV
előállításához csatlakoztasson a lejátszóra AV bemenete automatikusan átkapcsolhat. Ilyen eset
rádióerősítőt vagy végerősítőt. Az AV rádióerősítő vagy előfordulása esetén kapcsolja ki a TV-n a HDMI
végerősítő tévékészülékre és hangsugárzókra történő Control funkciót.
csatlakoztatásának módját olvassa el az AV
rádióerősítő vagy végerősítő használati útmutatójában.

Figyelem
• A kábel csatlakoztatásakor és kihúzásakor mindig a

dugaszt fogja meg.
• Ha a dugasz megfeszül, akkor hibás érintkezés

fordulhat elő vagy nem lehetséges a videojelek
továbbítása.

Jobb video- és hangminőség elérése
A TV (vagy projektor) és AV erősítő lejátszóra
csatlakoztatását úgy végezze el, hogy a video- és
audiojelek külön-külön kerüljenek továbbításra a kiváló
minőségű videó és audió előállításához.

19

Audiokábelek bekötése BDP-LX88/58

AV rádióerősítő vagy végerősítő Előerősítő csatlakoztatása szimmetrikus
csatlakoztatása koaxiális digitális kábellel (csak BDP-LX88)
audiokábellel

Megjegyzés Megjegyzés
• Az analóg kimeneti audiojel hangereje alacsony • Az analóg kimeneti audiojel hangereje alacsony

lehet a készülék beállításától és a lejátszás alatt lehet a készülék beállításától és a lejátszás alatt
álló tartalomtól függően. álló tartalomtól függően.

AV rádióerősítő vagy végerősítő ™ Szimmetrikus kimenet (a készülék oldalon
csatlakoztatása optikai digitális található XLR‐3‐31 típusú aljzat)
audiokábellel (csak BDP- LX88)
A szimmetrikus kimenet beállítása módosítható.
Az XLR aljzat polaritásának részletesebb leírását lásd
később.

20

BDP-LX88/58

A ZERO SIGNAL aljzatra USB eszköz csatlakoztatása
csatlakoztatott bemeneti eszközök
Figyelem
A zéró jel szolgál referenciaként (GND) a videó és • Az USB memória csatlakoztatása vagy lekötése
audió jelekhez. Ha a készülék ZERO SIGNAL aljzatát
összeköti a készülékre csatlakoztatott másik előtt ne feledkezzen meg a lejátszó kikapcsolásáról.
berendezés audió bemenetével, akkor a berendezés • Ha külső merevlemezt használ külső memóriának,
kompatibilissé válik a készülék audió szabványával, így
javul a jelintegritás. akkor ne feledkezzen meg a merevlemez
bekapcsolásáról a lejátszó bekapcsolása előtt.
Másfelől, ha csatlakoztatja a berendezés videó • Ha az USB eszköz írásvédett, akkor ne
bemenetét, akkor az kompatibilissé válik a készülék feledkezzen meg az írásvédelem feloldásáról.
videó szabványával, így javul a jelintegritás. • Az USB kábel bekötésekor fogja meg a dugaszt,
pozícionálja a megfelelő irányba, majd dugja be
vízszintesen.
• A dugasz túlzott megterhelése gyenge érintkezést
okozhat, így nem lehetséges az írás az USB
eszközre.
• Ne húzza ki a tápkábelt, ha USB memória van
csatlakoztatva és a lejátszó be van kapcsolva.

Komponensek csatlakoztatása az USB
portra

USB eszközök

Az alábbi jellemzőjű USB memóriák csatlakoztathatók a
lejátszóra.
• USB 2.0 kompatibilis USB flash memória (minimum

1 GB kapacitás, legalább 2 GB javasolt) vagy HDD
(maximum 2 TB kapacitás)
• Fájlrendszer: FAT16, FAT32 vagy NTFS

Megjegyzés
• A fentiektől eltérő fájlrendszerre formatált eszközök

nem használhatók.
• A több partícióra felosztott USB memóriák

felismerése nem garantált.
• Egyes USB eszközöknél előfordulhat a nem

megfelelő működés.
• Az USB eszközök megfelelő működését nem tudjuk

garantálni.

Megjegyzés

• Az USB portra memóriakártya-olvasón vagy USB
hubon át csatlakoztatott eszközök működése nem
garantálható.

• Az USB kábel hossza maximum 2 méter legyen.

21

BDP-LX88/58

Csatlakoztatás a hálózatra LAN ™ LAN csatlakozó specifikációja
interfészen át
LAN aljzat: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) aljzat
Ha a készüléket LAN aljzaton át csatlakoztatja a
hálózatra, akkor lehetőség nyílik a hálózati Tápkábel csatlakoztatása
komponenseken (számítógépen is) tárolt audio- és
videofájlok lejátszására a forrásbemenetek A tápkábelt csak akkor csatlakoztassa, ha már előzőleg
használatával. megtörtént az összes berendezés bekötése.

Kapcsolja be a router DHCP szerver funkcióját.
Ha a router nem rendelkezik beépített DHCP szerver
funkcióval, akkor kézzel kell konfigurálni a hálózatot.
Részleteket lásd az "IP cím beállítása" részben.

Megjegyzés
• Olvassa el a csatlakoztatott berendezés használati

útmutatóját is, mivel az internetkapcsolattól
függően a berendezés használata és a
csatlakoztatási módszer különböző lehet.
• A szélessávú internetkapcsolathoz szerződést kell
kötni valamelyik internetszolgáltatóval.
Részletesebb információkért lépjen kapcsolatba az
internetszolgáltatóval.
• Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Pioneer nem
vállal felelősséget a felhasználói hálózati
környezettel vagy a csatlakoztatott eszközökkel
kapcsolatos kommunikációs hibákért vagy
problémákért. Szükség esetén lépjen kapcsolatba a
csatlakoztatott eszközök viszonteladójával vagy
gyártójával.

Csatlakoztatás LAN kábellel (vezetékes
LAN kapcsolat)

Kösse össze a készülék LAN aljzatát a router
(DHCP szerver funkcióval ellátott vagy nem ellátott)
LAN aljzatával. Ehhez használjon egyenes bekötésű
LAN kábelt (CAT5 vagy fejlettebb).

22

BDP-LX88/58

3. FEJEZET: KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK

Beállítások elvégzése a "Setup Navigator" menüben ™ Teendők, ha nem jelenik meg a "Setup
Ne feledkezzen meg a beállítások elvégzéséről az Navigator" menü
alábbi esetekben.
• A lejátszó első üzembe helyezésekor. f Nyomja meg a HOME MENU gombot a
• Az Initial Setup menüben végzett formatálás után. HOME menü megnyitásához, válassza ki az Initial
Setup ´ Setup Navigator ´ Start elemeket, majd
Figyelem nyomja meg az ENTER gombot.
• A lejátszó bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy
3 Indítsa el a Setup Navigator funkciót.
megfelelőek-e a lejátszó és a többi berendezés Nyomja meg az ENTER gombot.
közötti csatlakozások. A lejátszó bekapcsolása előtt • Ekkor megnyílik a Setup Navigator menü.
végezze el a csatlakoztatott berendezések
bekapcsolását. 4 Válassza ki a menünyelvet.
• HDMI Control kompatibilis Pioneer TV vagy Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
frontprojektor használata esetén állítsa ON nyomja meg az ENTER gombot.
státuszra a lejátszó bekapcsolása előtt a
csatlakoztatott berendezés HDMI Control funkcióját. 5 Válassza ki a csatlakoztatott TV-re a megfelelő
kimeneti felbontást.
1 Kapcsolja be a tévét, majd a bemenetet. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
A TV-készülék működtetését lásd a tévéhez tartozó nyomja meg az ENTER gombot.
használati útmutatóban.
2 Kapcsolja be a készüléket. 6 Válassza ki a csatlakoztatott TV-re a megfelelő
Nyomja meg a STANDBY/ON gombot. képméretarányt.
Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a "Setup Navigator" Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
menü. nyomja meg az ENTER gombot.

7 Zárja be a Setup Navigator menüt.
Nyomja meg az ENTER gombot.
• A Setup Navigator eltűnik a képernyőről, és a

beállítást a rendszer elmenti.
• Nyomja meg a RETURN gombot az előző

képernyő visszaállításához.

23

BDP-LX88/58

TV működtetése a lejátszó TV készülékek gyártókódjainak listája
távvezérlőjével
Fontos
Ha a lejátszó távvezérlőjén beprogramozza a TV • Nem tudjuk garantálni a listában szereplő összes
gyártókódját, akkor a TV működtethető a lejátszó
távvezérlőjével is. gyártó eszközének működését. Előfordulhat, hogy
a működtetés nem lehetséges a gyártókód
Figyelem megadása esetén sem.
• A beállítás visszaállhat az alapértelmezett értékre
Gyártókódok
az elemcsere után. Ilyen esetben végezze el ismét
a gyártókód megadását. PIONEER 01 METZ 23
ALBA 07, 24, 27 MITSUBISHI 06
1 Adja meg a 2 jegyű gyártókódot. BUSH 07, 24, 27 NEC 25
A bevitelhez használja a számgombokat (0 – 9) a CHANGHONG 05, 22 ORION 20
TV CONTROL gomb lenyomva tartása közben. CONIA 28 PANASONIC 02
DSE 29 PHILIPS 07, 24, 27
FUNAI 14 SAMSUNG 09
GRUNDIG 16 SANYO 18
HAIER 15 SHARP 04, 26
HISENCE 12 SKYWORTH 11
HITACHI 19 SONY 03
JVC 17 TCL 13
KONKA 21 TOSHIBA 05
LG ELECTRIC 08, 10 VICTOR 17
LOEWE 07, 24, 27 VIZIO 08, 10

Megjegyzés
• A gyári alapértelmezett beállítás a 01 (PIONEER).
• A kód hibás bevitele esetén engedje el a TV

CONTROL gombot, majd kezdje elölről a bevitelt.
• Ha több kód van megadva ugyanarra a gyártóra,

akkor próbálja meg megadni a kódot a jelzett
sorrendben, amíg a TV működtetése nem sikerül.

2 Ellenőrizze, hogy a TV működtethető-e.
Működtesse a TV-t a TV CONTROL gombbal.

– TV be- és kikapcsolása.
INPUT gomb – TV bemenet átkapcsolása.
VOL+/- – Hangerő beállítása.

24

BDP-LX88/58

Videokimenet felbontásának • Ha a csatlakoztatott berendezés támogatja a 3D
módosítása funkciót és 3D-s lemezt játszanak le, akkor a
felbontás beállításától függetlenül a 3D kimenet
Használja az alábbi eljárást a különböző élvez elsőbbséget. A 3D-s tartalmak lejátszásakor
videokimenetekről továbbított kimeneti jelfelbontás nem végezhető el a felbontás módosítása.
beállítására.
• Az Auto beállítás kiválasztása esetén a kép 60
f Nyomja meg a megfelelő RESOLUTION c/d képkocka/ másodperc felbontással kerül
gombot. továbbításra, ha a TV nem kompatibilis a 1080/24p
jelekkel.
• Ekkor a lejátszó előlapján megjelenik a
videokimenet aktuális felbontása. A kimeneti • A 4K, 4K/24p, 1080/24p vagy Source Direct
felbontás módosításához használja ismét a beállítás kiválasztása esetén a képek az eredeti
RESOLUTION c/d gombokat. felbontásukkal kerülnek továbbításra akkor is, ha a
TV nem kompatibilis a 4K, 4K/24p vagy 1080/24p
• A videokimenet felbontása az Initial Setup menü jelekkel. Ha a kép megjelenítése nem megfelelő,
Resolution menüpontjában is módosítható. akkor használja a RESOLUTION c/d gombot a
videó és audió jelek megfelelő továbbításához
™ Teendők, ha nem láthatóak a szükséges felbontás kiválasztásához.
nagyfelbontású (pl. 4K) videók
• Ha a Resolution beállítása az Auto és a
Az alábbi módosításokat kell elvégezni. tévékészülék támogatja a 4K vagy 4K/24p
kimenetet, akkor kimeneten 4K vagy 4K/24p
1 Tartsa lenyomva a távvezérlő HDMI gombját felbontású jelek vehetők le. Ha a csatlakoztatott
minimum 5 másodpercig. tévékészülék nem támogatja a 4K vagy 4K/ 24p
felbontást, akkor a kimeneti jelek az ajánlott és nem
2 Ha a készülék kijelzőjén a "4K 4:4:4" jelzés a 4K felbontással kerülnek továbbításra.

látható, akkor használja a gombokat a "4K • A képek a kiválasztott videokimenetre
csatlakoztatott berendezés (TV, AV erősítő vagy
4:2:0" beállítás kiválasztásához. végerősítő stb.) preferált kimeneti felbontásával
vehetők le a kimeneten. Ha mind a HDMI MAIN,
Ha a videó minősége javul a módosítás után, akkor mind a HDMI SUB aljzatra csatlakoztatnak
berendezést, akkor a képek a mindkét berendezés
használja ezt a beállítást. által támogatott felbontással vehetők le a
kimenetről. Ha a HDMI MAIN és HDMI SUB
Az eredeti érték visszaállításához hajtsa végre a fenti aljzatokra csatlakoztatott berendezések felbontása
eltérő, akkor kapcsolja ki a nem használt
eljárást, és válassza ki a "4K 4:4:4" beállítást. berendezést vagy csatlakoztassa a használni
kívánt berendezést a HDMI MAIN aljzatra, és
Figyelem válassza ki a HDMI módra a Single beállítást az
optimális felbontású kimeneti jelhez.
• Egyes berendezéseknél (TV, AV erősítő vagy
végerősítő stb.) előfordulhat, hogy a videó vagy • Ha a HDMI mód beállítása a Dual és a HDMI MAIN,
audió kimeneti jel nem megfelelő. Ilyen esetben HDMI SUB aljzatokra csatlakoztatott berendezések
használja a RESOLUTION menüelemet a közül csak az egyik támogatja a 3D funkciót, akkor
megfelelő videó és audió jel továbbításához előfordulhat, hogy nem működik a 3D-s
szükséges felbontás kiválasztásához. lemezlejátszás. Ilyenkor vagy csak a 3D funkciót
támogató berendezést csatlakoztassa, vagy a 3D
• Ha 4K/24p, 4K, 1080/50i, 1080/50p, 720/50p, funkciót támogató berendezést a HDMI MAIN
1080/24p, 1080/60i, 1080/60p vagy 720/60p aljzatra kösse be, majd válassza ki a HDMI módra
felbontású videojelek vehetők le a HDMI OUT a Single beállítást.
kimeneteken, akkor azok képméretaránya akkor is
16:9 lehet, ha a TV Aspect Ratio beállítása a 4:3 • Ha a felbontás beállítása az Auto, 1080p, 4K vagy
(Standard). 4K/ 24p és a HDMI kimenet felbontása 1080p, 4K
vagy 4K/24p, akkor a használt HDMI kábeltől
• A felbontás módosításakor a kép megjelenítése függően előfordulhat, hogy nem vehető le jel a
egy rövid időre abbamaradhat. kimenetről.

• A használt tévékészüléktől függően nem
garantálható az összes felbontás
alkalmazhatósága.

• Ha a HDMI mód beállítása a Pure Audio, akkor
nem használható a 1080p60, 4K/60p vagy 4K/24p
felbontás akkor sem, ha egyébként a felbontás
beállítása az Auto vagy 1080p, 4K or 4K/ 24p.
A forrás felbontásától és a csatlakoztatott
tévékészüléktől függően a kimeneti felbontás
1080/60i, 1080/24p vagy hasonló lesz.

25

BDP-LX88/58

4. FEJEZET: LEJÁTSZÁS

Lemezek vagy fájlok lejátszása Megjegyzés

Ez a fejezet ismerteti a lejátszáshoz szükséges főbb • A "lejátszás folytatása" funkció automatikusan
műveleteket. törlésre kerül az alábbi esetekben:
A használható lemez- és fájltípusokat lásd a lejátszható
lemezeket tartalmazó táblázatban. A lemezekre – A lemeztálca kinyitásakor.
rögzített mozifilmek, képek és zenefájlok lejátszása a
Source funkcióval történik. – A fájllistát tartalmazó ablak átkapcsolásakor.

1 Nyomja meg a STANDBY/ON gombot a – A készülék kikapcsolásakor. (BD és DVD
készülék bekapcsolásához. lemezek esetén ez a művelet nem törli a
Kapcsolja be a tévét, majd a bemenetet. "lejátszás folytatása" funkciót.)

2 Nyomja meg az OPEN/CLOSE gombot a • Ha a következő alkalommal a lejátszást egy
lemeztálca kinyitásához, majd helyezze be a lemezt. megadott ponttól szeretné folytatni, akkor olvassa
el a "Lejátszás folytatása egy megadott ponttól
Megjegyzés (folytatólagos lejátszás)" részt.
• A lemez nyomtatott oldala felfelé nézzen.
• A lemez beolvasásához hosszabb időre lehet • Egyes lemezekre nem használható a "lejátszás
folytatása" funkció.
szükség. A beolvasás befejezése után megjelenik a
lemez típusa a lejátszó előlapján. Quick view funkció (gyorsnézet audióval)
• Ha BD íróval írt és használati korlátozásokkal
ellátott BD lemezt helyez be, akkor megjelenik a A videók a normál sebesség kb. 1,5-szeresén kerülnek
PIN kód bevitelére szolgáló képernyő. Ilyen lejátszásra és a hang is hallható.
esetben adja meg a PIN kódot.
f Nyomja meg a gombot a BD vagy DVD
3 Nyomja meg a / gombot a lejátszáshoz.
• A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a / lejátszás alatt.

gombot a lejátszás alatt. • Ha megnyomja a gombot a gyorsnézet alatt,
• A lejátszás leállításához nyomja meg a gombot a
akkor a lejátszás átvált a gyors előretekerésre.
lejátszás alatt.
™ Visszatérés a normál lejátszásra
Megjegyzés
• Egyes lemezek lejátszása automatikusan • Nyomja meg a / gombot.

elkezdődik a lemeztálca bezárásakor. Megjegyzés
• A BD-ROM/DVD-Video lemezek szülői felügyelet
• A gyorsnézet alatt nem lehet a szünet módba
funkcióval vannak ellátva. A szülői felügyelet kapcsolni. A szünet mód a normál lejátszás
feloldásához adja meg a lejátszó beállításakor visszaállítása után választható ki.
regisztrált jelszót. Részletesebb információkat lásd
a "Szülői felügyeleti szint módosítása" részben. • A gyorsnézet alatt a kimenet PCM formátumú a
• Egyes BD-R/-RE lemezek lejátszási védelemmel készülék konfigurációjától függetlenül.
vannak ellátva. A védelem törléséhez adja meg a
lemezre beállított jelszót. • Nem lehetséges átkapcsolni az audiót a gyorsnézet
• Ha nem megfelelő a kép vagy hang minősége, alatt.
akkor olvassa el a "Hibakeresés" fejezetet.
• Az audió formátumtól, pl. Dolby TrueHD és DTS-
™ Teendők a lemezmenü megjelenése esetén HD Master Audio, függően előfordulhat, hogy a
gyors előretekerés alatt nem hallható hang.
Egyes lemezek esetén a lemezmenü automatikusan
megjelenik a lejátszás indításakor. A lemezmenü • A hangkimenetről részletesebb információk
tartalma és működtetése az adott lemeztől függ. olvashatók a "Digitális audiokimeneti formátumok"
részben.
™ Lejátszás folytatása a leállítási ponttól
("lejátszás folytatása" funkció) Pásztázás előre és vissza

• Ha a lejátszás alatt megnyomja a gombot, akkor f A lejátszás vagy gyorsnézet alatt nyomja meg a
a készülék a leállítási pontot elmenti a memóriában.
A / gomb megnyomásakor a lejátszás ettől a vagy gombot.
leállítási ponttól folytatódik.
• A pásztázási sebesség a gomb minden egyes
• A "lejátszás folytatása" funkció törléséhez nyomja
meg a gombot a lejátszás leállított állapotában. megnyomásakor megváltozik. A sebesség függ a

lemeztől vagy fájltól (a sebesség megjelenik a TV

képernyőn).

™ Normál lejátszás folytatása

f Nyomja meg a / gombot.

26

BDP-LX88/58

Kiválasztott jelenetek, műsorszámok vagy ™ Normál lejátszás folytatása
fájlok lejátszása
• Nyomja meg a / gombot.
f Adja meg a kiválasztani kívánt
jelenet/műsorszám/fájl sorszámát a lejátszás alatt. A cím vagy műsorszám kiválasztott
• Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd szakaszának ismétlődő lejátszása
(A-B Repeat)
nyomja meg az ENTER gombot.
• Használja a CLEAR gombot a számok törléséhez. Használja az alábbi eljárást a cím vagy műsorszám
kiválasztott szakaszának ismétlődő lejátszásához.
Tartalom átugrása
1 Nyomja meg a lejátszás alatt az A-B gombot a
f A lejátszás alatt nyomja meg a vagy kezdőpont kiválasztásához.
gombot. • Ekkor a TV-n megjelenik az [A-] felirat.

• A gomb megnyomásakor a lejátszás előreugrik 2 Nyomja meg a lejátszás alatt az A-B gombot a
a következő jelenet/műsorszám/fájl elejére. végpont kiválasztásához.
• Ekkor elkezdődik az "A-B" szakasz ismétlődő
• A gomb megnyomásakor (a video- vagy
audiofájl lejátszása alatt) a lejátszás visszaléptet az lejátszása.
aktuális jelenet/műsorszám/fájl elejére. A gomb
kettős megnyomásakor a lejátszás visszaléptet az ™ Az "A‐B Repeat" mód törlése
előző jelenet/műsorszám/fájl elejére.
• Nyomja meg a szakaszismétléses lejátszás alatt az
• Ha megnyomja a gombot a képfájl lejátszása A-B gombot.
alatt, akkor a lejátszás visszatér az előző fájlra.
Megjegyzés
Visszatérés egy korábbi pozícióra • Az "A-B Repeat" mód az alábbi esetekben kerül

Nyomja meg a lejátszás alatt a visszajátszó gombot, ha törlésre:
vissza szeretne térni a 10 másodperccel korábbra. – Az ismétlési tartományon kívüli keresés esetén.
– Másik ismétlődő vagy véletlen sorrendű
f Nyomja meg a lejátszás alatt a REPLAY
gombot. lejátszás indításakor.

Előreléptetés egy későbbi pozícióra Ismétlődő lejátszás (Repeat Play)

Nyomja meg a lejátszás alatt az előreléptető gombot, Használja az alábbi eljárást a lemez, cím, jelenet,
ha előre szeretne lépni a 30 másodperccel későbbre. műsorszám vagy fájl ismétlődő lejátszásához.

f A lejátszás alatt nyomja meg a SHORT f Nyomja meg a lejátszás alatt a REPEAT gombot.
SKIP gombot. • A REPEAT gomb minden egyes megnyomásakor

Lassított lejátszás az ismétlődő lejátszási mód az alábbi sorrendben
váltakozik.
f A lejátszás szüneteltetése alatt tartsa lenyomva
a / vagy / gombot. BD
• A sebesség a gomb minden egyes Aktuális jelenet ´ Aktuális cím

megnyomásakor változik (a sebesség megjelenik a DVD
TV képernyőn). Aktuális jelenet ´ Aktuális cím ´ Összes cím
• A / gombok lenyomva tartásával indítható el a
lassított lejátszás. CD/Video fájl/Audiofájl/Képfájl
• A / gombok lenyomva tartásával indítható el Aktuális műsorszám/fájl ´ A mappában található
az ellentétes irányú lassított lejátszás. összes műsorszám/összes fájl

™ Normál lejátszás folytatása ™ Ismétlődő lejátszási mód törlése

• Nyomja meg a / gombot. • Nyomja meg az ismétlődő lejátszás alatt a
REPEAT gombot.
Léptetés előre és vissza
Megjegyzés
f A lejátszás szüneteltetése alatt nyomja meg a • Az ismétlődő lejátszás az alábbi esetekben kerül
/ vagy / gombot.
törlésre:
• A gomb minden egyes megnyomásakor a kép – Az ismétlési tartományon kívüli keresés esetén.
egyet léptet előre vagy vissza. – Másik ismétlődő vagy véletlen sorrendű

• A / gomb minden egyes megnyomásakor a lejátszás indításakor.
lejátszás egy képkockát léptet előre.

• A / gomb minden egyes megnyomásakor a
lejátszás egy képkockát léptet vissza.

27

BDP-LX88/58

Lejátszás előre meghatározott sorrendben ™ Könyvjelző törlése
(programozott lejátszás)
f Válassza ki, hogy melyik könyvjelzőt szeretné
1 Nyomja meg a lejátszás alatt a PROGRAM törölni, majd nyomja meg a CLEAR gombot.
gombot. • Egyes lemezek esetén nem megengedett a

• Ekkor megjelenik a programozó képernyő. könyvjelzők hozzárendelése.
• A könyvjelzők az alábbi esetekben kerülnek
2 Válassza ki a program sorszámát.
törlésre:
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd – A készülék kikapcsolásakor.
nyomja meg az ENTER gombot. – A lemeztálca kinyitásakor.

3 Válassza ki a lejátszani kívánt Zoom
műsorszámot/címet/jelenetet.
f Nyomja meg a lejátszás alatt a ZOOM gombot.
Használja a / gombokat a kiválasztáshoz, • A ZOOM gomb minden egyes megnyomásakor a

majd nyomja meg az ENTER gombot. méretváltoztatás mértéke az alábbi sorrendben
váltakozik.
4 Nyomja meg a / gombot. [Zoom 2x] Æ [Zoom 3x] Æ [Zoom 4x] Æ [Zoom 1/2]
• Ekkor elkezdődik a lejátszás. Æ [Zoom 1/3] Æ [Zoom 1/4] Æ Normál

™ Program szerkesztése Megjegyzés
• Ez a funkció nem működik egyes lemezekre.
1 Válassza ki, hogy melyik programot szeretné
szerkeszteni, majd nyomja meg az ENTER gombot.

2 Válassza ki a címet/jelenetet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.

™ Program törlése Fényképek lejátszása diavetítésként

f Válassza ki, hogy melyik programot szeretné Ez a funkció a fényképek automatikus léptetésével
törölni, majd nyomja meg a CLEAR gombot. végzi a lejátszást.
• Az összes program törléséhez nyomja meg a
f Nyomja meg a lejátszás alatt az INDEX gombot.
RETURN gombot. • Ekkor megjelenik a képfájlok mintaképe.

Megjegyzés Egyidejűleg maximum 12 mintakép jeleníthető meg.
• Ha kiválasztja valamelyik képet, majd megnyomja
• Ha a programozott lejátszáshoz audió CD-t használ,
akkor a 3-as lépésben a műsorszám sorszámát kell az ENTER gombot, akkor elkezdődik a diavetítés a
kiválasztani. kiválasztott képtől.

• Ez a funkció nem működik a BD lemezekre. ™ Fényképek forgatása/invertálása

A diavetítés lejátszásakor vagy szüneteltetésekor a kép

az alábbi módon módosul a / gombok

Könyvjelzők elhelyezése megnyomásakor.

Az aktuálisan lejátszás alatt álló videóhoz könyvjelzőket gomb: forgatás jobbra 90°-kal
rendelhet hozzá a jelenetek későbbi lejátszásához.
gomb: forgatás balra 90°-kal
f Nyomja meg a lejátszás alatt a BOOKMARK
gombot. gomb: vízszintes tükrözés
• Ekkor a rendszer elhelyezi a könyvjelzőt.
• Maximum 12 könyvjelző helyezhető el. gomb: függőleges tükrözés

™ Könyvjelzővel megjelölt jelenet lejátszása Kameraállások módosítása

1 Tartsa lenyomva néhány másodpercig a A több kameraállást tartalmazó BD-ROM és DVD-Video
BOOKMARK gombot. lemezek esetén a kameraállás átkapcsolható a
lejátszás alatt.
• Ekkor megjelenik a könyvjelzők listája.
1 Nyomja meg a lejátszás alatt a FUNCTION
2 Válassza ki a lejátszani kívánt könyvjelzőt. gombot.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd 2 Válassza ki a FUNCTION menü Angle elemét.
• Ekkor a TV-képernyőn megjelenik az aktuális
nyomja meg az ENTER gombot.
kameraállás és a rögzített állások összes száma.
• Ha a kameraállások nem kapcsolhatók át, akkor a

módosítást végezze el a menüképernyőről.

Megjegyzés

• Egyes lemezek esetén nem lehetséges a
kameraállás módosítása.

28

BDP-LX88/58

Felirati nyelv kiválasztása Megjegyzés
• A DIRECT funkció bekapcsolt állapotában végzett
A több felirati nyelvet tartalmazó lemezek vagy fájlok
esetén a feliratok átkapcsolhatók a lejátszás alatt. lejátszáskor a kimeneti hangerő alacsony lehet a
készülék beállításától és a lejátszás alatt álló
Figyelem tartalomtól függően.
• A DVD vagy BD írókkal rögzített lemezek esetén • A lemeztől vagy fájltól függően előfordulhat, hogy
nem működik a DIRECT funkció, ha nem állítják le
nem lehetséges a felirati nyelvek átkapcsolása. a lejátszást (a "lejátszás folytatása" funkció miatt).
Részleteket lásd a rögzítésre használt berendezés A "lejátszás folytatása" funkció törléséhez nyomja
használati útmutatójában. meg a gombot a lejátszás leállított állapotában.

f Nyomja meg a lejátszás alatt a SUBTITLE Feliratok áthelyezése
gombot.
• Ekkor a TV-képernyőn megjelenik az aktuális A BD-ROM vagy DVD lemezek lejátszása alatt a
feliratok pozíciója módosítható.
felirati nyelv és a rögzített felirati nyelvek összes
száma. 1 Kezdje el a BD-ROM vagy DVD Video lemez
A felirati nyelv módosításához nyomja meg ismét a lejátszását, majd jelenítse meg a feliratokat a TV
SUBTITLE gombot. képernyőn.
• A felirati nyelvek átkapcsolhatók a FUNCTION
menü Subtitle elemének kiválasztásával is. 2 Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a
• Ha a felirati nyelvek nem módosíthatók a SUBTITLE gombot.
SUBTITLE gomb megnyomásával, akkor a • Ekkor a rendszer átkapcsol a felirat-áthelyezési
módosítást végezze el a menüképernyőről.
módba.
™ Feliratok kikapcsolása • A TV képernyőn megjelenik a [Subtitle shift mode]

f Nyomja meg a SUBTITLE gombot vagy válassza menü.
ki a FUNCTION menü Subtitle elemét az OFF státusz
kiválasztásához. 3 Végezze el a gombokkal a feliratok
áthelyezését.
™ Külső felirati fájlok megjelenítése a DivX • Használja a gombokat a feliratok
médiafájlok lejátszásakor
áthelyezéséhez.
A DivX médiafájlokban rögzített feliratokon kívül a • A beállítás befejezése után nyomja meg az ENTER
lejátszó a külső felirati fájlok megjelenítését is
támogatja. Ha a fájl neve azonos a DivX médiafájl gombot.
nevével, csak a kiterjesztésük különbözik, és a fájl
kiterjesztése az alábbiak egyike, akkor a készülék a fájlt 4 Lépjen ki a felirat-áthelyezési módból.
külső felirati fájlként kezeli. Megjegyzés: a DivX Nyomja meg az ENTER gombot.
médiafájlokat és a külső felirati fájlokat azonos
mappában kell elhelyezni. Csak egy külső felirati fájl Audiofolyam/-csatorna kiválasztása
jeleníthető meg a lejátszón. Használjon számítógépet
stb. az olyan külső felirati fájlok törléséhez, amelyeket A többszörös audiofolyamokat / -csatornákat tartalmazó
nem szeretne megjeleníteni a lemezről. A rendszer az lemezek vagy fájlok esetén a lejátszás alatt
".smi", ".srt", ".sub" és ".txt" kiterjesztésű szövegfájlokat átkapcsolható az audiofolyam / -csatorna.
támogatja.
f Nyomja meg a lejátszás alatt az AUDIO gombot.
Megjegyzés • Ekkor a TV-képernyőn megjelenik az aktuális
• A fájltól függően előfordulhat, hogy a külső felirati
audiofolyam és a rögzített audiofolyamok összes
fájlok megjelenítése nem megfelelő. száma.
Az audiofolyam/-csatorna módosításához nyomja
DIRECT funkció használata meg ismét az AUDIO gombot.
• Az audiofolyam/-csatorna átkapcsolható a
A DIRECT funkció bekapcsolt állapotában a rendszer FUNCTION menü Audio elemének kiválasztásával
blokkolja a digitális audio- és videokimenetet, és az is.
analóg audiojelek lejátszása kiváló minőséggel történik. • Ha nem sikerül az audiofolyam/-csatorna
A funkció gyárilag ki van kapcsolva. módosítása az AUDIO gomb megnyomásával,
akkor használja a lemezmenüt.
f Nyomja meg a DIRECT gombot.
• A gomb minden egyes megnyomásakor a funkció a

be- és kikapcsolt állapot között váltakozik.
• A DIRECT funkció bekapcsolt állapotában a fő

egységen világít a DIRECT jelzés.

29

BDP-LX88/58

CD/SACD lejátszási terület módosítása Figyelem
• A BONUSVIEW és BD-LIVE funkciók használata
1 Lejátszási terület kiválasztása
Nyomja meg a stop módban a CD/SACD gombot. nem garantálható, ha az USB flash memórián nem
A gomb minden egyes megnyomásakor az előlapi áll rendelkezésre elegendő tárhely. Lásd az USB
kijelzőn átkapcsol a lejátszási terület. memórián tárolt virtuális csomagadatok és BD-LIVE
[CD AREA] Æ [SACD 2CH] Æ [SACD MCH] Æ (vissza adatok törlésének leírását.
az elejére)
• Nyomja meg kétszer a gombot a lejátszás alatt, Megjegyzés
• Az USB flash memóriák megfelelő működését nem
ha törölni szeretné a folytatólagos lejátszási módot
a lejátszási terület kiválasztása előtt. tudjuk garantálni.
• A BD-LIVE funkció adatainak lejátszása függ a
Lemezinformációk megjelenítése
használt lemeztől. Bővebb információkat lásd a
f Nyomja meg a DISPLAY gombot. lemezhez mellékelt használati útmutatóban.
Ekkor megjelennek a TV-képernyőn a lemezinformációk. • A BD-LIVE funkció használatához hálózati
Az információk kijelzésének kikapcsolásához nyomja kapcsolatra és megfelelő beállításokra van szükség.
• A BD-LIVE funkcióval automatikusan lehet
meg ismét a DISPLAY gombot. kapcsolódni az internetre. A BD-LIVE funkciót
Eltérő információ jelenik meg a lejátszás alatt és a támogató lemezek ID kódokat küldhetnek a
lejátszás leállításakor. tartalomszolgáltató részére az interneten át a
lejátszó és a lemez azonosításához.
BONUSVIEW vagy BD-LIVE funkciók

A lejátszó kompatibilis a BD-Video BONUSVIEW és
BD-LIVE funkciókkal.
A BONUSVIEW funkcióval kompatibilis BD-Video
lemezek esetén az alábbi kiegészítő funkciók
használhatók: másodlagos videó (kép a képben) és a
másodlagos audió. A BD-LIVE funkciót támogató
lemezek lejátszásakor speciális videoképek és egyéb
adatok tölthetők le az internetről.
A BD Video lemezen rögzített és a BD-LIVE funkcióval
letöltött adatok USB flash memórián tárolhatók (külső
memória). Az ilyen funkciók használatához
csatlakoztasson az USB portra olyan USB flash
memóriát (minimum 1 GB kapacitás, 2 GB vagy
nagyobb kapacitás javasolt), amely az USB 2.0 High
Speed (480 Mbit/s) szabványt támogatja.
• Az USB flash memória csatlakoztatása vagy

lekötése előtt ne feledkezzen meg a lejátszó
kikapcsolásáról.
• Az USB flash memórián tárolt adatok előhívásához
először helyezze be az adatok letöltésekor használt
lemezt (ha másik lemezt helyez be, akkor nem
lehetséges az USB memórián tárolt adatok
lejátszása).
• Ha más adatokat (előzőleg rögzített) tartalmazó
USB flash memóriát helyez be, akkor problémák
merülhetnek fel a video- és audiojelek lejátszásakor.
• A lejátszás alatt soha ne húzza ki az USB flash
memóriát.
• Az adatok betöltéséhez (olvasás/írás) hosszabb
időre lehet szükség.

30

BDP-LX88/58
Lejátszási funkciók

A használható funkciók függnek a lemez és fájl típusától. Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók.
A használható funkciókat az alábbi táblázat tartalmazza.

1. Előfordulhat, hogy egyes lemezek vagy fájlok esetén nem működnek a táblázatban [3] jellel megjelölt funkciók.
2. Az audió formátumtól, pl. Dolby TrueHD és DTS-HD Master Audio, függően előfordulhat, hogy a gyors előretekerés

alatt nem hallható hang.
3. Nem hallható hang az előre- és visszafelé történő pásztázás alatt.
4. Hang hallható az előre- és visszafelé történő pásztázás alatt.
5. A lassított lejátszás alatt nem hallható hang.
6. Nem lehetséges a fordított irányú lassított lejátszás.
7. A jelenet átkapcsolásakor egyes lemezek automatikusan visszaállnak a normál lejátszásra.
8. Nem lehetséges a fordított irányú léptető lejátszás.
9. A kameraállás szimbólum jelenik meg a több kameraállásból rögzített jeleneteknél, ha az Angle Mark beállítása az

On.
10. • A rögzített feliratok típusa függ a lemeztől vagy fájltól.

• Egyes esetekben a feliratok átkapcsolhatnak vagy a módosításra szolgáló menüképernyő azonnal megjelenik,
viszont nem jelenik meg a lemezen rögzített aktuális felirat vagy a feliratok összes száma.
11. A rögzített audiofolyamok típusa függ a lemeztől vagy fájltól.

31

BDP-LX88/58

FUNCTION menü használata

A lejátszó működési státuszától függően különböző funkciók hívhatók be.

1 Nyissa meg a FUNCTION menüt. Nyomja meg a lejátszás alatt a FUNCTION gombot.

2 Válassza ki a beállítási tételt.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Megjegyzés
• A nem módosítható tételek szürke színben láthatóak. A kiválasztható tételek függnek a lejátszó státuszától.

™ Kiválasztott tétel beállításának módosítása

Használja a gombokat a módosításhoz.

™ FUNCTION menü bezárása

Nyomja meg a FUNCTION gombot.

™ FUNCTION menütételek listája

Tétel Leírás

Cím (műsorszám)1 Az aktuálisan lejátszás alatt álló lemez címinformációinak és a címek összes számának
megjelenítése. Kiválasztható a lejátszani kívánt cím is. (Lásd az alábbi leírást.)
Fejezet/jelenet Az aktuálisan lejátszás alatt álló lemez jelenettel (műsorszám/fájl) kapcsolatos információinak
és a jelenetek összes számának megjelenítése. Kiválasztható a lejátszani kívánt jelenet
Fájl (műsorszám/fájl) is. (Lásd az alábbi leírást.)
Az aktuális fájllal kapcsolatos információk megjelenítése. Válassza ki a kedvenc fájlt.
Idő
Megjeleníti az eltelt vagy fennmaradó időtartamot. Ezen kívül megadható, hogy honnan
Mód szeretné indítani a lejátszást. (Lásd az alábbi leírást.)
Audió Lejátszási mód kiválasztása.
Kameraállás
Felirat Audiofolyam kiválasztása.
Kódlap BD-ROM / DVD-Video lemez kameraállásának módosítása.
Másodlagos videó2 Felirati nyelv kiválasztása.
Másodlagos audió3 Felirati kódlap módosítása.
Bitsebesség BD-ROM másodlagos videofolyamok (kép a képben) módosítása.
Állókép kikapcsolása A BD-ROM másodlagos audiofolyam módosítása.
Rövid léptetés Audió/videó és másodlagos videó/audió bitsebességének megjelenítése.
Visszajátszás
Diavetítés A BD-ROM állókép kikapcsolása.
Átmenet Előreléptetés 30 másodperccel.
Visszaléptetés a 10 másodperccel korábbi pozícióra.
Lejátszási sebesség módosítása a diavetítés alatt.
Diavetítés stílusának módosítása a diavetítés alatt.

1 A lemeztől függően az információtípusok egyike jelenik meg.

2 A PIP Mark On státusza esetén másodlagos videó jelzése látható az olyan jeleneteknél, melyekre másodlagos
videofolyamot rögzítettek.

3 A Secondary Audio Mark On státusza esetén a másodlagos audió jelzése látható az olyan jeleneteknél, melyekre
másodlagos audiofolyamot rögzítettek.

Megjegyzés

• A választható tételek függnek a lemeztípustól.

• A rögzített másodlagos audiofolyamok típusa függ a lemeztől és fájltól.

• Egyes lemezek nem tartalmaznak másodlagos audio-/videofolyamot.

• Egyes esetekben a másodlagos audió/videó átkapcsolhat vagy a módosításra szolgáló lemezmenü azonnal
megjelenik, viszont nem jelenik meg a lemezen rögzített aktuális másodlagos audio-/videofolyam vagy a
másodlagos audio-/videofolyamok összes száma.

32

BDP-LX88/58

Lejátszás egy megadott időponttól (Time ™ Kevert sorrendű lejátszás
Search)
Kiválasztott lemeztartomány, cím vagy jelenet
1 Válassza ki a Time funkciót. (műsorszám/fájl) lejátszása véletlen sorrendben.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd Mindegyik tétel csak egyszer játszható le.
nyomja meg az ENTER gombot.
Lejátszás folytatása egy kiválasztott
2 Adja meg az időpontot. pozíciótól (folytatólagos lejátszás)
Az idő megadásához használja a számgombokat (0 - 9).
• A 45. perctől történő lejátszáshoz írja be a 0, 0, 4, 5, Ezzel a funkcióval egy kiválasztott pozíciótól indítható a
lejátszás a következő alkalommal, akár a készülék
0 és 0 számokat, majd nyomja meg az ENTER kikapcsolása esetén is.
gombot.
• A 1 óra 20. perctől történő lejátszáshoz írja be a 0, ™ Beállítás
1, 2, 0, 0 és 0 számokat, majd nyomja meg az
ENTER gombot. f Nyomja meg a lejátszás alatt a CONTINUED
• Nyomja meg a CLEAR gombot a bevitt számok gombot abban a pozícióban, ahonnan folytatni
törléséhez. szeretné a lejátszást.
Ekkor a TV képernyőn megjelenik a kiválasztott
3 Lejátszás indítása az idő megadásával Nyomja pozícióhoz tartozó lejátszási időtartam.
meg az ENTER gombot.
™ Lejátszás
Megadott cím, jelenet vagy műsorszám
lejátszása (Search) 1 Nyomja meg a / gombot annak a címnek a
lejátszásához, amire beállította a folytatólagos
1 Válassza ki a lejátszani kívánt címet, jelenetet, lejátszást.
műsorszámot vagy fájlt.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd Ekkor megjelenik a folytatólagos lejátszási mód
nyomja meg az ENTER gombot. képernyő.

2 Adja meg a lejátszani kívánt cím, jelenet, • Az alábbi esetekben megjelenik a folyamatos
műsorszám vagy fájl sorszámát. lejátszást jóváhagyó képernyő.
A szám megadásához használja a számgombokat
(0 - 9) vagy a gombokat. BD videók esetén
• A 32-es címtől történő lejátszáshoz írja be a 3 és 2 A képernyő a film lejátszása után jelenik meg.

számokat, majd nyomja meg az ENTER gombot. Rögzített felvételt tartalmazó lemezek
• Nyomja meg a CLEAR gombot a bevitt számok
A képernyő a mappa kiválasztása és a folyamatos
törléséhez. lejátszásra beállított cím lejátszása után jelenik
meg.
3 Lejátszás indítása a cím, jelenet vagy
műsorszám megadásával 2 Használja a gombokat a Yes válasz
Nyomja meg az ENTER gombot.
megadásához, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Kiválasztott lemeztartomány, cím vagy
jelenet (műsorszám/fájl) lejátszása A lejátszás a megadott pozíciótól indul.
véletlen sorrendben
Megjegyzés
Kétféle típus között lehet választani.
• A folytatólagos lejátszás beállítása törlésre kerül a
1 Válassza ki a Mode funkciót. OPEN/CLOSE gomb megnyomásakor.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot. • A folytatólagos lejátszás működése nem minden
lemez esetén garantált.
2 Válassza ki a lejátszási módot.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

™ Véletlen sorrendű lejátszás

Kiválasztott lemeztartomány, cím vagy jelenet
(műsorszám/fájl) lejátszása véletlen sorrendben.
Ugyanaz a tétel egymás után is lejátszható.

33

BDP-LX88/58

5. FEJEZET: LEJÁTSZÁS A SOURCE FUNKCIÓVAL

Source funkció Ez a készülék támogatja a DMR funkciót. A DMR
módban külső kontrollerről irányíthatók többek
A lejátszó Source funkciójával megjeleníthető a között az olyan műveletek, mint a fájlok lejátszása
bemeneti források listája és elindítható a lejátszás. és a lejátszás leállítása.
Ez a fejezet ismerteti a funkció használatához • A hálózati komponenseken tárolt hangfájlok
szükséges beállításokat és eljárásokat. lejátszásához be kell kapcsolni a router DHCP
A számítógépen vagy hálózati komponenseken tárolt szerver funkcióját. Ha a router nem rendelkezik
fájlok lejátszásához ajánlott elolvasni a hálózati beépített DHCP szerver funkcióval, akkor kézzel
komponenshez adott használati útmutatót is. kell konfigurálni a hálózatot. Ellenkező esetben
Az alábbi bemeneti források lejátszása lehetséges a nem lehetséges a hálózati komponenseken tárolt
Source funkcióval. fájlok lejátszása. Részleteket lásd az "IP cím
• BD-R/RE (BDAV formátum) lemezek beállítása" részben.
• DVD-R/RW (VR formátum) lemezek
• Audio CD (CD-DA, SACD és DTS CD) lemezek A hálózati lejátszásról
• Mozifilmeket, képeket vagy zenefájlokat stb.
A készülék hálózati lejátszás funkciója az alábbi
tartalmazó DVD/CD lemezek. technológiákat használja:
• USB eszközök
• Hálózati szervereken tárolt fájlok (a lejátszó LAN ™ Windows Media Player

interfészére csatlakoztatott PC-k vagy Részleteket lásd a Windows Media Player 11/ Windows
komponensek). Media Player 12 szoftverek leírásánál.

Megjegyzés ™ DLNA
• A Source funkcióval a LAN (Local Area Network)
DLNA CERTIFIED™ audiolejátszó
aljzatra csatlakoztatott médiaszervereken tárolt A Digital Living Network Alliance (DLNA) a szórakoztató
zenei anyagok lejátszása végezhető. elektronikai berendezésekkel, a számítógépes
• Az alábbi fájlok lejátszása lehetséges a Source termékekkel és a mobil eszközökkel foglalkozó
funkcióval: vállalatokat tömörítő szövetség. A Digital Living a
– Microsoft Windows Vista operációs rendszer digitális média egyszerű megosztására kínál
megoldásokat vezetékes vagy vezeték nélküli házi
alatt futó személyi számítógépek telepített hálózatokon keresztül.
Windows Media Player 11 programmal. A DLNA tanúsítványt jelző logóról egyszerűen
– Microsoft Windows 7 operációs rendszer alatt felismerhetők azok a termékek, amelyek megfelelnek a
futó személyi számítógépek telepített Windows DLNA együttműködési irányelveknek. Ez a készülék
Media Player 12 programmal. megfelel a DLNA együttműködési irányelveknek
– DLNA kompatibilis digitális médiaszerverek (1.5 verzió). Ha a készülékhez DLNA szerverrel
(PC-ken vagy egyéb komponenseken). működtetett számítógépet vagy más egyéb DLNA
A PC-n vagy DMS (Digital Media Server) szerveren kompatibilis eszközt csatlakoztatnak, akkor szükség
tárolt fájlok lejátszása külső DMC (Digital Media lehet a szoftver vagy a többi készülék beállításainak
Controller) paranccsal lehetséges. A lejátszó módosítására. Ezzel kapcsolatban a szoftver vagy a
támogatja a DMP fájlok lejátszását. komponens használati útmutatójában olvasható
A PC-n vagy a DMS (Digital Media Server) részletes információ.
szerveren tárolt fájlok lejátszása külső DMC (Digital A DLNA® és a DLNA CERTIFIED® a Digital Living
Media Controller) paranccsal lehetséges. A DMC Network Alliance kereskedelmi védjegyei és/vagy
vezérlésű fájllejátszókat DMR (Digital Media márkanevei.
Renderer) eszközöknek hívjuk.
™ Hálózaton keresztül lejátszható tartalom

• Kompatibilis formátumba kódolt fájlok esetén is
előfordulhatnak lejátszási problémák.

• A szerver típusától vagy verziójától függően nem
garantált az összes funkció használhatósága.

• A támogatott fájlformátumok függnek az aktuális
szervertől. A szerver által nem támogatott fájlok
nem kerülnek megjelenítésre a készüléken.
További információkért lépjen kapcsolatba a
szerver gyártójával.

34

BDP-LX88/58

™ Jogi nyilatkozat a harmadik fél által birtokolt Fájlok hálózati lejátszása

tartalomról 1 Nyomja meg a SOURCE gombot a Source
funkció megjelenítéséhez.
A harmadik fél által szolgáltatott tartalomhoz történő A Source funkció megjeleníthető a kezdőmenü Source
hozzáféréshez nagysebességű internetes kapcsolatra elemének kiválasztásával, majd az ENTER gomb
van szükség, melynek feltétele adott esetben a megnyomásával is.
regisztrálás és előfizetés.
2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt tartalmazó
A harmadik fél által nyújtott tartalomszolgáltatás szervert.
előzetes értesítés nélkül módosulhat, felfüggesztésre
kerülhet, megszakadhat és megszűnhet, ezért a 3 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
Pioneer nem vállal felelősséget az ilyen események Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
előfordulásáért. nyomja meg az ENTER gombot.

A Pioneer nem állítja és nem garantálja a ™ Source funkció kikapcsolása
tartalomszolgáltatások folyamatos elérhetőségét az
adott időtartamon keresztül, ezért elhárít minden f Nyomja meg a SOURCE gombot.
kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget.
Lemezek lejátszása és USB lejátszás
™ A hálózatos lejátszás jellemzői
1 Nyomja meg a SOURCE gombot a Source
• Félbeszakadhat a lejátszás a számítógép funkció megjelenítéséhez.
kikapcsolásakor, illetve akkor, ha a tartalom A Source funkció megjeleníthető a kezdőmenü Source
lejátszása közben törlésre kerülnek a médiafájlok. elemének kiválasztásával, majd az ENTER gomb
megnyomásával is.
• Ha probléma merül fel a hálózati környezettel
kapcsolatban (pl. túlterhelés), akkor előfordulhat, 2 Válassza ki a Disc vagy USB opciót.
hogy a tartalom nem jelenik meg, vagy nem lesz Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
megfelelő a lejátszása (a lejátszás megszakadhat nyomja meg az ENTER gombot.
vagy leállhat). Az optimális működéshez 10BASE-
T/100BASE-TX kapcsolat javasolt a készülék és a 3 Válassza ki a Photo/Music/Video/AVCHD opciót.
PC között. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
• Több kliens egyidejű lejátszása esetén • Ez a lépés nem alkalmas a BDAV/VR/AVCREC
szakadozhat vagy megállhat a lejátszás.
formátumban írt lemezek kiválasztására.
• A csatlakoztatott PC-re telepített biztonsági • Ha AVCHD formátumú fájlokat szeretne lejátszani
szoftvertől, illetve annak beállításától függően
blokkolásra kerülhet a hálózati kapcsolat. USB eszközről, akkor hozzon létre az USB
eszközön egy “AVCHD” mappát, majd másolja át a
A Pioneer nem vállal felelősséget a lejátszó és/vagy a lejátszani kívánt fájlokat tartalmazó “BDMV”
Source funkció rendellenes működéséért, amennyiben mappát az “AVCHD” mappába.
azt a számítógép, a hálózati kapcsolat és/vagy a PC
vagy a hálózathoz csatlakoztatott eszközök hibás 4 Válassza ki a lejátszani kívánt
működése okozza. Lépjen kapcsolatba a PC címet/műsorszámot vagy fájlt.
gyártójával vagy az internetszolgáltatóval. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett Lejátszás a kiválasztott címtől/műsorszámtól vagy fájltól
védjegye az USA-ban és/vagy egyéb országokban. indul.
• Ha a lejátszani kívánt fájl mappában van elmentve,
Ez a termék a Microsoft Corporation tulajdonában álló
technológiát tartalmazza, és nem használható vagy akkor azt a mappát kell kiválasztani, amely
értékesíthető a Microsoft Licensing, Inc. engedélye elsőként tartalmazza a fájlt.
nélkül.

A Microsoft®, a Windows®7, a Windows®Vista, a
Windows®XP, a Windows®2000, a
Windows®Millennium Edition, a Windows®98, és a
WindowsNT® a Microsoft Corporation
szabadalmaztatott védjegye az Egyesült Államokban és
a világ számos országában.

35

BDP-LX88/58

Képfájlok lejátszása Lejátszási lista használata

™ Diavetítés jellemzői 1 Nyomja meg a SOURCE gombot a Source
funkció megjelenítéséhez.
A mappában elmentett fájlok megjelenítése A Source funkció megjeleníthető a kezdőmenü Source
automatikusan történik. elemének kiválasztásával, majd az ENTER gomb
megnyomásával is.
Megjegyzés
• Egyes BD-R/-RE lemezek lejátszási védelemmel 2 Válassza ki a lejátszási listát.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
vannak ellátva. A védelem törléséhez adja meg a nyomja meg az ENTER gombot.
lemezre beállított jelszót.
• Több másodpercig is eltarthat a lejátszás indítása. 3 Válassza ki a lejátszani kívánt
Ez nem meghibásodás. műsorszámot/fájlt.
• Előfordulhat, hogy egyes fájlokat nem tud lejátszani Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
a készülék. nyomja meg az ENTER gombot.
• A megtekintések száma korlátozva lehet. A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól/fájltól indul és a
• A csatlakoztatott eszköztől és az egyéb lista végének eléréséig tart. A / gombokkal
körülményektől függően hosszabb időre lehet választható ki a következő vagy előző műsorszám/fájl.
szükség a lejátszás indításához és a kép Ekkor megjelenik a "Now Playing" képernyő.
megjelenítéséhez.
Műsorszámok/fájlok törlése a lejátszási
Lejátszás megadott sorrendben listából
(lejátszási lista)
1 Válassza ki a törölni kívánt műsorszámot/fájlt,
Az alábbi lemezekre rögzített műsorszámok és fájlok majd nyomja meg a POP UP MENU gombot a POP
adhatók hozzá a lejátszási listához. UP MENU menü előhívásához.
• Zenefájlokat tartalmazó DVD/CD lemezek és USB
2 Használja a gombokat a "Remove from
memóriák Playlist" elem kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Műsorszámok/fájlok hozzáadása
Megjegyzés
Használja az alábbi eljárást a műsorszámok és fájlok • Az alábbi esetekben a lejátszási listában szereplő
hozzáadásához a lejátszási listához.
összes információ törlésre kerül.
1 Nyomja meg a SOURCE gombot a Source – A lemeztálca kinyitásakor.
funkció megjelenítéséhez. – A készülék kikapcsolásakor.
A Source funkció megjeleníthető a kezdőmenü Source
elemének kiválasztásával, majd az ENTER gomb
megnyomásával is.

2 Válassza ki a Disc vagy USB opciót.
Előtte helyezze be a lemezt.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

3 Válassza ki a listához hozzáadni kívánt
műsorszámot/fájlt.
Használja a gombot a kiválasztásához.

4 Nyomja meg a POP UP MENU gombot a POP UP
MENU képernyő megnyitásához.

5 Válassza ki az "Add to Playlist" elemet a
lejátszási listához történő hozzáadáshoz.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Ekkor a 3. lépésben kiválasztott műsorszám vagy fájl
hozzáadásra kerül a lejátszási listához.
• További műsorszámok vagy fájlok hozzáadásához

ismételje meg a 3-5. lépéseket.

36

BDP-LX88/58

6. FEJEZET: WEBTARTALOM LEJÁTSZÁSA

A lejátszó képes az interneten található streamek Tételek lejátszása
lejátszására is.

Elérhető webtartalmak

• YouTube
• Picasa

Megjegyzés Figyelem

YouTube • A lejátszás előtt csatlakozni kell az internetre. Lásd
a "Csatlakoztatás a hálózatra LAN interfészen át"
• A lejátszó támogatja a YouTube Leanback részt.
szolgáltatást.
1 Hívja elő a választóképernyőt.
• A mobiltelefonokhoz készült YouTube videók
lejátszása nem lehetséges. A választóképernyő előhívható a HOME MENU
gomb megnyomásával, majd a "Web Contents Æ
• Egyes YouTube videók lejátszása nem lehetséges. Desired web content" elemek kijelölésével.

Picasa 2 Válassza ki a webtartalom típusát.

• A Picasa csak angol nyelven áll rendelkezésre. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
Részletesebb információkat lásd a nyomja meg az ENTER gombot.
http://picasa.google.com/support/ weboldalon.
3 Használja a / gombokat a lejátszani
– A Picasa Web albumok használatának
megkezdése előtt regisztrálja a PC-n a kívánt tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az
felhasználói nevet és jelszót.
ENTER gombot.
– Ha először használja a Picasa szolgáltatást,
akkor válassza ki az "új felhasználó" ikont, Nyomja meg a gombot a lejátszás leállításához.
majd adja meg a regisztrált felhasználói nevet
és a jelszót. ™ YouTube használata

• Az internetes csatlakozási környezettől függően 1 Nyissa meg a YouTube képernyőt.
nem mindig garantálható a webtartalmak megfelelő Nyomja meg a YouTube gombot.
lejátszása. • A lejátszás/leállítás/befejezés leírását lásd a

• A webtartalmak lejátszásához szélessávú "Tételek lejátszása" részben.
internetes kapcsolatra van szükség. A szélessávú
internetkapcsolathoz szerződést kell kötni egy
internetszolgáltatóval.

• A harmadik fél által szolgáltatott tartalomhoz
történő hozzáféréshez nagysebességű internetes
kapcsolatra van szükség, melynek feltétele adott
esetben a regisztrálás és előfizetés.

• A harmadik fél által nyújtott tartalomszolgáltatás
előzetes értesítés nélkül módosulhat,
felfüggesztésre kerülhet, megszakadhat és
megszűnhet, ezért a Pioneer nem vállal
felelősséget az ilyen események előfordulásáért.
A Pioneer nem állítja és nem garantálja a
tartalomszolgáltatások folyamatos elérhetőségét az
adott időtartamon keresztül, ezért elhárít minden
kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget.

• A lemezlejátszás és ez a funkció nem használható
egyszerre.

™ Hozzáférés korlátozása az interneten

előforduló káros információkhoz

• A készülék olyan funkcióval van ellátva, amely
korlátozza egyes webtartalmak megtekintését.
Pl., ha nem szeretné, hogy azokat gyerekek vagy
más személyek is lássák.

• A korlátozó funkció használatához módosítani kell
az internetes beállításokat.

37

BDP-LX88/58

7. FEJEZET: AUDIÓ/VIDEÓ OPCIÓK BEÁLLÍTÁSA

Audió opciók módosítása Audio Parameter képernyő használata

Számos kiegészítő hangbeállítást tartalmaz az Audio
Parameter képernyő.

1 Nyomja meg az AUDIO P. gombot az Audio
Parameter képernyő megnyitásához.

2 Használja a gombokat a beállítani kívánt
tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

3 Használja a gombokat a beállításhoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

™ Audio Parameter képernyő bezárása

Nyomja meg az AUDIO P. vagy RETURN gombot.

Megjegyzés

• Az Audio Parameter képernyő nem hívható elő a kezdőmenü (forrás, webtartalom, kezdeti beállítások),
videoparaméter, funkciómenü, lemezmenü, YouTube vagy Picasa képernyők bármelyikének megjelenített
állapotában.

• Az Audio Parameter képernyő nem jeleníthető meg a 3D tartalmak lejátszása alatt.

• A DIRECT funkció On státuszában nem használható az Audio Parameter menü.

• A gyári beállítások vastag betűvel vannak kiemelve.

Beállítás Opciók Magyarázat
Manual (kézi)
Audio Scaler1 A Hi-bit32, Up Sampling és Digital Filter funkciók
(csak BDP-LX88) Auto konfigurálása a megfelelő beállításra.

Hi-bit321, 2 On Az Auto mód kiválasztása esetén, a kiváló hangminőség
(csak BDP-LX88) Off eléréséhez, a Hi-bit32, Up Sampling és Digital Filter
automatikusan az optimális beállítást kapja a 2 csatornás
Up Sampling1, 2, 3 x1 (Off) hangforrás mintavételi gyakorisága és bitsebessége szerint.
(csak BDP-LX88) x2
x4 Kiterjedtebb dinamikatartomány létrehozása a digitális
Digital Filter1, 2 Slow forrásokra (pl. CD, DVD és BD lemezek). A 16, 20 és 24 bites
(csak BDP-LX88) Sharp PCM jelek és a tömörített audió újrakvantálása 32 bitesre,
továbbá a nagyfrekvenciás komponens interpolálása
Auto Sound Retriever Off adatfeldolgozással az egyenletesebb és kifinomultabb zenei
(csak BDP-LX88) On kifejezés érdekében.

A 2 csatornás audioforrás mintavételi gyakoriságának növelése
a beállított szorzóval a kiváló hangminőség eléréséhez.

Az AUDIO DAC (digitális audiokonverter) digitális szűrő
típusának megadása. Két beállítás között lehet választani. Slow
(lágy és meleg), Sharp (tömör és feszes).

A hangminőség automatikus visszaállítása során a rendszer a
DSP feldolgozást használja a tömörítés során bekövetkezett
adatvesztés kompenzálására a hangtömörség-érzet és a
moduláció javításával.1 Ha a Sound Retriever Link funkciót
támogató lejátszó van csatlakoztatva az erősítőre HDMI
kapcsolattal, akkor az On beállítás kiválasztásával a lejátszás
alatt álló tömörített audiofájl bitsebesség-információját a
rendszer a HDMI Control funkció segítségével határozza meg,
és a hang optimalizálása a kapott információ alapján történik
(Sound Retriever Link).

38

BDP-LX88/58

Beállítás Opciók Magyarázat
Audio Sync4 Auto
A lejátszó automatikusan állítja be a videó és audió időzítését,
Audio Delay5 Manual ha HDMI Audio Sync Correction funkcióval elátott berendezésre
0 - 200 (ms) csatlakozik HDMI kábellel.

Kézi beállítás.

Egyes képernyőkön késleltetésre lehet szükség a kép és a
hang szinkronba állításához. Késleltetés hozzáadásával a hang
a videóhoz illeszthető.

1 Csak az ANALOG AUDIO OUT aljzatokról levehető kimeneti audiojelekre érvényes.
2 • Csak akkor állítható be, ha az Audio Scaler funkcióra a Manual opció van kiválasztva.

• Ez a funkció nem működik, ha a mintavételi gyakoriság 32 kHz.
3 • Ez a beállítás csak a 2 csatornás audioforrásokat befolyásolja.

• Ez a funkció nem működik, ha az Auto Sound Retriever funkció On státuszra van beállítva.
4 A hang megszakadhat a késleltetés beállításakor.
5 Az Audio Sync beállítás csak Auto módban módosítható. A beállított érték a lejátszás leállítása vagy szüneteltetése utáni

újraindítással lesz érvényes.

Videó opciók beállítása

Számos kiegészítő képbeállítás végezhető a Video Video Parameter képernyő használata
Parameter menüben.

1 Nyomja meg a VIDEO P. gombot a Video
Parameter képernyő megnyitásához.

2 Használja a gombokat a beállítani kívánt
tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

3 Használja a gombokat a beállításhoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

™ A Video Parameter képernyő bezárása

Nyomja meg a VIDEO P. vagy RETURN gombot.

Megjegyzés

• A Video Parameter képernyő nem hívható elő a kezdőmenü (forrás, webtartalom, kezdeti beállítások),
audioparaméter, funkciómenü, lemezmenü, YouTube vagy Picasa képernyők bármelyikének megjelenített
állapotában.

• A Video Parameter képernyő nem jeleníthető meg a 3D tartalmak lejátszása alatt.

• A Video Parameter beállítások nincsenek hatással a Blu-ray 3D képekre.
• A Video Parameter beállítások nem érvényesek, ha a HDMI Mode beállítása a Pure Audio.

• A gyári beállítások vastag betűvel vannak kiemelve.

Beállítás Opciók Magyarázat
Video Adjust PJ Digital Cinema
(képbeállítás) PJ Film Cinema A kiválasztás függ a használt audiovizuális berendezéstől és a nézni
PJ Live és hallgatni kívánt anyagtól.
Progressive FPD Film Cinema
Motion1 FPD Film Live A PJ mód választható a projektoros vetítéshez vagy az FPD mód
FPD Live használható lapostévé alkalmazása esetén. A Digital Cinema beállítás
Reference javasolt a CGI technológiával és digitális jelfeldolgozással készült
legújabb mozifilmekhez, a Film Cinema opció választható ki a
1 – 3. memória hagyományos analóg filmekhez, és a Live beállítással tekinthetők meg
a koncertfilmek. A Reference módban nem lehetséges a videojelek
-4-től +4-ig feldolgozása. Ezt a módot akkor érdemes kiválasztani, ha a forrást az
(alapértelmezett eredeti képminőségben szeretnénk megnézni.
beállítás: 0)
Ha a képminőséget egyedileg szeretné beállítani, akkor válassza ki
memória opciót.

Mozgó- és állókép minőségének beállítása progresszívre állított
videokimeneten.

39

BDP-LX88/58

Beállítás Opciók Magyarázat
Pure Cinema Auto
On Ezzel a beállítással optimalizálható a progresszív pásztázás a filmek
Stream Smoother Off lejátszásakor. Normál esetben a beállítás az Auto. Ha a kép
Off természetellenes, akkor válassza ki az On vagy Off beállítást.
On
A beépített áramkör képminőségének használata, képminőség-
korrekciók elvégzése a blokkzaj/moszkitózaj csökkentésére és a jobb
képélesség eléréséhez. Ez a beállítás az online lejátszásra vagy a kis
bitsebességű videotartalmak lejátszásakor érvényes.

1 • A Progressive Motion funkció nem érhető el, ha a Pure Cinema beállítása a On.
• Ez a beállítás csak a váltottsoros formátumban rögzített képekre érvényes (480/576i vagy 1080i felbontású jelek).

™ Képbeállítások

1 Válassza ki a Video Adjust menü Memory 1 vagy 2, 3 elemét.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER gombot.

2 Válasszon a Settings menü beállításai közül.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3 Válassza ki a megfelelő tételt, majd módosítsa a beállítást.

A kijelölés a gombokkal, a beállítás módosítása pedig a gombokkal történik. A beállítás befejezése után

nyomja meg a RETURN gombot a beállítási képernyő bezárásához.

Beállítási tételek listája

Tétel Leírás
YNR Zajszűrés beállítása az Y (fényerő) komponens számára.
CNR Zajszűrés beállítása a C (színtelítettség) komponens számára.
BNR Blokkzaj csökkentése (a blokkalakú torzítást az MPEG
tömörítés generálja) a képen.
MNR Moszkitózaj (a kontúrokon létrejött torzítás az MPEG tömörítés
Detail (képrészlet) miatt) csökkentése a képen.
Brightness (fényerő) A képrészletek tisztaságának beállítása.
Ez a beállítás szolgál a TV-képernyő fényerejének
Contrast (kontraszt) szabályozására.
Ez a beállítás szolgál a TV-képernyő kontrasztjának
Hue (színárnyalat) szabályozására.
Chroma Level Ezzel a beállítással határozható meg a TV-képernyő
(színtelítettség) színbalansza (zöld és piros).
S.Resolution1
(szuperfelbontás) A színek telítettségének beállítására szolgál.

Képrészletezettség és pontos körvonalak beállítása. A 0 (ki),
1, 2 vagy 3 szint választható ki, és minél nagyobb az érték,
annál élesebbek lesznek a képek.

1 Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha a kimeneten 4K videojelek vehetők le.

40

BDP-LX88/58

8. FEJEZET: BŐVÍTETT SZINTŰ BEÁLLÍTÁSOK

Beállítások módosítása

Az Initial Setup képernyő használata 2 Válassza ki az Initial Setup menüt.

1 A lejátszás leállításakor jelenítse meg a Home Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
Menu képernyőt. nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg a HOME MENU gombot.
3 Válassza ki a megfelelő tételt, majd módosítsa a

beállítást.

Használja a / gombokat a kiválasztáshoz,

majd nyomja meg az ENTER gombot.

™ Initial Setup képernyő bezárása RETURN

Nyomja meg a HOME MENU vagy
gombot.

Megjegyzés
• A kiválasztható tételek függnek a lejátszó státuszától.
• A gyári beállítások vastag betűvel vannak kiemelve.

Beállítás Opciók Magyarázat

Digitális beállítások TV Screen (TV 16:9 Full Ezt a beállítást kell kiválasztani a széles képarányú (16:9) TV-k
képernyő) csatlakoztatása esetén.

16:9 Normal Ezt a beállítást kell kiválasztani a széles képarányú (16:9) TV-k
csatlakoztatása esetén. A 4:3 arányú képek megjelenítésekor a
képernyő oldalsó részén függőleges fekete sávok láthatók.

4:3 Pan&Scan Válassza ki ezt a beállítás 4:3-as TV csatlakoztatása és 16:9-es
videók lejátszása esetén. A 4:3-as képernyőn végzett videó
lejátszásakor a kép bal és jobb oldalát a rendszer levágja.
(Ez a funkció akkor működik, ha a lemezen a 4:3PS jelzés látható.)

4:3 Letterbox Válassza ki ezt a beállítás 4:3-as TV csatlakoztatása és 16:9-es
videók lejátszása esetén. A videók lejátszásakor a képernyő felső és
alsó részén fekete sávok láthatók.

Resolution (felbontás) Auto A lejátszó HDMI OUT kimenetéről továbbított videojelek
felbontásának kiválasztása automatikusan történik.

480p/576p A HDMI OUT kimenet videojelei a kiválasztott felbontással kerülnek
720p továbbításra.
1080i
1080p A felbontás a RESOLUTION c/d gombokkal módosítható.
1080/24p
A felbontás a RESOLUTION c/d gombok minden egyes
megnyomásakor átkapcsol.

4K

4K/24p

Source Direct A kimeneti jel felbontása a tartalom eredeti felbontásának felel meg.

• 1080/24p vagy 4K/24p felbontás kiválasztása esetén – a bemenetre küldött videojeltől függően – a kép
természetellenes vagy zavaros lehet. Ilyen esetben állítsa be a videokimenet felbontását a 1080/24p vagy 4K/24p
értéktől eltérőre.

41

BDP-LX88/58

Beállítás Opciók Magyarázat

Audió kimenet Digital Output (digitális Bitstream Válassza ki ezt az opciót a digitális audiojelek közvetlen kimenetre
kimenet) (bitfolyam) küldéséhez.

PCM Válassza ki ezt az opciót, ha a digitális audiojeleket 2 csatornás
audiojelekké szeretné konvertálni.

Re-encode Ha a BD lemez másodlagos audiót és interaktív audiót tartalmaz,
(újrakódolás) akkor a rendszer a két audiojelet összekeveri és Dolby Digital vagy

DTS audióra konvertálva küldi a kimenetre.

Off Válassza ki ezt az opciót, ha nem szeretne digitális audiojeleket a
kimenetre továbbítani.

Downmix (lekeverés) Stereo A lineáris PCM audiojelekké konvertált surround audiojeleket a
rendszer 2 csatornás (sztereó) kimeneti jelekké alakítja.

Lt/Rt Surround kimeneti jelek (ha a csatlakoztatott AV erősítő vagy
végerősítő stb. kompatibilis a Dolby Pro Logic funkcióval, akkor az
AV erősítő vagy végerősítő a lineáris PCM audiojeleket surround
audióként küldi a kimenetre).

Max Sampling Frequency 48k A DIGITAL OUT aljzatról levehető audiojelek mintavételi
maximális mintavételi 96k gyakorisága a beállított érték alatti lesz. Válasszon olyan beállítást,
gyakoriság) 192k amely megfelel a csatlakoztatott berendezésnek.

• Ha a lejátszott fájl vagy lemez mintavételi gyakorisága alacsonyabb a beállított értéknél vagy azzal azonos, akkor
annak mintavételi gyakorisága nem fog változni.

• Nem játszhatók le olyan források, amelyek mintavételi gyakorisága nagyobb, mint 192 kHz.

• Másolásvédett lemezek vagy fájlok lejátszásakor a jelek maximum 48 kHz mintavételi gyakorisággal kerülnek a
kimenetre, a beállítástól függetlenül.

DRC (dinamikatartomány Off Válassza ki ezt az opciót, ha az audiojeleket a DRC funkció
beállítása) használata nélkül szeretné a kimenetre küldeni.

On Ezzel a funkcióval állítható be a leghangosabb és leglágyabb
hangok közötti tartomány (dinamikatartomány) az átlagos hangerőn
történő lejátszáshoz. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha
nehezen hallhatók a párbeszédek vagy éjszaka néz mozifilmeket.

Auto Ezzel a beállítással a DRC funkció automatikusan be-/kikapcsol a
lemezről küldött audiojelektől függően. A beállítás csak Dolby
TrueHD jelek esetén hatásos.

• Ez a beállítás a Dolby Digital, Dolby TrueHD és Dolby Digital Plus jelekre érvényes.
• A DRC beállítás az alábbi kimenetek audiojeleire érvényes:

– Az analóg audiojelek az AUDIO OUT kimenetekről vehetők le.
– A lineáris PCM audiojelek a DIGITAL OUT vagy HDMI OUT kimenetekről vehetők le.
• A lemeztől függően a beállítás hatása gyenge lehet.
• A hatás különböző lehet a hangsugárzóktól, az AV erősítő beállításaitól stb. függően.

Precision Audio Auto A Precision Audio funkció kiváló minőségű lejátszást biztosít az
(csak BDP-LX88) audiolejátszáshoz használt csatornának megfelelően.
A hangminőséget jelentősen rontó dzsitter fordulhat elő a digitális
jelek átvitelekor vagy feldolgozásakor. A dzsitterek hatása
kiküszöbölhető, ha a jelek feldolgozása a kristályoszcillátor
referenciajelét felhasználva történik, és így biztosítható jelek
optimális illesztése. Válassza ki az Auto módot, ha a készüléket
automatikusan szeretné működtetni a csatlakoztatott berendezés
státuszának megfelelően.

HDMI Válassza ki a HDMI (PQLS) módot, ha a HDMI kimenetet szeretné
(PQLS) használni. Ilyenkor a PQLS funkció aktiválódik.

Analog Válassza ki az Analog módot, ha a működtetéskor az analóg
audiokimenetet szeretné használni. Az audiojelek jelfeldolgozása a
nagyon pontos kristályoszcillátor referenciajelét alapul véve történik
a fő egységen belül.

Off Válassza ki az Off módot, ha nem szeretné használni a Precision
Audio funkciót.

XLR Terminal Polarity Normal Állítsa be az XLR aljzat 2-es érintkezőjét a normál fázisra (meleg) és
(aljzatpolaritás) (csak Inversion a 3-as érintkezőjét a fordított fázisra (hideg).
BDP-LX88)
Állítsa be az XLR aljzat 2-es érintkezőjét a fordított fázisra (hideg) és
a 3-as érintkezőjét a normál fázisra (meleg).

42

BDP-LX88/58

Beállítás Opciók Magyarázat

HDMI HDMI Mode Dual A video- és audiojelek egyidejűleg vehetők le a két HDMI OUT
aljzatról. Válassza ki ezt a beállítást, ha a video- és audiojeleket két
TV-re szeretné egyidejűleg továbbítani.

Separate Válassza ki ezt a beállítást, ha a video- és audiojeleket külön
szeretné továbbítani (a videojeleket a HDMI OUT (MAIN), az
audiojeleket pedig a HDMI OUT (SUB) aljzatról).

Pure Audio Válassza ki ezt a beállítást, ha zenét szeretne hallgatni jobb
hangminőségben, és a berendezések mindkét HDMI kimenetre
csatlakoztatva vannak. Ezzel a beállítással az audiojelek csak a
HDMI OUT (SUB) aljzatról, míg a videojelek csak a HDMI OUT
(MAIN) aljzatról vehetők le a DISPLAY gomb megnyomásakor.

Single Válassza ki ezt az opciót, ha a berendezések csatlakoztatásához
csak a HDMI OUT (MAIN) aljzatot szeretné használni.

Lásd a "HDMI mód beállítása" részt.

Color Space (színtér) RGB Ezzel a beállítással a videojelek RGB jelként kerülnek a kimenetre.
Válassza ki ezt a beállítást, ha a színek túl fakónak tűnnek és a
fekete szín pedig túl fényes.

YCbCr Ezzel a beállítással a videojelek YCbCr 4:4:4 jelként kerülnek a
kimenetre.

YCbCr 422 Ezzel a beállítással a videojelek YCbCr 4:2:2 jelként kerülnek a
kimenetre.

Full RGB Ezzel a beállítással a videojelek RGB jelként kerülnek a kimenetre.
Válassza ki ezt az opciót, ha a színek túl tömörnek tűnnek és a sötét
színek pedig egységes fekete színként jelennek meg.

HDMI Audio Out (HDMI Bitstream Válassza ki ezt az opciót a HDMI audiojelek közvetlen kimenetre
audiokimenet) (bitfolyam) küldéséhez.

PCM Válassza ki ezt az opciót, ha a HDMI audiojeleket PCM audiojelekké
konvertálva szeretné a kimenetre küldeni.

Re-encode Ha a BD lemez másodlagos audiót és interaktív audiót tartalmaz,
(újrakódolás) akkor a rendszer a két audiojelet összekeveri és Dolby Digital vagy

DTS audióra konvertálva küldi a kimenetre.

Control On Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha a lejátszót HDMI kábellel
csatlakoztatott AV berendezés távvezérlőjével szeretné működtetni.
Lásd a HDMI Control funkció részletes lerását.

Off Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha a lejátszót nem a HDMI kábellel
csatlakoztatott AV berendezés távvezérlőjével szeretné működtetni.

A Sound Retriever Link és PQLS funkció használatához a HDMI Control funkciót be kell kapcsolni (On).

HDMI Deep color (HDMI 30bits Ezzel a beállítással a videojelek 30 bites színmélységgel kerülnek a
színmélység) kimenetre.

36bits Ezzel a beállítással a videojelek 36 bites színmélységgel kerülnek a
kimenetre.

Off Ezzel a beállítással a videojelek 24 bites színmélységgel (normál)
kerülnek a kimenetre.

A [30bits] vagy [36bits] opció kiválasztásakor a Color Space funkció beállítása ne a YCbCr 422 legyen.

HDMI 3D Auto A 3D lemezek esetén a lemez lejátszása 3D-s képekkel történik.

Off A készülék nem játssza le a 3D-s képeket.

3D Notice (3D értesítő) Yes Itt állítható be, hogy a 3D-s képek lejátszásakor megjelenjen-e a 3D
No értesítő.

Hálózat IP Address Setting (IP cím Ebben a menüben állítható be a lejátszó és a DNS szerver IP címe.
beállítása)

Proxy Server (proxy Csak akkor kell beállítani a proxy szervert, ha az internetszolgáltató ezt kéri.
szerver)

Information (információ) A MAC cím, az IP cím, az alhálózati maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS
szerver (elsődleges és másodlagos) beállításainak megjelenítése.

Connection test Ezzel a kiválasztással tesztelhető a hálózati csatlakozás.
(csatlakozási teszt)

43

BDP-LX88/58

Nyelv Beállítás Opciók Magyarázat
BD-Live connection (BD- Az összes lemezre engedélyezett a BD-LIVE tartalmak elérése.
Live kapcsolat) Permitted
(enged.) Csak a biztonságosként jóváhagyott lemezekre engedélyezett a BD-
DLNA LIVE tartalmak elérése.
Partial
OSD Permitted Egyik lemezre sem engedélyezett a BD-LIVE tartalmak elérése.
(részben
enged.) Ezt a beállítást kell kiválasztani a DLNA szerverre történő
csatlakozáshoz.
Prohibited Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretne csatlakozni a
(letiltva) DLNA szerverre.
Válasszon ki egy nyelvet az OSD nyelvlistából.
Enable
(enged.)

Disable
(letiltás)

választható
nyelvek

Audió választható Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából az alapértelmezett
nyelvek audionyelv beállításához a BD-ROM és DVD-Video lejátszáshoz.
* Egyes lemezeknél
előfordulhat, hogy nem
módosítható a nyelv.

Ha olyan nyelvet állít be, amelyik nincs rögzítve a BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan kiválasztja
valamelyik rögzített nyelvet a lejátszáshoz.

Subtitle (felirat) választható Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából az alapértelmezett felirati
nyelvek nyelv beállításához a BD-ROM és DVD-Video lejátszáshoz.
* Egyes lemezeknél
előfordulhat, hogy nem
módosítható a nyelv.

Ha olyan nyelvet állít be, amelyik nincs rögzítve a BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan kiválasztja
valamelyik rögzített nyelvet a lejátszáshoz.

Menu (menü) választható Válasszon ki egy nyelvet a nyelvlistából az alapértelmezett
nyelvek menünyelv beállításához a BD-ROM és DVD-Video lemezekre.
* Egyes lemezeknél
előfordulhat, hogy nem
módosítható a nyelv.

Ha olyan nyelvet állít be, amelyik nincs rögzítve a BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan kiválasztja
valamelyik rögzített nyelvet a lejátszáshoz.

Lejátszás Angle Mark (kamera On Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha meg szeretné jeleníteni a
szimbólum) kamera szimbólumot a tévéképernyőn.

Off Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretné megjeleníteni a
kamera szimbólumot a tévéképernyőn.

PIP Mark (PIP szimbólum) On Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha meg szeretné jeleníteni a PIP
szimbólumot a tévéképernyőn.

Off Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretné megjeleníteni a
PIP szimbólumot a tévéképernyőn.

Secondary Audio Mark On Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha meg szeretné jeleníteni a
(másodlagos audió Off "másodlagos audió" szimbólumot a tévéképernyőn.
szimbólum)
Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretné megjeleníteni a
"másodlagos audió" szimbólumot a tévéképernyőn.

DivX® VOD DRM Registration A lejátszó DivX VOD fájlok lejátszásához szükséges regisztrációs
Code kódjának megjelenítése.
(regisztrá-
ciós kód)

DVD Playback (DVD DVD Audio Válassza ki ezt a beállítást, ha a DVD-Audio lemeznek csak az
lejátszás) DVD Video audió részét szeretné lejátszani.

* Ez a beállítás a DVD- Válassza ki ezt a beállítást, ha a DVD-Audio lemeznek csak a videó
Audio lemezek részét szeretné lejátszani.
lejátszására vonatkozik.

44

BDP-LX88/58

Beállítás Opciók Magyarázat

Internet Setting (internet- Permitted A webtartalom jelszó megadása nélkül nézhető.
beállítás) A webtartalom megnézéséhez jelszót kell megadni.
Partial
Permitted

Prohibited Nem nézhetők webtartalmak.

Ha korlátozni szeretné, hogy gyerekek vagy egyéb személyek webtartalmakat stb. nézzenek meg, akkor válassza
ki a [Partial Permitted] vagy [Prohibited] beállítást.

Disc Auto Playback On A lemezek lejátszása automatikusan beindul a lemez betöltésekor.
(automatikus lejátszás) Off A betöltött lemezek lejátszása nem kezdődik el automatikusan.

Last Memory (utolsó On Válassza ki ezt a beállítást, ha el szeretné menteni azt a pontot, ahol
memória) utoljára leállította a lejátszást. Az elmentett pontot megjegyzi a
rendszer a lemeztálca kinyitása vagy a készülék készenléti módba
kapcsolása után is.

Off Válassza ki ezt a beállítást, ha csak a folytatólagos lejátszási módot
szeretné használni.

A használt lemeznek támogatnia kell ezt a funkciót.

PBC (lejátszásvezérlés) On Válassza ki ezt a beállítást, ha a PBC kompatibilis Video-CD-ket
(2.0 verzió) a lemezmenü használatával szeretné lejátszani.

Off Válassza ki ezt a beállítást, ha a PBC kompatibilis Video-CD-ket
(2.0 verzió) a lemezmenü használata nélkül szeretné lejátszani.

Setup Navigator (beállítás- Beállítások elvégzése a "Setup Navigator" menüben. Ezzel kapcsolatban később

navigátor) olvasható részletes információ.

Biztonság Change Password (jelszó Regisztrálja (módosítsa) a szülői felügyeleti szint beállításához vagy a gyerekzárral
módosítása) ellátott DVD-Video lemezek zárolásának feloldásához szükséges jelszót.
Alapértelmezett jelszó: 0000.

Parental Control Itt végezhető el a szülői felügyeleti szint módosítása.
(gyerekzár)

Country Code (országkód) Itt módosítható az ország/terület kódja.

Opciók Screen Saver Off A rendszer nem aktiválja a képernyőkímélő funkciót.
(képernyőkímélő)
1 min • A rendszer aktiválja a képernyőkímélő funkciót, ha nem hajtanak
2 min végre semmilyen műveletet egy/kettő/három percig.
3 min • A képernyőkímélő aktív állapotában a [SCREENSAVER] felirat
látható az előlapi kijelzőn.
• A távvezérlő működtetésével is kikapcsolható a képernyőkímélő.

Auto Power Off Off Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem szeretné, hogy a készülék
automatikusan kikapcsoljon. Ez az alapértelmezett beállítása a nem
(automatikus kikapcsolás) európai modellekre.

15 min A készülék automatikusan kikapcsol, ha nem hajtanak végre
30 min semmilyen műveletet 15 vagy 30 percen át. Az európai modellekre
az alapértelmezett beállítás a 15 perc.

Network Standby (hálózati On Válassza ki ezt a beállítást, ha mobil eszközről szeretne tápellátást
készenléti mód) kapni egy dedikált alkalmazás használatával.

Off Válassza ki ezt az opciót, ha nem szeretné használni a Network
Standby funkciót.

Update (frissítés) USB Storage Válassza ki a szoftverfrissítés módszerét.
(USB
memória)

Network
(hálózat)

Load Default Ebben a menüben végezhető el a gyári alapbeállítások visszaállítása.

(alapbeállítások betöltése)

System Information Itt ellenőrizhető a rendszer verziószáma.
(rendszerinformációk)

BUDA BUDA Megjeleníti és beállítja a csatlakoztatott USB eszközön tárolt BUDA
Information adatokat.
(inform.)

BUDA Setup
(beállítás)

45

BDP-LX88/58

™ IP cím beállítása 4 Adja meg az IP címet vagy a szerver nevét.
Ha az IP címet választotta a 3. lépésben, akkor a
1 Válassza ki a Network Æ IP setting Æ Next bevitelhez használja a számgombokat (0 - 9). Használja
Screen elemeket. a gombot a kurzor mozgatásához.
Ha a 3. lépésben a szervernevet választotta, akkor
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd használja a számgombokat (0-9) a szoftveres
nyomja meg az ENTER gombot. billentyűzet megnyitásához. Használja a /
gombokat a karakterek és tételek kiválasztáshoz, majd
2 Adja meg az IP címet. nyomja meg az ENTER gombot.

Használja a / gombokat a lejátszó és a DNS 5 Írja be a port sorszámát.
Nyomja meg a gombot, majd a szám megadásához
szerver IP címének beállításához, majd nyomja meg az használja a számgombokat (0 - 9).

ENTER gombot. 6 Nyomja meg az ENTER gombot a beállításhoz.

• IP cím automatikus beállítása ™ Hálózati beállítások megjelenítése

On – A lejátszó IP címének hozzárendelése f Válassza ki a Network Æ Information Æ Next
automatikusan történik. Válassza ki ezt a beállítást, Screen elemeket.
ha DHCP szerverfunkcióval ellátott szélessávú Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
routert vagy modemet használ. A lejátszó IP címét nyomja meg az ENTER gombot.
automatikusan kiosztja a DHCP szerver. Ekkor megjelenik a MAC cím, az IP cím, az alhálózati
maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS szerver
Off – A lejátszó IP címének manuális beállítása. (elsődleges és másodlagos) beállítása.
Használja a számgombokat (0 – 9) az IP cím, az Ha az Auto Set IP Address beállítása az On, akkor a
alhálózati maszk és az alapértelmezett átjáró beállított értékek automatikusan megjelennek.
megadásához.
Megjegyzés
Figyelem • A “0.0.0.0” jelzés jelenik meg, ha nem történik meg

• Hosszabb időre lehet szükség az IP cím az IP cím beállítása.
beállításához.
™ Hálózati kapcsolat tesztelése
Megjegyzés
f Válassza ki a Network Æ Connection Test Æ
• Az IP cím megadása után válassza ki a Start elemeket.
[Connection Test] funkciót a készülék Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
csatlakoztatásának ellenőrzéséhez. nyomja meg az ENTER gombot.
A teszt sikeres befejezése után megjelenik a “Network
• A DHCP szerverfunkcióval kapcsolatos egyéb is OK” üzenet. Ha ettől eltérő üzenet látható, akkor
információkat lásd a hálózati eszköz használati ellenőrizze a kapcsolatokat és/vagy beállításokat.
útmutatójában.
™ Másik nyelv kiválasztása
• Az IP cím kézi beírásához szükség lehet a
szolgáltató vagy hálózati adminisztrátor 1 Válassza ki a Language menüelemet.
segítségére. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
™ Proxy szerver beállítása
2 Válassza ki az OSD, Audio, Subtitle vagy Menu
Csak akkor kell beállítani a proxy szervert, ha az elemet.
internetszolgáltató ezt kéri. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
1 Válassza ki a Network Æ Proxy Server Æ Next
Screen elemeket. 3 Válassza ki a használni kívánt nyelvet.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER gombot.
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjegyzés
2 A Proxy szerver beállításához válassza ki a • Ha olyan nyelvet állít be, amelyik nincs rögzítve a

"Use" vagy "Not use" opciót. BD/DVD lemezen, akkor a készülék automatikusan
kiválasztja valamelyik rögzített nyelvet a
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd lejátszáshoz.

nyomja meg gombot.

• Use – Ezt a beállítást kell kiválasztani proxy

szerver használata esetén.

• Not use – Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha nem

használ proxy szervert.

A Use opció kiválasztása esetén folytassa a 3. lépéssel.

3 Adja meg a szerver-kiválasztási módszert.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg gombot.

• IP Address – Írja be az IP címet.

• Server Name – Adja meg a szerver nevét.

46

BDP-LX88/58

™ A BD lemezekhez és alkalmazói adatokhoz ™ Szülői felügyelet szintjének módosítása a

hozzáadott adatok törlése DVD/BD‐ROM lemezekre

Használja ezt az eljárást a BD lemezekhez (a BD-LIVE Az erőszakos jeleneteket tartalmazó egyes DVD-Video
funkcióval letöltött és a BONUSVIEW funkcióval lemezeken szülői felügyeleti szintek vannak beállítva
használt adatok) és alkalmazói adatokhoz hozzáadott (ellenőrizze a lemezborítót stb.). Az ilyen lemezek
adatok törléséhez. megnézésének korlátozásához állítsa a lejátszó szintjét
a lemezen beállított szintnél alacsonyabbra.

Figyelem 1 Válassza ki a Security Æ Parental Control Æ
• Hosszabb időre lehet szükség az adatok törléséhez. Next Screen elemeket.
• Ne húzza ki a tápkábelt az adatok törlése alatt.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

1 Válassza ki az Options Æ BUDA Æ BUDA Setup 2 Adja meg a jelszót.
elemeket.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd nyomja
nyomja meg az ENTER gombot.
meg az ENTER gombot.
2 Válassza ki az Fmt buda beállítást. Nyomja meg
az ENTER gombot. Használja a gombot a kurzor mozgatásához.

3 Módosítsa a szintet.

Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

™ Jelszó regisztrálása vagy módosítása Megjegyzés

Használja ezt az eljárást a gyerekzár beállításához • A szint beállítása az Off vagy egy Level1 és
szükséges kód regisztrálásához vagy módosításához. Level8 közötti szint lehet. Az Off beállítás esetén a
A lejátszó alapértelmezett jelszava megtekintés nincs korlátozva.
Alapértelmezett jelszó: 0000.
• A készülék kérheti egy jelszó megadását a jelszó ™ Ország‐/területkód módosítása

módosításához. 1 Válassza ki a Security Country Code Next
• A lejátszó alapértelmezett beállításainak Screen elemeket.

visszaállításakor a jelszó is visszaáll az Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
alapértelmezett értékre. nyomja meg az ENTER gombot.

1 Válassza ki a Security Æ Change Password Æ 2 Adja meg a jelszót.
Next Screen elemeket.
Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd nyomja
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot. meg az ENTER gombot.

2 Adja meg a jelszót. Használja a gombot a kurzor mozgatásához.

Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd nyomja 3 Módosítsa az ország-/területkódot.

meg az ENTER gombot. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

Használja a gombot a kurzor mozgatásához. nyomja meg az ENTER gombot.

3 Írja be ismét a jelszót.

Ehhez használja a számgombokat (0 – 9), majd nyomja

meg az ENTER gombot.

Használja a gombot a kurzor mozgatásához.

• A jelszó módosításához először adja meg az

előzőleg regisztrált jelszót, majd adja meg az új

jelszót.

Megjegyzés

• Javasoljuk a jelszó feljegyzését.

• A jelszó elfelejtése esetén állítsa vissza a lejátszó
beállításait az alapértelmezettre, majd regisztráljon
egy új jelszót.

47

BDP-LX88/58

Szoftverfrissítés • Ez a lejátszó a FAT32, FAT16 vagy NTFS
rendszerben formázott USB memóriákat támogatja.
A lejátszó szoftvere az alábbi módszerek Ha az USB memóriát a számítógéppel formázza,
valamelyikének használatával frissíthető: akkor használja az alábbi beállításokat:
• Internetes kapcsolaton át. – Fájlrendszer: FAT32
• USB flash memória használatával. – Allokációs egység mérete: alapértelmezett
A lejátszóval kapcsolatos termékinformációk a Pioneer allokációs egység
weboldalán állnak rendelkezésre. Ellenőrizze a Pioneer
weboldalon a Blu-ray lejátszóra vonatkozó frissítéseket • Az USB memórián csak a legújabb frissítő fájlt
és szervizinformációkat. tárolja.

Figyelem • Ne használjon USB hosszabbítókábelt az USB
• A szoftver frissítése alatt ne hajtson végre egyéb memória csatlakoztatásához a lejátszóra. USB
hosszabbítókábel használata esetén a lejátszó
műveleteket. Ekkor ugyanis megszakadhat a működtetésekor problémák merülhetnek fel.
frissítés, aminek következménye hibás működés
lehet. 1 Csatlakoztassa a frissítő fájlt tartalmazó USB
– USB tárolóeszköz lekötése memóriát.
– Tápkábel kihúzása
– RESET gomb megnyomása 2 A lejátszás leállításakor jelenítse meg a Home
• Két eljárás áll rendelkezésre a szoftverfrissítésre és Menu képernyőt.
-letöltésre. Mindkét eljáráshoz hosszabb időre van Nyomja meg a HOME MENU gombot.
szükség.
• A szoftverfrissítés alatt nem végezhető egyéb 3 Válassza ki az Initial Setup menüt.
művelet. Ezen kívül a frissítési eljárás nem állítható
le. Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
™ Frissítés internetes kapcsolaton át
4 Válassza ki az Options Æ Update Æ Network Æ
1 Csatlakozzon az internetre. Start elemeket.

2 A lejátszás leállításakor jelenítse meg a Home Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
Menu képernyőt. nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg a HOME MENU gombot.
5 Ezután elkezdődik a frissítés. Nyomja meg az
3 Válassza ki az Initial Setup menüt. ENTER gombot.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd • A szoftver frissítéséhez hosszabb időre lehet
nyomja meg az ENTER gombot.
szükség.
4 Válassza ki az Options Æ Update Æ Network Æ • A frissítés befejezése után a készülék
Start elemeket.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd automatikusan újraindul.
nyomja meg az ENTER gombot.
Összes beállítás visszaállítása a gyári
5 Ezután elkezdődik a frissítés. Nyomja meg az alapértelmezett állapotra
ENTER gombot.
• A szoftver frissítéséhez hosszabb időre lehet 1 Ellenőrizze, hogy a lejátszó be van-e kapcsolva.

szükség. 2 A lejátszás leállításakor jelenítse meg a Home
• A frissítés befejezése után a készülék Menu képernyőt.

automatikusan újraindul. Nyomja meg a HOME MENU gombot.
* Frissítés USB flash memória használatával
3 Válassza ki az Initial Setup menüt.
Megjegyzés
• Ha a Pioneer weboldalán rendelkezésre áll frissítő Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
fájl, akkor használjon számítógépet a fájl
letöltéséhez az USB memóriára. Olvassa el 4 Válassza ki az Options Load Default Next
figyelmesen a Pioneer weboldalán található Screen elemeket.
utasításokat a frissítő fájl letöltéséről.
• A frissítő fájlt az USB flash memória Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd
gyökérkönyvtárába kell elmenteni. nyomja meg az ENTER gombot.
• Ne tárolja a fájlt egy mappán belül.
• Az USB memórián csak a frissítő fájl legyen, egyéb 5 Válassza ki az OK parancsot.
fájlokat ne tartalmazzon.
Használja a gombokat a kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az ENTER gombot.

Megjegyzés

• Az összes gyári alapbeállítás visszaállítása után
használja a Setup Navigator funkciót a lejátszó
beállításainak megadásához.

• A készülék lomtalanítása előtt javasoljuk, hogy
állítsa vissza a gyári beállításokat az adatok
törléséhez.

48

BDP-LX88/58

Háttérvilágítás beállítása

• Alapértelmezett beállítás: 01 (normál mód)
A háttérvilágítás négy mód közül választható ki a
kényelmes használhatóság és az elem élettartamának
tekintetbe vételével.

Figyelem
• A beállítás visszaállhat az alapértelmezett értékre

az elemcsere után. Ilyen esetben végezze el ismét
a gyártókód megadását.

f Adja meg a 2 jegyű gyártókódot.
A bevitelhez használja a számgombokat (0 - 9) a

LIGHT gomb lenyomva tartása közben.
• 01 (normál mód): A háttérvilágítás be- és

kikapcsolható a LIGHT gombbal. A világítás
automatikusan kikapcsol, ha nem történik
semmilyen művelet 10 másodpercig.
• 02 (gyakori világítás) : A háttérvilágítás bekapcsol,
ha megnyomják a távvezérlő bármelyik gombját.
A világítás a LIGHT gombbal kapcsolható ki.
A világítás automatikusan kikapcsol, ha nem
történik semmilyen művelet 20 másodpercig.
• 03 (ECO mód) : A háttérvilágítás be- és
kikapcsolható a LIGHT gombbal. A világítás
automatikusan kikapcsol, ha nem történik
semmilyen művelet 5 másodpercig.
• 04 (kikapcsolt mód): A háttérvilágítás nem kapcsol
be a LIGHT gomb megnyomásakor.
Ha a LED három másodpercig világít, majd folytatja a
villogást, akkor a beállítás sikeresen befejeződött.
Ha a LED villog, akkor a beállítás sikertelen.

49

BDP-LX88/58

Digitális audioformátumok kimenetre küldése

Beállítás Bitfolyam PCM Újrakódolás

Konverziós Csak az elsődleges A rendszer az elsődleges/ A rendszer az
módszer audiojelek (moziflmek másodlagos és interaktív elsődleges/ másodlagos
főhangja stb.) kerülnek a audiojeleket PCM jellé és interaktív
kimenetre. Nem vehetők le a konvertálja és együtt küldi audiojeleket PCM jellé
kimeneten a másodlagos és a kimenetre.1 konvertálja, majd
az interaktív audiojelek. továbbkonvertálja Dolby
Digital vagy DTS
audiojelekké és együtt
küldi a kimenetre.2

Kimenet(ek) HDMI OUT DIGITAL HDMI OUT DIGITAL HDMI DIGITAL AUDIO
Audiotípus kimenet OUT kimenet OUT OUT OUT OUTPUT
kimenet kimenet kimenet kimenet kimenet
PCM 5.1
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital csat. PCM 2
csat.4
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital PCM 7.1 Dolby Dolby
Plus Plus csat. PCM 2 Digital Digital
Dolby TrueHD3 Dolby Digital csat.6
Dolby PCM 7.1
DTS Digital TrueHD DTS Digital csat.
Surround Surround
DTS Digital PCM 5.1
DTS-HD High Surround csat.
Resolution
Audio3 DTS-HD DTS Digital PCM 7.1 DTS DTS 2 csat.4
High Surround csat. Digital Digital
DTS-HD Master Resolution Surround Surround
Audio3 Audio
DTS Digital PCM 7.1
PCM DTS-HD Surround csat.
Master
Audio PCM 2 csat.4 PCM 7.1 Dolby Dolby
AAC csat. Digital Digital
PCM 7.1 PCM 2 csat.6
csat. PCM 5.1 AAC AAC
csat.
AAC AAC PCM 5.1 PCM 2
PCM 5.1 csat. csat.6
SACD (DSD)3 DSD5 csat. 2 csat.6

1. A Quick View (gyorsnézet audióval) funkció használata esetén az audió kimenet a PCM beállításnak felel meg,
függetlenül a többi beállítástól. Az LFE azonban nem vehető le a kimeneten (5.1 Æ 5.0, 7.1 Æ 7.0).

2. Ha nincs másodlagos audió vagy interaktív audió, akkor a lemeztől függően a jelek újrakódolás nélkül kerülhetnek a
kimenetre.

3. Nem használható a Quick View (gyorsnézet audióval) funkció.

4. A többcsatornás audiojeleket a készülék 2 csatornás audiojellé konvertálva küldi a kimenetre.

5. Ha a felbontás beállítása a 480P és a csatlakoztatott berendezés nem támogatja a 480i/480p felbontást, akkor az
SACD lemezek DSD audiojele két csatornán (bal és jobb frontcsatorna) kerül a kimenetre még az Auto beállítás
esetén is.

6. • Ha a HDMI Audio Out beállítása a Bitstream, akkor nem kerül hang a kimenetre.

• A DSD többcsatornás audió beállításaitól függően a 2 csatornás jelek a bal és jobb első kimenetről szólalnak meg.

Megjegyzés
• A lemeztől függően a csatornák száma különbözhet.
• A csatlakoztatott HDMI berendezéstől függően a HDMI kimeneti jelek és a csatornák száma különbözhet.
• A HDMI audiokimenet és a csatornák száma különbözhet, ha a Resolution beállítása a 480P, illetve akkor, ha a

beállítás az Auto és a csatlakoztatott berendezés csak a 480i/480p felbontást támogatja.
• A BD videolemezekre három típusú audiojel van rögzítve.

– Elsődleges audió: a főhang.
– Másodlagos audió: kiegészítésként hozzáadott hang (pl. rendezői, színészi stb. kommentek).
– Interaktív audió: Pl. a műveletek végrehajtásakor hallható hangjelzések. Az interaktív audió lemezfüggő.

50


Click to View FlipBook Version