The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-16 11:45:38

TAS-1_cz-sk

TAS-1_cz-sk

ANALOGOVÝ SYNTEZÁTOR TAS-1

TORAIZ AS-1
TAS-1

Návod k použití

http://pioneerdj.com/support/
Na webových stránkách Pioneer DJ najdete odpovědi na často kladné otázky, informace o softwaru a
další typy informací a služeb, které vám umožní lépe využít váš produkt.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a nařízení
vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997. Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Jak číst tento návod
Děkujeme, že jste si koupili DJ produkt značky Pioneer.
Přečtěte si tento návod i návod k rychlému použití. Oba návody obsahují důležité informace, které musíte pochopit před použitím
tohoto přístroje.

 Pamatujte, že obrazovky a specifikace softwaru v tomto návodu stejně jako vnější vzhled a specifikace hardwaru je aktuálně
ve vývoji a může se lišit od konečné specifikace.

 Pamatujte, že obrazovky a specifikace softwaru, popsaného v tomto návodu stejně jako externí vzhled a specifikace
hardwaru jsou aktuálně ve vývoji a mohou se lišit od konečného povedení.

 Pamatujte, že podle verze operačního systému, nastavení webového prohlížeče atd. se operace mohou lišit od popisu
v tomto návodu.

Obsah

01 Než začnete ...................................................................4  06 Změna nastavení přístroje (GLOBAL SETTING).......21 
Vlastnosti .........................................................................4 
Položky nabídky GLOBAL SETTING .............................21 
02 Názvy a funkce částí.....................................................5  Seznam režimů stupnic klávesnice ................................23 
Ovládací panel.................................................................5  Seznam alternativního ladění.........................................24 
Zadní panel......................................................................7  Kalibrace ........................................................................25 

03 Připojení ........................................................................8  07 Použití s externím zařízením ......................................26 
Připojení vstupů a výstupů...............................................8 
Připojení tohoto přístroje k externímu MIDI zařízení
04 Operace .........................................................................9  nebo počítači a přehrávání ............................................26 
Výběr a přehrávání programu ..........................................9  Synchronizace a přehrávání tohoto přístroje
Editace přehrávání programu ..........................................9  s externím MIDI zařízením nebo počítačem...................26 
Uložení programu ............................................................9  Použití vstupu TRIGGER IN tohoto přístroje
Inicializace programu pro vytvoření zvuku od začátku...10  pro ovládání funkcí přehrávání tohoto přístroje..............27 
Použití sekvenceru ........................................................10 
Použití táhla ...................................................................11  08 MIDI implementace .....................................................28 
Použití funkce rychlého programu .................................11 
MIDI hlášení...................................................................28 
05 Vytváření zvuků a kategorie/parametry ....................12  NRPN (čísla neregistrovaných parametrů) hlášení ........29 
Kategorie OSCILATOR..................................................12  Sysex hlášení.................................................................30 
Kategorie MIXER ...........................................................12  MIDI trvalý kontrolér (CC) vysílaný/ přijímaný ................33 
Kategorie FILTER ..........................................................13  Data parametrů programu..............................................33 
Kategorie FILTER ENVELOPE......................................13 
Kategorie AMP ENVELOPE ..........................................14  09 Blokový diagram .........................................................36 
Kategorie GLIDE............................................................14 
Kategorie LFO (Nízkofrekvenční oscilátor) ....................15  Blokový diagram (diagram toku signálu) ........................36 
Kategorie SLIDER .........................................................15 
Kategorie MODULATION...............................................16  10 Další informace ...........................................................37 
Kategorie EFFECTS ......................................................16 
Kategorie AFTERTOUCH ..............................................17  Odstraňován závad........................................................37 
Kategorie MISC PARAMETERS ....................................17  Upozornění, týkající se servisní opravy .........................38 
Kategorie ARPEGGIATOR/SEQUENCER.....................18  O obchodních značkách a registrovaných
Kategorie ARPEGGIATOR ............................................18  obchodních značkách ....................................................38 
Kategorie SEQUENCER................................................18  Specifikace.....................................................................38
Seznam parametrů ........................................................19

-2-

Zpráva od Dava Smithe

Po vynikajících zkušenostech s Pioneer DJ a jejich výjimečným přístrojem TORAIZ SP-16 jsem se
rozhodl pokračovat v partnerství s druhým produktem:
Analogovým monosyntezátorem TORAIZ AS-1!
Založený na zvuku Prophet-6 je syntezátorem staré školy, který krásně zapadne do moderního
DJingu a je ideálním samostatným syntezátorem pro rychlý přístup ke klasickému analogovému
zvuku.
Užijte si s ním mnoho zábavy!
Dave Smith

-3-

01 Než začnete

Vlastnosti

TORAIZ AS-1 je plně programovatelný monofonní
analogový syntezátor, který obsahuje diskrétní
analogové filtry, založené na oceňovaném
polyfonickém syntezátoru Prophet-6, navrženém
společností Dave Smith Instruments LLC. Jeho vnitřní
64-krokový sekvencer a rozsáhlá knihovna zvukových
předvoleb ho činí inspirativním a výrazným hudebním
nástrojem. A jeho snadno použitelný ovládací panel
obsahuje ohromný počet silným a univerzálních
nástrojů pro vytváření zvuku v kompaktním, robustním
kovovém chassis, které je vhodné do studia stejně jako
na jeviště.

Analogový syntezátorový obvod

Syntezátorový obvod přístroje TORAIZ AS-1 je
založený na přístroji Prophet-6, a byl vyvinutý ve
spolupráci se společností Dave Smith Instruments
LLC. 4-pólový rezonanční filtr dolní pásmové propusti
poskytuje přístroji TORAIZ AS-1 stejně jedinečný
analogový ráz, jako má Prophet-6 a také poskytuje
silné možnosti tvarování tónu a vlastního souznění.

Plně programovatelný syntezátorový stroj

Všechny zvuky lze uložit jako předvolby a jsou pak
okamžitě přístupné ve studiu nebo na jevišti. Parametry
syntezátoru jsou jasně zobrazené na OLED displeji
s vysokým rozlišením.

Obsáhlá knihovna přednastavených zvuků

Tovární předvolby jsou určené pro pokrytí širokého
rozsahu hudebních stylů a žánrů. Můžete je použít tak,
jak jsou, nebo je editovat a uložit si je podle vlastních
preferencí.

64-krokový sekvencer a arpeggiátor

Krokový sekvencer a arpeggiátor přístroje TORAIZ AS-
1 je vynikající nástroj pro vytváření frází a živé
vystupování. Protože 64-krokový sekvencer je schopný
krokového vstupu, můžete okamžitě uložit právě
vytvořenou frázi. Navíc můžete v reálném čase změnit
rytmus a stupnici zvuku vytvořené fráze pomocí 64-
krokového sekvenceru a arpeggiátoru, což vás
inspiruje k vytváření nových frází.

Intuitivní rozhraní a provedení v profesionální
kvalitě

Všechny ovládací prvky přístroje TORAIZ AS-1 jsou
uspořádány pro snadný přístup na ovládacím panelu
téměř stejným způsobem, jako na DJ zařízení. To vám
umožňuje rychlé a snadné zpracování zvuku v reálném
čase. A protože je přístroj kompaktní a vyrobený
s robustním kovovým chassis, můžete ho bezpečně
brát kamkoli pro hudební produkci a živé vystupování.

-4-

02 Názvy a funkce částí

Ovládací panel

(1) Tlačítko SHIFT (5) Displej
Pokud má tlačítko dvě funkce, můžete mezi nimi Zobrazuje číslo banky, číslo programu, název
přepnout stisknutím tlačítka SHIFT. programu, parametry atd.
Pro zapnutí tlačítka SHIFT ho stiskněte a podržte, Viz. „Výběr a přehrávání programu“ (strana 9).
aby se rozsvítilo. Pro vypnutí tlačítka SHIFT ho
jednoduše uvolněte, aby zhaslo. (6) Knoflík VALUE nabídky,
Viz. „Výběr a přehrávání programu“ (strana 9). Nastavuje parametry/nastavení
zobrazené na displeji.
(2) Tlačítko GLOBAL Viz. „Editace programu“ (strana 9).
Přepne do režimu globálního nastavení
Viz. „Změna nastavení přístroje ([GLOBAL (7) Knoflík VOLUME
SETTING])“ (strana 21). Nastavuje audio výstupní úroveň.
Viz. „Hlasitost“ (strana 17) a „Chybí zvuk nebo
(3) Knoflík PROGRAM/BANK slabý zvuk“ (strana 37).
Přepíná programy.
Pro přepnutí banky před otočením knoflíkem Hlasitost AUDIO OUT a PHONES je propojená.
stiskněte tlačítko SHIFT. Při přehrávání s použitím sluchátek dávejte pozor
Viz. „Výběr a přehrávání programu“ (strana 9). na přílišné zvýšení hlasitosti.
Podle nastavení knoflíku VOLUME může dojít při
(4) Knoflík PARAM/CATEGORY hraní na klávesy k velice silnému zvuku.
Výběr parametru pro nastavení.
Pro přepnutí mezi kategoriemi před otočením (8) Knoflík LPF CUTOFF
knoflíkem PARAM/CATEGORY stiskněte tlačítko Nastavuje mezní frekvenci LPF (filtr dolní pásmové
SHIFT. propusti).
Viz. „Editace programu“ (strana 9). Viz. „Kategorie FILTER“ (strana 13).

-5-

(9) Knoflík LPF RESONANCE (21)Tlačítko SEQUENCER play
Nastavuje rezonanci LPF (filtr dolní pásmové Přehrávání sekvenceru.
propusti). Viz. „Použití sekvenceru“ (strana 10).
Viz. „Kategorie FILTER“ (strana 13).
(22)Tlačítko HOLD
(10)Knoflík HPF CUTOFF Zapne/vypne funkci přidržení klávesnice.
Nastavuje mezní frekvenci HPF (filtr horní Viz. „Výběr a přehrávání programu“ (strana 9) a
pásmové propusti). „Kategorie ARPEGGIATOR“ (strana 18).
Viz. „Kategorie FILTER“ (strana 13).
(23)Tlačítko ARP
(11)Knoflík ENVELOPE ATTACK Zapne/vypne funkci arpeggiátoru.
Nastavuje nástup obálky zesilovače a obálky filtru. Viz. „Výběr a přehrávání programu“ (strana 9) a
Viz. „Kategorie FILTER ENVELOPE“ (strana 13). „Kategorie ARPEGGIATOR“ (strana 18).

(12)Knoflík ENVELOPE DECAY/RELEASE (24)Knoflík CLOCK BPM/DIVIDE
Nastavuje rozpad a uvolnění obálky zesilovače a Nastavuje BPM.
obálky filtru. Pro nastavení tempa sekvenceru/arpeggiátoru
Viz. „Kategorie FILTER ENVELOPE“ (strana 13). stiskněte tlačítko SHIFT před otočením knoflíkem
CLOCK BPM/DIVIDE.
(13)Knoflík LFO FREQ/AMOUNT Viz. „Kategorie ARPEGGIATOR/SEQUENCER“
Nastavuje frekvenci LFO (nízkofrekvenční (strana 18).
oscilátor).
Viz. „Kategorie LFO (nízkofrekvenční oscilátor)“ (25)Tlačítko CLOCK TAP
(strana 14). Stiskněte tlačítko CLOCK TAP prstem pro
Pro nastavení množství LFO stiskněte tlačítko nastavení hodnoty BPM.
SHIFT před otočením knoflíkem LFO FREQ/AMT. Viz. „Kategorie ARPEGGIATOR/SEQUENCER“
Viz. „Kategorie SLIDER“ (strana 15). (strana 18).

(14)Tlačítko FX ON/OFF
Zapne/vypne efekty.
Viz. „Kategorie EFFECT“ (strana 16).

(15)Tlačítko LATCH
Přidrží efekt na táhle.
Viz. „Použití táhla“ (strana 11).

(16)Táhlo
Nastavuje efekt táhla.
Viz. „Použití táhla“ (strana 11).

(17)Klávesnice
Použijte klávesnici pro přehrávání aktuálně
vybraného zvuku.
Viz. „Výběr a přehrávání programu“ (strana 9).

(18)Tlačítko OCTAVE DOWN
Sníží rozsah přehrávání na klávesnici o oktávu.
Pro snížení v kroku půltónů stiskněte tlačítko
SHIFT před stisknutím tlačítka OCTAVE DOWN.
Viz. „Výběr a přehrávání programu“ (strana 9) a
„Kategorie OSCILLATOR“ (strana 12).

(19)Tlačítko OCTAVE UP
Zvýší rozsah přehrávání na klávesnici o oktávu.
Pro zvýšení v kroku půltónů stiskněte tlačítko
SHIFT před stisknutím tlačítka OCTAVE UP.
Viz. „Výběr a přehrávání programu“ (strana 9) a
„Kategorie OSCILLATOR“ (strana 12).

(20)Tlačítko SEQUENCER record
Přepne sekvencer do režimu záznamu.
Viz. „Použití sekvenceru“ (strana 10).

-6-

Zadní panel

(1) Slot zámku Kensington Upozornění:
I když vypnete napájení tohoto přístroje vypínačem na
(2) Výstup PHONES přístroji nebo dálkovým ovladačem (pokud je
Pro připojení sluchátek. k dispozici) a displej zhasne a přístroj vypadá jako
odpojený od napájení, napájení může být nadále
(3) AUDIO OUT R dodáváno do přístroje v závislosti na jeho specifikaci.
Připojte k analogovému vstupnímu konektoru Pro kompletní odpojení přístroje od napájení odpojte
(pravý kanál) výkonového zesilovače, mixážního napájecí kabel. Aby to šlo snadno udělat, musí být
pultu atd. napájecí zásuvka snadno dostupná. Ponechání
přístroje zapnutého do sítě dlouhou dobu může
(4) AUDIO OUT L způsobit požár.
Připojte k analogovému vstupnímu konektoru (levý
kanál) výkonového zesilovače, mixážního pultu
atd.

(5) TRIGGER IN
Připojte nožní pedál nebo zařízení, které posílá
audio signál, který má být spínacím signálem.
Pro detailní specifikaci použití tohoto konektoru viz.
„Změna nastavení přístroje ([GLOBAL SETTING])“
(strana 21).

(6) MIDI OUT/THRU
Připojte k zařízení, které přijímá MIDI signály
z tohoto přístroje.

(7) MIDI IN
Připojte k zařízení, které posílá MIDI signály
do tohoto přístroje.

(8) Konektor USB-B
Připojte k vašemu počítači.
 Nelze použít USB rozbočovač.
 Pro optimalizaci výkonnosti připojte tento
přístroj přímo k počítači USB kabelem USB
2.0.

(9) Kabelový háček
Zde upevněte kabel napájecího adaptéru, aby
nedošlo k nechtěnému odpojení. Viz. „Jak použít
kabelový háček“ (strana 8).

(10)Konektor DC IN
Zde připojte kabel napájecího zdroje.

(11)Tlačítko
Zapne a vypne napájení přístroje.

-7-

03 Připojení

 Před propojováním nebo změnou propojení vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.
 Napájecí kabel připojte až jako poslední.
 Použijte napájecí kabel a napájecí adaptér dodávaný s tímto přístrojem.
 Připojte tento přístroj k vašemu počítači přímo pomocí USB kabelu.

- Použijte USB kabel, vyhovující specifikaci USB 2.0.
- USB rozbočovač nelze použít.

Připojení vstupů a výstupů

Sluchátka Napájecí adaptér
(z příslušenství)
Nožní pedál MIDI klávesy, sekvencer atd.
Napájecí kabel
(z příslušenství)

Aktivní reproboxy Syntezátor, zvukový modul atd. Počítač

Do zásuvky

Jak použít kabelový háček 2) Připojte konektor napájecího kabelu do zdířky
DC IN. Pokud je kabel na levé straně
Zahákněte napájecí kabel do háčku pro jeho upevnění. kabelového háčku moc dlouhý, jemně ho
Tím zabráníte náhodnému vytažení kabelu. popotáhněte.
 Zvuk se přeruší, pokud se napájecí kabel odpojí

během přehrávání.

1) Upevněte napájecí kabel do kabelového háčku. Jemně popotáhněte

Zajistěte kabel na místo Připojte

-8-

04 Operace

Tato kapitola vysvětluj, jak ovládat přístroj od vytvoření zvuku po přehrávání.
Pro detaily o kategoriích, parametrech a hodnotách parametrů popsaných v postupech ovládání viz. „Vytváření zvuků a parametry
kategorií“ (strana 12).

Výběr a přehrávání programu Editace přehrávání programu

TORAIZ AS-1 má deset bank F1 – F5 a U1 – U5 a každá Jsou dvě cesty pro editaci programu.
může uložit 99 programů. Pro vyvolání požadovaného  Použití knoflíků a tlačítek na ovládacím panelu pro přímé
programu vyberte banku a číslo programu v tomto pořadí.
 Programy v bankách F1 – F5 jsou pouze pro čtení a nastavení hlavních parametrů (jak je ukázáno v kroku 2
dole).
pouze programy v bankách U1 – U5 lze přepisovat.  Výběr požadovaného parametru, zobrazeného na
Přestože můžete editovat jakýkoli program v jakékoli displeji a nastavení detailních parametrů (jak je ukázáno
bance, můžete ho pak uložit pouze do uživatelské banky v kroku 3 až 5 dole).
U1 – U5. Pro použití tlačíte a knoflíků viz. „Názvy a funkce částí“
(„F“ představuje „tovární banku“ a „U“ představuje (strana 5) a pro detaily parametrů viz. „Vytváření zvuků a
„uživatelskou banku“.) kategorie/parametry“ (strana 12).
 Když si koupíte tento produkt, programy v bankách U1 –
U5 jsou identické s programy v bankách F1 – F5. 1. Vyberte program.
Proveďte kroky 3 a 4 v „Výběr a přehrávání programu“
O funkci poslední paměti nahoře.
Výběrem programu a dvojitým stisknutím tlačítka
GLOBAL/WRITE (stiskněte tlačítko GLOBAL/WRITE pro 2. Použijte knoflíky LPF CUTOFF, LPF RES, HPF
zobrazení nabídky GLOBAL SETTING a stiskněte znovu CUTOFF, ENVELOPE ATTACK, ENVELOP
tlačítko GLOBAL/WRITE pro návrat do hlavní obrazovky) se DECAY/REL, LFO FREQ/AMT a/nebo tlačítko FX.
vybraný program zobrazí jako první na hlavní obrazovce při Zvuk se mění podle nastaveného parametru.
následujícím zapnutí přístroje.
3. Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT a otočte knoflíkem
1. Stiskněte tlačítko na zadním panelu pro zapnutí PARAM/CATEGORY pro výběr požadované
přístroje. kategorie.
Na displeji se objeví hlavní obrazovka. Název kategorie se zobrazuje na displeji podle otáčení.
 Jak zapnout/vypnout tlačítko SHIFT viz. „Výběr a
2. Zapněte externí zařízení, připojené k AUDIO OUT přehrávání programu“ nahoře.
(např. aktivní reproboxy, výkonový zesilovač, audio
mixér atd.). Název kategorie
Název parametru
3. Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT a otočte knoflíkem
PROGRAM/BANK pro výběr čísla banky. Hodnota parametru
Číslo banky na displeji se mění podle otáčení.
 Když stisknete a podržíte tlačítko SHIFT, zapne se 4. Vypněte tlačítko SHIFT a otočte knoflíkem
pouze, když stisknete tlačítko. Pro jeho vypnutí PARAM/CATEGORY pro výběr názvu požadovaného
jednoduše uvolněte tlačítko. parametru.
Název parametru se zobrazuje na displeji podle otáčení.
Číslo programu
5. Otočte knoflíkem VALUE pro nastavení hodnoty
Číslo banky parametru.
Název programu Zvuk se mění podle hodnoty parametru, zobrazené na
displeji.
4. Vypněte tlačítko SHIFT a otočte knoflíkem
PROGRAM/BANK pro výběr požadovaného Uložení programu
programu.
Číslo programu a název programu na displeji se mění 1. Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT a stiskněte
podle otáčení. tlačítko GLOBAL/WRITE.
Na displeji se objeví následující obrazovka a tlačítko
5. Přehrávejte na klávesnici. GLOBAL/WRITE bliká. (Tlačítko SHIFT se vypne
Syntezátor hraje odpovídající zvuk. automaticky).
 Pokud je zapnuté tlačítko HOLD (svítí), zvuk je  Jak zapnout/vypnout tlačítko SHIFT viz. krok 3 v
přehráván trvale. Každé stisknutí tlačítka HOLD ho „Výběr a přehrávání programu“ nahoře.
zapne nebo vypne.
 Pokud je zapnuté tlačítko ARP (svítí), jakákoli
stisknutá nota je „arpeggiována“.
Každé stisknutí tlačítka ARP ho zapne nebo vypne.
 Když stisknete tlačítko OCTAVE UP nebo
OCTAVEDOWN během přehrávání arpeggio,
můžete zvýšit/snížit stupnici o oktávu. Pro
zvýšení/snížení v chromatickém měřítku stiskněte a
podržte tlačítko SHIFT a stiskněte požadované
tlačítko.

-9-

2. Pokud chcete změnit název programu, otočte Použití sekvenceru
knoflíkem PARAM/CATEGORY pro výběr znaku pro
změnu a otočte knoflíkem VALUE pro výběr Tento přístroj má 64-krokový sekvenční vzorek pro každý
požadovaného znaku. program.
 Můžete si vybrat z alfanumerických znaků, symbolů
a mezery. Provedení krokového záznamu
 Když neměníte název programu, tento krok není
nutný. 1. Stiskněte tlačítko SEQUENCER record.
Na displeji se objeví obrazovka Record a přístroj se
3. Stiskněte znovu tlačítko GLOBAL/WRITE. přepne do režimu krokového záznamu.
Aktuálně vybraný program je přepsán editovaným
programem. 2. Stiskněte jedno z tlačítek klávesnice.
Odpovídající nota je zadána do kroku a přístroj
 Pro zrušení uložení stiskněte tlačítko HOLD místo automaticky pokračuje na další krok.
tlačítka GLOBAL/WRITE. Displej se vrátí k hlavní  Lze zadat až 64 kroků.
obrazovce bez uložení editovaného programu.  Pro zadání vazby stiskněte tlačítko HOLD. Když je
nota svázána, zvuk zadané noty v předchozím
Inicializace programu pro vytvoření zvuku kroku je přehráván trvale.
od začátku  Pro zadání oddechu stiskněte tlačítko ARP.
 Pro přepnutí mezi On/Off funkce Slew kroku
Když chcete vytvořit zvuk od začátku, můžete použít zobrazeného na displeji stiskněte a podržte tlačítko
„základní program“, který je jednoduchým jedno- SHIFT a stiskněte tlačítko HOLD.
oscilátorovým zvukem. K tomu vyberte program a inicializujte Jak zapnout/vypnout tlačítko SHIFT viz. krok 3 v
ho. Pak ho můžete použití jako výchozí bod pro vytvoření „Výběr a přehrávání programu“ (strana 9).
zvuku.
3. Stiskněte tlačítko SEQUENCER record.
1. Vyberte program, který chcete inicializovat. Krokový záznam skončí.
Proveďte kroky 3 a 4 v „Výběr a přehrávání programu“  Když stisknete tlačítko SEQUENCER play když je
nahoře. přístroj v režimu krokového záznamu, umožní to
spustit přehrávání sekvenceru ihned po skončení
2. Vypněte tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko krokového záznamu.
GLOBAL/WRITE.
Na displeji se objeví obrazovka GLOBAL/WRITE a 4. Stiskněte tlačítko SEQUENCER play.
tlačítko GLOBAL/WRITE svítí. Přehrávání zadané sekvence začne.
 Jak zapnout/vypnout tlačítko SHIFT viz. krok 3 v  Když stisknete tlačítko klávesnice během
„Výběr a přehrávání programu“ (strana 9). přehrávání sekvence, tónina sekvence se posune
podle stupnice tlačítka.
3. Otočte knoflíkem PARAM/CATEGORY, dokud se na  Pro zapnutí/vypnutí funkce LOCK SEQUENCE
displeji neobjeví obrazovka „Basic Program“. stiskněte a podržte tlačítko SHIFT a stiskněte
Když je vybráno „Basic Program“, tlačítko LATCH bliká. tlačítko SEQUENCER.
- On: Když spustíte přehrávání sekvence,
4. Stiskněte tlačítko LATCH. tlačítko SEQUENCER play bliká. I když
Aktuálně vybraný program je inicializován a displej se změníte program, sekvenční vzorek při zapnutí
vrátí k hlavní obrazovce. LOCK SEQUENCE zůstane zachován.
 Pro vytvoření zvuku proveďte kroky 2 až 5 v „Editace - Off: Když spustíte přehrávání sekvence,
programu“ (strana 9). tlačítko SEQUENCER play svítí. Když změníte
Pro detaily jako je nastavení parametrů viz. program, sekvenční vzorek se také změní.
„Vytváření zvuků a kategorie/parametry“ (strana 12).  Když stisknete a podržíte tlačítko SHIFT a stisknete
 Pro zrušení inicializace stiskněte znovu tlačítko tlačítko TAP během přehrávání sekvence, sekvence
GLOBAL/WRITE místo tlačítka LATCH. Displej se skočí na první krok (restart).
vrátí k hlavní obrazovce bez inicializace programu.
Změna počtu kroků, které chcete přehrávat

1. Otočte knoflíkem PARAM/CATEGORY pro zobrazení
obrazovky parametru „Length“ v kategorii
SEQUENCER.

- 10 -

2. Otočte knoflíkem VALUE pro změnu počtu kroků pro Použití táhla
přehrávání.
Přístroj přehrává sekvenci opakovaně (přehrávání Táhlu můžete přiřadit několik parametrů a dynamicky
smyčky) podle počtu kroků, zobrazených na displeji. použitím táhla měnit tón.
 Pro změnu počtu kroků podržte tlačítko SHIFT a
otočte knoflíkem VALUE. 1. Otočte knoflíkem PARAM/CATEGORY a vyberte
 Když vyberete pro „Length“ méně než je počet kroků parametr, který chcete měnit použitím táhla
nahraných v sekvenci, přehrávání se násilně vrátí z kategorie SLIDER DESTINATION.
k prvnímu kroku po přehrání kroku, specifikovaného
parametrem „Length“. 2. Otočte knoflíkem VALUE pro nastavení maximální
Příklad: Když je počet kroků v nahrané sekvenci 20 hodnoty parametru, přiřazeného táhlu.
a „Length“ je nastaveno na „16 steps“.
3. Použijte táhlo.
Číslo kroku  Aby táhla zachovalo svojí hodnotu i po uvolnění
Počet kroků vašeho prstu, stiskněte tlačítko LATCH, aby se
tlačítko LATCH zapnulo (svítí).
Zadané noty (1)
Nahraná sekvence Použití funkce rychlého programu

(1) Rozsah přehrávání smyčky Přístroj může přiřadit 13 programů jako rychlé programy pod
každé tlačítko klávesnice a okamžitě je vyvolat.
Přístroj přehrává smyčku až do kroku 16. Kroky 17 až 20
nejsou přehrány, ale sekvenční vzorek je zachován. Přiřazení rychlých programů tlačítkům
klávesnice
 Když vyberete pro „Length“ více nebo stejně, jako je
počet kroků nahraných v sekvenci, přístroj přehrává 1. Stiskněte tlačítko GLOBAL/WRITE.
sekvenční vzorek opakovaně, dokud nedosáhne Na displeji se objeví obrazovka GLOBAL SETTING.
hodnoty „Length“, pak se vrátí k prvnímu kroku pro
přehrávání smyčky. 2. Otočte knoflíkem PARAM/CATEGORY pro zobrazení
Příklad: Když je počet kroků v nahrané sekvenci 5 a obrazovky Quick Program.
„Length“ je nastaveno na „16 steps“.
3. Otočte knoflíkem VALUE pro výběr tlačítka, kterému
Počet kroků chcete přiřadit rychlý program.
Čísla Prog: 1 až Prog: 13 odpovídají číslům na tlačítkách
Zadané noty klávesnice.
(1)
4. Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT a otočte knoflíkem
(2) PROGRAM/BANK pro výběr čísla banky, obsahující
program, který chcete přiřadit.
(1) Nahraná sekvence Čísla banky na displeji se mění.
(2) Rozsah přehrávání smyčky  Jak zapnout/vypnout tlačítko SHIFT viz. krok 3 v
„Výběr a přehrávání programu“ (strana 9).
Přístroj přehrává opakovaně nahraný 5-ti krokový sekvenční
vzorek dokud nedosáhne kroku 16, pak se násilně vrátí na 5. Vypněte tlačítko SHIFT a otočte knoflíkem
první krok pro přehrávání smyčky. PROGRAM/BANK pro výběr požadovaného
programu pro přiřazení k vybranému tlačítku.
 Když změníte nastavení „Length“ během přehrávání Číslo programu na displeji se mění.
sekvence, změna je reflektována po přehrání
prvního kroku, specifikovaného předchozím Vyvolání přiřazených rychlých programů
nastavením „Length“.
1. Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT a LATCH a
Změna nastavení zadané noty stiskněte požadované tlačítko na klávesnici.
Tím okamžitě přepnete program přiřazený v „Přiřazení
Každý krok má následující nastavení: Note, Vel a Slew. rychlých programů tlačítkům klávesnice“ nahoře.

1. Otočte knoflíkem PARAM/CATEGORY pro zobrazení
obrazovky parametru Note, Vel nebo Slew po
kategorií SEQUENCER krok, který chcete změnit.

2. Otočte knoflíkem VALUE pro změnu hodnoty
zobrazeného parametru.
Změna každého parametru je reflektována okamžitě,
bez ohledu na stav přehrávání/zastavení sekvence.

- 11 -

05 Vytváření zvuků a kategorie/parametry

Tato kapitola vysvětluje syntezátorové kategorie a parametry, zahrnuté v programu pro vytváření zvuku.
Pro detaily jak změnit kategorie, parametry a hodnoty parametrů zde popsané, viz. „Operace“ (strana 9).

Kategorie OSCILATOR Když je pevná synchronizace oscilátoru nastavená na On, nutí restartovat
oscilátor 1 svůj cyklus pokaždé, když oscilátor 2 začne svůj cyklus. To
Kategorie OSCILLATOR 1, OSCILLATOR 2 a přidává harmonické tóny k frekvenci oscilátoru 1 a vytváří komplexní
OSCILLATORS generuje zvukové vlny s různými zvukovou vlnu.
harmonickými konfiguracemi, které formují základy zvuky
tohoto přístroje. Oscilátor 1
Přístroj má dva oscilátory (oscilátor 1 a oscilátor 2) a navíc
podoscilátor oscilátoru 1 a nezávislý šumový generátor. Oscilátor 2
Každý ze dvou oscilátorů je schopný generovat
trojúhelníkovou a pilovou vlnu a vlnu s proměnlivou šířkou Oscilátor 1 synchronizovaný
pulzu. Také můžete spojitě měnit tyto tři typy zvukových vln oscilátorem 2
pomocí parametru Shape.
Fine
Parametry OSCILLATOR (Pro kategorii OSCILLATOR 2)
Jemné doladění tónu oscilátor 2 nahoru nebo dolů o čtvrťovou notu. Jemné
rozladění tónu oscilátoru 1 a oscilátoru 2 vytváří silnější zvuk.

OSCILLATOR 1, OSCILLATOR 2 a OSCILLATORS se Key Follow
zobrazuje jako kategorie na displeji. (Pro kategorii OSCILLATOR 2)
Následující jsou parametry zobrazené pod jednou nebo Nastavte Key Follow na On/Off.
dvěma kategoriemi. Když je Key Follow nastaveno na On, tón oscilátoru 2 je řízený
z klávesnice.
Frequency  Při použití oscilátoru 2 jako LFO (nízkofrekvenční oscilátor) zdroje
(Obě kategorie OSCILLATOR 1 a OSCILLATOR 2 mají tento
parametr.) pokračuje ve vysílání na frekvenci nastavení ve Frequency
Parametr Frequency nastavuje základní tón oscilátoru přes nastavením Key Follow na Off.
pásmo pěti oktáv.  I když je Key Follow nastaveno na Off, modulace z jiných
 Pokud použijete tlačítka OCTAVE UP a OCTAVE modulačních zdrojů je umožněna.

DOWN, rozsah je celkem devět oktáv. Low Freq
(Pro kategorii OSCILLATOR 2)
Shape Když je Low Freq nastaveno na On, oscilátor 2 lze použít jako LFO.
(Obě kategorie OSCILLATOR 1 a OSCILLATOR 2 mají tento
parametr.) Slop
Parametr Shape nastavuje zvukovou vlnu, generovanou (Pro kategorii OSCILLATORS)
oscilátorem. Tento parametr ovlivňuje oscilátor 1 i oscilátor 2.
Zvukovou vlnu lze spojitě měnit mezi trojúhelníkovou, pilovou Slop přidává náhodné rozladění obou oscilátorů a poskytuje přístroji druh
a pulzní. lehké nestability a „teploty“, nacházející se u starých analogových
Tři zvukové vlny se objevují na displeji následovně. syntezátorů.
 Trojúhelníková vlna: Tri  Malé množství parametru Slop vytváří jemný starobylý analogový
 Pilová vlna: Saw
 Pulzní vlna: Pulse charakter. Velké množství produkuje mnohem dramatičtější efekt
rozladění.

Pulse Width Kategorie MIXER
(Obě kategorie OSCILLATOR 1 a OSCILLATOR 2 mají tento
parametr.) V kategorii MIXER můžete nastavit úrovně jednotlivých oscilátorů.
Parametr Pulse Width nastavuje šířku pulzu pulsní vlny. Pro syntézu zvukové vlny každého oscilátoru potřebujete zvýšit úroveň
 Když je Pulse Width nastaveno na 127, pulzní vlna se hlasitosti každého parametru v kategorii MIXER.
 Pokud je parametr RESONANCE filtru dolní pásmové propusti
stane čtvercovou vlnou (šířka pulzu: 50%).
 Když je Pulse Width nastaveno na 1 nebo 255, poměr nastavený příliš vysoko pro způsobení vlastní oscilace, filtr produkuje
sinusovou vlnu, i když je hlasitost všech oscilátorů nastavená na 0.
pracovního cyklu pulzní vlny bude 0% (šířka pulzu: 0%),
takže nevystupuje žádný zvuk. Parametry MIXER

Pracovní cyklus (100%) Pracovní cyklus (100%) Pracovní cyklus (100%) Osc1 Level
Nastavuje hlasitost oscilátoru 1.

Čtvercová vlna Osc2 Level
Nastavuje hlasitost oscilátoru 2.
Nastavená hodnota: malá Nastavená hodnota: velká
Sub Level
Sync Nastavuje hlasitost podoscilátoru oscilátoru 1.
(Pro kategorii OSCILLATOR 1)
Parametr Sync nastavuje pevnou synchronizaci oscilátoru na Podoscilátor generuje trojúhelníkovou vlnu, která je o oktávu níže než tón
On/Off. oscilátoru 1. Protože trojúhelníková vlna má několik harmonických, můžete

- 12 -

použít trojúhelníkovou podoktávu pro přidání váhy ke zvuku bez změny - Když je nastaveno Full, můžete přehrávat jednu oktávu
celkového harmonického obsahu. dvanáctkové stupnice s oscilačním zvukem (sinusovou vlnou)
filtru.
Noise Level
Nastavuje hlasitost bílého šumu, generovaného šumovým generátorem. - Když je nastaveno Half, můžete přehrávat jednu oktávu
Šum je efektivní pro vytváření bubnových zvuků a zvukových efektů, jako dvanáctkové stupnice hraním dvou oktáv na klávesnici.
je vítr nebo vlny oceánu.
Velocity
Kategorie FILTER (Obě kategorie, LOW-PASS FILTER a HIGH-PASS FILTER, mají tento
parametr.)
V kategorii filtrů (LOW-PASS FILTER, HIGH-PASS FILTER) je tón Když je parametr Velocity nastavený na On, můžete změnit efekt obálky
zpracováván oříznutím harmonických složek oscilátoru. filtru (FILTER ENVELOPE) na mezní frekvenci podle rychlosti (síly
Tento přístroj je vybavený 4-pólovým (24 dB na oktávu) analogovým přehrávání na klávesnici).
rezonančním filtrem dolní pásmové propusti a 2-pólovým (12 dB na oktávu)  Pokud hrajete na klávesnici silně, velikost změny v LP Amount a HP
analogovým rezonančním filtrem horní pásmové propusti.
Filtr dolní pásmové propusti potlačuje vysoké frekvence a filtr horní Amount v kategorii FILTER ENVELOPE se zvýší.
pásmové propusti potlačuje nízké frekvence. Použitím obou těchto filtrů
současně fungují jako filtr pásmové propusti. Kategorie FILTER ENVELOPE
Také můžete zvýraznit pásmo frekvencí blízko mezní frekvence filtru
nastavením úrovně rezonance (Resonance). FILTER ENVELOPE je použito pro řízení mezních frekvencí dvou filtrů
v čase použitím ovládání Attack, Decay, Sustain a Release.
Parametry FILTER Obecně je zvuk produkovaný nástrojem jasnější na svém začátku (stupeň
Attack) a měkne, jak slábne (stupeň Decay a Release). To je to, co má
LOW-PASS FILTER a HIGH-PASS FILTER se zobrazuje jako kategorie FILTER ENVELOPE simulovat.
na displeji.
Následující jsou parametry zobrazené pod jednou nebo oběma Oříznutí Konec noty
kategoriemi. Začátek noty

Cutoff Setrvalá úroveň
(Obě kategorie, LOW-PASS FILTER a HIGH-PASS FILTER, mají tento
parametr.) ab Čas uvolnění
Parametr Cutoff nastavuje mezní frekvenci každého filtru.
Mezní frekvence je nastavena na dolní rozsah, když se nastavená hodnota a: Čas nástupu Oříznutí
parametru snižuje a na horní rozsah, když se zvyšuje. b: Čas rozpadu
 Jak snižujete hodnoty LOW-PASS FILTER, odstraňujete ze zvuku Standardní obálka ADSR

vysoké frekvence. Parametry FILTER ENVELOPE
 Jak zvyšujete hodnoty HIGH-PASS FILTER, odstraňujete ze zvuku
LP Amount
nízké frekvence. Parametr LP Amount nastavuje množství modulace z obálky filtru na filtr
 FILTER ENVELOPE vám umožňuje řídit mezní frekvenci filtru v čase. dolní pásmové propusti. Větší množství dramatičtěji ovlivňuje mezní
frekvenci.
Resonance
(Obě kategorie, LOW-PASS FILTER a HIGH-PASS FILTER, mají tento  Vyšší kladné nastavení LP Amount způsobuje, že obálka filtru
parametr.) dramatičtěji ovlivňuje mezní frekvenci filtru.
Parametr Resonance přidává distinktivní charakter ke zvuku zvýrazněním
tónů kolem mezní frekvence.  Vyšší záporné nastavení LP Amount způsobuje, že obálka filtru je
 Jak se úroveň Resonance zvyšuje, složky tónů jsou zesíleny a efekt obrácena a dramatičtěji ovlivňuje mezní frekvenci filtru v obráceném
směru.
se zvětšuje.
 Filtr dolní pásmové propusti začne samo oscilovat zvýšením úrovně Oříznutí Oříznutí

Resonance a filtr sám generuje sinusovou vlnu. Začátek noty Konec noty
 Nastavení Resonance na vysokou úroveň, když jsou oscilátory
Začátek noty Konec noty
v kategorii MIXER také nastavené na vysokou úroveň, může způsobit
zkreslení. Snižte úroveň oscilátorů, pokud je to nutné. Čas Čas

Key Amount Kladný směr Záporný směr
(Obě kategorie, LOW-PASS FILTER a HIGH-PASS FILTER, mají tento
parametr.) HP Amount
Key Amount řídí, jak je mezní frekvence filtru ovlivňována z klávesnice. Parametr HP Amount nastavuje množství modulace z obálky filtru na filtr
Nastavení je Off/Half/Full. horní pásmové propusti. Větší množství dramatičtěji ovlivňuje mezní
 Když je nastaveno Full, čím vyšší nota je zahrána na klávesnici, tím frekvenci.

více se filtr otevře. Mezní frekvence se mění v jednotce půltónů.  Vyšší kladné nastavení HP Amount způsobuje, že obálka filtru
 Když je nastaveno Half, čím vyšší nota je zahrána na klávesnici, tím dramatičtěji ovlivňuje mezní frekvenci filtru.

více se filtr otevře. Avšak mezní frekvence se mění v jednotce  Vyšší záporné nastavení HP Amount způsobuje, že obálka filtru je
poloviny půltónů. obrácena a dramatičtěji ovlivňuje mezní frekvenci filtru v obráceném
 Když je nastaveno Off, zahrání vyšší nebo nižší noty na klávesnici směru.
neovlivní frekvenci filtru.
 Když filtr dolní pásmové propusti samo osciluje, můžete přehrávat
podle nastavení Key Amount v kategorii LOW-PASS FILTER
následovně:

- 13 -

Attack Decay
Parametr Attack nastavuje čas nástupu obálky filtru. Parametr Decay nastavuje čas rozpadu obálky zesilovače.
Toto nastavuje délku času od začátku noty (stisknutí tlačítka) do otevření Toto nastavuje čas pro dosažení setrvalé úrovně po dosažení úrovně
filtru na frekvenci nastavené pomocí parametru Cutoff. nástupu.
 Čím větší nastavení hodnoty Attack, tím déle trvá dosažení  Čím větší nastavení hodnoty Decay, tím déle trvá dosažení setrvalé

maximální hodnoty. úrovně.

Decay Sustain
Parametr Decay nastavuje čas rozpadu obálky filtru. Parametr Sustain nastavuje setrvalou úroveň obálky zesilovače.
Toto nastavuje čas pro dosažení setrvalé úrovně po dosažení mezní Toto nastavuje hlasitost, která je udržována, když je zvuk setrvalý po čase
frekvence nastavení v Cutoff přes stupeň nástupu. rozpadu (když tisknete klávesnici).
 Čím větší nastavení hodnoty Decay, tím déle trvá dosažení setrvalé  Čím větší nastavení hodnoty Sustain, tím vyšší je setrvalá úroveň.
 Když je Sustain nastaveno na maximální hodnotu, čas Decay nemá
úrovně.
efekt.
Sustain  Když je Sustain nastaveno na minimální hodnotu, čas Release nemá
Parametr Sustain nastavuje setrvalou úroveň obálky filtru.
Toto nastavuje mezní frekvenci, která je udržována, když je zvuk setrvalý efekt.
po čase rozpadu (když tisknete klávesnici).
 Čím větší nastavení hodnoty Sustain, tím vyšší je setrvalá úroveň. Release
 Když je Sustain nastaveno na maximální hodnotu, čas Decay nemá Parametr Release nastavuje čas uvolnění obálky zesilovače.
Toto nastavuje čas rozpadu, dokud úroveň obálky nedosáhne 0 po
efekt. ukončení noty (zvuk ztichne).
 Když je Sustain nastaveno na minimální hodnotu, čas Release nemá  Čím větší nastavení hodnoty Release, tím je delší čas rozpadu, než

efekt. úroveň obálky dosáhne 0.

Release Kategorie GLIDE
Parametr Release nastavuje čas uvolnění obálky filtru.
Toto řídí, jak rychle se filtr zavře po uvolnění noty. Glide (také se nazývá „portamento“) způsobuje, že tón noty sklouzne
 Čím větší nastavení hodnoty Release, tím je delší čas rozpadu, než nahoru nebo dolu z tónu předchozí hrané noty.
TORAIZ AS-1 poskytuje čtyři režimy Glide. Můžete si mezi nimi vybrat pro
se filtr zavře. získání požadovaného chování.

Kategorie AMP ENVELOPE Parametry GLIDE

AMP ENVELOPE je použito pro řízení celkové síly zvuku v čase použitím Rate
ovládání Attack, Decay, Sustain a Release. Parametr Rate nastavuje poměr sklouznutí.
Obecně zvuk produkovaný nástrojem mění v čase hlasitost.
To je to, co má AMP ENVELOPE simulovat. Čím větší je nastavení hodnota GLIDE, tím déle trvá přechod z jedné noty
na druhou.
Úroveň Když nastavíte GLIDE na 0, sklouznutí není aplikováno.
Začátek noty
Konec noty Mode
Lze vybrat následující čtyři režimy.

Čas nástupu Setrvalá Mode Formální Vysvětlení
úroveň FxRate název
FxTime Pevný Poměr sklouznutí je pevný.
Čas poměr  Čas pro přechod mezi notami se liší
FxRtA
Čas nástupu Čas rozpadu Čas uvolnění Pevný s intervalem mezi notami, větší interval, delší
FxTmA čas čas přechodu.
Standardní obálka ADSR Čas sklouznutí je pevný.
Pevný  Čas, vyžadovaný pro přechod mezi notami, je
Parametry AMP ENVELOPE poměr A vždy konstantní, bez ohledu na interval mezi
notami.
Amount Pevný  I když jednou uvolníte klávesnici a pak
čas A klávesnici stisknete, sklouznutí se aplikuje.
Parametr Amount nastavuje úroveň nástupu (maximální hodnotu obálky Efekt je stejný jako pro FxRate, ale sklouznutí je
zesilovače) podle obálky zesilovače. aplikováno pouze při hraní ve stylu legato.
 Styl přehrávání legato je styl hraní
Velocity s propojenými notami (technika hraní, kdy je
Když je parametr Velocity nastavený na On, Amount obálky zesilovače lze hrána klávesa/nota s krátkým pokračováním
měnit podle rychlosti (jak silně tisknete). v přidržení předchozí klávesy/noty).
Efekt je stejný jako pro FxTime, ale sklouznutí je
 Čím hrajete na klávesnici silně, tím větší změna Amount (hlasitosti) aplikováno pouze při hraní ve stylu legato.
nastává.  Styl přehrávání legato je styl hraní
s propojenými notami (technika hraní, kdy je
Attack hrána klávesa/nota s krátkým pokračováním
Parametr Attack nastavuje čas nástupu obálky zesilovače. v přidržení předchozí klávesy/noty).
Toto nastavuje délku času od začátku noty (stisknutí tlačítka) do dosažení
úrovně nastavené v Amount (jak rychlý je čas nástupu do vrcholu). On/Off
Vyberte On/Off pro funkci Glide.
 Čím větší nastavení hodnoty Attack, tím déle trvá dosažení úrovně
nástupu.

- 14 -

Kategorie LFO (Nízkofrekvenční oscilátor)  Pilová, obrácená pilová a čtvercová vlna generují modulační efekt
pouze v kladném směru.
LFO je nízkofrekvenční oscilátor, který moduluje zvuk periodickým
způsobem.  Zde jsou některé příklady LFO efektů:
Následující jsou typické příklady efektů, používajících LFO. - Aplikování trojúhelníkové vlny LFO na oscilátor pro vytvoření
 Vibrato: Periodická změna tonality zvuku efektu vibrato.
 Wah Wah: Periodická změna v tónu - Aplikování čtvercové vlny LFO na oscilátor pro vytvoření trylku.
 Tremolo: Periodická změna hlasitosti - Pro generování zvukové vlny bílého šumu s LFO vyberte
Random a nastavte LFO – Frequency na maximální hodnotu.
Parametry LFO
Initial Amount
Následující parametry se objeví v kategorii LFO na displeji kromě pro
„Parametry v kategorii LFO DESTINATON“. Parametr Initial Amount nastavuje množství LFO modulace, aplikované na
vybraný cíl.
Zvýšení nastavení Initial Amount zvyšuje množství modulace, aplikované
pomocí LFO.

Frequency Parametry v kategorii LFO DESTINATION
Parametr Frequency nastavuje oscilační frekvenci (modulační rychlost)
LFO. Parametry v této kategorii jsou použité pro výběr cíle (modulačního cíle)
LFO.
 Čím větší je nastavená hodnota Frequency, tím vyšší oscilační Následuje šest modulačních cílů. Můžete je volně kombinovat jejich
frekvence je (modulační rychlost je vyšší). nastavením na On/Off.

 Když je Sync nastaveno na On, můžete nastavit modulační rychlost Parametr Vysvětlení
synchronizovanou s BPM (nastavení tempa). Osc1 Freq
Osc2 Freq Oscilační frekvence (výška) oscilátoru 1 je modulována.
Sync Osc1-2PW
Když je parametr Sync nastavený na On, frekvence LFO je Oscilační frekvence (výška) oscilátoru 2 je modulována.
synchronizována s BPM arpeggiátoru, sekvenceru a MIDI hodinami. LP Cutoff
Šířka pulzu je modulována, když jsou oba parametry
 LFO resetuje zvukovou vlnu pokaždé, když stisknete klávesnici HP Cutoff Shape (zvuková vlna) kategorie OSCILLATOR 1 a
(kromě přehrávání ve stylu legato) a vrátí se na místo začátku. OSCILLATOR 2 nastavené na Pulse (pulzní vlna).
VCA
 Když je Sync nastaveno na On, vztah mezi hodnotou Frequency Mezní frekvence filtru dolní pásmové propusti je
kategorie LFO a hodnotou BPM (nastavení tempa) kategorie modulována.
ARPEGGIATOR/SEQUENCER je následující.
Mezní frekvence filtru horní pásmové propusti je
Hodnota Tempo Dělící nota modulována.
Frequency
32Q BPM/32 Osminásobná celá nota (Maxima) Hlasitost je modulována.
16Q BPM/16 Čtyřnásobná celá nota (Longa)
8Q BPM/8 Dvojitá celá nota Kategorie SLIDER
6Q BPM/6 Tečkovaná celá nota
4Q BPM/4 Celá nota Táhlo obsluhuje stejné funkce jako knoflík tonality nebo modulace. Můžete
3Q BPM/3 Tečkovaná půlová nota
1/2 BPM/2 Půlová nota ovládat táhlem až sedm různých parametrů a nastavit množství modulace
1D BPM/1.5 Tečkovaná čtvrťová nota pro každý z nich použitím kategorie SLIDER DESTINATION.
1 BPM Čtvrťová nota Navíc můžete také použít táhlo pro ovládání obálky filtru a úrovně efektu.
1T BPMx1.5 Triplet čtvrťových not
8D BPMx4/3 Tečkovaná osminová nota Parametry SLIDER
8th BPMx2 Osminová nota
8thT BPMx3 Triplet osminových not SLIDER DESTINATION se zobrazí jako kategorie na displeji.
16thD BPMx8/3 Tečkovaná šestnáctinová nota
16th BPMx4 Šestnáctinová nota Parametry v kategorii SLIDER DESTINATION
16thT BPMx6 Triplet šestnáctinových not
32nd BPMx8 Dvaatřicetinová nota Vyberte cíl (cíl táhla), který chcete ovládat táhlem. Je zde sedm cílů.
32ndT BPMx12 Triplet dvaatřicetinových not Můžete nastavit různé množství modulace pro každý cíl.

 Hodnota, kterou nastavíte pro každý parametr, určuje maximální
množství modulace, které bude aplikováno.

 Kladné hodnoty aplikují modulaci v kladném směru.
 Záporné hodnoty aplikují modulaci v záporném směru.

Shape Parametr Vysvětlení
LFO zvukovou vlnu lze vybrat z následujících pěti typů. Osc1 Freq
Nastavte maximální množství modulace, aplikované
Nastavená hodnota Zvuková vlna Osc2 Freq na frekvenci oscilátoru 1 (výšku).
Tri Trojúhelníková
RevSaw Obrácená pilová LPF Amount Nastavte maximální množství modulace, aplikované
Saw Pilová na frekvenci oscilátoru 2 (výšku).
Square Čtvercová HPF Amount
Random Náhodná Nastavte maximální množství modulace, aplikované
LFO Amount na mezní frekvenci filtru dolní pásmové propusti.
+
Polarita FX1 Mix Nastavte maximální množství modulace, aplikované
FX2 Mix na mezní frekvenci filtru horní pásmové propusti.
-
Nastavte maximální množství modulace, aplikované
 Trojúhelníková i náhodná zvuková vlna generuje modulační efekt na LFO.
v kladném i záporném směru.
Nastavte maximální mixovací úroveň FX1.

Nastavte maximální mixovací úroveň FX2.

- 15 -

Kategorie MODULATION Parametr Typ efektu Vysvětlení
FX1 Type Off Zakáže FX1.
Mnoho jedinečných zvuků, spojených se syntezátorem Prophet-5 a BBD Starodávný BBD (Bucket-Brigade Delay)
Prophet-6 je produkováno kreativním použitím „Poly Mod.“ Poly Mod vám FX2 Type Dist Zkreslení
umožňuje použít obálku filtru a oscilátor 2 jako modulační zdroje pro RingMod Starodávný zvonkový modulátor
vytváření širokého rozsahu komplexních harmonických efektů, od FM Off Zakáže FX2.
(frekvenční modulace) po modulaci filtr v audio rozsahu. Chorus Starodávný chorus
PhaserH Starodávný phaser (vysoká rezonance)
Parametry MODUALTION PhaserL Starodávný phaser (nízká rezonance)
PhaserM Starodávný phaser (emulace phaseru
MODULATION SOURCE a MODULATION DESTINATION se zobrazuje Maestro)
jako kategorie na displeji.
Pod těmito dvěma kategoriemi můžete vybrat parametry pro generování FX Mix
modulačních efektů a stupně modulace, který bude aplikován. (Po výběru se na displeji objeví parametry FX1 Mix a FX2 Mix.)
Pro parametry, vybrané v kategorii MODULATION DESTINATION můžete Parametry FX1 Mix a FX2 Mix nastavují poměr mixování mezi efektový
nastavit hloubku modulace v kladném směru nebo v záporném směru. zvukem a originálním zvukem.
V kategorii MODULATION SOURCE jsou dva parametry, obálka filtru
(Filter Env) a množství oscilátoru 2 (Osc2 Amt). Množství změny na  Nastavení parametru na minimální hodnotu má za výsledek 100%
modulační cíle pomocí dvou modulací lze nastavit nastavením hodnoty originální zvuk a nastavení parametru na maximální hodnotu má za
každého parametru. výsledek 100% efektový zvuk.
 Když je Low Freq v OSCILLATOR 2 nastaveno na On při použití
 Efektové signály jsou zpracovávány v trase SEND/RETURN, což
oscilátoru 2 jako modulačního zdroje, můžete získat efekt jako LFO. zajišťuje čistou analogovou signálovou trasu pro nezpracované
signály.

Parametry v kategorii MODULATION DESTINATION FX Param
Skupina parametrů pro nastavení efektu vybraného efektového typu.
Vyberte cíl(e) pro modulování z následujících pěti parametrů. Nastavení
každého parametru na On nebo Off můžete vytvořit mnoho kombinací. Každý efekt má dva nastavitelné parametry, zobrazené v následující
tabulce.

Parametr Vysvětlení Typ efektu Parametr 1 Nastavení Parametr 2 Nastavení
Osc1 Freq Zobraz. efektu Zobraz. efektu
Osc1 Shape Oscilační frekvence (výška) oscilátoru 1 je FX1 Off jako -- jako --
Osc1 PW modulována. Type FX1 FX1
Param 1 Čas Param 2 Množství
LP Cutoff Zvuková vlna se mění spojitě modulováním BBD BBD Time zpoždění BBD Fdbk zpětné vazby
HP Cutoff parametru Shape v kategorii OSCILLATOR 1. Množství Tón
Dist Dist Drive zkreslení Dist Tone
Šířka pulzu je modulována, pokud je Shape (zvuková Frekvence
vlna) v OSCILLATOR 1 nastavená na Pulse (pulzní RingMod Ring Md Ring Mod Sledování
vlna). Tune -- KeyF --
FX2 Off FX2 Hloubka
Mezní frekvence filtru dolní pásmové propusti je Type Param 1 Rychlost FX2 Hloubka
modulována. Chorus Param 2 Hloubka
Chorus Rate Rychlost Hloubka
Mezní frekvence filtru horní pásmové propusti je Phaser Chorus
modulována. PhaserH Rate Rychlost Dpth
Phaser
Kategorie EFFECTS PhaserL Rate Rychlost Phaser
Phaser Dpth
Tento přístroj je vybavený dvěma vysoce kvalitními 24-bitovými 48 kHz PhaserM Rate
digitálními efektory (FX 1, FX 2). To vám umožňuje přidat zpoždění, Phaser
chorus, phaser atd. bez potřeby externího efektového zařízení. Dpth
Přestože jsou efekty zpracovávány digitálně, hlavní signálová trasa je
analogová. Efekty pracují v samostatné trase a jsou konvertovány do Phaser
analogové formy a pak mixovány do finální signálové trasy. Dpth
Nastavení efektů je uloženo v každém programu.
Časově založené efekty, jako je zpoždění, lze synchronizovat podle tempa FX Sync
arpeggiátoru, sekvenceru a MIDI hodin a lze získat opakované efekty Když je parametr FX1 Sync nastavený na On a jako typ efektu je vybráno
synchronizované podle vybrané hodnoty BPM. BBD, pak lze BBD Time (čas zpoždění) synchronizovat s arpeggiátorem,
sekvencerem a MIDI hodinami. BBD Time se změní na a zobrazí jako Sync
Parametry EFFECTS Time, které pracuje podle hodnot v následující tabulce.

FX On/Off Nastavená hodnota Čas zpoždění
Parametr FX On/Off zapne nebo vypne všechny parametry EFFECTS. 64th 1/16 doby (čtyřiašedesátinová nota)
 Tento parametr je propojený s tlačítkem FX ON/OFF na ovládací 32nd 1/8 doby (dvaatřicetinová nota)
1/32 D 3/16 doby (tečkovaná dvaatřicetinová nota)
panelu. 16th 1/4 doby (šestnáctinová nota)
 Parametr Fx On/Off (nebo tlačítko FX ON/OFF) umožňuje povolit 1/16 D 3/8 doby (tečkovaná šestnáctinová nota)
8th 1/2 doby (osminová nota)
nebo zakázat FX1 a FX2 použitím skutečného obejití těchto obvodů 8th D 3/4 doby (tečkovaná osminová nota)
a zajištěním čisté analogové signálové trasy. Qrtr 1 doba (čtvrťová nota)
Qrtr D 1.5 doby (tečkovaná čtvrťová nota)
FX Type Half 2 doby (půlová nota)
(Po výběru se na displeji objeví parametry FX1 Type a FX2 Type.) Half D Tři doby (tečkovaná půlová nota)
Můžete vybrat požadovaný typ efektu pro každý z parametrů FX1 Type a
FX2 Type podle následující tabulky. Zde vybrané typy efektů budou
editovány parametry, ukázanými v následující tabulce.

- 16 -

Kategorie AFTERTOUCH Parametr Vysvětlení
VCA
AFTERTOUCH je funkce pro vystupování, která vám umožňuje přidat Mění hlasitost.
modulaci ke zvuku aplikováním přídavného tlaku na klávesu, když již je LFO Amt
klávesa stlačená.  Pokud je hodnota Amount nastavená v kladném
Je zde šest parametrů, které řídí množství modulace, aplikované po směru, hlasitost se zvýší po dalším stisknutí klávesy.
stisknutí.
 Pokud je hodnota Amount nastavená v kladném
Na displeji nastavte parametr Aftertouch kategorie AFTERTOUCH pro směru, hlasitost se sníží po dalším stisknutí klávesy.
nastavení velikosti stisknutí. Pak nastavte každý parametr v kategorii
AFTERTOUCH DESTINATION na On/Off pro aplikování Aftertouch na  Pokud jsou hodnoty Amount a Sustain v kategorii
požadované parametry. AMP ENVELOPE nastavené na maximum,
Aftertouch nemá žádný efekt.
Parametry AFTERTOUCH
Mění hodnotu Initial Amt v kategorii LFO.
AFTERTOUCH a AFTERTOUCH DESTINATION se zobrazuje jako
kategorie na displeji.  Pokud je hodnota Amount nastavená v kladném
směru, efekt LFO se zvýší po dalším stisknutí
klávesy.

 Pokud je hodnota Amount nastavená v kladném
směru, efekt LFO se sníží po dalším stisknutí
klávesy, ale LFO zvuková vlna bude obrácená
(obrácená fáze).

Amount Kategorie MISC PARAMETERS
(Tento parametr je v kategorii AFTERTOUCH).
Parametr Amount nastavuje hloubku stisknutí. Můžete nastavit různé důležité funkce použitím parametrů v kategorii
MISC PARAMETERS.
 Když zvětšíte hodnotu Amount v kladném směru, efekt Aftertouch se
zvětší v kladném směru. Parametry v kategorii MISC PARAMETERS

 Když zvětšíte hodnotu Amount v záporném směru, efekt Aftertouch
se zvětší v záporném směru nebo sníží v závislosti na parametru.

Parametry v kategorii AFTERTOUCH DESTINATION KeyMode
Parametr KeyMode nastavuje přiřazení kláves (také nazývané „priorita
Vyberte cíl(e) pro aplikování efektu Aftertouch.
Následujících šest parametrů lze vybrat jako cíle Aftertouch. noty“). To určuje, jaká nota má přednost, když je na klávesnici nebo přes
MIDI zahrána více jak jedna nota.
Použijte On/Off pro umožnění Aftertouch pro specifický parametr.

Parametr Vysvětlení Parametr KeyMode Operace
Osc1 Freq
Osc2 Freq Mění oscilační frekvenci (výšku) oscilátoru 1. Hodnota Význam Toto je nejpopulárnější metoda
LP Cutoff při použití starého syntezátoru.
 Pokud je hodnota Amount nastavená v kladném Low Priorita nižší noty Je často používána pro hraní
HP Cutoff směru, výška oscilátoru 1 se zvýší po dalším (jednoduché trylku při podržení jedné z kláves.
stisknutí klávesy. spouštění) Nižší nota je hrána bez
opakovaného spuštění obálky.
 Pokud je hodnota Amount nastavená Hi Priorita vyšší noty Při hraní trylku podržením jedné
v záporném směru, výška oscilátoru 1 se sníží (jednoduché z kláves je hrána vyšší nota bez
po dalším stisknutí klávesy. spouštění) opakovaného spuštění obálky.
Při hraní trylku podržením jedné
Mění oscilační frekvenci (výšku) oscilátoru 2. Last Priorita poslední z kláves je poslední stisknutá
noty klávesa hrána bez opakovaného
 Pokud je hodnota Amount nastavená v kladném (jednoduché spuštění obálky bez ohledu na to,
směru, výška oscilátoru 2 se zvýší po dalším spouštění) zda je hrána nižší nebo vyšší
stisknutí klávesy. nota.
LowR Priorita nižší noty + Při hraní trylku podržením nižší
 Pokud je hodnota Amount nastavená HiR opakované spuštění noty je obálka vždy opakovaně
v záporném směru, výška oscilátoru 2 se sníží LastR (multi spouštění) spuštěna.
po dalším stisknutí klávesy. Při hraní trylku podržením vyšší
Priorita vyšší noty + noty je obálka vždy opakovaně
Mění mezní frekvenci filtru dolní pásmové propusti. opakované spuštění spuštěna.
(multi spouštění) Při hraní trylku podržením jedné
 Pokud je hodnota Amount nastavená v kladném z kláves je výška poslední
směru, mezní frekvence se zvýší po dalším Priorita poslední stisknuté klávesy hrána
stisknutí klávesy. noty + opakované s opakovaným spuštěním obálky,
spuštění ať je hrána nižší nota nebo vyšší
 Pokud je hodnota Amount nastavená v kladném (multi spouštění) nota.
směru, mezní frekvence se sníží po dalším
stisknutí klávesy. Volume
Hlasitost každého programu lze nastavit nezávisle. To je užitečné pro
 Pokud je hodnota Cutoff nastavená na zajištění, že zvuky budou program od programu zhruba stejně hlasité.
maximum nebo minimum, Aftertouch nemusí
mít žádný efekt v závislosti na hodnotě Amount. PitchbndRange
Můžete nastavit rozsah ohýbání tónu s půltónových jednotkách +/-12
Mění mezní frekvenci filtru horní pásmové propusti. půltónů (1 oktáva).

 Pokud je hodnota Amount nastavená v kladném
směru, mezní frekvence se zvýší po dalším
stisknutí klávesy.

 Pokud je hodnota Amount nastavená v kladném
směru, mezní frekvence se sníží po dalším
stisknutí klávesy.

 Pokud je hodnota Cutoff nastavená na
maximum nebo minimum, Aftertouch nemusí
mít žádný efekt v závislosti na hodnotě Amount.

- 17 -

Kategorie ARPEGGIATOR/SEQUENCER Parametry ARPEGGIATOR

Arpeggiátor a sekvencer mají následující funkce: On/Off
 Sekvencer má maximálně 64 kroků s možností přidání vazby nebo Parametr On/Off zapne/vypne funkci arpeggiátoru. Tento parametr je
spojený s tlačítkem ARP na ovládacím panelu.
klidu.
 Arpeggiátor má rozsah tří oktáv a několik operačních režimů, včetně Mode
Parametr Mode nastavuje chování arpeggiátoru podle přehrávaného
UP, DOWN, UP & DOWN atd. akordu.
Můžete vybrat z následujících pěti režimů.
Parametry v kategorii ARPEGGIATOR/SEQUENCER

BPM Režim Chování arpeggiátoru
Parametr BPM (doby za minutu) nastavuje tempo, ve kterém arpeggiátor Up
a sekvencer pracuje, když je MIDI Clock Mode kategorie GLOBAL Přehrávaný akord je arppegiován od nejnižší výšky po
SETTING nastaveno na řídící režim (Off/Master). Down nejvyšší výšku.

 Když je MIDI Clock Mode nastaveno na podřízený režim (Slave/Slave Up+Down Přehrávaný akord je arppegiován od nejvyšší výšky po
Thru/Slave No S/S), toto nastavení BPM je ignorováno a nejnižší výšku.
synchronizace probíhá s externími MIDI hodinami. Random
Assign Opakované přehrávání od nejnižší po nejvyšší a zpět
 Nastavení BPM je spojeno s tlačítkem CLOCK TAP na ovládacím k nejnižší.
panelu a tlačítko CLOCK TAP bliká podle nastaveného tempa.
Noty akordu jsou přehrány v náhodném pořadí.
 BPM také můžete nastavit stisknutím tlačítka CLOCK TAP na
ovládacím panelu nejméně 3x v požadovaném tempu nebo otáčením Přehrávání not v pořadí stisknutí kláves.
knoflíkem CLOCK BPM/DIVIDE.
Range
 Rozsah nastavení BPM je mezi 30 a 250. Parametr Range nastavuje rozsah od jedné do tří oktáv, ve kterých je akord
arpeggiován.
 Nastavení BPM ovlivňuje frekvenci LFO a efekt BBD, když je Sync Nastavení a chování arpeggiátoru je následující.
kategorie LFO nebo FX1 Sync kategorie EFFECTS nastaveno na
On. Nastavení V jednotkách Chování arpeggiátoru
Range oktávy
TimeDiv 10ct 1 oktáva Pouze stisknutá nota je arpeggiována.
Nastavte hodnotu času pro každý krok sekvenceru/arpeggiátoru relativně 20ct 2 oktávy Držené noty a stejné noty o oktávu
k BPM. Tato hodnota je aplikována na interní a externí hodinový zdroj. výše jsou arpeggiovány.
Následující tabulka ukazuje hodnoty: 30ct 3 oktávy Držené noty a stejné noty o jednu a
dvě oktávy výše jsou arpeggiovány.
Nastavená Nastavení BPM Dělící nota
hodnota TimeDiv (tempo) Kategorie SEQUENCER
2 BPM/2 Půlová nota
4 BPM Čtvrťová nota Sekvence vám umožňuje vytvářet jednotlivé sekvence až 64 kroků včetně
D BPM x2 Tečkovaná osminová nota klidu a svázání. Uložení zvuku uloží všechny sekvence pro něj vytvořené.
8 BPM x2 Osminová nota  Když sekvencer přehrává, arpeggiátor je zakázaný.
8S BPM x2 Osminová nota (Swing)  Jak vytvořit vzorky sekvenceru a přehrávat je viz. „Použití
8T BPM x3 Triplet osminových not
16 BPM x4 Šestnáctinová nota sekvenceru“ (strana 10).
16S BPM x4 Šestnáctinová nota (Swing)
16T BPM x6 Triplet šestnáctinových not Parametry SEQUENCER
32 BPM x8 Dvaatřicetinová nota
Length
Kategorie ARPEGGIATOR Parametr Length nastavuje počet kroků sekvence.
 Lze nastavit až 64 kroků.
Když zapnete arpeggiátor a podržíte akord na klávesnici, TORAIZ AS-1
zahraje vzorek, založených na jednotlivých stisknutých notách. Můžete Note
vybrat režim (nahoru, dolu, náhodně atd.) a rozsah oktáv (1, 2 nebo 3) a Parametr Note nastavuje noty v každém kroku.
tempo.  Lze nastavit C0 až C10.
 Když zapnete tlačítko HOLD na ovládacím panelu, arpeggiátor  Pro přidání svázání viz. „Použití sekvenceru“ (strana 10).

pokračuje v přehrávání i když uvolníte prst z klávesnice. Když je Vel
tlačítko HOLD zapnuté, arpeggiátor funguje následovně. Parametr Vel nastavuje rychlost každého kroku.
- Když hrajete nový akord, aktuální přehrávání arpeggiátoru je  Pro vytvoření klidu nastavte hodnotu na Rest.

nahrazeno novým. Slew
- Když stisknete jinou klávesu během tisknutí více jak jedné Parametr Slew nastavuje nastavení Slur na On/Off.
Když nastavíte On, můžete hladce propojit sousedící odlišné výšky.
klávesy, výška nově stisknuté klávesy je přidána k aktuálnímu
arpeggiátoru pomocí funkce Auto Latch.
 Sekvence nelze použít, dokud je funkce arpeggiátoru zapnutá.

- 18 -

Seznam parametrů

Název kategorie Parametr Název kategorie Parametr Název kategorie Parametr
na displeji na displeji na displeji
Frequency Osc 1 Freq Length
OSCILLATOR 1 SLIDER Osc 2 Freq SEQUENCER Note 1
DESTINATION LPF Amount Vel 1
Shape HPF Amount Slew 1
MODULATION LFO Amount Note 2
Pulse Width SOURCE FX1 Mix Vel 2
MODULATION FX2 Mix Slew 2
Sync DESTINATION Filter Env Note 3
Osc 2 Amt Vel 3
OSCILLATOR 2 Frequency EFFECTS Osc 1 Freq Slew 3
Osc 1 Shape Note 4
Fine AFTERTOUCH Osc 1 PW Vel 4
AFTERTOUCH LP Cutoff Slew 4
Shape DESTINATION HP Cutoff Note 5
FX On/Off Vel 5
Pulse Width MISC FX1 Type Slew 5
PARAMETERS FX1 Mix Note 6
Key Follow ARPEGGIATOR/ FX1 Param 1 Vel 6
SEQUENCER FX1 Param 2 Slew 6
Low Freq ARPEGGIATOR FX1 Sync Note 7
FX2 Type Vel 7
OSCILLATORS Slop FX2 Mix Slew 7
FX2 Param 1 Note 8
MIXER Osc1Level FX2 Param 2 Vel 8
Amount Slew 8
Osc2Level Osc 1 Freq Note 9
Osc 2 Freq Vel 9
Sub Level LP Cutoff Slew 9
HP Cutoff Note 10
Noise Level VCA Vel 10
LFO Amt Slew 10
LOW-PASS FILTER Cutoff Key Mode Note 11
Volume Vel 11
Resonance Pitchbnd Range Slew 11
BPM Note 12
Key Amount TimeDiv Vel 12
On/Off Slew 12
Velocity Mode Note 13
Range Vel 13
HIGH-PASS Cutoff Slew 13
FILTER Resonance Note 14
Vel 14
Key Amount Slew 14
Note 15
Velocity Vel 15
Slew 15
FILTER ENVELOPE LP Amount Note 16
Vel 16
HP Amount Slew 16
Note 17
Attack Vel 17
Slew 17
Decay Note 18
Vel 18
Sustain Slew 18

Release

AMP ENVELOPE Amount

Velocity

Attack

Decay

Sustain

Release

GLIDE Rate

Mode

On/Off

LFO Frequency

Sync

Shape

Initial Amt

LFO Osc 1 Freq
DESTINATION Osc 2 Freq

Osc 1-2 PW

LP Cutoff

HP Cutoff

VCA

- 19 -

Název kategorie Parametr Název kategorie Parametr Název kategorie Parametr
na displeji na displeji na displeji
Note 19 Note 38 Note 57
Vel 19 Vel 38 Vel 57
Slew 19 Slew 38 Slew 57
Note 20 Note 39 Note 58
Vel 20 Vel 39 Vel 58
Slew 20 Slew 39 Slew 58
Note 21 Note 40 Note 59
Vel 21 Vel 40 Vel 59
Slew 21 Slew 40 Slew 59
Note 22 Note 41 Note 60
Vel 22 Vel 41 Vel 60
Slew 22 Slew 41 Slew 60
Note 23 Note 42 Note 61
Vel 23 Vel 42 Vel 61
Slew 23 Slew 42 Slew 61
Note 24 Note 43 Note 62
Vel 24 Vel 43 Vel 62
Slew 24 Slew 43 Slew 62
Note 25 Note 44 Note 63
Vel 25 Vel 44 Vel 63
Slew 25 Slew 44 Slew 63
Note 26 Note 45 Note 64
Vel 26 Vel 45 Vel 64
Slew 26 Slew 45 Slew 64
Note 27 Note 46
Vel 27 Vel 46
Slew 27 Slew 46
Note 28 Note 47
Vel 28 Vel 47
Slew 28 Slew 47
Note 29 Note 48
Vel 29 Vel 48
Slew 29 Slew 48
Note 30 Note 49
Vel 30 Vel 49
Slew 30 Slew 49
Note 31 Note 50
Vel 31 Vel 50
Slew 31 Slew 50
Note 32 Note 51
Vel 32 Vel 51
Slew 32 Slew 51
Note 33 Note 52
Vel 33 Vel 52
Slew 33 Slew 52
Note 34 Note 53
Vel 34 Vel 53
Slew 34 Slew 53
Note 35 Note 54
Vel 35 Vel 54
Slew 35 Slew 54
Note 36 Note 55
Vel 36 Vel 55
Slew 36 Slew 55
Note 37 Note 56
Vel 37 Vel 56
Slew 37 Slew 56

- 20 -

06 Změna nastavení přístroje (GLOBAL SETTING)

Globální nastavení jsou parametry, ovlivňující všechny programy. Zahrnují nastavení jako je Master Tune, MIDI Channel, MIDI Clock a další. Pro změnu
globálního nastavení stiskněte tlačítko GLOBAL/WRITE a objeví se obrazovka GLOBAL SETTING. Jakákoli změna v GLOBAL SETTING ovlivní všechny
programy.

Položky nabídky GLOBAL SETTING

Číslo Položka nabídky Hodnota/rozsah nastavení Vysvětlení
1 (na displeji) -12 až 0* až +12
2 Master Coarse Nastavení výšky zvuku.
3 Master Fine -50 až 0* až +50  Můžete nastavit výšku s chromatickým přírůstkem od středu 0 v rozsahu mínus jedna
Scale Mode
4 Normal*, Ionian, Dorian, oktáva do plus jedna oktáva.
5 Quick Program Phrygian, Lydian, Mixolydian, Nastavení výšky zvuku.
6 MIDI Channel Aeolian, Locrian, Maj Penta,  Můžete nastavit výšku se setinovým přírůstkem od středu 0 v rozsahu mínus 0.5
MIDI Clock Mode Min Penta, Whole Tone,
7 Diminished, Combo Dim, půltónu do plus 0.5 půltónu.
8 MIDI Clock Cable Altered, Mal Blues, Min Nastavení stupnice klávesnice.
MIDI Param Send Blues, Raga B., Raga G.,  Stupnice bílých kláves klávesnice se mění podle vybrané stupnice.
9 Raga T., Hawaiian, Ryukyu,  Když vyberete jinou stupnici než Normal, černé klávesy nehrají zvuk, ani když je
10 MIDI Param Rcv JP Miyakob
11 MIDI Control Prog: 1 až Prog: 13 stisknete.
12 Enble All*, 1 až 16
13 MIDI Sysex Cable Off*, Master, Slave, Slave Nastavení rychlého programu. Pro detaily jak to udělat viz. „Použití funkce rychlého
14 MIDI Out Select Thru, Slave No S/S programu“ (strana 11).
MIDI Out/Thru Nastavení kanálu pro vysílání a příjem MIDI hlášení.
15 MIDI Seq/Arp Out MIDI Port*, USB Nastavení spojené s MIDI hodinami pro tento přístroj.
Off, CC, NRPN*  Off: Přístroj nevysílá/nepřijímá MIDI hodiny.
16 Local Control  Master: Přístroj vysílá MIDI hodiny, ale nepřijímá je.
Off, CC, NRPN*  Slave: Přístroj přijímá MIDI hodiny, ale nevysílá je.
Mono/Stereo Off, On*  Slave Thru: Přístroj vysílá přijímané MIDI hodiny bez jejich změny (MIDI OUT/THRU).
MIDI, USB*  Slave No S/S: Přístroj přijímá MIDI hodiny, ale nereaguje na hlášení start a stop.
MIDI, USB, MIDI+USB*  Když je MIDI Clock Mode nastaveno na Slave, Slave Thru, Slave No S/S, tlačítko
Out*, Thru
Off*, On TAP zhasne, když nejsou MIDI hodiny na vstupu. V tomto stavu, pokud je Screen
Saver nastaveno na On, pracuje spořič obrazovky a displej zhasne a tlačítko TAP
Off*, On svítí.
Výběr, který konektor na zadním panelu přijímá MIDI hodiny.
Stereo*, Mono Nastavení metody pro přenos operací kontrolérů ovládacího panelu přístroje (jako jsou
tlačítka a knoflíky) a jakékoli změny v parametrech přes MIDI.
 Viz. „MIDI implementace“ (strana 28) pro MIDI hlášení, přenášená, když je každý
kontrolér/parametr použitý.
Nastavení metody pro příjem MIDI hlášení.
Nastavení, zda bude nebo nebude příjem informací externího MIDI ovládání.

Nastavení konektoru pro vysílání a příjem SysEx (mimo systém) hlášení. Tento přístroj
používá SysEx pro aktualizaci systému a programování přenosu a příjmu.
Výběr, který konektor na zadním panelu vysílá MIDI data.
Nastavení metody vysílání MIDI dat.
Nastavení, zda budou vysílána MIDI data při přehrávání s použitím sekvenceru a
arpeggiátoru tohoto přístroje.
Nastavte tuto položku na On, když chcete přehrávat externí MIDI zařízení (jako syntezátor,
sekvencer atd.) s použitím sekvenceru a arpeggiátoru tohoto přístroje
Tímto vyberete, zda budou nebo nebudou klávesnice a ovládací prvky ovládacího panelu
přímo ovlivňovat syntezátor.
 Off: MIDI data budou vysílána z tohoto přístroje, ale tato data nebudou posílána do

vnitřního zvukového generátoru syntezátoru.
 On: MIDI data budou vysílána z tohoto přístroje, a tato data také budou posílána do

vnitřního zvukového generátoru syntezátoru.
Nepoužívejte toto nastavení, když používáte přístroj nezávisle.
Použijte toto nastavení pro zabránění vytvoření MIDI datové smyčky, když používáte
přístroj v kombinaci s externím MIDI zařízením.
Nastavení metody audio výstupu.

* Tovární nastavení

- 21 -

Číslo Položka Hodnota/rozsah Vysvětlení
17 nabídky (na nastavení
displeji)
Relative, Passthru, Toto určuje, jak syntezátor reaguje, když editujete parametry pomocí
Pot Mode Jump* jeho ovládacích prvků (knoflíků).
Protože hodnoty parametrů a jim odpovídající polohy ovládacích prvků
18 Alternative 1* až 17 jsou uložené s každým programem, změna programu obvykle
Tuning znamená, že aktuální fyzická poloha ovládacích prvků neukazuje
Off, On* aktuální hodnoty parametrů pro program. Z tohoto důvodu otočení
19 Screen Saver Pedal*, Trigger, Gate, knoflíkem může způsobit náhlou změnu zvuku, jak hodnota „skočí“ na
20 Seq Jack Mode Gate+Trigger fyzickou pozici ovládacího prvku.
Použijte Pot Mode pro nastavení odezvy ovládání/parametrů podle
21 Keys Sens 1 až 10 (4*) vašich preferencí.

22 Pedal Polarity Normal*, Reversed  Relative: Operační poloha ovládacího prvku a aktuální hodnota
23 Basic Program -- parametru se mění relativně.
24 Calibrate --
25 Reset Globals --  Passthru: Když operační poloha ovládacího prvku souhlasí
26 Dump Prog -- s aktuální hodnotou parametru, hodnota parametru se mění podle
27 Dump Bank -- pozice ovládacího prvku.
28 Dump All Banks --
* Tovární nastavení  Jump: Aktuální hodnota parametru se mění podle operační polohy
ovládacích prvků okamžitě.

Nastavení vnitřního režimu ladění.

 1: Režim ladění standardní západní chromatický.

 2 až 17: Alternativní ladění, jako nezápadní, nechromatické
ladění, nacházející se u některých etnických a historických
nástrojů.
Pro detaily viz. „Seznam alternativního ladění“ (strana 24).

Nastavení, za se bude nebo nebude používat spořič obrazovky.

Nastavte operaci, když je připojený obecný nožní spínač nebo vstupuje
audio signál do TRIGGER IN.

 Pedal: Přehrávání nebo zastavení sekvenceru.

 Trigger: Když je sekvencer zapnutý, posun o jeden krok vpřed při
každém přijmutí signálu.

 Gate: Když přístroj přijme signál, když se dotýkáte klávesnice,
přístroj aktivuje obálku. Také když je sekvencer nebo arpeggiátor
zapnutý, přístroj přehrává nebo se zastaví podle nastavení
hodnoty BPM.

 Gate+Trigger: Když přístroj přijme signál, když se dotýkáte
klávesnice, přístroj aktivuje obálku. Také, když je sekvencer
zapnutý, posun o jeden krok vpřed při každém přijmutí signálu.

Pro detaily o použití viz. „Použití s externím zařízením“ (strana 26).

Nastavení citlivosti dotyku klávesnice.
Klávesnice TORAIZ AS-1 je elektrostatická kapacitní dotyková plocha
a můžete nastavit citlivost dotyku klávesnice podle hráče a použitého
prostředí pomocí tohoto nastavení.

 1 je maximální a 10 je minimální citlivost.

Nastavení polarity pro nožní pedál, připojený k TRIGGER IN.

 Normal: Otevřený

 Reversed: Zavřený

Inicializace vybraného programu.

Kalibrace oscilátoru 1, oscilátoru 2 a filtru dolní pásmové propusti.

Inicializace GLOBAL SETTINGS

Vyslání nastavení vybraného programu jako MIDI SysEx hlášení.

Vyslání nastavení programů vybrané banky jako MIDI SysEx hlášení.

Vyslání nastavení programů všech bank jako MIDI SysEx hlášení.

- 22 -

Seznam režimů stupnic klávesnice

Č. Název stupnice Název na displeji Přiřazení klávesnice

- 23 -

Seznam alternativního ladění

Číslo Název stupnice Zobrazení Vysvětlení

1 Equal Temperament Equal Temperme.. Výchozí Western ladění, založené na dvanácté odmocnině ze dvou.
2 Harmonic Series
HrmA1-60 MIDI noty 36-95 odrážející harmonické 2 - 60 založené na fundamentu A = 27,5 Hz. Nízké C na
3 Carlos Harmonic Twelve Tone standardní klávesnici s pěti oktávami funguje jako root (kořenová) poznámka (55 Hz) a harmonické
odtud hrají nahoru. Zbývající tóniny nad a pod rozsahem 5 oktáv jsou vyplněny stejnými intervaly, které
následují jako Carlos' Harmonic 12 Tone, který následuje níže.

HrmA-12T Wendy Carlos’ 12 stupnice, založená na opakování harmonických oktáv. A= 1/1 (440 Hz).
1/1 17/16 9/8 19/16 5/4 21/16 11/8 3/2 13/8 27/16 7/4 15/8

4 Meantone Temperament Meantone Časně temperované ladění, s lepšími třetinami než 12-ET. Nejlépe zní v tónině C.
5 1/4 Tone Equal Temperament 1/4TonET Použijte pro přidání autentického nádechu při představení, kde je hrána raně barokní
6 19 Tone Equal Temperament 19ToneET hudba.
7 31 Tone Equal Temperament 31ToneET C = 1/1 (260 Hz)

8 Pythagorean C PythagoC 24 not na oktávu, rovnoměrně rozložených 24root2 intervalů. Mexický skladatel Julian
Carrillo to použil pro zakázkové klavíry na počátku 20. století.

19 not na oktávu (19root2) s lepšími třetinami než 12-ET, lepší celkový kompromis, pokud
můžete vyřešit klávesové patterny.

Mnoho lidí považuje 31root2 za nejlepší kompromis k intonaci ve vyrovnaném temperamentu,
ale může být velmi obtížné sledovat intervaly.

Jeden z historicky nejstarších systémů ladění, Pythagorova stupnice je vytvořena ze vzestupné řady
čistých pětin (3/2) transponovaných dolů do jedné oktávy. Ladění funguje dobře pro monofonní melodie
oproti pětinám, ale má velmi úzké patro dobrých akordů, ze kterých si můžete vybrat.
C=1/1 (261.625 Hz)
1/1 256/243 9/8 32/27 81/64 4/3 729/512 3/2 128/81 27/16 16/9 243/128

9 Just Intonation in A with 7-limit Tritone JIA7/5D Poměrně malý 5-limitní interval JI, s výjimkou jediného 7/5 tritonu v D #, který nabízí některé
at D# pěkné možnosti pro otáčení kolem bluesových sedmin.
A=1/1 (440 Hz)
10 3-5 Lattice in A 3-5LattA 1/1 16/15 9/8 6/5 5/4 7/5 3/2 8/5 5/3 9/5 15/8

Čisté 3 a 5-limitní ladění, které řeší velmi symetrické odvozené vztahy mezi poznámkami.
A=1/1 (440 Hz)
1/1 16/15 10/9 6/5 5/4 4/3 64/45 3/2 8/5 5/3 16/9 15/8

11 3-7 Lattice in A 3-7LattA Čisté 3 a 7-limitní ladění, které řeší velmi symetrické odvozené vztahy mezi poznámkami. Některé
z intervalů jsou velmi blízko sebe, nabízí několik možností pro stejné nominální akordy.
A= 1/1 (440 Hz)
1/1 9/8 8/7 7/6 9/7 21/16 4/3 3/2 32/21 12/7 7/4 63/32

12 Other Music 7-limit Black Keys in C 7LimBlkC Vytvořeno skupinou Other Music pro gamelan vlastní domácí tvorby, nabízí širokou škálu
zajímavých akordů a režimů.
13 Dan Schmidt Pelog/Slendro PelSlenB C=1/1 (261.625 Hz)
1/1 15/14 9/8 7/6 5/4 4/3 7/5 3/2 14/9 5/3 7/4 15/8

Vytvořeno pro skupinu Berkeley Gamelan, toto ladění se hodí pro indonézský heptatonický styl Pelog na
bílých klávesách a pentatonický Slendro na černých klávesách, přičemž B a BA působí jako 1/1 pro
jejich příslušné režimy. Mějte na paměti, že některé noty budou mít stejnou frekvenci. Ladením kmitočtů
1/1 až 60 Hz nalezl Dan kreativní způsob, jak do stupnice začlenit nevyhnutelnou linku hučení / šumu.
BA, B = 1/1 (60 Hz)
1/1 1/1 9/8 7/6 5/4 4/3 11/8 3/2 3/2 7/4 7/4 15/8

14 Yamaha Just Major C JlMajYam Když se Yamaha rozhodla uvést přednastavené mikroladění do své synth řady FM, vybrali si toto a
následující naladění jako reprezentativní intonace. Pro mnoho lidí se staly jako takové de facto úvodem
k JI. Just Major preferuje minor third na sharpy a má dobré 4 vzhledem ke 2.
C= 1/1 (261.625 Hz)
1/1 16/15 9/8 6/5 5/4 4/3 45/32 3/2 8/5 5/3 16/9 15/8

15 Yamaha Just Minor C JlMinYam Podobně jako Just Major u Yamahy, Just Minor preferuje minor third na sharpy a má dobrý 5
Partch11 relativně ke 2.
16 Harry Partch 11-limit 43 Note C= 1/1 (261.625 Hz)
Just Intonation 1/1 25/24 10/9 6/5 5/4 4/3 45/32 3/2 8/5 5/3 16/9 15/8

Jeden z průkopníků moderní mikrotonální kompozice vytvořil v průběhu prvního pololetí 20. století
jedinečný orchestr, který tvořil vlastní skladby. Velký počet intervalů v této velmi husté škále nabízí plný
slovník expresivních akordů a komplexní změny klíčů. Úzký rozestup také umožňuje nástrojům s fixním
pitchem, jako jsou marimby a organy, realizovat pasáže ve stylu glissando.
G = 1/1 (392 Hz, MIDI note 67)
1/1 81/80 33/32 21/20 16/15 12/11 11/10 10/9 9/8 8/7 7/6 32/27 6/5 11/9 5/4 14/11 9/7
21/16 4/3 27/20 11/18 7/5 10/7 16/11 40/27 3/2 32/21 14/9 11/7 8/5 18/11 5/3 27/16
12/7 7/4 16/9 9/5 20/11 11/6 15/8 40/21 64/33 160/81

- 24 -

Číslo Název stupnice Zobrazení Vysvětlení

17 Arabic 12-tone ArabianC 12-tónové připblížení arabské stupnici, jenž se objevuje u některých elektronických keyboardech navržených pro použití s

arabskou hudbou. Žádné měřítko JI, ani equal-tempered. Jedná se o intervaly v centech relativně k C:

60 = centů 0

61 = centů + 151

62 = centů + 204 69 = centů + 906
63 = centů + 294 70 = centů + 996
64 = centů + 355 71 = centů + 1057
65 = centů + 498 72 = centů + 1200
66 = centů + 649

67 = centů + 702

68 = centů + 853

Kalibrace

Přestože byl TORAIZ AS-1 kalibrován při výrobě, je nutné kalibrovat přístroj pomocí jeho kalibrační funkce pro stabilní operace
pro adaptaci přístroj vašemu uživatelskému prostředí. (Protože oscilátory a filtry přístroje jsou složené z analogových obvodů a
jsou ovládané napěťovým řízením, oscilační a mezní frekvence mohou kolísat v důsledku vnějších vlivů, jako je teplota vzduchu
a napětí napájecího zdroje.)

Kalibrace frekvence

Při prvním použití přístroje TORAIZ AS-1 doporučujeme kalibrovat přístroj pomocí jeho kalibrační funkce po zapnutí napájení.

 Po zapnutí napájení před provedením kalibrace počkejte cca 10 až 20 na zahřání přístroje.

 Opakujte kalibraci několik dní v používaném prostředí, abyste naladili oscilátory a filtry do stavu, vhodného pro vaše
prostředí.

Také je doporučeno provést to samé, když zamýšlíte použít přístroj v jiném prostředí, např. na jevišti.

 Také je doporučeno pro denní používání vyčkat 10 až 20 minut po zapnutí napájení, než začnete s používáním. Tím se
přístroj zahřeje a sníží se faktor proměnlivosti analogových obvodů z důvodu zvýšení teploty uvnitř přístroje.

Provedení kalibrace

1. Stiskněte tlačítko GLOBAL/WRITE.
Tlačítko GLOBAL/WRITE se rozsvítí a obrazovka
GLOBAL SETTING se objeví na displeji.

2. Otočte knoflíkem PARAM/CATEGORY, dokud se
neobjeví obrazovka Calibrate.
Tlačítko LATCH bliká.

3. Stiskněte tlačítko LATCH.
Kalibrace začne.
Když je kalibrace dokončena, displej se automaticky
vrátí k obrazovce Calibrate z kroku 2.
 Pro zrušení procesu bez provedení kalibrace
stiskněte znovu tlačítko GLOBAL/WRITE místo
tlačítka LATCH. Displej se vrátí k hlavní obrazovce
bez kalibrace.

Příklad obrazovky během kalibrace
4. Stiskněte znovu tlačítko GLOBAL/WRITE.

Displej se vrátí k hlavní obrazovce z obrazovky GLOBAL
SETTING.

- 25 -

07 Použití s externím zařízením

Tato kapitola vysvětluje, jak připojit TORAIZ AS-1 k externímu MIDI zařízení nebo počítači a použití ho v kombinaci s ním.
Pro detaily o nastavení položek popsaných v postupu viz. „Změna nastavení (GLOBAL SETTING)“ (strana 22).

Připojení tohoto přístroje k externímu MIDI Připojení tohoto přístroje k počítači a
zařízení nebo počítači a přehrávání přehrávání

Přehrávání externího MIDI zařízení z tohoto 1. Připojte konektor USB-B tohoto přístroje k počítači
přístroje pomocí USB kabelu.

1. Připojte MIDI OUT/THRU tohoto přístroje ke Tento přístroj
konektoru MIDI IN na externím MIDI zařízení pomocí
MIDI kabelu.

Tento přístroj

Konektor USB-B

Konektor USB

MIDI OUT/THRU Počítač

Konektor MIDI IN 2. Nastavte MIDI Control Enable v GLOBAL SETTING
na On.
Syntezátor, zvukový modul atd.
3. Nastavte MIDI Out Select v GLOBAL SETTING na
2. Nastavte MIDI Out Select v GLOBAL SETTING na USB nebo MIDI+USB.
MIDI nebo MIDI+USB.
4. Nastavte MIDI Channel v GLOBAL SETTING, aby
3. Přehrávejte s klávesnicí, sekvencerem nebo odpovídalo MIDI kanálu, vystupujícímu z MIDI
arpeggiátorem. kompatibilní aplikace na počítači.
 Pro použití sekvenceru nebo arpeggiátoru nastavte
MIDI Seq/Arp Out v GLOBAL SETTING na On. 5. Přehrávejte v MIDI kompatibilní aplikaci na počítači.
 Pro použití sekvenceru nebo arpeggiátoru na tomto
Přehrávání tohoto přístroje z externího MIDI přístroji nastavte MIDI Seq/Arp Out v GLOBAL
zařízení SETTING na On.

1. Připojte MIDI IN tohoto přístroje ke konektoru MIDI Synchronizace a přehrávání tohoto
OUT na externím MIDI zařízení pomocí MIDI kabelu. přístroje s externím MIDI zařízením nebo
počítačem
Tento přístroj
Synchronizace s použitím tohoto přístroje
Konektor MIDI OUT MIDI IN jako řídícího a externího MIDI zařízení jako
podřízeného
MIDI klávesy, sekvencer atd.
1. Připojte tento přístroj k externímu MIDI zařízení nebo
2. Nastavte MIDI Control Enable v GLOBAL SETTING počítači.
na On.  Pro detaily o připojení a metodě nastavení viz.
„Připojení tohoto přístroje k externímu MIDI zařízení
3. Nastavte MIDI Channel v GLOBAL SETTING, aby nebo počítači a přehrávání“ nahoře. Je nutné, aby
odpovídalo MIDI kanálu, vystupujícímu z externího z tohoto přístroje vystupoval MIDI signál.
MIDI zařízení.
2. Nastavte MIDI Clock v GLOBAL SETTING na Master.
4. Přehrávejte s externím MIDI zařízením. 3. Nastavte MIDI Clock Cable v GLOBAL SETTING

podle kabelu, použitého pro připojení.
 Při připojení MIDI kabelem nastavte MIDI Port a při

připojení USB kabelem nastavte USB.
4. Přehrávejte s použitím sekvenceru nebo

arpeggiátoru tohoto přístroje.
 Operace funkcí přehrávání, jako je BPM a

sekvencer externího MIDI zařízení nebo MIDI
kompatibilní aplikace na počítači jsou
synchronizovány s hodnotou BPM, nastavenou na
tomto přístroji.
 Pro nastavení synchronizace externího MIDI
zařízení viz. návod k použití daného zařízení.

- 26 -

Synchronizace s použitím tohoto přístroje  Pokud je tento přístroj nastavený jako podřízený,
jako podřízeného a externího MIDI zařízení tlačítko CLOCK TAP zhasne. Když tento přístroj
jako řídícího přijímá externí MIDI hodiny, tlačítko CLOCK TAP
bliká synchronně s MIDI hodinami.
1. Připojte tento přístroj k externímu MIDI zařízení nebo
počítači. 3. Nastavte MIDI Clock Cable v GLOBAL SETTING
 Pro detaily o připojení a metodě nastavení viz. podle kabelu, použitého pro připojení.
„Připojení tohoto přístroje k externímu MIDI zařízení
nebo počítači a přehrávání“ (strana 26). Je nutné,  Při připojení MIDI kabelem nastavte MIDI Port a při
aby z externího MIDI zařízení vystupoval MIDI připojení USB kabelem nastavte USB.
signál.
4. Přehrávejte s použitím sekvenceru nebo
2. Nastavte MIDI Clock v GLOBAL SETTING na Slave, arpeggiátoru na externím MIDI zařízení nebo v MIDI
Slave Thru nebo Slave No S/S. kompatibilní aplikaci na počítači.
 Pro detaily o každém nastavení viz. „Změna
nastavení přístroje (GLOBAL SETTING)„ (strana  Operace funkcí přehrávání, jako je BPM a
21). sekvencer tohoto zařízení jsou synchronizovány
s hodnotou BPM, nastavenou na externím MIDI
zařízení nebo v MIDI kompatibilní aplikaci na
počítači.

 Pro nastavení synchronizace externího MIDI
zařízení viz. návod k použité daného zařízení.

Použití vstupu TRIGGER IN tohoto přístroje pro ovládání funkcí přehrávání tohoto přístroje

Po připojení nožního pedálu nebo zařízení, které posílá audio signál, který funguje jako spouštěcí signál, ke vstupu TRIGGER IN
tohoto přístroje, můžete ovládat funkce přehrávání tohoto přístroje, jako je sekvencer, arpeggiátor a další. To nabízí další možnosti
vystupování.
Jsou zde čtyři režimy pro ovládání funkcí přehrávání tohoto přístroje s použitím vstupu TRIGGER IN. Režim lze nastavit v Seq
Jack Mode v GLOBAL SETTING.

Seq Jack Připojené zařízení Funkce Chování
Mode (vstupní signál) přehrávání
Pedal Nožní spínač Sekvencer Přehrávání/zastavení sekvence.
Arpeggiátor Toto nemá vliv na operaci.
Trigger Audio signál Klávesnice Toto nemá vliv na operaci.
(Spouštěcí signál) Sekvencer Přehrávání/zastavení sekvence.
Gate Nožní spínač Arpeggiátor Toto nemá vliv na operaci.
Klávesnice Toto nemá vliv na operaci.
Gate+Trigger Audio signál Sekvencer Pokud je sekvencer zapnutý, posun o jeden krok vpřed při každém sešlápnutí pedálu.
(Spouštěcí signál) Arpeggiátor Pokud je arpeggiátor zapnutý, přehrání každého zvuku stisknutých not při každém sešlápnutí
pedálu podle nastavení arpeggiátoru.
Nožní spínač Klávesnice Toto nemá vliv na operaci.
Sekvencer Pokud je sekvencer zapnutý, posun o jeden krok vpřed při každém vstupu audio signálu.
Audio signál Arpeggiátor Pokud je arpeggiátor zapnutý, přehrání každého zvuku stisknutých not při každém vstupu audio
(Spouštěcí signál) signálu podle nastavení arpeggiátoru.
Klávesnice Toto nemá vliv na operaci.
Nožní spínač Sekvencer Pokud je sekvencer zapnutý, přehrání sekvence při každém sešlápnutí pedálu.
Arpeggiátor Pokud je arpeggiátor zapnutý, stisknuté noty jsou arpeggiovány při každém sešlápnutí pedálu.
Audio signál Klávesnice Stisknuté noty jsou přehrány při každém sešlápnutí pedálu. Noty jsou hrány spojitě (stav zapnuté
(Spouštěcí signál) noty pokračuje), když držíte pedál sešlápnutý.
Sekvencer Pokud je sekvencer zapnutý, přehrání sekvence při každém vstupu audio signálu. Sekvence je
přehrávána spojitě, pokud vstupuje trvalý zvuk.
Arpeggiátor Pokud je arpeggiátor zapnutý, stisknuté noty jsou arpeggiovány při každém vstupu audio signálu.
Arpeggio přehrávání pokračuje, pokud vstupuje trvalý zvuk.
Klávesnice Stisknuté noty jsou přehrány při každém vstupu audio signálu. Noty jsou hrány spojitě (stav
zapnuté noty pokračuje), pokud vstupuje trvalý zvuk.
Sekvencer Pokud je sekvencer zapnutý, posun o jeden krok vpřed při každém sešlápnutí pedálu.
Arpeggiátor Pokud je arpeggiátor zapnutý, přehrání každého zvuku stisknutých not při každém sešlápnutí
pedálu podle nastavení arpeggiátoru.
Klávesnice Stisknuté noty jsou přehrány při každém sešlápnutí pedálu. Noty jsou hrány spojitě (stav zapnuté
noty pokračuje), když držíte pedál sešlápnutý.
Sekvencer Pokud je sekvencer zapnutý, posun o jeden krok vpřed při každém vstupu audio signálu.
Arpeggiátor Pokud je arpeggiátor zapnutý, přehrání každého zvuku stisknutých not při každém vstupu audio
signálu podle nastavení arpeggiátoru.
Klávesnice Stisknuté noty jsou přehrány při každém vstupu audio signálu. Noty jsou hrány spojitě (stav
zapnuté noty pokračuje), pokud vstupuje trvalý zvuk.

 Podle použité polarity nožního pedálu funkce nemusejí fungovat správně. Pokud je to nutné, změňte nastavení Pedal Polarity
v GLOBAL SETTING.

 Při použití audio signálu jako spouštěcího signálu musí být vstup s ostrým nástupem a rozpadem, jako pulzní signál nebo
zvuk kliknutí s dostatečně vysokou hlasitostí.

- 27 -

08 MIDI implementace

Tento přístroj posílá a přijímá MIDI data podle nastavení, provedeného v nabídce GLOBAL SETTING.
Zkontrolujte následující seznam pro typy MIDI dat, která můžete vysílat a přijímat.

MIDI hlášení

Hlášení reálného času systému

Stav Vysvětlení
0b1111 1000 MIDI hodiny

Přijímaná hlášení kanálu

Stav 2. datový byte 3. datový byte Popis
1. datový byte 0kkkkkkk 0vvvvvvv
0kkkkkkk 0vvvvvvv Noty vypnuta. Rychlost je ignorována.
1000 nnnn 0vvvvvvv 0vvvvvvv Nota zapnuta. Nota vypnuta, pokud vvvvvvv = 0.
1001 nnnn 0vvvvvvv Změna ovládání
1011 nnnn 0vvvvvvv 0vvvvvvv
0vvvvvvv Změna programu, 0 – 98 pro programy, 1 – 99 s aktuální bankou
1100 nnnn Tlak kanálu
1101 nnnn
Ohýbání tónu
1110 nnnn LS Byte (LSB), pak MS Byte (MSB)

Kde: Číslo noty 0 – 127
0kkkkkkk = Číslo kanálu 0 až 15 (MIDI kanál 1 až 16)
nnnn =  Ignorováno, pokud je MIDI kanál nastavený na ALL.
Hodnota
0vvvvvvv =

Přijímaná hlášení kontroléru

Stav 2. datový byte 3. datový byte Popis
1. datový byte 0000 0001 0vvvvvvv Knoflíku režimu: přímo přiřaditelný kontrolér
1011 nnnn 0000 0100 0vvvvvvv
1011 nnnn 0000 0111 0vvvvvvv Nožní kontrolér: přímo přiřaditelný kontrolér
1011 nnnn 0100 1010 0vvvvvvv Hlasitost: Kombinace s hlavní hlasitostí a hlasitostí hlasu
1011 nnnn 0010 0000 0vvvvvvv Jas: přidání k mezní frekvenci filtru dolní pásmové propusti
1011 nnnn
0100 0000 0vvvvvvv Výběr banky: 0 – 5 výběr uživatelské banky 1 – 5; 6 – 10 výběr tovární banky 1 –
1011 nnnn 0111 1011 0vvvvvvv 5; ostatní je ignorováno
1011 nnnn 0111 1001 0vvvvvvv Damper pedál: Přidržení obálky v Sustain, pokud je 0100 000 nebo více
1011 nnnn
Všechny noty vypnuty: Vymazání všech MIDI not
Reset všech kontrolérů: Vymažte všechny MIDI kontroléry na 0, MIDI hlasitost na
maximum.

Viz. také „MIDI trvalé kontroléry (CC) vysílané/přijímané“ (strana 33) a „Přijímaný formát hlášení NRPN“ (strana 29).

- 28 -

Vysílaná hlášení kanálu

Stav 2. datový byte 3. datový byte Popis
1. datový byte 0kkkkkkk 0 Noty vypnuta.
0kkkkkkk 0vvvvvvv Nota zapnuta.
1000 nnnn 0vvvvvvv 0vvvvvvv Změna ovládání, viz. „Vysílaná hlášení kontroléru“ dole.
1001 nnnn 0vvvvvvv Změna programu, 0 – 98 pro programy, 1 – 99 s aktuální bance

1011 nnnn
1100 nnnn

Kde: Číslo noty 0 – 127
0kkkkkkk = Číslo kanálu 0 až 15 (MIDI kanál 1 až 16)
nnnn =  Ignorováno, pokud je MIDI kanál nastavený na ALL.
Hodnota
0vvvvvvv =

Vysílaná hlášení kontroléru

Stav 2. datový byte 3. datový byte Popis
1. datový byte 0010 0000 0vvvvvvv Výběr banky: 0 – 9 pro banky 1 – 10
0000 0111 0vvvvvvv Ovládání VOLUME (knoflík)
1011 nnnn

1011 nnnn

Viz. také „MIDI trvalé kontroléry (CC) vysílané/přijímané“ (strana 33) a „Přijímaný formát hlášení NRPN“ (strana 29).

NRPN (čísla neregistrovaných parametrů) hlášení

Formát vysílaných NRPN hlášení

Stav Popis
1011 nnnn Změna ovládání
011 0011 Číslo NRPN parametru MSB CC
0vvv vvvv Číslo parametru MSB
0110 0010 Číslo NRPN parametru LSB CC
0vvv vvvv Číslo parametru LSB
0000 0010 Hodnota NRPN parametru MSB CC
0vvv vvvv Hodnota parametru MSB
0010 0110 Hodnota NRPN parametru LSB CC
0vvv vvvv Hodnota parametru LSB

Formát přijímaných NRPN hlášení

Stav 2. datový byte 3. datový byte Popis
1. datový byte 0110 0011 0vvvvvvv
0110 0010 0vvvvvvv Číslo NRPN parametru MSB CC
1011 nnnn 0000 0110 0vvvvvvv Číslo NRPN parametru LSB CC
1011 nnnn 0010 0110 0vvvvvvv
0110 0000 Hodnota NRPN parametru MSB CC
1011 nnnn 0110 0001 11111111 Hodnota NRPN parametru LSB CC
1011 nnnn 0010 0101 Přírůstek hodnoty NRPN parametru
1011 nnnn
Úbytek hodnoty NRPN parametru
1011 nnnn Číslo NRPN parametru MSB CC – Reset čísla NRPN parametru (když je přijato
1011 nnnn MSB a LSB)

1011 nnnn 0010 0100 11111111 Číslo NRPN parametru LSB CC – Reset čísla NRPN parametru (když je přijato
MSB a LSB)

- 29 -

Sysex hlášení

Dotaz univerzálního SysEx zařízení

Stav Popis
1111 0000 Mimo systém (SysEx)
0111 1110
0vvv vvvv Hlášení ne v reálném čase
Pokud je MIDI kanál nastavený na 1 -16, 0vvv vvv musí odpovídat (pokud není MIDI kanál = ALL); vždy odpověď,
0000 0110 pokud 0vvv vvv = 0111 1111
0000 0001
1111 0111 Hlášení dotazu
Požadavek dotazu

Konec exkluzivity (EOX)

Toraiz AS-1 odpovídá s:

Stav Popis
1111 0000 Mimo systém (SysEx)
0111 1110 Hlášení ne v reálném čase
0vvv vvvv Pokud MIDI kanál = ALL, 0vvv vvvv = 0111 1111. Jinak 0vvv vvvv = Číslo kanálu 0 – 15
0000 0110 Hlášení dotazu
0000 0010 Požadavek dotazu
0000 0000 Pioneer DJ ID (první byte)
0100 0000 Pioneer DJ ID (druhý byte)
0000 0101 Pioneer DJ ID (třetí byte)
0000 0000 Toraiz ID (první byte)
0000 0000 Toraiz ID (druhý byte)
0000 0001 Toraiz ID (třetí byte)
0000 1000 Toraiz ID (třetí byte)
0001 0000 ID zařízení
0jjj nnnn Hlavní verze softwaru
jjj - menší revize, nnnn – větší revize
111 0111 Konec exkluzivity (EOX)

Toraiz AS-1 posílá programová data ve formátu popsaném v „Výpis dat programu“ (strana 31).

Požadavek výpisu programu

Stav Popis
1111 0000 Mimo systém (SysEx)
0000 0000 Pioneer DJ ID (první byte)
0100 0000 Pioneer DJ ID (druhý byte)
0000 0101 Pioneer DJ ID (třetí byte)
0000 0000 Toraiz ID (první byte)
0000 0000 Toraiz ID (druhý byte)
0000 0001 Toraiz ID (třetí byte)
0000 1000 Toraiz ID (třetí byte)
0001 0000 ID zařízení
0000 0101 Požadavek na vyslání programu
0000 vvvv Číslo banky, 0 – 9
0vvv vvvv Číslo programu, 0 – 99
1111 0111 Konec exkluzivity (EOX)

Toraiz AS-1 posílá editační vyrovnávací paměť aktuálního programu ve formátu popsaném v „Výpis dat editační vyrovnávací
paměti programu“ (strana 32).

- 30 -

Požadavek na výpis editační vyrovnávací paměti programu

Stav Popis
1111 0000 Mimo systém (SysEx)
0000 0000 Pioneer DJ ID (první byte)
0100 0000 Pioneer DJ ID (druhý byte)
0000 0101 Pioneer DJ ID (třetí byte)
0000 0000 Toraiz ID (první byte)
0000 0000 Toraiz ID (druhý byte)
0000 0001 Toraiz ID (třetí byte)
0000 1000 Toraiz ID (třetí byte)
0001 0000 ID zařízení
0000 0110 Požadavek na vyslání editační vyrovnávací paměti programu
1111 0111 Konec exkluzivity (EOX)

Toraiz AS-1 posílá aktuální hodnoty globálních parametrů ve formátu popsaném v „Výpis dat globálních parametrů“ (strana 32).

Požadavek na výpis globálních parametrů

Stav Popis
1111 0000 Mimo systém (SysEx)
0000 0000 Pioneer DJ ID (první byte)
0100 0000 Pioneer DJ ID (druhý byte)
0000 0101 Pioneer DJ ID (třetí byte)
0000 0000 Toraiz ID (první byte)
0000 0000 Toraiz ID (druhý byte)
0000 0001 Toraiz ID (třetí byte)
0000 1000 Toraiz ID (třetí byte)
0001 0000 ID zařízení
0000 1110 Požadavek na vyslání globálních parametrů
1111 0111 Konec exkluzivity (EOX)

Výpis dat programu

Stav Popis
1111 0000 Mimo systém (SysEx)
0000 0000 Pioneer DJ ID (první byte)
0100 0000 Pioneer DJ ID (druhý byte)
0000 0101 Pioneer DJ ID (třetí byte)
0000 0000 Toraiz ID (první byte)
0000 0000 Toraiz ID (druhý byte)
0000 0001 Toraiz ID (třetí byte)
0000 1000 Toraiz ID (třetí byte)
0001 0000 ID zařízení
0000 0010 Data programu
0000 vvvv Číslo banky 0 – 9
0vvv vvvv Číslo programu 0 – 99
0vvv vvvv 1024 bytů rozšířených na 1171 MIDI bytů ve formátu „spakovaný MS bit“.
1111 0111 Konec exkluzivity (EOX)

- 31 -

Výpis dat editační vyrovnávací paměti programu

Stav Popis
1111 0000 Mimo systém (SysEx)
0000 0000 Pioneer DJ ID (první byte)
0100 0000 Pioneer DJ ID (druhý byte)
0000 0101 Pioneer DJ ID (třetí byte)
0000 0000 Toraiz ID (první byte)
0000 0000 Toraiz ID (druhý byte)
0000 0001 Toraiz ID (třetí byte)
0000 1000 Toraiz ID (třetí byte)
0001 0000 ID zařízení
0000 0011 Data editační vyrovnávací paměti
0vvv vvvv 1024 bytů rozšířených na 1171 MIDI bytů ve formátu „spakovaný MS bit“.
1111 0111 Konec exkluzivity (EOX)

Výpis dat globálních parametrů

Stav Popis
1111 0000 Mimo systém (SysEx)
0000 0000 Pioneer DJ ID (první byte)
0100 0000 Pioneer DJ ID (druhý byte)
0000 0101 Pioneer DJ ID (třetí byte)
0000 0000 Toraiz ID (první byte)
0000 0000 Toraiz ID (druhý byte)
0000 0001 Toraiz ID (třetí byte)
0000 1000 Toraiz ID (třetí byte)
0001 0000 ID zařízení
0000 0011 Data globálních parametrů
0vvv vvvv 54 kousků (LSB pak MSB) pro 27 globálních parametrů
1111 0111 Konec exkluzivity (EOX)

- 32 -

MIDI trvalý kontrolér (CC) vysílaný/ Data parametrů programu
přijímaný
Následující tabulka ukazuje parametry programu TORAIZ
GLOBAL SETTING tohoto přístroje a MIDI trvalý kontrolér AS-1.
(CC) jsou v následujícím spojení.
 Pokud je MIDI Param Send nastaveno na CC, tento Hodnota

přístroj vysílá CC.
 Pokud je MIDI Param Rcv nastaveno na CC, tento

přístroj rozpoznává CC a přijímá z CC.
Následující tabulka detailně ukazuje, jak je MIDI trvalý
kontrolér mapovaný na ovládací prvky tohoto přístroje.

- 33 -

Hodnota Hodnota

- 34 -

Hodnota Hodnota

- 35 -

09 Blokový diagram

Blokový diagram (diagram toku signálu)

- 36 -

10 Další informace

Odstraňován závad

 Pokud si myslíte, že s vaším přístroje není něco v pořádku, zkontrolujte následující položky a podívejte se na webové stránky Pioneer DJ do sekce FAQ
pro TORAIZ AS-1.
http://pioneerdj.com/
Někdy může být problém s jiným komponentem. Zkontrolujte všechny ostatní použité komponenty a elektrická zařízení. Pokud problém nelze vyřešit,
obraťte se na autorizované servisní centrum Pioneer.

 Tento přístroj nemusí fungovat správně v důsledku statické elektřiny nebo jiného vnějšího vlivu. V tomto případě lze správnou operaci obnovit vypnutí a
zapnutím napájením.

 Pokud je operace systém ve spojení s externím zařízení nebo operace tohoto přístroje nestabilní, zkuste resetovat odpovídající položky po inicializaci
GLOBAL SETTING provedením Reset Globals v nabídce GLOBAL SETTING.

Problém Kontrola Náprava
Napájení přístroje nejde zapnout. Je napájecí kabel a napájecí adaptér správně Připojte správně dodaný napájecí kabel do zásuvky.
Žádný indikátor nesvítí. připojený? Připojte správně dodaný napájecí kabel do napájecího adaptéru.
Připojte správně dodaný propojovací kabel napájecího adaptéru k tomuto
Indikátory tlačítek svítí, ale na displeji Je stisknuto tlačítko ? přístroji.
se nic nezobrazilo. Není aktivní spořič obrazovky? Stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje.
Použijte nějaký knoflík nebo tlačítko.
Chybí zvuk nebo je zvuk slabý. Nestiskli jste tlačítko na zadním panelu při Vypněte přístroj a znovu ho zapněte bez stisknutí jiného tlačítka než .
stisknutí tlačítka na ovládacím panelu?
Zkreslený zvuk. Je knoflík VOLUME na ovládacím panelu Otočte knoflíkem VOLUME na ovládacím panelu do správné polohy. Nastavte
nastavený do správné polohy? úroveň nebo hlasitost každé kategorie/parametru na správnou hodnotu.
Sekvencer nebo arpeggiátor Je úroveň nebo hlasitost každé kategorie/
nepracuje (vnitřní synchronní parametru nastavená na správnou hodnotu? Nastavte správně následující.
operace). Je správně nastaveno následující?  Knoflíky LPF CUTOFF a HPF CUTOFF na ovládacím panelu.
nebo arpeggiátor  Knoflíky LPF CUTOFF a HPF CUTOFF na  Parametry Cutoff a Key Amount v kategorii LOW-PASS FILTER a
Sekvencer (externí synchronní
nepracuje ovládacím panelu. HIGH-PASS FILTER.
operace).  Parametry Cutoff a Key Amount v kategorii
Nastavte každou kategorie/parametr a rezonanci filtru na správnou hodnotu.
Knoflíky a tlačítka ovládacího panelu LOW-PASS FILTER a HIGH-PASS FILTER.
nepracují, ani když je otočíte doprava Je úroveň nebo hlasitost každé kategorie/ Nastavte MIDI Clock Mode na Master nebo Off.
nebo doleva. parametru nastavená na správnou hodnotu?
Je rezonance filtru nastavená na správnou Připojte správně konektor MIDI OUT externího zařízení k MIDI IN tohoto
MIDI SysEx (mimo systém) data nelze hodnotu? přístroje pomocí MIDI kabelu.
vysílat ani přijímat. Je MIDI Clock Mode nabídky GLOBAL SETTING Zkontrolujte, že externí MIDI zařízení je nastaveném do řídícího režimu.
nastaveno na Master nebo Off?
Ladění je vypnuté. Nastavte MIDI Clock Cable na MIDI Port nebo USB, podle toho, kde jsou
Je správně připojený MIDI kabel? přijímány MIDI hodiny.
Operace s klávesnicí jsou nestabilní. Nastavte Local Control na On.
- Zvuk hraje, i když nestisknete Jsou MIDI hodiny posílány z externího MIDI
zařízení? Propojte správně externí MIDI zařízení a MIDI konektory tohoto přístroje
klávesnici. Je MIDI Clock Cable nabídky GLOBAL SETTING pomocí MIDI kabelu.
- Rozsah, ve kterém zvuk správně nastaveno? Propojte vaše PC a konektor USB-B tohoto přístroje přímo pomocí USB
Je Local Control nabídky GLOBAL SETTING kabelu, který vyhovuje USB 2.0 USB rozbočovač nelze použít.
vychází, je úzký. nastaveno na On? Nastavte správně MIDI SysEx Cable na MIDI Port nebo USB, podle toho, kde
jsou přijímána SysEx data.
Je správně připojený MIDI kabel? Nastavte správně MIDI Out Select na MIDI Port nebo USB, podle toho, kde
jsou přijímána SysEx data.
Je správně připojený USB kabel? Nastavte Master Coarse nebo Master Fine na správnou hodnotu.

Je MIDI SysEx Cable nabídky GLOBAL SETTING Proveďte kalibraci výběrem Calibrate v nabídce GLOBAL SETTING nejdříve
správně nastaveno? 10 minut po zapnutí přístroje.
Je MIDI Out Select nabídky GLOBAL SETTING Pokud tlačítko LATCH svítí, stiskněte tlačítko LATCH pro vypnutí režimu
správně nastaveno? LATCH.
Je Master Coarse nebo Master Fine nabídky Nastavte Key Sens na správnou hodnotu.
GLOBAL SETTING správně nastaveno?
Provedli jste kalibraci? Vypněte přístroj a znovu ho zapněte stisknutím tlačítka bez dotknutí se
tlačítka klávesnice nebo táhla.
Je táhlo v režimu LATCH a funguje ohýbán tónu?  Klávesnice TORAIZ AS-1 je elektrostatická kapacitní dotyková plocha

Je Key Sens nabídky GLOBAL SETTING správně a kalibrace citlivosti dotyku klávesnice se provádí po zapnutí přístroje.
nastaveno?

Nestiskli jste tlačítko na zadním panelu při
stisknutí tlačítka na klávesnici?

- 37 -

Upozornění, týkající se servisní opravy Specifikace

 Když opravujeme přístroj, musíme ho podle podmínek Napájecí adaptér
přístroje resetovat do továrního nastavení. Protože při Napájení ............................. 100 – 240 V, 50/60 Hz
opravě nezálohujeme nastavení, doporučujeme vám Jmenovitý proud.................. 0.4 A
zálohovat si svoje nastavení (jako editované programy) Jmenovitý výstup ................ Ss 5 V, 2 A
jako System Exclusive soubory přes MIDI rozhraní. Příkon (standby).................. 0.075 W
Software Utility může vysílat nebo přijímat MIDI System
Exclusive hlášení. Obecná - přístroj
Příkon ................................. Ss 5 V, 1500 mA
O obchodních značkách a registrovaných Hmotnost přístroje............... 1.4 kg
obchodních značkách Max. rozměry (Š x V x H) .... 267.4 x 68.6 x 177.7 mm
Operační teplota ................. +5° C až +35° C
 „Pioneer DJ“ je obchodní značka společnosti PIONEER Operační vlhkost ................. 5% až 85% (bez kondenzace)
CORPORATION a je použitá v licenci.
Vstupní/výstupní konektory
 Dave Smith Instruments a Prophet jsou registrované Výstupní konektory AUDIO OUT R
obchodní značky společnosti Dave Smith Instruments ¼“ TS jack........................... 1 sada
LLC. Výstupní konektory AUDIO OUT L
¼“ TS jack........................... 1 sada
Výstupní konektory PHONES
¼“ stereo phono jack .......... 1 sada
Výstupní konektor MIDI OUT/THRU
5P DIN ................................ 1 sada
Vstupní konektor MIDI IN
5P DIN ................................ 1 sada
Vstupní konektor TRIGGER IN
¼“ TS jack........................... 1 sada
USB konektor
Typ B .................................. 1 sada

 Změna specifikace a provedení tohoto produktu
vyhrazena bez upozornění.

 © 2017 Pioneer DJ Corporation. Všechna práva
vyhrazena.

- 38 -

ANALÓGOVÝ SYNTEZÁTOR TAS-1

TORAIZ AS-1
TAS-1

Návod na použitie

http://pioneerdj.com/support/
Na webových stránkach Pioneer DJ nájdete odpovede na často kladené otázky, informácie o software
a ďalšie typy informácií a služieb, ktoré vám umožnia lepšie využiť váš výrobok.

POZOR!!!

Pred odobratím krytu je treba vybrať vidlicu sieťového prívodu zo zásuvky.
Uistenie:
Prístroj zodpovedá požiadavkom zákona o technických požiadavkoch na elektrické zariadenia.
Na tento prístroj bolo vydané prehlásenie o zhode.

Upozornenie:
Všetky práva výrobcu a vlastníka práva k dielu vyhradené.
Bez udelenia súhlasu je kopírovanie a ďalšie šírenie diela zakázané.

Ako prečítať tento návod
Ďakujeme, za zakúpenie DJ výrobku značky Pioneer.
Prečítajte si tento návod aj návod k rýchlemu použitiu. Obidva návody obsahujú dôležité informácie, ktoré musíte pochopiť pred
použitím tohto prístroja.
 Pamätajte, že obrazovky a špecifikácie softwaru v tomto návode, rovnako ako vzhľad a špecifikácia hardwaru sú aktuálne

vo vývoji a môžu sa líšiť od konečnej špecifikácie.
 Pamätajte, že obrazovky a špecifikácie softwaru, popisaného v tomto návode, rovnako ako externý vzhľad a špecifikácia

hardwaru, sú aktuálne vo vývoji a môžu sa líšiť od konečného prevedenia.
 Pamätajte, že podľa verzie operačného systému, nastavenia webového prehliadača atď. sa operácie môžu líšiť od popisu

v tomto návode.

Obsah

01 Skôr, ako začnete ........................................................ 4  06 Zmena nastavenia prístroja (GLOBAL SETTING).....21 
Vlastnosti .........................................................................4  Položky ponuky GLOBAL SETTING ............................ 21 
Zoznam režimov stupníc klávesnice ............................. 23 
02 Názvy a funkcie častí .................................................. 5  Zoznam alternatívneho ladenia......................................24 
Ovládací panel.................................................................5  Kalibrácia .......................................................................25 
Zadný panel.....................................................................7 
07 Použitie s externým zariadením ............................... 26 
03 Pripojenia ......................................................................8  Pripojenie tohto prístroja k externému MIDI zariadeniu
Pripojenie vstupov a výstupov..........................................8  alebo počítaču a prehrávanie ....................................... 26 
Synchronizácia a prehrávanie tohto prístroja
04 Operácie ........................................................................9  s externým MIDI zariadením alebo počítačom............... 26 
Výber prehrávanie programu .......................................... 9  Použitie vstupu TRIGGER IN tohto prístroja
Editácia prehrávania programu .......................................9  na ovládanie funkcií prehrávania tohto prístroja.............27 
Uloženie programu ......................................................... 9 
Inicializácia programu na vytvorenie zvuku od začiatku 10  08 MIDI implementácia ....................................................28 
Použitie sekvencera ...................................................... 10  MIDI hlásenia.................................................................28 
Použitie slider ............................................................... 11  NRPN (čísla neregistrovaných parametrov) hlásenia ... 29 
Použitie funkcie rýchleho programu .............................. 11  Sysex hlásenia...............................................................30 
MIDI trvalý kontrolór (CC) vysielaný/ prijímaný ..............33 
05 Vytváranie zvukov a kategórie/parametrov ..............12  Dáta parametrov programu............................................33 
Kategória OSCILATOR..................................................12 
Kategória MIXER ...........................................................12  09 Blokový diagram .........................................................36 
Kategória FILTER ..........................................................13  Blokový diagram (diagram toku signálu) ........................36 
Kategória FILTER ENVELOPE......................................13 
Kategória AMP ENVELOPE ..........................................14  10 Ďalšie informácie ....................................................... 37 
Kategória GLIDE............................................................14  Odstraňovanie porúch .................................................. 37 
Kategória LFO (Nízkofrekvenčný oscilátor) .................. 15  Upozornenia, týkajúce sa servisnej opravy ...................38 
Kategória SLIDER .........................................................15  O obchodných značkách a registrovaných
Kategória MODULATION...............................................16  obchodných značkách .................................................. 38 
Kategória EFFECTS ......................................................16  Špecifikácia................................................................... 38
Kategória AFTERTOUCH ..............................................17 
Kategória MISC PARAMETERS ....................................17 
Kategória ARPEGGIATOR/SEQUENCER.....................18 
Kategória ARPEGGIATOR ............................................18 
Kategória SEQUENCER................................................18 
Zoznam parametrov .......................................................19

-2-

Správa od Dava Smithe

Po vynikajúcich skúsenostiach s Pioneer DJ a ich výnimočným prístrojom TORAIZ SP-16 som sa
rozhodol pokračovať v partnerstve s druhým výrobkom:
Analógovým monosyntezátorom TORAIZ AS-1!
Založený na zvuku Prophet-6 je syntezátorom starej školy, ktorý krásne zapadne do moderného
DJingu a je ideálnym samostatným syntezátorom pre rýchly prístup ku klasickému analógovému
zvuku.
Užijete si s ním veľa zábavy!
Dave Smith

-3-

01 Skôr, ako začnete

Vlastnosti

TORAIZ AS-1 je plne programovateľný monofónny
analógový syntezátor, korý obsahuje diskrétne
analógové filtre, založené na oceňovanom
polyfonickom syntezátore Prophet-6, navrhnutom
spoločnosťou Dave Smith Instruments LLC. Jeho
vnútorný 64-krokový sekvencer a rozsiahla knižnica
zvukových predvolieb ho robí inšpiratívnym a
výrazným hudobným nástrojom. A jeho jednoducho
použiteľný ovládací panel obsahuje ohromný počet
silných a univerzálnych nástrojov na vytváranie zvuku
v kompaktnom, robustnom kovovom chassis, ktoré je
vhodné do štúdia rovnako ako na javisko.

Analógový syntezátorový obvod

Syntezátorový obvod prístroja TORAIZ AS-1 je zalo-
žený na prístroji Prophet-6, a bol vyvinutý v spolupráci
so spoločnosťou Dave Smith Instruments LLC. 4-
pólový rezonančný filter dolnej pásmovej priepuste
poskytuje prístroju TORAIZ AS-1 rovnako jedinečný
analógový ráz, ako má Prophet-6 a tiež poskytuje
silné možnosti tvarovania tónu a vlastného súznenia.

Plne programovateľný syntezátorový stroj

Všetky zvuky je možné uložiť ako predvoľby a sú
potom okamžite prístupné v štúdiu alebo na javisku.
Parametre syntezátora sú jasne zobrazené na OLED
displeji s vysokým rozlíšením.

Obsiahla knižniča prednastavených zvukov

Továrenské predvoľby sú určené na pokrytie širokého
rozsahu hudobných štýlov a žánrov. Môžete ich
použiť tak, ako sú, alebo ich editovať a uložiť si ich
podľa vlastných preferencií.

64-krokový sekvencer a arpeggiátor

Krokový sekvencer a arpeggiátor prístroja TORAIZ
AS- 1 je vynikajúci nástroj na vytváranie fráz a živé
vystupovania. Pretože 64-krokový sekvencer je
schopný krokového vstupu, môžete okamžite uložiť
práve vytvorenú frázu. Naviac môžete v reálnom čase
zmeniť rytmus a stupnicu zvuku vytvorenej fráze
pomocou 64-krokového sekvencera a arpeggiátora, čo
vás inšpiruje k vytváraniu nových fráz.

Intuitívne rozhranie a prevedenie v
profesionálnej kvalite

Všetky ovládacie prvky prístroja TORAIZ AS-1 sú
usporiadané pre jednoduchý prístup na ovládacom
panely takmer rovnakým spôsobom, ako na DJ
zariadení. To vám umožňuje rýchle a jednoduché
spracovanie zvuku v reálnom čase. A pretože je
prístroj kompaktný a vyrobený s robustným kovovým
chassis, môžete ho bezpečne brať kamkoľvek na
hudebnú produkciu a živé vystupovanie.
-4-

02 Názvy a funkcie častí

Ovládací panel

(1) Tlačidlo SHIFT (5) Displej
Pokiaľ má tlačidlo dve funkcie, môžete medzi nimi Zobrazuje číslo banky, číslo programu, názov
prepnuť stlačením tlačidla SHIFT. programu, parametre atď.
Na zapnutie tlačidla SHIFT ho stlačte a podržte, Viď. „Výber a prehrávanie programu“ (strana 9).
aby sa rozsvietilo. Na vypnutie tlačidla SHIFT ho
jednoducho uvoľnite, aby zhaslo. (6) Otočný ovládač VALUE
Viď. „Výber a prehrávanie programu“ (strana 9). Nastavuje parametre/nastavenia ponuky,

(2) Tlačidlo GLOBAL zobrazené na displeji.
Prepne do režimu globálneho nastavenia
Viď. „Zmena nastavenia prístroja ([GLOBAL Viď. „Editácia programu“ (strana 9).
SETTING])“ (strana 21).
(7) Otočný ovládač VOLUME
(3) Otočný ovládač PROGRAM/BANK Nastavuje audio výstupnú úroveň.
Prepína programy. Viď. „Hlasitosť“ (strana 17) a „Chýba zvuk alebo
Na prepnutie banky pred otočením otočného je zvuk slabý“ (strana 37).
ovládača stlačte tlačidlo SHIFT.
Viď. „Výber a prehrávanie programu“ (strana 9). Hlasitosť AUDIO OUT a PHONES je prepojená.
Pri prehrávaní s použitím slúchadiel dávajte pozor
(4) Otočný ovládač PARAM/CATEGORY na veľmi zvýšenú hlasitosť.
Výber parametra pre nastavenia. Podľa nastavenia otočného ovládača VOLUME mô-
Na prepnutie medzi kategóriami pred otočením že dôjsť pri hraní na klávesy k veľmi silnému zvuku.
otočného ovládača PARAM/CATEGORY stlačte
tlačidlo SHIFT. (8) Otočný ovládač LPF CUTOFF
Viď. „Editácia programu“ (strana 9). Nastavuje limitnú frekvenciu LPF (filter dolnej
pásmovej priepuste).
Viď. „Kategória FILTER“ (strana 13).

-5-

(9) Otočný ovládač LPF RESONANCE (21) Tlačidlo SEQUENCER play
Nastavuje rezonanciu LPF (filter dolnej Prehrávanie sekvencera.
pásmovej priepuste). Viď. „Použitie sekvencera“ (strana 10).
Viď. „Kategória FILTER“ (strana 13).
(22) Tlačidlo HOLD
(10) Otočný ovládač HPF CUTOFF (filter Zapne/vypne funkciu pridržania klávesnice.
Nastavuje limitnú frekvenciu HPF Viď. „Výber a prehrávanie programu“ (strana 9) a
hornej pásmovej priepuste). „Kategória ARPEGGIATOR“ (strana 18).
Viď. „Kategória FILTER“ (strana 13).
(23) Tlačidlo ARP
(11) Otočný ovládač ENVELOPE ATTACK Zapne/vypne funkciu arpeggiátora.
Nastavuje nástup obálky zosilňovača a obálky filtra. Viď. „Výber a prehrávanie programu“ (strana 9) a
Viď. „Kategória FILTER ENVELOPE“ (strana 13). „Kategória ARPEGGIATOR“ (strana 18).

(12) Otočný ovládač ENVELOPE DECAY/RELEASE (24) Otočný ovládač CLOCK BPM/DIVIDE
Nastavuje rozpad a uvoľnenie obálky zosilňovača Nastavuje BPM.
a obálky filtra. Na nastavenie tempa sekvencera/arpeggiátora
Viď. „Kategória FILTER ENVELOPE“ (strana 13). stlačte tlačidlo SHIFT pred otočením otočného
ovládača CLOCK BPM/DIVIDE.
(13) Otočný ovládač LFO FREQ/AMOUNT Viď. „Kategória ARPEGGIATOR/SEQUENCER“
Nastavuje frekvenciu LFO (nízkofrekvenčný (strana 18).
oscilátor).
Viď. „Kategória LFO (nízkofrekvenčný (25) Tlačidlo CLOCK TAP
oscilátor)“ (strana 14). Stlačte tlačidlo CLOCK TAP prstom na nastavenie
Na nastavenie množstva LFO, stlačte tlačidlo hodnoty BPM.
SHIFT pred otočením ovládača LFO FREQ/AMT. Viď. „Kategória ARPEGGIATOR/SEQUENCER“
Viď. „Kategória SLIDER“ (strana 15). (strana 18).

(14) Tlačidlo FX ON/OFF
Zapne/vypne efekty.
Viď. „Kategória EFFECT“ (strana 16).

(15) Tlačidlo LATCH
Pridrží efekt na slider.
Viď. „Použitie slider“ (strana 11).

(16) Slider
Nastavuje efekt slider.
Viď. „Použitie slider“ (strana 11).

(17)Klávesnice
Použite klávesnicu na prehrávanie aktuálne
vybraného zvuku.
Viď. „Výber a prehrávanie programu“ (strana 9).

(18) Tlačidlo OCTAVE DOWN
Zníži rozsah prehrávania na klávesnici o oktávu.
Na zníženie v kroku poltónov stlačte tlačidlo
SHIFT pred stlačením tlačidla OCTAVE DOWN.
Viď. „Výber a prehrávanie programu“ (strana 9) a
„Kategória OSCILLATOR“ (strana 12).

(19) Tlačidlo OCTAVE UP
Zvýši rozsah prehrávania na klávesnici o oktávu.
Na zvýšenie v kroku poltónov stlačte tlačilo SHIFT
pred stlačením tlačidla OCTAVE UP.
Viď. „Výber a prehrávanie programu“ (strana 9) a
„Kategória OSCILLATOR“ (strana 12).

(20) Tlačidlo SEQUENCER record
Prepne sekvencer do režimu záznamu.
Viď. „Použitie sekvencera“ (strana 10).

-6-

Zadný panel

(1) Slot zámku Kensington Upozornenie:
Aj keď vypnete napájanie tohto prístroja vypínačom
(2) Výstup PHONES na prístroji alebo diaľkovým ovládačom (pokiaľ je k
Na pripojenie slúchadiel. dispozícii) a displej zhasne a prístroj vyzerá ako
odpojený od napájania, napájanie môže byť ďalej
(3) AUDIO OUT R dodávané do prístroja v závislosti na jeho špecifikácii.
Pre kompletné odpojenie prístroja od napájania,
Pripojte k analógovému vstupnému konektoru odpojte napájací kábel. Aby to bolo jednoduchšie,
(pravý kanál) výkonového zosilňovača, musí byť napájacia zásuvka ľahko dostupná.
mixážneho pultu atď. Ponechanie prístroja zapnutého do siete dlhšiu dobu
môže spôsobiť požiar.
(4) AUDIO OUT L
Pripojte k analógovému vstupnému konektoru
(ľavý kanál) výkonového zosilňovača, mixážneho
pultu atď.

(5) TRIGGER IN
Pripojte nožný pedál alebo zariadenie, ktoré
posiela audio signál, ktorý má byť spínacím
signálom. Pre detailnú špecifikáciu použitia tohto
konektora viď. „Zmena nastavenia prístroja
([GLOBAL SETTING])“ (strana 21).

(6) MIDI OUT/THRU
Pripojte k zariadeniu, ktoré prijíma MIDI
signály z tohto prístroja.

(7) MIDI IN
Pripojte k zariadeniu, ktoré posiela MIDI
signály do tohto prístroja.

(8) Konektor USB-B
Pripojte k vášmu počítaču.
 Nie je možné použiť USB rozbočovač.
 Na optimalizáciu výkonnosti pripojte tento
prístroj priamo k počítaču USB káblom USB
2.0.

(9) Káblový háčik
Sem upevnite kábel napájacieho adaptéra, aby
nedošlo k nechcenému odpojeniu. Viď. „Ako
použiť káblový háčik“ (strana 8).

(10)Konektor DC IN
Sem pripojte kábel napájacieho zdroja.

(11) Tlačidlo
Zapne a vypne napájanie prístroja.

-7-

03 Pripojenia

 Pred prepojovaním alebo zmenou prepojenia vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
 Napájací kábel pripojte až ako posledný.
 Použite napájací kábel a napájací adaptér dodávaný s týmto prístrojom.
 Pripojte tento prístroj k vášmu počítaču priamo pomocou USB kábla.

- Použite USB kábel, vyhovujúci špecifikácii USB 2.0.
- USB rozbočovač nie je možné použiť.

Pripojenie vstupov a výstupov

Slúchadlá Napájací adaptér
(z príslušentstva)
Nožný pedál MIDI klávesy, sekvencer atď.
Napájací kábel
(z príslušenstva)

Aktívne reproduktory Syntezátor, zvukový modul atď. Počítač

Do zásuvky

Ako použiť káblový háčik 2) Pripojte konektor napájacieho kábla do zdierky
Zaháknite napájací kábel do háčika na jeho upevnenie. DC IN. Pokiaľ je kábel na ľavej strane
Tým zabránite náhodnému vytiahnutiu kábla. káblového háčika veľmi dlhý, jemne ho
 Zvuk sa preruší, pokiaľ sa napájací kábel odpojí popotiahnite.

počas prehrávania.

1) Upevnite napájací kábel do káblového háčika. Jemne popotiahnite

Zaistite kábel na miesto Pripojte

-8-

04 Operácie

Táto kapitola vysvetľuje, ako ovládať prístroj od vytvorenia zvuku po prehrávanie.
Pre detaily o kategóriách, parametroch a hodnotách parametrov popísaných v postupoch ovládania viď. „Vytváranie zvukov a
parametre kategórií“ (strana 12).

Výber a prehrávanie programu Editácia prehrávania programu

TORAIZ AS-1 má desať bánk F1 – F5 a U1 – U5 a každá Sú dve cesty na editáciu programu.
môže uložiť 99 programov. Na vyvolanie požadovaného  Použitie otočných ovládačov a tlačidiel na ovládacom
programu vyberte banku a číslo programu v tomto poradí.
 Programy v bankách F1 – F5 sú iba na čítanie a iba panely na priame nastavenie hlavných parametrov (ako
je ukázané v kroku 2 nižšie).
programy v bankách U1 – U5 je možné prepisovať. Aj  Výber požadovaného parametra, zobrazeného na
keď môžete editovať akýkoľvek program v akejkoľvek displeji a nastavenie detailných parametrov (ako je
banke, môžete ho potom uložiť iba do užívateľskej ukázané v kroku 3 až 5 nižšie).
banky U1 – U5. Pre použitie tlačidiel a otočných ovládačov viď. „Názvy a
(„F“ predstavuje „továrenskú banku“ a „U“ predstavuje funkcie častí“ (strana 5) a pre detaily parametrov viď.
„užívateľskú banku“.) „Vytváranie zvukov a kategórie/parametre“ (strana 12).
 Keď si kúpíte tento výrobok, programy v bankách U1 – 1. Vyberte program.
U5 sú identické s programami v bankách F1 – F5. Vykonajte kroky 3 a 4 v „Výber a prehrávanie programu“
vyššie.
O funkcii poslednej pamäte 2. Použite otočný ovládač LPF CUTOFF, LPF RES, HPF
Výberom programu a dvojitým stlačením tlačidla GLOBAL/ CUTOFF, ENVELOPE ATTACK, ENVELOP DECAY/
WRITE (stlačte tlačidlo GLOBAL/WRITE na zobrazenie REL, LFO FREQ/AMT a/alebo tlačidlo FX. Zvuk sa
ponuky GLOBAL SETTING a stlačte znova tlačidlo mení podľa nastaveného parametra.
GLOBAL/WRITE na návrat do hlavnej obrazovky) sa 3. Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a otočte otočným
vybraný program zobrazí ako prvý na hlavnej obrazovke pri ovládačom PARAM/CATEGORY pre výber
následujúcom zapnutí prístroja. požadovanej kategórie.
Názov kategórie sa zobrazuje na displeji podľa otáčania.
1. Stlačte tlačidlo na zadnom panely na zapnutie  Ako zapnúť/vypnúť tlačidlo SHIFT viď. „Výber a
prístroja.
Na displeji sa objaví hlavná obrazovka. prehrávanie programu“ vyššie.

2. Zapnite externé zariadenie, pripojené k AUDIO OUT Názov kategórie
(napr. aktívne reproduktory, výkonový zosilňovač, Názov parametra
audio mixér atď.).
Hodnota parametra
3. Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a otočte otočným 4. Vypnite tlačidlo SHIFT a otočte otočným ovládačom
ovládačom PROGRAM/BANK pre výber čísla banky.
Číslo banky na displeji sa mení podľa otáčania. PARAM/CATEGORY pre výber názvu požadovaného
 Keď stlačíte a podržíte tlačidlo SHIFT, zapne sa iba, parametra.
keď stlačíte tlačidlo. Na jeho vypnutie jednoducho Názov parametra sa zobrazuje na displeji podľa otáčania.
uvoľnite tlačidlo. 5. Otočte otočným ovládačom VALUE na nastavenie
hodnoty parametra.
Číslo programu Zvuk sa mení podľa hodnoty parametra, zobrazeného
na displeji.
Číslo banky
Názov programu

4. Vypnite tlačidlo SHIFT a otočte otočným ovládačom Uloženie programu
PROGRAM/BANK na výber požadovaného
programu. 1. Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a stlačte tlačidlo
GLOBAL/WRITE.
Číslo programu a název programu na displeji sa mení Na displeji sa objaví následujúca obrazovka a tlačidlo
podľa otáčania. GLOBAL/WRITE bliká. (Tlačidlo SHIFT sa vypne
5. Prehrávajte na klávesnici. automaticky).
Syntezátor hraje zodpovedajúci zvuk.  Ako zapnúť/vypnúť tlačidlo SHIFT viď. krok 3 vo
 Pokiaľ je zapnuté tlačidlo HOLD (svieti), zvuk je „Výber a prehrávanie programu“ vyššie.

prehrávaný trvale. Každé stlačenie tlačidla HOLD
ho zapne alebo vypne.
 Pokiaľ je zapnuté tlačidlo ARP (svieti), akákoľvek
stlačená nota je „arpeggiovaná“.
Každé stlačenie tlačidla ARP ho zapne alebo vypne.
 Keď stlačíte tlačidlo OCTAVE UP alebo
OCTAVEDOWN počas prehrávania arpeggio,
môžete zvýšiť/znížiť stupnicu o oktávu. Na zvýšenie/
zníženie v chromatickej mierke stlačte a podržte
tlačidlo SHIFT a stlačte požadované tlačidlo.

-9-

2. Pokiaľ chcete zmeniť názov programu, otočte Použitie sekvencera
otočným ovládačom PARAM/CATEGORY pre výber
znaku na zmenu a otočte otočným ovládačom Tento prístroj má 64-krokovú sekvenčnú vzorku pre každý
VALUE pre výber požadovaného znaku. program.
 Môžete si vybrať z alfanumerických znakov,
symbolov a medzery. Prevedenie krokového záznamu
 Keď nemeníte názov programu, tento krok nie je
nutný. 1. Stlačte tlačidlo SEQUENCER record.
Na displeji sa objaví obrazovka Record a prístroj sa
3. Stlačte znova tlačidlo GLOBAL/WRITE. prepne do režimu krokového záznamu.
Aktuálne vybraný program je prepísaný
editovaným programom.

 Na zrušenie uloženia stlačte tlačidlo HOLD namiesto
tlačidla GLOBAL/WRITE. Displej sa vráti k hlavnej
obrazovke bez uloženia editovaného programu.

Inicializácia programu na vytvorenie 2. Stlačte jedno z tlačidiel klávesnice.
zvuku od začiatku Zodpovedajúca nota je zadaná do kroku a prístroj
automaticky pokračuje na ďalší krok.
Keď chcete vytvoriť zvuk od začiatku, môžete použiť  Je možné zadať až 64 krokov.
„základný program“, ktorý je jednoduchým jedno-  Na zadanie väzby stlačte tlačidlo HOLD. Keď je
oscilátorovým zvukom. K tomu vyberte program a nota zviazaná, zvuk zadanej noty v
inicializujte ho. Potom ho môžete použiť ako predvolený bod predchádzajúcom kroku je prehrávaný trvale.
na vytvorenie zvuku.  Na zadanie oddychu stlačte tlačidlo ARP.
1. Vyberte program, ktorý chcete inicializovať.  Na prepnutie medzi On/Off funkcia Slew kroku
zobrazeného na displeji stlačte a podržte tlačidlo
Vykonajte kroky 3 a 4 v „Výber a prehrávanie programu“ SHIFT a stlačte tlačidlo HOLD.
vyššie. Ako zapnúť/vypnúť tlačidlo SHIFT viď. krok 3 vo
2. Vypnite tlačidlo SHIFT a stlačte tlačidlo GLOBAL/ „Výber a prehrávanie programu“ (strana 9).
WRITE.
Na displeji sa objaví obrazovka GLOBAL/WRITE a 3. Stlačte tlačidlo SEQUENCER record.
tlačidlo GLOBAL/WRITE svieti. Krokový záznam skončí.
 Ako zapnúť/vypnúť tlačidlo SHIFT viď. krok 3 vo  Keď stlačíte tlačidlo SEQUENCER play, keď je
prístroj v režime krokového záznamu, umožní to
„Výber a prehrávanie programu“ (strana 9). zapnúť prehrávanie sekvencera hneď po skončení
3. Otočte otočným ovládačom PARAM/CATEGORY, kým krokového záznamu.

sa na displeji neobjaví obrazovka „Basic Program“. 4. Stlačte tlačidlo SEQUENCER play.
Keď je vybrané „Basic Program“, tlačidlo LATCH bliká. Prehrávanie zadanej sekvencie začne.
 Keď stlačíte tlačidlo klávesnice počas prehrávania
4. Stlačte tlačidlo LATCH. sekvencie, tónina sekvencie sa posunie podľa
Aktuálne vybraný program je inicializovaný a displej stupnice tlačidla.
sa vráti k hlavnej obrazovke.  Na zapnutie/vypnutie funkcie LOCK SEQUENCE
 Na vytvorenie zvuku vykonajte kroky 2 až 5 v stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a stlačte tlačidlo
„Editácia programu“ (strana 9). SEQUENCER.
Pre detaily ako je nastavenie parametrov viď. - On: Keď zapnete prehrávanie sekvencie, tlačid-
„Vytváranie zvukov a kategórie/parametrov“ (str. 12). lo SEQUENCER play bliká. Aj keď zmeníte
 Na zrušenie inicializácie stlačte znova tlačidlo program, sekvenčná vzorka pri zapnutí LOCK
GLOBAL/WRITE namiesto tlačidla LATCH. Displej SEQUENCE zostane zachovaná.
sa vráti k hlavnej obrazovke bez inicializácie - Off: Keď zapnete prehrávanie sekvencie,
programu. tlačidlo SEQUENCER play svieti. Keď zmeníte
program, sekvenčná vzorka sa tiež zmení.
 Keď stlačíte a podržíte tlačidlo SHIFT a stlačíte
tlačidlo TAP počas prehrávania sekvencie,
sekvencia skočí na prvý krok (reštart).

Zmena počtu krokov, ktoré chcete prehrávať

1. Otočte otočným ovládačom PARAM/CATEGORY na
zobrazenie obrazovky parametra „Length“ v
kategórii SEQUENCER.

- 10 -

2. Otočte otočným ovládačom VALUE na zmenu počtu Použitie slider
krokov na prehrávanie.
Prístroj prehráva sekvenciu opakovane (prehrávanie Slider môžete priradiť niekoľko parametrov a dynamicky
slučky) podľa počtu krokov, zobrazených na displeji. použitím slider meniť tón.
 Na zmenu počtu krokov podržte tlačidlo SHIFT a 1. Otočte otočný ovládač PARAM/CATEGORY a
otočte ovládačom VALUE.
 Keď vyberiete pre „Length“ menej ako je počet kro- vyberte parameter, ktorý chcete meniť použitím
kov nahraných v sekvencii, prehrávanie sa násilne slider z kategórie SLIDER DESTINATION.
vráti k prvému kroku po prehraní kroku, špecifikova- 2. Otočte otočným ovládačom VALUE na nastavenie
ného parametrom „Length“. maximálnej hodnoty parametra, priradeného slider.
Príklad: Keď je počet krokov v nahranej sekvencii 3. Použite slider.
20 a „Length“ je nastavené na „16 steps“.  Aby slider zachoval svoju hodnotu aj po uvoľnení

Číslo kroku vášho prsta, stlačte tlačidlo LATCH, aby sa tlačidlo
Počet krokov LATCH zaplo (svieti).

Zadané noty (1) Použitie funkcie rýchleho programu

Nahraná sekvencia Prístroj môže priradiť 13 programov ako rýchle programy
pod každé tlačidlo klávesnice a okamžite ich vyvolať.
(1) Rozsah prehrávania slučky
Priradenie rýchlych programov tlačidlom
Prístroj prehráva slučku až do kroku 16. Kroky 17 až 20 nie klávesnice
sú prehrané, ale sekvenčná vzorka je zachovaná.
1. Stlačte tlačidlo GLOBAL/WRITE.
 Keď vyberiete pre „Length“ viac alebo rovnako, ako Na displeji sa objaví obrazovka GLOBAL SETTING.
je počet krokov nahraných v sekvencii, prístroj
prehráva sekvenčnú vzorku opakovane, kým 2. Otočte otočným ovládačom PARAM/CATEGORY na
nedosiahne hodnoty „Length“, potom sa vráti k zobrazenie obrazovky Quick Program.
prvému kroku na prehrávanie slučky.
Príklad: Keď je počet krokov v nahranej sekvencii 5 3. Otočte otočným ovládačom VALUE pre výber tlačidla,
a „Length“ je nastavenie na „16 steps“. ktorým chcete priradiť rýchly program.
Čísla Prog: 1 až Prog: 13 zodpovedajúce číslam na
Počet krokov tlačidlách klávesnice.

Zadané noty 4. Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a otočte otočným
(1) ovládačom PROGRAM/BANK na výber čísla banky,
obsahujúci program, ktorý chcete priradiť.
(2) Čísla banky na displeji sa menia.
 Ako zapnúť/vypnúť tlačidlo SHIFT viď. krok 3 vo
(1) Nahraná sekvencia „Výber a prehrávanie programu“ (strana 9).
(2) Rozsah prehrávania slučky
5. Vypnite tlačidlo SHIFT a otočte otočným ovládačom
Prístroj prehráva opakovane nahraný 5 krokovú sekvenčnú PROGRAM/BANK na výběr požadovaného programu
vzorku, kým nedosiahne kroku 16, potom sa násilne vráti na na priradenie k vybranému tlačidlu.
prvý krok na prehrávanie slučky. Číslo programu na displeji sa mení.

 Keď zmeníte nastavenie „Length“ počas Vyvolanie priradených rýchlych programov
prehrávania sekvencie, zmena je reflektovaná po
prehraní prvého kroku, špecifikovaného 1. Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a LATCH a stlačte
predchádzajúcim nastavením „Length“. požadované tlačidlo na klávesnici.
Tým okamžite prepnete program priradený v „Priradenie
Zmena nastavenia zadanej noty rýchlych programov tlačidlám klávesnice“ vyššie.

Každý krok má následujúce nastavenia: Note, Vel a Slew.

1. Otočte otočným ovládačom PARAM/CATEGORY na
zobrazenie obrazovky parametra Note, Vel alebo Slew
po kategórií SEQUENCER krok, ktorý chcete zmeniť.

2. Otočte otočným ovládačom VALUE na zmenu hod-
noty zobrazeného parametra.
Zmena každého parametra je reflektovaná okamžite,
bez ohľadu na stav prehrávania/zastavenia sekvencie.

- 11 -

05 Vytváranie zvukov a kategórie/parametrov

Táto kapitola vysvetľuje syntezátorové kategórie a parametre, zahrnuté v programe na vytváranie zvuku.
Pre detaily ako zmeniť kategórie, parametre a hodnoty parametrov tu popísané, viď. „Operácie“ (strana 9).

Kategória OSCILATOR Keď je pevná synchronizácia oscilátora nastavená na On, núti reštartovať
oscilátor 1 svoj cyklus zakaždým, keď oscilátor 2 začne svoj cyklus. To
Kategória OSCILLATOR 1, OSCILLATOR 2 a pridáva harmonické tóny k frekvencii oscilátora 1 a vytvára komplexnú
OSCILLATORS generuje zvukové vlny s rôznymi zvukovú vlnu.
harmonickými konfiguráciami, ktoré formujú základy
zvuky tohto prístroja. Oscilátor 1
Prístroj má dva oscilátory (oscilátor 1 a oscilátor 2) a naviac
podoscilátor oscilátora 1 a nezávislý šumový generátor. Oscilátor 2
Každý z dvoch oscilátorov je schopný generovať
trojuholníkovú a pilovú vlnu a vlnu s premenlivou šírkou Oscilátor 1 synchronizovaný
pulzu. Tiež môžete spojito meniť tieto tri typy zvukových vĺn oscilátorom 2
pomocou parametra Shape.
Fine
Parametre OSCILLATOR (Pre kategóriu OSCILLATOR 2)
Jemné doladenie tónu oscilátor 2 hore alebo dole o štvrtinovú notu.
Jemné rozladenie tónu oscilátora 1 a oscilátora 2 vytvára silnejší zvuk.

OSCILLATOR 1, OSCILLATOR 2 a OSCILLATORS sa Key Follow
zobrazuje ako kategória na displeji. (Pre kategóriu OSCILLATOR 2)
Následujúce sú parametre zobrazené pod jednou Nastavte Key Follow na On/Off.
alebo dvomi kategóriami. Keď je Key Follow nastavené na On, tón oscilátora 2 je riadený z klávesnice.

Frequency  Pri použití oscilátora 2 ako LFO (nízkofrekvenčný oscilátor) zdroja
(Obidve kategórie OSCILLATOR 1 a OSCILLATOR 2 majú pokračuje vo vysielaní na frekvencii nastavenia vo Frequency
tento parameter.) nastavením Key Follow na Off.
Parameter Frequency nastavuje základný tón oscilátora
cez pásmo piatich oktáv.  Aj keď je Key Follow nastavené na Off, modulácia z iných
 Pokiaľ použijete tlačidlá OCTAVE UP a OCTAVE modulačných zdrojov je umožnená.

DOWN, rozsah je celkom deväť oktáv. Low Freq
(Pre kategóriu OSCILLATOR 2)
Shape Keď je Low Freq nastavené na On, oscilátor 2 je možné použiť ako LFO.
(Obidve kategórie OSCILLATOR 1 a OSCILLATOR 2 majú
tento parameter.) Slop
Parameter Shape nastavuje zvukovú vlnu, generovanú (Pre kategóriu OSCILLATORS)
oscilátorom. Tento parameter ovplyvňuje oscilátor 1 aj oscilátor 2.
Zvukovú vlnu je možné spojito meniť medzi trojuholníkovou, Slop pridáva náhodné rozladenie obidvoch oscilátorov a poskytuje
pílovou a pulznou. prístroju druh ľahkej nestability a „teploty“, nachádzajúcej sa u starých
Tri zvukové vlny sa objavujú na displeji následujúco. analógových syntezátorov.
 Trojuholníková vlna: Tri  Malé množstvo parametra Slop vytvára jemný starobylý analógový
 Pilová vlna: Saw
 Pulzná vlna: Pulse charakter. Veľké množstvo produkuje oveľa dramatickejší efekt
rozladenia.
Pulse Width
(Obidve kategórie OSCILLATOR 1 a OSCILLATOR 2 majú Kategória MIXER
tento parameter.)
Parameter Pulse Width nastavuje šírku pulzu pulznej vlny. V kategórii MIXER môžete nastaviť úrovne jednotlivých oscilátorov.
 Keď je Pulse Width nastavené na 127, pulzná vlna sa Pre syntézu zvukovej vlny každého oscilátora potrebujete zvýšiť úroveň
hlasitosti každého parametra v kategórii MIXER.
stane štvorcovou vlnou (šírka pulzu: 50%).  Pokiaľ je parameter RESONANCE filtra dolnej pásmovej priepuste
 Keď je Pulse Width nastavené na 1 alebo 255, pomer
nastavený veľmi vysoko na spôsobenie vlastnej oscilácie, filter
pracovného cyklu pulznej vlny bude 0% (šírka pulzu: produkuje sínusovú vlnu, aj keď je hlasitosť všetkých oscilátorov
0%), takže nevystupuje žiadny zvuk. nastavená na 0.

Pracovný cyklus (100%) Pracovný cyklus (100%) Pracovný cyklus (100%) Parametre MIXER

Osc1 Level

Nastavuje hlasitosť oscilátora 1.

Štvorcová vlna Osc2 Level
Nastavuje hlasitosť oscilátora 2.
Nastavená hodnota: malá Nastavená hodnota: veľká
Sub Level
Sync Nastavuje hlasitosť podoscilátora oscilátora 1.
(Pre kategóriu OSCILLATOR 1)
Parameter Sync nastavuje pevnú synchronizáciu oscilátora Podoscilátor generuje trojuholníkovú vlnu, ktorá je o oktávu nižšie ako tón
na On/Off. oscilátora 1. Pretože trojuholníková vlna má niekoľko harmonických, môžete

- 12 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Lets Talk About FLEX
Next Book
แบบประเมินการปฏิบัติงานครู