The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-03 11:17:52

Pioneer BDP-LX53, BDP-333,BDP-330 HU

Pioneer BDP-LX53, BDP-333,BDP-330 HU

Használati útmutató
Blu-ray lejátszó

BDP-LX53 / 333 /330

Köszönjük, hogy PIONEER terméket választott.
A készülék működtetésének megismeréséhez feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót.
Az elolvasás után tegye az útmutatót biztonságos helyre, mivel később is szükség lehet rá.

FIGYELEM!

A fekete háromszögben ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE A fekete háromszögben
elhelyezett villámszimbólum MIATT TILOS ELTÁVOLÍTANI A elhelyezett felkiáltójel a készülék
a készülék belsejében lévő BURKOLATOT! A KÉSZÜLÉK NEM kezelési útmutatójában található
szigeteletlen, ezért TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL fontos üzemeltetési és
életveszélyes feszültség JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZT. JAVÍTÁSRA karbantartási instrukciókra hívja
jelenlétére hívja fel a felhasználó KIZÁRÓLAG SZAKEMBER JOGOSULT. fel a figyelmet.
figyelmét.

FIGYELEM!

Ez a termék 1-es osztályú lézerdiódát tartalmaz.
A biztonságos működtetés érdekében tilos eltávolítani a burkolatot
és a készülék belsejébe belenyúlni!
(IEC 60825-20007)

FIGYELMEZTETÉS Ha a rendelkezésre álló fali dugaszolóaljzat kialakítása
nem alkalmas a készülék hálózati csatlakozódugójának
A KÉSZÜLÉK NEM VÍZÁLLÓ, EZÉRT TÜZET VAGY a fogadására, lehetőség van a dugó cseréjére. A
ÁRAMÜTÉST OKOZHAT, HA VÍZ VAGY hálózati csatlakozódugó átalakítását csak szakember
NEDVESSÉG ÉRI! TILOS VÍZFORRÁS KÖZVETLEN végezheti. A hálózati kábelről eltávolított dugót el kell
KÖZELÉBEN MŰKÖDTETNI! dobni, mert egy esetleges csatlakoztatás esetén
áramütést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A BERENDEZÉS ELSŐ
HÁLÓZATI CSATLAKOZTATÁSA ELŐTT, ALAPOSAN Ha a készüléket hosszabb ideig (pl. nyaralás miatt)
TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÖVETKEZŐ FEJEZETET. nem használja, akkor ne feledkezzen meg a tápkábel
A KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGOKBAN ELTÉRŐ LEHET A kihúzásáról.
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG, EZÉRT FELTÉTLENÜL
ELLENŐRIZNI KELL, HOGY A FELHASZNÁLÁSI FIGYELEM!
HELYEN A HÁTLAPON JELZETT TÁPFESZÜLTSÉG
ÁLL-E RENDELKEZÉSRE A KÉSZÜLÉK STANDBY/ON KAPCSOLÓJA A
(PL. 230V VAGY 120V). HÁLÓZATI TRANSZFORMÁTOR SZEKUNDER
KÖRÉHEZ VAN KÖTVE, EZÉRT KÉSZENLÉTI
SZELLŐZÉS ÜZEMMÓDBAN IS FESZÜLTSÉG ALATT MARAD A
A készüléket olyan helyre telepítsük, ahol legalább 10 KÉSZÜLÉK! ENNEK MEGFELELŐEN A KÉSZÜLÉK
cm szabad tér van felül, hátul és oldalanként. HELYÉT ÚGY KELL KIVÁLASZTANI, HOGY BALESET
ESETÉN KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ LEGYEN A
FIGYELMEZTETÉS HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ. A TÁPKÁBEL
A készülékházon kialakított rések és nyílások a KIHÚZÁSÁVAL AJÁNLATOS ÁRAMTALANÍTANI A
túlmelegedés és a tűzveszély megelőzése érdekét RENDSZERT, HA HUZAMOS IDEIG HASZNÁLATON
szolgálják a készülék megfelelő szellőzése és KÍVÜL MARAD.
megbízható működése érdekében. Tilos ezeket a
nyílásokat elzárni vagy lefedni (pl. újsággal, abrosszal,
függönnyel, stb.)! A készüléket nem szabad vastag
bolyhos szőnyegen, ágyon, kanapén vagy textilen
működtetni.

1

BDP-LX53 / 333 /330

A hálózati kábellel kapcsolatos intelmek Működési feltételek

A hálózati csatlakozót minden esetben a dugónál kell A környezeti hőmérsékletre és páratartalomra
megfogni. Tilos a vezetéknél fogva kihúzni a hálózati vonatkozó üzemeltetési feltételek:
dugót a konnektorból! Ezen kívül áramütés veszélye
miatt tilos nedves kézzel hozzáérni a hálózati kábelhez! +5°C - +35°C között; maximum 85% relatív
A készülék elhelyezésekor, illetve a hálózati kábel páratartalom mellett (szabadon hagyott
vezetésekor fontos szempont, hogy a kábelre ne hűtőnyílásokkal).
kerüljön nehéz tárgy (pl. bútor), mert a sérült A berendezés nem működtethető az alábbi feltételek
szigetelésű kábel tüzet vagy áramütést okozhat. A esetén: Közvetlen napsugárzásnak vagy igen erős
hálózati kábel ne legyen útban, vagyis a helyiségben mesterséges fénynek kitett helyeken.
közlekedők ne léphessenek rá. Időnként ajánlatos
ellenőrizni a hálózati kábel állapotát. Bármiféle sérülés
vagy rendellenesség észlelése esetén haladéktalanul
márkaszervizhez kell fordulni!

Az elhasznált készülékek és elemek selejtezésével kapcsolatos információk

A termékeken, csomagolásokon és/vagy a mellékelt dokumentációkban feltüntetett
szimbólumok arra hívják fel a figyelmet, hogy nem szabad az általános háztartási
hulladékkal együtt kezelni a tönkrement vagy elhasznált elektronikai eszközöket és
elemeket.
Az elhasznált és tönkrement készülékek és akkumulátorok szakszerű kezelése,
feldolgozása és újrahasznosítása érdekében mindig a helyileg érvényes jogszabályokat
és előírásokat kell követni a selejtezés során.
Az előírásoknak megfelelő selejtezés hozzájárul a természeti erőforrások megóvásához,
ezen keresztül az egészség megőrzéséhez.

Az elhasznált elektronikai termékek begyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatban a
helyi önkormányzatok, a kijelölt gyűjtőhelyek, valamint az értékesítők szolgálnak részletes
információkkal.

Az ábrán látható szimbólumok kizárólag az Európai Unióban érvényesek.

Európán kívül az adott ország vonatkozó előírásait kell figyelembe venni a selejtezéshez.

2

BDP-LX53 / 333 /330

Tartalom

Bevezetés.................................................................... 5 PQLS funkció jellemzői ....................................... 25
RSS olvasás funkció ........................................... 26
Fontos megjegyzések............................................... 5 Szöveges információk megjelenítése .................. 26
Az útmutatóban használt szimbólumok................. 5 Lemezek lejátszása ................................................ 27
Szerzői jogok ........................................................ 5 Lemez betöltése .................................................. 27
BD/DVD Video lejátszás...................................... 27
Lemezjellemzők........................................................ 6 Lejátszás leállítása .............................................. 27
A lejátszóval használható lemeztípusok................ 6 Lemezinformációk megjelenítése ........................ 27
A lejátszóval nem használható lemeztípusok........ 7 BD-/DVD-Video lemezek lejátszása a menü
BD Video............................................................... 8 használatával ...................................................... 28
Cím, fejezet és műsorszám................................... 8 TOP menü használata......................................... 28
A DVD Video lemezek borítóján használt Lemezmenü használata ...................................... 28
szimbólumok ......................................................... 8 Felbukkanó menü használata.............................. 28
Lemezek kezelése ................................................ 9 BONUSVIEW vagy BD-LIVE funkciók ................. 29
Másodlagos videó lejátszása............................... 29
Fájlok ...................................................................... 10 BD-RE/-R, DVD-RW/-R lejátszás ........................ 30
Zenei fájlok lejátszása......................................... 10 Lejátszás a címek kiválasztásával....................... 30
Képfájlok lejátszása ............................................ 10 Lejátszás a fejezetek kiválasztásával.................. 31
Zenei fájlok, képfájlok és mappák ....................... 10 Címek rendezése ................................................ 31
Lejátszás a lejátszási lista kiválasztásával .......... 31
Tartozékok ellenőrzése........................................... 11 Leállított cím lejátszásának folytatása ................. 31
Kezelőszervek és funkciók ..................................... 12 Audio CD lejátszása ............................................ 32
Lejátszás a lemez elejétől ................................... 32
Főegység (előlap) ............................................... 12 Lejátszás a műsorszámok kiválasztásával .......... 32
Előlapi kijelző ...................................................... 12 "Functions" menü használata.................................. 32
Főegység (hátlap) ............................................... 13 Zenei fájlok lejátszása ......................................... 33
Távvezérlő .......................................................... 14 Másik fájl kiválasztása és lejátszása a lejátszás
alatt ..................................................................... 33
Csatlakozások .......................................................... 15 Cue pont kijelölése a lejátszás alatt .................... 33
JPEG fájlok lejátszása......................................... 34
Bekötések............................................................... 16 Diavetítés ............................................................ 34
Csatlakoztatás a HDMI aljzatra........................... 16 Diavetítés sebességének beállítása/ismétlődő
Videokimenet prioritásának kiválasztása HDMI és lejátszás .............................................................. 35
komponens videokábelek csatlakoztatása YouTube videók lejátszása.................................. 35
esetén ................................................................. 16 Lejátszási funkciók.................................................. 36
Csatlakoztatás a komponens aljzatra.................. 17 Gyorskeresés előre és vissza (keresés).............. 36
Csatlakoztatás a videó aljzatra ........................... 18 Átugrás a következő fejezetre vagy az aktuális
Csatlakoztatás a digitális audió aljzatra vagy audió fejezet elejére (műsorszám) ................................ 36
aljzatokra............................................................. 19 Szünet ................................................................. 36
Csatlakoztatás a LAN (10/100) aljzatra............... 20 Lejátszás képkockánként előre ........................... 36
Lassított lejátszás................................................ 36
Lejátszás ................................................................... 21 Átugrásos keresés............................................... 36
Ismétlődő lejátszás.............................................. 36
Teendők a lejátszás indítása előtt .......................... 21 Cím vagy fejezet ismétlődő lejátszása (ismétlődő
Elemek behelyezése a távirányítóba .................. 21 lejátszás) ............................................................. 36
A távvezérlő hatósugara ..................................... 21 Részleges ismétlődő lejátszás (kijelölt szakasz
Tápkábel csatlakoztatása.................................... 21 ismétlődő lejátszása) ........................................... 37
A készülék bekapcsolása.................................... 22 Audió mód kiválasztása....................................... 38
A készülék kikapcsolása ..................................... 22 Feliratok kiválasztása .......................................... 38
Nyelvbeállítások .................................................. 22 Átváltás a kameraállások között .......................... 38
OSD nyelv módosítása ....................................... 22 Kamera szimbólum megjelenítése ...................... 38
TV működtetése a lejátszó távvezérlőjével ......... 23
Gyártókódok táblázata ........................................ 23
Az előlapi kijelző és kijelzések kikapcsolása....... 24
Működtetés a távvezérlővel................................. 24
HOME MENU használata ................................... 24
HDMI Control funkció .......................................... 25
HDMI Control funkció használatának feltételei.... 25
A HDMI funkcióval végezhető műveletek............ 25

3

BDP-LX53 / 333 /330

Beállítások a lejátszás alatt .................................... 39
Funkcióvezérlés .................................................. 39
Funkcióvezérlés használata................................ 39
Beállítható funkciók ............................................. 40

Beállítások ................................................................ 41
Általános műveletek ............................................ 41
Lejátszás alapszintű beállításai........................... 41
Audio Video Settings (audió/videó beállítások) ... 42
Playback Setting (lejátszás beállítása)................ 44
Front Display/LED (előlapi kijelző/LED) .............. 44
Version (verzió)................................................... 44
System Reset (rendszer visszaállítása) .............. 45
Communication Setup (kommunikációs
beállítások).......................................................... 45
Csatlakoztatási módszer kiválasztása................. 45
Kommunikációs beállítások módosítása ............. 45
Karakterek kézi bevitele ...................................... 47
USB Memory Management
(USB memóriakezelés) ....................................... 48
Software Update (szoftverfrissítés) ..................... 49
Automatikus frissítés a hálózat használatával..... 49
Kézi frissítés a hálózat használatával. ................ 50
Kézi frissítés USB memória használatával.......... 50

Függelék ................................................................... 53
Hibakeresés............................................................ 53
A lejátszó alapbeállításainak visszaállítása......... 56
BD és DVD lemezekkel kapcsolatos üzenetek ....... 56
Szójegyzék ............................................................. 57
Műszaki jellemzők .................................................. 60

* A használati útmutatóban szereplő ábrák és OSD
képernyők csak magyarázat céljára szolgálnak, és
kismértékben eltérhetnek a ténylegestől.

4

BDP-LX53 / 333 /330

Bevezetés

Fontos megjegyzések

Az útmutatóban használt szimbólumok y A HDMI, a HDMI Logo és High-Definition
Multimedia Interface (nagyfelbontású multimédiás
A BD Video lemezekre végrehajtható interfész) a HDMI Licensing, LLC. bejegyzett
funkciókat jelzi. védjegyei az USA-ban és egyéb országokban.

A BD-RE lemezekre végrehajtható y Az "x.v.Color" , X.v.Colour és az X.V.Color a Sony
funkciókat jelzi. Corporation kereskedelmi védjegyei.

A BD-R lemezekre végrehajtható y A Java és az összes Java-alapú kereskedelmi
funkciókat jelzi. védjegy és logó a Sun Microsystems, Inc.
kereskedelmi védjegyei és regisztrált védjegyei az
A DVD Video lemezekre végrehajtható USA-ban és egyéb országokban.
funkciókat jelzi.
y A "BONUSVIEW" a Blu-ray Disc Association
A DVD-RW lemezekre végrehajtható kereskedelmi védjegye.
funkciókat jelzi.
y Ez a címke jelzi a VR (Video Recording)
A DVD-R lemezekre végrehajtható formátumban rögzített DVD-RW lemezek lejátszási
funkciókat jelzi. kompatibilitását. A "record-only-once" titkosító
programmal rögzített lemezek esetén a lejátszás
A DVD lemezekre végrehajtható csak CPRM kompatibilis eszköz használatával
funkciókat jelzi (AVCHD formátum). lehetséges.

Az Audio CD lemezekre végrehajtható y Az "AVCHD" és az "AVCHD" logó a Panasonic
funkciókat jelzi. Corporation és Sony Corporation kereskedelmi
védjegyei.
A CD-RW lemezekre végrehajtható
funkciókat jelzi. Ez a termék az LC fontot használja (másolásvédett),
melyet a Sharp Corporation tervezett a könnyű
A CD-R lemezekre végrehajtható átláthatóság és olvashatóság szempontjait szem
funkciókat jelzi. előtt tartva.
Az "LC Font", "LC FONT" és az "LC" logó a Sharp
Az USB memóriákra használható Corporation kereskedelmi védjegyei.
funkciókat jelzi. Megjegyzés: a termék az LC fontokon kivül részben
más fontokat is használ.
Szerzői jogok

y Az audiovizuális anyagok szerzői jogvédett
munkákat tartalmazhatnak, amelyek nem
rögzíthetők a szerzői jog tulajdonosának
hozzájárulása nélkül. Lásd a használat országában
hatályos rendelkezéseket.

y Ez a termék szerzői jogvédelmi technológiát
tartalmaz, melyet USA szabadalmak és egyéb
szellemi tulajdonjogok védenek. A másolásvédelmi
technológia használatához a Rovi Corporation
engedélyére van szükség, amely otthoni vagy
egyéb korlátozott megtekintést tesz lehetővé.
Egyéb felhasználás a Rovi Corporation külön
engedélyéhez van kötve. Az ellentétes irányú
tervezés és visszafejtés tilos.

y A készülék a Dolby Laboratories engedélyével
kerül legyártásra. A Dolby és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegyei.

y A készülék az alábbi USA szabadalmak licencécel
kerül legyártásra: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872, tovább az
USA-ban és a világ többi országában kiadott és
függőben lévő egyéb szabadalmak. A DTS logó és
szimbólum, a DTS-HD és DTS-HD Master Audio |
Essential és a DTS logók a DTS Inc. bejegyzett és
kereskedelmi védjegyei. A termék szoftvert
tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

y A "Blu-ray Disc", "Blu-ray" és "Blu-ray Disc" logók a
Blu-ray Disc Association kereskedelmi védjegyei.

y A "BD-LIVE" logó a Blu-ray Disc Association
kereskedelmi védjegye.

yA a DVD Format/Logo Licensing

Corporation védjegye.

5

BDP-LX53 / 333 /330

Lemezjellemzők

A lejátszóval használható lemeztípusok

Olyan lemezeket használjon, amelyek megfelelnek a kompatibilis szabványoknak (lásd a lemezen elhelyezett címkéket a
hivatalos logókkal). A szabványoknak nem megfelelő lemezek lejátszhatósága nem garantálható. Előfordulhat az is,
hogy a lemez ugyan lejátszható, viszont nem garantált a megfelelő kép- vagy hangminőség.

Lemeztípus Lejátszási feltételek Lemez- Felvételi Lejátszható
BD méret formátum tartalom
A régiókódot lásd a 63. oldalon. 12 cm
DVD BDMV
Verzió: 2.1, SL (egyr.) / DL (kétr.) 12 cm formátum
Verzió: 1.1, SL (egyr.) / DL (kétr.) 8 cm*4
Verzió: 1.2, SL (egyr.) / DL (kétr.) BDAV formátum Audió + Videó
Verzió: 1.2, LTH típusú *2 (mozi)
Verzió: 1.3, SL (egyr.) / DL (kétr.) BDMV
Verzió: 1.3, LTH típusú formátum Audió + Videó
A régiókódot lásd a 63. oldalon. (mozi)
Videó formátum

VR formátum Audió + Videó

12 cm Videó formátum (mozi)
8 cm*4 (lezárt lemez)

AVCHD form.

MP3 fájl Audió

JPEG fájl Állókép

12 cm Videó formátum Audió + Videó
8 cm*4 (lezárt lemez) (mozi)

DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL AVCHD form.

MP3 fájl Audió

JPEG fájl Állókép

CD 12 cm Music CD Audió
8 cm*4
formátum.

12 cm Music CD Audió
8 cm*4 formátum. Állókép
MP3 fájl

JPEG fájl

*1 A BDMV és BDAV formátumok mindegyikét tartalmazó BD-RE/-R lemezek lejátszása nem lehetséges.

*2 A Pioneer BD felvevőn hosszabbított lejátszással rögzített (H.264 formátum) lemezek lejátszása szintén lehetséges.

*3 A 96 kHz-es lineáris PCM audiojeleket a készülék 48 kHz-es lineáris PCM audiojelekké konvertálva küldi a
kimenetre.

*4 8 cm-es lemezek lejátszása esetén tegye a lemezt a 8 cm-es lemeztálcába. Nincs szükség adapterre.

MEGJEGYZÉS

y A BD/DVD-Video működtetése és funkciója különbözhet a kézikönyvben ismertetett magyarázatoktól. Ezen kívül
előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók a lemez gyártójának döntése miatt.

y A "lezárt" lemezek azokat a lemezeket jelentik, amelyeket a felvevővel úgy készítettek, hogy azok lejátszása
lehetséges legyen egyéb lejátszón/írón és ezen a lejátszón is. Ezzel a lejátszóval csak lezárt lemezek lejátszása
lehetséges. (Ez a lejátszó nem rendelkezik olyan funkcióval, amely alkalmas a lemezek lezárására.)

y A Pioneer nem tudja garantálni az összes saját készítésű BD lemez lejátszási kompatibilitását, mivel a Blu-ray
technológia egy új és fejlődés alatt álló formátum. A lejátszási kompatibilitást befolyásolja a BD-író, a BD lemez és a
BD-író szoftver. Ezért mindenképpen javasolt a legfrissebb szoftververziók használata az összes készüléken, és
szükség esetén kapcsolatba kell lépni a gyártóval. A készülék megvásárlása előtt – a kényelmetlenségek elkerülése
érdekében – érdemes ellenőrizni a saját készítésű lemezek lejátszási kompatibilitását. A saját készítésű BD lemezek
maximális kompatibilitása érdekében a Pioneer javasolja a BDMV/BDAV szabványok használatát. Ha a készülék
megvásárlása után lejátszási probléma merül fel, akkor javasoljuk a BD lejátszó legfrissebb szoftververziójának
letöltését a Pioneer internetes oldaláról vagy a Pioneer márkakereskedő megkeresését. Ez a BD lejátszó az adott
fejlesztési szakaszban rendelkezésre álló legfrissebb technológiát használja, és a gyártó nem tudja garantálni a
jövőbeli továbbfejlesztésekkel vagy a szabvány változásaival kapcsolatos támogatást.

6

BDP-LX53 / 333 /330

A lejátszóval nem használható lemeztípusok

y Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a normál esetben lejátszható lemezek lejátszása nem lehetséges vagy nem
megfelelő a lejátszás minősége.

DVD+RW y Ha a lemez régiókódja nem szerepel a 63. oldalon felsorolt kódok között.
DVD+R y Előfordulhat. hogy a nem jelzett régiókóddal ellátott lemezek lejátszása is lehetséges, ha azok

VIDEO CD rögzítése PAL vagy NTSC formátumban történt.
DTS CD y SECAM formátumú lemezek.

y BD-RE 1.0 verziószámú lemezek lejátszása nem lehetséges.
y Kazettás típusú lemezek lejátszása nem lehetséges.

y Ha a lemez régiókódja nem szerepel a 63. oldalon felsorolt kódok (hivatalos értékesítési régiók)
között, akkor annak lejátszása nem lehetséges.

y SECAM formátumú lemezek.
y Nem hivatalos lemezek (kalózlemezek).
y Professzionális használatra készített lemezek.

y Adatokat nem tartalmazó lemezek.
y AVCREC formátumú lemezek.
y A rögzítésre használt felvevőtől függően egyes lemezek lejátszása nem lehetséges.
y Nem lezárt lemezek.
y Előfordulhat, hogy nem lehetséges az olyan lemezek lejátszása, amelyek zenei / videó fájlokat és

állóképeket (JPEG fájlok) is tartalmaznak. Ezen kívül, egyes lemezek lejátszása egyáltalán nem
lehetséges.
Előfordulhat, hogy nem lehetséges az lemezek lejátszása.
y DVD-R (VR formátumú) lemezek.
y DVD-R DL (kétrétegű) lemezek.
y DVD+R DL (kétrétegű) lemezek.

y Adatokat nem tartalmazó lemezek.
y Nem lezárt lemezek.
y Több menetben rögzített lemezek.
y Előfordulhat, hogy nem lehetséges az olyan lemezek lejátszása, amelyeket nem zenei CD, JPEG

és MP3 formátumban rögzítettet vagy amelyek zenei / videó fájlokat és állóképeket (JPEG fájlok)
is tartalmaznak.
y Ezen kívül, egyes lemezek lejátszása egyáltalán nem lehetséges.
y Előfordulhat, hogy nem lehetséges a lemez lejátszása a rögzítési körülmények vagy a lemez
állapota miatt.
y Egyes lemezek lejátszása nem lehetséges a lejátszóval fennálló kompatibilitási problémák vagy a
rögzítésre használt felvevő egység miatt.

y Egyes CD-k lejátszása nem lehetséges, ha szerzői jogvédelmi jeleket (másolásvédelmi jelek)
tartalmaznak.

y Előfordulhat, hogy nem lehetséges az olyan lemezek lejátszása, amelyek DTS és Linear PCM
audiojeleket is tartalmaznak.

Ezzel a lejátszóval a CD (Compact Disc) szabványok követelményeinek megfelelő zenei CD
lemezek lejátszása lehetséges.

y Video CD lemezek lejátszása nem lehetséges ezzel a lejátszóval.

y Nem megfelelő lehet az olyan lemezek lejátszása, amelyek az egyéb hangfelvételeken kívül PCM
audiofelvételeket is tartalmaznak.

A fentieken kívül az alábbi lemezek lejátszása sem Szokatlan alakú lemezek
lehetséges
y CDG*1 A speciális alakú lemezek (szív, sokszög stb. alakú)
y Photo CD lemezek lejátszása nem lehetséges ezzel a készülékkel. Ha
y CD-ROM ilyen lemezt próbálnak lejátszani, akkor a lejátszó
y CD-TEXT*1 meghibásodhat. Ne használjon ilyen lemezeket.
y CD-EXTRA*1
y SACD
y PD
y CDV
y CVD
y SVCD
y DVD-RAM
y DVD-Audio
y HD DVD
y CD-WMA

*1 Csak a zenei felvételek lejátszása lehetséges.

7

BDP-LX53 / 333 /330

BD Video A DVD Video lemezek borítóján
használt szimbólumok
A készülék BD-specifikus funkciókkal rendelkezik: pl.
BONUSVIEW (BD-ROM Profile 1. Version 1.1), kép a (1) Audió műsorszámok és audió formátumok
képben és BD-LIVE (29. oldal).
A BONUSVIEW/BD-LIVE funkcióval kompatibilis BD A DVD lemezek maximum 8 különböző műsorszámot
Video lemezek használatakor további tartalmak tartalmazhatnak, melyek mindegyike többnyelvű lehet.
lejátszása lehetséges a lemezre rögzített adatok A listában szereplő első anyag az eredeti műsorszám.
másolásával vagy az adatok internetről történő Ebben a fejezetben részletesen ismertetjük a
letöltésével. Például, ezzel a funkcióval eredeti hangfelvételek audioformátumát is (Dolby Digital, DTS,
mozianyagok lejátszása lehetséges elsődleges MPEG stb.).
videóként, miközben megjeleníthető egy kis képernyőn
a filmrendező magyarázó szövege másodlagos Dolby Digital
videóként.
A Dolby Laboratories Inc. által kifejlesztett
MEGJEGYZÉS hangrendszer, amely filmszínházi hangzást hoz
y A rendelkezésre álló funkciók függnek a lemeztől. létre, ha a lejátszó Dolby Digital processzorra vagy
erősítőre van csatlakoztatva.
Cím, fejezet és műsorszám
DTS
y A Blu-ray és DVD lemezek "Címekre" és
"Fejezetekre" vannak felosztva. Ha a lemezen A DTS a DTS, Inc. által kifejlesztett digitális
egynél több mozianyag van, akkor mindegyik hangrendszer mozikban történő használatra.
mozifilm egy különálló "Cím" lesz. A címek több
"Fejezetre" bonthatók. (Lásd az 1. példát.) Linear PCM

y Az Audio CD lemezeken több "Műsorszám" van A Linear PCM egy jelrögzítési formátum, melyet
rögzítve. A "Műsorszám" az Audio CD lemezre Audio CD lemezek, továbbá egyes DVD és Blu-ray
rögzített különálló zenei anyag. (Lásd a 2. példát.) lemezek esetén használnak. Az Audio CD lemezek
hanganyagának rögzítése 44.1 kHz/16 biten
1. példa: Blu-ray lemez vagy DVD történik. (A hang rögzítése 48 kHz/16 bit és
96 kHz/24 bit között történik a DVD Video lemezek,
Title = cím továbbá 48 kHz/16 bit és 192 kHz/24 bit között
Chapter = fejezet (jelenet) történik a BD Video lemezek esetén.)

2. példa: Audio CD (2) Felirati nyelvek

Track = műsorszám Itt látható a felirati nyelvek száma.

(3) Képméretarány

A mozifilmeket többféle képernyő módban rögzítik.

(4) Kameraállás

Egyes DVD lemezeken ugyanaz a jelenet többféle
(maximum 9) kameraállásból van rögzítve (pl. elölről,
bal oldalról, jobb oldalról stb.).

(5) Régiókód

A borítón fel van tüntetve a régiókód is.

8

BDP-LX53 / 333 /330

Lemezek kezelése Páralacsapódás előfordulása esetén:

Karcolások és por y A lejátszó nem tudja megfelelően leolvasni a jeleket,
így nem biztosítható a hibamentes működés.
y A BD, DVD és CD lemezek érzékenyek a porra,
ujjnyomokra és különösen a karcolásokra. A karcolt Páralecsapódás megszüntetése:
lemezek lejátszása nem garantálható. Ezért a
lemezeket óvatosan kezelje és tárolja biztonságos y Vegye ki a lemezt, és hagyja a lejátszót
helyen. kikapcsolva, amíg a nedvesség el nem párolog.
A lejátszó hibásan működhet, ha párás olvasófejjel
próbálja használni.

Lemezek tárolása

Helyezze a lemezt a lemeztok
közepére, a tokot és lemezt
tárolja függőlegesen.

A lemezeket ne tárolja közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen,
fűtőberendezések közelében
vagy nagy páratartalmú
helyiségekben.

Ne ejtse le és ne tegye ki
erőteljes rezgető vagy ütő
hatásoknak a lemezeket.

A lemezeket ne tárolja nagyon
poros vagy nedves
helyiségekben.

A kezeléssel kapcsolatos utasítások

y Ha a lemez felülete beszennyeződött, akkor törölje
át puha, nedves (csak víz) ruhával. A lemezek
törlésekor mindig középről kifelé haladjon.

y Ne használjon lemeztisztító sprayt, benzint, hígítót,
statikus elektromosságot megakadályozó
folyadékot vagy egyéb oldószereket.

y Ne érintse meg a lemez felületét.

y A lemez felületére ne ragasszon papírt vagy
címkéket.

y Ha a lemez lejátszási felülete szennyezett vagy
karcolt, akkor a lejátszó azt úgy érzékelheti, hogy a
lemez nem kompatibilis, így kinyitja a lemeztálcát
vagy nem megfelelően végzi a lemez lejátszását.

Olvasófej tisztítása

y Soha ne használjon a kereskedelmi forgalomban
kapható lemeztisztítókat. Azok használata ugyanis
kárt tehet az olvasófejben.

y Forduljon a Pioneer által megbízott legközelebbi
szervizközponthoz, ahol elvégzik az olvasófej
tisztítását.

Figyelmeztetések a páralecsapódásokkal
kapcsolatban

y Az olvasófejen vagy a lemezen páralecsapódások
fordulhatnak elő az alábbi esetekben:

– Közvetlenül a fűtés bekapcsolása után.

– Gőzös vagy nagyon nedves helyiségben.

– Ha a lejátszót hirtelen hideg helyiségből
melegbe viszik át.

9

BDP-LX53 / 333 /330

Fájlok Zenei fájlok, képfájlok és mappák

Zenei fájlok lejátszása A zenei és képfájlok lejátszása akkor lehetséges ezzel
a készülékkel, ha a lemezen vagy USB memórián tárolt
MP3 fájlok lejátszásának feltételei: mappák elrendezése az alábbi.
y Az alábbi mintavételi gyakorisággal rögzített fájlok Példa mappaszerkezetre:

lejátszását támogatja a készülék: *: Az egy mappán belül található mappák és fájlok
8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 száma (beleértve a gyökérkönyvtárat is) maximum 256
kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz lehet. Az egymás alá ágyazott mappák maximális
y Csak az ".mp3" vagy ".MP3" kiterjesztéssel ellátott száma pedig 5.
fájlok lejátszása lehetséges. MEGJEGYZÉS
y A megfelelő hangminőség érdekében a javasoljuk a y A lejátszón megjelenített mappák és fájlok neve
minimum 128 kbps bitsebesség alkalmazását.
y A lejátszható fájlok maximális mérete 200 MB. eltérhet a számítógépen megjelenített névtől.
y Csak az MP3 (WMA stb.) zenei fájlok lejátszása
lehetséges.
y Egyes MP3 fájlok lejátszása nem lehetséges.
y Az MP3 fájlok lejátszása nem a rögzítés
sorrendjében történik.
y Az MP3 fájlok lemezre rögzítéséhez javasoljuk a
kisebb írási sebességek alkalmazását. Nagyobb
sebesség alkalmazása esetén a lejátszás zajos
lehet, vagy nem lehetséges a lemez/fájl lejátszása.
y Ha lemezen több mappa van rögzítve, akkor a
betöltéshez több idő szükséges.
y A mappaszerkezettől függően hosszabb ideig is
eltarthat az MP3 fájlok betöltése.
y A zenei fájlok lejátszásakor az eltelt idő
megjelenítése nem mindig pontos.

Képfájlok lejátszása

JPEG fájlok lejátszásának feltételei
y Az alábbi fájlok lejátszása lehetséges:

- JPEG és Exif 2.2 normál szabványoknak
megfelelő fájlok

- Kiterjesztés: ".jpg" vagy ".JPG"
- Felbontás: 32 x 32-től 7680 x 4320-ig pixel
- Fájlméret: 20 MB vagy kisebb
y JPEG HD formátum támogatása. A kimenetre
küldött képek felbontása 720p vagy 1080i.
y Előfordulhat, hogy a képek fekete függőleges vagy
vízszintes sávval jelennek meg, ha a JPEG fájlok
lejátszása eltérő képméretaránnyal történik.
y Csak JPEG képfájlok (TIFF stb.) lejátszása
lehetséges.
y Nem lehetséges egyes JPEG fájlok lejátszása.
y Nem játszhatók le a progresszív JPEG fájlok.
y Nem játszhatók le a mozgó JPEG fájlok.
y Előfordulhat, hogy nem lehetséges a képfeldolgozó
szoftverrel létrehozott JPEG fájlok lejátszása.
y Előfordulhat, hogy nem lehetséges az internetről
letöltött vagy e-mailben elküldött JPEG fájlok
lejátszása.
y A mappák vagy fájlok számától és méretétől
függően egyes JPEG fájlok lejátszásához több
időre van szükség.
y Az EXIF adatok megjelenítése nem lehetséges.

10

BDP-LX53 / 333 /330

Tartozékok ellenőrzése

Távvezérlő "AA/R6" méretű elem (x 2) y Tápkábel

y Garancialevél

y Használati útmutató (ez a
dokumentum)

Video-/audiokábel

(csak BDP-LX53/BDP-330)

11

BDP-LX53 / 333 /330

Kezelőszervek és funkciók

Főegység (előlap)

1 STANDBY/ON (22. oldal) 7 Lemeztálca (27. oldal)
Ez a LED a berendezés bekapcsolt állapotában
világít. 8 HDMI jelzés (25. oldal)
(csak BDP-LX53)
9 OPEN/CLOSE gomb (lemeztálca nyitása/zárása,
2 (LEÁLLÍTÁS) (27. oldal) 27. oldal)
3 II (SZÜNET) (36. oldal)
4 Távérzékelő (21. oldal) 10 FL OFF jelzés (24. oldal)
5 PQLS jelzés (25. oldal)
6 Blu-ray jelzés 11 USB port (20. és 48. oldal) (csak
BDP-LX53/BDP-330)
Világít a berendezés bekapcsolt állapotában.
12 Előlapi kijelző (lásd alább)
Előlapi kijelző
13 ► (LEJÁTSZÁS) (27. oldal)

1► 3 Számláló
A lejátszás alatt világít.
Cím-, fejezet-, műsorszám- vagy fájlsorszám, az
2 II eltelt időtartam stb. kijelzése.
A szünet mód bekapcsolása esetén világít.

12

BDP-LX53 / 333 /330

Főegység (hátlap)

1 RS-232C aljzat (csak BDP-LX53) 6 DIGITAL OUT OPTICAL kimenet (19. oldal)
Ez az aljzat nincs használva. 7 Hűtőventilátor

2 HDMI OUT aljzat (16. oldal) A hűtőventilátor a készülék bekapcsolt állapotában
3 LAN (10/100) aljzat (20. oldal) működik.
4 COMPONENT VIDEO OUTPUT aljzat (17. oldal) 8 AC IN aljzat (21. oldal)
5 VIDEO OUTPUT aljzat (18. oldal) 9 AUDIO OUTPUT aljzatok (19. oldal)
10 USB port (20. és 48. oldal)

13

Távvezérlő BDP-LX53 / 333 /330

10 TOP MENU/DISC NAVIGATOR gomb (28. és 30.
gomb)

11 Kurzorgombok (©/ª/§/¨), ENTER gomb (22., 41.
oldal)

12 HOME MENU gomb (22., 41. oldal)
13 REV gomb (36. oldal)
14 ► PLAY gomb (27. oldal)
15 gombok (36. oldal)
16 PAUSE gomb (36. oldal)
17 OPEN/CLOSE gomb (27. oldal)
18 VIDEO OUTPUT RESET gomb (42. oldal)
19 FRONT LIGHT gomb (24. oldal)
20 ENTER gomb (22. és 41. oldal)
21 KEY LOCK gomb (lásd alább)
22 PAGE+/- gomb (30. oldal)
23 FUNCTION gomb (39. oldal)
24 POPUP MENU/MENU gomb (28. oldal)
25 RETURN gomb (41. oldal)
26 FWD gomb (36. oldal)
27 gombok (36. oldal)
28 ■ STOP gomb (27. oldal)
29 Piros, zöld, sárga, kék gombok (30. oldal)
30 SKIP SEARCH gomb (36. oldal)
31 REPLAY gomb (36. oldal)

1 STANDBY/ON gomb (22. oldal) Bilentyűzár funkció

2 TV CONTROL gombok (23. oldal) A véletlen működtetés elkerülése érdekében beállítható
a billentyűzár. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a HDMI
3 AUDIO (38. oldal), SUBTITLE (38. oldal), ANGLE kompatibilis tévékről is végrehajtsuk a billentyűzár
(38. oldal) gombok aktiválását. Tartsa lenyomva 5 másodpercnél hosszabb
ideig a KEY LOCK gombot.
4 Számgombok (40. oldal) y A gomb minden egyes megnyomásakor a funkció

5 CLEAR gomb (40. oldal) bekapcsol vagy kikapcsol.
y Ha megpróbálja működtetni a lejátszót a
6 SECONDARY VIDEO gomb (29. oldal)
billentyűzár bekapcsolt állapotában, akkor elkezd
7 REPEAT (36.,37. oldal), REPEAT OFF (36., 37. villogni a "HOLD" üzenet az előlapi kijelzőn, jelezve
oldal) gombok az aktivált állapotot.

8 EXIT gomb (41. oldal) MEGJEGYZÉS
y A távvezérlő két ENTER gombbal van ellátva
9 DISPLAY gomb (27. és 37. oldal)
(11-es és 20-as gomb).

14

BDP-LX53 / 333 /330

Csatlakozások

A csatlakozások elkészítése vagy módosítása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
A lejátszó az alább látható aljzatokkal van felszerelve. Videó berendezés csatlakoztatásakor keresse meg a lejátszó
aljzatainak megfelelő kivezetéseket. Először a videó berendezést kell csatlakoztatni a tartozék vagy kereskedelmi
forgalomban kapható kábellel. Ezután csatakoztassa az audió aljzatokat.

A lejátszó videó aljzatai

A lejátszó audió aljzatai

Digitális audiokimenetek

Analóg audiokimenet

Szélessávú internetes kapcsolat

15

BDP-LX53 / 333 /330

Bekötések

Csatlakoztatás a HDMI aljzatra

y Kiváló minőségű digitális kép- és hangátvitel élvezhető a HDMI aljzat használatával.
y Lásd a 42. oldalt a következő generációs audioformátumok leírásával.
y A HDMI funkcióhoz használjon High Speed (nagysebességű) HDMI® kábeleket. Előfordulhat, hogy a HDMI vezérlés

működése nem megfelelő, ha másmilyen típusú HDMI kábelt használ.

LÉPÉSEK

1 Ne feledkezzen meg a lejátszó és a másik berendezés kikapcsolásáról a csatlakoztatások elkészítése előtt.
2 A HDMI kábelt (nem tartozék) stabilan csatlakoztassa a HDMI aljzatra (1 és 2).

A lejátszó hátlapja Megjegyzés:

y A DTS-HD nagyfelbontású audió és a DTS-HD
master audió formátumok a HDMI aljzatról
bitadatfolyamként vehetők le. A kiváló minőségű
hangzás érdekében beépített dekóderrel felszerelt
erősítőt csatlakoztasson.

Videokimenet prioritásának kiválasztása HDMI
és komponens videokábelek csatlakoztatása
esetén

Ha HDMI és komponens videokábelt is csatlakoztat a lejátszóhoz,
akkor meg kell adni, hogy melyik kimenet élvez prioritást ("Settings"
- "Audio Video Settings" - "Video Out Select" menüelemek). (lásd a
42. oldalt)

MEGJEGYZÉS

y Ha a lejátszót csak HDMI kábellel csatlakoztatja a Pioneer
TV-hez és a TV be van kapcsolva, akkor a videokimenet
automatikusan átkapcsol a HDMI módba. (Ilyenkor nem kell
megadni a fenti beállítást.)

y Ha a lejátszót HDMI kábellel csatlakoztatja a TV-re, akkor a
"HDMI Video Out" beállítása az "Auto". Ha nem stabil a kép,
akkor válassza ki a megfelelő felbontást.

Ha a "HDMI Video Out" beállítása nem az "Auto", akkor csak
olyan felbontás* választható ki, amely kompatibilis a
csatlakoztatott TV-vel.

y Lásd a 42. oldalon a "HDMI Video Out" beállítás leírását (HDMI
videokimenet felbontása).

HDMI aljzattal ellátott berendezés

Videó jelkimenetek: Teendők a csatlakoztatás után

1080p 24 Hz 720p 50 Hz/60 Hz y Szükség esetén csatlakoztasson audió
berendezést. (19. oldal)
1080p 50 Hz/60 Hz 576p 50 Hz
y Tegyen be egy lemezt és indítsa el a lejátszást. (27.
1080i 50 Hz/60 Hz 480p 60 Hz oldal)

Példa; y Lásd a HDMI Control funkció leírását. (25. és 43.
oldal)
1080p: 1080-as felbontású progresszív
pásztázás

1080i: 1080-as felbontású váltott soros
pásztázás

16

BDP-LX53 / 333 /330

Csatlakoztatás a komponens aljzatra

A komponens aljzat használatával pontos színreprodukció és kiváló minőségű kép hozható létre.

LÉPÉSEK

1 Ne feledkezzen meg a lejátszó és a másik berendezés kikapcsolásáról a csatlakoztatások elkészítése előtt.
2 A komponens videokábelt (nem tartozék) stabilan csatlakoztassa a komponens aljzatra (1 és 2).

A lejátszó hátlapja FIGYELEM

y A videokimenet prioritása a "Settings" - "Audio
Video Settings" - "Video Out Select"
menüelemekben állítható be (lásd a 42. oldalt).

y Ha a videokimenet prioritásának beállítása a
"HDMI" a "Video Out Select" menüben, akkor a
COMPONENT VIDEO OUTPUT kimenet
videofelbontása megegyezik a "HDMI Video Out"
menüben beállított értékkel (lásd a 42. oldalt).

y Ha a COMPONENT VIDEO OUTPUT kimenetet
szeretné előnyben részesíteni, akkor a prioritás
beállítása a "Component" legyen.

Videó berendezés komponens aljzattal MEGJEGYZÉS
y Csatlakoztassa közvetlenül a Blu-ray lejátszót
Videó jelkimenetek:
a tévéhez.
1080i 50 Hz/60 Hz 576i 50 Hz y A másolásvédelmi funkcióval ellátott műsorok

720p 50 Hz/60 Hz 480p 60 Hz rögzítésekor a funkció automatikusan aktiválásra
kerül; a műsor pontos rögzítése ilyen esetben nem
576p 50 Hz 480i 60 Hz hajtható végre. A funkció miatt a videomagnón át
végzett lejátszás során is problémák merülhetnek
fel. Azonban, ez nem jelent meghibásodást. Ezért
a másolásvédelemmel ellátott műsorok
lejátszásakor javasoljuk a Blu-ray lemez közvetlen
csatlakoztatását a TV-hez.

Teendők a csatlakoztatás után

y Csatlakoztassa az audió berendezést vagy a TV
audió aljzatait (19. oldal).

Példa;

480p: 480-as felbontású
progresszív pásztázás

480i: 480-as felbontású váltott
soros pásztázás

17

BDP-LX53 / 333 /330

Csatlakoztatás a videó aljzatra

A képek továbbítása a VIDEO OUTPUT aljzatokon át történik.

LÉPÉSEK

1 Ne feledkezzen meg a lejátszó és a másik berendezés kikapcsolásáról a csatlakoztatások elkészítése előtt.
2 Az AV kábelt (tartozék) stabilan csatlakoztassa a videó aljzatokra (1 és 2).

A lejátszó hátlapja Videó jelkimenetek:
576i 50 Hz
480i 60 Hz
576i: 576-as felbontású váltott soros pásztázás
480i: 480-as felbontású váltott soros pásztázás

MEGJEGYZÉS
y Csatlakoztassa közvetlenül a Blu-ray lejátszót

a tévéhez.
y A másolásvédelmi funkcióval ellátott műsorok

rögzítésekor a funkció automatikusan aktiválásra
kerül; a műsor pontos rögzítése ilyen esetben nem
hajtható végre. A funkció miatt a videomagnón át
végzett lejátszás során is problémák merülhetnek
fel. Azonban, ez nem jelent meghibásodást. Ezért
a másolásvédelemmel ellátott műsorok
lejátszásakor javasoljuk a Blu-ray lemez közvetlen
csatlakoztatását a TV-hez.

Videó aljzattal ellátott videokészülék

Teendők a csatlakoztatás után

y Csatlakoztassa az audió berendezést vagy a TV audió aljzatait (19. oldal).

18

BDP-LX53 / 333 /330

Csatlakoztatás a digitális audió aljzatra vagy audió aljzatokra

y Az audió készülék vagy TV a DIGITAL OUT OPTICAL aljzatra vagy az AUDIO OUTPUT kimenetekre
csatlakoztatható.

y Lásd az 52. oldalt a következő generációs audioformátumok leírásával.

LÉPÉSEK

1 Ne feledkezzen meg a lejátszó és a másik berendezés kikapcsolásáról a csatlakoztatások elkészítése előtt.
2 Csatlakoztasson stabilan egy optikai digitális kábelt (nem tartozék) vagy AV kábelt (tartozék) az optikai

digitális audió aljzatokra vagy audió kimenetekre (1 és 2 vagy 3 és 4).

A lejátszó hátlapja

Audió berendezés digitális audió bemenettel
y Az OPTICAL kimenet használatakor az 5.1-csatornás digitális kimenet áll rendelkezésre. A 7.1-csatornás kimenet

nem áll rendelkezésre.
MEGJEGYZÉS:
A 7.1-csatornás kimenet a HDMI aljzaton át áll rendelkezésre.

Teendők a csatlakoztatás után

y Tegyen be egy lemezt és indítsa el a lejátszást (27. oldal).

19

BDP-LX53 / 333 /330

Csatlakoztatás a LAN (10/100) aljzatra

y Lehetőség van a BD-LIVE funkciók használatára és a YouTube videók megtekintésére, illetve a lejátszó
szoftverének frissítésére az internetre történő csatlakozással.

y Internet használata esetén szélessávú internetes kapcsolatra van szükség.
y Az internet használatához külön szerződést kell kötni az internetszolgáltatóval.

LÉPÉSEK

1 Ne feledkezzen meg a lejátszó és a másik berendezés kikapcsolásáról a csatlakoztatások elkészítése előtt.

2 Csatlakoztasson egy LAN kábelt (nem tartozék) a LAN (10/100) aljzatra ((1) és (2)) vagy csatlakoztasson egy
USB vezeték nélküli AS-WL100 LAN adaptert (opcióként rendelhető) a lejátszó USB portjára vagy a hátlapra
((3)).

A lejátszó hátlapja A lejátszó előlapja

BONUSVIEW vagy BD-LIVE funkciók

y A funkció használatához USB memória
szükséges (nem tartozék). A memória az
USB 2.0 specifikációnak feleljen meg, és
minimális kapacitása 1 GB legyen (2 GB
vagy nagyobb kapacitás javasolt).

FIGYELEM

y Használja a Pioneer által javasolt USB vezeték
nélküli LAN adaptert, amely opcióként rendelhető.
Egyéb vezeték nélküli LAN adapterek használata
esetén nem tudjuk garantálni a megfelelő
működést.

y Az USB vezeték nélküli LAN adaptert ne
csatlakoztassa a lejátszó működése közben.

y Egyes országokban nem szerezhető be az USB
vezeték nélküli LAN adapter.

y A szélessávú internetkapcsolathoz internetes
szolgáltatóval kell szerződést kötni. Részletesebb
információkért lépjen kapcsolatba az
internetszolgáltatóval.

y Olvassa el a csatlakoztatott berendezés használati
útmutatóját is, mivel a berendezés használata és a
csatlakoztatási módszer különböző lehet az
internetkapcsolattól függően.

y Ne használjon USB hosszabbítókábelt az USB
memória csatlakoztatásához a lejátszó USB
aljzatára. USB hosszabbítókábel használata esetén
a lejátszó működtetésekor problémák merülhetnek
fel.

Példa a szélessávú internetkapcsolatra

MEGJEGYZÉS
y Használjon olyan Ethernet hubot/routert, amely támogatja a 10BASE-T/100BASE-TX szabványt.

Teendők a csatlakoztatás után

y Hajtsa végre a kommunikációs beállításokat. (45. oldal)
y Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis lemezt és kezdje el a tartalom lejátszását. (29. oldal)

20

BDP-LX53 / 333 /330

Lejátszás

Teendők a lejátszás indítása előtt A távvezérlő hatósugara

Elemek behelyezése a távirányítóba Távérzékelő

1 Nyissa ki a távirányító fedelét.

Nyomja meg egy kicsit a
megjelölt oldalon, majd
csúsztassa a nyíl
irányába.

2 Helyezze be az elemeket (AA/R6 x 2).
Az elemeket az elemtartóban látható +/- jelek szerint
helyezze be.

Először a negatív (–)
oldalon helyezze be az
elemet.

3 Zárja be a távirányító fedelét. Tápkábel csatlakoztatása

A fedelet stabilan rögzítse a helyén (kattanó hang A tápkábelt csak az összes többi csatlakoztatás
hallható). elvégzése után kösse be.

FIGYELEM MEGJEGYZÉS

y Csak az előírt elemeket használja. Ezen kívül, ne y Helyezze a lejátszót a tápaljzat közelébe. A kábel
használjon együtt régi és új elemeket. Az elemek dugasza könnyen hozzáférhető legyen.
behelyezésekor ellenőrizze a polaritást az
elemtartó falán feltüntetett + és – jelzés alapján. y AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE ÉRINTSE MEG A
y Ne melegítse és ne szerelje szét az elemeket, KÁBELEK SZIGETELETLEN RÉSZEIT, MIALATT
illetve ne dobja azokat nyílt lángba vagy vízbe. A TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATVA VAN.

y Az elemek feszültsége különböző lehet még akkor y Ha a lejátszót nem használja hosszabb időszakon
is, ha hasonló módon néznek ki. Ne használjon át, akkor ne feledkezzen meg a tápkábel
együtt különböző típusú elemeket. kihúzásáról.

y Ha huzamosabb ideig (hónapokig) nem használja a
készüléket, akkor vegye ki az elemeket a
távirányítóból, hogy elkerülhető legyen az elemek
szivárgása. Szivárgás esetén törölje át az elemtartó
belső részét, és helyezzen be új elemeket. Ha az
elem szivárog és folyadék kerül a bőrre, akkor azt
öblítse le bőséges vízzel.

y A használt elemek eldobásakor tartsa be az adott
ország hatályos jogszabályait és környezetvédelmi
előírásait.

y Ne használjon vagy tároljon elemeket közvetlen
napsugárzásnak kitett vagy nagyon meleg helyen
(pl. autó belsejében vagy hősugárzó közelében).
Ez ugyanis az elemek szivárgását, túlhevülését,
felrobbanását vagy lángra lobbanását okozhatja.
Ugyanakkor csökkenhet az elemek élettartama
vagy teljesítménye.

21

A készülék bekapcsolása BDP-LX53 / 333 /330

Nyelvbeállítások

OSD nyelv módosítása

1 Nyomja meg a HOME MENU gombot a Home
Menu képernyő megnyitásához.

y A tapéta megjelenésekor a HOME MENU
szintén megjeleníthető a menü ikon ( ) §/¨
gombokkal történő kiválasztásával, majd az
ENTER gomb megnyomásával.

2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat az "On Screen
Language" menüelem kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

Nyomja meg a STANDBY/ON gombot. 3 Használja a ©/ª gombokat a képernyő
y A készülék működtetését a távvezérlő vagy a nyelvének kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
főegység gombjaival végezze.
y Az előlapi kijelzőn megjelenik a "POWER ON" English Nederlands Česky (cseh)
(angol) (holland)
jelzés. Svenska Magyar
y Ha a készüléket bekapcsolja és nincs betöltve Deutsch (svéd)
(német) Dansk (dán) Slovensky
lemez, akkor megjelenik a Pioneer logoképernyő (szlovák)
(tapéta). Français Norsk Slovenščina
y Ha a készüléket bekapcsolja és van betöltve lemez, (francia) (norvég) (szlovén)
akkor automatikusan megjelenik a lemeztől függő Suomi
menüképernyő. Italiano (szuomi)
A ■ STOP vagy EXIT gomb megnyomásakor a (olasz) Polski
menüképernyő kikapcsol és megjelenik a tapéta. (lengyel)
Espańol
A készülék kikapcsolása (spanyol)

Nyomja meg a STANDBY/ON gombot. Portuguęs
y A készülék működtetését a távvezérlő vagy a (portugál)

főegység gombjaival végezze.
y Az előlapi kijelzőn megjelenik a "POWER OFF"

jelzés.
y Ha a készenléti módba lépés után azonnal

megnyomja a STANDBY/ON gombot, akkor
előfordulhat, hogy a lejátszó nem kapcsol be. Ilyen
esetben, várjon minimum 10 másodpercet, majd
ismét kapcsolja be a készüléket a

STANDBY/ON gombbal.

MEGJEGYZÉS

y A DVD lemez nyelvének (pl. felirati nyelv stb.)
kiválasztását lásd a 28. oldalon.

22

BDP-LX53 / 333 /330

TV működtetése a lejátszó Gyártókódok táblázata
távvezérlőjével
Gyártókódok BEON 07
Ha a lejátszó távvezérlőjén beprogramozza a TV BLAUPUNKT 31
gyártókódját, akkor a TV működtethető a lejátszó PIONEER 00, 31, 32, 07, 36, 42, 51 BLUE SKY 41
távvezérlőjével is. ACURA 44 BLUE STAR 18
ADMIRAL 31 BPL 18
FIGYELEM AIWA 60 BRANDT 36
y Egyes modellek esetén előfordulhat, hogy a TV AKAI 32, 35, 42 BTC 41
AKURA 41 BUSH 07, 41, 42, 44, 47, 56
nem működtethető a lejátszó távvezérlőjével annak ALBA 07, 39, 41, 44 CASCADE 44
ellenére sem, hogy a TV márkája szerepel a AMSTRAD 42, 44, 47 CATHAY 07
gyártókódok listájában. ANITECH 44 CENTURION 07
y A beállítás visszaállhat az alapértelmezett értékre ASA 45 CGB 42
az elemcsere után. Ilyen esetben végezze el ismét ASUKA 41 CIMLINE 44
a gyártókód megadását. AUDIOGONIC 07, 36 CLARIVOX 07
BASIC LINE 41, 44 CLATRONIC 38
1 Adja meg a 2-jegyű gyártókódot. BAUR 31, 07, 42 CONDOR 38
y A bevitelhez használja a számgombokat (0 - 9) BEKO 38 MARK 07
a TV CONTROL gomb lenyomva tartása CONTEC 44 MATSUI 07, 39, 40, 42, 44, 47, 48
közben. CROSLEY 32 MCMICHAEL 34
CROWN 38, 44 MEDIATOR 07
MEGJEGYZÉS CRYSTAL 42 MEMOREX 44
y A gyári alapértelmezett beállítás a 00 (PIONEER). CYBERTRON 41 METZ 31
y A kód hibás bevitele esetén engedje el a DAEWOO 07, 44, 56 MINERVA 31, 53
DAINICHI 41 MITSUBISHI 09, 10, 02, 21, 31
TV CONTROL gombot, majd kezdje elölről a DANSAI 07 MULTITECH 44, 49
bevitelt. DAYTON 44 NEC 59
y Ha több kód van megadva ugyanarra a gyártóra, DECCA 07, 48 NECKERMANN 31, 07
akkor próbálja meg megadni a kódot a jelzett DIXI 07, 44 NEI 07, 42
sorrendben, amíg a TV működtetése nem sikerül. DUMONT 53 NIKKAI 05, 07, 41, 46, 48
ELIN 07 NOBLIKO 49
2 Ellenőrizze, hogy a TV működtethető-e. ELITE 41 NOKIA 32, 42, 52
y Működtesse a TV-t a TV CONTROL gombbal. ELTA 44 NORDMENDE 32, 36, 51, 52
: Ezzel a gombbal kapcsolható ki és be a TV. EMERSON 42 OCEANIC 31, 32, 42
INPUT SELECT: Ezzel a gombbal kapcsolható át a ERRES 07 ORION 32, 07, 39, 40
TV bemenete. FERGUSON 07, 36, 51 OSAKI 41, 46, 48
CH +/-: Ezzel a gombbal választható ki a TV FINLANDIA 35, 43, 54 OSO 41
csatorna. FINLUX 32, 07, 45, 48, 53, 54 OSUME 48
VOL +/-: Ezzel a gombbal állítható be a hangerő. FIRSTLINE 40, 44 OTTO VERSAND 31, 32, 07, 42
FISHER 32, 35, 38, 45 PALLADIUM 38
FORMENTI 32, 07, 42 PANAMA 46
FRONTECH 31, 42, 46 PANASONIC 31, 07, 08, 42, 22
FRONTECH/PROTECH 32 PATHO CINEMA 42
FUJITSU 48 PAUSA 44
FUNAI 40, 46, 58 PHILCO 32, 42
GBC 32, 42 PHILIPS 31, 07, 34, 56, 68
GE 00, 01, 08, 07, 10, 11, 17, 02, 28, PHOENIX 32
18 PHONOLA 07
GEC 07, 34, 48 PROFEX 42, 44
GELOSO 32, 44 PROTECH 07, 42, 44, 46, 49
GENERAL 29 QUELLE 31, 32, 07, 42, 45, 53
GENEXXA 31, 41 R-LINE 07
GOLDSTAR 10, 23, 21, 02, 07, 50 RADIOLA 07
GOODMANS 07, 39, 47, 48, 56 RADIOSHACK 10, 23, 21, 02
GORENJE 38 RBM 53
GPM 41 RCA 01, 10, 15, 16, 17, 18, 61, 62, 09
GRAETZ 31, 42 REDIFFUSION 32, 42
GRANADA 07, 35, 42, 43, 48 REX 31, 46
GRADIENTE 30, 57 ROADSTAR 41, 44, 46
GRANDIN 18 SABA 31, 36, 42, 51
GRUNDIG 31, 53 SAISHO 39, 44, 46
HANSEATIC 07, 42 SALORA 31, 32, 42, 43
HCM 18, 44 SAMBERS 49
HINARI 07, 41, 44 SAMSUNG 07, 38, 44, 46, 69, 70
HISAWA 18 SANYO 35, 45, 48, 21, 14, 91
HITACHI 31, 33, 34, 36, 42, 43, SBR 07, 34
54, 06, 10, 24, 25, 18 SCHAUB LORENZ 42
HUANYU 56 SCHNEIDER 07, 41, 47
HYPSON 07, 18, 46 SEG 42, 46
ICE 46, 47 SEI 32, 40, 49
IMPERIAL 38, 42 SELECO 31, 42
INDIANA 07 SHARP 02, 19, 27, 67, 90
INGELEN 31 SIAREM 32, 49
INTERFUNK 31, 32, 07, 42
INTERVISION 46, 49

23

BDP-LX53 / 333 /330

ISUKAI 41 STANDARD 41, 44 Az előlapi kijelző és kijelzések
ITC 42 STERN 31 kikapcsolása
ITT 31, 32, 42 SUSUMU 41
JEC 05 SYSLINE 07 Ha a jelzések világítása túl fényes a mozifilmek
JVC 13, 23 TANDY 31, 41, 48 nézésekor, akkor azok kikapcsolhatók az FL OFF jelzés
KAISUI 18, 41, 44 TASHIKO 34 kivételével.
KAPSCH 31 TATUNG 07, 48
KENDO 42 TEC 42 Működtetés a távvezérlővel
KENNEDY 32, 42 TELEAVIA 36
KORPEL 07 TELEFUNKEN 36, 37, 52 Nyomja meg a FRONT LIGHT gombot.
KOYODA 44 TELETECH 44 A gomb minden egyes megnyomásakor megtörténik az
LEYCO 07, 40, 46, 48 TENSAI 40, 41 előlapi kijelző és a kijelzések be-/kikapcsolása.
LIESENK&TTER 07 THOMSON 36, 51, 52, 63 Kikapcsolt állapotban csak az FL OFF jelzés világít.
LOEWE 07 THORN 31, 07, 42, 45, 48
LUXOR 32, 42, 43 TOMASHI 18 HOME MENU használata
M-ELECTRONIC 31, 44, 45, 54, TOSHIBA 05, 02, 26, 21, 53
56, 07, 36, 51 TOWADA 42 1 Nyomja meg a HOME MENU gombot a Home
MAGNADYNE 32, 49 ULTRAVOX 32, 42, 49 Menu képernyő megnyitásához.
MAGNAFON 49 UNIDEN 92
MAGNAVOX 07, 10, 03, 12, 29 UNIVERSUM 31, 07, 38, 42, 45, 2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a "Settings"
MANESTH 39, 46 46, 54 menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg
MARANTZ 07 VESTEL 07 az ENTER gombot.
SIEMENS 31 VICTOR 13
SINUDYNE 32, 39, 40, 49 VOXSON 31 3 Használja a ©/ª gombokat a "Front Panel
SKANTIC 43 WALTHAM 43 Display/LED" menüelem kiválasztáshoz, majd
SOLAVOX 31 WATSON 07 nyomja meg az ENTER gombot.
SONOKO 07, 44 WATT RADIO 32, 42, 49
SONOLOR 31, 35 WHITE WESTINGHOUSE 07 Audio Video Settings (audió/videó beállítások)
SONTEC 07 YOKO 07, 42, 46 Quick Start (gyorsindítás) funkció
SONY 04 ZENITH 03, 20 Auto Power Off (automatikus kikapcsolás)
SOUNDWAVE 07 Control (vezérlés)
Playback Setting (lejátszás beállítása)
Communication Setup (kommunikációs beállítások)
Version (verzió)
USB Memory Management (USB memóriakezelés)
Software Update (szoftverfrissítés)
System Reset (rendszer visszaállítása)

4 Használja a §/¨ gombokat az "On" vagy "Off"
opció kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENTER gombot.

5 Nyomja meg a HOME MENU vagy EXIT gombot
a kilépéshez.

24

BDP-LX53 / 333 /330

HDMI Control funkció y A tévékészülék automatikus be-/kikapcsolása

Az alábbi funkciók akkor használhatók, ha Pioneer (egyidejű bekapcsolás funkció)
HDMI kompatibilis lapostévét, AV rendszert (AV
rádióerősítő vagy erősítő stb.) és HD AV konvertert Amikor a lejátszón elkezdődik a lejátszás vagy
csatlakoztatnak a lejátszóhoz HDMI kábel megjelenik a HOME MENU vagy lemeznavigátor,
használatával. akkor a tévékészülék automatikusan bekapcsol, ha
Lásd a lapostévé, AV rendszer (vagy erősítő stb.) és előzőleg nem volt bekapcsolt állapotban.
HD AV konverter használati útmutatóját is.
Amikor a tévékészüléket kikapcsolják, a lejátszó is
HDMI Control funkció használatának automatikusan kikapcsol. (A lejátszó nem kapcsol
feltételei ki automatikusan, ha lemez vagy fájl lejátszása van
folyamatban a lejátszón vagy a működtetés
y A HDMI funkció akkor működik, ha a HDMI funkció képernyő van megjelenítve a tévékészüléken.)
beállítása az On a HDMI kábelekkel csatlakoztatott
összes berendezésre. y A lejátszó OSD nyelvének automatikus
átkapcsolása (egységes nyelv funkció)
y Az összes berendezés csatlakoztatásának és
beállításának elvégzése után ellenőrizze, hogy a Ha a tévékészülék nyelvi információt továbbít,
lejátszó által továbbított kép megjelenik-e a tévén. akkor az OSD nyelv automatikusan átkapcsolható a
(A csatlakoztatott berendezések cseréje, a HDMI tévén beállított nyelvre. Ez a funkció csak akkor áll
kábel kihúzása és/vagy bekötése után is el kell rendelkezésre, ha a lejátszást leállítják és nincs
végezni az ellenőrzést.) Ha a lejátszó által megjelenítve a menüképernyő.
továbbított kép nem jelenik meg a tévé képernyőjén,
akkor a HDMI funkció működésében problémák PQLS funkció jellemzői
fordulhatnak elő.
A PQLS (Precision Quartz Lock System) a HDMI
y A HDMI funkcióhoz használjon High Speed Control funkciót használó digitális audió jelátviteli
(nagysebességű) HDMI® kábeleket. Előfordulhat, vezérlési technológia. A lejátszó kimeneti jeleinek
hogy a HDMI vezérlés működése nem megfelelő, vezérlése az AV erősítőről történik a kiváló lejátszási
ha másmilyen típusú HDMI kábelt használ. hangminőség eléréséhez az erősítő kvarcoszcillátorával.
Ezzel a megoldással kiküszöbölhető a jelátvitel alatt
y Egyes modellek esetén a HDMI funkció neve a generált dzsitter hatása, amely kedvezőtlenül
KURO LINK" vagy "HDMI Control". befolyásolja a hangminőséget.

y A HDMI funkció kizárólag csak a Pioneer által y A lejátszó az alábbi funkciókat támogatja:
gyártott készülékek esetén működik (akkor is, ha a
készülékek HDMI kábellel vannak összekötve). - "PQLS 2ch Audio" funkció, amely csak a zenei
CD lemezek lejátszásakor aktiválódik (CD-DA
A HDMI funkcióval végezhető lemezek).
műveletek
- "PQLS Multi Surround" funkció, amely az
y Optimális képminőség biztosítható az HDMI összes lemez (BD, DVD stb.) lejátszása esetén
kompatibilis tévékészülékeken. aktiválódik a lineáris PCM audió kimenetekkel.
A HDMI funkció aktiválásakor a lejátszó HDMI
aljzatán optimális képminőséget biztosító videojelek - "PQLS Bitstream" funkció, amely a
vehetők le. bitadatfolyamot továbbító audió kimenettel
végzett lejátszás esetén aktiválódik.
A HDMI jelzés világít a lejátszón.
y A különböző PQLS funkciók akkor aktiválódnak, ha
y A lejátszó működtetése a tévékészülék a PQLS funkciót támogató Pioneer AV erősítő
távvezérlőjével közvetlenül a "HDMI OUT" aljzatra van
A tévékészülékről az alábbi funkciók vezérelhetők: csatlakoztatva HDMI kábel használatával, és a
lejátszás indítása és leállítása, menük főegység beállításai az alábbiak (43. oldal).
megjelenítése.
HDMI Control funkció: On (bekapcsolva)
y A lejátszóról elküldött kép a TV képernyőjén
jelenik meg (Auto-Select funkció) HDMI audió kimenet: PCM (csak PQLS
A bemenet automatikusan átkapcsol a multi-surround)
tévékészüléken, AV rendszeren (vagy erősítőn stb.)
és a HD AV konverteren, amikor a lejátszást y Lásd az AV erősítő használati útmutatóját is.
elindítják a lejátszón vagy megjelenítik a Home
Menu vagy lemeznavigátor képernyőt. A bemenet y Lásd a Pioneer weboldalát a PQLS funkciót
átkapcsolásakor a tévéképernyőn megjelenik a támogató AV erősítőkről.
lejátszási kép, a HOME MENU vagy a
lemeznavigátor. FIGYELEM

y A PQLS funkció abbahagyhatja a működést, ha a
videokimenet felbontását átkapcsolják. A PQLS
funkció ismét el kezd működni, ha a lejátszást
leállítják, majd újraindítják.

y A PQLS 2ch funkció aktiválásakor előfordulhat,
hogy nem megfelelőek a lejátszó VIDEO OUTPUT
aljzatáról továbbított színek. Ilyenkor
csatlakoztassa a TV és AV erősítő HDMI aljzatait
vagy a TV és a lejátszó COMPONENT VIDEO
OUTPUT aljzatait a kép megnézéséhez.

MEGJEGYZÉS

y A PQLS funkció aktiválásakor a lejátszó előlapi
kijelzőjén a PQLS jelzés világít (12. oldal).

25

BDP-LX53 / 333 /330

RSS olvasás funkció Szöveges információk megjelenítése

Az RSS funkcióval elérhetők és görgethetők az 1 Nyomja meg a HOME MENU gombot a HOME
internetes szöveges információk (hírek stb.). A funkció MENU képernyő megnyitásához.
használatához csatlakozni kell a hálózatra (20. oldal), el
kell végezni a kommunikációs beállításokat (45-47. 2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a "Web
oldalak), majd végre kell hajtani az alábbi beállításokat. Content" menüelem kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjegyzés:
y A megjelenített információk rendszeresen 3 Használja a §/¨ gombokat az "RSS" menüelem
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
frissítésre kerülnek, viszont a frissítés nem mindig gombot.
történik rendszeres időközökben.
y A lejátszó státuszától függően nem mindig 4 Használja a ©/ª gombokat az "On" beállítás
lehetséges a szöveges információk megjelenítése. kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
y A szöveges információk nem láthatóak a lemezek gombot.
lejátszásakor vagy a menüképernyő
megjelenítésekor. y Az "Off" beállítás kiválasztása esetén nem
y Előfordulhat, hogy a szöveges információk nem jelenik meg a szöveges információ.
láthatóak a lemez betöltésekor.
y A Pioneer nem vállal felelősséget a megjelenített 5 Nyomja meg a ©/ª gombot a megfelelő
szöveges információkért. csatorna kiválasztásához.
y A harmadik fél által szolgáltatott tartalomhoz
történő hozzáféréshez nagysebességű internetes A kiválasztott csatorna (hírek stb.) szöveges információi
kapcsolatra van szükség, melynek feltétele adott jobbról balra görgetve látható a kijelzőn.
esetben a regisztrálás és előfizetés.
A harmadik fél által nyújtott tartalomszolgáltatás MEGJEGYZÉS
előzetes értesítés nélkül módosulhat,
felfüggesztésre kerülhet, megszakadhat vagy y Ha módosítani szeretné a tapéta megjelenített
abbamaradhat, ezért a Pioneer nem vállal állapotában a szöveges információkat küldő
felelősséget az ilyen események előfordulásáért. csatornát, akkor használja a §/¨ gombokat az
A Pioneer nem állítja vagy garantálja, hogy a RSS ikon kiválasztásához, majd válassza ki a ©/ª
tartalomszolgáltatások folyamatosan rendelkezésre gombokkal a megfelelő csatornát.
állnak egy adott időtartamon át, ezért elhárít
minden kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget. y A szöveges kijelző kikapcsolásához állítsa le a
lemez vagy USB memória lejátszását, majd hajtsa
végre a fenti eljárást az 1. lépéstől.

26

BDP-LX53 / 333 /330

Lemezek lejátszása Lejátszás leállítása

Ebben a fejezetben ismertetjük a kereskedelmi Nyomja meg a ■ STOP gombot.
forgalomban kapható BD Video és DVD Video lemezek
(pl. mozifilmek), CD-k, továbbá a megírt BD-RE/-R, Lejátszás folytatása funkció
DVD-RW/-R lemezek és USB memóriák lejátszását.
y Ha a lejátszás alatt megnyomja a ► PLAY gombot,
Lemez betöltése akkor a készülék a leállítási pontot elmenti a
memóriában. A ► PLAY gomb megnyomásakor a
1 Nyomja meg a STANDBY/ON gombot a lejátszás az előző leállítási ponttól folytatódik.
készülék bekapcsolásához.
y Ha a lemez elejétől szeretné elkezdeni a lejátszást,
2 Nyomja meg a OPEN/CLOSE gombot a akkor törölje a folytatás módot a ■ STOP gomb
lemeztálca kinyitásához. megnyomásával, majd nyomja meg a ► PLAY
gombot. (A lemez típusától függően előfordulhat,
3 Tegyen be egy lemezt a lemeztálcába. hogy ez a módszer nem működik. Ilyen esetben
y A lemez címkés fele felfelé nézzen. nyissa ki a lemeztálcát vagy állítsa a készüléket a
y Ha a lemez mindkét oldalán van rögzített készenléti módba.)
anyag, akkor az a fele nézzen lefelé, amit le
szeretne játszani. MEGJEGYZÉS
y Egyes lemezek esetén előfordulhat, hogy nem

működik a lejátszás folytatása funkció (pl. olyan
BD-Video lemezek esetén, amelyek BD-J
alkalmazást tartalmaznak (61. oldal)). Érdeklődjön
a lemez gyártójánál, hogy a szóban forgó lemez
tartalmaz-e egy BD-J alkalmazásokat.

Lemezinformációk megjelenítése

Nyomja meg a lejátszás alatt a DISPLAY gombot.

y A DISPLAY gomb minden egyes megnyomásakor
a kijelző az alábbi sorrendben kapcsol át.

4 Nyomja meg a OPEN/CLOSE gombot a
lemeztálca bezárásához.

BD/DVD Video lejátszás

Ez a lejátszó támogatja a DVD felskálázást a DVD
lejátszás alatt.

1 Helyezzen be egy lemezt. (1) Lemez típusa
y A lemeztől függően a lejátszás automatikusan
is elkezdődhet. (2) Lejátszás alatt álló műsorszám/címek száma
y A lejátszás az első címtől kezdődik. összesen
y A lemeztől függően először megjelenhet a
menü. A lejátszást a képernyőn megjelenő (3) Lejátszás alatt álló fejezet/fejezetek száma
utasítások szerint kell elvégezni. összesen

2 Nyomja meg a ► PLAY gombot, ha a lejátszás (4) Eltelt lejátszási időtartam/a cím összes lejátszási
nem kezdődik el automatikusan vagy a lejátszás időtartama
leáll.
MEGJEGYZÉS
Megjegyzés:
y A lemez betöltési időtartama függ a lemeztől. y Ha nem hajt végre semmilyen műveletet 1 percen
át, akkor a lemezinformációkat tartalmazó "A"
képernyő eltűnik.

y A kereskedelmi forgalomban kapható egyes BD
VIDEO lemezek esetén nem biztos hogy
megjelenik a fejezet/cím teljes lejátszási
időtartama.

27

BDP-LX53 / 333 /330

BD-/DVD-Video lemezek lejátszása a Lemezmenü használata
menü használatával
Példa: Válassza ki a "SUBTITLE LANGUAGE"
y Ebben a fejezetben ismertetjük a TOP menüvel, menüelemet.
lemezmenüvel vagy felbukkanó menüvel 1 Nyomja meg a DISC NAVIGATOR/TOP MENU
rendelkező BD/DVD lemezek lejátszását.
gombot.
y A menü megnevezése, tartalma és 2 Használja a ©/ª gombokat a "SUBTITLE
működtetésének módja lemezfüggő. A menü
használatához szükséges utasításokat a lemezhez LANGUAGE" menüelem kiválasztásához, majd
mellékelt útmutató vagy a menürendszer nyomja meg az ENTER gombot.
tartalmazza. y Ekkor megjelenik a felirati nyelvek

y A TOP menüben listázott címek és a kiválasztására szolgáló képernyő.
lemezútmutató (pl. a feliratok és szinkronnyelvek
opciókra) a lemezmenüben szerepelnek. 3 Használja a ©/ª gombokat a felirati nyelv
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
y A DISC NAVIGATOR/TOP MENU és POPUP gombot.
MENU/MENU menüelemek nem használhatók, ha
a lemezen nem áll rendelkezésre menürendszer. 4 Nyomja meg a DISC NAVIGATOR/TOP MENU
gombot a kilépéshez.
TOP menü használata
Felbukkanó menü használata
1 Nyomja meg a DISC NAVIGATOR/TOP MENU
gombot. 1 Nyomja meg a POPUP MENU/MENU gombot a
lejátszás alatt.

2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a cím 2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a megfelelő
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az
gombot. ENTER gombot.

y A kiválasztott címet ekkor a készülék lejátssza. 3 Nyomja meg a POPUP MENU/MENU gombot a
kilépéshez.

y A felbukkanó menü egyes lemezek esetén
automatikusan eltűnik.

28

BDP-LX53 / 333 /330

BONUSVIEW vagy BD-LIVE funkciók y A készülékkel letiltható az automatikus
kapcsolódás az internetre. A beállításokkal
A lejátszó kompatibilis a BD-Video BONUSVIEW és kapcsolatos utasításokat lásd a "BD funkció
BD-LIVE funkciókkal. internetes hozzáférése" részben (44. oldal).

A BONUSVIEW funkcióval kompatibilis BD-Video y Csak BDP-LX53/BDP-330: Ha USB memória van
lemezek esetén az alábbi kiegészítő funkciók csatlakoztatva a lejátszó mindkét USB portjára
használhatók: másodlagos videó (kép a képben) és a (előlap és hátlap), akkor a készülék az elsőként
másodlagos audió. A BD-LIVE funkciót támogató csatlakoztatott eszközt használja a BONUSVIEW
lemezek lejátszásakor speciális videoképek és egyéb és BD-LIVE funkciókra, míg a második eszközt
adatok tölthetők le az internetről. használja a lejátszásra és a szoftverfrissítésre.

A BD Video lemezen rögzített és a BD-LIVE funkcióval Másodlagos videó lejátszása
letöltött adatok az USB memórián tárolhatók (külső
memória). Az ilyen funkciók használatához A kép a képben funkcióval kompatibilis, másodlagos
csatlakoztasson olyan USB tárolóeszközt (minimum audiót és videót tartalmazó lemezek esetén egyszerre
1 GB kapacitás (2 GB vagy nagyobb kapacitás játszható le a másodlagos audió és videó a sarokban
javasolt)) amely az USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s) látható kis képernyőn.
szabványt támogatja (20. oldal). 1 Nyomja meg a SECONDARY VIDEO gombot a

y Az USB memórián tárolt adatok előhívásához lejátszás alatt a 2-képes képernyő
először helyezze be az adatok letöltésekor használt megjelenítéséhez.
lemezmédiumot (ha másik lemezt helyez be, akkor
nem lehetséges az USB memórián tárolt adatok Elsődleges Másodlagos
lejátszása). audió/videó audió/videó

y Ha más adatokat (előzőleg rögzített) tartalmazó 2 A másodlagos videókép eltávolításához nyomja
USB memóriát helyez be, akkor problémák meg ismét a SECONDARY VIDEO gombot.
merülhetnek fel a videó és audió lejátszáskor.
MEGJEGYZÉS
y Ha a lejátszás alatt kihúzza a készülékből az USB
memóriát, akkor a lemez lejátszása abbamarad. y A másodlagos audió hallgatásához ellenőrizze,
A lejátszás alatt soha ne húzza ki az USB hogy a "Secondary Audio" az "On" opcióra van-e
tárolóeszközt. beállítva (lásd a 42. oldalt).

y Az adatok betöltéséhez (olvasás/írás) időre van y A másodlagos audió és videó kép a képben
szükség. funkcióval történő lejátszása vagy eltávolítása
automatikus lehet a tartalomtól függően.
FIGYELEM A lejátszható területek szintén korlátozva lehetnek.

y A BONUSVIEW és BD-LIVE funkciók használata
nem garantálható, ha az USB tárolóeszközön nem
áll rendelkezésre elegendő tárhely. Lásd a 48.
oldalon az "USB memória kezelése" részt az USB
memórián tárolt virtuális csomagadatok és BD-LIVE
adatok törléséről.

Megjegyzés:

y Az USB memóriák használatát nem tudjuk
garantálni.

y A BD-LIVE funkció adatainak lejátszása függ a
használt lemeztől. Bővebb információkat lásd a
lemezhez mellékelt használati útmutatóban.

y A BD-LIVE funkció használatához hálózati
kapcsolatra és megfelelő beállításokra van szükség
(20. és 45. oldal).

y A BD-LIVE funkciót használó internetes kapcsolat
feltételeiről és korlátozásairól lásd a "BD funkció
internetes hozzáférése" részt a 44. oldalon.

y A BD-LIVE funkcióval automatikusan lehet
kapcsolódni az internetre. A BD-LIVE funkciót
támogató lemezek ID kódokat küldhetnek a
tartalomszolgáltató részére az interneten át a
lejátszó és a lemez azonosításához.

29

BDP-LX53 / 333 /330

BD-RE/-R, DVD-RW/-R lejátszás MEGJEGYZÉS

A lejátszóval lejátszhatók az írt lemezek. y A lemeznavigátor képernyő megjeleníthető a
lejátszás leállított állapotában a DISC
NAVIGATOR/ TOP MENU gomb megnyomásával,
illetve az ENTER gomb megnyomásával a Home
Menu "Disc Navigator" menüelemének kiválasztása
után.

Lemeznavigátor előhívása

y A lemeznavigátor megjelenítésének két típusa van:
mintakép és címnév.

y A PIROS gomb minden egyes megnyomásakor a
képernyő átvált a mintakép és címnév között.

Mintakép

MEGJEGYZÉS Címnév

y A "lezárt" lemez azokat a lemezeket jelenti,
amelyeket a felvevővel úgy készítettek, hogy azok
lejátszása lehetséges egyéb DVD lejátszón/írón és
ezen a lejátszón is. Csak lezárt DVD-RW/-R
lemezek lejátszása lehetséges ezzel a készülékkel.
(Ez a lejátszó nem rendelkezik olyan funkcióval,
amely alkalmas a lemezek lezárására.)

Lejátszás a címek kiválasztásával

1 Helyezzen be egy írt lemezt.

y Megjelenik a lemeznavigátor képernyő.

(1) A kiválasztott cím adatai

y Ha BD íróval írt és használati korlátozásokkal (2) Címnév
ellátott BD lemezt helyez be, akkor megjelenik a
PIN kód bevitelére szolgáló képernyő. Ezután adja Rögzítés dátuma
meg a PIN kódot.
Rögzítés időtartama

Ha háromszor hibás PIN kódot ad meg, akkor (3) Felirat a piros, zöld, sárga, kék gombokhoz
kinyílik a lemeztálca. Zárja be a lemeztálcát, majd
adja meg a helyes PIN kódot. y Ha hét vagy több cím jelenik meg, akkor a

PAGE +/- gombokkal lapozhat az oldalak között.

y Ha nem jelenik meg a lemeznavigátor képernyő, Ugyanez a művelet végrehajtható a
akkor nyomja meg a DISC NAVIGATOR/TOP
MENU gombot. vagy gombokkal is.

2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a cím MEGJEGYZÉS
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot. y A rögzítés dátuma a rögzített címhez tárolt
dátumadat, és a használt eszköztől függően ez a
y Ha hét vagy több cím jelenik meg, akkor a dátum különbözhet a rögzítéskor érvényes
tényleges dátumtól.
PAGE +/- gombokkal lapozhat az oldalak

között. Ugyanez a művelet végrehajtható a

vagy gombokkal is.

y Elkezdődik a kiválasztott cím lejátszása.
Az ENTER gomb megnyomása helyett a

lejátszás elindítható a ► PLAY gombbal is.

3 Nyomja meg a ■ STOP gombot a lejátszás
leállításához.

30

BDP-LX53 / 333 /330

Lejátszás a fejezetek kiválasztásával Leállított cím lejátszásának folytatása

1 Nyomja meg a ZÖLD gombot a "mintakép" 1 Nyomja meg a KÉK gombot a lemeznavigátor
képernyő megjelenítése alatt. képernyő megjelenítéséhez.
y Ekkor megjelenik a fejezet képernyő.

y Ha hét vagy több fejezet jelenik meg, akkor a 2 Válasszon a "From Beginning (elölről)" vagy
"From Continued (folytatás)" opciók között a
PAGE +/- gombokkal lapozhat az oldalak ©/ª gombokkal, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
között. Ugyanez a művelet végrehajtható a
y Elkezdődik a cím lejátszása.
vagy gombokkal is.
3 Nyomja meg a ■ STOP gombot a lejátszás
y A "mintakép" képernyő visszaállításához leállításához.
nyomja meg a ZÖLD gombot.

2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a jelenet
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

y Elkezdődik a kiválasztott jelenet lejátszása.

Az ENTER gomb megnyomása helyett a lejátszás
elindítható a ► PLAY gombbal is.

3 Nyomja meg a ■ STOP gombot a lejátszás
leállításához.

Címek rendezése

Ha a "címnév" képernyő megjelenítése alatt
megnyomja a ZÖLD gombot, akkor a gomb minden
egyes megnyomásakor a "címnév" képernyő átvált a
legújabb első és legrégebbi első cím között.

Lejátszás a lejátszási lista
kiválasztásával

1 Nyomja meg a SÁRGA gombot a "mintakép"
képernyő megjelenítése alatt.

y Ekkor megjelenik a lejátszási lista képernyő.

2 Használja a ©/ª gombokat a cím
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

y Elkezdődik a kiválasztott cím lejátszása.

3 Nyomja meg a ■ STOP gombot a lejátszás
leállításához.

31

BDP-LX53 / 333 /330

Audio CD lejátszása Lejátszás a műsorszámok
kiválasztásával
Lejátszás a lemez elejétől
1 Használja a ©/ª gombokat a műsorszám
1 Helyezzen be egy Audio CD lemezt. kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
y Ekkor megjelenik a CD képernyő. gombot a lejátszás alatt vagy a lejátszás
(A CD képernyő csak akkor jelenik meg, ha CD-DA leállításakor.
formátumban megírt lemezt helyeznek be.) y Elkezdődik a kiválasztott műsorszám
y A lemeztől függően a lejátszás automatikusan lejátszása.
is elkezdődhet. y Ha hét vagy több műsorszám jelenik meg,
akkor a PAGE +/- gombokkal lapozhat az
oldalak között.

2 Nyomja meg a ■ STOP gombot a lejátszás
leállításához.

"Functions" menü használata

1 Nyomja meg a KÉK gombot a CD képernyő
megjelenítése alatt.
y Ekkor aktiválódik a "Functions" menü.

2 Nyomja meg a ► PLAY gombot, ha a lejátszás 2 Használja a ©/ª gombokat a megfelelő beállítás
nem kezdődik el automatikusan vagy a lejátszás kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER
leáll. gombot.

3 Nyomja meg a ■ STOP gombot a lejátszás y Leállított lejátszás esetén csak a "Track"
leállításához. beállítás választható ki.

Lejátszás folytatása funkció y A beállítások részletesebb leírását lásd a
"Beállítható funkciók" részben a 40. oldalon.
y Ha a lejátszás alatt megnyomja a ► PLAY gombot,
akkor a készülék a leállítási pontot elmenti a 3 Használja a ©/ª/§/¨ gombot a beállítás
memóriában. A ► PLAY gomb megnyomásakor a elvégzéséhez, majd nyomja meg az ENTER
lejátszás az előző leállítási ponttól folytatódik. gombot.

y Ha a lemez elejétől szeretné elkezdeni a lejátszást, y A működtetés különböző lehet a beállítástól
akkor törölje a folytatás módot a ■ STOP gomb függően. Hajtsa végre a képernyőn megjelenő
megnyomásával, majd nyomja meg a ► PLAY utasításokat.
gombot. (A lemez típusától függően előfordulhat,
hogy ez a módszer nem működik. Ilyen esetben 4 Nyomja meg a RETURN vagy KÉK gombot a
nyissa ki a lemeztálcát vagy állítsa a készüléket a "Functions" menü bezárásához.
készenléti módba.)
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
y A lemeztől függően előfordulhat, hogy nem y A megjelenített tételek különbözőek lehetnek a
lemeztől függően.
működik a lejátszás folytatása funkció.

32

BDP-LX53 / 333 /330

Zenei fájlok lejátszása Másik fájl kiválasztása és lejátszása a
lejátszás alatt
Megjegyzés:
y A lejátszás alatt soha ne húzza ki az USB 1 Használja a ©/ª gombokat a fájl
kiválasztásához.
tárolóeszközt.
y A lejátszható audiojelekről részletesebb 2 Nyomja meg az ENTER gombot a fájl
lejátszásának indításához.
információk találhatók a "Lejátszóval használható
lemeztípusok" részben a 6. oldalon. y A kiválasztott fájlt ekkor a készülék lejátssza.
y Csak BDP-LX53/BDP-330: Ha a lejátszó mindkét
USB portjára (előlap és hátlap) csatlakoztatva van Cue pont kijelölése a lejátszás alatt
USB memória, akkor csak az utolsóként
csatlakoztatott eszköz audiojelének lejátszása Nyomja meg a vagy gombot.
lehetséges.
yA gomb megnyomása esetén a
1 Helyezze be a zenei felvételeket tartalmazó a
lemezt vagy csatlakoztassa az USB eszközt, lejátszás visszatér a fájl elejére.
majd nyomja meg a HOME MENU gombot a
HOME MENU megjelenítéséhez. yA gomb megnyomása esetén a

2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a "Music" lejátszás továbblép a fájl végére.
menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER gombot. MEGJEGYZÉS

3 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a "DVD/CD" y Nem lehetséges a gyors előre- és visszatekerés.
vagy "USB" opció kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot. y Az ismétlés funkció nem használható.

4 Válasszon ki egy fájlt vagy mappát. y A funkcióvezérlés nem használható a lejátszás alatt
y Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a fájl (39. oldal).
kiválasztásához.
y Használja a ©/ª gombokat a mappa
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ekkor megjelennek a mappában
található fájlok.

5 Nyomja meg az ENTER gombot a fájl
lejátszásának indításához.
y Ha a lejátszás alatt megnyomja a II PAUSE
gombot, akkor a lejátszás szünetel. Ha
megnyomja ismét a II PAUSE vagy a ► PLAY
gombot, akkor a lejátszás folytatódik.

6 Nyomja meg a ■ STOP gombot a lejátszás
leállításához.

33

JPEG fájlok lejátszása BDP-LX53 / 333 /330

5 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a megjeleníteni
kívánt állóképeket tartalmazó mappa
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

6 Nyomja meg a vagy

gombot a képek kicseréléséhez.

y Ugyanez a művelet végrehajtható a §/¨ vagy
REV / FWD gombokkal is.

y Nyomja meg a RETURN gombot, ha vissza
szeretne térni a mappaválasztó képernyőre.

7 Az állókép-lejátszás leállításához nyomja meg a
■ STOP gombot.

Megjegyzés: Diavetítés

y A lejátszás alatt soha ne húzza ki az USB 1 Helyezze be a képfájlokat tartalmazó a lemezt
tárolóeszközt. vagy csatlakoztassa az USB eszközt, majd
nyomja meg a HOME MENU gombot a HOME
y A lejátszható képfájlokról részletesebb információk MENU megjelenítéséhez.
találhatók a "Képfájlok lejátszása" részben a 10.
oldalon. 2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a "Photo"
menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg
y A normál lejátszás alatt az állóképek egyesével az ENTER gombot.
jelennek meg, míg a diavetítés során a
megjelenítés automatikus. 3 Használja a ©/ª gombokat a "DVD/CD" vagy
"USB" opció kiválasztásához, majd nyomja meg
y Csak BDP-LX53/BDP-330: Ha a lejátszó mindkét az ENTER gombot.
USB portjára (előlap és hátlap) csatlakoztatva van
USB memória, akkor csak az utolsóként 4 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a mappa
csatlakoztatott eszköz képfájljainak lejátszása kiválasztásához, majd nyomja meg a ► PLAY
lehetséges. gombot a lejátszás elindításához.

1 Helyezze be a képfájlokat tartalmazó a lemezt y Ekkor elkezdődik a kiválasztott mappában
vagy csatlakoztassa az USB eszközt, majd található képek diavetítése.
nyomja meg a HOME MENU gombot a HOME
MENU megjelenítéséhez. y Nyomja meg a II PAUSE gombot a diavetítés
szüneteltetéséhez. Nyomja meg a ► PLAY
2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a "Photo" gombot a lejátszás folytatásához attól a ponttól,
menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg ahol abbamaradt.
az ENTER gombot.
5 A lejátszás tetszőleges időpontban történő
3 Használja a §/¨ gombokat a "DVD/CD" vagy leállításához nyomja meg a ■ STOP gombot.
"USB" opció kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER gombot. y Nyomja meg a RETURN gombot egy másik
mappában található állóképek vetítéséhez.
4 Válasszon ki egy fájlt vagy mappát.

y Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a fájl
kiválasztásához.

y Használja a ©/ª gombokat a mappa
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ekkor megjelennek a mappában
található fájlok.

34

BDP-LX53 / 333 /330

Diavetítés sebességének YouTube videók lejátszása
beállítása/ismétlődő lejátszás
Ezzel a lejátszóval csatlakozhat az internetre, és
1 Nyomja meg a KÉK (diavetítés menü) gombot a lejátszhatja a YouTube videókat (MPEG4 AVC H.264).
mappaválasztás képernyő megjelenítése alatt.

y Ekkor megjelenik a "Slide Show Speed
(diavetítés sebessége)"/" Repeat Mode Setting
(ismétlési mód beállítása)" beállító képernyő.

2 Használja a ©/ª gombokat a "Slide Show
Speed" menüelem kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

y Az alábbi sebességek közül választhat: "Fast MEGJEGYZÉS
(gyors)", "Normal (normál)", "Slow1 (1. lassú)"
és "Slow2 (2. lassú)". y Az alábbi méretű YouTube videók lejátszása
lehetséges.
3 Használja a ©/ª gombokat a megfelelő
sebesség kiválasztáshoz, majd nyomja meg az - Standard minőség (400 x 226 pixel, 200 kbps)
ENTER gombot.
- Közepes minőség (480 x 360 pixel, 512 kbps)
4 Használja a ©/ª gombokat a "Repeat Mode
Setting" menüelem kiválasztásához, majd - Kiváló minőség (854 x 480 pixel, 900 kbps)
nyomja meg az ENTER gombot.
- HD (720p) (1280 x 720 pixels, 2 Mbps)
5 Használja a ©/ª gombokat a megfelelő tétel
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER - HD (1080p) (1920 x 1080 pixels, 4 Mbps)
gombot.
y A mobiltelefonokhoz készült YouTube videók
6 Nyomja meg az EXIT gombot a kilépéshez. lejátszása nem lehetséges.

y Egyes YouTube videók lejátszása nem lehetséges.

y Az internetes csatlakozási környezettől függően
nem mindig garantálható a YouTube videók
megfelelő lejátszása.

y A harmadik fél által szolgáltatott tartalomhoz
történő hozzáféréshez nagysebességű internetes
kapcsolatra van szükség, melynek feltétele adott
esetben a regisztrálás és előfizetés.

A harmadik fél által nyújtott tartalomszolgáltatás
előzetes értesítés nélkül módosulhat,
felfüggesztésre kerülhet, megszakadhat vagy
abbamaradhat, ezért a Pioneer nem vállal
felelősséget az ilyen események előfordulásáért.

A Pioneer nem állítja vagy garantálja, hogy a
tartalomszolgáltatások folyamatosan rendelkezésre
állnak egy adott időtartamon át, ezért elhárít
minden kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget.

1 Hívja elő a "kiválasztás" képernyőt.

Amikor megjelenik a tapéta, használja a §/¨
gombot a YouTube ikon kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

y A kiválasztás képernyő előhívható a HOME
MENU gomb megnyomásával, majd a "Home
Menu" Π"Web Content" Π"YouTube" elemek
kijelölésével.

2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a YouTube
videó kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENTER gombot a lejátszás indításához.

3 Nyomja meg az EXIT gombot a YouTube videó
lejátszásának leállításához.

35

BDP-LX53 / 333 /330

Lejátszási funkciók MEGJEGYZÉS

y A képkockánkénti lejátszás előre funkció nem
használható az audió CD-kre.

y A lejátszás képkockánként előre funkció
működtetésekor problémák fordulhatnak elő, ha
nem DVD-RW (VR formátum) lemezt használnak.

y Egyes BD/DVD Video lemezek nem kompatibilisek
a lejátszás képkockánként előre funkciókkal.

y A lejátszás képkockánként vissza funkció a DVD

lemezeknél a gomb megnyomásával

aktiválható a szünet módban (a lejátszás

képkockánként vissza funkció nem hajtható végre a

BD Video lemezek esetén).

Lassított lejátszás

A lassított lejátszás funkciók a vagy

gomb 2 másodpercnél hosszabb ideig tartó

megnyomásával aktiválhatók a szünet módban.

y Nyomja meg a ► PLAY gombot a normál lejátszás
visszaállításához.

MEGJEGYZÉS y A lassított lejátszás funkció nem alkalmazható a
szomszédos címekre. A cím elejének vagy
y A lemezjellemzőktől függően, az alábbi lejátszási végének elérésekor a lassított lejátszás funkció
funkciók esetén, nem hajthatók végre egyes törlésre kerül, majd folytatódik a normál lejátszás.
műveletek.
MEGJEGYZÉS
Gyorskeresés előre és vissza
(keresés) y Ez a funkció nem használható az audió CD-kre.

Gyorskeresés előre és vissza funkciók, ha a REV y A fordított irányú lassított lejátszás nem hajtható
vagy FWD gombot megnyomják a lejátszás alatt. végre az AVCHD formátumú BD Video és DVD
lemezek esetén.
Példa: A FWD gomb megnyomása esetén:
Átugrásos keresés SKIP
y A keresési sebesség a gomb minden egyes
megnyomásakor módosul. A lejátszás 30 másodpercet előre ugrik, ha a
SEARCH gombot megnyomja a lejátszás alatt.
y Nem lehetséges a gyors előre- és visszakeresés a
szomszédos címekre. A cím elejének vagy Ismétlődő lejátszás
végének elérésekor a gyors előre- és
visszakeresés törlésre kerül, majd folytatódik a A lejátszás 10 másodpercet visszafelé ugrik, ha a
normál lejátszás. REPLAY gombot megnyomja a lejátszás alatt.

y A feliratok nem jelennek meg a BD-/DVD-Video Cím vagy fejezet ismétlődő lejátszása
lemezekre végrehajtott gyors előre-/visszakeresés (ismétlődő lejátszás)
alatt.
1 Az ismételni kívánt cím vagy fejezet lejátszása.
Átugrás a következő fejezetre vagy az
aktuális fejezet elejére (műsorszám) 2 Nyomja meg a REPEAT gombot.

Átugrás funkciók (a fejezet vagy műsorszám elejére), 3 Használja a ©/ª gombokat az ismétlődő
lejátszás típusának kiválasztásához.
ha megnyomja a vagy gombot a
y Cím lejátszása: A készülék megismétli az
lejátszás alatt. aktuálisan lejátszás alatt álló címet.

Szünet y Fejezet lejátszása: A készülék megismétli az
aktuálisan lejátszás alatt álló fejezetet.
A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a II PAUSE
gombot a lejátszás alatt. y Jelenet kiválasztása: A kiválasztott cím vagy
jelenet megismétlése.

Lejátszás képkockánként előre y Használja a RETURN gombot a
visszavonáshoz, az ismétlődő lejátszás
A lejátszás képkockánként előre funkciók, ha a szünet típusának beállítása nélkül.

módban megnyomja a gombot. y Audio CD esetén a "Lemez lejátszása", a
"Műsorszám lejátszása" és a "Szakasz
megadása" ismétlési opciók választhatók ki.

36

BDP-LX53 / 333 /330

4 Nyomja meg az ENTER gombot. MEGJEGYZÉS
Példa: Cím lejátszásának megismétlése
y Nyomja meg a gombot. Ekkor az
5 Nyomja meg a REPEAT OFF vagy REPEAT
gombot a normál lejátszás visszaállításához. ismétlődő lejátszás visszavonásra kerül és a

Részleges ismétlődő lejátszás (kijelölt készülék a következő fejezet (műsorszám)
szakasz ismétlődő lejátszása)
lejátszásával folytatja.
1 Nyomja meg a lejátszás alatt a REPEAT
gombot. y Nyomja meg egyszer a gombot. Ekkor

2 Használja a ©/ª gombokat a "Scene Selection" az ismétlődő lejátszás törlésre kerül és a lejátszó
menüelem kiválasztáshoz, majd nyomja meg az
ENTER gombot. visszatér az aktuális fejezet (műsorszám) elejére.
y Ekkor megjelenik a "Set Start Point" üzenet.
y Ha ismét megnyomja a gombot

(5 másodpercen belül), akkor a lejátszó visszatér

az előző jelenet (műsorszám) elejére.

y A részleges ismétlődő lejátszás esetén azonos
címen belül kell beállítani a kezdési és befejezési
pontot.

y A lemeztől függően előfordulhat, hogy az ismétlődő
lejátszás le van tiltva.

y BD Video lejátszása alatt nem hajtható végre
ugyanannak a jelenetnek az ismétlődő lejátszása.

y A részleges ismétlődő lejátszás funkció nem mindig
működik a több kameraállásból felvett jelenetek
esetén.

y A DISPLAY gomb megnyomásával jóváhagyható
az ismétlődő lejátszás státusz (kivéve az Audio CD
lemezeket).

3 Nyomja meg az ENTER gombot annál a
jelenetnél, ahol be szeretné állítani a kezdési
pontot.

y Ezután megjelenik a "Set End Point" üzenet.

4 Nyomja az ENTER gombot annál a jelenetnél,
ahol be szeretné állítani a befejezési pontot.

y A FWD gomb is használható ahhoz a
jelenethez történő gyors előrekereséshez, ahol
be szeretné állítani a befejezési pontot.
A keresett jelenet elérésekor nyomja meg a
► PLAY, majd ENTER gombot a befejezési
pont beállításához.

y Az ismétlődő lejátszás visszavonásához
nyomja meg a REPEAT OFF vagy REPEAT
gombot.

37

BDP-LX53 / 333 /330

Audió mód kiválasztása MEGJEGYZÉS
y A feliratok beállításai a funkcióvezérlő képernyőn is
Nyomja meg az AUDIO gombot.
A megjelenített tartalom lemezfüggő. módosíthatók (39. oldal).
y Egyes lemezek esetén a felirati csatorna a
A készülék megjeleníti az aktuálisan lejátszás alatt álló
audió műsorszámot. menürendszer használatával is módosítható.
Ha több audió műsorszám van rögzítve a lemezen, Részletesebb leírást lásd a lemez használati
akkor az audió műsorszám átkapcsol az AUDIO gomb útmutatójában.
minden egyes megnyomásakor. y A felirati jellemzők megjelenítése automatikusan
eltűnik 5 másodperc után.
Az AUDIO gomb minden egyes megnyomásakor a mód
az alábbiak szerint kapcsol át. Átváltás a kameraállások között

Kétnyelvű (multiplex) műsorok rögzítése esetén: Ha több kameraállás áll rendelkezésre, akkor lehetőség
y A kijelzőn megjelenik a "MAIN", "SUB" vagy "MAIN van azok átváltására.
1 Nyomja meg a lejátszás alatt az ANGLE gombot.
SUB" felirat. Sztereóban vagy monóban felvett y A kijelzőn megjelenik az aktuálisan lejátszás alatt
műsor lejátszása esetén:
y Megjelenik a "Stereo" felirat. (Nem kapcsolható át álló kameraállás sorszáma. Az ANGLE gomb
az audió.) minden egyes megnyomásakor a kameraállás
átvált.
MEGJEGYZÉS y A "–" jelzés látható, ha a lemezen csak egy
y Sztereóban vagy monóban felvett műsor kameraállás van rögzítve.

lejátszásakor és a bitfolyam digitális kimeneten át Az előző kameraállás visszaállításához nyomja meg az
történő hallgatásakor nem választható ki az audió ANGLE gombot. A gombot addig kell nyomni, amíg
csatorna. Állítsa az "Audio Out" kimenetet a vissza nem tér az eredeti kameraállásra.
"PCM"-re (43. oldal). Ha módosítani szeretnénk az
audió csatornát, akkor a műsort az analóg Kamera szimbólum megjelenítése
kimeneten át kell hallgatni.
y Az audiobeállítások a funkcióvezérlő képernyőn is Beállítható, hogy megjelenjen-e a képernyő jobb alsó
módosíthatók (39. oldal). részén a kamera szimbólum, amennyiben több
y Egyes lemezek esetén az audió csatorna a kameraállás áll rendelkezésre. (A kamera szimbólum a
menürendszer használatával is módosítható. BD/DVD Video lemezek esetén jeleníthető meg.)
Részletesebb leírást lásd a lemez használati A beállítások módosításához használja a "Settings" -
útmutatójában. "Playback Setting" - "Angle Mark Display"
y Az audió jellemzők megjelenítése automatikusan menüelemeket (44. oldal).
eltűnik 5 másodperc után.
MEGJEGYZÉS
Feliratok kiválasztása y A kameraállások beállítása a funkcióvezérlő

Ha a feliratok több nyelven állnak rendelkezésre, akkor képernyőn is módosítható (39. oldal).
lehetőség van azok átváltására. y Egyes lemezek esetén a kameraállás a
Nyomja meg a lejátszás alatt a SUBTITLE gombot.
y A kijelzőn megjelenik az aktuálisan lejátszás alatt menürendszer használatával is módosítható.
Részletesebb leírást lásd a lemez használati
álló felirat sorszáma, majd megjelennek a feliratok. útmutatójában.
y A SUBTITLE gomb minden egyes megnyomásakor y A kameraállások megjelenítése automatikusan
eltűnik 5 másodperc után.
a feliratok átváltanak.
y A "–" jelzés látható, ha a lemezen nincsenek

feliratok.
y Kiválasztható az "Off" beállítás is.

38

BDP-LX53 / 333 /330

Beállítások a lejátszás alatt Funkcióvezérlés használata

Funkcióvezérlés 1 Nyomja meg a lejátszás alatt a FUNCTION
gombot.
Ebben a menüben egyszerre adható meg több y Ekkor a TV-n megjelenik a funkcióvezérlés
beállítás: feliratok, audionyelv és kameraállás képernyő.
beállításai és cím kiválasztása a közvetlen lejátszáshoz.
A műveletsor azonos a BD és DVD lemezekre. 2 Használja a ©/ª gombokat a megfelelő beállítás
kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER
Funkcióvezérlő képernyő gombot.
y A beállítások részletesebb leírását lásd a
(1) Lejátszási státusz megjelenítése "Beállítható funkciók" részben a 40. oldalon.
Itt látható a működtetési státusz és a lemez típusa.
3 Használja a ©/ª/§/¨ gombot a beállítás
(2) Beállítható tételek elvégzéséhez, majd nyomja meg az ENTER
Cím (vagy műsorszám) vagy jelenet kiválasztása gombot.
lejátszásra, illetve felirat, szinkronnyelv és kameraállás y A működtetés különböző lehet a beállítástól
beállításai. függően. Hajtsa végre a képernyőn megjelenő
y Cím/műsorszám sorszáma (közvetlen ugrás utasításokat.

címre/műsorszámra) 4 Nyomja meg a RETURN vagy FUNCTION
y Fejezet sorszáma (közvetlen ugrás fejezetre) gombot a funkcióvezérlés képernyő
y Lejátszásból eltelt időtartam (közvetlen ugrás idő bezárásához.

szerint) MEGJEGYZÉS
y Felirati nyelv y Ha megjelenik a "– –" jelzés a cím vagy felirati
y Kameraállás sorszáma
y Audió nyelv sorszámára, akkor a lemezen nincs
y Ismétlés kiválasztható cím vagy felirat.
y A megjelenített tételek különbözőek lehetnek a
(3) Kezelőelemek megjelenítése lemeztől függően.
Segítséget nyújt a távvezérlő használatában. y A funkcióvezérlő képernyő megnyitásakor
előfordulhat, hogy nem lehetséges a BD/DVD
Video lejátszás. Ilyen eset előfordulása esetén
zárja be a funkcióvezérlő képernyőt.

39

BDP-LX53 / 333 /330

Beállítható funkciók MEGJEGYZÉS
y ENTER: A beírt szám jóváhagyása.
Cím/műsorszám sorszáma (közvetlen ugrás y CLEAR: A beírt szám törlése.
címre/műsorszámra)
Felirati nyelv
y A lejátszás alatt álló cím sorszámát mutatja (vagy
Audio CD lejátszása esetén a műsorszám y Ezzel a funkcióval jeleníthető meg az aktuálisan
sorszámát). Lehetőség van a cím (vagy kiválasztott felirati nyelv. Ha a feliratok több nyelven
műsorszám) elejére ugrani. állnak rendelkezésre, akkor lehetőség van a
preferált nyelv kiválasztására.
y A kiválasztott cím (vagy műsorszám) elejére
ugráshoz használja a 0-9 számgombokat (a cím Kameraállás sorszáma
vagy műsorszám sorszámának megadásához).
y Ezzel a funkcióval jeleníthető meg a kiválasztott
Fejezet sorszáma (közvetlen ugrás fejezetre) kameraállás sorszáma. Ha több kameraállás áll
rendelkezésre, akkor lehetőség van azok
y Ez a funkció mutatja az aktuálisan lejátszás alatt átkapcsolására.
álló fejezet sorszámát. Lehetőség van a fejezet
elejére ugrani. Audió

y A kiválasztott fejezet elejére ugráshoz használja a y Ezzel a funkcióval jeleníthető meg a kiválasztott
0-9 számgombokat (a fejezet sorszámának szinkronnyelv. Lehetőség van tetszőleges
megadásához). szinkronnyelv kiválasztására.

Lejátszásból eltelt időtartam (közvetlen ugrás Ismétlés
idő szerint)
y Az aktuális cím (vagy fejezet) vagy annak
y Ezzel a funkcióval jeleníthető meg, hogy mennyi kiválasztott szakasza ismételten lejátszható.
idő telt el az aktuális cím (vagy műsorszám) Az ismétlődő lejátszás a távvezérlő REPEAT
kezdete óta. Ezzel a funkcióval tovább ugorhatunk gombjával is kiválasztható.
egy megadott időtartammal.
Megjegyzés:
y Használja a §/¨ gombokat az óra, perc vagy y Ezekre a funkciókra nem garantálható, hogy
másodperc kiválasztásához, majd a ©/ª gombokat
vagy a 0-9 számgombokat az időtartam minden lemez esetén működnek.
beállításához. Nyomja meg az ENTER gombot a
lejátszás beállított idő szerinti elindításához.

40

BDP-LX53 / 333 /330

Beállítások

Általános műveletek Lejátszás alapszintű beállításai

A menüben többféle audió/vizuális beállítás végezhető Példa: "Parental Control" (gyerekzár) beállítása a
a távvezérlővel használható funkciókra. A lejátszó "Playback Setting" menüben
funkcióinak beállításához meg kell nyitni az OSD 1 Nyomja meg a HOME MENU gombot a HOME
képernyőt. Az alábbiakban részletesebben ismertetjük a
menüben elérhető alapszintű funkciókat. MENU képernyő megnyitásához.
Példa: "Front Display/LED" beállítás
2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a "Settings"
1 Hívja elő a menüképernyőt. menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Nyomja meg a HOME MENU gombot a HOME MENU
képernyő megnyitásához. 3 Használja a ©/ª gombokat a "Playback Setting"
Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a "Settings" menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg
menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg az az ENTER gombot.
ENTER gombot.
A tapéta megjelenésekor a HOME MENU szintén 4 Használja a ©/ª gombokat a "Parental Control"
megjeleníthető a menü ikon ( ) §/¨ gombokkal menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg
történő kiválasztásával, majd az ENTER gomb az ENTER gombot.
megnyomásával. y Ha először használja a lejátszót, akkor
megjelenik a PIN kód megadására szolgáló
2 Válasszon ki egy menütételt. képernyő. Lásd alább a "PIN kód beállítása
Használja a ©/ª gombokat a "Front Panel első alkalommal" részt.
Display/LED" menüelem kiválasztáshoz, majd nyomja
meg az ENTER gombot. 5 A 4-jegyű PIN kód megadásához használja a
számgombokat (0 - 9).
3 Válassza ki a következő tételt y A következő beállítási képernyő csak a PIN
Használja a §/¨ gombokat a megfelelő tétel kód megadása után érhető el.
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Lásd alább a "PIN kód beállítása első alkalommal"
részt.
(1) A PIN kód első alkalommal történő megadásához

használja a ©/ª gombokat. Válassza ki a "Yes"
választ a PIN kód beállítási menü megnyitásához,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
(2) A 4-jegyű PIN kód megadásához használja a
számgombokat (0 - 9), majd megerősítésként adja
meg ismét ugyanazt a 4-jegyű kódot.
(3) Nyomja meg az ENTER gombot a PIN kód
megadásának befejezéséhez, majd lépjen tovább a
következő képernyőre.

6 Használja a §/¨ gombokat a DVD VIDEO,
BD-ROM gyerekzárszintjének megadásához,
majd válassza ki az országkódot. Nyomja meg
az ENTER gombot a kiválasztás után.

A RETURN gombbal léphet vissza az előző 7 Nyomja meg a HOME MENU vagy EXIT gombot
menüoldalra. a kilépéshez.

4 Menüképernyő bezárása MEGJEGYZÉS
Nyomja meg a HOME MENU vagy EXIT gombot a
kilépéshez. y Kövér betűkkel jelöljük az alapértelmezett
beállításokat.

41

BDP-LX53 / 333 /330

Audio Video Settings (audió/videó 1080p 24 Hz/1080p 50 Hz/1080p 60 Hz esetén
beállítások) nem vehető le jel a COMPONENT VIDEO
OUTPUT és a VIDEO OUTPUT kimeneteken.
TV Aspect Ratio (TV képméretarány)
Video Out Select (videokimenet kiválasztása)
Beállítható a csatlakoztatott TV képméretaránya és a
videokimenet. Dupla videokimenet hozható létre egyszerre a
COMPONENT VIDEO OUTPUT és a HDMI OUT
Ha másik tévékészüléket használ (pl. újat vásárol), és a kimenetekre az alábbi beállításokkal. Válassza ki azt a
csatlakoztatott TV képméretaránya nem egyezik az videokimenetet, amelynek prioritást szeretne adni az
előzővel, akkor módosítani kell a "TV Aspect Ratio" alábbi táblázat szerint.
beállítást.
MEGJEGYZÉS
Tétel
Wide 16:9: Ezt a beállítást kell kiválasztani 16:9-as y Az 1080p és a HDMI beállítás csak HDMI
képméretarányú TV csatlakoztatása esetén. csatlakozás esetén áll rendelkezésre.

Normal 4:3: Ezt a beállítást kell kiválasztani 4:3-as Videokimenet Kettős HDMI Komponens
képméretarányú TV csatlakoztatása esetén. kiválasztása
kimenet videokimenet kimenet
<"Normal 4:3" opció kiválasztása esetén> HDMI
felbontása
Tétel Komponens
Letter Box: Ha 4:3-as képméretarányú tévékészüléket Dual
csatlakoztat és 16:9-es DVD videót játszik le, akkor a
videó lejátszásakor fekete sávok jelennek meg a módban
képernyő alsó és felső részén, és megmarad a 16:9-es
arány. Yes*1 Auto *1

Pan Scan: Ha 4:3-as képméretarányú tévékészüléket No 1080p No
csatlakoztat és 16:9-es DVD videót játszik le, akkor a
videó lejátszásakor fekete sávok jelennek meg a Yes 1080i 1080i
képernyő bal és jobb oldalán, és a kép levágásra kerül
4:3-as arányra. (Ez a funkció akkor működik, ha a Yes 720p 720p
lemezen a 4:3PS jelzés látható.)
Yes 576/480p 576/480p
Component Video Out (komponens *1 A TV műszaki jellemzőitől függ, az 1080p
videokimenet)
forrásjelet a készülék nem támogatja.
Ebben a menüelemben állítható be a komponens
videokimenet felbontása. Kettős Komponens HDMI

Egyes tévékészülékek nem teljesen kompatibilisek a kimenet videokimenet kimenet
Blu-ray lejátszóval, ami a kép torzulását okozhatja.
Ilyen esetben nyomja meg a távvezérlő VIDEO felbontása
OUTPUT RESET gombját öt másodpercre.
A "Component Video Out" beállítása ekkor visszaáll a Dual
"576/480i" gyári alapértelmezett értékre.
módban
Tétel
1080i, 720p, 576/480p, 576/480i Yes 1080i 1080i

HDMI Video Out (HDMI videokimenet) Yes 720p 720p

Ebben a menüelemben állítható be a HDMI Yes 576/480p 576/480p
videokimenet felbontása. Egyes tévékészülékek nem
teljesen kompatibilisek a Blu-ray lejátszóval, ami a kép Yes 576/480i 576/480i
torzulását okozhatja. Ilyen esetben nyomja meg a
távvezérlő VIDEO OUTPUT RESET gombját öt Tétel
másodpercre. A "HDMI Video Out" beállítása ekkor
visszaáll az "Auto" gyári alapértelmezett értékre. HDMI, Component

Tétel y A prioritást élvező videokimenet kiválasztása
Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576/480p esetén a videojel a másik videokimeneten a
kiválasztott videokimenet felbontásával vehető le.
MEGJEGYZÉS
y Nem vehető le jel a COMPONENT VIDEO
y Ha a BD lejátszó 1080p / 24 Hz kompatibilis TV-re OUTPUT és VIDEO OUTPUT kimeneteken, ha a
van csatlakoztatva és a "HDMI Video Out" videojel felbontása 1080p és a videokimenet
beállítása az "Auto", akkor a 1080p 24 Hz jelzés prioritása a "HDMI".
automatikusan megjelenik a kompatibilis lemezek
lejátszásakor. y Ha az aljzatokra csatlakoztatott videoberendezés
nem kompatibilis a prioritást élvező videokimenet
felbontásával, akkor képernyőn megjelenő képek
pontos megjelenítése nem biztosítható.

Secondary Audio (másodlagos audió)

Itt kapcsolható ki és be a menü hangjelzése és a
másodlagos videó "kép a képben" történő
megjelenítésének hangja a BD-Video lemezekre.

y Válassza ki az "Off" opciót, ha a BD-Video
lejátszásra kiváló minőségű hangzást
szeretnénk.

(A bitfolyam a HDMI kimenetre választható ki.)

Tétel

On*1, Off

*1: "On" opció választása esetén

y A 6.1 vagy nagyobb formátumú audió
5.1-csatornás audióként vehető le a kimeneten.

y A "HDMI Output" beállítása a "PCM".

42

BDP-LX53 / 333 /330

Audio Out (audiokimenet) Dynamic Range Control (dinamikatartomány
vezérlése)
SURROUND berendezésre történő csatlakoztatás
esetén beállítható az audió kimenet. Ezzel a funkcióval állítható be a leghangosabb és
leglágyabb hangok közötti tartomány
1 SURROUND berendezésre csatlakoztatott audió (dinamikatartomány) az átlagos hangerőn történő
kimenet beállítása. lejátszáshoz. Ezt a funkciót akkor érdemes használni,
ha nehezen hallhatók a párbeszédek.
Tétel
Tétel
HDMI Output: Ezt az opciót kell kiválasztani, ha a
HDMI OUT kimenetet használja a csatlakoztatáshoz. Normal: Ennél a beállításnál az eredetileg rögzített
kimeneti audiotartománnyal azonos tartományon megy
Digital Output: Ezt az opciót kell kiválasztani, ha a végbe a lejátszás.
csatlakoztatáshoz a DIGITAL OUT OPTICAL kimenetet
használja. Shift*: Dolby Digital audió lejátszása esetén az audió
dinamikatartománya úgy van beállítva, hogy a
2ch Audio Output: Válassza ki ezt az opciót, ha nem párbeszéd könnyen hallható legyen. (Ha a hang nem
használ SURROUND berendezést. megfelelő, akkor válassza ki a "Normal" beállítást.)

2 Az audió kimeneti mód beállítható mindegyik Auto: Az audió felvételek Dolby TrueHD formátumban
kimenetre. történő lejátszása esetén a dinamikatartomány
automatikusan beállításra kerül.
(1) Itt állítható be az audió kimenet mód a HDMI OUT
aljzatra a "HDMI Output" kiválasztása esetén. *: A beállítás előtt halkítsa le a hangerőt. Ellenkező
esetben a hangsugárzók hangos hangot adhatnak ki
MEGJEGYZÉS vagy túl nagy kimeneti jel kerül a hangsugárzókra.

y Ha a másodlagos audió beállítása az "On", akkor a Quick Start (gyorsindítás)
PCM automatikusan kiválasztásra kerül audió
kimenet módként. Ebben a menüelemben kapcsolható be és ki a Quick
Start funkció. A Quick Start funkció bekapcsolásakor:
y A berendezés alapbeállítása szerint a "Secondary
Audio" beállítása az "On", az "HDMI Output" y Csökken a lejátszó beindítási időtartama.
beállítása pedig a PCM.
y Viszont a készenléti áramfogyasztás megnövekszik
Tétel a kikapcsolt állapotban (kb. 7 W).

Bitstream: A Quick Start funkció kikapcsolása esetén:

y Válassza ki ezt az opciót, ha beépített dekóderrel y A lejátszó energiatakarékosan működik a
ellátott HDMI berendezésre csatlakoztat a DOLBY készenléti módban.
DIGITAL, stb. hangzáshoz.
Tétel
y A Bitstream beállítás esetén mindegyik audiojel
Bitstream jelként kerül a kimenetre. Yes, No

PCM (Surround): MEGJEGYZÉS

y Válassza ki ezt az opciót, ha többcsatornás HDMI y Ha a "Quick Start" beállítása a "Yes", akkor a
berendezésre csatlakoztat. lejátszó kikapcsolásához több időre van szükség.

y PCM (Surround) beállítás esetén a kimeneten Auto Power Off (automatikus kikapcsolás)
lineáris PCM jelek vehetők le bármelyik audió
kimeneti módban (pl. DOLBY DIGITAL, DTS) Ebben a módban a lejátszó automatikusan kikapcsol,
rögzített audiojelek dekódolásával. ha a lejátszás 10 percre abbamarad.

(2) Itt állítható be az audió kimeneti mód a DIGITAL Tétel
OUT OPTICAL aljzatra a "Digital Output"
kiválasztása esetén. Yes, No

Tétel Control (vezérlés)

Bitstream: Itt állítható be a lejátszó a HDMI kábellel csatlakoztatott
tévékészülékről történő vezérlésre.
y Válassza ki ezt az opciót, ha beépített dekóderrel
ellátott SURROUND berendezésre csatlakoztat a Tétel
DOLBY DIGITAL, stb. hangzáshoz.
Yes: Ezt a beállítást kell kiválasztani, ha a lejátszót
y A Bitstream beállítás esetén mindegyik audiojel HDMI kábellel csatlakoztatott AV berendezés
Bitstream jelként kerül a kimenetre. távvezérlőjével szeretné működtetni. Ez a beállítás
egyben bekapcsolja a PQLS funkciót is.
PCM:
No: Válassza ki ezt az opciót, ha nem szeretné
y Válassza ki ezt az opciót, ha 2-csatornás sztereó használni a HDMI vezérlést.
berendezésre csatlakoztat.
MEGJEGYZÉS
y PCM beállítás esetén a készülék mindegyik
audiojelet 2-csatornás PCM audiojellé konvertálva y Részletesebb információkat lásd a "HDMI funkció"
küldi a kimenetre. részben a 25. oldalon.

Megjegyzés: y Ha a "Component" opciót választja ki a "Video Out
Select" menüben, akkor a HDMI opció nem áll
y Lásd az 52. oldalt a következő generációs rendelkezésre. Ha használni szeretné a HDMI
audioformátumok leírásával. Control funkciót, akkor válassza ki a "HDMI" opciót.

y Az MPEG audiojelek csak PCM (Stereo) 48 kHz-es
jelként küldhetők a kimenetre.

43

BDP-LX53 / 333 /330

Playback Setting (lejátszás beállítása) Tétel (Menu / menü)
Lásd a nyelvlistát és a nyelvkódok listáját. (52. oldal)
Parental Control (gyerekzár)
Angle Mark Display (kamera szimbólum
Ebben a menüben állítható be a gyerekzár a lemez megjelenítése)
tartalmától függően. A rendelkezésre álló
gyerekzárszintek az alábbiak. Ebben a menüben kapcsolható be és ki a kamera
szimbólum megjelenítése, ha a BD/DVD videofelvétel
A gyerekzárszint és az országkód megadása előtt meg több kameraállásból játszható le. (A kamera szimbólum
kell adni a 4-jegyű PIN kódot. A gyerekzárszintek és az a képernyő jobb alsó részén jelenik meg.)
országkód nem állítható be, ha nem hozott létre vagy Tétel
nem írt be PIN kódot. Yes, No

DVD-Video beállítások PIN Code Setting (PIN kód beállítása)

Beállítási Beállítás leírása Ebben a menüben adható meg a PIN kód a
tétel gyerekzárszint beállításához vagy módosításához.
Tétel
1 A gyerekek számára készült lemezek Yes: Írja be a 4-jegyű számot.
lejátszhatók. Felnőttek és nagyközönség No
számára készült lemezek (R minősítésű
lemezek is) lejátszása nem lehetséges. MEGJEGYZÉS
y Ha elfelejti a PIN kódot, akkor a jelenlegi PIN kód
2-3 Nagyközönség számára készült lemezek
(R minősítésű lemezek is) és gyerekek visszaállítható a "Settings" menü "System Reset"
számára készült lemezek lejátszása menüelemében. (lásd a 45. oldalt)
lehetséges. Felnőttek számára készült y Szükség esetén új PIN kód is megadható.
és korlátozott megtekintésű (R
minősítésű lemezek is) lemezek BD Internet Access (BD internethozzáférés)
lejátszása nem lehetséges.
Ebben a menüben állítható be a BD-LIVE tartalmak
4-7 Nagyközönség számára készült lemezek hozzáférési korlátozása.
(R minősítésű lemezek is) és gyerekek
számára készült lemezek lejátszása Beállítási tétel Beállítás leírása
lehetséges. Felnőttek számára készült
lemezek lejátszása nem lehetséges. Permit Összes BD-LIVE lemez
(engedélyezve) engedélyezése.
8 Az összes lemez megtekinthető
korlátozás nélkül. Limit Csak a tulajdonosi tanúsítvánnyal
(korlátozva) rendelkező lemezek engedélyezése.
Off (kikap- A gyerekzár funkció kikapcsolt
Prohibit (tiltva) Az összes BD-LIVE lemez letiltása.
csolva) állapotban van.

BD-Video beállítások MEGJEGYZÉS
y A rendelkezésre álló funkciók függnek a lemeztől.
Beállítási Beállítás leírása y A BD-LIVE tartalom stb. lejátszásához hajtsa végre
tétel
a BD lemez útmutatójában szereplő utsításokat.
No Limit Az összes BD Video lejátszható. y A BD-LIVE funkciók használatához hozza létre a
(nincs
korlátozás) szélessávú internetes kapcsolatot (20. oldal) és
adja meg a kommunikációs beállításokat (45-47.
0-99 Megakadályozza a BD Video lejátszását oldal).
year(s) a lemezre rögzített szint szerint.
(0-99 év) Front Display/LED (előlapi kijelző/LED)

Tétel (Country code / országkód) Ha a jelzések világítása túl fényes a mozifilmek
nézésekor, akkor azok kikapcsolhatók az FL OFF jelzés
Válassza ki az országkódot. Lásd az országkódok kivételével.
listáját (52. oldal), mivel az osztályozás különböző Tétel
országonként. On, Off

MEGJEGYZÉS Version (verzió)
y Lásd a "Lejátszás beállításának alapszintű
A "Version" menüelem kiválasztásakor megjelenik a
műveletei" részt a 41. oldalon. rendszerszoftver verziója.
A szoftverfrissítésről részletesebb információk
Disc Language (lemeznyelv prioritása) olvashatók az alábbi weboldalon.
Európa:
Ebben a menüben választható ki a feliratok, a szinkron http://www.pioneer.eu/
és a képernyőn megjelenő menük nyelve.
Tétel (Subtitle /felirati nyelv)
Lásd a nyelvlistát. (52. oldal)
Tétel (Audio / szinkronnyelv))
Lásd a nyelvlistát. (52. oldal)

44

BDP-LX53 / 333 /330

System Reset (rendszer visszaállítása) 3 Használja a ©/ª gombokat a "Communication
Setup" menüelem kiválasztásához, majd
Az összes beállítás visszaállítható a gyári nyomja meg az ENTER gombot.
alapértelmezett értékekre.
4 Használja a ©/ª gombokat a "Cable/Wireless
Tétel Select" menüelem kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Reset, Not Reset
5 Használja a ©/ª gombokat a csatlakozási típus
Communication Setup kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
(kommunikációs beállítások) gombot.

Lehetőség van a BD-LIVE funkciók használatára és a y Cable: Ezt az opciót kell kiválasztani, ha
YouTube videók és a szöveges információk RRS kábellel szeretne csatlakozni az internetre.
olvasó funkcióval történő megtekintésére, illetve a
lejátszó szoftverének frissítésére az internetre történő y Wireless: Ezt az opciót kell kiválasztani, ha
csatlakozással. Ez rész ismerteti a hálózati beállítások USB vezeték nélküli LAN adapterrel szeretne
elvégzésének eljárását. Az internet használatához csatlakozni az internetre.
kössön be egy LAN kábelt vagy csatlakoztasson egy
USB vezeték nélküli LAN adaptert valamelyik USB Kommunikációs beállítások
porta. módosítása

MEGJEGYZÉS 1 Nyomja meg a HOME MENU gombot a HOME
MENU képernyő megnyitásához.
y Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva
a LAN kábel vagy az USB vezeték nélküli LAN 2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a "Settings"
adapter (20. oldal). menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
y Csak BDP-LX53/BDP-330: Ha a lejátszó mindkét
USB portjára (előlap és hátlap) csatlakoztatva van 3 Használja a ©/ª gombokat a "Communication
USB vezeték nélküli LAN adapter, akkor csak az Setup" menüelem kiválasztásához, majd
utolsóként csatlakoztatott LAN adapter nyomja meg az ENTER gombot.
használható.
4 Használja a ©/ª gombokat a csatlakozási
y A vezeték nélküli LAN kapcsolat létrehozása előtt módszer kiválasztásához, majd nyomja meg az
ellenőrizze az alábbiakat: ENTER gombot.

- titkosítás típusa és titkosítási kulcs y Ethernet Setup(Cable): Ezt az opciót kell
kiválasztani, ha kábellel szeretne csatlakozni
- SSID (hálózat neve) az internetre.

y A beállítás kézi végrehajtásához szükség van a y Ethernet Setup(Wireless): Ezt az opciót kell
csatlakoztatott router vagy modem alábbi adataira. kiválasztani, ha USB vezeték nélküli adapterrel
A beállítás előtt ellenőrizze az adatokat. szeretne csatlakozni az internetre.

– IP cím, hálózati maszk, gateway, DNS IP cím 5 Használja a ©/ª gombokat a "Change"
menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg
y Ha a szolgáltató megadta az adatokat, akkor az ENTER gombot.
ellenőrizze az IP címet és a proxy szerver
beállításokat.

Csatlakoztatási módszer kiválasztása y Az aktuális beállítás inicializálásához válassza
ki az "Initialize" menüelemet, majd nyomja meg
1 Nyomja meg a HOME MENU gombot a HOME az ENTER gombot.
MENU képernyő megnyitásához.
y Ha a 4. lépésben az "Ethernet Setup(Cable)"
2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a "Settings" opciót választotta ki, akkor folytassa a 10.
menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg lépéssel.
az ENTER gombot.
6 Használja a ©/ª gombokat a hozzáférési pont
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

7 Használja a ©/ª gombokat a titkosítás
típusának kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENTER gombot.

y Az "OPEN" opció kiválasztása esetén folytassa
a 9. lépéssel.

45

BDP-LX53 / 333 /330

y A "WEP", "WPA" vagy "WPA2" opció 14 Ethernet csatlakozási sebesség beállítása:
kiválasztása esetén adja meg a titkosítási használja a §/¨ gombokat a "Yes" vagy "No"
kulcsot. Válassza ki a "security key" válasz megadásához, majd nyomja meg az
menüelemet, majd nyomja meg az ENTER ENTER gombot.
gombot. A karakterek bevitelének módját lásd y Normál esetben válassza ki a "No" választ,
a 47. oldalon. majd nyomja meg az ENTER gombot.
Folytassa a 17. lépéssel.
8 Használja a §/¨ gombokat a "Next" menüelem y Ha beállítható az Ethernet csatlakozási
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER sebesség, akkor válassza ki a "Yes" opciót,
gombot. majd nyomja meg az ENTER gombot.

9 Nyomja meg az ENTER gombot a kapcsolat 15 Használja a ©/ª gombokat a Ethernet
teszteléséhez. csatlakozási sebesség kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
10 Az IP cím beállításához használja a §/¨ y Mivel ennek felismerése automatikus (gyári
gombokat a "Yes" vagy "No" válasz beállítás), így erre a beállításra nincs szükség
megadásához, majd nyomja meg az ENTER normál esetben. Ha nem sikerül létrehozni az
gombot. Ethernet stb. kapcsolatot, akkor módosítsa a
beállítást, majd hagyja jóvá a sikeres Ethernet
y "Yes" választása esetén: Az IP cím kapcsolat létrehozását. A csatlakozási
hozzárendelése automatikusan történik. sebesség beállítása után válassza ki a "Next"
gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
y "No" választása esetén: Az IP cím, a hálózati
maszk, a gateway, továbbá az elsődleges és 16 Használja a ©/ª gombokat a "Next" menüelem
másodlagos DNS IP cím megadása kézileg kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
történik a megfelelő karakterek beírásával. gombot.
(lásd a 47. oldalt)
17 Az internetes kapcsolat ellenőrzéséhez (a
11 Használja a §/¨ gombokat a "Next" menüelem beállítás jóváhagyása után) használja a §/¨
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombokat a "Test" opció kiválasztásához, majd
gombot. nyomja meg az ENTER gombot.
y A "Test" opció csak akkor áll rendelkezésre, ha
12 A proxy szerver beállításához használja a §/¨ az IP cím hozzárendelése automatikusan
gombokat a "Yes" vagy "No" válasz történik. A "Test" opció nem választható ki, ha
megadásához, majd nyomja meg az ENTER az IP cím hozzárendelése nem automatikus.
gombot.

y "Yes" választása esetén: Az internetes y Ha a teszt eredménye szerint nem sikerült az
szolgáltató által megadott IP címet vagy a internetes kapcsolat, akkor adja meg kézzel a
proxy szerver nevét és portszámát a beviteli beállítási értékeket.
képernyőn lehet megadni. (lásd a 47. oldalt)
18 Használja a §/¨ gombokat a "Complete" opció
y "No" választása esetén: Folytassa a következő kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
lépéssel. gombot.

13 Használja a ©/ª gombokat a "Next" menüelem
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

y Ha a 4. lépésben az "Ethernet Setup(Cable)"
opciót választotta ki, akkor folytassa a 17.
lépéssel.

46

BDP-LX53 / 333 /330

Karakterek kézi bevitele 4 Ismételje meg a 3. lépést az összes karakter/
szám megjelenítéséhez.
A numerikus karakterek (pl. IP cím megadása) a beviteli
képernyőn adhatók meg a 0-9 számgombok Példa: numerikus karakterek megadására szolgáló
használatával vagy a távvezérlő §/¨ és ENTER képernyő.
gombjaival.

1 Nyomja meg az ENTER gombot annál a mezőnél, MEGJEGYZÉS
ahol karaktereket kell megadni, és ekkor y Nyomja meg a RETURN (DelChar) gombot a
megjelenik a beviteli képernyő.
beírt szám/karakter törléséhez.
Kiválasztás Kiválasztás y A beírt szám/karakter módosításához nyomja meg

a ©/ª gombokkal a §/¨ gombokkal a ZÖLD (bal) vagy SÁRGA (jobb) gombot a
változtatni kívánt szám/karakter kiválasztásához,
2 Használja a ©/ª gombokat a beviteli mód majd nyomja meg a RETURN (DelChar) gombot.
kiválasztásához. Ezután nyomja meg a §/¨ gombot a beírni kívánt
új szám/karakter kiválasztásához, majd nyomja
3 Használja a §/¨ vagy számgombokat (0 - 9) a meg az ENTER gombot.
számok/karakterek kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot. 5 Nyomja meg a KÉK (befejezés) gombot a beírt
számok rögzítéséhez.

6 Ismételje meg az 1-5. lépéseket az összes
szükséges karakter megadásának
befejezéséhez.

Karakterlista

47

BDP-LX53 / 333 /330

USB Memory Management (USB 1 Csatlakoztassa az USB memóriát.
memóriakezelés) y Csatlakoztassa az USB memóriát a lejátszó
előlapján vagy hátlapján található USB portra.
Az alábbiakban ismertetjük a BD-LIVE funkcióval y Csak BDP-LX53/BDP-330: Ha a lejátszó
letöltött és az USB memóriára rögzített adatok törlését. mindkét USB portjára (előlap és hátlap)
csatlakoztatva van USB memória, akkor csak
USB memória használata az elsőként csatlakoztatott USB memórián
tárolt adatok törlése történik meg.
FIGYELEM:
y Ne vegye ki az USB memóriát vagy ne húzza ki a 2 Nyomja meg a HOME MENU gombot a HOME
MENU képernyő megnyitásához.
tápkábelt az "USB memóriakezelés" vagy
"Szoftverfrissítés" funkciók használata alatt. 3 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a "Settings"
y Ne használjon USB hosszabbítókábelt az USB menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg
memória csatlakoztatásához a lejátszó USB az ENTER gombot.
aljzatára. USB hosszabbítókábel használata esetén
a lejátszó működtetésekor problémák merülhetnek 4 Használja a ©/ª gombokat az "USB Memory
fel. Management" menüelem kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
MEGJEGYZÉS: y Ha nincs csatlakoztatva USB memória, akkor
y Az USB memóriák használatát nem tudjuk megjelenik a "No USB Memory" üzenet.

garantálni. 5 Használja a ©/ª gombokat az "Erase" vagy
y Ez a lejátszó a FAT32/16 rendszerben formázott "Format" opció kiválasztásához, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
USB memóriákat támogatja: Ha az USB memóriát Erase: Csak a BD-VIDEO adattartalom törlése.
a számítógéppel formázza, akkor adja meg az Format: Az összes tartalom törlése.
alábbi beállítást: y Ha csak a frissítéshez használt fájlt szeretné
Fájlrendszer: FAT32 törölni a szoftver frissítése után, akkor ezt a
Allokációs egység mérete: alapértelmezett műveletet a számítógépen kell elvégezni.
allokációs egység
MEGJEGYZÉS
y A lejátszó belső memóriájában (játékeredmények

stb.) elmentett adatok is törlésre kerülnek.

6 Használja a ©/ª gombokat a "Yes" opció
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

y Ekkor megjelenik a "törlés" képernyő. A törlés
befejezése után megjelenik az alábbi
képernyő.

7 Nyomja meg az ENTER gombot.

48

BDP-LX53 / 333 /330

Software Update (szoftverfrissítés) Automatikus frissítés a hálózat
használatával
A szoftver az alábbi módszerek egyikével frissíthető.
y Automatikus frissítés a hálózat használatával. A bekapcsolás után a lejátszó automatikusan
y Kézi frissítés a hálózat használatával. csatlakozik a hálózatra és frissíti a szoftvert az új
y Kézi frissítés USB memória használatával szoftver rendelkezésre állása esetén.
A hálózat használatával végzett szoftverfrissítéshez az
alábbi beállításokat kell elvégezni. Beállítás
A lejátszóval kapcsolatos termékinformációk a Pioneer
weboldalán állnak rendelkezésre. Ellenőrizze ezen a 1 Nyomja meg a HOME MENU gombot a HOME
weboldalon a Blu-ray lejátszóra vonatkozó frissítéseket MENU képernyő megnyitásához.
és szervizinformációkat.
Európa: 2 Használja a ©/ª/§/¨ gombokat a "Settings"
http://www.pioneer.eu/ menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
MEGJEGYZÉS
y Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva 3 Használja a ©/ª gombokat a "Software Update"
menüelem kiválasztásához, majd nyomja meg
a LAN kábel, az USB vezeték nélküli LAN adapter az ENTER gombot.
vagy az USB memória (20. oldal).
y Végezze el a "Communication Setup" menüben a 4 Használja a ©/ª gombokat az "Auto Update
megfelelő beállításokat (45. oldal). Setting" menüelem kiválasztásához, majd
y A hálózati kapcsolattól és egyéb körülményektől nyomja meg az ENTER gombot.
függően hosszabb időre lehet szükség a
szoftverfrissítő fájl letöltéséhez. 5 Használja a ©/ª gombokat a "Yes" opció
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
FIGYELEM gombot.
y A frissítő fájl letöltése vagy a szoftver frissítése alatt
y A lejátszó automatikusan csatlakozik a
ne kösse le a LAN kábelt, az USB vezeték nélküli hálózatra a készülék minden egyes
LAN adaptert vagy az USB memóriát vagy ne bekapcsolásakor.
húzza ki a tápkábelt.
y A szoftver frissítése alatt ne hajtson végre egyéb Frissítés
műveleteket. Megjegyezzük, hogy a frissítés nem
vonható vissza a művelet indítása után. 1 Nyomja meg a STANDBY/ON gombot a
y Ha az előlapi kijelző ki van kapcsolva, akkor készülék bekapcsolásához.
kapcsolja vissza a FRONT LIGHT gombbal. Ha a
szoftver frissítését az előlapi kijelző kikapcsolt y A lejátszó automatikusan csatlakozik a
állapotában végzi, akkor ne húzza ki a tápkábelt, hálózatra. A kijelzőn az "Accessing" felirat
amíg ki nem alszik az FL OFF jelzés. villogva látható. Új szoftver felismerése esetén
megjelenik a kijelzőn a lejátszó aktuális
szoftververziója és az új szoftververzió.

y A hálózatra történő automatikus csatlakozás
nem kerül végrehajtásra, ha lemez van betöltve
a lejátszóba.

y Ha a szoftver már frissítésre került a legújabb
verzióra, akkor nem jelenik meg semmi a
kijelzőn.

2 Használja a ©/ª gombokat a "Yes" opció
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

y Ekkor elkezdődik a szoftver frissítése.

y A frissítés befejezése után megjelenik a
frissítés befejezését jelző kijelzés.

y Sikertelen szoftverfrissítés esetén megjelenik
egy hibaüzenet. Ellenőrizze, hogy megfelelően
van-e csatlakoztatva a LAN kábel vagy az USB
vezeték nélküli LAN adapter, és ellenőrizze a
kommunikációs beállításokat, majd végezze el
ismét a szoftver frissítését.

3 Nyomja meg a STANDBY/ON gombot a
készülék kikapcsolásához.

y Az új szoftver a lejátszó következő
bekapcsolásakor válik érvényessé.

49


Click to View FlipBook Version