The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-10-03 05:57:10

TC_VOICELIVE_PLAY_SK

TC_VOICELIVE_PLAY_SK

TC HELICON
VOICELIVE PLAY

NÁVOD NA POUŽITIE

1

OBSAH 3
5
AKO MÁM POUŽÍVAŤ TOTO ZARIADENIE? 6
TIPY KE slučkám 7
SPRIEVODCA zapojením 8
ZÁKLADY 8
LCD DISPLEJ 10
OVLÁDANIE A PREVÁDZKA 11
OVLÁDACIE Knob A TLAČIDLÁ ŠÍPOK 11
MÄKKÁ TLAČIDLÁ 11
Žánre 11
FAVORITE (OBLÚBENÉ) 14
NASTAVENIE - VSTUP 15
NASTAVENIE - VÝSTUP 16
SETUP GLOBAL (CELKOVÉ NASTAVENIE) 17
NASTAVENIE - SLUČKA (LOOP) 17
NASTAVENIE - SYSTÉM 18
EFEKTY 19
EFEKTY - µMOD (MIKRO MOD) 20
EFEKTY - DELAY 21
EFEKTY - REVERB 23
EFEKTY - harmonizér 23
EFEKTY - Zdvojenie 24
EFEKTY - HARDTUNE 25
EFEKTY - Transducer - MENIČ 27
MIX
DISTRIBÚCIA A SERVIS 2

AKO MÁM POUŽÍVAŤ TOTO ZARIADENIE?

Nasledujúca kapitola prináša niekoľko príklade, ako môžete používa VoiceLive Play.
Samozrejme, každá konkrétna situácia je odlišná a môžete zistiť, že iné nastavenie
je pre Vás vhodnejšie!

Nemám nič .... iba VoiceLive Play a slúchadlá!

1. Stlačte Setup a navigujte do stránky INPUT.
2. Zvoľte VOICE z ROOMSENSE menu.
3. Stlačte BACK.
4. Zapojte Vaše slúchadlá.
5. Pri spievanie stlačte MIX a upravte parameter HEADPHONE LEVEL kým nie

je tak nahlas alebo potichu, ako potrebujete.
6. Stlačte BACK.
7. Použite ovládacie Knob pre navigovanie medzi presety. Skúste HIT!

Mám mikrofón, slúchadlá a akustickú gitaru, elektrickú gitaru s aparátom,
akustické piano alebo elektrické piano s reproduktormi ...

1. Stlačte Setup a navigujte do stránky INPUT.

2. Zvoľte typ Vášho mikrofónu z menu INPUT.

3. Zvoľte AMBIENT / AUTO z ROOMSENSE menu.

4. Stlačte BACK.

5. Zapojte Váš mikrofón

6. Pri spievanie nastavte Knob Mic tak, aby LED dióda na vstupe svietila
ZELENOU (žltá je v poriadku, ale nenechajte ju svietiť načerveno)

7. Zapojte Vaše slúchadlá.

8. Spievajte do mikrofónu a hrajte na gitaru / piano.

9. Stlačte MIX a upravte ROOMSENSE a HEADPHONE úroveň pre získanie
príjemného pomeru medzi úrovňami hlasu a nástroje.

10. Stlačte BACK.

3

11. Použite ovládacie Knob pre navigovanie medzi presety. Skúste niektoré
presety s harmonizérom. Room Sense mikrofóny zachytí zvuk Vášho nástroje
a identifikujú tóninu Vašej je prísne ť!

Mám mikrofón, PA systém a hrám s kapelou. Chcem, aby harmónia boli
automaticky naladených Ene ...

1. Sledujte kroky 1-6 vyššie.
2. Sa zoslabené alebo úplne stlmenie úrovňou výstupu Vášho PA pripojte XLR

káble z VÝSTUPU z VoiceLive Play do vstupu na Vašom mixu.
3. Stlačte MIX a stiahnite ROOMSENSE úroveň na úplne vypnuté (OFF).
4. Stlačte BACK.
5. Pri spievanie pomaly zdvihnite úroveň PA systému, kým nie je na úrovni, ktorá

funguje dobre so zvyškom kapely.
6. Použite buď Control Knob alebo Up a Down nožné spínače pre výber

presetov. Skúste presety HardTune či harmonizér a Play sám spozná ladenie
piesne podľa hrajúce kapely. Ak máte problém s nájdením tóniny, skúste
premístiť Play bližšie k akordickému nástrojmi či jeho zosilňovaču (napr.
gitary, klávesy, atď.)

Chcem spievať sám v štýle Karaoke s mojím mp3 prehrávačom či cez
môj počítač.

Pre mp3 prehrávač pripojte zariadenie k AUX vstupu pomocou 1/8th palcového
kábla.

Pre výstup z počítača pripojte VoiceLive Play k počítaču pomocou zvoleného
USB kábla.
A. Vyhľadajte ovládací panel audia v počítači.
B. Zvoľte VoiceLive Play ako predvolené výstupné zariadenie zvuku.
C. Stlačte Apply (použiť).
D. Keďže počítačové systémy sa veľmi líši medzi jednotlivými užívateľmi, tak
odporúčame vyhľadať informácie o Vašom konkrétnom operačnom systéme či

4

výrobcovia počítača priamo. Fóra sú dobrým miestom pre vyhľadanie takých
informácií, spoločne s vedomostnými bázami výrobcov.
1. Ak chcete použiť funkciu Vocal Cancel pre odstránenie hlavného vokálu z
nahratého materiálu:
2. Stlačte Setup
3. Navigujte do strany 2 (OUTPUT)
4. Stlačte modré mäkké tlačidlo vedľa VOCAL CANCEL
5. Použite ovládacie Knob pre zmenu nastavenia na ON (zapnuté)
6. Stlačte Back pre návrat.
7. Zvoľte preset podľa potreby.
8. Spusťte prehrávanie na mp3 prehrávači či počítači.
9. Spievajte z celého svojho srdca!

TIPY KE slučkám

Pokiaľ ide o slučky, tak cvičenie je kľúč. Môžete zistiť, že Vaša slučky majú malú
medzeru medzi koncom frázy a miestom, kde slučka znovu začína. To sa stáva, ak
správne ť netrafíte okamih, kedy stlačiť tlačidlo PLAY / REC / O-DUB. Dajte pozor pri
koordinácii stlačení tlačidla s prvou dobou tak, aby začiatok aj koniec slučky bol
nebadateľný.
Experimentujte pri opustení módu slučiek a zvolenie iného vokálneho zvuku pre
ďalšie O-DUB vrstvu. Môžete získať naozaj dobré výsledky jednoducho pri menenie
zvukov, ktoré sú súčasťou slučky.
Pri pridávaní predabované O-DUB vrstvy, môžete nahrať viac vrstiev O-DUB častí
bez spustenia a zastavenia slučky. To umožní pridávať viac vrstiev, ktoré budú
odstránené iba jedným stlačením UNDO. (Samozrejme môžu byť vrátené späť aj
opakovaným použitím funkcie UNDO)
Použitie Switch3 prepínače Vám umožní neustály prístup k smyčkování bez stlačení
nožných spínačov Up a Down. Uvoľní táto tlačidla pre priradenie k funkciám tóniny /
stupnice, navyše nemusíte vstupovať do a opúšťať mód slučiek pre zmenu presetov.
Časový limit vyprší automaticky, takže môžete zvoliť nový zvuk.

5

Tlačidlá prepínače Switch3 sú mapovaná nasledovne:
1. Rec / Play / O-Dub
2.Stop / Clear (podr planžet)
3.Undo
Výhoda toho, že máte funkciu späť (undo) na samostatnom spínači je schopnosť
perfektného časovanie tejto funkcie skôr, než čakanie na to, až bude podžení tlačidla
(hold) registrované.
Pozn: Ak je prepínač Switch3 pripojený, tak je funkcia výberu tóniny / stupnice - Key /
Scale automaticky priradená k UP / DN. Ak je prepínač Switch3 odpojený, tak UP /
DN zostáva funkcie tóniny / stupnice - Key / Scale a bude potrebné zmeniť
nastavenia menu (Setup), ak chcete priradiť tlačidlá UP / DN späť ku slučke.
Pre viac informácií o prepínači Switch 3 navštívte:
www.tc-helicon.com/products/switch-3

SPRIEVODCA zapojením

Power In - Sem pripojte priložený napájací zdroj (VŽDY POUŽITE TC-HELICON NAPÁJACÍ
ZDROJ. POUŽITIE AKÉHOKOĽVEK INÉHO NAPÁJACIEHO ZDROJE MÔŽE POŠKODIŤ
ZARIADENIA A ohroziť vašu ZÁRUKU.)
USB - Pripojte zariadenie k Vášmu počítaču pomocou priloženého kábla. Použite
VoiceSupport pre spravovanie presetov a update Firmware. www.tc-
helicon.com/products/voicesupport

6

Phones - Slúchadlový výstup.
Left + Right - Hlavné XLR výstupy, ktoré sa pripoja do Vášho PA systému č i audio
rozhranie. Vždy používajte symetrické káble pre zamedzenie vzniku brumu.
Switch3 vstup - Použite symetrický TRS kábel pre pripojenie prepínače Switch 3, ktorý
ovláda slučky. Ak použijete S3, tak máte prístup k smyčkování bez stlačení Up a Down
nožných spínačov.
Aux vstup - Použite 1/8 "kábel pre pripojenie akéhokoľvek zdroja hudby, ktorý chcete, najmä
8-Track z Vášho 1974 Comet. Ak je tu detegovaný nejaký vstup, tak prehrávanie použije
hudbu z tohto vstupu pre určenie stupnice / tóniny.
MIDI In - Pripojte MIDI kábel do Vašich klávesov či počítač e pre posielanie informácií o
notách pre harmonizér / / Hardtune. Některé CC správy sú tiež použiteľné. (Pozri Nastavenie
- MIDI pre viac info)
Inst IN / THRU - Sem pripojte gitaru alebo klávesy (audio nie MIDI) do IN. Pre poslanie
signálu ďalej do zosilňovača a preklenutie interného spracovania signálu pripojte 1/4 "kábel
do Vášho gitarového vybavenie z THRU jacku.
Mic vstup - To je miesto, kde sa odohráva mágie. Pripojte Váš dynamický, kondenzátorový
alebo MP-75 mikrofón sem. Nezabudnite nastaviť typ mikrofónu a úroveň hlasitosti, ako je
popísané v Sprievodcovi rýchleho štartu.

ZÁKLADY

Akonáhle ste pripojili mikrofón a zvolili jeho typ (Dynamic, Condenser, MP-75), použite Mic
Gain Knob pre nastavenie vstupnej úrovne pre Váš mikrofón.
Ako zvyšujete úroveň, tak dávajte pozor na LED diódu na hornej strane VoiceLive Play.

7

Potrebujete, aby vstup rozsvietil LED diódu zelene. Je v po riadku, ak LED dióda občas svieti
žlto, ale nemala by svietiť načerveno. Ak svieti na červeno, tak znížte úroveň hlasitosti.
Červená znamená, že je vstup prebudený. Máte moc silné pľúca!

LCD DISPLEJ

1. Názov patche (Geddit Started)
2. Číslo patche (27)
3. FAV - Zobrazené, ak je aktuálny preset označený ako obľúbený (Favorite)
4. NP - Zobrazené, ak je informácia o NaturalPlay tónine / stupnici spracovaná

systémom
5. LOOP - Zobrazení, ak v pozadí hrá slučka
6. GENRE - Zobrazuje názov žánru, zvoleného v obrazovke žánru. Sa nezobrazuje, ak

je žáner nastavený na ALL.

OVLÁDANIE A PREVÁDZKA

1. UP a DOWN tlačidlá Vám umožnia prechádzať presety. Stlačte raz presunie o jeden
preset. STAČTE a DRŽTE pre rýchle prechádzanie medzi presety.

2. HIT / TALK - V normálnom prevádzkovom móde toto tlačidlo funguje ako tlačidlo HIT.
Pri stlačení bude pridaný nový efekt alebo viac efektov do aktuálneho patche. Táto
8

funkcia je skvelá pre pridávanie efektov, ako napríklad harmonizér do refrénu piesne
či len do jednej linky či slová.
3. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo HIT / TALK, tak VoiceLive Play vstúpi do módu TALK.
Všetky efektové výstupy sú zatlmený a mikrofónny vstup prechádza priamo do
výstupu
Ak máte do vstupu INST IN zapojenú gitaru, tak vstúpite do módu TALK / TUNER a
aktivujete gitarovú ladičku. Gitarový výstup je zatlmený pre umožnenie ladenie, ale
nespracovaný signál hlasu bude ďalej pokračovať do výstupu, čím môžete naladiť
gitaru a zároveň pobaviť publikum vtipnou historkou.
4. Pre vstup do módu slučky - LOOP stlačte spínača UP a DOWN súčasne.
Akonáhle ste v móde slučky - LOOP, tak spínač DOWN ovláda REC / PLAY /
OVERDUB funkcie a UP spínač ovláda funkcia STOP / CLEAR a tlačidlom HIT
opustíte mód slučky - LOOP. Môžete opustiť tento mód, zatiaľ čo slučka stále hrá. To
znamená, že môžete zvoliť nový zvuk vokálov a potom znovu vstúpiť do slučky a
pridať ďalšie předabování do slučky. Stlačte a podržte spínač DOWN po vykonaní
OVERDUB na UNDO.
* LOOP mód je predvolené akcií pri súčasnom stlačení spínačov UP a DOWN. Alternativním
módom, nastaveným na systémovom strane 5 pod UP / DN funkciou je KEY / SCALE mód,
popísaný nižšie

5. Pre prístup k vyťukávanie tempa - TAP TEMPO, stlačte a držte spínača UP a HIT
súčasne. Akonáhle nastavíte tempo na LCD obrazovke, tá k Ťukajte na HIT tlačidlo v
rytme vašej hudby. Akonáhle máte nastavené, tak p restante ťukať a obrazovka sa
vráti sama späť do obrazovky presetov. Voila!

6. Pre vstup do KEY / SCALE módu (stupnica / tónina) a výber tejto stupnice / tóniny pre
použitie s harmonizér a efekty Hard tune, tak stlačte spínača UP a DOWN súčasne.
Pre uložení Vami zvolenej stupnice / tónica stlačte EXIT

* Ak nepoznáte tóninu / stupnici piesne, ktorú hráte, skúste použiť posledný akord piesne pre
tóninu a Major 2 pre stupnicu (SCALE).Najmä v populárnej hudbe ť je to často správne.

9

OVLÁDACIE Knob A TLAČIDLÁ ŠÍPOK

Ovládacie Knob slúži pre prechádzanie cez presety a prechádzanie cez rôzne nastavenia v
menu Editácia, Systému či ďalších. Smerová tlačidlá fungujú podobne, prechádzajú cez
presety, štýly, žánre, atď.

Back tlačidlo

Opustí aktuálnu obrazovku alebo mód

Store tlačidlo

Ak máte vykonané zmeny v presetov, tak jednoducho stlačte tlačidlo STORE. Prvým
stlačením vyvoláte okno s názvom / umiestnením, ktorý Vám umožní premenovať a / alebo
premístit preset. Opakovaným stlačením STORE uložíte preset, spoločne s jeho novým
názvom alebo umiestnením.
Pre zmenu NÁZVU presetov stlačte tlačidlo STORE raz a potom stlačte ľavé modré mäkké
tlačidlo pre modifikáciu písmen / čísel. Stlačte tlačidlo STORE znovu pre dokončenie
operácie.
Pre uloženie aktuálneho presetov v novom UMIESTNENIE stlačte tlačidlo STORE raz a
potom stlačte pravé modré mäkké tlačidlo a použite ovládací Knob pre zmenu cieľového
čísla presetov. Stlačte tlačidlo STORE znovu pre dokončenie operácie.
Ak sa rozmyslíte a nechcete ukladať zmeny, tak jednoducho stlačte BACK.

* Mäkká tlačidlá a ich funkcie sú popísané viac detailne na ďalšej strane.

10

MÄKKÁ TLAČIDLÁ

Na zariadení nájdete šesť (6) "mäkkých" tlačidiel, 3 na každej strane LCD displeja. Každý
tlačidlo má v kontexte určitú funkciu, čo znamená, že ak má ne akú funkciu, tak bude
rozsvietené s BIELU alebo modrou LED diódou. Ak nemá žiadnu funkciu, tak tlačidlo nebude
rozsvietenou. V móde BIELE LED diódy bude text na tlačidla zodpovedať jeho činnosti. V
modrom LED móde bude tlačidlo voliť časť LCD obrazovky, ktorá je vedľa tlačidlá. Nie každý
menu používa všetkých šesť tlačidiel.

Žáner (Genre)

Triedi presety podľa kategórie, podľa hudobné kategórie či podľa tempa použitého efektu. Ak
ste v menu žánru - GENRE, tak použite ovládacie Knob pre navigáciu cez dostupné
možnosti. Stlačte tlačidlo BACK pre návrat do hlavného okna, kde uvidíte iba presety,
obsiahnuté v žánru, ktorý ste zvolili. Presety môžu byť prirazeny k viac žánrom.

Obľúbené presety (Favorite)

Tlačidlo "Favorite" prepne aktuálne preset ako "FAV" (obľúbený).Ak je aktívny, tak bude FAV
vid ET na pravom hornom rohu LCD displeja, ako je ukázané vyššie.
Ak nastavíte jeden alebo viac presetov ako "FAV", tak uvidíte zoznam týchto presetov, ak si
zvolíte možnosť FAV v obrazovke žánru. Ak nie sú žiadne presety označené ako "FAV" tak
sa možnosť FAV v možnostiach žánru neobjaví.
* Použitie obľúbených presetov - FAV je skvelý spôsob, ako vytvoriť set-listy pre vystúpenie
alebo zhromaždenie všetkých Vašich užívateľských presetov dohromady, aby ste ich mohli
ľahšie nájsť.

NASTAVENIE (SETUP) - VSTUP

Ak stlačíte tlačidlo Setup, tak VoiceLive Play vstúpi do menu nastavenia, ktoré sa skladá zo
6 stránok a ovláda základné funkcie zariadenia:
Mic Type - Zvolí typ mikrofónu.
K dispozícii sú 4 nastavenia:
1. DYNAMIC MIC - pre dynamické mikrofóny (ako SM-58 alebo OM5)

11

2. Condenser MIC - pre kondenzátorové mikrofóny (ako Beta 87A)
3. MP-75 MIC - pre použitie s naším MP-75 mikrofónom, ktorý má vstavaný prepínač

pre ovládanie rôznych funkcií Vášho VoiceLive Play, ako napríklad funkcia HIT alebo
LOOP.
* Ovládač na mikrofónu väčšinou zodpovedá tlačidlu HIT, ak je zvolený MP-75.
4. USB – Digitálné audio môže byť zaslaných do VoiceLive Play cez USB port.
Umožní Vám poslať vokály z DAW do zariadenia na spracovanie

Room Sense - Ovláda spôsob fungovania dvoch vstavaných RoomSense mikrofónov. K
dispozícii sú 3 nastavenia:
1. AMBIENT - RoomSense používa vstavané mikrofóny a posiela tento signál cez

slúchadlový výstup. Ovládanie hlasitosti RoomSense môžete nájsť v sekcii MIX. Pre
zamedzenie spätnej väzbe je výstup z RoomSense poslaný iba do slúchadlového
výstupu a nie do XLR výstupu.
* Skúste použiť nastavenie AMBIENT spoločne sa spevovým mikrofónom pre zachytenie
zvuku nástroje, ako napríklad akustická gitara č i piano s zmiešajte ho s Vašimi vokály.
Môžete tiež zmiešať nejaké AMBIENT (okolité) signály do in-ear odposluchu pre pridanie
priestorového zvuku k priamemu signálu z mikrofónu.
2. AMBIENT / AUTO - Naviac k možnosti počúvať okolité zvuky cez slúchadlový mix,
tak vstavané RoomSense budú tiež počúvať hudobné informácie z okolitého
prostredia (jeden nástroj alebo dokonca celá kapela súčasne môže fungovať) pre
určenie tóniny / stupnice harmonizér / Hardtune.
3. VOICE - RoomSense mikrofóny sú použité pre primárny vstup hlasu. Táto možnosť
je dostupná len cez slúchadlá.

12

Nastavenie (Setup) - vstup pokr.

Aux in Type - Vykonáva magické kalkulácie pre zvýšenie presnosti harmóniou.
K dispozícii sú 2 nastavenia:
1. LIVE - Použite pri živom hraní či spracovanie nahrané stopy vokálov z Vášho DAW

pomocou vstupu AUX pre pripojenie riadiacej stopy.
2. TRACKS - Použite, ak spievate spoločne s pred-nahranou hudbou, ako s mp3

prehrávačom.

Mic Control - Nastavuje činnosti, spojené s tlačidlom Mic.
K dispozícii sú 4 nastavenia:
1. HIT - Tlačidlo Mic ovláda funkciu HIT v akomkoľvek patchi, ktorý má priradenú

funkciu HIT.
2. HIT + TALK - Stlačením tlačidla Mic zapojíte funkciu HIT. Stlačením a podržaním

tlačidla mic aktivujete mód TALK, ktorý preklene všetky efekty. Pre opustenie módu
TALK stlačte tlačidlo znova
3. PRESET UP - Prechádza cez presety, posúva dopredu v menu
4. LOOP - Aktivuje alebo deaktivuje RECORD / PLAY / O-DUB pre slučkovania. Slúži
na použitie slučky.

Tone Style (štýl zvuku) - Aplikuje určité množstvo adaptívneho EQ, kompresia a šumové
brány.
Máte na výber 9 štýlov:
1. OFF - Nie je aplikované žiadne upravenie - štýl - zvuku.
2. NORMAL - Troška "spodkov", "stredov" a "vzdušnosti" EQ, ľahká kompresia a

menšie šumová brána (ak je vstupná hlasitosť dostatočne nízka, tak je vstup
zatlmený) sú aplikované na signál
3. LESS BRIGHT - Podobne ako Normal, ale s menším zdôraznením
vysokofrekvenčného EQ.
4. NORM + WARMTH - Podobne ako Normal, s menším "pozdvižením stredných
frekvencií" pre pridanie vrelosti hlasu.

13

5. MORE COMP - Používa Normal EQ a nastavenie šumové brány, ale využíva
agresívnejšie nastavenia kompresie. To je užitočné, ak máte veľký dynamický rozptyl
pri speve a chcete porovnať úrovne týchto hlasitosťou.

6. NORM NO GATE - Použite nastavenie Normal, avšak výr poradí šumovú bránu. To
znamená, že aj pri veľmi tichých hlasitostiach bude mikrofón naďalej aktívny.

7. LESS BRIGHT NG - Rovnako ako Less Bright, ale s vypnutou funkciou šumové
brány.

8 WARMTH NG - Rovnako ako NORM + WARMTH, ale s vypnutou funkciou šumové
brány.

9. MORE COMP NG - Rovnaké nastavenia ako MORE COMP, ale s vypnutou funkciou
šumové brány.

Pitch Cor Amt

Pitch Correction Amount (úroveň korekcia výšky tónu) umožňuje ovládať úroveň
automatickej korekcie výšky tónu, ktorú VoiceLive Play aplikuje na všetky pr Prichádzajúce
signály z mikrofónu. Pre prirodzený zvuk odporúčame začať s nastavením 50% alebo menej.
Ak máte problém p Presná zaspievať niektoré tóny, či ak chcete mať automaticky naladený
zvuk stále, tak experimentujte s hodnotami bližšie k 100%.

* Ak sa ešte len zoznamujete s auto-chromatickú korekciou výšky tónu, tak sa Vám môže
zdať, že zvuk s aktivovanou korekciou znie "zdvojená". To je zapríčinené tým, že počujete
ako doladený signál z Voice-Live Play GTX a Váš vlastný hlas v hlave. Tieto dva zvuky majú
malé rozdiely, ktoré môžu byť interpretované ako "zdvojenie". Je to úplne v po riadku, ale mô
e trvať chvíľu si na to zvyknúť. Publikum toto zdvojenie nebude počuť.

NASTAVENIE (SETUP) - VÝSTUP

Output - Nastavuje spôsob výstupu VoiceLive Play zo XLR výstupov.

K dispozícii sú 3 nastavenia:

1. STEREO - XLR výstupy prijímajú stereo mix všetkých hlasov, gitary a ďalších
vstupov.

2. MONO - MONO plne zmiešaný signál je na ľavom výstupu (LEFT) a suchý vokál je
na pravom (RIGHT) výstupu. Žiadne nastavenia zvuku a korekcia výšky tónu z menu
Setup nebudú prítomná na pravom "suchom" kanále.

3. DUAL MONO - MONO efektovanie signál hlasu (všetky hlasy) sú na ľavom - LEFT
výstupu a AUX signál je na pravom - RIGHT výstupu. Tento postup je skvelý pre
posielanie hudby do jedného kanála PA a vokálov do druhého, obzvlášť pri Karaoke.

14

Vocal Cancel - Pokúsi sa odstrániť vokály z Vašej hudby.
K dispozícii sú dve nastavenia:
1. OFF - Na vstupe aux nebudú vykonaná žiadna spracovanie signálu.
2. ON - Signál bude spracovaný tak, aby z neho boli odstránené hlavné spevy. Tento

proces môže vytvoriť "Karaoke" štýl hudby, ktorý Vám umožní spievať spoločne s
podkladom, vrátane informácie o tónine pre Vytváranie harmónie. Možnosti tohto
spracovania sa môžu líšiť v rôznych piesňach, v závislosti na tom, ako je pieseň
pôvodne zmiešaná.
Lead Mute - zatlmí hlavné vokál a vyšle von Prouza spracované signály.
K dispozícii sú dve nastavenia:
1. OFF - Hlavné vokál sú smerované do hlavného mixu.
2. ON - Hlavné vokál je vyňatý z hlavného mixu.

Digital Out Level - Ovláda úroveň USB výstupu.
Headphone Lim - Ovláda hlasitosť, pri ktorej sa aktivuje výstupný limiter signálu. Úrovne,
ktoré sú blízko 0dB umožňujú vyššiu hlasitosť slúchadiel.

SETUP GLOBAL (celkové nastavenie)

Global Key - Nastavuje tóninu, ktorá bude použitá pri generovaní harmóniou a /
alebo pri korekcii výšky tónu.
K dispozícii sú dve nastavenia:
1. OFF - Tonino môže byť nastavená v jednotlivom presetov, cez priame

nastavenie tóniny (C, D, F # atď), Room Sense, alebo Auto.
2. ON - Ak je tónina zvolená pri presetov, tak bude zachovaná aj ak je preset

zmenený.
15

Global Tempo - Nastavuje celkovo vyťukané tempo.

K dispozícii sú dve nastavenia:

1. OFF - Nastavené vyťukanie tempo v jednom presetov sa zmení pri zmene
presetov.

2. ON - vyťukanie tempo v presetov bude zachované aj pri zmene presetov.

NASTAVENIE (SETUP) - SLUČKA - LOOP

Input - Určuje zdroj vstupu, použitého pre nahranie slučky.

K dispozícii sú tri nastavenia:

1. LEAD MIX - Všetky hlasy a efekty sú skrze Mic vstup nahrané do slučky.
2. AUX - Zvuk procházející vstupom Aux je nahraný do slučky.
3. LEAD MIX AND AUX - Všetko - Lead Mix aj audio vstup Aux sú nahraté do slučky.

Undo - Zapne funkciu undo (späť) u slučky.

K dispozícii sú dve nastavenia:

1. ON - Funkcia Undo je aktívny a môže byť použitá pre vrátenie posledne vykonané
zmeny Vašej slučky. Je bezné používať funkciu Undo, keď vytvoríte sekcii slučky,
ktorá sa Vám nepáči a chcete to skúsiť znova. Čas slučky je 15 sekúnd.

2. OFF - Vypne funkciu Undo, uvoľní tým nejakú pamäť pre predĺženie slučky. Čas
slučky je zdvojený na 30 sekúnd.

Loop Feedback - Ovláda úroveň spätnej väzby u nahrávanie slučky.

Pri nahrávaní slučky s viacerými vrstvami (alebo časťami) je signál z prvej slučky pridaná do
ďalšej, atď. Vo všetkých nasledovnej vrstvách sú zlúčené slučky dohromady v úrovni 100%
hlasitosti, takže slučka je čím dál hlasnejšie, hlasnejšie a hlasnejšie, kým neprebudí výstup
zariadenia.

Účel ovládanie pre prevádzku spätné väzby je, aby tomuto javu zosilňovanie hlasitosti
zabránila. Ak nahrávate ďalšiu vrstvu do existujúcej slučky, tak je nahraná so 100%
hlasitosti, ale existujúce slučka je spojená dohromady s ňou s hlasitosťou, ktorá je nastavená
v parametri Loop Feedback.

Výpočet vyzerá takto: Vstup + (Slučka x parameter Loop Feedback) = Výstup zo slučky,
napr. ..Vstup + (slučka x 90%) = Výstup * Uteč! Pozor matematika!*

Väčšine používateľov vyhovuje nastavenie okolo 90%, ale môžete nájsť nejaké iné
nastavenie ako vhodné pre Vaše využitie.

16

NASTAVENIE (SETUP) - SYSTÉM

LCD Contrast - Nastavuje kontrast LCD obrazovky. V závislosti od okolitého svetle v
miestnosti môžu mať rôzne nastavenia väčšie či menšie efekt.
UP / DN Funkcia - Nastavuje správaním súčasného stlačenia nožných spínačov UP / DN.
1. Looping - Vstup do módu slučky - LOOP
2. SET KEY - Vstúpi do módu nastavenia stupnice / tóniny

Lead DLY - Trošku oneskorí prichádzajúci signál ako kompenzácia malé latencie, ktorá
vzniká pri spracovanie signálu systémom. Toto oneskorenie signálu umožňuje, aby výstupné
hlasy, ako vytvorená harmónia, boli perfektne synchronizované s hlavným vokálom.
K dispozícii sú 3 nastavenia:
1. OFF - Nie je použitá žiadna oneskorovacie kompenzácie.
2. VOICE SYNC - Hlavné vokál je oneskorený o zodpovedajúcu maximálnu latenciu

systému so všetkými zapnutými efekty.
3. AUTO - Hlavné vokál bude oneskorený o latenciu práve aktivovaných blokov efektov.

Použitie viacerých blokov zvýši úroveň kompenzácie latencie.

Tune Referencie - Predvolené nastavenie ladenie je 440Hz a môže byť zmenené v 0.5Hz
krokoch.

Pitch Pipe Level - Ovláda úroveň ladičky v obrazovke cvičenia (Practice).

EFEKTY

Jeden parameter je spoločný pre všetky efektové stránky:
Control - Zapína a vypína efekt.
K dispozícii sú tri nastavenia:
1. OFF - Efektový blok nie je aktívna. Žiadne spracovanie signálu nie je vykonané.
2. ON - Efektový blok je aktívny a signál bude spracovaný podľa zvoleného štýlu.
3. HIT - Efekt je priradený k VoiceLive Play HIT tlačidlu, alebo k tlačidlu na MP-75

mikrofónu a stane sa aktívnym, ak je tlačidlo HIT rozsvietené.
(Pozri kapitolu 1 - SETUP pre inštrukcie, ako aktivovať Mic ovládanie)

17

EFEKTY - µMod (Micro Mod)

VoiceLive Play bloky efektov sú:

► µMod (Micro Mod)
Obsahuje efekty Flanger, Phaser, Panoramy, Rotate alebo ďalšie moduláciou signálu.
K dispozícii sú dva parametre:
Level - Ovláda celkovú úroveň µ Mod efektu. Stlačte prostredie mäkké tlačidlo vpravo pre
výber tohto parametra a potom použite ovládací Knob pre upravenie úrovne. 0dB je
maximálna hlasitosť efektu.
Style - Zvoľte menu štýle stlačením spodného ľavého mäkkého tlačidla a použite ovládací
Knob pre zmenu štýlov.
Máte na výber 24 štýlov:

18

EFEKTY - DELAY

► Delay (oneskorenie)

Obsahuje efekty Delay (oneskorenie), ktoré opakujú vstupný signál podľa štýlu a aktuálneho
tempa.
K dispozícii sú dva parametre:
Feedback - Ovláda úroveň oneskoreného signálu, ktorý je vedený späť do efektu. Vyššie
úrovne ť spätnej väzby (feedback) pretiahnu dĺžku dozvuku opakovanie.
Style - Zvoľte menu štýle stlačením spodného ľavého mäkkého tlač idlá.Bude jediné
rozsvietené na ľavej strán ť LCD obrazovky.
Máte na výber 18 štýlov:

Advanced - Pre vstup do pokročilého menu stlačte a držte akejkoľvek z rosvícených
modrých LED mäkkých tlačidiel. Pre opustenie pokročilého menu stlačte BACK.
Filter Style - Pridá filtre pre simuláciu rôznych typov Delay (oneskorovacího) hardvér alebo
zvuku.

19

Máte na výber 13 štýlov:

1. Digital
2. Tape
3. Analóg
4. Radio
5. Megaphone
6. Cell Phone
7. Lo-Fi
8. Hi Cut 1
9. Hi Cut 2
10. Hi Cut 3
11. Low Cut 1
12. Low Cut 2
13. Low Cut 3

* Niektoré zo štýlov sú nemenné, to znamená, že zvuk je efektovanie (ako Megaphone) a
všetky ďalšie ťuknutie delay znie rovnako. Některé sú súhrnné, ako "Analog", kde je
spracovanie signálu aplikované cez spätnú väzbu slučky, ktorá priebežne ma nej zvuk delay.
Experimentujte sa štýly pre nájdenie toho, čo najlepšie funguje pre Váš zvuk.

Tempo - Tu môžete manuálne nastaviť tempo delay. Nastavenia sú uložená v každom
presetov, ale sú zmenené, ale nie prepísané, ak je parameter Global Tempo zapnutý (ON).

EFEKTY - REVERB

► Reverb

Vytvára aj "priestor" okolo Vášho hlasu. V podstát ť zasadia Váš suchý hlas do simulovaného
priestoru, malého či veľkého, pre pridanie pocitu hĺbky a vzdialenosti.

K dispozícii sú 3 parametre:

Level - Ovláda celkovú úroveň reverbu. Stlačte prostredie mäkké tlačidlo vpravo pre výber
tohto parametra a potom použite ovládací Knob pre upravenie úrovne. 0dB je maximálna
hlasitosť efektu.

Decay - Určuje, ako dlho bude trvať, než reverb doznie. Dlhšie časy všeobecne znie ako
väčšie priestory a kratšie časy znie ako malé priestory. Každý preset má svoj vlastný čas
dozvuku, ale môžete ho zmeniť.

Style - Určuje veľkosť simulovaného priestoru a tiež typ materiálu priestoru, ktorý je použitý
pre simuláciu.

20

Máte na výber 28 štýlov:

EFEKTY - harmonizér (HARMONY)

► Hamonizér (Harmony)

Vytvára harmónia pre doprovod Vášho hlavného vokálu s využitím jedného alebo viacerých
hlasov.
K dispozícii sú tri parametre:
Level - Ovláda celkovú úroveň harmóniou. Stlačte hornej mäkké tlačidlo vpravo pre výber
tohto parametra a potom použite ovládací Knob pre upravenie úrovne. 0dB je maximálna
hlasitosť efektu.
Key - Najdôležitejšie nastavenia pre tvorenie harmóniou je tónina. Zadajte ju správne ť a veci
začnú znieť skvelo .... nastavte ju zle a začnú znieť zle.
K dispozícii sú dva módy tónin (Key):
1. Auto - Informácie o tónine je prijatá z AUX vstupu, ak je dostupná, alebo je použitá

práve nastavená tónina, ak nie je prítomný signál na AUX vstupu.
21

2. Room Sense - Informácie o tónine je prijatá zo vzduchu - okolitého prostredia! Ak je
VoiceLive Play blízko klávesov či gitary alebo iného akordického nástroje, tak
mikrofóny vnútri Play získajú informáciu o tónine z prijatého audia. Toto nastavenie je
najlepšie pri použití v prostredí, kde hrá jeden nástroj a kde je Play umiestnený blízko
hrajúceho nástroja.

Style - Určuje počet harmonických hlasov a vzťah, aký majú tieto hlasy k hlavnému vokálu.

Máte na výber 28 štýlov:

Advanced - Pre vstup do pokročilého menu stlačte a držte akejkoľvek z rosvícených
modrých LED mäkkých tlačidiel. Pre opustitenie pokročilého menu stlačte BACK.

Scale - Ak je tónina nastavená manuálne (nie AUTO), tak pokročilé menu Vám umožní
nastaviť stupnici, asociovanú s Tonino.

Máte na výber 6 nastavení:

22

EFEKTY DOUBLE (zdvojené)

Double (zdvojenie)

Vytvorí pocit, že jeden alebo viac vokalistov spieva unisono s malými rozdielmi v časovaní a
zafarbenie každého hlasu. Někdo nazýva toto zdvojenie ako "zosilnenie".
K dispozícii sú dva parametre:
Level - Ovláda celkovú úroveň zdvojenie. Stlačte prostredie mäkké tlačidlo vpravo pre výber
tohto parametra a potom použite ovládací Knob pre upravenie úrovne. 0dB je maximálna
hlasitosť efektu.
Style - Určuje počet hlasov a časovanie zdvojenie.
Máte na výber 10 štýlov:

* Tight a Loose ukazujú ako blízko je zdvojenie načasováno k hlavnému vokálu. Uvoľnenejší
(Loose) časovanie môže byť pocitovo "väčšie" alebo viac zefektováno.

EFEKTY - HARDTUNE

► Hardtune

Hardtune ... niektorí tomuto efektu hovoria Cher efekt, a ostatní mu hovoria Auto-Lade nej
(Auto-Tune).Akokoľvek ho nazývate, tak ak hľadáte ten radio-pop ladený zvuk, toto je Váš
efekt.
Má 3 parametre:
Shift - Vezme vstupné tón, ktorý spievate a posunie ho hore alebo dole po poltónoch.
Môžete posúvať nahor alebo nadol po 12 poltónov, čo zodpovedá oktáve oboma smermi.
Gender - Menia vyzerá úplne inak Vášho hlasu, aby znel viac ako muž či viac ako žena.
Extrémne nastavenie tohto parametra budú znieť veľmi neprirozeně, ale môžu viesť k efektu,
ktorý hľadáte.
Style - Určuje presnosť, rýchlosť a agresivitu efektu ladenie.

23

Máte na výber 7 štýlov:

EFEKTY - Transducer (MENIČ)
► Transducer

Obsahuje efekty, ktoré modifikujú zvuk pridaním rôznych filtrov a komponentov prebudenia.
K dispozícii sú tri parametre:
Drive - Ovláda úroveň prebudení, aplikovaného na signál. Viac drive skreslí signál a vytvoria
efekty štýlu megafónov.
Filter - Aktivuje filter, ktorý zmení zvuk meniče, aby bol "tenšie í" a viac "tupý" v závislosti na
presetov. Ten čí nastavenia filtra znie viac ako rádio či vysielačka.
Style - Zvoľte menu štýle stlačením spodného ľavého mäkkého tlačidlá. Bude jediné
rozsvietené na ľavej strán ť LCD obrazovky.
Máte na výber 8 štýlov:

24

Advanced - Pre vstup do pokročilého menu stlačte a držte akejkoľvek z rosvícených
modrých LED mäkkých tlačidiel.
Routing - Aplikuje zvuk meniče (Transducer) na zvolenej audio.
K dispozícii sú 2 nastavenia:
1. OUTPUT - Aplikuje efekt na hlavné vokál a na akýkoľvek hlas, z ktorého vznikol, ako

harmonizér či zdvojenie.
2. FX - Aplikuje efekt iba na hlasy vnútri efektu. Napríklad, ak použijete Delay, tak

úvodné "ťuknutie" delay nebude ovplyvnené, ale ďalšie "ťuknutie" bude obsahovať
efekt meniča (Transducer).
Gate Threshold - Efekty meniče sú veľmi náchylné k spätnej väzbe pres PA. Blok meniča
má samostatnú šumovú bránu, ktorá môže byť nápomocná pri zabránení spätnej väzbe.
Zvýšením prahu citlivosti môžete spôsobiť, že sa efekt spustí až pri vyššej úrovni hlasitosti,
čím zabránite možné spätnej väzbe, ak nespievajú.
Gain - Ovláda celkovú úroveň efektu meniča (Transducer).

MIX

Vstúpi do okna Mix, v ktorom môžete upraviť úrovne hlasitosti parametrov VoiceLive Play.
Nastavenie mixu ovplyvní hlavný výstup.
K dispozícii je 6 parametrov:
Voices - Ovláda celkovú úroveň generovaných hlasov efektov ako harmonizér a zdvojenie.
USB Level - Upravuje úroveň hlasitosti prichádzajúce USB signálu.
Out Level - Ovláda celkovú výstupnú úroveň VoiceLive Play.
Delay / Reverb - Zmení úroveň akýchkoľvek Delay a Reverb efektov súčasne.
RoomSense - Ovláda hlasitosť RoomSense mikrofónov.
Headphone Level - Nastavuje úroveň slúchadlového výstupu.

25

CVIČENIA

Obrazovka cvičenie (practice) Vám ponúka hodnotnú spätnú väzbu o intonáciu pri Vašom
spevu. V podstát ť štatistiky monitorujú nepretržite intonáciu, keď používate VoiceLive Play a
dá Vám možnosť až minútové nahrávky toho, ako presne spievate. Použitie tohto cvičiaceho
nástroja po nejaký čas môžete použiť informácie, ktoré zbiera, pre zameranie sa na
špecifické nedostatky Vášho hlasového výkonu.

Na obrazovke cvičenie (practice) je 6 položiek:
Range - Pásmo - zobrazuje najnižšej a najvyššej zaspievaní tón
Longest - Najdlhšia - ukazuje čas, v sekundách, Vašej najdlhšie držané noty.
Accuracy - Presnosť - zobrazená v percentách (67%), a indikuje, ako často ste presne trafili
tón. Použitie VoiceLive Play po dlhší čas bez resetovanie Vám dá presnejšie prehľad o Vašej
presnosti.
Average - Priemer - zobrazuje v centoch (1/100 poltónov) podladené či nadladění Vášho
spevu v priemeru. Ak je Váš prúmer o pár centov podladené či nadladěn, tak častejšie
spievate pod tónom alebo prípadne nad tónom.
Problem Notes - Zobrazuje zoznam nôt, ktoré často ju "netrefujete". Sú tam dve časti, jedna
pre noty nad tónom (#) a jedna pre noty nad tónom (b). Někdy cvičenie nájdených not
spoločne s piano môže pomôcť trénovať Váš hlas tak, aby bol u týchto konkrétnych výšok
presnejšie.

26

27


Click to View FlipBook Version
Previous Book
e-magazine de paviljoen
Next Book
รายงานผลโครงการอุปถัมภ์ร่วมใจก้าวไกลสู่พลเมืองที่ดี