The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MATEMATIK T5 SK - 2 DRP 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nur Sharhah, 2021-06-30 23:10:59

TAHUN 5 - Bhg 2

MATEMATIK T5 SK - 2 DRP 2

2 Berapakah tempoh, dalam hari, beli-belah
bagi promosi beli-belah dalam
talian seperti yang ditunjukkan? Diskaun
hingga
29 Mei 2020 hingga 5 Julai 2020
20%
= hari
Penghantaran
Cara 1 3 hari percuma di
3 0 hari
29 Mei hingga 31 Mei + 5 hari Lembah Klang
1 Jun hingga 30 Jun 3 8 hari
1 Julai hingga 5 Julai

Jumlah hari

Cara 2

29 Mei hingga 31 Mei = 31 hari – 29 hari + 1 hari Perlu tambah 1 hari kerana

29 Mei diambil kira.

= 3 hari

Bilangan hari dalam Jun = 30 hari Perlu tambah 1 hari kerana
1 Julai hingga 5 Julai = 5 hari – 1 hari + 1 hari 1 Julai diambil kira.

= 5 hari

Jumlah hari: 3 hari + 30 hari + 5 hari = 38 hari

29 Mei 2020 hingga 5 Julai 2020 = 38 hari

Tempoh promosi beli-belah dalam talian ialah 38 hari.

Jika promosi itu dilanjutkan hingga 16 Ogos, hitung
tempoh, dalam hari, promosi itu diadakan.

Tempoh 62 hari adalah dari 1 hari bulan hingga 31 hari bulan .
Apakah bulan yang sesuai diisikan dalam itu?

• Bimbing murid mencari tempoh dalam hari dengan pelbagai cara. 125

4.1.1 (ii) Kemukakan pelbagai soalan untuk mengukuhkan pemahaman
murid.

Tahun, bulan dan hari

PROJEK UNTUK Hitung tempoh projek menaik taraf kompleks sukan,
KESEJAHTERAAN dalam hari, berpandukan maklumat di sebelah.

PENDUDUK 1 Disember 2019 hingga 19 Januari 2021
= hari
PROJEK: MENAIK TARAF
KOMPLEKS SUKAN 1.12.2019 hingga 31.12.2019 = 31 hari
1.1.2020 hingga 31.12.2020 = 366 hari
TARIKH MULA: 1 DISEMBER 2019 1.1.2021 hingga 19.1.2021 = (19 – 1 + 1) hari
TARIKH SIAP: 19 JANUARI 2021
= 19 hari
Jumlah hari: 31 hari + 366 hari + 19 hari

= 416 hari

1 Disember 2019 hingga 19 Januari 2021 = 416 hari
Tempoh projek menaik taraf kompleks sukan ialah 416 hari.

Cuba hitung tempoh, dalam hari, dari 13 Jun 2021 hingga 20 April 2023.

1 Kira tempoh yang berikut. Nyatakan jawapan dalam hari dan jam.
a 9:20 a.m., hari Sabtu hingga 11:20 a.m., hari Ahad.

b Jam 1650, hari Isnin hingga jam 0550, hari Jumaat.

2 Berapakah tempoh yang berikut dalam hari?
a 2 Januari 2018 hingga 13 Januari 2018.
b 14 Februari 2020 hingga 6 April 2020.
c 9 Oktober 2019 hingga 5 Februari 2020.

3 Berdasarkan jadual di sebelah, Projek Pembinaan Rumah Kedai
hitung tempoh, dalam hari, bagi:
Projek Tarikh Tarikh
mula siap
a projek fasa pertama.
Fasa Pertama 22.10.2018 17.1.2020

b projek fasa kedua. Fasa Kedua 25.2.2021 3.2.2023

126
4.1.1

TUKAR UNIT MASA

Jam ke minit Tukar 1 jam kepada minit.
2
1 Pagi ini kita 1
bersenam selama 2 jam = minit
setengah jam.

1 jam = (21 × 30 minit
2
60)

1

= 30 minit

1 jam = 30 minit
2
1
2 jam ialah 30 minit.

Tempoh rehat ialah 1 jam. Nyatakan dalam minit. 1 jam = 60 minit
3 jam × 60 minit

2 1 3 jam = minit Jarum minit bergerak
4 dari 12 hingga 1.
jam = minit
1 3 jam = (1 3 × 60) minit
4 4
(47 15
= × minit
60)

1

3 = 105 minit
4
1 jam = 105 minit

JAM PECAHAN 11 1

1 Lengkapkan label pecahan pada muka jam. 12 1
6
11 12 1
10 2 1
4
2 Tampal jam pecahan dalam buku tulis. 9 3

3 Tulis tiga penukaran unit jam yang melibatkan 2 84
3 765
pecahan.
1 5
Contoh: 4 jam = minit
12

• Bimbing murid menukar unit masa berdasarkan pengalaman dalam 127
kehidupan harian mereka.

4.2.1(i) • Sediakan muka jam yang mencukupi untuk semua murid bagi aktiviti
Jejak Bestari.

Hari ke jam

1 a Tukar 1 hari kepada jam.
3 jam
1 Telur lalat
3 =
hari bertukar kepada

larva dalam
1
1 hari = 8 jam tempoh 3 hari
3
hingga 1 hari.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 hari = 24 jam

1 hari = (31 × 8 jam KITARAN HIDUP LALAT
3
24) Dewasa

1 Pupa (10 − 20 hari) Telur (8 − 24 jam)
= 8 jam Larva (4 − 7 hari)

1 hari = 8 jam 1 hari = 24 jam
3 hari × 24 jam

1 hari ialah 8 jam.
3

b Jika larva mengambil tempoh 5 1 hari untuk bertukar
8

kepada pupa, nyatakan tempoh itu dalam jam.

5 1 hari = jam Ingat kembali!
8

5 1 hari = (481 × 3 jam 5+×81 = 5×8+1
8 8
24)

1 =481
= 123 jam

5 1 hari = 123 jam
8

Hitung 16 1 hari dalam jam, iaitu tempoh pupa bertukar menjadi lalat.

4

• Bantu murid melayari Internet untuk mencari maklumat berkaitan masa.

128 Contohnya, tempoh tidur yang berkualiti bagi kanak-kanak 6 – 12 tahun

4.2.1 (ii) ialah 5 hari dan orang dewasa ialah 1 hari.
12 3

• Layari https://rb.gy/s3xc3t

Tahun ke bulan

1 Gambar di sebelah menunjukkan usia
sebuah lukisan cat minyak.

Tukar 9 1 tahun kepada bulan. Lukisan ini telah
6
1 berusia 9 1 tahun.
9 6 tahun = bulan 6

9 1 tahun = (9 × 12) bulan + (61 × 2 bulan
6
12)

1
= 108 bulan + 2 bulan

= 110 bulan

9 1 tahun = 110 bulan
6

9 1 tahun ialah 110 bulan.
6

2 12 2 tahun = bulan
3
1 tahun = 12 bulan
12 2 tahun = ( 38 × 4 bulan 3 tahun × 12 bulan
3 3
12) 38
×4
1
= 152 bulan 1 52

12 2 tahun = 152 bulan
3

3 5 1 tahun = bulan
2

AQILAH PETER

5 1 tahun = (5 1 × 6 bulan 5 1 tahun = (5 1 × 12) bulan
2 2 2 2
12)

1 = ( 11 × 6 bulan
= (6 × 6) bulan 2
12)

= 36 bulan 1
= 66 bulan

Siapakah yang mengira jawapan dengan betul? Mengapa?

• Minta murid membuat carta pokok umur ahli keluarga dalam 129
pecahan tahun dan menukarnya kepada bulan.
4.2.1 (iii)

Dekad ke tahun Tukar 1 1 dekad kepada tahun.
2
1

1 1 dekad = tahun
2

1 1 dekad = ( 3 × 5 tahun
2 2
10)

1
= 15 tahun

Taman Sahabat 1 1 dekad = 15 tahun
Kuching, Sarawak dibina 2

pada tahun 2005. 1 1 dekad ialah 15 tahun.
2

Berusia 1 1 dekad pada tahun 2020.
2

2

Pusat Pemulihan Orang
Utan Sepilok dibina
pada tahun 1964.

Berusia 5 3 dekad pada tahun 2020.
5

5 3 dekad = tahun
5

5 3 dekad = (5 × 10) tahun + ( 3 2
5 5
× 10) tahun

1
= 50 tahun + 6 tahun
1 dekad = 10 tahun
= 56 tahun dekad × 10 tahun

5 3 dekad = 56 tahun
5

Isikan petak kosong dengan 1 dan 10. dekad = tahun
Kedua-dua nombor itu boleh

digunakan lebih daripada sekali.

130 • Bimbing murid menukar unit dengan pelbagai cara.
4.2.1 (iv) • Terapkan nilai murni seperti sayangi tanah air.
• Layari https://rb.gy/rywt0s

Abad ke dekad Telefon mudah alih ini

1 telah diperkenalkan

sejak 2 abad yang lalu.
5

2 abad?
5

T52uakbaar d52 abad kepada dekad.
= dekad

Cara 1 2 Cara 2
5
abad 2 (25 2
5
abad = × 10) dekad

1 1 11 1 1
5 5 55 5
= 4 dekad

4 dekad 10 dekad

2 abad = 4 dekad
5

2 abad ialah 4 dekad.
5
1 abad = 10 dekad
2 3 7 abad = dekad abad × 10 dekad
10

3 7 abad = (3107 × 10) dekad
10

= 37 dekad

3 7 abad = 37 dekad
10

• Minta murid bercerita tentang barangan klasik yang berusia 131

4.2.1 (v) melebihi 10 tahun atau 1 abad yang pernah dijumpai untuk
10

aktiviti penukaran unit masa itu kepada dekad.

Abad ke tahun Wah, jangka hayat penyu

1 boleh mencapai 9 abad!
10

Tukar 9 abad kepada tahun. 1 abad = 100 tahun
10 abad × 100 tahun
9
10 abad = tahun

Cara 1 Cara 2
100 tahun
9 abad = (190 × 100) tahun
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

90 tahun = 90 tahun

9 abad = 90 tahun 9 abad ialah 90 tahun.
10 10

2 Hitung anggaran jangka hayat, dalam tahun, bagi Harimau Malaya.

Jangka hayat 1
5
Harimau Malaya abad = ( × 100) tahun

lebih kurang

1 abad. =tahun
5

1 5 1 3 abad
5 5 5

0 20 40 60 80 100 200 tahun
Jangka hayat Harimau Malaya lebih kurang tahun.

Berpandukan garis nombor, nyatakan 1 3 abad dalam tahun.
5

132 • Berbincang tentang haiwan yang diancam kepupusan dan
terapkan nilai murni seperti cara memelihara haiwan terancam.
4.2.1 (vi)

1 Tukar jam kepada minit.

a 5 jam b 1 jam c 8 1 jam
6 5 2

2 Gambar rajah di bawah menunjukkan pergerakan jarum minit.
Lengkapkan.

a Mula b Mula c Mula

jam = minit jam = minit jam = minit

3 Kira dan nyatakan jawapan dalam jam.

a 1 hari = b 2 1 hari = c 6 3 hari =
4 2 8

4 Hitung.

a 2 tahun = bulan b 1 3 tahun = bulan
3 4

5 Lengkapkan.

a 1 dekad = tahun b 2 4 dekad = tahun
2 dekad 5 dekad
tahun
c 9 abad = d 8 1 abad = tahun
10 5

e 6 1 abad = f 32 1 abad =
4 10

6 Isi petak kosong. seperti jam seperti bulan
a minit

1 jam 9 2 hari 10 1 tahun
4 3 2

b tahun seperti dekad seperti tahun

1 dekad 7 3 abad 13 4 abad
10 5 5

133

4.2.1

TUKAR UNIT MASA LAGI

Jam ke minit PROGRAM GOTONG-ROYONG
TAMAN SEJAHTERA
11 12 1
10 2
93
84

765

mula

Program gotong-royong yang ditunjukkan telah dijalankan 11 12 1
selama 4.5 jam. Nyatakan tempoh program tersebut dalam minit. 10 2
93
84

765

tamat

4.5 jam = minit 3 Darab 60 minit
untuk menukar unit
Cara 1 4.5 jam kepada minit.
4.5 jam = (4.5 × 60) minit × 60

= 270 minit 27 0 .0

Cara 2

4.5 jam = 4 jam + 0.5 jam • Darab seperti mendarab
nombor bulat.
= (4 × 60) minit + ( 5 × 60) minit
10 • Pastikan titik perpuluhan
diletakkan pada tempat
= 240 minit + 30 minit yang betul.

= 270 minit

4.5 jam = 270 minit

Tempoh program gotong-royong ialah 270 minit.

Satu taklimat ringkas sebelum program bermula dibuat
selama 0.35 jam. Berapakah minit taklimat itu? Bincangkan.

• Minta murid menceritakan aktiviti yang dilakukan serta tempoh
dalam unit perpuluhan jam.

134 • Bimbing murid menukar unit perpuluhan jam kepada minit.
4.2.2 (i) • Terapkan nilai murni seperti bekerjasama, tolong-menolong,
semangat kejiranan dan amalan kebersihan.

Hari ke jam

1 Tempoh penerbangan dari Lapangan
Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur
ke Lapangan Terbang Pulau Jeju, Korea
ialah 0.25 hari.

Tukar 0.25 hari kepada jam. 1 Darab 24 jam untuk
0.25 hari = jam 12 menukar unit hari

Cara 1 0.25 kepada jam.
0.25 hari = (0.25 × 24) jam × 24 jam

= 6 jam 1 00
+05 00
Cara 2
06.00 jam

0 1 2 3 4 = 1 hari
4 4 4 4

0 6 12 18 24 jam

0.25 hari = (41 × 6 jam 0.25 hari = 25 hari
100
24)

1 1
4
= 6 jam = hari

0.25 hari = 6 jam

0.25 hari ialah 6 jam.

2 1.75 hari = jam

Cara 1 11 Cara 2
32
1.75 hari = 1 hari + 0.75 hari
1 .75 = 24 jam + 0.5 hari + 0.25 hari
= 24 jam + 12 jam + 6 jam
× 24 jam = 42 jam
1 7 00

+ 3 5 00

4 2.00 jam

1.75 hari = 42 jam

• Kaitkan 0.5 hari dengan 12 jam, 0.25 hari dengan 6 jam untuk 135
memudahkan pengiraan.
4.2.2 (ii)

Tahun ke bulan

Sistem suria terdiri
daripada lapan buah
planet, iaitu Utarid,
Zuhrah, Bumi, Marikh,
Musytari, Zuhal,
Uranus dan Neptun.

Matahari Planet Zuhal

Planet Zuhal mengambil masa lebih kurang 29.5 tahun untuk membuat
satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari. Nyatakan anggaran masa
itu dalam bulan.

29.5 tahun = bulan 11 Darab 12 untuk
menukar tahun kepada
Cara 1 2 9.5
29.5 tahun = (29.5 × 12) bulan × 1 2 bulan bulan kerana 1 tahun
ada 12 bulan.
= 354 bulan 11

59 0
+295 0

3 5 4 . 0 bulan

Cara 2

29.5 tahun = 29 tahun + 0.5 tahun

= (29 × 12) bulan + (21 × 6 bulan

12)

1 0.5 tahun = (150÷÷55) tahun

= 348 bulan + 6 bulan

= 354 bulan = 1 tahun
2

29.5 tahun = 354 bulan
29.5 tahun ialah 354 bulan.

Tukar 8.75 tahun kepada bulan.

136
4.2.2 (iii) • Layari https://rb.gy/u7ytwu

Dekad ke tahun KPEEREMDAPANTA (M19EN5T7E–R2I0M0A3L)AYSIA PERTAMA

TEMPOH PERKHIHDIMNAGTGAAN Bapa Bapa

Bapa Perpaduan Pemodenan

Bapa Pembangunan 1981
1970 hingga
Kemerdekaan hingga 1976 2003
hingga
1957
hingga 1981

1970 1976 0.5 dekad 2.2 dekad

1.3 dekad 0.6 dekad

Tukar tempoh perkhidmatan, dalam tahun, Perdana Menteri Malaysia
yang pertama.

Kira pantas dengan 1.3 dekad = tahun
menggerakkan titik
1.3 dekad = (1.3 × 10) tahun
perpuluhan. = 13 tahun

1.3 dekad = 13 tahun

Tempoh perkhidmatan Perdana Menteri Malaysia yang pertama
ialah 13 tahun.

Hitung tempoh perkhidmatan, dalam tahun,
bagi Perdana Menteri Malaysia yang lain.

Hani terlupa meletakkan titik perpuluhan pada pernyataan di bawah.
600 dekad = 600 tahun

Di manakah letaknya titik perpuluhan itu supaya pernyataan itu benar?

• Bincangkan tempoh perkhidmatan bagi tokoh negarawan yang 137

4.2.2 (iv) lain. Terapkan nilai patriotik. Minta murid menyatakan nama penuh
Perdana Menteri di atas.

Abad ke dekad Kota A Famosa di Melaka telah
dibina pada tahun 1511. Pintu
1 Usia Kota A Famosa pada tahun gerbang ini merupakan salah
2021 ialah 5.1 abad. Tukar 5.1 abad satu seni bina Eropah tertua yang
kepada dekad.
5.1 abad = dekad masih ada di Asia.
5.1 abad = (5.1 × 10) dekad
= 51 dekad
5.1 abad = 51 dekad
5.1 abad ialah 51 dekad.

2

Bangunan ini berusia 1.1 abad Bangunan Memorial
pada tahun 2021. Tukar 1.1 abad Pengisytiharan Kemerdekaan
kepada dekad. di Melaka dibina pada tahun
1911 untuk mengenang kembali
1.1 abad = dekad sejarah perjuangan kemerdekaan
negara. Tarikh kemerdekaan telah
1.1 abad = ( × ) dekad diisytiharkan oleh YTM Tunku
Abdul Rahman Putra Al-Haj
= dekad di Padang Pahlawan yang terletak
berhadapan dengan bangunan ini.

1.1 abad ialah dekad. Berapakah dekad dalam 0.3 abad?

138 • Terapkan semangat kenegaraan melalui sejarah kemerdekaan Malaysia.

4.2.2 (v) • Minta murid membuat buku skrap tempat-tempat bersejarah dengan
menyatakan usia tempat berkenaan menggunakan penukaran unit

perpuluhan masa.

Abad ke tahun Robot digital pertama
telah dicipta pada
1 Robot digital yang pertama dicipta berusia tahun 1954.
0.67 abad pada tahun 2021.
Tukar 0.67 abad kepada tahun.
0.67 abad = tahun

Cara 1 Cara 2
0.67 abad = (0.67 × 100) tahun
0.67 abad = ( 67 × 100) tahun
= 67 tahun 100

= 67 tahun

0.67 abad = 67 tahun
0.67 abad ialah 67 tahun.

2 Yang berikut ialah usia pada tahun 2021 bagi tiga peralatan digital
yang pertama dicipta.

Kamera digital Jam tangan digital Kalkulator digital
0.45 abad 1.01 abad 0.5 abad

Hitung usia peralatan di atas dalam tahun secara kiraan pantas.

Lengkapkan 0.1 abad dekad
petak kosong.

tahun bulan

• Berbincang tentang usia, dalam tahun, peralatan teknologi 139

4.2.2 (vi) maklumat yang pertama dicipta untuk kemudahan manusia.
• Layari https://rb.gy/95a5kk, https://rb.gy/apdglf dan

https://rb.gy/jomhry

1 Kira. b 1.2 jam = minit
a 0.9 jam = minit d 7.25 hari = jam
c 0.5 hari = jam f 13.5 tahun = bulan
e 1.25 tahun = bulan h 24.6 dekad = tahun
g 8.1 dekad = tahun j 38.9 abad = dekad
i 7.6 abad = dekad l 12.7 abad = tahun
k 0.83 abad = tahun

2 a Tukar 3.45 jam kepada minit. b Nyatakan 1.625 hari dalam jam.
3 60.75 tahun = 729 bulan

Adakah pernyataan di atas benar? Buktikan.

AKTIVITI BERPASANGAN

Alat/Bahan kad manila, kertas, gam,
pensel warna, gunting

Tugasan

1 Tulis unit masa yang melibatkan pecahan
atau perpuluhan pada kertas.

2 Tukar unit masa kepada unit yang lebih kecil.
3 Potong kad manila kepada bentuk kreatif

yang dikehendaki.
4 Gunting dan tampalkan penukaran unit

masa pada kad manila.
5 Pamerkan hasil kerja pada sudut

matematik atau jadikan penanda buku.

140 4.2.1 • Projek boleh diubah suai mengikut tahap keupayaan murid dan
4.2.2 boleh merentas mata pelajaran lain seperti Bahasa Melayu, Sains
atau Sejarah.

TAMBAH MASA P 1 jam Q 1 5 jam S
3 6
Jam dan minit

1 Masa perjalanan di antara dua 50 minit R
bandar ditunjukkan dalam
gambar rajah di sebelah.

a Hitung jumlah masa perjalanan dari bandar P ke bandar S.

1 jam + 1 5 jam = jam
3 6

1 jam + 1 5 jam = 1×2 jam + 1 5 jam Samakan
3 6 3×2 6 penyebut sebelum

=62 jam + 1 56 jam menambah.

=26 jam + 1 jam + 5 jam
6

= 1 jam + 7 jam
6

= 1 jam + 1 1 jam
6

= 2 1 jam
6

1 jam + 1 5 jam = 2 1 jam
3 6 6

Jumlah masa perjalanan dari bandar P ke bandar S ialah 2 1 jam.
6

b Hitung jumlah masa perjalanan, dalam minit, dari bandar P
ke bandar R.

1 jam + 50 minit = minit
3
Adakah 70 minit
1 jam = (31 × 20 minit 2 0 minit bersamaan 1 jam
3 + 5 0 minit 10 minit? Bincangkan.
60)
7 0 minit
1

= 20 minit

1 jam + 50 minit = 70 minit
3

Jumlah masa perjalanan dari bandar P

ke bandar R ialah 70 minit.

• Bimbing murid mencari tempoh bagi beberapa perjalanan 141

4.3.1 (i) mengikut pengalaman yang dilalui oleh mereka seperti semasa
bercuti atau balik ke kampung.

2

1.5 jam 0.75 jam 1 jam
4

a Hitung jumlah tempoh bagi aktiviti membantu ibu di dapur dan
menolong bapa membasuh kereta.

1.5 jam + 0.75 jam = jam

1

1 . 5 0 jam
+ 0 . 7 5 jam

2 . 2 5 jam

1.5 jam + 0.75 jam = 2.25 jam

Jumlah tempoh bagi dua aktiviti itu ialah 2.25 jam.

b Berapakah tempoh, dalam minit, untuk aktiviti menolong bapa
membasuh kereta dan menyiram pokok bunga?

0.75 jam + 1 jam = minit
4

0.75 jam 1 jam = (41 × 15 minit 1
= (0.75 × 60) minit 4
= 45 minit 60) 4 5 minit
+ 1 5 minit
43 1
= 15 minit 6 0 minit
0.75
× 60

4 5.00

0.75 jam + 1 jam = 60 minit
4

Tempoh untuk kedua-dua aktiviti tersebut ialah 60 minit.

Tukar 1 jam kepada 0.25 jam. Kemudian, tambah dengan 0.75 jam.
4
Adakah jawapannya sama dengan jawapan di atas? Bincangkan.

142 4.3.1 (i) • Tegaskan menambah masa dalam perpuluhan adalah sama
4.3.2 (i) seperti menambah nombor bulat dan titik perpuluhan mesti
diletakkan pada lajur yang sama.

Hari dan jam Ekspedisi Pelayaran

1 Tempoh pelayaran dari lokasi A A 5
ke lokasi E bagi satu ekspedisi 8
ditunjukkan dalam rajah di sebelah. 1 hari

a Hitung jumlah tempoh pelayaran B
dari lokasi A ke lokasi C.

1 5 hari + 1 1 hari = hari 1 1 hari
8 4 4
C
1 5 hari + 1 1 hari = 1 5 hari + 1 1 × 2 hari
8 4 8 4 × 2 1 hari 5 jam

= 1 5 hari + 1 2 hari DE
8 8

= 2 7 hari 1
8 6
1 hari
5 1 7
1 8 hari + 1 4 hari = 2 8 hari

Jumlah tempoh pelayaran dari lokasi A ke lokasi C ialah 2 7 hari.
8

b Berapakah jumlah tempoh pelayaran, dalam hari dan jam,
dari lokasi C ke lokasi E?

1 hari 5 jam + 1 1 hari = hari jam
6

1 1 hari = 1 hari + 1 hari
6 6
hari jam
= 1 hari + (61 × 4 jam
15
24) +1 4

1 29
= 1 hari + 4 jam

= 1 hari 4 jam

1 hari 5 jam + 1 1 hari = 2 hari 9 jam
6

Jumlah tempoh pelayaran dari lokasi C ke lokasi E
ialah 2 hari 9 jam.

• Tambah pecahan melibatkan hari adalah sama dengan 143

4.3.1 (ii) menambah pecahan dengan menjadikan penyebut sama
sebelum menambah.

2 Hitung jumlah tempoh bagi dua proses Proses Tempoh

untuk menyiapkan kereta robot merujuk Penyediaan, 3.5 hari
jadual.
pemasangan dan

3.5 hari + 1.5 hari = hari kemasan bahan 1.5 hari
bukan logam dan
1 bahan logam

3.5 hari Pemasangan
+ 1 .5 hari sistem penggera

5.0 hari

3.5 hari + 1.5 hari = 5 hari

Jumlah tempoh bagi dua proses itu ialah 5 hari.

3 4.75 hari + 9 hari 18 jam = hari jam hari jam

4.75 hari = 4 hari + 0.75 hari 1
= 4 hari + (0.75 × 24) jam
= 4 hari + 18 jam 4 18
= 4 hari 18 jam + 9 18

4.75 hari + 9 hari 18 jam = 14 hari 12 jam 13 36
+ 1 − 24

14 12

4 3 1 hari + 8.125 hari = hari jam
2

3 1 hari = 3 hari + 1 hari 8.125 hari = 8 hari + 0.125 hari
2 2 = 8 hari + (0.125 × 24) jam
= 8 hari + 3 jam
= 3 hari + (21 × 12 jam = 8 hari 3 jam

24)

1

= 3 hari + 12 jam

= 3 hari 12 jam

1 hari jam
2 3 12

+8 3
11 15

3 hari + 8.125 hari = 11 hari 15 jam

144 4.3.1 (ii) • Lakukan aktiviti mencongak seperti 1 hari ialah 12 jam, 0.5 hari ialah
4.3.2 (ii) 2

12 jam, 0.25 hari ialah 6 jam dan sebagainya.

Tahun dan bulan

1 Tempoh pembinaan bagi tiga fasa Projek
Perumahan Indah adalah seperti yang berikut.

Fasa 1 2 1 tahun Fasa 2 3 1 tahun Fasa 3 5 tahun 9 bulan

2 4

a Kira jumlah tempoh bagi projek fasa 1 dan fasa 2.

2 1 tahun + 3 1 tahun = tahun
2 4

2 1 tahun + 3 1 tahun = 2 1 × 2 tahun + 3 1 tahun
2 4 2 × 2 4

= 2 2 tahun + 3 1 tahun

44

= 5 3 tahun
4

2 1 tahun + 3 1 tahun = 5 3 tahun
2 4 4

Jumlah tempoh bagi projek fasa 1 dan fasa 2 ialah 5 3 tahun.
4

b Jumlahkan tempoh, dalam tahun dan bulan, bagi Adakah
projek fasa 1 dan fasa 3. pengiraan
ini betul?
2 1 tahun + 5 tahun 9 bulan = tahun bulan Bincangkan.
2

tahun bulan 7 tahun 14 bulan
25 = 7 tahun + 12 bulan + 2 bulan
= 7 tahun + 1 tahun + 2 bulan
+5 9

7 14 = 8 tahun 2 bulan

• Tegaskan 1 sama dengan 0.5 dan kaitkan 1 tahun sama 145
2 2
4.3.1 (iii)

dengan 6 bulan.

2 a Berpandukan risalah, jumlahkan KURSUS KOMPUTER
tempoh bagi kursus komputer
peringkat asas dan lanjutan. Peringkat asas 1.25 tahun

1.25 tahun + 1.5 tahun = tahun Peringkat lanjutan 1.5 tahun

1 .25 tahun Peringkat 5 tahun
+ 1 .50 tahun profesional 6

2.75 tahun diskaun
hebat
1.25 tahun + 1.5 tahun = 2.75 tahun
penbtdaeargfaitw5aa0rlan
Jumlah tempoh bagi kursus komputer
peringkat asas dan lanjutan ialah
2.75 tahun.

b Berapakah tempoh kursus komputer peringkat asas dan profesional?
Beri jawapan dalam tahun dan bulan.

1.25 tahun + 5 tahun = tahun bulan
6

1.25 tahun = 1 tahun + 0.25 tahun tahun bulan
= 1 tahun + (0.25 × 12) bulan 13
= 1 tahun 3 bulan
+ 10
5 tahun = (56 × 2 bulan
6 1 13
12)
+ 1 − 12
1
21
= 10 bulan

1.25 tahun + 5 tahun = 2 tahun 1 bulan
6

Tempoh kursus komputer peringkat asas dan profesional
ialah 2 tahun 1 bulan.

3 tahun + tahun = 1 tahun
4 dalam perpuluhan.

Nyatakan nilai

146 4.3.1 (iii)
4.3.2 (iii) • Laksanakan kuiz supaya murid dapat menjawab secara spontan.

Dekad dan tahun

1 Yang berikut ialah tempoh pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.

Sultan Muzaffar Sultan Sultan Alauddin Sultan

Shah Mansur Shah Riayat Shah Mahmud Shah

1 1 dekad 1 9 dekad 1110 dekad 23 tahun
5 10

Sumber: https://rb.gy/02uepq

a Hitung jumlah tempoh pemerintahan Sultan Muzaffar Shah
dan Sultan Mansur Shah.

1 1 dekad + 1 9 dekad = dekad
5 10

1 1 dekad + 1 9 dekad = 1 1×2 dekad + 1 9 dekad
5 10 5×2 10

= 1 2 dekad + 1 9 dekad
10 10

= 2 11 dekad
10
11
= 2 dekad + 10 dekad

= 2 dekad + 1 1 dekad
10
1
= 3 10 dekad

1 1 dekad + 1 9 dekad = 3 1 dekad
5 10 10

Jumlah tempoh pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan

Sultan Mansur Shah ialah 3 1 dekad.
10

b Kira tempoh pemerintahan dua orang sultan terakhir.

1 1 dekad + 23 tahun = tahun
10

1 1 dekad = (1101 × 10) tahun 1 1 tahun
10 + 2 3 tahun

= 11 tahun 3 4 tahun

1 1 dekad + 23 tahun = 34 tahun
10

Tempoh pemerintahan dua orang sultan terakhir ialah 34 tahun.

• Bincangkan sejarah Kesultanan Melayu Melaka pada zaman 147
4.3.1 (iv) dahulu. Terapkan nilai murni mencintai tanah air.

2 Berpandukan jadual, hitung tempoh Tempoh perkhidmatan
perkhidmatan Cikgu Mirza dalam dekad, Sekolah Tempoh
sebelum beliau bersara.
SK Sri Intan 2.4 dekad
2.4 dekad + 0.8 dekad = dekad SK Melati 0.8 dekad
Selamat Bersara
1
Terima Kasih
2.4 dekad
+ 0.8 dekad Cikgu
Mirza
3.2 dekad
JASAMU DIKENANG
2.4 dekad + 0.8 dekad = 3.2 dekad

Tempoh perkhidmatan Cikgu Mirza
sebelum beliau bersara ialah 3.2 dekad.

3 Saya bertugas sebagai guru Berapakah tempoh, dalam tahun,
Cikgu Alice telah bertugas sebagai guru?
sementara selama 1 dekad.
5 1
5 dekad + 1.3 dekad = tahun
1.3 dekad seterusnya sebagai

guru tetap.

Cara 1

1 dekad = 0.2 dekad
5

Cara 2 0.2 dekad 1.5 dekad
+ 1 .3 dekad = (1.5 × 10) tahun

1 .5 dekad = 15 tahun

1 dekad = (51 × 2 tahun 1.3 dekad = (1.3 × 10) tahun
5 = 13 tahun
10)

1

= 2 tahun

2 tahun + 13 tahun = 15 tahun

1 dekad + 1.3 dekad = 15 tahun
5

Cikgu Alice telah bertugas sebagai guru selama 15 tahun.

Berikan jawapan 3.9 dekad tambah 51 tahun dalam dekad.

148 4.3.1 (iv) • Berbincang tentang beberapa strategi pengiraan untuk
4.3.2 (iv) mendapatkan jawapan.

Abad dan dekad Usia Gua B 6 1 abad + 3 1 abad = abad
ialah .... 5 2
1 Gua A berusia
a6d51alaabha3d.21 UasbiaadGuleabiBh 6 1 abad + 3 1 abad
tua daripada Gua A. 5 2

= 6 1×2 abad + 3 1×5 abad
5×2 2×5

= 6 2 abad + 3 5 abad
10 10

= 9 7 abad
10

6 1 abad + 3 1 abad = 9 7 abad
5 2 10

2 3 abad + 29 dekad = dekad
10

3 abad = (130 × 10) dekad 1
10
3 dekad
= 3 dekad + 29 dekad

32 dekad

3 abad + 29 dekad = 32 dekad
10

3 2 4 abad + 8 abad 7 dekad = abad dekad
5

2 4 abad = 2 abad + 4 abad abad dekad
5 5 28

= 2 abad + (45 × 2 dekad +8 7

10) 10 15

1 + 1 − 10

= 2 abad 8 dekad 11 5

2 4 abad + 8 abad 7 dekad = 11 abad 5 dekad
5

Nyatakan 11 abad 5 dekad dalam dekad.

149

4.3.1 (v)

4 Hitung anggaran usia, dalam abad, Keratan rentas lingkaran batang
bagi pokok B. pokok A menunjukkan usia pokok

0.2 abad + 0.3 abad = abad A lebih kurang 0.2 abad.

0.2 abad keratan
+ 0.3 abad rentas
pokok A
0.5 abad
keratan
0.2 abad + 0.3 abad = 0.5 abad rentas
Anggaran usia pokok B lebih kurang pokok B
0.5 abad.
Pokok B berusia 0.3 abad
lebih daripada pokok A

5 12.6 abad + 58 dekad = abad dekad abad dekad

12.6 abad = 12 abad + 0.6 abad 1

12 6
+ 58
= 12 abad + (0.6 × 10) dekad

= 12 abad 6 dekad 12 64
+ 6 − 60

12.6 abad + 58 dekad = 18 abad 4 dekad 18 4

6 Tambah 4 9 abad dan 3.2 abad. Beri jawapan dalam abad dan dekad.
10

4 9 abad + 3.2 abad = abad dekad
10

9 (190 4 9 abad = 4 abad 9 dekad.
10 10
abad = × 10) dekad
3.2 abad = 3 abad 2 dekad.

= 9 dekad abad dekad

0.2 abad = (0.2 × 10) dekad 49
= 2 dekad +3 2

7 11

+ 1 − 10

81

4 9 abad + 3.2 abad = 8 abad 1 dekad
10

150 4.3.1 (v) • Banyakkan latihan membina ayat matematik secara lisan
4.3.2 (v) berpandukan kad imbasan.
• Layari https://rb.gy/rfusfb

Abad dan tahun

1 Anggaran usia pada tahun 2021 Hitung anggaran usia Menara
Jam Besar, Alor Setar.

Menara Jam Besar, 4 abad + 3 abad = abad
Kuala Kangsar. 5 10

lebih kurang 4 abad 4 abad + 3 abad
5 5 10

Sumber: http://rb.gy/uhx8hq = 4×2 abad + 3 abad
5×2 10

Menara Jam Besar, Alor Setar. = 8 abad + 3 abad
10 10

kira-kira 3 abad lebih = 11 abad
10 10

daripada usia Menara = 1 1 abad
Jam Besar, Kuala Kangsar 10

4 abad + 3 abad = 1 1 abad
5 10 10

Anggaran usia Menara Jam Besar, Alor Setar lebih kurang 1 1 abad.
10

2 2 7 abad + 60 tahun = tahun
10

2 7 abad = (2 × 100) tahun + (170 × 100) tahun 1
10
270 tahun
= 200 tahun + 70 tahun + 60 tahun

= 270 tahun 330 tahun

2 7 abad + 60 tahun = 330 tahun
10

3 8 1 abad + 1 abad 35 tahun = abad tahun
2

8 1 abad = 8 abad + 1 abad abad tahun
2 2 8 50

= 8 abad + (21 × 50 tahun + 1 35
9 85
100)

1

= 8 abad 50 tahun

8 1 abad + 1 abad 35 tahun = 9 abad 85 tahun
2

• Lakukan aktiviti mencongak untuk menukar abad kepada tahun 151
dan sebaliknya.
4.3.1 (vi)

4 7.9 abad + 6 abad 42 tahun = abad tahun

7.9 abad = 7 abad + 0.9 abad abad tahun
= 7 abad + (0.9 × 100) tahun 7 90
= 7 abad 90 tahun
+ 6 42

13 132

+ 1 − 100

14 32

7.9 abad + 6 abad 42 tahun = 14 abad 32 tahun

5 0.82 abad + 451 tahun = abad tahun

Tukar unit masa kepada tahun,
serta abad dan tahun.

0.82 abad = (0.82 × 100) tahun abad tahun
= 82 tahun 82

451 tahun = 400 tahun + 51 tahun + 4 51
= 4 abad 51 tahun
4 133
0.82 abad + 451 tahun = 5 abad 33 tahun + 1 −100

5 33

6 5 3 abad + 1.3 abad = tahun
4

Tukar pecahan masa kepada
perpuluhan masa dahulu.

5 3 abad = 23 abad 1
4 4
5.75 abad
= 5.75 abad + 1 .30 abad

7.05 abad

7.05 abad = (7.05 × 100) tahun

= 705 tahun

5 3 abad + 1.3 abad = 705 tahun
4

Nyatakan 705 tahun dalam abad dan tahun.

152 4.3.1 (vi) • Galakkan murid untuk menyelesaikan pengiraan dengan pelbagai
4.3.2 (vi) cara.

1 Tambah.

a 1 jam + 1 jam = jam b 0.25 jam + 3 jam = jam
2 10 hari

c 1 1 hari + 1 hari = hari d 6.5 hari + 4.75 hari =
6 8 tahun

e 9.25 tahun + 10.5 tahun =

f 7 dekad + 2 dekad = dekad
10 5

g 8 3 abad + 1 1 abad = abad
5 2

h 8.47 abad + 52.9 abad = abad

2 Hitung.

a 3 jam + 40 minit = minit
5
5
b 4 hari 20 jam + 8 hari = hari jam

c 7.5 hari + 19 jam = jam

d 1 1 tahun + 4 tahun 10 bulan = tahun
6
1
e 17 tahun + 5 dekad = dekad tahun

f 4 dekad 1 tahun + 2.3 dekad = tahun

g 2 2 abad + 1 abad 6 dekad = dekad
5

h 66 tahun + 1 9 abad = abad tahun
10

3 Kira.

a 5 jam + 0.45 jam = minit
6
1
b 7.625 hari + 1 2 hari = hari jam

c 1 3 tahun + 0.75 tahun = tahun bulan
4

4 Hitung hasil tambah 2 4 abad dengan 3.8 abad. Nyatakan jawapan
5
dalam abad dan dekad.

5 Adakah pernyataan di sebelah 2.79 abad + 8 1 abad = 11 abad 4 tahun
benar? Buktikan. 4

4.3.1 153
4.3.2

TOLAK MASA Projek Poster Kesihatan

Jam dan minit Nama Tempoh siap

JAUHI MAKANAN SNEK SIHAT! Raden 3 jam
4
1 INI KERANA... maiknai n buinkian
ELAKKAN!

tinggi Siti 1 5 jam
gula 6

tinggi
garam

tinggi Divani 12 minit lebih
lemak awal daripada Siti
Divani
Raden
Siti PINGGAN SIH

a Hitung beza tempoh yang diambil oleh AT
Raden dengan Siti untuk menyiapkan projek
berdasarkan jadual di atas.

1 5 jam − 3 jam = jam
6 4

1 5 jam − 3 jam = 1 5 × 2 jam − 3 × 3 jam
6 4 6 × 2 4 × 3

= 1 10 jam − 9 jam
12 12

= 1 1 jam
12

1 5 jam − 3 jam = 1 1 jam
6 4 12
1
Beza tempoh yang diambil oleh Raden dengan Siti ialah 1 12 jam.

b Berapakah tempoh yang diambil oleh Divani, dalam jam
dan minit, untuk menyiapkan projeknya?

1 5 jam – 12 minit = jam minit
6

1 5 jam = 1 jam + 5 jam jam minit
6 6
1 4 10
= 1 jam + (65 × 10 minit −
50
60) 1 12
38
1
= 1 jam 50 minit

1 5 jam – 12 minit = 1 jam 38 minit
6

Tempoh Divani menyiapkan projeknya ialah 1 jam 38 minit.

154 • Tegaskan penyebut mesti disamakan dahulu sebelum menolak pecahan.

4.3.1 (i) • Bimbing murid memahami kata kunci untuk menentukan operasi seperti
“lebih awal” yang bermaksud tolak.

2 Hitung beza masa memasak, dalam jam, antara

keropok lekor yang dikukus dengan yang direbus

seperti yang dilabel pada gambar. kukus

1.5 jam – 0.5 jam = jam 1.5 jam

1 .5 jam rebus
− 0.5 jam 0.5 jam

1 .0 jam

1.5 jam – 0.5 jam = 1.0 jam

Beza masa memasak antara keropok lekor yang dikukus dengan
yang direbus ialah 1 jam.

3 3.45 jam − 1 jam 40 minit = jam minit 60 minit
3.45 jam = 3 jam + 0.45 jam + 27 minit
= 3 jam + (0.45 × 60) minit jam minit
= 3 jam 27 minit 87 minit
2 87

3 27
− 1 40

1 47

3.45 jam – 1 jam 40 minit = 1 jam 47 minit

4 1 1 jam − 0.35 jam = minit
6

1 1 jam = (67 × 10 minit 0.35 jam = (0.35 × 60) minit 6 10
6 = 21 minit
60) 70 minit
− 2 1 minit
1
49 minit
= 70 minit

1 1 jam − 0.35 jam = 49 minit
6

Lengkapkan.

5 jam – minit = 3 jam – 1 jam
6 4 6

4.3.1 (i) • Galakkan murid membeli barangan buatan Malaysia. 155
4.3.2 (i) • Layari https://rb.gy/wjpftb

Hari dan jam

1

Corak A

1 1 hari Corak B
3

2 1 hari
4

Berapakah lebihnya masa mencanting batik corak B berbanding

dengan corak A merujuk maklumat di atas?

2 1 hari − 1 1 hari = hari
4 3

2 1 hari − 1 1 hari = 2 1×3 hari − 1 1×4 hari
4 3 4×3 3×4

= 2 3 hari − 1 4 hari
12 12

=2127 hari − 1126 hari

=1121 hari

2 1 hari − 1 1 hari = 11 hari
4 3 12
11
Masa mencanting batik corak B mengambil masa 12 hari

lebih daripada corak A.

2 9 hari 18 jam – 7 hari = hari jam
8
hari jam
7 hari = (87 × 3 jam • Tukar 9 hari kepada
8 8 42 8 hari 24 jam.
24)
9 18 • Tambah 24 jam dan
1 − 21 18 jam menjadi 42 jam.

= 21 jam 8 21

9 hari 18 jam – 7 hari = 8 hari 21 jam
8

Cari beza tempoh antara 10 5 hari dengan 4 1 hari.
6 2
Nyatakan jawapan dalam jam.

156 • Latih tubi penolakan masa menggunakan kad nombor.
• Layari https://rb.gy/1wlvbb
4.3.2 (ii)

3 Kem Tempoh

Pengakap 2.25 hari

Kepimpinan Pengawas 1.5 hari

Berpandukan jadual di atas, berapakah
lebihnya tempoh kem pengakap
daripada kem kepimpinan pengawas?

2.25 hari − 1.5 hari = hari

1 12

2 . 2 5 hari
− 1 . 5 0 hari

0 . 7 5 hari

2.25 hari − 1.5 hari = 0.75 hari

Tempoh kem pengakap adalah
lebih 0.75 hari daripada kem
kepimpinan pengawas.

4 Tolak 3 hari 5 jam daripada 9.75 hari.
Beri jawapan dalam hari dan jam.

9.75 hari − 3 hari 5 jam = hari jam

9.75 hari = 9 hari + 0.75 hari hari jam
= 9 hari + (0.75 × 24) jam
= 9 hari 18 jam 9 18
−3 5

6 13

9.75 hari − 3 hari 5 jam = 6 hari 13 jam

5 6.5 hari − 7 hari = hari jam hari jam
12
5 36
6.5 hari = 6 hari + 0.5 hari 7 hari = (172 × 2 jam
= 6 hari + (0.5 × 24) jam 12 6 12
24) − 14
22
1 5

= 6 hari 12 jam = 14 jam

6.5 hari − 7 hari = 5 hari 22 jam
12

4.3.1 (ii) • Bimbing murid untuk menukar hari kepada jam dengan pelbagai 157
4.3.2 (ii) cara.

Tahun dan bulan

1 a Cari beza usia, dalam tahun, antara hamster
dengan arnab.

10 1 tahun − 2 1 tahun = tahun
5 2

10 1 tahun − 2 1 tahun 1
5 2 2
1×2 1×5 usia hamster 2 tahun
= 10 5×2 tahun − 2 2×5 tahun

= 10 2 tahun − 2 5 tahun
10 10

= 9 12 tahun − 2 5 tahun
10 10

= 7 7 tahun
10

10 1 tahun − 2 1 tahun = 7 7 tahun usia arnab 10 1 tahun
5 2 10 5

Beza usia antara hamster dengan arnab ialah 7 7 tahun.
10

b Berapakah beza usia antara hamster dengan ikan emas?

Usia ikan emas saya lebih 8 tahun 8 bulan − 2 1 tahun
kurang 8 tahun 8 bulan. 2

= tahun bulan

1 tahun = ( 1 × 6 bulan tahun bulan
2 2
12) 88
−2 6
1
62
= 6 bulan

Jadi, 2 1 tahun = 2 tahun 6 bulan.
2

8 tahun 8 bulan − 2 1 tahun = 6 tahun 2 bulan
2

Beza usia antara hamster dengan ikan emas ialah 6 tahun 2 bulan.

Nyatakan jawapan di atas dalam bulan.

158 • Galakkan murid menolak dalam bentuk lazim terutamanya yang
melibatkan penukaran unit.
4.3.1 (iii)

2 Kira hasil tolak 16.875 tahun dengan 5.625 tahun.

16.875 tahun − 5.625 tahun = tahun
1 6.875 tahun

− 5.625 tahun
1 1 .250 tahun

16.875 tahun − 5.625 tahun = 11.25 tahun

3 Berapa bulankah lebihnya 30.25 tahun daripada 29 bulan?

30.25 tahun − 29 bulan = bulan 5 13

30.25 tahun = (30.25 × 12) bulan 36 3 bulan
= 363 bulan − 2 9 bulan

33 4 bulan

30.25 tahun − 29 bulan = 334 bulan

4 14.5 tahun − 7 3 tahun = tahun bulan
4

Cara 1 14.5 tahun = 14 tahun + 0.5 tahun

= 14 tahun + (0.5 × 12) bulan tahun bulan

= 14 tahun 6 bulan 13 18

7 3 tahun = 7 tahun + 3 tahun 14 6
4 4 −7 9

(34 3 69

= 7 tahun + × 12) bulan

1
= 7 tahun 9 bulan

Cara 2 3 tahun = 0.75 tahun 14.5 tahun − 7 3 tahun
4 4

= 14.5 tahun − 7.75 tahun

= 6.75 tahun

6.75 tahun = 6 tahun + 0.75 tahun
= 6 tahun + (0.75 × 12) bulan
= 6 tahun 9 bulan

14.5 tahun − 7 3 tahun = 6 tahun 9 bulan
4

4.3.1 (iii) • Terangkan kepada murid cara menukar unit masa daripada 159
4.3.2 (iii) tahun kepada bulan.

Dekad dan tahun Saya hendak pulang ke Taman

1 Universiti. Saya telah tinggal
4
di sana hampir 1 5 dekad. Encik Shamel

Encik Siva Saya pun tinggal

di situ lebih kurang
1
3 2 dekad. Mari

saya bantu tuan.

Berapakah lebihnya tempoh Encik Shamel tinggal di Taman Universiti

berbanding dengan Encik Siva?

3 1 dekad − 1 4 dekad = dekad
2 5

3 1 dekad − 1 4 dekad = 3 1 × 5 dekad − 1 4 × 2 dekad
2 5 2 × 5 5 × 2

= 3 5 dekad − 1 8 dekad
10 10

= 2 15 dekad − 1 8 dekad
10 10

= 1 7 dekad
10

3 1 dekad − 1 4 dekad = 1170 dekad
2 5

Tempoh Encik Shamel tinggal di Taman Universiti adalah

lebih 1 7 dekad berbanding dengan Encik Siva.
10

2 9 dekad – 6 3 dekad = dekad tahun
10
dekad tahun
3 dekad = (130 × 10) tahun Tukar 9 dekad
10 8 10 kepada 8 dekad
10 tahun.
= 3 tahun 90
−6 3

27

9 dekad – 6 3 dekad = 2 dekad 7 tahun
10

160 • Terapkan nilai murni seperti semangat kejiranan dan hormat-
menghormati.
4.3.1 (iv)

3 Kira beza waranti antara kedua-dua komputer riba waranti
berpandukan maklumat di sebelah. 0.2 dekad

0.3 dekad − 0.2 dekad = dekad

0.3 dekad waranti
− 0.2 dekad 0.3 dekad

0. 1 dekad

0.3 dekad − 0.2 dekad = 0.1 dekad

Beza tempoh waranti antara kedua-dua komputer riba ialah 0.1 dekad.

4 Hitung baki, dalam tahun, apabila 47 tahun ditolak daripada 8.1 dekad.

8.1 dekad – 47 tahun = tahun

7 11

8.1 dekad = (8.1 × 10) tahun 8 1 tahun
= 81 tahun − 4 7 tahun

3 4 tahun

8.1 dekad – 47 tahun = 34 tahun

5 9.4 dekad – 2 1 dekad = dekad tahun
2

9.4 dekad = (9.4 × 10) tahun 8 14 69 tahun

= 94 tahun 9 4 tahun = 60 tahun + 9 tahun
− 2 5 tahun
1 (52 5 6 9 tahun = (60 ÷ 10) dekad + 9 tahun
2 2 dekad = × tahun
10)

1 = 6 dekad 9 tahun

= 25 tahun

9.4 dekad – 2 1 dekad = 6 dekad 9 tahun
2

1 2347

Gunakan kad-kad nombor di atas untuk
melengkapkan ayat matematik di bawah.

6. dekad − . dekad = tahun

4.3.1 (iv) • Minta murid mencari beza tempoh tarikh luput makanan sebagai 161
4.3.2 (iv) pengguna yang bijak.

Abad dan dekad

1 Kira beza usia antara kedua-dua wang
kertas.
Usia wang pada
tahun 2021

1 abad − 1 abad = abad
2 10

CONTOH 1 abad 1 abad – 1 abad = 1×5 abad – 1 abad
2 2 10 2×5 10

=150 abad – 110 abad

CONTOH 1 abad =140÷÷22 abad
10 =25 abad

1 abad − 1 abad = 2 abad
2 10 5

Beza usia antara kedua-dua wang kertas ialah 2 abad.
5

2 7 3 abad – 4 abad 8 dekad = abad dekad
5

3 abad = (53 × 2 dekad Tukar 1 abad kepada 10 dekad.
5 Kemudian, tambah 10 dekad
10) dan 6 dekad menjadi 16 dekad.

1

= 6 dekad abad dekad

Jadi, 7 3 abad = 7 abad 6 dekad. 6 16
5
7 6
−4 8
8
2

7 3 abad – 4 abad 8 dekad = 2 abad 8 dekad
5

Lengkapkan.

1 4 abad – abad = 12 dekad
5

162 • Lakukan aktiviti penolakan yang melibatkan abad dan dekad
4.3.1 (v) berpandukan kad imbasan.

• Bincangkan sejarah perubahan wang kertas di Malaysia.

3 Kira beza usia pengeluaran antara Proton
Saga dengan Perodua Myvi.

0.23 abad − 0.06 abad = abad

1 13 1985 hingga 2008
(0.23 abad)
0. 2 3 abad
− 0. 0 6 abad

0. 1 7 abad

0.23 abad − 0.06 abad = 0.17 abad 2005 hingga 2011
(0.06 abad)
Beza usia pengeluaran antara Proton Saga
dengan Perodua Myvi ialah 0.17 abad.

4 14.2 abad – 3 abad 9 dekad = abad dekad

14.2 abad = 14 abad + 0.2 abad abad dekad
= 14 abad + (0.2 × 10) dekad
= 14 abad 2 dekad 13 12

14 2
−3 9

10 3

14.2 abad – 3 abad 9 dekad = 10 abad 3 dekad

5 6 1 abad – 5.7 abad = dekad
10

6 1 abad = 6 abad + 1 abad 5 11
10 10
6 . 1 abad
= 6 abad + 0.1 abad − 5 . 7 abad

= 6.1 abad 0 . 4 abad

0.4 abad = (0.4 × 10) dekad
= 4 dekad

6 1 abad – 5.7 abad = 4 dekad
10

Berapakah abad dan dekad apabila 2 1 abad
5
ditolak daripada 4.1 abad?

4.3.1 (v) • Terapkan nilai murni mencintai negara dengan membeli produk 163
4.3.2 (v) buatan Malaysia.

Abad dan tahun Cari beza usia antara kedua-dua tempat bersejarah ini.

1 Bangunan Sultan Abdul Samad Fort Cornwallis, Pulau Pinang

Usia Tempat
Bersejarah

pada
tahun 2021

lebih kurang 1 1 abad 2 abad 35 tahun
4
tahun
a 2 abad 35 tahun − 1 1 abad = abad
4

1 abad = (41 × 25 tahun abad tahun
4
100) 2 35
− 1 25
1
1 10
= 25 tahun

Jadi, 1 1 abad = 1 abad 25 tahun.
4

2 abad 35 tahun − 1 1 abad = 1 abad 10 tahun
4

Beza usia antara kedua-dua tempat bersejarah ialah 1 abad 10 tahun.

b Berapakah lebihnya usia Bangunan Stesen
Keretapi Kuala Lumpur, dalam tahun, berbanding
dengan Bangunan Sultan Abdul Samad?

1.3 abad − 1 1 abad = tahun Berusia lebih kurang
4 1.3 abad pada
tahun 2021.
1.3 abad = (1.3 × 100) tahun
= 130 tahun 2 10

1 1 abad = (45 × 25 tahun 1 3 0 tahun
4 − 1 2 5 tahun
100)
5 tahun
1

= 125 tahun

1.3 abad − 1 1 abad = 5 tahun
4

Usia Bangunan Stesen Keretapi Kuala Lumpur lebih 5 tahun

berbanding dengan Bangunan Sultan Abdul Samad.

164 4.3.1 (vi) • Bincangkan tentang Warisan Kebangsaan dan kesan sejarah yang
4.3.2 (vi) lain di Malaysia. Murid membuat projek berkumpulan tentang
perbezaan usia tempat-tempat bersejarah di Malaysia dalam abad

dan tahun.

1 Kira hasil tolak.

a 3 jam – 1 jam = jam b 0.5 jam – 0.45 jam = jam
4 2 hari
d 0.25 hari – 0.125 hari =
c 5 hari – 1 hari = hari tahun
8 3 dekad
abad
e 7.75 tahun – 4.5 tahun =

f 1 2 dekad – 1 dekad =
5 10

g 8.11 abad – 6.7 abad =

2 Cari beza tempoh.

a 5 jam – 13 minit = minit
6

b 1 jam 40 minit – 0.95 jam = minit

c 2 3 hari – 1 hari 2 jam = hari jam
8

d 1.375 hari – 4 jam = hari jam

e 9 7 dekad – 2 dekad 3 tahun = tahun
10

f 8.1 dekad – 27 tahun = dekad tahun

g 2 abad 4 dekad – 1 1 abad = dekad
5

3 Selesaikan.
a BKeurriaknagnkjaanwa1 paabnadda3l4amtahaubnaddadraipnatdaahu5n170. abad.

b Cari beza antara 2.1 abad dengan 6 abad 9 tahun.

Nyatakan jawapan dalam tahun.

4 Cari baki.

a 454.5jatmah–u0n.1–51j1a52mta=hun minit b 1 1 hari – 0.875 hari = jam
c d 8 dekad
3
9.1 dekad – 6 10

= tahun bulan = dekad tahun

5 Lengkapkan peta titi.

dekad seperti abad dekad seperti tahun

0.9 abad – 1 abad 3 1 abad – 1.7 abad 1 1 abad – 0.9 abad
5 2 4

4.3.1 165
4.3.2

SELESAIKAN MASALAH

1 Rajah di sebelah menunjukkan

sepeket pes kari dan sepeket

kerepek kentang yang dibeli oleh

Vimala. Hitung tempoh selamat

digunakan, dalam hari, bagi pes

kari itu. Tarikh dikilangkan:
9.12.2019
Tarikh luput:
8.2.2021

Fahami soalan Tarikh dikilangkan: 9.12.2019
Tarikh luput: 8.2.2021
Cari tempoh selamat digunakan, dalam hari,
bagi pes kari.

Fikir cara tarikh tempoh selamat digunakan tarikh luput
dikilangkan

Selesaikan 11
9.12.2019 hingga 31.12.2019
31 hari – 9 hari + 1 har=i 23 hari
1.2.2021 hingga 8.2.2021 Bilangan hari tahun 2020 = 366 hari
Bilangan hari Januari 202=1 3 1 hari

8 hari – 1 hari + 1 hari = + 8 hari
Jumlah hari = 428 hari

Semak Semak jawapan dengan menggunakan kalendar.

Tempoh selamat digunakan bagi pes kari ialah 428 hari.

Maklumat ini terdapat pada Tarikh dikilangkan:
sepeket kerepek kentang di atas. 17.02.2020
Hitung tempoh selamat digunakan, Tarikh luput:
17.08.2020
dalam hari, bagi kerepek itu.

166 • Tegaskan tarikh luput pada produk makanan menunjukkan jangka
4.4.1 hayat penyimpanan produk makanan tersebut supaya pengguna

dapat membuat pilihan yang betul.

2 Gambar di sebelah sarapan
menunjukkan tempoh Zaidi 40 minit
melakukan dua aktiviti pada
waktu pagi. Hitung jumlah joging
tempoh, dalam jam dan minit,
bagi dua aktiviti itu. 3 jam
4

Fahami soalan Berjoging selama 3 jam. Bersarapan selama 40 minit.
Fikir cara 4

Cari jumlah tempoh kedua-dua aktiviti.

3 jam 40 minit
4

3 jam + 40 minit = jam minit
4
Selesaikan

Tukar 3 jam kepada minit. Jumlahkan. Tukar 85 minit kepada
4
3 (34 15 45 minit jam dan minit.
4 jam = × minit + 40 minit
60) 85 minit
85 minit − 60 minit 1 jam
1
25 minit
= 45 minit

Semak 85 minit 45 minit = ( 45 ÷ 15 ) jam
− 40 minit 60 ÷ 15

45 minit =34 jam

3 jam + 40 minit = 1 jam 25 minit
4

Jumlah tempoh bagi dua aktiviti itu ialah 1 jam 25 minit.

Filem animasi A: 100 minit Zaidi ingin menonton filem animasi
Filem animasi B : 125 minit dalam masa 1.5 jam hingga 2 jam.
Filem animasi C : 150 minit Filem animasi yang mana akan dipilih?

Bincangkan.

• Bimbing murid menyelesaikan masalah menggunakan kaedah 167
Polya berdasarkan kad-kad cerita.
4.4.1

3 Jadual di bawah menunjukkan usia daun teh herba di dalam tiga peket
yang dihadiahkan oleh Encik Tan kepada jirannya.

Warna peket Usia daun teh herba

Hijau 10.75 tahun

Merah 9 bulan lebih daripada peket hijau

Coklat 5 tahun kurang daripada peket hijau
6

Hitung usia, dalam tahun dan bulan, bagi daun teh herba di dalam:

a peket merah. b peket coklat.

Penyelesaian 9 bulan Lukis
gambar
a Peket hijau 10.75 tahun rajah.
Peket merah

10.75 tahun + 9 bulan = tahun bulan

0.75 tahun = 3 tahun tahun bulan
4
3 (43 3 10 9
4 tahun = × bulan +9
12)
10 1 8
1 + 1 −12

= 9 bulan 11 6

Jadi, 10.75 tahun = 10 tahun 9 bulan

10.75 tahun + 9 bulan = 11 tahun 6 bulan

Usia daun teh herba di dalam peket merah ialah 11 tahun 6 bulan.

b 10.75 tahun − 5 tahun = tahun bulan Terangkan
6 bagaimana
tahun bulan kamu menyemak
5 tahun = (56 × 2 bulan jawapan.
6 9 21
12)
10 9
1 − 10

= 10 bulan 9 11

10.75 tahun − 5 tahun = 9 tahun 11 bulan
6

Usia daun teh herba di dalam peket coklat ialah 9 tahun 11 bulan.

168 • Kemukakan pelbagai soalan penyelesaian masalah yang melibatkan
4.4.1 kehidupan harian. Tunjukkan pelbagai strategi penyelesaian.
• Layari https://rb.gy/2rfhuf

4 Usia Bangunan Intelek dan Bangunan Harmoni pada tahun 2020
masing-masing ialah 0.4 dekad dan 2 dekad. Bilakah usia Bangunan
Harmoni bersamaan dengan 3 kali usia Bangunan Intelek?

Penyelesaian Pada tahun 2020, Bangunan Intelek berusia 0.4 dekad.
Bangunan Harmoni pula berusia 2 dekad.

Saya guna kaedah Usia Semak
cuba jaya.

Bangunan Bangunan 0.5 dekad
Intelek Harmoni × 3

Cubaan 1 Tahun 2021 0.5 dekad 2.1 dekad 1 .5 dekad

0.6 dekad
×3
Cubaan 2 Tahun 2022 0.6 dekad 2.2 dekad 1 .8 dekad

0.7 dekad
×3
Cubaan 3 Tahun 2023 0.7 dekad 2.3 dekad 2. 1 dekad

0.8 dekad
Cubaan 4 Tahun 2024 0.8 dekad 2.4 dekad × 3

2.4 dekad

Cubaan 4 adalah tepat.

Apakah cara lain untuk
menyemak jawapan?

Pada tahun 2024, usia Bangunan Harmoni bersamaan dengan
3 kali usia Bangunan Intelek.

Beza usia Bangunan Aneka dengan Bangunan Harmoni ialah
0.1 abad. Berapakah usia, dalam dekad, bagi Bangunan
Aneka pada tahun 2020?

• Tegaskan kepada murid supaya menyemak jawapan 169

4.4.1 menggunakan strategi pengiraan lain seperti darab bagi tambah
berulang dan bahagi bagi tolak berturut-turut.

5

berusia
1.15 abad

Jumlah usia bagi dua pasu antik yang ditunjukkan dalam gambar
di atas ialah 318 tahun. Berapakah usia, dalam abad dan tahun, bagi
pasu antik biru putih itu?

Penyelesaian

Saya menggunakan cara bekerja ke belakang.

+ 1.15 abad = 318 tahun

Tukar 1.15 abad kepada tahun.
1.15 abad = (1.15 × 100) tahun

= 115 tahun

5 tahun 10 tahun 100 tahun 115 tahun

208 218 tahun 318 tahun
tahun

203 tahun

203 tahun = 200 tahun + 3 tahun
= 2 abad 3 tahun

Saya menyemak dengan cara ini.

3 1 8 tahun 203 tahun = 200 tahun + 3 tahun
− 1 1 5 tahun
= (200 ÷ 100) abad + 3 tahun
203 tahun
= 2 abad 3 tahun

2 abad 3 tahun + 1.15 abad = 318 tahun
Usia pasu antik biru putih ialah 2 abad 3 tahun.

170 • Berbincang tentang pelbagai strategi penyelesaian seperti
membuat jadual dan simulasi.
4.4.1

Selesaikan masalah yang berikut. Merendam kacang merah Memasak

a Tempoh Puan Aninah menyediakan bahan 1 2 jam
dan memasak bubur kacang merah 3
adalah seperti gambar yang ditunjukkan. 50 minit
Berapakah jumlah tempoh, dalam jam dan
minit, dia menyiapkan hidangan itu?

b Satu penggambaran bermula pada pukul 4:30 p.m., Selasa hingga pukul
5:30 p.m., Khamis. Hitung tempoh, dalam hari dan jam, penggambaran itu.

c Sebuah sekolah telah mengadakan Kempen
kempen antidadah seperti yang
ditunjukkan dalam gambar. Hitung Antidadah
tempoh, dalam hari, kempen tersebut.
3 Februari 2020
hingga 6 Mac 2020

d Bangunan Bersejarah Usia pada tahun 2020

Masjid Jamek Kuala Lumpur 1.13 abad

Muzium Diraja Negara 92 tahun

Menara Condong Teluk Intan 1.35 abad

Berdasarkan jadual usia bangunan bersejarah di atas,:

i hitung beza usia, dalam abad, antara Masjid Jamek
Kuala Lumpur dengan Menara Condong Teluk Intan
di Perak.

ii berapa lebihnya usia, dalam tahun, bagi bangunan
paling lama berbanding dengan bangunan paling baharu?

e Yang berikut ialah perbualan antara dua orang sahabat.

Navin Saya belajar di SK Sentosa selama 4 1 tahun dan
15 bulan di SK Sepayan. 2

Oh, kalau begitu saya belajar 0.75 tahun lebih Agus
lama daripada kamu di SK Sentosa!

Berpandukan perbualan di atas,:

i jumlahkan tempoh, dalam tahun dan bulan, Agus belajar di kedua-dua
buah sekolah.

ii cari tempoh, dalam bulan, Navin belajar di SK Sentosa.

171

4.4.1

1 Hitung tempoh bagi aktiviti yang dinyatakan.

a Waktu mula mendaki pada
20.5.2021, pukul 10:00 a.m.

Waktu tamat mendaki pada
23.5.2021, pukul 1:00 p.m.

Berikan jawapan dalam hari dan jam.

b Sumbangan Tabung c Kursus Pengendalian
Bencana Alam Makanan

13 Januari 2021 hingga 5 Mac 2021 17 Oktober 2021 hingga
9 Disember 2021
Berikan jawapan dalam hari. Berikan jawapan dalam hari.

2 Tukar unit masa yang berikut.

a 1 jam = minit b 1.2 jam = jam minit
5 d 7.25 hari = jam
5 f 1.5 tahun = tahun bulan
c 6 hari = jam

e 2 11 tahun = bulan
12

g 6 9 dekad = dekad tahun h 13.7 dekad = tahun
10

i 3 1 abad = dekad j 24.1 abad = abad dekad
2

k 5 3 abad = abad tahun l 8.23 abad = tahun
4

3 Hitung.

a 1 jam + 2 jam = jam b 1.5 hari – 0.625 hari = hari
4 3 d 4 dekad 2 tahun – 1.8 dekad
5
c 6 tahun + 33 bulan

=tahun bulan = tahun

e 1 dekad 9 tahun + 8 1 dekad f 7.7 abad – 38 dekad
2 = dekad

= dekad tahun

g 3 abad 12 tahun + 4 7 abad h 320 tahun – 1.6 abad
10 = abad tahun

= tahun

172 4.1.1, 4.2.1,
4.2.2, 4.3.1, 4.3.2

4 Lengkapkan peta titi di bawah.

minit seperti jam tahun

seperti

1 jam + 0.6 jam 2 hari + 0.625 hari 0.7 dekad + 1 dekad
10 3 2

5 Kenal pasti kesilapan dalam pengiraan dan betulkan.

a abad tahun b dekad tahun c abad dekad

4 13 15 10 67
+1 8
53 16 8
+1 6 −4 9 8 15
+1 − 1 0
37 11 1
95

6 Selesaikan.

a i 4.2 abad + 18 dekad = dekad

ii 7.05 abad − 106 tahun = abad tahun

b Tambah 11 tahun dan 2.5 tahun. Berikan jawapan dalam bulan.
12
7
c Hitung beza tempoh, dalam abad dan tahun, bagi 6 10 abad

dengan 9.8 abad.

7 Yang berikut ialah tiga keping kad P, Q dan R.

P 5 1 tahun Q 1.5 tahun R 32 bulan
4

a Tukar masa pada kad R kepada tahun dan bulan.

b Tolak masa pada kad R dari masa pada kad P. Berikan jawapan
dalam bulan.

c Berapakah lebihnya tempoh, dalam tahun dan bulan, antara
kad P berbanding dengan kad Q?

4.2.1, 4.2.2, 173
4.3.1, 4.3.2

8 Selesaikan masalah yang berikut.

a Rajah di bawah menunjukkan proses dan tempoh yang diambil
oleh Aley untuk membuat sebiji kek.

penyediaan bahan mengadun membakar menghias
0.75 jam
1 jam 10 minit 1 jam
2 3

i Hitung jumlah tempoh, dalam jam, bagi penyediaan bahan
dan menghias kek.

ii Berapakah beza tempoh, dalam minit, antara mengadun
dengan membakar kek?

iii Kira tempoh, dalam jam dan minit, bagi membakar dan

menghias kek. 1
4
b Tempoh bagi sebuah rancangan televisyen ialah 2 jam termasuk

iklan selama 20 minit. Hitung tempoh, dalam jam dan minit, bagi

rancangan televisyen sahaja.

c Bangunan bersejarah Usia pada 2020

Menara Jam Atkinson 1.15 abad
Tugu Peringatan Perang
58 tahun
Kundasang
1 3 abad
Masjid Jamek Sandakan 10

Jadual di atas menunjukkan usia bangunan bersejarah di Sabah
pada tahun 2020.

i Hitung beza usia, dalam tahun, antara Menara Jam Atkinson
dengan Tugu Peringatan Perang Kundasang.

ii Usia Masjid Jamek Sandakan adalah lebih Adakah pernyataan
15 tahun daripada usia Menara Jam Atkinson. ini benar? Buktikan.

174
4.4.1


Click to View FlipBook Version