ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบชำระใหม่
ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบชำระใหม่ หนังสือเก่าแก่ ที่ควรค่าแก่การศึกษา เน้นเรื่องศีล ธรรม พระกัมมัฏฐาน ให้คนไทยได้รักการทำบุญ และละเว้นการทำบาปอกุศลทั้งปวง
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 1
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications