The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arzumi09, 2018-12-23 16:39:12

Buku pengurusan sekolah 2019 V1

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM

“Seuntai Kata


Secebis Bicara”Tuan Pengetua SMK Parit PanjangDengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

Assalamu’alaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia,

Alhamdulillah, Jawatankuasa Buku Pengurusan Sekolah telah berjaya menyiapkan buku ini
sebagai panduan kita bersama untuk sesi persekolahan 2019. Ucapan setinggi-tinggi tahniah dan
terima kasih kepada semua yang telah memberikan kerjasama dan komitmen sehingga dapat
menyiapkan Buku Manual Pengurusan Sekolah ini sepenuhnya. Saya berharap Buku Pengurusan
Sekolah ini digunakan dengan sebaik mungkin oleh seluruh warga SMK parit Panjang, me-
mandangkan Buku ini
merupakan panduan dan bahan rujukan kepada kita ke arah penghasilan kecemerlangan dalam tugas
dan tanggungjawab agar selari dengan budaya kerja dan prinsip-prinsip yang diinginkan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Guru harus menyahut dan merealisasikan transformasi dalam pendidikan. Apabila kita
menyebut institusi sekolah, kita tidak boleh lari dari pada mempersoal tentang peranan guru dan
murid. Justeru, mengurus perubahan harus bermula di bilik darjah. Transformasi perlu diiringi
dengan perubahan strategi PdP dalam bilik darjah. Sejauhmana murid faham dan seronok belajar ?
Guru juga harus memupuk dan menjana perubahan sikap dan tingkah laku pelajar mengikut
kehendak dan aspirasi Negara. Akhirnya kita ingin melahirkan murid SMK Parit Panjang sebagai
modal insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, berpersonaliti unggul, kemahiran berfikir aras
tinggi dan mengamalkan budaya positif dan nilai murni.
Untuk mencapai kejayaan yang cemerlang bukannya mudah, kerana ia bukan sahaja menuntut
agar kita berusaha gigih, malah perlu disertai dengan perancangan yang teliti dan keazaman yang
tinggi dari segi masa, tenaga dan mungkin juga wang ringgit. Pengagihan tugas yang disenaraikan
dan panduan tugas kerja yang tercatat dalam buku ini adalah diharapakan membantu warga SMK
Parit Panjang membentuk satu pasukan kerja yang padu dan berwibawa ke arah pencapaian visi
sekolah.
Akhirnya saya berharap dan berdoa agar SMK Parit Panjang akan dapat mencapai cita-citanya
bagi membuktikan kepada masyarakat bahawa SMK Parit Panjang menjadi sekolah pilihan dalam
mendapatkan perkhidmatan pendidikan wajib serta melahirkan warga yang berkualiti kepada keluar-
ga, masyarakat dan Negara Malaysia.


Semoga hasrat murni ini mendapat keredhaan dan rahmat Allah jua.
Wassalam.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”( PN. HJH JAMSIAH BINTI MOHD SHARIFF)
PENGETUA
SMK. PARIT PANJANG- 2 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN


PENGERUSI : PN. JAMSIAH BINTI MOHD SHARIFF
(PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : TN. HJ MOHAMMAD BASRI BIN HUSAIN
(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )
NAIB PENGERUSI BERSAMA : EN. MD DAUD BN KASSIM
(PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID)
: EN. JAMALUDDIN BIN ABD GHANI
(PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )

:


SETIAUSAHA : EN. KHUZAIMI BIN KHALID

:

AHLI JAWATANKUASA : PN. SHUHANA BINTI ABDUL RAHIM
(GURU KANAN BAHASA)
: PN. WAN ROSNITA BINTI WAN SEMAN
(GURU KANAN SAINS & MATEMATIK)
: PN. SUHAILA BINTI MOHD SAAD
(GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL)
: TN. HJ. MOHAMMAD ROSDI BIN HASHIM
(GURU KANAN KEMANUSIAAN)
: EN. YUSMAN BIN MD YUSOF

: EN. ISMI KAMARUL SHAM BIN ISMAIL

:

:

:
- 3 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM


Isi Kandungan


TAJUK / PERKARA HALAMAN
Aluan Pengetua
Jawatankuasa Buku Pengurusan 2
Kandungan 3
4
BAB 1 : PENGURUSAN AM 8—62

 Watikah Lantikan 8
 Aku Janji 9
 Pelan Lokasi Sekolah 10
 Pelan Bangunan dan Kedudukan Kelas 11
 Pelan Laluan Kebakaran dan Kecemasan 12
 Misi,Visi dan Moto Sekolah 13
 Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Sekolah 14
 Matlamat dan Fokus Sekolah 15
 Piagam Pelanggan 16
 Prinsip Pembelajaran Abad Ke-21 17 - 19
 Profail Sekolah 20
 Maklumat Am Sekolah 21
 Lencana dan Lagu Sekolah 22
 Tonggak Utama - Barisan Pentadbir 23
 Guru Kanan Bidang Mata Pelajaran 24
 Senarai Guru / Senarai Staf Sokongan 25– 31
 Panduan Am Guru dan Staf Sokongan 32– 53
 Bidang Tugas Ketua Panitia Mata Pelajaran 54
 Peranan Guru Tingkatan 55
 Aktiviti Majlis Kurikulum dan Peranan Panitia 55
 Panduan Tugas Guru Bertugas Mingguan 56
 Jadual Pentadbir Bertugas Perhimpunan & Guru Bertugas Mingguan 57 - 60
 Guru Tingkatan & Penyelaras Tingkatan 61
BAB 2 : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 62
 Carta Organisasi Pentadbiran & Pengurusan 63
 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran 64
 Jawatankuasa Buku Perancangan 64
 Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Sekolah 64
 Jawatankuasa PKS-SKPM Sekolah 65
 Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah 65
 Jawatankuasa Istihar Harta 66
 Jawatankuasa Headcount 66
 Jawatankuasa Penyelenggaraan Perabot 66
 Jawatankuasa Keceriaan 67
 Jawatankuasa Induk ICT 67
 Jawatankuasa Siaraya/Seranta 68
 Jawatankuasa Sambutan Perayaan 68
 Jawatankuasa Fotografi 68
 Jawatankuasa Bilik-Bilik Khas / Infrastruktur 68
 Jawatankuasa Badan Kebajikan dan Surau 69
- 4 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AMTAJUK / PERKARA HALAMAN
 Jawatankuasa Bilik Gerakan 69
 Jawatankuasa Program Pembangunan Guru Baharu 69
 Jawatankuasa Bencana / Operasi Payung 69
 Jawatankuasa KBAT & Kumpulan Inovatif dan Kreatif 70
 Jawatankuasa PIBG 70
 Jawatankuasa Sekolah Penyayang 70
 Jawatankuasa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 71
 Jawatankuasa Kajian Tindakan 71
 Jawatankuasa Perancangan Strategik Sekolah 71
 Jawatankuasa PLC
 Jawatankuasa TS25BAB 3 : PENGURUSAN KURIKULUM 73

 Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum 73– 76
 Jawatankuasa Kurikulum 77
 Jawatankuasa Ketua Panitia Matapelajaran 78
 Jawatankuasa Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) 78
 Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah Menengah Atas 78
 Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah Menengah Rendah 79
 Jawatankuasa MBIMBM 79
 Jawatankuasa Jadual Waktu / Jadual Ganti 80
 Jawatankuasa Induk Unit Penilaian dan Peperiksaan 80
 Jawatankuasa Induk Pusat Sumber 81
 Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber 81
 Jawatankuasa Induk Nilam 82
 Jawatankuasa Kerja Nilam 82
 Jawatankuasa LDP 82
 Jawatankuasa Perancangan Peningkatan Prestasi 83
 SPI Penambahbaikan PBS 84– 87
 Jadual Perancangan Pusat Sumber 88-89

BAB4 PENGURUSAN PKB/ PBPPP / SKPMg2 91

 Jadual Pencerapan Buku Rekod Mengajar 91– 92
 Jadual Pencerapan PDPC dan Penghantaran Buku Rekod 93– 94


BAB 5 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 96

 Carta organisasi HEM 96
 Jawatankuasa HEM 97
 Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling 97
 Jawatankuasa Lembaga Disiplin dan Pengawas 98
 Jawatankuasa Biasiswa 99
 Jawatankuasa Kebajikan 99
 Jawatankuasa SPBT 99
 Jawatankuasa Kesihatan dan Takaful 100
 Jawatankuasa Kantin dan Kafetaria 100
 Jawatankuasa Kebersihan Kelas 101
 Jawatankuasa Permaufakatan sekolah 101
 Jawatankuasa Perhimpunan rasmi 102
 Jawatankuasa Kerohanian dan dakwah 102
 Jawatankuasa KWAMP 103
 Jawatankuasa Asrama 103
 SPI tatacara mengenakan tindakan dan hukuman terhadap pelajar sekolah 104—105

- 5 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AMTAJUK / PERKARA HALAMAN

BAB 6 PENGURUSAN KOKURIKULUM 107
 Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 107– 109
 Visi dan Misi kokurikulum 110
 Fokus Kokurikulum 111
 Bidang tugas jawatankuasa kokurikulum 112-114
 Jawatankuasa kokurikulum 115
 Jawatankuasa Majlis sukan dan permainan 115
 Jawatankuasa 1M1S 115
 Jawatankuasa penilaian markah dan data koko 115
 Jawatankuasa koperasi 116
 Jawatankuasa papan kenyataan dan pelebelan 116
 Aktiviti Guru Penasihat Kokurikulum 117
 Bidang tugas penyelaras 118
 Guru penasihat badan bereuniform 119
 Guru penasihat kelab persatuan 120
 Guru penasihat kelab sukan permainan 121
 Senarai jurulatih sukan permainan peringkat zon dan daerah 122
 Senarai jurulatih koakademik 123
 Senarai guru rumah sukan 124
 Carta gant unit kokurikulum 125
 Tarikh perjumpaan kokurikulum 126
 Jadual latihan rumah sukan 127
 Tarikah perhimpunan bulanan kokurikulum 128
 Jadual perlaksanaan 1M1S 129
 Tarikh-tarikh penting kokurikulum 129
 Takwim sukan sekolah daerah Baling 130
 SPI pelaksanaan dasar 1M1S 131-132

BAB 7 : TAKWIM 134 - 149
 Penggal Persekolahan 2019 134
 Cuti perayaan 135
 Hari-Hari Kelepasan Negeri Kedah 136
 Minggu Persekolahan 137
 Takwim Aktiviti Sekolah 138– 149


BAB 8 LAMPIRAN 151
 Senarai aplikasi online KPM 151-153
 SPI Pengurusan keselamtan pelajar 154 -155
 Carta aliran kerja PDP di bilik darjah 156
 Carta aliran kerja perhimpunan kokuikulum 157
 Carta aliran kerja permohonan tukar sekolah 158
 Carta aliran kerja Penyelesaian kes ponteng dan buang sekolah 159
 Carta aliran kerja memohon cuti khas/tahunan/staf sokongan dan guru 160
 Carta aliran kerja perkhidmatan kaunter 161
 Carta aliran kerja urursan pembelian barang 162
 Carta aliran kerja penganjuran lawatan sambil belajar 163
 Carta aliran kerja pendaftaran pelajar baru tingakatan satu 164
 Carta aliran kerja pengambilan alatan sukan 165
 Carta aliran kerja perhimpunan khas /acara sekolah 166

- 6 -PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT PANJANG
09200 KUPANG KEDAH DARUL AMAN
TEL: 04-4721422 FAXS : 04-4761506 ASRAMA : 04-4727280
Email: [email protected]

________________________________________________________________________________________________________

Ruj Kami :
Tarikh : 23 Disember 2019


________________________________

________________________________

________________________________


Tuan,

WATIKAH PERLANTIKAN JAWATAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU SMK PARIT PANJANG TAHUN 2019

Dengan hormatnya, saya merujuk perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa tuan adalah dengan ini dilantik dan dipertanggungjawabkan untuk memegang jawatan yang
diamanahkan seperti dicatat dalam buku Manual Pengurusan Sekolah 2019.

3. Jawatan, amanah dan tanggungjawab dalam buku ini juga boleh diubah, dikurang atau ditambah oleh pihak pentadbir
dari semasa ke semasa.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati atas kesudian tuan menerima perlantikan ini.

5. Semoga tuan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan cemrlang dan penuh dedikasi.

Sekian, terima kasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG”


Saya yang menjalankan amanah,………………………………………..
(HAJJAH JAMSIAH BINTI MOHD SHARIFF)
Pengetua,
SMK Parit Panjang.
- 8 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
Aku Janji

Nama :


Angka Pejabat :

No. Kad Pengenalan :

No. Telefon :


Tugas-tugas
Pentadbiran & Pengurusan :


Tugas-tugas Kurikulum :Tugas-tugas HEM :Tugas-tugas Kokurikulum :

Badan Beruniform :


Persatuan/Kelab:


Rumah Sukan/Permainan:Tugas-tugas Pembangunan Fizikal :
Bahawasanya saya menerima pelantikan yang terkandung dalam Pengurusan Sekolah 2019 ini dan
akan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, amanah dan beriltizam bagi merealisasikan
prestasi cemerlang berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang ke-2 (SKPMg2).................................................
(Tandatangan ) Tarikh : .................................


- 9 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AMPELAN LOKASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT PANJANG

- 10 -

PELAN BANGUNAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH TAHUN 2019
- 11 -

PELAN LALUAN KEBAKARAN & KECEMASAN


- 12 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM

VISI
“PENDIDIKAN BERKUALITI

INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA ”MISI

“MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI

UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU

BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA”


MOTO“BERILMU BERDIKARI”

SLOGAN
“SMKPP MENDAMAIKAN”
- 13 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AMFALSAFAH PENDIDIKAN


KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,

berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH SEKOLAH
Bahawasanya warga pendidik di sekolah ini mempunyai kelayakan

akademik dan ikhtisas untuk memberi pendidikan yang cemerlang
dalam usaha menghasilkan pelajar berminda kelas pertama.

Bahawasanya murid-murid yang belajar di sekolah ini perlu diberi

peluang dan ruang untuk mendapatkan pendidikan berkualiti bagi
mencapai kecemerlangan peribadi dan sekolah.


Bahawasanya permuafakatan antara ibu bapa, guru dan komuniti
setempat penting bagi meningkatkan kualiti berterusan.


- 14 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM

MATLAMAT SEKOLAH
“PENGURUSAN BERKUALITI DAN PRESTASI KERJA CEMERLANG


BERDASARKAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA”
ASPIRASI SEKOLAH


1. Menghayati Visi dan Misi sekolah bagi mencapai kecemerlangan
akademik, kokurikulum dan sahsiah berteraskan Pembelajaran

Abad ke 21.

2. Guru melaksanakan PdP yang berkualiti dan berimpak tinggi di dalam
atau luar bilik darjah untuk pencapaian akademik yang optimum

berasaskan teknologi dan inovasi Pembelajaran Abad ke 21.
3. Memperkasa sumber manusia untuk membangunkan potensi murid

secara seimbang bagi mencapai kesejahteraan diri berpaksikan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

4. Melestarikan iklim dan budaya sekolah cemerlang bagi mewujudkan
persekitaran pembelajaran yang dapat meransang kejayaan aspirasi

PPPM.
5. Memupuk budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah, ibu bapa

dan komuniti.

6. Melaksanakan arahan kementerian dan menjadi perantara yang
berkesan antara ‘stake holder’, ibu bapa dan komuniti.


- 15 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM

PIAGAM PELANGGAN


Kami warga pendidik Sekolah Menengah Kebangsaan Parit
Panjang berjanji dan berikrar akan :


 Memastikan setiap pelajar mendapat tempat dan

kemudahan persekolahan


 Memastikan setiap pelajar mendapat persekolahan yang


sempuna dan berkesan pada setiap masa.


 Memastikan semua pelajar mempunyai peribadi yang mulia


dan berketrampilan


 Menjalinkan hubungan mesra dengan pihak waris,

masyarakat dan jabatan


 Memberikan khidmat sebagai satu pasukan bagi mencapai


wawasan pendidikan


 Memastikan persekitaran sekolah sentiasa selamat dan


ceria.


 Mewujudkan iklim yang kondusif sesuai dengan proses

pengajaran


- 16 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM

- 17 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM

- 18 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 19 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM


PROFIL SEKOLAHNAMA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT PANJANG
ALAMAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT PANJANG,
09200 KUPANG, KEDAH DARUL AMAN
NO LOT

GRED SEKOLAH B
KOD SEKOLAH KEA0068
NO TELEFON/FAKS 04-4721422 04-4761506
EMEL [email protected]

TARIKH DITUBUHKAN 1982
NO. CUKAI PENDAPATAN MAJIKAN
NO. PENDAFTARAN MAJIKAN
LOKASI SEKOLAH LUAR BANDAR

PUSAT KEGIATAN GURU PKG KUALA PEGANG
ADUN KUPANG
PARLIMEN BALING
MAJLIS BANDARAN MAJLIS DAERAH BALING

DAERAH PENTADBIRAN BALING SIK
MUKIM
LUAS KAWASAN SEKOLAH 6.4 HEKTAR
JARAK DARI BANDAR BALING 25 KILOMETER

BAHASA PENGANTAR BAHASA MELAYU
SESI PERSEKOLAHAN PAGI
BILANGAN GURU 63 ORANG
BILANGAN BUKAN GURU 9 ORANG

BILANGAN PELAJAR 869 ORANG
PENGETUA PN. HJH. JAMSIAH BINTI MOHD SHARIFF
PK PENTADBIRAN TN. HJ. MOHAMMAD BASRI BIN HUSAIN
PK HEM EN. MD DAUD BIN KASSIM

PK KOKURIKULUM EN. JAMALUDDIN BIN ABDUL GHANI
KAUNSELOR PN. JULAIHA BT. BUYONG
EN. MUHAMAD ANUAR BIN MAMAT
KETUA BIDANG BAHASA PN. SHUHANA BINTI ABDUL RAHIM
KETUA BIDANG SAINS DAN METEMATIK PN. WAN ROSNITA BINTI WAN SEMAN
KETUA BIDANG TEKNIK DAN VOKA- PN. SUHAILA BT. MOHD SAAD
SIONAL
KETUA BIDANG KEMANUSIAAN TN. HJ. MOHAMAD ROSDI BIN HASHIM
YDP PIBG EN. YUNUS BIN ISMAIL
KETUA PEMBANTU TADBIR PN. NORLIA BT SAAD

- 20 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AMMAKLUMAT AM SEKOLAH

Sekolah Menengah Parit Panjang telah dibangunkan pada tahun 1982 dengan menggunakan
bangunan Sekolah Kebangsaan Tembak. Pada peringkat Permulaannya, sekolah ini adalah cawangan Sekolah
Menengah Kebangsaan Kuala Pegang dan berasaskan kelas sains pertanian. Sekolah ini beroperasi sepenuhnya
menggunakan bangunan itu sendiri pada tahun 1983.

Peringkat awal operasi, sekolah ini hanya mempunyai 100 pelajar dengan 12 guru dan dua orang
kakitangan sokongan. pada tahun 1991, asrama sekolah telah dibina untuk menampung 50 murid. Sehingga kini
sekolah ini telah berkembang menjadi 989 orang dengan jumlah 74 guru dan sembilan kakitangan sokongan.
sementara para penghuni asrama telah meningkat kepada 170 orang . Sejak ditubuhkan hingga tahun kini
seramai 4 PY dan 10 orang pengetua telah bertugas disekolah ini. Sekolah ini memepunyai keluasan tanah seluas
6.4 hektar.


Sekolah-sekolah saluran utama bagi SMK. Parit Panjang ialah : Pasukan Unit Uniform
 Sekolah Kebangsaan Tembak  Pengakap
 Sekolah Kebangsaan Lanai  Kadet Remaja Sekolah
 Sekolah Kebangsaan Haji Hussain  Kor Kadet Polis
 Sekolah Kebangsaan Paya Besar  Pergerakan Puteri Islam
 Sekolah Kebangsaan Kuala Samak  Bulan Sabit Merah Malaysia

Subjek Akademik yang ditawarkan ialah :  Kadet Bomba
 Kadet Sekolah Pertahanan Awam Malaysia
 Bahasa Melayu  Tasawwur Islam  Taekwondo
 Bahasa Inggeris  Ekonomi
 Bahasa Arab  Perniagaan Kelab Sukan & Permainan

 Pendidikan Islam  Menservis Motosikal 
 Sains  Pendidikan Seni Visual Bola Tampar
 Matematik  Pendidikan Sivik dan  Bola Sepak
 Matematik Tambahan Kewarganegaraan  Petanque

 Sejarah  Pendidikan Jasmani dan Sepak Takraw
Kesihatan  Bola Baling
 Geografi
 Prinsip Akaun  Bola Jaring
 Reka Bentuk Teknologi 
 Pertanian Ping Pong
 Sains Sukan  Hoki
 Sains Rumah Tangga  Futsal

Kegiatan Kokurikulum : Rumah Sukan
 Alfa (Merah)
Kelab & Persatuan Akademik
 P. Bahasa Melayu  Kelab Komputer  Beta (Biru)
 P. Bahasa Inggeris  Kelab Pusat Sumber  Gamma (Hijau)
 P. Sejarah & Geografi  Kelab Pengguna dan  Sigma (Kuning)
 P. Pendidikan Islam keusahawanan
 P.Seni Kreatif dan
Kebudayaan
 P. STEM
 P. Kemahiran Hidup/
PVMA & s. Pertanian
 Kelab Alam Sekitar
 Kelab Kaunseling & Rukun
Negara

- 21 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM

LENCANA SEKOLAH

WARNA - BIRU : Kecintaan terhadap ilmu dan sekolah
MERAH: Berani menghadapi cabaran
KUNING : Kemuliaan bagi orang berilmu
PUTIH: Kesucian ilmu yang diperoleh

OBOR - Semangat kental untuk belajar / penyuluh kehidupan/ pendorong ilmu sentiasa menyala
ATOM - Sains dan teknologi yang sentiasa berkembang / sekolah senttiasa mengoraklangkah
ke hadapan
BUKU DAN PENA - Gedung ilmu / Buku teman setia pelajar / pencapaian akademik diutamakan/
Ilmu dunia dan akhirat untuk mencapai kesejahteraan hakiki/ Pena
menunjukkan ketajaman ilmu
RENTANG GELUNG - Lambang Kesatuan, perpaduan, keutuhan dan persaudaraan erat
dalam kalangan guru-guru, para pelajar, dan kakitangan sekolah
BERILMU BERDIKARI - Berilmu adalah pokok atau tunjang bagi seseorang pelajar.
Berdikari adalah berusaha mendapatkan sesuatu kehidupan sempurna
LAGU SEKOLAH

“BERILMU & BERDIKARI”

Dikelilingi bukit menghijau
Bayu angin bertiup kuat
Sekuat keazaman kami
Menunaikan amanah dan janji

Pada guru kami berjanji
Menuntut ilmu yang diberi
Menjaga nama baik SMKPP
Mengamalkan nilai yang terpuji

(chorus)
SMKPP berwawasan
Memacu kecemerlangan
SMKPP berdedikasi
Belajar sepenuh hati

Untukmu SMKPP tercinta
Semoga terus maju jaya
Dilimpahi kurnia dirahmati yang Esa
Berbakti untuk negara


Lagu : Cg Sheremy
- 22 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AMTONGGAK UTAMAPN. HJH. JAMSIAH BINTI MOHD SHARIFF
JPK (P) 01-45764/DG52
SEJARAH/BAHASA MELAYU
Lot 763, Belakang Pekan, Bukit Selambau, 08000 Sg. Petani, Kedah
019-5238125


TN. HAJI MOHAMMAD BASRI BIN HUSAIN
JPK(P)36469/DG52
MATEMATIK
174 Kg Sungai Limau,Mukim Pulai,09100 Baling, Kedah.
013-4527318

EN. MD DAUD BIN KASSIM
JPK (P) 01-52698/DG48
PENGAJIAN SENI KREATIF
No 696 Jalan Bandar Puteri Jaya 3/9, 08000 Sg. Petani, Kedah.
019-4520846


EN. JAMALUDDIN BIN ABDUL GHANI
JPK (P)01-53624/DG48
EKONOMI/GEOGRAFI
Lot 9450, Kampong Tupai, Mukim Teloi Tua, 08200 Sik, Kedah.
013-5205837

- 23 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM

PN. SHUHANA BINTI ABDUL RAHIM
JPK(P)01-33652/ DG48
TESL
NO 7, PERSIARAN BLM 2, B. LAGUNA MERBOK, SG PETANI
019-4586766

PN. WAN ROSNITA BINTI WAN SEMAN
JPK(P)01-52012 / DG44
BIOLOGI / KIMIA
LOT 10095, KG LELA, 09100 KUALA PEGANG, KEDAH
019-4196802

TN. HJ. MOHAMAD ROSDI BIN HASHIM
JPK(P)01-33399 / DG44
SEJARAH
NO. 58, KAMPUNG RAMBONG, PULAI, BALING KEDAH
019-5595412

PN. SUHAILA BINTI MOHD SAAD
JPK(P)01-50720/ DG44
EKONOMI/PERDAGANGAN
NO. 269,JLN RESIDENSI 8, BPJ, SG, PETANI, KEDAH
019-4663976“Pemimpin yang berjaya ialah orang yang boleh mengawal

komunikasi dengan orang yang lebih atas daripadanya dan
boleh mengawal komunikasi dengan orang yang lebih bawah

daripadanya.”


- 24 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM


ALAMAT GURU 101, DARUL IKHWAN, KG. PAJAK, 09100 BALING, KEDAH KG. SG. TEMBAK B, PARIT PANJANG 09120 BALING, KEDAH NO.6 ,LORONG MERANTI 1, 09200 PARIT PANJANG, BALING KEDAH NO.153, JLN BPJ 3/3A, BANDAR PUT- ERIJAYA, 08000 SG. PETANI, KEDAH 455, FELDA BUKIT GOH, 26050 KUANTAN, PAHANG NO 204 JALAN SG. TAS KG. LANAI, 09200 KUPANG, KEDAH LOT 12D KG. CHAROK BERAS, 09300 KUALA KETIL, KEDAH NO.20, KG. CHAROK KELADI, MUKIM PADANG PUNO.TELEF ON 194431350 013-4844223 017-5445973 016-4405877 019-5693554 019-4587968 135962690 013-4086217 017-4575861 019-4225699 013-5205837 AH


MP DIAJAR B.MELAYU PEN. ISLAM/ B. ARAB B. MELAYU B. INGGERIS MATEMATIK B. MELAYU SEJARAH REKA BEN- TUK TEKNOLOGI MATEMATIK SAINS GEOGRAFIOPSYEN PENGAJIAN MELAYU PENDIDI- KAN ISLAM BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU MATEMAT- IK BAHASA MELAYU MUZIK SAINS PER- TANIAN MATEMAT- IK KIMIA EKONOMI

GRED DG48 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG41 DG41 DG48 DG44 DG48

NO. KAD PENGENALA N 630825-02-5453 760101-02-6763 850513-02-5123 760101-02-5656 700619-02-5277 861115-38-6084 851112-02-5882 891213-02-6098 650306-02-5281 731128-08-6165 710125-02-5241


NO.JPK (P) 01- 28007 59875 74526 54855 53169 74571 69204 75195 49524 63583 53624

ABDUL HALIM BIN HAT ABDUL RAHIM BIN MOHD TAJUDDIN DEVI A/P MUNIANDY ELIAS BIN ABDULLAH FARHANI BINTI ZAKARIA ISMAIL BIN YUSOFF
NAMA AHMAD AKMAL BIN AHMAD FADILAH BINTI ABDUL RAZAK HABSAH BINTI ABDUL KADIR ISMI KAMARUL SHAM BIN IS- JAMALUDIN BIN ABD GHANI


BIL 1 2 3 PAUZI 4 5 6 7 8 9 10 MAIL 11- 25 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM


ALAMAT GURU LOT 763 BELAKANG PEKAN BUKIT SELAMBAU 08010 SUNGAI PETANI, KEDAH NO.1007, SUSUR BIDARA 4, TMN DESA BIDARA, 09300 KUALA KETIL, KEDAH KG. PADANG, KUALA PEGANG, 09110 BALING, KEDAH 174, LRG INSANIAH 5/11 TMN IN- SANIAH 09300 KUALA KETIL, KEDAH NO.803 KG. BESAR PDG HANG 06570 ALOR SETAR, KEDAH 140, TMN MESRA, 09200 KUPANG, KEDAH 115 TAMAN YAN, 06900 YAN, KEDAH NO. 696 JLN BPJ 3/9 BANDAR PUT- ERIJAYA, 08000 SG. PETANI, KE


NO.TELEF ON 019-5238125 019-3672747 019-4166319 013-4372133 013-4307825 013-5047688 012-5002965 019-4090846 AH 019-5595412 013-9620808 019-5482216 019-4044910 017-4891386


MP DIAJAR SIVIK SAINS MATEMATIK LITERASI KOMPUTER BAHASA ME- LAYU GEOGRAFI PSV SEJARAH PVMA SEJARAH GEOGRAFI PJK
OPSYEN SEJARAH KAUNSELING EKONOMI ASAS SAINS KOM- PUTER TEKNOLOGI MAKLUMAT PERDAGANG AN GEOGRAFI PENGAJIAN SENI KRE- ATIF SEJARAH MPV TEKNOLOGI MAKLUMAT GEOGRAFI PSIKOLOGI SUKAN


GRED DG52 DG44 DG48 DG48 DG48 DG44 DG44 DG48 DG48 DG44 DG48 DG34 DG44
NO. KAD PENGENAL AN 670708-02-5266 761090-08-5768 650412-02-5525 690416-02-5860 720303-02-5009 830324-02-5734 861214-02-- 5698 700415-02-5419 631101-02-5583 780513-03-6253 660331-02-5709 651109-02-5949 840501-02-5217NO.JPK (P) 01- 45764 73950 38072 69034 57730 69977 69921 52698 33399 60935 44625 38894 69914

JAMSIAH BINTI MOHF SHAR- JULAIHA BINTI BUYONG KANAT A/L DIN KELIAW KHAIZUYAH BINTI ABDUL KHUZAIMI BIN KHALID MARIYATUN BINTI SHUIB MAZURA BINTI MANSOR MD DAUD BIN KASIM MOHAMAD ROSDI BIN HJ.HASHIM MOHD AKHWAN BIN CHE MOHD AMIN BIN CHE ENDUT MOHD AZIZAN BIN ABDUL- MOHD HAFIFUDDIN BIN HAS-NAMA


BIL 12 IFF 13 14 15 KADIR 16 17 18 19 20 21 JA'AFAR 22 23 LAH 24 SAN- 26 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM


ALAMAT GURU NO.9, LENGKOK PEKAKA, TMN TRANSKRIAN, 14300 NIBONG TEBAL, PULAU PINANG 174 KG SUNGAI LIMAU, MUKIM PU- LAI, 09100 BALING KEDAH. KG. KUALA BALUT KUALA PEGANG, 09110 BALING, KEDAH 10B LEBUH KENARI JAYA 3 TMN KENARI INDAH, 08000 SG. PETANI, NO.166, TMN MESRA, 09200 KUPANG, 56, LORONG BLM, 4/14 BANDAR LA- GUNA MERBOK, 08000 SG. PETANI, NO.127, TMN SERI JAYA, KUALA PEGANG, 09110 BALING, KEDAH NO.821, JLN KELISA RIA 619, TMN KELISANO.TELEF ON 019-7072249 013-4527318 019-4742589 017-5670158 KEDAH 019-5660691 KEDAH 017-5108224 KEDAH 0195586303 013-5263962 012-6135316 017-5983422


MP DIAJAR B. INGGERIS MATEMATIK PEN. ISLAM B. INGGERIS PEN. ISLAM B. MELAYU B.MELAYU SAINS KHB
OPSYEN BAHASA INGGERIS MATEMAT- IK PENDIDI- KAN ISLAM BAHASA INGGERIS PENDIDI- KAN ISLAM BAHASA MELAYU PENDIDI- KAN ISLAM BAHASA MELAYU KIMIA TEKNOLO- GI MAKLUMA T

GRED DG44 DG52 DG44 DG44 DG44 DG52 DG48 DG48 DG44 DG44
NO. KAD PENGENALA N 850329-07-5341 620713-02-5441 770321-02-6051 670221-02-5002 781008-02-5486 650222-02-5583 720402025434 630410-11-5174 820615-02-5604 781228-08-5130NO.JPK (P) 01- 66773 36469 59840 31242 52973 56068 31662 70487 62566


MOHD IQQBAL BIN NOR AZ- MOHAMMAD BASRI BIN MOHD ZAKRI BIN OTHMAN MURIZAH BINTI AHMAD MUZILIYANA BT MAT NAI KHIAN A/L I.SENG NIK ZAWANAH BINTI NIK IS- NOR ISMANIZA BINTI MD ISA NOR SALWATI BINTI ARIFFINNAMA NAIMAH BINTI ABDULLAH


BIL 25 IZAN 26 HUSAIN 27 28 29 30 31 32 MAIL 33 34


- 27 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AMALAMAT GURU 63C JLN SEROJA 4/1/C TMN AMAN SURIA, SG. LALANG 08000 SG. PETANI, KEDAH KG. SG. TEMBAK A, PARIT PANJANG, 09200, KUPANG, KEDAH KG. GONG KASSIM 21610 MERCHANG MARANG, TERENGGANU NO. 86, PERSIARAN AMANJAYA, LENGKOK MELOR, BANDAR AMANJAYA, SG. PETANI, KEDAH NO.119, LORONG 4, TMN BAKAR ARANG, 08000 SG. PETANI, KEDAH 53A, LORONG 3A/2, BANDAR PUTRI- JAYA, 08000 SG.PETANI, KEDAH LOT 3934, KG CHAROK BAKAP, 09300, KUALA KETIL, KEDAHNO.TELE FON 016-3064821 019-2359445 019-4027823 013-5882984 012-5343516 019-5603878 019-5253687 012-9468267 012-5558978 013-4829876

MP DIAJAR SAINS BAHASA ME- LAYU KHB BAHASA INGGERIS REKA BEN- TUK TEKNOLOGI/ B.MELAYU MATEMATIK PEN. ISLAM B.INGGERIS MATEMATIK S. PER- TANIAN
OPSYEN KIMIA SAINS SUKAN ERT PENDIDI- KAN MOR- AL TESL SAINS PER- TANIAN EKONOMI ASAS PENGAJIA N ISLAM MATEMAT- IK MATEMAT- IK S. PER- TANIAN


GRE D DG52 DG44 DG41 DG44 DG44 DG48 DG48 DG52 DG41 DG44NO. KAD PENGENAL AN 701225-02-5690 850418-02-5784 830503-11-5890 881021025788 840719-10-5332 851221-07-5424 640327-02-5329 740910-02-5076 670718-02-5756 880519-26-5370 750426-02-6148NO.JPK (P) 01- 75931 67382 76725 67383 69976 33712 55653 77630 72538 76965NORMAYA BINTI ISMAIL ABD RAHAMAN NURUL ASHIQEEN BT ABD. RAHANI RAVENDRAN A/L MUNIAN RIBHANI BINTI HASHIM SABRIENA HANIE BT SUHAIMEE

NAMA NORMAZLINA BINTI SAIDON NURSALWA BINTI HAMZAH NURAINUL HASRAH BINTI NURZAHIRAH BINTI NORZAN ROHANA BINTI JAMALLUDIN SAIMAWATI BINTI MD.YUSUF


BIL 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45- 28 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
ALAMAT GURU 47, LRG BIDARA 6, TMN DE- SA BIDARA, 09300 KUALA KETIL, KEDAH NO.7 PERSIARAN BLM 2, BANDAR LAGUNA MERBOK, 08000 SG. PETANI, KEDAH NO.80, JLN MELOR 4/3, AM- BANGAN HEIGHT, PER- SIARAN AMANJAYA 4, 08000 SG. PETANI, KEDAH NO.7, TMN MERANTI, PARIT PANJANG, 09200 KUPANG, KEDAH NO.26, KG. ALOR MELINTANG, MUKIM TAJAR, 06500 ALOR SETAR, KEDAH 114, KAMPUNG LUAR, 091 SIONG, KEDAH NO.269, PUTERI RESIDENS, BANDAR PUTERIJAYA, 08000

NO.TELEF ON 012-4317172 019-4586766 019-2415843 019-2002836 012-3067236 012-6050217 019-4663976 017-4157041 019-4196802 019-4549369 019-5679012


MP DIAJAR BAHASA INGGERIS B.INGGERIS MATEMATIK/ MAT. TAMBA- HAN PEN. ISLAM MATEMATIK PVMA PERNIAGAAN KHB SAINS SAINS PVMA

OPSYEN TESL TESL MATEMATIK BAHASA MELA- YU PENGAJIAN AL- QURAN SENI PERDAGANGAN EKONOMI ASAS PEN.PERNIAG AAN BIOLOGI MATEMATIK REKA CIPTAGRED DG48 DG52 DG44 DG44 DG44 DG41 DG44 DG44 DG48 DG38 DG44
NO. KAD PENGENAL AN 710409-02-5593 660304-02-5092 840706-02-5210 860629025230 840420-02-5848 831213-02-5090 830417-02-6402 760729-02- 5176 780123-02- 5946 771026-03-5398 630129-02-5791 830616-02-5023


NO.JPK (P) 01- 50532 33652 67384 74270 65183 78224 50720 73096 52012 32972 68304
NAMA SHUHANA BINTI ABDUL RAHIM SITI MARIAM BINTI AHMAD SITI MUSLIHAH BINTI SALEH SITI ZAINATUN KASMAH BT SUHAILA BINTI MOHD SAAD
SEBERI BIN SANAPI SITI ARIFAH BINTI SAUD MOHD ZAINOL SITI ZALEHA BINTI ME- SAWOOGAANY SURIATI BINTI SAHAK WAN ROSNITA BINTI WAN SEMAN WANLAH BIN AHMAD YUSMAN BIN MD YUSOF

BIL 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57- 29 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM


ALAMAT GURU N0.16A, KG. SG. DARAK, 09300 KUALA KETIL, KEDAH NO.64/ZH, KG. CHAROK BERAS. 09300 KUALA KETIL, KEDAH 765, LRG 2/23, TMN SERI BAYU 2, 08000 SG. PETANI, KEDAH

NO.TELEF ON 019-5994676 019-4227906 019-5646853MP DIAJAR PSV MATEMATIK/ SAINS MATEMATIK
OPSYEN PENDIDI- KAN SENI SAINS KIMIA

GRED DG44 DG32 DG44

NO. KAD PENGENAL AN 731011-02-5668 660209-02-5051 821024-07-5284


NO.JPK (P) 01- 46134 54976 77260


ZALEHA BT AHMAD ZOLKIFLI BIN WANIK
NAMA ZUHAILAH BINTI ZULKAPLI


BIL 58 59 60 61 62 63- 30 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AMKATEGORI MELAYU INDIA LAIN-LAIN JUMLAH JUMLAH
GURU BESAR
L P L P L P L P

DG52 2 3 5 5
DG48 5 4 1 1 7 4 11

DG44 11 14 1 1 12 15 27

DG41 5 16 5 16 20

DGA38 1 1 1

DGA34 1 1 1

DGA32 2 2 2
JUMLAH 22 40 1 1 2 0 25 41 63

KATEGORI STAF MELAYU INDIA LAIN-LAIN JUMLAH JUMLAH
BESAR
L P L P L P L P

N22 1 1 1
C22 2 2 2

N17 1 1 1

N17 1 1 1

N11
N4 1 1 1 1 2

H11 1 1 1
JUMLAH 3 5 0 0 0 0 3 5 8- 31 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AMPANDUAN AM GURU & STAF SOKONGAN (PETIKAN DARI PERINTAH-PERINTAH AM)

1. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH

i. Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kera-
jaan. Oleh itu semua guru dih=kehendaki membaca dan memahami dan mematuhi Perintah am tersebut/
ii. Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan
Objektif Kementerian Pelajaran.
iii. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesión keguruan dan menjunjungnya sebagai satu profesión dan bu-
kan sebagai satu pekerjaan semata-mata.
iv. Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Misi dan Visi Sekolah.
v. Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Misi, Visi, Matlamat dan Objektif Sekolah.
vi. Bertekad dan beriltizam melaksanakan Piagam Pelanggan Sekolah.
vii. Semua guru hendaklah menjalankan tugas sebagai satu pasukan –TEAM (Together Everyone Achieve More)
viii. Penekanan terhadap disiplin akan menjadi agenda utama dalam usaha mencapai kecemerlangan sekolah.
Sehubungan itu semua guru adalah perlu bertindak sebagai guru disiplin.

2. KEDATANGAN

i. Jadual waktu persekolahan/waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan.
ii. Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu persekolahan dan merakam waktu
semasa sampai dan sebelum balik sekolah di pejabat.
iii. Guru bertugas mingguan dikehendaki berada dikawasan sekolah 30 minit sebelum waktu persekolahan bermula.
iv. Guru hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat mungkin, sekiranya tidak dapat hadir atau terpak-
sa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah.
v. Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali dalam keadaan kece-
masan.
vi. Aktiviti kokurikulum unit uniform, kelab dan persatuan bermula pada pukul 2.00 petang hingga 3.30 petang.

3. KELUAR WAKTU BERTUGAS

i. Pada waktu persekolahan/kerja guru dan staf sokongan tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah
kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan daripada Kementerian Pelajaran/Jabatan
Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua/Penolong Ka-
nan.
ii. Guru dikehendaki mencatat pergerakan keluar dalam buku yang disediakan di pejabat dan dapatkan tan-
datangan Pengetua / Penolong Kanan.
iii. Kerja bertulis hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah.
iv. Staf sokongan dikehendaki mendapatkan kebenaran keluar daripada Pengetua atau wakilnya dan mengisi buku
kebenaran keluar serta dapatkan tandatangan sebagai tanda kebenaran.
v. Guru dan staf sokongan hendaklah merakam waktu semasa keluar dan masuk semula.

4. MELAKUKAN KERJA LUAR

i. Penjawat awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab ‘D’
seperti berikut:-
 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan
 Dibenarkan dengan syarat :-
- Tidak dilakukan semasa waktu bekerja/pejabat
- Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam
- Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan jabatan.
ii. Berhubungan dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru-guru diingatkan bahawa tindakan tersebut adalah
melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79 (1) dan subseksyen 132 (g) di mana boleh didenda
tidak melebihi RM50,000 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu) atau dipenjarakan selama tempoh tidak me-
lebihi lima tahun atau kedua-duanya sekali.

5. CUTI

i. Cuti Rehat/Cuti Penggal

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru
berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil ber-
tugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripda jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas
selain daripada mengajar biasa.


- 32 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AMii. Cuti Rehat Khas (CRK)
 Cuti Sambilan tidak lebih daripada tujuh (7) hari yang diberi kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas
sebanyak tujuh (7) hari dalam satu tahun kalender; dan
 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya tetapi dibenarkan
untuk dikumpulkan bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang layak.
 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk.Guru Sandaran Terlatih dan Guru Kontrak.
 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan pengurusan
pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
 Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan
dalam tahun berkenaan (rujuk Perintah Am 1 (ix) Bab C ).

iii. Cuti Sakit

 Sijil Sakit yang dikeluar oleh doktor swasta melebihi 15 hari berturut-turut hendaklah disahkan oleh
Pegawai Perubatan Kerajaan.
 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 180 hari dalam setahun.
 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke Jabatan
Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran.

iv. Cuti Keluar Negara

Semua guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan permohonan yang ada di pejabat
sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

v. Cuti Khas – Isteri bersalin

Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam lelaki.
Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali dan
tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

vi. Cuti tanpa rekod

Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa, cuti latihan pasukan sukarela,
menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki
peperiksaan, mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian sukan, tugas khas perubatan.
Cuti mengerjakan umrah selama 7 hari untuk kali pertama sahaja.

vii. Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat.

Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari sebagai cuti tanpa rekod.
Ahli keluarga yang diambil kira ialah: suami atau isteri, anak-anak, ibu dan bapa kandung. Pengiraan cuti
termasuk hari rehat dan kelepasan am. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

viii. Cuti Tanpa Gaji

 Mengikut Perintah Am Bab C Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas sebab-sebab persendirian yang
mustahak.
 Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas habis semua cuti rehatnya.
 Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak
melebihi 180 hari.
 Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun.
 Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh Pengarah
Pelajaran Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Borang
permohonan handaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri 10 minggu sebelum tarikh mula bercuti.

**Guru dan staf sokongan dikehendaki mencatatkan hari cuti pada papan kenyataan yang disediakan.

6. PAKAIAN

i. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat timur.
ii. Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak dibenarkan bagi guru perempuan.
iii. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.
iv. Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu,. Guru perempuan juga dikehendaki memakai sepatu
(kasut sarung / bukan sandal) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi.


- 33 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AMv. Semua guru diwajibkan memakai pakaian batik pada setiap Khamis.
vi. Guru yang mengajar pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.
- Guru perempuan seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, Kemeja T, kemeja sukan, baju trek., kasut
sukan atau kasut getah tanpa tumit.
- Guru lelaki : Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai kemeja T, kemeja sukan , baju trek atau jersi, kasut
sukan atau kasut getah tanpa tumit.
vii. Apabila menjalankan P & P di dalam bilik darjah, pakaian guru mestilah mengikut ketetapan 6.1 hingga 6.4
(rujuk Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1985)

7. TANDA NAMA

Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di sekolah
atau di luar sekolah.


8. BILIK GURU

i. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa tersebut hendaklah dianggap ‘non-
teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Masa tersebut sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara
berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang
aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru.
ii. Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai dan
tidak menganggu ketenteraman orang lain.
iii. Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.
iv. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru, termasuk keselamatan
harta benda yang terdapat dalam bilik guru.
v. Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik hendaklah memastikan semua komputer, lampu dipadamkan dan
semua pintu dikunci.

9. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

i. Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan, beliau bolehlah berurusan dengan Ketua
Pembantu Tadbir atau Pengetua/ Penolong Kanan Pentadbiran
ii. Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula bolehlah berurusan dengan Ketua Panitia,
Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan atau Pengetua.

10. TUGAS

i. Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, HEM dan juga pentadbiran. Tugas tersebut
hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan bertangungjawab.
ii. Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat, di Jabatan Pelajaran atau Pejabat Pelajaran Daerah atau
sekolah, arahan tersebut hendaklah dipatuhi. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain
melaksanakannya tanpa pengetahuan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran
iii. Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit curai hendaklah
dikemukakan kepada Pengetua dengan mengunakan borang khas yang boleh diperolehi di Pejabat Sekolah.
iv. Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya, apabila balik ke sekolah
hendaklah menjalankan “In House Training” kepada guru dan dimaklumkan kepada Penolong Kanan /
Pengetua, tarikh dan masa pelaksanaannya.
v. Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis untuk pelajar dan
memaklumkan kepada Ketua Bidang.

11. BUKU/ FAIL PERSEDIAAN MENGAJAR

i. Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan e-RPH. Semua butiran hendaklah disempurnakan
dengan teliti, kemas dan lengkap. e-RPH ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua mengikut jadual un-
tuk disemak dan ditandatangani.
ii. e-RPH hendaklah dihantar kepada penyemak setiap hujung minggu pada hari Khamis.


12. JADUAL WAKTU MENGAJAR

i. Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan.
ii. Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran Pengetua.
iii. Guru Tingkatan (Akademik) hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas
sendiri.- 34 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
13. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

i. Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. Pelajar yang
merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada
Penolong Kanan HEM.
ii. Ketua Panitia / Guru Kanan mata pelajaran hendaklah memastikan peraturan-peraturan mengenai penggunaan
alat di bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-lain disediakan serta ditampal.
iii. Penggunaan alat-alat, bilik-bilik dan bengkel-bengkel di luar waktu persekolahan dan waktu cuti hendaklah
medapat kebenaran Pengetua dan di rekodkan

14. KEBERSIHAN

i. Semua guru bertanggujawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas pelajar hendaklah disediakan
oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing. Alat-alat membersihkan kelas hendaklah digunakan
dengan cermat dan disimpan dengan baik.
ii. Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas / tempat khas (bengkel,
bilik kaunseling, makmal sains., makmal bahasa dan lain-lain) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan
dan keceriaan bilik masing-masing.
iii. Semua guru, staf sokongan dan pelajar sama-sama bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah.

15. SURAT MENYURAT

i. Semua surat rasmi yang menggunakan letter-head sekolah hendaklah ditandatangani oleh Pengetua untuk
disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.
ii. Surat-surat keluar yang ditulis oleh guru kepada Kementerian, Jabatan, PPD dan sekolah lain hendaklah
melalui Pengetua

16. SURAT YANG DITERIMA

i. Surat yang diterima oleh sekolah berkaitan dengan tugas mesti diedar kepada guru untuk diambil tindakan.
Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat tersebut.
ii. Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada Pengetua, surat
itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.
iii. Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan guru berkenaaan, maka
guru itu, hendaklah :
a) Menyimpan satu salinan surat di dalam fail peribadi.
b) Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang yang dilampirkan, maka
guru perlu berurusan dengan staf sokongan di pejabat untuk menyediakan surat iringan. Satu salinan
disimpan dalam fail sekolah di pejabat untuk rekod atau rujukan bila diperlukan.

17. URUSAN DENGAN JPN/PPD

Guru dan staf sokongan tidak digalakkan terus pergi ke Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah
untuk urusan peribadi atau perkhidmatan kecuali jika diarahkan berbuat demikian / dengan pengetahuan Pengetua.

18. PELAWAT /JURUJUAL

Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua /Guru Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru tidak
dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali dengan kebenaran Pengetua / wakilnya .

19. PEMBELIAN BARANG

i. Setiap pembelian barang dengan kebenaran terlebih dahulu dengan menggunakan borang pesanan dalaman
yang boleh didapati di pejabat sekolah.
ii. Borang tersebut hendaklah disahkan oleh Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Pengetua.
iii. Pembantu Tadbir akan menguruskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan Borang Pesanan Tempatan
(Local Order/LO).
iv. Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang, rekod no. daftar stok dan serahkan
dengan segera ke pejabat sekolah. Barang yang diterima hendaklah direkodkan serta merta dalam buku stok /
Kew PA dengan tepat dan kemas.
- 35 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM20. KEGIATAN KOKURIKULUM

i. Semua guru ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan dengan
mengikut jadual yang ditetapkan.
ii. Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran kokurikulum yang
disediakan di pejabat sekolah.

21. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

i. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada setiap hari isnin 7.30 pagi..
ii. Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher.
iii. Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri Kedah dan Lagu Sekolah.

22. MESYUARAT GURU

i. Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat dari semasa ke semasa. Kedatangan guru ke mesyuarat adalah
diwajibkan.
ii. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh semua Penolong Kanan / Guru Kanan Mata
Pelajaran / Ketua Panitia.
iii. Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja.

23. ACARA/MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT / KURSUS DALAMAN

i. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara/majlis rasmi sekolah dan juga kursus dalaman.
ii. Guru yang tidak hadir, perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada Pengetua. Satu
salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.
iii. Guru dan staf sokongan digalakkan memakai batik sekolah semasa majlis rasmi.

24. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT

i. Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk hubungan peribadi dan professional yang baik dan sihat sesama
rakan dan sentiasa mengawal tutur kata supaya wujud perasan kekitaan dalam organisasi dan mengelakkan
ketegangan hubungan .
ii. Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan/fahaman/pendapat/
kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini.
iii. Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosio ekonomi, kelulusan dan
sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

25. KEAHLIAN KELAB GURU/PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG)

i. Semua guru dan kakitangan sokongan secara automatik menjadi ahli kelab guru dan kakitangan.
ii. Semua guru secara automatik menjadi ahli PIBG

26. ARAHAN DAN PEKELILING.

i. Setiap arahan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta
ditandatangani selepas membacanya.
ii. Sekiranya arahan dan Pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di dalam fail peribadi.

27. PENGGUNAAN ALAT-ALAT

i. Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan.
ii. Mesti mendapat kebenaran daripada pengurus stok dan direkodkan.
iii. Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan baik.
iv. Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta.

28. TELEFON

i. Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru atau staf sekolah tidak dibenarkan
mengguna telefon sekolah untuk urusan peribadi.
ii. Guru tidak dibenar menggunakan telefon bimbit semasa P&P di dalam bilik darjah dan semasa
mesyuarat.- 36 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM29. KUNCI

i. Semua kunci mesti disimpan di pejabat.
ii. Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran daripada Pengetua
dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di pejabat sekolah.

30. BUKU STOK/INVENTORI – KEW PA

i. Ketua Panitia dan Setiausaha Jawatankuasa bertangungjawab menguruskan buku stok/inventori dan
memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskini, setiap
pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan dengan serta merta ).
ii. Guru Kanan Mata Pelajaran /Ketua Pembantu Tadbir akan menyemak buku stok inventori ini dari semasa ke
semasa, dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan oleh Penolong Kanan/Pengetua.

31. KOMPUTER RIBA/LCD PROJEKTOR

i. Guru yang diberi kemudahan komputer riba dan LCD Projektor hendaklah mematuhi peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Sebarang penggunaan yang menyalahi etika akan dapat
dikesan.
ii. Pastikan komputer berkenaan benar-benar dimanfaatkan untuk PdP sebagaimana objektif penggunaannya.
iii. Keselamatan komputer dan LCD adalah tanggungjawab sepenuhnya kepada penyimpan dan mesti
diserahkan ke pejabat apabila cuti akhir tahun.
iv. Lapor segera sekiranya berlaku kerosakan untuk tujuan baik pulih.
v. Proses peminjaman dan pemulangan alatan ini hendaklah direkodkan dalam borang yang disediakan.

1.14 PERATURAN DALAMAN SEKOLAH

1. Semua guru perlu berada di sekolah sebelum jam 7.30 pagi dan pulang selepas jam 2.30 petang. Perhimpunan
rasmi pada hari Isnin diadakan pada jam 7.30 pagi hingga 8.10 pagi dan waktu pulang adalah jam 2.30 petang.

2. Semua guru dikehendaki merakam waktu kehadiran waktu pagi dan waktu pulang setiap hari menggunakan mesin
perakam waktu yang disediakan. Kehadiran guru untuk aktiviti-aktiviti lain hendaklah dicatatkan dalam buku
yang berkenaan.

3. Sekiranya tidak dapat hadir bertugas kerana sebab-sebab yang sah, sila hubungi pihak sekolah sama ada melalui
telefon/ surat/ pesanan/sms sebelum jam 7.30 pagi. Setelah datang bertugas, serahkan dokumen cuti berkai-
tan.

4. Guru lelaki tidak dibenarkan memakai baju ala Hawai atau berseluar jeans. Bagi guru perempuan muslim
hendaklah berpakaian kemas, bersih dan menutup aurat.

5. Semua guru diwajibkan memakai kot (serta tali leher bagi lelaki) pada perhimpunan rasmi hari Isnin. Pakaian batik
diwajibkan pada setiap Khamis.

6. Hari Rabu ialah hari “Pasukan Pakaian Seragam”(PPS). Pelajar-pelajar ahli PPS dibenarkan memakai pakaian
seragam yang lengkap. (SPI Bil 8/2007)

7. Penggunaan siaraya sekolah hanya dibenarkan pada perhimpunan/ renungan pagi dan waktu rehat sahaja.
Penggunaan pada masa lain mesti mendapat kebenaran Pengetua.

8. Jika hendak keluar dari sekolah sama ada urusan rasmi atau tidak rasmi mesti mengisi borang kebenaran dan
ditanda dalam buku “keluar masuk” setelah mendapat kebenaran Pengetua.

9. Pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah. Mana-mana pelajar yang hendak keluar dari kawasan
sekolah kerana urusan tertentu mestilah dengan kebenaran Pengetua/ Guru Disiplin. Pelajar yang perlu pulang
kerana kecemasan mesti diambil oleh ibu bapa atau dihantar oleh guru bertugas.

10. Semua pelajar yang pindah ke sekolah ini diwajibkan membayar semua jenis bayaran kemudahan dan
perkhidmatan walaupun telah dijelaskan di sekolah asal.

11. Semua guru kelas hendaklah berurusan dengan bendahari sekolah dalam mengendalikan hal-ehwal bayaran
kemudahan dan perkhidmatan sekolah dan lain-lain.- 37 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 38 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 39 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 40 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 41 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 42 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 43 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 44 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 45 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 46 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 47 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 48 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 49 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGURUSAN AM
- 50 -


Click to View FlipBook Version