The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ustazah Shazlina, 2019-07-16 12:43:55

Pamplet amalan terbaik PdPc Pendidikan Islam menggunakan teknologi

Shazlina Ab Aziz
SK Senawang 3
Tahun 2019

Rumusannya, objektif utama penggunaan teknologi LINK AMALAN
dalam PdPc adalah untuk : TERBAIK PdPc
http://gg.gg/ejla9
pelajar terhadap pelajaran. PENDIDIKAN ISLAM
MENGGUNAKAN
da semua pelajar yang pelbagai keupayaan.
TEKNOLOGI
(individual learning).
17 JULAI 2019 (RABU)
yang sukar diperolehi. 8.00 PAGI - 5.00 PETANG

maklumat yang perlukan masa yang lama
atau terlalu mahal untuk diperoleh.

menyeronokkan dan mencabar.

melaksana eksperimen yang sukar, terlalu
mahal, mustahil atau bahaya untuk
dilaksanakan dengan cara biasa.

PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM : PENDIDIKAN ISLAM :
TILAWAH AL-QURAN TILAWAH AL-QURAN
Dalam konteks Pendidikan, teknologi maklumat
dan komunikasi telah diintegrasikan dalam Penggunaan teknologi berasaskan web : Penggunaan teknologi berasaskan
proses pengajaran dan pembelajaran dalam keyboard Arabic :
bidang pendidikan. Keperluan untuk menginte-
grasi teknologi maklumat dalam pendidikan Surah.my http://www.surah.my/ 1 http://www.arabic-keyboard.org/
serta contoh penggunaan teknologi maklumat
dan komunikasi dalam subjek Pendidikan Islam Tanzil.net http://tanzil.net 2 http://www.arabic-keyboard.org/arabic/
di SK Senawang 3 akan dijadikan sample untuk quranflash arabic-alphabet.php
pembugaran ilmu. Keseluruhannya dapat disim- quran.com https://
pulkan bahawa integrasi teknologi maklumat www.quranflash.com/ 3 http://www.arabic-keyboard.org/write-
dalam subjek Pendidikan Islam membantu altafsir arabic/
https://quran.com/?
memudahkan PdPc guru local=en https://www.lexilogos.com/keyboard/
dan memberi faedah
dalam membentuk https:// 4
seseorang pelajar yang www.altafsir.com/
berkemahiran arabic.htm
menggunakan teknologi, Quran.asp?
meningkatkan pen- 5 https://www.yamli.com/arabic-keyboard/
capaian serta berpengetahuan dengan bimb-
ingan ibu bapa dan guru-guru. http://www.clavier-arabe-pro.com/arabic-
6

keyboard.php

PENDIDIKAN ISLAM : PENDIDIKAN ISLAM : PENDIDIKAN ISLAM : IBADAH
TILAWAH AL-QURAN TILAWAH AL-QURAN
Aplikasi Google
Aplikasi Offline Aplikasi Google Gmail
Quran in Word Gmail Google Form
Google Form Google Docs
Paint Google Docs Google Slide
Powerpoint Google Slide Google Search
Publisher Google Search Google Image
Google Image Youtube
Youtube

PENDIDIKAN ISLAM : AKIDAH PENDIDIKAN ISLAM : SIRAH PENDIDIKAN ISLAM : IBADAH

Aplikasi Google Aplikasi Google Aplikasi Google
Gmail Gmail Gmail
Google Form Google Form Google Form
Google Docs Google Docs Google Docs
Google Slide Google Slide Google Slide
Google Search Google Search Google Search
Google Image Google Image Google Image
Youtube Youtube Youtube
Maps

PENDIDIKAN ISLAM : JAWI PENDIDIKAN ISLAM : JAWI PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM

Aplikasi Google KEYBOARD JAWI Aplikasi Google
Gmail Gmail
Google Form 1 https://www.lexilogos.com/keyboard/ Google Form
Google Docs jawi.htm Google Docs
Google Slide Google Slide
Google Search 2 www.ejawi.net/converterV2.php?go=rumi Google Search
Google Image Google Image
Youtube http://rumi-to-jawi.appspot.com/ Youtube
3 transliterate

4 http://rumi-to-jawi.appspot.com/
rumijawi_paragraph

PENDIDIKAN ISLAM : JAWI PENDIDIKAN ISLAM : JAWI

Aplikasi Google PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM
Gmail
Google Form KEYBOARD JAWI
Google Docs
Google Slide Kahoot https://kahoot.com/
Google Search
Google Image 1 https://www.lexilogos.com/keyboard/
Youtube jawi.htm
Quizziz https://quizizz.com/

2 www.ejawi.net/converterV2.php?go=rumi Padlet https://padlet.com/
ProProfs
http://rumi-to-jawi.appspot.com/ http://www.proprofs.com/
3 transliterate Socrative quizschool//
Gnowledge
4 http://rumi-to-jawi.appspot.com/ Hot Potatoes http://www.socrative.com
rumijawi_paragraph Easy TestMaker
EDpuzzle http://
Quizinator www.gnowledge.com/

https://hotpot.uvic.ca/

https://
www.easytestmaker.co

https://edpuzzle.com/

http://
www.quizinator.com/

INOVASI PENDIDIKAN ISLAM INOVASI PENDIDIKAN ISLAM PELANTAR MAYA

HURUF HIJAIYAH LAMAN WEB : 1 FROG VLE
7 QURAN.COM, TANZIL.NET,
1 KIT MEMORI RUQU 2 GOOGLE CLASSROOM
SURAH.MY
2 CUBE BESTARI 8 JAM PASIR 3 BLOGSPOT

3 DAM TERBANG 9 KIT MADLI: PAKLI, RODA 4 MOODLE
ORIGAMI ORANG DALAM PDPC MADLIBI, PETLI
FLIP BOOK DIGITAL
4 SIRAH 10 RODA HUSAHI
5 DAWAI HURUF 5
11 TINGKAP KALIMAH http://anyflip.com/
6 KAD MEMORI HURUF
12 LEGO KALIMAH IQRA’ APLIKASI CHAT

13 BUKU FOTO SOLAT 1 WHATSAPP

2 TELEGRAM


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Adictiz Catalog
Next Book
Circular connector catalog