The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nipah71, 2019-11-29 20:17:04

Buku Pengurusan & Pentadbiran 2020

i

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT
KATA-KATA ALUAN PENGETUA iv
SURAT PERLANTIKAN JAWATANKUASA 2020 v
MAKLUMAT PERIBADI vi

1 PENGENALAN
1.1 MAKLUMAT ASAS SEKOLAH 1
1.2 SEJARAH SEKOLAH 2
1.3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 3
1.4 VISI & MISI SEKOLAH 3
1.5 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 4-6
1.6 KERANGKA PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25) 7
1.7 NILAI SEKOLAH 8
1.8 PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH 9
1.9 MATLAMAT SEKOLAH 9
1.10 OBJEKTIF SEKOLAH 10
1.11 MOTO SEKOLAH 10
1.12 MASKOT SEKOLAH 10
1.13 SLOGAN SEKOLAH 10
1.14 LENCANA SEKOLAH 11
1.15 LAGU SEKOLAH 11
1.16 PELAN SEKOLAH 12

2 DATA DAN MAKLUMAT
2.1 ENROLMEN SEKOLAH (STAF/MURID) 13
2.2 CARTA ORGANISASI 13
2.3 SENARAI NAMA GURU 14-16
2.4 SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 17
2.5 KEMENJADIAN MURID & KUALITI SEKOLAH 18

3 PERATURAN-PERATURAN AM SEKOLAH
3.1 PERATURAN-PERATURAN AM SEKOLAH 19-27

4 TAKWIM SEKOLAH
4.1 PENGGAL PERSEKOLAHAN 2020 28
4.2 KALENDAR 2020 29
4.3 CUTI UMUM NEGERI PAHANG 2020 30
4.2 JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN 2020 31
4.4 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020 32-34
4.5 JADUAL SEMAKAN eRPH, PENCERAPAN PDPC & PENYEMAKAN HASIL KERJA MURID 35-37
4.6 TAKWIM 2020 (JANUARI – DISEMBER) 38-49
4.7 PROGRAM UTAMA SMKB 2020 50
4.8 PROGRAM 'ILLA AL-JANNAH 51
4.9 TAKWIM PERJUMPAAN UNIT KOKURIKULUM 51
4.10 TAKWIM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 2020 52
4.11 TAKWIM ASRAMA SMK BENTONG 2020 53
4.12 JADUAL BALIK KAMPUNG ASRAMA SMK BENTONG 2020 54
4.13 JADUAL BERTUGAS PREP PELAJAR ASRAMA 2020 55-56
4.14 JADUAL BERTUGAS WARDEN ASRAMA 2020 57-58


ii

5 PENGURUSAN ORGANISASI
5.1 JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN KEMAJUAN SEKOLAH 59
5.2 JAWATANKUASA PROGRAM SEKOLAH TRANSFORMASI (TS25) 59
5.3 JAWATANKUASA SKPMg2 59
5.4 SETIAUSAHA MESYUARAT GURU DAN STAF 60
5.5 PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK) 60
5.6 PENGURUSAN STOR KERAJAAN 60
5.7 PENGURUSAN KEWANGAN 61
5.8 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN 61
5.9 JAWATANKUASA PIBG SESI 2020 62
5.10 JAWATANKUASA ALUMNI SMK BENTONG 2019-2021 62
5.11 JAWATANKUASA KELAB GURU DAN STAF 2020 63

6 PENGURUSAN KURIKULUM
6.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM 2020 64
6.2 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM 64
6.3 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KURIKULUM 65
6.4 PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL 66
6.5 PENGURUSAN PENILAIAN MURID 66

7 PENGURUSAN KOKURIKULUM
7.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM 2020 67
7.2 SURAT PELANTIKAN GURU PENASIHAT KOKURIKULUM 2020 68
7.3 KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM 69
7.4 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KOKURIKULUM 70
7.5 PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN 71
7.6 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM 72
7.7 PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN 73
7.8 JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH 74
7.9 KOPERASI SEKOLAH 74

8 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
8.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 75
8.2 KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID 75
8.3 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 76
8.4 PENGURUSAN DISIPLIN MURID 76
8.5 PENGURUSAN KESELAMATAN MURID 77
8.6 PENGURUSAN KESIHATAN MURID 77
8.7 PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID 77
8.8 PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING 77
8.9 PENGURUSAN ASRAMA 77
8.10 SENARAI NAMA GURU KELAS 2020 78

9 PANDUAN AM TUGAS GURU 79-111
iii

KATA-KATA ALUAN PENGETUA


dan Selamat Sejahtera.

Buku Pengurusan & Pentadbiran 2020 Sekolah Menengah
Kebangsaan Bentong (SMKB) merupakan sebuah dokumen
perancangan sekolah untuk pembangunan pendidikan Warga
SMKB. Buku ini selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025 bagi mencapai KPI Gelombang 2 (2016–
2020) yang memberikan penekanan kepada memacu peningkatan
sistem. Perancangan ini juga disusun untuk mencapai Kemenjadian
Murid dan Sekolah Berkualiti dalam Program Transformasi Sekolah 2025
(TS25) Kohort 2.0 serta Program STEM Executive Consultation (STEMEC).


Dalam tahun 2020, Warga SMKB diharapkan dapat memperkasakan semua
aspek pendidikan di sekolah ini meliputi kepimpinan, sumber manusia, modal insan,
kemudahan pendidikan, pentaksiran dan penilaian serta sistem pengurusan sekolah
melalui pelbagai program yang telah dirancang.

Setiap program yang dilaksanakan memerlukan sesi refleksi bagi menilai
amalan dan pencapaian semasa. Amalan yang baik perlu diteruskan dan
dimantapkan lagi, sebaliknya amalan yang kurang sesuai wajar dikaji semula dan
digantikan dengan kaedah atau pendekatan yang lebih baik. Aspirasi Sistem dan
Aspirasi Murid dalam PPPM perlu dijadikan landasan dalam melakar kecemerlangan
sekolah.

Saya penuh yakin Warga SMKB mampu menterjemahkan visi, misi dan
matlamat yang sama-sama telah disepakati. Marilah bekerja dalam satu pasukan
secara profesional dan jadikan tahun 2020 sebagai agenda meningkatkan
kecemerlangan dalam semua aspek dan akan menjadi kebanggaan masyarakat
seluruhnya.

Akhir kata sebagai Warga SMKB bersamalah bertawakal kepada Allah S.W.T
supaya diri kita sentiasa diberi kekuatan, ketenangan dan hidayah agar segala
perancangan akan terlaksana dengan jayanya.

Bea the Best, Beat the RestTerima kasih.

HANIFAH BIN HJ. VEERANKUTTY
PENGETUA SMK BENTONGiv

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BENTONG  (S) : 09-2221163
 (F) : 09-2235081
28700 BENTONG, EMAIL :
PAHANG DARUUL MAKMUR KOD SEKOLAH : CEA0014
_____________________________________________________________________________________________________
Ruj. Kami : CEA 0014.100-1/9/1(47)
Tarikh : 31 Disember 2020

Kepada,

GURU DAN STAF YANG BERKENAAN,
Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong,
28700 Bentong,
Pahang Darul Makmur.

Tuan,

PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SMK BENTONG TAHUN 2020

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan tuan/puan/cik telah dilantik sebagai Ahli
Jawatankuasa seperti yang tersenarai dalam Buku Pengurusan dan Pentadbiran SMK
Bentong 2020 berkuat kuasa mulai 02 Januari 2020 sehingga tuan/puan/cik tidak lagi
mengurus tadbir unit berkenaan / bertukar ke sekolah lain.

3. Dengan perlantikan ini bermakna tuan/puan secara rasminya
bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan unit tersebut dan berkuasa
merancang, melaksanakan dan menilai setiap aktiviti bagi mencapai tujuan dan
matlamat unit.

4. Semoga perlantikan ini dapat meningkatkan pembangunan diri, menambah
pengalaman dan membantu usaha SMK Bentong mencapai kecemerlangan.

Kerjasama daripada pihak tuan/puan/cik didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,
hanifah
………………………………
( HANIFAH BIN HJ. VEERANKUTTY)
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong,


v

MAKLUMAT PERIBADI
1 Nama :……………………………………………………….


2 No Kad Pengenalan :……………………………………………………….

3 Tarikh Lahir :……………………………………………………….

4 No Pasport :……………………………………………………….

5 No Telefon :……………………………………………………….
6 Alamat Rumah :……………………………………………………….

7 Alamat E-mail :……………………………………………………….

8 No Pendaftaran :……………………………………………………….
Kenderaan

PERKHIDMATAN

1 Jawatan :…………………………………..

2 Tarikh Mula Berkhidmat :…………………………………..
3 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan :…………………………………..

4 Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen :…………………………………..

5 Tarikh Lulus Isytihar Harta :…………………………………..

6 No Gaji :…………………………………..

7 No Akaun Bank :…………………………………..
8 No Fail JPNP :…………………………………..

9 No Cukai Pendapatan :…………………………………..

10 No KWSP :…………………………………..

11 No Ahli YGMB/NUTP :…………………………………..

KELULUSAN
1 Akademik

(1)…………………………………………… Tarikh :…………………………
(2)…………………………………………… Tarikh :…………………………

2 Ikhtisas
(1)…………………………………………… Tarikh :…………………………


vi

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH1. NAMA SEKOLAH : SMK BENTONG

2. PARLIMEN / DUN : BENTONG / KETARI
3. PPD : PPD BENTONG

4. NEGERI : PAHANG

5. LOKASI : BANDAR

6. JENIS SEKOLAH : SEKOLAH HARIAN / SMK
7. GRED : A

8. KELUASAN TANAH : 11.00 EKAR (4.45 HEKTAR)

9. SESI : 1 (PAGI)
10. BILANGAN GURU : 55

11. ENROLMEN PELAJAR : 473 (31/12/2018)

12. ALAMAT SEKOLAH : SMK BENTONG, 28700 BENTONG, PAHANG

13. NO TELEFON : 09-22221163
14. NO FAKS : 09-2235081

15. EMAIL SEKOLAH : [email protected]

16. FACEBOOK RASMI : SMK BENTONG1

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong dahulunya dikenali dengan nama
Sekolah Menengah Aneka Jurusan. Sekolah Menengah Aneka Jurusan telah
ditubuhkan pada 1 Januari 1965. Selama setahun penubuhannya, sekolah ini

menumpang di Sekolah Rendah Kebangsaan Tunku Fatimah, Bentong pada
sesi petang. Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong ini siap dibina pada awal
tahun 1966. Pada peringkat awal, sekolah ini hanya terdiri daripada tiga blok
bangunan iaitu dua bangunan untuk pentadbiran dan kelas (Blok A dan Blok B)
dan satu blok asrama.

Pengetua SMK Bentong yang pertama ialah Encik Mohd Nor bin Hj.
Osman. Akibat daripada pertambahan pelajar, bangunan sekolah telah dibina
untuk menampung keperluan pelajar. Pada tahun 1975 satu blok asrama dan
blok C telah dibina. Manakala blok D dan blok E telah siap dibina pada tahun

1988 dan 1990.

Asrama sekolah ini pada peringkat penubuhannya hanya terhad kepada
pelajar puteri dari SMK Sulaiman. Bermula tahun 1991, asrama SMK Bentong
dikhususkan kepada pelajar putera dan puteri SMK Bentong sahaja. Sekolah ini
menerima pelajar dari sekitar daerah Bentong seperti dari Kampung Benus,
Felda Lurah Bilut, Felda Mempaga, Felda Sertik dan Simpang. Sejak pembukaan
sehingga kini seramai 13 orang pengetua telah bertugas di SMKB.


BIL TAHUN NAMA PENGETUA
1 1966-1978 EN. MOHD NOR BIN HJ. OSMAN
2 1978-1979 EN. ABU SAMAH BIN IBRAHIM
3 1979-1982 EN. MEGAT RAMLI BIN MEGAT ADNAN
4 1982-1988 EN. R.I.S STORK

5 1989-1995 TUAN HJ OTHMAN BIN RAMLI
6 1995-1997 TUAN HJ ABDUL WAHAB BIN SUDIN
7 1998-2003 TUAN HJ SARBINI BIN YATIN
8 2003-2004 CIK HAJAH FUZIAH BINTI ISMAIL
9 2005 DATIN JAMALIAH BINTI ZAINAL ABIDIN

10 2005-2014 TUAN HJ ISMAIL BIN ENDOT
11 2014-2016 EN. ISA BIN SAFIE
12 2016-2018 PN. NORANI BT MOHD LUDIN
13 2018-SEKARANG EN. HANIFAH BIN HJ. VEERANKUTTY


2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH
MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN
BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS
DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN

KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI
MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN,
BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN
BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI, SERTA MEMBERI SUMBANGAN
TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN
NEGARA


VISI


PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA


MISI

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARAHALA TUJU PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BENTONG MEMBANGUNKAN MODAL
INSAN BERKUALITI BERTERASKAN PEMBELAJARAN ABAD KE-2I MENJELANG 2025
3

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025
4

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025
5

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025
6

KERANGKA PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25)
KEMENJADIAN MURID SEKOLAH BERKUALITI
[BERFOKUSKAN MURID] [BERFOKUSKAN BUKAN MURID]

Pencapaian Pencapaian Pencapaian Pencapaian prestasi
prestasi sahsiah terpuji prestasi kepimpinan dan pengurusan
akademik yang oleh semua kokurikulum sekolah yang cemerlang
tinggi oleh murid. yang tinggi oleh
semua murid semua murid.
• Pentaksiran • Ujian Aptitud, • Pentaksiran • Penarafan Sekolah
Bilik Darjah Psikometrik Aktiviti berdasarkan SKPMg2
Tingkatan 3 (PPsi) Jasmani • Pengajaran dan
• Pentaksiran • Sikap dan Sukan dan Pemudahcaraan (PdPc)
Pusat Perlakuan Kokurikulum oleh Guru
Tingkatan 3 Positif Murid (PAJSK) • Penilaian Pusat Sumber
(PT3) (Pembangu • Pentaksiran Sekolah
• Sijil Pelajaran nan Standard • Prestasi Kewangan
Malaysia Kemahiran Kecergasan • Penarafan Prestasi
(SPM) – Insaniah - Fizikal Keselamatan Makanan
Tingkatan 5 soft skill) Kebangsaan Kantin / Dapur Asrama
• Salah Laku (SEGAK) • Penarafan Prestasi
Disiplin • Pencapaian Kebersihan Tandas
• Kehadiran Sukan dan • Penarafan Prestasi Sekolah
Ke Sekolah Permainan Selamat
• Ujian PAFA • Pencapaian • Kepuasan Pelanggan
Ko- • Penglibatan Ibu Bapa
Akademik • Hubungan Luar (Jaringan /
• Pencapaian Jalinan)
Badan • Sarana Sekolah
Beruniform • Sarana Ibu Bapa
• Suara-suara Guru, Murid dan
Ibu Bapa Terhadap Iklim
Sekolah (Teachers, Students,
Parents Voice)dll.

7

NILAI SEKOLAH

KOLABORATIF
Semua warga SMKB mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama
dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang, melaksana dan

menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan

KEPELBAGAIAN
Semua warga SMKB akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam
amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan

KECEMERLANGAN
Semua warga SMKB akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah
untuk mencapai kecemerlangan


INOVASI
Semua warga SMKB akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan

INTEGRITI
Semua warga SMKB menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan
murni


HORMAT
Semua warga SMKB mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain
8

PIAGAM PELANGGAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong komited dan berjanji akan
memberikan perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami


Murid

1. Membangunkan modal insan dalam kalangan murid melalui
program-program pendidikan berteraskan Pembelajaran Abad Ke-
21.
2. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5
minit waktu jadual bermula.
3. Latihan akan disemak dan dikembalikan mengikut piawaian yang
ditetapkan.


Kepada Guru Dan Kakitangan

4. Menyediakan kemudahan dan suasana kerja yang kondusif, mesra
dan profesional.
5. Memastikan setiap guru dan staf sokongan menerima latihan
sekurang-kurangnya 7 hari dalam setahun

6. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan
serahkan kepada pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas

pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

7. Setiap aduan akan diberi maklum balas dalam tempoh 14 hari
aduan diterima.
8. Memberi layanan kaunter yang cekap dan mesra pelanggan
9. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan
dalam tempoh 2 minggu selepas dilaksanakan.


MATLAMAT SEKOLAH

1. PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID.
2. PENCAPAIAN SAHSIAH TERPUJI OLEH SEMUA MURID.
3. PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID.
4. PENCAPAIAN PRESTASI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH YANG
CEMERLANG

9

OBJEKTIF SEKOLAH

1. MENINGKATKAN GPS DALAM PEPERIKSAAN SPM KEPADA 4.70
2. MEMASTIKAN 100 % PELAJAR DITAKSIR DALAM PBS
3. MENINGKATKAN PERATUS KEHADIRAN PELAJAR MELEBIHI 90%

4. MENGURANGKAN KES SALAH LAKU DISIPLIN KEPADA SIFAR
5. MEMASTIKAN 100 PERATUS PELAJAR MENYERTAI PROGRAM 1M1S

MOTO SEKOLAH

BESS THE BEST
BE THE BEST, BEAT THE REST


MASKOT SEKOLAH


ANT TEAM

1. KERJASAMA YANG ERAT ANTARA INDIVIDU-INDIVIDU DALAM SATU
KOLONINYA.
2. KESETIAAN TERHADAP KETUA YANG MERANGKUMI VISI DAN MISI
YANG SEPUNYA.

3. SUMBANGAN-SUMBANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA
MASYARAKAT DI SEKELILINGNYA.
4. DEDIKASI TERHADAP MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWABNYA


SLOGAN SEKOLAH
SEDERAP
bergerak bersama-sama untuk mencapai visi dan misi sekolah

MEMACU

menggerakkan suatu aktiviti dengan lebih pantas

KECEMERLANGAN
SMKB berusaha mecapai kecemerlangan dalam semua aspek

BERKUALITI
bernilai tinggi


10

LENCANA SEKOLAH


MELAMBANGKAN KESUCIAN/KEIKHLASAN DAN
PUTIH
KEBERSIHAN/SATU WADAH ILMU
MELAMBANGKAN PENDIDIKAN YANG MERANGKUMI SKOP
BIRU
YANG LUAS/PERPADUAN YANG UTUH
KUNING MELAMBANGKAN KETAATAN KEPADA NEGARA
MELAMBANGKAN KEBERANIAN DALAM MENCARI ILMU /
MERAH
MEMPERTAHANKAN DIRI
TIGA
BULATAN MELAMBANGKAN KOLABORATIF / PARTISIPATIF / OWNERSHIP
BERANTAI
MELAMBANGKAN WAHANA UNTUK MENCARI / MENIMBA ILMU
PEN
/ KEPENTINGAN ILMU
RODA MELAMBANGKAN BERTERASKAN SAINS DAN TEKNOLOGI

MELAMBANGKAN BUDI PEKERTI YANG TINGGI / BERAKHLAK
PADI
MULIA MERANGKUMI NILAI / JATI DIRI


LAGU SEKOLAH

DICINTAI DAN DISANJUNGI

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BENTONG
TETAP TEGUH BERTERAS PERPADUAN
HIDUP BERBAKTI COGAN KATANYA

SUKAN DAN PELAJARAN
DIJAYAKAN BERSAMA
DEDIKASI GURU TIDAK DISIAKAN
MEMBIMBING KAMI CEMERLANG SENTIASA

USAHAMU TIADA SEMPADAN

BERKORBAN UNTUK ANAK WATAN
ORAK LANGKAH KE ARAH KEMAJUAN
SEKOLAH MAKMUR DAN BERJAYA
SEKOLAH MAKMUR DAN BERJAYA
11

PELAN SEKOLAH


12

ENROLMEN SEKOLAH
STAF

MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH JUM

L P L P L P L P L P

PPPS 12 40 1 1 54
AKP 3 8 1 12
JUMLAH 15 48 1 1 1 66

MURID

JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH JUMLAH JUMLAH BUKAN JUMLAH
TING BERAGAMA
KELAS LELAKI PEREMPUAN BERAGAMA MURID
ISLAM
ISLAM
1 4 56 48 101 3 104
2 4 47 43 90 1 91
3 4 57 55 111 1 112
4 6 49 45 93 1 94
5 6 51 47 95 3 98
JUMLAH 24 260 238 490 9 499
Sumber : Data Bulan NOVEMBER 2019


CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BENTONG 202013

SENARAI NAMA GURU


BIL NAMA KELULUSAN NO. TELEFON

B.A (HONS) GEOGRAFI
HANIFAH BIN HJ. VEERANKUTTY DIPLOMA PENDIDIKAN - GEOGRAFI
710128-06-5249 DIPLOMA PENGURUSAN DAN
1 012-9526557
PENGETUA KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN - IAB
SIJIL KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN
PENDIDIKAN (NPQEL) - IAB

ROZITA NORDIN B.A (HONS) KEMANUSIAAN
2 631024-06-5484 DIP ED (USM) 017-5792424
GPK PENTADBIRAN (SEJ/LINGUISTIK BM)
PUDIAN RAHIM BIN ABD WAHID ISM PENDIDIKAN
3 630919-12-5463 (SAINS SUKAN) 012-9870956
GPK HEM SIJIL PERGURUAN ASAS

NORHALIZA BINTI JAIS B.A (HONS) UNIVERSITI MALAYA (UM)
4 671005-05-5068 DIPLOMA PENDIDIKAN (UM) 012-9003720
GPK KOKURIKULUM (BM/SEJARAH)

ZARINA BINTI ZAINUDIN B.A (HONS) SAINS SOSIAL
5 690510-06-5674 (PENG.PEM SAINS POLITIK) 012-9589974
GKMP BAHASA KPLI (BM/SEJARAH)
NOR AZLEEN BINTI JAMALUDDIN B.A (HONS) SYARIAH
6 690419-06-5278 DIPLOMA PENDIDIKAN 013-9110036
GKMP KEMANUSIAAN (P.AGAMA ISLAM)

HABIBAH BINTI JA’AFAR ISM SAINS (BOTANI)
7 710124-08-5920 DIPLOMA PENDIDIKAN SAINS 011-36391252
GKMP SAINS & MATEMATIK

FARIDAH HANIM BINTI AHAMAD
8 781227-08-5956 BSC (HONS) PEMBANGUNAN MANUSIA 012-5931093
KPLI ERT/KH
GKMP TEKNIK&VOKASIONAL
RUHAIRA BINTI [email protected]
9 760314-06-5096 BAC.PENDIDIKAN 019-9668278
GBKSM BIMBINGAN & KAUNSELING


NIK HASLIZA BINTI NIK HASSAN BAC.PENDIDIKAN
10 770910-03-6098 BIMBINGAN & KAUNSELING 019-9255345
GBKSM

AZLINI BINTI BAHARUDDIN
11 790707-06-5158 ISM KOMUNIKASI 011-26036543
GURU PERPUSTAKAAN MEDIA DIPLOMA PENDIDIKAN (MORAL)


ANA MELISSA BINTI ZAINAL ISM SAINS (TM)
12 790105-01-5866 KPLI (TEK.MAKLUMAT) 012-3907535
GURU DATA & MAKLUMAT PITO (SEJARAH)


HUSNA BINTI MUHADZIR
13 750916-06-5414 ISM PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 013-9237181
GURU PENYELARAS BESTARI


NUR HANANI BT MOHD KHAIRUDDIN
14 920910-06-5498 ISM PENDIDIKAN ISLAM 014-5057375
GURU KEMAHIRAN AL-QURAN


14

BIL NAMA KELULUSAN NO. TELEFON
ABDUL AZIZ BIN ADAM DIPLOMA PENDIDIKAN DENGAN
15 680103-06-5053 BAHASA ARAB 019-9608086
MOHAMED SAUFI BIN ABDUL HAMID ISM (PENGAJIAN MATEMATIK)
16 017-9723201
640620-06-6277 DIPLOMA PENDIDIKAN (MATEMATIK)
MOHD ALIFF BIN MOHD LAZIM BSC.(HONS.) MIKROBIOLOGI
17 017-9746703
880125-06-5077 DIP. PEND. (PJK)
MOHD AZLAN BIN AZMY
18 BACHELOR PENDIDIKAN (PJPK) 011-29466884
820912-06-5231
MOHD SYAHRUL AZLI BIN AHMAD ZAKI IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS
19 011-65600119
770918-03-6447 DIP. PEND. (PENGAJIAN SENI REKA TANDA)
MOHMAD HAFIZAL BIN RAMLI BACELOR PENDIDIKAN
20 017-9378497
840919-06-5291 (PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN)
ISMP TEKNOLOGI REKABENTUK
MUHAMMAD HERMAN BIN MOHMAD NASIR BERKOMPUTER
21 019-9665124
831103-06-5083 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
PERHUBUNGAN
NOH BIN ISHAK B.A(HONS) GEOGRAFI/P.ISLAM
22 011-57898996
751011-03-6023 DPLI UM
AFZAN ASYIQ BINTI KARIM ISM (KEP.) (INDUSTRI BIOTEKNOLOGI)
23 013-3950309
851117-06-5242 DIP.PEND.(SAINS PERTANIAN)
AINUL AIZA BINTI KARIM ISM PENDIDIKAN
24 011-15176415
810101-06-6952 (TEKNOLOGI MAKLUMAT)
ALBIA SYUHAIDA BINTI ZAINON
25 ISM PENDIDIKAN (PERAKAUNAN) 011-25587925
791212-06-5396
ARIFAH BINTI AB HAMID
26 B.A (HONS) PENDIDIKAN MATEMATIK 019-9513766
860305-29-5752
HAMIDAH BINTI AHMAD SARJANA MUDA SAINS(KIMIA)
27 013-9827536
720919-01-6194 SIJIL PERGURUAN ASAS
ISM TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN(KEM
HAZNIFAH BINTI AYUB
28 HIDUP) 013-7676205
740523-03-5354
SIJIL PERGURUAN-KEMAHIRAN HIDUP
LINDAWATI @ NUR DIANA BINTI ISMAIL
29 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TESL) 017-9319378
720509-14-5102
ISM SENI LUKIS & SENI REKA (TEKSTIL)
MAZUIN BINTI MOHAMMAD
30 DIPLOMA SENI LUKIS & SENI REKA (TEKSTIL) 017-2231548
840929-07-5784
DIPLOMA PEND. (PEND.SENI VISUAL)
NADIA SHAZWANI BINTI MOHAMAD NASIR ISM PENGAJIAN MALAYSIA
31 013-3934946
891008-03-5390 DENGAN PENDIDIKAN
NOOR DINA BINTI MUSTAPA
32 ISM PEND.(SAINS) DENGAN KEPUJIAN UPSI 013-9045945
870903-11-5802
NOORHAFISZAH BINTI ABDUL BASAR
33 ISM PENDIDIKAN (GEOGRAFI) 017-9367093
870727-06-5374
NOR HAMIDAH BINTI HUSSIN
34 ISM MATEMATIK DAN BIOLOGI 012-9450386
680714-06-5490
NOR HAMIZAH BINTI NADZARI IJAZAH PENDIDIKAN SAINS
35 012-3056513
830608-04-5462 (BIOLOGI) UPSI
NOR SALIMINA BINTI ABU SAMAH B.A (HONS) PENGAJIAN ISLAM
36 011-65654148
731215-06-5354 DIP.PEND. (PENGAJIAN ISLAM)
ISM PERAKAUNAN
NORAIDA BINTI AZIZZUDDIN
37 DIPLOMA PENDIDIKAN 013-9040622
751106-06-5548
(BAHASA INGGERIS)
NORASHIKIN BINTI ISMAIL IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
38 017-7710977
870331-29-5130 KEUSAHAWANAN DAN PERDAGANGAN

NORAZAH BINTI MAT SAH IJAZAH SARJANA MUDA (KOMUNIKASI)
39 013-9237242
840723-03-5170 DIP.PEND. (PEND. MORAL)

15

BIL NAMA KELULUSAN NO. TELEFON
ISM SENI REKA
NORMANZILA BINTI MOHAMED YUNUS
40 DIPLOMA PENDIDIKAN (PENGAJIAN SENI 019-9335115
740916-06-5060
VISUAL)
NURUL IZYANI BINTI AHMAD ROOSZY
41 ISM PENDIDIKAN (KEPUJIAN) TESL 018-9507122
910222-11-5640
RADHIAH BINTI HASAN
42 ISM SAINS (PENDIDIKAN) KIMIA 012-9813781
741113-03-5022
SARJANA TESL
REVATHY A/P ANANTHAN
43 ISM PENDIDIKAN (TESL) 012-2019600
710826-10-5738
SIJIL PERGURUAN (B.INGGERIS)
ROHANI BINTI AWANG SAID BAC.PEND.(SAINS RUMAH TANGGA)
44 SIJIL PERGURUAN - SAINS RUMAHTANGGA 013-2402174
671107-06-5048
SIJIL –KATERING &PENYAJIAN
ROSLAILI BINTI ISMAIL ISM PENDIDIKAN
45 013-4606813
810813-03-5054 (KIMIA)
ISM DENGAN KEPUJIAN PSIKOLOGI DAN
ROZITA AINI BINTI BAHARIN
46 KOMUNIKASI 016-9631640
660201-06-5032
SIJIL PERGURUAN PENGAJIAN MELAYU
SHARINA BT ABDULLAH @ AB. AZIZ IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA
47 019-6785322
800117-03-5748 DIPLOMA PENDIDIKAN (SEJARAH)
SUHAIDA BINTI SUID
48 ISM TESL DENGAN KEPUJIAN 017-6669983
830609-14-5502
SYARIPAH ROZIAH BINTI SAYED HARUN ISM PENGAJIAN MALAYSIA DENGAN
49 013-9128493
860121-33-5748 PENDIDIKAN
TAN HUAY MIANG ISM SAINS GUNAAN(STATISTIK GUNAAN)
50 016-3348355
801107-14-5884 DIP. PEND PENGAJIAN MATEMATIK
WAN YANG BT WAN OMAR ISM PENGAJIAN ISLAM
51 0179375021
800502-03-5816 DIP. LANJUTAN (UPSI)
BAC BAHASA ASING
WIDYAWATI BINTI MAT SALLEH
52 (PENGKHUSUSAN BHS ARAB) 010-9037578
780405-06-5508
DIP BAHASA ARAB DGN PEND
ISM SAINS (MATEMATIK)
ZAILAWATI BINTI HAMID
53 DIPLOMA PENDIDIKAN 019-2450748
780714-03-5740
(PENGAJIAN MATEMATIK)
ZAKIAH @ NOOR ZAKIAH BT SHAFIE ISM PENDIDIKAN
54 016-2064487
740425-03-5940 (PENDIDIKAN MORAL)16

SENARAI NAMA AKP


BIL NAMA JAWATAN NO TEL
SITI JAMILAH BINTI MUSTAPHA
1 PEMBANTU TADBIR 0129698246
731017-06-5046
NUR FAEZAH BT MOKHTAR
2 PEMBANTU TADBIR 0132015652
801218-06-5414
HAZEMAWATI BINTI ABD RAHMAN
3 PENYELIA ASRAMA 0199690716
720209-06-5434
MOHAMAD RIDZUAN BIN ABD KAIYIM
4 PENYELIA ASRAMA 0199793854
750124-06-6808
AZRUL RIZAL BIN IBRAHIM
5 JURUTEKNIK KOMPUTER 0124615661
824508-02-5609
YUNIZA BINTI SHAMSUDDIN
6 PEMBANTU MAKMAL 0179371627
780430-14-5892
CHE UMMI KELTHUM BINTI CHE ALI
7 PEMBANTU MAKMAL 0192926817
791116-03-5664
EDDIE JINOLEH
8 PEMBANTU MAKMAL 0102113303
810915-12-5667
MOHD RAZLI BIN ABDUL MUBIN
9 PEMBANTU MAKMAL 0199962256
820519-06-5147
NOOR AINA FARHANA BINTI ZAINUDIN
10 PEMBANTU MAKMAL 0137594486
900116-06-5070
NORUL HUDA BINTI ISMAIL
11 PEMBANTU OPERASI 0109212048
841008-06-5746
ROZINA BINTI ABDULLAH
12 PEMBANTU OPERASI 092228626
650521-06-5374
NURSIDAH BINTI YUSOH
13 PEMBANTU OPERASI 0199978810
650521-06-5374


17

KEMENJADIAN MURID & KUALITI SEKOLAH
PENCAPAIAN AKADEMIK

PT3 2014 - 2018


BIL MSMP
TAHUN GPS
CALON BIL %

2014 149 18 12.08 3.96

2015 129 33 25.58 3.13

2016 104 39 37.86 2.83
2017 108 22 25.93 3.30

2018 102 26 25.49 3.51
SPM 2014 - 2018


BIL LMS
TAHUN GPS
CALON BIL %

2014 123 113 91.87 5.05

2015 112 99 89.19 5.66

2016 132 114 86.36 5.31

2017 131 120 91.60 4.87

2018 98 92 93.88 5.06
18

PERATURAN-PERATURAN AM SEKOLAH

1. Tanggunjawab Am Guru

a. Semua guru dan staf tertakluk kepada Peraturan Am Kerajaan, Surat
Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Ikhtisas dan Warta-warta Kerajaan.
Guru juga hendaklah menghayati Tatasusila Profesion Perguruan dan
Panduan Perkhidmatan Cemerlang.

b. Semua warga sekolah perlu mengetahui dan memahami Visi, Misi, Matlamat
dan Falsafah Sekolah serta menyokong dan membantu ke arah
pencapaiannya.

c. Elakkan perilaku yang dianggap bertentangan dengan tatasusila profesion
perguruan seperti ponteng tugas, pecah amanah, penyelewengan, cuai,
salah laku seksual dan sebagainya.

d. Berusaha meningkatkan prestasi dan nama baik sekolah dengan sedia
bekerjasama dengan semua anggota masyarakat sekolah dan luar sekolah.

2. Waktu Kehadiran

a. Semua guru dikehendaki sampai ke sekolah selewat-lewatnya sebelum 7.20
pagi dan paling awal meninggalkan sekolah 2.40 petang (Isnin – Khamis) dan
Jumaat pada pukul 12.00 tengahari (kecuali jika ada mesyuarat, kursus, kelas
tambahan, latihan rumah sukan atau aktiviti kokurikulum pada hari Rabu
maka waktu balik apabila selesai perkara-perkara tersebut).

b. Semua guru dikehendaki mengimbas jari (thumb print) kehadiran bertugas
sebaik sahaja sampai dan sebelum meninggalkan sekolah.

c. Guru Bertugas Harian perlu hadir pada pukul 7.00 pagi dan
bertanggungjawab memastikan Perhimpunan Rasmi dan Perhimpunan Pagi
berjalan lancar. Buku Laporan Bertugas Mingguan hendaklah dihantar
setiap hari Jumaat kepada Pengetua untuk ditandatangani.

3. Pakaian dan Personaliti

a. Guru hendaklah memakai pakaian yang kemas mengikut peraturan yang
ditetapkan dalam Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985 - 05.05.1985 serta
melambangkan disiplin dan imej profesion perguruan.

b. Tanda nama hendaklah sentiasa dipakai semasa bertugas disekolah, majlis
rasmi sekolah dan tugas rasmi di luar sekolah.19

c. Kelonggaran diberi kepada guru yang melaksanakan mata pelajaran PJPK
memakai pakaian PJK sepanjang hari berkenaan (Pekeliling 01.11. 2016).

d. Guru lelaki digalakkan memakai tali leher sepanjang dalam tugas rasmi
kecuali dalam keadaan tertentu seperti pengajaran PJK dan di bengkel.

e. Guru lelaki perlulah mempunyai potongan rambut yang kemas dan tidak
berfesyen serta menjadi contoh kepada murid seperti yang ditetapkan
dalam Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1976.

f. Guru-guru digalakan memakai baju/pakaian unit beruniform pada hari Rabu
dan baju/pakaian batik pada hari Khamis. Pada hari Jumaat, guru lelaki
digalakkan memakai pakaian kebangsaan lengkap.

4. Perhimpunan Sekolah

a. Semua guru dan murid diwajibkan hadir perhimpunan sekolah. Perhimpunan
rasmi sekolah di adakan pada setiap hari Isnin pada jam 7.30 pagi hingga
8.00 pagi. Manakala perhimpunan pagi (Selasa – Jumaat) bermula 7.20 pagi
hingga 7.30 pagi.

b. Guru bertugas pada minggu tersebut bertanggungjawab memastikan
perhimpunan berjalan mengikut prosedur yang ditetapkan. Atur cara
perhimpunan hendaklah dijalankan seperti yang telah ditetapkan mengikut
Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1984 KP.(BS)8591/jld.II/(24) - 14.7.84.

Cadangan Format Perhimpunan Rasmi
i. Aluan pengacara / Pengawas bertugas
ii. Nyanyian Lagu Negaraku, Lagu Negeri Pahang
iii. Bacaan Ikrar Rukun Negara & Ikrar Sekolah
iv. Bacaan Doa
v. Laporan Guru Bertugas Mingguan
vi. Ucapan GPK / Pengetua
vii. Lagu Sekolah

c. Semua guru mesti duduk di kerusi disediakan semasa perhimpunan rasmi.
Tidak dibenarkan mengubah kedudukan kerusi yang telah disusun.

5. Pengurusan Kelas

a. Sebelum memulakan pengajaran, guru bertanggungjawab menentukan
dahulu bilik darjah bersih dan ceria dengan kerusi meja pelajar tersusun rapi.
b. Guru waktu terakhir bertanggungjawab memastikan lampu dan kipas
dimatikan , kelas dalam keadaan bersih dan pintu bilik darjah ditutup selepas
tamat waktu persekolahan.

20

6. eRPH

a. Dokumen dalam eRPH perlulah dihantar untuk penyeliaan
pengetua/wakilnya pada setiap hari Jumaat.

b. eRPH guru akan digunakan untuk tujuan rekod dan pencerapan
pengajaran-pembelajaran di bilik darjah.

c. eRPH guru hendaklah disimpan dengan baik untuk tujuan rekod
pemantauan pada bila-bila masa. Ia juga sebagai dokumen rujukan untuk
kenaikan pangkat guru.

7. Pelaksanaan PdPC

a. Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan
arahan-arahan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan
PPD berkaitan jadual waktu.

b. Guru yang mengajar mesti berada di kelas atau di tempat mengajar seperti
makmal sains/bengkel mengikut jadual waktu yang ditetapkan.

c. Guru tidak dibenarkan membuat kerja-kerja lain seperti menaip soalan
peperiksaan, membaca akhbar, berbual di telefon bimbit dan sebagainya
dalam masa pengajaran dan pembelajaran.

d. Guru tidak boleh meninggalkan kelas dan murid kecuali atas sebab-sebab
tertentu seperti dipanggil oleh Pengetua.

e. Guru bertanggungjawab memastikan dan mendapatkan maklumat
kehadiran semua pelajar sebelum memulakan pengajaran dan
pembelajaran di kelas (rujuk Buku Kawalan Kelas).

f. Guru bertanggungjawab memastikan pelajar tidak keluar dari kelas semasa
pengajaran dan pembelajaran dijalankan kecuali atas sebab-sebab yang
penting. Keselamatan pelajar dalam waktu pengajaran dan pembelajaran
adalah tanggungjawab guru.

8. Jadual Guru Ganti (Relief)

a. Guru dikehendaki mematuhi jadual ganti dan berada di kelas sebagaimana
diarahkan Pengetua / wakilnya.

b. Jadual ganti dianggap sebagai waktu kerja / mengajar dan menjalankan
proses PdPc jika bertugas di kelas yang guru berkenaan mengajar sesuatu
mata pelajaran.

21

c. Sila lengkapkan maklumat guru ganti di dalam eRPH.

d. Pelaksanaan Melindungi Masa Instruktional (MMI) perlu menjadi keutamaan
semua guru demi menjamin kelangsungan proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah (Borang Pembelajaran Kendiri).

9. Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum

a. Semua guru adalah wajib bertugas minima 180 minit seminggu untuk
melaksanakan aktiviti kokurikulum seperti yang dimaktubkan dalam
Subperaturan 3 (3) Kurikulum Kebangsaan dalam Peraturan-Peraturan
Pendidikan 1997 dan Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.

b. Pemakaian pakaian kokurikulum dan perhimpunan bulanan akan
dilaksanakan berasaskan pada Pekelling Ikhtisas Bil. 8/2007 bertarikh 7.8.2007.
Semua guru diwajibkan hadir dan amat digalakkan memakai pakaian unit
uniform masing-masing. Begitu juga murid-murid dikehendaki memakai
pakaian uniform atau T-Shirt Unit Kokurikulum mengikut ketetapan oleh
sekolah.

c. e-KOKU perlulah dilengkapkan untuk semakan. Pemantauan pelaksanaan
aktiviti kokurikulum akan dilaksanakan oleh Pengetua dan PK mengikut
ketetapan dalam takwim.

10. Pencerapan Pdpc dan Penyeliaan Buku Pelajar

a. Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan
arahan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD
berkaitan dengan pencerapan PdPc dan penyeliaan buku pelajar.

b. Pencerapan dan penyeliaan dilaksanakan oleh Pengetua, Penolong Kanan,
Penolong Kanan HEM, GPK Kokurikulum, Guru Kanan Mata Pelajaran dan
Ketua Panitia.

c. Pencerapan PdPc akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah
ditetapkan dengan menggunakan borang Standard 4 SKPMg2.

d. Penyeliaan buku latihan pelajar dibuat secara berjadual. Guru diminta
menyerahkan buku pelajar pada masa ditetapkan di bilik mesyuarat dengan
menyertakan borang Laporan Semakan Hasil Kerja Murid.

11. Pengurusan Kewangan Sekolah

a. Semua guru mata pelajaran hendaklah berurusan dengan Ketua Panitia
untuk membeli sesuatu barang keperluan mata pelajaran. Ketua Panitia

22

perlu berbincang terlebih dahulu dengan Pengetua sebelum sesuatu
pembelian dilakukan.

b. Setiap pembelian mestilah dibuat melalui Nota Minta yang ditandatangani
oleh Pengetua.

c. Bil / Invoice Asal pembelian mestilah diserahkan kepada Pembantu Tadbir
untuk urusan pembayaran pada hari dan tarikh penerimaan barangan
tersebut serta dimasukkan dalam stok. Nombor Stok hendaklah dicatatkan
pada Borang Pesanan Sekolah.

d. Pembelian barang TANPA pengetahuan atau TANPA melalui Pengetua
TIDAK AKAN DIBAYAR OLEH PIHAK SEKOLAH.

12. Urusan Perkhidmatan dan Perjawatan

a. Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat
perkhidmatan dan perjawatan dengan Pembantu Tadbir (Perkhidmatan)
yang meliputi aspek pelantikan, kursus kompetensi, pengesahan jawatan,
pergerakan gaji, rekod cuti dan sebagainya.

b. Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat
perkhidmatan dan perjawatan dalam Sistem Maklumat Pengurusan Staf
(HRMIS) dengan melalui Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) dan Guru Data.

c. e-Operasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya setiap guru untuk
mengemaskini dan membuat pengesahan setiap 4 kali setahun mengikut
arahan Bahagian Sumber Manusia (BSM), Kementerian Pendidikan Malaysia.

13. Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP)

a. LADAP / Perkembangan staf akan dilaksanakan mengikut pekeliling yang
berkuatkuasa sekarang.

b. Jawatankuasa yang dilantik perlu merancang dan melaksanakan LADAP
berdasarkan kompetensi guru dan kakitangan dalam Borang TNA.

14. Penggunaan Peralatan Sekolah

a. Guru bertanggungjawab menjaga alatan atau harta benda sekolah dan
menggunakannya dengan betul mengikut peraturan-peraturan semasa
menggunakannya di sekolah.


23

b. Penggunaan/pinjaman alatan/harta benda sekolah hendaklah terlebih
dahulu mendapatkan kebenaran guru penjaganya dan
pinjaman/penggunaan/pulangan hendaklah direkodkan.

c. Alatan/harta benda sekolah yang dipinjam/diguna hendaklah dipulangkan
dengan segera.

d. Guru mesti memaklum dan mengganti/membaiki kerosakan alatan/harta
benda sekolah yang dipinjam/digunakan. Guru tidak dibenarkan membawa
balik ke rumah alatan/harta benda sekolah untuk kegunaan peribadi

15. Tatacara Menerima Pelawat

a. Semua pelawat perlu berjumpa dengan Pengetua / Penolong Kanan
terlebih dahulu untuk mendapatkan kebenaran berjumpa guru atau murid.

b. Pelawat rasmi KPM, Jemaah Nazir akan dibenarkan menemui guru-guru di
kelas.

c. Guru-guru juga tidak dibenarkan berbincang dengan wakil firma atau
penjual-penjual kecuali dengan kebenaran Pengetua / Penolong Kanan.

16. Urusan Cuti Dan Tidak Hadir Bertugas

a. Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan mematuhi arahan-
arahan/pekeliling pekeliling berkaitan kebenaran berbagai jenis cuti dan
tidak hadir bertugas. Jika tidak dapat hadir bertugas atas sebab-sebab
kecemasan atau sakit, guru mesti menghubungi sendiri pengetua / wakilnya
melalui telefon dengan segera antara 6.30 pagi hingga 7.00 pagi. CUTI
ADALAH KELAYAKAN TETAPI BUKAN HAK

b. CUTI PENGGAL – Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP)
0046.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti
penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil
bertugas oleh Pengetua tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti. (SPI
Bil 5/1977) untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar
biasa.

c. CUTI REHAT KHAS - Dalam keadaan biasa, guru layak mengambil cuti rehat
10 hari dengan syarat pemohonan cuti itu mestilah dipohon terlebih awal
dengan mengemukakan borang pemohonan cuti rehat (CRK) dan
mendapat kebenaran pengetua/wakilnya. Permohonan CRK dibuat 3 hari
sebelum cuti kecuali kecemasan perlu dimaklumkan kepada pengetua..
Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun24

berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang
Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang layak

d. CUTI SAKIT - Guru yang sakit, perlu mendapat rawatan di hospital / klinik dan
menyerahkan sijil sakit yang sah dari klinik / hospital kerajaan / swasta
kepada pengetua / wakilnya. Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta
yang melebihi dua hari berturut-turut hendaklah disahkan oleh pegawai
perubatan kerajaan. Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak
boleh melebihi 14 hari dalam setahun. Cuti sakit yang melebihi 90 hari dalam
setahun samada berterusan atau sebaliknya akan dilaporkan kepada
Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan untuk menentukan
pembayaran gaji.

e. CUTI TANPA REKOD - Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian
kerana bekerja lebih masa, cuti latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan
atau khemah tahunan pertubuhan / persatuan, latihan syarikat kerjasama,
menduduki peperiksaan, mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil
bahagian sukan, tugas khas perubatan. Guru yang mendapat cuti tanpa
rekod, perlu mengemukakan surat kebenaran cuti tanpa rekod dari pihak
yang memberikan cuti itu untuk pengesahan pengetua / wakilnya dan
mengemukakan borang cuti tanpa rekod yang telah dilengkapkan.
Pemohonan ini akan dimajukan kepada Jabatan PendidikanPahang untuk
kelulusan / pengesahan. [ Cuti Tanpa Rekod akan diluluskan oleh Jabatan
Pendidikan]

f. CUTI BERSALIN – Diberikan kepada guru dan kakitangan wanita yang akan
bersalin selama 60 hari atau 90 hari. Layak sehingga anak yang ke 5 sahaja
dan jumlah hari yang layak ialah 300 hari sepanjang perkhidmatan.

g. CUTI KHAS – ISTERI BERSALIN. Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti
tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya
termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan
kepada lima (5) kali dan tertaluk kepada kepentingan perkhidmatan.

h. CUTI URUSAN KEMATIAN KELUARGA TERDEKAT - Diberikan kepada pegawai
yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari sebagai cuti tanpa
rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah : suami atau isteri, anak-anak, ibu
bapa kandung serta ibu bapa mertua kepada pegawai berkenaan.

i. CUTI KE LUAR NEGARA - Semua guru yang hendak bercuti ke luar negara
mesti mendapat kelulusan Jabatan Pendidikan Negeri. Borang permohonan
perlu diisi selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh bercuti.
25

17. Keluar Sekolah Waktu Bertugas

a. Guru atau kakitangan tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah dalam
masa bertugas kecuali atas sebab-sebab perlu seperti arahan daripada
PPD/JPN untuk mesyuarat, kursus, taklimat atau hal-hal peribadi yang tidak
dapat dielakkan.

b. Guru yang perlu keluar dalam masa bertugas hendaklah memaklumkan
sendiri kepada Pengetua/wakilnya untuk mendapatkan kebenaran.

c. Setelah mendapat kebenaran, guru perlu mengisi maklumat dalam Rekod
Pergerakan Keluar Waktu Bekerja atau Borang Permohonan Kebenaran
Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja untuk pengesahan
Pengetua/wakilnya.

d. Sekiranya urusan melebihi 4 jam, pegawai hendaklah mengambil Cuti
Rehat.

e. Semua guru dan kakitangan adalah tidak dibenarkan untuk keluar makan di
luar kawasan sekolah kecuali kantin sekolah ditutup. Guru dan kakitangan
hanya keluar dengan kebenaran Pengetua/PK.

18. Kehadiran ke Mesyuarat / Taklimat / Bengkel (Dalaman dan Luar)

a. Guru-guru wajib menghadiri semua mesyuarat yang diadakan oleh
Pengetua, Penolong Kanan dan Ketua Panitia.

b. Semua guru juga dikehendaki hadir dalam semua acara/majlis rasmi sekolah
dan juga kursus dalaman.

c. Guru yang tidak hadir, perlu mengemukakan surat pemberitahuan
ketidakhadiran kepada Pengetua. Satu salinan akan disimpan dalam fail
peribadi guru berkenaan (Kecuali urusan rasmi).

d. Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di
luar perlu melengkapkan Borang Laporan / Minit Curai dan dikemukakan
kepada Pengetua/ Wakil untuk pengesahan.

e. Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya,
apabila balik ke sekolah hendaklah menjalankan ”in house training” kepada
guru dan dimaklumkan kepada Penolong Kanan/ Pengetua tarikh dan masa
pelaksanaan.

f. Guru-guru wajib hadiri kursus/bengkel/seminar/mesyuarat bila diarahkan.
Perlu hadir sepenuh masa dan menjaga disiplin/ imej diri sepanjang masa

26

19. Urusan Surat Menyurat Rasmi

a. Urusan surat menyurat rasmi sekolah hendaklah menggunakan sistem fail
surat menyurat sekolah.

b. Semua surat rasmi hendaklah dikirim melalui Pengetua untuk disampaikan
kepada pihak yang berkenaan.

c. Surat yang diedarkan kepada guru hendaklah diambil tindakan dengan
kadar segera. Jika surat tersebut ditujukan kepada guru dengan dinyatakan
melalui dan salinan kepada Pengetua, surat itu boleh disimpan setelah
tindakan diambil
27

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2020

PENGGA MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
L PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02. 01. 2020 31. 01. 2020 19
01. 02. 2020 29. 02. 2020 20 11
01. 03. 2020 13. 03. 2020 10

1 JUMLAH HARI 49
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
14. 03. 2020 22. 03. 2020 9 1

23. 03. 2020 31. 03. 2020 7
01. 04. 2020 30. 04. 2020 22 9
10. 05. 2020 22. 05. 2020 11

JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23. 05. 2020 07. 06. 2020 16 2

08. 06. 2020 30. 06. 2020 17
01. 07. 2020 31. 07. 2020 18 7

JUMLAH HARI 35
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
25. 07. 2020 02. 08. 2020 9 1
2
03. 08. 2020 31. 08. 2020 19
01. 09. 2020 30. 09. 2020 21
01. 10. 2020 31. 10. 2020 21 16
01. 11. 2020 20. 11. 2020 13

JUMLAH HARI 74
CUTI AKHIR TAHUN
21. 11. 2020 31. 12. 2020 41 6

NOTA :

PERKARA JUMLAH CATATAN
JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN 198 HARI TERMASUK CUTI UMUM
JUMLAH MINGGU PERSEKOLAHAN 43 MINGGU
JUMLAH HARI CUTI PENGGAL / TAHUN 75 HARI28

KALENDAR 2020

JANUARY M FEBRUARY M MARCH M
SU MO TU WE TH FR SA SU M TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA
1 2 3 4 1 O 1 5 1 2 3 4 5 6 7 10

5 6 7 8 9 10 11 2 2 3 4 5 6 7 8 6 8 9 10 11 12 13 14 11

12 13 14 15 16 17 18 3 9 10 11 12 13 14 15 7 15 16 17 18 19 20 21
19 20 21 22 23 24 25 4 16 17 18 19 20 21 22 8 22 23 24 25 26 27 28 12
26 27 28 29 30 31 5 23 24 25 26 27 28 29 9 29 30 31 13

APRIL M MAY M JUNE M
SU MO TU WE TH FR SA SU M TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA
1 2 3 4 13 O 1 2 17 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 14 3 4 5 6 7 8 9 18 7 8 9 10 11 12 13 21
12 13 14 15 16 17 18 15 10 11 12 13 14 15 16 19 14 15 16 17 18 19 20 22

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 25 26 27 23
26 27 28 29 30 17 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 24
31
JULY M AUGUST M SEPTEMBER M
SU MO TU WE TH FR SA SU M TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA
1 2 3 4 24 O 1 1 2 3 4 5 32

5 6 7 8 9 10 11 25 2 3 4 5 6 7 8 28 6 7 8 9 10 11 12 33

12 13 14 15 16 17 18 26 9 10 11 12 13 14 15 29 13 14 15 16 17 18 19 34
19 20 21 22 23 24 25 27 16 17 18 19 20 21 22 30 20 21 22 23 24 25 26 35
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 31 27 28 29 30 36
30 31 32
OCTOBER M NOVEMBER M DECEMBER M
SU MO TU WE TH FR SA SU M TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA
O
1 2 3 36 1 2 3 4 5 6 7 41 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 37 8 9 10 11 12 13 14 42 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 38 15 16 17 18 19 20 21 43 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 39 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 40 29 30 27 28 29 30 31


29

CUTI UMUM NEGERI PAHANG 2020

TARIKH HARI CUTI CATATAN

01.01.2020 RABU TAHUN BARU 2020
23.01.2020 KHAMIS CUTI PERAYAAN KPM*

24.01.2020 JUMAAT CUTI PERAYAAN KPM*

25.01.2020 SABTU TAHUN BARU CINA

26.01.2020 AHAD CUTI 27.01.2020

27.01.2020 ISNIN CUTI
01.05.2020 JUMAAT HARI PEKERJA

HARI HOL PAHANG
07.05.2020 KHAMIS
HARI WESAK

10.05.2020 AHAD CUTI 11.05.2020
NUZUL AL-QURAN
11.05.2020 ISNIN CUTI
21.05.2020 KHAMIS CUTI PERAYAAN KPM*

22.05.2020 JUMAAT CUTI PERAYAAN KPM*

24.05.2020 AHAD HARI RAYA AIDILFITRI* CUTI 26.05.2020

25.05.2020 ISNIN

26.05.2020 SELASA CUTI

06.06.2020 SABTU KEPUTERAAN YDP
AGONG

30.07.2020 KHAMIS KEPUTERAAN SULTAN
PAHANG
HARI RAYA
31.07.2020 JUMAAT
AIDILADHA

20.08.2020 KHAMIS AWAL MUHARAM
31.08.2020 ISNIN HARI KEBANGSAAN

16.09.2020 RABU HARI MALAYSIA

29.10.2020 KHAMIS MAULIDUR RASUL

13.11.2019 JUMAAT CUTI PERAYAAN KPM*

14.11.2020 SABTU DEEPAVALI

16.11.2020 ISNIN CUTI PERAYAAN KPM*
25.12.2020 JUMAAT HARI KRISMAS


30

JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN 2020

PETUNJUK MASA WAKTU PEMBELAJARAN
0 07.20 – 07.30 PERHIMPUNAN PAGI
1 07.30 – 08.00 WAKTU PERTAMA
2 08.00 – 08.30 WAKTU KEDUA
3 08.30 – 09.00 WAKTU KETIGA
4 09.00 – 09.30 WAKTU KEEMPAT
5 09.30 – 10.00 WAKTU KELIMA
6 10.00 – 10.30 WAKTU KEENAM
7 10.30 – 11.00 REHAT
8 11.00 – 11.30 WAKTU KETUJUH
9 11.30 – 12.00 WAKTU KELAPAN
10 12.00 – 12.30 WAKTU KESEMBILAN
11 12.30 – 01.00 WAKTU KESEPULUH
12 01.00 – 01.30 WAKTU KESEBELAS
13 01.30 – 02.00 WAKTU KEDUA BELAS

14 02.00 – 02.30 WAKTU KETIGA BELAS
15 02.30 – 03.00 WAKTU KEEMPAT BELAS
16 03.00 – 03.30 WAKTU KELIMA BELAS
17 03.30 – 04.00 WAKTU KEENAM BELAS

PERSEKOLAHAN 2020 (PELAN RISIKO)

PETUNJUK MASA WAKTU PEMBELAJARAN
0 7.20 – 07.30 PERHIMPUNAN PAGI
1 07.30 – 07.55 WAKTU PERTAMA
2 07.55 – 08.20 WAKTU KEDUA
3 08.20 – 08.45 WAKTU KETIGA
4 08.45 – 09.10 WAKTU KEEMPAT
5 09.10 – 09.35 WAKTU KELIMA
6 09.35 – 10.00 WAKTU KEENAM
7 10.00 – 10.25 REHAT
8 10.25 – 10.50 WAKTU KETUJUH
9 10.50 – 11.15 WAKTU KELAPAN
10 11.15 – 11.40 WAKTU KESEMBILAN
11 11.40 – 12.05 WAKTU KESEPULUH
12 12.05 – 12.30 WAKTU KESEBELAS
13 12.30 – 12.55 WAKTU KEDUA BELAS
14 12.55 – 01.20 WAKTU KETIGA BELAS

15 01.20 – 01.45 WAKTU KEEMPAT BELAS
16 01.45 – 02.10 WAKTU KELIMA BELAS
17 02.10 – 02.35 WAKTU KEENAM BELAS31

BERTUGAS MINGGUAN 2020


MINGGU TARIKH PENTADBIR GURU BERTUGAS
ABDUL AZIZ BIN ADAM
M1 02-03 JAN GPK1 AFZAN ASYIQ BINTI KARIM
AINUL AIZA BINTI KARIM
ALBIA SYUHAIDA BINTI ZAINON
M2 06-10 JAN GPK HEM ANA MELISSA BINTI ZAINAL
ARIFAH BINTI AB HAMID
AZLINI BINTI BAHARUDDIN
M3 13-17 JAN GPK KOKU HAMIDAH BINTI AHMAD
HAZNIFAH BINTI AYUB
HUSNA BINTI MUHADZIR
M4 21-24 JAN KB BAHASA LINDAWATI @ NUR DIANA BINTI ISMAIL
MAZUIN BINTI MOHAMMAD
MOHAMED SAUFI BIN ABDUL HAMID
M5 27-31 JAN KB KEM MOHD ALIFF BIN MOHD LAZIM
MOHD AZLAN BIN AZMY
MOHD SYAHRUL AZLI BIN AHMAD ZAKI
M6 03-07 FEB KB SM MOHMAD HAFIZAL BIN RAMLI
MUHAMMAD HERMAN BIN MOHMAD NASIR
NADIA SHAZWANI BINTI MOHAMAD NASIR
M7 10-14 FEB KB VOTEK NOH BIN ISHAK
NOOR DINA BINTI MUSTAPA
NOORHAFISZAH BINTI ABDUL BASAR
M8 17-21 FEB GPK1 NOR HAMIDAH BINTI HUSSIN
NOR HAMIZAH BINTI NADZARI
NOR SALIMINA BINTI ABU SAMAH
M9 24-28 FEB GPK HEM NORAIDA BINTI AZIZZUDDIN
NORASHIKIN BINTI ISMAIL
NORAZAH BINTI MAT SAH
M10 02-06 MAC GPK KOKU NORMANZILA BINTI MOHAMED YUNUS
NUR HANANI BINTI MOHD KHAIRUDDIN
NURUL IZYANI BINTI AHMAD ROOSZY
M11 09-13 MAC KB BAHASA RADHIAH BINTI HASAN
REVATHY A/P ANANTHAN
ROHANI BINTI AWANG SAID
M12 23-27 MAC KB KEM ROSLAILI BINTI ISMAIL
ROZITA AINI BINTI BAHARIN
SHARINA BT ABDULLAH @ AB. AZIZ
M13 30 MAC-03 APR KB SM SUHAIDA BINTI SUID
SYARIPAH ROZIAH BINTI SAYED HARUN
TAN HUAY MIANG
M14 06-10 APR KB VOTEK WAN YANG BINTI WAN OMAR
WIDYAWATI BINTI MAT SALLEH
M15 13-17 APR GPK1 ZAILAWATI BINTI HAMID
ZAKIAH @ NOOR ZAKIAH BT SHAFIE
ABDUL AZIZ BIN ADAM
M16 20-24 APR GPK HEM AFZAN ASYIQ BINTI KARIM
AINUL AIZA BINTI KARIM
ALBIA SYUHAIDA BINTI ZAINON
M17 27 APR-01 MEI GPK KOKU ANA MELISSA BINTI ZAINAL
ARIFAH BINTI AB HAMID


32

MINGGU TARIKH PENTADBIR GURU BERTUGAS
AZLINI BINTI BAHARUDDIN
M18 04-08 MEI KB BAHASA HAMIDAH BINTI AHMAD
HAZNIFAH BINTI AYUB
HUSNA BINTI MUHADZIR
M19 11-15 MEI KB KEM LINDAWATI @ NUR DIANA BINTI ISMAIL
MAZUIN BINTI MOHAMMAD
MOHAMED SAUFI BIN ABDUL HAMID
M20 18-22 MEI KB SM MOHD ALIFF BIN MOHD LAZIM
MOHD AZLAN BIN AZMY
MOHD SYAHRUL AZLI BIN AHMAD ZAKI
M21 08-12 JUN KB VOTEK MOHMAD HAFIZAL BIN RAMLI
MUHAMMAD HERMAN BIN MOHMAD NASIR
NADIA SHAZWANI BINTI MOHAMAD NASIR
M22 15-19 JUN GPK1 NOH BIN ISHAK
NOOR DINA BINTI MUSTAPA
NOORHAFISZAH BINTI ABDUL BASAR
M23 22-26 JUN GPK HEM NOR HAMIDAH BINTI HUSSIN
NOR HAMIZAH BINTI NADZARI
NOR SALIMINA BINTI ABU SAMAH
M24 29 JUN-03 JUL GPK KOKU NORAIDA BINTI AZIZZUDDIN
NORASHIKIN BINTI ISMAIL
NORAZAH BINTI MAT SAH
M25 06-10 JUL KB BAHASA NORMANZILA BINTI MOHAMED YUNUS
NUR HANANI BINTI MOHD KHAIRUDDIN
NURUL IZYANI BINTI AHMAD ROOSZY
M26 13-17 JUL KB KEM RADHIAH BINTI HASAN
REVATHY A/P ANANTHAN
ROHANI BINTI AWANG SAID
M27 20-24 JUL KB SM ROSLAILI BINTI ISMAIL
ROZITA AINI BINTI BAHARIN
SHARINA BT ABDULLAH @ AB. AZIZ
M28 03-07 OGOS KB VOTEK SUHAIDA BINTI SUID
SYARIPAH ROZIAH BINTI SAYED HARUN
TAN HUAY MIANG
M29 10-14 OGOS GPK1 WAN YANG BINTI WAN OMAR
WIDYAWATI BINTI MAT SALLEH
ZAILAWATI BINTI HAMID
M30 17-21 OGOS GPK HEM
ZAKIAH @ NOOR ZAKIAH BT SHAFIE
ABDUL AZIZ BIN ADAM
M31 24-28 OGOS GPK KOKU AFZAN ASYIQ BINTI KARIM
AINUL AIZA BINTI KARIM
31 OGOS-04 ALBIA SYUHAIDA BINTI ZAINON
M32 KB BAHASA ANA MELISSA BINTI ZAINAL
SEPT
ARIFAH BINTI AB HAMID
AZLINI BINTI BAHARUDDIN
M33 07-11 SEPT KB KEM HAMIDAH BINTI AHMAD
HAZNIFAH BINTI AYUB
HUSNA BINTI MUHADZIR
M34 14-18 SEPT KB SM LINDAWATI @ NUR DIANA BINTI ISMAIL
MAZUIN BINTI MOHAMMAD
MOHAMED SAUFI BIN ABDUL HAMID
M35 21-25 SEPT KB VOTEK MOHD ALIFF BIN MOHD LAZIM
MOHD AZLAN BIN AZMY33

MINGGU TARIKH PENTADBIR GURU BERTUGAS

MOHD SYAHRUL AZLI BIN AHMAD ZAKI
M36 28 SEPT -02 OKT GPK1 MOHMAD HAFIZAL BIN RAMLI
MUHAMMAD HERMAN BIN MOHMAD NASIR
NADIA SHAZWANI BINTI MOHAMAD NASIR
M37 05-09 OKT GPK HEM NOH BIN ISHAK
NOOR DINA BINTI MUSTAPA
NOORHAFISZAH BINTI ABDUL BASAR
M38 12-16 OKT GPK KOKU NOR HAMIDAH BINTI HUSSIN
NOR HAMIZAH BINTI NADZARI
NOR SALIMINA BINTI ABU SAMAH
M39 19-23 OKT KB BAHASA NORAIDA BINTI AZIZZUDDIN
NORASHIKIN BINTI ISMAIL
NORAZAH BINTI MAT SAH
M40 26-30 OKT KB KEM NORMANZILA BINTI MOHAMED YUNUS
NUR HANANI BINTI MOHD KHAIRUDDIN
NURUL IZYANI BINTI AHMAD ROOSZY
M41 02-06 NOV KB SM RADHIAH BINTI HASAN
REVATHY A/P ANANTHAN
ROHANI BINTI AWANG SAID
M42 09-13 NOV KB VOTEK ROSLAILI BINTI ISMAIL
ROZITA AINI BINTI BAHARIN
SHARINA BT ABDULLAH @ AB. AZIZ
M43 16-20 NOV GPK1 SUHAIDA BINTI SUID
SYARIPAH ROZIAH BINTI SAYED HARUN34

JADUAL SEMAKAN eRPH, JADUAL PENCERAPAN PDPC &
JADUAL PENYEMAKAN HASIL KERJA MURID 2020

CERAP 1 CERAP 2
BIL NAMA
APRIL - JULAI OGOS-NOV
1 EN. HANIFAH BIN VEERANKUTTY 2 2

2 PN. ROZITA BINTI NORDIN 1 1

3 EN. PUDIAN RAHIM BIN ABDUL WAHID 1 1

4 CIK NORHALIZA BINTI JAIS 1 1

5 PN. ZARINA BINTI ZAINUDIN 1 1

6 PN. NOR AZLEEN BINTI JAMALUDDIN 1 1

7 PN. HABIBAH BINTI JA'AFAR 1 1

8 PN. FARIDAH HANIM BINTI AHAMAD 1 1

9 EN. MOHAMED SAUFI BIN ABDUL HAMID 2 2

10 EN. MOHD SYAHRUL AZLI BIN AHMAD ZAKI 2 2

11 PN. HAZNIFAH BINTI AYUB 2 2

12 PN. NOR HAMIDAH BINTI HUSSIN 2 2

13 PN. ROHANI BINTI AWANG SAID 2 2

14 EN. MOHD ALIFF BIN MOHD LAZIM 3 3

15 PN. ARIFAH BINTI AB HAMID 3 3

16 PN. HAMIDAH BINTI AHMAD 3 3

17 PN. NORAZAH BINTI MAT SAH 3 3

18 PN. NURUL IZYANI BINTI AHMAD ROOSZY 3 3

19 CIK REVATHY A/P ANANTHAN 3 3

20 EN. MOHD AZLAN BIN AZMY 4 4

21 PN. AFZAN ASYIQ BINTI KARIM 4 4

22 PN. ANA MELISSA BINTI ZAINAL 4 4

23 PN. AZLINI BINTI BAHARUDDIN 4 4

24 PN. NADIA SHAZWANI BINTI MOHAMAD NASIR 4 4

25 PN. NORMANZILA BINTI MOHAMED YUNUS 4 4

26 PN. SHARINA BT ABDULLAH @ AB. AZIZ 4 4


35

JADUAL SEMAKAN eRPH, JADUAL PENCERAPAN PDPC &
JADUAL PENYEMAKAN HASIL KERJA MURID 2020

CERAP 1 CERAP 2
BIL NAMA
APRIL - JULAI OGOS-NOV
27 PN. LINDAWATI @ NUR DIANA BINTI ISMAIL 5 5

28 PN. NOORHAFISZAH BINTI ABDUL BASAR 5 5

29 PN. NORAIDA BINTI AZIZZUDDIN 5 5

30 PN. ROZITA AINI BINTI BAHARIN 5 5

31 PN. SUHAIDA BINTI SUID 5 5

32 PN. SYARIPAH ROZIAH BINTI SAYED HARUN 5 5

33 PN. ZAKIAH @ NOOR ZAKIAH BT SHAFIE 5 5
34 EN. ABDUL AZIZ BIN ADAM 6 6

35 PN. WAN YANG BINTI WAN OMAR 6 6

36 EN. NOH BIN ISHAK 6 6

37 PN. MAZUIN BINTI MOHAMMAD 6 6

38 PN. NUR HANANI BINTI MOHD KHAIRUDDIN 6 6

39 PN. NOR SALIMINA BINTI ABU SAMAH 6 6

40 PN. WIDYAWATI BINTI MAT SALLEH 6 6

41 PN. NOOR DINA BINTI MUSTAPA 7 7

42 PN. NOR HAMIZAH BINTI NADZARI 7 7
43 PN. RADHIAH BINTI HASAN 7 7

44 PN. ROSLAILI BINTI ISMAIL 7 7

45 PN. TAN HUAY MIANG 7 7

46 PN. ZAILAWATI BINTI HAMID 7 7

47 EN. MOHMAD HAFIZAL BIN RAMLI 8 8

48 EN. MUHAMMAD HERMAN BIN MOHMAD NASIR 8 8

49 PN. AINUL AIZA BINTI KARIM 8 8

50 PN. ALBIA SYUHAIDA BINTI ZAINON 8 8

51 PN. HUSNA BINTI MUHADZIR 8 8
52 PN. NORASHIKIN BINTI ISMAIL 8 8
36

JENIS PENCERAPAN JANGKA MASA TINDAKAN
KENDIRI 1 1 JANUARI – 31 MAC GURU
CERAP 1 1 APRIL – 31 JULAI PENGETUA, GPK &
CERAP 2 1 OGOS – 15 NOV GKMP

1. Pencerapan PdPc adalah dengan menggunakan Instrumen Standard 4 SKPMg2
(S4g2).

2. Guru-guru yang akan dicerap hendaklah berbincang dengan pencerap untuk
menentukan tarikh, masa dan kelas yang akan diajar mengikut jadual yang
telah dietapkan di atas.

3. Pencerap hendaklah membuat perbincangan bersama guru yang dicerap
selepas pencerapan dilaksanakan.

4. Jadual ini adalah bilangan pencerapan yang minima. Pihak pentadbir akan
membuat pencerapan tambahan (jika perlu). Guru digalakkan memohon
rakan guru yang tiada PdPc mencerap guru sendiri dan menggunakan borang
dan prosedur yang sama bagi Pencerap dan yang dicerap.

5. Guru-guru mata pelajaran dikehendaki menghantar buku-buku latihan kepada
penyemak pertama mengikut jadual SEBELUM atau PADA tarikh yang
ditetapkan

6. Pengetua, Penolong-penolong Kanan dan Ketua-ketua Bidang boleh
menyemak buku rampaian murid secara berterusan pada bila-bila masa. Sila
maklum bahawa buku latihan murid wajib diperiksa sehingga penggal
persekolahan berakhir.


37

TAKWIM 2020 – JANUARI

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1 2 3 4


CUTI TAHUN PERMULAAN ORIENTASI T1 &
BARU 2020 SESI T4
PERSEKOLAHAN
PENDAFTARAN TAKLIMAT
ASRAMA 2020 PAKEJ MP T45 6 7 8 9 10 11


MESYUARAT ORIENTASI PROGRAM
AGUNG UNIT PELAJAR KESIHATAN
KOKU ASRAMA AWAL REMAJA
KP/BB/SP - 1
12 13 14 15 16 17 18


MERENTAS
MESY AGUNG DESA
RS
SP2
19 20 21 22 23 24 25


HARI CUTI CUTI CUTI TAHUN
PENETAPAN PERAYAAN PERAYAAN BARU CINA
TARGET KPM (TAHUN KPM (TAHUN
BARU CINA) BARU CINA)


BB2
26 27 28 29 30 31


CUTI TAHUN **CUTI TAHUN
BARU CINA BARU CINALATIHAN RS LATIHAN RS LATIHAN RS LATIHAN RS

KP2


38

TAKWIM 2020 – FEBRUARI

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1


2 3 4 5 6 7 8


PELANCARAN
MINGGU ANTI
DADAH/SUMUR/
HOMEROOM


KP3
9 10 11 12 13 14 15


SUKAN TARA ACARA AKHIR KEJOHANAN
& RAPTAI SUKAN
OLAHRAGA
KALI KE-53


SP3
16 17 18 19 20 21 22


MAJLIS GOTONG
PERTANTIKAN ROYONG
PEMIMPIN PERDANA I
PELAJAR


BB3
23 24 25 26 27 28 29


PELANCARAN
PROGRAM JOM
KE SEKOLAH &
GURU
PENYAYANG
KP4


39

TAKWIM 2020 – MAC

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1 2 3 4 5 6 7
UP1 UP1 UP1 UP1 UP1
8 9 10 11 12 13 14

MA PIBG 2020 &
HAC 2019


BB4

15 16 17 18 19 20 21
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14 MAC - 22 MAC 2019)22 23 24 25 26 27 28


CERAMAH

MESYUARAT PANITIA BIL 2/2020 ISRAK & BeSS FUND RUN
MIKRAJ
SP4 SP5&6
29 30 31


LATIHAN
KAWAD
KEBAKARAN
FASA 1

40

TAKWIM 2020 – APRIL

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1 2 3 4


PERTANDINGAN DIALOG KURSUS
NASYID PRESTASI BIL KEPIMPINAN
1/2019 PENGAWAS
KP5
5 6 7 8 9 10 11


PERKHEMAHAN PERKHEMAHAN
BERSEPADU UB BERSEPADU UB


BB5 BB6&7
12 13 14 15 16 17 18


PERKHEMAHAN
BERSEPADU UB


SP7
19 20 21 22 23 24 25


1 RAMADHAN

IHYA`
RAMADHANKP6
26 27 28 29 30
BB8


41

TAKWIM 2020 – MEI

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1 2

CUTI HARI
PEKERJA


3 4 5 6 7 8 9


CUTI HARI HOL
PPT PPT PPT PAHANG PPT
CUTI HARI WESAK


SP8
10 11 12 13 14 15 16

CUTI NUZUL AL- CUTI NUZUL AL-
QURAN QURAN** PPT PPT PPT PPT17 18 19 20 21 22 23

CUTI CUTI
KHATAM AL-
PPT PPT PERAYAAN PERAYAAN
QURAN KPM (AIDIL KPM (AIDIL
FITRI) FITRI)24 25 26 27 28 29 30CUTI HARI CUTI HARI CUTI HARI CUTI PERTENGAHAN TAHUN (23 MEI - 07 JUN 2019)
RAYA AIDIL RAYA AIDIL RAYA AIDIL
FITRI FITRI FITRI3142

TAKWIM 2020 – JUN

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1 2 3 4 5 6


CUTI HARI
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (23 MEI - 07 JUN 2019) KEPUTERAAN
YDP AGONG


7 8 9 10 11 12 13
MESYUARAT PANITIA BIL 3/2010 GOTONG
ROYONG
PERDANA II


KP7
14 15 16 17 18 19 20


DIALOG HARI
PRESTASI BIL PERMUAFAKATAN
2/2019 & JAMUAN AIDIL
FITRI


BB9
21 22 23 24 25 26 27
SP9
28 29 3043

TAKWIM 2020 – JULAI

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1 2 3 4
KP8
5 6 7 8 9 10 11


12 13 14 15 16 17 18


PERCUBAAN PT3 PERCUBAAN PT3 PERCUBAAN PT3 PERCUBAAN PT3 PERCUBAAN PT3


19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31

CUTI HARI CUTI HARI RAYA
KEPUTERAAN AIDIL ADHA
SULTAN PAHANG


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (25 JULAI - 02 OGOS 2019)44


Click to View FlipBook Version